Sunteți pe pagina 1din 7

Avizat

Director,
Prof. Stratica Maria
coala Gimnazial, Nr. 1, Slivna
Disciplina: Limba englez
Clasa: a III-a
Manual : Fairyland, UniScan, Express Publishing
Nr. Ore: 2 ore/spt.
Anul colar 2017-2018
Prof. Elisei Marius

PLANIFICARE ANUAL

Semestrul I

Coninuturi
Nr. Unitatea de invatare / Competene specifice vizate Nr. ore alocate Spt. Observaii
Crt. organizare tematica

1. Its nice to be back! 1.1. Identificarea semnificaiei globale a unui mesaj oral clar 2
INTRODUCTION Vocabulary: revision, articulat n contexte familiare
Starter numbers (1-100) 1.3. Manifestarea disponibilitii pentru receptarea de mesaje orale
Structures: revision simple adecvate vrstei
2.2Participarea la interaciuni n contexte de necesitate imediat/ pe 11-15 sept. (S1)
teme familiare ;
2.3. Descrierea simpl a unei persoane/ unui personaj
3.2. Identificarea semnificaiei globale a unui text simplu pe teme
familiare
3.3. Descifrarea unor mesaje simple primite de la prieteni, colegi,
profesor

2. UNIT 1. 1a Hello 1.2. Identificarea orei i a cantitii exprimate numeric (preuri,


1
The magic forest 1b The Magic Forest numere) n cadrul unui mesaj audiat articulat clar i rar;
1c Colours! 1.3. Manifestarea disponibilitii pentru receptarea de mesaje orale 4
simple adecvate vrstei 18-22 sept. (S2)
Vocabulary: the characters, the 2.1 Cererea i oferirea de informaii referitoare la numere, la 25 29 sept. (S3)
numbers 1-10, colours preuri, la exprimarea orei
Structures: the verb to be 2.2Participarea la interaciuni n contexte de necesitate imediat/ pe
teme familiare ;
Project: Write about yourself 2.3. Descrierea simpl a unei persoane/ unui personaj
3.2. Identificarea semnificaiei globale a unui text simplu pe teme
familiare
3. UNIT 2. 2a Time for School! 1.1. Identificarea semnificaiei globale a unui mesaj oral clar
Time for school! 2b Its a magic pen! articulat n contexte familiare 4
2c Lets do it! 1.2. Identificarea orei i a cantitii exprimate numeric (preuri,
numere) n cadrul unui mesaj audiat articulat clar i rar 2-6 oct. (S4)
Vocabulary: school items, 1.3 Manifestarea disponibilitii pentru receptarea de mesaje orale
commands simple adecvate vrstei 9-13 oct. (S5)
2.1 Cererea i oferirea de informaii referitoare la numere, la preuri,
Structures: a-an, this/that, la exprimarea orei
plurals (-s), possessives, 2.2 Participarea la interaciuni n contexte de necesitate imediat/ pe
imperatives teme familiare;

Project: Write about your


school things.

4. REVISION Troll Tales! 1 1.1. Identificarea semnificaiei globale a unui mesaj oral clar
Go Green! 1 articulat n contexte familiare 2 16-20 oct. (S6)
Our World 2.2Participarea la interaciuni n contexte de necesitate imediat/ pe
Checkpoint teme familiare;
(Units 1 - 2) 3.2. Identificarea semnificaiei globale a unui text simplu pe teme
familiare
5. HAPPY Talk about Halloween customs 1.3. Manifestarea disponibilitii pentru receptarea de mesaje orale 2 23-27 oct.
HALLOWEEN ! and traditions simple adecvate vrstei (S7)
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale tipice pentru
viaa cotidian

Vacan 28 oct. 05 nov.


6. UNIT 3. 3a My family! 1.2 Identificarea orei i a cantitii exprimate numeric n cadrul unui
My family 3b Grandmas here! mesaj audiat
3c Its my job! 1.3 Manifestarea disponibilitii pentru receptarea de mesaje orale 6-10 nov (S8)
simple adecvate vrstei 5 13-17 nov (S9)
Vocabulary: family members, 2.1 Cererea i oferirea de informaii referitoare la numere, preuri, 20-24 nov (S10)
numbers 1-20, jobs exprimarea orei
2.3 Descrierea simpl a unui personaj
2
Structures: the verb to be 3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale tipice pentru
viaa cotidian
Project: Write about a member
of your family.
7. UNIT 4. 4a At the toyshop! 1.2 Identificarea orei i a cantitii exprimate numeric n cadrul unui
Toys 4b Open it and see! mesaj audiat
4c Happy Birthday! 1.3 Manifestarea disponibilitii pentru receptarea de mesaje orale 4
simple adecvate vrstei 27 nov-1 dec (S11)
Vocabulary: toys, birthdays 2.1 Cererea i oferirea de informaii referitoare la numere, preuri, 4-08 dec (S12)
exprimarea orei
Structures: these/ those, 2.3 Descrierea simpl a unui personaj
plurals (-s/-es) 3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale tipice pentru
viaa cotidian
Project: Write a birthday card. 4.1. Scrierea unei felicitri de ziua cuiva

8. REVISION Troll Tales! 2 1.1. Identificarea semnificaiei globale a unui mesaj oral clar
Go Green! 2 articulat n contexte familiare 2 11-15 dec (S13)
Our World 2.2Participarea la interaciuni n contexte de necesitate imediat/ pe
Checkpoint teme familiare;
(Units 3 - 4) 3.2. Identificarea semnificaiei globale a unui text simplu pe teme
familiare

9. MERRY Talk about Christmas. 1.1. Identificarea semnificaiei globale a unui mesaj oral clar 2 10.
CHRISTMAS and Talk about New Years Eve articulat n contexte familiare 18-22 dec (S14)
HAPPY NEW celebrations. 2.2Participarea la interaciuni n contexte de necesitate imediat/ pe
YEAR! teme familiare;

Vacana de iarn 23 dec. 14 ian.


10. UNIT 5. 5a Hide!
Hide and seek 5b Come out! 1.2 Identificarea orei i a cantitii exprimate numeric n cadrul unui
5c Wheres Alvin? mesaj audiat
1.3 Manifestarea disponibilitii pentru receptarea de mesaje orale 2
Vocabulary: things in a house simple adecvate vrstei 15-19 ian (S15)
Structures: possessive 2.1 Cererea i oferirea de informaii referitoare la numere, preuri,
adjectives, prepositions of exprimarea orei
place 2.3 Descrierea simpl a unui personaj
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale tipice pentru
Project: Write about your room viaa cotidian

3
12. UNIT 6. 6a In the old house! 1.2 Identificarea orei i a cantitii exprimate numeric n cadrul unui
Welcome! 6b Wheres Missy? mesaj audiat
6c Welcome! 1.3 Manifestarea disponibilitii pentru receptarea de mesaje orale 4 22-26 ian (S16)
simple adecvate vrstei 29 ian-2 feb (S17)
Vocabulary: rooms, things in a 2.1 Cererea i oferirea de informaii referitoare la numere, preuri,
house exprimarea orei
2.3 Descrierea simpl a unui personaj
Structures: there is/ there are 3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale tipice pentru
viaa cotidian
Project: Write about your
house

Vacan intersemestrial 03 feb. 11 feb.

Semestrul al II-lea

Coninuturi
Nr. Unitatea de invatare / Competene specifice vizate Nr. ore alocate Spt. Observaii
Crt. organizare tematica (amendam
ente)

1. REVISION Lets start! 2


1.1. Identificarea semnificaiei globale a unui mesaj oral clar
Vocabulary: Revision, habits articulat n context familiare
Structures: revision 1.3. Manifestarea disponibilitii pentru receptarea de mesaje orale 12-16 feb (S18)
2.1 Cererea i oferirea de informaii referitoare la numere i
exprimarea orei
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale tipice pentru
viaa cotidian
4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un coleg

2. UNIT 7. 7a Its so cute!


Its so cute! 7b Were all wet! 1.2 Identificarea semnificaiei globale a unui mesaj oral clar articulat
7c Im so sweet! n contexte familiare
1.3 Manifestarea disponibilitii pentru receptarea de mesaje orale 4
19-23 feb. (S19)
Vocabulary: parts of the body 2.1 Cererea i oferirea de informaii referitoare la numere i 26 feb-02 mar.(S20)
Structures: the verb have exprimarea orei
got, plurals (irregular) 2.3 Descrierea simpl a unui personaj
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale tipice pentru
Project: Write about your viaa cotidian
4
favourite cartoon character.

3. UNIT 8. 8a Talent Show! 1.2 Identificarea semnificaiei globale a unui mesaj oral clar articulat
The talent show 8b Abracadabra! n contexte familiare 4 26 feb-02 mar.(S21)
8c Watch me go! 1.3 Manifestarea disponibilitii pentru receptarea de mesaje orale
2.3 Descrierea simpl a unui personaj 5-09 mar. (S22)
Vocabulary: activities 3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale tipice pentru
Structures: the verb can viaa cotidian
Project: Write about what you
can do.
4. REVISION Troll Tales! 4 1.1. Identificarea semnificaiei globale a unui mesaj oral clar
Go Green! 4 articulat n context familiare 2 12-16 martie (S23)
Our World 1.3. Manifestarea disponibilitii pentru receptarea de mesaje orale
Checkpoint 2.1 Cererea i oferirea de informaii referitoare la numere i
(Units 7 - 8) exprimarea orei
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale tipice pentru
viaa cotidian
4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un coleg
5 UNIT 9. 9a My new clothes! 1.1. Identificarea semnificaiei globale a unui mesaj oral clar
My new clothes! 9b A lovely day! articulat n contexte familiare
9c Whos wearing 1.2. Identificarea orei i a cantitii exprimate numeric, n cadrul 4 19-23 martie (S24)
unui mesaj 26 30 mar. (S25)
Vocabulary: clothes, weather 1.3 Manifestarea disponibilitii pentru receptarea de mesaje orale
2.3 Descrierea simpl a unui personaj
Structures: present continuous 3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale tipice pentru
viaa cotidian
Project: Write about your 4.2 Redactarea unui mesaj simplu ctre un coleg
magic moments.
Vacana de primvar 31 mar. 10 apr.

6. HAPPY EASTER! Talk about Easter celebration. 1.3 Manifestarea disponibilitii pentru receptarea de mesaje orale
4.1. Scrierea unei felicitri pentru o srbatoare
1 11-13 aprilie (S26)

7. UNIT 10 10a At the animal 1.1 Identificarea semnificaiei globale a unui mesaj oral clar articulat
The animal park park! n contexte familiare 4 16-20 aprilie (S27)
10b Wild things! 1.3 Manifestarea disponibilitii 23 27 aprilie (S28)
10c Two funny pentru receptarea de mesaje orale

5
rabbits! 2.1. Cererea i oferirea de informaii referitoare la numere i
exprimarea orei
Vocabulary: animals 2.3 Descrierea simpl a unui personaj / animal
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale tipice pentru
Structures: present continuous viaa cotidian
4.2. Scrierea unui mesaj simplu ctre un coleg
Project: Write a letter

8. REVISION Troll Tales! 5


Go Green! 5 1.1. Identificarea semnificaiei globale a unui mesaj oral clar
Our World articulat n context familiare 2 30 apr. - 04 mai
Checkpoint 1.3. Manifestarea disponibilitii pentru receptarea de mesaje orale (S29)
(Units 9 - 10 2.1 Cererea i oferirea de informaii referitoare la numere i
exprimarea orei
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale tipice pentru
viaa cotidian
4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un coleg

9. UNIT 11 11a Lunchtime! 1.1. Identificarea semnificaiei globale a unui mesaj oral clar
Lunchtime! 11b Fairy cakes! articulat n contexte familiare
11c Listen to my 1.2. Identificarea orei i a cantitii exprimate numeric, n cadrul
tummy unui mesaj
1.3 Manifestarea disponibilitii pentru receptarea de mesaje orale 4 07-11 mai (S30)
Vocabulary: food, time 2.3 Descrierea simpl a unui personaj
Structures: present simple, 3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale tipice pentru
some, any. viaa cotidian
4.2 Redactarea unui mesaj simplu ctre un coleg
10. UNIT 12 12a Alvins Day! 1.1. Identificarea semnificaiei globale a unui mesaj oral clar
Celebrations 12b Environment articulat n contexte familiare 14 -18 mai (S31)
Day! 1.2. Identificarea orei i a cantitii exprimate numeric, n cadrul
12c Another lovely day! unui mesaj
1.3 Manifestarea disponibilitii pentru receptarea de mesaje orale 4
Vocabulary: 2.3 Descrierea simpl a unui personaj
Daily routine, Environment 3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale tipice pentru
Day, days of the week viaa cotidian
Structures: present simple, 4.2 Redactarea unui mesaj simplu ctre un coleg
prepositions of time
21-25 mai -coala Altfel (S32)

6
12 REVISION Troll Tales! 6 1.3. Manifestarea disponibilitii pentru receptarea de mesaje orale
Go Green! 6 2.1 Cererea i oferirea de informaii referitoare la numere i
Our World exprimarea orei 4 28 mai - 01 iunie (S33)
Checkpoint 3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale tipice pentru
(Units 11 - 12) viaa cotidian 04 - 08 iun. (S34)

13. FUN TIME Recapitulare final toate


2 11 15 iun. (S. 35)

S-ar putea să vă placă și