Sunteți pe pagina 1din 4

9/15/2017

Fisa postului Consultant in informa ca


Raspuns oferit de Rentrop & Straton
valabil la 05 Feb 2013

Intrebare: Fisa postului Consultant in informa ca

Raspuns:
Descarca Word

Descarca PDF

Consultant in informa ca

I. Iden carea postului

1. Numele si prenumele tularului: .....................


2. Denumirea postului: Consultant in informa ca
[Daca in organigrama dvs. denumirea postului difera de cea din COR, va trebui sa men ona in sa si
denumirea din COR.]

3. Pozi a in COR / Cod: 251901


[In cazul in care denumirea postului din ins tu a dvs. nu se regaseste in COR, va trebui sa trece
codul din COR pentru denumirea cea mai apropiata din punct de vedere al sarcinilor si
responsabilita lor.]

4. Departamentul / loca a: Birou


[Repar zarea se va face conform marimii, specicului si organigramei ins tu ei.]

II. Descrierea postului

1. Descrierea postului:
Asigura consultanta si exper za in informa ca.

2. Competente personale:

- sa aiba insusiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotarare, adaptabilitate,


autocontrol, a tudine pozi va, sa aiba calita psihice necesare (spirit de observa e, rabdare, viteza
de reac e, capacitate de orientare in spa u, capacitate de comunicare etc.);
- sa nu aiba antecedente penale .

1/4
9/15/2017

3. Pozi a in organigrama si rela i organiza onale:

- se subordoneaza administratorului

4. Sfera de raspundere si competenta:

- este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atribu ilor si prevederilor sarcinilor de serviciu
stabilite in prezenta sa;
- este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in
ges une;

5. Atribu i:

- asigura informa i de calitate cu privire la partea de informa ca a companiei;


- intre ne programele dezvoltate;
- acorda asistenta de specialitate angaja lor;
- intre ne sistemele informa ce si retelele;
- sa asigure buna func onare si op mizarea opera ilor echipamentului de computer conform
cerintelor;
- sa iden ce si sa repare defecte de hardware;
- sa iden ce erorile de so ware si sa le inlature;
- sa aplice programe de testare pentru iden carea si inlaturarea erorilor;
- sa inlature erorile si/sau sa reinstaleze aplica ile de so ware;
- sa modice programele existente sau sa creeze propriile programe pentru vericarea erorilor;
- sa anunte de indata administratorul orice neregula constatata;
- sa manifeste disponibilitate catre dialog, recep vitate, calm, tact in rela ile de serviciu;
- sa raspunda la toate solicitarile venite din partea administratorului pentru indeplinirea unor sarcini
conforme sei postului;
- sa manifeste grija deosebita in manuirea si u lizarea materialelor si echipamentelor pe care le are
in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;
- sa e cins t, loial si disciplinat dand dovada in toate imprejurarile de o a tudine civilizata si corecta
fata de toate persoanele cu care vine in contact;
- sa respecte cu strictete regulile de protec e a muncii si P.S.I. din obiec vul unde desfasoara
serviciul;
- angajatul trebuie sa u lizeze, potrivit instruc unilor de u lizare a substantele periculoase,
instala ilor, u lajele, masinile, aparatura si echipamentele de lucru;
- sa acorde ajutor, atat cat este ra onal posibil, oricarui alt salariat, aat intr-o situa e de pericol;
- angajatul va desfasura ac vitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericole de accidentare sau
imbolnavire profesionala persoana proprie sau al angaja , in conformitate cu prega rea si instruirea
in domeniul protec ei muncii primita de la angajatorul sau;

In acest scop angajatul are urmatoarele obliga i:

2/4
9/15/2017

- sa-si insuseasca si sa respecte normele si instruc unile de protec e a muncii si masurile de aplicare
a acestora;
- sa aduca la cunos nta de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria
persoana sau de al angaja ;
- sa coopereze cu persoanele cu atribu i specice in domeniul securita i si sanata i in munca, atat
mp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta
pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;
- sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlal par cipan .
- sa informeze de indata administratorul despre orice decienta constatata sau eveniment petrecut;
- sa execute alte ac vita in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele
care au acest drept.

6. Restric i:

- nu executa nici o sarcina suplimentara legata de ac vitatea sa decat daca ea vine de la persoanele
autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se incadreaza in prevederile legale;
- sa asigure pastrarea secretului profesional privind ac vita le ce se desfasoara in cadrul spa ului de
lucru;
- este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice inainte de intrarea in serviciu sau pe mpul
serviciului;
- la plecarea din imobil, indiferent de mo v, trebuie sa lase echipamentul curat iar celelalte mijloace
pe care le-a folosit in buna stare.

III. Specica ile postului

1. Desfasurarea ac vita i

Munca se desfasoara in diferite medii, unde sunt instalate aparaturile electronice adica:
- Birou.

2. Responsabilita le postului de munca

In raport cu aparatura si materialele u lizate:

- tehnologia computerizata;
- alte echipamente de birou.

3. Cerintele postului
Studii necesare:
- prega re profesionala in domeniu

4. Ap tudini si deprinderi necesare:

3/4
9/15/2017

- incredere,
- concentrare la locul de munca,
- judecata rapida,
- capacitatea de a invata.

5. Alte responsabilita :

Respectarea programului de lucru

Director,
Titularul postului,

Data
Con nutul, designul, structura, precum si materialele PortalCodulMuncii.ro apar n
Editurii RENTROP & STRATON si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de
autor si drepturile conexe, cu modicarile si completarile ulterioare.
Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala. Pentru detalii consulta
sec unea Termeni si condi i.

4/4

S-ar putea să vă placă și