Sunteți pe pagina 1din 1

Catre Presedintele Consiliului Judetean Ilfov

CERERE
PENTRU EMITEREA AVIZULUI PREALABIL DE OPORTUNITATE

Subsemnatul ________________________________________________ C.N.P.______________________

________________________________________________________________________________________
municipiul
Cu domiciliul / sediul 2) in judetul _________________ orasul __________________________________
comuna
satul ______________________________ sectorul ________________ cod postal _____________

strada ___________________________ nr. ________ bloc _______ sc. _______ et. _____ ap____

telefon / fax____________________________________ e-mail ____________________________

In conformitate cu Legea 242 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2008 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul ,
solicit emiterea

AVIZULUI PREALABIL DE OPORTUNITATE

Pentru imobilul teren si / sau constructii-situat in judetul Ilfov

orasul _______________________________ satul _______________________ cod postal _______


comuna
strada _________________________________ nr. _____ bl. ______ sc. ______ et. _____ ap.____

sau identificat prin 3)________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Suprafata terenului pentru care se solicita Avizul prealabil de Oportunitate este de ______ mp.

Solicit avizul prealabil de oportunitate in scopul _____________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Anexez _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Data _____________________ Semnatura __________________