Sunteți pe pagina 1din 297

Nrnberg

c
Baden-Wrttemberg Stuttgart
Bayern Mnchen
Berlin Berlin
Brandenburg Potsdam
Bremen Bremen
Hamburg Hamburg
Hessen Wiesbaden
Mecklenburg-Vorpommern Schwerin
Niedersachsen Hannover
Nordrhein -Westfalen Dsseldorf
Rheinland-Pfalz Mainz
Saarland Saarbrcken
Sachsen Dresden
Sachsen-Anhalt Magdeburg
Schleswig-Holstein Kiel
Thringen Erfurt
germana
ghid de .
conversatie )

LINGI-IEA
Ghid de conversatie Linghea
roman-german

Ghidul a fost elaborat de colectivul de autori al Linghea S.R.L.


Publicat de editura Linghea din Timi~oara, 2012.
Editia 1, 201 O
Editia II, 2012

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romniei


Germana : ghid de conversatie. - Ed. a 2-a, rev. -Timi~oara:
Linghea, 2012
ISBN 978-606-92819-6-3
811.112.2

Lingea s.r.o., 2012


www.linghea.ro

Toate drepturile sunt rezervate.


Niciun Fragment al acestei publica\ii nu poate fi reprodus, copiat sau trans
mis fra acordul scris al editurii.

Printed in EU.
Despre limb ............................................................. 6

#um,re
Numeralele ........ ... ......... ......... . . ... . ... . .. .... .. .... .. ...... .. 10

Expresll comune 12
Formule de salut ~i de adresare ........... ........... ................... . 12
S facem cuno~tint ......................... .. .. . ....................... 13
Cum ne lum la revedere ................................................ 14
Urri ............. ..... ........................ ... ........ .. .............. 15
in~elegerea .............................................................. 15
Cereri, ordine ~i propuneri ............................................... 17
Cum ne exprimm multumirea ~i satisfaqia ... .. .......... .. . ........... 19
Gre~i m, ne pare rau ~i ne cerem scuze .. .. ... . ... . . . . . . . . . . . . . . 20
Acordul ...... ...... .................. ... ..... ..... ................ ... .. . 21
Dezacordul, refuzul ...... ............... . ..... ........ . ............. .. .. . 22
Tntrebri .............. . ....................... ...... ..................... 23

Exprimarea tlmpulul 26
Timpul .......... . ............................ . .......................... 26
Lunile ~i anii ... . .......... .................. ........ ............. ... .. ... 27
Zilele ~ i sptmanile .... .. . ........... . ................... . .............. 29
Orele ~ i minutele .......... ............. ..... . .. . .. .... . .. . .. ...... . ..... 30

Culorl JI dlmenslunl ----'---.....=<'"-'--~....,_,...,.~.........__~


Culorile .......... .... ................. ... ...... ... .. ................. .. .. 32
Oimensiuni ~i caracteristici ................... ..... ...................... 33

34
lndicatoare ... .... . .......................... ..... .... . .................. 34

Cltorii 42
Cum cerem informatii despre drum .. . .... .. . . . . ....... .. .. .......... ... 42
Controlul pa~apoa rtelor ~i controlul vamal .... . .... ............... .. . ... 43
Formulare, date personale ... .. . ................................
, . ......... 44
Cu ma~ina ........ ..... ........... . ........ . ....... . .. ................... 46
Cu trenul ..... .. . ...... " . .................... ........ .................... 56
Cu avionul .............................................................. 59
Cu vaporul .................................... ... ....................... 63
Transportul In comun ....................... : ..... ...................... 66
Cuprins 4

.
Cazarea 68
Cazarea ..... ............ ..... ............ .. ... ..... ........... .......... 68
Cum facem o rezervare .................................................. 69
La hotel .......... .... ........... ......... ......... ........ ....... .. .... . 70
Cazare la particulari .... ... ... . ..... .. ........ ... ........... . .......... .. 72
Tn camping ........... . ....... ..... ... ...... . .. ..... .. ............. . .. ... 76

Mancarea 79
La restaurant . .. .. ........... . ............ ........ ..... . ..... ...... . ... .. 79
Meniul ................ .. .......................... . ................... .. 81
Aperitive .............................. . . .. ... . ... ........... .. .. ........ 81
Feluri principale . ... .... . ..... ... ... ... . ...................... . .......... 82
Buturi .......... . ...... . ....... . ...... .. . ..... .. ...... . ...... .. ....... .. 86
Deserturi .. .. ...... .. .... . ........ .... ... . .... .. .. ... .................... 89
Mancruri nationale specifice .... . ..... .. ....... . .... .. .... .... . ....... . 89

Tnconcediu 94
Vremea ..... . ........................... .. ........ . .... ....... ........ .... 94
Turism ........... .... ..... .. .......... ..... .... .. .. ....... ...... . ..... .. . 96
Vizitarea ora~ului . ... ............... . .... . .. ............. . ..... .. ........ 99
Spectacole de sear .. ..... .. ..... . ........... ...... .... .. ....... . ... ... 102
La bar .............................. . ..... .. ............................ 104
Flirtul ................................................................... 107

Sport Ji timp liber 11 o


Sporturi de var .. ... ..................... . ........... .... ........ . ..... 110
$trand, piscin, plaj ... ............ .. ..... . .. . ..... . ..... .. . .. ... .. ..... 11 1
Scufundri .................... . ...... . ... .. ................... . . ..... .. 114
Pescuitul ............................................................... 116
Ciclism ..................................... . ........................... 117
La fotbal ................ .... .......... . ....... .. ............ ...... : . .... 120
La fitness~ ....... ..... . . ...... ....... .. . ..... .. .......... .... ............ 121
La schi .......... . ...... . ....... . ...... .. ............ . .......... ..... . ... 123
La hochei . .... ..... ... . .. .... ............ ..... . .... . . ...... .. .......... 125

La cumprturi 128
Cum cumprm ~i cum pltim ....... ........ .. .............. ..... ..... 128
Bani . ...... ................ ... .......... . ............................... 130
Magazine ~i servicii ....... . ... .... .... . ............ .......... .... ....... 133
Alimente ................ .. .... .. . ............... . ... ......... .. ........ 134
La drogherie .......... ...... .... . ....... .. ..... . .. .... . ... .... . .. ... . . . 138
5

Foto & Video .......................... . ........................ .. ...... 139


lmbrcminte ~i lncltminte .......................................... 141
La po~t ..................................... . .................. . ....... 144

Situafii de urgenf 145


Situatii de urgent ........ ........... ......................... ....... ... 145
Probleme cu ma~ina .................................................. . 148
Accident ............................................................... 151
Primul ajutor .................................. . .. ...................... 153
La politie ....................... ........ ............. ........... ........ 158

Lotulnfa 162
Locuinta ................................... .. ..................... .. . . .. 162
Electrocasnice . .. . . ................. . .... .. . ............... . ........... . 165
Baia ~i toa leta ......................................................... . 169

Familla 171
Membrii familiei ........................................................ 171
Starea civil ............................................................ 173
Reuniuni de Familie ..................................................... 174
~um facem o invitatie .... ............. ................................. 177
In vizit ................................................................. 178

Munca 180
Locul de munc ........................................................ 180
Cum cutm un loc de munc ......................................... 185

Comunicare 187
La telefon .............................................................. 187
La calculator ........................................................... 189

Dlcflonar german-roman 194

Dlcflonar roman-german 236

Elemente de gramatlc _ 1 ---~~,------- 234

lnformafii utile 298


Caracteristicile limbii germane
Germana este una din principalele limbi ale lumii, fiind vorbit de circa 105
milioane de vorbitori nativi; in afar de ace~tia, mai vorbesc limba german
alte 80 de milioane de oameni. Tn Europa, germana este cea mai rspandit,
dup limba rus. Prin urmare, unde puteti vorbi germana? Germana este limb
oficial in Germania, Austria, Elvetia, Belgia, Liechtenstein, Luxemburg, in nordul
ltaliei ~i in cadrul intregii Uniuni Europene. Pe lang forma literar a acestei
limbi, exist ~i dialecte ale limbii germane. La noi, de exemplu, se vorbesc cel
mai mult dialectul ssesc ?i cel $Vbesc. Germana austriac $i cea elvetian
au, la rndul lor, anumite particularitti. Tn Austria, varianta literar se folose$te
numai in scris ~i in invtmnt. Pentru limba vorbit in mod curent exist aici un
vocabular special tipic (de ex. nume de mncruri) - a$a-numitele austriacisme.
De asemenea, se pot observa $i diferente in ortografie $i gramatic. Tn general,
limba german vorbit in Austria se aseamn cu cea vorbit in Germania de
Sud $i in Elvetia. Tn Elvetia, pe lng german, se folosesc, ca limbi oficiale, $i
franceza, italiana $i retoromana. Tn aproximativ jumtate din numrul total al
cantoanelor, de ex. in Thurgau, Schwyz ?i Uri, se vorbe$te ins numai germana.
De asemenea, in Elvetia exist diferente intre limba scris $i cea vorbit: forma
scris corespunde limbii germane literare, iar limba vorbit in mod curent se
nume$te Schwytzerdtsch. Faptul c elvetienii nu folosesc germana literar in
vorbire se datoreaz nevoii lor de a se distanta de Germania dup Primul Rzboi
Mondial.

Germana se poate auzi in mod obi$nuit $i in unele destinatii de vacant. cum


ar fi Mallorca ~i Croatia. Populatie de origine german trie$te bineinteles $i in
tara noastr, dar $i in locuri aparent nea$teptate, de ex. in America de Sud $i
Central, Australia, Africa de Sud, SUA, Marea Britanie, Rusia, Suedia. Tn aceste
zone, prin contopirea germanei cu limbile locale, se formeaz combinatii
originale, cum ar fl, de exemplu, germana texan sau Wasserolnisch (dialect
din Silezia Superioar, polonez cu elemente cehe$ti $i germane).

Asemnri CU limba roman


Tn limba roman exist multe cuvinte provenite din german, cum ar fi: chelner,
~nifel, tort, crenvurst, ~urub, ~tecr, pauza etc. Tn afar de cuvinte imprumutate,
folosite in mod curent, exist $i cuvinte germane folosite mai ales in regiunile
in care triesc etnici de origine german. Tn ceea ce prive$te asemnrile
limbii romne cu germana, in ambele limbi exist acelea$i prti de vorbire $i
acelea$i categorii gramaticale ale verbului (conjugare, timpul prezent, trecut,
viitor). 0 trstur particular a limbii germane o constituie scrierea tuturor
substantivelor cu majuscula. Limba german are patru cazuri. De?i este o
limb foarte sistematic, bazat pe reguli gramaticale stricte, care nu ofer
vorbitorului multe posibilitti de improvizatie, totu?i germana eo limba bogata
?i variat din punct de vedere expresiv. Spre deosebire de englez sau francez,
are o pronuntare destul de simpl, ceea ce poate constitui un avantaj pentru
inceptori.

Evolutia limbii
)

Limba germana face parte din ramura de vest a limbilor germanice, care se
incadreaz in grupul de limbi indo-europene. Evolutia limbii germane de la
protogerman la forma actual a fast foarte lung ?i in timpul acesta germana
a trecut prin multe schimbari. La inceput, pe teritoriul german au existat
cateva limbi diferite. De la jumtatea secolului al Vlll-lea dateaz inceputurile
germanei ca prima lfmb comun pentru toata regiunea. Initial, germana a
avut un caracter sintetic - de ex. cazurile se formau cu ajutorul terminatiilor.
De-a lungul secolelor, vocabularul limbii germane a fast influentat ?i de alte
limbi. Prima dintre acestea a fost limba latin, dup ce teritoriul germanic a
fost ocupat de romani. De la ace?tia au fost preluate in primul rand expresii
din domeniul religiei, militar ?i al administratiei de stat. Tn Evul Mediu se
dezvolta cultura cavalere.asca ?i, prin ur.mare, limba germana este influentat
considerabil de limba franceza. Mai tarziu cavaleria intra in declin ?i o categorie
sociala insemnat o constituie negustorii. Astfel, in germana ptrund influente
italiene. Putern gasi de asemenea ?i urme din limbile slave (de ex. die Pistole).

Tn secolul al XIX-lea are loc standardizarea limbii ?i germana capta incet forma
din zilele noastre. Un rol semnificativ in acest sens 1-a avut in primul rand
Konrad Duden, care a unificat ortografia. Tn prezent, o influent considerabil
asupra germanei o are engleza. Cu acest fenomen va puteti intalni aproape
la fiecare pas. Expresii imprumutate din engleza apar in special in domeniul
IT, turism, economie, publicitate, mod, muzic. Le gsim, de. asemenea, in
limbajul tinerilor - engleza este pur ?i simplu cool''. Exist ins ?i voci critice,
care avertizeaza asupra anglicizrii excesive a limbii germane.

Pronunfarea semnelor fonetice speciale folosite este descrisii in partea Gramaticii


la pagina 284.
'
'

Numere 10

- ------
Numeralele
Zahlwrter
..... Numeralele cardinale
Kardinalzahlen
1 zero null nul
1 unu ein, eine ain, aine
1 doi zwei tvai
1 trei drei drai
1 patru vier fi:ar
1 cinci fnf fnf
1 ~ase sechs zeks
1 ~apte sieben zi:bn
I opt acht aht
1 nou neun noyn
1 zece zehn ~e:n
1 unsprezece elf elf
1 doisprezece zwlf tvlf
1 treisprezece dreizehn draite:n
1 paisprezece vierzehn fir~e:n
1 cincisprezece fnfzehn fnf!e:n
1 ~aisprezece sechzehn zehte:n
1 ~aptesprezece siebzehn zi:pte:n
I optsprezece achtzehn .ahte:n
1 nousprezece neunzehn noynte:n
1 douzeci zwanzig tvantih
1 douzeci ~i unu einundzwanzig ainunt~van1ih
1 douzeci ~i doi zweiundzwanzig ~vaiunqvantih
1 treizeci dreiig draisih
1 patruzeci vierzig fir~ih
1 cincizeci fnfzig fnf\ih
1 ~aizeci sechzig zehtih
1 ~aptezeci siebzig Zi'.p~lh
1 eptzeci achtzig ah!ih
I nouzeci neunzig noyntih
1 o sut hundert hundrt
1 o sut douzeci hundertzwanzig ..., o a"\ "1
11 Numere

1 dou sute zweihundert t;vaihundart


1 o mie tausend tauz1t
1 dou mii zweitausend - d a z ,

11 o. miE7 cinci sute optzeci


~1tre1
un milion
eintausendfnfhundertdreiundachtzig
;.. , 7ntfnflun'J'
eine Million
IL l'"ltan~ih
ane mil o:n

..... Numeralele ordinale


Ordinalzahlen
1 primul der/die/das erste ~ r/diJdas e:rSte
1 al doilea der/die/das zweite ::1 ': ld :!das iVaite
1 al treilea der/die/das dritte 1.. a /d !das drite
1 al patrulea der/die/das vierte de:r/diJdas fi:rte
1 al cincilea der/die/das fnfte de.r/diJdas fnfte
1 al ~a sel ea der/die/das sechste de:r/diJdas zekstt?
1 al ~aptelea der/die/das siebte de: ar/di:/das zi:pte
1 al optulea der/die/das achte ... r/dildas aht"
1 al noulea der/die/das neunte :le:/d.Jdas 'loynte
1 al zecelea der/die/das zehnte dt::r/diJdas te:nte
1al douzecilea der/die/das zwanzigste
der/diJdas !Vantihstt
1al o sutlea der/die/das hundertste
<;;a d ../das r-.indd '

Fractii
..... Bruchzahlen
1 (o) jumtate e Hlfte helfte
1unu ~i jumt ate anderthalb, eineinhalb
r ~ ,ria p. airiainr1 ')
1 o treime s Drittel drit;
1 dou t reimi zwei Drittel ;\a drrtl
1 un sfert s Viertel firtl
1 trei sferturi drei Viertel drai fr
1 ocincime s Fnftel fnft!
1 o ~esime s Sechstel zekstl
1 o ~eptime s Siebtel zi:pt
1 o optime s Achtel ahtl
1 a noua parte s Neuntel noyntl
1 o zecime s Zehntel ~e:nt
1 o sutime s Hundertstel hundr\tl
Expresii comune i2

.B..u .n~ .~.i rJl in.E!a.la.:..................... ...... 0.11.t.e.'!.M.<J.r.g.n.:.. g.~.:.~e.f). 01.C>r.9.0............................


Bun ziua. Guten Tag., Gr Gott. (rDJ
. . . .. . ... .... .. . . . .................9.u.:t~r:i. t~t~, _gr.:_ s.9.0.t. ........................... .... . .. ....
Salut. Hallo. halo:
.B..ll.rl~..~i.ll~.'. ....................................0.u.te.f7.Na.c:.h.~Jtt<J.9..._9u.:t~r:i..0a.:h.rr1~~~.:~.. ....
.B..ll.n. ~ ~1a.a. r.a............ ...... . ....0..u.te.'!.AP.e.!1.~. 9.L1:t~11. ~.:~0~.. . . ........ .......... .. .
f\l~a. P~~..~.ll rl~:..... 0..U.te. .~CJc.h. _t'. .. .9 lJ:t_e_ n.ah.~ ........ .... . .. . .... .... .
.... . .. . .. . ... ... .....

.M...~.C:.ll.Z.a.t!.. '..'. ....... . .. ...... F.n. _ts.~h..uJ~ige,11S.!e.. pittl?:.::..~0~~.u l_di9 f) ~i :_~it.e .


. . ...

.M...~c.ll.Z.a.t! .'..:....................... .. .. F.n, _ts.~h..LI (~ig Ll.n.9:.t=.n. t~lJ.l~i.9.~.n. .... . ....... ... . .
.P.~..rJli.n,~ .rJl~a..~~~P~:a.ti !. ............. ..VY.a.r.te,(J ?.i.e. .Cll!f.'!'i.~h.?.. ya,r~0 -~i: a.lJf. fr)i~? ..........
M~. ~'=1~.ll.r~~ .Y. Y.~~ ....... . ?.c.h...11..S.!~.~.LI .~~~~11: ...~~.:.n. z.i.:.ILI: .z.~:e.n. .... . ..
...... . . . . ..

Nute-am mai vzut de-un Ich habe dich lange nicht gesehen.
.c:a.r ~~ a.n.!.. ... . ..... .. . ...........i~ .h.a.:~~. <1.i.h..'a.riee .0i~.~.9.h.e.~.e.:_en. .............. ............... .
.C:.E! rJl~.i. fa..c~ti !. ........................ . ..VY.!.e.9~h.t~J.h.f1.e.'.I?.. _yi_:.9.h.<=J.i:n..e.f) ?. ....... . .
.C:.E! .fa.~_i.?. .. .. ........ ................ VY.!.e9~.h.t~?. . \'~'. .9~.~:J?........................ . ..... .. .. . .. . .

Ce v mai face familia? Wie geht es Ihrer Familie?


.. .... .. .......................................~!: 9.h.f::t r=~ i:r~r f.afr)i:liee ?............. ............. ... .
Ati avut o cltorie Haben Sie eine gute Fahrt gehabt?
pf ,~.U..t~.?.. . ................................... . ha.:b.n. ~i:_a,i()~ 9L1'.t~ f~:~r~ .9~.e~.a.J?~?...................
L-ati gsit u~or? Haben Sie es problemlos gefunden?
.. ..... .. . ............ .............. ..........~.a:b.r:i !!:~s,_prq~le_:.fr11<?.:.s. 9.h.eeflJ.11.~0.?.. ........... . . ..

N-au fost probleme pe Die Fahrt war gut.


.~.r':I rJl...... ....... . ... .................... (ji.: fa:rtya,:,r_g_ L):t ....... . ..................... .
.. .. .. . .........

Ati mai fost vreodat aici? Sind Sie schon mal hier gewesen?
. .... .. ................... .............. . ~! 0~ .~i.:..~~.:.n...11!.a.:!.~.i.:~_r_ .9. ~~~r=:~r:i? ............................ .
M.ll.IJU. rl'l.la.s.c: .~.~. ~ n.~r.~.~a. r.la......... .P..a.!1.ke. fqr.s. F.r.a.9.e.!1... (j a.ri~~..~q :a.~s. . f~~:9.f1 ... . . .

Eu sunt bine. Es geht mir gut. Und Ihnen?


.'?!-:!.rJl rl ~.a.".<>.a. ~~r,, !. ..................... ..t=~. gh. <=:t..rr1 i:,r.gu_:~. lJ.n.~. i;0.en..7............................... .
A~a...i..a..~.a.'... ... .. ... ... ....... .........~sg~~f....<=s.9.~~:t................................ ........ ....... .
.f\l !-:!..rJl~..P.<>.t pi_~ 119la.. ....... . !c:.h..~9. f1.n..".'ic:.h.t .k.~C19l?.n.: .. i_h..~~0. f) i ~t ~la,:_g n. ....... .
..... .

/~.r~~.a.li..b..i.~.E!: ... . ~;e _se,~_e.f1 g11,t '1.(J_S: ... ~i: .z.e.:.~.11..9. lJ.:! .?lJS ...................
.... . . .. . . ... . .. .. ... . ..

Domnule/Doamn... Herr/Frau... her/frau


... ......... ................ .. .........
Doamnelor ~i domnilor! Meine Damen und Herren!
.. .. . . . . .. .. . .. . . . . .... .. . . . . . . ' .
maine da:men unt heren!
. . . . .. . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . .. .. . .. . . . .. . . . .. . .. . ~ . . .. . .. . . . .. . .. ... . ..... .. . ' . .. . .. .. . . .. .. .
13 Expresii comune

S facem cuno1tint
Vorstellen
Care este numele Wie ist Ihr Name, bitte?
dum.neav<>.astr_? . .. ........ .. ... .:v!: i~.t i:_r n~:f!le. b.it~?_ . .. ...... .............
Cum te cheam? Wie heit du? vi: haist du:?
M numesc ... .. ... . .. . ..... . Ich heie... ih haise
. .... . . . . ... .. .. . .. . . .. . . .. .. .. . .. ... ..

Eu sunt... Ich
.. ... bin... ..
ih bin
.. .. . .. .. .
. . .. . <

Dumneavoastr sunteti Sind Sie Herr... ?


domnul ... 7
' . . . . zint zi: her? . .
... . . ....

Cine sunteti? ' .. .. '


Wer sind Sie? ve:r zint zi:?
.. " " . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .....

Cine ~ (acolo)_? . . ..... lt1ferJs~ .d9s? v~:r ist das?


Cine e doamna aceea?
. . . ... .
Wer ist diese Frau? ve:r ist di:ze frau?
. . .. . ' ... . . . . ... . ..

Ne cuno~~tem? .. .......... . K_e_(/.n~n.. w!r .uris? ke.nen vi:r uns? . . ......


V cunoa~teti? ... }(_e(lf?.t .ihr e_uc:~?. kent i:ar oyh7 .... .... .
0 cunoa~teti pe sotia Kennen Sie meine Frau?
mea? kenen zi: maine frau? .. . . ... . .... ' . ... . . . ..... .
. . .

V amintiti de mine? Erinnern Sie sich an mich?


. " . . .
erinarn zi:. zih
. . . . . . ".
an mih?
. . .. . . ...
Ne-am mai intlnit/vzut Haben wir uns schon mal gesehen?
undeva? .. . . h..a:_b.ny!:~r. u.ns ?.?.:ri.ma:I gheze:en? .. . ..
De unde ne cunoa~tem? Woher kennen wir uns?
vohe:ar kenen vi:r uns?
Tmi pare .ru, dar .nu . ''E5i't v ...... mir
leid; ich kenne sie nicht. ....... .. . .
cunosc. ..... ... ~s.t_u,:~.f!li.:.ar_l.~i.t .i. h _ ken_e zi: niht . . . ...... ..
Din pcate, nu-mi Es tut mir leid, ich kann mich an Sie nicht
amintesc de erinnern.
dumneavoastr. . . . ~-s t.u,:t . f!1.i_:_~.~.lai.t(.~~-~af) r:rih an ~i: niht e~rif)a.~ri
Dati-mi voie s m Darf ich mich vorstellen?
pn~i:in.~'. .. ................ ..... ..... <:Jarf._ih_rn,_ih, f<?:r~~el.e.n? . . . .. . ....... ...
Dati-mi voie s v-o Darf ich Ihnen meine Frau vorstellen?
pre.i:i n.t.P~. S.()li_a.r:nei3.'... .... . .. . arf ih _i:n.~n. maine.frau _fo:r~t-~l_e_n ?_ .. .. ....... ....
lmi faceti cuno~tint Stellen Sie mich. .. vor?
cu.'. ..'..?..... .. . .. ...... ~t~l~r.iz!.: r:n.~~::.f()_:r?_. ... . ..................... ......
Ne puteti face cuno~tint? Knnen Sie uns vorstellen?
.............. ............................ .......... ~().0~1) ~i:_lJr.i.s_fo:.~.r~t~lel!! ... ............... ........... .
. . ..

.\fi.~_l .Pr.~i;int.P~.. . .. . . . egrQ.~(/ .~(e::.:. b.~gr__:s.n..z.i.. .. .. ..... .


Domnul/Doamna
... . .......... . ................
X. Das ist Herr/Frau X. das ist her/frau iks . . . .
. . . ............ .. . .
.. . . . . . .. . .. . . . ... . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .
Expresii comune 14

Acesta este sotul/~eful Das ist mein Mann/Chef.


.l'li.~.lJ.'. ........................ ....................... a_s_i ~(rf)Cli[) .rllCl.n/~~:f. ..... . ... ............ .... .
Ace~tia sunt colegii mei. Das sind meine Kollegen.
1mi'pre hi ne.(s~t' v ~;-i:~~i irii~h ~iJ;:2~nfiefiz.ierneni'
..
.C:lj 11.C>.S.C:) ~ ..... ....... ......... ........... .....~? fr_()yt. rf) i~..(z.i:.~E:.n.e.ri. ~tJ:. _1~.r[) el')) . ... ... .. . ..
Mi-a prut bine s v Es hat mich gefreut.
C:\J11.C>.s.c:'. .. ... .. . .. ... ... .. .~~.~~.t 1)1i.h. gh.~froyt ......... .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plcerea e de partea mea. Es war mir ein Vergngen .


.... . . ... . .. . .................. . ~~ya. :~r 1)1_i_:_r. _
a_i_r'}. f~.rgf)Q:_gf) ...................... ....... .. . .

... . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . .

La revedere. Auf Wiedersehen. auf vi:drze:en


. ... . . . .. . . . ... .
. .. . . . . . . . . . . . . .. . . " . . . . , . . . . . . . . . .. " . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . , .. . . . .. . . . .. . . .... . .. . . . . . .... . .. . .

Pa!
... . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .
. . . . . . . .. . . . .
Tschss! cs!
. . .. . . . . .. . . . . . . . ... . . ....
.. . . . .. . .. . ......... ... ...
.. . .. . . . . '

,G..i .gr.ij~.~~..~.i.~.~l.. . .. ......tv.1g.~~:S..9.l!~~.rr1Cl~s g_l):t! ............................. ..........


~~-~':! r.ar:-i~: ................. .. ........is. spi:i_t~.r: .~i~_~pE;:~..r..... .. . . .. ..... .

.f\J.~..Y~.~.~ rt'l..rll ..i.J1.~ : .......... . .iS. .'!?.or.ge.ri-. ..t:>is f!l()rg n_... ............ ............ .......
.

La revedere. Leb wohl., Leben Sie wohl.


..... . .. .. . . . .. ......IE:;t:> yo:J.,, !~.:.l?[)}i: .Y():l ..... .. . . ..... ..
Transmiteti-le salutri din Gren Sie sie von mir.
pa.r.~~a. .~~~ .............. ... .. .......grQ:s.ri ~i:. zi_: f.<?.n..r.n.~:.'. ... .. . .. ...... .......... ..
lmi pare rau, m grbesc. Entschuldigung, ich muss mich beeilen.
.. ...... ................. .... . . ~~.t~l)l~.i.9[J_nf i)1_ rn.u_s_rf)i~ .l?~ai_len .. . ... .....
.Tr.~.~ .U. i.e..~~Pl~_C:: .. . .. .. ... .. .. tc:h f!l!J.S.s..(s_~h.0.'!).9~h..~r>. .i~ mus (?o:n).9.~~:~f)
.f\l~.a.r:ti. ~i.rti.P.. ..... ..... . ...........tc:h h.C1.b.~. ~e.iri.e. ?~/t:. i~..h.a.:.~!'! .~a.in~. !_a.it .............
Ne vedem mine la... Wir sehen uns morgen an...
............ ............... ......... ..... .y~:~~.~~:~.ri .LJ.n.s.rn.~.rg ~ .an
Ne auzim!
.. . . .... .. . .... . . . .. . . . . . . .. .
. . . . . ... .
Melde dich mal. melde
. . .... . . . . . . . .... ....
. . . . . . .. . .. . .. .. . . .. . dih . ma:I
. .. . ... ....... ....... .
Te sun! Ich rufe dich an. ih ru:fe dih an
1s Expresii comune

Urri
Wnsche
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noroc! (I~ ~i()~l)_i~) ..... .. . . ... ..!Y.171..VY.o/11! . tu.m v<:>:I!_ ....................................
Noroc! (I~ ~tr.a.~_~tl................... .<:i~.~.1!!1.d.h.~ft!. g~'"~u,nthait!. .. ...... ............... . .
Felicitri! Herzlichen Glckwunsch!
.. . .. . . . ... h~r\li.~'"n_glkvun~!. . . ...... .
Baft! . ...... .... Y.iel .~fqck! fi:I glk' ....... ....... .......... . . . . . . . . . .
Distraqi~. pl~_C,ljt! .................. A171_,s/er.er1.5_ie s[ch gu~!_ amzi:ren zi: zih gu:_t!
Distraqie. pl_~Cljt~! .. . _,ie_/5_pa! .fi:I ~pa:s!_ ............
V
Cltorie P!.~~ut. . . . .. ~u_tefah.rt. gu:te fa:rt . . .. . ..... .
Drum bun! . . .. .. .Korri.m.gut nach J:faus.e! ~.om. 9l).:tr:i~:h. h.a'-!ze_!
S v int~arc~li_ cu bine! . Ko_ m._ m t gesund zurck!_ k()r:ntg~ezunqur~!.
La mul!i ani! . ... . A[l~.s ~-u~e_! ales.g.u:te! ... .. . . .
Sincere condoleante. Mein aufrichtiges Beileid.
. rn~in, a,u,frihtighes bail~it. . . .. ..
Pa?te ferici~! . Frohe
.' .... . Ostern!
. . . fro:e.o:strn!
.. . . .. . . .. ... . .
Crciun fericit! Frohe
...... .
Weihnachten!
. . . . .. ...
fro:e .
vainahtn!. ' ..... .

Un an nou f~ricit_! . .. . . . . . . . (jlc:~lic:~e_s Neues J(Jhf.! .91klihes noy'"s .ia:~r.!.


Bravo! . s.c.h.~!1 f,r.?ie. ~:r:i f.:r.~i: .. . .
Baft! .. Yief_rf()lg! fi:I erf.ol.~! . . . .

intelegerea
Verstndigung
Poftim? ......... . . . .. Wie bitte?.
. . ... ......................... vi: bite?
. ... ........ ... .

Scuze, nu inteleg. Verzeihung. Ich verstehe nicht.


............ .... ... . . fi=~rJ~i[J~ ih fe~r~te:~ r)i_ht .. ............. .
Nu v-am inleles bine. Ich habe Sie nicht richtig verstanden .
............ .. ... .. . i ~ -~~:q~_~i: [)i~_t_ri~ti~_fe_r~.t?.ri.dn. .. .. ..... .
Puteti s repetati? Knnen Sie es wiederholen?
.. . . .. . . .. .. . . ~~.ri~n,. ~i:_es ."'.i_:9 r~():l_en?. . . . ............ .. . . .. .....
Ce~a!i spu.~! . . . . . . . .. . .. . _Wgs hcib.t:.ri?!e.
gr;_s.ag.~?. .Y.?Sha:.b.r:i ~(g~e~a:g_t?
M-ati inteles gre?it. Da haben Sie mich falsch verstanden .
. ... .. . . . .. .. ~?.:~~:q.~z.i:_ rn.ihfal.~ f.e_r~tari~n. .... ... . . ...... .
......... . : .

Trebuie s fie o Das muss ein Missverstndnis sein.


nein.teleg~r.~:.. . . ... .a.s .rnu.s.?,in mi~fe~r~tentn is_z_airi ............ .... .
Expresii comune 16

Trebuie s existe o Das wird sich sicher klren .


.~>C.Pl.!~.~!i~: ........................................c!.a.syir.~ .?!~~.~.r .~.1.e.:.~~n. ............................................ .
Puteti s-mi explicati? Knnen Sie es mir erklren?
............................................................... ~<J.n.~n.. ?i: .e.?..i:0i;a!.~~ r.k.le.:re.n.?. ................................... .
Vorbiti englez/german/ Sprechen Sie
/francez/spaniol/ Englisch/Deutsch/Franzsisch/Spanisch/
/italian/rus? /Italienisch/Russisch? ~prehn zi:
... . ... .. .............. . .. ..... . ........... ....... ~i:I i~/~()Y.qfr~.f) ~?.:.?i~/_~pa.:.n. ~~!i~.~.H.e.:.n,i~!~.':l. s.if ........ .
.~.lJ.Y~r.~~sc: 9~.r~.~~~:........ . ... !~~ sprf?.C.h.f?.ke.!'!..9..e.!J.tS.~.h. .. !.~..~Pr~~.~..~~.i .n...d.()Y.c
Nu vorbesc foarte bine Mein Deutsch ist nicht besonders gut.
.9.~r.~~. ~.~ ~......................................... ~()in. e>Y~ iS.t.r.t.i.h.t..b.e.z9n.9.~.~s..9.l1.:t.. .......................
Vorbesc doar un pic Ich kann nur ein bisschen Deutsch.
.9.e.r.~~. ~~ ~.......................................... i~..~.~.n.. n..':l.:.r ()i.n..l:>ish.e.n..cl9.Y.L .. ..... ... .... ............
Vorbiti mai rar, v rog. Sprechen Sie bitte langsamer.
. . .. . ......... .... .. . .... . . . . .. . . . .... .... . .... . .. . . . . .. .... ~P.r.e.hr.i..zi:.l:>.i~~ la.n.z.a.:.i:0~r...... .... .. . . . .. . ....... . . . . ....... .. . .

Nu ~tiUJ cum se spune (la Ich wei nicht, wie man es auf Deutsch
.~~~~) .i.l'I g~r.fl1~ l'I~: ........................s.e9.t._ ...i.h. ya. is .n.i h.t .v.i.:.rn.a.r.i..e.s..~.u.f. c!.e>Y~ .z.a..:9t...... .
Se. .i.l'I~.e.~ fl1.rl.~ . ~ S.~a.? ......................."Y.a.s..b.f?.cJf?.U. t.e.t. e.s?. ya.s..l:l~.d.()Y.1;~.~. ~?.?.. ..... . .. . . . . . . . .
lmi puteti da mai multe Knnen Sie es irgendwie nher
detalii? beschreiben?
" . . ......... . .. .............. .. . .. . . . .. ........... . . .. . . . ~<?.n.eri. ~!:..~?..i.rg flt\fi:. f)~:~r. b.~~ra.i_l:ln.?. .................. . .. .

lmi puteti nota pe ceva? Knnen Sie es mir bitte aufschreiben?


. .. . . . ... ..... ...... .. ................................... ~<?.n.e.n.:..e.?..i:0i;~r l:>i.t~ .au.f~rai b.~! .............................
Cum se spune (la asta) in Wie sagt man es auf Deutsch?
9e,r,~~.~.~!._ ..... .............................. yi~ .z.a.:9t..i:0a. n...e.?.~.L:Jf. c!.e>YQ ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ..
Cum se pronunt acest Wie spricht man dieses Wort aus?
C: lJY~. rl.~?..............................................\(i~ .~pri.h.t. ~()l')i :.z.es. y()rt.~.u.s! . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

.~.~ . ~rlt~l~g e,ti.?.. ........ ....... . .... . .. . . ... .'!.~'.~.t~.h.~'!. !.e. rrl/C:~?. J~~r.~~e.:e.f) .z.i.:..i:0! ~_? ......... ..
.1. rlJ~le,g :..................... . ........ ........ l~fl. '!f?.'S.t.e.~.e.'. .. i.h.f~~rg~;E!............ .............. .... . . .. .
. .
Ati inteles? Haben Sie es verstanden?
....... . .. .. ............ ........ ...... .~.~.:b.n.: ~s..f~?r~~~.r:i.d.n..?.. ......... ........... ......... .

.~ ~.1. a..r.~.C:lJ.~!. ................................... 15.~ cJ~S.j~t.z.t..k.~C!.r?.Js~..d.as..ie.~. ~1.a:~~? ............. . ..

.~rll~!.e.9:........ ................... .J~f1Yf?.'S.t.e.~.e .s.c:~.O.n. .ih fer~te:e ~():n ......... .


.. .

lmi pare rau, tot nu (v) Entschuldigen Sie, ich verstehe Sie immer
inteleg. noch nicht.
................................................ ........~r:i.t~u.19.i.911.:Zi:~ i.h..f~a.~te:e zi: ima~ n().~ f.l.i.h.L ..... ..
M corectati dac Knnen Sie meine Fehler ko.rrigieren?
.9 .~~~~.s.c} ............................ . .... ...... .. ~<?.n.e.n.. ?i:..rr.i~.i .r:ie fe:lr korighi:ren? .... .. ..........
11 Expresii comune

Cereri, ordine 1i propuneri


Ansuchen, Anweisungen und Vorschlge
M puteti ajuta? Knnen Sie mir bitte helfen?
knen zi: mi:r bite helfn?
-lm1. putet1. d a .. ? Knnte ich. .. (bekommen)?
knt, 1h . (bekomn 7
. . ?
lm1 putet1 spune .. Knnen Sie mir sagen... ?
knen zi: mi:r za:gn?
V pot ruga ceva? Knnen Sie mir einen Gefallen tun?
knen zi: mi:r ainen ghefalen tu:n? . .
imi puteti da un sfat .} Knnen Sie_mir raten ... ? knen zi: mi:r ra:tr:i?
Ati putea s v ocupati de Knnen Sie sic/l darum kmmern?
asta? knen zi: zih da:rum kmd'n?
Mi-ar plcea s ... Ich mchte... ih mht
~ vrea s v intreb .. . Ich mchte....... Sie bitten... ih mhte
. ....zi: bitn
Suntet1. ama b"I1 sa ..? V
Wrden Sie so nett sein und... ?
vrden zi:_Z(): f)et zain unt? . . ........ .
Ar fi posibil s .? . Wre es mglich... ? ve:r" es m:klih? .
~ dori s vorbesc cu. Ich mchte._.. sprechen. ih mhte... ~prehn
A~ dori s stabilim o Ich mchte einen Termin ausmachen.
intalnire. ih mhte ainer:i term1:n ausmahr
Am putea s ne intalnim? Knnten w_ir uns treffen? kn~n_:v_i:~! L;tns t.r~f.n?
Ati putea s a~teptati o Knnen Sie kurz warten?
clip? knen zi: _kurtvartn?
Pot s imprumut asta? Kann ich es leihen? kan ih es laien?
Pot s vin cu voi? Darf ich mit? darf 1h mit?
Veniti s m luati? Holen Sie mich ab? ho: z:. mih ap?
Puteti s-mi dati ... ? Knnen Sie mir bitte... reichen?
knen zi: m,i:r. bite. raihn?
A~ vrea s ~tiu dac. Ich mchte gern wissen, ob...
ih m~h,te ghern visn, op .
Puteti s aflati asta Knnen Sie es (fr mich) herausfinden?
(penfru mine)? knE.n zi: es (f:r m h) herausfindn?
M scuzati, am nevoie Entschuldigung, ich brauche...
de. ' ent~uldigun! ih brauhe
Pot s v ajut? Was kann ich fr Sie tun?
vas kan _i_h, .f:~r. zi: tu:n?
Expresii comune 1s

. .
Caut .
.. . . ... . ... .................... '
Ich suche... ih zu:he
. . . . . . . . . , . . . ..... . . . . . .

M puteti duce acolo? Knnen Sie mich hinbringen?


knen zi: mih hinbrinen?
........... ............... . . ...... . . . ... ....... .. ........ . . . . . . . .. . . .... . . .. .
Cel mai bine ar fi s...
' . . ... .. ....... ... .. . . . .. .. . . . . .
Am besten... am bestn.
.... . . . ... .. . . . . . .. . . . . . . . ...... . . . . . . . ... . ..... .

.~li. yre.~ ~...'..'.! . .. .. .. . . i.:yollf?.rl ?!e..V.if?lfe,icht...? vole~ zi: filaiht? ..


Ce-ai zice de.. ?
.......... .
Und wie wre
........... .......... es ... mit. .. ? unt vi: ve:re es mit? .
...........
Am putea (s mergem Wir knnen zum Beispiel... (gehen).
la). .. vi:r kn~ll J':J~ .b~i~pi:I. .. (ghe:en)
Venili cu n<;>i.?.. . Mach.e.'.!?/f? fl!.i.t~ r:nahn zi: m!t? . . .
D~c nu v,d~r.anJea~. Fal!~.es_S~e..'!!.C.~t~t.rt. fals es zi: nihtjt.:~r~.
V dera.~je~:z. ~ac ..? .. S.t rt_e,s.fl.i C.h.t{.~enn... ? ~t:rt es niht,y~_n.7.
Sunteti de acord? Sind Sie dafr? zint zi: daf:r?
. . ". . ' . . ...... . ...... .... . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . .... . . . . ..

.Y...i "~E!r~s.e~:z.. r.. ...... . . . ' ' . ' . . ". .

. . . Jn~e.'..e.ss;e,r.t f?~.~ie.?. . .i.J!~~re.si:rt. e.s .zi:?, .. ... .... ..


.Vrel~.s.J.1(9,.Y~~~!!.? . .. . '-:YoJ!~.rl.?!.e..~s..s.e.h.e.fl? v<?l~0. zi.: e.s ~~:~11~ ..
S-1 chem? Soll ich ihn anrufen? zol ih i:n anru:fn?
Sunteti sigur? Sind
Sie sicher? zint zi: zihr?
. . . . .. ..
De ce nu? Warum . .. nicht? . ... varum niht?
Cum dorili. . . Wie ~i~. ~nscheri. vi: zi: vn~n .. . . . ..
Va trebui s .. Sie mssen... ....
zi: msn
A~teptali un moment, v Einen Augenblick, bitte!
.rog. . ... .... .... . . . a i nenal!g~~'.1.~!ik.,_ b!te!
Puteli intra. Sie knnen hineingehen.
.. ............ ....... .... ...... .~!:.k.()r:ien ~if1.~i.n.g.~~:~n .. . . . . . ... . . .. . .
.1n.t.r~t,ir .. ... .. . .rt~.~~/n.f...~.e.r9!0.1. . . . . . . . .
.Ha.ideti in.1:1".lt.r_lj! . . . . K~mm.e.r1. ~.ie..r.ein! ko~en zi: rain! . .. ...... .
Da.li-~ j~s. ~.~ina.. . . . L~.9~.rl.?!.e./h.!f?.~p~hen ab. le:gn zi: i:re za~.n. ?.P
Luali loc. Nehmen Sie Platz., Setzen Sie sich.
. . .. ne:men zi:.P.l.aJ,_.ze~n zi: zih .. ... .
Simliti-v ca acas. Machen Sie es sich bequem.
mahn zi: es zih bekve:m
. ... . . .. .. . . ..... .

Cu ce s v servesc? Was darf ich Ihnen anbieten?


vas darf ih i:nen anbi:tn?
. . . . . . . . ... . .

Doriti s beti ceva? Mchten Sie etwas trinken?


mhtn zi: etvas trinkn?
. .. .. . .. . . . .

Servili-v. Greifen Sie zu., Bedienen Sie sich.


. . . ..
. . .
...
gr?!f'.1 .~iJ.':J:,~edi:nen zi: zih
Mai ia. . . . . . . . . . . .. . Greif zu. graif tu:
- .1 ......... ..

Mai doriti? ' . . . .


Mchten Sie noch? 'Tlhtn zi: nah?
L~sa!!~ ri.~s.i.ri.9.U. ~i. Lassen . . Sie. uns . allein. asn zi: uns alain
.Plecati!
. . ~ . . . ...

. Geh.~nie__weg! giie:.,.l"l z1: vek!
leci!
... "t,. .. .... . ... ........ .. . . . .
Raus! raus!
19 Expresii comune

Dis pa ri !.... ... . ........... . . . . l/_e, r.s.c~i,y_i'.'cJf:.l.. f.e..r~_v,i n.<:l.e! ... ... ........................ .

Cum ne exprimm multumirea 'i satisfactia


,
'.-J .
Dankesworte und Zufriedenheit

M ersi! .............. ....... .......... DO.f?.kef.9a.n.k.~! .................... . .......... . ..... .


M ultumesc frumos. Vielen Dank., Danke schn.
. ... .... . . . . .. . ......B:!~ll.d.a.n~. d.~n~e .~..:'.l .. .... . .... . ............................. .
M ultumesc pentru tot. Danke fr alles. danke f:r ales
r s~nt__r_ec::u.~O.S.c:~t:~r: :: :: :. :icFS.~ti:itiz~~s.s~hr.. : jh~~-1~ ~s:~~::a;:. ::. .:::
N-ai pentru ce. Nichts zu danken., Keine Ursache.

niht tu: dankn, kaine u:arzahe
1 . '

Cu plcere. .... ..................... itt~.. ~.ite . .... .................. . .. ... ................ .


Cu plce.rf:?:.... ............ . . . . . . .. . . . .. ... . .. . . ~f:rf19f:.SC.hf:_h_e_n: .. g h.~r.n__9h..e.~E?:~ll ..................... .
Frumos din partea Das ist lieb von Ihnen.
d umneavoci_ s tr.'. ..................... . <:l.as__ist li:p _fo11 i:n_en.. . . . . .. . .................. .
Nu trebuia'. ..: ..... .. ...... .. ..f~a~_wq_r. n_i~_hrn.C?.t.i9: .cJ.a.sy~:.r ni.h.~ .r:C?:~.i.h... .
M ultumesc .a..ri~ic:_ipa~:................ P<?.fl_ ke if!l.V.()ra~~: ...c1~ 0 k~ irn.forau.s...................
Ne plaC(i? ()iC:.i'. ..................................1/'fi[_5if1cJ.hi~!.Z.t1fr.ie_ge,f). _ y_i:.r.~ill.t.hi:.r.J.U.fr_i:c:l'.1.
Mi-a plcut mult aici. Es hat mir hier sehr gefallen.
. . . .. . . .... .... ............... ~.s h.at m.i.:~r .h.i:r_z~:..~.9h..e.f~.1-~.0. ... . .. .
V vom recomanda Wir empfehlen Sie weiter.
cu noSCl:1!i_l<?.r. f1 C>.~~~i: ...................yi:.r. ~.rri p_fe_:l_e_n .z.i:ya_i~.r ........................................... .
Nu suntem foarte Wir sind mit (dem Service)... nicht ganz
m ultumiti (de servicii)... zufrieden.
' . . . . . ... . .... _yi:.rfit. rI)it_ (cJ~.:rri.S.Ci:.rlJiS.).11.i.ht gan~ Ju~ri_:dn ..... .
Nu ne place camera Unser Zimmer gefllt uns nicht.
n oastr.. .... . . .................. ............ . l1 n.z..r. ~! .rria.'.. g h.~f~:l~..u_ '.15.. fii _ht.. .... . ....... ....... .
Cerem o reducere. Wir fordern Nachlass. vi:r fordarn na:hlas
1mi vreu "iJ'ii 'ti1"j)"i~ 1cfi mbcii"te'm"ein.
Gei'dzrdck:"""""""""""""""""""""""""""
.. .... ....... . ................ . . . . i~..rr19.h.~e l!l~if) g_hE?_lt ~[J_rqk_ . . .. . . . . . ............
Ne vom plange Wir werden uns beim Chef wegen.
conducerii de... beschweren.
. .. ... .. .. .. ..... . ..... .. . ... . . .. . . . .... .1Ji:a.r.\le:~r<:l'.l. lJ.0.?. b.~ir,n .~.~J y~:gf)_. :: ..b.~~>Je:re_n, ........

Vreau s fac o reclamatie. Ich muss mich beschweren.


. .. .. ... ...... ............. . .... . ...... !h .'!'~S _rf)i~.~e~'Je.:re.0 ........... ...... .. ................. .
Expresii comune 20

Dac nu rezolvati Wenn Sie es nicht in Ordnung bringen,


problema, vom pleca in gehen wir woandershin. ven zi: es niht in
a.!~~..P.'!~~~ .............. ordnun.b.r!n.~~ .ghe:en vi:r voand~rSh.in . ... ....

!in.(P.~r~:.ru . .. ..... .:. :.. . Es tut f!1.ir.f~i<J .. e.s. tu:t. mi:;iii:::::: . ..


!~i.P.a.r.E! f<?.~rte. ru_. ............ ... P.a.~.t.l!r'!!/~,(se,hrJ. le,icJ..... d.as..tu.:~..n.ii:.r ~~~;,r) !~it.
lmi cer scuze. Entschuldigung., Entschuldigen Sie.
............ ....... . . ... ... . . ~.nt~u.l~ig~.n!.~.n~~ul~ign ~i.: . . .. .. ...
~ ~.'.ll.zati. ... . .. Y,erzeih.li.r:ig..fe.r~aiun. . . .. ............
M scuzati c v deranjez. Entschuldigen Sie, dass ich stre.
. . .. .. .. . .. ........... ent~U.!~.ig~:~ .~~~ i~ ~t:re . ......... . .. ........ .
.S.':11'1.tE!t~. ~upr.at.P~ .f11.ir:tE!.? ... ?~n(l.Si~ .f!!.ir..~~.s.e.?. .. ~i0.~ ~i:..n.i!;~r.~..:~e?..... ..... .
Scuzati-m o clip. Ich muss mich kurz entschuldigen.
. . . . . .... .. ...... . . . . . . .. ............... .... ...... !~ .i:-0~.~..n.1!~..kurte.~t~~.1.~ig,0, ..... .............................. .

Vreau s-mi cer scuze Ich mchte mich (fr .) entschuldigen.


(PE!l'l~r.~:.~ .).. ........ !~ m.~t.~ .!!l!~~:~r) ent~ul~.~gn. ... .
M tem c nu.
. ................ . ............... Leider nicht. laidr niht . . ..............................
.. ............
Sper c nu v deranjez. Hoffentlich stre ich nicht.
~.. ................ ,, ... .......... . ~~fr:'~!i~.}.~.C?.:.~~ i.~ r.'i~~--- ...... . .. . .. ............ .
lmi cer scuze c am Entschuldigen Sie meine Versptung.
Jl'l.~.r.i:i.a.~ ........... . ... . . . .. .~.~.~~U.1~.i.90..z(~ai. ~~.fe~r~pe:t~n ........ .. .... .
M scuzati, nu am inteles Entschuldigung, ich habe nicht (richtig)
(bine). verstanden.
................ ent~uldig~.r:i!.!.h ha:be niht (r!~.ti~) ~~~~t~ndn
M scuzati, am nevoie Entschuldigung, ich brauche.. .
.~~:.:........... ... .. . ..... .. ........ . . ent~ul~.i.9.~.n!.!~ ~ra.uhe . .. . ... .... .
Nu am vrut s v jignesc. Ich wollte Sie nicht beleidigen.
.... .. . ............................... i~ ':'.<?lt~.~!: .0.!~t.b~laid.ign . ........... . . . .... ......
.~~.P~C:~~! . .. ..... ....................... qa~.!s~ (g.b~!)~.hade. das ist .<~:~~r)ja:~~. ..
.~.~. c,~~.~.E!a~ . Macht nichts. maht nih~ . ........ .. ..... .
.~.i~.i.<?.P~~t;>lem : .. Nichts p~ss_iert. nih~ pasi:rt ..... .. . ......... .
.Di."..P~.cat~.dafnu. ...... ........ Leid~tjq/n~!.fl: . lai~.r ia/na.i.i:i ............ .... .. .

N-ai ce s faci. Man kann nichts machen.


. .......... . . . , . , .. , . . , . , , .
man kan niht mahn
L . .... . ............ """''""' ' "'" ' "

Nu mai pot s a~tept. Ich kann nicht mehr warten.


ih kan niht me:r vartn
21 Expresii comune

Nu ~tiu _(s_igu._r)_'... .
. . Ich weiS nich.t.(sfcher). ih vais_e~ f1i~_t _(~i~~ r~
Trebuie s fie o gre~eal . Das muss ein Irrtum sein.
das .mus ain irtu:m zain
. ........... . ...... ,. . . . . . . . .... .. .......... . ,

Gre~eal .. .............. Falsc~_ y(?rb..u.nden. fa!~ verbun.d.n ..............


Am g re~i.t... ......... . Ich habe m.ich geirrt. ih ha:be mih ghei_rt_

Einverstndnis
Da. Ja. . ia:. .. . ' . . " ....... ..... .
Sigur. ... Natrlich.., Sicher. nat:rlih, zihr.
Bineinleles. Selbstverstndlich. zelpstfer?tentlih . . . ..
Sigur. Sicherlich. zihrlih
Cu plcere. Gern. ghern
Excelent! Ausgezeichnet! ausghetaihnet!
Bine. Alles klar., Gut. ales kla:r, gu:t .
Sunt de acord (cu Ich bin (mit Ihnen) einverstanden.
dumneavoa_ str). ih bin (mit i:_n.en) ainfer?tandn
Sunt pen~ru_. ..... Ich bin dabei. ih bin dabai
Fr indoial. Bestimrr1_t. be~timt
Evident. Natrlich. nat:rlih
Oe ce nu? Warum nicht? varum niht?
Cred c da. Ich denke schon. ih denke ~o:n
Sperc da. Ich hoffe es. ih hofe es
M bucur. Da bin ich froh. da: bin ih fro:
Aveti drepta.te. Sie haben Recht. zi: ha:bn reht
A~a-i. Da_s stimfT')t. das ?timt . . . .......... .
Ce idee bun
.. . ... ... . . Gute Idee'. . gu:te id~: . . ........ .
Nici<? pr~_l>l.E!f!'~ '. .. . Kein__Pre>.b.1~.'!I. kain pro~_le:m ... . . . .. . . ..

Posibil. Mglfchervvf?ise. m:klihrvaize .. .. ..... .


Poate. Viel/eicht. filaiht
S sperrl'.''..... ...... . Hoffentlich. hofntlih
lmi pl<!~.e.:. ..... . Das.gefll~ r:nir.. ~as ghefe:lt mi:ar .......... .. .
Ar putea .r:nerge. Es geht. es ghe:t ... ... . .......

Sun bine. Das klingt.gy~. das klint gu:t ............. .


1

Expresii comune 22

. .. .. . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. . . . . .. . .. . ... ... . .. ... .

Nu.
... . ............ ..... ..... .. .. . .
Nein. nain
. . ... ........ . .. . . . ... .. .. . ..... . . . . . . . . ... . . . .

t:Ju!.'!l.':J!.l~'!l~~c~. ... ... ...... f:Je.in, dan.ke.'. . riair\~a.n.ke ..... .. ................... .


1.ri .ri.i<:.illr1 ~a.z.-. ............................. .estif11.f11t.f1ic!Jt. . b.~~t.i rrit r:ti~.t .... ... ... ..............
Eu nu.
. .... .. .. .. . .
Ich nicht. ih niht
.... . . .. . .. . . . .. . .. . ..... . .... . . . . .... . ......... . . .
. . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . .... . .
... .. . . . . .

Pentru mine nu. ... ........ . . Fr mich ...nicht.


. .. .. . . . ........ ,., . . .. . ...... . . .
f:r
. . . . .... . ........
mih niht
.. . . . ... . . ... .... . ..... . . . .. .. . . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .

N.tJ..C:~i~r... .... ... .. .. ........ ....... .... ..ige,n(li<:!J ri/c;h.t:. _a igr,i~li~. n.i~t.. . . ............... .
N. tJ .c:~ i~.r..... ................................ . .N!.~h. .t.~.o .g(ln~:. .ri i0.t.~()~ .9.a.riL ....... ... .......... ... ..
Cr~c:I c; 11.ll .... ... ..... ............ ......1<:.h.9.fC1.l!~.e..ri/c_~t: . i~9lal)~e n_i_~t.............
Nu pot s fiu de acord cu Ich bin nicht Ihrer Meinung.
dumneavoastr. ih bin niht i:rr mainun
. . . . . . . .. . . . .. .. . . .... . ... . . . . ... . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . ........... ..... . . . . .. . . . .. .. .. . . ..... .. ..... . . .. . .

Nu-i adevarat. Das stimmt nich t., Das ist nicht wahr.
das ?timt niht, das ist niht va:r
oe.i<>e:: .. .. . .. . . .. . . ... .. . . . ... Gar nicfii.; b'~riia/Ji .nicfii.
....... .. .... ... ................................g_a_:r n.i~~...:~~r.h.a.LJpt _
ni_h.t............ .......... ............. ...
In niciun caz. Auf
. . .
.... . . . . . . . . . .... . . .. ... ... . . . ..... . . . . . ... ... . . .. . .. ... ..
keinen Fall. auf kainen fal .
..... .. .. . . .. . . . .. .... . . . . . . .. .. .... .. . . .. . . ... .. . ..

Niciodat!
.. .. . . . . . . . . .
, . ,. ' ,
Niemals! ,
ni:ma:ls!
..... . . ..... . .. . . . . . . . .. ... . .. . ...... . . . . . . . . . .. . .................. .. .. . . .. . . . .................. . ... . . . . ...... . .. . . . . .
' ,

~ic:i_ p~ .cl~par~~:.: ... ...... . . ..... Lii_119~rrii.c.h..~'.. '. ... 1~11 s.r _niht. . .................... ... .. . . .
1ri .ri.i~_ill.r1. ~a.~ . ..... . ........... ........ flji_ch,.U~. ~~r.i f19s.te.f1... .nih,t .irr1.9h.1':i.ns~~r,i .. ......
tri '!!!:>.~ .s!g~r.. 11.lJ.'. ..
_ Ke.if1.e.~(g!f~: .. k_a_iri~s.fa.ls_ ......... ........ .... ....... .. ....
.... . ... . . ..... .. . . .

Pardon! - . .... .. .
Erlauben Sie mal! erlaubn
. . . . . . . . .. . . .
. . . . . . .
zi: ma:I! . . . ... . . .. . . . . .. ... . .. .. . . ..

c.lJrrl.iric:lr~:z.r1iti?. ... .. ................ .. . .. w.'a.s.e.rl(].U.~.e'!. ?.i~.s.!c:~ ?.r ..v.a.s..e..rla,u.~~ ~i: .z.i_h. ?.'..
M tem ca nu aveti Ich frchte, Sie irren sich.
~-r~pt_at~... . . . . . . . . . . . . . . .i~f~ ~.h. t~'. .~i.:. ir_en. .?i.h. . ........ ................. .. ..... ..
.Y.. Jn,~~!~l i.'. ..... .... ... ...... ... . . .. . ?ie. jr,r~t:i. S.!~~ . ~'?.~/..:.i.r~nl:i..vo.:I_ ............. .. .
.

Trebuie s fie o gre~eal . Das muss ein Irrtum sein.


. . . . . . ... . . ....... .. . .. . .. . ....... . ... . .. . .....
das mus ain irtu:m zain
. . .. . . .. . .. .
. ... . .... . . ... ..... . . .. .. .

.l?.i.r1 P~.c~.t~.~lJ .P_O~: :.'. .. .. ...... . -~~icie.r.~arin,J.cfJ.11.i<:~t_. '.:. l~_id..r.~ar1i.h. nih.t.... ....
.l'\1 i~a.r pl.c:~a..~r '..' : ..... ......... . Jr.:.h. ..-v.qr.<J.e. g(?_rn, .Cl_ber'. :.:...1h_.':'_O.r~.e..9~~.r rl! ~:~?.r .
~~ .Pr.~f.~_r(t_ s.. r1U.:.'. .'. .................. .. Jr.:.h..~qr.<J.e,_fi~ber._nic_h,t: ''. ... i~.\f(jr~e li;~?.r n!~.~ ...
.Tr.~~.U.i.e .~~ ~-~ f.ll:Z:: ...... ..... .. ... .Jr.:h. ~l!.~.s Cl_~/~/J.ri.e.ri:.. _ih_rrllJ.s.~pl~:n~n.... .. .......... .
Nu pot s accept. Das kann ich nicht annehmen.
. . .. ..
daskan ih niht anne:men
... . . . .. . .. . . . .
Poate data viitoare.
. .. . .. . . . . . .. . ... . . . . .. . .. Vielleicht nchstes Mal.
.. .. ..... . filaiht ne:hstes ma:I
. .. . . . .
c Expresii comune

Ciri.~ ~.ll.rl~~li.?.. . . ..................... ..................................... .............. -


Cin~.a..f()_S~? ........... _................ .......VY.~!.~c:l'..d.<1.5.?. ye_:..rya:.r.cJCIS.?.. .............................
Cine e? .. . . .. . . . .
.. . . ... . . .... . .. .
Wer ist das? ve:ar ist das? . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . . . . .. . . .
. .. . .. . . . ..... . ...... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

Cine este brbatul Wer ist der Mann/die Frau?


aces~e1/f~~-~!a. .Cl.C.~i)-~~CI.?......... ... \/~:.r. is.t <J~:r r:n.a.n.(~i:. fr_au. ?.. .............._.................... .
Cine este acolo? Wer ist da? ve:r ist da:?
an~~f i~:~~-'~f~~I .: :.::::::
:.:Mif :;;y~;p::spf.e.~&.e.kh.?. rl1iiY.E?:rl1 ~P.-~~~~:l0t ::: .
Gn~ rie. P.<>.a.~~- a.Jll~CI.? _....... _....VY._er,.~~.n..n.~e..llflS..h.e.l(en, ( .\/E?:_rk.11!e..u.n.s..~~lf.n_?
Pe !=!.rl~. ~~.1.:1ta.t.i!. .............................VY..e.fl.S.l!.~h..e.n.. ~/e]. .\/~:n. z.lJ:h..n. .z.i.:.? ..... ....................
Cu eine doriti s vorbit,i? Mit wem mchten Sie sprechen?
. ...................................................rn.~ty~:rn. .rn..h.tri ~i:_ ~pr~.~I!?.................. ..................
Pe cirie. ~~_ir:itr~~!. ..........................l41e.n. 5.()/1 i~~fr,a,g~r,i ?. ..\/e.:_n, _z.()l_ih,..f~a.:911?............
Cine.Y.~.a.. S.P~S.? ................... ...........Yc>fl.~e.'!! .~i.s~~.n.. ?!e. e.s.?..f()f)_ye_:_~ Y!S.ri:.~s.?
E~l:0!i!!'7'~~-~~ was?
Ce.S.e. _ir:i~~~.P.1.~.?.. ....................... ...W.a.s.ist/<>.5.?..\/Cl.~ .!s.t_ 1<?.:s.?.. ................ .......................
Ce.S~CI. ~ri.t.~pla.~? .......................VY._a_sJs.~pa,s.s.i.er.~?. . \/.a.s.is.t pa si:~r!? ................... .....
C~!. Cl.~t.a.!. .........................................l41~.s _is_
t cfa.s.?.ya.s _ist .cJCIS. ?....................................... .
Ce s fac? Was soll ich machen? vas zol ih mahn?
ce f~~:~~!d~:~~:~rt::.::::: ::: : ::::: : Wi.fii~~h.~~ :~!f:e.f~ij?.: y~~~~~0.:~~i~:(i:~it)?
c~. ~~1.:1.t.a.t!?...................................... .VY..a.s.s.u.~h.~fl .S.i~?. ..\/CIS. z.lJ:h,n. z.i:?............................
Ce~a.ti c;t~~!!. ......................................VY..a.s ~P.n..sr:.h.<:?.fl. ~i_e,?.. yas \/9.r1~n.. ~i:?. ............ _.....
Ce.".~ ~r.~~.llie. !. ................................VY..a.5. .~ '.O..ll~h.~fl. S.i~?. ..\ICI~ _q_r~.~h,.r). z.i.:.? ..................
Cu ce v pot ajuta? Was kann ich fr Sie tun?
vas kan ih f:r zi: tu:n?
... . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .
.. . .. . . . . . . . .... . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

c~_fa.~.e.ti C)i~_i? .................................VY._as '!1.0.<:h~.n.?ie. .h.i~r.?..\ICIS. ll1ah.r) ~i:. ~.i:~~r .......


~~-~P.~~-~~ ~-~-t.e..Y.<>.r~Cl.? ..............VY.<>.rlltrJ.9~h..~.~S.? \l()ru.rn.. 9h.E?:.t .~~?.......................
wTe1 'welcheri ,
.i! ..,.::
,.,. : '
1; , ,; ' ..:'.- ,.~~,..;,. g;,::""!'.

Cum vi s-a prut? ; Wie hat es Ihnen gefallen?


. ......................... ....................................'Ji:_~Cl.t .~~ i:_n_~n..9.h.~f~'~rir . ......................................
_C:ll~..\l~..liU..rl1 !t.i?.............................l4fie, h.<:?.i.e.n..?/~? . yi: .h.a.isn, z.i:.?. ...............................
.C:.llrl1..a.Jll.".19.e!.~<>.I~!.. ........................l4/ie. ~C>'!!.rrl.e. _i~h...d.C>.r.th, ifl} .Y!:.~()-~~. i~. d_()rth,_i.n.?
.C:.ll.rl1 ~~a. !. .............................._
.......... _l41je,s_()?.. y~z.o.: ?__ .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . .. . ... .
Expresii comune )'1

al cui? wessen?
.A.: .C:IJ. i.~s.~~. Y.!r:i~.? ........................... vve~s~.Tl ?c.~uJc:J ist~~? ..v~s.ri. ~lJ,~..i.st..e.s?.............. .
A.:!.C:lli ~~~~ .itC::~S.~ C:C?.P!I.?.. ........ ...vvf?~s~.n.J<.ii:i.d isres?. .v~.sn. ki_rit..i~t .e.s?. ..............
A.:1 C:.lli.e!_ ............................... yyem gehgrt da_s? ye:.m gh.e~():rt <;Ja.s? ............. ..
Nu ~tiu al cui e. Ich wei nicht, wem es gehrt.
... .............. ... .... . .... ..... ... . ... ...... it1ya.is n.ih.t!y~:ri:i .~s .ghe.h.:r.t .

wo.,] wo h"m.]
E~........~-~--~--~~-----...
Unde e? Wo ist es? vo: ist es?
..... ... ............... . . . . ..................... .. .. ... ...... . .... . ............................. . . . . . . . .. . ... .... . . .... . . .. . . .. ... .... .

lJ 11.d~ .l"l~ ir:-i~~.111.il'!l!. ...................... VV.O. tr.E:'f!l?'!.v.tir l1.f}s?. yq: tr.~f(). yi.:~r u.ri~?. ..............
lJ.11.~~ SlJ.n~~!i. itC:ll.rn?.. ................ VV<? .Sff}d_.?ie je~z_t_? ..\/~>;_~in~ .z.i.:.ie1t l ........................
.lJl1.~.~..P~~.s~ p~r.chez~....... ......VV.C>.~<1.'?!1 ichpc;ir.k~f1.? yo.:J.a.ri i~ pa,r~.n ?. . . . .
lJ.11~.~ 1.()CIJ.il~! ................................ .VV.<?.v.t<?~T7~.T7 ?!e?. vo.: :vo.:n.f!n.~i:?_ .........................
Aveti unde s dormiti? Haben Sie einen Schiafplatz?
....... ....... . . ...... ........... ......... .. ... .. .~.a.:b.n zi:.ai()E!fl l!a:fpl.a.i~ ........ ............. ......... . . . .... .
LJ.11~~ rne.rg~ti? . ..... ................. .VV.<?~.if19e>he>'! S.i~.1- .\f<?h.i119he:f!() zi:?.. . .. ..
Unde merge autobuzul Wohin fhrt dieser Bus?
itC:~s~a..?.. .................. . . . . . . . V9h.in.fe:rt di.:~r bus? ............................... . ..
Unde 1-ai pus/ai pus-o? Wo hast du es hingelegt?
.................................. . .......... .... ...... ~9.: . ha.st .9.u.:..e~ .h.i.n9.h.f!I~:~~~ ......... ..... ... ...............
Unde ati vrea s mergeti? Wohin mchten Sie gehen?
................................. . .................. vo.h.\0.0:1<'.>h.tn zi.: gh.~:e()L ............... ................

e uooe:?
~;:...;"'""""=.-:.........~~~~----
woher?
p~ .lJ f\~~ .S.l:Ir:it.E:!ti? ..............VV()~.~r. ko.r!!. '!'~.T7. ?/~?. .. Y.o.~~.:~r..k9.rf1.E!0..Z.i:.?.
De unde pleac Wo fhrt der Bus nach. .. ab?
.itlJ.~C>.~ll:Z.U.I s.p~e:.: .'..?. .... .. ........ y9:Je:.rt.9.~ :.r t:Ju.s..n.a.:h::: .ap? . . .. . ................... ........
.q~..lJ.rl.~~. ~~i~!!. .. .. ....... ... .. .. ......... VVO.~e.~ yvJS.5.E:'f7 .S.ie. cf(J.S?_ .\fO.h~:r V~S.rl. ~i. : a.~?..... .
P~. IJ.l"l.~ ~ il ~.t.ii!. . . . . ....... .vvoh.er.~e.nns.~ d~ ihf1 ?. vohe:a~.ken.s~u:.i:f!? .
c ? wann?
.<:..~~ .S.~il1.~()~~~E!.? . .. . . .. 'N._af}f} kommt er zurck?. v,a.ri.k.().IT.1~. ~.:~rJu. r_~?.
Cnd au ajuns? Wann sind sie angekommen?
. . . . . Y~!.l..?.i.~.!.~!~.~~gh~~~.~~I!! ....................................... .
... .... . . .. . ........ . .. ....... . . . . . . . . . . . .

Cnd aveti putin timp Wann werden Sie Zeit haben?


.lil:>~r.?. . . . . . . . ... . ... yan ve:rdn zi: ~ait ha:bn? . . . .. . .. ... .... ......... .
.<:..11<:i ". c:<:>~".i.ne! .......... .. .vva.n.npass.resJ~n,en ?. van past es. i.:n.eri! .. .
.~..11~. PC>.t ..s~ . v_i11!........ . . . .......... V1/C1f}f7.kl1.f7f1ich k()f11f!IE:''!?.Ya.n.kari.ih..k9.rf1.~r1 ?_
Cnd va fi gata? Wann wird es fertig sein?
van virt es fertih zain?
. ...... . .. . . ...... . . .. . . . . . ..... . .... . ........ . . . ...... . ... .. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .... . . . . . . .. . ...... . . . .. . ...... ..... .. .
Expresii comune

Cnd v-ati nscut? Wann sind Sie geboren?


.....................................................\/~_n_ ?.i.n.t ~!:9.~.e-~().:.re_n, ?..............................................
wie viel? . ------
Ct cost?
.............. .......... .... ... .................... kostet das? vi:
Wie viel........................... fi:I kostet das?
.......................... ....... .. ... . .

Ct c~~~-r-~~~~.?.. .............. ........... W.!~ .Y.!~1":Y.!~9t. .e.s.?...1,1i:.~ ;1y~:9~ .e.~?... . .............


Ct e ce~~IJ.1!. ..................... ... W.!~ .~P9.tJ~re.s.?. .V.i.: ~pe.:.t is_t _~s.? ............................
Ote statii sunt de aici? Wie viele Haltestellen sind es von hier?
. ....................... ....... ..... ..1,1i:.~ :~~. ~~1~.~.~t~.1.e.n. .?.i.n.t.~.sf<?.~ hi:_a,r_?.........................
Qti an_i_1t.i.!.. .......................... .. ...W.!~.aJ.t.~!stcft1?.. Yi:_a,lt_~i_s ~ d.!J.:?..........................
Cu cit e mai mare? (ani) Wie viele Jahre ist er lter?
vi: fi:le ia:re ist e:ar eltar?

warum?
De ce ai fcut asta? Warum hast du das getan?
........... ............. .. ......\/~_ru.r.n..~a~t. ~.!J: .~.a.s .9.~~~~:~L .......... . . ......... ...
De ce t~.~il!..~IJ.! .........................W.a.rl!~ .9.e.rCJ.c!e..i~~?. ...v.a.r!J.rT1 9..h.~ra.:d.E?. i~_? .........
De ce nu?....... . . . . . .... . . . . .... Warum nicht? varum niht? .. .. . ... . .. .. . .... . .
.. . . . . .. .. . . . . .. . .......... ...... . ... . . . ..... ... . . .. . . . ...... .

Nu inteleg de ce. Ich verstehe nicht warum.


..... .... ..... ........................... i~ _fe,.r~~~:~ .~.i ~.~. 1,1~r.u.rr1 ........... ......... ..... .............. .
Durnnez~.~ .}~!.~ ~~ c:~.~ ................~()_f.t. Y.l_e,i.":Y.Cl.'l.l_~'.. 9.<:>ty~iS. ya.r!J.rr1... ......... ... ... .

;
Exprimarea timpului 26

.. . .. . . . .
0 s aveli ceva timp liber Werden Sie (morgen) Zeit haben?
(1TI~in.e) ?. ... . . ... .. . ':'e:.rdn zi: (morgn) \ait ha:bn? .. . .
Cnd ne intlnim? Wann ..
treffen
. .
wir uns?
. .
van
.
trefn vi:r uns?
. . . . '" . ..

La ce or veti fi acolo? Um wie viel Uhr sind Sie da?


'
.. .. . .. . . . um vi: fi:I u:r zint zi:...
da:?
. .. . . . . ... . . . . . . .
Ajung in cteva minute. Ich bin in ein paar Minuten da.
.... ... ..... .. .. .............. . .ih bin.i!'.airi pa:r .minu:t11 da: . ... ..... ... ... .
Cnd v intoarceti?
,,
Wann sind Sie zurck? van zint zi: turk?
I ' ' , . , , , , , , , , , , , , , .~, , , , , ,

M intorc imediat. . lch..bjn gleich da. .ih. bin _gla.ih da:. .. . . . .. ..


Plec peste dou ore. Ich fahre in zwei Stunden ab.
. . . . .. . . ih..fa.:.~e.i.n. .~\/.a.i $t.ur:i.d.n.~p ............. .... .. .......... ......... .
A plecat acum jumtate Er ist vor einer halben Stunde gegangen.
de or. ...... e:a,r iS.t f<:>:ra.inrh.al.t?~n .~tu,nc:le9h..egan,e.n. .
E de.stu.1. d.~. trz.iu.. . . . . Es.ist zJ~rr7!ic.h. spt. es. i.sqi:rl).li.h ~.P~:t............ .
Einc
... . .. ....devreme. Es. . ..ist
...... . .. .. . . .. .. ...... . ... . . ....... ... . . . .. .. .. ... . ..noch
.. . .. .. zu frh. es ist noh tu: fr:
.... ... . .... . . . . . . ... . . ! ... . .... . . . . . "

Trebuie s termin (asta) Ich muss es bis Freitag fertig machen.


p~n.~. \fin.eri'. .. . .ih .mus es bis fraita:~ fertih.. rri?h.11 . . . . . . ... ..
Trebuie s fie pltit in Es muss innerhalb von 74 Tagen ab dem.. .
termen de 14 zile de la... bezahlt werden. es mus inrhalp fon firwn
. . .... .. . ta:gn ap de:m. beta:lt ve:rdn ..... ......
/\jl:Jll9e.rn la.t.i.mp? Schaffen wir es? .~afn vi:r es?
Nu voi ajunge la timp. Ich schaffe es nicht rechtzeitig.
... ih ~afe es niht reht~aitih .
Am putea s-o lsm pe Knnen wir es verschieben?
maitrziu?
.. ....... .... ....... .. .. . knen vi'i.ir PS fer~ihn? . . . ..

Puteti veni alt dat? Knnen Sie ein anderes Mal kommen?
'
. . ' ' ..'
. .. ' . '
knen zi: ain anderes ma:I kernen? . .. ' . "
S.9sesc.".".~.ne dirni.neal. . Ich komme 17?orgen frh. . ih.kom~. rnor9~..f~:
Poimine nu voi avea bermorgen habe ich keine Zeit.
.t.irn,p. .. . . .... . . :brrn.orgn. h.a:be .ih kaine tait
Trenul pleac mine Der Zug fhrt morgen frh ab.
dimineat.
,, . . . .. . . A . ... . . . . . . . . d.e:~.r ~lj:k fe:rt rnorgnfr: ap . ..... .. . ............... .
.C.:.~t.i!l"P a.ve~? , . . . . Wie... viel
.. Zeit.. haben. . . . . ...wir? vi: fi:I tait ha:bn vi:r?
. .. .. . . . . . .. . .. . .. .... ... . .. .. .... . . ..
~

Nu avem foarte mult timp. Wir haben nicht viel Zeit.


vi:a.r h.a :~n niht. ~ :I \a.it .. ... ....... ... ........
:_1 Exprimarea timpului

Trebuie s ne grbim. Wir mssen uns beeilen.


................ . .. . . .. . . .... \'!=~r.r:n.q?.11. u_ri?. b.~a.il(!fl .................... ...... ............. .
M gr~.b..~~C::.-........... .................. .J<:h. ~Pb.? ~S_ilig.... !h .ha.:b..e .~.s .a.ilih. . ...... ........ .
Ct dureaz? Wie lange wird es dauern?
...............................................\/i:.~a.'.1(! yi rt _es cja.u_rn. ?_............................................
Ar fi timpul s mergem. Es ist hchste Zeit zu gehen.
.... ......................... ... ............~~. !s.~.h...:~?.t~~~-i.t!!J:gh.~.:~11............ ..................... .. .
Nu e nicio grab. Es ist nicht ntig, sich zu beeilen.
.. ... ...... ... ... .. ....... ... . ..es ist lli.~t .n.,:tih...z!h.Ju.: ~e.ail.en.............. .... ..
Avem d~.s.t.1:J.1 .t.in:ip .......................'A.'i!.~.t;i~f?!1..9~rll:'9.?.f?i.t: .. yi:~.r ha.:b.n...9h..en.l1:~Ja.it
Ct i ani ai? Wie alt bist du? vi: alt bist du:f
'

flanil
Monate und Jahre
I an s Jahr ia:r
1 an calendaristic s Kalenderjahr kalendria:r
1 an ~colar s Schuljahr ?u:lia:r
1 an bisect s Schaltjahr ~altia:r
1 anul acesta dieses Jahr di:zes ia:r
1 anul trecut voriges Jahr fo:righes ia:r

1 acum doi ani


acum unan
1 anul viitor
vorletztes Jahr fo:rleites ia:r
vor einem Jahr fo:r ainem ia:r
nchstes Jahr ne:hstes ia:r
1 peste doi ani in zwei Jahren in tvai ia:ren
1 semestru e Jahreshlfte ia:reshelfte

1 trimestru
o jumtate de an
1 deceniu
s Vierteljahr firtlia:r
s Halbjahr ha!pia:r
s Jahrzehnt ia:rte:nt
1 secol s Jahrhundert ia:rhundrt
1 mileniu s Jahrtausend ia:rtauzm

..,. Anotimpurile
i
Jahreszeiten
1 primvar r Frhling fr:lin
1 var r Sommer zomr
1 toamn r Herbst herpst
'

'

Exprimarea timpului 23

1 iarna r Winter vintar


I vara/iarna im Sommer/Winter im zomr/vintr
1 primvara/toamna im Frhling/Herbst im fr:lin/he!J)st .

.... Lunile anului


Monate
( ianuarie r Januar ianua:r
f fe bruarie r Februar fe:brua:f
1 martie rMrz mert
1 aprilie r April april
1 mai rMai mai
1 iunie r Juni iu:ni
1 iulie r Juli iu:li
1 a ugust r August august
1 septembrie r September zeptembr
1 octombrie r Oktober okto:br
1 noiembrie r November novembr
1 decembrie r Dezember detembr

1 in iulie im Juli im iu:li


1 pn in februarie bis Februar bis fe:brua:ar
1 Clin noiembrie seit November zait novembr
1 acum oiun vor einem Monat fo:r ainem mo:nat
1 peste o lun in einem Monat in ainem mo:nat
1 Juna aceasta in diesem Monat in di:Zem mo:nat
1 luna viitoare nchsten Monat ne:hstn mo:nat
ta inceputuJ/la sfr~itul
1 acestei luni
Anfang/Ende dieses Monats
anfan/ende di:zes mo:na
Data
.... Datum
.1~::~~t5.~~~:iii :~:S.t~if?. :.::.::::::::::P.e.;::W!~~!i.lti.isih.e~t~/ .~~:~:r:~it\:.1 i;i:s~~~;.;t;?
Suntem in ~a pte iunie. Heute ist der siebte Juni.
.... . . . ..... . ... . ... ... ....... . . .. ~9yt~ i~t~e.:..r zi.:pt~ .iLJ;.n.i ... .. . . . . ... . .
leri am fo st in zece Gestern war der zehnte Oktober.
octombrie.
' '
ghestrn va:r.....
...... ..... ' ....................... .... .... .............. ............... ............
'
de:r
.....te:nte okto:br .....................
...........................
' ~ '

Sosim pe cinci Wir kommen am fnften September.


.s.~p~~r11.l:>.r.i~. ....................... ....... ~!:.r .~<?.IT.1E?rl~.IT.1 f. rlft.rl ~~pt~IT.1~r .............. . . . . . . . ..

Poimine suntem in opt. Ubermorgen ist der Achte.


~ .9.:.b..rrn.<?r9.11.i?t.~e.:r a.~~e ......... ........
. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... .... . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .
Exprimarea timpului

Oe pe ~aisprezece Ab dem sechzehnten Dezember bin ich


decem brie. .Y~!. ti.P.1~~.Cl~'. ..........._~'!:9:...~p .cl~: r.n, -~~~l~:.n.tn. .cl.eJ~r.n. ~~r .b.i [') .ih. v.~k ....

Tage und Wochen


M!jzi heute hoyte
mine morgen morgn
poimine bermorgen :brmorgn
lispoimine berbermorgen :br:brmorgn
ieri gestern ghestrn
alaltieri vorgestern fo:rghestrn
zlnic jeden Tag, tglich ie:den ta:k, te:glih
o dat pe zi/sptmn einmal tglich/wchentlich
ainma:I te:glih/vhntlih
pestetrei in drei Tagen/Wochen
Jile/sptmni in drai ta:gn/vohen
siptmna letzte/nchste Woche


trecut/viitoare
timpul sptmnii
weekend
lette/ne:hste vohe
unter der Woche untr de:r vohe
an Wochenenden an vohenenden
21 lucrtoare r Werktag verkta:k
Ji a sptmnii r Alltag alta:k
sirbtoare r Feiertag fairta:k

Zilele siptiminii
Wochentage
luni r Montag mo:nta:k
mat1i r Dienstag di:nsta:k
r Mittwoch mitvoh
joi r Donnerstag donrsta:k
WM!ri r Freitag fraita:k
slmbt r Samstag zamsta:k
cluminic r Sonntag zonta:k
miercurea/joia am Mittwoch/Donnerstag
am mitvoh/donrsta:k
1

Exprimarea timpului 3c

..... Prtile unei zile


Tageszeiten
1 dimineat r Morgen rnorgn
1in timpul diminetii r Vormittag fo:rmita:k
1 prnz r Mittag mita:k
1 dup-amiaz r Nachmittag na:hmita:k
1 sear r Abend a:bnt
1 noapte e Nacht naht
1 miezul noptii e Mitternacht mitrnaht
1 dimineata am Morgen am morgn
l la prnz am Mittag, mittags am mita:k, mita:ks
1 dup-amiaza am Nachmittag am na:hmita:k
1 seara am Abend am a:bnt
1 disear heute Abend hoyte a:bnt
1 asear gestern Abend ghestrn a:bnt
1 noaptea in der Nacht in rler nht
1 dis-de-dimineat am frhen Morgen am fr:en morgn
1 la/ dup miezul noptii um/nach Mitternacht um/na:h mitrnaht
1 in timpul zilei tagsber ta:ks:br

,'' ~ ,~_j ',,


Orele 11 mlnutele
Stunden und Minuten

C::.~ ~ ~ C:~c:tsul!_ .. . . . .. . . . . . ~ie. sp~t i~.t .e.s,? vi:jpe:t i.st e~?.................... .


E ora cinci. Es ist fnf Uhr. es ist fnf u:r
~.':'ll .PiC: .tr~c:llt. ct.E! ~r~L . . . . . . E:sJ.st.~~rz .f1<?.C.h .dr.e.!: .es. ist k.l:Jrt na:~ .?. r~.i..... ... .
.~.i:lP.~.~c:t.Pe. d~':'~'. ............ .............. ~s. i~.tfa.s,t~Vt.~i: .. e~ ist fa~t~vai ..............................
~.~i:lS.~ .~i Jll rrl.~~(l~~'. ............... .. .... s.i~.t ~.a.l!J. .S.!e.!J.e.n ... ~.~ !st.hal.P.~i:~.ri .....................
.E..~c:ts.e. f~.~.~ . llll sfE!~t'. ...... . ....... ~sJ~tYie.r.te.f"'.()!S~C:~S.'. . ~s iS.t.ry.r~l.f.crr z~~s ..
~ r'l<>.ll.~ ~i. lJ ll s_f~r.t '. ....................... ~s_i~t Y.ie.r.te./.na.c.h..'!e.l1f1: .es. i.st firt.1.ria.:h .r.1.0.Y.ll..
.~. ~c:tPt.E!. f~.r~. C:!.n c:.i.'. ......................... ~s. i~~. f.~ 1].f. l/<J.r.~ie.b.e.'!: ...~5. .i.s~ .f~.n f_ f().: ~r. ;Zi:~.r1 ...... .
']
E..~c:l.5.~. ~.!. ~~<:~.'. ................................. ~.s i~t z.~~ n.a.c.~. s.e.C.~.s: ..~5. . is.t J~.:r:i .r1C!:~ ~~k~ .....
. .... ...ce
La or?
........ .. .... .................... ........... ... .... .. . Um wie viel Uhr? um vi: fi:I.u:r?
.. .. .............................................. .
............. . . . ..

La ora trei dup-amiaza. Um drei Uhr nachmittags.


. . . . . . .... .. . ........ ..... . . . . ..
um drai u:r na:hmita:ks
. .. .. . .......
... . . .. . .. . . . . .. .

.~Ci. J~~.e.. ~ij u.'!l~.tc:tt.E!~.. ................... IJ..'!1 li_a./b. ~ie.b.e.rl: y rr:i. ~~lp.z.i:.b.11 ........................ .
_ Exprimarea timpului
............
Ct dureaz Wie lange fliegen/fahren wir?
zborul/drumul? vi: lane fli:_gl)(faJe!} vi:r? .. .
Mi-a stat ceasul. Meine Uhr ist stehen geblieben.
maine u:r ist ~t.e.:en ghebli:bn . ..
Aveti un ceas? ........... . Haben Sie . .eine
. Uhr? . ha:bn zi: aine
............ .. u:r?
Ceasul sta merg_e l?,i_n.~?. . . Geht die .LJ.h.r_gena_ u? .ghe.:t di: u:r ghenau?
Dup ceasul meu, mai Nach meiner Uhr haben wir noch fnf
avem cinci minute. Minuten.
na:h mainr u:r ha:bn vi:r noh fnf minu:tn

1 secund e Sekunde zekunde


1 minut e Minute minu:te
I or e Stunde ~tunde
I sfert de or e Viertelstunde firt1$tunde
1 jumtate de or e halbe Stunde halbe $tunde
1 trei sferturi de or e Dreiviertelstunde draifirtl~tunde -~~---

Termenul . poate fi tradus in limba gennan in doui feluri. ~mft:l


reprezintl intervalul de timp egal cu 60 de minute, iar se refer la ora
aact fi in acela4i timp desemneazl dispozitivul folosit pentru determinarea ~i
msurarea timpului, ~i:.i.;.&,1;

La germani duminica este considerat zi de odihni - prin umiare


marea majoritate a magazinelor sunt tncbise. Restaurantele sunt inchise de
obicei lunea sau martea.
'

Culori ~; dimensiuni 32

Farben
. . . . .. .. ... .. .. . .. . .
Ce culoare are?. . . . .Welche
. .. .. . . Farbe
. .. . . ..hat es? velhe farbe
. . hat
. ...es?
Care e culoarea dumnea Welche ist Ihre Lieblingsfarbe?
v.o.astr preferat.? . yelh.e i.st .iJeH:plinsfarbe7 . . .. .. .. .

A~ vrea ast a pe alt Ich mchte es in einer anderen Farbe.


culoare. .
ih mhte es in
.. . ... . ...
ainr anderen. ...
' .. . .
farbe
. . . . . . .
Aveii vreuna mai Haben Sie es etwas heller/dunkler?
desch is/inchis la culoa ha:bn zi: es etvas helr/dunklr?
re?

1 culoare e Farbe farbe


1 alb wei vais
I albastru blau blau
1 argintiu silbern zilbarn
I auriu golden goldn
1 bej beige be:~
1 castaniu kastanienbraun kastanienbraun
1 colorat bunt bunt
1 deschis (la culoare) hell hel
I galben gelb ghelp
1 gri grau grau
1 incolor farblos farblo:s
1 inchis (la culoare) dunkel dunkl
I maro braun braun
1 negru schwarz ~var~
I pal blass blas
1 portocaliu otange oranje
I ro~u rot ro:t
1 roz rosa ro:za
1 verde grn gr:n
1 violet violett violet
.: 3 Culori ~; dimensiuni

Ct de mar~ .~? ............


. .... Wi,e gro i~re.S.?. \Ji: g,r():S. is~ .e.s? ........ ....... .
cat de lat()/lung() este? Welche Breite/Lnge hat es?
. .. . .. . . .. . ...
velhe braite/lene hat es7
. .. . .... . ....... . ....... . ..... . ... ... ". ... . . . . . . . . . . . . . ..... . . . ...... .

Ce greutate ar~} .. . ... l:'Yi.e viel wi~gt e.sJ..yi: ~ :lyi:gt .e.s?.. . . .


E prea greu(n:'~.r~. ........ Es is.t zu. ~c~werlgr.o. .es ist.l~J.11~:r/9r():~

I mic klein klain


1 mare gro gro:s
1 scurt kurz kurt
1 lung lang lan
1 gros dick dik
l lat breit brait
1 subtire dnn dn
1 ingust schmal, eng ~ma:I, en
1 inalt hoch ho:h
1 scund niedrig ni:drih
1 ad nc tief ti:f
1 putin adnc seicht zaiht
1 plat flach flah
1 rotund rund rnnt
1 ptrat eckig ekih
1curbat krumm, schief krum, ~i:f
1 drept gerade gher-0:de
1 u~or leicht laiht
1 greu schwer ~ve:r
1 voluminos sperrig ~perih

La cumJ:>rarea de fructe ~ legume se folo~te in mod ob~uit ca unitate de


misur care este echivalentul a 0,5 kg. Dac doriti s cumprap
mezeluri sau alte produse care trebuie cntrite, solicitati cantitatea dorit in
grame.
lndicatoare 34

. ......
des 18. Mrz
lndlcatoare
ffentliche Aufschriften
Abfahrt Plecari
Abfe~t.ig.un.g . .... Recepjie .. . . .

.A~flug ... .. . . . . . . .. . Plecari


... . .. . .. .'

_Abf)ugt~ rminal . .. . . .. Sala.. de imbarcare .. ' .


Abschleppzone Ma~inile parcate neregulamentar
.. .. . ....... " .. . .. ' . . .... .. ... vor fi ridicate . ...... '

Ach.tl!.119!. . . . ... . .. . . A.t~f!f.ie! . . . ... .. . . . . .... . . .. .

Achtung Radar . . . Radar


Achtu.119, nasser .~_oden P~xje_a umeda . .
~~rcon.d.iti~n~ng . .. . . . Aer con.difiona~ .
Angel.n v~rbo~er:i . PeSC!Jitul interzis
Ankunft Sosiri
Ankunftsterminal Sa/{J de sosiri
.A.nn~.11~~11, Anz~igen Mica pu_blic,it_ aJe . . . .. . .
Apotheke .. Farrn_acie . . . . .
Aufgep_a.s~t! Ate()tie!
Au&ug _ .. .......... Lm ..
.A.lJ.s.f~~.r~ . ... . .. . .. . le~ir.e_ . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .

Ausfahrtg~sperr~. .. . . .. . . . . le_~ir.e.CI .(d.epe(Jutost.ra.da).ifl~~.is.a. . ..


Ausga.~9. . . . . . . . le_~ire
~usk.u.~ft. . . .... . . . . . lnf()!f!latii
.. . ... ... . .
Auer Betrieb "
.... . .... . . . . .... " ' . . . . . .. . .. . ..
Defect
. . . . .. .. . . . .. .. ... .. " ' ...
. . " . . .. . .. . . .

Ausverkauf Reduceri . . . . .. .... . '

Ausverkauft
.. .. Nu mai sunt bilete
Autobahn Autostrada
Autoverleih ... ... .. .. . . Tnch;;ieri aut' . . . .
.. . ... . .... ...... " .... ' . . . ..
Badeverbot Scaldatul interzis
Bahnhof Gara
Bahnsteig Nr.~ : .. .... . . P~f.()f)U( nr. .
Bank.... . . .. ' . . . .. . ..... ... . . . .... ..... . . . .Ban
ca
" " . . ... . .. .. . ' . . .. . .

Bau.~tel.1~. . . . . . . . . $antier . . . .. . .
. .

Belegt .... . . . N_t1_a_v~m loc_


.. uri libere . . . . .
Be~~tz.t. . . ... . .. . .. . . . .. . . . Qcl)p(J_t . . . . . . . . .. .. . .. . . . . .
Besu.~h~rz~ntrl:'.~. . . . ..... . . .c~.n..trl.j pe_ntru _tu_ri~_ti ........ . . . .
. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . .. . . . . . .

Feuer verboten
.. .. ....... . ....... '
Focul interzis
..... ... .... .. .......... . .. . ... .....

Feuergefahr . .. ... . . . . .f.~ri~o_I de incendiu . ... . . . ...... .


Fluch~w.eg . . . . le~i~e d(! urgenf
Flug ~r. ... . Zborul nr. .
Flughafe_n . .. .. . .. .. jJ.eroport
Fl_
l;lgh,a_ f e.nhalle . ... .... ..... ... ..... Te.r.rnif1a.I .... ..

Flugpl~l'l . . Qra.r._de zbor ...... ........ .


Fotografieren verboten .F<;?tografierea interziso ..
Frei Liber
Frisch gestrichen Pr,()a~pt vopsit
Friseur
.. ......... Coafor
... ..... . ' ,

_Fr,i~~lJ.~.( s~lon) . . .. .......... ....... ... fri~er.ie_


.Fu.l'l.cJll.~.r~, F_undst~Ue_ .... .Bif.()_u_/ge o_bi_ect.e_pierdf.!.t f?.. ..... ..... .
. ..

_Fugn.gerbergarig_................... .. .T.r(!.C.e.'.f!. .d~ pietoni ......... .


.F.u..9.r.igerz~ne... . . .. ...... .. ... ?qf]qpieJ<;?(}al ........... ............
Garderobe Garderob
Gaststtte Restaurant
~i~.h~~-nPt!i.ch_~:ig_~.~~~~hn ::::A.~~~~~~dd.cu plata .: ::. .:.::: :::.:::.::
Gefahr Pericol
~e"f~~:r1)che sti~uii-~i~_n.::. :.:.: : : : . :.-~..r.~~:t.P.~,~~~'tos. : .:.: : :::.. ::::::::::
Geh_ eri . ... .. .. . ... .. . . . .T~a.V.f?!.Safi
G~~~eg gesperrt ....... ... .. .. .. Tro_t_u_qr inchis
Geffnet ........... .. ..... .. Deschis
. ...... . .. . .
Gep.~.k.~ufbewahrung ..............~q/d ge__b_agaje
Gep.~k.aufgabe .... .... . ....... .J'!r.~9~?,tra_r(?a b_
. .. agajel()_r_ ..... .. . .. .
. .

~ep.~kausgabe ....... ............ ?9.n.a de ridicare a bagajelor . . .

Geschlossen
.. . ......
lnchis . . ........ .. . . . .

Geschwindigkeitsbeschrn- Limitare de viteza


kung . .... ..
Gift Otrava
......

Glatte Fahrbahn Carosabil alunecos


Gleis Nr. . . Linia
........nr . .. . . .
.......
.. . ... . . ... . " .. . . .. .... .
1-:ta..lt .. . ............ . . .. . . .9.P!.!r.~. . . . .
Halt.e~erllot . . .. . . ... . .9.P.~ire_q/nt(?rzis .
Hei ~pa _ c(llc/d ..
Herren ...
Borbati (toaleta pentru biirbafi)
.. . ....... ... . .,, . . ....... .

.~och,~p~nnung ........... .. .. f.e_r.i~ql.~.f! electrocutar.e_ . . ..

Imbiss Snack-bar
}ecier..i5iebstallf wirci' i.r . . . . ..F.iiiv ii peCierisit c:.nirm ie9ii"'..
.~l'l.Z.~.i.9.~. g~iJra~~~ . ...... . .......... . .. . ..... .. . ..... . . .. .. .. ... . . . . .. . .
- lndicatoare

Kalt Apii r~ce


Karte einlegen lntroducefi cardul
Karten Bilete
Kasse Casii de bilete
Kein Abfa II Piistrafi curiifenia
Kein Trinkwasser Ap<J. f)epotabilii
Kei n Zutritt /ntrarea interzisii
KJettern verboten Ciifiirarea interzisa
Klimaanlage Aer condifionat
Krankenhaus Spital
Kreisverkehr Sef!sgiratoriu . . . ..
Khl lagern . . .. ..... A.~~p<J.stra_ la re_ce . . .. .
Lebensgefahr Pericol de moarte ...... . .... . . . . . . .
Lift ......... Lift .. . .. ....... . ..

Links/ Rechts abbiegen lnterzis virajul la stanga! la dreapta


verboten
Links/ Rechts einord.n en. lncadrafi-vii pe band.. .
. . ....... ............ .. . . ~t~_ng<l.ldr.e_apr,O,, . ... .. . .. .
Unks/Rec_ht~ ~~-~rell. . .. ... . [in_efi.s.~gf)g(l/c/r.eap~a. . . ..
Ma riet . .
Piatii
. . . . . . . .. .. . .. . . . . . .<t . . . ... . . ........ . . . . . . . ..

M aut Taxa
.. .. . de
.. . autostrada......... ....... . ..
Mautstelle Ghi~eu pentru plata taxei de
......... autostradii
Mindestens halt.~ar bis.: . '(alabil panii /a. ............

Missbrauch ~irdb~s~r.aft A.b.IJZ(Jrile v_or fi ped~p~!r.e. . . .. .


Motor aus(schalt~nL . .. . Qprif.i_rnotorul. .. . .... . ..
M ll . ..... .. . Co~ c!_ e_gunoi . ........ .. . . ...
M ll abladen verboten Depozitarea de$eurilor interzisa
M nze einwerfen lntroducefi moneda . . . .
Nicht berhren Nu atingefi
Nicht betreten . Nu i.n~rafi .. ...... . ... . . . .
Nic ht hina_us,le~ll_en . . . .. . .N.l1V.0. apl_e_cafipe fer~a.~r,ra . .. . . .
Nicht ffnen . . . Nf!. cieschidefi . . . . .. ...

Nic ht stren N.'!. deranjafi


Nic ht berqueren Nutr.aversafi .. . .

Nichtraucher .....
Nefumiitori
Notaufnahme . ............. . LJ_rg~r1Jii . . . . . . . ... . ..
Notausgall9 ... . ...... ...... ..... .. . le~ire..c!.e .11rge_nfii . . . . . . . .
Notbr~~~~ . . ... . . . . . S~f.Tlf_J(ll_de_ .a!a,rrriO... . . ....
Notfall~_iens~ ... . . . . . .f.'rr1b11/anf.~ .. ... ... .
lndicatoare 3s

.~IJ.r .f..r. F..ll9~Jl9~r. .. .. .. .. . . . . . R.f!~e.rv(ltpie.t.o_r1Jf()r .. .......................... .


Offenes Feuer verboten Focul interzis
tteiiid1es wc -raie.tepbiice.
:<?.~:~~~9sze.if .: .. :::::. :.:.: . .:: : .::::.:9;;c,r.(J~/ufici.i0.'1af.e..::::-. ::: :::::.:::::
.P.a..r.k~Jl .fre.i ................ ......... .............. f(J.r<;CJ_re,fqra P!Clt9 . . .......................... .
.P.a..r.~~11 ll'.'i~ f><lrk.s.~t'l~.i. 11 ......... ....... ... f gr<;Cl_'.. cllplgtq . ....... ...... . . . . . . . .... .

.P.a..r.~~11. lJ.nd .~~is~11 . .. . . ............. ...... fg.r<;C1'../(Jpe_r.iferfe.. ..... ....... ....... .


Parken verboten
........ " . . . . .. . '. . . . . . .. . . .. ....
Parcarea
" .. " ...
. . . .
interzisa
. . . . . .. . .. . . . . .
. ...
.....

.P.a..r.~pla.~~. .. ... .... ... . .. . .. ...... . . . . .. . ?.Cl~<;~~e. ..................................... ............. .


.P.as~~C>.Jl~rolle . ... ...... . . .. . . .. .... .(C?.r1.tr.()f(JlpaJ.a.poCJ_rtefor. .................. .
.P.C>l.i~~.i. . ... .. . ... . . .... ... . . . .. .. . . .. ..S.e.<:fi(!e_p()fi!ie. .............. .......................
.P.C>~t. . .... . .. .. ... ... ... ...... ....... .. . . . . . . ... ..P.ot?f .. .. ...... .............................................. .
.P.ri".<1.t (9r.u .nd.~~.ck.L.. . . . . .. . . . .. ?.'.C>Pr.ie.t.at.e_prjv.at.g ......... ..... . .... ....... . .. .
.~a. d. 'o\fE!9 ...........................................................P.i~ t.gpe_ritr.ll..b.icJ~Ie..te_......... ..................... .
.~a.~~pla..t~ . .....................................................P.()PC1_5. .............................................................
Rauchen verboten Nu fumati
.... . . ... .. . . ... . . .. . . . ... . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. .. . . . 1 . . .. . . ... . . ....... ................ .... .... .. . . .

Raucher Fumatori ... . . ..


... . . .. . . ... ........... . .. . . .. .. . . .. . . . .. . . . . . ....... . .. . , . . . . . ... . . .. ... . . . .. .. . ... .... . .. .. . . . . . .. . .. ... .. . ...........

Rauchverbot FumatuUnterzis
.. .. . . .. . ............... . . . ... . . . ..... . . .. . . .. . . . . . . .. ..... . . ... . . . .. . . .. . . .. . . . . .. . .. .... . .. .. . . . . .. .. . ....................... .. . . .. .... .... . .. . .

.~~i~.~l>,r.C>............... ..................................... /19e_r.it.ie. cJ.e. vgiaj .................................... .


Reserviert
. . . . . . .. . . . . ..
Rezervat . .. .... . . .. . ..... . . . .. .... .. .. ....... .. . . . .
. . . .. .. . .
. .. . . ... .... . .. . .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. . . ...

Restaurant Restaurant
Rlj .h.~ . t:J ~~a..~.r~ 11 !. . .. .. ... ....... .......... .. y '.1.i~.t(!f . . . ......... .................... ... .... . . . . .
~llh.~~.a.9 ................................................... .?.U!.b.~r~ .................................. ......................
S.Cl.C~.9.a.~~~ . . . . .. ..... ......... . . .. ....... .Qf.(Jf!IJf.ICh_is, . ................ ...... .................... .
Sauber halten
' .
Postrati curatenia
' J , J; '

S,ch.1.i~.t.~h.~.r ... .... ............ ...... .P.ll!d.pi<J.ar.~pet]~ru..b(]g(]je. .................


S.C>r.1~.~.~a.11.9.~lJ.0.~ ......................................... 9.fe.r.tq SP.(!.C.~(lf~ .......................................... .
S.P!.~ l':!ck.~. ..... .. .. . ........... . ... . ...... ..~.C><; cj~jO.(J.C..P~n..tr.tJ .C.()Pii ..................... .
S,p~ir:'ge.'1.v~.rbo~~n .......................... N'!..~9.r.i!Ufl C1P~ .. .................. ..................
.S.~(t~~()Ut()ba..~n ........... .. .. . .. . .. . . . . . .J~.0.S,_(1_ cJ~).C:(!f'lt.(Jf.. ............................... .
S.~<tr.~~ B..ra..11.~.ll.".19 .... ............................. ..V..a.lllrUn.C1H.e . ......... .............................. .
S.~<tll ... .. ....... .. .......... ... ... .1'..rrib.u.tei(Jj . . ... . .. ... .. ....................... .
Stichstrae
. . ...... . ... .
Drum inchis
. . . . . . . . . . .. . . ... . . . .. . ". . . ..

S.~c:> r.Jl.i~ r~ .. . . ..... ..... ........... ................ f'..n. !-1.lCl.t.. . . . .... .. . ..................................... .
S,~r.a .".1~ ......... ................................................... P.l(]j<J. ...... ......... ............................................. .
S.~r.<l..~.9.~.sp.':!rr~.... . ........ ..... ................. .S. t.r(Jct<J. i'.1.~~!.s~ ........................................... .
S.~r.<l .~11.<l r.lJ.e.it.~r.1 ........................................ Lu.c..r~ripe. ~O.~.eg ....................................... .
Straenbauarbeiten Drum in lucru
silrten.verl>oiensdiinier:Zi5
39 lndicatoare
............
Taxi(st~nd) Statie de taxi
. '
Telefon Telefon
Tempo verlangsamen_ fncetiniti
Tiere verboten ... .. .. . lnterzis cu animale
Toiletten .Toalete
........ ..
Totalausverkauf .. '" ...... . .
Lichidare de stoc
Touristeninformation lnf()rrnaJii turistice .............
Transitverkehr Tranzit
Treppe Scar
Trinkwasser Apo potabita
U-Bahn . .. .. . . . Metrou
.. . . ..
berfhrung Au_t()~trada suspen~C1.~ii. ....... .. .. ..
berholen verboten p~p(j.irea interzis~ ... .... .
berholverbot Depa~irea interzisa .
bernachtung mit Frhstck Cazare cu mic dejun inclus
berschreiten verboten Traversarea interzisa
Umleitung Ocolire
Unbefestigter Seitens_treifen . Acostament pe,ricuto_s. .....

Unterfhrung . .......... . Pasajsubt~ran .. ...... .. .... ..


Verfallsdatum Termen de valabilitate
Versptung ... fntarzie;e
Vor Taschendieben wird Atentie la hofii de buzunare
gewarnt
Vorfahrt gewhren .. . .. Cedeaza
. . .. trecerea .. .. .. .. ..
Vorfahrt von rechts ' . . .... . . . . . . . . .P.r.i()!i~ate de dre.<;1p~C1_. . .... .... . ..
Vorsicht! Atentie!. . .. ,f

Vorsicht Glatteis .Atenfie, polei


Vorsicht Stufe A_t~!1tie la treap~(j .. ...... .
Vorsicht, bissiger Hund! Cainerau
Vorsicht, Kopf einzie~_en . ,4_t~nfie la cap
Warnung! .. ... .. .............. Atentie! ... " . ..

Wartehalle S.<1/ii de (l~teptare <(C! 9C!r.d.L. ....... .. .

Wartezimmer 5(1/d.cfe.a~tep~(]'.e ......................... .. .


Waschraum Toa/ete
. ... . . . ....... .... . ....
Wechselstube Casa de schimb valutar
Wegen schlec~t~.~ . ~e~.e~s... ... .. .Pifl..~.c:iuz.a vremii u_rcl_t~:::... .
Wenden verboten. . . . .. .......... .. . .
lntoarcerea interzisa
. . .......... . .... . . . . . ' . "' .. .
...... ... . ... ... . . . . . .

Wickel ~au rr.i ... ...... ...... ....... ... ...... . ~()f.P~!.'t.'.IJ .~.~~!frlb.C1_t. .b.~_b.ef_u_~ii_ .......
Ziehen . .. .... .............. ...... .. .. . . .. f.rggeJi. . . ... ... .. .. ....................................
Zimmer frei Camere libere ........ .
1

'

lndicatoare 40

. .. .. " .... ... .... . ... .. . ... .. .. . ... . .. . .. . .. . . . . . .. . . ..


..Zimmer
.. . . .. . .
zu Vermieten
.. .. .. .. . . .. ... Camera de inchiriat
Zoll .. . . Vama . . . . ..
?.'..l! ~e..ll ~ge.n .. ..... .................... Spre _tr~r1.uri ..... .
.Zl!9a.ll.9 -~~m -~tra. n.d .. Spreplaj(j .. .... . .. .. . .
Zulssige Hchstgeschwindig Viteza maxima admisa
keit .. . . . .. . .. . . .... " . .......

Zum Mitnehmen ... . . . . . . .. . .rR..es.t_a()rCU)_t~. c_u,Jy~nz.are.fa_pac_h~t ..


. .. . . "

Zum Verkauf Devanzare


...................
?.:ur.\fer.rr1.ie._t1.mg . .. . De inchiriat . . . ..... . .
?.:.u~ri~ _a~fei_g ~_n e. .(]efa.~r . ...... . tr1tr.aregpe proprit1I risc; .. . ...

Zutritt fr Unbefugte verboten lntrarea interzisa persoanelor


.. . ... . .. .. ....... .. .. ..... .. ..... .. .......... neautorizate
. ... . . . . . ... .

Zutritt verboten Nu intrati .. .


,,, .t . . . . . . .

Zuwiderhandlungen werden Nerespectarea interdiefiei se


V.e..r.f<?.!9~. ........... . .. .. . . . . ... .. . . . .... P~cf~ps~~~e. . . . .. . . .......... ....

Fumatul interzis
1n spapile publice, tn statii. tn grile ~i aeroporturile din Germania, Austria
i Elvetia fumatul este permis numai in spatii special amenajate marcate cu
. . In tren fumatul este strict interzis.
Atentie! In landurile germane ~i in cantoanele elvetiene interzicerea fumatUlui
in restaurante etc. este stabilit in diferite moduri. In restaurantele din Austria
fumatul este permis numai in incaperi special amenajate pen.tru fumatori.
Cltorii 42

r.;
. ..
~
. '
.
Cum cerem informatii des~re drum
Fragen nach dem Weg
Unde este?
.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. . .. .. .. .. .. . .... .... .... ...Wo
... .. .ist
. .. .. .es?
... .. ..vo:ist
. .. .. .. . .. ..es?
.. .. .. . ... .. .. . ... . .. .. .. .. ..' .... ..' ..' ......... .. .
c.llrTI .CIJU..'19 il~<>.I<>.? . .. . . . . . . . ..vttif:> k()frlrrll?. i<.:~ .cl<:>r.t~if7.1. yi: ~()n:1t: i~c:f.()rthi.ri?
I~~.b..lli.~ .~~..a.Jl1"9.1.a . :: . ..... .. Jch rnUSS zu... .~CJ.mme_n... i~ .r:nu.~Ju:::: .~()m.e.~ .
lertati-m, unde este (cel Entschuldigen Sie bitte, wo ist hier (der
ma1. aprop1at ) . . . 7. nac ''h ste)....7
................... .. ......... ...... . ... .. ... .. .. en.t~lJl~i9f1.~i: ~i.tey(): ist.hi:r (~e,:ar. ne.:h.st.~)_? ..... .
Acesta este drumul Fahren wir richtig nach... ?
.s_pr~: :. J. .. .... ......... .................. f~;ren..vi.: ~.r. rihtih.naJ1? . .. ....... . ....... ...... ... ..... .
Ar trebui s fie pe aici pe Es muss irgendwo hier sein.
yn~~ya.. . . .. . ... . .. ...e~.r.n.us_irgr:itv.o.: .hi:ar zain ... .... . ... .. ..... . . . . .. . . .

Ct de departe este de Wie weit ist es von hier?


aici?
. .. . . .. .. . .. . ' ... . .
vi: vait ist es fon hi:r?
. .. ' ..... . . . .... . ... . . . ...... . . . . .... . .

~ ~~PClr.tedE? (lici.?.. .. . . Ist es weit von hfer? . ist e.s v.ait f.o.n h i :~r_? . .. .... .
Puteti s-mi artati Knnen Sie mir den Weg nach. zeigen?
.drllr:tilll .sprE?. :..?... . .. .. ~<?.n~n.zi :. mi:.r ~e.:n ve:k ria:h.: ~aig.ri? ... .. ............
Puteti s-mi artati pe Knnen Sie es mir auf der Karte zeigen?
.~a.r~~? .. . ............ . ........ . ~.ne.n zi: es fT)i:.r.~(J~ de:.r karte ~.aign?.......... .. .

Se poate ajunge acolo cu Kommt man mit dem Auto hin?


'!'C1.~.i~CIJ. . ............................. .. ~o.mt m.~n .m..i.t cje.:rn .a.lJ.t() ~i.~? ........................
Ct dureaz dac mergi Wie weit ist es zu Fu?
.P.E?J~~.?... ...... . ........................... .Vi .va.it ist.e.s.I':l: fu.:~?.. ...... . .. .. ........ .... ........... .....
Cum se nume~te strada Wie heit diese Strae?
~~~a..s.t.a.J. ............. ........................ \/i:.h~!~ti:.z~ ~tr,<:r.~t:?..... . .... . .... ............... .
lmi pute1i arta pe hart Knnen Sie mir auf der Karte zeigen, wo wir
unde ne aflm acum? jetzt sind? knen zi: mi:r auf de:r karte taign,
....... ............ ........... .... ................... ...............
' '
vo: vi:r......
iett.. ............
~
zint? ... ........... . . .. ......... ..............
' ' ''

Unde este cea mai Wo ist die nchste Haltestelle?


Cl P r.<>P.i~~~ .s.t.Clti~! ....................... y():.i~t. ~i.:. n.e.:h. ~t~. ha l~t:? te!e?.. ...... .... ..... .................
lJ.rici.~ C().~~.r~.1111.. ...... .. .. ... . ...... .. W.o..~t~igen. ~ir. ays? . \f():gaig[)yi:;jr a.~.s? ......... .
Cum se nume~te statia la Wie heit die Haltestelle, an der ich
care trebuie s cobor? aussteigen soll?
. .... .. ,. .. . .. . , .. ... . .. ... . .... . ... . .... .. . .. ... . .......... . \Ji: .~~i~ti: ~a.lt.e.~te..1~~ a.ri..~~:.~. !h...a.us~ta.ig[l .z<:>I?... .
Tmi puteti spune Knnen Sie mir sagen, wann/wo ich
cand/unde s cobor? aussteigen soll?
........................................... ......... .......... ~~.r1~11. ~i:.f11.i:.r. ~a.:g.ri, .v.a.n/y():.ih. ~.us.~ta.ig [1}().1_?. ..
Cte statii mai sunt pn Wie viele Haltestellen sind es noch?
.Cl~~l.C>? .....................................~.........yi:.fi.:1.~ ~a.!t~~te.1~0..z.i.rit.e..~ . 0..h.? ........... .... ............ .... .
_- Cltorii
. . .. ..... ... ... . .. .. .. . ... . .. .. . ... .. . . . . ... . . . . . . . . . .......... . . ..... .... . . .. ... ... . ..... .. ...... . . . . . .

Mergeti patru statii. Sie fahren vier Stationen.. .


.. . . ............ ;ziJa,:r~n.. fi.:rj~.a,ti():0.en . .. .
Unde trebuie s schimb Wo soll ich umsteigen?
autobuzul/tramvaiul/ vo: zol ih um~taignr
trenul? .. ' .... ........ .. ... ...... ..... . ......... . .. .
.. . . .. ..... . . .. . .

ct timp se ajunge la ... ? Wie lange dauert die Fahrt nach... ?


. . . . . ..... .. . Yi: .la,~~ .~a.u..rt 9.i: fa:.rt n.a:h..?. ...........................

/
/ ~
1')_,~' ' -" .:--
~
;'
-;' - ' . --.... 1
!lt ' 1 1

1 -
Controlul pafapoartelor fi controlul vamal
ass- und Zollkontrolle
.......... . . . . ... . ... . . . . . .. .... . . . . . . .. ...... . . . .... ...... . . . . . .. . . .

Granita de sta.t.. . ..... ...... . S.t(;l(lts,gr~.TJze jt~:~gren.te. . ............ ........


c:nd ajungem la granit? Wann kommt die Grenze?
......... .. . . .... ...... .V~n...~<?!11.!i.: grE:r:i~~?. . . ... .... ................. .
Controlul pa~apoart~l<>.r. .. . _t:f'(1~~~pf1tr.9/li>.. P~Sk()n.trole . . .. ......... .
Control vamal .... . ... . . . .e.?.9.l~~'>.f!.troJle. JOl~ontrole .......................... .

Aveti ceva de declarat? Haben Sie etwas zu verzollen?


.. . ..... .... h.a:b.0.;zi; ~tv.a.s t.LJ:fE:~r10l~n? .... ...... ... ................
am nimic de declarat. Ich habe nichts zu verzollen.
.. .... .. ... ...ih. h,a,:~~ 0ih.IJ.LJ: f~~rJ()l~0 . . . . ............... ............
a m nimic de genul sta. So etwas habe ich nicht.
... .... . . . . .... . ... ;z():.E:~\la.s h.a.:~~ ih.. n,i~~. . ..................................... .
artati pa~aportul? Darf ich Ihren Pass sehen?
................ ............. <:J.a.~f..ih.. i.:_re.n. .P.a.s .;zE::~n..7 .............................. .......... .
Su:nteti aici cu afaceri sau Sind Sie geschftlich oder privat hier?
de p lcere!. . ..................................;zi0.t zi.: 9.~E;~.~ft.li.h. ():~..r F.i.V.~.:.t ~i:~~.7. .................... .
Sunt aici de plcere/ca Ich bin hier privat/als Tourist.
turist. . . ........... .. .. ih.t:li0 h.i:.~pr.iva.:_tlals tljri~t................................ ..
... . ..

Sunt intr-o cltorie de Ich bin geschftlich hier.


a:faceri. . . ........ . ....... .. i~t:li0.9.~~~e.fyli.h. h.i;r .. ....... . .
Deschideti bagajele, v Machen Sie ihr Gepck auf, bitte.
rog. ... . ........ ... ... .... ... r.n.a.~.n. z.i: i:~r.9~~pe.k aLJ~ ~!t.~
Am doar aceast valiz. Ich habe nur diesen Koffer.
. ... ..... ... . . ......... i~ h,a,:~~ 0.u.:r di:;ze.11 ~()fr ................. . .... .
Hu sunt dect lucrurile Das sind nur meine persnlichen Sachen.
mele persori.a. I~: ................... . ... . a.s}i 11.~. n..u.:.~.~ .rria.i.n~ pe:.z..:nli h. n.z.a.h.n. ....... ...........
E vreo prob.le.fll~! . .....................tif!1f!1.t i'~"Yc:lS. .f!iC.h..t? .. ~t.i rn.t. e.t~~~ 0.ih.t? ............ .
Acestea nu sunt bagajele Das ist nicht mein Gepck.
mele. ....... . ...... .. . . . . . 9.a.sAt..n,i~t..rri.a.i .0.9.h.e!J.e.~........ ......... ..................
'
1

4s Calatorii

Vorname und Familienna- Numele ?i prenumele


me ...... . ..... .. . . . ... . . ....
.. .. ............ . . ... . . .. . . . .. . . . . .. . .. . .... . .... . . . . ... . .. . . .. . . . ..... . . . . .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . . .... . . . .

Geburtsname Numele de fata


. ...... . . . ...... . . . . . . . ..... . ...... . . .. .... .. . . ... . . .. . . . .. ..
.... . ..... .. . .............. . ......... . . . . ..... . .. .. . . .. . . . .. . . . .. . ... .. .

~eb..lJr~~<:tCl.t.lJ~ ............ ............P.a.~(111.ClltE?r.ii. ............................... . .. . . .. .. ...........


Alter Varsta .. ... .... . . . .. . ... .... . . . .. . . . . . ... . .
.. ... .... . . . . ..... . .. ..... . . . . . . . ...... . . .. ... . . . .. . . . . ........ . ... .... .... . . .. ...... . . . ' ........... ~

Geb..lJ.r~~<?.r.t. ......_............................... ~<:>,~~/ .n..a.~~~~i!. . . ... . .. . . . . . ..... . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . ... _. . .. .


. . . .

Geschlecht Sexul
. ... .. . ..... .. . .. . .. ' ...... ' ... . .. '.' . . .. ' .' .. . . '.'.' .. " ' . . . .
.... . ...... . .... . .. . ....... .. . . . . .. .... .... .. ~ . ' ' .. .. . - . . . "

Mann Masculin
Frau Feminin
. . . . .. . .. , , .. .. . . , . , . . .. .. . , ... . ..... . . .. .. . ... ... . ..
. ..... . .. .. . . . . . .. . .

Wohnort Domiciliu/
..... .. . . . " .. . . ' - . '.' .. . ' .. .. . .. ... .... . ... . . . ... .. . . . .. . ..
....... ... . . .. . ' .. ..

Adresse . . . . .. . . . - . ... .

Adresa
. .. . . . . -.. .. .. . .. ' ..
....... . .. . .... . .
. " . .. ' . " . ..

Nebenwohnsitz/ Domiciliul temporar/permanent


/HalJp~~-~.h, .n~.i ~~- .. .... ... ..... ..... ... ..... ........ .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . .. .. . .
.. . .... . . . .. . ....

Strae ... . . ..... ...... Strada


. .. ..... .... . . . . .. .... ... . . . . . ... .
. . . .... .. . . . . . .... . . . . .. .. . . ... ..

Hausnummer . . . . ...
Numiirul
. . . .. .. . . ...... . .. .. . .. ..
... . .... . .. . .. . . . .. .

Pos~!E!!~;?Cl.~1 .................................... f ().c/l!IP()~~C1!. ............ ............ .. . .. . . ........... . .. . . .... . . . .


Familienstand Starea
... .. ..
..... . . .. . ... . . ... . .. .... . .. . .....
civila . ... .... . . . . .. . ... . . . .. ... .

Ledi9 ....... . . . ...... . .. .. .... . ......


.. . N.~~~i1.t.o.r.~t.(c1) ........................................
.. . : .. .

- Ve~~~.i.r.cs~~~...................................'. fc!s.d.~()!iUc'JJ ........... ... . .. . . . . . . . ........ .. . . . . . . .. . .


- vE!~~!~'N..E!~ ........... V.a..cJ.ux(a.L. .... .............. .. .
. .... . . ..... . .... . . . . ..'. . . . .. .. . . ... . .... . . . . . . .. . . .. . . ... .

Ges.~h,!e.~.~."... ................................ :..P..i~().'fCl.~(d.i. ......................................................... .


Pa~~.l'l.E!r., P..csr.~11~.rin...................... ..fC>.n.<:.L1i?.ir1.ai. ......... .... . .... . ..... ... . ... .. . .. . . . . .... . .
Fa~ il.i.E!r.'CI l'l9.E!hC>.ri_g_~ .................. P..e.r.s9.C1.1Je...a.fl.<;1..te_ }11_ _ir19r.ijir.E? .............................. .
Staat.s.l'>.~.r.ge.r.s.C:h.Cl.~ ................... fE?t.c1IE?11.iC1................................................. ... . ....... .
Nation.~!i~~.t ........ .......... .. ....... N<J.t!0.11.Cl.lit.a.~e.CI ........................................... ........
Pass~~ r.'. ..... ......... . . . .... . .... . .... ......'1.tJ.rr!.d.'.(Jf PCl.~.Cip()r_t(J!U.i.. .............. .. ....................
Pers()_l'lcsl~ll s.~.f.!i.s~~.~'................... fl.tJ.rr!.d.'.(Jf .C.d.r.t!~ .c/e...ic/e..IJ .tit.a..tE? ..............................
F~.r~r.S.~1:1e.il1.~.~ r... ........................ fl.(J!'!.d.'.(Jf Pe.!.~iS. l!l(Jf .c/e. C.0.fl.cJ.U.C!l? ................. .
Aus.s.t.E!l.1.lJ l'l9~~r.~ ............................ ~C>,~~.(e,(ii?.E?r.Clr.ii.. ....................................... ... . . . . . . . .. . .
Aus.s.t.E!1.1.ll.l'l9~.b.e.~.Cir~ E! ..... .. ..... F_lib.e.r<J.t. d.E?: .:......................... ........... .....................
Au s.s_tE!l 1.ll.l'l9~~~~.lJ.l'll..... .............. P.<1. ~(1 fib.e.rci_rfi ......... ........................................ ..
G~.1~!9. l:li~.'..'. ..................................... P.<1.~l1.)(P!!c1.ri! :.::............................. . . . .. . . ...... . .... . . .
Un.t.E!r.S.~h.r.!ft .... .... ....................... ~.e.'!1.n..d.t.(J.'CI. .......................................... ................. .
Nichtzutreffendes strei- ; Taiafi ce nu se potrive?te.
ch.~r.''. .......................... .. ...................................... ..................................................... . . .
..

Bi~e. .fre.i 1.a.~~e.t'l'. ........................... ~<1.S.Cl!i fl.e.~C>.'!!P!e.t.a.t...............................................


."'
1 Ir:
J:'J:.'-

~
~
~ .

Cu ma1ina
Reisen mit dem Auto

.rv1..P':ltE!ti llJ.a C:ll. rnC1 ~i11a.J. . ..flJ~.h.fYl.e.fl Sie f!1.ich mit? .ne:m~n .z.i: f!li~ rY)it?.
.rv1. ~':IC:i p,n~ .CIC:.()I().?.. .. . ... .Fhr~t dl.l_ .rniC:~. h.ifl? fe:~rst_d_u: rn.i.h..~!.n.?. ... . .
.c:>.<?.r.iJi .S..."...i.a.lJ..C:lJ..~C1.~i11a? ... W9l!enSi.e mit.(ahr.en? vo.1.~ri.zi: .r:nitfa:.reri ?.. .....
Hai s mergem cu ma ~i na Fahren wir mit meinem Auto.
('!le.CI)'. .. ... . ..... .... . .... .... . . .. f~:r.e.n yLr rn.it maine.m aut() ...... ........ .......... .....
.u.rc()ti.!......... ........ . ... .......... .s.t~iger:i!.e.ein..f j~aign zi: ~in!.................. ...... ..
Pot s stau in spate/fat? Kann ich mich nach hinten/vorne setzen?
.... ........ .... ... ... . .......... . ...... ~~n .i.h. r.n.i.h..n.a :hhintn/forn~. Zein 7 . .. ....... .. .. . .
P.':111E:!li~y. cer:i~ura. . .. . . ?.c.hna~len Si~.s!ch. ()1_1._ jn.al.en zi: ~ih.an . . ...
Nu pot s-mi pun centura. Der Sicherheitsgurt lsst sich nicht
........... ............. ... ................... ~C:h.fi~~!.1.: d.e.:~r zi~.r~~is_gurt. l~st z.i.h..ri!~qli.:~f)
S. conduc
.. . .. . .... eu? .. . Soll ich fahren?
.. ... . . . . ' . . zol.. . ih fa:ren?
. . .. . .. . . . . . . . . . . . .. ...... .

Vom conduce cu Wir werden uns beim Fahren abwechseln.


s.c:~ir:rib..':11.. . ................. .. ...... IJi:~ryE;:~r~ri.uri~ ~~i.rn. f~:re11. aP\fE:ks.ln. ....... ....... .. .
Cum bag in mar~a rier? Wie legt man hier den Rckwrtsgang ein?
.... ......... ....... . . . .. . .. ............ yi: 1~:9.t man ~i:r d.e:n r(jkv~r\g~n. a.in.?... ....... . . .. . .
Cum pornesc regulatorul Wie schaltet man den Tempomat ein?
.d..e..Y.!t~:z.~!.. .. ..... .... . . . yi:ja.ltet..ma11. d.e:r:.~~f!.1.POIT,1~:~. ai.n?.. .
... .

Pot s deschid fereastra? Kann ich das Fensterffnen?


,.
kan ih das fenstr fnen?
. .. . .. . . . . . . . .. . . .. .. .. .. . .. . . . .. . ... . .. . . . '. .. . .... ...... . . ... .. . .. . .. . . . .. . . .. . .. . . . . .. . ....... . .. . . . . . .. . . .
. ' . .. . . . ..... . ..
Puteti s deschideti/s Knnen Sie die Klimaanlage anschalten/
dati mai incet/s inchideti /niedriger stellen/ausschalten? knen zi: di:
a.e ru..I.<:<> 11.d. iJi<?.11.CI~!....... .............. ~! i:f!.1.a.?.r\ l~:g_h.e .a.ri~a lt.n!.n.i_:d, ri9.~.~ ~.t~!~n.(a. L1~~.a.1.~f1.7.
Ne putem opri putin? Knnen wir kurz anhalten?
.............. ........ ................. ..... . ~rieny!:~~. ~L1~i.~.n.~a,!tri!. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
Trage pe dreapta. Halt (am Straenrand) an.
. . . .... . .. . . .. ..... . . . .... .. . . . ..h.a.lt (~f!ljtr():s.nra.rit/ a.r:.. ........................................ .
Tr.~.ll':I ie. s.. r:rie.r.g 1() .te>.()le.~a.~ .... !c:.h. .f!llJ~S ~u.r. !()!.le.t.t~: . i~ rY)L1S r.ur !'?a.'~~e .........
Am/ Are rau de ma~in . Mir/Ihm wird beim Autofahren bel.
mi:r/i:m virt baim autofa:ren :bl
Aveti"cev trn.pfriva.......... HaiJeiisie erw5.9e9ei?'DiJeii<e.itbeim
..

rului de ma~in/mi ~care? Autofahren/Reisekrankheit? ha:bn zi: etvas


. . . . .. . ... . . . ... . . . .. . . ... . ... . . ... . . .... . . ... ......... 9.~e;gn .;t?l.ka.i.t ~~i.rn.<ll1.t<?.fa.:.r~ri(ra,i~e.~ra,f)~h.~.i.t?...

Trebuie s-mi intind Ich brauche ein bisschen Bewegung.


.P.i.<:i ~~. r.~ le.:. . ... . . .. .... ..... ......... .. ....ih...b.ra..u~~. ~! r:i..b.! s.h.~0..b.ey~:_9L1n ............................... .
47 Cltorii

Hai sfcem '()'s(.rt.. . Machen wir eine kurze Pause.


pauz'... .. . ...... .. mahn vi:~_r _a_i_ne kuq~ pau?.e ..... ... . . . .

0 s opresc la o Ich halte an einer Tankstelle/einem


benzinrie/ la un popas. Rastplatz an.
ih halte an. a_in.r tank~tele/ainerri ra_stplas a_n .
M/ Ne puteti lsa aici? Knnen Sie mich/uns hier absetzen?
.kne_() zi:m._i_h(u.ris ~i : r apzein..?.. . . ...
Am vrea s ne oprim la... Wir mchten eine Zwischenstation in ...
machen.
vi:r mh~n...3_ ine tvi~n~tatio:n in._: m~hn
Putern ajunge acolo cu Kommt man per Auto hin?
ma~in_a? . . ...... ... ... .. _komt m.3r:.rer auto hin.?. .. . .. .. ..... .
Spuneti-mi unde s virez. Sagen Sie mir, wo ich abbiegen soll.
. . . ... ........ . ... ?a:gn. zi:. !1:'~:~~ _yo: i. ~ . ~pb!:gn_ Z.()1... ......
Aici virati la Hier biegen Sie links/rechts ab.
stnga/dre~p~a~. . .. .. . hi:r_ bi:gn.zi: links/re~s ap_ . ..... .
Acesta este drumul Kommt man hier nach... ?
spre...!. . . .. . ~9.rf'ltrri.3.n~i:.r.n.a.:h? . .... . .. .. .
Se poate parca undeva Wo kann man hier parken?
pe-ai_c i!. . ... ... . . :V9.:.kan m..an._~i.:~!. P?.~.k.n_?_ . . .. ..... .
Pot s-mi las ma~ina aici? Kann ich hier mein Auto stehen lassen?
.. ... .. .... . _ kan .i.~ ~.i:~r. r.0.a.in._ aut~ ~-t~:en. lasn.! .. .. .
Unde este cea mai Wo ist hier der nchste Parkplatz?
apro.piat par~a ~~! .. ... vo: ist h_i_:~_r_d.e:r ne:hste parkp_ l,)J?. .
Aki e parcare cu plat? Muss man hier frs Parken zahlen?
.. . . . .. . . . r11us .m..a.n.h_iAr_f(j:r~l?a.r.k.n.. ~a.:1~0 ?_. .. .. ...
Rmnem fr benzin. Wir haben wenig Benzin.
. .. . ......... . . . . ... .vi:a.r.h_a : ~f)Y~.:n.i.h . ~e ~S.i.:_n_ .. ........... . . ..... .
Am r~_as. f_r be.rl~.i.r:i_. Das Be_nz_in ist_alle._ das _ben.~i:n.Js~}le . . ..
Trebuie s~ pun be.r:i.zin. Ich muss _t(lf)~en. ih rnus.ta_n_k.n. ..
Este vreo benzinrie in Gibt es hier in der Nhe eine Tankstelle?
zon? . . . . .. . . ghipt es hi:.r in de:r ne:e ,)in..~ ta.i:i~~-t~I~? . ...
M puteti duce la cea mai Knnen Sie mich zur nchsten Tankstelle
apropiat benzinrie? bringen?
. . . . . .. . . . . . . . . k()nen ?(rr1!.hJ~.r .ri~:-~~tn ~a.nk.~ .t~I- ~ .~r.i _n~f!.7. .... .
Faceti-n:ii pl!nu_I, y ~C?.9. . Bitte v_o.lft(lnke_n. _b_ite fo!t_ ank.n.. . ... ..
20 de litri de benzin fr 20 Liter Super 95, bitte.
plumb 95, v r~g .... . . svans_ i_h !i :tr_zu:p~r fnfuntn'?Y0t~~'. ~.ite . . ...
Trebuie s completez Ich muss l nachfllen.
uleiul. ih mus :I na:hflen
~ .v.re.si umflu pneri1e~ ;c:timaciiteJie'i?eifen pumpen:
'i . .

. ...... . . ..... . . . . .. i~rf'l<J.~t~i_:_ r.a i_fri..3.~.fP.l:l m.Pn. . . . ...


Calatorii 48

Am nevoie de o hart Ich brauche einen Autoatlas.


_r_ljti~r.~~-. ........ .............................. i~ b.r~_uh.~ a.in.en..a~t()a.t_l~s .................. . ...
Care este limita de viteza Wie schnell darf man hier fahren?
_leg~I~. a..i.C:i!. ................... . ... \/!:.~.n~! 9.arf_'!!an.h.i:.r.fa.:~~n.?.......... . . ....
Ati dep~it viteza maxim Sie haben die Hchstgeschwindigkeit
legal. berschritten.
... . .. . ..... . ......... .. ... .... ... .. .. ....... .. ... ... z.i:_.h.a.:l?.ri ~.i :. ~..:h~tgh.e~vin9i_h ~a.it_ _:b..r?ritr:) ....... .
N-am observat Ich habe das Verkehrsschild nicht gesehen.
i11_c;j ic:a_t_()r':fl. ~~ c:irc::.l!l a.ti ~'. .... i~ h.a.:q~ 9<:i.sf.~~.r~~:a_rs~ilt n.ih.~ _gh_e_z~:en ... .. ....
Nu ~tiam c aici e limit Ich wusste nicht, dass es hier eine
de vitez. Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. ih vuste
niht, das es hi:ar aine ghe?Vindihkaitbegrentun
A ",.9,h.iP.t,'' " '' " "' """ "'''"""' "'"
" o o"

lmi artati, v rog, Kann ich bitte Ihren Fhrerschein sehen?


.P.E!r."'.'!.~.l!.l..c;jE! C::C>n.~.llC:~r.E!! ......... ~a..n ih. l?.i_ te__i:r.en. .f9:r.a~~ain,_z,e:e.n 1 .. . . ... ..... .
Actele mele sunt in Meine Papiere sind im Kofferraum.
p_()r~l:>Cl.9~j~. .. ............... . ............f!la.iri~. pap!:~~ Z,if)t..i.'!!.~()f.rr~u_l'T)_ .... ........ .. ......
.~.c:> .!ll~~i.n ~. in.C:~!.~ ia~~-- . .......... P.CIS. is.t.e_if1 ."'1!e.t.C11J.t()_. .d_as ist .ai.0.r:ni.:.~a.l!.~().
Se poate face autostopul Darf man hier trampen?
.ai_ ciJ ........... . ... . . .. a.rfJ!!a.n.h.!:.~.rye.l'T)pf)? .. ........... ..... . . ..

1 benzin s Benzin benti:n


1 motorin r Diesel di:zl
1 ulei de motor s Motorl mo:tor:I
1 ulei de transmisie s Getriebel ghetri:be:I
1 lichid de rdre e Khlflssigkeit k:lflsihkait
l
.1lichid de fr n
solutie de sp.l at
. eBre[r'lsflssigkeit bremzflsihkair
. .sScneifjenwischerwasser

1.
parbrize
schimbarea
rotii/cauciucului
1a lbnvi~aivasar .
r Radwechsel/Reifenwechsel
ra:tVeksl/ralfnveksl
1 schimb de ulei r lwechsel :lveksl
1 pan de cauciuc e Reifenpanne raifnpane

llll- Pieseauto
Autoteile
1 ambreiaj e Kupplung kuplun
1 amortizoare e Stodmpfer ~to:sdempfr
1 anten e (Auto)Antenne (;iuro)anrene
I aprindere e Zndung \ndun
1 arip . r Kotflgel ko:ttl:gl
1 aripa din fat r Vorderkotflgel forderko:tfl:ghel
1

-+9 Cltorii

1 aripa din spate


1 ax
1 baie de ulei
1 bar de proteqie
1 bar de remorcare
1bec
1 becdefar
1 bobin de aprindere
I botul ma,inii
buzunarul port_ierei
cablu de remorcare
cabluri de ~omir::::e~~=~;;;;,
camer (de aer}
capac de rezervor
I capac la roat
capacul rezervorului de
ulei
capot
caroserie
catalizator
1 centur de sigurant
1 cheie in cruce
1 cheile de la ma,in
1 daxon
1 aic
1 aic
1 curea de transmisie
1 demaror -
1 dil'eelie ='=
1 discuri de frn
1 dispozitiv de activat
Jt@rgtoarele
1 distribuitor hidraulic
1 dulie
1 ejapament
1 far
1 faruri
1 faruri
1 faza lung
1 faza scurt
1 lumini de pozitie
1

Cltorii so

1 faruri de ceat e Nebelscheinwerfer ne:bl~ainverfr


1 frn e Bremse bremZe
1 frn de mn e Handbremse hantbremze
1 frn de parcare e Parkbremse parkbremZe
1 geamul din spate e Heckscheibe hek~aibe

1 indicator al nivelului de
carburant
1 injector
eBenzinuhr
ben~i:nu:r
e Einspritzdse ain~pritd:Ze
1 injectie e Einspritzung ain~pritun
inst~l~Jie electric a
1I ma~mu
inclzire
e Autoelektrik
autoelektrik
e Heizung haitun
I inchidere s Schloss ~los
!nch~dere centralizat
11Janta
joj de ulei
e Zentralverriegelung tentra:lferri:ghelun
e Scheibe ~aibe
r lmessstab :lmes~ta:p
1 lanturi de zpad e Schneeketten ~ne:keten
1 manet de semnalizare r Blinkerschalter blinkr?altr
1 masc pentru radiator r Khlergrill k:lrgril
1 mnerul portierei e Trklinke r:1klinke
1 numr de inmatriculare e Autonummer autonumr

1 oglind retrovizoare
exterioar
r Auenspiegel
ausn~pi:gl

1 ogUnd retrovizoare
interioar
1 osie
r Rckspiegel
rk~pi:gl
e Achswelle aksvele
1 parbriz e Frontscheibe front~aibe
1 pedal de acceleratie s Gaspedal ga:speda:!
1 pedal de frn s Bremspedal bremzpeda:I
1 plafon s Dach dah

1 plcut de
inmatriculare
1 plcute de fran
s Nummernschild
nurnrn?ilt
e Bremsbelge bremzbele:ghe
I pneu r Reifen raifn
1 pomp e Pumpe pumpe
1 pomp de ulei e lpumpe :lpumpe
1 pomp de combustibil e Kraftstoffpumpe kraft~tofpumpe
1 pomp pneumatic e Luftpumpe luftpumpe
1 portb~ai r Kofferraum kofrraum ~-
1 portbagaj de pavilion r Dachgepcktrger dahghepektre:gr ,.
I QOrtbicidet r Fahrradtrger fa:rra:ttre:gr
:, Cltorii

1 portier

11 portier din fat/din
spate
u~ de portbagaj
1 radiator
1 rzuitor de gheat
1 regulator de vitez
1 rezervor
1 rezervor de ulei
1 rezervor pentru lichidul
de rcire

.
1 roat de rezerv
roat de urgent

1 roat de rezerv
normal
1scaun
1 bancheta din spate
1 scaunul ~oferului
1 scaunul din dreapta
1 scaun ~ntru COJ!ll
1 schimbtor de iteze
1 scrumier
1 semnalizator
1 servodireqie
1 sistem antifurt
1 spatele ma~inii
1 spiltor de parbriz
stopuri de fran
suspensia rotii
$CSSiU
Jtergtoare
tablou de bord
1 tob de e~apament
1 torpedou
1 transmisie
1 transmisie manual
1 transmisie auto~at
1 triunghi retlectol'.izant
1 tub flexibil de frana - -
1 turometru
sJ Cltorii

in pret mai este inclus ~i Ist eine andere Versicherung im Preis


alt asigurare? inbegriffen?
..... .. is~. ai:.i.~an.c:l~r.~. f.~..r?,i.h.e~u.r.i. im . pra,!sif')~.~9.~if.n.?.
Ce acoper aceast Welche Leistungen umfasst die
asigurare? Versicherung?
....... .... . .......... ..... velhe laistunen umfast
.......................... .. ....... di:
.....ferzirerun7
...... ............ .........
Cam ct ar costa Wie viel wrde eine Zusatzversicherung!
asigurarea aditional/ /erweiterte Versicherung {pro Tag) kosten?
/extins pe zi? vi: fil vrde aine tu:zatferziherun/ervaiterte
.... ..
.. . ...... . J~~r.z!h.e.rur.i. (pr<:>:. ta.:~) .~()S.tn.?. .. .... ........ .............
Care este limita Wie hoch ist die maximale
asigurrii? Versicherungsleistung?
. ... ... ....... ...\li:.h.<?:.h..ist c:l.i :rn.a.~s.i rY)?:I~ f~~r~i~ef.\JriS.1.a is~u,ri? ...... .
tj kilometri sunt i nclu ~ i Wie viele Kilometer sind im Preis mit
in pret? inbegriffen?
.. .... ............ .\li:.~:!~.k.i.l~r:n.~:t~r ~i:.i.t .irY) p~a.i s. 1')1it inb.~griff')?., .
Benzin.a. e ir.i.~!.U.~~ ir:'.pr~l!. . l~te.n.~i.r:'. in,f?.eg~if!.e.n.?. .i.s~b.~0.ii:f'li.fl.b~g.~iff') ?.
Trebuie s inapoiez Muss ich das Auto hier/vollgetankt
ma~ina aici?/ cu abgeben?
rezerv<>,ru.1plin ?. . . . .. .. r1JL1S .i~ c:la.s auto hi:r/f()lghetar.ikt apgh,~:~.f'l?. ... .. .
Pot s ies din tar cu Kann ich mit dem Auto das Land verlassen?
ma~ina! . ....... .... ........... ~a:.i .i.h. r1Jit d.e.:m a.utod.a.sl.arit fer!a.s.0?. . . .
Pot s las ma~ina la Kann ich das Auto in einer anderen Filiale
o alt sucursal de-a lassen?
dumn.<!C!.\f<?Ci.~.~.r~} ..... .............. ~a.:.i.i.h. d.as a..u.t<?i.f'l .aif')r.,an.c:l.ere.fl ~lia.:1.e .1.a.s:,i?,
Ond trebuie s inapoiez Bis wann muss ich das Auto zurckgeben?
ma~ina.! ... ..................... ....... ~isya.n. .01.U.S. .i.h..<Ja.s aiJ.t().JL1r.0.~9.h.t::~.n. 7. .. .........

La ce numr s sun in caz Welche Nummer soll ich im Fall eines


de accident/avarie/furt? Unfalls/einer Panne/eines Diebstahls
anrufen? velhe numr zol ih im fal
.. . .......... .......... . . a.ir:i.e.s L)flfals./a.i.n..r P.an.~la. i.fle.s. d.i.:Vita.;ls .arir.u}JIL .

Pe autostrizile din Germania, inainte de intrarea intr-o statie de benzin


sunt amplasate de obicei indicatoare care contin informapi cu privire Ja
distanta care mai este de parcurs pn Ja urmtoarea benzinrie. Tipice sunt de
asemenea afi~eJe pe care sunt scrise frecventele radio.
Cltorii s4

...,. Taxi
Taxi
..
.Lum
.. .. .. un
. .taxi?
. ............. .... . Nehmen wir.ein. Taxi? ne:men
. ...... . .............vi:r ain raksi?
.. .

Sunt scumpe taxiurile Sind die Taxis teuer hier?


aici?
. ..... . . . .. . . ...... . . . . . . . zint di:.ta.k.s!s..toyr. h.i:..r? ............... .
Puteti s-mi gsiti un taxi? Knnen Sie mir ein Taxi bestellen?
. ........ ..... ....... . . . . . . .. . .k~nen ?i:.01.i.:~r. ~.in .t~.~si .~~~t~.len? ........ .... .
Ce numr de telefon are Welche Telefonnummer hat die
compania de taxiuri? Taxizentrale?
velhe tel~f.o:.r:im-!rl_lr hat di: ta~~ite.ntra:le?
Sunteti
... .. . ... . liber? . . ....... Sind Sie frei? zint zi:...frai?
. ...... ...... .
Puteti s deschideti Knnen Sie den Kofferraum ffnen?
.Po_r~l:>Ci9aJul?. ... ........ knen" .zi: de:n kofrraum fnen? .....
. . . . . ... . . .. . .. ...... . .

M ajutati s pun Knnen Sie mir helfen, mein Gepck


bagajele in ma~in? einzuladen?
... knen zi: mi:r helfn, main ghepe~ ainSula:dn?
La gar, v rog. Zum Bahnhpf bi_tte. turn t?a:nho:f bite
Ctva dura? Wie lange wird es dauern?
vi: lane virt es. daurn?
'. .. . . . . ....
Ce tarif aveti pe Wie viel nehmen Sie pro Kilometer?
kilometru?
.... . . . . . . . " . . .. . . vi: fi:I ne:m~n. zi : .Pr.o: .kil sime:tr? . . .
Ct ar costa drumul pn Was wrde die Fahrt zum Flughafen
la aeroport? kosten? "'.as vrde d.i: fa:rt ium flu:kha:fn kostn?
Ne-ati putea duce la un Knnen Sie uns zu einer guten Kneipe
barbun? bringen?
.................... . knen zi: unsy.1:.a,i0ar.gu:te.n knaipe. brinen? ...
Ne-ati putea plimba un Knnen Sie uns ein bisschen in der Stadt
pic prin ora~? spazieren fahren? knen zi: uns ain bishen in
. .............. de:r ~tat ~p~~i :r~0.f.a :r.~n? .
Putern s trecem pe lng Knnen wir an einigen rtlichen
unele monumente? Sehenswrdigkeiten vorbeifahren?
knen vi:r an ainign rtlihn ze:ensvrdihkaitn
fo:rbaifa~r.en_? . ... . . . ... ... ......... .... ... .. .
Mergeti (mai departe), v Fahren Sie weiter, bis ich Ihnen Bescheid
.~P.~.n .~u5~ ~.d ~.~.Y~~pr.iti. .. sage: Ja;r,en?.i.:. ~.~.i .~,~b!s.ih. i;0er:i. b~~ait za..:ghe..
Aici virati la Hier nach rechts/links abbiegen, bitte.
.<i.~~a.P~a./s~!"'ga: ........ ... .~i:r na:h r.e.h.Vli(l~s..aP.b.i:gn.b.ite.......... .. .
Puteti merge mai repede? Knnen Sie schneller fahren, bitte? Ich habe
M grbesc. es eilig.
..... ....... . .. .. ...... ......... ..k~f1e0.?i: .~.r:i~!?~.f.a.: r.~.n..qi t~!.!h.. h..a..:.t?~.es a..~li.h...
_L~_s_a.ti~~~..a..i.c:i~. .............. ......... ?e.t!.e.f1.~~e.. !!1. i~t.i_. ~/er, .a..~ .z~\0. ?!:.01.i.h.. h.!:?r.~p ..
Ct cost minutul de Wie viel kostet eine Warteminute?
~~t~ptare? ..... ........ .. vi: ~:I kost~~ .a_i.n.~ .Y.arte.~i nl!: t~? .. .... .
, Cltorii

Puteti a~tepta aici un Knnen Sie hier kurz warten?


mo~~.11.t?... . . ..................... .. kn.~n.:.h.i:,r_~LJ.rl".a.r_tri? ...................................... .
Puteti veni s m luati de Knnen Sie mich hier in einer Stunde
aid intr-o or? abholen?
.. .. ..... : ........ . k.n.~n z~:.11).i .~ .h.i;.r. iri..a.i.n.?~ ~t~.n.q~. a.Ph.().:.l~n? ..... .
M puteti ajuta s urc Knnen Sie mir mit dem Gepck (nach
bagajele? oben) helfen? knen zi: mi:r mit de:m ghepek
.. .................... . . ... (n.?.:.h,_()_:l:>n.).h.~lfri?... ............ .............. ...... ..... .
Mai am bagaje in Ich habe noch Gepck im Kofferraum.
portbC1g~j._ ....................... ih ha:qe r1.0.h..9.h.~pek im ko~r~a..l!fT) ............. .
N-ati pornit ceasul. Ihr Taxameter ist nicht eingeschaltet.
............................................. J.r. t!'_k_sa.r:n.~:t~r. _i~t..n.ih.t..~.i.'!9.h.~~a..l_t~t.. ... ... .... . ...
c.at face? Wie viel macht das? vi: fi:I maht das? . ... .
...... ...... .......... . . . . . . . . . . ..... . . ..
.. .. ........ ... .

Nu e..~C1.rYI. ~":'!~!.. ................ .. .J~~.cJCl_S..'!!C.h..t.?.LJ.Xi~l?...!s.t.q.as_l)i_h,qLJ: ~:1?.. . ..


Nu am o bancnot mai Ich habe keinen kleineren Schein.
mic.. . ....... . . ..................... . i~..~?.:~.~a.if1.~.i:i..k1.a.in.~r~n. ~ain ... ...... ~ ..... . ... .
Nu mi-ati dat bine restul. Sie haben mir falsch herausgegeben.
.. .............................~~: h.a.:l?.r1.fT).i.:~!..~?..1.~..h~ra.usgh.egh,~:l?.n..... . . . . ..
Pstra.1i.r.~_s_t_u1.-. . . . . . ......... .. ?~!~1!'.~.5.<?:.. ?tifT)t ?~:...................................... .

In majoritatea orafelor mari din Germania, taxiurile au o culoare unitar -


fiecare ora~ are o culoare proprie. ln Berlin, de exemplu, circul taxiuri gri.
s9 Cltorii

Cu avionul
Reisen mit dem Flugzeug
La aeroport
~ Auf dem Flughafen
cuni aJ"'i i91eroport? ..... ... .wie.i<;r;,r;e icii:Zmri'9iilefi?........... ..... .
vi: kome ih turn flu:kha:fn?
t . . .. . .
.... ..... . .... . . .. . . . . . . . ...... . . .. . . . .. . .. ... . . . .... . . : . .. . . ' .. . . . .. " . . ... . . ... . ...... . .. . .... . . . ' .. . . .. . . . .. . . " ' . . . .

Ct dureaz drumul pan Wie lange dauert die Fahrt zum Flughafen
la aeroport (cu taxiul)? (mit einem Taxi)? vi: lane dauart di: fa:art rum
............. .. ...... . . . ..... ~lj:k_h_a.:ff)_ (rJ')it_aif'IE!rll. ta,~s_O?.. ..............................
Cu cat timp inainte de Wie lange vor dem Abflug soll ich am
plecare trebuie s fiu la Flughafen sein? vi: lane fo:r de:m apflu:k zol

;;;~~:i!l jii9eti.i' ~ei:i;;~~~~aiE~deri v; demb'fi9.am


aeroport cu dou ore Flughafen. zaien zi: rvai ~tu ndn fo:r de:m
inai~~~- ~E! pl.E!c:.a.r.E!~.. . . apflu:~ a,111 fl.LJ:~~.a_:~ri .... ........ ...........................
Unde-mi pot ambala Wo kann ich mein Gepck (in die Folie)
bagajele in folie? einwickeln lassen?
......... ... .... .......... .......... . .'!?:.~a,n_i~ 111airi gh.~P.~.k (_i_f!~i}();liE!t?if):'i~l_n_ lasn,7,
Unde este biroul de Wo ist der Check-in-Schalter?
chec_k::i ll} .. ......................................y~:i.:, 1~t. ~.t::?.r .<:~~i 11 ~a,ltr? .............. .... . . . .... .
Pot lua asta in avion? Darf ich es mit an Bord nehmen?
... .. . . . .. . . . . . .. . . ..... . . . . . ..
darf ih es mit an bort ne:men?
. . . . . . . .. ........... . .. ... ... .. . . . . ... . .. . .. . . . . .. . . ... .. . . . .. . . . . . . . . . .... . .. . .. .. .. .... .
. .... .

Care este greutatea Ist das zulssige Gepckgewicht pro Person


maxim a bagajului de begrenzt? ist das tu:lesighe ghepekgheviht
persoan? pro: perzo:n begrentt?
c.at se
J)ite~te .pe.ii1:r: wie vieTi<siei'da5Dber9e/Jci<? ...... .....
dep~irea greuttii vi: fi:I kostet das :barghepek7
bagaJl:J.ll:Ji! ....... ...................... ........ ... ... ....................... .. .... ...................... .
Pot s urc la bord? Kann ich schon an Bord gehen?
. . ... ... ... . . ..........~a.rl. i_~ ~():f) a,n ~().rt__g~e:i:r17. ............... .. ......... .
Mi-am pierdut biletul de Ich habe meine Bordkarte verloren.
i mbarcare. ih ha:be maine bortkarte ferlo:ren
0e unde.pot s~mi' .rid'ic .. w kann.ich mein.Geptici<.abii.1ef1?
. ... . ..

bag(tJE!.1.E!.?.. ........ . .......... . ... y<;J_:_ ka,_n_ ih r:n.a.ir1_g~c:pe_k _ap_


h():l_eri ?. ...... . ... ...... .
Cltorii 62

Buturile sunt incluse in Sind Getrnke im Flugpreis inbegriffen?


pr~l? .................. .... .... .... . ... ........ ~ir~~ .9~.~.t~en.~C'. _ir11 _fl l):~pra.is in.qegriff!? ................ .
Puteti s-mi mai aduceti Kann ich noch eine bekommen?
una? kan ih noh aine bekomen?
................. , . . . ...... .
... ... . . . . .. . . .. . . .. . . . ........ .. ...... .. . .. .. .... . . ... . . .. ..... . . . .... . ....... .. .. . .. . .... . .. . .. . . . .. . . . . . ..

Se poate fr gheat? Kann ich es ohne Eis bekommen?


.. .. ........... ......................... kar1 ih. .E?~ ():11.~. ai~.b~.k()rrlen? . ............ .... .
.... Bagaje pierdute
Verlorenes Gepck
Unde pot anunta Wo kann ich den Verlust meines Gepcks
pierderea bagajului? melden?
.................................. ......................... "!o.:..k~.ri. i_~ ~:.11 . f~.r l.u.st. 111a_inC'.s..9h.~Pf'.~S rrie_lci1'1?
Se pare c mi-ati pierdut Ich glaube, Sie haben mein Gepck verloren .
.l>.it9etJ~1.E!.- ...... ................... ......... ih..9.!a.u.b.e, .zi:.h.~.:!:>11 r.Tl(lill.9.hC'.Pe.k. f~<irl().:ren ..
Am venit cu zborul nr. . . . Ich bin mit dem Flug Nr... . aus...
de la... gekommen.
... ............... .... ........ ........ ...... ... .. ... ...... ... !~..b.~'!. rn.it df'.:111. ~ LJ:~ 0\J.rrl~' "":. ~u.s.:. 9.h.C'.k()rf1C'.1'1..
Nu mi-am gsit bagajele An der Gepckausgabe habe ich mein
la zona de ridicare. Gepck nicht gefunden.
an de:r ghepekausga:be ha:be ih main ghepek
................................ .. . . . . . 1'1.ih.t.9.h.C'.f\J.llq.ri .. ................................... ......... .
Am avut dou/trei bagaje. Ich hatte zwei/drei Gepckstcke.
.............................................................ih, .h.<ltE!.}\la_i/c:J.~a !.9.h.e.P!=k~t(Jke ....................... . ..
A sosit doar un bagaj. Nur ein Gepckstck ist angekommen.
... ....................................... .......... n_u.:ar a~ll.9.h.~pek_g(J~. !St ?r19h..e ~().rrl~ll .. ........ ..
Am avut dou valize Ich hatte zwei blaue/schwarze Koffer.
.a.ll>a.~~~~!~.E!9~~...............................ih...h.<ltE!J\lai_b,l?l)_e(~yarJe. k_ofcjr ............ ..... .............. .
Au etichete cu numele Sie wurden mit Namensschildern versehen.
.'!'.~.U.:. .. .. .... . . ... .. ..... .. . ...... :.v.urc:J.ef1.r11i_t 11.a :_rf1C'.r\~~ilqf1.ff'..r~E?:~11 ................ .
Am nevoie urgent de Ich brauche das Gepck dringend.
_ac~I~. ~(tg~j~'. ......................... ih...b.r~.u-~e qas ghepe_k_cirin.eri_t............ ....................
Ati putea afla, v rog, Knnen Sie herausfinden, wo es ist?
.U..ll~~. ~lJ.~t? ..................................... -~~.n.e.f1. ~i:..h.~r_al)S~f)c:Jf"\~Y(): es.i~t? ..... .......................
V rog s m sunati la Benachrichtigen Sie mich bitte unter dieser
acest numr. Nummer.
... ...... .. ... ... ...... ...... .. ...... .. ......... .... .. ... .. ..l:>~.r:ia.:h.r.i_h_~igi: . ~i.:_ rrli_h b,ite .unt__rqi:~.r. 0.u.i:n_!. ......
A~ putea veni (chiar) azi Heute knnte ich es noch abholen.
~U.P~ ~-'~:.. . .......... .... . h.O.Y.t~. ~~.ri~~ ih, .e.s n()h. a.Ph..o:lef1 . .. .. . ... .
Mine trebuie s fiu in Morgen muss ich schon woanders sein.
a. I~~..P.et~~~.'. .... . . . .... .......... . 111,()r.9.f)..rr1LJ.~ . ih...~().:.ri YC>~.n.ci~r.s . ~(l ~r\. . .................
Ati putea s mi le trimiteti Wre es mglich, es mir spter nach.
la ... ? nachzuschicken? ve:re e5 m:klih, es mi:r
........................ ..................... ...~.P!=:tr.11~:~ ": ..n.a.:.h.s.uj.i .~n.?............ ... ................ .
63 Cltorii

Ct va dura pan mi le Wie lange kann das Suchen dauern?


gsiti.?.. ............. ... . ... .......... .. .~i: l?.'.le: ka.n..~a.s.zu_:hn. ~?.(J~r.fl? .. ..... ..... .....
Campe cnd mi-a~ putea Wann kann ich die Rckgabe erwarten?
recupera. b.ciga.j~le_!_ . . ..........Ya..n ~a_n. ih _d,i;_~.kga:~~ ~~rya_~t.n.7... ...... . .. . . . .
Unde pot s cer o Wo kann ich Ersatz fr verlorenes Gepck
despgubire pentru beanspruchen? vo: kan ih erzat f:r
bagajel_e_pi_e_r~~-t~!_ ... ...... . ... fe_ rl_c;nenes g_hep~~.b.ea_r)~pr_u_h_n ?

Cuvaporul
Schiffsreisen
in port
... Im Hafen
Cum putem ajunge in Wie kommen wir zum Fhrhafen?
portul de f~riboturi_? . vi:_komen vi:.rJur:n fe:rh.a:fn? . ... .
Ct de des circul Wie oft fhrt die Fhre (nach. .. )?
feriboturil~ (spr_ e . '. _.)? vi: oh ~e;rt ~.i .: f17_:re (na:h),7 . . . . . . . ........
La ce or pleac Wann fhrt die nchste Fhre?
urmtorul feribot?
van fe:rt di: ne:hste fe:re? . . . . . . . . . . . . .. .
<

Cu ct timp inainte de Wie lange vor der Abfahrt soll man


imbarcare trebuie s m einchecken?
inregistr.ez.? . ............. ... . ... ..vi;.1?,ne: f?:.~.d.e :_r a.pfa:r_t _~?!. r:na.n..a.in~e.~n? .
Ct dureaz cltoria? Wie lange dauert die Schifffahrt?
........ . .. ... ... ... .... .. . . _vi: lane: daurt d_qil'.fa_:r_t? ....... ... .... . ... . . .. ..... . .. .
Cltoria dureaz in jur Die Schifffahrt dauert etwa eine Stunde.
de o or... ...................... .... .. ... i:_ ~iff'.a:~rt d~u,rt etva._aine ~tu.n.~.e .. .... .............
Am rezervat ~i am pltit in Wir haben die Fhre im Voraus gebucht
avans biletele de feribot. und bezahlt.
. ... ............ ... ... ........... . . yi:.r.h.~_:b.n.i:Je.:re: imfo.ra.u_s_gh~b.LJ :h.t .LJ!1.t ~e~_a : lt
Care este pretul pentru o Wie viel kostet ein PKW plus zwei Personen?
ma~in_li. ~.O.i P.Cl.s.a.g~_r_i? _ .. ... _v!: ~:1 -~ost~t -~in pe:_ka_:ve: pllJS J~_a i pe.~~o:_nen.? .....
Se plte~te ~i pentru Muss .man auch fr einen Anhnger
rulot? bezahlen?
mus man auh f: r ainen anhenr beta:len?
. .. . . .. . . . .. . . . . . ... . . . . . . .. . ... . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . ..... . . . . . . . . . . . . .. . ..... . . ...... . . .. . . .... .. . .. ! . .... . .. . .. . .

1 ghi~eu de check-in r Abfertigungsschalter apfertiguns?altar


1 ramp de acces e Auffahrtsr.ampe auffa:artrampe
( pasarel de imbarcare e Landungsbrcke land.unsbrke
Cltorii 64

... La bordul navei


An Bord
Puteti s ne artati unde Knnen Sie uns unsere Kajte zeigen?
~~~~- c:cil>i.ll.C1 ".'()()_
Str_?_................. ~<:i.n~n.. ~i: LJn.s l1f1~~r~-~a.i9:te_ pi_gn._?_ ..........
Este vreun bar/restaurant Gibt es auf dem Schiff eine Bar/ein
la bord? Restaurant?
. . _ghipt E?~ aLJf cl~ :r1') _?if(line..b.<l:.r(ain rest()r_a_ri? .. ..
............. ................ ......
Unde sunt toaletele? Wo gibt es hier Toiletten?
. . .... . ..... . . . . . . . . .......... gh!pt t?S hi:r ~oa.lt?t_f)? _ .. .
. . \/().: ... . . . . .

Am rau de mare. Ich


....
bin seekrank. ih bin ze:krank
............. . . . . . . .
. .. . . .. . . . . . . . . .. .. . ... . . .. . . . . ..... . ....... ..... .... . . . . .. ...... . .. .. . . .

Aveti ceva impotriva Haben Sie etwas gegen Seekrankheit?


r~_llllli.ct~ 11'.l()re.! .......... ~a:b.n zi: E?tv.a.s.9~t?:9.r1.~E?:~r<lri.k_hai_t7. ........
. ... ..

Unde este biroul de Wo gibt es auf dem Schiff eine


schimb valutar pe vas? Wechselstube?
.. . . . . . . . . . . . .V().: .9.h!pt_e~ a.uf.de:m ~if ai_
.. ... f)e ve~sl gLJ:~~~ ....... .
Putern merge pe puntea Knnen wir aufs Oberdeck gehen?
_s_u _p_e.r.!<:>cir~!. . .. . ... . ..... k.nen v!:r alJf~ o:brc!E?~ ghE?:en? . . . . . . . .... ....

Puntea superioar este Das Oberdeck ist wegen Sehfechtwetter


inchis din cauza vremii geschlossen.
ri.e.fC1V().r().l?,ile... . .. d.a_S():.b.rdE?~ ist ve:g11jlt?h.tve_tr_g_he~l.OSf1 ............
Care sunt msurile de Welche Sicherheitsmanahmen gibt es?
s.i9ll.rC1nt? _vel~e ~ih_rh(l.i\m.a:sn<l:.r:0en.9.h.ipt_E?~?.
. . . . . . .... .. . . . ....... . . .

!:.~".'.et. C1Jll.ll.9e.'!1?. . . .. . .. Wa_n_f1 kOrn!'!Jef1 ..Vi~ an? V(lf) k_()f11e.n. yi:.r.an?


1 punte
.puntea inferioar/
/intermediar/
sDeck dek
s Unterdeck/Mitteldeck/Oberdeck

11 /superioar
punte acoperit
u nt rdek/ mitldek/o:brdek

geschlossenes Deck ghe~losenes dek


1 punte deschis offenes Deck ofenes dek

... In croazier
Schiffsrundfahrt
De unde incepe Wo beginnen die Schiffsrundfahrten?
.<:re>.a.~ie.r.ci.?. . \II.?.:..b.eg ~ i_r:~f1 i.: .~ifs,ru.1:~<?.:.r.t11?.
.. . . . . . ...... .. . .. . . ... .. . .. . . .. . . . . .... . .

Pot cobori de pe nav Kann ich das Schiff whrend der


in timpul croazierei? (la Fahrt/eines Halts verlassen? kan ih das ?if
debarcader)
....................................... ...... ......... ve:rent de:r fa:rt/aines halt
............................................ ferlasn?
................ ............... ..
Puteti cobori ~i v puteti Sie knnen an einem beliebigen
imbarca din nou la orice Anlegeplatz aus- und einsteigen. zi: knen
.~E:?l:>ci.r~a.~~ r~....................... . .. ..... a.11.~ ir)~rr'l ~.e.l _i :~i_g 11.~.n.IE?:g ~epla.t <l!J.S.lJ ri~. a.i 11.~~aig f)
")s Cltorii
...... .. ...... .. . .. .. .. . . .... .. . .. .. . ... . .. . . . . . . . . . .. . . ...... .

Ct dureaz opririle? Wie lange hlt das Schiff an den Stops?


................................ yi: la.rie. h.~:lt _d.<lS. .~i_f~n..~.e.:.n..~_t()ps_?............... ....... .
La bord se poate cumpra Kann man auf dem Schiff etwas zum Essen
ceva de mncat ~i de und Trinken bekommen? kan man auf de:m
baut? ~if e~vas t\Jm eSf"l (Jf")t_ trin~n ~e~()r.0.e.n.?..... .. . . . .

Unde sunt toaletele la Wo gibt es auf dem Schiff Toiletten?


bord? . .. . ...... .... vo: 9hiptes.a.\J~d'::m~iftoaletn? ... .... ..
Exist ~ i rampe de acces Gibt es dort einen behindertengerechten
pentru scaunele cu rotile? Zugang?
. . . . . . . . . .. . .. .9hipt _ es dort_aine.r1 beh.in,dr~en,ght!r~.hql):ga_n?
Croaziera ofer ~i un Gibt es whrend der Rundfahrt einen
ghid? Vortrag?
. . .... .. .. . .......... ghipt es ve:ren.t ~e:r r\Jn..tfci:rt _a_ir1en, f():rtra;.k? .. .
Ce limb preferati? Welche Sprache wnschen Sie sich?
. . .. ..... . .... . . ".'':.1 .h_ejpra.:~t!l/~r1~r1 ~i: zih? .. ..... . . ......... .
Am dori un ghid in Wir mchten einen Vortrag auf
gennan/ francez/ Deutsch/Franzsisch/Spanisch. vi:r mhtn
/ spaniol ... .. ....... ...... . . _ainen f():~rt.ra:k auf_d()yc/f~_an.t~:.z i~/~pa :n.i~
Aveli ~i bro~uri in Haben Sie auch Prospekte auf Englisch/
englez/ german/ / Deutsch/Franzsisch/Spanisch? ha:bn zi:
Jfra ncez/sp_a11.io!~ !. .. . .... . . ci1uh.pr()s.pe_k_te. a.1Jf. .e_n,l_i ~/d()X?ff.ra.r1t.C>:zi_~(~pc):(l_if .

In trenurile regionale (prescurtate de regul cu DB) biletele nu se pot cumpra


direct de la conductor. Eie trebuie cumprate in ainte de plecare de la casa de
bilete sau de la automat.
In caz contrar, v a~teapt cel mai probabil o amend.

Pentru clatoriile cu trenul puteti profita de oferte avantajoase, cum ar fi biletele


de grup, de week-end etc. Astfel veti economisi o suma destul de mare.
- Cltorii

Exist un automat pentru Gibt es hier irgendwo einen


bilete in apropiere? Fahrkartenautomaten?
.................................... ......... 9.~i p~ ~~. ~ i;,r.irgn,~.Y.o.: .?.i'!~~. ~a :r~a. r.tf!a. Ut().rf1a.:tri?.
Cu ce autobuz ajung Mit welchem Bus komme ich dorthin?
Kolo? mit velhem bus kome ih dorthin?
Care e stti'.'lirmto'rei''' .....'wie 'heit'C'lie'niichste i-fiies'ieiie?......... ..

. ..................................... yi:.~a.i~t. d.i.:..n.~:~.~r.e.0.a.1.t~~.~~!~? ...................


. ...... . . .... .

Mi scuzati, a~ vrea s Entschuldigung, ich mchte aussteigen.


cobor. ........ .. . . . .. ........ . .. . . . . .. . . . .. ... ~.n.t~u.1~.i9~n!.!~..rr1?.~t.~ .~.u.s.gai.9~ ... ..................... .
N-am reu~it s cobor. Ich bin zu weit gefahren.
.. .. ... ............... i~..~i~.JU.:\/a.it g~~fa.:r~n .
.... . .. . . .. ..................... . .... .. . ........

tramvai e Straenbahn ~tra:snba:n


autobuz rBus bus
troleibuz rObus o:bus
metrou e U-Bahn, e Metro u:ba:n, me:tro
statie e Haltestelle halte~tele
statie e Station ~ta1io:n
oprire la cerere e Bedarfshaltestelle bedarfshalte~tele
P>fer r Fahrer fa:rr
bilet (de cltorie) e Fahrkarte, r Fahrschein fa:rkarte, fa:r~ain
bilet cu tarif redus e ermigte Karte erme:sigte karte
bilet de cltorie e Tageskarte
valabil o zi ta:gheskarte
bilet de grup e Gruppenkarte grupenkarte
mmpostor r Entwerter entve:rtr
a("1i) composta biletul e Fahrkarte entwerten fa:rkarte entve:rtn
automat de bilete r Fahrkartenautomat fa:rkartnautoma:t
tumichet e Sperre ~pere
controlor r Kontrolleur kontrol:r

(00\
:U!F!f!il!ll.'ij~.[l!llljllli!?~.t"M'i'.1'11"111!111,lllll"'l'"U"'l'il"l"tl'Fltl l lfll!I!
lll't , , l"'illll'-'"@"''k".!,ff'.-J.JIP!l"iilllli!<~)~,l""lli'im
Dac avep nevoie de un bilet de cltorie pentru mijloacele de transport in
comun, il putep procura cel mai u~r de la automatele amplasate in stapi. Cu
mici exceppi, la chio~curi nu se mai vnd bilete de cltorie.
In unele ora~, automatele de vnzare a biletelor sunt amplasate in mijlocul de
transport.
Cazarea 68

Cazarea
Unterkunft
Caut cazare. Ich suche eine Unterkunft.
ih zu:he aine untrkunft
lmi'.pteii recomilci ii .....'Klirlei1 sie .mireiri'biiii9e5i9'te5 . . . . . . . . . .

hotel ieftin/ bun? Hotel empfehlen? knen zi: mi:r ain


. . ..... . . . . . .. ... .. .. . . . . .. ... . . .. . .. . . . .. ~i.U9~~~/9L1:t.e~. ~9t~I e.rriPf<=:l~.r1?. . . .... . . ... . .. .

Am nevoie de cazare Ich brauche eine Unterkunft in der Nhe


aproape de gar. vom Bahnhof. ih brauhe aine untrkunft in
de:r ne:e fom ba:nho:f
.. . . . . .. . . . . ....... ..... . ... .. . . . . .. . .. . .. .. . .. . . . . .. . . ..... . .. .......... .... .... . .... ... . . .... .... .. . . .. ... . .. . ... .. ..... . .. . . . . .. .

Unde m pot caza cel mai Wo ist die nchstgelegene Unterkunft?


.Cl P~<?.ilPI:!.!. .. . ... . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . .. \/~.: i~t. ~ ~:..n.~: ~ st9 ~~l~:g ~~[)~. Ll.0~~ r.~.l:l.rift ?...............
.
Cazarea

articole de toalet e Toilettenartikel toaletnarti:kl


usctor de pr rFhn f:n
mas de schimbat e Wickelkommode
scutece viklkomo:de
.ccesul cu animale (Haus)Tiere erlaubt (gegen Gebhr)
(clomestice) este (haus)ti:re erlaubt (ghe:gn gheb:r}
pennis (contra cost)
a se caza la hotel sich im Hotel anmelden zih im hotel anmeldn
a pleca de la hotel sich im Hotel abmelden zih im hotel apmeldn

Cum facem o rezervare


Buchung und Reservierung
.. ...... . .. ..... . .... .............. .
Al dori s fac o Ich mchte bei Ihnen ... buchen.
rezervare.... . ih mh t~. !:'ai..i:.n.en:: .. bu:.hn. ... ...... .. ..... ... . ..... .
Ave1i camere libere in Haben Sie freie Zimmer in der Zeit von ... ?
perioad.a. ?. .... . . .................... ~a:bri zi: fra.i~J.irT1r in de.: ~r tait.fC?.n.! .. .. ..... ........ .
Al dori s rezerv o Ich mchte ein Zweibettzimmer/
camer dubl/single /Einbettzimmer in der Woche ab... buchen.
pentru o sptmn ih mhte ain tyaibeqimr/ainbettimr in de:r
incepnd cu. .. . vohe ap... bu:hn
Yi rog s sunati pentru a Besttigen Sie bitte telefonisch d;e
confirma rezervarea. Annahme der Bestellung. be~te:tig n zi: bite
.. ... ...... ... ... . ........ .. ... .. . telefo:ni.~ i:..a.n.ria:rn.e .d~:~r. be.~ t.e!l.!!1 . ..
Trebuie s pltesc un Ist eine Vorauszahlung ntig?
avans? . . ist airie fo~~.~~)a:lun n:tih? ................ .
Suma e rambursabil? Bekommt man den Betrag zurck?
bekomt mari.de:n betra:k ~u r.~? ...... . .
Majoritatea camerelor/ Oie meisten Zimmer/Hotels sind einen
Jhotelurilor sunt deja Monat im voraus ausgebucht.
rezervate cu o lun di: maistn timr/hotels zint ainen mo:nat im
inain~~'.. . ............................... f~rau.s au~9.~~~u:h~ . ... ............. ..... ....... .
Dac doriti s schimbati Falls Sie Ihre Buchung ndern oder
sau s anulati stornieren mchten.
rezervarea. fals zi: i:re bu:hun endrn o:dr ~torni:ren mhtn
Percepeti cmision de.. .... . .. Berech.nenSie"eine Rese.;vierngsgebhr? .
rezeryC1.r.~!_ .................................... ~.e.r~~.n.e.n..zi.:..a.i.r1~.. r~~er_v.i. :.~ un.~9.h e~Q:~r?. ............... .
Cu ct timp inainte se Bis wann kann ich meine Buchung
poate anula rezervarea (kostenlos) stornieren? bis van kan ih maine
(fr..P.~~a 1!~.a.~eJ?... . ... . .... .. . . bu:h.un .<~~~t.n.1.~:~)j.t~rni:ren?. ... ......... .. .. .
Cazarea 70

Percepeti taxe pentru Wird eine Stornogebhr berechnet?


.ar:tu.la.r.ea .r.E!ZE!r.Y~.r.ii!. .. . .. virt aine ~torn.()ghe.b~ :~rb.e.r~hnet? . . ....
Se percepe o tax de Bei Stornierung wird eine Stornogebhr in
anulare a rezervrii de. .. Hhe... gezahlt. bai ?torni:run virt aine
.. . . . . ...... ~t<?.~nog.h.eb~:~ r. ifl .h.().:~: gh~ta :lt ... ...
Am o rezervare pe Ich habe hier eine Reservierung auf den
numele. Namen ...
. . ....... ..... ... ..... ih ha:be hi.:~r ?i.ne .r~z.~ryi_:r.un .a.uf de:n. n,a:men
A~ dori s anulez Ich mchte die Reservierung auf den
rezervarea pe numele. Namen. stornieren. ih mhte di: rezervi:run
... .. ..... .. .. auf cje:n na:me.n-.:: }t()rn,i:r~~ .... . ...... .
V mai pot ajuta cu ceva? Wie kann ich Ihnen noch helfen?
. .. . . . . .. . .. . . .
vi:. . . kan ih i:nen noh helfn'
. . . . .. .. . . . . . . . . ............ ........ .. .

La hotel
Im Hotel

Aveti
....... , . camere
... . .. .....libere?
" .. . . " . .. . .. .. B~~e.~ :s.fr~?.ifrif!i~f ir.~i?. ,h:b:~ ii: .ti~:d~~:i ? : "
M puteti caza dou Kann ich Unterkunft fr zwei Nchte
nopti? bekommen?
kan .ih...
. . ..
untrkunft f:r tvai nehte bekomenl
.... ' ... .......... ,, , ' .....
Am o rezervare pe Ich habe hier ein Zimmer auf den Namen .. .
numele. reserviert. ih ha:be hi:r ain timr auf de:n
na:men ... rezervi:rt
A~ dori cazare cu mic Ich mchte bernchtung mit Frhstck.
dejun iric:lll~'. . . .. . . .. . . ih m..ht~ .:b..r11ah.tu.n. m..it fr.:?~k.. . ..
Vrem demipensiune/ Wir mchten Vollpension/Halbpension.
/ PE?l1Siljne C().mplet.'. .. yi:a.r mh.tn folpanz.i.():n,(~a.lppanzio:n
Ct cost pe noapte? Wie viel kostet eine Nacht?
. . .... ... vi: fi:I.. kostet
.. . aine
... . naht'
... . . . . ...... .

Aveti una mai ieftin? Htten Sie etwas Billigeres?


................ ....... het11z.i;.e~va.s. b.ilighe.res? .. ..
Pltesc acum sau la Zahle ich jetzt oder bei der Abreise?
pl.ec:a.~e.?. . ... ...... .... .~a:le ih ie~t ():da.r.b.ai. cj~:~r a.pra.ize? . .. .. .
Este aer conditionat? Gibt es hier eine Klimaanlage?
.. ............................. .... .. ... ............ .. 9.h.ipt ~5. h.i:r.3.il)~ ~l1:r11.a.a.n,la.:ghe?. .......................
0 lum.
. . . . .. . .... .. . . . . . .

Wir nehmen es. vi:r ne:men es
... . . . ... . . . ... . . ... . . . ... . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . .. .

.S.~~.rt:it.r~!. :zi. !~.'. . .................. . ..'vV!!.~le.i~e.'! .~!~i. ta.ge...Y:i:~r. b.1.a.i~.n. cjr.~.ita.:g~.e..


.~~~.pl.t.i if.1 .f.'Urt:i~ra.r.?.. . ~(lrlfl. i~~ b.<Jf zgN~'!?.. k~n. .i.h ~.~.:..~ ~(l:l~n ?.. ..
- Cazarea

Unde este camera Wo ist unser Zimmer?


noastr?............................... .............vo: ist unzr
.. .............. .....timr?
........... ................ ........ ............ ..... .......
) '

Pot s-mi las bagajele Knnte ich mein Gepck hier lassen?
aici? ................ ... .... ... .. ..... -~~_()tf!.!0 .~~if!..9~.<!P~~-~i:r la~n? . . ...... . ... .. .
Puteli s-mi schimbaii Knnte ich bei Ihnen Geld wechseln?
nqte ban~?. .. . .... ... .. . .... ~~rltf!_i0. b.~i i:ri~ll 9~~.l ty~~s.l_n.?............... ...... .... ..
Ma puteli trezi la ~apte, Knnen Sie mich um sieben Uhr wecken,
ri rog? . ..... ........................ ..... . P!t.t~?..~r:i.en..z.i.:..~i0. UrT1 .zi:~n u_:~r. Y~.~rl!.~.i.t~?...
Unde este restaurantul Wo ist das Hotelrestaurant?
botelului? ............. . . ..... ..ist
vo:
.... . . .... ... ..das hotelrestoran7
..................... .... .. . .. .... ..... .
La ce or se deschide Wann ffnet die Hotelbar?
barul hotelului? .... .
van fnet di: hotelba:r7
. .... . ...... . .
. . ... ....... . . . . ... . . ... .. .. . . .. .......... . ...... .

Pot s folosesc sala de Kann ich Ihren Fitnessraum benutzen?


fitness a ~o~~lu~~.~! ........ ..........~~0..i.h. i;~~ll.~tri~sr_a u.rT1. b.~ri.u.rr:i? ................... .
Ne puteli aduce cina in Knnen Sie uns das Abendessen aufs
amer? Zimmer bringen?
knen
............... - ............ .. ...... zi: uns das
..................... a:bntesn
aufs timr
................. brinen?
............... ..... . ~

La ce or se serve~te Um wie viel Uhr gibt es Frhstck?


micul cl.~JU.F'I!. ................ ................lJ.~ .11i:_fi.:llj:~r_g~ipt~~.fr. :~t..~?. .. ............................ .
M icul dejun este i nclus in Ist das Frhstck im Preis inbegriffen?
prel? .... .......... . ... . ......... .. is,ta_s frq :~t9_k ifT)_pra.is)n.~.egriff!.?.. ............ .. ........ .
Micul dejun nu este/este Frhstck ist nicht/ist im Preis inbegriffen.
indus in pre.t.-. ... . . . . ........... fr..:?.tq~At._n_i~t(i?.~. irT1 pra_is_ in_~~gr_ifll... ............
Am pierdut cheia de la Ich habe den Zimmerschlssel verloren.
camer. . .... . .... .. ..... . ... ..... ... .. . ..!0. h.a:b.~. d_e_:_n. ~ir:n.~r~l(j~~ .f~~rlo:_re.n. .. ........ ............. .
u pot s deschid u~a de Ich kann meine Zimmertr nicht ffnen.
ta camer. _.... .... ........... ... . . .. i0. k_a_n. rT1.a_i()~Ji.rri~rt(j:r lli~_t ~.fn.~ll ... .. ... .......... .
u merge cldura. Die Heizung funktioniert nicht.
di: haitun funktioni:rt niht
' ' .... . .. '. . . . . . ..... . . . l ... . . . . . . . . .. !. . . . . . . . . . . . . . . . . .. '

u pot s pornesc/opresc Ich kann die Klimaanlage nicht


aerul condilionat. anschalten/ausschalten.
.. . .. .. .... .................. i~..k.?.r1.~(~li:rnaa_l)l~:gh.e..ni0t _an~a.1!.rtl.?.U.S.~~1.t f) .. .
u am ap cald. Es gibt kein warmes Wasser.
......................... ... ............ ~? 9.h.~P.t .~a.i. f1.\/~r.1Tlf!~ \/~s_r _ ............................... .
Nu avem spun ~i hrtie Es fehlt hier Seife und Toilettenpapier.
igienic. _(1f1. b_a.ie.) ........ ...... ....' ..... ~~ f~:lt_.h,i:_r_zaife .U.0.~ _t().?.1.~~0.P?P..i:r . . ... .......... . . .
Ne puteli aduce prosoape Knnten wir frische Handtcher
curate, v rog? bekommen, bitte?
.................................................~~-rl t.r:i.yi_:.~.r..fri~e. h,~ ll tt_:h,~ r.~.e.k?,fT)_e r:i..~ !!~7
Nu pot inchide fereastra Ich kann das Zimmerfenster nicht
din camer. zumachen.
......... .. . ........ . . .. .. ..... . . ..
ih kan das
. .. .. . . timrfenstr
......... . . .........niht tu:mahn
. . . . . . . . .. . .. . . .
.. .. .. ( ... .. ...... .. ........ . .
1

Cazarea 74

Pot s folosesc telefonul? Kann ich Ihr Telefon benutzen? Ich werde
Pltesc. dafr zahlen. kan ih i:r telefo:n benutn? ih
......
. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . . ... ... . . l/E?:.r<:Je d.a,f.:.r Ja.:leri
. . . . .. .. . .. . . ..... . . .. . . .. . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . .... .

Ne puteti schimba Knnen wir frische Bettwsche bekommen?


1.~.llJ~.ri.a. .c:I~ .PC\~! ....... ~.n ~ri. IJi:.r.fr.i.~E?. be,tve.~~ ~.e~om.~f1?... . ........
. . . . . . . .. .

N-aveti ni~te pturi in Knnen wir noch ein paar Decken


plus? bekommen?
...... ... ........ ..... ... . . . . ~()n.~ri _vi:.r.f1.0.h..~.i.n..P~ :. r.(j e.~ri. b.~k()fl),en ? ...... .
La ce or se incuie u~a Wann schlieen Sie abends zu?
11()(\pt~C!? .. .. ... .. .... . ..va.n. ~li:sri.zi: a bni tu:? .... ........... ..... ..
Nu pot s-mi Ich kann mein Zimmer nicht
inchid/ deschid camera. abschlieen/aufschlieen.
. ... ... . .. . . . . ihk.ari.f11.?.i.nJi.r:nr .n.i.h.t,.a_p~l.i.:.sn/~.l:J.f~.1.i;sri .......
.....

Nu pot s deschid Ich kann das Fenster nicht aufmachen.


fereastra.
.... ... ....... . . .. . .. . . . . . ..... . .. .
ih kan das fenstr niht aufmahn
.. ..... . ...... .. . . . . . .... . ....... .. ...... . . .
............................ .. . .. .

Se pare c nu merge Die Heizung scheint nicht zu funktionieren.


~ 11.C:~Jz:i.~~il~.. . . .... ... ......... .<:J.i.: h.a.iJ~.i:ij~!.n.~ . 0.ih,qu:.fl:f.n.kJi()n.i:r.e.n ............... .
Nu este ap cald. Ich habe kein Warmwasser.
ih ha:be kain varmvasr
tn.,.mera.noastr. pi.cir;rinserem.zimmer.'irjjhJer.w:Sseriitiri.
r.e>l:>i.n~tlll.:. . . .. i0. uriz~refl) .~!Jl).r.tr()P~. <?.e :~,r 11a.s..rh.~:0. ...... .
P.a.t.ll.111'.l~ll~.C:~.r!~.i~. . lv1!fl~~t.~.fl(J.rr~ .'!1a.in.. b.e.~k.ria.r.t . . ..............
Televizorul nu m erge. Der Fernseher funktioniert nicht.
..................... ... . ............... e.:r.fern~e.:r.funkSi,on_i,:r.t.n..i.h.t .. . ..
Ne-au disprut cteva Es sind einige Sachen aus unserem Zimmer
lucruri din camer. verschwunden. es zint ainighe zahn aus
............ ..... .. . .. ........... un.z~.r~01 Ji01r fe.r~l/L10d.ll................... ... .. ..
Mi-am pierdut cheia de la Ich habe meinen Zimmerschlssel verloren.
C:il".1.~r~~ ... . ....... . .. ... . .... . ih .h.a.:bE? f11a.in~n...iim..a.~~l.s!. ~e.~.rl_():rE?ll... .. ....
Am spart vaza/rupt Ich habe eine Vase/einen Stuhl zerschlagen.
scaunul. imi pare ru. Es tut mir sehr leid. ih ha:be aine va:ze/ainen
... . ..... .. ... . ... .. Y~:l. Ie..r~l.a :_gn,_ e.s.t.u:t _11,li:r .?e:__r.1a.it_. .. ..
Pn la ce or trebuie s Bis wann sollen wir das Zimmer verlassen?
.~1 itJ.~r~.11'.1 . C:C!.111~ra.! ..... ..... ..~.is l/~.n. .?.()l~ri. \,/i:.'..<:l.a.~ J.i.m.~.r..fe..r!a.?.rl ! ... . .. ..
Trebuie s facem curat Mssen wir vor der Abreise das Zimmer
in camer inainte de aufrumen? msn vi:r fo:r de:r apraize das
pi~~-~ ~~?_ . . . . . . .. . ~i.rT)~r. ~.uff()Y.01~11 '., ....................................... ...
Unde pot gsi o crp ~i o Wo finde ich einen Lappen und einen
g. IE:!a.~~} ...... ... . . . . . F_if!l.~'.? ..\/().: ryn.cje_i~. a.i n.~n l~Pr1 ljr1t.ain.~ri. ~i~__r?.
..

Putern face cumprturi Kann man hier in der Nhe einkaufen?


pr_i11 ."pr~pi~r~! ....... ..... ............... ~~ 0n.1~.ri. ~ i:. r in..df:?:.r.f1.e.:e.~.in ~a. LJf.n}. ..................
Cazarea

fel'Siune e Pension panziq:n


c:azare cu mic dejun bernachtung mit Frhstck
illdus :brnahtun mit fr:~tk
podea r Fuboden fu:sbo:dn
clupimea r Holzfuboden holtfu:sbo:dn
parchet (laminat) r Parkettboden parketbo:dn
parchet sParkett parket
lnoleum s Linoleum lino:leum
gR!Sie r Fliesenboden fli:znbo:dn
t.iant e Fliesen fli:zn
pmete eWand vant
1apet e Tapete tape:te
tavan eDecke deke
1111 e Tr t:r
u~ pliant e Falttr faltt:r
u~ glisanta e Schiebetr ~i:bet :r
prag e Schwelle ~vele
Wustri s Fenster fenstr
fereastr tip ghilotin s Schiebefenster ?i:befenstr
fereastr fran1uzeasc franzsisches Fenster frant:zi?es fenstr
pervaz e Fensterbank fenstrbank
pervaz rSims sims
tocul u1ii e Zarge targhe
belama eAngel anl
broasc s Schloss ?los
yal de siguran1 s Sicherheitsschloss zihrhait?los
incuietoare cu cilindru s Zylinderschloss tilindr?los
lact s Vorhngeschloss fo:rhene?los
meie r Schlssel ~lsl
clant e Klinke klinke
lniner rotund r Trknauf t:rknauf

;
Cazarea 16

lncamp1ng
Camping

Unde este cel mai Wo ist der nchste Campingplatz?


~pr,~pi~~ 1.C>~ ~t?. ~.~lllP.iD.9 .?.... yo:i.ste.:.r.ri.e.:h,s.t~ k.e.rll.P.i~P.1.af . .... . . . .
Se poate campa aici? Kann man hier campen?
....... ... .......... ............. ..... .. }a.n rna.n.h.i:r. ~~rJ)Pf)? .. ... .. ...... .. .. ...........
Putern s intrm cu Kann man hier mit einem Wohnwagen
rulota? campen?
. ... ........... ...... . .......... ... . .~a..n .m.a.nh.i:?r r:n.it.a.iJ1e.rn.\/().:n.11a:gri ken,ipf') 7 .
Ave~i locuri libere? Gibt es noch freie Pltze?
..... ... ... ...... ....... ...... ...... . . gh,ip.t e.~ .n.()h.fr.a.i.e.Pl.e.te? ........ .....................

Se plte~te de persoan Zahlt man pro Person oder pro Zelt?


.~.~':J.c:t~. Cf>,r,,t.?.. ........ ... . . J.a :.1~. rn~.f1pr(): pe.r~():f') .o:d.?rpr(): ~e.1.t7. ...
Ct cost pe noapte? Wie viel macht das pro Nacht?
. .. . .... . . .. . .. ... . .. _vi:.~:~. rY1.a.h.td.a.s..P.r.o.:. n.a.h..t? . . . ...... .. .....
Ct cost curentul pe zi? Wie viel kostet der Strom fr einen Tag?
.. .. . ..... . . . ........ .. . y i:.~ :I_k,()~~(! !..d.e.;~jt~.o.:. f11.f. :,r .a. !f')(!Jlta :k, ?... .. . .
Nu v pot lsa pa~aportul. Ich kann meinen Pass nicht hier lassen .
........... ... ...... ....... ............ ih ka_ri .r:na. in.~ri. pa,s_'.'ih.t h,i:r la~n . . . . .
Se poate inchiria un Knnen wir einen Khlschrank mieten?
fr.igi~~r.?. . . .. .......... . . ~.r1~n..\/i:?r.3.ill~fl. k,~:l?ra~k, rrii:~n.7. . ................
Unde sunt du~urile/ Wo sind hier Duschen/Toiletten/
/toaletele/spltoarele? /Waschrume?
. .. ... ...... . . . . . y(): ~in_t h.i:~ru~n/.t().a.le.t11/:va.~ r()yf)1_e! ... ..... .
.l.J. l'l.~.t?. P.':!~~.lll..S.. P.~ r.~..~!..........-~() .k.~11. f1.~f1..~ir. PC1.'.k.~'!? ..\1().:.k.~.11.~.rl vi:_r pa, rk.n.?
Unde ne putem pune Wo knnen wir das Zelt aufschlagen?
C:C>.r.t':! !.? .. ...... ... .. ........... .....y(): k.'.'(!f')Y,i:?r.<J.a.sJe. !t _ au f~la_:gn.?................. ..
Putern s facem focul aici? Kann man hier Feuer machen?
.. . . ... .. . ... . ... ~a.n man_h,i:.r f()Y..~ .fl1.a_hn_?_ ... ... ..... ........... .....
De unde putem s Wo knnen wir Holz fr das Feuer sammeln?
ac:t':'n.lll 1~.lll l'lt?. ~~ fC>~?. .............v_():_k.'.'t!rl vi:?r h_()IS.f:?~ ~.as f.oyr ~a.rn.l_n.? . .....
_
Pot s-mi las cinele liber Kann ich hier meinen Hund frei laufen
aici?
" "
lassen? kan ih hi:r mainen hunt frai laufn lasn7
" w "

La ce or se deschide/se Um wie viel Uhr ffnet/schliet man das


Jri~~ic:I~ PC>.~ r,ta,? ......... . ... . T.o.r?. .LJ.rn.v_i:.~:I ~:r. .fnt'!t(~.l_i.:~trn?0..d.a.~ t():.~.r?.. . ..
Am vrea s inchiriem o Wir wollen ein Boot leihen.
barc. vi:r volen ain bo:t laien
... .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . ... . .. ... . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .... . ... . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . .. . ... . ..... . . .. ... . ........ . .. . .... . .. . ... . . . . . . .. . . . . . . . .. . .

Se pot inchiria biciclete Kann man hier Fahrrder leihen?


aici?. .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . . . . . .
kan
... . . .. . . . . . .. . . . .. .
man hi:r fa:rre:dr laien?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Cazarea

Eslevreun telefon public Gibt es hierein Telefon?


m? ..........................gh.iP.t.~~-h,i:.rciin_ t~l~f.o.:.n.7.. ..................................... .
Se poate pescui prin Kann man hier irgendwo angeln?
ntprejuri!Tli!................ ...............~Clr:'. r:r!.a.n..h.!;.r.i~_9[lt.Y.~:.C1~lr1?.................................. .
Am nevoie de permis? Muss man eine Erlaubnis haben?
.....r.rl LJ~ . rr.ia f) (l ir)e ~rla.LJ pf) i~ .h.CI :IJ.n.?. ..........................
lllchiriati cort.rsCi c:fe. . . Kann man hier Zelte/Schlafscke
doimit? ausleihen?
.................................. ... ~Clr:'..r:r!.~.n.. h,i:.r.J_el_tE?/~l(l:f~~~E? Cl LJSl(liE?r1?. ...................
0 sa dormim sub cerul Wir schlafen unter freiem Himmel.
lbel'. ........................ .. . ... . \/i;.rjl_a.:.fri yn.t~!. .~r(liE?l'l1..h.!n:i.1......... ............... .......
llle putem lsa lucrurile in Knnen wir unsere Sachen im Zelt lassen?
Giit? .......... ............ . . ~()f)~f)yi;.r lJ.n.~e.~e. z.a.h.r:ii.rrqe.~.t .!cis.n.?. .... ........
Unde sunt co~urile/ Wo gibt es hier Mllcontainer?
kDntainer~.~~..~~. 9!-:1.l'l.<>i.!. .....\/():_9. h, ipt ~? h,_i:a. r..1!1 q!.k.O.f) t_e.:.n.. r?. ............................. .

*tlnmncare de undeva
Se poate cumpra ceva Kann man irgendwo in der Nhe
Lebensmittel kaufen?
apropi~-~~!. ... ..... .................~Clr:'. r:r!a.n. i_rgn.tv(): _if) ~.e:__r _f)~:E?Je.:~n..s.f!1itl k~_u.fr:i?..
E wreun loc prin apropiere Kann man irgendwo in der Nhe essen
mnde s mncm/bem o gehen/ein Bier trinken? kan man irgntvo: in
bere? ................... ~.e.:__r f)~:E? -~~rl. gh,~.:E?r1((lir1 _b,i:r_tr.i_n_k,n, ?...... ...
. . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. .. .

.,.etor comun
potabil
mpimenajer
....,,,.lot
Mot vo:nva:gn. karavan
mrt
cuiedecort
~decort
miedecort
prelat
plasi contra tntarilor
mcdedormit
impren
foc de tabr
Yatri
chibrituri
brichet
pl'!'IUS
--=====
topOri~
1

Cazarea 1s

t briceag . s Taschenmesser/Klappmesser
ta~nmes~r/klaprnesar
desch~ztor de
1 .conserve
l gamel
.
r OoS.enffner
do:zrifnr . .
s Kochgeschirr kohghe?ir
1 rucsac .r Rucksack, rWanderrucksack
.. rukzak; vandarrukzak

Restaurant are aceea~i semnificatie ca ~i termenul restaurant din limba


romn. Deci, este vorba de un loc unde puteti lua prnzul sau cina.
Restaurantele germane tipice ofer mncrurile nationale favorite. De
asemenea, se gsesc aici in mod normal restaurante ale imigrantilor - pizzerii
italiene, restaurante asiatice, grece~ti sau mexicane. Restaurantele sunt
imprtite, in funqie de preturi, in mai multe grupuri. In general mncarea ~i
- buturile sunt cele mai scumpe. Dnerkebab este un fast-food turcesc, unul
dintre locurile cele mai rspndite, uride se poate mnca ieftin ~i bine. Acestea
pot fi gsite la orice pas. Aici puteti alege din diferite tipuri de kebab, care este
un sandvici asemntor cu gyrosul grecesc. Este umplut cu carne ~i legume.
Aceste fast-fooduri ofer ~i dulciuri ~i buturi turce~ti. Imbiss, Imbissstand
sau Imbissbude este un tip de fast-food care se afl aproape la fiecare colt.
Aici puteti gsi printre altele ~i diferite tipuri de crnciori ~i crenvur~i foarte
populari in Germania. Kneipe este o carcium. Prin urmare, aici putep veni
dac veti dori s gustati buturile alcoolice locale. Germania este tara berii,
de aceea barurile ofer de obicei diverse tipuri de bere. In timpul verii sunt
foarte populare terasele, Biergarten. De obicei in carciumi se poate ~i mnca,
ins nu v a~teptap la att de multe feluri de mncare ca la restaurantele locale.
Nemtii vin aici de obicei pentru a petrece timpul cu prietenii ~i pentru a se
distra. In comparatie cu restaurantele, preturile in crciumi su.nt mult mai
mici. Brauhaus desemneaz o fabrici de bere. in Germania exist foarte
multe, le gsiti in fiecare or~ mare. Berea preparat pe loc se poate savura
1k in berrie, fiepe teras. Bierstube este termenul folosit pentru berrie.
Acestea se gsesc ~i in ora~ele mici. Weinstube este termenul pentru cram.
in Germania vinul se consum ins mai putin dect berea. Preferat este in
primul rnd vinul frantuzesc. In bazinele raurilor Rin, Mosel, Neckar ~i Main
se pot gusta sortimente locale de.vin. Cafe inseamn cafenea. In special in
Austria veti gsi cte o cafenea la fiecare colt. Aic:i puteti alege din multe feluri
de cafea - mai multe informatii gsiti In capitolul Specialitp austriece.
'

-; Mancarea

La restaurant
m Restaurant
Cutm un restaurant Wir suchen ein gutes und preisgnstiges
bun ~i ieftin. Restaurant. vi:r zu:hn ain gu:tes unt
praisgns.tig.hes re,st()ra.n . . . . ...... ....
Ave!i o mas liber? Haben Sie einen Tisch frei?
ha:.bn.zi: ainen ti~ frai? .. .. .
~ dori o mas pentru Ich mchte einen Tisch fr zwei (Personen).
dou perso.a.11~: . . ih m~te air:ien ti~ f:r JV?i.(perzo;n.en}_
e putem a~eza aici? Knnen wir uns hierhin setzen?
......... ... . . ... ~n~r)_vi:.r uns hi:r~in. z.eiri.? . ..................... .... .
Meniul, v .r.og_ ._. .. . ............. .. ,P.ie_(~pe_is_e)K~rte~.~jt,t~: .di: (~P~.izE!)~;,rtE!~.~it_e .
u m-am hotrt inc. Ich habe mich noch nicht entschieden.
....... .. .......... .. . .i~h.a.:~E! r.ni.h. .ri.o~. n. ~~t .e0t.~i:dn.. ... ......
Am comandat deja. Wir haben schon bestellt.
... ............. . . . . \:'i:.r h.<?.:.b.f) ~()_:f1 b.E!~te.lt . . . ..... ............ ..
u mnnc. Multumesc.
> ' '
Ich esse nicht. Danke. ih ese niht danke
. ' ' '

Am dori s_C()rt:ia.n .d~n:t . . .~ir.J!l:~.~~.t~!1..bes,t~~/ef'_I:. yi:~.rJ!lh.t.r:i~~g~.1~f1


Ce ne recomandati? Was knnen Sie uns empfehlen?
. ........ . . .... ... va~_~()_nen ?i: un.s .er.ripfe,:.l~n_?.... ............. ....
Care este specialitatea Was fr Spezialitten haben Sie?
casei? ..vas f~:~r ~pe~ialit.~ :tri. ha:.bf) _zi} .....
Nu este prea picant? Ist das nicht zu scharf/pikant?
ist das_niht Ju: ~arf/pi.kan.tL . ... .. . .......
Ca aperitiv, o s iau ... Als Vorspeise nehme ich ...
als fo:r?paize ne:me ih .
0 s iau numai o salat. .lc.h . '!~f?.m.~ nur Sqlat. ih ne:me riu:.r zala:_t ......
Nu vreau sup .... Ohne Suppe. o:ne zupe .... . _..... ... . .
Vreau do(ir sup.: . Ich nehme nur Suppf?: .ih. n.e.:rn.e ,nLJ:.r ~LJPe . .
~ dori ceva fr carne. Ich mchte ein fleischloses Gericht.
. .. . . .. . '
..ih mhte ain fla.i~lc):Zes gherih.t ... .
.

Ne puteti aduce ni~te Knnen wir bitte Ketschup/Salz


ketchup/sa re? bekommen?
. .knen_vi:r bite kecapl?alJ b,ekor.n.e.n?. .... ...
Ne puteti aduce inc un Knnen wir bitte noch ein Besteck
tac m? bekommen?
... ... .. ........... ........ k()()~0 .\:'i :.r ~.itE! .0()h. .a.~0. b~~~e,k ~.e~().r1'~f1 ?... . . ...
Mancarea so

'ilse~te . ..trclii'i.ii' ............. Es.ieiiithiereine.Gbeileifi iiieC... . .. .

/l.ill9ll.r.'. .. .. .. ......... . e~.f~;!t. ~i:.~ _a_in.e.9.a.:~l/~ln 19fl .. . . . ..


Putern s lum scaunul Knnen wir den Stuhl da nehmen?
a~ela..?. .. .... . . knen vi:r ~e:_r:i ~t1.:1:I d_ ?: ne:men?
Ne puteti da un scaun Knnen wir den Kinderstuhl bekommen?
p~nt~.u copii? . .......... . ~n.en vi:~r d_ e_:n. kind.r~tu:I bekC?.rn_ en?
Poft bun! Guten Appetit., Mahlzeit.
.. ...... . . gu:ten apet_i:t, .rna:ltai~ . . . .
Nu asta am comandat. Das haben wir nicht bestellt.
. . das ha:bn vi:r niht be~telt
Carnea asta nu e bun. Das Fleisch ist nicht in Ordnung.
. . . .. .... ... das flai~ is~ lli_ht_i_ n ordr:i.Y.~ . .
Este prea srat/ars. Es ist versalzen/angebrannt.
....... .. es.ist ferZals.n.Jan.g_~E!~.r a.n t . .....
0 putet.i lua. Das knnen Sie wegnehmen.
das knen zi: vekne:men
inc o _b ere, v rog .. -.:. : Noch ein Bier, bitte. n~h ~in .bi:;,:bite
Nota (d_e plat), v rog! . . Zahlen, bitte. ta:len1 ~ite
..Ct
.. face?
. . .... . .. .Wie viel macht . . das? vi: ti:I
. . ',,, ...
maht das?
....

Pltim separatnmpreun. Wir zahlen getrennt/zusammen.


. . . . .. . vi:r t.a:len .9~e~.~~n.r/1uzall'e.n. .
Pot s pltesc cu cardul? Kann ich mit einer Kreditkarte bezahlen?
kan ih mit ain_rkreqi:tkarte l:>eta:len. !_
imi pare' ru, dar cred (' . Ich befrchte, Sie haben uns ZU viel
ne-ati incrcat nota de berechnet.
pl~~.'. . . ... ....... ih befrhte, zi: ha :~.n u_ns tu: ti:l berehnet
N-am consumat asta. Das hier hatten wir nicht.
. .. . ........ das.~i:r har.n.yi :r . n. i~_t
Am pltit deja. Wir haben schon bezahlt.
..... .. . .... . . vi:r ha:bn ~o:n l:>eta:lt . .
Nu voi plti mancarea Fr dieses Essen werde ich nicht bezahlen.
_asta. ... .... .. ...... J:r di:Zes ~~nl(.~:.rde ih niht.bE!ta:len. .. .
.P.s.t_r_a.t.i.r.e~tu.1-. . .. .. ...... ~.tfmrnt.so: . ~.tir_nt ~o: ......... . . .

Kuchen este un termen folosit pentru prjitur in general, pentru cozonac,


~trudel, tort etc. Fiecare regiune are un Kuchen specific. Printre cele mai
cunoscute se numr prjitura cu mere Apfelkuchen, prjitura cu brnz
dulce Ksekuchen, prjitura cu ou, stafide ~i migdale Eleuchecke ~i prjitura
presrat cu rztur de nuci, migdale etc. Streuselkuchen.
1

Mdncarea

w..c-:-
Meniul
Speisekarte
portie Portion portio:n
jumtate de por~ie halbe Portion halbe portio:n
pof'tie pentru copii r Kinderteller kindrtelr
pof'tie dubl doppelte Portion doplte portio:n
lllicul dejun s Frhstck fn'..l:t4k
mic dejun continental s Kontinentalfrhstck kontinenta:lfr:~tk
mic dejun englezesc englisches Frhstck enli$eS fr:~tk .
prinz ;> s Mittagessen mira:kesn
gustare (de dup-amiaz) s Pausenbrot, e Jause (rDJ pauznbro:t. iauze
gustare e Erfrischung erfri ~un
cin s Abendessen a:bntesn
aperitiv e Vorspeise fo:rpaize
supe e Suppen zupn
felul principal s Hauptgericht hauptgheriht
lllincare rece kalte Kche kalte khe
lllincare cald warme Kche varme khe
mlncare la minut e Schnellgerichte nelgherihte
tnincare vegetari~n fleischlose Gerichte flai~lo:ze gherihte
gamituri e Beilagen baila;ghen
desert e Desserts, r Nachilsi6 dese:rs, na:hti~
buturi e Getrnke ghetren:t(e
buturi alcoolice alkoholische Getrnke alkoho:li~e ghetrenke
buturi nealcoolice alkoholfreie Getrnke
alkoho:lfraie ghetrenke

Aperitive
Vorspeisen
salat r Salat zala:t

1
salat de
fructe/legume
r Obstsalat/Gemsesalat
o:pstzala:t/ghem:zezala:t
Mancarea s2

1 omlet s Omelett omelet


I pine prjit s Rstbrot rstbro:t
I sandvici s Schnittchen ~nithen
1 pate de ficat e Leberpastete le:brpaste:te
1 oujumri s Rhrei r:rai
1ou fierte moi/tari weich/hart gekochte Eier
vaih/hart ghekohte air

.._supe
Suppen
1 sup e Brhe br:e
1 consomme e Fleischbrhe flai~br:e
1 sup de legume e Gemsesuppe ghem:zezupe
1 sup de pui e Hhnersuppe h:nrzupe
1 sup de linte e Linsensuppe linznzupe
1 sup de varz e Kohlsuppe ko:lzupe
1 sup de ro~ii e Tomatensuppe toma:tnzupe
I sup de pe~te e Fischsuppe fi?zupe
1 supcrem e Cremesuppe kre:mzupe
1 sup de cartofi e Kartoffelsuppe kartoflzuRe
1 sup de ceap e Zwiebelsuppe tvi:blzupe
1 crutoane e Croutons krutonz

Feluri principale
Hauptgerichte
... Mancruri cu carne
Fleischgerichte
1 carne Fleisch flai?
1 carne ro~ie/alb rotes/weies Fleisch ro:tes/vaises fla i ~
1 carne de porc s Schweinefleisch ?Vaineflai?
1 carne de vit s Rindfleisch rintflai?
1 carne de vitel s Kalbfleisch kalpflai?
1 carne de oaie s Hammelfleisch, r Hammel hamlflai?, haml
1 carne de miel s Lammfleisch lamflai?
1 friptur r Braten bra:tn
I ~nilel s Wiener Schnitzel vi:nr ?nitl ~-----
. Mancarea

plitel natur s Naturschnitzel natu:r~ni tl


biftec s Beefsteak bl:fste:k
bine fcut gut durch gu:t durh
mediu medium mi:diem
in snge blutig blu:tih
friptur de vit r Rinderbraten rrndrbra:tn
costit s Rippchen riphen
CDtletcu os s T-Bone-Steak t i:bo:nste:k
came afumat s Rauchfleisch rauhflai~
came de pasre s Geflgel, s Geflgelfleisch
ghefl:gl, ghefl:glfla i ~
1 . pui fript s Brathhnchen bra:the:nhen
curcan r Truthahn tru:tha:n
gsc eGans gans
rat e Ente ente
dnat s Wildbret viltbret
carne de cprioar r Rehbraten re:bra:tn
fazan r Fasan faza:n
porc mistret s Wildschwein vilt~va i n
iepure s Kaninchen kani:nhen
platou rece kalter Aufschnitt kaltr auf~nit
pulp e Keule koyle
pmc r Schinken ?inkn
salam e Wurst vurst
salam uscat e Dauerwurst, e Salami daurvurst, zala:mi
mortadella e Fleischwurst flai?vurst
dmati e Bratwurst, s Wrstchen bra:tvurst, vrsthen
crnati la grtar e Rostbratwurst rostbra:tvurst
crnati fierti e Bockwurst bokvurst

. crnati cu curry
crnati ~lbi
e Currywurst karivurst
e Weiwurst vaisvurst

1 aenvur~t1
aspic
1slngerete.
s Wr$tchen vrsthen
e Slze zl!e
..;.e Blutwurst blu:tvurst
1chiftele e Frikadellen frikadelen
lcat e Leber le:bar
gula~ s Gulasch gula~
llKIJChi de vit r Len<Jenbraten leRdnbra:tn
6ucte de mare e Meeresfrchte rne:resfrhte
creveti e Krevetten krevetn
1 stridii e Austern austrn
Mancarea s4

1calamari e Calamares, e Tintenfischringe


kalama:res, tintenfi~rine
I pe~te r Fisch fi~
1 pstrv e Forelle forele
~tiuc r Hecht heht
tipar r Aal a:I
ton r Thunfisch tu:nfi~
somon r Lachs laks
cod r Kabeljau ka:bliau
1 macrou

1. limb-de-mare
calcan
e Makrele makre:le
e Seezunge ze:1une
e Flunder flundr
sardine (in ulei) e (l)Sardinen (:l)zardi:nen

1 hering
melc
r Hering he:rin
e Schnecke ~neke

Mancare vegetarian
Fleischlose Gerichte

1 paste
se_~ghete
s~ lat de paste
e Nudeln nu:dln
e Spaghetti ?Pagheti
r Nudelsalat nu:dlzala:t
11nzoto
legume inbu~ite
r Risotto rizoto
gednstetes Gemse ghednstetes ghem:Ze
1 ghiveci r Gemseeintopf ghem:zeaintopf
1omlet s Eieromelett aiar0mlet
1 oujumri s Rhrei r:fai
1 porumb fiert gekochter Mais ghekohtar mais
1 spanac r Spinat ~pina:t
1 pine prjit s Rstbrot rstbro:r
1 ou ochi sSpiegelei ~pi:glai

Garniturl
Beilagen
1 cartofi
1 cartofi fierti
cartofi copti
e Kartoffeln kartofln
e Salzkartoffeln zal~kartofln
e Rstkartoffeln rstkartofln
1 cartofi prjiti e Pommes frites pom frit
crochete (de cartofi) e Kroketten kroketn
1.orez
orez brun
rReis rais
r Naturreis natu:rrais
1 salat de cartofi r Kartoffelsalat kartoflzala:t
-- Mancarea

I vin ro~u r Rotwein ro:tvain


I vin alb r Weiwein vaisvain
II : vin roze r Rose roze:
vin sec/dulce trockener Wein/r Swein

. vin de mas
trokenr vain/z:svain
r Tischwein, r Tafelwein ti~vain, ta:flvain

1
1
~prit
vin fiert
vin spumant
e Weinschorle vain~or!e
r Glhwein gl:vain
r Sekt, r Perlwein zekt. perlvain
1 ~mpanie rChampagner ~ampanir
1 vermut r Wermut ve:rmu:t -
I aperitiv -~ rAperitif aperiti:f ,
1 butur spirtoas -, e Spirituosen ~pirituo:zn
1 lichior r Likr lik:r
whisky r Whiskey viski

1 wdc
gin
1 coniac
r Wodka votka
rGin gin
r Kognak koniak
1 Hchior de ou r Eierlikr aiarlik:ar
1 grog r Grog grok
I trie r Schnaps ~naps
1 pahar s Glas gla:s
1 phrel ein Kurzer ain kurtr

~ Buturi nealcoolice
Alkoholfreie Getrnke
1 ap
1 ap mineral/plat
s........
-"'-'
Wasser vasr
s Wasser mit/ohne Kohlensure
vasr mit/o:ne ko:lenzoyre
I ap mineral s Mineralwasser minera:lvasar
1 suc r Saft zaft
1 suc de portocale (Orangensaft oranjenzaft
I suc de mere r Apfelsaft apflzaft
1 suc de ananas r ,Ananassaft ananaszaft
1suc de coacze negre r schwarze Johannisbeersaft
~varte
iohanisbe:rzaft
1 suc de ro~ii r Tomatensaft toma:tnzaft
l limonad e Limonade, e Brause li mona:de, brauze
1 sifon s Sodawasser zo:davasr
aptonic s Tonic tonik
bere fr alcool alkoholfreies Bier alkoho:lfraies bi:r
----
Miincarea 88

1 ceai rece
cafea cu gheat
1 milkshake
r Eistee aiste:
r Eiskaffee aiskafe:
r Milchshake mllh$e:k
lapte eMilch milh

l lapte degresat
lapte semidegresat
lapte integral
Buturi calde
fettarme Milch fetarme milh
e Halbfettmilch halpfetmllh
e Vollmilch folmilh

.._ Warme Getrnke


ceai rTee te:
ceai negru/verde schwarzer/grner Tee $Vartr/gr:nr te:
ceai de fructe r Frchtetee frhtete:
ceai de plante r Krutertee kroytrte:
ceai cu lapte Tee mit Milch te: mit milh
ceai cu lmie Tee mit Zitrone te: mit titro:ne
1 ceai aromat aromatisierter Tee aromatizi:rtr te:
1 cafea r Kaffee kafe:

.
1 cafea negr
cafea cu lapte
cafea vienez
schwarzer Kaffee $Vartr kafe:
r Milchkaffee milhkafe:
Kaffee mit Sahne kafe: mit za:ne

1 cafea turceasc
cafea instant
trkischer Kaffee trki$r kafe:
lslicher Kaffee l:slihr kafe:

1 cappuccino
espresso
1 cacao .
r Cappuccino kapuci:no
r Espresso espreso
r Kakao kaka:o
1 ciocolat cald heie Schokolade haise $Okola:de

Buctria german este variat, difer de la regiune la regiune ~i este influentat


de trile vecine. Germania este cunoscut pentru felurile de mncare
consistente: tocnite, cartofi gti\i in diverse moduri, glu~te, crenvur~ti albi
bavarezi, crnciori fierp tipici germani.
ln ceea ce prive~te pinea, exist peste 300 de feluri: alb, neagr, de secar,
mixt din fin de gru ~i secar.
Cea mai popular carne este cea de porc ~i se mnnc sub form de crnati.
De aceea, in Germania exista peste 1500 de feluri din acest tip de mncare.
Sparanghelul, in special cel alb, este foarte iubit ca garnitur, iar in unele
restaurante exist meniuri intregi numai cu acesta.
Mancarea 90

........ . . . . . . .. ... ... . . . . . . .. ... . ....... ...... .

~!.~ ~~P.f. ... ........... .. .. t()~.<?.17_0........ ..... .. .............. . . .... ..... .


.~r.il.s.~.i:ie~.ntop.f.. . .. .. . . t()fO.i?_Ci.~. ~<?.z.~r~. ~!.~r~r.ivl!.r.~ti ... ... ... .................. .
F.!~~"."~':'c~e.i:i .......... a~11.a.t.c!9S.P.~tc<?.C:C?P~rf.t c11C.e.C1P._is/{lf}}n{l........... .. .

Gebratene Enten- piept de raf prajit, servit cu diverse sosuri ~i legume


brust ..... . . .. ... . . . . ... . . ...... .
Gefllte Paprika- ardei umplut
schote
. . . .. .. .. . . ... ............ ... ................... .... .... .... . . .
........................ . . ...........

~~.~. .s~.e.i .r'l~()pf. .......... ~C>.C.C1 '!.Ci~J~9.l!.f!l ~. . .... .. . ..... .......... .... ..................... .
Gemsepfanne /egume inbu~ite la tigaie, deseori preparate cu
..... .... .. . ..... ....... .. .. b.ll.C.Cif.i.cfe_.~a!'!.eJi.b.!~n~. ... ..... .... . .. . . .. ............... .
.~~~~se~~ll~r..... ....... plcz.tC?.f!.rJe legu'!l~..... .. . ................ ..................... .
Heie Zitrone butur cald din ap ~i suc de lmaie cu miere
sau zahr
. . . ... . ... ...... ......... ..... . .... .. ... .. . .. ....... . .... . .. . .. ............ .. . . ................... . ... ... . . . . ..

.tli.rs.ch. g~ l~S.C:h.. .. ... . . g ll.la.~.<!.e..c:erb..c.1:1..'(Cl r.z{l.r.g~i.e. i gcJ.I11He... .............. .... .


Hollndische sos olandez din unt, glbenu~ de ou ~i lmaie,
Sauce . ..... .. . s~rvf.t C:IJ.P~~.~~!. fr(J_c:~e..cie mare ~!.!~9.~me . ............... .
~,g ~~m.E!i.ste.r. ... ...... .. . Uc_h.i.o.r. .c?!.n. .P~C!.". te_ .C:l1 .o.~qnc_e_ntr.c;iti~.cf~. 35% cz.lc_c>.oJ.
~.9~.r.s.ch.n.it:z:E!.1 ....... ~n_it.e_l.v.q.ri?!~<?.'..5.C: C:l!.S()SJi ciuper~i . .
...... ... . .... .

Kseplatte, Kse- platou cu branzeturi


teller
Ksesptzle taifei mici $i lungi din fin ~i oua, fierji in ap
... .
sarat, amestecati
. .................. .....cu branz .
........... . ...... .. ... ........ ..................... .. . ........ .

Kasseler carne afuma t ~i srat de porc, servit cu varz $i


. . ... ... . .. c<?_rtq~! s.pec:t.c:ifi.~a.t~ .b.~r.t!r1e_z .. .......... . .......... .
.. . . .. . .. .. . ....... .

Kruterbutter . (J_f!t.c:C?.n.dir.n~'!~C!t.C:IJ..V.e.r.def.l!.r~.a.r.e>.m.a.~e.. .. ............... .


.L.~.C.h.s. . ............... ....... sO.'!J.<!."..P.'~Pt(fg.gr.(!.~a_r(qfu_m_at...... .. .. . .................. .
L,a.~.~~~.~e. . ...... . . .. .PLllPa. c!.e. .r:riie! ......... .... .. . ....................... .......... ... .

L.~.11'.' ~ r.~ ~~ ".' ................ ~l!.$.C:h..i cjl?, .'!!.i e.f. C:l!. tO.Z.'!l(;l ~!.'!... ............... ...........................
.

Leberks(e) specialitate din carne ~i ficat tocat mrunt,


amestecat cu condimente, ~unca $i ou ~i care se
......... . . .. S.~!.'!~H~ t{lia.t~Hrife.lii.. . ... .............. ..
. .. ............... .... . .............. .
Leberkndel bulet preparat din fica t tocat cu ceap, $Unc,
C?.Lid. ~i.P.U.f.i'!.Cifi[.1~ ..
.. ....... ........ .... . ... .. . .. . ... . .... ...... ............. . .... . . .. . .. . . .

Linsensuppe, sup de linte, tocana de linte


.l.irise~e.intopf. ..... .
.bereb";und ~i duiCe.de mafrCU un"C~onjint.sci"i ' .
0

Malzbier
.... ' <. ....... .. ... dealcool
. ...... . .... . .... . . . .. .......... "' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

.~.a.'J.l~~.~~h~.ri.. ...... . . .. ~C?.!t.ll'!Clli.U.~Plf.!ti ~LI C:<!'.fl~! ..b.rd.'!Z.~ s<?_Li.~e9.ll~e. ...... .


~.i I~~ ~a.ff.~~..... .. . ... ... C:c:lfe.a..C:.I!. .'!lLi/tJ.a.P.t~ . .. . .. . . . . .. . .. .. . .. . .. .. . . .. . ............ ......
.~.a.c:fl~~.. .. ........... . . .. ..P~l!~ll!.. qfr.i .b..erf?. .b.ICJ.f!.dd. ~i.fi~C?.'!.acf. ........... ...... .
Rinderfilet mu~chi de vit, servit de obicei cu ciuperci $i
................... . diverse sosuri
Miincarea 92
- - --

Cappuccino Wie cappuccino cu spuma de /apte $i cacao


ner Art . ...... .. . . .... . ...........
.. ... .. . . .. . . ... . .. . . . .. . .
....... . .... .. .. ... . .... . . . . . . .. . .. . . . ...

~i ri ~P. r:i ll.~.r. ........... .. ... c<ife.C/ .vieri.e.z,..C.Clfe.<?..C.L!f~i~c9.... . . . ... . . ...... ..


Fiaker cafea tare cu rom
. ...... ... ... ... ...... .................. . .. ... ... ........ ...... - ...... .. ... ......... .... , . .. . .. .. ..... . . . .. . .. . . . . . . .. . .

.~ r.~.~.~r.. 13.r.a. ':' r:i.~.r. . .. .. ~gf.e.a. T7}gr.e. .C.U..Pl.!tifl /apt~ ........... .. ....... . ..... .. .. ...
1-:1~.f~.~1.~.a.ff~.E!. .. .. ... ~gf.e.CI ~.U. 1!1.1J/t!C1Ptt?................................... .......................
.l<.a is.E!r~c;~ r.ri.a. r.r~r.i . . . ~!{l~it.O. cfuJc_e, .C.u.st<?.~cf~1. .~f.O,r{J_ f!l.<?.tii. .!'!..~i9<?.~e. .. . .. .
.1<1~i.ll.E!r. .13.r.CI ':' r.i~.r .......... ... ~gf.e.C1 0.iC.0..C:Li P.U.f.~rl.i<!.P~e. .... .... ....... .. .. ...... . ... ...
Linzer Torte tort Linz
.. . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . .. . .... . . .. . . .. . .. ........ .. .... . . ..... ... .. ...... . . . . ....... . .. . ...... ... ................... ... . .. . . . .. . ..... . ..

.M.~1.it".'19~ .......... ... . ........~<1.f.e.CI ~LI S.P.U.r.r!ii. cie. fC/Pt.e. .C.C!!.~. e.s.~e.. S.E?'.V.i.t{I)C1PC!~<1.~ .
.P..~ ~.r.i.~~E!.r. ...... ........... ... ~g(e.C/ .e.r.b.ir.i~e. C.IJJ~.1!1. J!.fr.i~C.:. . . . . . . .... . . . . . . . .

.S.~.C:~~.~.t<>.r.t.~.. ~()!.~ .C.U..0,.C/'.frl.e_fgcJ. cfe_ .C.f?iSe_ i g fC/~L/'.. cfe_ (_ i()Cpf.C/tg.


. . .. . .. . . .. .

Y~r.1~.~g~r.t.~r. ............ .. .~<1.fe..Cl.!.Llrl.9<1. ... ...... ... .. . ................ ........ ... . ... .... ..... ... .
V,V.i~ll.E!.~ . ~.c:~. ll.i~z.~.~ . . ~~He./ V.it?.n.e.~ .............. ... ... ... ........... ...... ............... ....... .
.

.._ Manciruri specifice elve~iene


Schweizer Spezialitten
Capuns umplutura de toitei $i carne, rulata In frunze de
. . ....................... .. .. . . 0,g']g<J_fc!.s.C/l.!.s.Clf(]t,{l .. . .. ....... ....... . . . .......

Cordon bleu $nitel de porc sau de vitel umplut cu branza $i


. . . .... . . .. ... .. . . 1.! rl.
. . . .. . . .... . .. . . ... C..!.s.pe,c:i<J.!i~(lt~ ~r<J. ciifiO.rl.C/fo.elv.e_fi(lfld .. .. . . . . .. .

.F.1~~.1 i........... . ..ci.e.C1 P'.~P.~c1fC>/C>~!.tc1P~!1~'LI .clJv.e.r.s.e. .s.'!.P~. . . ...


..... . ... . .. .

Fondue fondue, bucoti de paine care se lnmoaie lntr-un


<J_ f!l.~~~e.C:. cfe. b.rl1.r1~?1. t.O.Pit.O.'.vfn..<J.fb. .~(cpr,1frri.e.'!.te......
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. .

Geschnetzeltes tocanii In sos cremos, de obicei din carne de vifel,


... ...... ........ . . .. ~pe_~[c;il[.t(].~E; qir1.Z..O.r!c.f1.... ........... . .... .... .... ... ..

.Meri rl9 'J.~S. ... ... ...... ...... ~~~e.Je.~ .c1.e.se,r.tf(]'!.O.'.itJ(J.F_f'v_e_f.i(]. ...~..... . . .... ... .. . . . .. . .. . .

Raclette branza specialii care se tope$te lncet la o sursa


de ildura $i care se serve$te cu cartofi fierfi,
. . . . . . .. .. ~<1.5.~!.<?.V.e.f.~ .rrl.U.!.<?Ii!.~e..C/Pc1 . . . ... ....... ................... .
. . . ...

Rsti mancare de cartofi fierti $i rozuifi care se projesc cu


. . . . . . ... . .. .~(],?, C.C/ V.Cl l,.~p~~i_a.!i.t<?.~t?..t~O. cfifi() r,i g/{l e/v.e.tiCl.rlc1_ . .... ...... .
.

S.<:~ l.ir.ri.1i....... . ................. .~<1.(e.C/spr.e,s.s.C>. ~.U. .C.'.e.'!.'. ........ .... .. ............ ... .. ......... .
Zwiebelkuchen
' . ... . ' . . ...
tarta cu ceapo
' ' . . . . . . . . .. ' . ' .... - . . . . ''!' ... . ' . '
inconcediu
... . . . . . ... .. .. .. .... .. ............ .. ...... . . ........ .. . .. .. ............................ . .... ........ ... . .. .. . . .

Etig afar. .......... .... ........ DrC1t1enJst.~s. kalt. d.r.~u.~n ist.~~.~~lt ............ .
Egroaznic d~. f~~9: . E.~/~i~~.~ .e~..~~!:~ ........ .............................. .
lllghea1a aici peste Friert es hier nachts?
llOlpte? ... .... .. ........ ..... . . . fr.i.:.~! ~.~ . ~_i.: ~r .rl?.~~? ......... .... . .... . . . .... .. .
ftllger. ... . . .. . Es f?.(itzt. e.~ .~.1.irt .
S-. rcit afar~~. . . .... .
..... ~s. J:i~t.s{~~ .a.~ge~h/t. .~s.~.at ?.i.~. ~pghe~.:.lt .
Se rice$te. . ....... .. ... .. .. .. . Es.w_ir<j ~l~~r: es virt ~~ltr . . ..
Se incilze~te. .... . Es .vv.ir4.wrf!1.er. es v!~ v~rrri~r....
A$teptm s se opreasc Wir warten, bis der Regen aufhrt.
ploaia. vi:.ry~r_tr:i. b.i.s(l~:r re:9.rl.~~.f~~.:!.~... . .. ..... ... .
5per s nu ne udm. Hoffentlich werden wir nicht nass.
hofntlih
. ..... ... .ve:rdn
. .. vi:r niht nas .. . ..
. ....... ..
DKi nu plou~.'..'.~ . ... .. . . . Fafl~.~~,r>Jc.~.~ r,egne~::.:. ..f~.1. s. ~s.r.i.i.~t .re:gr.ie~ ....
DKi nu se schimb Wenn sich das Wetter hlt. ..
wemea . ven
... .zih
. das
. vetr he:lt ................ . .
Vom merge indiferent de Wir gehen bei jedem Wetter.
weme. ..... . ... ... .. . .. . '-:'i:.r .9.~~:~ri !?.a.i ie:de01..v.~tr . ....... . . . .. .

at.ea e prea agitat. Das Meer ist zu unruhig.


. ....... a.~ rrie:.r isqu.: unru:ih..... ... .. . .. .. . ............... .

llnin heiter haitr


11911ial noros teilweise bedeckt tailvaiZe bedekt
l lllllorat wolkig volkih
1lmr) acoperit bewlkt bevlkt
I < tit r Nebel ne:bl

l "pldi
lfteipitatli (slabe)
r Dunst dunst
(kurze) Schauer (kurte} ~aur

I1 aie (abundent)
llinsoare (abundent)
grindin
(starker) Regen (~tarkr) re:gn
(heftige) Schneeflle (heftighe} ~ne:fele
r Hagel ha:gl
l llpoviti r Schneeregen ~ne:re:gn
polei s Glatteis glatais
.am rWind vint
mvnt windig vindih
IDarte lini$tit e Windstille vint~tile
1brtzi e Brise bri:ze
1wagan r Orkan orka:n
Ylnt din nord-vest r Nordwestwind nortvestvint
Turism
Wandern
Ne-ar J?lc~a ~ fac~m . . Wir mchten einen Ausflugin die
excurs1e prm 1mpreJunm1. Umgebung unternehmen. vi:r mhtn ainen
. . . . . . . . ... al;JS~ u.:k in .d.i:.u.rngh e:bl:Jnynt~~ne:m,~.n .
Organizati excursii? Organisieren Sie Ausflge?
o_rg~nizi :ren ~i.: ausfl:ghe?. .
Ct cost o asemenea Wie viel kostet so ein Ausflug?
excursie?
. ..... . ' ,, ........ ... . vi: fi:I kostet
. ....
zo: ain ausflu:k?
. . . . . . .. . . . " . .. .. . . . . ..
A~ vrea s rezerv o Ich mchte einen ganztgigen Ausflug fr
excursie de o zi pentru vier Pt:?rsonen bestellen.
patru persoane. ih mhte ainen gan\te:ghign ausflu:k f:r fi:r
. . P..~r~():nen. b..e~t~le!1 . . . . . . . . ..
Vor veni cu noi trei copii. Es kommen drei Kinder mit.
. '. ... ........... .
es komen. ...
.. ..... ..
drai. kindr
. ,
mit
....... . .

Ce e inclus in pret? Was ist im Preis inbegriffen?


vas ist im prais inbegrifn?
Ghicii'~sie.irids.i'n. i'.>re.i?' ist Clem in Preis uch.der Reiseieiter
inbegriffen?
i~t in de:m pra_
i_s auh de:_r_ra.izelaitr i(')_b.egrifn?
Cli kilometri sunt? Wie viele Kilometer sind es?
. . . .
vi: fi:le kilome:tar
"' . . . . " ' " " . . .. . . . .. .. . . .. ..
zint es'
. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ' .. . . . . . . . ........... .

Ct dureaz excursia? Wie lange dauert der Ausflug?


.. lane daurt
vi: . de:r ausflu:k?
. .. . ..
Cnd ne intoarcem? Wann kommen wir zurck?
..l/a.11. k_
on:e.nyirJu.r.k?.... ... .
Ce s lum cu noi? Was sollen wir mitnehmen?
. vas
. zolen vi:r
. . mitne:men?
. . .
E vreun punct de belve- Gibt es in der Nhe einen Aussichtspunkt?
.~~re prif\ i~p~ejur_irti_i! . ... . 9.hipt ~s. ill 9~:_r 11e:e ai11en _a1:1szi~!PtJrikt? ..
Cum se nume~te muntele Wie heit der Berg da?
acela?
.. . . . .. .. vi: haist
. ..... . de:r. ...berk
. da:?. .. ... . ..... .
Care este cel mai scurt Wie kommt man am schnellsten auf den
drum pn la dealul Hgel da?
.a.~~I~.?. . . . .. . . . . y i:.~<?.r:nt .r:na.11. a.rri. ~nel.s~n. alJ~d~:11h:gl.9a.:.?..
Putern incerca s urcm Knnten wir vielleicht versuchen, den
dealul acela? Hgel zu besteigen? kntn vi:r filaiht
. . . .... ..... . . ... ... .. .. .ferzu:hn, d~:n h:gl_ tu: _~~ta.ig.n? .
Putern s urcm pn in Kann man ganz nach oben kommen?
virf? ............... ..... kan. ma.n .9~f!P1.a :h..o:~n ko.men? ............
Ct ne ia s ajungern pe Wie lange braucht man zu Fu?
jos? . yi: lane b.~a.\J~.t .r::ia.n tu: fu:s? ............
Putern ajunge ~i cu Kommt man auch mit dem Auto hin?
~ina? . . .. . . .. ..... .ko~t rri~n.. a.u~ .~nit ~e:rn.a.uto ~in.? . . ........ .
Ne-ar plcea s facem un Wir mchten eine Ganztagswanderung
traseu (de creast) de o zi. (auf dem Kamm) unternehmen.
vi:r mhtn aine gantta:ksvanderun (auf de:m
.... .. ... . . kam) l!nt!.n~:0:1en .
Ct de dificil este Wie anstrengend ist die Wanderung?
drurnul/traseul? ..................vi:.afj~tre.~t. i~~. d.i: .va.n.~.e ru~? . ... ........... . .
Sunt ~i sui~uri d ificile? Gibt es dort einige starke Steigungen?
. .. ... .. .... .. ... . . ........ 9.h.iP.~ .~s .~<?.~~..aif)igh.e. ga..~k~.~.~a.i91Jr:.~.r1 ?. .... . ... ...
Terenul e ac~iden~a.t!..... ...... .!st.d(J~T~rrgirJ..s.chwer?. i~t da.s .te.r~ ~v~:r? .
Orurnul este accesibil ~i Ist die Strecke fr ltere Menschen geeignet?
persoanelor in v~~~~..? ......... i~t di: ~t.~e~ ~q:~.~!tere men~n 9.h.~a.~gr:iet?
Exist riscul de a intlni Besteht die Gefahr, dass wir gefhrlichen
n male slbatice? Tieren begegnen? be~te:t di: ghefa:r, das vi:r
9.h ~fe:~rli~.n. .~i:r~li..b.~9.he.:9fi.~n.?.. ....................... .
. . . . . . . ........ . .... ........ . . . . . . . .

Ce ar trebui s facern dac Was sollen wir tun, wenn wir auf einen
intlnirn un urs/un rs? Bren/Luchs stoen? vas zolen vi:r tu:n, ven
.. ..... .. ...vi:~r a~f .ai.f1E!~..b.~:a~n!.!l!ks. ~to:sn? .. .. ... . .. .. . .
0 s rnergem pe traseul Wir werden dem roten Wanderweg folgen.
marcat cu ro~u . ... .. . .. .. . vi:r ve:~r~.r: .~e.:.rri ro:tn vandrv.e.:~ .~o!gn.
Ne putem abate de la Knnen wir uns vom Weg entfernen?
traseul (marcat)? knen vi:r uns fom ve:k entfernen?
Am vrea s nie.rge..n;; . ..... wii;m6cfiten die wsserflle.sefieri:
wdern cascadele. vi:ar mhtn di: vasrfele ze:en
Traseul se termin~i' fan~j ... aie'sifecke e'ndet .am. See~ .. .. ..... ...... ... . .
llc. .................. di: ~treke .!~~.~.~ ?.~. ze: . ............... .
Se poate inota in lac? Kann man in dem See baden?
. ' ., . .. .. .... . . .. .
kan man in de:m ze: ba:dn?
' . . ' " . . . . . ... . . . . . . . . . . .. .. . ...... ". ..

Apa este potabil? Kann man das Wasser trinken?


kan man das vasr trinkn?
pe
Ne intoarC:eni. acei.~i' ,:.;eiimeii.wirdenseiben'i.iVe9ircid
drum? . . . . ....... .. ...... ne:r:nenyi:~r .d.E?:r:izelbn ve:~ ~.u~P~.?. . .. .. . ... .
Surrt destul de obosit. Ich bin zierr:1Ji~~ . m_de. ih bir:i ~i:rnli.h. rn:de
Nu mai pot. . .. . .......... . .. .!~.h ~a.n.fl !"_iC:~~ 171ehr. ih kar:i !1.i.~t..~e:~r . . . . .
Am o problern la picior. Ich habe etwas mit dem Bein/Fu.
ih ha:be etvas mit de:m bain/fu:s
..a doare.91eiiiai Mein'KiidC:ileili<iiieli?Jci<en ii .mir .wei1~
genunchiulfspatele.. ........ main k0h.l/~niJ.r~n . tu:t m.i:ar.v.e.:......... .
. .. . : ..... :>. ~ . . ,; / .:. . . ' .. : : . ' ,. ~ - : " ' . :. .
in concediu .: ; . .. .. . . . . . ' .. 98

.-1;

Am fcut b~ici la Ich habe Blasen an den Fen .


.Pi.C:!~c:i ~.~:................ ...........................i~ .h.a.:~~. ~1.a.::z:r:i..ari.<:l.~:.ri .f9.:.sn..................................... .
Putern s ne odihnim un Knnen wir eine kurze Pause machen?
.lll.!~ l;lt.?........... .. .................................. ~~r1~r1. \li:.r.a.in,~. k.U.~!~ paljZ~ .~.a.hn,.7....................... .
~IJ. r.r-i~ i~~().r~................................... (<;.h. .9.e.~.e. Z.IJ.'..~~: .. i~. g~~:~Ju.r9.k ....................... .
Pot s o iau inainte ~i s Kann ich vorausgehen und oben warten?
\f~. Cl~~~P.t. s.ll~.?..................................kan,..i. ~ f()ra.lj.sgh.<=:~ri lJ.rit.<;>:~n.. yartri? ............ ....... .
Trebuie s-i a~teptm pe Wir mssen auf die anderen warten.
C:~.i.la..IJi'. .............................................. \l!:.r.~. 9~r1. a. uf cji.: a.r:id,~r~n.. v.a.rt.n...... ........................
rWeg ve:k
rPfad pfa:t
e Landstrae lan~tra:Se .
e Brcke brke
r Fluss flus
r8ach bah
,;:-.
~t"... ~
. .
_.\:..

' ,_.~ . .
wtar a ora ului
Stadtbesichtigung
.._ nformatli turlstice
T=.:r sreninfo
. . . .... .. .. .. . ..... ..... . . . .
OI! unde putem afla cte Wo knnen wir einige Informationen ber
ava despre ora~? die Stadt bekommen? vo: knen vi:r ainighe
informatio:ne11.:_br di: ~ta_t bekomen? . ..

OI! unde pot s iau o Wo kann ich einen Stadtplan bekommen?


twt a ora~ului? ... vo_
:_kan ih aine_
f) ga.tpla:_n,bekomen 7 ..
Cit cost harta? Wie viel kostet dieser Stadtplan?
. vi: fi:I kostet di:z~.r ~ta~pla:n? .
Aveti ~i un ghid in Haben Sie auch einen englischen/
englez/german? / deutschen Reisefhrer?
.. ........ ... .. ha:bn zi: au.~ .a..i.11~11. enH~r.i!~PY~":l raize.~:rr?
Am vrea s vizitm ora~ul. Wir mchten die Stadt besichtigen.
. . .. ....... . . vi:r mhtn~:jt.a..t b.ezi.htign . . .. . .
"le puteti arta ora~ul? Knnen Sie uns durch die Stadt fhren?
knen zi: uns d_ur_h _di:_~-~at fq:r~n?
Ce ar trebui s vedem Was sollten wir unbedingt sehen?
raeaprat? vas zoltn vi:r unbedint . . . . . ze:en? .
Ce monumente ne Welche rtlichen Sehenswrdigkeiten
rKomandati (s vizitm)? knnen Sie uns (zur Besichtigung)
empfehlen? velhe rtlihn ze:ensvrdihkaitn
knel) zi: ur:i.s (~~r .~ezi~~i9~0). empfe:len?
....... ....

E vreun loc de unde Gibt es hier einen Aussichtspunkt auf die


putem vedea tot ora~ul? Stadt?
. .............. ghipt es hi:r_a.in_ en _auszihtpur:ikt auf ~i: ~tat?
Am fost. dej~ ~.~olo. ..... ..... .. ~ir ~aren..s~~~n cjq. .v!:~ry~:rn..~o.:_n da: .
Am vrea s vedem ni~te Wir mchten einige Kirchen/Denkmler
biserici/ monumente. besichtigen.
. . .. .. .. . ..... . ... . ....... ".!:?.r n.:i.C'.!h.tn __ai_f)igh_e .k.irh n~~.erikm._e.:l_r ~ezihtign.
Am vrea s aranjm un Wir mchten eine Fhrung buchen.
tur cu 9f1id.. .............. . vi:r mhtn a_ i.fle..fq:run bu:.hn .. . ........... ..
Ct dureaz turul? Wie lange dauert die Besichtigung?
........... . ........................ ~i: 1 .a0e. cja_u~t ~i_: f:)e.z_i~t!g~ri? . .. . .. .... .. . . .
Avem numai jumtate de Wir haben nur einen halben Tag fr die
zi s vizitm ora~ul. Besichtigung. vi:ar ha:bn nu:ar ainen halben
.. .... ................. ~.a.:.~ .f9.:a.r .~i: b.E!~!~_tiglJ.n . ..... .. .. ......... .
,
........ . ... . . . . . . . . . .. . . . ... . . ... . ............ . .. . . . . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . ....... ....... . .... . . .. . .
Cnd a fost construit Wann wurde die Kirche gebaut?
.!J.i. ~~.~i.C:a...a.~e.a.s.t~} ............ . ........ \1<111".U. r_ d.e..d. i:.~~rh..e9 h.~~.?.U.t?.. ...... .. ....... ......
E vreun parc prin Gibt es in der Nhe einen Park?
a.Pr.C>.PiE!.~e. !. ....... ... ........ g_~ipt e~_i ri .~.e.:.a.~.ri<=;~_a.ill~ll. park?. .. . .
Putern vizita muzeul Knnen wir das Stadtmuseum besuchen?
()_r~~lJ.llJ.i! .. ... ... . . k.neriyi:.ra_Sjt,]trf)L1~e.:u.rn. ~~~lJ:h..ri? .. .
Am auzit c este un pod Ich habe gehrt, dass es in der Nhe eine
vechi ~i interesant prin interessante alte Brcke gibt.
apropiere. ih ha:be gheh:rt, das es in de:r ne:e aine
... ... ... ............. .... . intere.~a.11tea_l te .~r.i.i~~ gh.ipt_. . . . .
Ce este cldirea/ Was fr ein Gebude/Denkmal ist das da?
/t:YlC>rll:I i:r:ie.r:itu, 1~E! .a.~<>.I<>.?, .. . . 'IC\.s.f~.:~r _a_in. g_he_~()Y.d.~/~.e.11~rn.a:I_ i.s~d.a.s .d.C\:?, ...
Cine este arhitectul? Wer war der Architekt?
...... ......... ........ ......... ... . . .. ve:r va:r de:r arhitekt? . . . . .
.. . . . . . .... . . . . . . . . ..... . . . .... .. .. . ... . .. ... . . .............. ..

Putern intra? Knnen wir hineingehen?


.. .... .... ................. ... k~r)er') vi:.r.h.ina.i1t9h.<=:~11? . . .... .. ..
Pot s fac poze aici? Darf man hier fotografieren?
.. ... ...................... ............. . . d.a.rf..rria.n. _ h.i:r f()~()gra.~:r~n..? ............. . . .
Putern s rmnem putin Knnen wir uns hier kurz aufhalten und
~i s aruncm o privire? umsehen?
.. ............. ... . .. ... . .. .. k~n.eri. 'li:.r.lJr)S .~!:?.~. ~lJr.tC11J.fh.C1!t.r1. l:'.r1~. IJl11~<=:~11?
Nu facem o pauz de Machen wir eine Mittagspause/
prnz/ pentru o gustare? /Erfrischungspause?
.. ....... .. ............ .............. ...... ... r:ria.h..n.yi :_r_air') e.l'l)i_ta.:~spa. lj_Z~/.e.a rfri_~IJ.n.SP?. U.~~ ?_
Putern urca in turn? Kann man den Turm besteigen?
....... . . . . . ....~a..n. rr1<lr1 ~~:n_ tlj~rf1. ~~~tciigri ?......... .... ... . .
E vreo tax de intrare? Kostet es Eintritt? kostet es aintrit?
..... . ...... . . . .
.. . . . .... . . . . .. .. . . . . . .... . . . . . . .. .. . . . . .... . ........ . . . . . . . .. . . .. .. . . . . .. . .

De unde pot s cumpr Wo bekomme ich Eintrittskarten?


!J.i l~tE!? ....... . ...... .................. .. 'l().:b.e_k_ ()'!le _i_~ a.iri!ri~_kart.n_?__ ........... .... . ....
Ct cost un bilet pentru Wie viel kostet eine Kinderkarte/ermigte
copii/cu reducere? Karte?
.. .. . .. ..................... ... . ...... ..... yi: -~:!. ~()~t~~a.i_ne ~i f!9..r~a~~e(17~r.rri17:~ig t_ e_k_a_rte_? ...
Aveti reduceri pentru Gibt es eine Studentenermigung/
studenti/pensionari? /Seniorenermigung? ghipt es aine
.. ........... . . . . ..... .jtIJ.d. ~ _ n_tII e..rl'l)e.:sig l)f1/.z_e_rii() re_n_E?~~r.rl e.:s.ig lJ.n?.. ..
Aveti reduceri pentru Gibt es Gruppenermigungen?
g _r_u. p l:J r.!!. . .............. . ... . g_h. ip_t E?~ _gr_u.p_ene.a.rl'l) ~:sig_ LJ f1~11 _?. ...... . .. . ... .
Suntem cinci/~ase/zece. Wir sind fnf/sechs/zehn.
vi:r zint fnf/zeks/te:n
.. .
....... .. .. . .. . . . . . . . ...

c .
. . . . . . . .. . . . !. . . .. . . . . .. .. .

1 ' VV'. ' k . h 7 . k 1'h


....lJ.rTl..~J.U..rl9 ...Cl'..'....'. ........................... .!~ .e>.rri.rri.e. _1c_ ...Z.ll:.'. ..:..._v_i_: . ().rr\~ _Jlj:.........
.
7 .. . .

Putern s cumpr crti Kann ich hier irgendwo Ansichtskarten/


po~tale/suveniruri de pe /Souvenirs kaufen? kan ih hi:r irgntvo:
aici? . .
. . .. . . .. .
anzihtkartn/zuveni:rs kaufn?
.... . . . .. . . . .. . . !. .. . . . ..
... .. . . . . ... .
o1 in concediu
r.mlii-eveiff ........... .. . .. . .. ... . veri<.t.iterlsiea;:ieimari<en?
ferkaufn zi: bri:fmarken?
Unde este.ce .ntiw.ist der.nchstei3rieiksien?
apropi~~~..C:l:J~i~ .P.~.~~~ I~.? .......... ~?.:. i.s~. 9.~ :.r. ~.~.:.h.?.~~ .t:Jr.i :f.k.as~r17. .................................
E vreo toalet public Gibt es hier eine ffentliche Toilette?
prin ap~~.P.i~.r~! ............................. 9.h.!P..t.e~ .h.i:.r.?.i~.~.?f~~l. i.h.~ t?a.1.~~~?. .........................

~Monumente
Sehenswrdigkeiten
obiective turistice
turcu ghid
1 muzeu :.'
Muzeul de ~tiinte aJe
1 Naturii
1galerie
1 galerie de art
1 primrie
1 turn
1 biseric
1 capel
l minstire
l ~ie
1 monnant .
1cimitir -~===
I necropol
1piat .
1 piat de vechituri
1 fintn r Brunnen br:unen
1 monument s Denkmal denkma:I .
1 statuie e Statue $ta:tue
1 bibliotec e Bibliothek bibliote:k
1 sal de concerte r Konzertsaal kontertza:I
1 pod e Brcke brke
port r Hafen ha:fn
1 spatiu de expozitii s Messegelnde meseghelende
1 expozitie e Ausstellung aus~tel un
1 cetate eBurg burk
1castel s Schloss ~los
1 ruine e Ruine rui:ne
1 palat de var s Lustschloss lus't~los
palat r Palast palast
_3 in concediu
Pute115 ne climi>-rti i<6fii1ten.sieri:sK.rien.fii;mor9efi.i,end.
bilete pentru mine besorgen?
sear !_ .......... ... ................... ......~().r:it.n. .?.i.:..u.r15. .~~ ~ri.f.:._r.rr:i.C?.~9.n.. ?:q.n.tb.e_Z()r9.r17. ..
Dou locuri undeva la Ich mchte zwei Pltze in der Mitte.
mjloc..~ ....... . ................... . . i~..1!19.h.t~. tv.a.i..P.l~Ie,i,n, c:Je:.r r:riit.e........ . . . ..
Nu mai sunt bilete. Es ist ausverkauft. es ist ausferkauft
unde este.9ard'erol>i w ist'fiiei.die.GarC:iei.belfiieiie, biiie?

ltoal~~Cl!. .Y~. ~~9.?............. . . Y().:_iS.t..h.i:.r.cl i: g(}rcl~r():b,e/~()~ l~~e!..b.i.~~?. . . .. .


Mai putem intra? Drfen wir noch hinein?
drfn vi:r noh hinain?
Unde 5n t'i.<:.riie w 5i:n<Tn5e;-esirz;iiiiize? .
noastre? vo: zint unzere zi~ple1e?
Scuzati~m; ioclirile.. 'Enisch'ieii9eri sie; C!as 5inciLin5e;e.
.cestea sunt ale noastre. Sitzpltze.
.. ............ ... . . . . ~.n.t~':1 l~_i_g ri..z! :~ .c!<l.~ . ~ir1.~ .':1r1~~r~. ~!!_pl~!_e .. ... . .
Cum vi s-a prut? Wie hat es Ihnen gefallen?
.. ..... ... . . . .yi:. ~.(}~ .~s. .i.:.ri~ri.9.h.~f~'~rir ..... ....................... . . . . . . . . ..
Mi-a plcut foarte mult. Es hat mir sehr gefallen.
............. ..... ... .. ..... ..... ~5..~.a.t rr:i.i.:~:z~.:~r9.h~f~l~n. ... ..... . ........ ...
Sincer, nu prea mi-a Ehrlich gesagt, es hat mir nicht besonders
p&acut. Spa gemacht. e:rlih gheza:gt, es hat mi:r
... .......... ................... ... ~.i.h.!b.e.~<?.11~.a.rsjpa.:s. g~~rll.a. ~t. .. ....................
A fost destul de Es war ziemlich interessant.
interesant. es va:r !i:mlih interesant
Unde mer9em.mii1e... .wtiiri9eiiefi.wfr.mor9efi.i>enJ?'.....
.. . . . .. ...

sear~ ....... ... . . .. . ........ Y().h.if'l.9.h.~.:~n..Yi.:~r .r:ri()rg.n_a.:b.'..1.~?_. . . ... .....


Nu mergem s bem ceva? Wollen wir noch einen trinken gehen?
.................. .............. ...........Y().1.~0V.i.:r. l)()h. .~ir1~r1. tr!0.k.ng~e.:e.n? .. .............

1 tax de intrare

11 tax de intrare pentru
adulti
r Eintritt aintrit
Eintritt fr Erwachsene
aintrit f:r ervaksene

. tarif redus
reduceri pentru
ermigter Eintritt erme:sigtr aintrit
Ermigung fr

11 studenti/copii/
/grupuri
m casa inchis
Studenten/Kinder/Gruppen
erme:sigun f:r ~tudentn/kindr/g rupen
&usverkauft ausferkauft
1 intrare liber Eintritt frei aintrit frai
1 premier
1 ultima;;;:;r~e?'~--'~r;;;e:::~~e=n=ta
~ti'"e;:::;=
" ".;:;;;:

1spectacol de
dup-amiaz
1teatru
teatru de ppu~i s Puppentheater pupntea:tr
dram s Schauspiel ~au~pi:I
pies de teatru s Stck ~tk
comedie e Komdie kom:die
1 tragedie e Tragdie trag:die
1 operet e Operette operete

1.
1 musical
oper
balet
s Musical miu:zikl
e Oper o:pr
s Ballett balet
1 cinema s Kino ki:no
1 film de aventuri r Abenteuerfilm a:bntoyrfilm
1 film de acliune r Actionfilm ek~enfllm
1 film polilist r Krimi kri:mi
I thriller r Thriller 8rilr
1 film de groaz r Horrorfilm horo:rfilm
1 film de rzboi
1 {film) documentar
comedie
r Kriegsfilm kri:ksfilm
r Dokumentarfilm dokumenta:rfilm
e Komdie kom:die
1 parodie e Parodie parodi:
1 film de dragoste e Romanze romante
1 desene animate r Zeichentrickfilm taihntrikfilm
1 film pentru copii r Kinderfilm kindrfilm

..
'
~

;;
'
..
' ' .
'1
~
'
-
.

Lab r
In der Kneipe
Nu vrei s mergem la o Gehen wir ein Bier trinken?
~-e ~~_?_ . . .. .... . . ... ... . . ghe:en vi:r.~il) bi:r trinkn,? ............................. .
Am putea s mergem s Wir knnen auf ein Bier gehen.
_b_e m.~. t>er~~ ... .. ........... .. vi:.r knen,_~lJ.f _a_in,_bi_:__r_ ghe:en ....................... ..
Hai s bem una mic. Trinken wir ein schnelles Bier.
... ........ ........ . ..... .. . trinkn vi:r a!r.i ~.n.~les bi:r ...... . ..
Fac cinst e cu un phrel! Ich spendiere dir einen Schnaps.
.. ...... ........ ... .. ...... ...... ...... ih ~pend_i_:re_ qi:.r a,inen ~nap~ .... . ...
E vreun bar temat ic prin Gibt es in der Nhe ein Restaurant mit Stil?
Z.C>ll.. !. ............ ... ... . ...... .. ..9.h. !!?.~ .~S. _i_f).~.e.:~rn.~;e. a,in...r.e~_to_ra n,.r:n.i_t_~t!:I ?...... ..
Nu e prea scump? Ist es dort nicht zu teuer?
. .. . .. . .. .. .. ist. ~~ dor~ n,ih._qu:t()Y.~r?.. . . ........ ....... .. .
Unde vrei s stai? . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . ..W() .~ifls~l.J.~itz.~r.i?. .. ':'.o: .Y.il.s~ .~~.:. Z!!r1?
Stm la bar? Setzen wir uns an die Bar?
ze~n vi:r u.ns.<lr:i di: ~a:r?
Hai s stm la masa aceea. Setzen wir uns an den Tisch da.
ze~n vi:~.un.s. '3r:i d~.:.n .ritd~: . ..
E liber masa?
. . . . . . . . .
_Ist dieser..T.iS.C.~.fre.!?. ..is~. d!:z..~ .~i~.~r.'3i?
Sunt libere locurile Haben Sie freie Pltze hier?
KeStea? . . '. .... . ...... ha:b:i zi:_fr<l.i.e pl.e~~ h..i:r? . . ... ..
E plin. . ............ Es ist voll. .es. ist. .fol .
~eptm sau mergem Wollen wir warten oder gehen wir
*undeva? woandershin?
. . . . ........... .... .. . volen vi:.r v.a,rtn. ().:~.r .9h.e:~.~ .v!;r .~o.andrsh.in,? .
E cam mult fum aici. Es ist ziemlich verraucht hier.
.. .. .. ........................... ... .. es ist ti.:!TI.l i~.f.e~rr~u.h.~..hi.:..r................. .
Sunt ~i locuri pentru Gibt es hiereinen Nichtraucherraum?
nefumtori? .. .......... .. ghip~ ~~.h.i;.r.~!n.e.n nihrr~l:'~~!r.a.u.rn? ............. .
Teras ave1i? Kann man hier auch drauen sitzen?
kan man hi:r auh drausn zitn?
Ct cost () bere'aic . . . wie.viel ksiet.hier ein'j;;r....................
.. ... .. .. .. ... ..... ... .. ............. .. ... ... .~!: .~:I k()~t.:t..h.!:.~ .a.!r1 ..b.i:.r?...... ............. ......................
A~1i bere la ha 1b? Haben Sie Bier vom Fass?
.... ....
ha:bn zi: bi:r fom.....
fas?
.
. ...... . . . . . . . . . . . .... . ............................ . ..

Ce bere la halb aveti? Welches Bier gibt es denn?


.. .. ............ . velhe.~J?i.:~r..9~.ipt e.s deri?. ... ......... .. . .
Avem doar bere fr Wir haben nur alkoholfreies Flaschenbier.
*<>ol la sticl: .... ........... ....... ... vi;~r.~.~:.b.ri..n.u.:.r.~!~().h.();!fra.i.es.fl.~~nb.Ui.~ ............. .
0 s iau o bere (mic) ju- Ich nehme einen (kleinen) Schnitt.
mtate blond, jumtate ih ne:me ainen (klainen) ~n i t
brun.
Mai iau una. ............. Ich nehme

noch eins.
.. ...
ih ne:me noh ains
. .............. .
Ce zici/zice1i de un Nehmen wir einen Wodka?
phrel de votc~.?.. ............. .. ne:men y_i:~r .a.in.e.f1.V()t~a?. ... ..... .
Mai bine iau ni~te whisky Ich nehme lieb~r Whisky mit Eis.
cu ghea1. ..... ................ .. .. ... ... .!h..ne:0:1.~..1.i :~.~.\A/i~.~.i.. ~i~ .~.i.s . .................................
Noroc.L. .. ... . ................. ... .. Zum WC?.~/!J'~()s.tf.. ~.~01 ':'.o:l\pr():st! . ........
Pan la fund! . . ...... .. .......... .. .
Auf Ex! auf eks!
. ..... ...... ....... . .... . . .

Mai doriti ~i altceva? Wnschen Sie noch etwas?


................... . vn~n zi: .f1().h. ~f'.Vas? .. . .
Nu, ITl.U.llU.~~~c~. ... . .. ... . ... .. f':l~in, P~f!..~e.'. ..n.a~0f.~.~.n.k.e. . . ........... ... .. .. ... ...
Am but destul. Es reicht. es raiht
... . .. . .. .. . ..... . .... . . . . .... .. . .. ... . . . ........... .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . .

Mai bem una ~i plecm. Nehmen wir noch ein letztes Bier.
.. ...... ....... ... ............... .. .. .. n.~:m.~!1 yi.:~r .n.oh. a.i0 !~Jte~. ~!:~r.........................
in concediu ,06

Am but deja 5 beri. Ich habe schon 5 Bier getrunken .


.................... ................ .........................i~. h,a.:~E!. ~():f)f(i f)~ -~ i :.r.gh,~t~_U,n.~f)........................... .
.E. ~irl Pi:I.r.t~Ci. c;~s~i-~ .. ................... .P..c:i~ g_u_f.~..H..O.L!.~- ..9.as.~.Llf~ h,~us .............................
.Tr.~~-~ti::~ i::<>. i~.. <:<>.~~'. ...................~c_h. reib.f?'.1 S.ie_ .e.s _f!!ir_<1_u.f....~r~ i~11. ~i :_.e.s._11_1i:.r a.\Jf
Trebuie s merg la toalet. Ich muss noch auf die Toilette.
... . . . .. . . .. ... . . . . . .. . ..... . . .. . . . . .
ih mus noh auf di: toalete
. .. ... . .... ........... . ..... . ........ . .............. . .. . . . .. . .. . . . .. ... . . . .. . . . .

N-ai chef de-un biliard? Hast du Lust, Billard zu spielen?


............ .............. ....................................~.as~ _d,lJ : _l _u~~..~il ia.rq_u : ~p_i_:_IE!f1.?.... ............................ .
D-ti cu cret pe tac. Reibe dir das Queue mit Kreide ein.
raibe di:r das k: mit kraide ain . .... . . .. . .
.... . . .. . . . . .... . .... . . . .. . . . . . . .. .. . . .. . . . . ... .. . .. . .. .. . . . . .. . . . .. . . .... .. . . . .. . .. . .... .. .. . . .. . . ... . .. .. . . . . . . . . . ... ....... . .

Ai jucat vreodat darts? Hast du schon mal Darts gespielt?


~-?~t .d.lJ_:j()_
...... ... . ........ . .. ... .............. ......... . . .. . . .. .. :_n_.n.1~;1 _<j_a_:__r\_9.h.~~pi :_l_t?. .. ................... .. .

.1\1<>.t(i,_Y.~ _rt:)g: .......... ......... ................~itt~ ~t:l fl/en_. ...b.ite.~.a.:l~f'l.... ........... ..........................
.P.l~ti.rt'I._s_~Pii. r.a.t'. ....... ..... .......... . .. V'!i! .Z.C!.Ne.r1 g~tr_er1.rl ~ ..IJi:~r. ra_:_l_el'_)_9~.e~r~:.i.t....... .
E rndul tu s plte~ti Heute sollst du eine Runde spendieren.
-~-~~t.\JXi:I.: ...... ~()YtE! ~<?1.st. 9.lJ:.~if)~. r.U.f)~e. .~Pt:f)_qi~re.n .... ................
... . ............. ... .. ... . . .... . ..

P..l.~~s.c: ~\J.! .. ........ ...... ....... ..... Pli p_;s_t_f!1~!ri<:3a.s.t.t . lJ:.~ist_ n.1~i0.9~~t!.......
fn concediu 1os

Nu in seara asta. Poate Heute nicht. Viel/eicht ein anderes Mal.


(ll~.. (ja.~~~ ............. ......................... .h.O.Y.t~ f)_i_h_t_~_l_a_i,h.t. ~.i .n..a.n.9.e.re.s..m.a,:1............. ........ ..
t-la._i, f C::U. .rt1i11t.~~ . ................. ...... .K.:0.'!1'!1 ~<:h<Jn: .. ~().r:'.1 j()'.fl........... ...... ... ..... ......... ... .
N-are
... . . rost.
. . ..... ' ... . . " ........ . . ... '.
.
Es hat keinen Zweck. es hat kainen tvek
... . . . . . .. . . . . . . . ... . .. .. .
' . .. " ... ' . .... . .... . .. .. . . .. " . " ....~. .. . . .. . .. . .. . . . .

~C1S..~111.. ill .PC1.c~! ..... .................... ~C1_5.5. '!!.i~~..i'.1..R.l!.h.~.l. 1~.~- r:n.i.h..!r1..rlJ:~! ........ .. ... ....
.~.'J.. 111. .a.~i.119~! ........... ... ..... Hii.flcJ~ .'l".~9l. .h.<211.d.~Y<=.k!. ........ ....................... -..
Aventurile de o noapte One-Night Stands sind nicht so mein Ding.
.11.U..~.U..11~. 9~.11.U. lfl1.~.lJ.'. .................. lJ.a.ri f1~.i~ .s.~~r1.d.?..z.i.f1tn.i.h. ~- .~<?.:..m.a. i!.'..d. ir1...... . ... . . .. .

.~i. IJ.ll prt!:z~r.\fa.t_iv? ...................... HC!s.t_dy e/fl..K.<:>.'.1'1.C>.'!!.?. .h.a.s_t.d.IJ: a_in -~()_nd.9_:.i:-0.? .


Este un automat (de Auf der Toilette ist ein (Kondom)Automat.
P.r~~~.r.\IC1.t.iy~)..1.(l.l:>C1.!~.~ .................a. lJ.f .d.~:~r. t_o~!e_te_i_st ain. (k()_f1d..o.:m.)_alJ~.() r:n.a :~ ...._.... .
Unde ai agtat-o? Wo hast du die aufgegabelt?
......... .. ... ................. .........................'!()_:_h..a.s~ .d..l!.:..d. i: .?.lJf9. h.~9.a.: .b.1.t? ..... ... . . ...............
M atrage teribil. Ich finde sie/ihn sehr anziehend.
..............
. .. ... .. . ...... . . ............. ih..finqe_~i/i:f!. -~~-:.r .a.n.F:~fl~ .. ...... .

V-ati srutat deja? Habt ihr euch schon geksst?


....... ...... ...... ...... ... . ..... .... ...h,apt _i :~r. ?.Y.h. j():fl.9h.~k_st?_. ....... ..... .................
Eindrgostit de/nebun Sie ist verliebt/total verknallt in dich.
_cju.p~_till ~~ .......................................~i. : i_s~ f~~~liJ?Y~.()~_~i.:.1 _ ~e..r~Jla.!~..i.n. .9.i.h. ..... ... .. . ..... .
Cred c mi-a picat cu Ich habe mich wohl in sie verknallt.
tronc. . . . .. . . . . . . . . . ... . . ........
.... .... . . .. .. . . ... .
ih ha:be mih vo:I in zi: ferknalt
. . .. . . . . . . .. . .. ... .. . . ... . .... . . . .. . . . . . . . .. . ... . . ... . . . .... . .. . . . .. . . . . . . .... . . . .. . . ... . . . .

M-am indrgostit de ea. Ich habe mich in sie verliebt.


.............................. ..... ...................!h..h.~:q~ r:n.i. h..!f1..~.i;_f~~r.l.i;pt_ .... .................. ........
M simt bine cu tine. Ich fhle mich gut bei dir.
............ .. ..... .. .... ..... ................. .........ih._f.:I~ .rriih, .9LJ.:~ _q(l_i_9i}.r................................. .. . .

Te iubesc.
. .. , .... . .. . .... . . . . . . . . . . . . . .
Ich liebe dich. ih li:be dih
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . ... . . .. . ..

Sunt nebun dup tine. Ich bin ganz verrckt nach dir.
.. ..... ............. .. ...................... .......... .. .......ih, .b.iJI gari~ f~.rr.O.~t.11.a:~ cji:.r ..................................
M gndesc la tine tot Ich muss an dich immer denken.
ti'!'PtJ.k ................................ .....ih.n1LJ.s.ci.n. d.i~. i_m.~r9.E?r1~~n .................... ...........
Mi-a fost dor de tine.
. . . . .. . .. . . . . . . .. . . . .... . .. . .. ...
Ich habe dich vermisst. ih ha:be
.. . . . . . . . . ..
dih ferm ist
. . .. . . . .
. . . . .. . .. . . . . . .. . . .... . ...

Nu pot s triesc fr tine. Ich kann ohne dich nicht leben.


...... ........ ...... . .. .. ... .. ....... . .... .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. ..ih.. . .kan
. . .. .. .o:ne
. ... ... ..dih
.. . ....niht
... .. . ..le:bn
.. ....... .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . ... . .. . . .. -

Ce faci mine sear? Was machst du morgen Abend?


.................. ........ ...... . . . .. .'!il? .0:1.a.h. ~t cju.: 0:J()f9.f). ci:~n.t! ... . .. .. .

lmi dai numrul tu de Gibst du mir deine Nummer?


te,le,f~".'!.. . . . ... ................. .9 hips~ .d.lJ:.f1:1i:.~-~ cja,i:.ie..n.lJm.~r! ........ ... . .. ...

Te sun. Ich rufe dich an. ih ru:fe dih an . . . . .. . .. . . . ... .. .. . .


--.~~,:.' .~ '. ~,-:vr" ;~: >~(_~ ~ .. ~.- --s.~:J:~~ ~.~~~~,;~~J~~.:\-.:~&-:~~~~7~-~"!~,-~:
Sport ~ftimp lib~r + ~ ~ - . . ."~: --~ :;11_4

Scufundiri
Tauchen
' . . . . . . . ' . . "" . . . . . . .
Mi-ar plcea s fac Ich mchte probieren, im Meer zu tauchen.
scufundri in mare.
.. . .. . . .
.. .. . ... ih. rri()h,te pro.bi:.rel')i0'. m~:~r Jl1: t.a.u,~n .... ......
........

Este vreo ~coal de Gibt es hier eine Tauchschule?


.s ~lJflJr:'cJ~.ri. P.E?.Clici.?.. .. ghipt es .hi:r aif'1e. tau.~.~u:l~7 .. . ............. .
A~ vrea s fac cteva Ich mchte einen Kurs im Gertetauchen
cursuri de scufundri. besuchen.
... ... .... ... .. . . . . !~ mht~.<3il)e.n..~l1rs ir:Tl .9.h.e.r~:~~~.au.~n. lJ~~l1:~.n.
Ct m va costa?. .
. . . . . ..
Wie viel wird es kosten?
. vi: fi: I virt es kostn?
....... .. . ..
. .. . . . .. .. . .. ... . . .. . .. .

Ct dureaz cursul? Wie lange dauert der Kurs?


. .. ..
vi: lane daurt de:r kurs?
, , , . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cnd o s incepem Wann wird man im offenen Wasser


scufundrile in largul tauchen? van virt man im ofenen vasr tauhn?
mrii?
... . . ..... . . . .. . . .. .. .. .. . . . .. . . .. . . . .. . ..
. ... . .... .. . . .... .. . . . . .. ... ..... . . . . .. . .

Nu sunt chiar inceptor. Ich bin kein vlliger Anfnger.


.. .............. ..... . .. .!h f?ill. k<).in.f~lig~.r .a,l')f~.n.~.~ . . .... .. .. .......
Am mai fcut ocazional Ich habe ab und zu geschnorchelt.
s.11~.r~f?.l.in.9 .. ... . . .. _ih. ha,:[)~ <3P.u.n.t ~1:1.:9.~~~n~:>_r~.1~ ... ... .. .. .. .
Ct timp poti s-ti tii Wie lange knnen Sie Luft anhalten?
[~~pi rcs.tici? ............. ...................vi:,la,~e..k..r:ie.n. zi:. llJ~.<31l.h.<31t.ri? ............... ...........
lnchiriati ~i echipament Verleihen Sie Tauchgerte?
-~ ~ scuflJ.11~~.r!?. ...... ...fe~rl?i~.n .?.i: ~.a.u.~9~.er.e.:t~? ................... .. .......
M puteti ajuta s imbrac Knnen Sie mir helfen, den Neoprenanzug
costumul (umed) de anzuziehen? knen zi: mi:r helfn, de:n
.11.~ <>.pr.er:i? . .. . . ..... .. . r1.e<?p_r~:na.n.Jlj:k an.~u:ti:en? ........ ..... . ... ...... ...

~~Ti~-!~~~i1~I sunt pre .gf:;;:s~:~~~'li~i~~ ki~i;;~~ia. 11. 9.a.sJu.x


1

.l!liC::i/rl'lCl~i. . .. ... . . .... .... 9.i.:.ry_o.s.n.zirit .rl'li;~rJu: ~la.iri/gro:s .. ... ...


Ochelarii (de scafandru) Die (Taucher)Brille passt nicht gut.
.lllJ~'!'i. Sljrl~ ~u11.L ... ..... . .... di:.(ta.l1~.a.~~~~i~epast..n.i_ht. gu;~.. . ....... .
Facem scufundri din Wird man Ausflge mit einem Tauchschiff
barc? unternehmen? virt man ausfl:ghe mit ainem
... .............. .. . .... ~au.~~ifyrit~r.rie:rnen.? . . .................... ........ .
Este permis pescuitul cu Darf man hier mit Harpune fischen?
~Cl r.PC?.rt.lJ.1.7. ... ...... ... ... . . d?.rfrn.a.r:i..h ~:r _rl'li.t .h<3r.P.lJ:.ne .fi ~ n,?....... ...
Sunt pe-aici ceva recifuri Gibt es hier interessante Klippen unter
interesante? Wasser?
....... ..... ............ .... ................. .9.hipt .~sh.! :~r _il').t_er~~?r1~~k.1!Pll. lJ.r:1t.a.r Y.?.s.r. ?
1 iriottoare . . e (S~h~ifJJm)Flossetr (~vim)flosri ..
1 ochelari de scafanoru e Taucherbri/Je tautirbrile

Pescuitul
Angeln
Pe unde se poate pescui Wo kann ich hier angeln?
.P.~ j3i_<:i.?. ..............................................l/():_ k~n _ih. _h_i_:~.r..a.n_l_n.7............. .... .....................
Am nevoie de permi:s ca Brauche ich eine Angelerlaubnis?
_s..P~S.C:~ i~S.C: ~- ... ..... . ..... . . . .... . ... . . ~~i3 LJ.h.e_ih. .(3 i f)_e ~ .n.1 ~..r.1.?.LIPr:lis?.................. ................
Pot s cumpr de aici un Kann ich hier einen Angelschein kaufen?
.P.~f.ll_lis et~. Pt:!.S.C:~!~!. .....................~(311 i_h. h.i:a.r _ai_n_e,n, i3ri!~?.i.r1. ~i3.l1.~0!. ................ ...........
Ct cost un permis Wie viel kostet die Erlaubnis fr eine Woche?
de pescuit pentru o vi: fi:I kostet di: erlaupnis f:r aine vohe7
.s.. p~~.'!l.~.".l~.! . ... . .... . . .. . ...... . ... . . ... .. . . .. . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. .... . .... . . .. . . . .. ....... . .

Pot s inchiriez/cum pr Kann man hier Angelbedarf leihen/kaufen?


echipament de pescuit de kan man hi:r anlbedarf laien/kaufn7
aici?
...... . . . . . .. . . . . . . ... . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . . . . ... .
. . . . . . . . .. . .... . . ... .. ....
. . .. . . . . . . . .. . .. . .... . . . .... .. ....... . ...

Pot s inchiriez o barc Kann ich hierein Boot fr einen Tag mieten?
.P.~r:'tr.lJ. ~ :zi ?. ............. .... . . .. ~'311..i.h..h..i;~r-~.i .n _q():~ fq_: ~r _
a_in.en, t_ a;k.r,rii:tf)?._. . .. . .

Cte undite pot folosi Wie viele Angeln sind gleichzeitig erlaubt?
.s.ill_l~l~i31l.?. .......................................Yi: fi.:le. a_n_l_n, _?if)t..gl13ih.Ji3iti_h e..rli3LJb.t? .. ... .....

A inceput sezonul la Ist die Forellensaison schon erffnet?


.P..S.~Y..".! .............. ............ . . ... . . . i?t cJ.i.: .f()r~.1.n..s.e_?()f)j():ll e.rfrie.t? . ... ............. .
Astzi m duc la pescuit Heute werde ich nach Umbern angeln.
.et.~. Upi:)_rl'.......................... . . ... h.O.YtE?.l/~;~r~e._ih,_f)~:h _urn_qrn. ar\1.f1 ..
Care e cel mai bun loc de Wo ist der beste Angelplatz?
.P.~S.C::llit?__ .... .....
. . . ........ ... . I/().:_i_s~. 9.e.:,~. ~.e.s~e anlp1(3!.7 .. ..............
Care este cea mai bun Was ist der beste Kder fr Wels?
.'!'.'.() '!lt:!al. PE!.11.tr.lJ .S.<>.'!1':1!.. . . .. . I/~~ _is_t cj~_:_.r..b.~~t~ ~~r. fq_:r l/.e.ls? ... . . . . . . . .. . . . . . .

Ce undit s folosesc Welche Angelschnur soll ich fr Lachse


pentru somon? benutzen?
. . .. . . .. . . .. . . . .. . . . .. . ..... . _ .. . . . l/~lhe_ an_l~f)Ll:.r .?SJI.ih...f:~~-l13~s.e. b.e_f)lj.\f)? ..... . .. . ..

.M.lJ.~C:~?.... _................... ...... .. W.i~ b.ej~f1~i~..d~.n.'!?. .11i.: _~aisn. _z_i :e.0? ....... . ..

N-a mu~cat niciun pe~te Es hat noch nichts angebissen.


d~.~~.'!l~a.~~.'...... . .. .. . . .. ~~-~.at f1.0.h. r:iih.t ~.r19.h.e.~ i?.n. .. . .. . . .
. . .. . . . . ... .

Ai prins ceva? Hast du etwas gefangen?


..... ..... . .. . . . . . . . . . . . .... .. . ~.as_t_ .~lJ.:. ~.tl/(35. g~efai:ie.n.7... . . .. . . .... . . . ...
. . ... . .. .
'

- Sport~; timp liber

Am prins unul mare. Ich habe einen riesigen Fisch gefangen.


... . . . .. . ... . . .. . . . .. . . . . . i~ .h.a.:b~. aif)efi..ri:zigf) .fi.~ 9h.~f?11~r1.........................
.

Nu pot s scot crligul. Ich kriege den Angelhaken nicht raus.


.. .. ... .. . ....... .. ... .. ... .. ... ... .. . ... i~ .k'.i:.9~.~ !=f.E?'.11. ~nl ~.a.:.k.n.. [)i~-~ . ~.a.u.~............................
~ele mi-a rupt undita. Der Fisch hat die Angelschnur zerrissen.
. ... ................. .... q.f?:.~.r.fi.~..h.a.~..~i: ?.nl~.n.l!:,r }.~arrisn............ . .
Oai drumul pe~tilor Lsst du die Fische zurck?
inapoi in .itP~.?.. ..... ... .... ....... .. _l~~tl!: qi.: ~~E?.tlJr~k?...... .................................
Pot pstra ce am prins? Darf ich meinen Fang behalten?
darf ih mainen fan behaltn?
. . . .. . ...... . .. ...... .... ................................... .... .............. ...........
Puteti s-mi faceti o poz Knnen Sie mir mit dem Fisch ein Foto
cu pe$tele? machen?
................................ ......... ~<5..n.E?r1. ~i: rri.i :~r. r:flitf?:rri .fi.~ ?.i.n.f():t().rriah.n? ........ .
Al vrea s impiez acest Ich mchte den Fisch prparieren lassen.
~e. . ......................... .. ..... i~..r:rli'.>.h.t~f?:r1.~.~ -prf?pari:rE?r1 l~~f) ....... .................

pescuit cu undit
1pescuit pe mare
1pescuit la musc
1 tmdit
1 -.wlinet
1 (de pescuit)
I drlig (de pescuit)
1 plut
1plumb
l 1R0111eal
l 111Usc
1plas de pescuit k:darfi~zenke
l lllinciog
1dzme (de pescar)

Ciclism
Radfahren

Ne-ar plcea s ne Wir mchten gerne Rad fahren.


pimbf!I.C::ll.b.ic:ic::.lf:?~ct.'. ............... Y!:.r r:n.()~tf) .9h.~.rri~ r.a.:~.fa.:rE?n................................... .
Organizati excursii cu Organisieren Sie Radtouren?
bicidet~?. ..........................................()rg?.n.i.z.i:r.e.n.z.i.: .ra:tt.u:.rE?ri!. .........................................
Putern inchiria biciclete Kann man hierein Fahrrad mieten?
de aici? kan man hi:r ain fa:rra:t mi:tn?
..... . .. . . . .. . ... . . . . . ... "' . .. ........... . . . . . . . . . . . . .. ........ . . . . .

Se poate cumpra de Kann man hier eine Fahrradkarte kaufen?


prin apropiere o hart cu kan man hi:r aine fa:rra:tkarte kaufn?
t_r~s.E!e. PE!.".~.ru..cidi~~i.?... .............. . .... ... .................. ............................. .... .
Sunt piste pentru bicicli~ti Gibt es in der Nhe einige Radwege?
P.ri.n..~'!"Pr.E!ilJ.~i.'l.'i~ ............ . ......9,h,ip~ ~si. f"I e:_rn.i=:~ a.!0!9h~ .r(l:ty~g.h.~.? . .. .. .
Cti kilometri sunt? Wie viele Kilometer sind es?
. .... .......... .. ......... .. . . ,vj: fi:I~ ~il<?.!1'.~:~.r zin.t _es.?. . ....... .... .
Nu sunt obi~ nuit cu Ich bin an lange Strecken nicht gewhnt.
plimbrile lungi cu ih bin an lane ~trekn niht ghev:nt
bicicleta
. .. . . ......... .. . .... ' .. ....... ... ,, ' . .. .................... . ... . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .
Sunt multe pante Gibt es da viele steile Hgel?
.a.~r.lJ.P.te.!. ... ... . . .... ........ ... 9.h.!P~.~s ,q(I: ~:!~ .~.~a,il. e..h9.91.?. . . ........... . . .
E mai bine s lum un Ist fr diese Strecke ein Mountainbike
mountain bike pentru besser?
tr~.S.E!.U.1..a.ce.sta ?_ .. .............. .ist f:r _di:z.ejt_re~ a,in ma~_n_tin,_t:>Cli ~-~~.~r?.... . .
Trebuie s port casc (de Muss ich einen Fahrradhelm tragen?
i>.i~i~l_i~~F. .............. . . ... rn~~.!h.Cl.i r:ien. f(l:r!.a_: ~~~-'.r:n trag_n.?.... .. .
Mai este mult pan Wie lange fahren wir noch?
.a.JU..".9e.'!1} .... . . . .................y i:.~a.'.1~ .fa,:~~'.l.'1.i :.r.n..<?.~.?.... ... ... .. ................. . .
Nu mai pot, sunt obosit. Ich kann nicht mehr, ich bin mde.
.. ............. .. . ................. . i~. ka.n. nih,~.r:r:i~:.r!_i h .b.in.!1'Q:qe _ . .. . .. ... .
Tr.e.b..l:'i.~ -~~ fa.c OJP.~.lJ.~~-" . Jch bra,u_c_~~..e.!~e..f.aus~.!~..t:>r.?.l;!~.e.Cl.in.~.Pauz~
Trebuie s ne d m jos Wir mssen absteigen und die Fahrrder
~i s mergem pe lng schieben/ tragen .
.i>.i ~i~IE!~~/.~~.r~.'l.' . ~i ~.i.~!e.t.a. ~- ........".i :. ~. r:n. Q~'.l. Cl J?.~.~CI ign..un.t.di;. fa,:r,~~:q~r .~i :~_n,/tr(lg f') ..
Am pan la roata din Mein Fahrrad hatte vorne/ hintern einen
fat/din spate. Platten .
.. ..... ..... .. .. . . . . . . . ... .... .... .. .r,nain.f.a.:r.r~:~. h.a.t~_f()rf)~h,!n_t.rn _a_i()~f). P..1.?.~~
Puteti s-mi reparati pana Knnen Sie mir einen Platten flicken?
(~E!..9~.U.~.i_uc:)_? .. ... ......... k<?nen zi:_m_ i:r_a!.n.en pla~n fl_i~_n? . .. .
Pot s imprumut pompa Kann ich mir Ihre Pumpe leihen?
.et.~ . ~!~iC:l.e.~~.?.. ........... ... . . ~~.r:'..i.h r:n.i.:.~.r..Lf.e.J?.~.r:n.P..e1~.i~0?. ............. ....... ........ .
Am probleme cu Mit meiner Gangschaltung stimmt etwas
.~.C:~ i".'l.b.~.t.~.r~ 1.d,e ~i.t.~:z.e.: ........... 17i~fl.t.:. .r:ni.~ r:r:ia if)~r 9a.n~?l.~lJn. ~ti_r:n,t..e.t".CI~. f1!.h.t. ..
.~~..P.~.~.~~..sc:hi.m.byit~_z.E!IE! .1~~ kan_f)_f!.i~fl.t. ~~~9/te.f!. ih.~Cl.r1 f!.ih..t .~al.tn ..
Trebuie s cobor/ ridic Ich muss meinen Sattel niedriger/hher
~-~l:J~.'. ........ ... .......... .... ... ~~~Jl~.n.: ...i.~ .f!l~~. m.air,ien za~.1 [.)i_:_d.r_ig,~/.~~:r_gelen
Trebuie s centrez roata Ich muss mein Vorderrad zentrieren .
.ctirl.f ()J~~. . .. .. . ... . ................. ih...r:n.u.s. r.0?.ir.1 _f()r~_e rr(l:tJ~0tri:r~0 .... ... . . .. . .. .
Mi s-a rupt cablul de Mein Bremszug ist gerissen.
fr..n.~: ... ......... .. ... . . .. .. m.ai.n_pr~r:r:iz.~~:.k. is~. gher.i~r,i . ... .......... ...
:, Sport~; timp liber
h ; paiie#.ie9iafriieief .. ...knrieiisie.meine8remsen.ach5ieiieni....
................... .... .........~~.r1~0..:Z!: .r:ri.~.i.(l~.~r.~rf')~() .0.~:h..geJe.(l?. .... .. ........ .
Am czut de pe biciclet. Ich bin vom Fahrrad gestrzt.
... . ...... . ... ........... .... i~~!ri. ~O.r:ri..~a.:. ~~~-:t9~.e~t.gt ................. .......... ...
M-a lovit o ma~in. Ich wurde von einem Auto angefah ren.
ih vurde fon ainem auto anghefa:ren
Mi-au tu.i-ai.ilid'Cieta:. .. "Mein.ifl;f.ci wrdegest'hieii:. ... ...
. .................. . .. . . ..ri:ia.iri.fa.:r.ra.:t 11u.rc:Je g hE'.~t():IE'.11. ... . . . . ..... .....

biciclet -==:::-=:::!!~s Fahrrad fa:rra:t .


1mountain bike s Mountainbike maunfinbaik
1 biciclet de C\)ra~ s Rennrad renra:t.
1 biciclet de trekking s Trekkingbike trekinbaik
1cauciuc r Reifen raifn
1camer (la biciclet) r Schlauch ?lauh
1wntil s Ventil venti:I
1jant e Felge felghe
1 spite e Speichen ?Paihn
1dleie imbus r Inbusschlssel inbus?lsl
1Jil r Sattel zatl

1
schimbtor de viteze
tdrlspate)
schimbtor de viteze
e Gangschaltung
gan~ltun
rUmwerfer
Cdin fat) . umverfr
s Kettenrad ketnra:t
1 pinion
pomp de biciclet
cadru
e Pum~ pumJ?e
r Rahmen ra:men
11la"1
furc (cu suspensie)
eKette kete
e (~ederte) Gabel (g_hefe:drte) ga:bl
1 ghidon e Lenkstange lenk~tane
maneta schimbtorului r Schalthebel
1 deviteze
1frine
?althe:bl
e Bremsen bremzn
plcute de frn e Bremskltze bremzklte
1 aprtoare s Schutzblech ~u~bleh
1 portbagaj r Trger tre:gr
sticl de ap (pentru e Fahrradflasche
1 biciclet)
casc (de biciclist)
fa:rra:tfta}e
r Fahrradhelm fa:rra:thelm
kit de vulcanizare" s Flickzeug fliktoyk
,
' . .
.:r~f: ,
.
' ~ -.. .

. . .. . .. . ... . . . . . . .. ... ... ... .. . . . ' " .. .. . .

M duc la meci (de fotbal). Ich gehe zum Fuball. Gehst du mit?
\fii.~u .m i.!"IE!?.. . .. . .. i~ 9~e.:~ IU.!'11..f!J:sbal.g~e.:st ~UJYli.t?... . ..
.<:.i.~.E!.J<>.<l~.!. . .. .... ...... .. . . W.er spielrd~flf1.?. ye:a~ ~pi:l.t .q~.n..?. . . . .
Cum ajungem la stadion? Wie kommen wir zum Stadion?
................. .. ........ ... .... . . . Y!:.kqm,en v!:r !.u.m .~~a:q!().r1?... ... ...... .... .......... .
<:~~ c:c:>s.~~. l>i.IE!~e.IE!? . .. ... L1fa~ .~~~tef1. di.~ Ti~.k~~s?v.a.s,,k9s.t0. qi: .t ik~~r .
Am abonament. Ich habe eine Dauerkarte.
"" . . 0 " ' . 00 ". " ' 00" " '
ih
'
ha:be

.
00
aine daurkarte
. .
0. 0 .
0 .. 0 00 00> . . 0 ' " M " " . . " 00 ' . 0 0

La ct incepe meciul? Um wie viel Uhr beginnt das Spiel?


.. .. .. . .. . . .. lJ.rr!."i:.ft:l.\J.:~r..IJ.~.9~in.t da.s ~pi}? . . ..... . ..
La pauz conducem cu Zur Halbzeit fhren wir eins zu null.
.1..=9~ ... ...... .. ................. ... S.~r. h..alp}a.itf9:.re.n. yi:a.r a,if)~ Ju.:. f'l(Jl...... .... .. ...... ..
. ..

Portarul a aprat un Unser Torwart hat einen Elfmeter gehalten.


.P.E! .n.~.1 ~.i '........... ...... . ...... ... .... . .lJ.n.~.r.to.:r\/a. rt ~~t .a.i('lef). elfrn.e,:.t~'.. 9.~~~a,lt_rl ... . .
Cu ct s-a terminat Wie ist das-5piel ausgegangen?
111.E!c.i':I.!!. ....... ................. ... . . .. yi:.is.t (j~s ~pi:l. a,(J.59.~~9~.nef).?.. ....... ... .............. .....
Meciul s-a terminat la Das Spiel endete unentschieden.
~g(ili~(i~e.'.. .... ... ... ... .. da.?jP.U ~.n,de~.e .u.'.l~.n.t~i.:d.0. . . . . .. . . .
Aveti probleme cu Gibt es hier Probleme mit Hooligans?
~lJlig~n.i.i 1(3. 'T.lE!C:iU.r.i! . 9.~ip~ ~s hi:.r pr~b.1.e:m.~ . n:iit h.u:ligns? .. .

1 stadion de fotbal s Fuballstadion fu:sba l~ta:dion


1 teren s Spielfeld ~pi:lfelt
1 tribune e Tribnen trib:nen
suprafata de pedeaps r Strafraum $tra:fraum
corner r Ecksto ek$to:s
lovitur liber r Freisto frai~to:s
lovitur de la 11 metri r Elfmeter elfme:tr
1 ~ut r Schuss ~us
1 repunere in joc r Einwurf ainvurf
1 meci egal s Unentschieden unent$i:dn
1 repriz e Halbzeit halpiait
1 pauz e Halbzeitpause halptaitpauZe
121 Sport~; timp liber

- .. --4 1 - . ~ ...~ ~ ,

.
- .:_
-
~- - - - .
. ~ 1
- _,,.- . ~
. ...... -~

La ne s
m Fitnesscenter
~ vrea s merg la sal. Ich mchte ins Fitnesscenter gehen .
... ... . ...... .......... .... ... ........ ...... .ih.. rf)~_h.te if)_S~~()~_SS.E;llt.r. 9.h.E::~ri ............................ .
Unde a ~ putea s fac ni~te Wo kann man hier trainieren?
~are P.E!~a.i.~_i} ........ .................\/()_:_k~_n__ rr.ia.n..h.i:a..r.~~~:,i.i:_ren_ ?_ ........................ ...... .. .. .
Ave1i aparate de fitness? Haben Sie Fitnessgerte hier?
........ . . . . ... . ....... ...... h..a_:_b.r1.~i:_~t.n.~5.9_here,:t~. ~.i:a.r? ..................... .............. .

Faceli mi~care regulat? Trainieren Sie regelmig?


.. ........... ....... ... ... . ~-~E:lli;re:,izi_:_r_e,:glrr.i_e,:_si_h.7. . .. ... .. .

Fac mi~care de trei ori pe Ich trainiere etwa dreimal in der Woche.
sipt mn. ih treni:re etva draima:I in de:ar vohe
lnc:erc s fac n;s". . lc1 bemhe
micti)iusi~imasse ' . . ....... .
uscular. aufzubauen.
. . ..... . . .......... .. ih_b.~rr.i(i:e__rf)ih,__rf)U_s~lr:na.?.ea.~-~U.'.b.~l!.e.rl . . . . ..
i puteli art a ni ~te Knnen Sie mir einige Beinbungen zeigen?
exercil ii pe_n,~r.lJ _pici.~~~-~ !... ..~~.n.en. ~i: _rf)i:a.r. ~inigh..eb.a,i()(i_:_b.lj_n~f)Ja,ig_n. ?. .. .
~ vrea s- mi intresc Ich mchte meine Schultern ein bisschen
amerii. strken.
.. .... ......... ... .... .... . _ih_rr1~.h.ten:ia!f)~jlll~r() ~i() b.iS.h.~f)__ge,_r~n. .. .
Care sunt cele mai Welche sind die besten Bauchbungen?
bune exercilii pentru velhe zint di: bestn bauh:bunn?
mdomen? ............ . .. . ..................... . .. .... . . . .. . .... . .. . ...... . . . ........... . .... . .. . .. . . .. . .. .. . . . .... ..
... ......... .

Pot s alerg pe band? Kann ich das Laufband benutzen?


...... .... .. ............. ... -~~11..i.h. qa_s _ l~u_ft)~_ntb.e.r1lj1f1! ............................ ...
Pot s i mprumut centura Knnte ich Ihren Grtel leihen?
pentru rict_ ic:a_ t gr.~lJ~~t.i.?. .... .~~n~~.!h. _i_ :r_en g(i_rt_l_lai~!l.? ..... ......... .... ......... ....
Pot s iau pulin Darf ich kurz diese Bank/Hantel haben?
banca/ 9~11.t.~ r.cs. a.c:e.css_ tc:i?..... . .c:t.a~f. !h...~U.~tc:li:~~ .b.~n.~h.~_n_t!. h..a.:b.n.? ........... ...... ... .
Cte kilograme are Wie viel wiegt die Hantel?
gantera? ......... ....... ............... yi:_~:I _vi:_gt__di: .h.~ntl?. .. . .. ........ . . . ... .
Cte repetri/ serii trebuie Wie viel Wiederholungen/Serien soll ich
safac? machen?
. . ............................... v!: ~:! yi:c].r.h_():lljn.~f)!?e.:ri~f)-~()l_ih. rr.i_a_hf)?.. .. ..
De obicei fac cte 3 serii Gewhnlich mache ich 3 Serien mit 10
de cte 10 repetri. Wiederholungen. ghev:nlih mahe ih drai
.
. . ... .... . . ..... . ~e,:ri~llrr1 iqE;;f) yi:qa_rh.()_:11!.0.e.n. ... ............... . .
.
Sport~; timp liber 122

0 s incerc ceva mai Ich versuche etwas leichteres/


u~or/greu. /Schwierigeres .
....... .............................................. ........ !h.J~~~?~:h,~ ~~l/a.S..J.a_ih.t~r_e?./.~yi:r_igh,~r_e?....... ........ .
Cte abdomene trebuie Wie viele Aufrichter/Bauchpressen sollte ich
s fac? machen?
. ... ..... . ... .. ... . ..... .... ......... ........ \/i: ~:le..a.':lfr.i.h.~~.r!~.a.':lh.J?f~.s!'..z.o.!t~ .!h...r:ri~_h f)?. ........ .

Cte tractiuni poti s faci? Wie viele Klimmzge schaffst du?


.................... .............. ............... ... .\/!:.~:!~. k.l.i.r:ri!.O.:g_~.ej~fs~ .d.LJ} .. ................ ....... .

Poti s faci 30 de flotri? Schaffst du 30 Liegesttze?


.. .. .............................................~afs.t .9.':J:.cl f.?.i.s !.~..H.:gh,~~.~9J~?....... . ... . .. ....... . ...
Poti s imi fixezi presa? Kannst du mir beim Bankdrcken helfen?
kanst du: mi:r baim bankdrkn helfn?
ce.n~ciifilic:.:e~ cest. weiciie ,.;.;5"kertri'1ie;idieseo6ri91
.~?<.~ ~~iti.\J.?.. .......... .................. ... y~l_h.e .r:rilJs.kl ~r~r:ii:~!.t .cl.i:~~ .O.:t:>_un, ?..... ......... ..... .
Cnd trebuie s inspir? Wann soll ich einatmen?
........ ........ ......... ..... .Y?!' z9Uh..~!0.a.:.tm_e.n.?..................... .. ........... . ... .
.~":I.. ~~-~.P<?.t.'. ........... ..................... .!c;h.~C!.'!.TJ.11.iC:fl.~.~eh.r'. ..ih. ~a11n.i_h.tr:ri!?.:~!.... .....

llJ.l..~~~ -~~.a.~~. .......................... ...f'.tfi~ .t.I.!~ .aJ!~.s. Vo!l!h'. ...~i:~r. tu.:t.~l~s..v.~: ......... . .. . .

Pot cumpra buturi Kann ich hier ein Fitnessgetrnk kaufen?


.~.P.~.~1."~..ct.~ . ai~i ?........................ ~~!'..i.h.. ~.i:~r. ~in...~~.n.~~9h..~Y~!"!~. ~~!:l.~r1 r. ..................
Unde sunt du~urile? Wo gibt es hier Duschen?
................. . ........... . . ... . \/<?.:.9.h.!pt .~?. h..i:~r':J~f) _? ... .. .. . .. . .. ............................ .
. . . . " :. : . -. . . ~-_: : .. -- . . .. . ;. ;-- ~ -.~

spart~; timp liber - - - ~~:-~_?4

Este suficient zpad? Gibt es dort genug Schnee?


.9.hipt _t?S .~<?rt .9~~1').Ll:k ~':'~:?.. . . ................... .
Cat cost un abonament Wie viel kostet ein Tagesskipass/7-Tage
pentru o zi/sptmna la -Skipass?
schi?
.
' . . . .... .... .. ... .. .... . . . . . . vi: fi:I kos!et ~_in ~a:ghes~i:pas/zi:bn~a:_g h_e~ !:p~s?_ ..
Abonamentul este valabil Ist der Skipass fr alle diese Pisten gltig?
pentru toate prtiile ist de:r ?i:pas f:r ale di:ze pistn gltih?
acestea?
. . . . . . ...
Unde este cel mai Wo ist der nchste Skilift hier?
apropia_t ~el.~s.chi! vo: ist de:r ne:hste ?i:lift hi:r? . . ...... .. ... .
Cum ajungem la teleschi? Wie kommen wir zu dem Skilift?
vi: kom~n_vi:.r !u: _de:m ~i:lift? . ... ... .. . .... ... .
Ct cost o urcare?
" " . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. .Was
. kostet
.. .. ...eine
. '
Fahrt?

vas kostet aine fa:rt?
. . . . . . . .... . .. . ..

Teleschiul e defect.
. . .... ...... " .. . ... . Skilift (i_~pqyer .etrieb ~i:lift_ Os,tl.a~s~r.f:>e.~rip
Aten1ie, zpada este Vorsichtig, der Schnee ist angefroren.
_inghelat_. . . . fo:rzihtih, de:r ?ne: ist anghefro:ren . . .. . .
Este vreun pericol de Besteht hier Lawinengefahr?
aval~n~e p_e :-:aici? be~te:t hi:r lavi:nenghefa:r? . .. ..
Prietenul meu a fost prins Mein Freund wurde von einer Lawine
de o avalan~! verschttet.
main froynt 11urde fon ainr l_avi:nefe~~(.itet .. .
Unde putem s lsm Wo knnen wir unsere Skier abstellen?
schiurile?
..... . .. ...... . ... .. ' .
.. . . vo: _k~n~n vi :~r_ un~~~e ~i:~r _ap~telel')) . ........ ..
Putern inchiria un Kann man hier ein Schneemobil leihen?
snowmobil de aici? . ~an man _hi:?r ?in ?ne:mobi:l _ laie~? .. . ..

I schi alpin e Abfahrt apfa:rt


1 schi fond r Langlauf !anlauf
1 srituri cu schiurile s Skispringen ?i:~prinen
1 schi acrobatic s Trickskilaufen trik?i:laufn
1 schi mogul s Buckelpistenfahren buklpistnfa:ren
I schiuri e Ski ~i
1 schiuri de fond e Langlaufski lanlauf?i:
1 schiuri alpine e Abfahrtsski apfa:rt~i:
1 snowboard s Snowboard sno:bo:rd
1 clpari e Skischuhe ~i:?u:e
legtur e Bindung bindun
pantaloni de schi e Keilhose kailho:ze
1 telescaun r Sessellift zesllift
1 telecabin e Kabinenseilbahn kabi:nenzailba:n
teleschi r Skilift ?i:lift
_- Sport~; timp liber

N-a fost un meci foarte Dieses Spiel war nicht besonders


iinteresant. interessant.
............................................~i.:z~s. .~pi :l _va:r f) ih.~ ~~~().n_<)~r.s _if:1.t~~~S.a.~~ ....

1l llochei
teren
pe gheat
. =~::-.;::;.;:.;;...

1- noar
1 ntinel
1poai't
1mna portii
l llanca juctorilor
mnca de pedepse
aas (de hochei).

.........
puc
tliCDu (de tiochei)

, . a
...,Pn de lustruit
tiheata

la Germania, hocheiul nu se bucur de o popularitate foarte mare. 0


cumpetie cunoscut este Deutsche Eishoc.k ey-Liga. Un dub cunoscut este
Eisbren Berlin.
Reclmtid"u.mrie.vo.s- . . ihre Rekim.tin wurde.zurckgewiesen.
.tr~ CIJC>S.t re,spi11s . .. . . i:re; r~k.1.am~Iio:n,yurde s.urkghevi:ZI') .
De ce mi-a fost respins Warum wurde meine Reklamation
reclamatia? zurckgewiesen?
... . ..... . .. . varum vurde rnai.ne r~kl~m.atio:n .tur.kgh.e".i:zn?
Mi-1puteti schimba? Knnen Sie es mir umtauschen?
knen zi: es mi:r u.mtall~n? . .. ..
A~ vrea s-mi dati banii Ich fordere mein Geld zurck.
inap()i. . . . ....... . ih fordere main gh~lt t.urk . . .
A~ dori s vorbesc cu Ich mchte den Geschftsleiter sprechen,
~~flJlctlJlllneavoa str: bitte. ih mh.te ~e:n .ghe~e.f~laitr ~pr~.h.n, b.ite

,-- .~-- . '-~ .


.,
.
Ct cost? . ...
Wie viel kostetda5?
. . . ........ . . .. . . .. . . . ......... . .. . . ............
vi: fi:I kostet das?
...... . ......
............. . . .. . .. . . .. . . .. . . . .

.~. P.r.~.CI ~~.lJITIP .......... ...... ... . Pa.S. iS.t ~u ~e,ue.r:. ~~s. iS.tJLI: t()yr . . .. ........ .
Nu aveti ceva mai ieftin? Haben Sie etwas Billigeres?
. .. .... .. ..... ......... . . ha:~ri.z!: e~v.a.s .!JH.igh.f;r.e.s! . . ... . . .

Nu am destui bani. Ich hab.e nicht genug Geld.


. ................ ... ... .. . . ih. ha:be f)iht ghe:r.i.u:k 9h.f:1.t ..... .. ..
Nu mi-1 permit. Ich kann es mir nicht leisten.
. . .. ' ......... .. . .. ........... ~.... .. ' . . . . .
ih
. .
kan. es. " mi:r niht laistn
.. '.. . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . " ..

Nu pot cheltui att de So viel kann ich nicht ausgeben .


.rll.lJlt.'.. ............... ..... . .zo: fi:I kan ih nih.t ausgh.e:~.r1 . ,.. ... .... .
lJr1.d.~.Pl..t~.s.c?, . . . .... . . . Wo soll ich.es bezahlen? y(): ?OI ih. e.s ~eJa :le~?
Unde .
..
e casa?
' .. ' .. -~. " . '.. . . . .
Wo ist hier die Kasse? vo: ist hi:r di: kase7
.. ".. .. '. ' '. .' ' .. " .. . .. '

.P'?.t . P! ~.ti,in nurner~r.? . ,J<ann ich bar zahlen? .k anih b~.:.~.r .I~:!e.~! ..
Acceptati euro/dolari/ Akzeptieren Sie Euro/Dollar/Pfund?
/lire!_ ..... .... .... . .. . . .............. ... aktepti:ren zi: oyro/dolar/pfllf)t? .. . .... . ......... .
Nu am mrunt . Ich habe kein Kleingeld.
. ............ ... ....... .... .. .. . !h .ha:b~ ~ain. klainghel~ . . .. . ........ .. ... . .... . .. .

Am nevoie de mrunt Ich brauche Kleingeld (zum Telefonieren) .


.(P~.rl~r.IJ. tel.efe>.rl)'. ... . .. !h brauhe klainghelt (!u.my~l~f<:)~i;r~r.iL ....
Acceptati astfel de cecuri? Akzeptieren Sie diese Schecks?
..... ... . .... ............... ... .. . .~~!~.P.t.i.:r.e.nzi.: d i:ze ~eks 7_ .. .... .......... ... ......
Pl,~~.sc: .~1:1 .c~r.cjlJ.t .. .... . . Ich zahle mit der ~ar. t.e. ihJ~ :l.e .rY)i~ ?.f::r k~.r t~
- -

31
. . .
. . La.cumprtur,i , . ~

.... . . . .. . ............. .. . ..... ... . . ~' ... '. .. . . ..... . . .... ' ... .. ' . . .. '.' ........ . ..... . . . . ..... ." ..
Cardul dumneavoastr Ihre Karte ist berzogen.
a fost refuzat pentru i:re karte ist :bar~o:gn
fonduri insuficiente.
....... . .. . ................. .
Nu se poate. Mai incerca1i Das ist nicht mglich. Versuchen Sie es
o dat. noch einmal.
........ .. ... ..... . . .... das ist niht m:klih fearzu:hn zi: es noh ainma:I
.. .. . . . . .. .. . . .. ... , .. . . .. . . . . . .......... . .... . . ... .
Mi-a fost furat portofelul. Jemand hat meine Geldtasche gestohlen.
. . ... .. ... . i~;m,,an.t~~trr.i~i!'.'?9.~~_l.tta~~ 9.he?t.():le.n.. . .
Puteli s-mi imprumutali Knnen Sie mir bitte ein paar Euro leihen?
dJiva euro? .. . ~nen zi: rn..i:~r. !J.i.te.ain pa:ar oyr.o !?.il'.n.!.
Mai puteli verifica o dat Knnen Sie (bitte) die Rechnung
nota de plat? berprfen?
.. . . ~~.r1l'.n. .~U~.i~e)~!:. re.hn.unO.:~~rpr/n.! . . ..
Ma tem c mi-ali incrcat Sie haben mir wohl zu viel berechnet.
nota de pl.~t.. . . ... ... ....... ~(~~:~.n..rn.i.:~U:'.0.:.1. ~~:.fi:I ~e~~~.n.e.t . . .
Unde pot solicita o Wo bekomme ich die Mehrwertsteuer
rambursare de TVA? rckerstattet?
... . ~o:. t?.e.~.()ll)eJ~ .~!:. ~e:~irve:art~t()yar. r~e~r~tate.t?.

..,,. Cas de schimb valutar, bancomat


Wechselstube, Geldautomat
..... ...... . ... . . .. ... . ... .. .. . . . . . . . ..... .. . .. ... . . .
Caut o cas de schimb Ich suche eine Wechselstube.
valutar. i~ z~:he ai.n.~Y~~l~.ru:be . .. . .
Unde este cel mai Wo ist der nchste Geldautomat?
apropiat banco'!'~t.?. . .. .'!o.: is~ ~~:a.~ f'l.e:_h.s.te gheltaut~.rr.iag .. .. .
Trebuie s scot ni~te bani. Ich muss Geld abheben.
. ... . . . ... .i~IT.1~.s.9~~1.~ .3.P.~.~:.9n ... . . .. .
Bancomatul mi-a respins Der Geldautomat akzeptiert meine Karte
cardul. nicht.
. . . . . . de_ :.~9hel~~~.~~.rr.ia:t alqep~i:rt. rr.i~!f'l.~~~.~~ ni~~ ..
Bancomatul mi-a inghitit Der Geldautomat hat meine Karte
cardul. einbehalten.
. . .............. ~.~:..r.9.~.e.1.~~.u.t~.~~;t hat ma.!f'le.ka.rt~.a.!n..~e.~a.lr.n. .
~ vrea s schimb ni~te Ich mchte Geld wechseln.
bani. . ih mhte ghelt veksln
eare este.C:rs'i' <te. ...wie 'ist <:ie:rweci15eik'i.ir5i .. ... ....... ..
schimb? vi: ist de:ar vekslkurs?
Percepeti comisinf . Berechnen.Sie.eine Getihri . ...... . . . . .
berehnen zi: aine gheb:ar?
cati t>anffret>i.iie s ... . wie.vieU6eiCifsoii'ich limi5d1eni ..
schi~.f:>.1.. . . ... . . ....... ... '.-:'!:.~:l_(g.h.E:lt) Z()l.ih. ~.IT.1.t3..~~n._? .. ....... . . ......
<:;~s<:~ e.ll.k.il.r~i.k.~_l(l(t~~ 11)............f!ICJ,9_QZin g_e_ _C(]_
doyr.i_ ........................ .. . ...... .

Haarstudio salon de coafura


iniernetct~ inrernei <:ie .................... .

. . . .... . .... . .... . . . . ........... .......... .... . ... .. .. . . . ..... .. .. . ... .. . .... . ...... . . . .. ...... . .... . . .. . . . .. . . . . . . ... .... ........ . .

.J.ll~e.lie.r.9.~~C:.~~ft.............. . . .. ~ijL1.~~_ri~. ............................................ ...............

~:C2!{%!1t) ~3~~:~ha1~
:M.~-~-~i9.~~~:~~fr::: : : : : .:: :::.: ... :0.a<iii~~e.:m.bif... :. :. : :.. ::.: . : : .::.
.9.~~~.":l. lld. C?.~l!l~S.e .................... (Jpr~?.<?.'. .. ... ...... ..................
_9.p~i~~~(9e.~c:.~~ft) .. .. ........ .... . . '!'C19'.C!?i.!'.cl_e. .opticq .rf!l~dicg_JaJ... ...... . .. .
.P.c:t.P.i~.~ge.s.c:h.~ft.. .. . .. ............ p(]p~_tO,ri~. . ... .............. .. . . ..
.P.a..~.fq.'!'.~r.i~. .. ...... P(]!(U.'!'~!i~. ..................................... . ..

P.c:>~t . .. . ... . .. .. PO~ta .. . .. . . .. ... .. . .. ... . .. .. .. .. ... . . ... ......


~a.":I ~.h.~r.t>.e.c:I. C!.r ( ....................... .~U..~L1.0.9~'.i~ . ...................... ............................. .
~e.i r\i.9.llr\9 ... _.............................. . ~l!.~0.J.Ci.t~!ie .. .. . .. . . . . .............. .
S.C:.~ll.h.g~s.<:h~- .... rnC1g.a_~i!'e.f'!c!!i1..'!'/'!.t~.. ...... . ........ .
.S.C:.~ .ll .h.r.~pa. r.~t~ r. ...... .... . . ..... (Jt~Her. _d_e [ep(J_f(Jfi_i .i'!c.0.1!0.'!'.i'! t~ .. ... .... .
S,pie.l~C!.r.e~(ge.scJ:tft) ... . f!l(Jg,a~ir,i de.jucar,ij . .......... ....... --
S.Pc:>r.t.~_a.r.e.r\. .................. . . .rnaga_zif1 de_ arti~()_le s,por,tiv~ ..................
.TC!i:>a.~(la.c:le..riL .............. ... . Ju..tu.ng~r.i~..... .. .... .. ...... .. .
Jie.r.~.~i:tc:llu~g .. . .. .. _f!l(Jg_a_zi!' cf_e._(]nif!J(JI~. ................... .. ...
.Y. ~-~.e.r.i (9.e.~C:.~~ftL. . .. ~~_a_s,o_rr,i i~(j_rfe_ . ....................... . ...... .. ........... .
.W.~~C:.~.e.~~i ..... .. . . . .S.P.Ci/O.~o.r.i~ . . . . .............. .............................. .
Wurstwaren mezelarie

Al"mene
Lebensmittel

1
1
zahr

chifl
mu~tar
r Zucker tukr
r Senf zenf
s Brtchen br:then
1 cornuri e Brtchen br:then
pine s Brot bro:t
pine alba s Weibrot vaisbro:t

1 . : pine neagr
. 1auf\
s Schwarzbrot ~vaJ1bro:t
r Jogurt io:gurt
- ', ~ '!- ...

- - . .. .
. ~ .
-:
~
"'__ ~ '
>
.~ -

-= -
- - -,
- ,,
_ :
""'-
. _
1o
_ _:
...
:i:.D- Cl!~P(/!f~t:.f
~ . ., __
.r ...
~ ....__:r._~_,...,'t.;.-.!...L:.I.'..~--

dlefir
dmat

: \Et
.._btut _
rl
-..r
1prcr
1' m uscat ~~= =====~
Alin
1 fntan
l sme
1 ldnz -
- (brnz} emmentaler
- brnz de oaie
- brnz feliat
- brnz cu mucegai
1 brnz topit __,,
l llllRC

-
l lldnz de vac::i

.,_Fructe
Obst -
lllni e Heidelbeere haidelbe:re
"=:;::::;;::::;;:=;;:::::::~;:::::.,:

~ e Stachelbeere ~tahlbe:re
1alun eNuss nus
1 arahid e Erdnuss e:rdnus
1 nuc caju e Cashewnuss ke?unus
- alun de pdure e Haselnuss ha:zlnus
nuc de Brazilia e Paranuss paranus
.
~... ~ . : . ~ . . . .
. . .
-.,, ' - -~ ' . . . . ~ .
La cumparatur1 13

e Walnuss valnus

..._ Legume
Gemse <
1 ardei
I arpagic
1 broccoli
1 cartofi
1 castravete
1 ienibahar r Nelkenpfeffer nelknpfefr
l leu~tean s Liebstckel li:p~tkl
maghiran r Majoran ma:ioran
ment e Minze minte
nuc~oar e Muskatnuss muska:tnus
oregano r Oregano, r Dost orega:no, do~t
piper r Pfeffer pfefr

1
1
piper negru
piper alb
pip er verde
schwarzer Pfeffer ~vartr pfefr
weier Pfeffer vaiser pfefr
grner Pfeffer gr:nCir pfefr
piper de Cayenne r Cayennepfeffer kaienpfefr
1 piper boabe s Pfefferkorn pfefrkorn
piper mcinat gemahlener Pfeffer gherna:lenr pfefr
rozmarin r Rosmarin ro:smari:n
salvie r Salbei zalbai
scoiti~oar r Zimt timt
seminte de mu~tar sSenfkorn zenfkorn
tarhon r Estragon estragon
vanilie e Vanille vanilie ~=-~~~~~~~~__.__.___,

Ladrogh
Drogerie
. . ... . . .. ... ... . . . . . . . . . . .... . .. .
Unde pot gsi o farmacie Wo ist hier eine Drogerie?
In zon?
. . ....... ..... . vo: lst hi:r ain~.d~ogh~ri:? . . ... . . .
A~ dori un spray Ich mchte ein Insektenspray, bitte.
lmp()t.r.i ya. insectelor. ....... . ih rnhte ai_n i_n~ektenspre:, bi_te. ....
Unde sunt cremele Wo finde ich Sonnencreme?
.P.~ ~~~.lJ. P.r()te~li.e..~o..la ~~? ... vo: finde ih zonenkre:m? . ... ............ . .. . . '" ...... .. . . . .. . .. . ..... ..

imi arta,i, v rog, Knnen Sie mir dieses Parfm zeigen?


.P.a.~f.lJ.'ll.l!. a.c.~sta ?........... . knen zi: 111.i:~r. <:Ji:z~~ par~ :mJai90? ..

gel de du~ s Duschgel du~ghe:I


~ampon s Shampoo ~mpu:
lapte de corp e Gesichtsmilch ghezih\milh
crem de plaj e Sonnencreme zonenkre:m
1 crem dup plaj e After-Sun-Lotion aftrsanlo:~n
- . . ....... .. " ,. .. ... . . . . . . .. .
Ce fac ca s trec pe modul Wie kann ich den Makromodus einstellen?
.macro?
..... ...... .. .. . . . vi: kan ih d_e:.n .ma_kromo:dus ai.~~telen?
q ~~.n.ipr. .. Ich nehme sie. ih ne:me zi: ............... .
Cardul de memorie este Ist auch eine Speicherkarte dabei?
inclus?
. .. .. . ... . . ist auh_aine ~paihrkarce daba~? . . . . .
A~ dori ~i un card de Ich mchte noch eine 1GB Speicherkarte.
memorie de 1GB.
. .... . . . ' .. . ih mht_ h_aine ain ghigabait ~pa i hr_~a.rte
e.n_o_
Reparati aparate/camere Reparieren Sie Digitalkameras?
fo~o. digitale? repari:ren zi.: dighita:lkamera.s ?. . . .. .
Nu pot porni camera foto. Ich kann die Kamera nicht einschalten.
ih kan di: kamera niht ain~altn. . . .
Nu merge blitul. Der Blitz funktioniert nicht.
de:r blitfunkiioni:rt l')iht . ..... . .. . .
Camera foto nu Die Kamera kann nicht richtig scharf
focalizeaz
... .. .. . .. .. .. . . .bine.
. . . .. . .. . . stellt?fl_ -~i :_~a.'!l~ra kan nih.t rih.tih ~a.r.f .~~~l~n
lmaginile
... .. . ....... sunt neclare. . ... . Die Bild~r ~ind unscharf. d!:_ b_i_l~_.r.?~nt un?ar
Obiectivul s-a blocat. Das Objektiv hat sich verklemmt.
das opi,e_k.ti:_f_h.a.r..z!.~ .ferklemr .. . . .

camerfoto e Kamera, r Fotoapparat kamera, fo:toapara i


mcamer foto e Digitalkamera/Kompaktkamera
1 digital/ compact
1 camer video
dighita:lkamera/kompaktkamera .
r Camcorder, e Videokamera
kamkordr, vi:deokamera
hus pentru camera e Kamera-Tasche/Camcorder-Tasche
foto/geant pentru kamerata?e/kamkordrta~e
camera video
1 card de memorie e Speicherkarte ~paihrkarte
1 cititor de card s Lesegert le:ieghere:t
1 blit s Blitzgert blitghere:t
1 obiectiv -s Objektiv opiekti:f
1 trepied s Stativ ?tati:f
1 baterie e Batterie bateri:
acumulator rAkku aku

1 baterii tip AA/ AAA e Babyzellen/Mikrozellen


be:bltelen/mikroteln

1 incrcor de
acumulatori
s Batterieladegert
bateri:la:deghere:t

1
1
cablu de retea
(cablu) prelungitor
adaptor -
s Netzkabel netka:bl
s Verlngerungskabel ferlenerunska:bl
r Adapter adaptr
1

.: La cumprturi

mbrc te incltiminte

Kleidung und Schuhe
Caut un magazin de haine Ich suche Herrenkleidung/Damenkleidung.
pentru.brbati!f~'!'e.i........... i~. z.u.:. ~~.~e.re.f1~1a.i~U.~(qa:~~n.klaidu.n . ..... ...... ..
Unde g.s~.sc: '. .'.:.?. . ...... .. _. . .'vY<? fi.'!cJ.eJ~~:: .J y():.fi.nde.ih? .. . ..... .. .... ........
Mi-ar plcea pe alt Ich htte es gern in einer anderen Farbe.
culoare'. . .... ........... .. .. i~--~~~e..e.s.9.~~.rr)_i0..a.i_r)~f.~0cj~rE!0.f.a.rb_e..... .
..

Pot s-1probez? Kann ich es anprobieren?


.... ...... .. .. .. . .... ....... .~~n. i ~ ~s a.r,ipro~i:rE!0? ..
Le voi proba pe Ich probiere beide an.
amndou. . .. . . .. .. i~ pr.()~i:rE!b.a.i_c!E!.a.n... . .. . ......
Ce mrime e? . .. .. ...... ...... W.f!/C.~~- <;r<?e.Js.t.<:f:a.s? . v~lhe gr:_se.!st das? .. .
Nu este mrimea mea. Das ist nicht meine Gre.
. ... . .. .... . . .. ......... .. ~a.?i.~t,.r~i~~ n.!a.i.f1e.gr():sE! .. .... ... . ...
Mi-e mare/ mic/strmt/ Es ist mir zu gro/klein/eng/weit.
'larg. ........ . . . ... ~~. !~t.f.0.i_:.r .!lJ.:.9.r():S/kla.in/en/vait ..... ... .
Mj-ar trebui un numr Ich brauche es eine Nummer grer/kleiner.
mai m~re/in.ic.. .. . .... . .. . .. . ih .~ ra_u_~E! ~.~. ~i~e..nu.n,:i.a~.9.~~:?.~.rf.kla.ir,i..r. . . . . ......
Unde e cabina de prob? Wo ist hier die Umkleidekabine, bitte?
.. .. .... .. . . .... v<:>:.ist~ !:.r.cj i: YrT1klaid.ek.abi:n,e. bite?. . ...... ........
Rmne pe mine. Ich behalte es (gleich) an.
. . . .. i~ .~E!~~l~e..e.s..(gla.ih). an_.....

~ lmbrcminte
'(/eidung
tricou s T-Shirt ti:~rt
cu mneci scurte kurzrm lig kurtermlih
cu mneci lungi langrmlig lanermlih
polo s Poloshirt po:lo?rt
cma~ sHemd hemt
bluz de trening s Sweatshirt svet?rt
pulover r Pullover pulo:vr
cardigan e Strickjacke ~trikiake
pulover r Pullover pulo:vr
pulover pe gt r Rollkragenpullover rolkra:gnpulo:vr
jachet eJacke iake
hanorac r Anorak anorak
rMantel mantr
r Anzug antu:k
r Smoking smo:kin
rSakko zako
e Weste veste
s (Damen)Kleid (da:rnen)klait
eHose ho:ze
e Jeans gi:nz
e Kordhose kortho:ze
e Hfthose hftho:ze
e Cargohose kargoho:ze
e Shorts ~o:art
rRock rok
r Minirock minirok
r Pyjama pga:ma
e Unterwsche untrve?e
e Unterhose untrho:ze
s Tangahschen tangah:shen
r BH (Bstenhalter) be:ha: (bstenhaltr)
s Hemdehen hemthen
r Sf;p slip
e Boxershorts boksr?O:rt
s Unterhemd untrhemt
e Socken zokn
e Kniestrmpfe kni:?trmpfe
eStrmpfe ~trmpfe
e Strumpfhose ?trumpfho:ze
e Badebekleidung ba:debeklaidun
r Badeanzug
ba:deantu:k
e Badehose ba:deho:ze
r Bikini
biki:ni
r Regenmantel re:gnmantl
s Hosenbein ho:znbain
rrmel erml
e Kapuze kapu:te
r Kragen kr.2_:9n
r V-Ausschnitt fauaus?nit
regenfest re:gnfest
e Gre gr:Se -
circumferif!t tc\iieT .
l lungime "". "" - -
1cu nasturi
1aafermoar
fermoar
Accesorii
~ Accessoires
p..eturi
I curea
1 bretele
1fermoar
1scai
1 nasturi
1 brlar
( lintiJor
( cercei
1 poJet
1 umbrel
1ppc
1 ppc de baset.>alf .
1 plrie
1pi
1 ~rf
1mnuJi
ochelari de ~oare

Pantofi
Schuhe
~ .... :-: ~: .. ..,.: i~ . . . -.,.'i.- ~:___ - '" .:-~ .-, ~: , -. _..
~ _, -. .,_" -.-~ :_.
La.cump.ilraturi ~ . - ' - . ~: :}~4

La po1t
Auf der Post
~ ctori s t:rimitc; ich mbcfite.einen Einschreibebrief

scrisoare recomandat. abschicken.


. ...... . ........................................ i~ .rr19.h.tt?.a.if1e.r:i <Ji.ri~r~i.b,e_qri:f~p~_ikri ...............
Prin po~t normal, v Normal, bitte.
.r~9:. .. . . . .................. ..............ri.o.rrn.a.:1.1. qitt? ... ........ . . ............... . ............. .
Un plic/timbru, v rog. Einen Umschlag/Eine Briefmarke, bitte.
...... ... . ...... . ............ ................a.irit?n. Llrl)~l.a:l<(a.i ri~. 9.~i:.frl).a.r~e.. _t)itt?......................
Ce timbru imi trebuie Welche Briefmarke braucht man nach. .. ?
.P~~~r.U.. ~.'..?. ... ..........................y~l~.eb.ri:fr:n.a.r_kt? ~.~ a.~.h..t. r:n.a.ri .n.a.:.h.?. ... ...... .
Ct cost o scrisoare pn Was kostet ein Brief nach. .. ?
_l_(l. ~. '..?. ................. ........... ......ya.~ .k.q~t~t _ai_r).~ri:f ria.:~?. ............ . ................
La ce ghi~eu se predau Wo ist der Paketschalter?
.P.a.~~~t~ ~....... . . . .. . .\/O..: . i~t c:J.~:.a r pake:~~.~ l~,r?,. . .. ........ . . ........... . .... .
.. . ..

e Post post
r Brief bri:f
e Postkarte postkarte
r (~rief) Umschlag (brl :f}um~la:k
s Paket pake:t '
e Briefmarke bri :fmarke
eAdresse adres~
e Strae ?tra:s~
e Stadt ?tat
- e PLZ pe:eltet
. e Zustellung iu:~telun . ..~ -"""'"'-='~~"""'
per Einschreiben per ain~ralQeri
mit Luftpost mit luftpost
exP.,ress ekspres
_: Situafii de urgenfil

S tuatii de urgent
otsituationen
Ajutor! ............................... ............. tf!!f~! ..~ilf.e.! ..............................................................
Fod ... ................. ...................... .. F.e.u.e..r!...f()y~r.! . ....... ...... .. ... ..... .... .
Hotii! .... .. . .............................. P.!e.b..l ..cJi:p! ................................................................
Arentie_ ! ............. .. .... . . .. .V.C?!S.i~~t.~ ..fc:>.:~r.z.i .h._t! .. ... . ..... . ..... ..
Chemat,i__ itJ'::'.~C>~(PE!. c::i_l'lE!Yit! ...... H.o.1~!'..S.!e. fjil(e.L h.():l~Jl.~i: .h.ilfE!!.. ... .... . .....
M/Ne puteti ajuta? Knnen Sie mir/uns helfen?
...................... ..... ..... ..~9.0e.n. .?i:()1_i :~rf~.n.sh.~!fri.?... . ... ......
Este foar.t~. l.J.r.9E!f.lt'. .................... .. ~sjst s.e.~r cl_r!f19~r7_ci_! ..i:.s.iS.t.?<=:.r.cj~i. r.1e.n.t.! .... .....
Am fostJE!(l.J i~'. . ... ... ... .. IC:.h. ~U.!cle..b.e.s_te>_h.f.e.T1: i~ y_urcje .b.e.~~():le.f1. ........
Am fos.~. ~t.itC::.a.~'. .... .. ........................ lc:.h. ~(J!c/e. P/J.~r.fa.11.e.fl: .. .ih..'(ur<:J~. 9:b.~rf~l~r1.....
Am fost violat. Ich wurde vergewaltigt.
.. ..................................... i ~. yu,rcje fe..rg_he.vy(lltig t .......... . .. ... ............ ..
Ne-a fost spart camera. Unser Zimmer wurde ausgeraubt.
... ......................................... L!0?r .Wn..rYL!r<J~ .Cll!.59.h.e.r~IJ.b.t. ......... ... ............
Ce s fac? Was soll ich tun? vas zol ih tu:n?
01emafi . iloiitiais.i.v.i-e~ Rferi .sieaiei>iiZ:eilderliJ'idieri5i . ..... ..
. ... ..... ........ ... .. ..... r_u.:.ff).?i: <Ji: _po l iJ~ i(cj~_:ri. _f)();!Cj ! :ri~t.. ..... ... ...
Puteti opri? Knnen Sie bitte anhalten?
knen zi: bite anhaltn?
Nu m :S.i~~:~if,~. :: :: : : .: :::: ::.khf.J.&.1~:fiif.C.h.'~i~h.f.9..t..:.ih.fq:1~ ~ih f1ifo.9.~:t
Trebuie s imi iau Ich brauche meine Medikamente.
medic"i:llE!.r'l~E!l_E!. ................. i~- .b.ra..u.h.e..rllain.e..()1ecj i~~ r.n.~n_te. ..........................
M d()ar_E!:............... 1c:.h..~.C1.b.~.~~~.'!1.e.r?e.T1:.!h...h.a.:b.e..~.rr1~.r ~.n. ............. .
Trebuie s m Ich muss mich hinlegen/ausruhen.
Witin~/()~ !.h. r'IE!S.C::.... ......... .......... ....ih..r.n. LI s.11_1ih.._hin. l~:g_n./a.u. ~rl!:~() ........................... ..
Am avut un accident. Ich hatte einen Unfall. ih hate ainen unfal
Mt-au .ti-ai .il~ilortii "Mein. i'55!9ai1zes~eiCI wrde9es'iFi1eri~
"':-............rll.a.i() pa_s(gan.~~~.9.h..~ lrY.U..~cJ.e .9.h.e.~.~()_:!~r1 ............
/toti bit.r'l.i.i:........ ..........
Nu am. l'liC:i.t1ri i?~l'l.! ......................Jc:h.. ~(J.b.~ ~e.if1 ~e.lci_! ..i_h_.h.a.:~e k~i.n. g~e.lt! ...........
Nu am asigurare de Ich habe keine Reiseversicherung.
cltorie. ih ha:be kaine raizeferziherun
Mi s-a- pierCiui .v.iiz~ .. ... ...."Mein. kiierTst .verschwnden~ ...................... .
.... .............................. ..........rr1.a_i11 _k()fr_ist.fE?r~\fL!r1c:l.n. ................. ......... .. .
Copilul nostru s-a pierdut. Unser Kind ist verschwunden .
. ........... .......... ... .. .................... un.?.r .~i.n.t.i.S~ _fe.r~\/~_ncj.n ........... .................. . ... .....
Am pierdut cheile (de la Ich habe meine Autoschlssel verloren.
.".1.Cl.~.i '1.~).'. .............................. ....... ih. .h.a:~~ 111a.i11~. a.~.~()~IQ.sl_ fE;M.o.:.~~ri................. .
M-am incuiat pe dinafar. Ich habe mich ausgesperrt.
..... ................. ....... .. . ..!h...ha:~.111.i.h..a.usgh.~~~.rt .. ................. .
Trebuie s dau un
. . . ... ...... . . . . . .
telefon. Ich muss telefonieren. . .. .ih. . .
... . . . . . . . . ....
..
mus telefoni:ren
..... . . ...
............ .... . ... . . . . .. . . ... . .

Mi s-a descrcat telefonul Mein Handy-Akku ist leer.


mobil. ....... . . ............ .
. ...... .....
main hendiaku ist le:r
. ................. . .. ......... .. . ... ....... ..... . ......

Pot s dau un telefon de Darf ich Ihr Telefon benutzen?


1(1 .~ .u .m..rl.~Cl.V()a.s.~.~~.? . . . . a.rf..ih i.:.r. t(;IE;f.o.:n 9e.n.LJlr1!. ... .... .... .
Unde este toaleta? Wo sind (hier) die Toiletten?
...... .. ..... .. . . . .... ..... . y(): ;Zin.~ . (h_i_:~!l.d. i:_~()_al_e.t11.?... .... ....... ..
Nu este hrtie igienic la Aufder Toilette fehlt Toilettenpapier.
.~~a.l~.t~:. ..... ................... . ....a.!-J.f .d.~:~r .~<?a.!~.~e..fe:l.t _t9?,l~t.n.P.()P.i;r .......... ..
Unde e cea mai apropiat Wo ist die nchste Polizeistation/ das
seqie de politie/cel mai nchste Krankenhaus? vo: ist di: ne:hste
.aP.~<?.P.iCl~.~p.it~l?. .. . .. ........ pql!Sai}t.()J!<?:~/~as n.~:h.~~~ kranknh.<3.u.~.?.. .... .
Cum putem ajunge la Wie kommen wir zu der rumnischen
Ambasada Romniei? Botschaft?
..................... ................ ....... .. _y i: ~().rn~l1\fi:~~Ju:.d.~.:~r.r.ljl11_E::ni~~. ~():~a.f~?... .
Vreau s sun la Ambasada Ich mchte die rumnische Botschaft
.R~"!l.~ l'.li~!: ....... .................... ...~.f!n.Jf~.f): .i.h..111.~~te.di: ''=1.f!.l.e.:.r:i!~.e .~:~a.fy armdr
Sunt strin. Ich bin ein Auslnder. ih bin ain ausle:ndr
. ... . . . ... . . .
.. . . . . ..... .. . . . .. .... .... . . . . . . . . . . . .. .
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

.~ U..(v~) J.n.t~I ~9:. ....... .. ..!~~. '!er~~e.~.e. S.i~ n.!~.~~. .ih..fe~r~te:~.~i:.r:i!h..t .


Vreau un translator. Ich verlange einen Dolmetscher.
. .. .. ... . . .... ... . .... ih. .f~r!a.11~ .a.i11~~. ~ol.rne~r. ... .. .... .......... .
Nu am fcut nimic ilegal. Ich habe nichts Ungesetzliches getan.
.. . ............. .............. .... .. ih. .h.a.:~~ 0.i.h.LUf'l9.h.~Z.~!1!h..~.s .9.h ~~a. :~ ........ ..... .
Nu ~tiam asta. Das habe ich nicht gewusst.
. . .. .. .... . .... .. .... .. .. .~.~. ~a:~~ .i~.f1.ih~.9h~\/!-JS~ ... . .... .. .... ....
Nu aveti dreptul s faceti Dazu haben Sie kein Recht.
.a.~~CI.'. . ............ ... . .. ..... .. ~ a.i~.:~.a.:.~n,:. ~a, in.J~h..t .. .. ..... ........... .. ....
Ct m veti tine aici? Wie lange wollen Sie mich hier festhalten?
. ........... . ................. .. .. ... ............. vi: lane volen zi: mih. hi:r
......... festhalten?
...... ... ..

V rog s imi anuntati Benachrichtigen Sie bitte meine


familia. Angehrigen.
.. ...... ... . ...... ..... . .......... l:J.en.a:h,r.i.h.tigf)_~i:~it.e .~a,in,e.~.nghe.h9~r!9ri.. .. .
Nu cunosc locurile. Ich kenne mich hier nicht aus.
. ...... .............. . .... ............... .... ih.. k.~r1~.111i.h. h,i.:~r.0.ihtau.s. . . .. .. ... ..... .
M-am rtcit. Ich habe mich verlaufen .
. ....... ..... .... .. .. ih.h.?.:~~.rl'.i. ih..f~.~.r l.~ufn . . .......... . ... .
Nu ~tiu unde sunt. Ich wei nicht, wo ich bin.
.. ............ . . .. . .... ...... ih,.v_ai.~.'.'.i.h.t! \/():..i_h ~ill ..... ...... . .. ... .
.
_- Situafii de urgenf .

11H ~ij.:~J.S.~*~:::::::::::::::kh.:h..k~H.~9.~r/.P.~f.st~i:h.h~.:~~:'h.~~~r/.~~r~~.
11H frjgl,~a..1.~.'. . ;,., . . . ... . . . .. ... . . MJ'. .iS.t ka. ft/h~i '. ...rr..:~rJst. ~.~.IYh.~ is, . .. .. . .
... ~ u cum functioneaz. Ich wei nicht, wie das funktioniert.
ih vais niht, vi: das. ......
funktioni:rt
..... ... . . . ... . .. . .......... . . . . . . .... . ... . .. . . . . . . .. . . . . . .......
.. . 1. ... . . ... .

51 im.prlJ.~.ll~~li.?........................~Cl'.'fl. if:~ e.s .rr1ir.1e.i~e.fl.?. .. ~~n...i.h..~5.. 111.i.:~.r..1.~.i .er)? .


51 puteti da inapoi? Knnen Sie es mir zurckgeben?
. . . ............ . ~?.n.~f"l. ~i; .e.?..rn. iAr.~l.J r.9_ ~g~e.:~11.7.
. . . . . . . . .. . . . ... . .. ... . . . . .. .

Putern s rmnem aici Knnen wir hier bernachten?


peste--~~~pt~! ................................~?.f1~f).\fi:.r.~.i.:~~..9.:.~.~.r1.~. h.~n.? .........~......................... .
lsati-m/-ne in pace sau Lassen Sie mich/uns in Ruhe, oder ich rufe
sun la politie. die Polizei.
l~S.11. ~i:.111.ih./l.J115. iri..rlJ :~.o.:cla.r. i~. rll :f~. ~ i:. p()I iS.a.i....
. .. . . . . . ... . . ............. .. . . .. .. . . . . . .

Nu v~~Ci.ll. P~<>.l>.!~'T.'~................. l<:h.~il/.k~i_t:1. P.r.o.P.l~f!I~'....i~yi 1.~~ if)e pr().~ 1~:111.e


MH!.fr.i~~ . (~~ .i'.'~IJi~~). ............l<:fl..~CIPl? (lj(jfl.l?.fl),,flgs.t:... ~ ~. ~.~.:.~~ .(~..:e.n)~ ~S.t..


Voi face o plngere. Ich werde mich beschweren.
. . .............. . . i ~..v.e.:..rcl~. 111.i.h..~.e~\f~:r~f) .............. ..... ......... . .
... . . . . . ..

Cui trebuie s m An wen soll ich mich wenden?


adresez? an ve:n zol ih mih vendn?
.. . ..... . .. . . . . .. ... .. . . ... .... . . .. . . ... . ....... ... . . . . . . . . ... . ....... . .. ........ .. . . ... . ........ .. ...... . . .. . .. ..... .

Cabine de telefon se gsesc la fiecare colt. Majoritatea acestora functioneaz CU


cartele telefonice (care pot fi gsite in mod normal la orice chio~c}, mai rar cu
monede (valoarea minim a monedelor fnd de 20 centi). ln fiecare cabin v
st la dispozitie o carte de telefon Gelbe Seiten.
Numrul de urgent 112 este gratuit.
E cineva (pe-aici) care s Gibt es hier jemanden, der mir mit der
m ajute s il/o repar? Reparatur helfen kann?
ghipt es hi:r ie:manden. de:r mi:ar mit de:r
reparatu:r helfn kan?
unde este ,ef rliaf .. w.isi die riacfisie.werksttt, "bitie?
apropia~. ~~r.Y.i.~~: .a. ~-~~.?.. . .. .. \/().:_.i.st__d ~:nE?:~st_eye r~~ta. t,_~it~? .................. . .. .
Tractri auto
~ Abschleppdienst
Mi s-as~r!c.a.t rna~i".lti.'. .. .......... .M.l?in.f\U.~() /S.t.k.c:zpl!.t~..rr:ia.in a..l!~(). i.s~ .k.aplJ.~.....
Puteti chema pe cineva s Knnen Sie jemanden anrufen, der mich
ma tracteze? abschleppt?
... .............. ...... .................. _k~.r1~1'1.~i: i_e:rna..riq.ef1 .a.rir.u_:_fr\q_e_:r _rf') ih ap~l<=pt?. ..
Ce numr (de telefon) are Wie ist die Nummer des Abschleppdienstes?
servici_U.I .cf~ ~r.a.~t~~ir .... ... \{i: is_t_q_i:_riuf11.r_qE?s a.p~l_ep~i:n_ste_s_? ....... .. .......

Sunt pe ~oseaua nr. . . . Ich bin auf der Strae Nummer.. .


ta aproximativ... (de) ungefhr... Kilometer von der Stadt.. .
ki.lometri de ora~ul. . . ih bin auf de:r ~tra :se numr.. . unghefe:r...
............... ..........~i l()rT')E?:t_r _f()n _d,e_:~r. ~ta.~ ... . . . .... ....... .
M puteti tracta pn Knnen Sie mich (bitte) in die nchste
ta cel mai apropiat Stadt/zur nchsten Reparaturwerkstatt
ora~/service auto? abschleppen? knen zi: mih (bite) in di: ne:hste
.. . .. .... ...... .. .. ~ra.V.JU.r..n.E?:~~~.n. rE?pa.ra.~lJ:.r\fE?rk.~t~t a.p~IE?J?f1? .
Si-mi las lucrurile in Soll ich meine Sachen im Auto lassen?
ma~in? .... .. ... zo.1ih. rn.?.i_ne. z.a.h.0 ,i,rr,i a.1Jt()_ la.~0? . .......................
Unde anume imi veti Wohin genau werden Sie den Wagen
duce ma~ina? abschleppen?
. . ... .............. .. ....... ..... .. vo.h.!r:i.9~~0.a.u.ye:r~.r1. z~: d.E?:riv.a.91'1.a.P~.1E?J?0? . . .
Ct va costa?
.. . . .. ........... Wie viel wird es kosten? vi: fi:I virt es kostn?. .
. . . . . . . ............. .... .. . ..... . . . . . . . . .. .. . . ..... . ... ... . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . .

Este o ma~in inchiriat. Es ist ein Mietwagen/Mietauto.


. ................ ..... ........ .. e.~ . is.~. a.!nrrii:t_v_a_:gn(r:,i.i.:~a.lJ t.().. . . . . . ..
Cheltuielile de tractare Wird frs Abschleppen das
wor fi suportate Mietwagenunternehmen/die Versicherung
de compania de aufkommen? virt f:rs ap~lepn das
inchiri e ~!/.a.si.9.U.r~.~.i.~. ..................rll i:_t\/a. :gn, lJ'!.~. r0e.:r::i~r:i!~ i_:_~e.r ~ i_h.~rlJn. ~.lJ fl<().rri~r:i?
ll1puteti duce pn in Knnen Sie mich in die Stadt fahren?
Ofil$? knen zi: mih in di: ~tat fa:ren?
rot sa inc'hi.rieZ'.it. . ... Kann iCii"fife; irgendweinen nde;e;:, .. ..
~n de prin apropiere? Wagen mieten?
. ... . .. .. ... . . ... ~~11. ih..~-i :~r. _ir,g r:i t\(();,a. ir:i.e.f1.3.1'1~.e.~e.J'. ya.:9.f1.r:,ii_:t_I') ! ..

In service-ul auto
.... In der Autowerkstatt
lmipteti" reilra.ilna Cie knnen.sie.mir einen.Reifen wecfisein?
cauciuc?
... . .... .... ..... . ... . ...........
knen zi: mi:r ainen raifn veksln?
............. . ... . . . . .. . . . .. .. .. . .... . ................................ .... . ... .. . .. ........ . . . . ... .

Am o problem la Ich habe Probleme mit dem Getriebe/dem


transmisie/motor/ Motor/der Lenkung/den Bremsen.
/directie/frn. ih ha:be proble:me mit de:m ghetri:be/de:m
... ............ ........... ' .. ... mo:tor/de:r lenkun/de:n
................................... bremzn .................... .
.......
Puteti s aruncati o Knnen Sie es sich anschauen?
p~iyir~ ?...... .... ... .. . .. . .. .. .... .. ......... ~~.i:ie."!. ~i: .e.s..~.i .~..a."!~a.~~~.?........ . .. . .. ... ..... ... ... .. .
Aveti aceste piese de Haben Sie diese Ersatzteile?
..schimb? ha:bn
..... ................ . ..... ................. ' .. .. ............ .... .....zi:
.....di:ze erzattaile?
.. ..... ......... .1. ...... . ....... ............. ' .. ' .... '........ .
Motorul se Der Motor luft hei.
.~U.P.ra.~11~~ l:z~~~~ ........... ...............cje:_r_rn.o.:t()!. _l()Y.~ .h.~is_ ..............................................
Am o scurgere de ulei la Das l luft aus.
motor. das :l loyft aus
rrebuie.5:<>n;i>fote:Z;<:i7.miJ55;-ricfiiiiei1: ......... . .... . . . .... ... . .

uleiul. ih mus :I na:hflen


Tmi.freb.ie.iichicicte;c1ib;adikiiiwa55e;:
rdre. ih brauhe k:lvasr
Frneie . tunc1ionei oas.At.bremsiscfiieciit~
.clJ.rll. ~r_e,i>.l_li~'. ................................. .cl.a.s .~.u.t()..~rE?.rn~tjlE?_h_t.................... ...............
Directia trage (spre) Die Lenkung zieht nach links/rechts.
_st~ 1) 9.C1/.c:f r.e,~pt_Cl: ..........................cj_i:_IE?nk_ u_n, _ti:t__n_a:h. 1in.l<sfrE?h.L ..... ............................. .
Motorul vibreaz la Der Motor klopft bei niedrigen Drehzahlen.
~1:1r.ali.i_ r1li~i'...................................ci.e.:ar_rn():_t()r kl_()P.~~-ai_ f)i:qr_ig~. d.rE?JaJn. .. ........... .
Motorul se opre~te la Im Leerlauf geht der Motor aus.
r~ 1~.rl.~.i'. .................................... ........ i'l1_le,:__rl?l)f_9h.E?:t .ci.E?:~r. rT)():t()r_?U.?....................... .. .
Tmi puteti incrca ba!eria? Knnen Sie meinen Akku (wieder) aufladen?
knen zi: mainen aku (vi:dr) aufla:dn7
. . .... .. . . ..... ... . .... ............ ... .... . . .. .... .......................... . . .... . .
Ct ar costa o baterie Was wrde ein neuer Akku kosten?
f1.C>.U.~.?. ........................ ...... ......... .. \l~~.\/9r.d.~ a.i.11..noY.~r.~~~..k_qs_tr:i?................................
Nu-mi merge Meine Klimaanlage funktioniert nicht.
.~1 i.~.ci~i:z.ci r.~~ :................................... '11.a.i."!i;.~! i:. rn.~.a.i:il~tg _ h_ e__fl) ~!q_i'?.f) i:rt ."!i~t ....... ..........
Nu-mi merg farurile din Meine Scheinwerfer/Schlusslichter
fat/spate. funktionieren nicht.
................. .................... .........................'11.?i_"!E?.~ai"!\/E?r_f,r(~l_usliht~r f.':10.~~!().n.i:rE?f) n_ih.t ..... .
Nu merge bine Ich habe ein Problem mit der Servolenkung.
.s.~r.Y.e>ct i.r.e.~l!C1 :........................... .... i~ ..h.a.:.~i:. a,~ 11.pr()~IE?:'l1 .rn.it _qE?:~r. :ZE?r\f()IE?.n.k_ u_n, ........ .
Nu pot s cobor frna de Meine Handbremse lsst sich nicht lsen.
mn. maine hantbremze lest zih niht l:zn
- - ' .... t - ; . .... ~ ~. . . . :

. .: - . : .~ . ~ . ~ - - - . ~- - - . .: ~ _~-_;~ . ~ ~
Situafii de urgenfa .=\?2
Mi ~ sridil.it..m~iniL Er isi in. meiriAi .iiirieiri9eiien~ ..
. .... ................ .. .. . .. .. .. ............... .. . ~:r ist.ir:i..rn~!r1 .a.~t() _~!n..aing_h~la.uf.n. ... ... . ... ..
~ .tr~~!-:1~ .P.~. roi u. . ............. .. ~r ist bei R_o_~g~fahren. e:.~.Li_srb.a.Lre>;t.9h.~fa:ren
Nu, nu am baut. (alcool) Nein, ich habe nicht getrunken.
... . ............ .. ............. ....na.ir\ ih..h_a_:_b.~ 1_1i~.t .9~~,Vu.n.~.n. . . . . . .... ....... .
Mi-/Ne-au furat ma~ina. Mein/Unser Auto wurde gestohlen.
............ . ............... ..... ..... ......r:n.a1I!(lJn.z.r..a.u. t.<?. .V.L! r.d.~. g.h..~.~ t.():I ~ n. ..............
Mi-au blocat roata Ich habe eine Kralle bekommen.
~Cl~.i.r:i_iL ... . . .. . ............ ih ~a:be a.!n..~.~r.a..l.~b.~ko.ri:i.e.n. ....... .. ......

Mi-a fost ridicat ma~ina. Mein Auto wurde abgeschleppt.


. .. .. . . ... . ......... .J!lain au~e> Y.Y.f~.~- a..P.9.h.~~l~PL . .......... .
Mi-am incuiat cheia in Ich habe meine Schlssel im Auto
ma~ma. eingeschlossen.
.. .............. ... ...................... ..1 ~-.h.a.:~~. r:na..1ni: J I()sl_i.rn.~.u te>..a.i.n.9.h.~~19sn. ........ .
Suntem prin~i in trafic. Wir sind im Stau stecken geblieben.
. .. ............... . . . ......... ... ... . vi:r Zi(')t ir}!Jta..ll ?t~kn ghet?lr:bf!. .. ........ . . .
~~.f.~~-~~ ~-p~n.. ........... Ich hab~!n..e.n. ~19.tJ.~'?: .ih. h.a.:t?~.?.i()_en_ platn
Am ie~it cu ma~ina de pe Ich rutschte von der Strae.
~-~s.~~.'.. ...... ....................ih. ru~t.~.f.o.n.~:.r ?tr_a:~e. -.. ..................... . ..
Am rmas impotmoliti in Ich bin im Schlamm/Schnee stecken
.n.e>r<>.if ;z~.PCI~~-'. ................................9~~~!~!?.~'..1.: ..i_h_.k>i_n 1.rn.la.r:n/n.e:_}te.~I!. 9.h.~l?I i:pn
Mi-a srit in cale un Ein Tier lief mir in den Weg.
()I._.
a.r:ti.rl'l_ ........... .. . . ain _ti:r li_:.f.rni:.r lf1__de;r:i ve:k................ .. . .
A trebuit s frnez brusc. Ich musste scharf bremsen.
............... .. . . ... .......... i~ m1.:1.~~~Ja.rf.q~~0'1.z.n . .. . .... ..... .. ..
$oferul din spate a intrat . Der Fahrer hinter mir hat mich angestoen.
.ill .'!1 !."."~'. . ..... . .. .~.:.~_r..f~:.r.r. ~i.n.t~r. r:D i;.~. h..a.t.r:n l_h. ~ r19 h._eg9:.~0. ....
$oferul din fata a virat Der Fahrer vor mir bog pltzlich ab.
J>_r_u~~-~ . .. .... ..... . . . ................ de:~_r..fa,:_r.r.f.o.:.~_r .l'.'0!:.r. ~.9:~ .P19.~! i~a P. . ..... .
Au cedat frnele. Meine Bremsen haben versagt.
.... .. ..... . .. .. ................. . r:n~iD~ b~~r:n.z.n. .h.~:~.'.l ferza_:g~. . ............. .
~v~a..rti.Pr.ioritate. . ............. lc.~ .~'?.tte..g!.~.'!.O.r.fq~(t. ih h.~t.~i.:JO.:~f~:rt
Un alt ~ofer m-a scos de Ein anderer Fahrer hat mich von der Strae
pe ~osea . gedrngt. ain anderer fa:rr hat mih fon de:r
. ..................... ..... . . . . . . ~tr.~.:~~ -9 .he.d.r~n..t.. . ..................... ..
$oferul vinovat a fugit de Der Fahrer, der den Unfall verursacht hat,
la locul accidentului. ist geflchtet. de:r fa:rr, de:r de:n unfal
... .. ........... . . . .. ... feru:rza_h.t..h.?.t!_i~t gh.efi.~:h.t~~ ........... .
.PC?.~. s pl.ec} . ... ........................... K.:C?r,i f1 .~C.~ sc:h.<>.T7.gefu~n? . ka.n i~..~<?:.~ gh..~:.~n?

~ Ladoctor
Beim Arzt ...................... .. .

Nu m simt bine.
. . . . ..... ..
Ich
'... fhle
.. . .. ..mich nicht .wohl. ih f:le mih
.. .. .... ..... > .
niht vo:
M i~e. g ~e.at.-. . .. .... ................ !'-1ir. J~t...~.e,1....~ i:~~. ~s.t . q.: .~~ .................... .......... .
A~ ameteli. . .............. ~irJ~t?C:h"'!_if1cJ.e1!9 mi:r ist .?v~n.delih
M doare capul/stomacul. Ich habe Kopfschmerzen/Bauchschmerzen.
.. .. ih ha.:b~.k<?P.f~r::iefin/bauh~merI". . .
Am diaree/Sunt constipat. Ich habe Durchfal/Nerstopfung.
.. .... ..... .. .. .. . ............ i~. ha.:. ~~.~.u.rh..fa.l/~er~~opfun ........................ .
Am ceva la picior. Ich habe etwas mit dem Fu/Bein.
............. . ...
ih ha:be etvas mit de:m
........... . . ... .... .. .
. . ... . ... . . . .....
fu:s/bain
.. . .... ........ . . .. ..... .

Mi-am sucit glezna. Ich habe mir den Knchel verstaucht.


. . .................. ih ~a.:.~~.:0.i.:. r~:n .~n~hl fer~tau.h.~...................
Nu .P~.~ .merge. . ................. ) eh, k~n.n..~~C.~Uc;1yf.en. ih.ka0 .n.i~.t _laufn
Nu pot s-m i mi~c bratul. Ich kann meinen Arm/Hand nicht bewegen.
. .. ... ... ...................................... i~ ~.a.n..:r:i.~.i.f1~0.~r.~!~.a.nt. n_ih.t ~~\/~:gn... .. . .. ..
M-am tiat la deget. Ich habe mich in den Finger geschnitten.
..................................................... .........ih...~a.:.~~.r:'.i.h..!0.9.~:0. ~.n..r .9h..e ~0.i~0 .................... .
M-am oprit la mn. Ich habe mir die Hand verbrht.
..... .... .. .. . .. .. . ............. . .
ih ha:be mi:r di: hant ferbr:t
........ .. . .... .. ........ ... . . . . ........ .. ..... .

M doare f.~arte.t~.r.e.:........... Es tut sc.~.r~.c.~lic.h weh. e~ tu:.q.~~~!i~..v.~:


.M ..<:l<?.~r.e . . ................ (C:h..~9be.~.C.h.'!1e.~z.en: ih ha:~~.~.rri~.r~r:i .....
lmi puteti da ceva Kann ich' etwas gegen Schmerzen
impotriva durerii? bekommen?
.... ... ..... . . .. . . .... ..... ........ ~a..n. i.h. .~tyas9h,~:g.n ~ mer~r: be.ko.~er:i.?.............. .
.~l:l..v~c:l l?in~. . .. ................. ...fC:.h. ~~~~.~C.~/ech,~. ih .ze:~jl~~t ...... . ...
Am indigestie. Ich habe eine schlechte Verdauung.
. ..... . ... ih ha:be a.in~jl~hte ferdaul!n ..... .... . . .
Am
. .. ... ..
arsuri .
la stomac. Ich habe Sodbrennen. ih ha:be zo:tbrenen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . ............... .

Nu am poft de mncare. Ich habe keinen Appetit.


.... ............ ... .. . ... . ............. .. ... i~ ..h.a.:.~~ ~a.in.~n ap~.ti:.~ . . . ...... ......................... .
Am vomitat. Ich habe mich bergeben.
ih ha:be mih :brghe:bn
.m .mncat ceva striC:t:: ... ictd1.be.wsschlechtes.gegessen: ..
. . .............. ... . ih .ha:~ va.s .~.le.htes gheghesn .. . . . . .. .
M.~ <:l~ar.e gtul. .. .... ... ......... (c.~ h~~~.H~.ls.~ch.n:ierz.en. ~h..~.a:.b.~ha~s?r:iie"In
Simt o durere i n piept. Ich habe Brustschmerzen.
... .. .. .. ..... .. .. ... ... .. ... ............... ....... ........ ih,..h..a.:~~. ~.~~~t~r:,i.~rJ0 .......................... ........ .............. .
M doare mseaua. Ich habe Zahnschmerzen.
... .... .... . . .. ................... ...ih .ha:b~ w.n~mer~n . .. ........... .
.

55 _ Situafii de urgent~ ..
..... ... . . .. . .......... .... . . .. . ............. ........ . ......... ...... .. . .. . .. . . .. .... . . .. . . .. ... . .. .... . ... . . . . .
Mi doare ingrozitor Ich habe schreckliche Rckenschmerzen.
spatelf:?.............................................. ih. .h.a.:q!?y~_kli.h.e._.rq~l1.?.r11~.r.Il1. ................... ...........
Mi ustu.r.. ~~.~ _ii_: -.................M.t:!!flt:!.l'il!9e.fl.P'.e.fl'.''!f1:..rl)(l_in.e. au_g,h.e.ri.!:>.re_11~11
Mi doa_r_ E! llr.f:?~.~.E!CI.~ ...................... F_s_s.Yc_~_t_!fli_c,h.J!fl .CJ.h.!. .e.s _?.t.ih.t f!lih.._i_rl).():~r.. _..
Am o tuse puternic. Ich habe starken Husten .
. .............. .............. _____ ih. .h.a.:q~_~t(lr_k 11.h._u:s~11............................. -
91!spir greu. Ich kann nicht richtig atmen.
. .............. .......... ... ...... ih...k.a.ri.11.i.h.t_r_ih.t_it:i_ a.:tll)e.n. ........................... - -
ll simt sl~_?i~'. ... _.......... . . ... lC:.h. f ~~lf!. !fliC:h. S.C.~"!c:7C.~- ._ ih. fQ:le. ll)_ih. .~v.a.h .......
pot _s_..c:i<>.r.'!l: .......__ ... . .1C:~.~c:7fl.fl.'!~C:~t. S.C:Nc:7(e.fl'. . ih...k<ln. .11ih.t ~la_:fri_. __ ...
Am o eruptie pe piele. Ich bekam einen Ausschlag.
_._. ................... . .... . _. ih.b.e.k.a.:.rri.<l.i.n.e.ri.CllJ~~la.:k. .... .... ......... _.._............ _.
ll mn~.1"1.C...9r.<>.":Z.l"l.iC:'..... F.S.iU.C:!rt.S.C.~te..C.~f!C:h.: ...E.'~ .i.U.!<t..~r~.~-1.i.h. .......... .
.

ESte a~ de trei zile. Es dauert schon drei Tage.


_....... .... -.__.......... _.... . ~-~ <:J.a..U..~t..~().:.n. .~~ai_ .~Cl:9.h.e... .. .... .. . . ...... .
Cum s-a intmplat? Wie ist es Ihnen passiert?
.......... .... ..... - .......Yi:_ is~ E_>~ i:_n.e.11.Pa.s.i.:~r~7-.. ..... ......... . ..
A inceput dintr-o dat Es begann ganz pltzlich (gestern Abend).
lieri sear.~.k ...... __ ...... ....__.. .~?. !:>.e9a.11.9?11!..Pl()Jlih. _(gh.~st_rfl (l:!:>_n.t)_...... _..........
III-am avut niciodat Ich hatte noch nie solche Beschwerden.
Mitei d_e_pr.e>.~.1.f:?i:ti_f:?~ _................ !h...h.at~.11.<?.h.n. i:zo.! h.e..!:>.e~v.~:.r0.e..n.. .__ .........._.
u am/are/are? Was ist mit mir/ihr/ihm los?
.. ............... . .... .... YCl~ is.t _ll)i_t _ll)i_:_r/i:.rf.i_:rl)_ I():~?........ - -- --- - ---
E grav? . -....__ ... _.__ ._..... ... ... !S..t .e.S..e.t..Yc:7~..E.'.flS.te.S.?. ...i~t..e.s .~_tv.a.se.~.n..s_te_s? . ..
Econta_g.i.~.~_?_ ............. .... ... . IS.t .e.S. .C1'.'S.te.C.~f!.flg?. _.i~t. ~.s. Cl .n.~~e_k.11.t ?.................. .
cat va dura tratamentul? Wie lange wird die Kur dauern?
.... -...... ........ . .... . . "'.!:.!Clfle. .':'i.~~i: k.U.:.r.<:J.a.u.rl1X. ................... . . .. . .. .
Am nevoie de retet Ich brauche ein Rezept dafr.
pentrua.s.~". .............................. ih.. b.rCl.u.he..(lil1..re_~~.P~. 9.a.f9.:~r .....................................
Am nevoie de o pereche Ich brauche eine neue Brille.
90U -~-f:?~~-~~l(l_r_i: .........................ih._b.r<luhe. (lil1~ _n_<?.Y.e. qrile ..........................................
Mi-ati putea anunta Knnen Sie meine Verwandten informieren,
nKle)e, v rog? bitte?
.......
....... . . .... . . .. . . .. . . . ~().n.~11. ~i:..fl'l(li_n.e. _fe. r\f(l n.~11..i.n.f()_rfl'l.i _:r.~_n_._ .~!t~!... ...
.. . . .. . . .. . .

Mama mea a murit de Meine Mutter ist an Krebs/Herzinfarkt/


cancer/in urma unui /Schlaganfall gestorben. maine mutr ist an
infarct/in urma unui atac kre:ps/hertinfarktl?la:kanfal ghe?torbn
cerebral.
Ce analize trebuie s fac? Welche Untersuchungen werde ich
brauchen?
.............................\f~lhe_ U.fltr:z:U.:h.!J.n.~.n. ."'.~:.r~e ih_qra_u.h.ri !......
... .. . . ... . . . . .
Nu il cunosc pe acest om. . Den Menschen kenne ich (gar) nicht.
....................... . .................. ...... .......~e,:0 r:rtE!ll.~ 11..k.e.0~. ih.(ga,;,r~. J1.i.h.t...... ............... .
A fost un accident. . .. ..
Es war ein Unfall. es va:ar ain unfal
. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . .. .. .. . . . . .. . .. . . . . ... ..
. . . .. .. . . ...... . .. . ... . . .. . . . . .. . .. . . . . . . , . . . .. . . . .

Am vrut doar s dau o Ich wollte nur helfen.


.rll~rl~ -~-e a.JU.~f:>r... ............ . ih, V()lte 11u.:,r he.1.~0 . .... . ......
Nu am fcut nimic ilegal. Ich habe das Gesetz nicht verletzt.
...... .... ........................... ............. .ih.h.~:~~-~.a.s. 9.h.t!~E!~ 0.ih._tfe,a,rle.~r .... ... .........
Ce dovezi aveti impotriva Welche Beweise gibt es gegen mich?
rl1~.a.!. ............... .. ............ye.lh,e. ~~\/~i~e...9h.}pt e.s.gh,~:gri. rn._ih,? .......... ..
Probabil c cineva mi 1-a Jemand muss es mir in die Tasche gesteckt
pus in bagaj/buzunar. haben.
...... .......................................................ie,:r:ria. f)~ _fl)L!S..e.sf!l i:,r.i11.~~:~~ ~e9 h..e~te_k! .h.~ : ~0
Nu ~tiam c este ilegal. Ich wusste nicht, dass es ungesetzlich ist.
............. ............... ................!h..\fljS_te. f)ih,t! cj~s. ~~.L!n.9.h.e.~e.JI ~h.. i~t ..................
Nu am but nimic. Ich habe nichts getrunken.
... .. ... ... ....... ...... .......... ..........,ih,_h,a.:~~ J1ih.19h.f!t.~l!1'1~11. .... .... ..:...................
Nu m droghez. Ich nehme keine Drogen.
............... .. .............. .... ..... .......!h...0e.:rn.e k.airie. <Jr.():911 ........................................... .
Am but doar o bere. Ich hatte nur ein Bier. ih hate nu:ar ain bi:ar
. . .... .. . . . ..... . .. . . . .. .... . . .. . . . . . . ... . .. . . ... . . . ... . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

Ct timp m veti retine? Wie lange wollen Sie mich hier halten?
..... .... ...........................yi:.!?J'le. .\fS!le.J1.~i;. rrl.ih,.h,i:~ r h. a. Itl)_?__ ...................... ..
Am dreptul la un telefon. Ich habe da) Recht auf einen Anruf.
ih ha:be das reht auf ainen anru:f
. . . . . . . . .. . . .. . ... . ... ... . . .. . . .. . . . . . .. . . . . .. .. . . . .
. . ..... . . . . . .. . . . .. . .... . . . .. . .. .. . . . . .. .. . .. . . .. . . . .. . . .... . . . . . .. . . .. .

N-aveti dreptul (s faceti Dazu haben Sie kein Recht!


a.~~a)! .......... ................. aJlj: _h_a:_~ !,l .z!;.~ai11..r~h..t! .................................
M puteti elibera pe Knnen Sie mich gegen Kaution freilassen?
.c:au.tiU.r.t~.?.. .................................. ..~~-n e.f)~i: fl)_i,h_ghe,:911 ~.a.l!J.i.():~.f!.a.n.?.~~?..............
Cat este cautiunea? Wie hoch wre die Kaution?
...... ....... . . . . . ......... ......._l/i:.h,9:.h..l/e.:r~-~.i.:..k~.~~!()_:.~?.. ......... .. .. ................

Pot vorbi cu superiorul Kann ich Ihren Vorgesetzten sprechen?


.~ .U..rl1.r'.~C1.Yf:>C}St_r~} ........................~~-n _i.h,.!:r~f'l. f():.rg.h e._z.eJt~11 ~pre.h. 0!....................
Voi face o reclamatie! Ich werde mich beschweren! .
. . . . . ............................................ ih ,ve.:.a.~~e.. rn..i.h..~.e.~l/~:r~11.' . ... ....... ............... .
.P.~~ -~.P.1.~.c?. ......... ... . . . . ............. 9<1_'.f.i~.h..~C.~.()!1. 9.e.~.e.fl?. ..~.a~f.!.h..~.o.:ri 9h.~:e.0!.
'
1

'

Locuinta
162

Locuin'a
Wohnen
.....

.U nde lc>cui.ti? .. Wo wohnen


. Sie?
. vo: vo:nen zi:?
.. ..... .
Locuim in centru/in Wir wohnen im Zentrum/in der Vorstadt.
suburbii.
..... .. . . .. . .. .... ..... . .. . - .vi:rvo:.nen im \e_ntr.um/in .d~:r f().:r~~a.t
Locuiti la bloc sau la cas? Wohnen Sie in einem Plattenbau oder
einem Familienhaus? vo:nen zi: in ainem
... ................... .......... . '
platenb.alJ o.:d.~ r. ~i~erri farrii:lien.h.a.us?
Stati in chirie/intr-un Wohnen Sie in einer Mietwohnung/
apartament de stat? /Gemeindewohnung?
vo:nen zi: in ain.r miy:_o:n.un(g~<?rT1a i.f1d~v():r\lJn ~
Cte camere are Wie viele Zimmer hat Ihr Haus/Ihre
casa/ apartamentul? Wohnung?
vi: fi:le timr hat i:r haus/i:re vo:nun?
. . . . . . .. ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .
~ w

Apartamentul are trei Die Wohnung hat drei Zimmer und eine
c:a.rl'l~~e. ~i . <>. .i>.LJC:~t~ri~.. ....... ~Q<:h.E?:. ~.i :y():.n.~n. hat.~r~iJir:rl~r lJ.rlt.~ ine .k.~e
Avem un apartament cu Wir wohnen in einer Zweizimmerwohnung/
dou camere/ trei camere / Dreizimmerwohnung. vi:r vo:nen in ainr
tvaitimrvo:nun/draitimrvo:nun
.> .
!. . . ... .... . . ..... . . .... . . . . . . . .. . .. ...... .. . . .. ... . .. .

Aveti ~i garaj? Haben Sie auch eine eigene Garage?


.ha:bn. zi: auh ai0e aigh~ne. g.ara:j_e? .... ...
Care-i adresa ta? Wie ist deine Adresse? vi: ist daine adrese?
Care e adresa
. . .. . . . .
de aici?
.. ...
Wie
.
ist die Adresse .... ...
hier? vi: ist di: aidrese. . hi:r"
.... ... . . .. . ...... . ..

La ce etaj stati? In welchem Stock wohnen Sie?


. . . . ... . . .. . . .. .. . . . in velhem ?tokyo:11en ~i : ? ......... .... ... ... ....
Stm la etajul inti. Wir wohnen im ersten Stock.
. . . .. . .. ... .. . .... . ... ...... ... . ..
.. _vi:r vo:nen im .e:arsten ~tok
De ct timp locuie~ti aici? Wie lange wohnst du hier?
vi: .lane vo:nst du: hi:r? .. .. ... . ...
'

Locuiesc aici din Ich wohne hier von klein auf/seit 5 Jahren.
.cop.il~.rief.de S. c:l~.i~ . ... .. ih vo:ne. hi:r .. .fon.. klain auf/zait '
fnf ia:ren
............ ... .
Ne-am mutat de curnd. Wir sind vor kurzem eingezogen.
. . yi:.r zint_fo:.r ku.r\en: ai~gh~S():90. .... ... ..
Din pcate, inc nu Eine eigene Wohnung haben wir leider
avem propriul nostru noch nicht.
.C.P~.r.t()~ ~.n..t: ..... .. ... aine ~ighene 110.:nu.n. ha.:.b~ vi:~.' lai.~.'.. ll.'?h.n i. ~t
. . .. .. .

Pn nu de mult am stat Bis vor kurzem haben wir zur Miete


in gazd. gewohnt.
bi.s fo:r kurt<?m ha:~n yi:~.r JLJr.llli.:t.e g h.~\/():nt...
Locuinta 1

schimbat Wir haben die Wohnung (gegen eine


aipartamentul (cu unul grere) getauscht. vi:r ha:bn di: vo:nun
mai ma~~). ...................................... ~9.~~:9.r1 .?it)~_gri):~e.re) g~et9lj~t...... ........................
Girsoniera este prea mic Die Einzimmerwohnung ist (fr eine
P!tru o familie cu trei dreikpfige Familie) zu klein.
.embri). di: aintimrvo:nun ist (f:r aine draik:pfighe
.. ............................. fam.U_ie)Jlj_: _ ~l~in._ ........ _ . . . . ... __ .... .
1-...n pus s ne Wir haben uns das Haus schlsselfertig
<Dl tStruiasc casa la cheie. bauen lassen.
........ _.... .... _... _.. vi:~r.h~:~n..lJ_rls..q~~ h~_us -~!q_~!fe~tih. ~a\J.e~_!a.~.~ -- .
Am trebuit s ipotecm Wir haben eine Hypothek aufnehmen
CiilSa. mssen.
. ..._.....................................y!:.r.b~.: ~ri a.in.e. h.Qp()t_e_:k..a.u.fn..e:.IT.'~11 _IT,lqsn. ...........
E ioarte fr.lJ.11'.l'l.S. (l_iC:i............... F.~. !~_t _s_e_~_r_ ~C:~C>.fl. ~i~r. ..~.s . !S.~. ~~:.r. ~(>:n.. _h_iAr........
...

o priveli~te frumoas Du hast hier eine schne Aussicht.


&a ferea~~r..~ .... . .... . . .U.:.h~~~.~i_:~r..?.i.r1~ .~.<?.:ri~.a.u_s~iht .... ................... .
5aada este foarte Die Strae ist sehr ruhig/ verkehrsreich.
q tit/ Z9.C>.rn..e>.t~i3.S....... .. di:_ ~~r.a.:_s~. is_t.z.~:_r. r_u_:i.h.(~e.~.~~e:.rs_rai ~ .............. _.... _..
Jt.sem ni~te vecini foarte Unsere Nachbarn sind sehr
mnpat ici/ nesuferi1i. nett/ unangenehm .
.......... ....... ... _ ... . u_nz.e_re..ria.~ ~a. :.rn._~il1~.z~:.:.~.~-t/un.?.ng.h.e.ri~:01 .... .
$mala ~i magazinele sunt Schule und Geschfte sind in der Nhe.
ipOape. ...................................... ~.lJ :l~ _ljl')t_g_h_e ?~~~ .z.i.ri t. i_n.. ~~-:~r. .ri~:~ .. _ .............. .
Alllem o bun legtur cu Es gibt eine sehr gute Verbindung ins
mnb ul ora~ului. Zentrum.
. ................ _...... . . . .e~ .9.h.i.P.t. ai_r)~ z.e.:_ ~ .9tJ.:.~ e..~~.:~in.d.':J. ~ .i. r1~.~~.n.tr.lJ01...
unde e sta1ia cea mai Wie komme ich zu der nchsten Haltestelle
..-opiat pentru a merge Richtung (Stadt)Zentrum? vi: kome ih ~u:
centru? ............................. .. . d_e:_r ne:bst.ri.b.a_l~e-~_tele ~!~~~!' (~t?tH.e.rit_~lJ.IT.'?. ...... .
..,.m.ment e Wohnung vo:nun
garsonier e Einzimmerwohnung aintimrvo:nun
apartament cu dou e Zweizimmerwohnung
camere tvaitimrvo:nun
apartament cu trei e Dreizimmerwohnung
camere draitimrvo:nun
asi familial s Einfamilienhaus ainfami:lienhaus
asi in,iruit s Reihenhaus raienhaus


6lplex

aban
s Doppelhaus doplhaus
e Villa vila
eHtte hte
cas detar s Ferienhaus fe:rienhaus
~alow r Bungalow bungalo
'

'

Locuinta 16~
"

1 cldire nou r Neubau noybau


1 cldiri vechi . r Altbau altbau
1 apartament inchiriat e Mietwohnung rni:tvo:nun
1 bloc r Plattenbau platenbau

... lnteriorul unei case


Interieur
rRaum raum
s Zimmer ~imr
r Flur tlu:r
-,- Locuinta
,

Probabil c au srit Die Sicherung ist wohl herausgesprungen.


sig ur~ ~l~I.~'.................... ............... i:.~i.h.e!.U.ri.iS.t 1/().:1..h.~ r~.U.?9 h.~~P.!.U.ri<;rl... ................. .
~tii s reporne~ti Knnen Sie die Sicherung wieder
circuitul? einschalten?
........................... .. .... ........... ~C:i.r1<;[). ~~: .d.i;.zi.h.<;r':l.n..Y.i, r ~ i~.~~!t.ri?.. .................... .
Unde este panoul de Wo ist der Sicherungskasten?
sigurante.?. ................................ y (): i~t qe;,r.zi.h.(;r.u.n.s.k.a.s.tri ?. . ............................... .
1 frigider r Khlschrank k:l~rank
congelator r Gefrierschrank ghefri:r~rank

1 aragaz
angaz electric
a1ptor
r Gasherd ga:sherdhe:rt
r Elektroherd elektro:he:rt
r Backofen, e Rhre bako:fn, r:re

1
l
a1ptor cu microunde

mnaiin de splat vase


r Mikrowellenherd, e Mikrowelle
mikrovelenhe:rt, mikrovele
r Geschirrspler ghe~ir~p:lr

1 toctor de resturi
vegetale
r Abfallzerkleinerer
apfa_!tearkiainerer

1 iltru de cafea
ierbtor
robot de buct_rie
e Kaffeemaschine ka.f~;ma~i:ne
r Wasserkocher vasrkohr
e Kchenmaschine khn ma~i : ne
blender r Mixer miksr
IRixer r Handmixer hantmiksr
prjitor de pine r Toaster to:str
sandwich maker r Sandwich-Toaster zentviC:to:str
JOQUrt maker r Joghurtmacher io:gurtmaher
mnaiin de fcut pine r Brotbackautomat bro:tbakautoma:t
lnaJin de splat e Waschmaschine va~ma~i :ne
usctor r (Wsche)Trockner (ve~e)troknr
ier de clcat (cu aburi) s (Dampf)Bgeleisen (dampf)b:glaizn
usctor de pr r Haartrockner ha:artroknr
ondulator e Brennschere bren~e:re
mpirator r Staubsauger ~taupzaug r
arittor cu aburi r Dampfreiniger dampfrainigr
televizor r Fernseher fernze:r
ecran r Bildschirm bilt?irm
- ecran color r Farbbildschirm farbbilt?irm
- ecran cu plasm r Plasmabildschirm plasmabilt?irm
radio s Radio ra:dio
DYDplayer r DVD-Player de:faude:-ple:r
sistem stereo e Stereoanlage, e Hi-Fi-Anlage
?te:reoanla:ghe, haifianla:ghe
Locuinta ~
16<'.'

I boxe e Lautsprecher laut~prehr


1 amplificator r Verstrker fer$terkr
1anten de satelit e SAT-Antenne, e Satellitenschssel
zat-antene, zateli:tn$SI
1 telecomand e Fernbedienung fernbedi:nun
1 instalatie de iluminat e Leuchte loyhte
l lamp e Lampe lampe
1 candelabru r Kronleuchter kro:nloyhtr
1 bec e Glhbirne gl:birne
1 neon e Leuchtstoffrhre loyht~tofr:re
1 intreruptor r Schalter ~altr
I sigurant electric e Sicherung ziherun
1 pan de curent r Stromausfall ~tro:mausfal
1 curent continuu r Gleichstrom glaih$tro:m
1 curent alternativ r Wechselstrom veksl~tro:m
1 inclzire e Heizung haitun
1 inclzire central
1 inclzire prin
pardoseal
e Zentralheizung tentra:lhaitun
e Fubodenheizung
fu:sbo:dnhaitun
1 calorifer r Radiator radia:to:r
1 ~emineu r Kamin kami:n
1 central termic r Heizkessel haitkesl
1 boiler r (Warmwasser)Boiler (varmvasr)boylr

1 aparat de aer
conditionat
1 aspifator c-entral
eKlimaanlage
kli:maanla:ghe
rZ~ntrafstaubsauger ~entra:l?taupzaugr
Locuinta ~
110

ch.iuvei einrncfai: Das wscht>eci<en istve.rsio,Jft. . ... .... ..

. . .......... .... . ........ ..... . d.a.sy~.~~.~~11 i~t.f.e.~ ,~~opft . .. .. ..


Unde pot gsi o crp de Wo finde ich einen Wischlappen?
it~~s .P.e.J~S.! .................. . . .. ... \/~.:. 0.n.cJ~. i~. _a in.~11 yi~la.P.n. ?................. .....................
Pot s-mi las aiici lucrurile Kann ich meine Waschtasche hier lassen?
pers.!=>".it _l ~J.. . . . . . .. . . . kar.i. i.~ .:n.a.i.ll~\/a.~t~~~ -~ i:r_la.sn ? . . . ... ..
1 cad e Wanne vane
1 du~ e Dusche du~e
1cabin de du~ s Duschbad, e Duschkabine
du~ba:t, du~kabi:ne
1 chiuvet s Waschbecken va~bekn
1 robinet r (Wasser)Hahn (vasr)ha:n
1 ap cald/rece warmes/kaltes Wasser v1.mnes/kaltes vasr
1 oglind r Spiegel ~pi:gl
spun e Seife zaife
1
1
gel de du~
~ampon
s Duschgel du~ghe:I
s Shampoo(n) ~ampu:(n)
1 balsam de par e Haarsplung ha:r~p:lun
1 spum de baie s Schaumbad ~aumba:t
1 sare de baie s Badesalz ba:dezalt
1 prosop (de mini) s Handtuch hanttu:h
1 prosop (de baie) s Badetuch ba:detu:h
1 halat de baie r Bademantel ba:demantl
covora~ de baie
1
1
perdea de du~
beti~or de vat
r Badvorleger ba:tfo:rle:gr
r Duschvorhang du~fo:rhan
e Wattestbchen vate~te:phen
1 periut de dinti e Zahnbrste ta:nbrste
1 past de dinti e Zahnpasta Ia:npasta
1 at dentar e Zahnseide ta:nzaide
1 toalet e Toilette, s Klosett, s WC toalete, klozet, ve:te:
1 hrtie igienic s Klopapier, s Toilettenpapier
klo:papi:r, toaletnpapi:ar
1 perie de closet e Klobrste klo:brste
1 pomp de desfundat e Saugglocke zauggloke
1 vas de toalet s Klobecken klo:bekn
1 bazin de toalet r Wasserkasten vasrkastn
1 capac de toalet e Klobrille klo:brile
1 sistem de tras apa e Splvorrichtung ~p:l~
fo~:~_
rr_
ih_
tu~n_ _ __
Familia 17~

1 tat r Vater fa:tr


1 mam e Mutter mutr
1 copil s Kind kint
1 copil singur la primi s Einzelkind ain\lkint
1gemeni e Zwillinge iline
I fiu rSohn zo:n
1 fiic e Tochter tohtr
1 frati e Geschwister gh~~vistr
1 frate r Bruder bru:dr
1 sor e Schwester ~vestr
1 bunici e Groeltern gro:seltrn
1 bunic r Grovater, r Opa gro:sfa:tr, o:pa
1 bunic e Gromutter, e Oma gro:smutr, o:ma
1 strbunic r Urgrovater u:rgro:sfa:tr
I strbunic e Urgromutter u:rgro:smutr
I nepot r Enkel, r Enkelsohn enkl, enklzo:n
1 ne_poat e Enkelin, e Enkeltochter enketin, enkltohtr
I unchi r Onkel onkl
1 mtu~ e Tante tar:ite
I nepot (de unchi) r Neffe nefe
1 nepoat (de unchij e Nichte nrhte
1 vr r Cousin kuze
1 veri~oar e Cousine kuzi:ne
1 socru r Schwiegervater ~vi:grfa:tr
1 soacr e Schwiegermutter ~vi:grmutr
1 ginere r Schwiegersohn ~vi:grzo:n
1 nor e Schwiegertochter ~vi :grtohtr
1 cumnat r Schwager ~va:gr
I cumnat e Schwgerin ~ve:gherin
1 na~ r Patenonliel pa:tnonkl
I na~ e Patentante pa:tntante
1 fin s Patenkind pa:tnkint
1 fin e Patentochter pa:tntohtr
1 prieten r Freund froynt
1 prieten e Freundin froyndin
1 partener r Partner, r Gefhrte partnr, ghefe:rte
1 partener e Partnerin, e Gefhrtin partnerin, ghefe:rtin
1 cstorie e Ehe e:e
1 sot r Ehemann, r Gatte, r Gemahl
e:eman, gate, ghema:I
1

Familia 116

V rog s primiti sincerele Herzliches Beileid!


.rl'l.~.1.~.~.~.l'l~C?!~~.l'lle'. .................... h.e.r!l.ih.es b.!Jilaitl............................................... .

1nunt e Heirat, e Hochzeit, e Trauung


haira:t. hohtait, trauun
1 na~tere e Geburt ghebu:rt
1 botez e Taufe taufe
1 zi de na~tere r Geburtstag- ghebu :r~ta :k
1 aniversarea cstoriei r Hochzeitstag hohtaitta:k
1inmormantare s Begrbnis, e Beerdigung
begre:pnis, bee:rdigun

Tipic pentru nemti este s rimn toat ziua in aceea,i imbrcminte. Dup ce
se intorc de la locul de munc, ei nu se schimb in haine de cas. Musafir nu
se descalt tn apartamentul/casa gazdei. De multe ori acel~i lucru este valabil
~i pentru propriul apartameoL

Nemi tin foarte mult la punctualitate. Evitati nu doar s veniti trziu, ci 'i s
veniti mai devreme. Incercap s ajungeti exact la ora stabilit.
tn Germania se respect bunele maniere in ceea ce prive,te luarea mesei. Nu
este politicos s v ridicap de la mas, dac nu ap tenninat de m.ncat De
asemenea, nu uitati c v puteti ridica de la mas abia dup ce au terminat toti
ceilalti de m.ncat.
- -1 Familia

~i liber mine Hast du morgen Vormittag/Abend Zeit?


di~!.':l~~!~/s.e.~.~-. ~ .........................h..~.5.! .d. lj:_rr1()rg n_f():.rrl1 i_t~ :~_a_: b.ri~ J~it?_ ........
N-ai vrea s treci pe la Magst du kurz vorbeikommen?
mine_?. ...... ..... .. .. . .. . .. . . . . . ..... . . . . . .. riia:~st _qlj:_kug_f():.r~ai_k_()rl1_e_n_? ...................
Veniti la noi la cin Kommt heute/morgen zu uns zum
disear/mine sear. Abendessen.
... ...................~()rf)t h.()).1.e/r.n.()r.9f1 JLJ:_l1.n.s_JlJ.rr1 ~:~n.t~sn._ .
. . . . . . .. . ..

Ne putem intlni mine la Knnen wir uns morgen um fnf Uhr


ora cinci dup-amiaz? nachmittags treffen? knen vi:r uns morgn
....... . .. . . . . . . . . ...... . . . . . . .. . . .. ....LJ.rr1.f._ rif. u:__r.11~ :h.rriita:_k~ tr~ff1_?_ ...................... .
Pot s v invit la Kann ich Sie zum Mittagessen/Abendessen
prnz/cin? einladen?
... ..................... . kan ih zi: turn mita:kesn/a:bntesn ainla:dn?
V-ar conveni mine la trei? Passt es Ihnen morgen um drei?
... ...... ... . ...................................pas~ e.s. _i:n_en..rl1_()r911.\Jrr1.d.r~i?_ ............. ...................
Y a~tept pe la $ase. Ich erwarte Sie gegen sechs (Uhr) .
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . ... . .. .. .. ih.. e r\la.r_ te_ zi: 9.h.e.:gn. .2:~~s_(u.:. r) ............
Trec pe la tine pe la ~apte Ich werde bei dir gegen halb acht
$i jumtate. vorbeikommen. ih ve:rde-bai di:r ghe:gn
........ .... . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . .. . ....... . h._~_lp_ a.h._t _f():a. rb.a. i~()rr1~11...... ...
. ... . . . . . . .. ......... ..

0 s fiu la dumneavoastr Um zehn bin ich bei euch.


la zec_e.'........ :.......................................l1rr1 Ie.:_ri ~.in. _ih._~_a_i _()Y.~..............................................
0 s te sun din nou/mai Ich rufe dich noch an.
tirziu'. .. ........... ____.................... .........!h. _ rlJ:fE! q_i_h._.11<?.h. .a.n............ .. .....................
. . . . . . . . .. . . . . . . . .

Y anunt cel trziu mine. Ich gebe euch sptestens morgen Bescheid.
.... . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . ... . .... .. . ... . . . .... . !h..9.h.~_:_b.e. _ ()Y.h..-~pe,:_t~?-~ri.s . rl1_()rg_ ri..b.~-~a..i~ ..................
e a acceptat invitatia Er hat unsere Einladung angenommen.
noast~.. '............................................. e.:.r_~a_t LJ.r12:e_r~ ai_111a. :q_un a. 09. h.f!r-l()rl)en ................
Multumesc pentru Vielen Dank fr die Einladung.
invitatie. fi:len dank f:r di: ainla:dun
'
0 s v_i_l'l .C:IJ _pl~.C:~-~~'. ..... ......... J<7h..~q_rr_>_rr_>_f? ~~h.r. g~r'!..._i_h._.~()rl1_e__z_e}_r__g h..e ~n. .....

Din pcate nu vom putea Wir knnen leider nicht kommen.


wni. .... .............. .......... .... ......yi:.r ~()n_e n._ la.ic:Jr _n.ih.~ -~()_rr1~r1................ ..................
A intervenit ceva. Mir ist etwas dazwischengekommen.
________ .............................rl1 i:__r_i_S.~ -~~':'~-~ -c:J.aJ\li~l19.h.E?~()_rr1~11 ................. ....
0 lsm pe alt dat. Verschieben wir es aufein anderes Mal.
.. __ ___. . . . .. . _. . . .. . .. ...
...
. . ..... f~~-r.? !: ~.n \li:__r.e.s..?.li f. a._i_n..a, ric:l.~.'.~s..rr1a.:1_. .. ..... . .. .

Poate alt dat. Viel/eicht ein anderes Mal.


. .. . .. .. ................................. n l~ih._t _ail)_ _a_n.c:J~re~ riia.:_1.. ........................... .
.. .
Munca

Am primit o mrire de Ich habe eine Lohnerhhung bekommen.


Siillariu. . ........................................... i0..h.a.:l:J.e.(li.n.e_l?.:.n.~~rh():~.r:i..b.~.~()".1.e.n. .. .....................
II am hotrt s-mi dau Ich habe mich entschieden, meine Stelle
tlemisia. aufzugeben.
.. .................................... ...... i0.h,a.:l:J.e.r.n. i.h,.~.n.t~~:<:J rl!..~a.i rl.~ ~t~.1.e. Cl.U.fJ.':1:_g0.e.:.~0.. .
llhvn dat .c:IE!.~.!~i~.'. ................... JC:h ~C1.b.e.ge_~.'!c/ig~..._ih, h(l:b,e .9h.i=k9.r1ciigt .......
lli-am-dat demisia din Ich habe das Arbeitsverhltnis wegen ... .
cwaa ca... aufgelst. /
................... .. . . . . . .. . . i0h.a.:tJ.e.ci.a.? cir.l:J(li}fe,~rh..e.l_tf1.i.s y~:9.r1: .a.~fgh._el~:.~t
M fost co.ri ~-~~!~t.. .....................lc:.h. vyu.r.c/e. .~f1.tfqs,s,e_n. ....i.h__v.~r.d.~.e.r.i.t l. a.~.n. ... .. .. .
~ pierdut locul de Ich habe mei~~ Arbeit verloren.
- . K a. .... ....... ...... ............... ... i0. h,a.:l:J.e.r.n.a.i0~. ~n~a.it..fe.~.(l();r~ri. ...... .. ... ....... .. .
IHu reziliat/1-a expirat Man hat das Arbeitsverhltnis mit ihm
GJ1Jtl actul de munc. gelst.
.. .. .. ............. ...r.n.ar.i.ha.t c1.a.s..arl:J.a.i.if.<=~r0.e.ltn_is..~!t..i:111..9.h. e.1.?.:s.t .....

IDcdemunc e Arbeit arbait


aangaja anstellen an~telen
mntract de munc r Arbeitsvertrag arbaitfertra:k
cmlbact de munc pe befristeter/unbefristeter Arbeitsvertrag
.-k>ad determinat/ befristetr/unbefristetr arba i ~fertra:k
IJledeterminat
fllMYiz e Kndigung kndigun
f8ioad de preaviz e Kndigungsfrist kndigunsfrist
~de rezitiere r Aufhebungsvertrag aufhe:bunsfertra:k
p!W\.iz (dat de ctre Kndigwng des Arbeitsverh/tn;sses durch
mgajator) den Arbeitgeber .kndigun des
a rba i ~ferheltnises durh de:n arbaitghe:br
aaere de demisie Kndigung des Arbeitsverhltnisses durch
den Arbeitnehmer kndigun des
arbaitfearheltnises durh de:n arbaitne:mr
mncediere fr preaviz fristlose Kndigung fristlo:ze kndigun
Slllriu rlohn lo:n
Slllriu pe or r Stundenlohn ~tundn l o:n
--;u lunar s Monatsgehalt mo:natghehalt
chet salarial s GehaltsJ?akeJ ghehalmake:t .
wllitbrut sBru.ttoeinkommen brutoainkornen
wllitnet s Nettoeinkommen
IKlitti acordate e Vergnstigungen
mgajatilor fe,,g i1~i99nel'l
l -aeficii zustzliche Leistungen
!lllplimentare/social~ ... .iu:zetlltle.lai.,stun.en- .
-- Munca

Medicul mi-a dat o Der Arzt hat mich eine Woche


siptmn de conce_d iu krankgeschrieben.
;:!ifu~~r;c:eciiu. <fo.6L1ch6i~~;~l;r~~-ii~b~~:kr.an.k.9 h_e_~r_i_:l?. ri .......
-- _, .. ....... -..... .................i~qiri..kr.a.n_k_g he~r_i :IJ.ri ........ . ... . . ..... ..... -.
Mi-am luat concediu Ich habe mich krankgemeldet.
medic(l_ l.'. . . . . . .... ... _i~ .h.a.:q~ rl)i_~. ~r_an_k..9~~0:1~1(j_e~ ... ..... -.. _...._- -. ...
Sunt in incapacitate de Ich bin arbeitsunfhig.
munc. ih bin arbaitunfe:ih
r rebuie.s.i>iecmi fie'ie mu5'5' icii. eiri' bi55cfiei1i;tiei.9eiieri~
devrem.~ _(lS_t~~!.. ... . . . h,()yt~ 0:1L1~. i~. ~if) _qi~~~r:iJr~.:~r. g~~:~r) ....... .......... ..
Yoi recupera mine. Ich arbeite es morgen nach.
................ ..... . . ... .. i~__ arqa_i ~~ _es rTl()_rg_n _ri?:h... .............. .. . . . .. . .... . ..... .. .

schimb
schimbul de
dimineat
schimbul de
dup-mas
1 schimbul de noapte
ore suplimentare
plat pentru orele
suplimentare
absent de la locul de
munc
adeverint inedical
indemnizatie pentru
concediul medical
concediu
concediu medical ~
1 bonuri de mas
1 ma~in de serviciu
mo~il .de servicf~

1 serv1c1u cu norm
intreag .

1 serviciu. part-time/cu
jumtatede -norm .

1 zi lucrtoare .. -
program aemurica.
1 a mei:ge la muoc~ ----"""'-
1

Munca is4

.... Slujb temporar


Nebenjob
Caut o slujb pe perioada Ich suche einen Ferienjob.
'1CIC:Clrltei: ... ... ... . . . . . . . . ... ih. .zu:.h.ea}.11~11.f.e.:.~i.e.n.90.P ... ...
Am o slujb temporar pe Ich habe einen Studentenjob.
peri9a.da. stlJ.d.iilor. . . _ih. h.a. b.~.a. i11.e.n. g!Jc:fe.ntng.op .. .............. .
Sunt aici pentru o slujb Ich bin als Jobber hier.
dE!.VClr... .. . . . ... . . .. ... !h.b.if1.~1~.9.0.b.r. h.i:r .. .. . . . .. ....
Mi-am gsit o slujb de Ich habe einen Ferienjob im Ausland
var in strintate. gefunden.
............... ... .............. .......... ih...h.a.:b.~ a. i l1~11. fe:r!~rigop i.f0 ~.uslant. g_hefun.c:fn. .. .
A~ putea s lucrez cu Ich knnte halbtags/ganztags arbeiten.
jumtate de norm/cu ih knte halpta:ks/gantta:ks arbaitn
.llor.rri. in~re~g~ .... ... . .. .. . .. . . . ... .. . .. . . .....
Sunt liber dup-amiaza ~i Ich habe nachmittags und an
in weekenduri. Wochenenden frei.
.. ..... . .. . . . . .... ih.h.a.:b.~ . !1~ : ~.m.ita : ks unt an voh.enenden fra i ..
Cu ct se plte~te? Wie viel kann man dadurch verdienen?
vi: fi:I kan man da:durh ferdi:nen?
iii.ce.nume const .. wrm gen'geht.es.bei diese;rbeit? .
s.!lJjl?a.?.. ... . .. . . .. . ... . y()r!Jl11_ 9.h.e.n.a.\.J .9h..e:.t ~s .b.a.i.d.i.:zr arb.~it.J .
Cereti vreo calificare? Welche Qualifikation ist erforderlich?
.. . Y<=l.h.e. kvalifik,aJi():n .ist .erford~rli.h ?..
Cred c o s m descurc. Ich glaube, dass ich zurechtkommen
. ...... . . ..... .. .. i.:v.qr.qe.. .i.hgla.1.Jb.e qa~ ~~J.!Jreh~k()m.~nvr.de
Cnd pot s incep? Wann knnte ich die Stelle antreten?
.\/a.llk.~11.te,,i,h. c:f.i;jte.le all.~re:tr~? ....... .
Poate cineva s-mi arate Kann mir jemand zeigen, was genau meine
ce trebuie s fac exact? Arbeit ist? kan mi:r ie:mant taign, vas ghenau
. . .maine
.... .. . .. .arbait
... . .. .. . ..ist?
. .. .. . .. . . . .. . .. . .....
Am c~tigat ceva bani Ich habe etwas Geld durch Jobben verdient.
.cJ i.f1tr~o .S.1 lJJb.~ .cJ~Yilr~.: .. .....ih...h.a.:. b.~ .<=tyas gh.e..l t c:f u.rh. g()bl1.f.e.a.rc:f i:(lt ...........

11 slujb temporar
pentru studenti
slujb de var
r Studentenjob
~tuden tngop
r Ferienjob fe:riengop
1 angajat temporar r Jobber gobr
1 angajat sezonier r Ferienjobber fe:riengobr
1 personal auxiliar e Hilfskraft hilf5kraft
a gsi o sl~jb
1 temporara
a avea o s~ujb
einen Job finden
ainen gop fiodn
jobben
1 temporara gobn .
ss Munca

' . ... -.....,.


Cum ciutm un loc de munc
Arbeitssuche
.. ... .... . . . ... .... ... .... . ..... . . . . . . .... ... . . . . ... .

Caut un loc de rnlln.c. Ich suc~e eine Jl.r.beit. . ,i~ ;;yh~ ,3in.e a.rt:>.a.it. .
legtur cu anuntul Ich melde mich auf Ihre Anzeige.. .
dumnei3\f<>.its.t.r~'. .'.: . ~ .. ih.. rri~ld.~ rT)ih. a.~f..i:r.~.<30.t<3ighe .................. .......
Am gsit un anunt pe Ich habe eine Anzeige im Internet/in einer
ternet/in ziar. Zeitung gefunden. ih ha:be aine antaighe im
. .. . . . . . .. .. if1.t.r11e.t/.i.ll <3iJ1..rJ<3i~.U.f\ .9.h.~.~~11cll1 . . . . . . . .
nd v puteti prezenta Wann knnen Sie zum
..a un interviu? Einstellungsgesprch kommen?
.......... .. ... ............. . .\/an .kn.en .ziJum ail')~t~lu.nsghel.P.re.: ~ ~().rT1E?r1? .
Sunt chemat la un Ich bin zu einem Vorstellungsgesprch
ervi u. eingeladen. ih bin tu: ainem
..... . .. . . . . . . . . . .. fo.:ar.~telunsghe.wre;h a.i.ng.hela:.<:Jn . .. .. .. .
uut m muncitori Wir suchen qualifizierte Arbeitskrfte...
calificati. .. . . .. . .vi:r.zu:h.n.kvaliliii:r.te a rbaiJkre.~E? . . . . ...
5unt buctar .c.~ li~cat. lc:h [J~n gele,rn~er K9ch ..ih..b.in.gh.ele.r.nt.a.r..k.O.h. .
Am lucrat ca... Ich habe als... gearbeitet.
ih.. h(l:be als: ghe.arbaitet. . .......... .... ................ .
-'m lucrat trei ani ca Ich habe drei Jahre als Kellner gearbeitet.
ospta r. . . ..... .. . !h.. ~a.:~~. 9.'.?i .~?.:.'.~ .a.1~~.e.'.ri.r. 9.h.E?a.r.b.a.!tE?~. . .
-'m o experient Ich verfge ber eine langjhrige Praxis im
ndelungat in Bereich... ih ferf:ghe :br aine lanie:righe
domenil;JI)-.:.:. . . . . . _. P'.il!<si.s.ir0.l:>er,ai.h... .. .. ................................. .
~e sunt conditiile de Wie sind die Arbeitsbedingungen?
-nunc? ...... ... . . ... \/i: ~int.d.(a.r.b.aiJl:>.ecJiri~f1E?r1? . .. .. . .... .
~ c:e salariu initial s m Mit welchem Einstiegsgehalt kann ich
mept? rechnen?
. . ... .. .... m.it vel.h~rn. <3.in~.ti:.k.~9.h~h.a l t .ka.n ih. '.e.h.f!~f'l~ . .
Gind puteti incepe? Wann knnen Sie anfangen?
... .... ... . .\/<3n .kJ')en zi: anfanen? .. . ... . . .. ....... . ..
nevoie de un permis Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
:ie' m unc? . b.'.au.he ih aine arbai!_erlaupnis? .......... .. .
A'f'e'!i permis de ~edere? Haben Sie eine Aufenthaltsgenehmigung?
.. ... .... . ha:b.n. ~i: a.!nE?_ <3u.fe.n.th.<31l9h..~n.e.:mig~n~ . . .
:.-~ viz de munc? Haben Sie ein Arbeitsvisum?
ha:bn zi: ain arbaitvi:zum?
. ...... ... .a. .
. ......... ..... . . ..
1

'
1

Munca 1s6

Completati formularul Fllen Sie dieses Formular (nach dem


(dup model). Muster) aus.
. .. . .. . .. . . . .. . . . . .. .. . .. . . . . . .. . .. . . .. . . . ... . . . . .. . . . . . . .. f 1.ef1 .z.i.:. d.i :.z~s. f()rf11~1!J:.r Y1.a.:.h. ~~:r:n.. rl:i ~5.t~r) .a.~s. .
Sunt in perioada de Ich bin in einer dreimonatigen Probezeit.
pr<>.l>.~.~ . ~r.~i..1l.'.~ i '. ....................... ih_.b.i ~. !.n ?i~~r. ~.r?i r:n.C>: ~.atig n.pr():~~ J.a.i~ .................

Agentia pentru s Arbeitsamt


ocupa!ea fortei de arbaitamt
1 munca
agentie de plasare a e Arbeitsagentur
1 fortei de munc
1 agentie de recrutare
arbai~ag hentu:.3r
e Personalagentur perzona:laghentu:r
1 oferte de angajare s Stellenangebot }telenanghebo:t
1 anunt e Anzeige an~aighe
1 interviu s Einstellungsgesprch ain?telunsghe~pre:h
1 cv r Lebenslauf le:bnslauf
1 date personale persnliche Daten perz:nlihe da:tn
1numele ~i prenumele Vorname und Nachname
fo:rna:me unt na:hna:me
1 data na~terii s Geburtsdatum ghebu:rtda:tum
1 locul na~terii r Geburtsort ghebu:rtort
1 starea de sntate r Gesundheitszustand ghezunthaittu:~tant
1 starea civil r (Familien)Stand (fami:lien)?tant
1 necstorit ledig le:dih
1 cstorit verheiratet ferhairatet
1 cstorit verheiratet ferhairatet
I divortat geschieden ghe?i:dn
1 adresa e Anschrift an?rift
1 domiciliul permanent r Hauptwohnsitz hauptvo:nzi~
1 domiciliul temporar r Nebenwohnsitz ne:bnvo:nzit
1 numrul de telefon e Telefonnummer telefo:nnumr
1 adresa de e-mail e E-Mail-Adresse irne:ladrese
1 experient e Berufspraxis beru:fspraksis
1 angajatorul precedent frherer Arbeitgeber fr:erer arbaitghe:bar
cuno~tinte de operare e EDV-Kenntnisse
1PC
cu~~~ti nte de limbi
e:de:fau-kentnise
e Sprachkenntnisse
1 strame
1 hobby-uri
~pra:hkentnise
e Hobbys hobis
1 permis de conducere r Fhrerschein f:rr~ai rt
Comunicare ,<)_
. ' . .. . .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . .
L-am trimis ca ata~ament. Ich habe es im Anhang gesendet.
ih ha:~e es im anha_n ghezendet ....
V tri mit ata~at... . .. ist im Anhang zu finden.
. . ... ist im anh_an tu: findn
E-mailul dumneavoastr In Ihrer E-Mail gab es keinen Anhang.
nu aye.a niciun ata~a.11_1e.nt. . in. i:r,ar .i:m~.:1 . ga.:p es kainen anhan .
Am uitat s ata~ez fi~ierul. Ich habe vergessen, die Datei anzuhngen.
. . . ih ha.:be ferg~esn, di: datai an~u;hen~n
Nu pot s deschid Ich kann den Anhang nicht ffnen.
ata~amentul . . ih kan de:n anhan . niht fnen . ..
Nu pot s trimit e-mailul. Ich kann die E-Mail nicht versenden.
ih kan. di:
. . i:me:I
.. .. . ...niht ferzendn
E-mailul mi s-a intors Die E-Mail ist (als unzustellbar)
(inapoi). zurckgekommen.
. ................ .. . ........... _di.: i:rl_'l_e:l _is~ _(a,ls untu:?telba:r) ~ur~kghekomen
Csuta mea de e-mail era Meine Mailbox war voll.
plin~ maine me:l~<?.k.S v~:r fol .
Puteti, v rog, s mi-1 Knnen Sie es mir bitte noch einmal
trimiteti din nou? schicken?
.. . .. . .... .. . . .... ... . .. .. .. . .. .. ~~n.~ri. ~!:. ~~..rn.i:~'. b.i.te 11<?.~ .a.!n.'T)~:l_~.ik.n.? ... . .. .

Mai aveti vreo alt adres Haben Sie noch eine andere
de e-mail? E-Mail-Adresse?
. ...... .. ... .... .ha:bn
. zi: noh aine
. ... .... . andere i:me:ladrese?
.. - .. ..
V rog s m anuntati Geben Sie mir bitte Bescheid, ob Sie meine
dac ati primit e-mailul E-Mail erhalten haben. ghe:bn zi: mi:r bite
meu.
. . ... . be?ait, op ~!: .rnaif}e i:me:I erhaltn ha:bn, .
Puteti s-i trimiteti mai Knnen Sie ihm bitte meine E-Mail
departe e-mailul meu, v weiterschicken?
rog? ~.r:i~n zi: i:m bite maine i:me:I vait_ r?ikn?
V multumesc anticipat Danke im Voraus fr Ihre Antwort.
pentru rspuns. danke im foraus f:r i:re antvort
V multumesc pentru Danke fr die Antwort.
.rspuns. danke f:r di: antvort
ab 194 als
Abschleppwagen m vehicul de re
morcare
abschlieen* v (o, o) 1 a incuia 2 a
ab prep de la (inceput etc.) incheia (un contract) ... das Studium
abbiegen* v (o, h./i. o) a intoarce (Ja etw. Gen - a absolvi ceva (un curs etc.)
stnga etc.) Abschnitt m fragment
abbrechen* v (bricht ab, a, h./i. o) a intre abschrauben v a de~uruba ceva
rupe ceva absenden* v (sandte ab/sendete ab, h. abge-
Abend m sear; gestern - asear; Guten sandt/abgesendet) a trimite ceva
- . Buna seara.; zu - essen a cina Absender m expeditor
Abendessen n (-s. -) cin Absicht f intentie
abends adv seara absichtlich adj intentionat/- adv in
aber conj dar tentionat
abfahren* v (fhrt ab, u, i./h. a) a pleca Absperrhahn m robinet
Abfahrt/ 1 plecare (a trenului etc.) 2 co- Abteil n (-(e)s, -e) 1 compartiment
borre (pe schiuri) 2 sectiune
Abfall m de~eu (rm~ite etc.) AbteUung f departament (al unei organi
abfallen* v (fllt ab, ie, i. a) a cdea, a se za\ii)
desprinde abtrennen v a separa pe cineva!ceva ( a
abfliegen* v (o, h./i. o) a decola (despre izola etc.)
avioane), a-~i lua zborul de undeva abwaschen* v (wscht ab, u, a) a spla. ceva
(ma~ina, minile etc.)
Abflug m decolare
Abfuhr /transport abwesend adj absent/- de Ja ceva
Abfhrmittel n ( -s. - ) laxativ abzahlen v a plti ceva
Accessoires n pi accesorii
Abgang m plecare Achse/ax
abgeben* v (gibt ab, a, e) a preda (un acht num opt
proiect etc.) acht(er,e,es) num al optulea
abhngen* V (i, a) a depinde de cinevafceva achten V a fi atent /a Cinevafceva
abhngig adj dependent/- Achtung (-) respect pentru cineva; - !
abholen V a lua pe cinevalceva; Gepck - Aten\ie!
a-~i ridica bagajele (Ia aeroport etc.)
achtzehn num optsprezece
abkhlen sich - a se face frig (despre achtzig num optzeci
vreme) Ader/ven
abkrzen v a abrevia ceva (un cuvnt etc.), Adresse f adres
a scurta ceva (temporal) hnlich adj asemntor/-oare la ceva
Abkrzung f abreviere, scur ttur aktuell adj actual/-
ablehnen v a abandona ceva (o idee etc.), alarmieren v a alarma pe cineva
a refuza ceva Alkohol m alcool
abmelden sich - a se decaza (dintr-un alkoholfrei adj f'ar alcool
hotel) alkoholisch adj alcoolic/-
Abonnement n (-s, -s) abonament alle pron toti, toat lumea
abonnieren v a se abona Ja ceva allein adj 1 singur 2 singuratic/-
Abreise f plecare (in concediu etc.) (persoan)
abreisen v a pleca de undeva undeva (cu Allergie f alergie Ja ceva
mijlocul de transport) allergisch adj alergic/- la ceva
abreien* v (i, h./i. i) 1 a rupe ceva (o foaie alles pron tot
de hrtie etc.) 2 a smulge ceva 3 a se rupe allgemein adj general/-, total/- (gene
absagen v a anula (o intlnire etc.) ral)
Absatz m paragraf allmhlich adj treptat/- adv incet,
abschtzen v a estima ceva t reptat (succesiv)
abschicken v a t rimite ceva alltaglich adj cotidian/-
Abschleppdienst m serviciu d e re- Alphabet n (-(e)s, -e) alfabet
morcare alsl adv cnd (in acela~i timp)
berhmt 199 biegsam

berhmt adj faimos/-oas besuchen v 1 a merge s vad pe cineva,


berhren v a atinge pe cineva!ceva a vizita pe cineva 2 a merge undeva, la ceva
beschdigen v a avaria, a distruge ceva (regulat etc.) ... die Sehens.wrdigkei
Beschdigung J stricciune ten - a vizita monumente
beschftigen sich - a se ocupa cu ceva; Besucher m oaspete
sich - mit etw. a se ocupa de ceva (de o beten v a se ruga la cineva pentru ceva
p!ngere) betonen v a sublinia ceva
Beschftigung f serviciu betrachten v a considera pe cinevalceva ca
Bescheid - sagen a informa pe cineva cineva!ceva
beschleunigen v 1 a accelera (a merge Betrag m sum
cai repede) 2 a grbi ceva, a urgenta ceva betreffen* v (betrifft, a, o) a se referi /a
beschmutzen v a m.nji ceva cineva!ceva; was j-n/etw. betrifft in ceea ce
beschrnken v a restriqiona ceva prive~te pe cineva!ceva

Beschrnkung f limitare, restriqie betreiben* v (ie, ie) a conduce ceva;


beschreiben* v (ie, ie) a descrie pe cine- Unternehmen - a face afaceri
Wl/ceva, a Serie pe ceva (a acoperi scriind) betreten v a intra undeva
Beschreibung f descriere Betrieb m 1 fabric 2 funqionare,
Beschwerde f pl.ngere funqiune (un aparat etc.) ... auer -
beschweren sich - a se plnge Ja cineva defect
de ceva (de locul de munc etc.) betrinken sich - a se imbta cu ceva
beseitigen v a elimina, a inltura ceva Betrug m in~elciune (frauda)
Beseitigung f indeprtare betrgen* v (o, o) a in~ela pe cineva
Besen m mtur Betrger m escroc
besetzen v a ocupa (un loc etc.) Bett n ( "'(e)s. "'en) 1 pat 2 albie
besetzt adj ocupat/- Bettwscheflenjerie de pat
Besitz m proprietate Beule f cucui, umfltur
besitzen* v (besa, h. besessen) a detine Beute f prad
ceva Bevlkerung f populatie
Besitzer m proprietar al ceva bevor adv inainte de ceva
besonders adv (in mod) special (extra bevorzugen v a prefera ceva
ordinar etc.) + part mai ales bewaffnet adj inarmat/-
besorgen v a se ocupa de ceva bewegen v a mi~ca ceva; sich - a se mi~ca
besprechen* v (bespricht, a, o) a discuta beweglich adj mobil/-
ceva cu cineva Bewegung f mi~care ... sich in -
besser adj mai bun setzen a se mi~ca (lnainte)
best(er,e,es) adj cel mai bun Beweis m dovad de ceva
Bestandteil m parte a ceva (component beweisen* v (ie, ie) a dovedi ceva (nevi
etc.) novtia etc.); sich - als a se dovedi cumva
bestechen* v (besticht, a, o) a mitui pe (greu etc.)
cineva bewohnbar adj rezidential/ -
Besteck n (-(e)s, -e) tac.muri . Bewohner m locuitor
bestehen* v (bestand, h. bestanden) 1 a bewusstlos - sein a fi incon$tient
fi alctuit din ceva 2 a t rece (un examen) Bewusstlosigkeit f incon~tient
3 a consta fn ceva 4 a insista pentru ceva bezahlen v a plti cuiva (pentru) ceva, a
bestehlen* v (bestiehlt, a, o) a fura ceva de plti cuiva pentru ceva
la cineva bezeichnen v a insemna ceva cu ceva
bestellen v a comanda ceva (o mncareetc.) Bezeichnung f denumire
Bestellung f comand beziehungsweise conj eventual
bestimmen v a determina Bezug m hus
bestimmt l adj anumit/- bezglich prep despre
bestimmt2 adv sigur + part sigur bezweifeln V a pune Ceva Ja JdOiaJ
bestrafen v a pedepsi pe cineva pentru ceva biegen* v (o, h./i. o) a indoi ceva
Besuch m 1 vizit a cuiva!ceva 2 oaspete biegsam adj elastic/-
Bier 200 Bruch

Bier n ( -(e)s) bere; - vom Fass bere la bluten v a sngera


halb blutig adj insngerat/-; - es Steak
bieten* v (o, o) a furniza ceva cuiva(un biftec in snge
produs etc.), a oferi ceva cuiva Boden m 1 prnnt (material), sol
Bild n (-(e)s, -er) imagine, tablou 2 pmnt (strat) 3 podea 4 fund
bilden v a constitui ceva, a face parte din Bogen m arc
ceva bohren v a guri
Bildschirm m ecran Bohrmaschine f borma~in
billig adj ieftin/- Bombe /bomb
binden* v (a, u) a lega (cravata etc.), a lega Boot n (-(e)s, -e) barc
ceva (lntro legtur) Bordl n (-(e)s, -e) raft (pentru cr\i etc.)
binnen prep in timpul a ceva Bord2 m bord; an - gehen a se imbarca
Birne/par pe ceva; an - etw. Gen la bordul a ceva
blsl prep pn la; bis zu/ an/ber pn Brse f burs
la (o limit etc.); geffnet von.. bis . bse adj ru/rea; - sein jmlaufjn a se
deschis de Ja... Ja... infuria pe cineva
bis2 adv pn cnd + conj pn Botschaft f ambasad
bisher adv deocamdat; - nicht inc nu Botschafter m ambasador
bisschen ein - un pic de ceva; ein - etw. Brand m incend iu
Gen un pic de ceva braten* v (brt, ie, a) a frige (la suprafat), a
bitte part te rog; B- 1Te rog.! (perrnisiunea prji ceva
de a face ceva); Hier - . Poftim. (ia); Ja - ? Braten m fript ur
Alo! (la telefon); Wie -? Poftim? (nu am Bratwurst f crnat
in\eles) brauchen v a avea nevoie de ceva; Ihr
Bitte f rugrninte pentru ceva braucht nicht auf mich zu warten. Nu
bitten* v (a, e) a ruga pe cineva ceva trebuie s m a~teptati
bitter adj amar/- braun adj (brauner/bruner, braunst-/brunst
Blase f 1 bul (de spun etc.) 2 b~ic (pe ) maro
piele) brav adj cuminte (asculttor)
blasen* v (blst, ie, a) a sufla brechen* v (bricht, a, hJi. o) 1 a rupe (un
blass adj (blasser blassest-) palid/- (fat etc.) bat. un osetc.) 2 a incka ceva 3 a vomi
Blatt n (-(e)s, --er) 1 frunz (de plante) ta .,.. das Gesetz - a inclca; (sich) -
2 foaie (de hrtie) 3 foaie (de carte) 4 pa etw. Akk a(-~i) fractura ceva (un os etc.)
le (ale unei elici) Brei m piure
bla~ adj albastru/-; ein - er Fleck vn- breit adj lat/-
taie Breite f ltime a ceva
Blech n (-(e)s, -e) tabl Bremse /frn
Blechbchse f cutie de ti nichea bremsen v a frna
Blechdose f cutie de tinichea brennen* v (brannte, h. gebrannt) 1 a arde
Blei n (-(e)s) plumb 2 a scrie (un CD etc.) .,.. Es brennt! Arde!
bleiben* v (ie, i. ie) a rmne undeva; Brennstoff m combustibil
(brig) - a rmne Brett n (-(e)s, -er) scndur (de lemn)
Blick m privire Ia ceva Brief m scrisoare
blind adj orb/oarb Briefkasten m cutie po~tal
Blinddarm m apendice Brille f ochelari
Blinkleuchte f (far) semnalizator bringen* v (brachte, h. gebracht) 1 a aduce
Blitz m fulger 2 a duce pe cineva undeva 3 a face (a
blockieren v a bloca ceva (o intrare etc.) aduce intro stare) 4 a jefui pe cineva de ceva
blo adj simplu/- .,.. auf den Markt - a prezenta ceva (un
blhen v a inflori produs etc.); mit sich - a aduce cu sine (o
Blume f floare (plant) consecint)
Bluse f bluz Brot n (-(e)s, -e) pin e
Blut n (-(e)s) snge Brtchen n (-s, - ) chifl
Blte f floare Bruch m 1 fractur 2 fracpe
Brcke 201 dennoch

Brckefpod
Bruder m frate
brllen v a rage (Jeu! etc.), a rcni dabei adv totodat
Brunnen m fntn, put Dach n (-(e)s, --er) acoperi~
Brust f piept (parte a corpului) Dachboden m pod, mansard (amertaja-
Buch n (-(e)s, --er) carte t)
buchen v a rezerva ceva dafr adv in loc de ceva
Bcherschrank m bibliotec (dulap) damals adv (pe) atunci
Bchsenffner m desfctor de con- Dame f doamn
serve Damenbinde /tampon (igienic)
damit conj ca s +conj. (cu un scop)
Buchstabe m liter Dampf m abur
buchstabieren v a silabisi ceva dmpfen v a atenua (impactul etc.), a
Buchung/ rezervare diminua (un sunet)
Bgeleisen n (- s, -) fier de clcat danach adv apoi
bgeln v a clca (cu fierul de clcat) daneben adv lng
bunt adj multicolor/-, variat/- dank prep multumit cuiva!la ceva
Burg fcastel dankbar adj recunosctor/-oare pentru
ceva; - sein j-m fr etw. a fi cuiva recunos
brgen v a garanta, a sta chez~ie pentru ctor pentru ceva
cineva
danke D- 1 Mersi!, Multumesc!
Brger m cettean danken v a multumi cuiva pentru ceva
Brgersteig m trotuar dann adv apoi
Bro n (-s, -s) birou Darm m intestin (rnat)
Bus m autobuz darstellen v a reprezenta ce:va (a simboliza
Busbahnhof m autogar etc.), constitui
Busen msni das pron acesta
dass conj ca s, c conj
Bstenhalter m sutien
dasselbe pron acela~i/aceea~i
Butter /unt Daten pi date
Datum n (-s, Daten) dat (zi)
Dauerf durat
dauerhaft adj permanent/- .
Dauerkarte f abonament, permis (de
Cafe n ( -s. -s) bufet, cafenea intrare etc.)
dauern v a dura (o anumit perioad); Wie
Camp n (-s, -s) Camping lange wird es - ? Ct va dura?
Campingplatz m camping Daumen m degetul mare (de Ja mn)
Chauffeur m ~fer Decke f 1 ptur 2 tavan
Chef m ~ef Deckel m cpcel, hus (a un ei ma~ini etc.)
Computer m calculator decken v 1 a acoperi pe cineva!ceva (a
Couch f canapea proteja etc.) 2 a pune masa ~ die
Kosten - a acoperi ceva
Cousin m vr defekt - sein a avea o defeqiune (un
Cousine f veri~oar aparat etc.)
Creme f crem Defekt m defeqiune
dein pron al tu, a ta
denken* v (dachte, h. gedacht} 1 a se gn
di la ceva/cineva 2 a crede (a fi de prere)
3 a crede ceva despre ceva, a-~i aminti de
cinevalceva (a se gndi)
dennoch conj totu~i
der, die, das 202 D-Zug

der, die, das pron 1 acesta/aceasta drei num trei


2 care (relativ) dreiig num treizeci
derb adj brutal/- (comportament etc.), dreizehn num treisprezece
urt/- (limbaj etc.) dringend adj urgent/-
deshalb adv de aceea drinnen adv inuntru
dessen pron al crui, a crei
Dessert n (-s, -s) desert drltt(er,e,es) num al treilea
desto je... - cu ct. .. cu att Drittel n (-s. - ) treime
deswegen adv de aceea drohen v a ameninta pe cineva cu ceva
deutlich adj considerabil/-, distinct/- Drohung f amenintare (avertisrnent)
deutsch adj german/- Druck m presiune
Deutsch(e) n (limba) german drucken v a tipri (un text etc.), a t rage
Deutsche m german ceva la imprimant
Deutschland n (-s) Germania drcken v 1 a apsa ceva (un buton etc.)
Dezember m decembrie 2 a strnge ceva 3 a presa (pe) ceva 4 a
Dezimalkomma n virgul zecimal strnge (despre pantofi etc.) 5 a apsa pe
Dit fregim; Ich halte -. Tin regim. ceva 6 a impinge ceva undeva
dich pron ta Druckknopf m buton
dicht adj dens/- du pron tu
dick adj gras/- (supraponderal), gros/ Dudelsack m cimpoi
groas Duft m parfum
d[e pron cei/cele; die (da) ace~tia/acestea
duften v a mirosi (frumos)
Dieb m hot
Diebstahl m furt dunkel adj (dunkler, dunkelst-) intunecat/-
dienen v a folosi cuiva//a ceva (la lucru etc.), dnn adj subtire (ingust)
a servi ca ceva, Ja ceva durch prep prin ceva
Dienst m obligatie (de serviciu etc.), ser durchbrechen* v a t rece o bariert'I etc.
viciu (oferit); - e lelsten j-m/etw. a servi durchfahren* V a trece prin ceva
cuiva/la ceva Durchfahrt f pasaj, traversare
Dienstag m marti Durchfall m diaree
diese pron ace~tia/acestea
Durchgang m pasaj
Diesel m motorin
dieser, diese, dieses pron acesta/ durchgehen v (ging durch. i. durchgegan

aceasta; dieses Jahr anul acesta gen) 1 a parcurge ceva (pe jos) 2 a se
diesmal adv de data asta uita peste ceva (peste cursuri etc.)
dir pron ve.
tti Durchmesser m diametru al ceva
durchreisen v a parcurge
direkt adj direct/- adv direct
dividieren v a se impfli la ceva (un Durchschnitt m medie
numretc.) durchschnittlich adj mediu/-e
Dolmetscher m interpret (translator) durchsuchen v a perchezipona pe cine-
Donnerstag m joi va/ceva
doppelt adj dublu/dubl; - so viel de drfen* v a avea voie sa faca ceva; nicht
dou ori pe att - a nu avea voie
Dorf n (- (e)s. --er) sat Durst m sete; - haben a-i fi sete
dort adv acolo Dusche /du~
dorthin adv acolo
duschen (sich) - a face d~
Dose f conserv
Dosenbier n (-(e)s, -e) bere Ja cutie Dutzend n <-s. -e) duzin
Draht m fir duzen v a tutui pe cineva
drauen adv afar; nach - afar D-Zug m rapid (tren)
drehen v 1 a invrti ceva 2 a rsuci ceva
(a deforma) 3 a intoarce (rn~ina etc.) 4 a
turna (a filma) ... sich - a se intoarce
(a-~i schirnba pozi~ia), a se invrti (in cerc etc.)
Ebbe 203 elastisch

einig(er,e,es) pron un pic (o oarecare


cantitate); einige ctiva; einige Male de
cateva ori
Ebbefreflux einjhrig adj de un an (care dureaza un an)
eben l adj plan/-; - machen a nivela einkaufen v a face cumprturi, a face
ceva, a netezi ceva cumprturile
eben2 part sirnplu Einkaufswagen m crucior de cump-
Ebene f 1 cmpie 2 plan (geometric etc.) rturi
ebenso adv Ja fel einladen* v a invita pe cineva undeva
echt adj adevrat/- (autentic etc.) Einladung f invita\ie
Ecke/colt einmal adv cndva (demult), o dat ~i-o
egal Es Ist mir -. Mi-e indiferent. dat + num o dat ... auf - deodat
Ehef cstorie einmalig adj singular/- (irpetabil)
Ehefrau f sotie einpacken v a impacheta ceva
Einreisevisum n (-s, -sen/-sa) viz de
Eheleute f cstoriti
intrare
ehemalig adj fost/- (pre~edinte etc.) Einrichtung / amenajri (interioare etc.)
Ehemann m sot. brbat einschalten v a aprinde ceva; (Licht) - a
eher adv mai devreme + part mai ales, aprinde ceva (lumina); sich - a se aprinde
mai degrab einschiffen sich - a se imbarca pe ceva
Ei n (-(e)s, -er) OU einschlieen* v (o, o) a include ccva (a
Eierschale f coaj (de ou) contine)
eigen adj propriu/proprie einschlie lich prep inclusiv ceva
Eigenschaft f t rstur a cuivalceva einseitig adj unilateral/-
Eigentum n <-s, -e) proprietate einsteigen* v (ie, i. ie) a urca in ceva (in
Eile/grab tren)
eilen v a se grbi Einstieg m imbarcare
eilig Ich habe es -. M grbesc. Einstiegsgebhr f tarif de pornire (in
Eimer m gleat tax:i)
ein num unu/una einstoen* v (stt ein, ie, o) a infige ceva
ein, eine, ein pron un/o (articol nehotrat) in ceva
einbahnig adj cu sens unic (strad etc.) einteilen v a impt1i ceva in ceva
Einbettzimmer n (-s, -) camer pen- eintreten* v (tritt ein, a, iJh. e) 1 a intra
undeva 2 a sustine pe cineva/ceva (a apra)
tru o persoan
Eintritt m intrare, tax de intrare; - frei
einbrechen* v (bricht ein, a, h./i. o) 1 a
intrare liber
jefui ceva 2 a invada ceva 3 a se surpa Eintrittsgeld n (-es, -er) tax de intra
(acoperi~ul etc.)
re, intrare
einchecken V a inregistra pe cintVQ (un Eintrittskarte / bilet (de intrare) (la
pasager)
teatru etc.)
Eindruck m impresie Einwohner m locuitor
einfach 1 adj sirnplu/simpl einzeln adj individual/-
einfach2 part simplu einzig adj singurul/singura num un
Einfahrt/ intrare (pentru vehicule) singur ... kein - er nici un singur
einfallen* v (fllt ein, ie, i. a) a trece cuiva Els n (-es) ghea\, inghetat
prin minte Eisbecher m cup de inghetat
einfliegen* v (o, h./i. o) a ajunge (cu Eisen n <-s, - ) fier
avionul) Eisenbahn f cale ferat
Einfluss m influent Eisenbahnwagen m vagon
einfrieren* v (o, h./i. o) a ingheta (de frig) eisig adj rece ca gheata
Eingang m intrare eiskalt adj rece ca gheata
Eingemachte (-n) conserv (demn ekelhaft ad) dezgusttor (murdar etc.),
care) dezgusttor/-oare
Einheit f unitate elastisch adj elastic/- (material)
elegant 204 Erlebnis

elegant adj elegant/- entstehen* v (entstand. i. entstanden) a


elektrisch adj electric/- aprea
Elektrizitt f electricitate enttuschen v a dezamgi pe cineva
elf num unsprezece entweder - ... oder ori... ori, fie. sau
Ellbogen m cot entwickeln v 1 a dezvolta (un produs
Eltern pi printi etc.), a dezvolta ceva (o afacere etc.) 2 a
Empfang m 1 primire (a unui pachet), crea ceva 3 a d evelopa (o poz etc.)
receptie (a mrfurilor) 2 primire (a unui ... sich - a se dezvolta
invitat etc.) 3 recep\ionare (a unui semnal Entwicklung f dezvoltare (evolufie etc.)
etc.) 4 recep\ie (petrecere) Entzndung f inflama\ie
empfehlen* v (empfiehlt, a, o) a recoman- er pron el
da pe cineva/ceva cuiva Erbse f mazre
Empfehlung f recomandare Erdbeben n (-s. - ) cutremur
Erdbeere f cp~un
empfindlich adj sensibil/-
Ende n (-s. -n) capt (al unui bat etc.),
Erde f 1 Pmnt (planet) 2 mnt f
(strat) 3 pmnt (material), so .,.. unter
sfrit; zu - bringen a termina de facut der - sub pmnt
ceva; zu - sein a se termina
Erdgeschoss n (-es, -e) parter; Im - la
enden v a se termina parter
endgltig adj final/- (definitiv etc.) Erdnuss /alun de pmnt, arahid
endlich adv in sfr~it Ereignis n ( -ses. -se) eveniment, intm-
Endstation /capt (d e linie) plare
eng adj 1 ingust/- 2 strns/- (relalie erfahren l* v (erfhrt, u, a) a afla ceva
etc.) ... enger werden a se ingusta; zu erfahren2 adj experimentat/-
eng sein a strnge (a fi prea strmt) Erfahrung f experient
Enkel m nepot (pentru bunici) Erfolg m succes; - haben mitetw. a reu~i
Enkelin f nepoat (pentru bunic) ceva cuiva; - haben bei etw. a avea succes
entdecken v 1 a descoperi ceva (un in ceva
continent etc.) 2 a dezvlui ceva erfolgreich adj c u succes
entfernen sich - a pleca de undeva; sich ergnzen v a completa
- von etw. a se indeprta de undeva Ergnzung f completare, suplirnent
entfernt adj indeprtat/- Ergebnis n (-ses, -se) rezultat aJ ceva
Entfernung f distan\ erhalten sich - a se pstra (un monument
.Entfhrung f rpire etc.)
enthalten* v (enthlt, ie, a) a con\ine; erhhen v a cre~te ceva; den Lohn - j-m
sich - etw. Akk a-~i refuza ceva, a se abiine a mri cuiva salariul; sich - a se mri
de la ceva; sich - etw. Gen a se abtine de /a erinnern v a aminti cuiva de ceva, a aminti
ceva (de la vot etc.) cuiva sa facd ceva; sich - an etw. Akk, etw.
entlang prep de-a lungul a ceva Gen a-~i aminti ceva; slcl:i - an j-n/etw. a-~i
arninti de cineva/ceva
entschdigen v a despgubi pe cineva
Erinnerung f 1 amintire 2 notificare
Entschdigung f despgubire Erkltung f rceal (boal)
entscheiden sich - a se hotri; sich - erkennen* v (erkannte, h. erkannt) a recu
fr j-n/etw. a se hotri pentru cineva/ceva (a noa~te pe cinevalceva
alege) erklren v 1 a explica ceva cuiva 2 a
Entscheidung f hotrre d eclara
entschuldigen v a scuza pe cineva/ceva; Erklrung f 1 explica\ie 2 declara\ie
E- Sie! M scuza\i!; sich - beij-m fretw. (public,- etc.)
a-~i cere scuze de la cineva pentru ceva erkranken v a se imbolnvi de ceva
Entschuldigung f scuz pentru ceva; - 1 erlauben v a perm ite
M scuza\i! Erlaubnis / autoriza\ie
entspannen sich - a se relaxa erlaubt adj permis/-
entsprechen* v (entspricht. a, o) a cores erleben v a tri ceva
punde cu ceva Erlebnis n (-ses. -se) experient (intm
entsprechend adJ corespunztor/-oare plare etc.)
ededigen 205 Fahrzeug

.tedigen v a rezolva (o problem etc.), a Erziehung f educaVe


se ocupa de ceva es pron acesta
&m1gung f reducere Esel m mgar
.,...glichen v a inlesni ceva (a face essbar adj comestibil/-
;.osibil) essen* v (isst, a, e) a mnca; zu Abend -
eftnOrden V a ffi0ri pe cineva a cina
anst adj serios/-oas, serios/serioas Essen n ( -s, - l mancare
ca.re nu se amuz) + adv serios (a vorbi etc.) Essig m otet
Meinen Sie das - 1 Vorbiti serios? Esszimmer n (-s, -) sufragerie
ansthaft adj serios/-oas (sincer) etwa adv aproximativ
adv grav (rnit etc.) etwas un pic de ceva pron ceva
anstlich adv grav (rnit etc.) euer, eure pron al vostru, a voastr
Ernte f recolt Europa n ( -s) Europa
enten v a recolta ceva Europer m european
erpressen v a ~antaja pe cineva europisch adj european/-ean
erraten* v (errt, ie, a) a ghici
ewig adj ve~nic/-
.negen v a excita pe cineva
erreichbar adj disponibil/-
reichen v 1 a atinge ceva (un nivel
etc.) 2 a prinde pe cineva (acas etc.) 3 a
ajunge /a ceva (Ja putere etc.)
Ersatz m despgubire pentru ceva Fach n (-(e)s, --er) 1 compartiment (al
Ersatzteile n pi piese de schimb unei cutii etc.) 2 materie (Ja ~coal etc.)
et"S<heinen* v (ie, i. ie) a aprea (a veni etc.) fachlich adj de specialitate (termen etc.)
erschpfen v a epuiza pe cineva (a istovi) Fachmann m specialist in ceva
ersetzen V 1 a inlOCUi pe cineva/ceva CU Faden m at
ceva 2 a despgubi pe cineva fhig adj capabil/- de ceva, indemnatic/
ersparen v a economisi ceva (bani etc.) -
erst adv abia Fhigkeit f capacitate
erst(er,e,es) num primul/prima Fahne f steag
ersticken v a se asfixia, a se sufoca Fahrbahn f carosabil
erstmals adv pentru prima oar fahren* v (fhrt, u, i./h. a) 1 a pleca undeva
ertrinken* v (a, .i. u) a se ineca (a cltori etc.) 2 a merge cu ceva, a lua
erwachsen adj mare (adult etc.), adult/-; ceva (tramvaiul, autobuzul etc.) 3 a duce pe
- werden a se maturiza cineva undeva (cu m~ina) 4 a transporta
Erwachsene m adult pe cinevalceva undeva (intr-o ma~in) 5 a
erwgen* v (o, o) a lua ceva in calcul conduce 6 a merge pe ceva (pe biciclet
Erwgung f consideratie; in - ziehen etc.) 7 a merge cu ceva (cu t~amvaiul etc.)
etw. Akk a lua ceva in calcul 8 a duce pe cineva undeva (cu ma~ina) 9 a
erwrmen v a inclzi ceva (pe foc etc.); duce pe cineva!ceva undeva (cu ma~ina) 10 a
sich - a se inclzi (a se face cald) intra undeva, in ceva (cu ma~ina)
erwarten V a a~tepta pe cineva/ceva (0 vizit Fahrer m ~ofer
etc.), a se a~tepta la ceva (a presupune) Fahrgeld n (-(e)s, -er) tarif (de c.ltorie)
Erwartung f a~teptare Fahrkarte f bilet (de tren etc.)
erwecken v a trezi ceva (sentimente etc.) Fahrkartenautomat m automat de
erweitern v 1 a lti ceva 2 a extinde bilete
ceva ... sich - a se lrgi Fahrplan m program (al trenurilor etc.)
erzhlen v a povesti cuiva ceva Fahrrad n (-es, --er) biciclet
Erzhlung f povestire Fahrschein m bilet (de Iren etc.)
erzeugen v a fabrica (un produs) Fahrspur fband de circulatie
Erzeuger m productor de ceva Fahrt f cltorie (cu ma~ina); Gute-.
Erzeugnis n (-ses, -se) produs Cltorie plcut!
erziehen* v (erzog, h. erzogen) a cre~te pe Fahrzeug n (-(e)s. -e) ambarcatiune,
cineva (copii etc.) vehicul
Fakt 206 flieen

Fakt m,n (-(e)s, -en) fapt (adev.r) fertig adj pregtit/-, terrinat/- (in
Fall m caz, cdere; im -, dass... in caz deplinit etc.); (gerade) - sein mit etw. a
c... termina ceva (de curnd)
Falle f curs (capcan) fest adj fix/- (dat etc.), rezistent/- (ma
fallen* v (fllt, ie, i. a) 1 a cdea 2 a terial etc.); - (angezogen) strns/- (un
scdea 3 a cdea (a ateriza) 4 a cdea ~urub etc.)
(in rzboi) 5 a intra undeva (intr-o categorie Festland n (-(e)s, --er) continent
etc.) .,. - lassen etw. Akk a scpa ceva (jos) festlich adj festiv/-
falsch adj 1 gre~it/- (rspuns etc.) festnehmen* v (nimmt fest, a, o) a retine
2 fals/- (diamant etc.) + adv gre~it pe cineva (politia etc.)
falten v a impturi ceva feststellen v a afla ceva
Familie f familie Festung f cetate (fortreat)
Familienname m nume de familie fett adj 1 gras/- (carne etc.) 2 gras/-
fangen* v (fngt. i, a) a prinde (supraponderal)
Farbe f culoare, vopsea Fett n (-(e)s, -e) grsime
fettig adj gras/-
frben v a vopsi
feucht adj umed/-
Fass n (-es, --er) butoi
Feuchtigkeit f umiditate
fassen v a apuca ceva (a prinde strns), a Feuer n (-s, - ) foc; das - anmachen a
prinde ceva (a apuca)
aprinde focul
fast adv aproape feuern v a da pe cineva afar (a concedia)
Fastenzeit f post Feuerwaffe f arm
faul adj lene~/- Feuerwehr f pompieri
Faust/pumn Feuerwehrmann m pompier
Februar m februarie Feuerzeug n (-(e)s, -e) brichet
Federf 1 pan (de scris) 2 stilou 3 feder Fieber n (-s. - ) febr
(resort) Figur f personaj (literar etc.), statur
fehlen v 1 a lipsi ceva Ia ceva/cuiva 2 a finanziell adj financiar/-
lipsi de undeva (a nu fi prezent) 3 a lipsi finden* v (a, u) a gsi .,. (den Weg) -
cinevalceva cuiva irgendwohin a nimeri undeva (a gsi drumul);
Fehler m 1 gre~eal 2 defect Gefallen - an j-m/etw. a prinde drag de
Fehlgeburt f avort cineva/ceva
Feier f srbatorire Finger m deget
feiern v 1 a srbtori 2 a petrece finster - ansehen a se incrunta Ia cineva
Feiertag m srbtoare Fisch m 1 pe~te (animal) 2 pe~te (aliment)
Feige f smochin 3 Pe~ti (zodie)
Feile/pil Fischer m pescar
fein adj fin/- (delicat) flach adj neted/-, plat/- (suprafat)
Feind m du~man Flche f suprafat (de lucru etc.)
feindlich adj ostil/- (comportament etc.) Flagge f steag
Flamme f flacr
Feld n C-(e)s, -er) 1 camp 2 csut
Flasche f sticl
Fell n (-(e)s. -e) pr (de animale)
Flaschenffner m desfctor de Stiele
Felsen m stnc
Fleck m pat
Fenster n (-s, -) fereastr Fledermaus f liliac
Ferien f vacant Fleisch n (-(e)s) carne
fern adj indeprtat/- Fleischer m mcelar
Fernbedienung f telecomand Fleischerei f mcelrie
fernsehen* v (sieht fern, a, e) a se uita la fleiig adj harnic/-
televizor Fliege f 1 musc 2 papion
Fernsehen n (-s) televiziune fliegen* v (o. i./h. o) a ie~i in zbor cu ceva
Fernseher m televizor de undeva, a zbura; in die Luft - a sri in
Fernstrae f autostrad aer (o ddire etc.)
Ferse f clci flieen* v (o, i. o) a curge (apa etc.)
Flug 207 funktionieren

Flug m zbor Freitag m vineri


Flgel m arip freiwillig adj voluntar/-
Flughafen m aeroport fremd adj strin/-
Flugkarte f bilet de avion fremde m strin (necunoscut)
Flugzeug " (-(e)s, -e) avion Freude f bucurie
Flur m coridor freuen Freut mich. lncntat de cuno~
Fluss m ru tint.; sich - aufj-n/etw. a a~tepta ceva (cu
flssig adj lichid/- nerbdare); sich - berj-n/etw. a se bucura
Flssigkeit f lichid deceva
flstern v a ~opti Freund m prieten
Flut /flux (cre~terea nivelului mrii) Freundin f 1 prieten (amic) 2 priete-
Folge f 1 ordine (succesiune etc.) 2 con n (partener)
secint a ceva 3 urmare a ceva consecin(ii freundlich adj amabil/-
... als - etw. Gen ca urmare a ceva Friedhof m cimitir
folgen v 1 a urma pe cineva!ceva 2 a frieren* v (o, h./i. o) a ingheta
urmri pe cineva/ceva (in secret) 3 a urma frisch adj proaspt/-
dup cineva!ceva 4 a asculta de cineva!ceva Friseur m frizerie
fordern v 1 a cere ceva 2 a face ceva Frist f perioad
(despre un accident - victime) 3 a cere ceva froh adj incntat/-; - sein ber etw. Akk a
(timp etc.) fi bucuros de ceva
frdern v 1 a promova ceva 2 a exploa Frosch m broasc
ta ceva (petrol etc.) Frost m ger
Forderung f cerint; - en f pi an j-nletw. Frucht f fetus, fruct; Frchte tragen a
pretentii de la cineva!ceva rodi (a avea fructe)
Form f 1 forma 2 matrit (de turnat etc.) frh adj matinal/- adv devreme
3 form (condi\ie fizic) ' frher adv inainte, mai devreme
Formular n (-s -e) formular frhestens adv cel mai devreme
fortgeschritten adj avansat/- (tehnolo- Frhling m primvar
gie etc.) Frhstck n (-s. -e) mic dejun; ber-
fortsetzen v a continua s faca ceva nachtung mit - cazare cu mic dejun inclus
Fortsetzung f continuare a ceva frhstcken v a lua micul dejun
Foto n ( -s. -s) fotografie Fuchs m vulpe
fotografieren V a fotografia Ceva fhlen v a simti ceva; sich a se simti
fotokopieren "'a copia ceva (a multiplica), fhren v 1 a conduce pe cineva undeva (la
a xeroxa ceva (a fotocopia) destina\ie) 2 a conduce pe cineva pe undeva
Frage f 1 intrebare 2 chestiune (proble 3 a conduce ceva 4 a duce undevalpe
m) ... j-m eine - stellen a adresa cuiva undeva (despre drum etc.) S a conduce
o intrebare (intr-un concurs etc.) ... R-Gesprch - a
fragen v a intreba pe cineva de ceva, a suna cu tax invers
intreba pe cineva de cineva!ceva; Ich frage Fhrer m ghid (carte)
mich, ob.;. M. intreb dac .. . ; sich etw. Fhrerschein m carnet de ~ofer
Akk - a se gndi /a ceva (a-~i spune) fllen v a umple ceva (un recipient etc.)
Fragezeichen n (-s. -) semnul intreb Fllung f umplutur
rii Fu.ndbro n (-s. -s) biroul de obiecte
Frau f 1 femeie 2 sotie 3 doamn pierdute
... - X DoamnaX funf num cinci
Frulein n ( -s, - ) domni~oar fnft(er,e,es) num al cincilea
frech adj obrazn ic/- fnfzehn num cincisprezece
frei adj 1 liber/-a (voint etc.) 2 liber/- fnfzig num cincizeci
(fr restriqii etc.) 3 liber/- (camer etc.) funke m scnteie
4 liber/- (neocupat etc.) S gratuit/- Funktion f funqie a ceva
... - machen a elibera ceva (drumul etc.); funktionieren V a funqiona (a merge);
sich - nehmen a-~i lua liber nicht richtig - a avea o defeqiune (un
Freibad n (-(e)s, --er) bazin in aer liber aparat etc.)
funktionsfhig 208 gehorchen

funktionsfhig adj functionabil/- Gebirge n (-s, -) lant muntos, mun\i;


(care funqioneaz) im - Ja munte
fr prep 1 pentru (scop etc.) 2 pentru (un gebraten adj prjit/-
cadou, mesaj etc.) 3 pentru cineva (in locul gebraucht adj folosit/ -
cuiva) 4 pe ceva (un pret etc.) 5 pentn,1 (o gebrochen adj rupt/-
perioada de timp etc.) .,. Ich brauche ein Gebhr f tax pentru ceva
Zimmer fr drei Tage. Am nevoie de o Geburt f na~tere
camera pentru trei zile. Geburtstag m zi de na~tere
furchtbar adj groaznic/- Gedchtnis n ( -ses, -se) memorie
frchten v a-i fi fric de ceva, a-~i face Geduld f rbdare
griji pentru cinevalceva geduldig adj rbdtor/-oare
Fu m 1 picior 2 poale (de munte, deal) geeignet adj convenabil/- pentru ceva,
3 picior (30,48 cm) .,. Gehen wir zu potrivit/- pentru ceva
Fu. Vom merge pe jos.; zu Fu pe jos Gefahr f pericol
Fuball m fotbal gefhrlich adj periculos/-oas
Fuboden m podea gefallen* v a plcea cuiva; Es gefllt
Fugnger m pieton mir. lmi place.
Fugngerbergang m trecere de gefangen nehmen* v a lua pe cineva
pietoni prizonier
Fugngerzone /zon pietonal Gefngnis n (-ses, -se) inchisoare
Fuknchel m glezn Gef n (-es, -e) 1 recipient 2 vas
Fuweg m trotuar (sanguin,limfatic etc.)
Futter n (-s) furaj Gefrierschrank m congelator
Gefhl n (-s. -e) 1 senzatie 2 simt
(percep\ie) 3 Sentiment 4 simt pentru
ceva (al ritmului etc.)
gegen 1 prep 1 impotriva cuiva/a ceva
(a acpona etc.) 2 in comparatie cu ceva
Gabel f furculit .,. schtzen jnletw. - etw. a apara pe
Gang m 1 vitez (a ma~inii etc.) 2 coridor cinevalceva de ceva
3 culoar (in tren) 4 fel de mncare .,. in gegen2prep in jur de (un numr, o cantitate)
- setzen etw. Akk a porni ceva (a da drumul) Gegend f peisaj
gangbar adj care poate fi parcurs gegenseitig adj reciproc/-
ganzl adj complet/- Gegenstand m 1 obiect (lucru) 2 su-
ganz2 adv 1 absolut, total 2 destul de biect al ceva (tema de conversa\ie etc.)
ganztgig adj pentru toat ziua Gegenteil n (-(e)s, -e) opus; im -
gar part deloc; gar nicht deloc dimpotriv
Garage f garaj gegenber prep 1 in fata cuiva/a ceva
Garantie f garantie 2 fa\ de 3 in comparatie cu ceva
garantieren V a garanta Ceva Gehalt n salariu
Geheimnis n (-ses, -se) secret
Garderobe f garderob
gehen* v (ging, i. gegangen) 1 a merge (pe
Garnitur f serviciu (de farfurii etc.) jos), a merge undeva (pe jos) 2 a merge
Garten m grdin undeva (pe jos) 3 a merge undeva, /a ceva
Gas n (-es, -e) acceleratie, gaz (regulat etc.) 4 a pleca S a fi vorba despre
Gashebel n (-s, -) acceleratie ceva 6 a face cumva (a-i merge bine) 7 a
Gast m oaspete ie~i cu cineva 8 a merge (a fi posibil) 9 a
Gastgeber m gazd merge (a fi acceptabil) .,. es geht etw. Akk
Gaststttef han zu tun se poate face ceva; Mir geht es gut.
Gebck n (-(e)s) produse de patiserie lmi merge bine.; spazieren - a se plimba
Gebude n <-s, -) cldire, imobil (cldi Wie geht es Ihnen? Ce mai faceti?
re) Gehirn n (-(e)s, -e) creier
geben* v (gibt, a, e) a da cuiva ceva Gehirnerschtterung f contuzie
Gebiet n (-(e)s, -e) domeniu (de activita Gehr n (-(e)s) auz, ureche (muzicala etc.)
te), regiune (zona) gehorchen v a asculta de cineva/ceva
gehren 209 Gift

gehren v a apartine cuiva Geschft n (-(e)s, -e) 1 magazin 2 afa


G.hweg m trotuar cere (avantajoas etc.)
Geisel f ostatic geschftlich adj comercial/-
Gelnder n (-s, -) balustrad geschehen* v (geschieht, a, i. e) a se in-
,_..ngen v a ajunge undeva (pe jos) tmpla
gelb adj galben/- Geschenk n ( -(e)s, -e) cadou
Gelb n (-s, -) galben (la semafor) Geschichte f 1 istorie 2 intmplare
Geld n (-(e)s. -er) bani geschickt adj indemnatic/-
Geldautomat m bancomat geschieden adj divortat/-
Geldbrse f portofel Geschirr n (-{e)s, -e) vesel
Geldstrafe f amend (penalizare); j -n mit Geschlecht n (-(e)s, -er) 1 sex (mas-
einer - belegen a amenda pe cineva culin - feminin), gen 2 neam
Geldtasche f portofel geschlechtlich adj sexual/-
Gelegenheit f ocazie geschlossen adj inchis/-
Gelenk n (-(e)s, -e) articulatie Geschmack m 1 gust de ceva (al mncrii
,_tingen* v (a, i. u) 1 a reu~i ceva cuiva etc.) 2 &ust (sim\)
2 a ie~i (conform a~teptrilor) Geschwmdigkeit f vitez
gelten* v (gilt, a, o) a fi valabil Geschwister n (-s, -) frate, sor
Geltung zur - bringen a exercita ceva (a Gesellschaft f companie, societate; - f
msi etc.) leistenj-m a tine cuiva companie
gemahlen adj mcinatl- gesellschaftlich adj sociabil/-
gemeinsam adj colectiv/- (eforturi etc.), Gesetz n <-es. -e) lege
comun/- (avere etc.) adv impreun gesetzlich ad) legal/-
gemischt adj amestecat/- Gesicht n (-(e)s, -er) fat
Gemse n (-s, -) legume gespannt adj tensionat/- (atmosfer etc.)
~tlich adj comodJ- Gesprch n (-(e)s, -e) conversatie
genau adj exact/-, precis/- Gestaltf 1 form 2 personaj (literar etc.)
+ advexact gestern adv ieri
,.nehmigen v a ratifi.ca (un tratat), a gesund adj (gesnder gesndest-) sntos/
sanctiona ceva (o lege) -oas; -er Menschenverstand m bun
Gen~hmigung f autorizatie, licent simt
genieen* v (o, o) a se bucura de ceva Gesundheit f sntate
genug adv destul destul de ceva ... Ist Getrnk n (-(e)s. -e) butur
us - ? Ajunge? Getreide n (-s, - ) cereale
gengen v a fi suficient getrennt adj separat/-
gengend adj suficient/- Gewalt f violent
geffnet adj deschis/- (fereastr etc.) gewaltsam adj violent/-
Gepck n (-(e)s) bagaj;. - einchecken a Gewehr n (-(e)s, -e) pu~c
inre~istra bagajele Gewicht 11 (-(e)s, -e) 1 greutate a ceva
Gepckstck n (-(e)s, -e) bagaj 2 greutate (pentru cntar etc.) 3 greutate
Gepcktrger m hamal (la gar etc.) a ceva (importan\ etc.)
~rade l adj 1 drept/dreapt 2 par/-, Gewinn m c~tig, profit
cu sot ... - machen a indrepta gewinnen* v (a, o) 1 a c~tiga ceva, la ce
~ade2 adv tocmai va 2 a c~tiga ceva (a ob\ine) 3 a c~tiga
~adeaus adv drept (a merge etc.) pe cineva (de partea sa)
Gert n (-(e)s, -e) aparat, instrument Gewinner m c~tigtor a ceva
Gericht! n (-(e)s, -e) tribunal gewiss adj anumit/- adv sigur
Gericht2 n (-(e)s, -e) fel (de mncare) part sigur
~n adj a-i plcea sfac ceva, cu plcere gewhnrich adj cotidian/-, obi~nuit/
aface ceva - + adv de obicei
Geruch m miros Gewrz " (-es, -e) condiment
Gesamtheit f ansamblu de ceva gieen* v (o,o) 1 a turna ceva undeva 2 a
Gesandte m delegat turna ceva in ceva 3 a uda ceva (tlorile etc.)
Ges n (-es, -e) fese Gift n (-(e)s, -e) otrav
210 Halt

giftig adj otrvitor/-oare Grund m motiv pentru ceva; auf - m etw.


Giftschlange Narpe veninos Gen din cauza a ceva
Gipfel m vrf de ceva (culme) grndlich adj temeinic/- adv adec-
Gips m gips vat
Glas n ( -es. --er) pahar, stid (material) Gruppe fgrup, grup de experti
glsern adj de sticl Gru m salut
glatt adj alunecos/-oas, neted/- (o gren v 1 a saluta pe cineva 2 a saluta
suprafa\li etc.); - sein a aluneca pe cineva din partea cuiva
Glatteis n (-es) polei gltig adj valabil/-
Glaube m incredere in ceva/cineva Gummi m,n cauciuc
glauben v 1 a crede pe cineva/ceva 2 a Gummiband n (-(e)s. --er) elastic
crede (a fi de plirere) 3 a crede fn ceva Gummistiefel f pi ( -s. - ) cizme de
... Ich glaube schon./Das glaube ich cauciuc
nicht. Cred c da/nu. Gunst /favoare
gleich adj 1 la fel 2 egal/- + adv ime- gnstig adj avantajos/-oas
diat Gurke f castravete
Gleichgewicht n (-(e)s) echilibru
Gurt m centur
gleichzeitig adv deodat (in acela~i timp)
Gleis n (-es, -e) ~ine (de tren etc.) Grtel m curea
Gletscher m ghetar gut adj (besser, best-) 1 bun/- (calita-
Glied n (-(e)s, -er) za (a unui lant) tiv etc.) 2 drgutJ- cu cineva (amabil)
Glocke f dopot
+ adv bine ... Also gut. Bine atunci.;
Gute Fahrt. Cltorie plcut!; ziemlich
Glck n (-(e)s, -e) fericire (sentiment), gut satisfctor/-oare (calitate)
noroc; - haben a fi norocos/-oas; zum
- din fericire
glcklich adj fericit/- (om etc.), noro-
cos/-oas
glcklicherweise part din fericire
Glhbirne f bec Haar n (-(e)s, -e) fir de pr; sich die - e
Gold n (-(e)s) aur (metal) schneiden lassen a se tunde
golden adj de aur Haare f pi pr
Gott m Dumnezeu haben* v (hat, hatte, hat gehabt) 1 a avea
Grab n (-(e)s, --er) mormnt ceva (a poseda) 2 a trebui sii facii ceva
graben* v (grbt, u, a) a spa (o groap), a Hafen m port
spa ceva Hafer m ovz
Graben m ~ant (pe ~osea etc.) haften v 1 a garanta pentru ceva (pentru
Grad m grad (temperaturli etc.), treapt calitate etc.) 2 a garanta, a sta chez~ie
(intr-o ierarhie) pentru cineva
Gras n (-es, --er) iarb Haftung f responsabilitate
grau adj gri, crunt/- (prul etc.) Hagel m grindin
Graupen f boabe de arpaca~ Hahn m 1 coco~ 2 robinet (de apa etc.)
grausam adj crud/-
Hai m rechin
Grenze f 1 granit (a unei \ri etc.) 2 li-
mit aceva Haken m agttoare
Grenzbergang m trecerea frontierei halbl adj injumttit/-
Grippe f grip halb2 jumtate a ceva; um - fnf Ja patru
~ijumtate; vor einer - en Stunde acum
grob adj (grber, grbst-) aspru/-, estima
tiv/- o jumtate de or
gro adj (grer, grt-) 1 mare 2.inalt/- Halbmesser m raz
3 mare (adult etc.) Hlfte fjumtate
Gre f mrime Hallefhal
Gromutter f bunic hallo H-! Alo!, Salut! (la intlnire), Bun!
Grovater m bunic Hals m gt
grn adj verde Halt m oprire
hinunter 212 Januar

hinunter adv in jos; die Treppe - pe


scri in jos
hinzufgen v a aduga ceva

- Hitze f cldur (temperaturi ridicate)


hoch adj (hher, hchst-) inalt/-, insem-
nat/- (sum etc.) + adv in sus (direc\ie),
sus
ich pron eu
Ihn pron pe el
lhrl pron voi
ihr2 pron 1 al ei, a ei 2 al lor
Hochwasser n (-s, -) 1 inundatie Ihr, Ihre pron al/a dumneavoastr
2 flux im im Gebirge la munte; im Gegenteil
hochziehen* v (wg hoch, h./i. hochgew- dimpotriv; Im schlimmsten/besten
gen) a trage ceva (in sus) Fall m in cel mai bun/ru caz
Imbiss m bufet, gustare
Hocker m taburet
Immer adv intotdeauna, totdeauna; wer
Hof m curte auch - oricine; fr/auf - pentru totdea
hoffen v a spera la ceva una
hoffentlich part s sperm c in prep 1 in 2 pe 3 in (spre o tar etc.) 4 in
hflich adj politicos/ -oas (ct timp) 5 la (direc\ie); In Sicherheit/
Hhe f 1 inltime (altitudine) 2 mrime sein a fi in siguran\
(a unei sume etc.) 3 altitudine Information f birou de informatii.
Hhepunkt "' culme informa\ie
hher adj mai mare + adv mai sus informieren v a informa pe cineva despre
cinevalceva
hohl adj gol/ -oal
Inhaber m proprietar al ceva
holen v 1 a se duce dupiJ cinevalceva 2 a
lua pe cineva/ceva 3 a tri pe cineva undeva innen adv de interior, inuntru; von -
(a obliga s mearg) dinuntru
inner(er,e,es) adj interior/-oar
Holz n (-es, --ert-) lemn
Insekt n ( -s, -en) insect
Honig m miere Insel f insul
hren v a auzi ceva Insgesamt adv in total
Hose f pantaloni interessant ad} interesant/-; - e Sache
hbsch adj frumos/-oas adv frumos f curiozitate (lucru interesant)
Huf m copit Interessieren v a interesa pe cineva; sich
Hfte Hold - fr j-n/etw. a se interesa de cineva/ceva
Hgel m deal inzwischen adv intre timp
Hund m cine irgendein pron oarecare, un/o (un anume)
hundert num sut irgendwann adv 0 dat
Hunger m foame; Ich habe - . Mi-e irgendwie adv cumva
foame. irgendwo adv undeva
hungrig adj flmnd/-; Ich bin - . Mi-e irgendwohin adv undeva
foame. Irrtum m gre~eal; ber seinen - auf
klren j-n a deschide cuiva ochii
husten v a tu~i
Husten m tuse
Hut m plrie
hten v a avea grij de cineva; Kinder j-s
- a avea grij de copiii cuiva; sich - vor
j-m/etw. a se feri de cineva/ceva (de un pericol) ja part da, mda
Htte f cbnut Jacke /jachet
Jahr n (-(e)s, -e) an; in diesem - anul
accsta; voriges - anul trccut
jhrlich adj de un an (care dureaz un an),
anual/-
Januar m ianuarie
kurz 215 leuchten

kurz adj (krzer. krzest-} scurt/-; - weg Laus f pduche


gehen irgendwohin a aprea undeva; vor laut adj zgomotos/-oas adv (cu
- em recent voce) tare .,.. -er stellen etw. Akk a da
krzen v a scurta ceva ceva mai tare (sonorul etc.)
Kuss m srut luten v a suna (un clopo\el, tdefonul etc.)
kssen v a sruta pe cineva/ceva, a sruta Lawine f avalan~
pe cineva leben v 1 a tri 2 a ocupa ceva (o locuin\)
Kste f coast Leben n (-s. -) viat; am - in via\
lebendig adj viu/vie
Lebensmittel n (-s. -} aliment
Leber f ficat
lebhaft adj vioi/vioaie, viu/vie (amintire
etc.}
Lcheln n (-s) zmbet lecken v a curge (un recipient gurit etc.}
lachen v a rde de cineva!de ceva, a zmbi Leder n (-s. -} piele
cuivalceva ledig adj necstorit/-
Lachen n (-s) rs leer adj gol/-oal; - e Batterie baterie
lcherlich adj ridicol/- descrcat; Meine Batterie ist-. Am
Lachs m somon bateria descrcat.
Ladegert n (-(e}s. -e} incrctor (pen legen v 1 a pune ceva undeva 2 a a~eza
tru telefonul mobil etc.) ceva undeva (a pune) 3 a depune (ou etc.)
laden* v 1 a incrca ceva undeva (o incr- lehren v a invta pe cineva ceva
ctur) 2 a incrca (o arm) leicht adj 1 ~or/- oar (care cntre~te
Laden m magazin pupn} 2 delicat/- 3 u~or/-oar (tuse
Lage f pozitie etc.} + adv u~or .,.. ein - er Hang pant
Lamm n (-(e)s, --er) miel u~oar
Lampe f lamp leiden* v (litt, h. gelitten} a suferi de ceva
land n (-(e}s, --er/-e} 1 uscat 2 pmnt leider part din pcate
3 tar (in provincie) 4 tar (stat) leidtun* v (tat leid, h. leidgetan} a -i prea
landen v a ateriza (un avion}, a acosta (o ru ceva; Es tut mir leid. lmi pare ru.
barc} leihen* v (ie, ie) a imprumuta ceva cuiva;
Landkarte f hart sich - etw. Akk von j-m a imprumuta ceva de
/a cineva
Landung f aterizare (a unui avion)
lang adj lung/- leise adj tcut/- adv in ~oapt, tcut
.,.. - r stellen a da !llai incet (sonorul etc.)
lange adv (lnger, am lngsten} de mult timp
leisten v a furniza ceva cuiva(un produs
Lnge /lungime etc.}; Dienste - j-m/etw. a servi cuiva/la ceva
langfristig adj pe termen Jung Leistung f performant, randament
langsam adj incet/-at adv incet leiten v 1 a conduce (o firm etc.} 2 a
lingst adv demult conduce pe cineva undeva 3 a conduce
langweilig adj plictisitor/-oare (ap prin conducte etc.} 4 a trece ceva prin
Lappen m zdreant ceva 5 a conduce (electricitatea}
Lrm m zgomot Leiter 1 m ~ef
lassen* v (lsst, ie, a} a lsa; Das lsst sich Leiter2f scar
leicht reparieren. Se repar u~or.; sich - Leitung f 1 conducere (a firmei etc.},
a se putea (a fi posibil}; sich - etw. Akk tun a frunte (pozitia de conducere} 2 linie (de
da ceva la fdcut (Ja splat etc.} telefon etc.}
Lastwagen m camion de marf lenken v a ghida ceva undeva (o rachet etc.)
lauf m funqionare (a unui aparat etc.); im lernen v a invta (pentru un examen etc.}, a
- e etw. Gen in timpul a ceva invta ceva
ufen* v (luft, ie, i./h. au) 1 a alerga lesen* v a citi ceva
2 a face jogging 3 a fugi peste ceva 4 a letzt(er,e,es) adj ultim/-; das letzte
merge (pe jos} 5 a merge (a fi in funcpune) Mal Ultima dat; zum letzten Mal pentru
6 a curge (un r,ecipient gurit etc.} ultima oar
Laune f dispozitie leuchten v a strluci
Messer 217 Name
Messer n cutit morgen adv mine
Metall n (-s:-e) metal Morgen m dimineat;" am - de diminea-
Meter m,n ( -s. - ) metru t; Guten - Buna diminea\a.
Miete f chirie morgens adv de dimineat
mieten v a inchiria ceva (o m~in etc.) Moschee f moschee
Mieter m chiria~ Motor m motor
Mikrowelle In der - aufwrmen a Motorrad n (-es, --er) motociclet
pune ceva la microunde Mcke f tantar
ll!lch f I~r.te . . mde adj obosit/-; - machenj-n a obosi
m1ndrJahr1g ad} mmor/-a (sub optspre- pe cineva; - sein a fi somnoros; - werden
zece ani) a se obosi
mindestens adv cel putin (nu mai pufin de) Mhe/efort
minimal adj minim/- Mlleimer m CO~ de gunoi
Minute f minut multiplizieren v a inmulti ceva cu ceva
mischen v a amesteca ceva Mund mgur
Missverstndnis n (-ses. - se) neintele- Mnzautomat m automat
gere Mnze f moned
mit prep CU cineva/ceva, prin ceva + pron CU Muskel m mu~chi
sine mssen* v a trebui sa faca ceva; Ich muss
enitnehmen* v (nimmt mit, a. o) a lua cu auf die Toilette. Am nevoie Ja toalet.
sine, a lua pe cineva undeva (cu ~ina) Muster n (- s. - ) model (exemplu), mostr
Mittag m prnz; zu - essen a lua prnzul Mutter! / mam
Mittagessen n ( -s, - ) prnz Mutter2/piulit
Mitte/mijloc; in der - etw. Gen In mijlo- Mtze Hapc
cul a ceva
mitteilen v a anunta pe cineva ceva, a
comunica cuiva ceva
Mitteilung f comunicare, notificare
Mittel n (-s, -) 1 mijloc (de a atinge un
scop) 2 medicament pentru ceva 3 pre nach prep 1 la (direcpe) 2 dup
parat (substant) 4 mijloace (financiare) Nachbar m vecin
ittels prep prin intermediul cuiva/al ceva nachdenken* v (dachte nach, h. nachge
Mitternacht f miezul noptii dacht) a se gndi /a ceva
mlttler(er,e,es) adj mijlociu/mijlocie Nachmittag m dup-amiaz
Mittwoch m miercuri nachmittags adv dup-amiaz; - um
Mbel n (-s. - ) mobil drei la ora trei dup-amiaza
mgen 1* v (mag, mochte, hat mgen) a vrea Nachname m nume de familie
ceva; Ich mchte (mit) sprechen. A~ Nachricht f 1 ~tire (informatie etc.)
vrea s vorbesc cu... 2 mesaj
engen2* v (mag, mochte, hat gemocht) a nchst(er,e,es) adj urmtor/-oare
plcea pe cineva!ceva; am liebsten - Nacht f noapte; Gute -1 Noapte bun!;
j-n/etw. a-i plcea cel mai mult cineva/ceva ber - peste noapte
englich adj fezabil/- (posibil), posibil/ Nachteil m defect, dezavantaj
-; es ist - etw. Akk zu tun se poate face Nachtisch m desert
ceva; so bald wie - ct mai repede nachzahlen v a achita ceva
mglicherweise part poate nackt ad} goU-oal, goUgoal
Mglichkeit f posibilitate Nadelfac, ac cu gmlie
Mhre f morcov Nagel m 1 cui 2 unghie
Monat m lun (calendaristic) nahe adv aproape + prep aproape ceva
1nonatlich adj lunar/- (salariu etc.) Nhe aus der - f de aproape
Mond m lun (corp ceresc) nhen v a coase, a coase ceva (un nasture
Montag m luni etc.)
Mord m crim Nahrung /hran, mncare
Mrder m uciga~ Name mnume
Namenstag 218 Ohrring

Namenstag m zi onomastic Notf 1 mizerie, srcie 2 necaz (situape


nmlich adv de fapt dicila), urgent
Nase f nas; Ich habe davon die - voll. Notausgang m ie~ire de urgent
M-am sturat de asta. Notdienst m urgent (serviciu medical)
nass adj (nasser/nsser, nassest-/ nssest-) Notfall m stare de urgent. urgent
ud/- ntig adj necesar/-; Das ist nicht-. Nu
Nation f natiune e nevoie.
national 4dj national/- Notlage f necaz (situatie dificil)
Nationalittf nationalitate Notlandungfaterizare de urgent
Natur f 1 natura 2 caracter (natura etc.) notwendig adj necesar/-; - sein a fi
natrlich! adj natural/- necesar; wenn - dac va 6 nevoie
natrllch2 part bineinteles November m noiembrie
Nebel m ceat nchtern adj sobru/-
neben prep 1 lng ceva 2 pe lng ceva Nudel / titei
negativ adj negativ/- Null f zero; Temperaturen unter -
nehmen* v (nimmt, a, o) 1 a lua ceva (in temperaturi sub zero grade
mn etc.) 2 a servi ceva 3 a lua ceva (de Nummer f 1 numr (numeral etc.) 2 nu
mncare etc.) 4 a lua ceva (medicamente mr (mrime la pantofi etc.) 3 numr (al
etc.) S a lua (o llngur etc.), a-~i asuma (o unei reviste)
datorie, un risc etc) 6 a adopta (o atitudine) nur adv doar; nicht nur nu numai; nur
... In Anspruch - a ocupa (timp); Wir - dass doarc
ein Taxi. Vom lua un taxi. Nussfnuc
neln part nu nutzen v a epuiza ceva (o resurs etc.)
nennen* v (nannte, h. genannt) a numi pe ntzlich adj util/-
cineva/ceva cumva, a spune cuiva cumva
nett adj arnabil/-, simpatic/-
Netz n (-es, -e) plas (de pescuit etc.), retea
neu adj (neuer, neu(e)st) nou/-
neuest(er,e,es) adj recent/-
neugierig adj curios/-oas ob conj dac (interogativ)
Neuigkeit Ntire oben adv mai sus, sus (la etaj); - ohne
nicht part nu; eigentlich - nu chiar; - topless
(eln)mal nici (mcar); N- wahr? Nu Ober m osptar
-i a~a?; Noch -. Inc nu.; berhaupt - ober(er,e,es) adj superior/-oar, de sus
deloc; warum - de ce nu (parte etc.)
Nichtraucher m nefumtor Oberflche f suprafat
nichts pro~ nimic; (Das) Macht -1 Nu Oberschenkel m coaps
conteaz!; N- zu danken. Cu plcere. Obst n (-(e)s) fructe
Nichtschwimmer m persoan care nu obwohl adv de~i + conj de~i
~tie s inoate oder conj sau; 0 -1 Nu-i ~a?
nie adv niciodat Ofen m cuptor
Niederschlge f pi precipitatii offen adj deschis/- adv deschis
niedrig adj jos/joas (sincer)
niemals adv niciodat ffentlich adj public/-
niemand pron nimeni ffnen v 1 a deschide 2 a descheia ceva
Niere f rinichi (o cma~ etc.)
nirgendwo adv nicieri ffner m desfactor
nirgendwohin adv nicieri ffnung f deschiztur (gaur)
noch 1 adv incl, mai; - einer alt (incl un); ffnungszeiten f pi ora de deschidere
- einmal inc o dat; - nicht inc nu; - oft adv (fter, am ftesten) des
schlimmer/mehr ~i mai ru/mult ohne prep far cineva/ceva conj far s
noch2 conj nici; weder - nici.. . nici facii ceva
Norden m nord Ohr n (-(e)s, -en) ureche
nrdlich 11dj nordic/ - Ohrring m cercel
Oktober 219 Punkt

Oktober m octombrie Pfand n (-(e)s, --er) garantie (rambursabi-


l n (-(e)s) 1 ulei 2 Mei l)
Onkel m unchi Planne f tigaie (de prajit)
orange adj portocaliu/-e Pleffer m piper
Orange f portocal Pfeife f fip
ordentlich adj 1 ordonat/- (o persoan) pfeifen v (i, i) a fluiera
2 potrivit/- adv 1 adecvat 2 destul Plerd n (-(e)s. -e) cal
de (foarte) Plirslch m piersic
Ordnung f ordine, reguli; in - bringen Pflanze f plant
etw. Akk a face ordine in ceva; Ich bin In - Pflaster n (-s. - ) plasture
Sunt bine. Pflaume f prun
orientieren sich - a se orienta Pflege f grij pentru cineva
Ort m loc Pflicht f responsabilitate (moral etc.)
rtlich adj local/- Pfund n (-(e)s, -e) lir
Osten m est; Im - in est Piiie f pastil
Ostern n ( - , - ) Pa~te Pilz m ciuperc
Osterreich n ( -s) Austria Piste f prtie (de schi)
sterreicher m austriac planen v a plnui ceva
sterreichisch adj austriac/- platt Ich habe einen P- en. Am facut
stlich adj estic/-, de est pan.
Platz m 1 piat 2 loc
platzen v a pocni
platzieren v a pune ceva undeva
Platzkarte f loc (pe biletul de tren)
Plombe f sigiliu
paar ein - c~iva, cteva pltzlich adj brusc/- adv deodat
Paar n (-(e)s, -e) pereche plus adv plus
packen v 1 a impacheta ceva (marfa etc.) Polizei f politie
2 a face bagajele 3 a prinde ceva 4 a Polizeidienststelle f secpe de politie
apuca ceva (a prinde strns) Polizist m poli\ist
Packung /ambalaj, pachet Portemonnaie n (-s. -s) portofel
Paket n (-(e)s. -e) pachet Portion f portie
Panne/pan Position f 1 loc al ceva 2 articol (de pe o
Papier n (-s, -e) hrtie list) 3 pozi\ie (a corpului etc.)
Papiere n pi acte (de identitate etc.) Post f 1 oficiu po~tal 2 corespondent
Papst mpap 3 po~t (sistem)
parken v a parca undeva (~ofer) Postleitzahl f cod po~tal
Parkkralle f dispozitiv de blocare a Postsendung /obiect trimis prin po~t
rotilor praktisch adj practic/-
Parkplatz m parcare Preis m 1 pret 2 premiu
Pass m pa~aport privat adj privat/-
Passagier m pasager pro prep pe
passend adj indemnatic/- Probe /test (de calitate etc.)
Paste f past probieren v a incerca ceva (nou etc.)
Pause f pauz; Machen wir eine - S Prostituierte f prostituat
lum o pauz. Prozent n (-(e)s. -e) procent
peinlich adj penibil/-; sich - fhlen a prfen v 1 a testa ceva 2 a asculta pe
se sim\i penibil cineva (la ~coal etc.), a verifica pe cineva din
Pelz m blan ceva (a testa cuno~tintele)
Person f persoan Pulver n (-s, -) praf
Personaldaten f pi date personale Pumpe/pomp
persnlich adj personal/- adv per- pumpen v a pompa ceva (ap)
sonal Punkt m 1 punct 2 punct (colorat),
Pfad m potec, crare bulin (model etc.)
richtig 221 Schauer
richtig adj corect/-, potrivit/- Sgen v a tia (cu un ferstru), a tia CU
+ adv bine, destul de (foarte) ferstrul ceva
Richtung f direqie Sahne f smntn
riechen* v (o, o) 1 a mirosi ceva 2 a Salami f salam
mirosi a ceva Salbe /unguent
Rindfleisch n (-(e)s) carne de vit Salz n (-es, -e) sare
Ring m inel salzen* V (salzte, h. gesalzen) a Sfa
Rippe f coast salzig adj srat/-
riskant adj riscant/- Salzstreuer m solnit
riskieren v a risca ceva sammeln v a coleqiona (timbre etc.)
Rock m fust Samstag m smbt
roh adj 1 crud/- (legume etc.) 2 brut/-, Sand m nisip
neprelucrat/- (un material etc.) 3 bru sanft adj delicat/- + adv u~or
tal/- satt adj stul/-
Rohr n (-(e)s, -e) teav Satz m 1 propozitie 2 serviciu (de
Rhre f teav farfurii etc.), set de ceva 3 tarif
Rollstuhl m crucior cu rotile (pentru sauber adj curat/-
invalizi) subern v a face ordine
rosig adj roz sauer adj (saurer, sauerst-) 1 acru/- (gust)
rot adj (rter rtest-) ro~u/-ie; rot werden 2 acid (in chimie) 3 furios/-oas pe cineva
a se inro~i (la fat) Sauerkirsche /vi~in
Rcken m spate Sule f .coloan
Rckfahrkarte f bilet dus-intors Sure/acid
Rckkehr f intoarcere Schachtel f cutie, cutiut de ceva
Rucksack m rucsac schade Das ist - . Pcat.
Rckseite f dos (partea interioar a bluzei Schdel m craniu
etc.), spate (partea din spate) schaden v a rni pe cineva/ceva
Rcksicht f respect fat de ceva; mit - auf Schaden m defeqiune (a motorului etc.),
etw. Akk lund ceva in considera\ie pagub
Rckspiegel m oglind retrovizoare schdlich adj duntor/-oare, nociv/-
rufen* v (ie, u) a striga la cineva Schaf n (-(e)s, -e) oaie
Ruhe f 1 lini~te 2 repaus 3 odihn schaffen !* v (u, a) a crea, a realiza
ruhig adj lini~tit/- schaffen2 v 1 a fi capabil s fac ceva, a se
rhren v a amesteca ceva descurca cu ceva (a face) 2 a se descurca
rund adj rotund/- cu ceva {a face fa\) 3 a ajunge (la timp), a
Runde f tur (al unei competi\ii etc.), tur avea destul timp 4 a prin3e (autobuzuJ
(intr-o curs) etc.)
Rundreise f tur Schal m e~arfa
rutschen v a aluneca (a patina etc.) Schale f coaj
rutschig adj alunecos/-oas schlen v a coji ceva, a decoji ceva
schalten v a schimba viteza; den
ersten/ zweiten Gang - a intra in viteza
inti/a doua
Schalter m 1 intreruptor 2 ghi~eu
scharf adj (schrfer, schrfst-) iute (picant),
Saal m sal ascutit/- (o lam etc.)
Sache f lucru (obiect), treab Schatten m umbr a ceva (a unui corp)
Sack m sac schtzen v 1 a estima ceva 2 a evalua
Saft m 1 suc (de fructe etc.) 2 suc (din ceva (un pret) 3 a aprecia ceva, a respecta
carne) pe cineva!ceva
Sge f ferstru Schtzung f estimare
sagen v 1 a spune cuiva 2 a spune cuiva schauen V a prea Cumva
ceva .,.. kurz gesagt pe scurt Schauer m averse de ploaie
schulden 223 Sie
schulden "a datora cuiva ceva a sescula (din pat); hnlich - j-mletw. a
schuldig adj vinovat/- de ceva semna '" cineva/ava; Ist das Ihr Ernst?
Schulter f umr Vorbi\i serios?; Mir ist kalt. Mi-e frig. ;
Schuss m foc wach - a fi treaz; Was ist (los)? Ce s-a
Schssel f castron intmplat?; Wo ist das? Unde e?
schtteln v a zgl\i pe ci11eva/uva; den sein2pron a1 lui
Kopf - a da din cap (in semn de negare); seit prep de la (inceput etc.)
sich - a trcrnura (de frig etc.) Seltef fat (a unui cub etc.), pagin
schtten v a presra ceva undeva Sekunde/ secund
Schutz m proteqie de cineva selbst adj singur (fllra aiutorul cuiva), in
schtzen v a apra /U dneva de cinevakeva SUilins~i
(de un atac etc.), a proteja pe crntvakeva Selbstmord m sinucidere
schwach adj (schwcher, schwchst-) prost/ selbststndig adj independent/- (stat
proast, slbit/- (fizic) etc.}
Schwamm 111 burete (de sp31at etc.) selbstverstndlich par1 binein\eles
schwanger adj losrcinat selten adj rar/- + adv rar
Schwanz m coad seltsam adJ ciudat/-
schwarz ad) (schwrzer. schwrzest-) ne Senden* V (Sandte/se/I, sendete, hat gesandt/
gru/ neagr + adv ilega1 (fllr autoriza\Je) seit. gesendet) 1 a trimite ceva cwva 2 a
sChwarzfahren* v (fhrt schwarz, u. i. a) a emite (un semna.1etc.)
face blatul Sendung f 1 transport (de marta)
Schwebebahn f teleferic 2 transmiune (TV) 3 program (Ja televi
schwelgen* v (ie, ie) a tcea zor etc.)
Schwein 11 (-(e)s. -e) porc Senf m mu~tar
Schweizf Elve\ia September m septembrie
schwer adj intens (tra1ic etc.), greu/grea Service! m,11 (- (s), -) service (de reparafii
ca grcutate) + adv CU greu etc.)
Schwester f sor Service2 n (- . -s) serviciu (de farfuril etc.)
schwierig adj greu/grea (dificil) Serviette f ~ervetel
Schwierigkeit f greutate Sessel m fotoliu
Schwimmbecken 11 (-s. - ) piscin Setzen V 1 3 ~Cza pt cineva undeva 2 3
Khwimmen* v (a, h./i. o) a inota, a pluti aduce /U cineva undeva (intr-o anumiti stare)
pe api)
in Gang - erw. AkJc a porni c~va (a da
Schwimmer m 1 inottor 2 plut
drumul); sich - a se ~eza
pentru oameni), flotor (pentru avioane etc.) Shampoo n (-s. -s) ~ampon
Schwimmweste / vest de salvare sich pron i~i (pronume reflexiv}, sine
schwindeln v a avea ame\eli, a se invrti sicher adj sigur/- + part sigur sich
<capul); Mir schwindelt. Mi se invrte erw. Gen - sein a fi sigur/- dt ceva
capul.
Sicherheit f 1 siguran\ 2 adpost
schwitzen v a transpira
3 garanpe pentru ceva (financiar etc.)
M<hs num ~ase
in - / sein a 6 in sigurant
sechst(er,e,es) 11um al ~aselea
Sicherheitsgurt den - anlegen a-~i
sechzehn "''m ~aisprezece
pune centura de sigurant
sechzig num ~aizeci
Sicherheitsnadel/ ac de sigurant11
Seel m lac
sichern v 1 a proteja cevu (impotriva
s..2 f mare; an der See la mare
unei amenintari) 2 a fuca cev11 undeva 3 a
Seemann m marinar
asigura ceva (a garanta realizarea a i:eva etc.)
Mhen* v (sieht, a, e) a vedea pe cl11eva/ceva
Sicherung f 1 mecanism de siguran
sehr ndv foarte
\ 2 siguran\ (electrici) 3 proteqie
Seffe /spun
Die - ist herausgesprungen. Au
S.11 n (-(e)s, -e) frnghie srit siguran\ele.

Seilbahn f funicular sie pron 1 ea 2 ei, ele

sein l * v (ist. war, ist gewesen) 1 a fi (a exista) Sie pron dumneavoastr (singulanil de

2 a fi (a se afla) 3 a fi (cwnva) auf polite1e)


sieben 224 Stau

sieben num ~pte Speisewagen m vagon restaurant


siebent(er,e,es) - al ~ptelea sperren v a inchide
siebt(er,e,es) """'al ~ptelea Spiegel m 1 oglind 2 suprafata apei
siebzehn num ~ptesprezece Spiel n (-(e)s, -e) joc, meci (de fotbal etc.);
siebzig num ~ptezeci auf dem - stehen a fi in joc
Siiber n (-s) argint spielen v 1 a se juca cu ceva 2 a juca
Situation f situape ceva 3 a cnta la ceva (la un instrument)
Sitz m 1 scaun 2 sediu (al unei institulii 4 a juca (la tcatru etc.) 5 a juca (un rol)
etc.) 6 a da ceva (un film etc.)
sitzen* v (sa, h. gesessen) a ~edea (pe scaun Spielzeug n (- (e)s, -e) jucrie
etc.) spitz adj ascupt/-
Sitzplatz m loc (re:iervat etc.) Spitze f 1 vrf 2 fatad a ceva (a unei
Ski m schi; Ski fahren a schia cldiri etc.) 3 elit
Skifahrer m schior Sport m sport
Skilift m teleschi Sportplatz m teren de sport
Skistcke m pi bete de schi Sprache f 1 vorbire 2 limb
so adv astfel, att de; und so weiter ~i a~a sprechen* v (spricht, a, o) a vorbi (a spune
mai de_parte ceva), a vorbi cu cineva; Ich spreche
sobald conj (de) indat ce kein Engllsch/Deutsch/Franzslsch. Nu
Socke f ~oset vorbesc englez/german/francez.
Sofa " (- s. -s) canapea springen* v (a, i./h. u) 1 a sri 2 a (se)
sofort adv imediat; Jetzt - ? Chiar acum? crpa
sogar adv ba chiar Spritze f injeqie, sering
Sohn m fiu spritzen v 1 a t~ni 2 a stropi (cu pes
sollen* v a trebui sdfac ceva; Sag Ihnen, ticide etc.) 3 a t~ni 4 a stropi (vopsea)
sie - warten! Spune-le s a~tepte! 5 a injecta pe cineva cu ceva
Sommer m var spucken v a scuipa
Sonderangebot n (-(e)s. -e) ofert splen v a trage apa (la toaleta)
special Spur f pat, urm (pe prnnt) a ceva, duptl
sondern conj ci ceva
Sonne f soare spren v a simti ceva
sonnig adj insorit/- Staat m stat (tar)
Sonntag m duminic staatlich adj de stat
sonst adv altfel Staatsangehrigkeit f cettenie
Sorge / 1 grij pentru cineva/ceva 2 grij Stab m bt (de lernn), rang (de metal)
pentru cineva ... sich - n machen um
Stadt fora~
j-n/etw. a-~i face griji pentru cineva/ceva
sorgen v a avea grij de cineva!ceva, a se Stadtviertel n (-s, -) cartier,
ocupa de ceva Stahl motel
Soe/sos Stamm m trib (de indieni etc.), trunchi (dt
sowie conj (de) indat ce copac etc.)
sowohl - - als auch att .. ct stammen v a fi originar de undeva
spannen v 1 a intinde ceva, a strnge Stand m tarab
ceva (o sfoar etc.) 2 a prinde cu o agrafa stndig adj permanent/- (durabil),
Spannung f 1 suspans, tensiune (interi- stabil/- adv intruna, neintrerupt
oar etc.) 2 tensiune (electric) stark adj (strker, strkst-) puternic/-; -
sparen v a economisi ceva Regenflle ploaie puternic
Spa m amuzament, glu m Start m decolare (a avionului etc.), start
spt adv trziu; Wie - Ist es? Ct e ceasul? starten v a lansa (a inaugura o campanie
spazieren - gehen a se plimba etc.), a porni (motorul etc.)
Spaziergang m plimbare Station f 1 gar 2 seqie (de spital)
Speck m slnin afumat statt adv in loc de ceva
Speise f fel (de mncare) stattfinden* v (a, u) a avea loc
Speisekarte f meniu Stau m ambutejaj (in trafic)
Staub 225 Sweatshirt
Staub m praf; - wischen irgendwo, von Sto m cadent
etw. a ~terge praful undeva, de pe ceva stoen* v (stt, ie, h./i. o) 1 a lovi, a bu~i
staubsaugen v a aspira ceva (cu aspirato fn ceva 2 a se lovi de ceva 3 a impinge
rul) pe cinevalceva 4 a da peste cinevalceva
Staubsauger m aspirator (a lntlni intmplator) S a da de ceva (de
stechen* v (sticht, a, o) 1 a injunghia"pe probleme etc.), a infige ceva in ceva
cineva cu ceva (cu cu\itul etc.), a m\epa pe ci strafbar adj penal/- (fapt etc.)
neva cu ceva 2 a intepa ceva (despre insecte) Strafe f pedeaps, sentint (dat de tribu
Steckdose f priz nal)
stecken v 1 a bga ceva undeva, a bga Strand m plaj
ceva in ceva 2 a se bloca undeva .,. in die
Steckdose - etw. Akk a bga ceva in priza;
Straefbulevard, drum
- bleiben a rmne in gt; - bleiben Straenbahn f t ramvai
irgendwo a se bloca undeva Straenzoll m tax de drum
Stecker m stecr; den - herausziehen a Strauch m tufa
scoate ceva din priza (radioul etc.) Strecke f pist (de intrecere etc.), ~in
Stecknadel fac cu gmlie (feroviar etc.)
stehen* v (stand, h. gestanden) 1 a sta in Streichen* V (i, h./i. i) 1 a tia Ceva (un
picioare 2 a sta (a nu se mi~ca) 3 a con cuvnt) 2 a zugrvi (peretii etc.)
tinua s sustin ceva 4 a sta bine cuiva Streichholz n (-es, --er) chibrit
stehlen* v (stiehlt, a, o) a fura Streifen m band de ceva (de material <etc.)
steigen* v (ie, i. ie) 1 a urca 2 a se ridica Streit m ceart, disput
(nivelul, praful etc.) 3 a urca (preturile etc.)
Stein m piatr streiten (sich) - a se certa pe ceva
Stelle f 1 loc 2 loc de munc Strom m curent (de ap etc.) .,. Der -
stellen v 1 a pune ceva undeva 2 a regla ist ausgefallen. Nu merge curentul (elec
ceva .,. sich - irgendwohin a sta undeva (la tric).; (elektrischer) - curent (electric)
fereastr etc.); sich - jm a se opune cuiva Stromausfall m pan de curent
Stempel m ~tampil Strumpf m dres
sterben* v (stirbt, a, i. o) a muri de ceva Strumpfhose f colanti
Stern m stea Stck n (-(e)s, -e) bucat
stets adv intruna Stuhl m scaun
Steuer f impozit pe ceva stumm adj mut/-
steuern v 1 a conduce ceva (o m~ina) stumpf adj bont/boant
2 a controla ceva (un mecanism etc.) 3 a
se indrepta undeva (a merge) 4 a naviga Stunde for
(cu barca) Sturm m furtun
Steuerung /conducere, panou de con- strzen v a cdea; sich - irgendwohfn a se
trol (al unui mecanism) arunca undeva (a sri)
Stiefel m cizm suchen v a cuta pe cinevalceva
Stift m 1 creion 2 ~tift Sden m sud
still adj tcut/- + adv tcut sdlich adj de sud
Stimme /voce, vot (la alegeri) Summe fsum
stinken* v (a, u) a puti a ceva Sumpf m mla~tin
Stirn f frunte Suppe/sup
Stock m 1 creang 2 baston (de mers s adj dulce
etc.) 3 etaj
Stockwerk n (-(e)s. -e) etaj Sigkeiten f pi d ulciuri
Stoff m 1 testur (material) 2 su bstant Swaren pi dulciuri
stren v 1 a deranja pe cineva 2 a strica Sweatshirt n (-s, -s) bluz de trening
ceva (a tulbura etc.) .,.nicht - etw. Akkj-n
a nu deranja ceva pe cineva
stornieren v a anula (o rezervare etc.)
Stornierung/ anulare (a unei comenzi etc.)
Tafel 226 Treibstoff

Telefon n (-s. -e) telefon


Telefonbuch n (-(e)s, --er) carte de
telefon
Tafel f tabl, tablet (de ciocolat) Telefongesprch n (-(e)s. -e) convor
Tag m zi; eines Tages o dat ~i-o dat; bire telefonic
Guten Tag. Bun ziua!; whrend des telefonieren v a da cuiva un telefon, a
Tages in timpul zilei suna pe cineva
Tageszeitung f cotidian Teller m farfurie
tglich adj zilnic/- + adv zilnic Temperatur f temperatur; erhhte -
.,.. zweimal/dreimal - de dou/trei ori temperatur, febr (a bolnavului)
pe zi Teppich m covor
Taille f talie (parte a corpului) teuer adj (teurer. teuerst-) scump/-; -
Tal n (-(e)s. --er) vale werden a se scumpi
Tankstelle f benzinrie Teufel m diavol
Tante f mtu~ Thema n (-s, Themen) tem (de discutie etc.)
Tanz mdans Thermometer n ( -s. - ) termometru
tanzen v a dansa
tief adj adnc/-
tapfer adj curajos/-oas
Tiefe f adncime
Tasche f buzunar, geant (po~et)
Tier n (-(e)s, -e) animal
Taschendieb m hot de buzunare
Taschenlampe f lantern Tisch m mas (mobil)
Taschentuch n (-(e)s, --er) batist Tochter /fiic
Tasse f cea~c Tod m moarte
Tastatur /tastatur tdlich adj fatal/- (mortal)
Taste f 1 buton 2 tast (pe tastatur) Toilette f toalet
Tat/fapt toll adj grozav/-
Ttigkeit f activitate Tomate f ro~ii
taub adj surd/- Tonne/ton
tauchen v 1 a se scufunda 2 a scufun Topf m oal
da ceva in ceva 3 a inmuia ceva in ceva (in Tor n 1 poart 2 gol
SOS etc.) Torte f prjitur
tauen v a se topi tot adj mort/moart
tauschen v a schimba (priviri etc.), a tten v a omori pe cinevalceva
schimba ceva in ceva; Wollen wir - 7 tragen* v (trgt. u. a) 1 a tine 2 a trans
Facem schimb de locuri? porta ceva undeva (a duce) 3 a purta ceva
tuschen v a prosti pe cineva (a pcli); (haine) 4 a duce (a suporta o greutate) 5 a
sich - in etw. Dat a se in~ela in legaturd cu ceva avea (cu sine etc.) .,.. die Verantwortung
tausend num 0 mie fr etw. - a fi responsabil de ceva; Frchte
technisch adj tehnic/- (sector etc.) - a rodi (a avea fructe); - (knnen ) etw.
Tee m ceai Akk a sustine ceva
Teekanne f ceainic Trger m bretea
Teich m iaz trampen v a face autostopul
Teig m aluat Trne f lacrim
Teigwaren f pi paste fainoase traurig adj trist/-
Teil m parte a ceva treffen* v (trifft, a, h./i. o) 1 a nimeri ceva
teilen v 1 a imprti in ceva 2 a imprti (tinta etc.) 2 a (se) intlni cu cineva 3 a
ceva cu cineva 3 a imprli ceva (a folosi rni (sentimentele etc.) .,.. sich - mitj-m a
impreun etc.) .,.. sich - in etw. Akk a se se intlni cu cineva
imprti in ceva Treffen n (-s, -) intlnire; ein - verab
teilnehmen* v (nimmt teil, a, o) a partici reden a fixa o intalnire
pa Ja ceva; an einem Wettkampf gegen treiben* v (ie, h./i. ie) 1 a mna pe cine
j-n - a concura cu cineva valceva undeva (caii etc.) 2 a determina pr
Teilnehmer m participant cineva sa fac ceva 3 a practica ceva
teilweise adv partial Treibstoff m material propulsor
verbilligt 229 verstrken

verbilligt adj ieftinit/- verlassen* v (verlsst, ie, a) a prsi pe


verbinden* v (a, u) 1 a bandaja ceva cinevalceva; sich - aufj-n/etw. a se sprijini
2 a lega ceva (~ireturi etc.) 3 a lega ceva pe cineva/ceva
de ceva 4 a ata~a ceva /a ceva 5 a face Verleih m serviciu de inchirieri
legtura cuiva cu cineva (la telefon ep.) 6 a verletzen v a rni (sentimentele etc.), a
conecta sich - a se uni; sich - mit rni pe cineva; sich - a se rni
j-m a contacta pe cineva verletzt adj rnit/-
Verbindung f 1 contact, cuplare (lntre Verletzung f 1 ran 2 inclcare, vi
dou pfti) 2 legtur (in transport, la olare a ceva (a unui drept etc.) .,. - des
telefon etc.) Gesetzes incalcarea legii
Verbot n (-(e)s, -e) interdiqie a ceva verlieren* v (o, o) 1 a pierde ceva 2 a
verboten adj interzis/- pierde ceva 111 fara cuiva (a nu c~tiga etc.)
Verbrauch m consum .,. Luft - a se dezuma (roata); sich
- a rtci undeva (a se plimba); verloren
verbrauchen v a consuma (in totalitate), gehen a disparea (a nu fi gsit)
a consuma ceva (benzina etc.)
Verlust m pierdere a ceva
Verbrechen n (-s. - ) crim vermieten v a inchiria ceva cuiva; Zim-
Verbrecher m criminal mer zu - camere de inchiriat
verbrennen* v (verbrannte, h./i. verbrannt) Vermietung f inchiriere
a arde sich - an etw. Dat a se arde vermindern v a diminua, a miqora ceva
verdchtig adj suspect/- vermissen v a lipsi cineva/ceva cuiva
Verdchtige m suspect verpacken v a impacheta ceva (marfa etc.)
verderben* v (verdirbt, a, h./i. o) a se Verpackung f ambalaj, impachetare
strica, a strica ceva; sich den Magen - a verpassen v a pierde ceva (a nu ajunge la
se strica la stomac timp); Ich habe den Bus verpasst. Am
vergessen* v (vergisst, a, e) a uita pierdut autobuzul.
vergewaltigen v a viola pe cineva Verpflegung f mas
Vergewaltigung f viol versammeln v a aduna (oameni etc.);
vergiften v a otrvi pe cineva sich - a se intlni (despre oameni)
Vergiftung f otrvire verschieben* v (o, o) 1 a muta ceva
undeva 2 a amna
vergleichen* v (i, i) a compara pe cineva/
ceva cu cineva/ceva
verschieden adj d iferit/ -
verschlechtern v a inrutti ceva; sich
vergrern v a mri - a se inrut\i, a se strica (despre vreme etc.)
vergnstigt adj mai avantajos verschlucken v a inghiti ceva
verhaften v a aresta pe cineva Verschluss m capac, cpcel
verheiratet adj mritat, insurat/- verschmutzen v a murdri, a polua
Verhr n (-(e)s, -e) interogatoriu (apa, aerul)
Verhtungsmittel n (-s, - ) contracep- verschwinden* v (a. i. u) a disprea, a se
tive (pilule) evapora; Verschwinde! Dispari!
verkaufen v a vinde ceva cuiva pentru ceva versichern v a asigura pe cineva/ceva;
Verkufer m vnztor sich - etw. Gen a se asigura de ceva; sich -
Verkehr m trafic (circula1ie etc.) gegen etw. a se asigura impotriva ceva
Verkehrsmittel n C-s, - > mijloc de Versicherungfasigurare (contract), (po
t ran sport lit de) asigurare; eine - abschlleen
Verkehrszeichen n (-s. - ) semn de a incheia o asigurare
verspten sich - a intrzia, a se amna
circulatie
versptet adj intrziat/-
verkleben v a lipi ceva cu ceva Versptung f amnare, intrziere
verkleinern v a miqora versprechen* v (verspricht, a, o) a promi-
verkrzen v a scurta ceva te ceva cuiva
verlangen v a cere ceva, a pretinde ceva ve:rstndlich adf inteligibil/-.
(a cere) ve:rstrken v a cre~te ceva (a amplifica
Verlngern V a preJungi CtVQ etc.), a intri ceva; sich - a deveni mai
verlangsamen v a incetini ceva puternic/-a
wenigstens 232 Wut

(irnportant etc.); - e putin; - er werden a wirklich adj 1 real/- (existent) 2 adev


scdea rat/- adv cu adevrat part serios
wenigstens part ceI putin .,. W- ? Serios?
wenn conj 1 dac (condi\ional) 2 cand (in wirksam adj eficient/-
clipa ln care) .,. auch - chiar dac Wirkung f efect, influent asupra ceva
wer pron care (relativ), eine (interogativ)
wissen* v (wei, wusste, hat gewusst) a ~ti
Werbung /publicitate, reclam ceva
werden* v a deveni
Witwe f vduv
werfen* v (wirft, a, o) a arunca cevalcu
ceva, a umbri ceva; sich - irgendwohin a se Witwer m vdu v
arunca undeva (a sri) Witz m glum
Werkzeug n (-(e)s, -e) instr ument, scule wo adv unde; ach wo da de unde; wo
Wert m 1 valoare a ceva 2 sens (valoare) (auch) immer oriund~
Wertsachen f pi obiecte de valoare Woche f sptmn
wertvoll adj scump/- Wochenende n (-s, -n) weekend
Wespe f viespe woher adv de unde; W- kommen Sie?
wessen pron al cui, a cui (intr-o lntrebare) De unde sunteti?
Westen m vest; im - la vest
wohin adv und e, incot ro .
westlich adj de apus, de vest
Wetter n vreme wohl Ich fh!e mich nicht - . Nu m simt
bine.
Wettervorhersage f prognoz m eteo
wichtig adj important/-; das - ste ist wohnen v a locui; Ich wohne im Hotel
cel mai. important e Alcron. Locuiesc Ja hotelul Alcron. '
widmen v a dedica ceva cuiva; sich - etw. Wohnsitz m domiciliu
Dat a se implica in ceva (intr-o activitat~); Wohnung f apartament
sich - etw. Data se dedica la ceva (a se ocu Wohnzimmer n (-s, - ) sufragerie .
pa); sich - j-m/etw. a fi atent la cineva/ceva
Wolf m lup
wie adv cat (intrebare despre mrime etc.);
Wie geht es Ihnen? Ce mai face?; Wie Wolke/nor
ist es? Cum e? wolkig advinnorat
wieder adv d in nou Wolle f lan .
wiederholen v 1 a repeta ceva 2 a wollen* v a vrea, a voi (a avea de gnd)
recapitula ceva (Jec\ia etc.) ceva; Was - Sie? Ce vreti?
wiegen v 1 a cntri (a avea o greutate) 2 a
cantri pe cinevalceva (a msura greutatea) Wort n (-(e)s, --er/-e} cuvant
wievielmal pron de cate ori Wrterbuch n (-(e)s, --er) dictio nar
wild adj feroce (agresiv etc.), slbatic/- Wunde/ran
(animal etc.) )IVUndern sich - a se mira de ceva
willkommen adj binevenit/-; W...,! Wunsch m dorinta
Bine-ati venit!
wnschen sich - a-~i dori ceva
Wimper f gean
Wind mvant Wurst f crnat
Windel f scutec Wrstchen n (-s, -) crenvur~t
Windjacke f hanorac Wut /furie
Winter m iarn
wir pron noi
Wirbelsule f coloan vertebral
wirken v 1 a influenta pe cineva/ceva, a
avea efect asupra cuiva/a ceva 2 a prea
cuiva cumva 3 a-~i face efectul (un medi
cament etc,) .,. zu - beginnen a-~i face
efectul
zh 233 Zusammenhang

ziehen* v (zog, h./i. gezogen) 1 a trage ceva


2 a trage de ceva 3 a scoate ceva din ceva
.,. Nutzen - aus etw. a exploata ceva
zh adj tare Ziel n (-(e)s, -e) 1 tin t (scop etc.) 2 scop
Zahl f 1 numr (numeral etc.) 2 cifr (intentie) 3 linie de sosire .,. ans -
3 numr de ceva fhren j-n a conduce pe cineva (~oferul etc.)
zahlen v a plti cuiva (pentru) ceva, a plti ziemlich adv destul, d estul de
cuiva pentru ceva; Bitte - ! Nota, v rog! Zlgarette/ tigar
zhlen v 1 a numra 2 a considera pe Zimmer n (-s. -) camer (intr-o cas); -
cinevalceva printre cineva!ceva (a incadra) 3 a zu vermieten camere de inchiriat
se incadra (intr-un grup) Zitrone f lm ie
zahlreich adj numeros/- Zoll mvam
Zahlung f plat Zollabfertlgung / formalitti vamale
Zahn m dinte; sich die Zhne putzen a Zollamt n (-(e)s, -mter) vam
se spla pe dinti Zollbeamte m vame~
Zahnarzt m d entist zu 1 prep la (Jireqie), spre (d.ireqie)
Zahnbrste/ periut de dinti zu2 adv prea cumva
Zahnfllung f plomb Zubehr n (-(e)s, -e) accesorii
zart adj fin/- (delicat) Zubereitung f preparare (a cinei etc.)
Zaun mgard Zucker m zah r
Zehef <leget (de Ja picior); groe - degetul zuerst adv mai inti
mare (de la picior) Zufall m intmplare
zehn num zece zufllig adj intmpltor/-oare + adv in -
zehnt(er,e,es) num al zecelea tmpltor
Zehntel n (- s. - ) zecime zufliegen* v (o, i. o) a ajunge (cu avionul)
Zeichen n (-s. - ) 1 gest (semnal etc.) zufrieden adj satisfacut/- de cineva/ceva
2 semn (de navigatie etc.) 3 semn (ma Zug m 1 tren (mijloc de transport) 2 tr-
tematic) 4 semn al ceva (indiciu, simbol) stur
5 semn (simbol etc.) zugnglich adj accesibil/-; fr die
zeichnen v a desena ffentlichkeit - deschis publicului
Zeichnung f <lesen zugleich adv in acela~i timp
zeigen v 1 a arta cuiva ceva, a arta spre zuknpfen v a incheia (cu nasturi)
cinevalceva 2 a afi~a ceva 3 a manifesta Zukunft f viitor
ceva (un sentiment) 4 a manifesta ceva (a zum zum Beispiel de exemplu; zum
arta) .,. sich - a aprea, a se dovedi dritten Mal a treia oar; zum letzten
Zelle/ rnd Mal pentru ultima oar
Zeit f 1 timp 2 perioad (de timp) zumachen v a inchide ceva
3 moment (clip) 4 epoc .,. in Zndkerze f bujie
letzter - in ultima vreme; Abfahrtszeit zunehmen* v (nimmt zu, a, o) a se ingr~a
fl Ankunftszeitf ora plecrii/ sosirii Zunge/ limb
Zeitschrift f revist zurck adv in Spate, inapoi (a se intoarce
Zeitung/ziar etc.)
Zelt n (-(e)s, -e) cort; ein - aufstellen a zurckfahren* v (fhrt zurck, u, h./i. a) a
pune cortul intra in mar~arier (cu ma~ina)
Zentrum n (-s, Zentren) centru zurckgeben* v (gibt zurck, a, e) a ina
zerbrechen* v (zerbricht, a, h./i. o) a se poia ceva cuiva
rupe zurcktreten* v (tritt zurck, a, h./i. e) 1 a
zerbrechlich adj fragil/- da inapoi (a se retrage) 2 a demisiona
zerstren v a distruge ceva (d.in func\ie)
Zettel m 1 bilet (mesaj etc.) 2 bon (de zusammen adv impreun, in total
cas etc.) zusammenbrechen* v (bricht zusam
Zeuge m martor /a ceva; - etw. Gen sein a men, a, i. o) a se prbu~i (psihic)
fi ma.r tor la ceva Zusammenhang m conexiune intre ceva
zusammenhngen 234 zwlf

zusammenhngen* v (i. a) a se lega de zwanzig num douzeci


ceva zwar und - ~i amime
Zusammensto m coliziune Zweck m scop; Es hat keinen -. N-are
zusammenstoen* v (stt zusammen, rost.
ie, i. o) a se ciocni cu ceva zwei num doi
zusammentreffen* v (trifft zusammen, a,
i. o) a se intlni cu cineva
Zweibettzimmer n (-s, -) camer
dubl
zustzlich adj aditional/- + adv in plus
Zuschauer m spectator (la televizor etc.) Zweifel m indoial; ohne - tara indoial
Zuschlag m spor, supratax zweifelhaft adj indoielnic/-
Zustand m stare a ceva zweifellos part fr indoial
zusteigen* v (ie, i. ie) a urca undeva (in tren) zweifeln v a se indoi de ceva
zustimmen v a fi de acord cu cineva/ceva; Zweig m ramur
nicht - j-m/etw. a nu fi de acord cu cineva/ zweimal num de dou ori
ceva zweit(er,e,es) num al doilea (in ordine);
zuteilen v a aloca ceva cuiva (o parte din zum zweiten Mal a doua oar
ceva etc.), a atribui cuiva ceva (o sarcin)
Zutritt m acces, intrare; - zu etw. bekom Zwiebel f ceap
men a avea acces undeva (a ajunge Ja ceva) Zwilling m geamn
zuverlssig adj de incredere zwingen* v (a, u) a fo11a pe cineva sa faca
zuziehen* v (zog zu, h./i. zugezogen) 1 a ceva, a sili pe cineva sd facd ceva
trage (perdeaua etc.) 2 a strnge ceva (un zwischen prep intre
~urub) zwlf num doisprezece
aduce 237 ambreiaj
aduce v 1 cuiva ceva bringen j-m etw. Akk Akk 4 la ceva erreichen etw. Akk 5 la ceva
2 pe cineva/ceva bringen j-n/etw. irgendwohin kommen zu etw. .,.. a - undeva (pe jos)
3 pe cineva mitbringen j-n 4 pe cineva/ceva gelangen irgendwohin; A- ? Ist das genug?
undeva bringen j -n/etw. irgendwohin 5 pe ajusta v 1 ceva herrichten 2 einstellen
cineva undeva setzen etw. Akk in etw. Akk ajustare f Bearbeitung f
6 ceva einbringen etw. Akk .,.. a - cu ajuta v pe cineva cu ceva helfen jm mit etw.
sine (o conseci n~) mit sich bringen ajutor n 1 Hilfe f 2 Hilfsmittel n .,.. -
adult, - adj erwachsen + m Erwach- (de ~omaj) Arbeitslosengeld n; cu - ul a
senem ceva mithilfe etw. Gen; trus de primul -
adunare f Versammlung/ Verbandkasten m
adversar m Gegner m alarma v pe cineva alarmieren j-n, beun-
aer n Luft f, a arunca in aer (printr-o explo ruhigen j -n
zie) sprengen etw. Akk; a sri in aer (o cldi alarm f Alarm m
re etc.) in die Luft fliegen; a scoate aer din alb, - adj wei
ceva (ro~ile) Luft ablassen aus etw.; aer con albastru, - adj blau
ditionat Klimaanlage f, aparat de im albin f Biene f
prosptat aerul Lufterfrischer m; bazin alcool n Alkohol m; fr - alkoholfrei
in aer liber Freibad n; in aer liber Auen- alcoolic, - adj alkoholisch + m Alko-
aerlsl v lften holiker m
aeronautic, - adj Flug-, Luft alege v whlen, ceva (sich) auswhlen
aeroport n Flughafen m alegere f Auswahl/, Wahl f
afacere f 1 Unternehmen n 2 Geschft alegeri f pi Wahlen f pi, (pentru pre~edinte
n 3 Angelegenheit f .,.. a face afaceri
etc.) Wahl/
Unternehmen betreiben
alerga v laufen, rennen
afar adv drauen, heraus; a da pe cineva alergic, - adj la ceva allergisch gegen etw.
- (din club etc.) hinauswerfen jn aus etw.; a
se duce - ausgehen aus etw. Akk, heraus alergie f la ceva Allergie f gegen etw.
kommen aus etw. Akk; din - von auen; in alfabet n Alphabet n
afara a ceva (unei zone etc.) auer etw. Dat, alge /pl Algen/pi
auerhalb etw. Dat; in afara ceva auer aliment n Lebensmittel n
halb; in - de cineva/ceva auer j-m/etw. alimentar f Lebensmittelgeschft n
afectat, - adj de ceva betroffen von etw. alpinist m Bergsteiger m
afin f Heidelbeere f alt, - adj ander(er,e,es), ein anderer; in
afirma v behaupten etw. Akk alt parte woanders
afirma,le f Behauptung f altclneva pron jemand anders
afifa v anzeigen, ceva zeigen alterna v cu ceva sich abwechseln mit etw.
afifaj n Display n alternan' f Wechsel m
afla v ceva erfahren etw. Akk, ber etw. Akk, altfel adv anders, sonst
ceva feststellen etw. Akk altitudine f Hhe f
afla (se) a se afla liegen irgendwo altundeva adv woandershin
afumturi f pi Wurstwaren f pi aluat n Teig m
agaia v 1 ceva hngen etw. Akk 2 pe cineva alunecos, -oas adj rutschig, schlpfrig
aufgabeln aluzie f Andeutung/
agi,toare f Haken m amabil, - adj gefllig, nett
agendi /Terminkalender m amabilitate f Liebenswrdigkeit f
agent m Agent m amar, - adj bitter
agen,ie f Agentur f amirit, - adj arm + m Arme m
agricultor m Bauer m, Landwirt m amina v verlegen etw. Akk, verschieben
agriculturi f Landwirtschaft f etw. Akk
aicl adv hier ; de - hiesig, von hier (aus}; aminare/ Aufschub m, Versptung/
pe - her, hier (durch) ambalaj n Verpackung/, Packung/
ajunge v 1 undeva kommen irgendwohin, ambasad f Botschaft f
(cu avionul) anfliegen 2 eingehen, (un ambasador m Botschafter m
pachet etc.) ankommen 3 schaffen etw. ambreiaj n Kupplung/
238 aprinde

ambulanti f 1 Ambulanz f 2 Kran- antrena v pe cineva ausbilden


kenwagen m, Ambulanz f antrenament n Ausbildung /, Training
ambutejaj 11 Stau m n
amenajirl f Einrichtung/ antrenor m Trainer m
amenda v pe cineva j-n mit einer Geld antreprenor m Unternehmer m
strafe belegen anual, -i adj jhrlich
amendi f Geldstrafe f anula v ceva aufheben, (o intlnire etc.)
amenlnta V pe cineva CU CtvQ drohen j-m absagen
mit etw. anulare f Abschaffung/, (a unei comenzi
amenintare f 1 Bedrohung f 2 Dro etc.) Stornierung/
hung/ anunt n Anzeige f, Bekanntgabe f, - url
America f Amerika 11 publlcitare Insertion f
american, -i adj amerikanisch anunta v verstndigen, ceva bekannt
m Amerikaner m macfien etw. Akk
amesteca v ceva mischen etw. Akk, ver anvelopi f Mantel m
mischen aparat II Apparat m, Gert n; - de
amesteca (se) a se amesteca sich fotografiat Kamera/, Fotoapparat m; -
einmischen in etw. Akk dentar Zahnspange f, - electrocasnic
amestecat, -i adJ gemischt Haushaltsgert n
amlgdale/pl Rachenmandeln/pi, Man apartament n Wohnung/
deln/pi api f Wasser n; a trage apa (la toalet)
amlntl v cuiva sllfacll ceva erinnern j-n an splen; api carbogazoasi Soda n; de
etw. Akk ap Wasser-
amintire f Erinnerung/ an j-nletw. apira v pe cineva/ceva de ceva schtzen
amortizor 11 Stodmpfer m j-nletw. gegen etw (de un atac etc.) pe cineva
amploare f a ceva Umfang m de cinevalceva schtzen j -n vor etw.
amprenti amprente Fingerabdrcke m apirare f Verteidigung/
pi apirea v 1 sich zeigen, (a veni etc.) er
amuza v pe cineva amsieren j-n, belusti- scheinen 2 entstehen 3 in ceva auftre
gen j-n ten in etw. Dat 4 undeva kurz weggehen
amuzament n Spa m, Vergngen n irgendwohin
amuzant, -i adj komisch, lustig apisa v pe ceva drcken aufetw. Akk, etw. Akk
an m Jahr 11; an (Jcolar) Schuljahr 11; anul apeduct n Wasserleitung/
acesta dieses Jahr, in diesem Jahr; anul apel n al cuiva la ceva Aufforderung f an
na,terll Geburtsjahr; anul trecut voriges j-n zu etw Appell m an j-n zu etw.; a face
Jahr; de un an (care dureaz un an) Jahres-, - /a ceva (recurs) eine Berufung gegen etw.
jhrlich, einjhrig einlegen
ancora v ceva verankern, (o ambarcatiune) apendlce 11 1 Blinddarm m 2 Anhang
ankern m
ancori f Anker m apendiciti f Blinddarmentzndung f
anexa v ceva la ceva beilegen etw. Akk zu etw. aperitlv n Vorspeise f
anexi f Anhang m, (a unui document) apetit n pentru ceva Appetit m auf etw. Akk
Anlage/
angaja V pe Cineva anstellen j-n, pe Cineva aplauda v pe cineva applaudieren j -m
einstellen j-n aplauze f pi Beifall m
angajat "' Angestellte "' aplica v ceva anwenden etw. Akk
angajator m Arbeitgeber m aplicare f a ceva Anwendung f etw. Gen
Anglia f England n apoi adv dann, daraufhin
animal n Tier n; - (salbatic) Wild n apoplexie f Schlaganfall m
aniversare f a ceva Jahrestag m etw. Gen aprecia v einschtzen, ceva schtzen etw.
anotimp n Jahreszeit f Akk
ansamblu n de ceva Gesamtheit f etw. Gen aprilie m April m
antibiotic n Antibiotikum n aprinde v 1 ceva anznden etw. Akk, (un
antichltate f Antiquitt f foc etc.) ceva anznden 2 ceva anstellen,
bujie 242 catedrali

bujie f Zndkerze f fr drei Tage.; - dubl Zweibettzimmern;


bulevard n Strae f, Avenue f - pentru o persoani Einbettzimmer n;
bumbac n Baumwolle f - video Kamera /, camere de inchiriat
bun, - adj 1 gut 2 ganz .,. Bunl Zimmer zu vermieten
Hallo!; cel mai bun best(er,e,es); mai Camping n Camp n, Campingplatz m
bun besser camplon m Meister m
bunic m Grovater m campionat " Meisterschaft/
bunici /Gromutter f canal n Kanal m
burete m Schwamm m canapea /Sofa n, Couch/
busoli f Kompass m cani /Kanne/
bufi v in ceva stoen gegen etw anstoen cancer " Krebs m
an/gegen etw.; a - o maJin einen Unfall candidat m Stellenbewerber m, Ia ceva
haben Bewerber m f r etw.
buftean m Klotz m canion n Canon m
buton n Druckknopf m, Knopf m cantlni f Kantine f
buzunar n Tasche f cantltate f Menge f
cap n Kopf m; a da din cap (a aproba)
zustimmend nicken, (in semn de negare)
den Kopf schtteln
capabil, -i adj de ceva fhig zu etw.; a fi -
sa faca ceva schaffen etw. Akk
ca adv wie + conj als, (similaritate) wie capac n Verschluss m
.,. ca (de exemplu) wie; ca JI (la fel ca) capacitate f Fhigkeit f, Kapazitt f
auch; ca Ji cum als ob capitali f Hauptstadt f
cabani / Chalet n, Wochenendhaus n capltol n Kapitel n
cabini f 1 Kajte f, (a unui camion etc.) capri JZiegef
Fhrerhaus n 2 Kabine f .,. cabina caracteristlc, -a adj charakteristisch
pilotului Cockpit n; - de probl Kabine f caracteristici f Merkmal n
cablu n Kabel n
carcasi f Futteral "
cacao f Kakao m card n Karte J
cadavru n Leiche f care pron welcher, welche, welches, (rela
cadi JBadewannef, Wanne/ tiv) der, die, das; a crel dessen; al crul
cadou n Geschenk n dessen
cafea f Kaffee m carne f Fleisch n; - de porc Schweine
cafenea f Cafe n fleisch n; - de vit Rindfleisch n; de -
calet n Heft n Fleisch-
caisi f Aprikose f carosabil n Fahrbahn/
cal m Pferd n; curse de cai Rennen n carte f 1 Buch n 2 Ausweis m .,. -
calcan m Rochen m de credit Kreditkarte f, - de joc Karte f,
calcul n Berechnung/, Kalkulation f, a - de telefon Telefonbuch n; - de vizit
lua ceva in - in Erwgung ziehen etw. Akk, Visitenkarte f
erwgen etw. Akk cartler " Stadtviertel n, Viertel n
calcula v ceva rechnen etw. Alck, berech cartof m Kartoffel J
nen etw. Akk cartuf " Patrone f
calculator n Computer m carusel n Karussell n
cald, -i adj warm + adv warm .,. Mi-e casi / 1 Haus n 2 Kasse/ .,. - de
- . Mir ist hei. bani Geldkassette f, - de bilete Kasse f,
calendar n Kalender m - de schimb valutar Wechselstube f, -
<alificare f Qualifikation f parinteasci Heim n; de - hausgemacht
calltate f a ceva Qualitt f etw. Gen; de - cascadi f Wasserfall m
(a unui produs etc.) Qualitts- castel n Burg/, Schloss n
cameri f 1 Zimmer n 2 Kammer f castravete m Gurke f
3 Schlauch m .,.. Am nevoie de o - castron n Schssel/
pentru trei zile. Ich brauche ein Zimmer catedrali f Kathedrale f
catolic 243 certa
catolic, - adj katholisch + m Katholik Cintiri V 1 pe cinevafceva Wiegen jnfetW.
m 2 ceva abwgen etw. Akk 3 wiegen
cauciuc n 1 Gummi m,n 2 Reifen mcintec n Gesang m, Lied n
.,.. clzme de- Gummistiefel/pi carji J Krcke f
cauza v verursachen, (a pricinui) ce\a cirnat m Wurst/, Bratwurst[
bewirken etw. Akk; dln - o cevo auf Grund Ciftigitor m Sieger m, a ceva Gewinner
m etw. Gen m etw. Gen'
cauzi/ a ceva Ursache f etw. Gen; din cauza cit adv wie+ pron wie viel, wie viele
vremii urte wegen des schlechten Wet .,.. Ct cost? Was/Wie viel kostet es?;
ters... ; din cauza cuivo/cevo wegen e1w. Gen de cte ori wievielmal
caz n .faJI m ... in caz c.. . falls .. ., im citeva mim ein paar
Fall, dass... citiva num ein paar, einige
caza v pe cineva unterbringen j n ce pron was; ceea ce was; de ce warum
cazare J Unterkunft f, (peste noapte) ceai n Tee m
bernachtung/, - cu mic dejun inclus ceainlc n Kanne J, Teekanne J
bernachtung mit Frhstck ceapi f Zwiebel f
ci conj dass ceari f Wachs n
cidea v fallen, hinstrzen cearpf n Bettlaken n
cilitorl v reisen cec n Scheck m
cilitorle f Reise J, Reisen n; - dus ceda v cuiva ceva berlassen j-m etw. Akk,
Hinfahrt}; c- plcutl Gute Reise Gute (a face o concesie) cuiva/la ceva nachgeben
Fahrt.; de - Reise j-m/etw.
cilca v 1 pe ceva treten auf etw. Akk 2 pe ceh m Tscheche m
cinevalceva berfahren jnfetw. 3 bgeln tehesc, -easc adj tschechisch
.,.. fier de - t Bgeleisen n cehefte adv tschechisch
cilcii n Ferse f Cehia /Tschechien n, die Tschechische
cilduri f Wrme f, (temperaturi ridicate) Republik
Hitze/ cei, cele pron die
cimafi f Hemd n ceilalti adj ander(er,e,es) + m pi 1 die
cipicel n Verschluss m, Deckel m anderen 2 Rest m j-s!etw.
cipitan ,,, Kapitn m celilalt adj ander(er,e,es); unul de -
cipfuni n Erdbeere f auseinander
cirare f Pfad m, schmaler Weg centru n Zentrum n
cirimidi /Kachelf, Ziegel m centuri f Gurt m; a merge pe - (in jurul
cirbune m Kohle f ora~ului etc.) Umgehungsstrae fi a-ii pu
cirucior n Karre f, - cu rotile (pentru ne centura de sigurant den Sicherheits
invalizi) Rollstuhl m; - de cumprturi gurt anlegen; centura oraiului (~osea)
Einkaufswagen m; - pentru copii Kin Umgehungsstrae f
derwagen m cenufi f Asche f
cirunt, - adj grau, grauhaarig ceramici f Keramik f
cisitori (se) a se cstori heiraten; a cerb m Hirsch m
se cstori cu cineva heiraten jn cerc n Kreis m
ciuta v pe cineva!ceva suchen j-nletw nach cercel m Ohrring m
j-m!etw. c@r@ v r.P.va beantragen etw. Akk, ceva de la
ciine m Hund m cineva fordern etw. Akk von jm
camp n Feld n cereale f pi Korn n, Getreide n
cimpie f Ebene f ceremonie f Zeremonie f, de - zeremo
cind adv wann, (in acela~i timp) als niell
+ conj wenn .,.. din - in - ab und zu; cerere f Antrag m auf etw. Akk; a satisface
pn- bis o - einem Antrag stattgeben
cindva adv einst, einmal cerinti f Forderung/, Anspruch man
cinta v singen, (Ja un instrument) la ceva etw. Akk
spielen etw. Akk certa v pe cineva ausschimpfen j-n, pe
cintiret m Snger m cineva ins Gewissen reden jm
coloana 245 con~ti inta

coloani f 1 Sule f 2 Spalte f ... - concura v cu cineva an einem Wettkampf


vertebrali Wirbelsulef gegen j n teilnehmen, cu cineva kmpfen
colt n 1 Ecke f 2 Winkel m, Ecke f mit j-m
comanda V 1 pe cinevafceva befehligen concurenti f Konkurrenz f
jn/etw kommandieren j-n!etw. 2 ceva concurs n Wettbewerb m
bestellen ctw. Akk condamna v pc cincva la ccva verurteilen
comandant m Kommandant m j-n zu etw (a critica) verurteilen
comandi f Bestellungf, (de marf) etltre condiment n Gewrz n .
cineva Nachfrage f nach etw.; panou de - conditie f Bedingung/; cu conditia s
Bedienpult n unter der Bedingung, dass
combustibil n Brennstoff m conduce v 1 ceva betreiben etw. Akk, ceva
comenta v la ceva sich uern ber etw. fhren etw. Akk 2 fahren, (o m~in) ceva
steuern etw. Akk 3 durchfhren 4 pe
comentariu n Kommentar m cineva pe undeva fh ren j-11 ber etw. Akk,
comerclal, - adj geschftlich pe cineva undeva begleiten j-n irgendwohin
comerciant m Geschftsmann m, (pro- 5 leiten 6 pe cineva undeva fhren j-n
prietarul unui magazin) Hndler m irgendwohin, bringen 1 fhren, (~oferul
comert n Handel m etc.) pe cineva ans Ziel fhren j-11
comestibil, -a adj essbar (0e(t8 V Verbinden, (un aparat etc.)
comlte v ceva begehen etw. Akk, verben anschlieen
etw. Akk confesiune f Konfession f
companle JGesellschaftf, a tine cuiva - confirma v besttigen, (oficial, in scris etc.)
Gesellschaft f leisten j-m ceva besttigen
COmpara V pe cineva/ceva CU cinevafceva confisca v cuiva ceva beschlagnahmen
vergleichen etw. mit etw.; a se putea - cu etw. Akk
cineva/ceva gleichkommen knnen jmletw. confort n Bequemlichkeit f
comparatie f 1 CU ceva Vergleich m mit confortabil, - adj bequem
etw. Dar 2 Steigerungf ... in - cu ceva im congelator n Gefrierschrank m
Vergleich zu etw., gegenber etw gegen etw. conopldi JBlumenkohl m
compartiment m Fach n II Abteil II conseci'!ti f a ceva Folge f etw. Dat, von etw.
competltle f Wettbewerb m conserva f Konserve f, Dose f
complet, - adj ganz, komplett conslderatle f Erwgung/; a lua ceva in
- bercksichtigen etw. Akk; a lua ceva in
completa v 1 ergnzen 2 ausfllen - bedenken etw. Akk; luind ceva in - mit
compozltor m Komponist m Rcksicht auf etw. Akk
compresi /Umschlag m consilier m Berater 111; - fiscal Berater m
comprlma v zusammendrcken consolida v ceva festigen
compune v komponieren constipatie f Verstopfung/
comun, -i adj blich, (avere etc.) gemein constltui v darstellen, ceva bilden etw. Akk
sam constitutie f Verfassungf
comuni f Gemeinde f constructle f Aufbau m, Bau m; de -
comunlca v cu cineva kommunizieren, Bau-, baulich
cuiva ceva mitteilen jm etw. Akk construi v aufbauen etw. Akk, erbauen
comunlcare f Kommunikation f, Mit- etw. Akk
teilung/ consul m Konsul m
comunlcatie de - Nachrichten consulat 11 Konsulat 11
comuta v de la ceva Ja ceva umschalten etw. consultatle f Beratung/
Akk auf etw. Akk
consum n Verbrauch m
concediu n Urlaub m consuma v ceva konsumieren,
(benzina
etc.) ceva verbrauchen
concept n Begriff m COftient, - adj de ceva bewusst etw. Gen
concert n Konzert n + adv bewusst ... a fi - bei Bewusstsein
concluzie f Schluss m sein
concluziona v zu dem Schluss kommen conftiinti f Gewissen n; - de sine
concret, - adj konkret Selbstbewusstsein n
cont 246 cret
cont n Konto n; - (bancar) Bankkonto copt, coapt adj reif
n; - curent ein laufendes Konto; extras cordlal, - adj herzlich
de - Kontoauszug m; Treceti-mi-o in -. corect, - adj gerecht, fair
(cheltuiala etc.) Schreiben Sie es mir auf die corecta v ceva wiedergutmachen, (grelie-
Rechnung. lile cuiva etc.) gutmacnen etw. Akk
conta v liegen an etw. Dar; Nu conteazl corespunde v cu ceva entsprechen etw. Dar
(Das) Macht nichts! coridor n Flur m, Korridor m
contact n Kontakt m, Verbindung/; - corn n Hrnchen n, (de animal) Horn n
sexual Geschlechtsverkehr m coroani f 1 Krone f 2 Baumkrone f
contacta v pe dneva kontaktieren j-n, sich corp n Krper m
verbinden mit j-m cort n Zelt n; a pune - ul ein Zelt aufstel-
contaglos, -oas adj ansteckend len; a sta cu - ul lagern
contemporan, - adj zeitgenssisch coruptie f Korruption f
contlnent n Festland n, Inland n; pe - cositi f Zopf m
binnenlndisch costa V catva kosten; cat cost? Was/Wie
contlnua v sa faca ceva fortsetzen etw. Akk, viel kostet es?
fortfahren in etw. Dat costum n 1 Anzug m, (de dama) Kostm n
contlnuare f a ceva Fortsetzung f etw. Dat 2 Kostm n ... - de baie Badeanzug m
contraceptive f pi Verhtungsmitteln costuri n pi pentru ceva Kosten pi
contract n Vertrag m COf n Korb rn; eo, de gunoi Mlleimer m
contracta v ceva zusammenziehen COfciug n Sarg m
contradlctorlu, -ie ad] gegenteilig, COfmar n Albtraum m
Gegen- cot n Ellbogen m
contrlbuabil m Zahler m cotidian, - adj alltglich, gewhnlich
contrlbul v la ceva beisteuern zu etw /a + n Tageszeitung/
ceva beitragen zu etw. cotlet n Kotelett n
contributie f la ceva Beitrag m fr etw covor n Teppich m
(suma de bani etc.) Beitrag m crab m Krabbe f
control n 1 Kontrolle f 2 Kontrolle f crac m Hosenbein n
ber etw. ... - (medical) Nachuntersu craniu n Schdel m
chung/, Untersuchung/, panou de - (al crap m Karpfen m
unui mecanism) Steuerung/ craul n Kraulschwimmen n
controla v 1 kontrollieren, beherr- cravati f Krawatte f
schen 2 ceva steuern etw. Akk Criciun n Weihnachten n
controlor m Kontrolleur m cripa (se) a (se) crpa springen
contuzle f Gehirnerschtterung f crea v schaffen, ceva entwickeln
con,lne v enthalten etw. Akk (f8d8 V 1 pe cineva/ceva glauben j-m/etw.
(0ftVeftabll, -a adj pentru ceva geeignet ZU 2 in ceva glauben an etw. Akk 3 ceva despre
etw., fr etw taugend zu etw. ceva denl<en etw. Akk von etw (a avea o
convenl v cuiva passen j-m parere) vermuten ... Cred ca da/nu. Ich
conversatle f Gesprch n glaube schon./Das glaube ich nicht.
convlnge v pe cineva de ceva berzeugen credit n Kredit rn; carte de - Kreditkarte f
j-n von etw pe cineva sa faciJ. ceva berreden creion n Stift m
j-n (zu etw. Akk); a incerca s se convingi cremi f Creme f, a-,1 da cu - sich eincre
de ceva sich einreden etw. Akk men
copac m Baum m crenvurft m Wrstchen n
copla v 1 abschreiben, kopieren 2 ceva crefte v 1 ceva erhhen etw. Akk, (a se mri
de la cineva, ceva din ceva abschreiben etw. etc.) wachsen 2 wachsen 3 pe cineva
Akk von j-m, etw. Akk aus etw. erziehen j-n 4 ceva halten etw. Akk S ceva
cople f Kopie f verstrken
copll m Kind n; a schimba un - ein creftere f Wachstum n, Zunahme f
Kind wickeln; copii Kinder n pi; de copii creftin m Christ m
Kinder- creftinism n Christentum n
copiti /Huf m creti f Kreide f
datora 248 destul

- einmal, eines Tages; ultima - letztens, dependent, - adj de cineva/ceva abhn


das letzte Mal gig, (de droguri etc.) abhngig von j-m/etw.
datora v cuiva ceva schulden j-m etw. Akk dependenSi f Sucht f nach etw de cineva/
duntor, -oare adj schdlich ceva Abhngigkeit f von etw.
de prep vor, (diferent) ciltva um; de pe depinde v de cinevalceva abhngen von
(o suprafat) von; deschls de la. la .. . j-m/etw., ankommen aufj-nletw.
geffnet von.. . bis... depozit n Lager n, (bancar etc.) Einlage/;
deal n Hgel m; la - bergauf; la - in jos - (de bagaje) Aufbewahrung/
'bergab depozita v ceva einlagern etw. Akk irgendwo
deasupra prep a ceva ber etw. Dat; pe - depune v 1 ceva undeva anlegen etw. Akk
und berdies, auerdem irgendwo, einlegen etw.'Akk irgendwo 2 ein
decembrle m Dezember m reichen 3 ceva formen etw. Akk 4 legen
decerna v ceva cuiva berreichen j-m etw. deputat m Abgeordnete m
Akk deranja v pe cineva belstigen j-n, pe cineva
decl conj also stren j -n; a nu - ceva pe cineva nicht
declslv, -aadj entscheidend
stren etw. Akk j-n
derapaj n Schleudern n
declara verklren, (a spune etc.) anfhren des adv oft
declaratie / 1 Erklrung/ 2 Aussage/ deschide v ffnen etw. Akk
decola v de undeva abfliegen, (avionul) deschis, - adj 1 offen, geffnet 2 of
abheben fen 3 hell + adv offen .,.. - publlcului
decolare/ Abflug m, (a avionului etc.) Start fr die ffentlichkeit zugnglich
m descoperl v 1 ceva herausfinden etw.
decolteu n Ausschnitt m Akk, ( un continent etc.) ceva entdecken etw.
deconecta v abschalten, abstellen Akk 2 enthllen etw. Akk
decora v ceva cu ceva ausschmcken etw. descrie v pe cinevalceva beschreiben j-n/
Akk mit etw., dekorieren etw. Akk mit etw. etw.
deduce v ceva abziehen descrieref Beschreibung/
defect, -a adj fehlerhaft, auer Betrieb descuia v ceva aufschlieen etw. Akk
+ n Fehler m, Mangel m descurca (se) a se descurca schaffen
defecilune f Defekt m, (a motorului etc.) etw. Akk; a se descurca cu ceva (a face fatal
Schaaen m; a avea o - (un aparat etc.) schaffen etw. Akk, zurechtkommen mit etw.
defekt sein, nicht richtig funktionieren desen n Zeichnung/
deja adv schon desena v zeichnen
delicat, -a adj sanft, leicht desert n Kuchen m, Nachtisch m
delicates /Leckerbissen m, Delikates- desface v 1 ceva auseinandernehmen
se f; delicatese Feinkost f, Delikatessen f 2 ceva aufmachen etw. Akk, (ceva impache
pi, (magazin) Feinkostgeschft n tat etc.) ausbreiten 3 ceva aufmachen
dellmita v begrenzen etw. Akk 4 ceva ausbreiten 5 ausrollen
deloga (se) a se deloga sich ausloggen 6 ceva aufbinden etw. Akk
demonta v ceva zerlegen desficitor n ffner m; - de conserve
Bchsenffner m; - de stlcle Flaschenff
dens, -a adj dicht ner m
dentist m Zahnarzt m despacheta v 1 ceva auspacken etw. Akk
denumire f Bezeichnung/ 2 ceva auspacken
denunta v pe cineva anzeigen j-n despigubivJ?e cineva e.rsetzen j-m etw.
deocamdat adv bisher, bis jetzt Akk, entschadigen j-n fr etw.
deodati adv pltzlich, auf einmal despre prep bezglich, hinsichtlich
departament n Abteilung/ destinatar m Empfnger m etw. Gen; al
departe adv weit; de - bei weitem, von ceva Empfnger m
weitem; mai - weiter; ~i a~a mai - und destlnatie f Bestimmungsort m
so weiter destltul v pe cineva abberufen j-n, (din
depti v 1 pe cineva bertreffen 2 ceva funqie etc.) pe cineva absetzen j-n
berwinden 3 ceva Qerschreiten etw. destul adv genug, ziemlich; - de ganz,
Akk 4 berziehen 5 pe cineva berholen ziemlich, (foarte) ordentlich, richtig
flux 253 gsi
flux n 1 Hochwasser n, (cre~terea nivelului frumoas schnes Wetter; Vremea e
mrii) Flut f 2 de ceva Zustrom m ... - frumoas. Das Wetter ist schn.
~i reflux (al mrii) Gezeiten f pi fulg m Schneeflocke/, Flocke f
foaie /Blatt n fulger n Aufblitzen n, Blitz m
foame /Hunger m; Mi-e - . Ich habe fum n Rauchm
Hunger., Ich bin hungrig. fuma v rauchen
foarfeci f Schere f fumitor m Raucher m
foarte adv sehr, sehr (viel) functie f 1 a ceva Funktion f etw. Gen
foc n 1 Feuer n 2 Schuss m ... a aprin 2 Funktion/
de foeul das Feuer anmachen; a da foc /a functiona v funktionieren
ceva (a incendia) anznden etw. Akk functionar m Brobeamte m, (intr-o
foci /Robbe/ organiza\ie) Staatsbeamte m
fondator m a ceva Grnder m etw. Gen functiune f Betrieb m etw. Gen
forma v 1 pecineva ausbildenj-n 2 wh-. fund II Boden m
len fundal n Hintergrund m
formal, - adj formal fundamental, - adj grundstzlich
formi f 1 Form/, Gestalt f 2 Form f fundatie f 1 Fundament n 2 Stiftung/
... sub niclo - keineswegs funicular n Seilbahn/
formular n Formular n; a depune un - fura v stehlen, ceva de /a cineva bestehlen
de inseriere pentru ceva den Antrag stellen j-n um etw.
auf etw. Akk; - de inseriere Anmeldung/ furculiti f Gabel f
fortificatii f pi Ringmauer f furgonet f Lieferwagen m
forta v 1 pe cineva sa fac ceva zwingen j-n furie /Wut/
zu etw. 2 ceva aufbrech en etw. Akk furniza v 1 cuiva/ceva cu ceva versorgen
forti /Kraft/; - motoare Antrieb m j-n/etw. mit etw. 2 ceva cuiva leisten j-m
fost, - adj ehemalig; fostul sot Exmann etw. Akk, bieten j-m etw. Akk 3 ceva cuiva
m versehen etw. Akk mit etw.
fotbal n Fuball m furt n Diebstahl m
fotografia v ceva fotografieren etw. Akk furtuni /Gewitter n, Sturm m
fust f Rock m
fotografie f Aufnahme/, Fotografie f
fotoliu n Sessel m
fracturi f Bruch m
fragil, - adj mrbe, zerbrechlich
fragment n Abschnitt m
francez m Franzose m galben, - adj gelb + n Gelb n ... pe
francez (llmba) - Franzsisch(e) n pene - Zuckermelonef
Franta f Frankreich n galerie f Galerie f, a faee - (la un meci
frantuzesc, -easc adj fran zsisch etc.) ermutigen
frate m Bruder m, Geschwister n gambi f Wade f
fraudi f Finanzbetrug m garaj n Garage f
frini /Bremse/ garanta v haften fr j-n, brgen fr j-n
fringhie f Seil n garantie f 1 Anzahlung/, (rambursabil)
Pfand n 2 Garantie f 3 pentru ceva
frecvent, - adj hufig Sicherheit f f r etw. ... de - Garantie
frici f de ceva Angst f vor etw. Dat; a-i fi - gari f Bahnhof m, Station f; gara een
de ceva frchten j-nletw. tral Hauptbahnhof m
frig n kalt, Klte/; a se faee - (despre garderobi f Ankleideraum m, Garde-
vreme) sich abkhlen; Mi-e - Mir ist kalt. robe/
frigider n Khlschrank m garnlturi f Beilage f
fripturi /Braten m gaz n Gas n
frizerie /Friseur m, Friseursalon m gazon n Rasen m
fructe n pi Obst n gileati /Eimer m
frumos, -oas adj schn, hbsch gsi v finden, ceva cumva finden etw. Akk
+ adv schn, hbsch ... vreme irgendwie; - t gefunden
gti 254 gustos

giti v kochen, ceva kochen gribi (se) a se grbi eilen; a se grbi


gindac m Kfer m cu ceva sich beeilen mit etw.; M grbesc.
gindi (se) a se gindi denken an etw. Akk; Ich habe es eilig.
a se gindi la ceva denken an etw. Akk, sich gridini /Garten m
erinnern an etw. Akk, nachdenken ber etw. gridiniti f Kindergarten m
Akk, (a-~i spune) sich etw. Akk fragen; a se grimacfi /Haufen m, (de crti etc.) de ceva
gindi la ceva bedenken etw. Akk Stapel m etw. Gen; a face ceva grmezi
gisci /Gans/ aufstapeln etw. Akk; o - de ceva eine Menge
git n 1 Hals m, Kehle f 2 Hals m a von etw.
rmne in gt stecken bleiben grisime f Fett n
geamantan n Koffer m gritar n 1 Rost m 2 Grill m a face
geamin m Zwilling m ceva la - grillen
geani f Wimper f griu n Weizen m
geanti f Tasche f, - de mini Handta- grepfrut n Grapefruit t
sche/ gre,eali /Fehler m, Irrtum m; din - aus
gem n Konfitre f Versehen
gen n 1 Geschlecht n 2 Genus n gre,it, - adj falsch + adv falsch a
general, - adj 1 allgemein 2 groz- intelege ceva - missverstehen etw. Akk
gig, (msur etc.) generell + m General greu, grea adj 1 schwer 2 anspruchs
m in - meist, meistens, berhaupt voll, anstrengend cu - kaum, schwer
generos, -oas adj freigebig greutate f 1 a ceva Gewicht n etw. Gen
genunchi m Knie n; a sta in - knien 2 a ceva Gewicht n etw. Gen 3 Gewicht n
4 Schwierigkeit f
ger n Frost m grevi f pentru ceva, impotriva ceva Streik
german, - adj deutsch + m Deutsche m fr etw.!gegen etw.; a face - streiken
m (limba) - Deutsch(e) n fr/gegen etw.
Germania t Deutschland n gri adj grau
gest n Geste f, (semnal etc.) Zeichen n griji f 1 pentru cineva/ceva Sorge f um
ghetar m Gletscher m j-n/etw. 2 pentru cineva Pflege f j-s, Sorge f
ghid n 1 Fhrer m 2 Handbuch n fr j-n a avea - de coplii cuiva Kinder
+ m Reisefhrer m j-s hten; a avea - de cineva/ceva sorgen
ghinion n Pech n fr j-n/etw., sich kmmern um j-n/etw.; a
ghi,eu n Schalter m avea - de cineva hten j-n, aufpassen auf
ghiveci n Blumentopf m j-n, versorgenj-n/etw.; a-~i face griji pentru
gips n Gips m cineva!ceva sich Sorgen machen um j-n/etw.
glezni f Fuknchel m, Knchel m grilaj n Gitter n
glugi f Kapuze f gripi /Grippef, Schnupfen m
glumi f Scherz m, Spa m groaznic, - adj schrecklich, furchtbar
gol, goal adj 1 nackt l kahl, nackt gros, groas adj dick
3 hohl, leer + n Tor n grup n Gruppe f, - de experti Team n,
golf n Bucht/, Golf m Gruppe/
goli v ceva ausleeren etw. Akk, ceva aus- gula, n Gulasch n,m
schtten etw. Akk guler n Kragen m
gonflabil, - adj Luft-, aufblasbar gulie /Kohlrabi m
gospodirie f Haushalt m gunoi n Abflle f, Mll m; eo~ de -
Mlleimer m; groap de - Deponie f
grabi f Eile f
guri f Mund m; cerul gurii Gaumen m; -
grad n de ceva Rate f, Ma n etw. Gen (de vrsare) (a unui rau) Mndung/, Taci
graniti f Grenze f din - ! Halt die Klappe!
gras, - adj 1 fett, dick 2 fett, fettig gust n 1 Geschmack m, Geschmacks
gratis adv umsonst, gratis sinn m 2 de ceva Geschmack m 3 Ge
gratuit, - adj kostenlos, kostenfrei schmack m a avea - de ceva schme
grav adv ernstlich, ernsthaft cken nach etw.
gribi v ceva beschleunigen etw. Akk gustos, -oas adj schmackhaft
guvern 255 index

guvern 11 Regierung/ leti v 1 de undeva ausgehen aus etw. Akk,


herauskommen aus etw. Akk 2 de undeva
ausfahren aus/von etw., (la plimbare etc.)
ausfahren 3 cumva klappen irgendwie,
(conform a~teptrilor) klappen 4 auftau
chen S cu cineva gehen mit j-m 6 di11 ceva
Hai! part Komm schon! hervorstehen aus etw. ... a - in zbor
halni j Mantel m; - de blana Pelzmantel cu ceva de undeva fliegen etw. Nom aus etw.,
m ausfliegen etw. Nom aus etw.
haine f pi Kleider 11 pi, Kleidung[ iet lre f Ausfahrt/, (din cas etc.) Ausgang
hali f Halle f m
hamal m Gepcktrger m ilegal, - adj illegal adv schwarz
hamburger m Hamburger m lmaglnatle f Fantasie/, Vorstellungs
handlcapat, -i adj behindert vermgen n
hanorac 11 Windjacke/ lmagine f Bild "
harnlc, -i adj fleiig lmlgrant m Einwanderer m, Zuwande-
harti f Landkarte/, Karte f rer m
hirtie/ Papier 11; de - Papier-; - iglenlc lmn n Hymne /
Toilettenpapier 11; pung de - Pa!Pierttef imobil n Gebude n
hectar 11 Hektar 11, m Impact m asupra ceva Wirkung/ aufj-n/etw.
hepatiti f Hepatitis f + n Anl?rall m
herpes 11 Herpes m impar, -a adj ungerade
hobby 11 Hobby 11 lmpermeabll n Regenmantel m
hochel 11 Eishockey 11 lmplementa v durchsetzen
implica v pe cineva in ceva eingliedern j-n
hochelst m Eishockeyspieler m in etw. Dat
hol n Vorraum m implica (se) a se implica sich einlassen,
homar m Hummer m Anteil an etw. Dat nehmen; a se implica in
horn n Schornstein m ceva (intr-o acti11itate) sich widmen etw. Dat
hostel " Herberge f Import n Import m
hotirire f Bestimmung/, Entscheidung lmporta v ceva einfhren etw. Akk irgend
f wohin, importieren etw. Akk irgendwohin
hotel 11 Hotel n; a se caza la - sich im lmportant, - adj bedeutend, wichtig;
Hotel anmelden cel mal - e das wichtigste ist
hrani f Nahrung/ lmpozlt 11 pe ceva Steuer f auf etw. Akk
hrinl v pe cineva cu ceva fttern j-n mit etw. impresle f Eindruck m
hrean m Meerrettich m impreslona v pe cineva beeindrucken j-n
imprimanti f Drucker m; a trage ceva
la - drucken etw. Akk
lncapabil, - adj de ceva unfhig zu etw.
lncendlu 11 Brand m
lnclude v ceva einschlieen etw. Akk, (a
lanuarle m Januar m introduce) ceva in ceva einbeziehen etw. Akk
iarbi f Gras 11 in etw. Akk
larni / Winter m lncluslv prep ceva einschlielich etw. Gen
iaurt 11 Jog(h)urt m,n incomod, - ad] unbequem
iaz n Teich m incompetent, - adj unfhig
idee / 1 Idee / 2 Ahnung/ 3 Vorstel- lnconftlenti f Bewusstlosigkeit f
lung/ lnconvenlent, -i adj ungelegen
ident ifica v pe cineva identifizieren j-n lncredlbil, - adj unglaublich
identitate f Identitt f lnculpat m Schuldige m
ieftln, - adj billig Independent, - adj de cinevalceva unab-
iepure m Kaninchen n; - (slbatlc) Hase hngig von j-m/etw., (stat etc.) selbststn
dig
"' adv gestern; de - gestrig
ieri Index n Register n
imbarca (se) 257 inf~ura

incirca v 1 ceva belasten etw. Akk, (o


1
incrctur) ceva undeva laden etw. Akk arif
etw. Akk 2 aufladen 3 laden
imbarca (se) a se imbarca an Bord incircitor II 1 Ladegert n 2 Magazin
gehen, sich einschiffen n
imbarcare f Einstieg m incepitor m Anfnger m
imbolnivi (se) a se imbolnvi erkran incepe v beginnen mit etw., anfangen mit
ken an etw. Dat etw.
imbrica (se) a se imbrca sich anzie inceput n Anfang m, (al unui nou loc de
hen; a se imbrca cu ceva anziehen etw. Akk munc) Antritt m; de - Anfangs-; la -
imbricimlnte f Kleider pi, (articole am Anfang, anfangs
vestimentare) Kleidung/ incerca v ceva versuchen etw. Akk
impacheta v ceva einpacken etw. Akk, ceva incheia v 1 zuknpfen, (o bluza etc.)
zusammenpacken schlieen 2 absch1ieen, schlieen
impil'll v 1 ceva in ceva einteilen etw. Akk incheieturi f Handgelenk n
in etw. Akk, in ceva teilen etw. Akk in etw. Akk inchide v 1 ceva schlieen etw. Akk,
2 ceva verteilen etw. Akk an/unter j-n, (mai zumachen 2 sperren 3 schlieen, (o
multor persoane) verteilen 3 ceva cu cineva intreprindere etc.) schlieen etw. Akk 4 ceva
teilen etw. Akk mit j -m 4 ceva teilen 'etw. schlieen etw. Akk S pe cineva einsperren
Akk mitj-m j-n
impledica v ceva verhindern etw. Akk, (a inchiria v ceva cuiva vermieten etw. Akk an
nu permite) pe cineva sd facd ceva hindern . j-n, ceva pachten etw. Akk; camere de - t
j-n an etw. Dat Zimmer zu vermieten
impinge v pe cineva/ceva stoen j-n/etw inchiriere f Vermietung f, serviciu de
ceva de undeva hinausschieben etw. Akk aus inchirieri Verleih m
etw. inchis, -aadj geschlossen
impotriva prep cuiva/a ceva gegen j-n/etw. inchisoare f Gefngnis n; a baga pe
impreuni adv gemeinsam, zusammen cineva la - gefangen halten j-n
imprumut II Anleihe/, Darlehen n incotro adv wohin
imprumuta v ceva de la cineva sich leihen incredinta v ceva cuiva anvertrauen j-m
etw. Akk von j-m, sich ausleihen etw. Akk von etw. Akk
j-m incuia v abschlieen, schlieen; a se -
imputernid v pe ci11eva beauftragen j-11 incurajape dinafar sich (die Tr) zuschlagen
v pe cineva ermutigen j-n, ceva
mit etw.
in prep in, nach; in cel mai bun/rau caz anregen etw. Akk
im schlimmsten/besten Fall m incurca v pe cineva verwirren j-n
inainte adv frher, vorher + prep vor indatorat, - adj verpflichtet j-m, ver
schuldet
inalt, - adj gro, hoch indepirtat, - adj 1 fern, fernliegend
inapoi adv zurck; a da - (a se retrage) 2 entfernt
zurcktreten indepllni v ceva durchfhren etw. Akk,
inapola v ceva cuiva zurckgeben j-m etw. ausfhren etw. Akk
Akk indol v ceva biegen etw. Akk
inarmat, - adj bewaffnet indoiali f Zweifel m; a pune ceva la -
iniltime f Hhe f bezweifeln etw. Akk, anzweifeln etw. Akk; f
incadra (se) a se incadra (intr-un grup) ra - zweifellos, zweifelsohne, ohne Zweifel
zhlen zu etw. indrigostit, -i adj de cineva verliebt in j-n
incilce v das Gesetz brechen, ceva bre indrepta v gerade machen
chen indrepta (se) a se indrepta gehen ir
inciltimint f Schuhe /pi gendwohin; a se indrepta undeva (a merge)
incilzi v 1 ceva aufwrmen etw. Akk, steuern ir$endwohin
wrmen etw. Akk 2 ceva heizen etw. Akk, ineca (se) a se ineca am Ertrinken sein,
(o camer etc.) ceva cu ceva beheizen ertrinken
incilzire f Heizung f infifura v ceva pe ceva wickeln etw. Akk auf
incipere/Raum m etw. Akk
ingheta 258

ingheta v frieren, (a se acoperi cu gheata) intimpla (se) a se intmpla geschehen,


gefrieren passieren; Ce s-a intmplat7 Was ist (los)?
ingheJat, - adj gefroren, (o persoan. etc.) intmplare f 1, Geschichte f 2 Vorfall
verfroren m, Ereignis n
inghetati /Eis n; cup de - Eisbecher m intirzia v sich verspten, sich verzgern
ingrljlt, - adj gepflegt, sorgfltig intirzlere f Versptung/
ingropa v 1 pe cineva begraben j-n 2 pe intlnde v 1 ceva cu ceva bestreichen etw.
cineva/ceva verschtten j-n 3 ceva undeva A kk mit etw. 2 ceva ausbreiten etw. Akk
vergraben etw. Akk irgendwo irgendwohin 3 ceva ausbreiten etw. Akk
injura v fluchen, pe cineva schimpfen mit 4 ceva spannen etw. Akk, (a alungi) ceva
j-m dehnen etw. Akk
inlitura v ceva beseitigen etw. Akk intlndere f Spannweitef
inlocul v pe cineva/ceva ersetzen j -nl etw. intoarce v 1 ceva umdrehen etw. Akk,
inmina v cuiva ceva reichen j-m etw. Akk wenden etw. Akk 2 abbiegen, (ma~ina etc.)
inmormintare f Begrbnis n wenden 3 ceva umwenden, wenden
inmultl v ceva cu ceva multiplizieren etw. etw. Akk ... a - capul sich umsehen
Akk mit etw. intotdeauna adv immer
iftOpta V undeva bernachten intre prep 1 zwischen 2 unter
innorat adv bewlkt, wolkig intreba V pe cineva de CeVa fragen j-n nam
inota v schwimmen; persoan care nu j-mletw.; M intreb dac . Ich frage
ftie si inoate Nichtschwimmer m mich, ob...
inotitor m Schwimmer m intrebare f Frage/; a adresa cuiva o -
inriutitl v ceva verschlimmern, ver j-m eine Frage stellen
schlechtern intrerupitor n Schalter m
inreglstra v 1 pe cineval ceva anmelden intrerupe v ceva abbrechen, pe cineva
j-n/etw., pe cineva/ceva registrieren j-n/etw. unterbrechen j-n
2 pe cineva einchecken j-n 3 ceva auf intretine v pe cineva ernhren j-n, unter
zeichnen, (muzic etc.) ceva aufnehmen halten j-n
etw. Akk ... a - bagajele Gepck einche intretlnere f Instandhaltung/, mecanic
cken de - Instandhalter m
inreglstrare f 1 Eintrag m 2 Aufzeich- intunecat, - adj dunkel, dunkelfarbig
nung/ intunerlc n Dunkelheit /, Finsternis f
inrudlt, - adj cu cineva verwandt mit j -m intelege v ceva begreifen, ceva begreifen
insirclna v pe cineva cu ceva anvertrauen etw. Akk; a - ceva grefit missverstehen etw.
insirclnati1adj schwanger Akk; Nu inteleg. Ich verstehe nicht.
inscrle (se) a se inscrie sich anmelden intelege (se) a se intelege (bine)
zu etw. auskommen mit j-m; a se intelege cumva
inseriere f Registrierung /, (la ~coala etc.) (intr-o limb strin etc.) sich verstndigen
Einschreibung/ irgendwie
insemna v 1 ceva cu ceva bezeichnen etw. intepa v 1 pe cineva cu ceva stechen j-n mit
Akk mit etw., ceva cu ceva markieren etw. Akk etw. 2 pe cineva stechen j-n, (viespile etc.)
mit etw. 2 ceva bedeuten etw. Akk pe cineva zerstechen 3 brennen
insorlt, - adj sonnig invita v 1 (stl facd) ceva lernen etw. Ak.k zu
insurat, - adj verheiratet tun 2 pe cineva ceva beibringen j-m etw.
in,ela v pe cineva hereinlegen j-n, (a fi infi A k.k, pe cineva ceva lehren j-n etw. Akk
del) pe cineva betrgen j-n; a se - sich irren invirti v ceva drehen etw. Akk, herumdre
intiri .~ pe cineva/ceva strken j-n/etw., ceva hen etw. Akk
verstarken invecina (se) a se inveclna anliegen etw.
intilnlre f Begegnung f, Treffen n mit Dat; a se invecina cu ceva grenzen an etw.
j-m; a fixa o - ein Treffen verabreden; Akk
a-fi da - cu cineva sich verabreden mit j-m inveli v ceva/pe cineva cu ceva umbinden
intimplna v pecineva willkommen hei etw. Akk mit etw. Dat
enj-n invln