Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

2
la Metodologia stabilirii
tarifelor pentru prestarea
serviciilor
medico-sanitare

Denumirea investigaiei

Calculul cheltuielilor pentru medicamente i consumabile utilizate nemijlocit n


cadrul procedurii/investigaiei

Cantitatea
Medicamente Unitatea
Nr. Cantitatea/ Pre/ necesar Pre/ Suma,
i de
d/o ambalaj ambala pentru o unitate lei
consumabile msur
j investigaie
1 2 3 4 5 6 7 8=6x7
1.
2.
3.
4.
5.

n
Total x x x x x

S-ar putea să vă placă și