Sunteți pe pagina 1din 2

Aceasta este versiunea html a fiierului http://jurisprudenta.csj.md/search_rec_csj.php?

id=134.
G o o g l e genereaz automat versiuni html ale documentelor cutate pe Web.
Page 1
1
Recomandareanr.86din20.01.2016
Cuprivirelapracticaaplicriiart.248alin.(5)dinLegeainsolvabilitii
nr.149din29.06.2012
nlegturcunecesitateaaplicriicorecteiuniformeaLegiiinsolvabilitiin
parteainiieriiuneiaciunideatragerelarspundereasubsidiaramembrilor
organelordeconducereadebitorului,CurteaSupremdeJustiieconsidernecesara
explicaurmtoarele.
Prinprismaart.248dinLegeainsolvabilitii,dacncadrulprocesuluisnt
identificatepersoanecroralearfiimputabilapariiastriideinsolvabilitatea
debitorului,lacerereaadministratoruluiinsolvabilitii/lichidatoruluiinstanade
insolvabilitatepoatedispuneangajarearspunderiimembrilororganelordeconducere
i/saudesupraveghereadebitorului,precumioricreialtepersoanecareaucauzat
insolvabilitateaprinaciunileenumerateexhaustivlaalin.(1)alarticoluluienunat.
Analizanormeincauzdenotfaptulcpentruangajarearspunderii
persoanelorcareaucontribuitlaapariiastriideinsolvabilitate,estenecesarca
debitorulsfiesubiectaluneiprocedurideinsolvabilitatencursdedesfurare.Or,
rspundereaspecialnupoatefiantrenatnafaraproceduriideinsolvabilitate,
respectivnaintecaaceastprocedursfieintentatsaudupncetareaacesteia.
Subiectaliniieriiuneiastfeldeaciuniesteadministratorul\lichidatorul
procesuluideinsolvabilitate,dupdesemnarealuideinstanoridecreditorilaprima
adunareacreditorilor(art.21alin.(6),34alin.(6)iart.54alin.(1)lit.d)Legea
insolvabilitii).Iarinstanadeinsolvabilitateesteexclusivcompetentlaexaminarea
cereriiprivindatragerelarspunderesubsidiar.
ntemeiulart.248alin.(5)dinLegeanr.149din29.06.2012,msuraprevzut
laalin.(l),adicaciuneaprivindangajarearspunderiimembrilororganelorde
conducerei/saudesupraveghereadebitorului,seprescrientermende3anidela
datalacareafostcunoscutsautrebuiasfiecunoscutpersoanacareacauzatstarea
deinsolvabilitate,darnumaidevremede2anideladatahotrriideintentarea
proceduriideinsolvabilitate,normadatinstituindtermenedeprescripiecuprivire
laobiectulcereriii,respectiv,modalitateadecalculanceputuluicurgerii
termenuluideprescripieextinctiv.
Art.272CodulCivilstipuleazctermenuldeprescripieextinctivncepes
curgdeladatanateriidreptuluilaaciune,iardreptullaaciunesenateladata
cndpersoanaaaflatsautrebuiasafledesprenclcareadreptului.
nasemeneacondiii,urmeazdenelesctermenulde3anistabilitpentru
depunereacereriideangajarearspunderiispecialenupoatencepeacurgedect
dupintentareaprocesuluideinsolvabilitate,iartermenulde2anireglementatde
aceeainormesteprevzutpentrucalculullimitelortemporalencareaufost
comiseaciunileenumeratelaalin.(1)alart.248anteriorintentriiprocesuluide
insolvabilitate.

Page 2
2
Astfel,nvedereaatrageriilarspunderesubsidiaramembrilororganelorde
conducerealedebitoruluinominalizailaart.247dinLegeainsolvabilitii,aciunile
culpabileprevzutenalin.(1)art.248dinaceeaiLege,trebuiesfifostcomisede
ctreacetiacucelmult2aninaintedeintentareaprocesuluideinsolvabilitaten
privinadebitorului;iarcerereacuprivirelaatragereapersoanelorncauzla
rspunderepoatefiintrodusdupintentareaproceduriideinsolvabilitatentermen
de3anideladatalacaresacunoscutsautrebuiasfiecunoscutfaptulcdniiau
cauzatstareadeinsolvabilitate.
Oaltinterpretaredectceainvocatsupranupoatefiacceptat,deoarece
termenulde3anincepeacurgedeladatalacaresaucunoscutcircumstanelei
persoanelecroralepoatefiimputatinsolvabilitatea,acesttermennefiindpasibils
curgdectdupintentareanemijlocitaprocesuluideinsolvabilitate.
Iartermenulde2aniesteaplicabilnprivinapersoanelorcroralepoatefi
incriminatstareadeinsolvabilitateadebitoruluiexclusivreferitorlaperioada
anterioarinsolvabilitiincaresauprodusaciunileceaucondiionato.Or,odat
cuintentareaproceduriideinsolvabilitate,membriiorganelordeconduceresunt
nlturaidelaadministrareaigestionareadebitorului,einemaiavndposibilitate
scomitcarevaaciunicearafectanegativstareafinanciaraacestuia.
ntruconfirmareaacesteiconcluziiseinvociart.247alin.(2)dinLegea
insolvabilitii,conformcruiaprevederilealin.(l)seaplicpersoanelorcaredeineau
funciiledeconducererespectiveladataintentriiprocesuluideinsolvabilitate,
precumicelorcareaudeinutacestefunciipeparcursulultimelor24deluni
anterioareintentriiprocesului.
Prinurmare,termenulde2aniseextindefadeaciunileprevzutelaart.248
alin.(l)literelea)i)dinLegenprivinapersoanelorcroralepotfiincriminate
acesteaciuni,calculatlasituaiaanterioarinsolvabilitii,adicpnlaintentarea
procesuluideinsolvabilitate,ceeacedupsensestesimilarcusintagmanumai
devremede2anideladatahotrriideintentareaproceduriideinsolvabilitate.

S-ar putea să vă placă și