Sunteți pe pagina 1din 2

De asemenea, incepand cu data de 1 septembrie 2014, toate cererile de eliberare a atestatelor

de libera practica vor fi insotite de toate documentele scanate continuu (intr-un singur
document), salvate numai in format tip PDF, dupa cum urmeaza:

1. Opis

2. Cerere tip (completata numai de catre solicitant)

3. Act de identitate

4. Dovada casatorie, desfacerea casatoriei, dupa caz

5. Atestat de libera practica, dupa caz (ultimul atestat obtinut in specialitate)

6. Contract de supervizare profesionala, dupa caz

7. Dovada vechimii profesionale in specialitate, legalizata de catre emitent, dupa caz (pentru
prima cerere, de acces in profesie, se prezinta numai dovada vechimii dobandite inainte de
data de 1 februarie 2007, indiferent de forma de exercitare a profesiei)

8. Dovada formarii initiale (diploma de licenta si foaie matricola, legalizate notarial)

9. Certificat medical (continand dovada apt medical pentru exercitarea profesiei de psiholog)

10. Certificat de cazier judiciar (in termenul de valabilitate)

11. Dovada formarii profesionale complementare, dupa caz (diploma/certificat de absolvire


curs de formare profesionala complementara legalizate notarial sau de catre emitent, diploma
de master (avizat in specialitate), legalizata notarial, diploma de doctor, legalizata notarial)

12. Dovada formare profesionala continua, dupa caz (diploma/certificat formare profesionala
continua, continand credite profesionale)

13. Raport de supervizare, dupa caz (se intocmeste, se semneaza si se parafeaza de catre
psihologul supervizor)

14. Contract de supervizare profesionala, dupa caz (inregistrat la Colegiul Psihologilor din
Romania)

15. Raport de activitate, dupa caz (intocmit, semnat si parafat de catre psihologul supervizat)

16. Dovada achitare taxa pentru cerere

17. Foaie de incheiere (continand numarul de file din dosar)


18 declaraia pe proprie rspundere privind ndeplinirea condiiilor prevzute la art. 20 i 21
din legea 213/2004;
Art. 20
Nu poate exercita profesia de psiholog cu drept de libera practica:
a) psihologul care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii
in imprejurari legate de exercitarea profesiei de psiholog si pentru care nu a intervenit reabilitarea;
b) psihologul caruia i s-a interzis dreptul de a exercita profesia, pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca;
c) psihologul caruia i s-a suspendat temporar avizul de exercitare a profesiei, ca sanctiune disciplinara, pe durata
suspendarii.

Art. 21
Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica este incompatibila cu:
a) desfasurarea oricarei activitati de natura a aduce atingere demnitatii profesionale sau bunelor moravuri;
b) starea de sanatate necorespunzatoare, certificata de Comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de
munca, potrivit legii;
c) folosirea cu buna stiinta a cunostintelor sau metodelor profesionale in defavoarea persoanei sau in scop ilegal.