Sunteți pe pagina 1din 6

PROCEDURA MENTENANTA PENTRU INTRETINEREA,

REVIZII, REPARARE A
ECHIPAMENTELOR DE MUNCA

ADMINISTRATOR

PROCEDURA MENTENANTA PENTRU


INTRETINEREA, EXPLOATAREA, REVIZIA SI
REPARATIA ECHIPAMENTELOR SPECIFICE
ACTIVITATII DESFASURATE

ELABORAT
Responsabil mentenanta

2009
Pagina 1 din 6
PROCEDURA MENTENANTA PENTRU INTRETINEREA,
REVIZII, REPARARE A
ECHIPAMENTELOR DE MUNCA

SCOP - Procedura se refer la desfsurarea activittilor de mentenant planificat,


accidental si a activittii de ntretinere a utilajelor si stabileste responsabilittile personalului
implicat n aceste activitti
n __________, intretinerea /reparatiile planificate se fac conform Programului lucrrilor
de reparatii/intretinere si Graficului de lucrri.
ntretinerea utilajelor se realizeaz prin respectarea instructiunilor si normelor prevzute
n Cartea Recipientului sau Cartea Tehnic a utilajului, privind exploatarea acestuia,
completate cu instructiunile specifice .
Reparatiile neplanificate sunt determinate de cauze accidentale, ivite n functionarea
utilajelor, datorate exploatrii n conditii necorespunztoare, a uzurii rapide (coroziv sau
abraziv) sau cedrii unor piese sau componente (accident tehnic).
Reparatiile se execut conform Programului lucrrilor de reparatii/intretinere si Graficului
de lucrri, lucrrile avnd drept scop readucerea utilajului la starea tehnic cerut de
conditiile de exploatare cu respectarea n totalitate a prescriptiilor tehnice si a legislatiei n vigoare.
La ntocmirea listelor de lucrri se utilizeaz :
Cartea recipientului sau Cartea Tehnic a utilajului;
Livretul utilajului;
Evidenta orelor de functionare a utilajelor.
Un alt element al mentenabilittii l constituie respectarea metodelor de ntretinere
curent, prevzute n Cartea recipientului sau Cartea Tehnic a utilajului, metode stabilite
functie de caracteristicile tehnice ale acestuia si conditiile specifice de exploatare. Metoda de
ntretinere este stabilit tinnd cont de specificatiile tehnice, caracteristicile constructive, modul
de exploatare.
Reviziile periodice ale echipamentelor de munca (E.M.) contribuie la imbunatatirea starii
acestuia si la exploatarea lui corecta, scotand totodata, in evidenta lipsurile existente, care pot
conduce la accidente de munca.
Conditii generale de tehnica a securitatii la exploatarea si intretinerea E.M.
Amplasarea E.M. trebuie facuta conform procesului tehnologic sau pe grupe de masini ,
tanandu-se seama de urmatoarele conditii :
trecerile si usile sa nu fie blocate ;
lucratorii sa nu execute miscari de prisos, avand posibilitatea sa se miste liber pe locul de munca
;
sa nu existe posibilitatea accidentarii lucratorilor de catre piesele in miscare ale masinii proprii
sau de la alte masini, de piesele de prelucrat sau de scule;
in cazul lucrului simultan la mai multe masini se recomanda ca acestea sa fie astfel amplasate,
incat lucratorul sa poata urmari functionarea lor in bune conditii ;
Montarea E.M. se va face conform prevederilor din cartea masinii respective, care asigura o
exploatare fara pericol de accidentare .
Pardoseala trebuie sa fie neteda, fara denivelari si nealuncoasa, pentru a nu crea conditii de
accidentare .
Organele de masini sau instalatiile care in timpul exploatarii pot fi suprasolicitate din anumite
cauze vor fi prevazute cu elemente de siguranta care sa previna deteriorarea sau deprinderea
organului respectiv, care pot produce avarii tehnice si accidente de munca.
Toate masinile de lucru trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de franare, care sa asigure oprirea
rapida a acestora, in plus utilajele, masinile si instalatiile vor fi prevazute cu dispozitive de
siguranta, de supraveghere, de semnalizare si control, astfel incat sa asigure functionarea lor
corecta, fara pericole de accidentare .
Dispozitivele de siguranta prevazute la utilaje, masini si instalatii, trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:
Pagina 2 din 6
PROCEDURA MENTENANTA PENTRU INTRETINEREA,
REVIZII, REPARARE A
ECHIPAMENTELOR DE MUNCA

sa asigure o protectie eficienta impotriva accidentelor si sa nu constituie ele insesi o sursa de


pericol;
sa impiedice accesul in zona periculoasa, in tot timpul lucrului;
sa permita desfasurarea procesului tehnologic in bune conditii, fara sa ingreueze munca
angajatorului;
a functioneze automat sau sa necesite minimum de efort;
sa corespunda masinii pentru care au fost concepute sau procesului tehnologic respectiv;
sa faca parte integranta din masina, instalatia etc. pentru care au fost realizate;
sa fie durabile si rezistente la socuri, la foc, la coroziune etc. sa poata fi utilizate timp indelungat
si sa necesite minimum de intretinere;
in caz de defectare, sa permita inlocuirea lor cat mai usoara;
sa permita ungerea si accesul pentru verificarea, reglarea si repararea masinii fara pericol de
accidentare .
Se va urmari ca utilajele, masinile si instalatiile care nu pot fi supravegheate de la un pupitru
de comanda sa fie prevazute si cu sisteme de semnalizare in ambele sensuri intre locul de comanda
si locurile de munca, sau de supraveghere stabilite .
Locurile periculoase de la masini sau instalatii care nu pot fi protejate cu aparatori vor fi
ingradite cu balustrade sau cu paravane de protectie, montate la distante corespunzatoare, iar
utilajele, masinile si instalatiile de la care rezulta in timpul lucrului aschii sau alte particole solide
sau lichide vor fi prevazute cu ecrane, cu paravane de protectie .
Locurile periculoase trebuie sa fie semnalizate prin tabele indicatoare de siguranta, iar in
cazul instalatiilor si al conductelor care lucreaza cu fluide sub presiune, toate elementele componente
ale acestora trebuie sa fie incercate inainte de instalarea si punerea lor in functiune, conform
instructiunilor in vigoare ale directiei generale pentru metrologie,standarde si inventii.
Instalatiile si conductele cu temperatura ridicata vor fi izolate termic sau protejate pentru
prevenirea atat a pericolului de accidentare prin arsuri cat si a pericolului de aprindere a materialelor
combustibile aflate in apropiere .
Este necesar ca la omologarea produselor, a masinilor, a agregatelor, a instalatiilor etc.,
comisiile de omologare sa verifice daca acestea corespund din punct de vedere al SSM si vor
omologa numai pe acelea care asigura desfasurarea proceselor de munca fara pericol de accidentare
sau de imbolnavire profesionala . Iar in procesul verbal de omologare se va consemna, in mod expres
ca masina sau agregatul respectiv corespunde din punct de vedere al SSM.
Inainte de punerea in functiune a unei masini sau instalatii nou montate sau reparate se va
controla cu atentie daca toate uneltele care au servit la montaj sau la reparatie au fost inlaturate.
Nici un agregat actionat electric nu va fi pus in functiune inainte de a fi legat la priza de pamant.
In vederea asigurarii securitatii muncii la exploatarea E.M., lucratorii vor opri axul motor al
acestora in urmatoarele cazuri: la la fixarea sau la scoaterea piesei de prelucrat din dispozitivele de
prindere atunci cand masina nu este dotata cu un dispozitiv special care permite executarea acestor
operatii in timpul functionarii masinii; la masurarea manuala a pieselor ce se prelucreaza; la
schimbarea sculelor si a dispozitivelor; la oprirea motorului transmisiei comune in cazul cand
masina este actionata de la aceasta transmisie.
In mod obligatoriu insa lucratorii vor opri masina prin deconectarea motorului in
urmatoarele cazuri : la parasirea locului de munca , chiar si pentru un timp scurt, la intreruperea
curentului electric ; la curatirea de aschii si la ungerea masinii.
Se va avea in vedere ca in timpul deplasarii intr-un loc in altul a utilajelor mobile actionate
electric sa se intrerupa alimentarea cu energie electric a motorului de actionare .
Masinile pentru prelucrarea metalelor la rece sau la cald, instalatiile electrice de iluminat
si de forta, , precum si instalatiile de orice natura, recipientele , cazanele , vasele si rezervoarele cu
regim de lucru sub presiune vor fi revizuite periodic .

Pagina 3 din 6
PROCEDURA MENTENANTA PENTRU INTRETINEREA,
REVIZII, REPARARE A
ECHIPAMENTELOR DE MUNCA

Inainte de inceperea operatiilor de demontare a unei masini in vederea repararii, lucratorul


care efectueaza reparatia, se va asigura ca masina respectiva nu va putea fi pusa in miscare din
greseala. Pentru aceasta, se vor inlatura curelele de transmisie ; cand masina este actionata direct
prin electromotor, se vor scoate sigurantele, iar pe intrerupatorul electric principal se va pune o
placuta cu inscriptia:ATENTIUNE ! NU ATINGETI!
Dupa terminarea reparatiilor este interzis a se pune masina in functiune inainte de a i se fi
montat dispozitivele de protectie, iar uneltele utilizate de catre echipele de reparatii, trebuie sa fie in
perfecta stare. Ele vor fi controlate ori de cate ori vor fi transportate de la un loc la altul.
Pentru prevenirea accidentelor de munca se interzice angajatilor care lucreaza la masini, la
utilaje etc. sa remedieze defectiunile acestora. Repararea si intretinerea masinilor, a utilajelor si a
instalatiilor se va face numai de catre angajatii calificati in specialitatea respectiva, iar operatiile
de intretinere si ungere sau de eliminare a defectelor masinilor si utilajelor se vor face (conform
planului si instructiunilor ) numai in timpul stationarii acestora .
La amplasarea utilajelor si a masinilor producatoare de socuri si vibratii (ciocane, prese,
mese vibrante etc.), se va tine seama de marimea si de conditiile de apropiere impuse de fundatiile
acestora fata de fundatiile altor utilaje sau masini ori ale cladirii, pentru a nu produce avarii
tehnice si accidente de munca.
La amplasarea utilajelor, a masinilor si a instalatiilor independente in functionare este
necesar sa se adopte sisteme de semnalizare optica sau acustica pentru pornirea si oprirea lor
colectiva, iar amplasarea organelor auxiliare si de comanda, separate si fara pericole de
accidentare.
In cazul cand in timpul functionarii masinilor, instalatiilor si utilajelor rezulta aschii, apa,
ulei, etc. in zona de munca a angajatului, se vor prevedea pentru acestia gratare pe care sa stea in
timpul lucrului, iar utilajele, masinile si instalatiile care produc vibratii si zgomot peste limitele
admise vor fi amplasate in incaperi special amenajate, izolate de celelalte incaperi de lucru.
Revizii de serviciu zilnica a E.M. fara oprirea lor se face de catre lucratorul calificat in
timpul cand acesta inspecteaza sectorul care ii este atribuit. Ascultand zgomotul mecanismelor
fiecarei E.M. interogand lucratorii care le deservesc asupra functionarii lor si controland E.M.,
strange imbinarile care nu sunt fixate destul de rezistent si inlatura micile dereglari intervenite in
functionarea E.M., in scopul prevenirii accidentelor.
Trecerea zilnica in revizie permite sa se descopere si sa se inlature la timp defectiunile mai
mici ale E.M., prevenind prin aceasta posibilitatea stricaciunilor mai mari; defectiunile marunte ale
E.M. pot fi inlaturate la oprirea ei, de scurta durata, in timpul repaosului de masa sau intre doua
schimburi; descoperirea si defectiunile mai mari, a caror inlaturare imediata este imposibila, trebuie
anuntate conducatorului locului de munca, descoperirea defectiunilor care necesita reparatie
imediata trebuie adusa pe loc la cunostinta personalului de reparatie calificat in acest scop, care va
organiza medierea ei cat mai urgenta pentru securitatea muncii .
Reviziile periodice ale E.M. formeaza etapa urmatoare mai aprofundata, a masurilor
preventive. In timpul reviziilor periodice se verifica starea suprafetelor de frecare, se constata
jocurile care depasesc pe cele normale, se verifica starea instalatiei de ungere, se verifica starea
dispozitivelor si a mecanismelor de cuplare ale E.M., se inlocuiesc piesele uzate usor accesibile.
In timpul reviziei periodice a E.M. trebuie sa se dea o deosebita atentie starii instalatiei de
ungere si aparatelor de ungere, pentru a se inlatura fenomenul de gripaj care poate conduce la
accidente de munca.
Lucratorul calificat care efectueaza revizia periodica trebuie sa caute ca toate ungatoarele
si conductele de ulei ale masinii sa se gaseasca dupa revizie intr-o stare perfecta; sa protejeze de
praf toate orificiile de ungere pana ce vor fi montate aparatele de ungere reparate. De asemenea,
trebuie sa verifice functionarea corecta a tuturor mecanismelor E.M. si mai ales, a cuplajelor, sa
efectueze lucrarile de insurubare , reparatia marunta si reglajul cuplajelor de frictiune si a

Pagina 4 din 6
PROCEDURA MENTENANTA PENTRU INTRETINEREA,
REVIZII, REPARARE A
ECHIPAMENTELOR DE MUNCA

suporturilor, sa inlocuiasca arcurile si penele slabite sau rupte, sa efectueze in general toate
celelalte reparatii marunte, a caror necesitate a constatat-o .
Efectuarea reviziei periodice a masinilor in schimburile libere si in zilele de
Locul de munca va fi astfel organizat incat pozitia de lucru a lucratorului calificat pentru
intretinere a masinilor sa fie cat mai comoda , pentru a nu-l obosi .
Se recomanda elaborarea unor instructiuni speciale de revizie periodica pentru fiecare
model de masina , in concordanta cu tipul masinii si al utilajului.

Activitatea de ntretinere a utilajelor dinamice are n vedere :


1. urmrirea parametrilor functionali;
2. verificarea dispozitivelor de msurare si monitorizare;
3. verificarea ungerii si a sistemelor de rcire;
4. verificarea etanseittilor;
5. verificarea vibratiilor, a zgomotelor suspecte;
6. verificarea existentei aprtorilor de protectie;
7. verificarea strii elementelor de transmisie a miscrii;
8. alte interventii asupra utilajelor, fr a presupune demontarea lor.
Principalele lucrri ce se execut n cazul reparrii utilajelor dinamice n urma
demontrii si analizrii starii tehnice a utilajului sunt :
1. reconditionarea de piese schimb (axe, bucse, corp lagr, rotor, etc.);
2. nlocuirea pieselor uzate cu piese noi din stoc sau aprovizionate;
3. efectuarea de operatii de finisare, reglare, echilibrare dinamic;
4. montajul general n atelier;
5. montajul pe pozitie;
6. verificarea centrrii, alinierii si strngerea pe pozitie.
Unii lucratori nu cunosc insa posibilitatile E.M. si lucreaza pe ele piese a caror greutate
depaseste greutatea admisa pentru masinile date sau produc supraincarcarea masinilor prin alegerea
nepotrivita a regimurilor de lucru etc. Toate aceste fenomene sunt rezultatul exploatarii gresite a
E.M., fapt ce trebuie inlaturat in timp prin instructiunile specifice de exploatare .
Crestaturile si urmele provocate de cutite, pile, chei si ciocane pe suprafetele razuite ale
E.M. arata, de asemenea, o organizare nesatisfacatoare a exploatarii acestora.
Intretinerea E.M. decurge normal daca lucratori studiaza E.M. si regulile lor de intretinere
si, in afara de aceasta, daca se organizeaza un control, si o instruire corespunzatoare al lucratorilor
care deservesc E.M., de catre conducatorul locului de munca .
Operatiile de intretinere a E.M. de catre lucratorii care le deservesc trebuie aratate precis in
instructiunile speciale date fiecaruia. In aceste instructiuni trebuie sa fie indicate: regulile de
pornire, de oprire, de trecere la alta operatie si de functionare a masinii, punctele si perioadele de
ungere a masinii, cum si calitatea de ulei recomandata etc., acestea trebuind sa concorde cu sarcinile
privind securitatea muncii la E.M.
Intretinerea E.M. de catre personalul de reparatie
Personalul de reparatie este obligat sa efectueze sistematic revizia si verificarea starii E.M. .
Reviziile permit sa se scoata in evidenta in timp nerespectarea normelor de ansamblare a pieselor
de masini provocate de marirea uzurii pieselor sau de slabirea prinderii lor, cat si pericolul ce-l
reprezinta anumite defectiuni tehnice pentru viata si sanatatea oamenilor.
Sunt stabilite urmatoarele revizii ale E.M. : de serviciu - zilnica, periodica , cu demontarea
totala a masinii si verificarea periodica a preciziei.

Pagina 5 din 6
PROCEDURA MENTENANTA PENTRU INTRETINEREA,
REVIZII, REPARARE A
ECHIPAMENTELOR DE MUNCA

ANEXA
Grafic de mentenanta a echipamentelor de munca ___________________________________________

Septembrie

Decembrie
Noiembrie
Ocombrie

Februarie
Iunie

Ianuarie
August

Aprilie
Martie

Iunie
Iulie

Mai
Luna
Echipamentul de munca
Pompe de Data verificarii
presiune

Semnatura

Aspirator Data verificarii


auto

Semnatura

Verificat
Responsabil cu Semnatura
mentenanta

Pagina 6 din 6