Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de

Dezvoltare organizationala
a
SC IMPRONTA SRL

Domeniul de activitate

Pielarie-incaltaminte
1. TEMA

Cresterea productivitatii SC IMPRONTA SRL, pin infiintarea a 3 ateliere-scoala de instruire si perfectionare a


personalului nou angajat

2. GRUPUL INT

Grupul int: 48 tineri calificati/necalificati, fara experienta,care vor fi distribuiti pe cate o banda-scoala
subordonata sectiilor : croit, cusut, montaj

3. JUSTIFICAREA PROIECTULUI

Nevoi dentificate: 1.Lipsa personaluui specializat, aferent fiecareia din cele 3 sectii
2.Fluctuatii de personaL,cu predilectie in randul angajatilor necalificati

Factorii care alimenteaza nevoile sunt:


COALA prin:
educaia formal strict, cartonat n abloane
tipare de gndire limitat (predare nvare)
llimitarea la aspecte teoretice si ignorarea formarii deprinderilor practice
FAMILIA prin:
lipsa deschiderii fa de scolile profesionale
lipsa oportunitilor financiare

n ceea ce privete efectele generate de aceast problem, acestea sunt:


nivel submediu de dezvoltarea abilitatilor, depriderilor si priceperilor practice
ncredere n sine relativ sczut
abandon profesional crescut in perioada determinata sau de proba

4. DURATA, SCOPUL , OBIECTIVELE I REZULTATELE PROIECTULUI

Durata proiectului 12 saptamani


Scopul proiectului este dezvoltarea abilitatilor, depriderilor si priceperilor practice in benzile-scoala

Obiective
Obiectivul general: Integrarea optima si in termen scurt a noilor recruti din benzile scoala in fluxul de productie

Obiective operaionale
O.1. Inductia in sarcinile specifice fiecarei operatii din flux
O.2. Consolidarea deprinderior practice a tierilor din grupul tinta
O.3. Integrarea lor in echipele de baza
Rezultate vizate
R.1. Dezvoltarea abilitilor practice n proporie de 80% frelativ la normele interne ale companiei.
R.2. Creterea ncrederii de sine cu 20% la finalul setului de activiti specifice din banda scoala
R.3. .Reducerea cu 10% a produselor neconfome la finalul scolarizarii
5. ACTIVITILE PROIECTULUI.

Nr. Activitatea Descrierea activitii in detaliu Durata Responsabil


1. Desemnarea Spt 1 Managerul
supervizorilor fiecarei firmei +
benzi scoala si initierea Managerul de
noilor angajati proiect
2. Aprobarea necesarului de Spt 1 Managerul de
materiale, echipamente firma+ asistent
pentru proiect manager +
responsabil
financiar
3. Dotarea cu materiale i Spt 1- Managerul de
echipamente 2 proiect+
manager firma
+ responsabil
financiar
4. Planificarea procedurilor Spt 1- Managerul de
programului activitilor 2 proiect +
teoretice i practice supervizort
5. Implementarea Spt 3- Managerul de
activitilor teoretice i 12 proiect
practice _supwervizori
6 Raportare siFeedback Perman Manager
operational, pe fiecare ent proiect + PR
etapa de asimilare-
consolidare
Activitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1
SAPTAMANA 0 1 2
A 1. Desemnarea supervizorilor si initierea primara
A 1.1. Protactia, muncii, SSM...
A 1.2.Ghidul procedurilor ce urmeaza a fi executate
A 1.3. Demonstrarea practica a continutui de executat
Activitatea 2. Aprpobarea disponibilului i necesarului de materiale
echipamente din magaziwe
A 2.1. Resurse necesare: umane, tehnico materiale
Activitatea 3. Dotarea cu materiale i echipamente
A 3.1. 20 masini cusut
A 3.2. 14 bancuri de croit piele
A 3.3. 14 bancuri montaj incaltamine finita
A 3.4. Accesorii aferente
A 3.5. Inventarerea bunurilor achiziionate.
A 3.6. Amplasarea echipamentelor n interiorul spaiului i montarea lor.
Activitatea 4. Planificarea activitilor teoretice i practice.
A 4.1. Stabilirea activitilor teoretice din fiecare zi/saptamana
A 4.2. Stabilirea activitilor practice din fiecare l.zi/saptamana
A 4.3. Stabilirea orarului aciunilor
A 4.4. Promovarea activitilor pe canale media, locale i regionale.
A 4.5. Distribuirea pliantelor promoionale n coli i instituii partenere.
A 4.6. Verificarea permanent i minuioas a echipamentelor nainte de
demararea proiectului/ pe parcursul su.
Activitatea 5 Implementarea activitilor teoretice i practice
Activitatea 6. Asigurarea managementului de proiect.
A 6.1. Desemnarea echipei de proiect.
A 6.2. Trasarea sarcinilor specifice pentru: manager de proiect, supervizor,
contabil
Activitatea 7. Audit financiar i de sistem

6. COSTURI ESTIMATE:

7.ANALIZA RISCURILOR

Descrierea riscului Posibile consecine Msuri de prevenire, gestionare a


riscului
1. De recrutare Abandon in perioada de proba Echipa de recrutare are in
componenta si ODS -ul
2. De acomodare cu banda scoala Numar mare de produse neconforme Repetarea operatiunilor din flux,
p-[ana la stapanirea tehnicilor
3. De coeziune redusa la insertia in Diminueaza eficienta echipei mari Formare a unor deprinderi de lucru in
echipa de baza Afecteaza normele deproductie consonanta cu cele ale ecipei mari

4. Tehnologice Pondere mare de neconformitati la Echipamente conforme cu


export normativele

8.ECHIPA DE PROIECT

Pentru implementarea proiectului, n constituirea echipei de management vom avea urmtoarele persoane:
Manager de proiect care se va ocupa cu planificarea, supervizarea i raportarea activitiilor
Asistent manager care va ocupa de legatura cu top management ul firmei , relativ la elmentele de detaliu care
survin n etapele avansate.
Responsabil financiar alocarea minuioas a resurselor
Responsabil PR promovarea imagii n massmedia, legtura cu partenerii implicai i comunicarea
schimbrilor survenite n situaii neprevzute
9. SUSTENABILITATE

Pentru continuitatea proiectului pe termen mediulung sustenabilitate va fi asigurat astfel:

1. La nivel organizational
-integrarea celor 48 noi angajati va reprezenta forta de munca specializata si angajata contractual
-cei cu performante notabile vor fi propozabili pentru functiile de supevisori in noile grupe de banda scoala

2. La nivel de performanta
cresterea cu 20 % a produselor conforme pentru export
Rducerea cu 10 % a neconformitatilor

3. La nivel de politici de extindere


Expansiunea sitemului in celelalte subsidiare de productie ale CARMENS locate in Romania, respectiv
CLUJANA, HUSANA si unitatea de la Toplita, dupa instruire primelor promotii la Sibiu

10. INDICATORI

INDICATORI Valoare la nceputul Valoare la sfritul Comentarii


perioadei de perioadei de
implementare implementare
(numr/unitatea de (numr/unitatea de
msur) msur)
Indicatori de output (msoar rezultatele proiectului)
1. Spaiul amenajat pentru banda scoala 0 1
2. 48 masini si utilaje, cu anexe 0 48
3. 48 tineri specializati, pe croit-cusut-miontaj 1 48
4. 9 noi grupe scoala, cursabile in celelate 9 0 9
luni calendaristice
Indicatori de result (msoar ndeplinirea scopului proiectului)
1. Dezvoltarea cunostiintelor, priceperilor, 20,00% 80,00%
deprinderilor practice -manuale si motrice:
-dexteritatea manuala;acuratete, rapiditate,

11. MONITORIZARE, EVALUARE I CONTROL

1. Chestionare de evaluare administrate la nceputul i sfritul setului de activiti.


-Job Satisfaction Survey
Scala Job Demands-Resources
Chestionarul privind Experientele i Evaluarea Muncii
Ways of Coping -afectare emotiona;la in execitia sarcinii
Utrecht Work Engagement Scale
Organizational Citizenship Behavior
Counterproductive Work Behavior Checklist (CWB-C)
Value Attainment
2. Baterii de teste care ofera indici relenanti de:
-dexteritate manuala;
acuratete in deprinderile practice de lucru in banda
-rapiditate ine executia fazelor produsului finit
-coeziunea grupului
3. Fie de observaie sistematic care s releve stadiul dobndirii deprinderilor manuale i motrice.
4. Fiiere cu materiale audiovideo care s surpirnd evoluia pe etape a fiecrui cursant.
5. Evaluare intermendiar i final prin rapoarte lunare de verificare i control a activitilor, ntocmite de
echipa de management a proiectului, n vederea schimbrii/ajustarii unor aciuni prezente sau viitoare.