Sunteți pe pagina 1din 32

Reprezentant oficial n Republica Moldova

S.C.M&M COMERT S.R.L


Compania SWARCO VICAS S.A. este membr
a M.SWAROVSKI Group Austria, unul din cei
mai importani specialiti, cu o experien de
peste 40 de ani n domeniul sistemelor de
semnalizare i marcare a traficului aeroportuar
i rutier.

Originile grupului SWARCO dateaz din 1969,


an n care Manfred Swarovski a construit n
Amstetten / Austria prima fabric pentru
producerea microbilelor din sticl. De atunci,
microbilele din sticl continu s aib un rol
esenial n traficul aeroportuar i rutier, atunci
cnd vine vorba de vizibilitate pe timp de noapte.

n ultimii 30 de ani, grupul SWAROVSKI s-a


extins att din punct de vedere geografic ct i al
gamei de produse realizate, fiind astzi unul din
cei mai mari productori de semafoare i
microbile reflectorizante din sticl, implicndu-
se activ n procesele de reciclare a sticlei,
dezvoltarea de tehnologii de semnalizare
bazate pe LED-uri, precum i n servicii de
management al traficului i al sistemelor de
control.

n anul 2006, grupul M.SWAROVSKI a preluat productorul romn de lacuri i vopsele VICAS S.A. Trgovite, care i-a
schimbat denumirea n SWARCO VICAS S.A. Astzi, SWARCO VICAS este cel mai mare productor romn specializat
n producia de vopsele pentru marcaje aeroportuare i rutiere.

SWARCO VICAS produce i comercializeaz pe piaa romneasc i pe cea din Europa de Est o gam divers de
vopsele de marcaj rutier, de la vopsele pe baz de solvent i pe baz de ap, la sisteme bicomponente i termoplastice.
SWARCO VICAS comercializeaz de asemenea microbile reflectorizante din sticl adaptate pentru diversele sisteme de
marcaj rutier solicitate.

De ce SWARCO VICAS ?
Produse performante cu omologri internaionale i romneti, testate cu succes
n condiii reale de trafic;
Livrri rapide n romnia indiferent de locaie;
Demonstraii de aplicaii cu produsele proprii;
Consultan profesional i suport tehnic ori de cte ori este nevoie;
Sigurana unui partener de ncredere;
Soluii optime, potrivite cerinelor specifice;
Cel mai performant raport calitate / pre.
2
3
Descriere produs
SWARCOMARK SV100 reprezint\ a II-a genera]ie de vopsele de marcaj rutier pe baz\ de emulsie acrilic\ de `nalt\ performan]\, cu
uscare rapid\ pentru str\zi [i autostr\zi cu aplicare la o grosime standard a filmului ud de 300-600 m.

Usc@ndu-se rapid, acest produs dezvolt\ imediat o rezisten]\ excelent\ la ap\ [i abraziune `n compara]ie cu produsele tradi]ionale de
prim\ genera]ie.

Microbilele de sticl\ SWARCOFLEX T15 care se aplic\ pe suprafa]a vopselei asigur\ o retroreflexie ridicat\ pe timp de noapte [i confer\
performan]e `mbun\t\]ite privind durabilitatea sistemului format din vopsea de marcaj [i perle de sticl\.

Avantajele sistemului
format din vopsea i microbile de sticl
aderen]\ excelent\ la suprafe]e de beton [i asfalt;
timp de uscare redus `n condi]ii de umiditate ridicat\ [i chiar la
temperaturi sc\zute;
dezvoltare rapid\ a rezisten]ei la ap\;
pelicul\ f\r\ fisuri cu rezisten]\ `mbun\t\]it\ la uzur\;
aderen]\ ridicat\ la microbilele de sticl\ SWARCOFLEX T15 [i
reflexie `mbun\t\]it\;
rezisten]\ foarte bun\ la ap\, s\ruri, produse petroliere;
durabilitate ridicat\ (sistemul este omologat BASt pentru 2 mil. de
treceri);

Informaii tehnice:
1. Temperatura de aplicare: - Aer: min. +8C, Asfalt: 5-45C, Umiditate: p@n\ la 90%

2. Grosimea filmului ud: - 300 m-600 m

3. Timp de uscare la 20C, 75% - 5-25 minute


umiditate relativ\
Timpii de uscare variaz\ n func]ie de condi]iile climatice (temperatur\, umiditate, aer, vnt), de
grosimea stratului [i de substrat. ~nainte de a se permite circula]ia marcajele trebuie verificate cu
privire la rezisten]a la trecerea autovehiculelor.

4. Timp necesar pentru rezisten]a : - 300 m = 8-12 minute


la sp\lare cu ap\ - 400 m = 15-20 minute
(rezisten]a la ploaie), la 20C - 600 m = 20-35 minute

5. Consum microbile [i vopsea: - vezi Tabelul 1

4
Informaii de aplicare:
1. Preg\tirea suprafe]ei: - Suprafa]a trebuie s\ fie uscat\, curat\, f\r\ praf, ulei [i componente friabile. Substratul [i eventualele
marcaje vechi trebuie verificate `n ceea ce prive[te soliditatea dar [i compatibilitatea cu materialul de aplicare. Se recomand\ efectuarea
unor teste de aderen]\. Timpii de uscare a vopselei SWARCOMARK SV100/100A se pot prelungi atunci c@nd marcajele se aplic\ peste
marcajele vechi existente.
- Suprafe]e din beton sau substraturi legate cu ciment:
Componentele de suprafa]\ care mpiedic\ aderen]a la noile straturi (strat de mortar fin/[lam de beton) trebuie
ndep\rtate prin procedee adecvate (ex. ap\ la presiune ridicat\, frezare fin\, etc). La aplicarea pe beton sau pe substraturi legate de ciment
(chiar [i pavele de pavaj) se poate ajunge la formarea de bule. Pentru a preveni formarea de bule se recomand\ aplicarea unui strat de
amors\ corespunz\toare.
- Substraturi bituminoase:
Toate componentele libere ca de exemplu criblura trebuie s\ fie ndep\rtate. Uleiurile de fluidificare existente pe suprafa]a
noilor straturi bituminoase nu ofer\ o bun\ aderen]\ pentru aplicarea de vopsea nou\ [i pot conduce la colorarea marcajului. Deoarece este
aproape imposibil\ o ndep\rtate mecanic\ a acestora, substratul trebuie s\ fie supus circula]iei 4 8 s\pt\m@ni `nainte de aplicarea
marcajului.
2. Aderen]a:
ATEN}IE: Aplicarea peste sisteme termoplastice, alchidice [i cauciuc clorurat vechi poate duce la probleme de aderen]\. ~n aceste
cazuri se recomand\ aplicarea unui strat de amors\.
3. Procedura de aplicare: aplicarea se face cu ma[ini de marcare obi[nuite (air-mix, pneumatice) prin pulverizare pentru
SWARCOMARK SV100 [i cu ma[ini airless sau pneumatice pentru SWARCOMARK SV100A sau manual cu pensula sau cu rola. ~nainte de
aplicare vopseaua se va omogeniza n ambalajul original. Reglajele exacte ale ma[inii depind de condi]iile de aplicare [i de tipul de ma[in\ [i
se efectueaz\ conform indica]iilor produc\torului ma[inii. Trebuie respectate grosimea stratului [i cantitatea de perle de sticl\.
4. Diluare: - dac\ dilu]ia este necesar\ nu utiliza]i mai mult de 2% ap\.
5. Cur\]area echipamentelor:
ATEN}IE: toate echipamentele [i furtunele trebuie, `nainte de utilizarea produsului SWARCOMARK SV100/100A, s\ fie complet cur\]ate de
orice resturi de vopsea [i solven]i. Se recomand\ cur\]area ma[inilor `nainte de utilizarea vopselei pe ap\, atunci c@nd anterior s-a utilizat
vopsea cu solven]i. Trebuie urmate trei etape:
- o sp\lare buna cu solven]i
- sp\larea cu alcool industrial sau amestec alcool-ap\
- sp\larea cu mult\ ap\
Imediat dup\ aplicarea de vopsea pe baz\ de ap\, `n vederea preg\tirii pentru utilizare a vopselei pe baz\ de solvent,
echipamentele [i ma[inile se vor cur\]a `n ordine invers\. La fiecare `ntrerupere a lucrului se vor cur\]a duzele. Dup\ terminarea lucrului se
va sp\la bine ma[ina.
ATEN}IE: Deoarece vopseaua reac]ioneaz\ violent cu metale care con]in zinc [i cupru, `nl\tura]i toate piesele din alam\ de pe
traseul vopselei. Utiliza]i numai componente din INOX pe traseul pe care circul\ vopseaua.
Tabel 1
Consum gr/mp
Tip microbile de sticl\
Material Film ud Vopsea Perle

507 SWARCOFLEX T15 100-800


300 m 300
SWARCO T15 MK30 150-850
SWARCOMARK SV100/100A SWARCOFLEX T15 100-800
400 m 676 300 SWARCO T15 MK30 150-850
600 m 1014 600 SWARCOFLEX T15 100-800
SWARCO T15 MK35 600-170

Not\: consumurile prezentate `n tabel sunt aproximative [i nu includ pierderile din timpul aplica]iilor.

CERTIFICRI / OMOLOGRI LUCRRI DE REFERIN


v ROM#NIA: - Agrement Tehnic INCERTRANS v ROM#NIA:
nr. 004-07/1021-2008 - marcaje `n municipiile: T@rgu Mure[, T@rgovi[te.
v GERMANIA: - BASt nr. 2007 1DW 07.15
- BASt nr. 2007 1DW 07.16

5
LIMBOROUTE LW48

Descriere produs
Limboroute LW 48 este o vopsea pe baz\ de ap\, high-solid, ecologic\. Se eviden]iaz\ prin propriet\]i bune de uscare [i nglobare de
microbile din sticl\, putere de acoperire extraordinar\ [i o bun\ rezisten]\ la frecare.

Limboroute LW 48 este adecvat\ pentru suprafe]e bituminoase (asfalt turnat, beton asfaltic) [i din beton.
Limboroute LW 48 poate fi aplicat\ utiliznd ma[ini airless, prin pulverizare.
Limboroute LW 48 poate fi aplicat\ ca Marcaj de Tip I [i ca Marcaj de Tip II cu o vizibilitate mai mare pe timp de noapte [i n condi]ii de
ploaie.

Avantajele sistemului
format din vopsea i microbile de sticl
aderen]\ excelent\ la suprafe]e de beton [i asfalt;

adecvat pentru aplica]ii tip AIRLESS;

pelicul\ f\r\ fisuri cu rezisten]\ `mbun\t\]it\ la uzur\;

aderen]\ ridicat\ la microbilele de sticl\ SWARCOFLEX T15 [i


reflexie `mbun\t\]it\;

rezisten]\ foarte bun\ la ap\, s\ruri, produse petroliere;

durabilitate ridicat\.

Informaii tehnice:

1. Temperatura de aplicare: - Aer: min +10C, Suport: +10 - +45C, Umiditate: p@n\ la 75%
2. Grosimea filmului ud: - 300 m - 600 m
3. Consum teoretic: - cca. 0,48 kg/m 0,95 kg/m (consumul real depinde de grosimea stratului aplicat, de tipul
marcajului [i calitatea suportului).
4. Timp de uscare: - n func]ie de condi]iile climatice (temperatur\, umiditate, aer, vnt), de grosimea stratului [i
de substrat. Marcajele trebuie verificate nainte de a se permite circula]ia cu privire la
rezisten]a la trecerea autovehiculelor.
5. Microbile de sticl\ utilizate: - 300-600 g/m SWARCOFLEX 100-800 T15/MEGALUX 600-1500 KT14

6
Informaii de aplicare:
1. Preg\tirea suprafe]ei: - Suprafa]a trebuie s\ fie uscat\, curat\, f\r\ praf, ulei [i componente friabile. Substratul [i eventualele
marcaje vechi trebuie verificate `n ceea ce prive[te soliditatea dar [i compatibilitatea cu materialul de aplicare. Se recomand\ efectuarea
unor teste de aderen]\. Timpii de uscare a vopselei LIMBOROUTE LW48 se pot prelungi atunci c@nd marcajele se aplic\ peste marcajele
vechi existente.
- Suprafe]e din beton sau substraturi legate cu ciment:
Componentele de suprafa]\ care mpiedic\ aderen]a la noile straturi (strat de mortar fin/[lam de beton) trebuie
ndep\rtate prin procedee adecvate (ex. ap\ la presiune ridicat\, frezare fin\, etc). La aplicarea pe beton sau pe substraturi legate de ciment
(chiar [i pavele de pavaj) se poate ajunge la formarea de bule. Pentru a preveni formarea de bule se recomand\ aplicarea unui strat de
amors\ corespunz\toare.
- Substraturi bituminoase:
Toate componentele libere ca de exemplu criblura trebuie s\ fie ndep\rtate. Uleiurile de fluidificare existente pe suprafa]a
noilor straturi bituminoase nu ofer\ o bun\ aderen]\ pentru aplicarea de vopsea nou\ [i pot conduce la colorarea marcajului. Deoarece este
aproape imposibil\ o ndep\rtate mecanic\ a acestora, substratul trebuie s\ fie supus circula]iei 4 8 s\pt\m@ni `nainte de aplicarea
marcajului.
2. Aderen]a:
ATEN}IE: Aplicarea peste sisteme termoplastice, alchidice [i cauciuc clorurat vechi poate duce la probleme de aderen]\. ~n aceste
cazuri se recomand\ aplicarea unui strat de amors\.
3. Procedura de aplicare: - Aplicarea se face cu ma[ini de marcare obi[nuite (airless, air-mix, pneumatice) prin pulverizare sau
manual cu pensula sau cu rola. ~nainte de aplicare vopseaua se va omogeniza n ambalajul original. Reglajele exacte ale ma[inii depind de
condi]iile de aplicare [i de tipul de ma[in\ [i se efectueaz\ conform indica]iilor produc\torului ma[inii. Trebuie respectate grosimea stratului
[i cantitatea de perle de sticl\.
4. Diluare: - dac\ dilu]ia este necesar\ nu utiliza]i mai mult de 2% ap\.
5. Cur\]area echipamentelor:
ATEN}IE: toate echipamentele [i furtunele trebuie s\ fie complet cur\]ate de orice resturi de vopsea [i solven]i `nainte de utilizarea
produsului LIMBOROUTE LW48. Se recomand\ cur\]area ma[inilor `nainte de utilizarea vopselei pe ap\, atunci c@nd anterior s-a utilizat
vopsea cu solven]i. Trebuie urmate trei etape:
- o sp\lare buna cu solven]i
- sp\larea cu alcool industrial sau amestec alcool-ap\
- sp\larea cu mult\ ap\
Imediat dup\ aplicarea de vopsea pe baz\ de ap\, `n vederea preg\tirii pentru utilizare a vopselei pe baz\ de solvent,
echipamentele [i ma[inile se vor cur\]a `n ordine invers\. La fiecare `ntrerupere a lucrului se vor cur\]a duzele. Dup\ terminarea lucrului se
va sp\la bine ma[ina.

CERTIFICRI / OMOLOGRI LUCRRI DE REFERIN


v ROM#NIA: - Agrement Tehnic INCERTRANS v ROM#NIA:
nr. 004-07/1066-2008 - marcaje pe Drumuri na]ionale: E574, DN7, DN13,
v GERMANIA: - BASt nr. 96 1W 13.12 DN14, DN18, DN19, DN74, DN65, DN75
- BASt nr. 96 1W 16.46 v GERMANIA:
- BASt nr. 96 1W 12.07 - rapoarte ale Societ\]ii germane pentru marcaje rutiere
- BASt nr. 96 1W 09.21 - DSGS, privind comportarea marcajelor `n Germania dup\ 12-
22 luni de expunere la trafic pe drumurile A31, A352, B16.

7
SWARCOMARK SV 200

Descriere produs
SWARCOMARK SV 200 este o vopsea de marcaj rutier pe baz\ de r\[in\ acrilic\ pur\, cu uscare rapid\, utilizat\ pentru marcaje de
`nalt\ performan]\ pe aeroporturi, str\zi [i autostr\zi, la o grosime a filmului ud de 300-600 m.

Vopselele de marcaj utilizate pentru marcarea aeroporturilor ndeplinesc cerinele OACI, Anexa 14, Apendice 1.

Usc@ndu-se mai repede dec@t vopselele conven]ionale, chiar [i la temperaturi sc\zute, acest produs asigur\ o durabilitate excelent\ [i
rezisten]\ superioar\ la abraziune `n compara]ie cu produseletradi]ionale alchidice sau clor-cauciuc.

Microbilele de sticl\ SWARCOFLEX T15 care se aplic\ pe suprafa]a vopselei asigur\ o retroreflexie ridicat\ pe timp de noapte [i confer\
performan]e `mbun\t\]ite privind durabilitatea sistemului format din vopsea de marcaj [i microbile de sticl\.

Avantajele sistemului
format din vopsea i microbile de sticl
aderen]\ excelent\ la suprafe]e de beton [i asfalt;
adecvat pentru aplica]ii AIRLESS;
grad de uscare superior `n condi]ii de umiditate ridicat\ [i chiar la
temperaturi sc\zute;
dezvoltare rapid\ a rezisten]ei la frecare umed\;
pelicul\ f\r\ cr\p\turi cu rezisten]\ `mbun\t\]it\ la uzur\;
aderen]\ ridicat\ la perlele de sticl\ SWARCOFLEX T15 [i reflexie
`mbun\t\]it\;
rezisten]\ foarte bun\ la ap\, s\ruri, produse petroliere, produse
utilizate la degivrarea pistelor aeroportuare, uree;
durabilitate ridicat\;

Informaii tehnice:
1. Temperatura de aplicare: - Aer: peste 5C, Asfalt: 5-45C, Umiditate: p@n\ la 85%

2. Grosimea filmului ud: - 300-600 m

3. Timp de uscare la 20C, 75% - 10-30 minute


umiditate relativ\
Timpii de uscare variaz\ n func]ie de condi]iile climatice (temperatur\, umiditate,
aer, vnt), de grosimea stratului [i de substrat. ~nainte de a se permite circula]ia
marcajele trebuie verificate cu privire la rezisten]a la trecerea autovehiculelor.

4. Consum microbile [i vopsea: - vezi Tabelul 1 [i Tabelul 2

8
Informaii de aplicare:
1. Preg\tirea suprafe]ei: - Suprafa]a trebuie s\ fie uscat\, curat\, f\r\ praf, ulei [i componente friabile. Substratul [i eventualele
marcaje vechi trebuie verificate `n ceea ce prive[te soliditatea dar [i compatibilitatea cu materialul de aplicare. Se recomand\ efectuarea
unor teste de aderen]\. Timpii de uscare a vopselei SWARCOMARK SV200 se pot prelungi atunci c@nd marcajele se aplic\ peste marcajele
vechi existente.
- Suprafe]e din beton sau substraturi legate cu ciment:
Componentele de suprafa]\ care mpiedic\ aderen]a la noile straturi (strat de mortar fin/[lam de beton) trebuie
ndep\rtate prin procedee adecvate (ex. ap\ la presiune ridicat\, frezare fin\, etc). La aplicarea pe beton sau pe substraturi legate de ciment
(chiar [i pavele de pavaj) se poate ajunge la formarea de bule. Pentru a preveni formarea de bule se recomand\ aplicarea unui strat de
amors\ corespunz\toare. ~n anumite condi]ii se poate aplica [i vopseaua de marcare SWARCOMARK SV200, diluat n raport 1 : 1 cu
Diluant pentru Vopsea de Marcaj pulverizat\ ca strat primar [i dup\ ce ncepe s\ se usuce se aplic\ un al doilea strat cu SWARCOMARK
SV200 nediluat. Umiditatea betonului nu trebuie s\ fie mai mare de 4%.
- Substraturi bituminoase:
Toate componentele libere ca de exemplu criblura trebuie s\ fie ndep\rtate. Uleiurile de fluidificare existente pe
suprafa]a noilor straturi bituminoase nu ofer\ o bun\ aderen]\ pentru aplicarea de vopsea nou\ [i pot conduce la colorarea marcajului.
Deoarece este aproape imposibil\ o ndep\rtate mecanic\ a acestora, substratul trebuie s\ fie supus circula]iei 4 8 s\pt\m@ni `nainte de
aplicarea marcajului.
2. Procedura de aplicare: aplicarea se face cu ma[ini de marcare obi[nuite (airless, air-mix, pneumatice) prin pulverizare sau
manual cu pensula sau cu rola. ~nainte de aplicare vopseaua se va omogeniza n ambalajul original. Reglajele exacte ale ma[inii depind de
condi]iile de aplicare [i de tipul de ma[in\ [i se efectueaz\ conform indica]iilor produc\torului ma[inii. Trebuie respectate grosimea stratului
[i cantitatea de microbile de sticl\.
3. Diluare: - dac\ dilu]ia este necesar\ nu utiliza]i mai mult de 2% Diluant pentru Vopsea de Marcaj .

Tabel 1
Consum gr/mp
Tip microbile de sticl\
Material Film ud Vopsea Perle

462 SWARCOFLEX T15 100-600


300 m 300
SWARCOFLEX T15 100-800
SWARCOMARK SV200 SWARCOFLEX T15 100-600
400 m 616 300 SWARCOFLEX T15 100-800
600 m 924 365 SWARCOFLEX T15 100-800
SWARCOLUX 50 Type III T15 Mk30

Tabel 2
Latime Latime Film ud Latime
Consum pe KM Film ud Litru KG Film ud Litru KG Litru KG
linie linie linie
12 cm 36 55,40 12 cm 48 73,90 12 cm 72 110,8
Vopsea 300 m 15 cm 45 69,30 400 m 15 cm 60 92,40 600 m 15 cm 90 138,6
30 cm 90 138,60 30 cm 120 184,80 30 cm 180 277,2

Microbile 12 cm 36 12 cm 36 12 cm 43,80
15 cm 45 15 cm 45 15 cm 54,75
(kg/km) 30 cm 90 30 cm 90 30 cm 109,50

Not\: consumurile prezentate `n tabel sunt aproximative [i nu includ pierderile din timpul aplica]iilor.

CERTIFICRI / OMOLOGRI: LUCRRI DE REFERIN:


v ROM#NIA: - Agrement Tehnic INCERTRANS v ROM#NIA:
nr. 004-07/1196-2010 - marcaje pe Aeroporturile: Henri Coand Bucureti,
v GERMANIA: - BASt nr. 2006 1DS 03.18 Aurel Vlaicu Bucure[ti, Bacu, Sibiu, Baia Mare, Bobocu
- BASt nr. 2009 1DS 01.16 Buzu, Constana, Strejnic, Satu Mare.
- marcaje pe Autostrada A2 Bucuresti-Constan]a
- marcaje `n municipiile: Bistria, Botoani, Bucure[ti,
Br\ila, Bra[ov, Cluj-Napoca, Constan]a, Deva, Focani, Gala]i,
Iai, Pite[ti, Oradea, Ramnicu Valcea, Slobozia, Suceava,
Trgu Jiu, T@rgu Mure[, T@rgovi[te, Zalu, etc.

9
SWARCOMARK SV 210

Descriere produs
SWARCOMARK SV 210 este o vopsea de marcaj rutier pe baz\ de r\[in\ acrilic\ pur\ [i solven]i aromatici, cu uscare rapid\, utilizat\
pentru marcaje de `nalt\ performan]\ pe str\zi [i autostr\zi la o grosime a filmului ud de 300-600 m.

Usc@ndu-se mai repede dec@t vopselele conven]ionale, chiar [i la temperaturi sc\zute, acest produs asigur\ o durabilitate excelent\ [i
rezisten]\ superioar\ la abraziune `n compara]ie cu produsele tradi]ionale alchidice sau clor-cauciuc.

Microbilele de sticl\ SWARCOFLEX T15 care se aplic\ pe suprafa]a vopselei asigur\ o retroreflexie ridicat\ pe timp de noapte [i confer\
performan]e `mbun\t\]ite privind durabilitatea sistemului format din vopsea de marcaj [i microbile de sticl\.

Avantajele sistemului
format din vopsea i microbile de sticl
aderen]\ excelent\ la suprafe]e de beton [i asfalt;
adecvat pentru aplica]ii AIRLESS;
grad de uscare superior `n condi]ii de umiditate ridicat\ [i chiar la
temperaturi sc\zute;
dezvoltare rapid\ a rezisten]ei la frecare umed\;
pelicul\ f\r\ cr\p\turi cu rezisten]\ `mbun\t\]it\ la uzur\;
aderen]\ ridicat\ la microbilele de sticl\ SWARCOFLEX T15 [i
reflexie `mbun\t\]it\;
rezisten]\ foarte bun\ la ap\, s\ruri, produse petroliere;
durabilitate ridicat\.

Informaii tehnice:
1. Temperatura de aplicare: - Aer: peste 5C, Asfalt: 5-45C, Umiditate: p@n\ la 85%

2. Grosimea filmului ud: - 300-600 m

3. Timp de uscare la 20C, 75% - 10-30 minute


umiditate relativ\
Timpii de uscare variaz\ n func]ie de condi]iile climatice (temperatur\, umiditate,
aer, vnt), de grosimea stratului [i de substrat. ~nainte de a se permite circula]ia
marcajele trebuie verificate cu privire la rezisten]a la trecerea autovehiculelor.

4. Consum microbile [i vopsea: - vezi Tabelul 1 [i Tabelul 2

10
Informaii de aplicare:
1. Preg\tirea suprafe]ei: - Suprafa]a trebuie s\ fie uscat\, curat\, f\r\ praf, ulei [i componente friabile. Substratul [i eventualele
marcaje vechi trebuie verificate `n ceea ce prive[te soliditatea dar [i compatibilitatea cu materialul de aplicare. Se recomand\ efectuarea
unor teste de aderen]\. Timpii de uscare a vopselei SWARCOMARK SV210 se pot prelungi atunci c@nd marcajele se aplic\ peste marcajele
vechi existente.
- Suprafe]e din beton sau substraturi legate cu ciment:
Componentele de suprafa]\ care mpiedic\ aderen]a la noile straturi (strat de mortar fin/[lam de beton) trebuie
ndep\rtate prin procedee adecvate (ex. ap\ la presiune ridicat\, frezare fin\, etc). La aplicarea pe beton sau pe substraturi legate de ciment
(chiar [i pavele de pavaj) se poate ajunge la formarea de bule. Pentru a preveni formarea de bule se recomand\ aplicarea unui strat de
amors\ corespunz\toare. ~n anumite condi]ii se poate aplica [i vopseaua de marcare SWARCOMARK SV210, diluat n raport 1 : 1 cu
Diluant pentru Vopsea de Marcaj pulverizat\ ca strat primar [i dup\ ce ncepe s\ se usuce se aplic\ un al doilea strat cu SWARCOMARK
SV210 nediluat. Umiditatea betonului nu trebuie s\ fie mai mare de 4%.
- Substraturi bituminoase:
Toate componentele libere ca de exemplu criblura trebuie s\ fie ndep\rtate. Uleiurile de fluidificare existente pe suprafa]a
noilor straturi bituminoase nu ofer\ o bun\ aderen]\ pentru aplicarea de vopsea nou\ [i pot conduce la colorarea marcajului. Deoarece este
aproape imposibil\ o ndep\rtate mecanic\ a acestora, substratul trebuie s\ fie supus circula]iei 4 8 s\pt\m@ni `nainte de aplicarea
marcajului.
2. Procedura de aplicare: aplicarea se face cu ma[ini de marcare obi[nuite (airless, air-mix, pneumatice) prin pulverizare sau manual
cu pensula sau cu rola. ~nainte de aplicare vopseaua se va omogeniza n ambalajul original. Reglajele exacte ale ma[inii depind de condi]iile
de aplicare [i de tipul de ma[in\ [i se efectueaz\ conform indica]iilor produc\torului ma[inii. Trebuie respectate grosimea stratului [i
cantitatea de microbile de sticl\.
3. Diluare: - dac\ dilu]ia este necesar\ nu utiliza]i mai mult de 2% Diluant pentru Vopsea de Marcaj.

Tabel 1
Consum gr/mp
Tip microbile de sticl\
Material Film ud Vopsea Perle

462 SWARCOFLEX T15 100-600


300 m 300
SWARCOFLEX T15 100-800
SWARCOMARK SV210 SWARCOFLEX T15 100-600
400 m 616 300 SWARCOFLEX T15 100-800
600 m 924 365 SWARCOFLEX T15 100-800
SWARCOLUX 50 Type III T15 MK30

Tabel 2
Latime Latime Film ud Latime
Consum pe KM Film ud Litru KG Film ud Litru KG Litru KG
linie linie linie
12 cm 36 55,40 12 cm 48 73,90 12 cm 72 110,8
Vopsea 300 m 15 cm 45 69,30 400 m 15 cm 60 92,40 600 m 15 cm 90 138,6
30 cm 90 138,60 30 cm 120 184,80 30 cm 180 277,2

Microbile 12 cm 36 12 cm 36 12 cm 43,80
15 cm 45 15 cm 45 15 cm 54,75
(kg/km) 30 cm 90 30 cm 90 30 cm 109,50

Not\: consumurile prezentate `n tabel sunt aproximative [i nu includ pierderile din timpul aplica]iilor.

CERTIFICRI / OMOLOGRI: LUCRRI DE REFERIN:


v ROM#NIA: - Agrement Tehnic INCERTRANS v ROM#NIA:
nr. 004-07/983-2007 - marcaje `n municipiile: Bucure[ti, Br\ila, Bra[ov,
Craiova, Cluj-Napoca, Deva, Gala]i, Slobozia, Suceava, Zal\u,
T@rgovi[te.
v BULGARIA:
- marcaje pe drumuri na]ionale

11
LIMBOROUTE K835

Descriere produs
Limboroute K 835 este o vopsea superioar\ cu un con]inut redus de solvent (high-solid), f\r\ aromate, monocomponent\.
Limboroute K 835 este adecvat\ pentru suprafe]e bituminoase (asfalt turnat, beton asfaltic) [i din beton.
Limboroute K 835 a fost testat pe instala]ia de testare circulara (RPA ) a institutului german BASt.
Limboroute K 835 con]ine lian]i acrilici speciali care ajut\ la eliminarea rapid\ a solventului din pelicula umed\ [i prin aceasta se ob]ine
o bun\ uscare la o grosime mai mare a stratului.
Limboroute K 835 poate fi aplicat\ ca Marcaj Tip I [i ca Marcaj Tip II cu o vizibilitate mai mare pe timp de noapte [i n condi]ii de umiditate.

Avantajele sistemului
format din vopsea i microbile de sticl
aderen]\ excelent\ pe suprafe]e de beton [i asfalt
adecvat\ pentru aplica]ii AIRLESS
grad de uscare superior
dezvoltare rapid\ a rezisten]ei la frecare umed\
aderen]\ ridicat\ la microbilele de sticl\ SWARCOFLEX [i reflexie
`mbun\t\]it\
durabilitate ridicat\

Informaii tehnice:

1. Temperatura de aplicare: - Aer: peste 5C, Asfalt: 5-45C, Umiditate: p@n\ la 75%
2. Grosimea filmului ud: - 300-600 m
3. Grosime film uscat: - 166 m-332 m
4. Timp de uscare: - 10-30 minute
Timpii de uscare variaz\ n func]ie de condi]iile climatice (temperatur\,
umiditate, aer, vnt), de grosimea stratului [i de substrat. ~nainte de a se
permite circula]ia marcajele trebuie verificate cu privire la rezisten]a la trecerea
autovehiculelor.
5. Consum microbile [i vopsea: - vezi Tabel 1 [i Tabel 2.

12
Informaii de aplicare:
1. Preg\tirea suprafe]ei: - Suprafa]a trebuie s\ fie uscat\, curat\, f\r\ praf, ulei [i componente friabile. Substratul [i eventualele
marcaje vechi trebuie verificate `n ceea ce prive[te soliditatea dar [i compatibilitatea cu materialul de aplicare. Se recomand\ efectuarea
unor teste de aderen]\. Timpii de uscare a vopselei Limboroute K 835 se pot prelungi atunci c@nd marcajele se aplic\ peste marcajele vechi
existente.
- Suprafe]e din beton sau substraturi legate cu ciment:
Componentele de suprafa]\ care mpiedic\ aderen]a la noile straturi (strat de mortar fin/[lam de beton) trebuie
ndep\rtate prin procedee adecvate (ex. ap\ la presiune ridicat\, frezare fin\, etc). La aplicarea pe beton sau pe substraturi legate de ciment
(chiar [i pavele de pavaj) se poate ajunge la formarea de bule. Pentru a preveni formarea de bule se recomand\ aplicarea unui strat de
amors\ corespunz\toare. ~n anumite condi]ii se poate aplica [i vopseaua de marcare K 835, diluat n raport 1 : 1 cu Diluant pentru Vopsea
HS,cod 3080 pulverizat\ ca strat primar [i dup\ ce ncepe s\ se usuce se aplic\ un al doilea strat cu K 835 nediluat. Umiditatea betonului nu
trebuie s\ fie mai mare de 4%.
- Substraturi bituminoase:
Toate componentele libere ca de exemplu criblura trebuie s\ fie ndep\rtate. Uleiurile de fluidificare existente pe suprafa]a
noilor straturi bituminoase nu ofer\ o bun\ aderen]\ pentru aplicarea de vopsea nou\ [i pot conduce la colorarea marcajului. Deoarece este
aproape imposibil\ o ndep\rtate mecanic\ a acestora, substratul trebuie s\ fie supus circula]iei 4 8 s\pt\m@ni `nainte de aplicarea
marcajului.
2. Procedura de aplicare: aplicarea se face cu ma[ini de marcare obi[nuite (airless, air-mix, pneumatice) prin pulverizare sau manual
cu pensula sau cu rola. ~nainte de aplicare vopseaua se va omogeniza n ambalajul original. Reglajele exacte ale ma[inii depind de condi]iile
de aplicare [i de tipul de ma[in\ [i se efectueaz\ conform indica]iilor produc\torului ma[inii. Trebuie respectate grosimea stratului [i
cantitatea de microbile de sticl\.

3. Diluare: - dac\ dilu]ia este necesar\ nu utiliza]i mai mult de 2% diluant pentru vopsele de marcaj rutier HS, cod 3080.

Tabel 1
Consum gr/mp
Tip microbile de sticl\
Material Film ud Vopsea Perle

300 m 471 200 SWARCOFLEX T15 100-800

LIMBOROUTE K835 400 m 628 220 SWARCOFLEX T15 100-800

SWARCOFLEX T15 100-800


600 m 942 450
MEGALUX 600-1500 KT 14. 3:1

Tabel 2
Latime Latime Film ud Latime
Consum pe KM Film ud Litru KG Film ud Litru KG Litru KG
linie linie linie
12 cm 36 56,52 12 cm 48 75,36 12 cm 72 113,04
Vopsea 300 m 15 cm 45 70,65 400 m 15 cm 60 94,20 600 m 15 cm 90 141,30
30 cm 90 141,30 30 cm 120 188,40 30 cm 180 282,60

Microbile 12 cm 24,00 12 cm 26,40 12 cm 54,00


15 cm 30,00 15 cm 33,00 15 cm 67.50
(kg/km) 30 cm 60,00 30 cm 66,00 30 cm 135,00

Not\: consumurile prezentate `n tabel sunt aproximative [i nu includ pierderile din timpul aplica]iilor.

CERTIFICRI / OMOLOGRI: LUCRRI DE REFERIN:


v ROM#NIA: - Agrement Tehnic INCERTRANS v ROM#NIA:
nr. 004-07/1067-2008 - marcaje pe Drumuri Na]ionale: E574, DN13, DN14,
v GERMANIA: - BASt nr. 2004 1DS 03.05 DN18, DN19, DN74, DN65, DN75.
- BASt nr. 2004 1DS 03.06 v GERMANIA:
- BASt nr. 2005 1DS 05.05 - rapoarte ale Societ\]ii germane pentru marcaje rutiere
- DSGS, privind comportarea marcajelor `n Germania dup\ 24
luni de expunere la trafic pe drumurile B299, K6927, K6940.

13
LIMBOPLAST D468

Descriere produs
LIMBOPLAST D468 este un sistem de marcaj rutier bicomponent, f\r\ solvent, pe baz\ de r\[ini acrilice. Sistemul are un raport de
`nt\rire de 100:1. Dup\ ad\ugarea `nt\ritorului sistemul se va `nt\ri `n c@teva minute rezult@nd o nou\ matrice complet legat\ chimic. Acest
compus duroplastic nu mai poate fi plastifiat `n mod termic.
LIMBOPLAST D468 este potrivit pentru suprafe]e bituminoase (asfalt mastic, beton asfaltat) [i deasemenea pentru pavimente din beton
(amorsare obligatorie).
LIMBOPLAST D468 a fost testat cu succes pe simulatorul de uzur\ al institutului german BASt.
LIMBOPLAST D468 poate fi aplicat ca marcaj conven]ional cu echipament special de aplicare pentru materiale cold plastic (mecanic
sau manual cu [paclul/racleta). Aplicarea manual\ este de preferat pentru trecerile de pietoni [i alte semne, cum ar fi s\ge]ile. Este recomandat
pentru zonele cu trafic intens [i `n mod special pentru str\zile din interiorul ora[elor.

Avantajele sistemului
format din material bicomponent i microbile de sticl
aderen]\ excelent\ [i reflexie `mbun\t\]it\;

`nt\rire superioar\ chiar [i la temperaturi sc\zute;

se ob]in grosimi de p@n\ la 3mm film ud, care dup\ `nt\rire r\m@n
aproximativ acelea[i;

rezisten]\ mare la uzur\ [i grad redus de murd\rire;

foarte potrivit pentru trecerile de pietoni;

durabilitate ridicat\ pe termen lung;

Informaii tehnice:

1. Temperatura de aplicare: - Aer: min +5C, Asfalt: 5-45C, Umiditate relativ\: max 75%

2. Grosimea filmului ud: - aprox. 2-3 mm

3. Timp de `nt\rire: - func]ie de condi]iile climatice (vezi Tabel 1)

4. Consum teoretic: - aprox. 4 - 6 kg/mp; consumul depinde de grosimea stratului aplicat, tipul [i starea
suprafe]ei.

5. Microbile de sticl: - 320 gr/mp SWARCOFLEX 100-800 T15.

14
Informaii de aplicare:
1. Prepararea materialului cold plastic:
- produsul bicomponent LIMBOPLAST D468 trebuie omogenizat prin amestecare `n ambalajele originale `nainte de
procesare. Apoi, ~NT|RITORUL (lichid sau pulbere) este amestecat cu componentul de baza (D468) `n raportul de
`nt\rire indicat, utiliz@nd un amestec\tor adecvat. Niciodat\ nu prepara]i mai mult material cu `nt\ritor dec@t este necesar
pentru aplica]ie (observa]i Pot life din Tabelul 1). Pot life [i timpii de `nt\rire sunt puternic influen]a]i de material,
temperatura ambiant\ [i a suprafe]ei. Temperaturile ridicate reduc pot life [i timpii de `nt\rire, iar temperaturile sc\zute
le prelungesc. Este posibil s\ se influen]eze timpul de reac]ie modific@nd cantitatea de `nt\ritor.
ATEN}IE: pentru a asigura o reac]ie chimic\ corespunz\toare cantitatea de `nt\ritor nu trebuie s\ fie mai mic\ de 0,5%
sau mai mare de 2%.
2. Preg\tirea suprafe]ei: - suprafa]a trebuie s\ fie curat\, uscat\ f\r\ urme de gr\simi, uleiuri sau al]i contaminan]i. Substratul [i
eventualele marcajele vechi trebuie verificate `n ceea ce prive[te soliditatea dar [i compatibilitatea cu materialul de
aplicare. Se recomand\ efectuarea unor teste. ~n mod ideal, marcajele vechi trebuie `nl\turate prin procedee mecanice
adecvate.
3. Aderen]a: - SUPRAFE}E DIN BETON: suprafe]ele noi din beton nu asigur\ o bun\ legatur\ datorit\ stratului fin de mortar, strat
care trebuie `ndep\rtat (ex. utiliz@nd jetul de ap\ sub presiune, procedee mecanice). ~nainte de aplicarea pe beton a
produsului LIMBOPLAST D468, suprafa]a trebuie amorsat\ cu amorsa pentru produse bicomponente. Umiditatea
betonului nu va depasi 4% c@nd se aplic\ marcajul.
- SUPRAFE}E BITUMINOASE: toate componentele libere, ca de exemplu criblura, trebuie s\ fie `ndep\rtate. Uleiurile
de fluidificare existente pe suprafa]a noilor straturi bituminoase nu ofer\ o bun\ aderen]\ pentru aplicarea de vopsea
nou\ [i pot conduce la colorarea marcajului. Deoarece este aproape imposibil\ o `ndep\rtare mecanic\ a acestora,
substratul trebuie s\ fie supus circula]iei 4-8 s\pt\m@ni `nainte de aplicarea marcajului, fie marcat ini]ial cu vopsea.
4. Procedura de aplicare: - cu ma[ini cu extrudere sau cutii cu raclet\ de nivel sau manual cu cutie cu racleta de nivel, mistrie, [paclu
etc. C@nd se aplic\ manual folosi]i [abloane sau band\ adeziv\ pentru ob]inerea formelor [i marginilor marcajelor.
5. Diluant: - ATEN}IE: produsul bicomponent D468 trebuie aplicat F|R| ad\ugare de diluant.
6. Cur\]area echipamentelor: - cur\]area trebuie f\cut\ `nainte de `nt\rirea complet\ a materialului utiliz@nd diluant special pentru
ma[ini de marcat.

CERTIFICRI / OMOLOGRI: LUCRRI DE REFERIN:


v ROM#NIA:
v ROM#NIA: - Agrement Tehnic INCERTRANS - marcaje `n municipiile: Botoani, Br\ila, Cluj-
nr. 004-07/1034-2008 Napoca, Medgidia, Piteti, Ploie[ti, Suceava, Trgu Jiu, T@rgu
v GERMANIA: - BASt nr. 97 1K 16.44 Mure[, T@rgovi[te,Vatra Dornei, Zal\u
- BASt nr. 96 1K 16.47 - marcaje pe drumuri naionale: DN 5, DN 17
- BASt nr. 2002 1DK 07.15 v GERMANIA:
- BASt nr. 2002 1DK 07.03 - rapoarte ale Societ\]ii germane pentru marcaje
rutiere - DSGS, privind comportarea marcajelor `n Germania
dup\ 24 luni de expunere la trafic pe Autostr\zile B87 [i B97.

15
LIMBOPLAST D480

Descriere produs
LIMBOPLAST D480 este un sistem de marcaj rutier compus din dou\ sau mai multe componente care reac]ioneaz\ chimic una cu
cealalt\ form@nd un compus duroplastic care nu mai poate fi plastifiat termic.
LIMBOPLAST D480 este potrivit pentru suprafe]e bituminoase (asfalt mastic, beton asfaltat) [i deasemenea pentru pavimente din beton
(amorsare obligatorie).
LIMBOPLAST D480 se aplic\ at@t ca Marcaj de tip I, c@t [i structurat ca Marcaj de tip II cu vizibilitate m\rit\ pe timp de noapte [i n condi]ii
de ploaie.
Limboplast D 480 Structurat reprezint\ o alternativ\ economic\ fa]\ de alte marcaje de tip II datorit\ repartiz\rii aleatorie a aglomeratelor
unitare. Limboplast D 480 Structurat posed\ datorit\ structurii deschise (aglomerate) un efect extraordinar de drenare [i o bun\ capacitate de
rezisten]\ fa]\ de echipajele de interven]ie pe timp de iarn\ (plugurile de `ndep\rtare a z\pezii).
Limboplast D 480 poate fi aplicat cu echipament comun de aplicare / ma[ini pentru marc\ri cu material coldplastic.
Limboplast D 480 Structurat - poate fi aplicat numai cu tehnicile de aplicare uzuale - utilaje de aplicare pentru marcajele cu aglomerate
(extruder / trasator).

Avantajele sistemului
format din material bicomponent i microbile de sticl
aderen]\ excelent\ [i reflec]ie `mbun\t\]it\ pe timp de noapte [i `n
condi]ii de ploaie (marcaje Tip II);

`nt\rire superioar\ chiar [i la temperaturi sc\zute;

se ob]in grosimi de p@n\ la 3mm film ud, care dup\ `nt\rire r\m@n
aproximativ acelea[i;

rezisten]\ mare la uzur\ [i grad redus de murd\rire;

foarte potrivit\ pentru trecerile de pietoni ;

durabilitate ridicat\ pe termen lung ;

Informaii tehnice:

1. Temperatura de aplicare: - Aer: min +5C, Asfalt: 5-45C, Umiditate relativ\: max 75%

2. Grosimea filmului ud: - aprox. 1,5-3 mm

3. Timp de `nt\rire: - depinde de condi]iile climatice [i de diferitele tipuri de aplica]ii tehnice (pentru
detalii vezi Fi[a Tehnic\)

4. Consum teoretic: - aprox. 2,2 - 5,8 kg/mp; consumul depinde de grosimea stratului aplicat, tipul
marcajului [i starea suprafe]ei.

5. Microbile de sticl: - 300-400 gr/mp SWARCOFLEX 100-800 T15/T18

16
Informaii de aplicare:
1. Prepararea materialului cold plastic:
- 2K.-Limboplast D480 trebuie omogenizat prin amestecare `n recipientul original `nainte de aplicare. Se amestec\
`ntotdeauna atta material cu `nt\ritor ct este nevoie pentru aplicare (aten]ie la timpul de reac]ie/pot life). La aplicarea cu utilaje de aplicare
tip 2K, `nt\ritorul lichid sau tip perle 2000 se amestec\ cu componenta de baz\ `n raportul de amestec corespunz\tor cu un agitator integrat
`n utilajul trasator.
- La 3K.-Limboplast D480 (sistem amestec 1:1) se au `n vedere urm\toarele:
a. Componenta nereactiv\ A se omogenizeaz\, se adaug\ 2-4% `nt\ritor [i dup\ omogenizare se toarn\ `n recipientul A prev\zut
pentru aceasta. Dup\ aceea recipientul trebuie `nchis pentru evitarea eventualelor contamin\ri cu componenta B. ~n final componenta B
amestecat\ omogen se poate turna `n recipientul B.
b. Trebuie s\ se aib\ `n vedere cur\]enia extern\ la preg\tirea componentelor. Cele mai mici contamin\ri / amestec\ri ale
componentelor unele cu altele pot conduce la `nt\rirea prematur\. Pentru amestecarea diferitelor componente se folosesc amestec\toare [i
mijloce auxiliare diferite pentru fiecare component\.
c. Componentele au voie s\ vin\ n contact numai `n amestec\tor `nainte de aplicare. {i la durate scurte de oprire ale utilajului este
necesar\ cur\]irea rapid\ a dispozitivului de amestecare [i aplicare cu un agent de cur\]ire pentru ma[inile de marcare.
d.Componenta nereactiv\ A are o stabilitate limitat\ de utilizare / Potlife, dup\ ce se amestec\ cu intritori (tip pulbere sau lichizi).
De aceea trebuie `ndep\rtate din utilaj resturile de material neprelucrat amestecat anterior.
Pot life [i timpii de `nt\rire sunt puternic influen]a]i de material, temperatura ambiant\ [i a suprafe]ei. Temperaturile ridicate reduc
pot life [i timpii de `nt\rire, iar temperaturile sc\zute le prelungesc. Este posibil s\ se influen]eze timpul de reac]ie modific@nd cantitatea de
`nt\ritor.

2. Preg\tirea suprafe]ei: suprafa]a trebuie s\ fie curat\, uscat\ f\r\ urme de gr\simi, uleiuri sau al]i contaminan]i. Substratul [i
eventualele marcajele vechi trebuie verificate `n ceea ce prive[te soliditatea dar [i compatibilitatea cu materialul de aplicare. Se recomand\
efectuarea unor teste. ~n mod ideal, marcajele vechi trebuie `nl\turate prin procedee mecanice adecvate.
3. Aderen]a:
- SUPRAFE}E DIN BETON: suprafe]ele noi din beton nu asigur\ o bun\ legatur\ datorit\ stratului fin de mortar, strat care trebuie
`ndep\rtat (ex. utiliz@nd jetul de ap\ sub presiune, procedee mecanice). ~nainte de aplicarea pe beton a produsului LIMBOPLAST D480,
suprafa]a trebuie amorsat\ cu amors\ pentru produse bicomponente. Umiditatea betonului nu va depasi 4% c@nd se aplic\ marcajul.
- SUPRAFE}E BITUMINOASE: toate suprafe]ele deta[abile, cum ar fi sp\rturile/pietricelele, trebuie `ndep\rtate. Con]inutul de ulei al
suprafe]elor bituminoase noi sunt de multe ori cauza unor probleme de aderen]\ [i pot conduce deasemenea la decolorarea liniilor.
Deoarece este aproape imposibil\ o `ndep\rtare mecanic\ a acestora, substratul trebuie s\ fie supus circula]iei 4-8 s\pt\m@ni `nainte de
aplicarea marcajului, fie marcat ini]ial cu vopsea.
4. Procedura de aplicare: cu utilaje autopropulsate pentru aplicat marcaje (extruder, trasator), respectiv manual cu utilaje mai mici
manuale cu seturi de montaj speciale pentru realizarea de marcaje cu aglomerate. Pentru lucr\rile de marcare de amploare mai mare se
prev\d utilaje de aplicare autopropulsate, `n timp ce pentru marcajele punctuale se utilizeaz\ aparatul manual de aplicat.
5. Diluant: - ATEN}IE: produsul bicomponent D480 trebuie aplicat F|R| ad\ugare de diluant.
6. Cur\]area echipamentelor: cur\]area trebuie f\cut\ `nainte de `nt\rirea complet\ a materialului utiliz@nd diluant special pentru
ma[ini de marcat.

CERTIFICRI / OMOLOGRI: LUCRRI DE REFERIN:


v ROM#NIA: - Agrement Tehnic INCERTRANS v ROM#NIA:
nr. 004-07/1068-2008 - marcaje pe Drumuri Na]ionale: E574, DN65, Dn7,
v GERMANIA: - BASt nr. 2002 1DK 05.10 Dn17
- BASt nr. 2002 1DK 07.07 v GERMANIA:
- BASt nr. 2000 1DK 02.13 - rapoarte ale Societ\]ii germane pentru marcaje rutiere
- BASt nr. 2000 1DK 02.14 - DSGS, privind comportarea marcajelor `n Germania dup\ 24
- BASt nr. 2004 1DK 08.04 luni de expunere la trafic pe Autostr\zile B31, B253, B294.
- BASt nr. 2005 1DK 10.06

17
ROLLPLASTIC RP15

Descriere produs
Rollplastik RP 15 este un sistem reactiv multicomponent, f\r\ con]inut de solven]i.
Rollplastik RP 15 este alc\tuit din dou\ componente, (componenta de baz\ [i componenta de nt\rire), ce reac]ioneaz\ chimic una
cu cealalt\, formnd un compus duroplastic care nu mai poate fi plastifiat termic. Sistemul are un raport de `nt\rire de 100:1.
Rollplastik RP 15 este foarte elastic [i se folose[te n special pentru acoperirea suprafe]elor mari (ex. piste pentru biciclete, covoare
colorate pentru treceri de pietoni).
Rollplastik RP 15 prezint\ o foarte bun\ rezisten]\ la alunecare [i nu necesit\ ad\ugarea de microbile de sticl\.
Rollplastik RP 15 este adecvat pentru suprafe]ele bituminoase (de ex. asfalt turnat, beton asfaltic) dar [i pentru straturi din beton
(amorsare obligatorie).
Rollplastik RP 15 se aplic\ manual cu racleta sau cutie cu raclet\ de nivel.

Avantajele sistemului bicomponent


material foarte elastic, recomandat pentru marcarea suprafe]elor
`ntinse `n interiorul ora[elor;
rezisten]\ ridicat\ la uzur\;
nu sunt necesare microbile de sticl\;
foarte bun\ rezisten]\ la alunecare (derapare);
confer\ o `nt\rire superioar\ chiar [i la temperaturi sc\zute;
se ob]in grosimi de p@na la 3mm film ud, care dupa `nt\rire r\m@n
aproximativ aceleasi;
durabilitate pe termen lung;
aplicarea se face manual cu racleta.

Informaii tehnice:
1. Temperatura de aplicare: - Aer: min +5C, Asfalt: 5-45C, Umiditate relativ\: max 75%
2. Grosimea filmului ud: - aprox. 2-3 mm
3. Timp de `nt\rire: - depinde de condi]iile climatice [i de diferitele tipuri de aplica]ii tehnice (pentru
detalii vezi Fi[a Tehnic\)
4. Consum teoretic: - aprox. 4-6 kg/mp; consumul depinde de grosimea stratului aplicat, tipul [i starea
suprafe]ei.
5. Material de ad\ugare: - dispune de un procent ridicat de materiale de aderen]\, de aceea nu sunt
necesare perle de sticl\.
6. Culori standard: - rosu RAL 3020; ALTE NUAN}E LA CERERE.
7. Potlife: - 10-15 min (in func]ie de cantit\]ile de `nt\ritori ad\ugate [i de temperatura aerului,
a materialului [i a suportului).

18
Informaii de aplicare:
1. Prepararea materialului cold plastic:
Produsul bicomponent Rollplastic RP15 trebuie omogenizat prin amestecare `n recipientele originale, `nainte de procesare. Apoi,
~NT|RITORUL (lichid sau pulbere) se amestec\ cu componentul de baz\ (RP15) `n raportul de `nt\rire indicat utiliz@nd un amestec\tor
adecvat. Niciodat\ nu se prepar\ mai mult material cu `nt\ritor dec@t este necesar pentru aplica]ie (observa]i Pot life din Tabelul 1). Pot life
[i timpii de `nt\rire sunt puternic influen]a]i de material, temperatura ambiant\ [i temperatura suprafe]ei. Temperaturile ridicate reduc Pot
life [i timpii de `nt\rire, iar temperaturile sc\zute le prelungesc. Este posibil s\ se influen]eze timpul de reac]ie modific@nd cantitatea de
`nt\ritor.
ATEN}IE: pentru a asigura o reac]ie chimic\ corespunz\toare cantitatea de `nt\ritor nu trebuie s\ fie mai mic\ de 0,5% [i nici mai
mare de 2%.
2. Preg\tirea suprafe]ei: suprafa]a trebuie s\ fie curat\, uscat\ f\r\ urme de gr\simi, uleiuri sau al]i contaminan]i. Substratul [i
eventualele marcajele vechi trebuie verificate `n ceea ce prive[te soliditatea dar [i compatibilitatea cu materialul de aplicare. Se recomand\
efectuarea unor teste. ~n mod ideal, marcajele vechi trebuie `nl\turate prin procedee mecanice adecvate.
3. Aderen]a:
- SUPRAFE}E DIN BETON: suprafe]ele noi din beton nu asigur\ o bun\ legatur\ datorit\ stratului fin de mortar, strat care trebuie
`ndep\rtat (ex. utiliz@nd jetul de ap\ sub presiune, procedee mecanice). ~nainte de aplicarea pe beton a produsului ROLLPLASTIC RP15,
suprafa]a trebuie amorsat\ cu amorsa pentru produse bicomponente. Umiditatea betonului nu va depasi 4% c@nd se aplic\ marcajul.
- SUPRAFE}E BITUMINOASE: toate componentele libere, ca de exemplu criblura, trebuie s\ fie `ndep\rtate. Uleiurile de fluidificare
existente pe suprafa]a noilor straturi bituminoase nu ofer\ o bun\ aderen]\ pentru aplicarea de vopsea nou\ [i pot conduce la colorarea
marcajului. Deoarece este aproape imposibil\ o `ndep\rtare mecanic\ a acestora, substratul trebuie s\ fie supus circula]iei 4-8 s\pt\m@ni
`nainte de aplicarea marcajului, fie marcat ini]ial cu vopsea.
4. Procedura de aplicare: - manual, cu cutie cu raclet\ de nivel, mistrie, [paclu etc. C@nd se aplic\ manual folosi]i [abloane sau band\
adeziv\ pentru ob]inerea formelor [i marginilor marcajelor.
5. Diluant: - ATEN}IE: produsul bicomponent ROLLPLASTIC RP15 trebuie aplicat F|R| ad\ugare de diluant.
6. Cur\]area echipamentelor: - cur\]area trebuie f\cut\ `nainte de `nt\rirea complet\ a materialului utiliz@nd diluant special pentru
ma[ini de marcat.

CERTIFICRI / OMOLOGRI LUCRRI DE REFERIN


v ROM#NIA:
- marcaje `n municipiile: Botoani,Ploieti, Suceava,
Trgu Jiu, T@rgu Mure[, T@rgovi[te, Voluntari.

19
LIMBOPLAST KSP120

Descriere produs
Limboplast KSP 120 este un sistem de marcaj rutier f\r\ solvent care se aplic\ prin pulverizare, format din dou\ sau mai multe
componente care reac]ioneaz\ chimic `ntre ele.
Limboplast KSP 120 UNIVERSAL este adecvat att pentru suprafe]e bituminoase (ex. mastic asfaltat, beton asfaltic) ct [i pentru
suprafe]ele din beton (amorsare obligatorie).
Limboplast KSP 120 UNIVERSAL poate fi aplicat att ca Marcare Tip I ct [i ca Marcare Tip II cu o vizibilitate mai mare pe timp de
noapte [i n condi]ii de ploaie.
Limboplast KSP 120 UNIVERSAL este omologat BASt ca sistem de marcare cu Limboplast D480 Structurat [i ca sistem multistrat.
Limboplast KSP 120 UNIVERSAL este adecvat pentru uz universal aplicabil prin toate procedeele tehnice pentru coldsprayplastic (sistemul
98:2, sistem 1:1, sistem deschis cu perle reactive).
~n mod particular, produsul KSP120, fiind rezistent la uzur\, este adecvat pentru marcarea str\zilor cu trafic intens (autostr\zi, str\zi cu
trafic greu, treceri de pietoni).

Avantajele sistemului
format din material bicomponent i microbile de sticl
aplicarea se poate face cu echipamente standard sau airless;

aplicarea poate fi facut\ la fel de bine [i cu rola (manual);

rezisten]\ bun\ la frecare umed\ imediat dupa `nt\rire;

aplica]ii de p@n\ la 1,2 mm grosime film ud, care dup\ `nt\rire ram@n
aproximativ acelea[i;

rezisten]\ ridicat\ la uzur\;

aderen]\ foarte bun\ la microbile de sticla SWARCOFLEX [i reflexie


foarte bun\;

durabilitate pe termen lung.

Informaii tehnice:

1. Temperatura de aplicare: - Aer: min +5C, Asfalt: 5-45C, Umiditate relativ\: max 75%
2. Grosimea filmului ud: - aprox. 0,3-1,2 mm
3. Timp de `nt\rire: - depinde de condi]iile climatice [i de diferitele tipuri de aplica]ii tehnice (pentru
detalii vezi Fi[a Tehnic\)
4. Consum teoretic: - aprox. 0,47 - 1,89 kg/mp; consumul depinde de grosimea stratului aplicat, tipul [i
starea suprafe]ei.

5. Microbile de sticl: - SWARCO (pentru detalii referitoare la consumuri vezi Fi[a Tehnic\)

20
Informaii de aplicare:
1. Prepararea materialului cold plastic:
- Pentru prepararea componentei nereactive A se adaug\ 2-4% nt\ritor [i se amestec\ sub agitare pn\ la omogenizare
dup\ care se va umple rezervorul A. Apoi rezervorul trebuie nchis etan[ pentru a se evita contamin\rile ulterioare cu componenta B. n a
doua faz\, componenta B, amestecat\ omogen se va umple n rezervorul B.
- Componentele trebuie sa vin\ n contact pentru scurt timp n tubul de amestecat nainte aplicare. Chiar [i cea mai mic\
contaminare va duce la o `nt\rire prematur\ sau la deteriorarea ma[inii de marcat. {i n cazul n care ma[ina este oprit\ este necesar\ o
cl\tire a amestec\torului [i a dispozitivului de aplicat cu un agent de cur\]are special pentru ma[ini de marcat.
- Componenta nereactiv\ A are o durat\ de utilizare/potlife limitat\ dup\ ce se amestec\ cu nt\ritor (pulbere sau lichid).
Deci, este necesar\ ndep\rtarea resturilor de materiale preamestecate [i neaplicate din ma[in\. Pot life [i timpii de `nt\rire sunt puternic
influen]a]i de material, temperatura ambiant\ [i a suprafe]ei. Temperaturile ridicate reduc pot life [i timpii de `nt\rire, iar temperaturile
sc\zute le prelungesc. Este posibil s\ se influen]eze timpul de reac]ie modific@nd cantitatea de `nt\ritor.

2. Preg\tirea suprafe]ei: - suprafa]a trebuie s\ fie curat\, uscat\ f\r\ urme de gr\simi, uleiuri sau al]i contaminan]i. Substratul [i
eventualele marcaje vechi se vor testa `n ceea ce prive[te soliditatea dar [i compatibilitatea cu materialul de aplicare. Ideal ar fi ca marcajele
vechi s\ fie `nl\turate prin procedee mecanice adecvate.
3. Aderen]a:
- SUPRAFE}E DIN BETON: suprafe]ele noi din beton nu asigur\ o bun\ legatur\ datorit\ stratului fin de mortar, strat care trebuie
`ndep\rtat (ex. utiliz@nd jetul de ap\ sub presiune, procedee mecanice). ~nainte de aplicarea pe beton a produsului LIMBOPLAST KSP120,
suprafa]a trebuie amorsat\ cu amorsa pentru produse bicomponente. Umiditatea betonului nu va depasi 4% c@nd se aplic\ marcajul.
- SUPRAFE}E BITUMINOASE: toate suprafe]ele deta[abile, cum ar fi sp\rturile/pietricelele, trebuie `ndep\rtate. Con]inutul de ulei al
suprafe]elor bituminoase noi sunt de multe ori cauza unor probleme de aderen]\ [i pot conduce deasemenea la decolorarea liniilor.
Deoarece este aproape imposibil\ o `ndep\rate mecanic\ a acestora, substratul trebuie s\ fie supus circula]iei 4-8 s\pt\m@ni `nainte de
aplicarea marcajului.
4. Procedura de aplicare: aplicare cu ma[ini conven]ionale de marcat pentru 2 - componente [i 3 componente. Ajustarea exact\ a
ma[inii depinde de condi]iile de aplicare [i de tipul ma[inii [i trebuie f\cut\ n concordan]\ cu instruc]iunile produc\torului ma[inii.
Aplicarea pe suprafe]e mici se poate face manual cu rola. C@nd se aplic\ manual folosi]i [abloane sau band\ adeziv\ pentru
ob]inerea formelor [i marginilor marcajelor.
5. Diluant: - ATEN}IE: produsul bicomponent KSP 120 trebuie aplicat F|R| ad\ugare de diluant.
6. Cur\]area echipamentelor: - cur\]area trebuie f\cut\ `nainte de `nt\rirea complet\ a materialului utiliz@nd diluant special pentru
ma[ini de marcat.

CERTIFICRI / OMOLOGRI LUCRRI DE REFERIN


v GERMANIA: - BASt nr. 2001 1DY 04.10 v ROM#NIA:
- BASt nr. 2002 1DY 07.21 - marcaje `n municipiile: T@rgu Mure[, T@rgovi[te
- BASt nr. 2002 1DK 07.23 v GERMANIA:
- BASt nr. 2005 1DY 09.07 - rapoarte ale Societ\]ii germane pentru marcaje
- BASt nr. 2005 1DY 09.08 rutiere - DSGS, privind comportarea marcajelor `n Germania
dup\ 12 luni de expunere la trafic pe Autostr\zile B167 [i A81.

21
SWARCOTHERM HP25

Descriere produs
SWARCOTHERM HP25 este un material termoplastic durabil utilizat pentru marcaje rutiere at@t in interiorul ora[elor unde exist\ trafic
intens c@t [i pe autostr\zi.

Produsul este adecvat pentru marcarea tuturor suprafe]elor bituminoase. ~n cazul suprafe]elor din beton sau legate `n ciment este
necesar\ aplicarea unui strat de amors\ `nainte de aplicarea materialului.

Avantajele sistemului
format din produs termoplastic i microbile de sticl
asigur\ o excelent\ vizibilitate pe timp de zi;

grad ridicat de alb;

extraordinar\ vizibilitate pe timp de noapte;

permite rularea peste marcaje la scurt timp dup\ r\cirea acestora;

sacii `n care se ambaleaz\ produsul sunt topi]i `mpreun\ cu


materialul ca parte a formul\rii;

Informaii tehnice:
1. Temperatura de procesare: - `ntre 170C [i max. 200C
2. Grosime strat: - 2-3 mm
3. Consum teoretic: - 4-6 kg/mp `n func]ie de grosimea stratului, reglajul ma[inii [i starea suprafe]ei
drumului;
3. Punct de `nmuiere: - > 90C
4. Greutate specific\: - 2,00-2,10 kg/l
5. Punct de inflamibilitate: - > 240C
6. Deschiderea traficului: - la c@teva minute dupa aplicare (r\cire)
7. Microbile de sticl\ utilizate / consum: -SWARCOFLEX 100-800 T15, aprox. 200-300 gr/mp care se aplic\ peste marcajul
proasp\t, `nc\ fierbinte.
8. Stabilitate la depozitare: - aprox. 6 luni (protejat contra razelor UV)

22
Informaii de aplicare:

1. Pregtirea suprafe]ei: - Suprafa]a trebuie s\ fie uscat\, curat\, f\r\ urme de gr\simi, uleiuri sau al]i contaminan]i. Substratul [i
eventualele marcaje vechi trebuie verificate `n ceea ce prive[te soliditatea dar [i compatibilitatea cu
materialul de aplicare. Se recomand\ efectuare unor teste de aderen]\. ~n mod ideal, marcajele vechi
trebuie ndep\rtate prin procedee mecanice adecvate.
Suprafe]e din beton:
Componentele de paviment ale drumurilor noi care nu asigur\ o bun\ leg\tur\ (strat fin de mortar, paste de ciment) trebuie
ndep\rtate (ex. utiliznd jetul de ap\ sub presiune, procedee mecanice). nainte de aplicarea pe beton a produsului Swarcotherm HP25,
suprafa]a trebuie amorsat\ cu amors\ pentru termoplast. Amorsa pentru termoplast trebuie s\ aib\ suficient timp pentru evaporarea
solventului `nainte de aplicarea materialului termoplastic. Timpul de evaporare depinde de porozitatea betonului [i grosimea stratului aplicat.
De regul\ sunt suficiente 30 de minute. Amorsa diminueaz\ [i efectul de formare a bulelor care n mod normal apar n cazul suprafe]elor din
beton neamorsate. Acoperirea corespunz\toare a betonului cu amors\ va conduce la ob]inerea leg\turii optime ntre produsul termoplastic
[i beton. Consumul de amors\ depinde de porozitatea betonului. Umiditatea betonului nu va dep\[i 4% cnd se alpic\ marcajul.
Suprafe]e bituminoase:
Toate componentele deta[abile cum ar fi criblura trebuie ndep\rtate. Con]inutul de ulei al suprafe]elor bituminoase noi sunt cauza
unor probleme de aderen]\ ale marcajelor [i pot conduce la colorarea liniilor. nainte de aplicare un test de aderen]\ trebuie fcut. ~n cazul
marc\rii peste suprafe]e bituminoase vechi, uzate acestea trebuiesc amorsate de asemenea cu amors\ pentru termoplast `n scopul
`mbun\t\]irii aderen]ei.
Suporturi cu pavaj:
Aplicarea de materiale termoplastice pe suprafe]e cu pavaj nu este indicat\ datorit\ problemelor de aderen]\ [i a rupturilor.
2. Procedura de aplicare: - cu ma[ini cu extrudere sau manual cu cutie cu raclet\ de nivel. Cnd se aplic\ manual utiliza]i [abloane
sau band\ adeziv\ pentru ob]inerea formelor [i marginilor marcajelor. Pentru marcaje pe suprafe]e mari se utilizeaz\ ma[ini automate.
Pentru marcaje manuale n ora[e se utilizeaz\ ma[ini mici pentru aplica]ii manuale.
Pentru ob]inerea unei structuri corespunz\toare la aplicare, dar [i pentru `nglobarea optim\ a perlelor din sticl\, este necesar\ o
v@scozitate optima a produsului; aceast\ v@scozitate se ob]ine respect@nd temperatura de aplicare prescris\. Limita superioar\ a
temperaturii de aplicare nu trebuie dep\[it\ deoarece `n acest caz masa termoplast\ devine `nchis\ la culoare (valoare Qd sc\zut\) iar la
r\cire crap\ [i devine casant\.

3. Test de aderen]\: - dup\ r\cirea marcajului se va face un test de aderen]\ la suport utiliz@nd lama unui cu]it.

CERTIFICRI / OMOLOGRI LUCRRI DE REFERIN


v ROM#NIA: - Agrement Tehnic INCERTRANS v ROM#NIA:
nr. 004-07/1019-2008 - marcaje pe Autostrada A1 - centura Pite[ti, DN5, DN17
v GERMANIA: - BASt nr. 95 1H 11.14 - marcaje `n municipiile: Bucure[ti, Bra[ov, Constan]a,
- BASt nr. 96 1H 14.03 T@rgovi[te
- BASt nr. 97 1H 15.04 v GERMANIA:
- BASt nr. 2001 1DH 02.02 - rapoarte ale Societ\]ii germane pentru marcaje rutiere
- DSGS, privind comportarea marcajelor `n Germania dup\ 24
luni de expunere la trafic pe Autostr\zile B2, B4 [i
Hofestrasse-Chemnitz..

23
Descriere produs
AGGLOTHERM 40S este un material termoplastic durabil utilizat pentru marcajele rutiere at@t din interiorul ora[elor unde exist\
trafic intens c@t [i pe autostr\zi.
AGGLOTHERM 40S se aplic\ at@t ca marcaj normal (tip I) c@t [i ca marcaj structurat (tip II) cu o vizibilitate nocturn\ ridicat\ pe
timp de ploaie.
Produsul este adecvat pentru marcarea tuturor suprafe]elor bituminoase. ~n cazul suprafe]elor din beton sau legate `n ciment este
necesar\ aplicarea unui strat de amors\ `nainte de aplicarea materialului.

Avantajele sistemului
format din produs termoplastic i microbile de sticl
asigur\ o excelent\ vizibilitate pe timp de zi;

grad ridicat de alb / extraordinar\ vizibilitate pe timp de noapte [i `n


condi]ii de ploaie (marcaje de tip II);

permite rularea peste marcaje la scurt timp dup\ r\cirea acestora;

sacii `n care se ambaleaz\ produsul sunt topi]i `mpreun\ cu materialul


ca parte a formul\rii

Informaii tehnice:
1. Temperatura de procesare: - `ntre 170C [i max. 220C
2. Grosime strat: - 1,5-3 mm
3. Consum specific: - 3-6 kg/mp `n func]ie de grosimea stratului, tipul structurii, tehnica de aplicare [i
starea suprafe]ei drumului
3. Punct de `nmuiere: - > 90C
4. Greutate specific\: - aprox. 2 kg/l
5. Punct de inflamibilitate: - >240C
6. Deschiderea traficului: - la c@teva minute dup\ r\cire
7. Microbile de sticl\ utilizate / consum: - SWARCOFLEX 100-800 T15, aprox. 200-400 gr/mp care se aplic\ peste
marcajul proasp\t, `nc\ fierbinte.
8. Stabilitate la depozitare: - aprox. 6 luni (protejat contra razelor UV)

24
Informaii de aplicare:
1. Preg\tirea suprafe]ei: - Suprafa]a trebuie s\ fie uscat\, curat\, f\r\ urme de gr\simi, uleiuri sau al]i contaminan]i.
Substratul [i eventualele marcaje vechi trebuie verificate `n ceea ce prive[te soliditatea dar [i compatibiltatea cu materialul de
aplicare. Se recomand\ efectuarea unor teste de aderen]\. ~n mod ideal marcajele vechi trebuie `ndep\rtate prin procedee
mecanice adecvate.
Suprafe]e din beton:
Componentele de paviment ale drumurilor noi care nu asigur\ o bun\ leg\tur\ (strat fin de mortar, paste de ciment)
trebuie ndep\rtate (ex. utiliznd jetul de ap\ sub presiune, procedee mecanice). nainte de aplicarea pe beton a produsului
Agglotherm 40S, suprafa]a trebuie amorsat\ cu amors\ pentru termoplast. Amorsa pentru termoplast trebuie s\ aib\ suficient
timp pentru evaporarea solventului `nainte de aplicarea materialului termoplastic. Timpul de evaporare depinde de porozitatea
betonului [i grosimea stratului aplicat. De regul\ sunt suficiente 30 de minute. Amorsa diminueaz\ [i efectul de formare a
bulelor care n mod normal apar n cazul suprafe]elor din beton neamorsate. Acoperirea corespunz\toare a betonului cu
amors\ va conduce la ob]inerea leg\turii optime ntre produsul termoplastic [i beton. Consumul de amors\ depinde de
porozitatea betonului. Umiditatea betonului nu va dep\[i 4% cnd se alpic\ marcajul.
Suprafe]e bituminoase:
Toate componentele deta[abile cum ar fi criblura trebuie ndep\rtate. Con]inutul de ulei al suprafe]elor bituminoase
noi sunt cauza unor probleme de aderen]\ ale marcajelor [i pot conduce la colorarea liniilor. nainte de aplicare un test de
aderen]\ trebuie fcut. ~n cazul marc\rii peste suprafe]e bituminoase vechi, uzate acestea trebuiesc amorsate de asemenea
cu amors\ pentru termoplast pentru `mbun\t\]irea aderen]ei.
Suporturi cu pavaj:
Aplicarea de materiale termoplastice pe suprafe]e cu pavaj nu este indicat\ datorit\ problemelor de aderen]\ [i a
rupturilor.
2. Ma[ini de marcat: - cu ma[ini cu extrudere sau manual cu cutie cu raclet\ de nivel pentru marcaje de tip I [i
echipamente de realizare a marcajelor structurate pentru marcaje de tip II. Cnd se aplic\ manual utiliza]i [abloane sau band\
adeziv\ pentru ob]inerea formelor [i marginilor marcajelor. Pentru marcaje pe suprafe]e mari se utilizeaz\ ma[ini automate.
Pentru marcaje manuale n ora[e se utilizeaz\ ma[ini mici pentru aplica]ii manuale.
3. Pentru ob]inerea unei structuri corespunz\toare la aplicare a produsului, dar [i pentru `nglobarea optim\ a perlelor
din sticl\, este necesar\ o v@scozitate optim\ a produsului; aceasta v@scozitate se ob]ine respect@nd temperatura de aplicare
prescris\. Limita superioar\ a temperaturii de aplicare nu trebuie dep\[it\ deoarece `n acest caz masa termoplast\ devine
`nchis\ la culoare (valoare Qd sc\zut\) iar la r\cire crap\ [i devine casant\.
4. Test de aderen]\: dupa r\cirea marcajului se va face un test de aderen]\ la suport utiliz@nd lama unui cu]it.

CERTIFICRI / OMOLOGRI LUCRRI DE REFERIN


v ROM#NIA: - Agrement Tehnic INCERTRANS v ROM#NIA:
nr. 004-07/1020-2008 - marcaje pe Autostrada A1 - centura Pite[ti, Dn5, DN17
v POLONIA: - Certificat nr. 50-9/06/TN3 - marcaje `n municipiile: Bucure[ti, Bra[ov, Constan]a
v CEHIA: - Certificat nr. 208/C5/2007/6.1
v GERMANIA: - BASt nr. 2005 1DH 12.07
- BASt nr. 2005 1DH 12.08

25
EUROTHERM HPX1
marcaje preformate

Descriere produs
EUROTHERM HPX1 este un sistem termoplastic preformat de marcare realizat pentru condi]ii de trafic ridicat, pentru ora[e, drumuri
na]ionale [i drumuri jude]ene.
EUROTHERM HPX1 este adecvat pentru suprafe]e bituminoase (ex. mastic asfalt, beton asfaltic) [i de asemenea pavimentelor din
beton (amorsare obligatorie).
EUROTHERM HPX1 a fost testat pe simulatorul de trafic de la Institutul German Bundesenstalt fur Straenwesen (BASt).
EUROTHERM HPX1 se aplic\ manual pe suport prin `nc\lzirea acestuia la temperatura recomandat\ cu ajutorul unui arz\tor cu
propan.
EUROTHERM HPX1 se aplic\ exclusiv ca marcaj de tip I cu un grad ridicat de alb [i vizibilitate extraordinar\ pe timp de noapte.

Avantajele sistemului
format din produs termoplastic i microbile de sticl
aderen]\ excelent\

aplicare u[oar\ [i rapid\

durabilitate ridicat\

grad ridicat de alb

vizibilitate extraordinar\ pe timp de noapte

Informaii tehnice:

1. Culoare standard : - ALB, alte culori la cerere


2. Greutate specific\: - 1,9 - 2,0 kg/l
3. Punct de `nmuiere: - aproximativ 100 C
4. Timp p@n\ la deschiderea circula]iei: - c@teva minute dupa r\cirea materialului termoplast. Timpul de r\cire depinde de
condi]iile climatice (temperatura aerului [i a carosabilului).

26
Informaii de aplicare:
Temperatura aerului: - min. +5C
Temperatura suprafa]ei: - +5 ...+35C
Umiditate relativ\: - max. 75%
Temperatura de aplicare: - 200-220C
Grosime film: - aproximativ 2,8 mm
Perle de sticl\: - Swarcoflex T15 100-800, aproximativ 350g/m. Aplicarea trebuie facut\ pe suprafa]a
fierbinte a semnului.

1. Preg\tirea suprafe]ei: - Suprafa]a trebuie s\ fie uscat\, curat\, f\r\ urme de gr\simi, uleiuri sau al]i contaminan]i. Substratul [i
eventualele marcaje vechi trebuie verificate `n ceea ce prive[te soliditatea dar [i compatibilitatea cu
materialul de aplicare. Se recomand\ efectuarea unor teste de aderen]\. ~n mod ideal, marcajele vechi
trebuie `ndepartate prin procedee mecanice adecvate.
2. Procedura de aplicare: - Aplicarea se face manual pe suport prin `nc\lzire la temperatura recomandat\ cu ajutorul unui arz\tor
cu propan, urm\rindu-se urm\torii pa[i:

a. Preg\tirea suprafe]ei
b. Pre-pozi]ionarea semnului pe suprafa]\. Se marcheaz\ cu cret\ marginile zonei pe care se va amplasa semnul. Dac\
suprafa]a este umed\ sau rece se `nc\lze[te. Dac\ este necesar se aplic\ un strat de amors\ EUROPREM [i se a[teapt\
evaporarea solventului.
c. Se pozi]ioneaz\ semnul pe pozi]ia stabilit\.
d. Se `nc\lze[te materialul cu aten]ie p@n\ `ncepe s\ se topeasc\ [i apar bule. ~nc\lzirea se face mi[c@nd continuu
arz\torul pe suprafa]a materialului pentru a preveni arderile, deform\rile sau decolor\rile.

3. Test de aderen]\:- dup\ r\cire se verific\ aderen]a la suport utiliz@nd lama unui cu]it.

Materialul aplicat corect va avea o aderen]\ foarte bun\ la suprafa]\, iar traficul se poate redeschide la c@teva minute dup\ racire.

CERTIFICRI / OMOLOGRI LUCRRI DE REFERIN


v ROM#NIA: - Agrement Tehnic CESTRIN v ROM#NIA:
nr. 005-07/184-2008 - marcaje pe Autostrada A1 - centura Pite[ti
v FRAN}A: - Certificat ASQUER nr. 2RH135S1 - marcaje pe Drumurile Na]ionale: E574, DN65, DN7, DN17
v GERMANIA: - BASt nr. 2005 1DH 01.06 - marcaje `n municipiile: Bucure[ti, Cluj-Napoca, Ploie[ti,
T@rgovi[te, T\rgu Jiu
v GERMANIA: - rapoarte ale Societ\]ii germane pentru marcaje rutiere -
DSGS, privind comportarea marcajelor `n Germania dup\ 24 luni de
expunere la trafic pe Kreuyung Carl-Metz
v FRAN}A: - rapoarte ale Societ\]ii franceze pentru marcaje rutiere -
ASQUER, privind comportarea marcajelor dup\ 2 milioane treceri de
expunere la trafic pe RN2 60 Chaussee Paris.

27
Microbile din sticl
SWARCO
RETROREFLEXIA
Marcajele rutiere reprezint\ unul dintre cele mai eficiente
[i economice moduri de ghidare `n siguran]\ a traficului rutier.
Contrastul dintre asfalt [i pigmenta]ia materialelor de marcaj
asigur\ vizibilitatea clar\ pe timp de zi a acestora.

f\r\ microbile din sticl\ nu exist\ retroreflexie Totu[i, adev\rata calitate a marcajelor rutiere este
dezv\luit\ `n condi]ii mult mai nefavorabile - pe timp de noapte [i
`n condi]ii de cea]\ sau ploaie. ~n aceste condi]ii, fenomenul optic
numit retroreflexie joac\ un rol major `n ghidarea `n siguran]\ a
traficului rutier, iar RETROREFLEXIA ESTE DAT| DE
MICROBILELE DIN STICL|.

cu microbile din sticl\ de calitate retroreflexia


func]ioneaz\ perfect

RETROREFLEXIA N CONDIII DE PLOAIE

Efectul de retroreflexie este perfect `n condi]ii de drum uscat.

Pe timpul nop]ii [i `n condi]ii de ploaie efectul de retroreflexie


ob]inut cu microbile de sticl\ conven]ionale se reduce aproape
la zero.

SWARCO are o solu]ie la aceast\ problem\:


Cu microbile MEGALUX-BEADS retroreflexia se men]ine pe
timp de noapte chiar [i c@nd plou\.

28
Microbilele de sticl\ standard SWARCOFLEX sunt un factor major de cre[tere a siguran]ei n
trafic, ntr-o manier\ foarte economic\. Datorit\ retroreflexiei microbilelor pe timp de noapte, raza de lumin\
a farurilor vehicolului se ntoarce la [ofer, ceea ce are ca rezultat iluminarea liniilor de marcaj. Microsferele,

SWARCOFLEX nu numai c\ m\resc vizibilitatea pe timp de noapte, dar, de asemenea cresc durabilitaea marcajului n
general.
Microbilele SWARCOFLEX sunt utilizate ca agent care se aplic\ pe suprafa]a vopselei [i ca perle
PREMIX pentru materialele de marcaj rutier. Microbilele reflectorizante SWARCOFLEX au un tratament
special de suprafa]\ care asigur\ o aderen]\ [i o durabilitate excelent\.

Microbilele SWARCOLUX sunt amestecuri optimizate de microbile de sticl formate din:


microbilele standard SWARCOFLEX i microbilele de top MEGALUX.
SWARCOLUX Microbilele SWARCOLUX se utilizeaz mpreun cu toat gama de produse destinate marcrilor
rutiere, unde cerinele retroreflexiei sunt ridicate.

MEGALUX-BEADS - reprezint\ stadiul de art\ n ceea ce prive[te o retroreflexie optim\ pentru


toate tipurile de sisteme de marcare rutier\. Propriet\]ile fizice neegalabile ale microbilelor MEGALUX, le
recomand\ ca prim\ alegere pentru marcaje rutiere str\lucitoare. Microbilele MEGALUX sunt caracterizate
printr-o claritate de cristal, grad de rotunjime de pn\ la 95%, retroreflexie crescut\ pe timp de zi, pe timp de

MEGALUX noapte [i n condi]ii de ploaie, rezultate excelente pe termen lung la testele de reflexie, calitate uniform\
datorit sistemului certificat de managemet al calit\]ii ISO 9001 : 2000.
Microbilele MEGALUX sunt recomandate pentru sistemele de marcaj rutier performante, care cer
durabilitate [i retroreflexie optime, respectiv sisteme termoplastice, sisteme bicomponente profilate i
structurate.

Microbilele de sticl SOLID PLUS sunt fabricate direct din sticl topit. Datorit compoziiei
speciale a sticlei din care sunt fabricate, retroreflexia i durabilitatea acestora la impact mecanic sunt net

SOLID PLUS superioare microbilelor standard.


Microbilele SOLID PLUS sunt utilizate mpreun cu toate tipurile de materiale destinate executrii
marcajelor, pentru care cerinele retroreflexiei sunt de 500-800 mcd / lx*m2 n condiii uscate i de pn la
200 mcd / lx*m2 n condiii umede.

Microbilele PLUS 9 BEADS sunt special formulate pentru marcrile aeroportuare.


Microbilele PLUS 9 BEADS sunt microbile transparente de sticl, cu claritate de cristal, cu indice

PLUS 9 BEADS de reflexie de minim 1,93.


Microbilele PLUS 9 BEADS sunt rezistente la acizi, clorur de calciu, sulfur de sodiu i ap.
Reflexia superioar a acestui tip de microbile asigur valori excepionale ale retroreflexiei luminilor
emise de avioane la diferite unghiuri de inciden.

29
30
31
S.C. M&M COMERT S.R.L
str.Vasile Alecsandri 89/2 MD-2012
tel: +373 69 50 41 64
tel/fax: +373 22 24 47 24
e-mail: sales@mmcomert.md
web: mmcomert.md