Sunteți pe pagina 1din 56

ACT CONSTITUTIV

al Societatii ComercialeAgroInvest*C.C.J* S.R.L.


cu sediul n Buzau, Com Tisau

CONTRACT DE SOCIETATE

Incheiat intre subsemnatii Burducea Costin si Pavel Adrian in urmatoarele conditii:


------1.1 Subsemnatii mai sus nominalizati, numiti in continuare asociati, convenim sa ne
asociem in SOCIETATEA COMERCIALA denumita AgroInvest*C.C.J* . Desemnarea ei in
continuare se va face prin termenul generic de societate. Societatea isi va putea desfasura
activitatea atat la sediul social al firmei, cat si la sediile secundare sucursale, agentii,
reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, infiintate in
orice localitate din tara sau strainatate potrivit prevederilor legii si prezentului Contract de
societate.---
------1.2. Societatea este persoana juridica de nationalitate romana, organizarea si activitatea ei
fiind carmuite de legislatia comerciala si civila romana in vigoare.-------
-------2.1. Dobandirea personalitatii juridice se obtine prin inmatricularea societatii in registrul
comertului : JS3215---------------------------------------
-------2.2. Obiectul principal de activitate al societatii este:productia de oua de prepelita
proaspete,conservate sau prelucrate

Obiect secundar de activitate:

CONFORM CODULUI CAEN:

AA-AGRICULTURA,VANATOARE,SILVICULTURA

Cod 0125

0125 Cresterea altor animale

Aceasta clasa include:

Cresterea albinelor si producerea de miere si ceara;


Cresterea iepurilor;
Cresterea animalelor cu blana,producerea de piei brute;
Cresterea viermilor de matase,producerea de gogosi de matase;
Cresterea si reproducerea animalelor de companie;
Cresterea reptilelor de apa si a broastelor ,in bazine;
Cresterea serpilor;
Cresterea de diverse alte animale

Aceasta clasa exclude:

Intretinerea si ingrijirea animalelor de ferma


Producerea de piei si blanuri brute provenite din vanatoare
Dresarea animalelor de companie

IN PLUS FIRMA SE VA MAI OCUPA SI CU:

1. Productia de:
Prepelite pentru consum (vii)
Prepelite pentru repopulare si reproductie si cercetare
medicala
Hrana pentru prepelite
Materiale si utilaje necesare pentru cresterea
prepelitelor si exploatarea acestora
2. Servicii de consultanta si de proiectare pentru activitatea de
productie,prelucrare,exploatare si comercializare a
prepelitelor.
3. Comercializarea oualor proaspete,conservate si prelucrate,a
pasarilor vii sau conservate,a
materialelor,utilajelor,proiectelor si tehnologiilor referitoare
la prepelite ,a hranei si medicamentelor.
4. Produse realizate/servicii prestate efectiv:
Servicii de consultanta si de proiectare pentru
activitatea de productie,prelucrate,exploatare si
comercializare a prepelitelor.
------2.3. In realizarea actelor de comert care intre in obiectul de activitate al societatii, aceasta va
putea stabili relatii economico-comerciale cu agentii economici indiferent de natura capitalului,
autohtoni sau straini.----
------2.4. Activitatile din obiect vor respecta cerintele legale de desfasurare si, dupa caz,
prohibitiile permanente sau temporare in domeniile specifice.-
------2.5. Se mentioneaza, referitor la intregul obiect de activitate declarat, ca activitatile care
necesita anterior desfasurarii autorizari prealabile, avizari, licente sau brevete se vor incepe
numai dupa obtinerea acestora.---
------3.1. Societatea se constituie in forma juridica de societate comerciala cu raspundere limitata
- prescurtat S.R.L. - prevazuta de art.2 lit."e" din Legea nr.31/1990, republicata. Obligatiile
sociale ale societatii sunt garantate cu patrimoniul social si asociatii sunt obligati numai la plata
partilor sociale.-----------------------------------------------------------------------
------4.1. Societatea nu are emblema ca mijloc de individualizare fata de alti comercianti de
acelasi gen. Confectionarea unei embleme in viitor se va face cu respectarea prescriptiilor legale
in materie.--------------------------
------5.1. Capitalul social, subscris si varsat in numerar, este in suma de 1000 lei.
------5.2. Capitalul social aratat mai sus se divide intr-un numar de 100 parti sociale a cate 500 lei
fiecare. Proportional cu aportul ASOCIATILOR la capitalul social, repartitia partilor sociale se
prezinta astfel: Burducea Costin -500 lei,adica 50% (sau 50 parti sociale)
Pavel Adrian 500 lei, adica 50% (sau 50 parti sociale)

------5.3. Regimul juridic al partilor sociale este cel prevazut de lege, precum si de Statut, Fiecare
parte sociala confera detinatorului dand dreptul la un vot in ADUNAREA GENERALA. Este
admis si votul prin corespondenta sau fax.----------------------
------6.1. Societatea este administrata de unul sau mai multi ADMINISTRATORI, asociati sau
neasociati.-----------------------------------
------6.2. ADMINISTRATORII societatii desemnati prin prezentul CONTRACT DE
SOCIETATE sunt asociatii care au puteri de reprezentare si angajare depline si nelimitate a
societatii in toate raporturile, indiferent de natura lor, cu persoane fizice si juridice, autoritatile
judiciare, putand lucra independent. Dreptul de reprezentare va putea fi transmis si altor persoane
numai cu acordul ADUNARII GENERALE.--------
------6.3. ADMINISTRATORII societatii indeplinesc acele operatii care sunt cerute pentru
aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii. Administratoruii isi vor desfasura
activitatea in cunostinta de cauza a prevederilor art. 73(1), 190(1), 192(2) si (3) si 193(1), (2) si
(3) din Legea nr.31/1990, republicata.--------------
------6.4. ADMINISTRATORII vor fi indemnizati pentru activitatea desfasurata in baza hotararii
Adunarii Generale si cu respectarea legislatiei in vigoare. Administratorii vor avea dreptul la
ridicarea de sume banesti din caseria societatii pentru deplasari in scop de afaceri, cu obligatia ca
in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la data incheierii deplasarii sa depuna documentele
doveditoare in vederea decontarii.--------
------6.5. Drepturile, obligatiile si raspunderile administratorilor sunt cele prevazute de lege si
Statut. Incalcarea obligatiilor, neindeplinirea lor sau indeplinirea lor defectuoasa, atrage
raspunderea pentru daune a administratorilor, potrivit prevederilor legislatiei comerciale si
regulilor mandatului civil.-------------------------------
------6.6. Durata mandatului administratorulilor este de 4 (patru) ani. Pentru administratoruii
desemnati prin prezentul CONTRACT, cat si pentru cei ce se vor desemna in viitor, acest termen
se socoteste cu incepere de la data nregistrarii n Registrul Comertului. Administratorii sunt
reeligibili, indiferent de numarul de mandate indeplinite.
------7.1. Partea fiecarui asociat din profit si pierderi este proportionala cu numarul de parti
sociale detinute. Plata dividendelor, ca si restituirea celor platite fara temei, se va face conform
procedurii si in termenul stabilite de lege.----------------------
------7.2. Asociatul nemultumit de modul de repartizare a beneficiilor si pierderilor are drept de
contestatie in justitie, in termenul si in conditiile prevazute de lege.---
------7.3. Asociatii convin ca din profitul realizat anual sa constituie un fond de rezerva si alte
fonduri, in conditiile aratate de lege si statut.---------
------8.1. Societatea nu are in prezent filiale, ca unitati cu personalitate juridica si nici sedii
secundare sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara
personalitate juridica. Infiintarea in viitor a acestora se va putea face cu aprobarea adunarii
generale.-------------
------9.1. Societatea este infiintata pe durata nelimitata-------------------
------10.1. Cauzele, modul de dizolvare si lichidare a societatii, ca si publicitatea acestor
proceduri, sunt cele prevazute de lege si statut.----------
------10.2. Pina la numirea lichidatorilor, administratorii isi vor continua mandatul, fara insa a
mai putea intreprinde noi operatii, incalcarea interdictiei atragand raspunderea lor pentru
eventuale daune.-----------------
------10.3. Dupa inceperea procedurii de dizolvare si lichidare a societatii, administratorii si
lichidatorii se vor ingriji ca toate actele emanand de la societate sa arate acest fapt, sub
sanctiunea raspunderii lor pentru daunele cauzate de omisiune.------------
------10.4. Asociatii au luat la cunostinta ca nu li se va plati de lichidatori nici o suma in contul
platilor cuvenite din lichidare inaintea achitarii creditorilor societatii.--
------11.1. Oricare asociat are dreptul de a se retrage din societate, in conditiile stabilite in
adunarea generala. Cooptarea de noi asociati in societate se va putea face numai dupa aprobarea
in adunarea generala. In timpul vietii asociatilor, cesionarea partilor sociale, in totul sau in parte,
se va putea face numai cu respectarea dreptului de preemptiune al celorlalti coasociati. Pentru
cauza de moarte a asociatilor, cooptarea mostenitorului sau mostenitorilor legali sau testamentari,
ai decedatului se va putea face numai cu acordul unanim al asociatilor ramasi in
viata.------------------------
------11.2. Societatea isi va putea desfasura activitatea in forma tipica, pluripersonala sau atipica,
unipersonala, indiferent de motivul care determina schimbarea structurii
asociative.---------------------------------------
------12.1. Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de
competenta instantelor judecatoresti din Romania.-----------
------12.2. Litigiile nascute din raporturile comerciale incheiate de societate pot fi solutionate si
pe calea arbitrajului comercial organizat de Camera de Comert Bucuresti in conformitate cu
regulile de procedura arbitrala ale acesteia.---
------13.1. Asociatii au luat la cunostinta de obligatia ca in termen de 15 zile de la autentificarea
prezentului act sa solicite autorizarea functionarii societatii judecatorului delegat de pe linga
Oficiul Registrului Comertului, in conditiile legii.-----------
------14.1. Clauzele prezentului contract de societate se completeaza cu prevederile cuprinse in
Legea nr.31/1990, republicata, in Codul comercial roman si in alte legi in materie comerciala si
civila in vigoare.----------------
------15.1. STATUTUL societatii, care succede, formeaza corp unitar cu prezentul CONTRACT
DE SOCIETATE.---------------------------------------
SUMAR

DENUMIRE, SEDIU, FORMA JURIDICA, DURATA, EMBLEMA SI OBIECTUL DE


ACTIVITATE

------Art.1. Denumirea societatii comerciale este constituita dintr-un substantiv -PREPELITA


S.R.L. si initialele C.C.J-Coturnix Coturnix Japonica si va fi desemnata in continuare sub
termenul generic de societate. Ea este persoana juridica de nationalitate romana, cu datele
legale de identificare numar de inmatriculare in registrul comertului si cod fiscal mentionate
in contractul de societate, care se organizeaza si functioneaza in baza legislatiei comerciale
romanesti in vigoare.------
------Art.2. Societatea dobandeste personalitate juridica din momentul inmatricularii ei in
registrul comertului. In toate facturile, comenzile, anunturile, publicatiile, scrisorile si alte acte
emanand de la societate, pe linga denumirea ei folosind-o pe cea aratata la art.1 si numarul de
ordine din registrul comertului, se vor mai arata si forma juridica, prin text integral sau numai
prin initialele S.R.L., sediul, capitalul social si codul fiscal.---------
------Art.3. Sediul societatii este n, str. Aleea Chiparosului, nr.2 ,Tulcea, Romania.
In prezent, societatea nu are unitati cu sau fara personalitate juridica, insa le va putea infiinta,
oricand si oriunde, in tara si/sau strainatate, prin hotararea adunarii generale in acest sens si cu
respectarea legislatiei locului. Societatea nu are emblema.----------
-----Art.4. Forma juridica a societatii este de societate comerciala cu raspundere limitata, ale
carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asociatii fiind obligati numai la plata
partilor sociale.------------------
------Art.5. Durata de constituire a societatii este nelimitata-------------------
------Art.6. Obiectul de activitate al societatii este cel aratat in contractul de societate.

CAPITALUL SOCIAL SI REPARTIZAREA


PARTILOR SOCIALE

------Art.7. Capitalul social al societatii este subscris si varsat sub forma de numerar fiind in
suma totala de 1000 lei----------------------------------
------Art.8. Aporturile asociatilor privitor la acest capital sunt aratate in CONTRACTUL DE
SOCIETATE.-----------------------------------------------
------Art.9. Capitalul social se divide n 100 parti sociale a cate 500 lei fiecare, repartizate intre
asociati proportional cu cotele lor de aport, dupa cum se arata in contractul de
societate.--------------------------------------------
------Art.10. Partile sociale nu sunt negociabile si nu sunt purtatoare de dobanzi. Transmiterea
partilor sociale prin cesiune sau pentru cauza de moarte se face potrivit pct.11.1 din contractul de
societate.--------------------
------Art.11. Cesiunea sau transmiterea pentru cauza de moarte a partilor sociale trebuie inscrisa
in Registrul Comertului si in registrul de asociati al societatii. Ele au efect fata de terti din
momentul inscrierii in Registrul Comertului.-------------------------------
------Art.12. Asociatii constituiti in adunarea generala pot hotari, in conditiile legii, marirea
capitalului social, prin aporturi in numerar si/sau in natura.--------------------
------Art.13. In caz de diminuare a capitalului social sub limita legala minima, in termen de 30 de
zile de la sesizarea acestui fapt, asociatii, intruniti in adunarea generala extraordinara, vor decide
fie completarea capitalului societatii pina la minimul valoric, fie dizolvarea si lichidarea
societatii.------------------------------------------

CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

------Art.14. Asociatii formeaza adunarea generala, ca organ de conducere si decizie, care


stabileste politica economica si comerciala a societatii. Aceasta se intruneste, dezbate si hotaraste
in conditiile legii. In adunarea generala fiecare parte sociala confera dreptul la un vot. Votul prin
corespondenta este admis.-----------------------
------Art.15. Atributiile adunarii generale sunt cele prevazute de lege, dupa cum este convocata in
mod ordinar sau extraordinar.---------------------------
------Art.16. Dezbaterile si hotararile adunarii generale sunt consemnate sub forma de procese-
verbale, intr-un registru tinut in acest scop, prin grija administratorilor societatii, care poarta si
raspunderea pentru exactitatea consemnarilor.----------------
------Art.17. Administrarea societatii se face prin administrator, care indeplineste acele operatii
care sunt necesare realizarii obiectului de activitate al societatii. Drepturile, obligatiile si
raspunderile administratorului sunt cele prevazute de lege.-----------
------Art.18. Administratorul are puterile mentionate prin contractul de societate sau prin
hotararea adunarii generale care l-a ales. Dreptul de administrare se va putea transmite si altor
persoane numai cu acordul adunarii generale. Administratorii care, fara drept, substituie in
administrarea societatii alte persoane, raspund solidar cu acestea pentru eventualele pagube
produse societatii.--------------------------------------------
------Art.19. Adunarea generala va hotari periodic si asupra indemnizarii administratorului pentru
activitatea depusa de acestia.--------------------------
------Art.20. Administratorul societatii se numeste prin contractul de societate. Realegerea lui sau
alegerea altor persoane in functia de administratori se va face prin hotarirea adunarii generale.
Durata mandatului administratorilor este aratata in contractul de societate.----------

MODUL DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI; MODUL DE SUPORTARE A


PIERDERILOR
------Art.22. Distribuirea profitului rezultat din activitatea societatii se va face in conformitate cu
bilantul annual si contul de profit si pierderi aprobate de adunarea generala si vizate de organele
de control financiar, in raport cu numarul de parti sociale detinute de asociati. Drepturile partii
straine din profit sub forma de valuta liber convertibila, sunt stabilite prin legillatia romna si de
catre organismele competente din Romnia.----------
------Art.23. Din profitul societatii se va prelua in fiecare an o cota de cel putin 5% pentru
formarea unui fond de rezerva, pina ce acesta va atinge cel putin a cincea parte a capitalului
social.-------------------------------------------
------Art.24. Tot din profitul anual al societatii se vor putea prelua si alte cote procentuale,
stabilite de adunarea generala, in vederea constituirii si alimentarii altor fonduri permise de
lege.-----------------------------------------
------Art.25. Partea cu care fiecare asociat participa la pierderile inregistrate de societate este
proportionala cu numarul de parti sociale detinute.-------------------------
------Art.26.(1) Prin exceptie de la principiul proportionalitatii cu numarul partilor sociale
detinute de asociati participarea acestora la profit si pierderi va putea fi stabilita de adunarea
generala in mod diferit, daca se va stabili in mod cert ca anumite nerealizari sau pierderi sunt
consecinta nemijlocita si personala a activitatii sau inactivitatii unuia dintre asociati, prin
incalcarea prevederilor legii, a contractului sau statutului societatii sau a hotararii adunarii
generale.--------------------------------------------------------
-------------(2) Asociatul nemultumit de modul de repartizare a pierderilor si, pe cale de
consecinta, de distribuire a dividendelor, are drept de contestatie in justitie, in termenul si
conditiile prevazute de lege pentru atacarea hotaririlor adunarii generale.------
PREZENTARE GENERALA
S.C. AgroInvest*C.C.J* S.R.L.

Afacerea pe care o vom demara consta in cresterea prepelitelor si comercializarea de produse


proaspete, pregatite de consum, ca materie prima sau ca semipreparate.
Datorita valorii nutritive ridicate, cat si a avantajelor economice pe care le prezinta cresterea
prepelitelor, aceasta activitate se poate organiza atat in gospodariile individuale, cat si in sistem
industrial.

CONDITII NECESARE CRESTERII PREPELITELOR:


Pentru ca prepeliele s dea un randament bun, este nevoie de un mediu linitit, preferabil
inchis, curat, luminat i clduros, in care s nu ptrund umezeala. Cele mai des intalnite
modaliti de cretere a prepelielor sunt creterea in baterii i la sol.
Pentru a respecta conditiile anterior mentionate, ferma noastra va avea peretii acoperiti cu
lambriuri lavabile, dezinfectabile si care nu trag apa.
Caldura va fi asigurata printr-o rezistenta - fir care inconjoara camera asigurand o
temperatura propice si constanta in intreaga incapere.
In prepelitarie trebuie mentinuta curatenia motiv pentru care vom pune gresie.
Lumina necesara prepelitelor este de 5 W/mp, teoretic un bec de 100W intr-o camera de 20
mp.
Prepelitele trebuie sa vada atat tavita de unde beau apa, cat si pe cea de unde se hranesc, iar
acestea sunt plasate de o parte si de alta a custii.
Specialistii japonezi recomanda pentru reproductie 3 masculi si 9 femele, pentru a asigura o
fecundatie de aproape 100%.
Daca din ouale fecundate ies pui viabili in proportie de 70% este foarte bine, avand in vedere
ca puii au nevoie de conditii speciale: o temperatura de 39-40 grade C in prima saptamana dupa
ce ies din ou, iar apoi temperatura trebuie sa scada cu cate 3 grade C pe saptamana.
Pentru a asigura toate aceaste conditii, precum si lumina constanta 24 de ore din 24, pana la
varsta de 5 saptamani, sunt necesare "maternitati" speciale pentru puii de prepelita, pe care le vom
achizitiona de la un crescator de prepelite cu experienta.
DESCRIEREA INITIATORIALOR

DESCRIEREA PRODUSULUI

Caracteristicile oualelor si carnii de prepelita


Oul de prepelita este cotat de traditia chineza alaturi de radacina vietii si de veninul de
vipera.
El nu numai ca inlocuieste oul de gaina fiind si mai usor digerabil, dar contine in plus:
De 5 ori mai mult fosfor;
De 7.5 ori mai mult fier;
De 6 ori mai multa vitamina B1;
De 15 ori mai multa vitamina B2;
Are actiuni terapeutice:
Normalizeaza activitatea inimii;
Vindeca bolile de rinichi si de ficat;
Ajuta digestia, regleaza secretia acizilor din stomac, vindeca spectaculos ulcerul;
Intareste memoria;
Stimuleaza cresterea si dezvoltarea organismului la copii;
Sporeste rezistenta adultilor, ajuta la refacerea energiei pre si postnatale, precum si
postoperatorii;
Are un cunoscut efect afrodisiac.
Carnea de prepelita domestica are aceleasi caracteristici organoleptice cu cea provenita de
la prepelita salbatica. Pasarea provenita din crescatorie ofera in plus avantajul de a fi mai mare si
mai frageda. In stare salbatica, unele pasari ajung sa fie mai mari si mai grase, dar la o varsta la
care carnea este mai putin savuroasa. Din punct de vedere pur economic, scopul nu este de a
obtine exemplare cu greutate maxima (150-190 g), ci de a le valorifica la atingerea varstei de 6
saptamani, deoarece din saptamana a 7-a, cresterile in greutate nu compenseaza cheltuielile de
hranire.
Materialul biologic este un produs solicitat de diversi beneficiari dintre care
enumeram:institute si unitati de cercetare, crescatori, unitati interesate in repopularea zonelor de
vanatoare, agenti specializati in dresajul cainilor sau in exploatarea poligoanelor de tir.
Guano este foarte apreciat de crescatorii de flori pentru valoarea nutritive ale acestui
ingrasamant natural care se poate livra imediat dupa uscarea in bateriile calde si poate fi folosit
fara a mai necesita o imbatranire(maturizare).
Din punctul de vedere al ciclului de viata al produselor, se constata ca pentru Romania ne
situam in segmentul introducerea pe piata cu o evolutie rapida catre crestere , in timp ce pe
piata internationala, cererea si oferta sunt in crestere.

Posibilitati de valorificare
Ouale de prepelita pe care le oferim in aceasta faza a afacerii sunt apreciate pentru calitatile
lor nutritive si terapeutice. Consumul lor se poate face fie in stare cruda, fie in stare fiarta, fie in
compozitii diverse.
Pastrarea oualor se va face un timp cat mai scurt, in spatii ferite de lumina si la temperatura
scazuta (3-10 C). Durata maxima de depozitare va fi de 7 zile in sezonul calduros si 10(14) zile
in sezonul friguros. Pentru a asigura o mentinere a calitatilor oualor, acestea se pot pregati pentru
depozitare prin aplicarea unui strat de protectie.

Ambalarea pentru desfacerea produselor proaspete se poate face in cofraje speciale, care pot
avea regim de unica folosinta sau pot fi reciclate.
O ambalare moderna si ieftina se realizeaza prin vidarea in folie de polietilena.Dupa
preambalare, folia cu oua se deruleaza in lazi adaptate sistemului, iar clientul se autoserveste cu
numarul de oua dorit, prin decupare cu foarfeca.

O tendinta existenta pe piata americana este de a oferi produse gata pentru consum.Aceasta
sugereaza ca si noi sa pregatim instalatii simple de fiert si, eventual, decojit.Ouale fierte tari si
decojite, ambalate corespunzator, se pot oferi printr-o retea uimitor de mare, daca avem in vedere
localurile unde se poate servi un mic dejun.

Alte posibilitati de valorificare au in vedere ouale ciocnite sau sparte care se pot dirija catre
firma care utilizeaza aceasta materie prima.Aceeasi destinatie o pot avea si stocurile fara miscare
rapida.

PROMOVARE

Pentru promovarea activitatii noastre ne-am gandit in primul rand la participarea la cateva
expozitii in domeniul agriculturii, zootehniei si alimentatiei.

Astfel, in perioada 7 - 11 noiembrie 2007, Romexpo organizeaza expozitia internationala de


echipamente si produse din domeniul agriculturii, zootehniei si alimentatiei INDAGRA, la
care intentionam sa participam avand un stand de prezentare a produselor noastre.

Expozitia INDAGRA este structurata pe urmatoarele saloane tematice:


1. salonul de industrie alimentara: care cuprinde salonul de masini pentru prepararea produselor
de panificatie, salonul de masini pentru prelucrarea laptelui si diverse produse alimentare
2. salonul de agricultura (masini, utilaje si unelte agricole; seminte si material saditor;
ingrasaminte si pesticide)
3. salonul de produse ecologice ECO AGRICULTURA
4. salonul de crestere a animalelor
5. ROMAVICOLA salon international in domeniul cresterii pasarilor
6. EXPO SUINICOLA salonul international in domeniul cresterii porcinelor
7. salonul de piscicultura
8. salonul de flori si gradinarit.

Societatea Comercial Comision Dic SRL din Timioara, nfiinat n anul 1991, este
proprietarul Sistemului Informativ Agricol "Ferma". Acest sistem este format din:
* Revista Ferma - publicaie lunar cu distribuie naional, prezent de nou ani pe
piaa romneasc, editat ntr-un tiraj de 18.000 exemplare, 84 de pagini format A4, full color
in care intentionam sa realizam o reclama.
* Ziarul Anunuri Agricole - apariie bilunar, aflat n cel de-al doilea an de
existen, cu distribuie naional, tiraj 10.000 exemplare, 20 pagini format A3, color i alb/negru
in care vom publica un anun pentru a face cunoscuta existenta firmei noastre si activitatea pe
care o desfasuram.

Intentionam sa ne facem cunoscuti potentialilor nostri parteneri de afaceri si colaboratori si


prin conceperea unor scrisori de afaceri cu rol de informare asupra produselor pe care le
comercializam si activitatilor desfasurate adresate supermarketurilor, restaurantelor, pensiunilor
agro-turistice, magazinelor alimentare din judet.

In stadiul de proiect se afla si varianta construirii unui site, prin care sa ne prezentam si sa
ne promovam activitatea si produsele .

DISTRIBUTIA

In ceea ce priveste distributia, am hotarat ca prin contractele incheiate cu partenerii nostri


de afaceri acestia sa se aprovizioneze personal de la ferma noastra.

PRETURI

In stabilirea preturilor am tinut cont de preturile practicate de concurentii nostri, dar in


acelasi timp am incercat sa le oferim viitorilor nostri clienti un pret avantajos, pornind de la
premisa ca trebuie sa ne facem cunoscuti printr-un raport calitate-pret bun.

Pui - 1-35 zile - Pret in functie de varsta


Prepelite ouatoare - 8 Lei
Prepelite de carne 380g - 10 Lei

Oua consum
0,05 EURO / bucata 17 bani/bucata
Ambalat la casolete a 21 bucati

Prepelite pentru sacrificat


1,2 EURO / bucata 4 lei/ bucata
Oua pentru incubat
0,20 EURO / bucata 72 bani/bucata

Pui prepelita
De 1 zi : 0,5 EURO / bucata 1,7 lei/bucata
De 1 saptamana : 0,8 EURO / bucata 3 lei/ bucata
De 2 saptamani : 1,2 EURO / bucata 4 lei/ bucata
De 3 saptamani : 1,5 EURO / bucata 5,2 lei / bucata

Prepelite tineret
2,7 EURO / bucata -9 lei/ bucata
Varsta 4 saptamani

Prepelite pentru reproductie


3,5 EURO / bucata 11 lei/ bucata

DESCRIEREA PIEEI

SEGMENTUL DE PIATA

Beneficiarii sunt consumatorii particulari care se aprovizioneaza de la magazinele


specializate, magazine tip Plafar sau pentru alimente dietetice sau naturiste, si super-market-
uri, pentru a le prepara acasa.
O alta categorie de beneficiari o constituie restaurantele, cofetariile, patiseriile. Aici
produsele se ofera pregatite simple sau asortate. Incepe sa fie la moda consumul de ou proaspat
pregatite tip minut, concurente ale hot-dog-ului, hamburger-ului, cheesburgher-ului, pizzei sau
friscai din lapte; specialistii din marketing deja considera ca nu este logic ca practica
minuturilor sa fie dominata doar de produsele din carne si lapte, teoretic mai scumpe decat
produsele din oua.

In toate aceste posibile locuri de desfacere aflate in zona firmei, dar si in municipiul
Bucuresti se vor trmite scrisori de afaceri insotite de mostre, pentru incheierea de contracte de
livrare.
Piata regionala va absorbi oferta, avand in vedere ca cererea este ridicata si numarul de
producatori este deosebit de mic. Pentru acesti clienti, cererea zilnica si cea de sezon se pot
estima si corela cu livrarea prin stocuri tampon realizabile la cateva zile.
In ceea ce priveste concurenta este utila asocierea profesionala cu alti producatori, pentru
a face fata unor cereri de export, care sunt de un ordin de marime ce depaseste mult productia
unei ferme.
Asocierea cu ferme tip Avicola poate duce la rezolvarea unor probleme cum ar fi:
prepararea hranei, accesul la incubator, sacrificarea animalelor in abator autorizat si aflat sub
control sanitar, activitati necesare pentru crearea unei retele de desfacere cunoscute si sigure, dar
mai ales pentru participarea la export.
In ceea ce priveste concurentii directi, se observa ca nu exista pe piata din Tulcea firme ce sa
desfasoare o activitate in acest domeniu. Totusi la nivel national am identificat urmatorii
concurenti principali:

* Ferma de prepelite SIPOMI PROD- Bucuresti


* Ferma CAPOT Ghecon - Bucuresti
* COTURNIX IMPEX SRL - Bucuresti

FURNIZORI:
UNIVET S.R.L. se ocupa cu producerea si distribuirea nutreturilor combinate, concentrate
si granulate, clinica veterinara, transport de marfuri; avand sediul in orasul Tulcea (avantaj:
cheltuieli de transport mici comparativ cu un furnizor din exterior).
Vom cerceta piata pentru a cauta si alti furnizori de nutreturi, ca varianta in cazul in care, din
diferite motive, nu vom mai putea continua colaborarea cu actualul furnizor identificat.
UTILAJE NECESARE:
- un incubator ,
- o maternitate,
- baterii (custi suprapuse) cu tavi de dejectie (in care se pot pune hartii si astfel nu mai trebuie
spalate),
- picuratori pentru apa,
- tavite pentru hranire .
Furnizorul tuturor utilajelor necesare initierii afacerii este firma COTURNIX IMPEX SRL
crescator specializat in cresterea si comercializarea prepelitelor.

STRATEGIA DE MARKETING PROPUS

Strategii de comercializare

Produsele vor fi distribuite proaspete, pregatite de consum, ca materie prima sau ca


semipreparate.
1) Produsele proaspete vor fi ambulate in cofraje transparente (din PET) sigilate in folii de
plastic imprimate cu denumirea producatorului, numele produsului, data ambalarii si
termenul de valabilitate.
O caseta tiparita pe ambalaj va oferi date privind continutul in elemente, vitamine,
proteine.
O alta caseta va purta datele de identificare a producatorului :marca inregistrata, adresa,
telefonul, faxul si inregistrarea la R.C.
Odata cu produsul se pot distribui si fluturasi cu oferta completa:produse proaspete,
produse gata de consum, materii prime si semipreparate.
Difuzarea de fluturasi in casute postale poate avea efecte spectaculoase.

2) Produsele gata de consum vor fi ambalate prin vacuumare in folie transparenta. Acestea
pot fi decojite sau in coaja. Vor fi marcate cu data ambalarii si termenul de valabilitate,
conditii de pastrare, informatii despre producator.

3) Ouale ca materie prima vor fi livrate dupa separarea in albus si galbenus, in ambalaje
corespunzatoare unei cantitati de 200g, 500g, 1000g. Se vor conserva prin congelare la
-18C, iar transportul la beneficiar se va face in conteinere izoterme.
In contractele de livrare ce se vor semna cu beneficiarii alesi, se vor consemna cantitatile
oferite periodic si zilele in care se va face aceasta.

4) Se vor prefera consumatorii mari si stabili, cu care se va practica o relatie contractuala.


Relatia cu acestia se va stabili prin oferte directe, insotite de mostre si prin convenirea
unor avantaje reciproce de plata sau de transport. Pentru mentinerea interesului
consumatorilor se vor insera in presa locala anunturi, se vor distribui scrisori de oferta
tuturor intreprinzatorilor care ar putea fi interesati.

5) Firma va figura in cataloagele de specialitate, eventual cu un spatiu de reclama.

6) Unele din magazinele care desfac produsele noastre vor beneficia de afise si de
autocolante cu marca si reclama produselor vandute.

Periodic se vor organiza, in spatiile comerciale angajate, degustari gratuite insotite de


materiale de reclama si popularizare, pentru a crea un curent favorabil produselor noastre si
marcii de comert sau de produs.

IPOTEZE SI RISCURI

PUNCTE TARI

Toti cei trei mari producatori din domeniu spun ca exista posibilitatea de a deschide o mica
ferma de crescut prepelite cu costuri mici. Cererea este suficienta, neacoperita in totalitate, iar
rezultatele intr-o astfel de afacere au depasit asteptarile predecesorilor nostri.

Avantajele initierii acestei afaceri constau in caracteristicile intreinerii acestor psri:


dimensiunile mici (care permit de exemplu s gzduim 100-110 indivizi pe metru ptrat);
cantitatea mic de furaje consumat zilnic (14-20g pentru o prepeli adult);

pentru demararea unei mici cresctorii investiia este convenabil;

ouatul precoce, abundent i regulat ( femela depune primul ou dup 6-7 sptmani, iar
dac este bine ingrijit "atinge" 350 ou/an);

prepelia de carne (faraon) poate fi comercializat la 40-50 de zile;

cretere i maturizare sexual rapid ( dup 40 de zile masculii sunt folosii in acuplare);

rezisten la boli (dac le este oferit minimul de igien nu vei avea probleme grave cu
aceste psri);

intrebuinri multiple: ou, carne, repopulare, dresajul cainilor de vantoare

PUNCTE SLABE:
Mici lacune in identificarea simptomelor pasarilor (se poate rezolva prin agajarea unui medic
veterinar sau a unui zootehnist)
Identificarea corecta a perioadei de fertilitate precum si a anumitor boli dupa anumite semen
( caderea penelor, batai intre pasari)

OPORTUNITATI:
Cerere in continua crestere pentru astfel de produse
O singura ferma de prepelite in zona
Clima favorabila
Prepelitele se cresc foarte usor si se maturizeaza rapid

AMENINTARI:
Posibilitatea aparitiei concurentei in zona;
Cresterea preturilor pasarilor/hranei
Pericolul gripei aviare
Prevederi legislative restrictive; norme europene greu de respectat

PLANUL FINANCIAR

UTILAJE NECESARE:
- un incubator ,
- o maternitate,
- baterii (custi suprapuse) cu tavi de dejectie (in care se pot pune hartii si astfel nu mai trebuie
spalate),
- picuratori pentru apa,
- tavite pentru hranire .

Noi dispunem de urmatoarele utilaje:

Bateria pentru prepelite ouatoare si de reproductie, cu 25 de locuri, pe un singur etaj - pret:


90 Lei

Bateria pentru prepelite ouatoare si de reproductie, cu 50 de locuri, pe doua etaje - pret: 180
Lei

Bateria pentru prepelite ouatoare si de reproductie, cu 75 de locuri, pe trei etaje - pret: 270
Lei

Bateria pentru prepelite ouatoare si de reproductie, cu 125 - 130 de locuri, pe cinci etaje -
pret: 450 Lei

Bateria pentru prepelite ouatoare cu 250 de locuri - pret: 900 Lei


(ouatoarele pot sta mai inghesuite, dar reproducatoarele au nevoie de mai mult spatiu si nu intra
decat 216 in baterie)

Bateria cu o capacitate de 500 de prepelite, pe 5 etaje - pret: 1500 Lei


Bateria cu o capacitate de 600 de prepelite, pe 6 etaje - pret: 1800 Lei
Cu ajutorul mai multor baterii de acest tip, intr-o camera de 30 de metri patrati, intra 5000 - 6000 de
pasari.

Combina pentru cresterea tineretului, flux continuu + maternitate inclusa, la o capacitate de


600 - 700 de bucati, structurata pe 3 etaje - pret: 1600 Lei
Tarife si chirii IndAgra

Tarif inscriere: - 200 EUR - pentru participari individuale/for individual participation; - 400
EUR - pentru participari de grup/for group participation
Tarif spatiu interior neamenajat: 100-120 EUR/mp;
Tarif spatiu exterior neamenajat: 35 EUR/mp
Tarif stand standard: 21 EUR/mp - constructie stand standard interior; - 40 Eur/mp -
constructie stand standard exterior
CUPRINS

1. Sinteza planului de
afaceri...................................................................................................................3

2. Afacerea propus i domeniul de


activitate........................................................................................5

3. Istoric...................................................................................................................................................
...5

4. Analiza
pietei.........................................................................................................................................7

4.1. Clientii
nostri..........................................................................................................................7
4.2. Concurenta...........................................................................................................................
...8

4.3. Piata .....................................................................................................................................


...8

4.4. Politici de
marketing..............................................................................................................8

5. Analiza costurilor de
operare...............................................................................................................9

6. Organizare si
conducere....................................................................................................................12

6.1. Procesul de
productie...........................................................................................................12

6.2. Utilajul
necesar.....................................................................................................................13

6.3. Regim de
lucru .....................................................................................................................13

6.4. Conducerea ..........................................................................................................................


13

6.5. Personalul.............................................................................................................................
.14

6.6. Avantajele oferite


comunitatii.............................................................................................14

7. Previziuni
financiare...........................................................................................................................15

7.1. Necesar de
finantare.............................................................................................................15

7.2. Vanituri
previzionate ..........................................................................................................15

7.3. Cheltuieli de productie


anuale............................................................................................16
1. SINTEZA PLANULUI DE AFACERI

Acest plan de afaceri este ntocmit de ctre firma A.F. PICOLA PRAHOVA , pentru
obinerea unui finantator SAPARD necesar achiziionrii a unor instalatii pt cresterea si
reproducerea prepelitelor, precum si materialul biologic de productie, reproducere si
sacrificare, ce vor fi amplasate n orasul Buzau, comuna Tisau, judetul Buzau.

Miniprepelitaria va asigura cantitatea de oua, carne de consum si material


reproducator. Prepelitaria va cuprinde in starea finala 1150 buc prepelite. Pentru inceput
se va porni de la achizitionarea a 500 de prepelite necesare reproductiei.

Valoarea total a investiiei este de 15000lei, din care:

- 3000 lei vor fi asigurai din surse proprii i vor fi destinai amenajrii incaperii,
precum i asigurrii utilitilor necesare desfurrii activitii;

- 12500 lei vor fi asigurai de SAPARD, care vor fi utilizati pentru achiziionarea
bateriilor, doua incubatoare si a materialului biologic pentru reproductie.

Investiia, n valoare de 15500 lei va putea fi acoperit integral din


profitul net pn la sfritul primului an de activitate. Primele 500 de
buc. prepelite achizitionate (120 masculi si 380 femele), vor fi utilizate
in prima faza la dezvoltarea efectivului de pasari (pentru productia de
oua si carne). Intrucat de la varsta de cca. 40 zile prepelita
incepe sa oua, transferul in bateria de adulte trebuie facuta la varsta
de cca. 5 saptamani (35 zile). Incubatorul achizitionat si folosit pentru
incubatie are o capacitate de 160 de oua. Rata de ecluzionare in
conditii foarte bune de tratament este de 75-80%; deci la o sarja de
320 oua dupa 16-17 zile de incubatie se va obtine o productie de pui
de prepelita de aproximativ 240-250 pui. Intr-o perioada de 3 luni
bateriile (o baterie cu 500 locuri/ 5 etaje; doua baterii a cate 250
locuri / 5 etaje si doua baterii a cate 75 locuri / 3 etaje), vor fi
populate la capacitate maxima. Productia de oua din acest moment va
fi folosita pentru vanzare. Un ou de prepelita vandut cu 0,20 lei pret
minim aduce, dupa scaderea tuturor cheltuielilor, un profit minim net
de 0,1 lei/ou.

La o capacitate de 1150 bucati prepelite, productia de oua este


de aproximativ 850 oua/zi.

850 x 30 zile x 0.1 lei/ou = 2550 lei/luna. Rezulata ca investitia


va fi recuperata dupa o perioada de 10 luni de la punerea ei in functie,
ceea ce demonstreaz c proiectul are o profitabilitate bun de-a
lungul perioadei analizate. Activitatea prevzut va aduce un profit net
raportat la vnzri de 8,26% n primul an, ajungnd pn la 16,33%.

La sfritul perioadei de 5 ani pe care s-a fcut analiza proiectului de investiii,


activitatea va genera un surplus de numerar de 114750lei, care va fi utilizat pentru
dezvoltarea afacerii.

Estimarea acestor rezultate s-a fcut n condiiile unor marje largi de siguran, i
anume:

- utilizarea capacitii de producie n proporie de numai 75% n primul an de


funcionare i 95% n urmtorii ani;

- nivel minim al veniturilor considerate i cheltuieli maxime luate n calcul;

- un regim de lucru de numai 8 ore pe zi, 7 zile pe sptmn;

- preuri de vnzare al oului de prepelita cu cel puin 10% sub nivelul mediu al
celor practicate n momentul actual pe pia.

Exist perspective de extindere a acestei afaceri n amonte i n aval fa de


activitatea de producere si livrare oua de prepelita:

- n amonte producerea de furaje necesare cresterii prepelitelor;

- n aval producere si valorificare carne de prepelita care este catalogata la


calitate carne de vanat.

2. AFACEREA PROPUS I DOMENIUL DE ACTIVITATE


A.F. PICOLA PRAHOVA, cu un capital subscris de 1200 de lei a fost nfiinat la 23
octombrie 2007 i este nmatriculat n Registrul Comerului cu numrul 0021418.

Firma are sediul n oraul Baicoi, Strada Livezilor Nr.159 i este proprietatea lui
Filipescu Raluca..

Firma este o asociatie familiala, care are in componenta un numar de 6 persoane.

Pentru demararea afacerii, firma a obtinut un credit pe termen scurt, care urmeaza a fi
rambursat in primul an de productie.

Ne propunem - n prima etap - s punem n funciune crescatoria cu un efectiv de 500


de capete n localitatea Baicoi, judeul Prahova.

n a doua etap intenionm s dezvoltam numarul de capete de pasarii pentru a popula


la capacitate maxima bateriile de pasari.

In a treia etapa intentionam sa achizitionam omoara si unmalaxor pentru obtinerea


furajelor necesare cresterii prepelitelor. Prezentul plan se refera numai la prima si a
doua etapa a proiectului nostru si anume la punerea in functie a crescatoriei de prepelite
si popularea ei la capacitate maxima.

Crescatoria va funciona:

- n regim de producie va produce oua de prepelita, productie care va fi vanduta


en-gros la supermarket-uri;

3.ISTORIC:

a. ca experienta in aceasta afacere aduc aportul tatalui meu inginer zootehnist si a


mamei mele , medic veterinar;

b. cunostintele de care dispunem au fost obtinute din cresterea prepelitelor timp de 3


ani la o scara mult mai redusa in cadrul familiei;
c. cele 50 de prepelite p care l-am crescut pana in prezent, au asigurat consumul de
oua al intregii famili in acesti 3 ani;

d. familia este dispusa sa sprijine acesta afacere cu forta de munca si materiala;

e. in perioada celor trei luni, perioada de populare a crescatoriei familia dispune de


mijloace financiare pentru intretinerea sa;

f. mijloacele financiare pentru a sprijinii afacerea au fost procurate ptin credit


bancar pe perioada scurta;

g. cunostintele si experienta parintilor mie si a mea acopera domenile cheie ale


afacerii(cresterea prepelitelor, producerea si livrarea oualelor de prepelite;

h. un avantaj il prezinta faptul ca sediul crescatoriei se va gasi amplasat in curtea


locuintei parintilor;

i. avantaj il reprezinta ca angajatii nu trebuie sa aiba calificari prea elaborate; 3


dintre lucratori pot fi muncitori necalificati;

j. nivelul de salarizare pentru lucratori va fi la inceput minim(asociatia fiind


familiala);

k. in literatura de specialitate se gasesc foarte multe informatii necesare dezvoltarii


acestei afaceri;

l. scoietatea va avea structura organizatorica in felul urmator:

- un director general

- un contabil

-patru lucratori necalificati

4. ANALIZA PIETEI.

Aceasta afacere am gandit-o in urma unei analize facute asupra pietei, vazand
ca exista o penurie de oua de prepelita in supermarket-uri. Datorita faptului ca oul de
prepelita este un ou fara colesterol si este folosit in nenumarate cure de tratament,
estimam ca necesarul de oua de prepelita in viitorii ani va creste de peste 20 de ori .
Pentru o pesoana balnava si care doreste sa se trateze in mod naturist, sunt necesare
un numar de oua/ persoana/ boala , dupa cum urmeaza:

Hipertensiune arteriala 120 bucati


Ulcer 120 bucati
Tulburari digestive 120 bucati
Ateroscleroza 240 bucati
Diabet 240 bucati
Astm bronsic 240 bucati
TBC 240 bucati
Anemie 240 bucati
Migrene 240 bucati
Scleroza coronariana 240 bucati
Stare de nervi 240 bucati
Colesterol 240 bucati
Boli de ficat 240 bucati
Boli de rinichi 240 bucati
Revitalizarea organismului 240 bucati
Impotenta sexuala 240 bucati
Ingrijirea tenului 240 bucati

4.1 CLIENTII NOSTRI.

a. Productia de oua de prepelita se adreseaza in deosebi persoanelor bolnave care au


un procentaj de colesterol ridicat in organism, care au alergie sau intoleranta la
ouale de gaina.
b. Locatia crescatoriei se afla amplasata in apropierea a 5 supermarket-uri cu care se
va cauta sa se incheie contracte pentru cantitati en-gros pentru ok perioada lunga
de timp.
c. Totodata avem in vedere si restaurantele mari din municipiile Ploiesti si Campina
pentru incheierea unor contracte ferme cu acestea. Aceste oportunitati
(supermarket-uri si restaurante), aflate in cele 2 municipii Ploiesti, Campina ,
precum si orasul Baicoi, ne da posibilitatea sa livram intreaga cantitate de oua
eventula chiar sa ne extindem productia in vederea rezolvarii crererii pietii.
d. In primul an de productie preconizam sa vindem ouale cu 10% mai putin decat
ceilalti furnizori aflati pe piata.
4.2 CONCURENTA.

a. In zona orasului Baicoi si a municipiului Ploiesti se mai gasesc patru crescatori de


prepelite, dar cu o capacitate redura (sub 500 de prepelite)
b. De fiecare dintre aceste crescatorii se ocupa doua persoane. Cantitatea de oua este
mult mai mica neasigurand un flux continuu pe piata.
c. Aceste crescatorii au crescut in mod sistematic preturile.
d. Avantajul competitiv al acestor firme (in compratie cu mine), este ca au o clientela
deja formata.
e. Aceste firme avand o concurenta slaba,au mers pe strategia maririi de pret
continua.
f. Cantitatea de oua fiind insuficienta pe piata, a facut ca aceste firme sa isi faca o
reclama redusa la preturi scazute.

4.3 PIATA.

a. Apreciem ca evolutia vanzarilor va fi constant crescatoare.


b. Cu o reclama adecvata si cu un pret moderat preconizam ca cererea va fi in crestere.

4.4 POLITICI DE MARKETING.

a. Strategia firmei este sa obtina un material biologic de reprodus si de


productie(prepelite), sanatos , bine furajat, si bine intretinut in vederea obtinerii
unei calitati si cantitati de oua cat mai mare
b. Politica de distributie a produselor nu se va axa numai pe o singura ramura
(supermarket-uri), ci va cauta sa isi vanda produsele si in lantul de restaurante.
Oferta la inceput va fi numai e oua iar treptat dupa dezvoltarea afacerii se va
extinde si la producere si livrare carne de prepelita.
c. Politica de pret si conditiile de plata a firmei vor fi urmatoarele: obtinerea unui pret
cat mai scazut al produsului (prin producerea de material biologic propriu pui de
prepelita; iar in viitor producerea de furaje propri), ceea ce va duce la mentinerea
unui pret de en-gros mai scazut decat la firmele concurente. Conditiile de plata vor
fi de doua ori pe luna prin ordin de plata sau virament in cont bancar.
d. Politica de imagine a firmei este sa asigure produse de calitate si in cantitati
suficiente conform cu necesarul pietii si contractele incheiate cu beneficiarul.

5.ANALIZA COSTURILOR DE OPERARE

In vederea intocmirii caestui proiect am luat in consideratie urmatoarele costuri:

Costuri de infintare a firmei:

a. Autorizatii= 200 lei


b. Inscrierea in Registrul Comertului= 65 lei
Costuri curente:

a. materii prime (material biologic reproducator- 500 de prepelite mature)=4000 lei


b. materiale consumabile furaj (25 grame / 24 ore dintr-un furaj special care la
aceasta ora este in jurul a 1leu / kg). Alaturi de furaj mai este necesar ca in
alimentatie sa se foloseasca si un complex polivitaminic buvabil, dar care este
foarte accesibil. (1 leu / zi pentru tot efectivul de 500 de capete). Alte cheltuieli mai
sunt necesare pentru energia electrica (un bec econom de 15 W). Toate cheltuielile
de productie nu depasesc deci 12,5 lei / zi pentru un efectiv de 500 de capete.12.5 x
30 = 375 lei/luna ;
c. Costuri de personal (salariu ) 2000 lei /familie;
d. cheltuieli cu incalzirea curent electric = 200 lei , apa = 20 lei , gunoi = 3.5 lei

Costuri cu echipamente:

-2 frigidere industriale = 1103,92

- 1 baterie pentru prepelite outoare si de reproductie = 500 capete/5 etaje = 1500 lei
- 2 baterii x 250 capete / 5 ataje 2 x 900 lei = 1800 lei
- 2 baterii x 75 capete / 3 etaje 2 x 270 lei = 540 lei
- 2 incubatoare x 150 lei = 300 lei
- 1 reziostenta electrica tip fir = 200 lei
- Becuri economice 15 wat -10 buc x 10 lei = 100 lei
- Gresie 30 mp x 20 lei = 600 lei
- Adeziv gresie 6 saci x 25 lei = 150 lei
- Lambriu plastic import 16 pachete x 80 lei = 1280 lei
- Imbinari + colturi lambriu = 700 lei

Costuri cu mijloacele de transport:

- combustibil 50 lei/luna;

- Costuri administrative ambalaje 10 lei/100buc;

- impozite si taxe 16% din vanzari 367.2lei/luna;

- rata bancara 278 lei/luna.

Acum putem sa calculam costurile directe /ou produs

Materiale directe 0.023lei/ou produs

Manopera directa 0.078 lei/ou produs

Total costuri directe 0.10 lei/ou produs

Costuri indirecte
Pe langa aceste costuri directe, firma trebuie sa suporte si alte costuri cum ar fi:
intretinerea, cheltuieli de desfacere, administrative, dobanzi si credite, etc.

-energia electrica, apa, gunoi 223.5 lei

- cheltuieli desfacere transport 50 lei

- cheltuieli administrative 10 lei

- taxe si impozite 367.2 lei

- rata bancara 278 lei

Total costuri indirecte 928.7 lei

Avand in vedere inflatia, aceste costuri le vom inmulti cu rata inflatiei (40%) deci
vom avea totalul costurilor indirecte:

928.7 lei x 140% = 1300 lei;

Aceste costuri le vom diviza la numarul de oua pe un luna:

1300 lei : 25500 oua/luna = 0.05 lei/ou;

Total costuri indirecte 0.05 lei / ou produs

Total costuri 0.15 lei / ou produs

Stabilirea pretului

Cunoscand costurile totale pe care le implica produsul firmei, putem trece la


stabilirea pretului cu care acesta va fi livrat clientilor in regim de en-gros

Desigur, la stabilirea pretului vom tine cont si de alte elemente cum ar fi:

preturile practicate de concurenta;


marirea pretului pe care cumparatorul este pregatit sa-l plateasca pentru produs;
compararea cu preturile practicate la produse similare

Din cele prezentate, ne amintim ca firma trebuie sa-si obtina un profit de 25%

Costuri totale 0.15 lei

Profit 25% 0.037 lei

Pret de vanzare 0.187 lei/ou vandut


Trebuie specificat ca acesta nu inseamna ca 25% din vanzari revin firmei ca profit.
Acesta este de 20% (0.037/0.187) si se numeste marja de profit.

Promovarea si distributia

Deoarece desfacerea produselor va fi asigurata in special en-gros, unui numar limitat de


clienti, nu consideram necesara o companie de promovare larga. Preferam sa
contactam direct clientii potentiali, lucru pe care l-am si demarat.

In ceea ce priveste comertul en-detail, nu avem conditii de livrare si deci ne axam


numai pe livrare en-gros.

Pentru produsele livrate de catre noi consideram ca asigurarea unei calitati


superioare, mentinerea promptitudinii in livrare, asigura o reclama garantata.

6. ORGANIZARE SI CONDUCERE

6.1 Procesul de productie

In prima faza: cele 500 de exemplare vor asigura 320 oua care vor fi incubate cu
ajutorul celor doua incubatoare timp de 17 zile. Acest proces se repeta pana cand
bateriile achizitionate ajung la capacitatea maxima (1150 1200 capete).

Ciclul de productie pui pentru productie:

achizitionare de material reproducator 500 prepelite: 120 masculi si 380 femele;


colectarea a 320 oua pentru incubatie;
incubarea 17 zile;
cresterea puietului timp de 40 zile (moment in care puietul incepe sa oua devin
productive);

In faza a doua dupa trei luni de la demararea afacerii cand bateriile sunt umplute la
capacitate maxima, se incepe la adevarata productie de oua.

hranirea prepelitelor;
adaparea lor (inlocuirea apei daca a mai ramas in vasele de alimentare);
introducerea in apa a vitaminelor necesare procesului de ingrijire a prepelitelor;
efectuarea curateniei, eliminarea gunoiului de origine animala(se foloseste pt
ingrasatul pamantului din gradina proprie) si restul gunoiului la tomberonul din
dotare;
aspirarea suprafetelor prafuite;
colectarea oualelor dupa-amiaza;
stantarea acestora cu data colectarii;
ambalarea oulelor;
depozitarea;
aprovizionarea cu furaje si apa seara;
livrarea cand se strange stocul necesar conform contractului;

In incinta crescatoriei personalul este imbracat in halate albe, cu parul acoperit cu


baticuri sau sapca alba si incaltati cu cipici. Dupa programul de lucru in crescatorie
se efectueaza igienizarea corespunzatoare a personalului folosind dependintele
imobilului.

Stocul de furaje este asigurat de la combinatul de furaje de la Balotesti. In vederea


depozitarii avem asigurata o magazie de furaje captusita cu gresie si
faianta.Cantitatea de furaje care pot fi stocate in aceasta magazie este de maxim 1000
kg cantitate necesara hranirii a 1200 capete timp de 1 luna de zile.

6.2 Utilajul necesar

Se folosesc baterii pe cinci nivele , custi de 20 cm inaltime cu tavite pentru alimentare


cu furaje atasate in exteriorul custilor si alimentare cu apa prin picaturi. Suprafata
ocupata de aceste baterii este de 21 mp. Incaperea in care sunt crescute prepelitele
este o incapere curata fara curenti de aer , iarna asigurandu-se incalzirea cu ajutorul
unei rezistente tip fir electric distribuita perimetral in incapere (incalzire ce nu putea
fi asigurata cu un calorifer ).

Lumina in interiorul incaperii este asigurata 24 ore/24ore cu ajutorul unor becuri


economice (10buc) de 15 W. Apa necesara adaparii prepelitelor se face din
bransamentul existent la casa . Bransamentul de curent electric va fi asigurat prin
bransamentul casei . Gunoiul de origine animala rezultat este folosit pentru
ingrasarea solului din gradina propie. Celalalt gunoi care nu are origine organica este
eliminat din incinta gospodariei prin intermediul
firmei de salubritate cu care avem contract.

6.3 Regim de lucru


In estimarile prezentului plan de afaceri am pornit de la premisa ca se va lucra 8
ore /zi (5ore dimineata si 3 ore seara) timp de 7 zile pe saptamana 365 zile/an.

6.4 Conducera

Firma va fi condusa de propietar care este si director general

Propietarul va controla intreaga activitate , se va ocupa direct de problemele de productie


precum si de contractele de aprovizionare si desfacere .

Mentionez ca propietarul este inginer specialist in industria alimentara avand o experienta


de trei ani in cresterea prepelitelor si producerea de oua pentru uz familiar .

Unul dintre membri familiei care are studii contabile va supraveghea activitatea de
achizitie si desfacere.

Cei patru angajati (din cadrul familiei) vor presta o munca de intretinere in cele mai bune
conditii a utilajelor si a materialului biologic din dotare . Avand in familie un cadru sanitar
cu experienta se asigura non-stop ingrijirea adecvata si tinerea la parametri de
performanta a materialului biologic

DIRECTOR

MEDIC ZOOTEHNIST
CONTABIL MUNCITORI

6.5 Personalul

Microcrescatoria de prepelite va fi deservita de 6 persone dupa cum urmeaza

- director
- contabil
- medic veterinar
- 3 muncirori

Contabilul, medicul si cei trei muncitori duc zilnic si munca de ingrijire a prepelitelor

Fiind o asociatie familiala cei 6 membri locuiesc in incinta imobilului unde se afla si
microcrescatoria de prepelite.
6.6 Avantajele oferite comunitatii

Activitateta propusa va fi un instrument de dezvoltare a familiei si de dezvoltare umana in


acelasi timp cu dezvoltarea economica

Avantajele pe care le va oferii firma comunitatii sunt urmatoarele:

- avand in vedere extinderea in amonte si in aval a activitatii de crestere prepelite,


producere si livrare oua de prepelita , firma va oferii noi locuri de munca
somerilor comunitatii sau indivizilor care nu sunt angajati la completa lor
activitate de munca ; firma trebuind sa se transforme din AF in SRL
- aprovizionarea cu bunuri se va face de la furnizorii locali (grau,porumb, orz ,
floarea soarelui de la producatori individuali) oferindule acestora posibilitatea
valorificarii rapide si avantajoasa a surplusului de cereale.
- Asigurarea unei carni de calitate (tip vanat) pentru restaorantele din zona
- Firma intentioneaza sa sprijine comunitatea in derularea unor proiecte la nivel
local si aume:
- schimbarea retelei electrice vechi cu una noua(eventual cu introducerea
curentului trifazat in zona);
- asfaltare portiunii de strada ramasa neasfaltata ( 50 m) pana la sediul firmei
- instruirea si prezentarea copiilor de la scoala cu zece clase si gradinita din cartier
a crescatoriei de prepelite

Aceste avantaje vor fi oferite comunitatii dupa primii doi ani de functionare ai firmei
cand investitia initiala va putea fi acoperita integral din profitul net

7. PREVIZIUNI FINANCIARE

7.1 Necesar de finantare

Apreciem ca intreaga investitie necesita un fond de 15500 lei din care :

- 3000 lei pentru amenajarea spatiilor se pot acoperi din surse propii;
- 500 lei pentru achizitionarea unei cantitati de furaj pentru un proces fluent de
productie ( pretul de cumparare al unui sac de 10 kg furaj direct de la producator
este de 10 lei / sac)- SAPARD;
- 12000 lei pentru achizitioanrea utilajelor , fondului biologic (500 buc prepelite
adulte) SAPARD
7.2 Venituri previzionate

Estimand ca vom obtine un venit de circa 57222 lei / an, la o capacitate de productie
utilizata de 100%.

In estimarea cheltuielilor de productie am inclus urmatoarele:

achizitionarea de furaje pentru intretinerea crescatoriei pe o perioada de o luna =


500 lei;
achizitionarea materialului biologic 500 capete prepelite adulte 500 buc x 8 lei =
4000 lei;

un pui 5-25 zile costa 2,5 lei, o prepelita adulta pentru reproducere si productie oua
costa 8 lei (pret de livrare actual pe piata), o prepelita pentru carne 380 g costa 10-
11 lei;

In primele trei luni nu se lucreaza la capacitatea maxima; se populeaza cu resurse


proprii crescatoria; Se estimeaza o vanzare de oua in aceasta perioada de circa
33000 oua.

33000 oua x 0.187 lei/ou = 6171 lei (bani folositi pentru cumpararea de furaje pentru
reproducatori si pentru pui);

Volumul vanzarilor:

oua produse dupa ce capacitatea de productie a cresacatoriei a ajuns la maxim


(dupa trei luni): 850 oua/zi x 30 zile x 9 luni = 229500 bucati

229500 buc x 0.187 lei/ou = 42916 lei

7.3 Cheltuieli de productie anuale

Estimam ca pentru realizarea veniturilor sus-mentionate vom cheltui o suma de


circa 34425 lei, tinand cont de costurile directe si indirecte (vezi cap. 5).

Am prevazut ca intregul profit sa fie reinvestit, acesta reprezentand inca o rezerva


pentru dezvoltarea afacerii.

Indicatorii financiari ai investitiei prefigureaza o situatie financiara favorabila, ceea


ce ne permite sa consideram proiectul fezabil si profitabil

Ce trebuie de stiut inainte de a incepe o astfel de afacere:

Si in cazul afacerii cu prepelite, net-ul abunda de informatii din care rezulta ca acest
business asigura succesul. De acord, dar trebuie indeplinite anumite conditii, despre care
nu vorbeste nici unul dintre cei care vand acest gen de afacere. Care sunt acestea:
- Business-ul este structurat pe doua directii principale: vanzare de oua catre engross-isti
sau catre retail (hipermarketuri, magazine, etc)

- In ambele situatii, este obligatoriu ca ferma sa fie avizata sanitar-veterinar.

- In cazul vanzarii catre engross-isti, mai este nevoie de Certificat de Producator, iar pe
langa autorizatia DSV mai poate fi nevoie de autorizatie de ambalare. In acest caz, trebuie
sa va inregistrati la Fisc ca Persoana Fizica autorizata.

- In cazul vanzarii directe, ferma trebuie sa functioneze ca Societate Comerciala. Asta


presupune ca pe langa autorizatia DSV, mai este nevoie de autorizatie de mediu, pompieri,
contract cu un crematoriu (pt pasarile moarte), contract cu o firma de dezinsectie, etc. De
asemenea, pentru a livra in retelele de magazine, este obligatoriu ca livrarea sa se faca cu o
masina frigorifica, autorizata sanitar- veterinar

- In ambele cazuri analizele perodice salmonella sunt obligatorii

Costuri, cheltuieli, profit

Rentabilitate

- pretul de cost a unui ou de prepelita este de cca 0,1 lei (10 bani), poate fi cu max 15%
mai ieftin in functie de numarul de prepelite si conditiile de crestere. Un business plan vi-l
pot oferi gratuit, pe mail.
- Preturi de vanzare: in cazul vanzarii engross, pretul maxim obtinut poate fi de 0,15 lei /
ou, in retail se poate obtine pana la 0,25 lei, dar luati in calcul chletuielile de distributie.
Pretul net obtinut este de cca 0,22 lei

- Carne: oficial nu se pot vinde deoarece in Romania nu exista abatorizare. Practic, se


poate vinde la restaurante pe baza de borderou de achizitie de la producator, insotit de
testul salmonella. Restaurantele care accepta acest sistem sunt putine.

Investitii:
- o incapere care poate fi aerisita, suprafata este in functie de nr de capete la care doriti sa
ajungeti.

- Infrastructura: custi, maternitati, incubator, consumabile

- In cazul custilor si a maternitatilor va recomand sa vi le faceti singuri. Producatorii de


astfel de echipamente cer pana la 1500 lei pe o baterie de 400 de capate. In regie proprie le
scoateti la maximum 300 de lei. La fel si in cazul maternitatilor.

Primul pas: luati legatura cu cei carora intentionati sa le vindeti productia, obtineti
acorduri ferme, si dupa aceea incepeti investitia in ferma propriu-zisa! Si nu in ultimul
rand, inainte de toate, aflati cu cine sunteti in competitie!
office@ferma-de-prepelite.ro

Plan Marketing

Rezumat introductiv
Tr a t a m e n t e l e b a z a t e p e p r o d u s e n a t u r a l e a u a j u n s
astazi poate chiar mai importante decat cele clasice iar efectele
lor secundare sunt practic inexistente. Drept urmare, au fost
infiintate o serie de firme care au avut ca scop principal
sanatatea consumatorilor dar si o afacere profitabila. Asa a
aparut si Prepex Health S.A. Aceasta firma a fost infiintata in
iunie 2000 in sistem de societate comerciala avand 2 proprietari
care detin o mini-crescatorie de prepelite si un laborator de
cercetare in domeniu. Pentru ca afacerea sa fie cat mai
profitabila cei doi asociati s-au gandit sa comercializeze pe
langa ouale de prepelita si medicamentele obtinute pe baza
acestora si gunoiul(care este uscat si ambalat pentru a fi vandut
ca ingrasamant florariilor). Sediul este situat la 2 km in afara
Iasului, iar punctul de desfacere se afla pe strada Stefan cel
M a r e , n r. 4 1 .
Cap.1.Analiza pietei

1.1.Identificarea pietei

Produsele firmei Prepex Health se adreseaza tuturor


consumatorilor cu varsta de peste 2 ani, exceptand vegetarienii
convinsi . Pentru inceput ca punct de plecare cei doi asociati s-au
orientat catre orasul Iasi.

1.2.Caracterizare si evaluare

1.2.1.Caracterizarea cererii

Deoarece aceste produse se adreseaza tuturor categoriilor de


consumatori si au mai multe utilizari, s-a constatat ca la modificarea pretului
produsului (prin reduceri sau majorari de preturi) cererea de produse se
modifica , dar intr-o proportie mai mica decat modificarea pretului, ceea ce
demonstreaza faptul ca cererea de oua de prepelita si de produse din acestea
este o cerere slab elastica .Daca luam ca punct de reper produsul care are
momentan cel mai mare succes pe piata si anume PREPEX2 , care trateaza
astmul bronsic la copii, vanzarile efectuate anul trecut s-au ridicat la 60.000 de
cutii. Anul acesta se astepta ca vanzarile sa creasca semnificativ datorita
investitiilor facute in publicitate si imbunatatirilor aduse produsului(pilule mai
mici , mai usor de inghitit si de diferite culori,mai atragatoare pentru copii ).

1.2.2.Indicatori globali

Caracteristicile dimensionale ale pietei produsului sunt date de indicatori


specifici dintre care cei mai importanti sunt:

1.Capacitatea pietei

Capacitatea pietei reprezinta cantitatea maxima cumparata daca


produsul ar fi gratis , iar veniturile consumatorilor nelimitate.
Avem in vedere ca in Iasi locuiesc aproximativ 350.000 de locuitori (conform
statisticilor oficiale), din care excludem ca nonconsumatori copii sub 2 ani si
vegetarienii convinsi , insumandu-I ca numar la 50.000. Am constatat prin
intermediul unor studii efectuate de firma noastra ca la acest numar se adauga
30000 de potentiali cumparatori din localitatile vecine. Deci produsele se
adreseaza unui numar de aproximativ 330.000 de consumatori.
Tinand cont ca pentru a calcula capacitatea pietei trebuie sa inmultim
numarul de consumatori cu cantitatea consumata de o persoana intr-o anumita
perioada de timp, de regula un an si ca in medie sunt necesare 3 tratamente pe
an a cate 150 de oua,vom obtine o capacitate a pietei de 148.500.000 oua/an.

2.Potentialul pietei
Stiind ca potentialul se calculeaza ca produs intre capacitatea pietei
(148.500.000) si pretul mediu al produsului(1.500 lei/ou), vom avea un potential
al pietei de 222.750.000.000 lei.

3.Cota de piata

Estimand ca in Iasi se vand anual un numar de aproximativ 660.000 de


oua de prepelita , iar tinta firmei este de a vinde 11.550 de oua lunar, vanzarile
anuale se pot ridica la aproximativ 138.600 de oua, ceea ce ar insemna o cota
de piata de 21%.
Printr-o promovare adecvata si atragerea de noi clienti, se spera ca in
urmatorii ani cota de piata sa creasca.
Aceste calcule au fost facute tinand cont doar de comercializarea oualor,
fara a lua in considerare si comercializarea gunoiului si medicamentelor, caz in
care datele s-ar mai schimba si veniturile ar creste.

1.3.Segmentarea pietei

Firma Prepex Health va avea in vedere in continuare produsul


PREPEX2 pentru copii care este cel mai cautat si care a dat rezultate
remarcabile. Datorita faptului ca oul de prepelita contine multe vitamine si
proteine, copii nu numai ca s-au insanatosit dar au capatat si mai multa energie.

1.3.1.Harta segmentelor
Asa cum rezulta din sondajele efectuate, ordinea caracte-risticilor preferate
de cei chestionati este urmatoarea:rezultatele date de acest medicament (46,7%) ,
pret (40%) , design (13.3%). Sunt insa categorii de consumatori care acorda
importanta diferitelor caracteristici sau combinatiilor de caracteristici oferite de
produs.

Caracteristici

40%
46,70%

13,30%

medicament design pret

In ceea ce priveste rezultatele acestui medicament se observa ca aceasta


este caracteristica urmarita de majoritatea celor chestionati (sanatate ca-I mai
buna decat toate), avand in vedere rezultatele remarcabile obtinute de acest
produs.
Cu toate acestea, pretul ramane in continuare o caracteristica importanta a
oricarui produs de fapt (12 persoane din cele 30 chestionate l-au pus pe primul
plan), dar oricum 25 de persoane il considera foarte convenabil, 4 acceptabil si
una singura il considera cam mare. Avand in vedere ca produsul costa 23.000 lei
(un pret foarte avantajos pe piata actuala), 50% dintre cei chestionati ar fi dispusi
sa plateasca intre 24.000-28.000 lei, 33.33% nu ar plati mai mult de 30.000 lei ,
unul singur ar plati peste 30.000 lei si 13.33% nici nu vor sa auda de vreo
scumpire.
In ceea ce priveste designul, acesta ocupa locul 3 in preferintele
consumatorilor, 10 dintre cei chestionati fiind tentati de diversitatea culorilor
capsulelor, 3 sunt fascinati de ambalaj , iar 17 sunt practic indragostiti de super
simpaticul baby PREPEX care apare in reclama, pe eticheta produsului si face
parte din marca produsului.

1.4.Piata tinta

38
Piata tinta este formata din consumatorii cu orice categorie de venituri cu
varsta cuprinsa intre 2 14 ani (exceptand vegetarienii), dar cumparatorii pot fi si
parintii care nu sunt consumatori. Circa 28% din populatie au varsta intre 2-14 ani
si nu sunt vegetarieni,dar cumparatorii sunt in numar de pana la 330.000 cum s-a
stabilit la inceput (capacitatea pietei).

1.4.1.Comportamentul consumatorilor

Dintre toti cumparatorii de PREPEX2, 58% cumpara si alte medicamente


din oua de prepelita (parintii copiilor cumpara si medicamente pentru ei pentru
diferite afectiuni sau pur si simplu pentru intretinerea organismului) atat datorita
pretului avantajos, cat si succesului pe care il au medicamentele din oua de
prepelita.

1.4.2.Evaluarea concurentei

Avand in vedere ca nu mai exista o alta crescatorie in oras si exista


exclusivitate asupra produselor, a aparur avantajul garantarii atat prospetimii si
calitatii lor cat si a unui pret avantajos datorita costurilor scazute fata de
magazinele din oras care mai vand oua de prepelita. Un alt avantaj pe care il
detine firma Prepex Health este fata de farmacii, in sensul ca medicamentele
produse sunt mai ieftine si au rezultate excelente.

Cap.2.Configuarea produsului

2.1.Atribute

2.1.1.Oul de prepelita

Utilizate ca tratament de catre persoane cu cele mai diverse afectiuni, de


sportivi (pentru proprietatile energizante deosebite), de toti cei care isi doresc un
trup mai sanatos si mai suplu, de cei care depun efort intelectual , ouale de
prepelita sunt o adevarata minune a naturii. Ele nu trateaza neaparat o afectiune,
ci trateaza in general.
In urma unui studiu efectuat s-a constatat ca cei care au urmat tratamente
cu oua de prepelita au simtit o revigorare completa a organismului , au avut o

39
senzatie deosebita de pofta nebuna de viata, optimism debordant si o disparitie a
simptomelor bolilor de care sufereau.
Oul de prepelita este singurul aliment care se asimileaza in proportie de
100%, nu contine colesterol, substante alergice, este dietetic si nu are
contraindicatii. Cu toate ca este mult mai mic decat oul de gaina, este mult mai
bogat in vitamine si mai sanatos.

Compozitie- valoare nutritiva la 100 g produs

Compozitie-valoarea
Kj/kcalnutritiva la 100g
678(168)
Proteine 11.6
Grasimi 14
0,9
Glucide 0.8 minerale
0,8 Minerale 0.9 glucide
1 14 grasimi
proteine
11,6

Efecte benefice

Cresterea prepelitelor japoneze pentru oua si carne este o afacere cu un potential de


exceptie, lucru datorat faptului ca oul de prepelita este un medicament extraordinar,
care poate vindeca o multitudine de afectiuni. Este imposibil sa nu fi auzit deja de calitatile
iesite din comun ale acestui aliment foarte bogat in vitamine. O cura cu oua de prepelita
rezolva probleme grave de sanatate, cum ar fi: afectiuni ale inimii, ale stomacului sau ale
sistemului circulator, si asta fara nici un altfel de medicamente. Dealtfel, toti crescatorii de
prepelite sustin ca viata li s-a schimbat in bine datorita acestei mici pasari: in primul rand
consumul zilnic de oua le-a imbunatatit sanatatea (a lor si a familiilor lor), iar in al doilea
rand veniturile pe care le obtin din comercializarea oualor sau a carnii sunt mai mult decat
multumitoare.

In antichitate, chinezii tratau in mod curent astmul bronsic cu oua de prepelita, iar vechii
egipteni tratau inca de acum 4000 de ani impotenta si sterilitatea.

Doctor Jean Claude Truffier, medic generalist francez, face studii aprofundate asupra
calitatilor terpeutice ale oului de prepelita, obtinand rezultate remarcabile in tratarea
astmului bronsic, rinitei, conjunctivitei, tusei spastice, urticariei, etc.
40
Dupa aceste remarcabile succese, numerosi medici, vor accepta acest tratament,
extinzand utilizarea lui in tratarea altor afectiuni, cum ar fi:

ulcer gastric si duodenal


diabet zaharat
hipertensiune arteriala
boli ale ficatului si rinichilor
impotenta sexuala

"Eu, de cand am inceput tratamentul cu oua de prepelita nu m-am mai oprit", spune
domnul Popescu. "Practic, oul nu te trateaza de astm, de ulcer sau boli de rinichi , ci te
trateaza in general." Oul de prepelita este un "medicament" fara nici o contraindicatie si
are marele avantaj ca echilibreaza intregul organism, fiind o sursa naturala si foarte ieftina
de vitamine esentiale. "Foliile de Ulcerotrat mi s-au ingalbenit in dulap", explica domnul
Popescu, care in fiecare dimineata, la jumatate de ora dupa ce se trezeste (niciodata dupa
ora 4), bea pe nerasuflate 5 oua de prepelita.

Care este misterul? Nimic mai simplu, daca pornim de la factorii ce determina aceste
imbolnaviri: stres cotidian, alimentatie dezechilibrata, bogata in aditivi si ingrediente
sintetice (amelioratori, conservanti, stabilizatori) precum si in produse de origine animala
cu un continut ridicat de grasimi si colesterol, etc.

Oul de prepelita este produsul de origine animala cu cel mai echilibrat continut proteic,
vitamino - mineral si enzimatic capabil sa regleze toate aceste carente, readucand in
parametrii normali orice organism uman.

In continuare, prezentam o serie de caracteristici ale produsului ce asigura eficienta


tratamentului:

comparativ cu oul de gaina, oul de prepelita are un continut de colesterol de numai 1,4%
fata de 4%; grasimi de circa 3 ori mai putine; ca aport proteic galbenusul contine 23%
fata de 16% - 17% la oul de gaina. La continutul de minerale si vitamine, comparatiile nu-
si au rostul: de 6 ori mai multa vitamina B1; de 5 ori mai mult fosfor; de 5 ori mai mult
fier; de 15 ori mai multa vitamina B2, precum si alte substante antialergice, ce fac ca oul
de prepelita sa diminueze cantitatea unor anticorpi responsabili de aparitia reactiilor
alergice.
Toate acestea si multe altele fac din oul de prepelita singurul "medicament" care are numai
"indicatii", la rubrica "contraindicatii" troneaza un mare "ZERO"!

Carnea de prepelita este una dintre cele mai fine si apreciate in gastronomie, continutul
scazut in grasimi si colesterol caracteristic facand din aceasta o alternativa dietetica si
curativa pentru cei suferinzi (obezitate, colesterol marit, diabet, regim alimentar de
curatare).

In incheiere un lucru deosebit de important: daca sunt reflectate toate instructiunile privind
igiena si se asigura conditiile de mediu optime, prepelita japoneza este singura pasare de
productie care nu necesita vaccinari pe toata durata vietii, starea de sanatate fiind
determinata prin examene de laborator asupra lotului de productie si a oualelor.

Aceasta constituie un argument in plus pentru ca produsele prezentate sa fie consumate


41
cu toata increderea.

Imbunatatesc functionarea cordului


Au un efect pozitiv in tratarea bolilor de rinichi si ficat
Imbunatatesc digestia, regleaza aciditatea gastrica
Improspateaza si imbunatatesc memoria
Au un rol deosebit de important in cresterea si dezvoltarea copiilor
Revitalizeaza organismul indiferent de varsta.

Un ciclu de cura este de 120 de bucati sau 240 de bucati astfel:

Hipertensiune arteriala 120 bucati


Ulcer 120 bucati
Tulburari digestive 120 bucati
Ateroscleroza 240 bucati
Diabet 240 bucati
Astm bronsic 240 bucati
TBC 240 bucati
Anemie 240 bucati
Migrene 240 bucati
Scleroza coronariana 240 bucati
Stare de nervi 240 bucati
Colesterol 240 bucati
Boli de ficat 240 bucati
Boli de rinichi 240 bucati
Revitalizarea organismului 240 bucati
Impotenta sexuala 240 bucati
Ingrijirea tenului 240 bucati

Mod de utilizare

Cura de 120 de oua se administreaza in 25 de zile astfel:

In prima zi - 3 oua
In a doua zi - 3 oua
In a treia zi - 4oua
In a patra zi - 5 oua
In continuare pana in a-25-a zi - 5 oua

Cura de 240 de oua se administreaza in 49 de zile. La copiii intre 4 si 8 ani, se recomanda


cura de 120 de oua in 31 de zile, iar la cei intre 8 si 10 ani, 240 de oua in 61 de zile astfel:

In primele 4 zile cate 3 oua/zi


In continuare cate 4 oua pe zi

Ouale se beau crude dimineata pe stomacul gol prin inteparea in dreptul camerei de aer
sau frecarea cu putin zahar la care se adauga cateva picaturi de lamaie. Dupa o pauza de
20 de zile, cura se poate repeta, oul de prepelita japoneza fiind singurul ou dietetic.

42
Dotari

De regula se spune ca, pentru a consuma linistit produsele


de la un animal este recomandabil sa nu vezi crescatoria, cu
toate mirosurile si partile neplacute inerente. In cazul
prepelitariei familiei Popescu, lucrurile nu stau deloc asa,
pentru ca totul este curat si in camera nu miroase urat. De
altfel, doamna Popescu se poarta cu pasarile ca si cand ar fi
animale de casa si intotdeauna cheama pe cineva apropiat
sa taie pasarile, pentru ca ei ii sunt prea dragi.

Cine doreste sa tina prepelite reproducatoare trebuie sa stie ca are neaparat nevoie de un
incubator si de o maternitate daca vrea sa obtina rezultate semnificative. Nici pretul unei
maternitati nu este prohibitiv.
Toate bateriile (custi suprapuse) construite de domnul Popescu, au tavi de dejectie (in care
se pot pune hartii si astfel nu mai trebuie spalate), picuratori
pentru apa, tavite pentru hranire si se utilizeaza foarte usor.
Modelele pe care le avem in momentul de fata sunt:

Bateria pentru prepelite ouatoare si de reproductie,


cu 25 de locuri, pe un singur etaj - pret: 109 Lei

Bateria pentru prepelite ouatoare si de reproductie,


cu 50 de locuri, pe doua etaje - pret: 219 Lei

Bateria pentru prepelite ouatoare si de reproductie, cu 75 de locuri, pe trei etaje -


pret: 315 Lei

Bateria pentru prepelite ouatoare si de reproductie, cu 125 - 130 de locuri, pe cinci


etaje - pret: 529 Lei

Bateria pentru prepelite ouatoare cu 250 de locuri - pret: 950 Lei


(ouatoarele pot sta mai inghesuite, dar reproducatoarele au nevoie de mai mult spatiu si
nu intra decat 216 in baterie)

Bateria cu o capacitate de 500 de prepelite, pe 5 etaje - pret: 1680 Lei

Bateria cu o capacitate de 600 de prepelite, pe 6 etaje - pret: 1979 Lei

Cu ajutorul mai multor baterii de acest tip, intr-o camera de 30 de metri patrati, intra 5000 -
6000 de pasari.

Combina pentru cresterea tineretului, flux continuu + maternitate inclusa, la o


capacitate de 600 - 700 de bucati, structurata pe 3 etaje - pret: 1790 Lei

Pasari

43
Mica prepelitarie experimentala a domnului Mihai Popescu
are peretii acoperiti cu lambriuri nemtesti, lavabile,
dezinfectabile si care nu trag apa. Caldura este asigurata
printr-o rezistenta - fir care inconjoara camera asigurand o
temperatura propice si constanta in intreaga incapere,
rezultat care nu este posibil de obtinut cu un calorifer. Un
lucru demn de mentionat: prepelitaria are gresie pe jos,
astfel ca in incaperea respectiva se poate intra si in ciorapi,
intr-atat este de curat.
Lumina necesara prepelitelor este de 5 W/mp, teoretic un bec de 100W intr-o camera de
20 mp. Un singur bec in mijlocul incaperii nu are insa eficienta dorita, deoarece este
nevoie de lumina in mai multe puncte.

Prepelitele trebuie sa vada atat tavita de unde beau apa, cat si pe cea de unde se
hranesc, iar acestea sunt plasate de o parte si de alta a custii. Domnul Popescu a gasit
solutia, plasand in mai multe locuri din incapere becuri economice de 1,11 sau 23W.

Specialistii japonezi recomanda pentru reproductie 3 masculi si 9 femele, pentru a asigura


o fecundatie de aproape 100%. "Inmultitul este o joaca, dar daca il faci stiintific", spune
domnul Popescu.

Daca din ouale fecundate ies pui viabili in proportie de 70% este foarte bine, avand in
vedere ca puii au nevoie de conditii speciale: o temperatura de 39-40 grade C in prima
saptamana dupa ce ies din ou, iar apoi temperatura trebuie sa scada cu cate 3 grade C pe
saptamana. Pentru a asigura toate aceaste conditii, precum si lumina constanta 24 de ore
din 24, pana la varsta de 5 saptamani, domnul Popescu a proiectat si a realizat
"maternitati" speciale pentru puii de prepelita.

Pui - 1-35 zile - Pret in functie de varsta


Prepelite ouatoare - 11,9 Lei
Prepelite reproductie - 11,9 Lei
Prepelite de carne 380g - 15 - 20 Lei

Pentru prepelite, oua pentru tratament, baterii profesionale si dotari diverse, va prezentam
mai jos informatiile de contact:

Persoane de Mihai si Silvia Popescu, Silistea Snagovului, Comuna Gruiu


contact:
Telefon: +4021-3521682
+40722-612862 Vodafone
+40743-055088 Orange
+40764-389710 Cosmote

44
E-mail: SipomiProd@fermaprepelite.ro
QuailFarm@fermaprepelite.ro

Web: http://www.fermaprepelite.ro

Cat de profitabila este afacerea?

I. Investitie minima:

O baterie pentru bloc (120 - 130 de pasari)...........................529 lei


Pasarile (11,9 lei pasarea - 125 pasari)...............................1487,5 lei
Total................................................................................2016,5 lei

Un ou de prepelita vandut cu 0,25 lei pret minim aduce, dupa scaderea tuturor
cheltuielilor, un profit minim net de 0,11 lei. De la 125 de pasari se obtin in medie 110 de
oua pe zi, ca urmare:

110 oua/zi x 30 de zile x 0,11 lei profit net/ou........................363 lei


(la bloc este recomandata cresterea prepelitelor pentru consumul de oua in familie,
eventual pentru comercializarea oualor in randul vecinilor sau rudelor)

II. Investitie medie:

O baterie de ouatoare (250 de pasari)....................................950 lei


Pasarile (11,9lei pasarea)..................................................2.975 lei
Total................................................................................3.925 lei

De la 250 de pasari se obtin in medie 220 de oua pe zi, ca urmare:

220 oua/zi x 30 zile x 0,11 lei) profit net/ou............................726 lei

III. In cazul unei crescatorii cu 3.500 de capete care poate fi amenajata intr-un spatiu de
numai 40 mp., productia zilnica de oua este de circa 2.900 de bucati:

2.900 oua/zi x 30 zile x 0,11 lei profit net/ou.........................9.570 lei/luna

Interesant este ca cele 3.500 de prepelite ale crescatoriei nu trebuie achizitionate (la pretul
de 11,9 lei pasarea), ci pot fi obtinute prin incubarea oualor rezultate pe parcurs, plecand
de la un prim lot de 220 prepelite reproducatoare.

Consultanta

45
Societatea noastra are un rol semnificativ in domeniul serviciilor de consultanta si
asistenta, oferite societatilor care doresc sa-si desfasoare activitatea pe piata romaneasca.

Serviciile oferite de societatea noastra se adreseaza in principal:


1. Societatilor de productie care doresc sa-si mareasca productia si sa-si comercializeze
propriile produse pe plan local;
2. Societatilor de productie care vizeaza descentralizarea propriei productii;
3. Organizarii de intalniri in vederea constituirii de parteneriate pe plan local.

Specialistii firmei Sipomi Prod detin o bogata experienta internationala si in acelasi timp o
buna cunoastere a practicilor si uzantelor de pe piata din Romania. Din experienta lor de
ani buni, specialistii va impartasesc:

ce oportunitati va ofera inceperea unei astfel de afaceri si cum puteti profita de ele;
care sunt principalele dificultati si cum le puteti depasi;
cum sa va concepeti strategia optima pentru o prezenta activa pe piata romaneasca;
ce investitii sunt necesare si cum sa minimizati cheltuielile;
care sunt etapele ce trebuie parcurse in dezvoltarea afacerii dvs.;
care sunt cele mai eficiente metode de promovare a firmei dvs.;
cum sa atrageti si sa transformati simplii clienti in clienti multumiti si fideli;
cum sa va perfectionati tehnologia si sa va ajustati strategia in functie de reactia
clientilor.

Un lucru demn de luat in calcul: in cazul in care sunteti clienti ai firmei noastre, serviciul de
consultanta este GRATUIT.

Tratamente :

Efectele oualor de prepelita si-au demonstrat eficienta in :


Stimularea cresterii si imbunatatirea metabolismului la copii (100 oua)
Revigorarea starii de sanatate, combaterea proceselor degenerative ale
organismuluivirsta a- III- a (240 oua)
Imbunatatirea coeficientului de inteligenta, a memoriei la copii (120 oua)
Influenteaza spermatogeneza, potenta sexuala, intirzie aparitia impotentei
sexuale (240 oua)
Intareste organismul suprasolicitat fizic (240 oua)
Revenire spectaculoasa dupa perioade de stres si epuizare (240 oua)
Refacerea energetica a organismului in perioada pre si post natala
(efecte benefice si asupra fatului), dupa interventii chirurgicale, radioterapii
Aterioscleroza (240 oua)
Obezitate (240oua)

46
Diabet (240 oua)
Guta (240 oua)
Hipercolesterolemie (240 oua)
Intensifica efectele medicatiei in T.B.C. (240 oua)
Terapia bolilor cardiace: scleroza coronariana, imbunatateste functiile
cordului (240 oua)
Hipertensiune (240 oua)
Anemie (240 oua)
Terapia bolilor alergice: astm (240 oua ), urticarie (120 oua), exeme,
conjunctivita (120 oua), rinite alergice (240 oua)
Terapia bolilor respiratorii: tuse (120 oua ), sinusite (240 oua )
Terapia bolilor digestive: ulcer (240 oua), tulburari digestive (120 oua),
regleaza aciditatea gastrica (120 oua- albusul avind efect principal)
Terapia bolilor hepatice (240 oua)
Terapia bolilor renale (240 oua)
Stari nervoase (240 oua)
Nevroze (240 oua)
Neurastenie (240 oua)
Migrene (240 oua)
Efecte spectaculoase in ingrijirea tenului (240 oua), parului (50 oua)
Completarea tratamentelor medicamentoase in diverse afectiuni avind
efect antialergic (120 240 oua )

2.1.2.Caracteristicile fizice si functiile produsului PREPEX2

Prepex2 este un medicament sub forma de capsule de plastic pentru a nu


le simti gustul si pentru a fi inghitite mai usor. Aceste capsule sunt de mai multe
culori (rosii, albastre, verzi, portocalii si maro care duc cu gandul la ciocolata )
pentru a-i inveseli pe copii, in special pe cei mici , care nu suporta
medicamentele. Bineinteles, colorantii folositi sunt 100% naturali.
Produsul este folosit pentru tratarea astmului bronsic si este indicat in
special copiilor, avand in vedere si designul produsului.
Firma mai ofera spre vanzare si alte medicamente pentru tratarea altor
afectiuni cum ar fi obezitate, nevroze, migrene, diabet, afectiuni cardiace, anemie,
boli digestive , renale si hepatice , pentru sportivi si pentru efort intelectual
prelungit.

47
2.2.Sistemul de sustinere

2.2.1.Numele si ambalajul

Numele de Prepex 2 vine de la Prepex care este si numele firmei, iar 2


pentru ca a fost lansat mai recent si pentru ca e ceva mai nou, mai diferit de
celelalte medicamente privitor la design si prezentare, ambalare.
Produsul este ambalat intr-o cutie de plastic de culoare roz cu capac rosu
pentru a fi mai atragatoare pentru copii si pentru a sugera o senzatie de liniste, de
viata fara griji si inocenta infantila.Cutia de carton in care se afla cutia cu pastile
si prospectul este tot de culoare roz , iar scrisul este de culoare visinie . Aici sunt
inscrise indicatiile despre medicament, modul de administrare si compozitia
medicamen-tului.

2.2.2.Eticheta

Eticheta este de culoare alba si pe ea se afla imaginea lui baby Prepex si


numele produsului , indicatiile , numele firmei producatoare scris cu litere mari de
tipar pe verticala cu culoare visinie,aprobare legala si termenul de garantie care
este de 3 ani.Grafica este atractiva pentru o promovare cat mai buna a produsului.

2.2.3.Linia de produse

Linia de produse din care face parte PREPEX2 o reprezinta medicamentele


din oua de prepelita, linia produselor naturale miraculoase PREPEX.

2.2.4.Ciclul de viata al produsului

1.Lansarea

Prepex 2 a fost lansat in august 2001 si cu toate ca costurile de productie


si in special costurile de promovare , publicitate au fost mari putem spune ca
rezultatele au fost suficient de bune si am inregistrat un volum de vanzari destul
de mare.Concurenta a fost limitata , avand in vedere ca produsul prezinta caracter
de noutate , iar pretul a fost avantajos in comparatie cu pretul altor medicamente
cu aceeasi utilizare care se vand in farmacii.S-a folosit legat de pret si promovare
strategia penetrarii masive bazata pe pret redus si pe un efort de promovare

48
important. Bugetul promoional a atins cel mai ridicat procentaj din cifra de
afaceri. Promovarea fcut produsului este absolut necesar, n primul rnd
pentru informarea clienilor poteniali asupra existenei noului medicament.S-au
facut prezentri asupra calitii produsului cu obiectivul principal urmrit:
introducerea cumprrii de ncercare, respectiv construirea cererii primare.S-a
cercetat piaa, s-a facut publicitate de informare asupra produsului, aciuni de
marketing direct, promovarea vnzrilor.Desi profitul a fost mai redus la inceput, a
inregistrat o crestere seminificativa in perioada urmatoare.

2.Cresterea

Faza de crestere a marcat penetrarea rapida a produsului pe piata si


cresterea cifrei de afaceri si a profitului. Publicitatea insa a ramas importanta, dar
pe masura ce volumul vanzarilor a crescut, raportul cheltuieli de publicitate a
devenit din ce in ce mai mic.Pretul a ramas acelasi, dar cu toate acestea cererea
a crescut, iar profitul a atins nivelul sau maxim.A fost atras un numar mare de
cumparatori si din localitatile vecine.

3.Maturitatea

Maturitatea este faza care se caracterizeaza prin incetinirea evidenta a


ritmului de crestere a volumului de vanzari sau chiar o stabilizare a acestora si a
profitului.In cadrul ei , cifra de afaceri si beneficiul ating nivelurile maxime.Este
faza care dureaza cel mai mult si in care se afla si Prepex2.Pentru ca produsul
tinde sa devina banal se impune ca el sa fie perfectionat si eventual diversificat,
de aceea s-a mai lucrat la designul produsului si s-au introdus pastilutele de
culoare maro ca de ciocolata pentru a atrage mai mult piata tinta si s-au mai
introdus 10 capsule in plus in cutie,nemodificand si pretul.

4.Declinul

Reprezinta ultima faza a ciclului de viata al produsului, marcand scaderea


continua a vanzarilor si beneficiilor, pana la anularea lor. Cnd vnzrile tind
spre zero, produsul este abandonat rapid i retras de pe pia, fiind nlocuit cu un
nou produs, sub aceeai marc, cerut pe pia sau se poate proceda la
modificarea produsului, abandonarea unor segmente de piata nerentabile.Nevoia

49
unei schimbari va fi mereu la moda.Investitiile de capital au un caracter previzibil
pentru diferite faze ale ciclului de via al produsului.

2.2.5.Marca

Marca firmei Prepex are o importanta deosebita. Ea are mai multe roluri:
prin intermediul sau firma este cunoscuta, producatorul putand fi usor identificat;
produsul este mai usor de identificat, asigurand ca bunul este de
calitate;posibilitati sporite de promovare a produselor firmei; prestigiul produsului
creste; asocierea in mintea clientului a marcii cu caracteristicile produsului.
Marca firmei Prepex Health este urmatoarea:

Cap.3.Configurarea promovarii

Marketerii mpart formele de promovare n patru mari categorii: reclama,


promovarea vnzrilor, relaiile publice i vnzarea personal.

3.1.Reclama

Reclama de baz se va face la posturile de televiziune de maxim audien


(PRO TV, Antena1 ) la anumite ore i pe parcursul unor emisiuni sau filme ce
prezint interes pentru populaia noastr int .

50
De asemenea, spotul publicitar trebuie s fie amuzant, nostim, astfel nct
s capteze atenia, s fie uor de reinut i s ne familiarizeze produsul. Se va
face de asemenea reclam la radio (Contact, Hit, Nord-Est), n reviste si
ziare(Sanatatea, Monitorul,Evenimentul Iasului ) i pe site-ul
www.prepex.com unde sunt prezentate informatii despre firma, oferta de produse
care apare si in catalogul distribuit clientilor, reclama care apare la tv, o pagina cu
reclama care apare in ziare.

3.2.Promovarea vanzarilor

Promovarea vnzrilor const n furnizarea unor stimulente locale i


imediate care s-i motiveze pe clieni aici i acum.

3.3.Relatii publice

Firma Prepex Health acorda o importan deosebit compartimentului de


relaii publice din cadrul firmei, care are urmtoarele funcii: menine relaii
strnse cu presa (prin organizarea de conferine de pres periodice de exemplu),
susine cauze nobile (cum ar fi sprijinirea Fundaiei pentru nlocuirea Testrilor
Medicale pe Animale-FRAME) i sponsorizeaz evenimente culturale.

3.4.Vanzarea personala

Fortele de vanzare din cadrul firmei se ocupa cu contactarea clientilor


potentiali si schimbul de informatii cu acestia, negocierea ofertelor, culegerea de
informatii privind concurenta. Prin intermediul acestor forte de vanzare personala
sau vanzare directa, in cadrul careia se realizeaza un dialog direct intre vanzator
si compara-tor. Evident, vanzatorii priceputi vor putea folosi o mare varietate de
argumente de natura promotionala, iar mesajul va fi receptionat direct de catre
potentialul cumparator.

3.5.Instrumente de promovare

Se folosesc urmatoarele instrumente de promovare:


-Televiziunea. Spotul pubicitar este difuzat pe posturile Pro Tv si Antena 1;
-.Reviste. Revista Sanatatea are o pagina alocata reclamei produsului
Prepex1 si firmei;
-Ziarele Monitorul si Evenimentul Iasului, cu aceeasi pagina;

51
-Radio :Contact , Hit , Nord-Est care prezinta pe fundal muzical o reclama
la Prepex2 cu sloganul Ofera-i copilului tau sanatatea si energia de care are
nevoie.Alege ce-I mai bun.

Obiectiv Instrument Media Perioada


80% din Televiziune
segmentul
tinta sa afle Radio
de existenta Ziare locale Pro Tv Iasi, TVR 1 1 august
produselor 2001-1
Hit,Contact,Nord-Est
dupa 3 luni Pliante, octombrie
de la Evenimentul,Monitorul 2001
brosuri
lansare

Televiziune
50% din Radio
segmentul
tinta sa fie Reviste de
interesat de Pro Tv Iasi, TVR 1 1 august
specialitate
produsele 2001-1
Radio Hit,Contact,Nord-
dupa 6 luni Catalog de februarie
de la Est 2002
prezentare
lansare Revista Sanatatea
Organizarea
de prezentari
la magazinul
propriu

30% din Radio Radio Hit, Contact,


segmentul
Brosuri Nord-Est 1 august
tinta sa 2001-1
cumpere Ziare locale Ziarele Evenimentul august 2002
produselor
Iasului, Monitorul
dupa 1 an

Cap.4.Configurarea pretului

52
4.1.Factorii care influenteaza pretul

Printre factorii cei mai importani care influeneaz preul produsului se


afl cererea i costul.

Dac cererea creeaz un plafon( nivel maxim ) pentru preul ce poate fi


acceptat, costul este cel ce stabilete podeaua (nivel minim), deoarece este
obligatorie acoperirea cheltuielilor producerii, distribuiei, vnzrii i obinerea
unui ctig pentru efortul depus i riscul asumat.
Alt factor important ar fi concurena. Dac prin studierea cererii i a
costului se estimeaz limitele maxime i minime ale preului, prin studierea
celorlalte oferte i previziunea posibilelor reacii ale concurenilor se restrnge
marja de variaie a preului. Aceast analiz trebuie fcut, pe ct posibil, i prin
prisma intereselor i reaciilor clienilor. Dup ce s-a stabilit astfel cu
aproximaie limitele sau coordonatele preului, trebuie s verificm dac preul
propus de noi se apropie de preul psihologic sau preul de acceptabilitate (preul
pe care populaia int este dispus s-l plteasc pentru achiziionarea unui
produs).
In vederea stabilirii pretului se va tine cont de informatiile furnizate de
sectorul financiar si comercial legate in special de costuri, informatii care vor fi
corelate cu profitul dorit sau anticipat,cu valoarea si calitatea oferite clientului.

4.2.Strategia de pret si nivelul lui

Adoptarea unei strategii de pret adecvate este de o reala importanta pentru


firma, pretul initial formandu-i consumatorului o anumita imagine despre produs ,
in special privind calitatea , imagine care de multe ori e greu de modificat ulterior.
Intrucat produsele sunt deosebite, de o utilitate superioara, firma isi
propune sa adopte ca strategie de pret politica de penetrare. Obiectivul vizat prin
aceasta strategie este ca pretul la care produsele firmei ajung la clienti sa poata fi
acceptata de acestia, sa nu atinga nivele descurajante. Tot in cadrul politicii de
pret, firma isi propune sa practice preturi promotionale sau reduceri de pret,
oferind doua produse la pretul unuia singur.
Aceasta strategie a preturilor trebuie privita analitic dupa cum urmeaza:
Pret de oferta orientativ;
Pret de oferta fix, determinat pe o anumita perioada de timp(avandu-
se in vedere evolutia inflatiei, costurile de productie, evolutia si
prognoza pietei );

53
Pretul de promovare va urmari castigarea unui anumit segment
,avand in vedere ca produsul este mai deosebit;
Firma va trece in viitor la un pret mai scazut pentru a obtine si
contracte cu vanzari in cantitati mai mari;
Firma ar putea practica si un pret fluctuant, dupa raportul analitic
existent intre cerere si oferta, tinandu-se cont de sezon, criza,
inflatie, concurenta neloiala.
Consideram ca pretul actual de 23.000 lei este foarte avantajos, calitatea
produsului Prepex2 fiind superioara.

Cap.5. Configurarea distributiei

5.1.Extinderea teritoriala si intensitatea retelei de distributie

Se va realiza o distributie proprie si organizata a produselor, deviza firmei


Prepex Health fiind Oricand, oriunde, cat mai buni. Deocamdata exista un singur
magazin in Iasi, dar intentioneaza sa se extinda cu inca un magazin la periferia
Iasului si cateva in afara lui.

5.2.Structura canalelor de distributie

Deocamdata firma foloseste mai mult canale directe de distributie, dar


urmareste ca in viitorul apropiat sa foloseasca comertul mobil cu mijloace de
transport special amenajate practicat in zonele din apropierea Iasului.

Obiectiv Termen Motivatie

54
Alternativa a reclamei
Modalitate de vanzare a
produselor
Participari la targuri si Pot fi intalniti potentiali clienti
expozitii(distributie 1 luna Pot fi contactati potentiali
indirecta) agenti si distribuitori din
strainatate
Sunt facilitate expunerea si
modul de utilizare a
produselor

Promovarea produselor
Se verifica acceptabilitatea
Magazin produselor si reactia
vanzare(distributie --------------- cumparatorilor fata de produs
directa) Comunicare orala directa
intre vanzator si potentialul
client

CUPRINS:

Rezumat introductiv....................................................................................................1

Cap.1.Analiza pietei ....................................................................................................2

1.2.Caracterizare si evaluare ...................................................................................2


55
1.2.1.Caracterizarea cererii ..............................................................................2
1.2.2.Indicatori globali ........................................................................................3
1.3.Segmentarea pietei ..........................................................................................4
1.3.1.Harta segmentelor .....................................................................................4
1.4.Piata tinta............................................................................................................6
Cap.2.Configuarea produsului .................................................................................7
2.1.Atribute.................................................................................................................7
2.1.1.Oul de prepelita .........................................................................................7
2.1.2.Caracteristicile fizice si functiile produsului PREPEX2 ................9
2.2.Sistemul de sustinere ....................................................................................10
2.2.1.Numele si ambalajul ...............................................................................10
2.2.2.Eticheta......................................................................................................10
2.2.3.Linia de produse ......................................................................................10
2.2.4.Ciclul de viata al produsului ................................................................11
Cap.3.Configurarea promovarii .............................................................................13
3.1.Reclama.............................................................................................................13
3.2.Promovarea vanzarilor ..................................................................................14
3.3.Relatii publice ..................................................................................................14
3.4.Vanzarea personala .......................................................................................14
3.5.Instrumente de promovare ...........................................................................14
Cap.4.Configurarea pretului ...................................................................................16
4.1.Factorii care influenteaza pretul ................................................................16
4.2.Strategia de pret si nivelul lui ....................................................................16
Cap.5. Configurarea distributiei ............................................................................17
5.1.Extinderea teritoriala si intensitatea retelei de distributie ...............17
5.2.Structura canalelor de distributie ..............................................................17

56