Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECTAREA UNITILOR DE NVARE

Educaie civic, clasa a III-a


Semestrul I
Unitatea de nvare: Lucruri, plante, animale, persoane
Nr. de ore: 8 ore
Detalieri de Competene Activiti de nvare Resurse Evaluare Observaii
coninut specifice
Ce sunt 2.1 realizarea, n grupuri mici, a unei liste de Locul de Observarea
lucrurile? 2.2 lucruri utile ntr-o situaie dat (de exemplu, desfurare: sala sistematic
3.1 pentru o or de curs, o drumeie, o insul de clas probe orale
pustie) i discutarea atitudinilor posibile fa de Resurse probe scrise
lucrurile menionate materiale: probe
punerea elevilor n situaia de a-i exprima manualul, caietul practice
gnduri, sentimente, atitudini fa de lucruri, de lucru, fie de lucru
plante, animale i de a susine nevoia de calculator, volum teme pentru
lucruri, plante, animale (pornind, de exemplu, cu operele literare, acas
de la imagini, texte, desene animate, filme dicionar, plane, portofoliul
adecvate vrstei elevilor) ilustraii decupate proiectul
exersarea cooperrii n grup pentru rezolvarea din ziare i reviste
unor sarcini simple de lucru, prin mprirea vechi
sarcinilor/responsabilitilor, respectarea Resurse
cerinelor (de lucru, de timp etc.) i prin procedurale:
valorificarea calitilor fiecrui membru al conversaia,
grupului exerciiul,
explicaia,
observarea dirijat,
demonstraia,
dezbaterea
Forme de
organizare a

1
colectivului de
elevi: activitate
frontal, activitate
n perechi,
activitate n echip,
activitate
individual
Ce sunt 2.1 realizarea, n grupuri mici, a unei liste de Locul de Observarea
animalele i 2.2 lucruri utile ntr-o situaie dat (de exemplu, desfurare: sala sistematic
plantele? 3.1 pentru o or de curs, o drumeie, o insul de clas probe orale
pustie) i discutarea atitudinilor posibile fa de Resurse probe scrise
lucrurile menionate materiale: probe
punerea elevilor n situaia de a-i exprima manualul, caietul practice
gnduri, sentimente, atitudini fa de lucruri, de lucru, fie de lucru
plante, animale i de a susine nevoia de calculator, volum teme pentru
lucruri, plante, animale (pornind, de exemplu, cu operele literare, acas
de la imagini, texte, desene animate, filme dicionar, plane, portofoliul
adecvate vrstei elevilor) ilustraii decupate proiectul
exersarea cooperrii n grup pentru rezolvarea din ziare i reviste
unor sarcini simple de lucru, prin mprirea vechi
sarcinilor/responsabilitilor, respectarea Resurse
cerinelor (de lucru, de timp etc.) i prin procedurale:
valorificarea calitilor fiecrui membru al conversaia,
grupului exerciiul,
explicaia,
observarea dirijat,
demonstraia,
dezbaterea
Forme de
organizare a
colectivului de
elevi: activitate
frontal, activitate

2
n perechi,
activitate n echip,
activitate
individual
Ce nseamn 1.1 exerciii de colorare, n desene/contururi date, Locul de Observarea
s fim persoane? 3.1 a imaginilor care nfieaz persoane desfurare: sala sistematic
3.3 exerciii de prezentare, n perechi, a propriei de clas probe orale
persoane (a unor aspecte relevante pentru Resurse probe scrise
identitatea proprie) materiale: probe
realizarea i discutarea, n perechi, a manualul, caietul practice
portretului colegului de banc de lucru, fie de lucru
discuii referitoare la asemnrile i calculator, volum teme pentru
deosebirile dintre persoane cu operele literare, acas
simularea modului n care este necesar s se dicionar, plane, portofoliul
comporte membrii unui grup n rezolvarea unei ilustraii decupate proiectul
sarcini de lucru, atunci cnd membrii grupului din ziare i reviste
au opinii diferite vechi
exersarea cooperrii n grup pentru rezolvarea Resurse
unor sarcini simple de lucru, prin mprirea procedurale:
sarcinilor/responsabilitilor, respectarea conversaia,
cerinelor (de lucru, de timp etc.) i prin exerciiul,
valorificarea calitilor fiecrui membru al explicaia,
grupului observarea dirijat,
demonstraia,
dezbaterea
Forme de
organizare a
colectivului de
elevi: activitate
frontal, activitate
n perechi,
activitate n echip,

3
activitate
individual
Nevoia de 2.1 realizarea, n grupuri mici, a unei liste de Locul de Observarea
lucruri 2.2 lucruri utile ntr-o situaie dat (de exemplu, desfurare: sala sistematic
3.1 pentru o or de curs, o drumeie, o insul de clas probe orale
pustie) i discutarea atitudinilor posibile fa de Resurse probe scrise
lucrurile menionate materiale: probe
recunoaterea unor atitudini fa de lucruri, manualul, caietul practice
fa de plante i animale, pornind de la imagini de lucru, fie de lucru
date, lectura unor poveti, fabule, vizionarea calculator, volum teme pentru
unor desene animate sau filme adecvate vrstei cu operele literare, acas
elevilor, observarea unor comportamente ale dicionar, plane, portofoliul
copiilor i ale adulilor n contexte familiare de ilustraii decupate proiectul
via etc. din ziare i reviste
realizarea, n perechi, la alegerea elevilor, a vechi
unor scurte compuneri, dialoguri, scheme, Resurse
desene, referitoare la modul n care cred elevii procedurale:
c le-ar plcea lucrurilor, plantelor i conversaia,
animalelor s se comporte oamenii cu acestea exerciiul,
punerea elevilor n situaia de a-i exprima explicaia,
gnduri, sentimente, atitudini fa de lucruri, observarea dirijat,
plante, animale i de a susine nevoia de demonstraia,
lucruri, plante, animale (pornind, de exemplu, dezbaterea, jocul
de la imagini, texte, desene animate, filme didactic
adecvate vrstei elevilor) Forme de
exersarea cooperrii n grup pentru rezolvarea organizare a
unor sarcini simple de lucru, prin mprirea colectivului de
sarcinilor/responsabilitilor, respectarea elevi: activitate
cerinelor (de lucru, de timp etc.) i prin frontal, activitate
valorificarea calitilor fiecrui membru al n perechi,
grupului activitate n echip,
activitate
individual

4
Nevoia de 2.1 realizarea, n grupuri mici, a unei liste de Locul de Observarea
plante i animale 2.2 lucruri utile ntr-o situaie dat (de exemplu, desfurare: sala sistematic
3.1 pentru o or de curs, o drumeie, o insul de clas probe orale
pustie) i discutarea atitudinilor posibile fa de Resurse probe scrise
lucrurile menionate materiale: probe
recunoaterea unor atitudini fa de lucruri, manualul, caietul practice
fa de plante i animale, pornind de la imagini de lucru, fie de lucru
date, lectura unor poveti, fabule, vizionarea calculator, volum teme pentru
unor desene animate sau filme adecvate vrstei cu operele literare, acas
elevilor, observarea unor comportamente ale dicionar, plane, portofoliul
copiilor i ale adulilor n contexte familiare de ilustraii decupate proiectul
via etc. din ziare i reviste
realizarea, n perechi, la alegerea elevilor, a vechi
unor scurte compuneri, dialoguri, scheme, Resurse
desene, referitoare la cum anume cred elevii c procedurale:
le-ar plcea lucrurilor, plantelor i animalelor conversaia,
s se comporte oamenii cu acestea exerciiul,
punerea elevilor n situaia de a-i exprima explicaia,
gnduri, sentimente, atitudini fa de lucruri, observarea dirijat,
plante, animale i de a susine nevoia de demonstraia,
lucruri, plante, animale (pornind, de exemplu, dezbaterea
de la imagini, texte, desene animate, filme Forme de
adecvate vrstei elevilor) organizare a
exersarea cooperrii n grup pentru rezolvarea colectivului de
unor sarcini simple de lucru, prin mprirea elevi: activitate
sarcinilor/responsabilitilor, respectarea frontal, activitate
cerinelor (de lucru, de timp etc.) i prin n perechi,
valorificarea calitilor fiecrui membru al activitate n echip,
grupului activitate
individual
Nevoia de 2.1 realizarea, n grupuri mici, a unei liste de Locul de Observarea
ceilali 2.2 lucruri utile ntr-o situaie dat (de exemplu, desfurare: sala sistematic
3.1 pentru o or de curs, o drumeie, o insul de clas probe orale

5
pustie) i discutarea atitudinilor posibile fa de Resurse probe scrise
lucrurile menionate materiale: probe
recunoaterea unor atitudini fa de lucruri, manualul, caietul practice
fa de plante i animale, pornind de la imagini de lucru, fie de lucru
date, lectura unor poveti, fabule, vizionarea calculator, volum teme pentru
unor desene animate sau filme adecvate vrstei cu operele literare, acas
elevilor, observarea unor comportamente ale dicionar, plane, portofoliul
copiilor i ale adulilor n contexte familiare de ilustraii decupate proiectul
via etc. din ziare i reviste
realizarea, n perechi, la alegerea elevilor, a vechi
unor scurte compuneri, dialoguri, scheme, Resurse
desene, referitoare la cum anume cred elevii c procedurale:
le-ar plcea lucrurilor, plantelor i animalelor conversaia,
s se comporte oamenii cu acestea exerciiul,
punerea elevilor n situaia de a-i exprima explicaia,
gnduri, sentimente, atitudini fa de lucruri, observarea dirijat,
plante, animale i de a susine nevoia de demonstraia,
lucruri, plante, animale (pornind, de exemplu, dezbaterea
de la imagini, texte, desene animate, filme Forme de
adecvate vrstei elevilor) organizare a
exersarea cooperrii n grup pentru rezolvarea colectivului de
unor sarcini simple de lucru, prin mprirea elevi: activitate
sarcinilor/responsabilitilor, respectarea frontal, activitate
cerinelor (de lucru, de timp etc.) i prin n perechi,
valorificarea calitilor fiecrui membru al activitate n echip,
grupului activitate
individual
Recapitulare 1.1 exerciii de colorare, n desene/contururi date, Locul de Observarea
2.1 a imaginilor care nfieaz persoane desfurare: sala sistematic
2.2 recunoaterea unor atitudini fa de lucruri, de clas probe orale
3.1 fa de plante i animale, pornind de la imagini Resurse probe scrise
3.3 date, lectura unor poveti, fabule, vizionarea materiale: probe
unor desene animate sau filme adecvate vrstei manualul, caietul practice

6
elevilor, observarea unor comportamente ale de lucru, fie de lucru
copiilor i ale adulilor n contexte familiare de calculator, volum teme pentru
via etc. cu operele literare, acas
activitate independent de completare a unor dicionar, plane, portofoliul
enunuri referitoare la lucruri, plante, animale ilustraii decupate proiectul
(de exemplu, privind lucruri care i reprezint, din ziare i reviste
preferine, atitudini, comportamente fa de vechi
lucruri, plante, animale) Resurse
punerea elevilor n situaia de a-i exprima procedurale:
gnduri, sentimente, atitudini fa de lucruri, conversaia,
plante, animale i de a susine nevoia de exerciiul,
lucruri, plante, animale (pornind, de exemplu, explicaia,
de la imagini, texte, desene animate, filme observarea dirijat,
adecvate vrstei elevilor) demonstraia,
exersarea cooperrii n grup pentru rezolvarea dezbaterea, jocul
unor sarcini simple de lucru, prin mprirea didactic
sarcinilor/responsabilitilor, respectarea Forme de
cerinelor (de lucru, de timp etc.) i prin organizare a
valorificarea calitilor fiecrui membru al colectivului de
grupului elevi: activitate
implicarea, la nivel de clas, coal sau la frontal, activitate
nivelul comunitii locale, n proiecte simple, n perechi,
pe diferite teme cu coninut moral-civic activitate n echip,
activitate
individual
Evaluare 1.1 Identificarea lucrurilor, plantelor, persoanelor Forma de prob scris
2.1 pe baza imaginilor organizare a
2.2 Completarea textelor lacunare colectivului de
3.1 Formulare de rspunsuri la ntrebri elevi: activitate
3.3 Ilustrarea prin desen a nevoii de lucruri, individual
plante i animale

7
Unitatea de nvare: RELAII, ATITUDINI, COMPORTAMENTE
Nr. de ore: 8 ore
1. Lucrurile 2.1 realizarea, n grupuri mici, a unei liste de lucruri Locul de Observarea
care ne 2.2 utile ntr-o situaie dat (de exemplu, pentru o or desfurare: sala de sistematic
exprim 3.1 de curs, o drumeie, o insul pustie) i discutarea clas probe orale
atitudinilor posibile fa de lucrurile menionate Resurse probe scrise
recunoaterea unor atitudini fa de lucruri, fa materiale: probe
de plante i animale, pornind de la imagini date, manualul, caietul de practice
lectura unor poveti, fabule, vizionarea unor lucru, calculator, fie de lucru
desene animate sau filme adecvate vrstei volum cu operele teme pentru
elevilor, observarea unor comportamente ale literare, dicionar, acas
copiilor i ale adulilor n contexte familiare de plane, ilustraii portofoliul
via etc. decupate din ziare proiectul
activitate independent de completare a unor i reviste vechi
enunuri referitoare la lucruri, plante, animale (de Resurse
exemplu, privind lucruri care i reprezint, procedurale:
preferine, atitudini, comportamente fa de conversaia,
lucruri, plante, animale) exerciiul,
exersarea cooperrii n grup pentru rezolvarea explicaia,
unor sarcini simple de lucru, prin mprirea observarea dirijat,
sarcinilor/responsabilitilor, respectarea demonstraia,
cerinelor (de lucru, de timp etc.) i prin dezbaterea, jocul
valorificarea calitilor fiecrui membru al didactic,
grupului jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului de
elevi: activitate
frontal, activitate
n perechi,
activitate n echip,

8
activitate
individual
2. Relaii i 2.1 realizarea, n grupuri mici, a unei liste de lucruri Locul de Observarea
atitudini fa 2.2 utile ntr-o situaie dat (de exemplu, pentru o or desfurare: sala de sistematic
de lucruri (I) 3.1 de curs, o drumeie, o insul pustie) i discutarea clas probe orale
atitudinilor posibile fa de lucrurile menionate Resurse probe scrise
recunoaterea unor atitudini fa de lucruri, fa materiale: probe
de plante i animale, pornind de la imagini date, manualul, caietul de practice
lectura unor poveti, fabule, vizionarea unor lucru, calculator, fie de lucru
desene animate sau filme adecvate vrstei volum cu operele teme pentru
elevilor, observarea unor comportamente ale literare, dicionar, acas
copiilor i ale adulilor n contexte familiare de plane, ilustraii portofoliul
via etc. decupate din ziare proiectul
activitate independent de completare a unor i reviste vechi
enunuri referitoare la lucruri, plante, animale (de Resurse
exemplu, privind lucruri care i reprezint, procedurale:
preferine, atitudini, comportamente fa de conversaia,
lucruri, plante, animale) exerciiul,
exersarea cooperrii n grup pentru rezolvarea explicaia,
unor sarcini simple de lucru, prin mprirea observarea dirijat,
sarcinilor/responsabilitilor, respectarea demonstraia,
cerinelor (de lucru, de timp etc.) i prin dezbaterea, jocul
valorificarea calitilor fiecrui membru al didactic
grupului Forme de
organizare a
colectivului de
elevi: activitate
frontal, activitate
n perechi,
activitate n echip,
activitate
individual

9
3. Relaii i 2.1 realizarea, n grupuri mici, a unei liste de lucruri Locul de Observarea
atitudini fa 2.3 utile ntr-o situaie dat (de exemplu, pentru o or desfurare: sala de sistematic
de lucruri (II) 3.1 de curs, o drumeie, o insul pustie) i discutarea clas probe orale
3.3 atitudinilor posibile fa de lucrurile menionate Resurse probe scrise
recunoaterea unor atitudini fa de lucruri, fa materiale: probe
de plante i animale, pornind de la imagini date, manualul, caietul de practice
lectura unor poveti, fabule, vizionarea unor lucru, calculator, fie de lucru
desene animate sau filme adecvate vrstei volum cu operele teme pentru
elevilor, observarea unor comportamente ale literare, dicionar, acas
copiilor i ale adulilor n contexte familiare de plane, ilustraii portofoliul
via etc. decupate din ziare proiectul
activitate independent de completare a unor i reviste vechi
enunuri referitoare la lucruri, plante, animale (de Resurse
exemplu, privind lucruri care i reprezint, procedurale:
preferine, atitudini, comportamente fa de conversaia,
lucruri, plante, animale) exerciiul,
exersarea cooperrii n grup pentru rezolvarea explicaia,
unor sarcini simple de lucru, prin mprirea observarea dirijat,
sarcinilor/responsabilitilor, respectarea demonstraia,
cerinelor (de lucru, de timp etc.) i prin dezbaterea, jocul
valorificarea calitilor fiecrui membru al didactic
grupului Forme de
implicarea, la nivel de clas, coal sau la organizare a
nivelul comunitii locale, n proiecte simple, pe colectivului de
diferite teme cu coninut moral-civic elevi: activitate
frontal, activitate
n perechi,
activitate n echip,
activitate
individual
4. Prieteni 2.2 imaginarea unor povestiri privind raporturile Locul de Observarea
necuvnttori persoanei cu lucrurile, cu plantele i animalele, desfurare: sala de sistematic
care valorizeaz atitudini pozitive fa de acestea clas probe orale

10
realizarea, n perechi, la alegerea elevilor, a unor Resurse probe scrise
scurte compuneri, dialoguri, scheme, desene, materiale: probe
referitoare la cum anume cred elevii c le-ar manualul, caietul de practice
plcea lucrurilor, plantelor i animalelor s se lucru, calculator, fie de lucru
comporte oamenii cu acestea volum cu operele teme pentru
punerea elevilor n situaia de a-i exprima literare, dicionar, acas
gnduri, sentimente, atitudini fa de lucruri, plane, ilustraii portofoliul
plante, animale i de a susine nevoia de lucruri, decupate din ziare proiectul
plante, animale (pornind, de exemplu, de la i reviste vechi
imagini, texte, desene animate, filme adecvate Resurse
vrstei elevilor) procedurale:
conversaia,
exerciiul,
explicaia,
observarea dirijat,
demonstraia,
dezbaterea, jocul
didactic,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului de
elevi: activitate
frontal, activitate
n perechi,
activitate n echip,
activitate
individual
5. Atitudini fa 2.1 realizarea, n grupuri mici, a unei liste de lucruri Locul de Observarea
de plante i 2.2 utile ntr-o situaie dat (de exemplu, pentru o or desfurare: sala de sistematic
animale (I) de curs, o drumeie, o insul pustie) i discutarea clas probe orale
atitudinilor posibile fa de lucrurile menionate Resurse probe scrise
materiale:

11
recunoaterea unor atitudini fa de lucruri, fa manualul, caietul de probe
de plante i animale, pornind de la imagini date, lucru, calculator, practice
lectura unor poveti, fabule, vizionarea unor volum cu operele fie de lucru
desene animate sau filme adecvate vrstei literare, dicionar, teme pentru
elevilor, observarea unor comportamente ale plane, ilustraii acas
copiilor i ale adulilor n contexte familiare de decupate din ziare portofoliul
via etc. i reviste vechi proiectul
imaginarea unor povestiri privind raporturile Resurse
persoanei cu lucrurile, cu plantele i animalele, procedurale:
care valorizeaz atitudini pozitive fa de acestea conversaia,
realizarea, n perechi, la alegerea elevilor, a unor exerciiul,
scurte compuneri, dialoguri, scheme, desene, explicaia,
referitoare la cum anume cred elevii c le-ar observarea dirijat,
plcea lucrurilor, plantelor i animalelor s se demonstraia,
comporte oamenii cu acestea dezbaterea, jocul
punerea elevilor n situaia de a-i exprima didactic
gnduri, sentimente, atitudini fa de lucruri, Forme de
plante, animale i de a susine nevoia de lucruri, organizare a
plante, animale (pornind, de exemplu, de la colectivului de
imagini, texte, desene animate, filme adecvate elevi: activitate
vrstei elevilor) frontal, activitate
n perechi,
activitate n echip,
activitate
individual
6. Atitudini fa 1.2 realizarea, n grupuri mici, a unei liste de lucruri Locul de Observarea
de plante i 2.1 utile ntr-o situaie dat (de exemplu, pentru o or desfurare: sala de sistematic
animale (II) 2.2 de curs, o drumeie, o insul pustie) i discutarea clas probe orale
atitudinilor posibile fa de lucrurile menionate Resurse probe scrise
recunoaterea unor atitudini fa de lucruri, fa materiale: probe
de plante i animale, pornind de la imagini date, manualul, caietul de practice
lectura unor poveti, fabule, vizionarea unor lucru, calculator, fie de lucru
desene animate sau filme adecvate vrstei volum cu operele

12
elevilor, observarea unor comportamente ale literare, dicionar, teme pentru
copiilor i ale adulilor n contexte familiare de plane, ilustraii acas
via etc. decupate din ziare portofoliul
imaginarea unor povestiri privind raporturile i reviste vechi proiectul
persoanei cu lucrurile, cu plantele i animalele, Resurse
care valorizeaz atitudini pozitive fa de acestea procedurale:
realizarea, n perechi, la alegerea elevilor, a unor conversaia,
scurte compuneri, dialoguri, scheme, desene, exerciiul,
referitoare la cum anume cred elevii c le-ar explicaia,
plcea lucrurilor, plantelor i animalelor s se observarea dirijat,
comporte oamenii cu acestea demonstraia,
punerea elevilor n situaia de a-i exprima dezbaterea, jocul
gnduri, sentimente, atitudini fa de lucruri, didactic
plante, animale i de a susine nevoia de lucruri, Forme de
plante, animale (pornind, de exemplu, de la organizare a
imagini, texte, desene animate, filme adecvate colectivului de
vrstei elevilor) elevi: activitate
discutarea, n grupuri mici, a moralei unor frontal, activitate
fabule, a unor proverbe care ilustreaz trsturi n perechi,
ale persoanei activitate n echip,
activitate
individual
7. Recapitulare 1.1 discuii referitoare la asemnrile i deosebirile Locul de Observarea
1.2 dintre persoane desfurare: sala de sistematic
2.1 recunoaterea, n situaii diferite, a trsturilor clas probe orale
2.2 unor personaje (de exemplu, prezentate n Resurse probe scrise
3.1 poveti, fabule, desene animate familiare elevilor) materiale: probe
3.3 exerciii de identificare a trsturilor persoanei manualul, caietul de practice
manifestate n contexte familiare elevilor (la lucru, calculator, fie de lucru
coal, n familie, n grupul de prieteni, n locuri volum cu operele teme pentru
publice) literare, dicionar, acas
plane, ilustraii portofoliul
proiectul

13
ilustrarea prin desen, pictur, modelaj a unor decupate din ziare
comportamente morale/imorale ale unor i reviste vechi
personaje Resurse
recunoaterea unor atitudini fa de lucruri, fa procedurale:
de plante i animale, pornind de la imagini date, conversaia,
lectura unor poveti, fabule, vizionarea unor exerciiul,
desene animate sau filme adecvate vrstei explicaia,
elevilor, observarea unor comportamente ale observarea dirijat,
copiilor i ale adulilor n contexte familiare de demonstraia,
via etc. dezbaterea, jocul
imaginarea unor povestiri privind raporturile didactic,
persoanei cu lucrurile, cu plantele i animalele, jocul de rol
care valorizeaz atitudini pozitive fa de acestea Forme de
punerea elevilor n situaia de a-i exprima organizare a
gnduri, sentimente, atitudini fa de lucruri, colectivului de
plante, animale i de a susine nevoia de lucruri, elevi: activitate
plante, animale (pornind, de exemplu, de la frontal, activitate
imagini, texte, desene animate, filme adecvate n perechi,
vrstei elevilor) activitate n echip,
simularea modului n care este necesar s se activitate
comporte membrii unui grup n rezolvarea unei individual
sarcini de lucru, atunci cnd membrii grupului au
opinii diferite
participarea la jocuri de rol care valorizeaz
relaionarea pozitiv cu copiii care provin din
grupuri etnice, culturale, sociale diferite sau care
au nevoi speciale
implicarea, la nivel de clas, coal sau la
nivelul comunitii locale, n proiecte simple, pe
diferite teme cu coninut moral-civic
8. Evaluare 1.1 Formulare de rspunsuri Forma de prob scris
1.2 Identificarea trsturilor unei persoane organizare a
2.1 colectivului de

14
2.2 Precizarea atitudinii fa de unele lucruri, plante elevi: activitate
3.1 i animale individual
3.3

(Planificarea a fost realizat de prof. nv. primar Tudora Piil.

Auxiliar recomandat: Educaie civic. Caiet de lucru pentru clasa a III-a,

Tudora Piil, Cleopatra Mihilescu / Grupul Editorial ART)

15