Sunteți pe pagina 1din 7

1)Selectatia legaturile chimice care participa la stabilizarea dublului helix de AND:

De hidrogen
hidrofobe

2)Ce factori asigura fidelitatea replicarii(numarului mic de erori in timpul replicarii)?


Principiul complementaritatii
Activitatea 3-5 exonucleazica a AND polimerazei III

3)deosebirile proceselor de replicare si transcriptie


Replicarea ADN-ului:este un process complet(angajeaza intrehul cromozom)
Transcrierea ADN-ului-este un process asimetric(antreneaza doar o catena de ADN-catena
anticodogena)

4)Selectati afirmatiile corecte referitor la ARN:


ARN contine uracil,citozina,adenine si guanine
Cantitatea de ARN in celula variaza

5)Fragmentele Okazaki:
Sunt sintetizate de ADN polimeraza AND dependent III
Sunt unite de catre ADN ligaza

6)Polimorfismul proteinelor
Este determinat de existent a doua sau mai multe gene allele intr-o populatie

7)Selectati enzimele care participa in procesul de reparative a AND-ului


AND-polimerazele
Endonucleazele
AND-ligazele

8)Referitor la translare sunt corecte afirmatiile:


Citirea ARNm are loc in directia 5-3
Sinteza lantului polipeptidic are loc in directia N-C

9)Ce functii indeplinesc enzimele nominalizate in procesul de replicare:


ADN polimeraza ADN dependent I-inlaturarea primerului si inlocuirea cu dezoxiribonucleotide
ARN polimeraza ADN dependent-sinteza primerului
Topoizomerazele-inlaturarea supertorsiunilor ADN

10)Inductia enzimatica(reglarea lac-operonului):


E caracteristica pentru caile catabolice
Necesita prezenta represorului

11)Referitor la structura secundara a ADN-ului(dublul helix)sunt corecte afirmatiile:


Dublul helix reprezinta doua lanturi polinucleotidice rasucite in jurul unui ax comun
Lanturile polinucleotidice sunt complementare
12)ARNr:
Sunt component structural ale ribozomilor
13)Mutatii punctiforme:
Pot fi cauzate de substitutia unei nucleotide cu alta nucleotide
Pot fi determinate de deletii si insertii de nucleotide

14)Modificarile posttranscriptionale ale ARNt(processing-ul ARNt)include:


Modificari covalente ale bazelor azotate(formarea bazelor azotate minore)
Adaugarea la capatul 3 al ARNt a secventei nucleotidice CCA

15) Modificarile posttranscriptionale ale ARNm(processing-ul ARNm)include:


Poliadenilarea capatului 3 al ARNm
Adaugarea la capatul 5 al ARNm a 7-metil-guanozinei

16)Referitor la polimorfismul hemoglobinei sunt corecte afirmatiile:


Polimorifismul hemoglobinei este determinat de existent in populatie a mai multor gene allele
ale lanturilor alfa si beta
HbS reprezinta o variant polimorfa a hemoglobinei determinate de substitutia glutamatului din
pozitia 6 a lantului beta cu valina

17)Referitor la ARNm sunt corecte afirmatiile


Serveste matrita pentru sinteza proteinelor

18)Ce functii indeplinesc enzimele nominalizate in procesul de replicare?


ADN polimeraza ADN dependent III-sinteza catenelor lider si intirziata
Helicaza-scindarea legaturilor de hydrogen dintre bazele azotate complementare
ADN ligaza-legarea fragmentelor Okazaki de pe catena intirziata

19)Polimorfismul proteinelor:
Este determinat de existenta a 2 sau mai multe gene alele intr-o populatie

20)ADN polimeraza ADN dependenta III


Poseda activitate 3-5exonucleazica
Poseda activitate 5-3 polimerazica

21)ARNr
Sunt componente structurale ale ribozomilor
22) Ce tip de activitate catalitica poseda enzimele nominalizate in procesul de replicare?
ADN polimeraza ADN dependenta I-activitate polimerazica in directia 5-3 si exonucleazica in
directia 5-3
ADN polimeraza ADN dependenta III-activitate polimerazica in directia 5-3 si exonucleazica in
directia 3-5;
ARN polimeraza ADN dependenta(primaza)-doar activitate polimerazica in directia 5-3
23)Selectati enzimele care participa in procesul de reparatie a ADN-ului
ADN polimerazele
Endonucleazele
ADN ligazele
24)Referitor la replicare sunt corecte afirmatiile:
Sediul replicarii este nucleul
Forta motrice a procesului este hidroliza pirofosfatului
Angajeaza simultan intregul cromozom

25) Referitor la replicare sunt corecte afirmatiile::


Este un proces simetric(se supun replicarii ambele catene de ADN)
Are loc in faza S a ciclului celular

26)Referitor la grupele sangvine sunt corecte afirmatiile:


Glicoziltransferaza catalizeaza sinteza oligozaharidelor A si B de pe suprafata eritocitelor care
determina proprietatile lor
Cele 4 grupe sangvine sunt determinate de existenta in populatie a 3 gene alele ale
glicoziltransferazei

27)Care este constanta de sedimentare a ribozomului integral si a subunitatilor la procariote


Ribozomul integral-70S
Subunitatea mica-30S
Subunitatea mare-50S

28)Pentru etapa de elongare a biosintezei proteinei sunt necesare:


Complexul de initiere
Enzima transpeptidaza

29)Modificarile posttranslationale includ:


Formarea hidroxiprolinei din proteina
Fosforilarea unor proteine
Metilarea lizinei

30)Referitor la ADN sunt corecte afirmatiile:


Forma clasica B contine 10 perechi de nucleotide la o spira

31)Modificarile posttranscriptionale ale ARNm(processing-ul ARNm)includ


Poliadenilarea capatului 3 al ARNm
Adaugarea la capatul 5 al ARNm a 7-metil-guanozinei

32)Referitor la structura si functiile ribozomilor sunt corecte afirmatiile:


Ribozomii constau din ARNr si proteine
Ribozomii pot disocia reversibil in subunitati

33)Referiot la transcrierea ADN-ului sunt corecte afirmatiile


Se copiaza catena anticodogena
Este un proces incomplet(se transcrie o portiune de ADN-transcriptonul)
34)selectati hormonii care direct influenteaza expresia genelor(prin inductie si represie)
Cortizolul
Tiroxina
Calcitriolul

35)Aminoacil-ARNt-sintetazele
Au capacitatea de autocontrol
Poseda specificitate fata de ARNt si aminoacid

36)trasaturile comune ale replicarii si transcrierii sunt:


Decurg in nucleu
Ca substraturi sunt utilizati nucleozid-trifosfatii

37)Initierea sintezei proteinelor necesita:


GTP
Formil-metionil ARNt

38)Selectati afirmatiile corecte referiotare la nucleozomi:


Reprezinta octamere histonice infasurate cu dublul helix de ADN
Intre histone si ADN se formeaza legaturi ionice

39)referitor la codul genetic sunt corecte afirmatiile:


Unii aminoacizi sunt specificati de mai multi codoni
Codul genetic este colinear

40)Aminoacil-ARNt-sintetazele
Utilizeaza ATP pentru legarea aminoacidului la ARNt
Catalizeaza reactia de activare a aminoacizilor

41)modificarile posttranslationale includ:


Carboxilarea glutamatului
Glicozilarea proteinelor

42)referitor la aminoacil-ARNt-sintetaze sunt corecte afirmatiile:


Recunoasc atit aminoacidul cit si ARNt corespunzator

43)activarea aminoacizilor-afirmatii corecte


Are loc in citozolul celulei
La activarea unui aminoacid se consuma energia a 2 leg.macroergice

44)initierea sintezei proteinelor necesita


ARNm
GTP

45)referitor la procesul de translatie sunt corecte afirmatiile:


Donor de formil pentru metionina este N10-FH4
46)elongarea in biosinteza proteinelor necesita
Peptidiltransferaza
Factorii Tu,Ts,G

47)etapa de elongare in biosinteza proteinelor se caracterizeaza prin:


Formarea legeturilor peptidice
Consumul a 2moli GTP
Deplasarea cu un codon a ribozomului pe ARNm

48)modificarile posttraducere includ


Formarea hidroxiprolinei din prolina
Acetilarea capatului N-terminal
Metilarea lizinei,argininei
Formarea puntilor disulfidice

49)Alegeti inhibitorii sintezei proteice la nivelul transcriptiei


Amanitina
Rifamicina
Rifampicina

50)Alegeti inhibitorii sintezei proteice la nivelul translatiei


Tetracicilina
Puromicina
Streptomicina
Neomicina

51)Care din afirmatii referitor la reglarea expresiei genetice sunt corecte?


Lactoza scade afinitatea represorului pentru operator
Metabolizarea lactozei este dublu reglata(CAP-AMPc,represor-inductor)

52)referitor la replicare sunt corecte afirmatiile


Sediul este nucleul
Replicarea decurge in ambele directii cu aceeasi viteza
Angajeaza simultan intregul cromozom

53)complexul ADN-replicaza cuprinde


Topoizomerazele
ADN-polimeraza
ADN-ligazele

54)fragmentele Okazaki
Necesita praimer pentru sinteza
Sunt reunite de ADN-ligaze
Reunirea fragmentelor necesita consum de ATP
55)ADN-polimeraza(III)
Sinteza catenei e procesiva
Poseda citeva situsuri-pentru ADN,dRTP si catalitic

56) ADN-polimeraza(I)
Indeparteaza primerii prin activitatea sa 5-3 exonucleazica
Adauga dezoxiribonucleotide prin activitatea sa polimerazica

57)transcrierea-afirmatiile corecte
Vizeaza numai anumite protiuni de ADN
Informatia se citeste de pe o singura catena
Necesita prezenta ARN polimerazei

58)Biosinteza ARN-afirmatiile corecte


Ca substrat servesc ribonucleozidtrifosfati
Este un proces procesiv
Forta motrica-hidroliza pirofosfatului

59)ARN-polimeraza la procariote
Prezinta o holoenzima
Subunitatea sigma recunoaste promotorul

60)Afirmatiile corecte referitoare la ARNp LA PROCARIOTE SUNT


Prezinta un pentamer compus din sigma alfa2beta beta
Initierea sintezei necesita prezenta holoenzimei
Poseda centre catalitice(2).de fixare a ADN si a substratelor

61)selectati afirmatiile corecte referitoare la digestia nucleoproteinelor


Acizii nucleici se scindeaza in intestinul subtire
Scindarea acizilor nucleici are loc preponderent hidrolitic sub actiunea DNA-zelor si RNA-zelor
pancreatice

62)selectati compusii chimici care participa la sinteza nucleotidelor purinice


Ribozo-5-fosfat
Derivatii tetrahidrofololatului(THF)
Glicina

63)inozinmonofosfatul(IMP) reprezinta:
Intermediar in sinteza nucleotidelor purinice
Precursor in sinteza AMP-lui si GMP-lui

64) referitor la sinteza AMP-lui din inozinmonofosfat(IMP) sunt corecte afirmatiile


Procesul este inhibat de ATP
Procesul este activat de GTP
65) referitor la sinteza GMP-lui din inozinmonofosfat(IMP)sunt corecte afirmatiile
Procesul necesita NAD+
Sursa de grupare amino pentru GMP este glutamina
Procesul este activat de ATP

66) referitor la reglarea sintezei nucleotidelor purinice sunt corecte afirmatiile


Fosforibozil-pirofosfat-sintetaza(PRPP-sintetaza)este enzima alosterica
Amidofosforiboziltransferaza este enzima reglatoare
Nucleotidele adenilice si guanilice inhiba enzimele reglatoare
67)selectati sursele atomilor inelului pirimidinic
Acidul asparagic
CO2
68)selectati afrimatiile corecte referitoare la sinteza nucleotidelor pirimidinice(formarea
carbomoilfosfatului)
Sursa de grupare amino pentru carbomoilfosfat este glutamina
Carbomoilfosfatul este un compus macroergic
69) referitor la biosinteza dezoxiribonucleotidelor sunt adevarate afirmatiile
Dezoxiribonucleotidele se formeaza prin reducerea ribonucleotidelor
Reactia este catalizata de o reductaza care contine tioredoxina
Tioredoxina este o proteina ce contine 2 grupari-SH
70)selectati afirmatiile corecte referitoare la biosinteza nucleotidelor timidilice:
Precursorul nucleotidelor timidilice este dUMP
Donator de grupare CH3 pentru timina este N5,N10 CH2-THF(tetrahidrofolat)
71) referitor la guta sunt corecte afirmatiile
Principala modificare biochimica in guta este hiperuricemia
Este cauzata de defecte ereditare ale enzimelor implicate in sinteza nucleotidelor purinice
72)selectati manifestarile clinice ale gutei
Artrita gutoasa
Tofi gutosi
nefrolitiaza

S-ar putea să vă placă și