Sunteți pe pagina 1din 1

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI

FACULTATEA DE MANAGEMENT
Piaa Roman, Nr. 6; Tel. +40 21 319.19.00; int. 120, 230,
Fax. + 40 21 319.18.99; e-mail : secretariat@man.ase.ro

Tematica examenului de licen pentru


programul Management (n limba romn)
Nr. TEMA Referina Paginaie
crt. bibliografic
1. Concepte de baz ale managementului: tripla semnificaie [1] Pag. 15-52
a managementului, managementul ca tiina si arta, [3] Pag. 23-29
retrospectiva managementului, procesul de management, [3] Pag. 34-38
funciile managementului, obiectul de studiu al
managementului organizaiei, principiile generale ale
managementului.
3. Procesul decizional: conceptul de decizie si cerintele de [1] Pag. 336-351
rationalitate ale acesteia, tipologia deciziilor
4. Sistemul informaional: definirea subsistemului [3] Pag. 204-217
informaional al organizatiei, componentele sistemului
informaional, importanta si functiile subsistemului
informaional
5 Functiunile organizatiei: conceptul de organizare [1] Pag. 202-223
procesuala, continutul functiunilor organizatiei
6. Structura organizatorica: conceptul de structura [1] Pag. 282-289
organizatorica, componentele structurii organizatorice
7. Manageri: definire, sfera calitatilor, cunostintelor si [1] Pag. 82-89
aptitudinilor managerilor, tipologia managerilor, rolurile [1] Pag. 98-107
managerilor, modaliti de cretere a eficientei muncii. [3] Pag. 366-370
8. Sisteme i metode manageriale generale i specifice de [2] Pag. 368-402
management: Managementul prin obiective,
Managementul prin excepii,
Managementul prin proiecte
9 Metodologia de reproiectare a sistemului decizional al [4] Pag. 180-185
organizaiei
10. Reproiectarea i modernizarea subsistemului [4] Pag. 227-246
informaional: fundamentele teoretico-metodologice ale
conceperii subsistemului informaional-managerial,
etapele reproiectarii sistemului informaional-managerial
11. Reproiectarea subsistemului organizatoric: metodologia [2] Pag. 201-234
reproiectarii structurii organizatorice, metodologia de [4] Pag. 265-269
proiectare a structurii organizatorice, principii de
structurare organizatorica

Nr. REFERINA BIBLIOGRAFIC


crt.
Fundamentele managementului organizaiei, Ediia a III-a,
[1] Burdu E., Popa I.
Editura ProUniversitaria, 2013
[2] Burdu E., Popa I. Metodologii manageriale, Editura ProUniversitaria, 2014
Fundamentele managementului organizaiei, Editura
[3] Nicolescu O., Verboncu I.
Universitar, Bucureti, 2008
[4] Nicolescu O., Verboncu I. Metodologii manageriale, Editura Universitar, Bucureti, 2008