Sunteți pe pagina 1din 10

ARGUMENT

Cursul Reading & Writing ofera diverse oportunitati de invatare, fiind structurat
pe secvente unitare a caror continuitate este asigurata de concentrarea sustinuta asupra abilitatilor
care fac obiectul cursului lectura si redactarea unui text in limba engleza.
Avantajul acestei modalitati de organizare a materiei este organizarea atenta si
eficienta a informatiei referitoare la partea de lectura propriu-zisa si la cea de producere de text
cu forma fixa, astfel incat insusirea notiunilor esentiale in practicarea acestor doua activitati de
invatare sa fie structurata in mod echilibrat si sa permita o acumulare gradata si temeinica a
materiei de studiu.
In mod concret, cursul este conceput pe nivele de studiu, obiectivele sale
depasind prin complexitate exersarea deprinderilor propuse si apropiindu-se de obiectivele
specifice unui curs eterogen, in care exercitiile de lexic, gramatica si conversatie au o pondere
importanta in instruirea completa a elevilor.
Un atuu incontestabil al acestei propuneri pe piata materialelor educationale
destinate orelor de curriculum la decizia scolii (extindere sau optional) se dovedeste, in
consecinta, a fi faptul ca, departe de a fi exclusivist in concentrarea asupra unor anumite directii
precise de invatare, cursul se distinge prin capacitatea sa de focalizare asupra acestor zone
prioritare de interes care vor fi tratate cu seriozitate si profesionalism. Vor fi exersate abilitati de
citire si intelegere a textului citit precum skimming for gist, skimming for overall understanding,
scanning, predicting a topic from visual prompts or clues, reconstructing a text, inferring,
recognising word equivalences, jigsaaw reading etc.
In afara de mentionarea unor pasi concreti in construirea compunerilor literare cu
forma fixa (informal and formal letters, articles, leaflets, notices, interviews, stories, recipes,
advertisements, postcards, film reviews, dicursive essays, news or assessment reports si multe
altele), cursul ofera si modele concrete de astfel de texte sau structuri reunite sub titlul de
Paragraph Plans, fapt care faciliteaza, in mod indiscutabil, intelegerea si asigura o mediere
eficienta intre produsul vizat si obtinerea rezultatului scontat.
Profesorilor le va fi oferita libertatea de a selecta intre diverse sugestii de teme
pentru acasa, incurajandu-si elevii sa produca texte cu care se vor intalni, cu siguranta, in diverse
situatii concrete dincolo de orele de curs. Astfel, monitorizarea permanenta a elevilor va inlesni
acumularea unei experiente cu adevarat utile.
Prin intregul sau format, acest curs optional prezinta avantajul ca poate completa,
cu succes, orice manual selectat spre studiu, devenind un material auxiliar agreabil si instructiv.
PROGRAMA COLAR CLASA A VIII-A
READING & WRITING
by Jenny Dooley & Virginia Evans
- Level 3-

COMPETENTE GENERALE:

1. Dezvoltarea capacitatii de receptare critica a unui text literar;


2. Dezvoltarea aptitudinilor de exprimare scrisa;
3. Cultivarea interesului pentru diverse zone ale creatiei literare;
4. Dezvoltarea capacitatii de a diferentia/ discerne intre stiluri variate de
exprimare/ scriere.

COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE


La sfarsitul clasei a VIII-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VIII-a se
capabil: recomanda urmatoarele activitati:
1.1. sa identifice etapele esentiale in - reconstructia unui text scris;
alcatuirea unui text literar; - exercitii de alegere multipla in vederea
1.2. sa potriveasca paragrafele dintr-un extragerii unor reguli de compozitie a
text cu ideile principale corespondente. textului.
2.1. sa alcatuiasca texte de dimensiuni - redactare de text;
medii si ample pe teme prestabilite; - exercitii de completare a unor fise de
2.2. sa descrie persoane, locuri, lucru.
evenimente

3.1. sa manifeste interes critic pentru - exercitii de evaluare a textelor literare


lectura; lecturate/produse;
3.2. sa isi argumenteze in mod - producere de discurs/ eseu
convingator preferintele pentru unul sau argumentativ
altul dintre textile literare lecturate
4.1. sa realizeze transferul unui text - exercitii in perechi/ grup de parodiere a
standard in texte apartinand unui textelor date;
registru formal/ informal; - portofoliu literar.
4.2. sa isi realizeze propria recuzita de
texte literare, apartinand unor stiluri
diverse, in vederea dramatizarii lor.
TEME:
1. Incursiune in universul tehnicilor de compunere literara;
2. Aventura (auto-)descoperirii;
3. Lumea inconjuratoare cu obiceiurile si traditiile ei;
4. Aspecte culturale din spatiul american si anglo-saxon;
5. Varstele si evolutia mecanismelor gandirii in oglinda propriilor criterii critice
de receptare.

FUNCII DE LIMB:
1. A formula argumente in vederea motivarii opiniilor personale;
2. A exprima indoielii/ sigurantei;
3. A cere si a oferi explicatii;
4. A situa anumitor evenimente/ persoane in spatiu si timp;
5. A compara circumstantele concrete in care se petrec unele evenimente;
6. A convinge publicul prin procedee oratorice;
7. A folosi stilul formal/informal in exprimarea scrisa;
8. A descrie un fenomen/ un sentiment/ un presentiment;
9. A utiliza (auto-)cenzura critica in discutarea anumitor opinii formulate de
partenerii de discutie.

STRUCTURI:

1. Substantivul : cazul;
2. Adjectivul : grade de comparatie, constructii complexe;
3. Verbul : Past Perfect, diateza pasiva, constructii cauzative, vorbirea
directa/indirecta;
4. Prepozitia: Phrasal Verbs;
5. Conjunctia : constructii idiomatice;
6. Frazele Conditionale: Recapitulare.

MODALITI DE EVALUARE

- rspunsuri la ntrebrile profesorului


- dialoguri pe perechi dirijate
- descriere de imagini, prezentare de mini-proiecte pe teme date
- concursuri
- jocuri didactic
- rezolvare de exercitii
- mape
- portofolii-realizare de colaje/desene/hri/imagini
- compunerea de texte literare.
- teste scrise
BIBLIOGRAFIE:

READING & WRITING TARGETS by Jenny Dooley & Virginia Evans


- Level 3 -
Portofoliu realizat de profesor

Prezentari Power Point


COALA GIMNAZIAL RDENI NR.1

DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZ


OPIONAL: READING AND WRITING
CLASA : a VIII-a
NR.ORE/SPT: 1

PLANIFICARE CALENDARISTIC

UNITATEA COMPETENE CONINUTURI NR. SPT. OBS.


DE SPECIFICE ORE
NVARE ALOC.
1. Writing 1.1. sa identifice planning a
Strategies etapele esentiale in composition
alcatuirea unui text techniques for 2
literar; beginnings/endings
I-II
reconstructing a text
recognition of style&
type of writing
linking words/phrases

2. Everyday an article describing a


People 2.2. sa descrie best friend
persoane, locuri, adjectives
evenimente reading for specific
2 III-IV
information
relative clauses

3. What a 2.1. sa alcatuiasca texte an article describing a


Character! de dimensiuni medii si favourite TV character
ample pe teme adjectives 2 V-VI
prestabilite; reading for specific
information

4. From all 3.2. sa isi argumenteze description of


Four Corners in mod convingator senses/crowds/activity
preferintele pentru unul an article describing a
of the World 2 VII-VIII
sau altul dintre textile town/city
literare lecturate
5. Four walls 4.1. sa realizeze description of location
and a roof. transferul unui text an article describing a
standard in texte famous building
apartinand unui the passive
2 IX-X
registru formal/ reading for specific
information
informal;
4.2. sa isi realizeze
propria recuzita de
texte literare,
apartinand unor stiluri
diverse, in vederea
dramatizarii lor.
6. So the Story 1.2. sa potriveasca description of emotion
Goes paragrafele dintr-un a first-person
text cu ideile principale narrative 2 XI-XII
corespondente tenses: past simple,
2.2. sa descrie past continuous, past
persoane, locuri, perfect
evenimente reconstructing a text

7. What a 3.1. sa manifeste description of


Relief! interes critic pentru weather/atmosphere 1 XIII
lectura; a third-person
narrative
3.2. sa isi argumenteze similes
in mod convingator adjectives/adverbes
preferintele pentru unul
sau altul dintre textile
literare lecturate
8. Time to 2.1. sa alcatuiasca texte an article describing a
Celebrate de dimensiuni medii si celebration 1 XIV
ample pe teme formation of adjectives
prestabilite; adjectives with
-ing/-ed
3.1. sa manifeste reading for specific
interes critic pentru information
lectura

SEMESTRUL AL II-LEA
9.Pros and 2.1. sa alcatuiasca texte techniques for
Cons de dimensiuni medii si beginnings/endings 2 XV-XVI
ample pe teme a for-and-against
prestabilite
3.2. sa isi argumenteze article
in mod convingator liking words/phrases
preferintele pentru unul
sau altul dintre textile
literare lecturate
10.A Matter of 1.2. sa potriveasca techniques for
Opinion paragrafele dintr-un beginnings/endings 1 XVII
text cu ideile principale an article giving the
corespondente writers opinion
3.1. sa manifeste reconstructing a text
interes critic pentru
lectura
11. Front Page 3.2. sa isi argumenteze techniques for
News in mod convingator beginnning reports 2 XVIII-
preferintele pentru unul a news report XIX
sau altul dintre textile the passive
literare lecturate direct/reported speech
4.1. sa realizeze recognition of
transferul unui text style/type of writing
standard in texte
apartinand unui
registru formal/
informal;

12.Making a 2.2. sa descrie formal & informal


Judgement persoane, locuri, style
About. evenimente an assessment report 2 XX-XXI
formal/informal
4.2. sa isi realizeze language
propria recuzita de matching topics to
texte literare, paragraphs
apartinand unor stiluri
diverse, in vederea
dramatizarii lor

13. Drop Me a 1.1. sa identifice techniques for


Line etapele esentiale in beginning & ending a
alcatuirea unui text letter 2 XXII-
literar; a letter telling a friend
ones news
XXIII
1.2. sa potriveasca tenses for
paragrafele dintr-un past/recent/current
text cu ideile principale events, plans
corespondente formal/informal
language
matching texts to
visual prompts
14. Wed Love 2.1. sa alcatuiasca texte a letter of invitation to 2 XXIV-
it if You. de dimensiuni medii si a friend XXV
ample pe teme a letter acting/refusing
prestabilite an invitation from a
3.2. sa isi argumenteze relative
in mod convingator error corection
preferintele pentru unul matching topics to
sau altul dintre textile paragraphs
literare lecturate
15.Trouble 2.2. sa descrie unele making suggestions
Shared evenimente pe baza a letter offering advice 1 XXVI
unui suport scris. to a relative
4.1. sa sesizeze conditional- type 2
ordinea/ deviatiile reconstructing a text
logice de
ordine intr-un material
lecturat.

16. Not up to 3.1. sa manifeste formal/informal style


My interes critic pentru making complaint 2 XXVII-
Expectations lectura; a formal letter of XXVIII
complaint
3.2. sa isi argumenteze reading for specific
in mod convingator information
preferintele pentru unul matching topics to
sau altul dintre textile paragraphs
literare lecturate

17. Job 1.2. sa potriveasca a formal letter


Hunting paragrafele dintr-un applying for a job 2 XXIX-
text cu ideile principale -ing form, to+ XXX
corespondente infinitive
2.1. sa alcatuiasca texte verbs with prepositions
de dimensiuni medii si prepositions
ample pe teme reading for specific
prestabilite; information

2.2. sa descrie
persoane, locuri,
evenimente
4.1. sa sesizeze
ordinea/ deviatiile
logice de ordine intr-un
material lecturat.

18. With 2.1. sa alcatuiasca texte a formal transactional 2 XXXI-


Reference de dimensiuni medii si letter requesting XXXII
To. ample pe teme information
prestabilite; error corection
diredt/indirect
4.2. sa isi realizeze questions
propria recuzita de matching text to notes
texte literare, reading for specific
information
apartinand unor stiluri
diverse, in vederea
dramatizarii lor

19. Email me 2.1. sa alcatuiasca texte informal/semi-


de dimensiuni medii si informal/formal style 1 XXXIII
ample pe teme informal/semi-
prestabilite informal/formal emails
2.2. sa descrie unele use of long/short forms
evenimente pe baza everyday language
unui suport scris.

3.1. sa manifeste
interes critic pentru
lectura;

3.2. sa isi argumenteze


in mod convingator
preferintele pentru unul
sau altul dintre textile
literare lecturate
4.1. sa sesizeze
ordinea/ deviatiile
logice de
ordine intr-un material
lecturat.
dramatizarii lor

20. Leave a 1.1. sa identifice a message


message etapele esentiale in use of imperative, 1 XXXIV
alcatuirea unui text participles
literar; reconstructing a text
1.2. sa potriveasca shorter/longer
paragrafele dintr-un sentences
text cu ideile principale
corespondente
2.1. sa alcatuiasca texte
de dimensiuni medii si
ample pe teme
prestabilite
2.2. sa descrie unele
evenimente pe baza
unui suport scris.

3.1. sa manifeste
interes critic pentru
lectura;

4.2. sa isi realizeze


propria recuzita de
texte literare,
apartinand unor stiluri
diverse, in vederea
dramatizarii lor
21. Take a 1.2. sa potriveasca checking of piece of
Look paragrafele dintr-un writing 1 XXXV
text cu ideile principale an announcement
corespondente a message
3.1. sa manifeste use of informal/formal
interes critic pentru register
lectura; changing style

3.2. sa isi argumenteze


in mod convingator
preferintele pentru unul
sau altul dintre textile
literare lecturate

22. To all 2.1. sa alcatuiasca texte identifyinf style


members de dimensiuni medii si a memo 1 XXXVI
ample pe teme use of well-structured
prestabilite sentences
2.2. sa descrie unele reading for specific
evenimente pe baza information
unui suport scris.