Sunteți pe pagina 1din 7

PRECIZRI

PRIVIND NSCRIEREA PENTRU PERFECIONARE PRIN GRADE DIDACTICE


n conformitate cu prevederile Legii educaiei naionale nr. 1/05.01.2011, cu modificrile i
completrile ulterioare i ale Metodologiei privind formarea continu a personalului din nvmntul
preuniversitar, aprobat prin O. M.E.C.T.S. 5561/07.10.2011 cu modificrile i completrile ulterioare,
v transmitem urmtoarele precizri:
1. Perioada de nscriere pentru perfecionarea prin grade didactice (gradul didactic II - seria
2017 2019 i gradul didactic I - seria 2017 -2020) este 01-31 octombrie 2017;
2. Condiiile de nscriere pentru perfecionarea prin grade didactice sunt cele indicate n
Legea educaiei naionale nr. 1/05.01.2011, cu modificrile i completrile ulterioare i Metodologia
privind formarea continu a personalului din nvmntul preuniversitar, aprobat prin
O.M.E.C.T.S. 5561/07.10.2011 cu modificrile i completrile ulterioare;

Pentru susinerea examenului de grad II - sesiunea 2019, se pot nscrie n 2017 cadrele
didactice calificate care ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
ocup o funcie didactic n anul colar 2017 2018;
au obinut definitivatul n sesiunea din 2015 sau n sesiunile anterioare;
au solicitat i efectuat preinspecia (inspecia curent 1) necesar nscrierii la
Examenul pentru obinerea gradului didactic II n anul colar 2016-2017, obinnd cel
puin calificativul Bine";
vor avea la data de 31.08.2019 o vechime efectiv de predare la catedr de minim 4
ani, de la data obinerii definitivatului;
au obinut n ultimii 2 ani colari, premergtori nscrierii, cel puin calificativul "Bine"
la evalurile anuale i inspeciile colare:
nu au fost declarate respinse la probele scrise i orale ale examenului pentru
obinerea gradului didactic II n sesiunea - august 2017.

Pentru susinerea examenului de grad I ( sesiunea 2020) se pot nscrie n 2017 cadrele
didactice calificate care ndeplinesc urmtoarele condiii:
ocup o funcie didactic n anul colar 2017 - 2018;
au obinut gradul didactic II n sesiunea 2016 sau n sesiunile anterioare;
au solicitat i efectuat preinspecia (inspecia curent 1), necesar nscrierii la
examenul pentru acordarea gradului didactic I, n anul colar 2017 - 2018, obinnd
calificativul "Foarte Bine";
vor avea la data finalizrii examenului - 31.08.2020, o vechime efectiv minim de
predare de 4 ani mplinii de la data finalizrii gradului II;
au obinut n ultimii 2 ani colari, premergtori nscrierii, calificativul "Foarte Bine" la
evalurile anuale si inspeciile colare.

3. Cadrele didactice care nu au promovat examenul pentru acordarea gradului didactic II n


sesiunea 2017 (seria 2015 -2017), se vor putea renscrie pentru perfecionarea prin grade

Str. Icoanei nr. 19. Sector 2, Bucuresti


Tel: +40(0)21 21184 85
Fax: +40(0)21 210 48 51
www.ismb.edu.ro
didactice n perioada 1-31 octombrie 2018 prin depunerea unui nou dosar de nscriere i
parcurgerea tuturor etapelor.
4. Cadrele didactice care nu au promovat examenul pentru acordarea gradului didactic I in
sesiunea 2017 (seria 2014 -2017), se vor putea renscrie pentru perfecionarea prin grade
didactice dup un interval de cel puin 2 ani colari prin depunerea unui nou dosar de
nscriere i parcurgerea tuturor etapelor;

5. Conditiile i actele necesare nscrierii pentru perfectionarea prin grade


didactice(gradul didactic II i gradul didactic I) vor fi verificate de ctre directorul unittii de
nvmnt pentru fiecare cadru didactic care solicit nscrierea.(Conducerile unitilor de
nvmnt verific existena i legalitatea documentelor din dosarele de nscriere,
ndeplinirea condiiilor de nscriere, respectarea prevederilor legale).

6. Dosarele cadrelor didactice nscrise n unitatea de nvmnt la examenul pentru


acordarea gradului didactic II sau pentru acordarea gradului didactic I, care
ndeplinesc condiiile legale, vor fi naintate de ctre conducerile unitilor de
nvmnt Inspectoratului colar de sector arondat disciplinei, pentru nregistrarea
nscrierii conform metodologiei.

7. n perioada 1-31 octombrie 2017, cadrele didactice care ndeplinesc condiiile legale
(Conform precizrilor Art. 10 (2.1) din O.M.E.C.T.S. 5561/07.10.2011) i doresc s se nscrie
la examenul pentru acordarea gradului didactic II n sesiunea 2020, pot solicita prin cerere
tip adresat conducerii unitii de nvmnt, efectuarea primei inspecii curente (solicitarea se
face n anul premergtor depunerii dosarului de nscriere). Modelul de cerere poate fi
descrcat de pe site-ul www.ismb.ro. Cererile vor fi depuse la Inspectoratul colar de sector
arondat disciplinei, pentru nregistrarea acestora conform metodologiei.
A

8. In perioada 1-31 octombrie 2017, cadrele didactice care ndeplinesc condiiile legale
Conform precizrilor Art. 29-(2) din O.M.E.C.T.S. 5561/07.10.2011 i doresc s se
nscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic I n seria 2018-2021, vor
solicita efectuarea primei inspecii curente, printr-o cerere tip adresat conducerii
unitii de nvmnt (solicitarea se face n anul premergtor depunerii dosarului de
nscriere). Modelul de cerere poate fi descrcat de pe site-ul www.ismb.ro. Cererile
vor fi depuse la Inspectoratul colar de sector arondat disciplinei, pentru
nregistrarea acestora conform metodologiei.

ARONDAREA DISCIPLINELOR
PENTRU PERFECIONAREA PRIN GRADE DIDACTICE A
PERSONALULUI DIDACTIC DIN NVAMNTUL
PREUNIVERSITAR AL MUNICIPIULUI BUCURETI

Str. Icoanei nr. 19. Sector 2, Bucuresti


Tel: +40(0)21 21184 85
Fax: +40(0)21 210 48 51
www.ismb.edu.ro
SECTORUL I - str. N. TITULESCUNR. 54;Telefon: 021.222.21.60, 021.222.13.14 DISCIPLINE
ARONDA TE : MATEMATICA;
FIZICA;
CHIMIE;
INFORMATICA;
SECTORUL II-str. TUNARI NR.52; Telefon: 021.210.51.45, 021.212.46.67 DISCIPLINE ARONDA TE :
INGINERI (TOATE DISCIPLINELE);
MAITRI INSTRUCTORI (TOATE DISCIPLINELE);
EDUCAIE TEHNOLOGICA;
SECTORUL III-str LUNCA BRADULUI NR.2; Telefon: 021.340.16.13 , 021.340.43.82
DISCIPLINE ARONDA TE : EDUCATOARE;
INVATATOARE;
EDUCAIE FIZICA SI SPORT;
SECTORUL I V - str. EROUMIREA MIOARA LUIZA NR.lA;Telefon: 021.460.21.68, 021.460.38.08 DISCIPLINE
ARONDA T E: INVATAM ANT SPECIAL;
BIOLOGIE;
RELIGIE SI DISCIPLINE TEOLOGICE;
SECTORUL V- str. ION CREANGA NR.6; Telefon: 031.401.69.55 , 021.411.99.85 DISCIPLINE
ARONDA T E: ISTORIE;
CULTURA CIVICA;
GEOGRAFIE ;
DISCIPLINE SOCIO-UMANE ( FILOSOFIF, LOGICA SI
ARGUMENTARE, SOCIOLOGIE, ECONOMIE, EDUCAIE
ANTREPRENORIALA);
DISCIPLINE ECONOMICE;
ARTE PLASTICE(EDUCATIE PLASTICA, EDUCAIE VIZUALA, ARTE
VIZUALE);
MUZICA (EDUCAIE MUZICALA, MUZICA
INSTRUMENTALA, FUNCIE DE INSTRUMENT); PALATE SI
CLUBURI;
PROFESOR IN CENTRE SI CABINETE DE ASISTENTA
PSIHOPEDAGOGICA;
SECTORUL VI str. PETERA DAMBOVICIOAREI NR. 12; Telefon: 021.430.27.77, 021.430.07.64
DISCIPLINE ARONDA TE : LIMBA SI LITERATURA ROMANA ;
LIMBA LATINA;
LIMBI STRINE: LIMBA ENGLEZA, LIMBA FRANCEZA,
LIMBA GERMANA (GERMANA MATERNA), LIMBA
ITALIANA, LIMBA SPANIOLA, LIMBA PORTUGHEZA,
LIMBA JAPONEZA, LIMBA NEOGREACA (GREACA
VECHE), LIMBA MAGHIARA (MAGHIARA MATERNA);
LIMBA RROMANI MATERNA, LITERATURA
UNIVERSALA PROFESOR DOCUMENTARIST

Str. Icoanei nr. 19. Sector 2, Bucuresti


Tel: +40(0)21 21184 85
Fax: +40(0)21 210 48 51
www.ismb.edu.ro
OPISUL DOSARULUI DE NSCRIERE LA EXAMENUL DE ACORDARE A
GRADULUI DIDACTIC II

a. Cererea tip de nscriere, adresat conducerii inspectoratului colar, n care


candidaii vor nominaliza instituia de nvmnt centru de perfecionare la care
doresc s susin examenul (poate fi descrcat de pe site-ul www.ismb.ro );
b. Fisa de nscriere, completat, confirmat de conducerea unitii de nvmnt,
conform anexei 5 la O.M.E.C.T.S. 5561/07.10.2011 (poate fi descrcat de pe site-ul
www.ismb.ro
c. Copii ale urmtoarelor documente certificate conform cu originalul" de ctre conducerea
unitii de nvmnt unde candidatul are norma de baz: buletin/ carte de identitate,
certificatului de natere, certificatului de cstorie n cazul schimbrii numelui de
familie, n caz de divor sau recstorie se depun acte doveditoare suplimentare n
acest sens;
d. Copii ale diplomelor de studii, nsotite de foaia matricol/suplimentul la
diplom, certificateconform cu originalul de ctre conducerea unitii de
nvmnt;
e. Copia de pe certificatul de acordare a definitivrii n nvmnt, semnat pentru
conformitate cu originalul de ctre conducerea colii. n cazul schimbrii
specialitii fa de examenul de definitivare n nvmnt se va depune n copie,
certificat pentru conformitate cu originalul de ctre conducerea colii, diploma
de licen i suplimentul la diplom pentru noua specializare;
f. Dovada privind calificativele acordate la evalurile anuale n ultimii 2 ani colari
(cel puin "bine", modelul de adeverin poate fi descrcat de pe site- ul www.ismb.ro );
g. Dovada privind calificativele acordate la inspeciile colare n ultimii 2 ani colari
(modelul de adeverin poate fi descrcat de pe site- ul www.ismb.ro );
h. Recomandare scris asupra activitii candidatului, din partea Consiliului
profesoral al unitii de nvmnt unde este ncadrat;
i. Copia raportului scris al inspeciei curente efectuate nainte de nscriere,
certificat pentru conformitate cu originalul de ctre conducerea colii;
j. Copia de pe autorizaia de funcionare provizorie/acreditarea scolii pentru
cadrele didactice care funcioneaz n unitile de nvmnt particular,
certificat pentru conformitate cu originalul de ctre conducerea colii.

Str. Icoanei nr. 19. Sector 2, Bucuresti


Tel: +40(0)21 21184 85
Fax: +40(0)21 210 48 51
www.ismb.edu.ro
OPISUL DOSARULUI DE NSCRIERE LA
EXAMENUL DE ACORDARE A GRADULUI
DIDACTIC I

a. Cererea tip de nscriere, adresat conducerii Inspectoratului colar, n care


candidaii vor nominaliza instituia de nvmnt centru de perfecionare la care
doresc s susin examenul (poate fi descrcat de pe site-ul www.ismb.ro);
b. Fia de nscriere, completat, confirmat de conducerea unitii de nvmnt,
conform anexei 11 la O.M.E.C.T.S. 5561/07.10.2011 (poate fi descrcat de pe
site-ul www.ismb.ro);
c. Copii ale urmtoarelor documente certificate conform cu originalul" de ctre conducerea
unitii de nvmnt unde candidatul are norma de baz buletin/ carte de identitate,
certificatului de natere, certificatului de cstorie n cazul schimbrii numelui
de familie, n caz de divor sau recstorie se depun acte doveditoare
suplimentare n acest sens;
d. Copii ale diplomelor de studii, nsotite de foaia matricol/suplimentul la
diplom, certificateconform cu originalul de ctre conducerea unitii de
nvmnt;
e. Copia de pe certificatul de acordare a gradului didactic II, semnat pentru
conformitate cu originalul de ctre conducerea colii; n cazul schimbrii
specialitii fa de examenul de gradul II se va depune n copie, certificat pentru
conformitate cu originalul de ctre conducerea colii, diploma de licen i
suplimentul la diplom pentru noua specializare;
f. Dovada privind calificativele acordate la evalurile anuale n ultimii 2 ani colari
(cel puin "Foarte Bine" - modelul de adeverin poate fi descrcat de pe site- ul
www.ismb.ro );
g. Dovada privind calificativele acordate la inspeciile colare n ultimii 2 ani
colari (cel puin "Foarte Bine" - modelul de adeverin poate fi descrcat de pe
site- ul www.ismb.ro );
h. Recomandare scris asupra activitii candidatului, din partea Consiliului
profesoral al unitii de nvmnt unde este ncadrat;
i. Copia raportului scris al inspeciei curente efectuate nainte de nscriere,
certificat pentru conformitate cu originalul de ctre conducerea colii;
j. Copia de pe autorizaia de funcionare provizorie/acreditarea scolii pentru
cadrele didactice care funcioneaz n unitile de nvmnt particular,
certificat pentru conformitate cu originalul de ctre conducerea colii;

OBSERVAII
Depunerea dosarelor de nscriere precum si cererile pentru preinspecii se
depun n termenul legal, la unitatea colar n care funcioneaz candidatul.
Dup nregistrarea acestora la nivelul unitii de nvmnt, vor fi depuse i
nregistrate la inspectoratele de sector arondate disciplinelor de examen.

Str. Icoanei nr. 19. Sector 2, Bucuresti


Tel: +40(0)21 21184 85
Fax: +40(0)21 210 48 51
www.ismb.edu.ro
Dup depunerea dosarelor de nscriere la examenele de acordare a gradelor
didactice i a cererilor de efectuare a preinspeciei, cadrele didactice vor accesa
site-ul ISMB-ului pentru a consulta planificarea inspeciilor. n situaia n care nu
se regsesc n listele cu planificarea i repartizarea inspeciilor de specialitate
candidaii vor lua legtura cu inspectorul de specialitate/ inspectorul pentru
dezvoltarea resursei umane, n vederea clarificrii situaiei!!!!!!

Dup nscrierea cadrelor didactice la examenle de acordare a gradelor didactice,


pe toat perioada pn la finalizarea examenului, att cadrul didactic ct si
directorul unitii de nvmnt unde functioneaza candidatul, au obligatia s
comunice eventualele schimbri aprute de la nscriere, precum i situaiile n
care nu mai poate fi ndeplinit condiia de vechime la catedr, pn la
susinerea examenului (ex. cadre didactice care ntrerup activitatea pentru
creterea copilului sau prin concedii far plat, respectiv norm didactic
parial), respectiv eventualele sanciuni aplicate cadrelor didactice nscrise la
gradele didactice, care impun amnarea susinerii examenului de grad didactic
pn la ridicarea sanciunii.
> Concediul medical i de maternitate se consider vechime efectiv la catedr!!!
> Concediul pentru creterea copilului si concediul fr plat nu pot fi luate n
considerare pentru stabilirea vechimii efective de predare (perioadele respective
sunt luate n calcul doar pentru stabilirea vechimii n munc/nvmnt).
> Conform Codului muncii, pe perioada concediului de ngrijire a copilului,
contractul individual de munc se suspend i nu poate fi desfurat nicio
activitate de perfecionare (inspecii, colocviu, depunere lucrare, examene).
> Fiele tip de nscriere vor fi completate la toate rubricile de ctre candidat, cu
excepia datelor referitoare la vechime, care vor fi completate de secretariatele
unitilor de nvmnt (care mpreun cu directorul unitii colare rspund de
corectitudinea datelor nscrise).
> n cazul doamnelor cstorite, se va trece n fia de nscriere, n cerere i n tabelul
electronic numele dinaintea cstoriei urmat de numele dobndit prin cstorie,
conform indicaiilor de completare a acestuia n fisa de nscriere.
> Pe coperta dosarului de nscriere, se specific: numele i prenumele candidatului (
aa cum apare n fia de nscriere); unitatea de nvmnt la care este ncadrat;
specialitatea la care va susine examenul ; tipul examenului la care se nscrie
(gradul didactic II, gradul didactic I) i sesiunea de examen; denumire complet a
centrului de perfecionare pentru care opteaz ;
> La primirea dosarelor n unitatea de nvmnt, se vor avea n vedere
urmtoarele:
- documentele din dosar vor fi aezate n ordinea menionat, n informaiile
legate de coninutul dosarului de nscriere;

Str. Icoanei nr. 19. Sector 2, Bucuresti


Tel: +40(0)21 21184 85
Fax: +40(0)21 210 48 51
www.ismb.edu.ro
- pagina a doua a fiei de nscriere are valoare de adeverin de vechime i din
aceasta trebuie, s rezulte clar vechimea efectiv la catedr de la definitivat sau
ultimul grad obinut i pn la 31 august a anului colar n care se finalizeaz
examenul pentru care se nscrie. Se menioneaz explicit perioadele de
ntrerupere a activitii la catedr (concediu cretere copil, concediul far plat,
etc.)
Conducerea unitii de nvmnt rspunde de existena, legalitatea
si corectitudinea datelor din dosarul de nscriere.

Dosarele vor cuprinde toate actele necesare, corect ntocmite i n ordinea precizat.
Se va respecta modelul informaiilor de pe coperta dosarului, prezentat mai jos.

Unitatea colar Categoria de personal (educator, nvtor, profesor...)

(inclusiv numrul de telefon) Specialitatea ( la care se nscrie)...............

Centrul de perfecionare.............................

Gradul didactic(solicitat)..............................

ACESTE INFORMAII VOR FI SCRISE (NU LIPITE) PE

COPERTA DOSARULUI!!!!!!

DOSAR
NUMELE I PRENUMELE (Corect, complet, cu majuscule i iniiala tatlui)
CNP..
GRADUL DIDACTIC .... SESIUNEA................
STUDII ABSOLVITE.
SPECIALITATEA...
LIMBA DE SUSINERE A GRADULUI DIDACTIC
ANUL OBINERII ULTIMULUI GRAD, MEDIA ..
TELEFON / E-MAIL

Str. Icoanei nr. 19. Sector 2, Bucuresti


Tel: +40(0)21 21184 85
Fax: +40(0)21 210 48 51
www.ismb.edu.ro