Sunteți pe pagina 1din 46

Parlamentul Romniei - Lege nr.

215/2001 din 23 aprilie 2001

Legea administraiei publice locale nr. 215/2001


n vigoare de la 23 mai 2001

Consolidarea din data de 13 septembrie 2017 are la baz republicarea din


Monitorul Oficial, Partea I nr. 123 din 20 februarie 2007 i include modificrile
aduse prin urmtoarele acte: OUG 20/2008; L 35/2008; OUG 66/2008; L
131/2008; OUG 105/2009; L 375/2009; L 59/2010; L 264/2011; L 13/2012; L
74/2012; L 133/2012; L 76/2012; L 20/2014; OUG 18/2014; OUG 68/2014; L
115/2015; OUG 14/2015; L 119/2015; L 200/2015; OUG 41/2015; OUG
42/2016; L 32/2017; L 140/2017;
Ultimul amendament n 23 iunie 2017.

CAPITOLUL I
Dispoziii generale

SECIUNEA 1
Regimul general al autonomiei locale

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaz regimul general al autonomiei


locale, precum i organizarea i funcionarea administraiei publice locale.
(2) n sensul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele
semnificaii:
a) activiti de administraie social-comunitar - aciunile prin care se
concretizeaz relaia autoritilor administraiei publice locale cu asociaiile de
proprietari de pe raza unitii administrativ-teritoriale;
b) aglomerri urbane - asociaiile de dezvoltare intercomunitar constituite
pe baz de parteneriat ntre municipii, altele dect cele prevzute la lit. j), i
orae, mpreun cu localitile urbane i rurale aflate n zona de influen;
c) asociaii de dezvoltare intercomunitar - structurile de cooperare cu
personalitate juridic, de drept privat, nfiinate, n condiiile legii, de unitile
administrativ-teritoriale pentru realizarea n comun a unor proiecte de
dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea n comun a unor servicii
publice;
d) autoriti deliberative - consiliul local, consiliul judeean, Consiliul General
al Municipiului Bucureti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-
teritoriale ale municipiilor;
e) autoriti executive - primarii comunelor, oraelor, municipiilor, ai
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al
municipiului Bucureti i preedintele consiliului judeean;
f) consilii locale - consilii comunale, oreneti, municipale i consiliile
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;

1
g) organisme prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes
local sau judeean - denumirea generic ce include:
1. instituii publice i servicii publice nfiinate i organizate prin hotrri ale
autoritilor deliberative, denumite n continuare instituii i servicii publice de
interes local sau judeean;
2. societi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, i regii autonome nfiinate sau reorganizate prin
hotrri ale autoritilor deliberative, denumite n continuare societi
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, i regii autonome de interes local sau judeean;
3. asociaii de dezvoltare intercomunitar;
4. furnizori de servicii sociale, de drept public ori privat, care acord servicii
sociale n condiiile prevzute de lege;
5. asociaii, fundaii i federaii recunoscute ca fiind de utilitate public, n
condiiile legii;
6. operatori de servicii comunitare de utiliti publice locale sau judeene;
h) subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor - sectoarele
municipiului Bucureti sau alte subdiviziuni ale municipiilor, ale cror delimitare
i organizare se fac prin lege;
i) uniti administrativ-teritoriale - comune, orae i judee; n condiiile legii,
unele orae pot fi declarate municipii;
j) zon metropolitan - asociaia de dezvoltare intercomunitar constituit pe
baz de parteneriat ntre capitala Romniei sau municipiile de rangul I ori
municipiile reedin de jude i unitile administrativ-teritoriale aflate n zona
imediat.
Art. 2. - (1) Administraia public n unitile administrativ-teritoriale se
organizeaz i funcioneaz n temeiul principiilor descentralizrii, autonomiei
locale, deconcentrrii serviciilor publice, eligibilitii autoritilor administraiei
publice locale, legalitii i al consultrii cetenilor n soluionarea problemelor
locale de interes deosebit.
(2) Aplicarea principiilor prevzute la alin. (1) nu poate aduce atingere
caracterului de stat naional, unitar i indivizibil al Romniei.
Art. 3. - (1) Prin autonomie local se nelege dreptul i capacitatea efectiv
a autoritilor administraiei publice locale de a soluiona i de a gestiona, n
numele i n interesul colectivitilor locale pe care le reprezint, treburile
publice, n condiiile legii.
(2) Acest drept se exercit de consiliile locale i primari, precum i de
consiliile judeene, autoriti ale administraiei publice locale alese prin vot
universal, egal, direct, secret i liber exprimat.
(3) Dispoziiile alin. (2) nu aduc atingere posibilitii de a recurge la
consultarea locuitorilor prin referendum sau prin orice alt form de participare
direct a cetenilor la treburile publice, n condiiile legii.
(4) Prin colectivitate local se nelege totalitatea locuitorilor din unitatea
administrativ-teritorial.

2
Art. 4. - (1) Autonomia local este numai administrativ i financiar, fiind
exercitat pe baza i n limitele prevzute de lege.
(2) Autonomia local privete organizarea, funcionarea, competenele i
atribuiile, precum i gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparin comunei,
oraului, municipiului sau judeului, dup caz.
Art. 5. - (1) Autoritile administraiei publice locale exercit, n condiiile
legii, competene exclusive, competene partajate i competene delegate.
(2) Autonomia local confer autoritilor administraiei publice locale dreptul
ca, n limitele legii, s aib iniiative n toate domeniile, cu excepia celor care
sunt date n mod expres n competena altor autoriti publice.
Art. 6. - (1) Raporturile dintre autoritile administraiei publice locale din
comune, orae i municipii i autoritile administraiei publice de la nivel
judeean se bazeaz pe principiile autonomiei, legalitii, responsabilitii,
cooperrii i solidaritii n rezolvarea problemelor ntregului jude.
(2) n relaiile dintre autoritile administraiei publice locale i consiliul
judeean, pe de o parte, precum i ntre consiliul local i primar, pe de alt
parte, nu exist raporturi de subordonare.
Art. 7. - Descentralizarea competenelor ctre autoritile administraiei
publice locale se face cu respectarea principiilor i regulilor prevzute de
Legea-cadru a descentralizrii.*)

*) Legea-cadru a descentralizrii nr. 195/2006, publicat n Monitorul Oficial


al Romniei, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006.

Art. 8. - (1) Autoritile administraiei publice centrale vor consulta, nainte


de adoptarea oricrei decizii, structurile asociative ale autoritilor
administraiei publice locale, n toate problemele care le privesc n mod direct,
potrivit legii.
(2) Structurile asociative ale autoritilor administraiei publice locale sunt:
a) Asociaia Comunelor din Romnia;
b) Asociaia Oraelor din Romnia;
c) Asociaia Municipiilor din Romnia;
d) Uniunea Naional a Consiliilor Judeene din Romnia;
e) alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii.
Art. 9. - (1) n cadrul politicii economice naionale, comunele, oraele,
municipiile i judeele au dreptul la resurse financiare proprii, pe care
autoritile administraiei publice locale le stabilesc, le administreaz i le
utilizeaz pentru ndeplinirea competenelor i atribuiilor ce le revin, n
condiiile legii.
(2) Resursele financiare de care dispun autoritile administraiei publice
locale trebuie s fie corelate cu competenele i cu atribuiile prevzute de
lege.
Art. 10. - Autoritile administraiei publice locale administreaz sau, dup
caz, dispun de resursele financiare, precum i de bunurile proprietate public

3
sau privat ale comunelor, oraelor, municipiilor i judeelor, n conformitate cu
principiul autonomiei locale.
Art. 11. - (1) Dou sau mai multe uniti administrativ-teritoriale au dreptul
ca, n limitele competenelor autoritilor lor deliberative i executive, s
coopereze i s se asocieze, n condiiile legii, formnd asociaii de dezvoltare
intercomunitar, cu personalitate juridic, de drept privat i de utilitate public.
Asociaiile de dezvoltare intercomunitar sunt de utilitate public, prin efectul
prezentei legi, prin derogare de la prevederile Ordonanei Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociaii i fundaii, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 246/2005.
(2) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar se constituie n condiiile legii, n
scopul realizrii n comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau
regional ori al furnizrii n comun a unor servicii publice. Zonele metropolitane
i aglomerrile urbane constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale
unitilor administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea
infrastructurilor i a obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Autoritile
deliberative i executive de la nivelul fiecrei uniti administrativ-teritoriale
componente i pstreaz autonomia local, n condiiile legii.
(3) Unitile administrativ-teritoriale au dreptul ca, n limitele competenelor
autoritilor lor deliberative i executive, s coopereze i s se asocieze i cu
uniti administrativ-teritoriale din strintate, n condiiile legii, prin hotrri ale
consiliilor locale sau consiliilor judeene, dup caz.
(4) Pentru protecia i promovarea intereselor lor comune, unitile
administrativ-teritoriale au dreptul de a adera la asociaii naionale i
internaionale, n condiiile legii.
Art. 12. - (1) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar se finaneaz prin
contribuii din bugetele locale ale unitilor administrativ-teritoriale membre,
precum i din alte surse, n condiiile legii.
(2) Guvernul sprijin asocierea unitilor administrativ-teritoriale prin
programe naionale de dezvoltare. Aceste programe sunt finanate anual prin
bugetul de stat i sunt prevzute distinct n cadrul bugetului Ministerului
Administraiei i Internelor, n condiiile legii privind finanele publice locale.
(3) Consiliile judeene pot iniia i derula programe judeene de dezvoltare,
finanate din bugetul local al judeului i prevzute distinct n cadrul acestuia.
Art. 13. - (1) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar sunt conduse de un
consiliu de administraie compus din reprezentani ai unitilor administrativ-
teritoriale componente, desemnai de consiliul local sau de consiliul judeean,
la propunerea primarului, respectiv a preedintelui consiliului judeean, precum
i la propunerea consilierilor locali sau judeeni, dup caz.
(2) Consiliul de administraie este condus de un preedinte ales cu votul
majoritii membrilor si.
(3) Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul de administraie poate
nfiina un aparat tehnic, finanat din resursele asociaiei de dezvoltare
intercomunitar.

4
(4) Organizarea i modul de funcionare a consiliului de administraie i a
aparatului tehnic sunt stabilite prin actul de nfiinare i statutul asociaiei de
dezvoltare intercomunitar, aprobate prin hotrrile consiliilor locale, respectiv
judeene asociate.
Art. 14. - Unitile administrativ-teritoriale pot ncheia ntre ele acorduri i
pot participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la iniierea i la realizarea unor
programe de dezvoltare zonal sau regional, n baza hotrrilor adoptate de
consiliile locale ori judeene, dup caz, n condiiile legii.
Art. 15. - (1) Unitile administrativ-teritoriale limitrofe zonelor de frontier
pot ncheia ntre ele nelegeri de cooperare transfrontalier cu structuri
similare din statele vecine, n condiiile legii.
(2) Unitile administrativ-teritoriale, prin primari, respectiv preedinii
consiliilor judeene, transmit Ministerului Afacerilor Externe, spre avizare
conform, proiectele de nelegeri de cooperare pe care acestea intenioneaz
s le ncheie cu unitile administrativ-teritoriale din alte ri, nainte de
supunerea lor spre adoptare de ctre consiliile locale sau judeene, dup caz.
(3) Prin nelegerile de cooperare transfrontalier pot fi create i pe teritoriul
Romniei organisme care s aib, potrivit dreptului intern, personalitate
juridic. Aceste organisme nu au, n sensul prezentei legi, competene
administrativ-teritoriale.
(4) Unitile administrativ-teritoriale care au ncheiat nelegeri de cooperare
transfrontalier au dreptul s participe n alte state la organismele create prin
respectivele nelegeri, n limita competenelor ce le revin, potrivit legii.
(5) Autoritile administraiei publice locale din Romnia pot ncheia acorduri
de nfrire/cooperare cu autoritile administraiei publice locale din Republica
Moldova pentru realizarea i finanarea unor obiective de investiii ale unitilor
administrativ-teritoriale din Republica Moldova, programe comune culturale,
sportive, de tineret i educaionale, stagii de pregtire profesional i a altor
aciuni care contribuie la dezvoltarea relaiilor de prietenie.
Art. 16. - (1) Iniiativa unitilor administrativ-teritoriale de a coopera i de a
se asocia cu uniti administrativ-teritoriale din strintate, precum i de a
adera la o asociaie internaional a unitilor administrativ-teritoriale va fi
comunicat Ministerului Afacerilor Externe i Ministerului Administraiei i
Internelor.
(2) Proiectele de nelegeri de cooperare pe care unitile administrativ-
teritoriale intenioneaz s le ncheie cu uniti administrativ-teritoriale din alte
ri vor fi transmise spre avizare Ministerului Afacerilor Externe, prin primari,
respectiv preedinii consiliilor judeene, nainte de supunerea lor spre
adoptare de ctre consiliile locale sau consiliile judeene, dup caz.
(3) Avizele prevzute la alin. (2) trebuie emise n termen de 30 de zile de la
primirea solicitrii. n caz contrar se va considera c nu sunt obiecii i
proiectul respectiv poate fi supus spre aprobare consiliului local sau judeean
interesat.
(4) Responsabilitatea privind nelegerile de cooperare ncheiate de unitile
administrativ-teritoriale revine n exclusivitate acestora.

5
Art. 17. - Consiliile locale i consiliile judeene pot hotr asupra participrii
cu capital ori cu bunuri, n numele i n interesul colectivitilor locale pe care
le reprezint, la nfiinarea, funcionarea i dezvoltarea unor organisme
prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes local ori
judeean, n condiiile legii.
Art. 18. - Controlul administrativ i controlul financiar al activitii autoritilor
administraiei publice locale se exercit n limitele i n condiiile prevzute de
lege.
Art. 19. - n unitile administrativ-teritoriale n care cetenii aparinnd
minoritilor naionale au o pondere de peste 20% din numrul locuitorilor,
autoritile administraiei publice locale, instituiile publice aflate n subordinea
acestora, precum i serviciile publice deconcentrate asigur folosirea, n
raporturile cu acetia, i a limbii materne, n conformitate cu prevederile
Constituiei, ale prezentei legi i ale tratatelor internaionale la care Romnia
este parte.
Art. 20. - (1) Comunele, oraele, municipiile i judeele sunt uniti
administrativ-teritoriale n care se exercit autonomia local i n care se
organizeaz i funcioneaz autoriti ale administraiei publice locale.
(2) Comunele pot fi formate din unul sau mai multe sate.
(3) Unele orae pot fi declarate municipii, n condiiile legii.
(4) n municipii se pot crea subdiviziuni administrativ-teritoriale, ale cror
delimitare i organizare se fac potrivit legii.
(5) Autoritile administraiei publice locale se pot constitui i n subdiviziunile
administrativ-teritoriale ale municipiilor. Aceste autoriti exercit atribuiile
prevzute la art. 81 i, respectiv, la art. 83, care se aplic n mod
corespunztor.
Art. 21. - (1) Unitile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept
public, cu capacitate juridic deplin i patrimoniu propriu. Acestea sunt
subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de nregistrare fiscal i ale
conturilor deschise la unitile teritoriale de trezorerie, precum i la unitile
bancare. Unitile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor i
obligaiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care
aparin domeniului public i privat n care acestea sunt parte, precum i din
raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, n condiiile legii.
(2) n justiie, unitile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, dup caz,
de primar sau de preedintele consiliului judeean.
(21) Pentru aprarea intereselor unitilor administrativ-teritoriale, primarul,
respectiv preedintele consiliului judeean, st n judecat ca reprezentant
legal i nu n nume personal.
(3) Primarul, respectiv preedintele consiliului judeean, poate mputernici o
persoan cu studii superioare juridice de lung durat din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeean, sau un avocat care
s reprezinte interesele unitii administrativ-teritoriale, precum i ale
autoritilor administraiei publice locale respective, n justiie.

6
(4) Unitatea administrativ-teritorial are dreptul s beneficieze de acoperirea
cheltuielilor de judecat stabilite n baza hotrrii instanei de judecat, inclusiv
n situaia n care reprezentarea n justiie este asigurat de un consilier juridic
din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeean.
(5) Despgubirile primite de unitile administrativ-teritoriale n urma
hotrrilor pronunate de instanele de judecat se constituie n venituri la
bugetele locale. Despgubirile pe care trebuie s le plteasc unitatea
administrativ-teritorial n urma hotrrilor pronunate de instana de judecat
i rmase definitive sunt asigurate de la bugetul local.
Art. 22. - Delimitarea teritorial a comunelor, oraelor, municipiilor i
judeelor se stabilete prin lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale
acestora se poate efectua numai prin lege i numai dup consultarea
prealabil a cetenilor din unitile administrativ-teritoriale respective prin
referendum, care se organizeaz potrivit legii.

SECIUNEA a 2-a
Autoritile administraiei publice locale

Art. 23. - (1) Autoritile administraiei publice prin care se realizeaz


autonomia local n comune, orae i municipii sunt consiliile locale,
comunale, oreneti i municipale, ca autoriti deliberative, i primarii, ca
autoriti executive. Consiliile locale i primarii se aleg n condiiile prevzute
de legea pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale.
(2) Consiliile locale i primarii funcioneaz ca autoriti ale administraiei
publice locale i rezolv treburile publice din comune, orae i municipii, n
condiiile legii.
Art. 24. - n fiecare jude se constituie un consiliu judeean, ca autoritate a
administraiei publice locale, pentru coordonarea activitii consiliilor
comunale, oreneti i municipale, n vederea realizrii serviciilor publice de
interes judeean. Consiliul judeean este ales n condiiile legii pentru alegerea
autoritilor administraiei publice locale.
Art. 25. - Aleii locali sunt primarul, consilierii locali, preedintele consiliului
judeean i consilierii judeeni. n asigurarea liberului exerciiu al mandatului
lor, acetia ndeplinesc o funcie de autoritate public, beneficiind de
dispoziiile legii penale cu privire la persoanele care ndeplinesc o funcie ce
implic exerciiul autoritii de stat.
Art. 26. - (1) Mandatul primarului, consilierului local, respectiv al
preedintelui consiliului judeean i al consilierului judeean este de 4 ani.
Mandatul se exercit n condiiile legii.
(2) Consiliul local sau consiliul judeean, primarul, precum i preedintele
consiliului judeean ales n cursul unui mandat, ca urmare a dizolvrii
consiliului local sau judeean, respectiv a vacanei postului de primar sau de
preedinte al consiliului judeean, ncheie mandatul precedentei autoriti a
administraiei publice locale.

7
(3) Consiliul local sau consiliul judeean, precum i primarul sau preedintele
consiliului judeean, alei n urma organizrii unor noi uniti administrativ-
teritoriale sau n urma dizolvrii unor consilii, respectiv vacantrii unor posturi
de primari sau de preedini ai consiliilor judeene, i exercit mandatul numai
pn la organizarea urmtoarelor alegeri locale generale.
Art. 27. - n scopul asigurrii autonomiei locale, autoritile administraiei
publice locale au dreptul s instituie i s perceap impozite i taxe locale, s
elaboreze i s aprobe bugetele locale ale comunelor, oraelor, municipiilor i
judeelor, n condiiile legii.

CAPITOLUL II
Consiliile locale

SECIUNEA 1
Constituirea consiliului local

Art. 28. - Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali alei prin vot
universal, egal, direct, secret i liber exprimat, n condiiile stabilite de legea
pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale.
Art. 29. - (1) Numrul membrilor fiecrui consiliu local se stabilete prin
ordin al prefectului, n funcie de numrul locuitorilor comunei, oraului sau
municipiului, conform populaiei dup domiciliu raportate de Institutul Naional
de Statistic la data de 1 ianuarie a anului n curs, dup cum urmeaz:

Num
rul
locui
torilo
Num
r
rul
com
consili
unei
erilor
sau
ai
ora
ului
pn
la
9
1.50
0
ntre
1.50
1 i 11
3.00
0
ntre
3.00
1 i 13
5.00
0
ntre
5.00
1 i 15
10.0
00
ntre 17

8
10.0
01 i
20.0
00
ntre
20.0
01 i 19
50.0
00
ntre
50.0
01 i 21
100.
000
ntre
100.
001
23
i
200.
000
ntre
200.
001
27
i
400.
000
pest
e
31
400.
000

(2) Consiliul General al Municipiului Bucureti este compus din 55 de


consilieri locali.
(3) Numrul membrilor consiliilor locale ale sectoarelor municipiului
Bucureti se stabilete n funcie de numrul locuitorilor sectoarelor respective,
potrivit alin. (1).
Art. 30. - (1) Constituirea consiliilor locale se face n termen de 20 de zile de
la data desfurrii alegerilor, dup ndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) i
(11) din Legea nr. 334/2006 privind finanarea partidelor politice i a
campaniilor electorale, cu modificrile i completrile ulterioare. Convocarea
consilierilor declarai alei pentru edina de constituire se face de ctre
prefect. La edina de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul
su, precum i primarul, chiar dac procedura de validare a mandatului
acestuia nu a fost finalizat.
(2) edina este legal constituit dac particip cel puin dou treimi din
numrul consilierilor alei. n cazul n care nu se poate asigura aceast
majoritate, edina se va organiza, n aceleai condiii, peste 3 zile, la
convocarea prefectului. Dac nici la a doua convocare reuniunea nu este legal
constituit, se va proceda la o nou convocare de ctre prefect, peste alte 3
zile, n aceleai condiii.
(3) n situaia n care consiliul local nu se poate reuni nici la aceast ultim
convocare, din cauza absenei, fr motive temeinice, a consilierilor, prefectul
va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor alei care au lipsit
nemotivat de la cele 3 convocri anterioare, dac acetia nu pot fi nlocuii de

9
supleanii nscrii pe listele de candidai respective, organizndu-se alegeri
pentru completare, n termen de 30 de zile, n condiiile Legii privind alegerea
autoritilor administraiei publice locale.
(4) Ordinul prefectului prin care se declar vacante locurile consilierilor care
au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei n cauz la instana de contencios
administrativ, n termen de 5 zile de la comunicare. Hotrrea instanei este
definitiv.
(5) Absena consilierilor de la edina de constituire este considerat
motivat dac se face dovada c aceasta a intervenit din cauza unei boli care
a necesitat spitalizarea sau a fcut imposibil prezena acestora, a unei
deplasri n strintate n interes de serviciu sau a unor evenimente de for
major.
Art. 31. - (1) Lucrrile edinei de constituire sunt conduse de cel mai n
vrst consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.
(2) Pentru validarea mandatelor, consiliile locale aleg prin vot deschis, dintre
membrii lor, pe ntreaga durat a mandatului, o comisie de validare alctuit
din 3-5 consilieri.
(3) Comisia de validare examineaz legalitatea alegerii fiecrui consilier i
propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.
(4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai
n cazul n care se constat nclcarea condiiilor de eligibilitate sau dac
alegerea consilierului s-a fcut prin fraud electoral, constatat n condiiile
Legii privind alegerea autoritilor administraiei publice locale.
(5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, n ordine alfabetic, cu
votul deschis al majoritii consilierilor prezeni la edin. Persoana al crei
mandat este supus validrii sau invalidrii nu particip la vot.
Art. 311. - (1) Hotrrea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi
atacat de cei interesai la instana de contencios administrativ n termen de 5
zile de la adoptare sau, n cazul celor abseni de la edin, de la comunicare.
(2) Instana de contencios administrativ se pronun n cel mult 30 de zile. n
acest caz, procedura prealabil nu se mai efectueaz, iar hotrrea primei
instane este definitiv.
Art. 32. - (1) Consilierii locali ale cror mandate au fost validate depun n
faa consiliului local urmtorul jurmnt n limba romn: "Jur s respect
Constituia i legile rii i s fac, cu bun-credin, tot ceea ce st n puterile
i priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (oraului, municipiului,
judeului)... Aa s-mi ajute Dumnezeu!"
(2) Consilierii locali care refuz s depun jurmntul sunt considerai
demisionai de drept.
(3) Jurmntul poate fi depus i fr formul religioas.
Art. 33. - n cazul n care consilierul local declarat ales renun la mandat
nainte de validare sau refuz s depun jurmntul, se supune validrii
mandatul primului supleant nscris pe lista partidului politic, a alianei politice
sau a alianei electorale respective, dac pn la validarea mandatului
partidele i alianele politice confirm n scris apartenena la partid. n cazul n

10
care locurile rmase vacante nu pot fi completate cu supleani, conform legii,
iar numrul de consilieri locali se reduce sub jumtate plus unu, se vor
organiza alegeri pariale pentru completare, n termen de 90 de zile.
Art. 34. - (1) Dup validare, n edina de constituire a consiliului local,
consilierii locali depun jurmntul prevzut la art. 32.
(2) Consiliul local se declar legal constituit, dac majoritatea consilierilor
locali validai au depus jurmntul. Constituirea consiliului local se constat
prin hotrre, adoptat cu votul majoritii consilierilor locali validai.
Art. 35. - (1) Dup declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre
membrii si, prin hotrre adoptat cu votul deschis al majoritii consilierilor
locali n funcie, un preedinte de edin, pe o perioad de cel mult 3 luni,
care va conduce edinele consiliului i va semna hotrrile adoptate de
acesta.
(2) Consilierul local ales n condiiile alin. (1) poate fi schimbat din funcie, la
iniiativa a cel puin unei treimi din numrul consilierilor locali, prin votul
majoritii consilierilor locali n funcie.

SECIUNEA a 2-a
Atribuiile consiliului local

Art. 36. - (1) Consiliul local are iniiativ i hotrte, n condiiile legii, n
toate problemele de interes local, cu excepia celor care sunt date prin lege n
competena altor autoriti ale administraiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercit urmtoarele categorii de atribuii:
a) atribuii privind organizarea i funcionarea aparatului de specialitate al
primarului, ale instituiilor i serviciilor publice de interes local i ale societilor
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, i regiilor autonome de interes local;
b) atribuii privind dezvoltarea economico-social i de mediu a comunei,
oraului sau municipiului;
c) atribuii privind administrarea domeniului public i privat al comunei,
oraului sau municipiului;
d) atribuii privind gestionarea serviciilor furnizate ctre ceteni;
e) atribuii privind cooperarea interinstituional pe plan intern i extern.
(3) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprob statutul comunei, oraului sau municipiului, precum i
regulamentul de organizare i funcionare a consiliului local;
b) aprob, n condiiile legii, la propunerea primarului, nfiinarea,
organizarea i statul de funcii ale aparatului de specialitate al primarului, ale
instituiilor i serviciilor publice de interes local, precum i reorganizarea i
statul de funcii ale regiilor autonome de interes local;
c) exercit, n numele unitii administrativ-teritoriale, toate drepturile i
obligaiile corespunztoare participaiilor deinute la societi reglementate de
Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, sau
regii autonome, n condiiile legii.

11
(4) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprob, la propunerea primarului, bugetul local, virrile de credite, modul
de utilizare a rezervei bugetare i contul de ncheiere a exerciiului bugetar;
b) aprob, la propunerea primarului, contractarea i/sau garantarea
mprumuturilor, precum i contractarea de datorie public local prin emisiuni
de titluri de valoare, n numele unitii administrativ-teritoriale, n condiiile
legii;
c) stabilete i aprob impozitele i taxele locale, n condiiile legii;
d) aprob, la propunerea primarului, documentaiile tehnico-economice
pentru lucrrile de investiii de interes local, n condiiile legii;
e) aprob strategiile privind dezvoltarea economic, social i de mediu a
unitii administrativ-teritoriale;
f) asigur realizarea lucrrilor i ia msurile necesare implementrii i
conformrii cu prevederile angajamentelor asumate n procesul de integrare
european n domeniul proteciei mediului i gospodririi apelor pentru
serviciile furnizate cetenilor.
(5) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotrte darea n administrare, concesionarea sau nchirierea bunurilor
proprietate public a comunei, oraului sau municipiului, dup caz, precum i
a serviciilor publice de interes local, n condiiile legii;
b) hotrte vnzarea, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate
privat a comunei, oraului sau municipiului, dup caz, n condiiile legii;
c) avizeaz sau aprob, n condiiile legii, documentaiile de amenajare a
teritoriului i urbanism ale localitilor;
d) atribuie sau schimb, n condiiile legii, denumiri de strzi, de piee i de
obiective de interes public local.
(6) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) asigur, potrivit competenelor sale i n condiiile legii, cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
1. educaia;
2. serviciile sociale pentru protecia copilului, a persoanelor cu handicap, a
persoanelor vrstnice, a familiei i a altor persoane sau grupuri aflate n
nevoie social;
3. sntatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea public;
8. situaiile de urgen;
9. protecia i refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea i punerea n valoare a monumentelor istorice
i de arhitectur, a parcurilor, grdinilor publice i rezervaiilor naturale;
11. dezvoltarea urban;
12. evidena persoanelor;
13. podurile i drumurile publice;

12
14. serviciile comunitare de utilitate public: alimentare cu ap, gaz natural,
canalizare, salubrizare, energie termic, iluminat public i transport public
local, dup caz;
15. serviciile de urgen de tip salvamont, salvamar i de prim ajutor;
16. activitile de administraie social-comunitar;
17. locuinele sociale i celelalte uniti locative aflate n proprietatea unitii
administrativ-teritoriale sau n administrarea sa;
18. punerea n valoare, n interesul comunitii locale, a resurselor naturale
de pe raza unitii administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) hotrte acordarea unor sporuri i altor faciliti, potrivit legii,
personalului sanitar i didactic;
c) sprijin, n condiiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita informri i rapoarte de la primar, viceprimar i de la efii
organismelor prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes
local;
e) aprob construirea locuinelor sociale, criteriile pentru repartizarea
locuinelor sociale i a utilitilor locative aflate n proprietatea sau n
administrarea sa;
f) poate solicita informri i rapoarte specifice de la primar i de la efii
organismelor prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes
local.
(7) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane
juridice romne sau strine, n vederea finanrii i realizrii n comun a unor
aciuni, lucrri, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotrte, n condiiile legii, nfrirea comunei, oraului sau municipiului
cu uniti administrativ-teritoriale din alte ri;
c) hotrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte uniti
administrativ-teritoriale din ar sau din strintate, precum i aderarea la
asociaii naionale i internaionale ale autoritilor administraiei publice locale,
n vederea promovrii unor interese comune.
(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romne sau strine cu
merite deosebite titlul de cetean de onoare al comunei, oraului sau
municipiului, n baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se
stabilesc i condiiile retragerii titlului conferit.
(9) Consiliul local ndeplinete orice alte atribuii stabilite prin lege.
Art. 37. - Persoanele mputernicite s reprezinte interesele unitii
administrativ-teritoriale n societi reglementate de Legea nr. 31/1990,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, regii autonome de interes
local, asociaii de dezvoltare intercomunitar i alte organisme de cooperare
sau parteneriat sunt desemnate prin hotrre a consiliului local, n condiiile
legii, respectndu-se configuraia politic de la ultimele alegeri locale.

13
SECIUNEA a 3-a
Funcionarea consiliului local

Art. 38. - (1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate
fi prelungit, prin lege organic, n caz de rzboi sau catastrof.
(2) Consiliul local i exercit mandatul de la data constituirii pn la data
declarrii ca legal constituit a consiliului nou-ales.
Art. 39. - (1) Consiliul local se ntrunete n edine ordinare, lunar, la
convocarea primarului.
(2) Consiliul local se poate ntruni i n edine extraordinare, la cererea
primarului sau a cel puin unei treimi din numrul membrilor consiliului.
(3) Convocarea consiliului local se face n scris, prin intermediul secretarului
unitii administrativ-teritoriale, cu cel puin 5 zile nainte edinelor ordinare
sau cu cel puin 3 zile nainte de edinele extraordinare. Odat cu notificarea
convocrii, sunt puse la dispoziie consilierilor locali materialele nscrise pe
ordinea de zi.
(4) n caz de for major i de maxim urgen pentru rezolvarea intereselor
locuitorilor comunei, oraului sau municipiului sau n alte situaii stabilite de
regulamentul de organizare i funcionare a consiliului local, convocarea
consiliului local se poate face de ndat.
(5) n invitaia la edin se vor preciza data, ora, locul desfurrii i ordinea
de zi a acesteia.
(6) Ordinea de zi a edinei consiliului local se aduce la cunotin locuitorilor
comunei sau ai oraului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de
publicitate.
(7) n comunele sau oraele n care cetenii aparinnd unei minoriti
naionale au o pondere de peste 20% din numrul locuitorilor ordinea de zi se
aduce la cunotin public i n limba matern a cetenilor aparinnd
minoritii respective.
(8) n toate cazurile convocarea se consemneaz n procesul-verbal al
edinei.
Art. 40. - (1) edinele consiliului local se desfoar legal n prezena
majoritii consilierilor locali n funcie.
(2) Prezena consilierilor locali la edin este obligatorie. Cazurile n care
absena este motivat se stabilesc prin regulamentul de organizare i
funcionare a consiliului local. Consilierul local care absenteaz nemotivat de
dou ori consecutiv este sancionat, n condiiile regulamentului de organizare
i funcionare a consiliului local.
Art. 41. - edinele consiliului local sunt conduse de un preedinte de
edin, ales n condiiile prevzute la art. 35.
Art. 42. - (1) edinele consiliului local sunt publice.
(2) Lucrrile edinelor se desfoar n limba romn. n consiliile locale n
care consilierii locali aparinnd unei minoriti naionale reprezint cel puin o
cincime din numrul total, la edinele de consiliu se poate folosi i limba
matern. n aceste cazuri se va asigura, prin grija primarului, traducerea n

14
limba romn. n toate cazurile, documentele edinelor de consiliu se
ntocmesc n limba romn.
(3) Dezbaterile din edinele consiliului local, precum i modul n care i-a
exercitat votul fiecare consilier local se consemneaz ntr-un proces-verbal,
semnat de preedintele de edin i de secretarul unitii administrativ-
teritoriale.
(4) Preedintele de edin, mpreun cu secretarul unitii administrativ-
teritoriale i asum, prin semntur, responsabilitatea veridicitii celor
consemnate.
(5) La nceputul fiecrei edine, secretarul supune spre aprobare procesul-
verbal al edinei anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, n cadrul edinei,
s conteste coninutul procesului-verbal i s cear menionarea exact a
opiniilor exprimate n edina anterioar.
(6) Procesul-verbal i documentele care au fost dezbtute n edin se
depun ntr-un dosar special al edinei respective, care va fi numerotat,
semnat i sigilat de preedintele de edin i de secretar, dup aprobarea
procesului-verbal.
(7) n termen de 3 zile de la terminarea edinei, secretarul unitii
administrativ-teritoriale afieaz la sediul primriei i, dup caz, pe pagina de
internet a unitii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al
edinei.
Art. 43. - (1) Ordinea de zi a edinelor se aprob de consiliul local, la
propunerea celui care, n condiiile art. 39, a cerut ntrunirea consiliului.
Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care
nu pot fi amnate pn la edina urmtoare, i numai cu votul majoritii
consilierilor locali prezeni. Scoaterea unui proiect de hotrre de pe proiectul
ordinii de zi se face numai cu acordul iniiatorului sau dac acesta nu
ndeplinete condiiile prevzute la art. 44.
(2) n cazul neaprobrii ordinii de zi, n condiiile prevzute la alin. (1), nu se
acord indemnizaia cuvenit consilierilor locali pentru edina respectiv.
Art. 44. - (1) Proiectele de hotrri nscrise pe ordinea de zi a edinei
consiliului local nu pot fi dezbtute dac nu sunt nsoite de raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
care este elaborat n termen de 30 de zile de la nregistrarea proiectului,
precum i de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepia
cazurilor prevzute la art. 39 alin. (2) i (4).
(2) Dac rapoartele prevzute la alin. (1) nu sunt ntocmite n termen de 30
de zile de la nregistrarea proiectului, acestea se consider implicit favorabile.
Art. 45. - (1) n exercitarea atribuiilor ce i revin consiliul local adopt
hotrri, cu votul majoritii membrilor prezeni, n afar de cazurile n care
legea sau regulamentul de organizare i funcionare a consiliului cere o alt
majoritate.
(2) Se adopt cu votul majoritii consilierilor locali n funcie urmtoarele
hotrri ale consiliului local:
a) hotrrile privind bugetul local;

15
b) hotrrile privind contractarea de mprumuturi, n condiiile legii;
c) hotrrile prin care se stabilesc impozite i taxe locale;
d) hotrrile privind participarea la programe de dezvoltare judeean,
regional, zonal sau de cooperare transfrontalier;
e) hotrrile privind organizarea i dezvoltarea urbanistic a localitilor i
amenajarea teritoriului;
f) hotrrile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoriti publice, cu
persoane juridice romne sau strine.
(3) Hotrrile privind patrimoniul se adopt cu votul a dou treimi din
numrul total al consilierilor locali n funcie.
(4) Dac bugetul local nu poate fi adoptat dup dou edine consecutive,
care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfura
pe baza bugetului anului precedent pn la adoptarea noului buget, dar nu
mai trziu de 45 de zile de la data publicrii legii bugetului de stat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I.
(5) Consiliul local stabilete ca unele hotrri s fie luate prin vot secret.
Hotrrile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate ntotdeauna
prin vot secret, cu excepiile prevzute de lege. Procedurile de votare vor fi
stabilite prin regulamentul de organizare i funcionare a consiliului local.
(6) Proiectele de hotrri pot fi propuse de consilieri locali, de primar,
viceprimar sau de ceteni. Redactarea proiectelor se face de cei care le
propun, cu sprijinul secretarului unitii administrativ-teritoriale i al serviciilor
din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 46. - (1) Nu poate lua parte la deliberare i la adoptarea hotrrilor
consilierul local care, fie personal, fie prin so, soie, afini sau rude pn la
gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial n problema supus
dezbaterilor consiliului local, cu excepia situaiilor prevzute la art. 57 alin. (41)
i art. 101 alin. (31).
(2) Hotrrile adoptate de consiliul local cu nclcarea dispoziiilor alin. (1)
sunt nule de drept. Nulitatea se constat de ctre instana de contencios
administrativ. Aciunea poate fi introdus de orice persoan interesat.
Art. 47. - (1) Hotrrile consiliului local se semneaz de preedintele de
edin, ales n condiiile prevzute la art. 35, i se contrasemneaz, pentru
legalitate, de ctre secretar.
(2) n cazul n care preedintele de edin refuz s semneze, hotrrea
consiliului local se semneaz de 3-5 consilieri locali.
(3) n cazul n care preedintele de edin lipsete, la propunerea
consilierilor locali, din rndul acestora este ales un alt preedinte de edin,
prin hotrre adoptat cu votul majoritii consilierilor locali prezeni, care va
conduce edina respectiv. Acesta exercit atribuiile prevzute de lege
pentru preedintele de edin.
Art. 48. - (1) Secretarul unitii administrativ-teritoriale nu va contrasemna
hotrrea n cazul n care consider c aceasta este ilegal. n acest caz, va
depune n scris i va expune consiliului local opinia sa motivat, care va fi
consemnat n procesul-verbal al edinei.

16
(2) Secretarul unitii administrativ-teritoriale va comunica hotrrile
consiliului local primarului i prefectului de ndat, dar nu mai trziu de 10 zile
lucrtoare de la data adoptrii.
(3) Comunicarea, nsoit de eventualele obiecii cu privire la legalitate, se
face n scris de ctre secretar i va fi nregistrat ntr-un registru special
destinat acestui scop.
Art. 49. - (1) Hotrrile cu caracter normativ devin obligatorii i produc
efecte de la data aducerii lor la cunotin public, iar cele individuale, de la
data comunicrii.
(2) Aducerea la cunotin public a hotrrilor cu caracter normativ se face
n termen de 5 zile de la data comunicrii oficiale ctre prefect.
Art. 50. - n unitile administrativ-teritoriale n care cetenii aparinnd unei
minoriti naionale au o pondere de peste 20% din numrul locuitorilor
hotrrile cu caracter normativ se aduc la cunotin public i n limba
matern a cetenilor aparinnd minoritii respective, iar cele cu caracter
individual se comunic, la cerere, i n limba matern.
Art. 51. - (1) n exercitarea mandatului, consilierii locali sunt n serviciul
colectivitii locale.
(2) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului i al aparatului de
specialitate, s pun la dispoziie consilierilor locali, la cererea acestora, n
termen de cel mult 10 zile lucrtoare, informaiile necesare n vederea
ndeplinirii mandatului.
(3) Consilierii locali sunt obligai ca, n ndeplinirea mandatului, s
organizeze periodic ntlniri cu cetenii i s acorde audiene.
(4) Fiecare consilier local, precum i viceprimarul sunt obligai s prezinte un
raport anual de activitate, care va fi fcut public prin grija secretarului.
(5) Pentru participarea la edinele consiliului local i ale comisiilor de
specialitate, consilierul local primete o indemnizaie stabilit n condiiile legii.
(6) Consilierii locali au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le
efectueaz n ndeplinirea mandatului lor, n condiiile legii.
(7) Consiliul local poate hotr diminuarea cuantumului indemnizaiei
prevzute la alin. (5) i a cotei n care se face decontarea conform prevederilor
alin. (6), n concordan cu posibilitile de finanare.
Art. 52. - La lucrrile consiliului local pot asista i lua cuvntul, fr drept de
vot, prefectul, preedintele consiliului judeean sau reprezentanii acestora,
deputaii i senatorii, minitrii i ceilali membri ai Guvernului, secretarii i
subsecretarii de stat, efii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i
ale celorlalte organe centrale din unitile administrativ-teritoriale, n
problemele ce privesc domeniile de responsabilitate a acestor servicii, precum
i persoanele interesate, invitate de primar.
Art. 53. - (1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali alei n consiliile
locale sunt reprezentai la edinele de consiliu de un delegat stesc.
(2) Delegatul stesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de o
adunare steasc, convocat cu cel puin 15 zile nainte de primar. Alegerea
delegatului stesc se desfoar n prezena primarului sau a viceprimarului i

17
a minimum 2 consilieri desemnai prin hotrrea consiliului local. Alegerea
delegatului stesc se face cu majoritatea voturilor celor prezeni la aceast
adunare. La adunarea steasc pot participa toi cetenii cu drept de vot i
domiciliul n satul respectiv.
(3) La discutarea problemelor privind satele respective delegaii steti vor fi
invitai n mod obligatoriu. Votul acestora are caracter consultativ.
(4) Delegatului stesc i sunt aplicabile, n mod corespunztor, prevederile
art. 51 alin. (5) i (6).
Art. 54. - (1) Dup constituire consiliul local i organizeaz comisii de
specialitate, pe principalele domenii de activitate.
(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3) Comisiile de specialitate i aleg cte un preedinte i un secretar.
(4) Comisiile de specialitate analizeaz i avizeaz proiectele de hotrre
din domeniul lor de activitate.
(5) Comisiile de specialitate lucreaz n plen i iau hotrri cu votul
majoritii membrilor lor.
(6) Organizarea, funcionarea i atribuiile comisiilor de specialitate se
stabilesc prin regulamentul de organizare i funcionare a consiliului local,
respectndu-se configuraia politic rezultat n urma alegerilor locale.
(7) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniiativ sau la iniiativa
primarului, dup caz, comisii speciale de analiz i verificare, pe perioad
determinat. Componena comisiei speciale de analiz i verificare, obiectivele
i perioada de desfurare a activitilor acesteia se stabilesc prin hotrre a
consiliului local. Membrii comisiei acioneaz n limitele stabilite prin hotrre.

SECIUNEA a 4-a
Dizolvarea consiliului local

Art. 55. - (1) Consiliul local se dizolv de drept sau prin referendum local.
Consiliul local se dizolv de drept:
a) n cazul n care acesta nu se ntrunete timp de dou luni consecutiv, dei
a fost convocat conform prevederilor legale;
b) n cazul n care nu a adoptat n 3 edine ordinare consecutive nicio
hotrre;
c) n situaia n care numrul consilierilor locali se reduce sub jumtate plus
unu i nu se poate completa prin supleani.
(2) Primarul, viceprimarul, secretarul unitii administrativ-teritoriale, prefectul
sau orice alt persoan interesat poate s sesizeze instana de contencios
administrativ cu privire la cazurile prevzute la alin. (1). Instana analizeaz
situaia de fapt i se pronun cu privire la dizolvarea consiliului local.
Hotrrea instanei este definitiv i se comunic prefectului.
(3) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat n
condiiile legii. Referendumul se organizeaz ca urmare a cererii adresate n
acest sens prefectului de cel puin 25% din numrul cetenilor cu drept de vot
nscrii pe listele electorale ale unitii administrativ-teritoriale.

18
(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevzut la alin. (3) se
suport din bugetul local.
(5) Referendumul local este organizat, n condiiile legii, de ctre o comisie
numit prin ordin al prefectului, compus dintr-un reprezentant al prefectului,
cte un reprezentant al primarului, al consiliului local i al consiliului judeean
i un judector de la judectoria n a crei jurisdicie se afl unitatea
administrativ-teritorial n cauz. Secretarul comisiei este asigurat de instituia
prefectului.
(6) Referendumul este valabil dac s-au prezentat la urne cel puin jumtate
plus unu din numrul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului
local nceteaz nainte de termen dac s-au pronunat n acest sens cel puin
jumtate plus unu din numrul total al voturilor valabil exprimate.
(7) abrogat
(8) Pn la constituirea noului consiliu local, primarul sau, n absena
acestuia, secretarul unitii administrativ-teritoriale va rezolva problemele
curente ale comunei, oraului sau municipiului, potrivit competenelor i
atribuiilor ce i revin, potrivit legii.
(81) n situaia excepional n care primarul se afl n imposibilitatea
exercitrii mandatului n conformitate cu prevederile art. 60 sau art. 69-71,
consiliul local este dizolvat n condiiile alin. (1)-(6), iar funcia de secretar al
unitii administrativ-teritoriale este vacant, prefectul numete prin ordin o
persoan prin detaare n condiiile art. 89 alin. (1) i (2) i, dup caz, art. 92
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, care s exercite atribuiile de secretar al
unitii administrativ-teritoriale pentru a rezolva problemele curente ale
comunei, oraului sau municipiului, pn la ocuparea funciei publice de
conducere de secretar n conformitate cu prevederile legislaiei privind funcia
public i funcionarii publici.
(82) Persoana desemnat potrivit prevederilor alin. (8 1) trebuie s
ndeplineasc condiiile de studii i vechime n specialitatea studiilor n
condiiile prezentei legi i ale legislaiei privind funcia public i funcionarii
publici.
(83) n situaia prevzut la alin. (81), prefectul trebuie s solicite cu celeritate
Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici organizarea concursului pentru
ocuparea funciei de conducere de secretar al comunei, oraului sau
municipiului, dup caz, n condiiile legii.
(84) Numirea n funcia de secretar al comunei, oraului sau municipiului,
dup caz, se face, n situaia prevzut la alin. (8 3), de ctre prefect, la
propunerea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici.
(9) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniiativ sau din iniiativa
primarului, dup caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcionari
publici i ali specialiti, pe perioad determinat. Componena comisiilor
mixte, obiectivele i perioada de desfurare a activitii acestora se stabilesc
prin hotrri ale consiliilor locale. edinele comisiilor mixte sunt publice.

19
Art. 551. - (1) n cazul dizolvrii consiliului local n condiiile art. 55 alin. (1)
lit. a) i b), acesta se reconstituie din membrii supleani, convocarea
consilierilor supleani fiind fcut de ctre prefect.
(2) edina de reconstituire este legal ntrunit dac la aceasta particip un
numr de membri supleani mai mare dect jumtate plus unu din numrul
total al consilierilor din consiliul local respectiv.
(3) Prevederile art. 30 alin. (2) - (5) i ale art. 31-35 se aplic corespunztor.
SECIUNEA a 5-a
Suspendarea mandatului de consilier local

Art. 56. - (1) Mandatul de consilier local se suspend de drept numai n


cazul n care acesta a fost arestat preventiv. Msura arestrii preventive se
comunic de ndat de ctre instana de judecat prefectului care, prin ordin,
n termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constat suspendarea
mandatului.
(2) Suspendarea dureaz pn la ncetarea situaiei prevzute la alin. (1).
Ordinul de suspendare se comunic consilierului local, n termen de maximum
48 de ore de la emiterea ordinului.
(3) n cazul n care consilierul local al crui mandat a fost suspendat a fost
gsit nevinovat, acesta are dreptul la despgubiri, n condiiile legii.

CAPITOLUL III
Primarul i viceprimarul

Art. 57. - (1) Comunele, oraele i municipiile au cte un primar i un


viceprimar, iar municipiile reedin de jude au un primar i 2 viceprimari, alei
n condiiile legii.
(2) Viceprimarul este subordonat primarului i nlocuitorul de drept al
acestuia, care i poate delega atribuiile sale.
(3) Viceprimarul este ales cu votul majoritii consilierilor locali n funcie, din
rndul membrilor acestuia.*)
(4) Schimbarea din funcie a viceprimarului se poate face de consiliul local,
prin hotrre adoptat cu votul a dou treimi din numrul consilierilor n
funcie, la propunerea motivat a primarului sau a unei treimi din numrul
consilierilor locali n funcie.
(41) La deliberarea i adoptarea hotrrilor care privesc alegerea sau
schimbarea din funcie a viceprimarului particip i voteaz consilierul local
care candideaz la funcia viceprimar, respectiv viceprimarul n funcie a crui
schimbare se propune.
(5) Pe durata mandatului, primarul i viceprimarul primesc o indemnizaie
lunar, ca unic form de remunerare a activitii corespunztoare funciei de
primar, respectiv de viceprimar, i care reprezint baza de calcul pentru
stabilirea drepturilor i obligaiilor care se determin n raport cu venitul
salarial. Primarul i viceprimarul nu beneficiaz de sporul de vechime n
munc i nici de alte sporuri prevzute de lege.

20
(6) Durata mandatului constituie vechime n munc i n specialitatea
studiilor absolvite.
(7) Pe durata exercitrii mandatului, viceprimarul i pstreaz statutul de
consilier local, fr a beneficia de indemnizaia aferent acestui statut.

*) Sintagma "membrilor acestuia" se refer la consilierii locali, membri ai


consiliului local.

Art. 58. - (1) Validarea alegerii primarului se face n termen de 20 de zile de


la data desfurrii alegerilor, n camera de consiliu a judectoriei n a crei
raz teritorial se afl comuna sau oraul, de ctre un judector desemnat de
preedintele judectoriei, dup ndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) i (11)
din Legea nr. 334/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Invalidarea alegerii primarului se poate proununa n cazurile prevzute la
art. 31 alin. (4).
Art. 59. - (1) Rezultatul validrii sau invalidrii alegerii primarului se aduce
la cunotin prefectului i se prezint n edina de constituire a consiliului
local sau, dup caz, ntr-o edin extraordinar, de ctre un judector
desemnat de preedintele judectoriei.
(2) n caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea
prefectului, va stabili data alegerilor. Acestea se organizeaz n termen de
maximum 90 de zile de la data invalidrii sau, dup caz, de la data rmnerii
definitive a hotrrii judectoreti, n condiiile legii.
Art. 60. - (1) Primarul depune n faa consiliului local jurmntul prevzut la
art. 32 alin. (1).
(2) Primarul care refuz s depun jurmntul este considerat demisionat de
drept.
Art. 61. - (1) Primarul ndeplinete o funcie de autoritate public.
(2) Primarul asigur respectarea drepturilor i libertilor fundamentale ale
cetenilor, a prevederilor Constituiei, precum i punerea n aplicare a legilor,
a decretelor Preedintelui Romniei, a hotrrilor i ordonanelor Guvernului, a
hotrrilor consiliului local; dispune msurile necesare i acord sprijin pentru
aplicarea ordinelor i instruciunilor cu caracter normativ ale minitrilor, ale
celorlali conductori ai autoritilor administraiei publice centrale, ale
prefectului, precum i a hotrrilor consiliului judeean, n condiiile legii.
(3) Pentru punerea n aplicare a activitilor date n competena sa prin
actele normative prevzute la alin. (2), primarul beneficiaz de un aparat de
specialitate, pe care l conduce.
(4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente
funcionale, n condiiile legii. Compartimentele funcionale ale acestuia sunt
ncadrate cu funcionari publici i personal contractual.
(5) Primarul conduce serviciile publice locale.
Art. 62. - (1) Primarul reprezint unitatea administrativ-teritorial n relaiile
cu alte autoriti publice, cu persoanele fizice sau juridice romne ori strine,
precum i n justiie.

21
(2) Semnul distinctiv al primarului este o earf n culorile drapelului naional
al Romniei.
(3) Earfa va fi purtat, n mod obligatoriu, la solemniti, recepii, ceremonii
publice i la celebrarea cstoriilor.
(4) Modelul earfei se stabilete prin hotrre a Guvernului.
Art. 63. - (1) Primarul ndeplinete urmtoarele categorii principale de
atribuii:
a) atribuii exercitate n calitate de reprezentant al statului, n condiiile legii;
b) atribuii referitoare la relaia cu consiliul local;
c) atribuii referitoare la bugetul local;
d) atribuii privind serviciile publice asigurate cetenilor;
e) alte atribuii stabilite prin lege.
(2) n temeiul alin. (1) lit. a), primarul ndeplinete funcia de ofier de stare
civil i de autoritate tutelar i asigur funcionarea serviciilor publice locale
de profil, atribuii privind organizarea i desfurarea alegerilor, referendumului
i a recensmntului. Primarul ndeplinete i alte atribuii stabilite prin lege.
(3) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezint consiliului local, n primul trimestru, un raport anual privind starea
economic, social i de mediu a unitii administrativ-teritoriale;
b) prezint, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte i informri;
c) elaboreaz proiectele de strategii privind starea economic, social i de
mediu a unitii administrativ-teritoriale i le supune aprobrii consiliului local.
(4) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercit funcia de ordonator principal de credite;
b) ntocmete proiectul bugetului local i contul de ncheiere a exerciiului
bugetar i le supune spre aprobare consiliului local;
c) iniiaz, n condiiile legii, negocieri pentru contractarea de mprumuturi i
emiterea de titluri de valoare n numele unitii administrativ-teritoriale;
d) verific, prin compartimentele de specialitate, corecta nregistrare fiscal
a contribuabililor la organul fiscal teritorial, att a sediului social principal, ct i
a sediului secundar.
(5) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordoneaz realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin
intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor
prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes local;
b) ia msuri pentru prevenirea i, dup caz, gestionarea situaiilor de
urgen;
c) ia msuri pentru organizarea executrii i executarea n concret a
activitilor din domeniile prevzute la art. 36 alin. (6) lit. a) -d);
d) ia msuri pentru asigurarea inventarierii, evidenei statistice, inspeciei i
controlului efecturii serviciilor publice de interes local prevzute la art. 36 alin.
(6) lit. a) -d), precum i a bunurilor din patrimoniul public i privat al unitii
administrativ-teritoriale;
e) numete, sancioneaz i dispune suspendarea, modificarea i ncetarea
raporturilor de serviciu sau, dup caz, a raporturilor de munc, n condiiile

22
legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum i pentru
conductorii instituiilor i serviciilor publice de interes local;
f) asigur elaborarea planurilor urbanistice prevzute de lege, le supune
aprobrii consiliului local i acioneaz pentru respectarea prevederilor
acestora;
g) emite avizele, acordurile i autorizaiile date n competena sa prin lege i
alte acte normative;
h) asigur realizarea lucrrilor i ia msurile necesare conformrii cu
prevederile angajamentelor asumate n procesul de integrare european n
domeniul proteciei mediului i gospodririi apelor pentru serviciile furnizate
cetenilor.
(6) Pentru exercitarea corespunztoare a atribuiilor sale, primarul
colaboreaz cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor i celorlalte
organe de specialitate ale administraiei publice centrale din unitile
administrativ-teritoriale, precum i cu consiliul judeean.
(7) Numirea conductorilor instituiilor i serviciilor publice de interes local se
face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor i criteriilor aprobate
de consiliul local, la propunerea primarului, n condiiile legii. Numirea se face
prin dispoziia primarului, avnd anexat contractul de management.
Art. 64. - (1) n exercitarea atribuiilor de autoritate tutelar i de ofier de
stare civil, a sarcinilor ce i revin din actele normative privitoare la
recensmnt, la organizarea i desfurarea alegerilor, la luarea msurilor de
protecie civil, precum i a altor atribuii stabilite prin lege, primarul acioneaz
i ca reprezentant al statului n comuna sau n oraul n care a fost ales.
(2) n aceast calitate, primarul poate solicita prefectului, n condiiile legii,
sprijinul conductorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale
celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale din unitile
administrativ-teritoriale, dac sarcinile ce i revin nu pot fi rezolvate prin
aparatul de specialitate.
Art. 65. - Primarul poate delega atribuiile ce i sunt conferite de lege i alte
acte normative viceprimarului, secretarului unitii administrativ-teritoriale,
conductorilor compartimentelor funcionale sau personalului din aparatul de
specialitate, precum i conductorilor instituiilor i serviciilor publice de interes
local, n funcie de competenele ce le revin n domeniile respective.
Art. 66. - (1) Primarii comunelor pot nfiina, n limita numrului maxim de
posturi aprobate, un post de consilier al primarului. Primarii oraelor,
municipiilor i ai municipiilor reedin de jude pot nfiina, n limita numrului
maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct, format
din:
a) maximum 2 posturi, la orae i municipii;
b) maximum 4 posturi, la municipii reedin de jude.
(2) Personalul ncadrat pe posturile prevzute la alin. (1) este numit i
eliberat din funcie de ctre primar.

23
(3) Personalul prevzut la alin. (1) i desfoar activitatea n baza unui
contract individual de munc pe durat determinat, ncheiat n condiiile legii,
pe durata mandatului primarului.
(4) Atribuiile personalului prevzut la alin. (1) se stabilesc prin dispoziie a
primarului.
Art. 67. - (1) Primarul general al municipiului Bucureti, asimilat
demnitarului, poate nfiina, n limita numrului maxim de posturi aprobate,
cabinetul primarului general, compartiment distinct, care cuprinde urmtoarele
funcii de execuie de specialitate: director de cabinet, asistent de cabinet,
consilier personal, secretar personal i curier personal.
(11) Numrul maxim de posturi din cabinetul primarului general al
municipiului Bucureti este de 13.
(2) Salarizarea personalului din cadrul cabinetului primarului general al
municipiului Bucureti se va face potrivit cap. II lit. B din anexa nr. 1 la
Ordonana Guvernului nr. 3/2006 privind creterile salariale ce se vor acorda
n anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baz pentru
personalul contractual din sectorul bugetar i personalului salarizat potrivit
anexelor nr. II i III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a
salariilor de baz n sectorul bugetar i a indemnizaiilor pentru persoane care
ocup funcii de demnitate public, aprobat cu modificri prin Legea nr.
323/2006.
Art. 68. - (1) n exercitarea atribuiilor sale primarul emite dispoziii cu
caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dup ce sunt
aduse la cunotin public sau dup ce au fost comunicate persoanelor
interesate, dup caz.
(2) Prevederile art. 48 i ale art. 49 alin. (2) se aplic n mod corespunztor.
Art. 69. - (1) Mandatul primarului este de 4 ani i se exercit pn la
depunerea jurmntului de ctre primarul nou-ales. Mandatul primarului poate
fi prelungit, prin lege organic, n caz de rzboi, calamitate natural, dezastru
sau sinistru deosebit de grav.
(2) Mandatul primarului nceteaz de drept n condiiile legii statutului aleilor
locali, precum i n urmtoarele situaii:
a) dac acesta se afl n imposibilitatea exercitrii funciei datorit unei boli
grave, certificate, care nu permite desfurarea activitii n bune condiii timp
de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic;
b) dac acesta nu i exercit, n mod nejustificat, mandatul timp de 45 de
zile consecutiv.
(3) n cazurile prevzute la alin. (2), prefectul, prin ordin, ia act de ncetarea
mandatului primarului.
(4) Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instana de contencios
administrativ n termen de 10 zile de la comunicare.
(5) Instana de contencios administrativ este obligat s se pronune n
termen de 30 de zile. n acest caz, procedura prealabil nu se mai efectueaz,
iar hotrrea primei instane este definitiv.

24
(6) abrogat
Art. 70. - (1) Mandatul primarului nceteaz ca urmare a rezultatului unui
referendum local avnd ca obiect demiterea acestuia, organizat n condiiile
legii, conform procedurii prevzute la art. 55 alin. (3) - (7).
(2) Referendumul pentru ncetarea mandatului primarului se organizeaz ca
urmare a cererii adresate n acest sens prefectului de locuitorii comunei,
oraului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de ctre acesta a intereselor
generale ale colectivitii locale sau a neexercitrii atribuiilor ce i revin, potrivit
legii, inclusiv a celor pe care le exercit ca reprezentant al statului.
(3) Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele i
prenumele, data i locul naterii, seria i numrul buletinului sau ale crii de
identitate i semntura olograf ale cetenilor care au solicitat organizarea
referendumului.
(4) Organizarea referendumului trebuie s fie solicitat, n scris, de cel puin
25% dintre locuitorii cu drept de vot. Acest procent trebuie s fie realizat n
fiecare dintre localitile componente ale comunei, oraului sau municipiului.
Art. 71. - (1) Mandatul primarului se suspend de drept numai n cazul n
care acesta a fost arestat preventiv. Msura arestrii preventive se comunic
de ndat de ctre instana de judecat prefectului care, prin ordin, n termen
de maximum 48 de ore de la comunicare, constat suspendarea mandatului.
(2) Ordinul de suspendare se comunic, n termen de maximum 48 de ore
de la emitere, primarului.

(3) Suspendarea dureaz pn la ncetarea situaiei prevzute la alin. (1).


(4) Dac primarul suspendat din funcie a fost gsit nevinovat, acesta are
dreptul, n condiiile legii, la plata drepturilor salariale corespunztoare
perioadei n care a fost suspendat.
(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplic i viceprimarului.
Art. 72. - (1) n caz de vacan a funciei de primar, precum i n caz de
suspendare din funcie a acestuia, atribuiile ce i sunt conferite prin prezenta
lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dup caz, de unul dintre
viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majoritii
consilierilor locali n funcie, cu respectarea drepturilor i obligaiilor
corespunztoare funciei, i care va primi o indemnizaie lunar unic egal cu
cea a funciei de primar pe perioada exercitrii funciei.
(2) n situaia prevzut la alin. (1), consiliul local poate delega, prin
hotrre, din rndul membrilor si, un consilier local care va ndeplini temporar
atribuiile viceprimarului, cu respectarea drepturilor i obligaiilor
corespunztoare funciei, i care va primi o indemnizaie lunar unic egal cu
cea a funciei de viceprimar pe perioada exercitrii funciei.
(3) n situaia n care sunt suspendai din funcie, n acelai timp, att
primarul, ct i viceprimarul, consiliul local deleag un consilier local care va
ndeplini att atribuiile primarului, ct i pe cele ale viceprimarului, pn la
ncetarea suspendrii, cu respectarea drepturilor i obligaiilor

25
corespunztoare funciei de primar, i care va primi o indemnizaie lunar
unic egal cu cea a funciei de primar.
CAPITOLUL IV
Instituiile, serviciile publice de interes local i aparatul de specialitate al
primarului

Art. 73. - Consiliile locale pot nfiina i organiza instituii i servicii publice
de interes local n principalele domenii de activitate, potrivit specificului i
nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale i n limita mijloacelor
financiare de care dispun.
Art. 74. - (1) Numirea i eliberarea din funcie a personalului din cadrul
instituiilor i serviciilor publice de interes local se fac de conductorii acestora,
n condiiile legii.
(2) Numirea i eliberarea din funcie a personalului din aparatul de
specialitate al primarului se fac de primar, n condiiile legii.
Art. 75. - Funcionarii din cadrul instituiilor i serviciilor publice de interes
local i din cadrul aparatului de specialitate al primarului se bucur de
stabilitate n funcie, n condiiile legii.
Art. 76. - (1) n raporturile dintre ceteni i autoritile administraiei publice
locale se folosete limba romn.
(2) n unitile administrativ-teritoriale n care cetenii aparinnd unei
minoriti naionale au o pondere de peste 20% din numrul locuitorilor, n
raporturile lor cu autoritile administraiei publice locale, cu aparatul de
specialitate i organismele subordonate consiliului local, acetia se pot adresa,
oral sau n scris, i n limba lor matern i vor primi rspunsul att n limba
romn, ct i n limba matern.
(3) n condiiile prevzute la alin. (2), n posturile care au atribuii privind
relaii cu publicul vor fi ncadrate i persoane care cunosc limba matern a
cetenilor aparinnd minoritii respective.
(4) Autoritile administraiei publice locale vor asigura inscripionarea
denumirii localitilor i a instituiilor publice de sub autoritatea lor, precum i
afiarea anunurilor de interes public i n limba matern a cetenilor
aparinnd minoritii respective, n condiiile prevzute la alin. (2).
(5) Actele oficiale se ntocmesc n mod obligatoriu n limba romn.
Art. 77. - Primarul, viceprimarul, secretarul unitii administrativ-teritoriale i
aparatul de specialitate al primarului constituie o structur funcional cu
activitate permanent, denumit primria comunei, oraului sau municipiului,
care duce la ndeplinire hotrrile consiliului local i dispoziiile primarului,
soluionnd problemele curente ale colectivitii locale.
Art. 771. - (1) Primarul desemneaz funcionarii anume mputernicii s
duc la ndeplinire obligaiile privind comunicarea citaiilor i a altor acte de
procedur, n condiiile Codului de procedur civil.
(2) Dispoziiile alin. (1) sunt aplicabile n mod corespunztor n cazul
primarilor sectoarelor municipiului Bucureti.

26
CAPITOLUL V
Administraia public a municipiului Bucureti

Art. 78. - Municipiul Bucureti este organizat n 6 subdiviziuni administrativ-


teritoriale, numite sectoare.
Art. 79. - (1) Sectoarele municipiului Bucureti au cte un primar i un
viceprimar, iar municipiul Bucureti are un primar general i 2 viceprimari.
(2) Validarea alegerii primarului general al municipiului Bucureti se face de
preedintele Tribunalului Bucureti, n condiiile prezentei legi.
Art. 80. - Autoritile administraiei publice locale din municipiul Bucureti
sunt Consiliul General al Municipiului Bucureti i consiliile locale ale
sectoarelor, ca autoriti deliberative, precum i primarul general al
municipiului Bucureti i primarii sectoarelor, ca autoriti executive, alese n
condiiile legii pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale.
Art. 81. - (1) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureti se
constituie, funcioneaz i pot fi dizolvate n condiiile prevzute de dispoziiile
prezentei legi pentru consiliile locale, care se aplic n mod corespunztor.
(2) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureti exercit, n
principal, urmtoarele atribuii:
a) aleg, din rndul consilierilor, consilierul care conduce edinele consiliului,
precum i un viceprimar; acetia i pstreaz calitatea de consilier;
b) aprob regulamentul de organizare i funcionare a consiliului;
c) avizeaz studii, prognoze i programe de dezvoltare economico-social,
de organizare i amenajare a teritoriului i urbanism, inclusiv participarea la
programe de dezvoltare regional i zonal, n condiiile legii, pe care le
supune spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucureti;
d) aprob bugetul local, mprumuturile, virrile de credite i modul de
utilizare a rezervei bugetare; aprob contul de ncheiere a exerciiului bugetar;
stabilesc impozite i taxe locale, precum i taxe speciale, n condiiile legii;
e) aprob, la propunerea primarului, n condiiile legii, organigrama, statul de
funcii, numrul de personal i regulamentul de organizare i funcionare ale
aparatului de specialitate i ale serviciilor publice de interes local.
f) administreaz, n condiiile legii, bunurile proprietate public sau privat a
municipiului, de pe raza sectorului, pe baza hotrrii Consiliului General al
Municipiului Bucureti;
g) hotrsc cu privire la concesionarea sau nchirierea serviciilor publice de
sub autoritatea lor, n condiiile legii;
h) nfiineaz instituii, societi reglementate de Legea nr. 31/1990,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i servicii publice;
instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de
organizare i funcionare pentru instituiile i serviciile publice, precum i
pentru societile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, pe care le nfiineaz sau care se afl
sub autoritatea lor; numesc i elibereaz din funcie, n condiiile legii,
conductorii instituiilor publice i ai serviciilor publice de interes local;

27
i) aprob, n condiiile legii, planurile urbanistice zonale i de detaliu ale
sectoarelor, pe care le comunic Consiliului General al Municipiului Bucureti;
aprob, n limitele competenelor lor, documentaiile tehnico-economice pentru
lucrrile de investiii de interes local i asigur condiiile necesare pentru
realizarea lor, n concordan cu prevederile planului urbanistic general al
municipiului Bucureti i ale regulamentului aferent;
j) asigur, potrivit competenelor lor, condiiile necesare bunei funcionri a
instituiilor i serviciilor publice de educaie, sntate, cultur, tineret i sport,
aprarea ordinii publice, de interes local; urmresc i controleaz activitatea
acestora;
k) contribuie la organizarea activitilor tiinifice, culturale, artistice, sportive
i de agrement;
l) contribuie la asigurarea ordinii publice, analizeaz activitatea Poliiei
Comunitare i propune msuri de mbuntire a acesteia;
m) acioneaz pentru protecia i refacerea mediului, n scopul creterii
calitii vieii; contribuie la protecia, conservarea, restaurarea i punerea n
valoare a monumentelor istorice i de arhitectur, a parcurilor i a rezervaiilor
naturale;
n) contribuie la realizarea msurilor de protecie i asisten social, asigur
protecia drepturilor copilului, potrivit legislaiei n vigoare; aprob criteriile
pentru repartizarea locuinelor sociale; nfiineaz i asigur funcionarea unor
instituii de binefacere de interes local;
o) nfiineaz i organizeaz trguri, piee, oboare, locuri i parcuri de
distracie, baze sportive i asigur buna funcionare a acestora;
p) hotrsc, n condiiile legii, cu acordul Consiliului General al Municipiului
Bucureti, cooperarea ori asocierea cu autoriti ale administraiei publice
locale din ar ori din strintate, precum i aderarea la asociaii naionale i
internaionale ale autoritilor administraiei publice locale, n vederea
promovrii unor interese comune;
q) hotrsc, n condiiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului General al
Municipiului Bucureti, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romne
sau strine, cu organizaii neguvernamentale i cu ali parteneri sociali, n
vederea finanrii i realizrii n comun a unor aciuni, lucrri, servicii sau
proiecte de interes public local;
r) asigur libertatea comerului i ncurajeaz libera iniiativ, n condiiile
legii;
s) sprijin, n condiiile legii, activitatea cultelor religioase.
(3) Atribuiile prevzute la alin. (2) lit. c)-h), p) i q) pot fi exercitate numai pe
baza mputernicirii exprese date prin hotrre a Consiliului General al
Municipiului Bucureti.
(4) Consiliile locale ale sectoarelor exercit i alte atribuii stabilite prin lege
sau delegate de Consiliul General al Municipiului Bucureti.
Art. 82. - Consiliul General al Municipiului Bucureti se constituie,
funcioneaz i ndeplinete atribuiile prevzute de dispoziiile prezentei legi
pentru consiliile locale, care se aplic n mod corespunztor.

28
Art. 83. - (1) Primarii i viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureti
funcioneaz n condiiile prevzute de dispoziiile prezentei legi pentru primarii
i viceprimarii comunelor i oraelor i ndeplinesc atribuiile stabilite de lege
pentru acetia, cu excepia celor referitoare la consultarea populaiei prin
referendum, organizat pentru soluionarea problemelor locale de interes
deosebit, i la msurile prevzute de lege pentru desfurarea adunrilor
publice, care se exercit numai de primarul general al municipiului Bucureti.
(2) Primarilor i viceprimarilor sectoarelor municipiului Bucureti li se aplic
n mod corespunztor dispoziiile prezentei legi cu privire la suspendare i
demitere.
(3) Primarul general i viceprimarii municipiului Bucureti funcioneaz i
ndeplinesc atribuiile prevzute de dispoziiile prezentei legi pentru primarii i
viceprimarii comunelor i oraelor, care se aplic n mod corespunztor.
(4) Primarului general i viceprimarilor municipiului Bucureti li se aplic n
mod corespunztor dispoziiile prezentei legi cu privire la suspendare i
demitere.
Art. 84. - Secretarilor sectoarelor municipiului Bucureti i secretarului
general al municipiului Bucureti le sunt aplicabile n mod corespunztor
prevederile cap. X.
Art. 85. - Hotrrile Consiliului General al Municipiului Bucureti i
dispoziiile cu caracter normativ ale primarului general sunt obligatorii i pentru
autoritile administraiei publice locale organizate n sectoarele municipiului
Bucureti.
Art. 86. - (1) Primarul general al municipiului Bucureti mpreun cu primarii
sectoarelor municipiului Bucureti se ntrunesc cel puin o dat pe lun, la
convocarea primarului general sau la propunerea a cel puin 3 primari de
sectoare. La edine se analizeaz modul n care sunt duse la ndeplinire
hotrrile Consiliului General al Municipiului Bucureti i dispoziiile cu
caracter normativ ale primarului general i se prezint informri reciproce
privitoare la activitatea consiliilor locale de sector, avndu-se n vedere
corelarea unor activiti necesare n vederea bunei funcionri a administraiei
municipiului Bucureti. La edine particip de drept i prefectul municipiului
Bucureti.
(2) Primarii sectoarelor particip de drept la edinele Consiliului General al
Municipiului Bucureti i pot avea intervenii la dezbaterea problemelor aflate
pe ordinea de zi.
(3) La edinele comisiilor Consiliului General al Municipiului Bucureti pot
participa preedinii comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector.
(4) Preedinii comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector au
dreptul s intervin la discuii, fr a avea drept de vot.

CAPITOLUL VI
Consiliul judeean

29
SECIUNEA 1
Constituirea i componena consiliului judeean

Art. 87. - (1) Consiliul judeean este autoritatea administraiei publice locale,
constituit la nivel judeean pentru coordonarea activitii consiliilor comunale,
oreneti i municipale, n vederea realizrii serviciilor publice de interes
judeean.
(2) Consiliul judeean este compus din consilieri judeeni, alei prin vot
universal, egal, direct, secret i liber exprimat, n condiiile legii.
Art. 88. - Numrul membrilor fiecrui consiliu judeean se stabilete prin
ordin al prefectului, n funcie de numrul locuitorilor judeului, conform
populaiei dup domiciliu raportate de Institutul Naional de Statistic la data
de 1 ianuarie a anului n curs, dup cum urmeaz:

Num
rul
Num
locui
rul
torilo
consili
r
erilor
jude
ului
pn
la
31
350.
000
ntre
350.
001
33
i
500.
000
ntre
500.
001
35
i
650.
000
pest
e
37
650.
000

Art. 89. - Pentru validarea mandatelor consilierilor judeeni se aplic n mod


corespunztor procedura prevzut la art. 30, instana competent fiind
tribunalul.
Art. 891. abrogat
Art. 892. abrogat
Art. 893. abrogat
Art. 90. - La constituirea consiliului judeean se aplic n mod corespunztor
dispoziiile art. 31-35.
SECIUNEA a 2-a
Atribuiile consiliului judeean

30
Art. 91. - (1) Consiliul judeean ndeplinete urmtoarele categorii principale
de atribuii:
a) atribuii privind organizarea i funcionarea aparatului de specialitate al
consiliului judeean, ale instituiilor i serviciilor publice de interes judeean i
ale societilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare, i regiilor autonome de interes judeean;
b) atribuii privind dezvoltarea economico-social a judeului;
c) atribuii privind gestionarea patrimoniului judeului;
d) atribuii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;
e) atribuii privind cooperarea interinstituional;
f) alte atribuii prevzute de lege.
(2) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. a), consiliul judeean:
a) alege, din rndul consilierilor judeeni, 2 vicepreedini;
b) hotrte nfiinarea sau reorganizarea de instituii, servicii publice i
societi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, de interes judeean, precum i reorganizarea regiilor
autonome de interes judeean, n condiiile legii;
c) aprob regulamentul de organizare i funcionare a consiliului judeean,
organigrama, statul de funcii, regulamentul de organizare i funcionare ale
aparatului de specialitate, precum i ale instituiilor i serviciilor publice de
interes judeean i ale societilor reglementate de Legea nr. 31/1990,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i regiilor autonome de
interes judeean;
d) exercit, n numele judeului, toate drepturile i obligaiile
corespunztoare participaiilor deinute la societi reglementate de Legea nr.
31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, sau regii
autonome, n condiiile legii;
e) numete, sancioneaz i dispune suspendarea, modificarea i ncetarea
raporturilor de serviciu sau, dup caz, a raporturilor de munc, n condiiile
legii, pentru conductorii instituiilor i serviciilor publice de interes judeean.
(3) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeean:
a) aprob, la propunerea preedintelui consiliului judeean, bugetul propriu al
judeului, virrile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare i contul de
ncheiere a exerciiului bugetar;
b) aprob, la propunerea preedintelui consiliului judeean, contractarea
i/sau garantarea mprumuturilor, precum i contractarea de datorie public
local prin emisiuni de titluri de valoare n numele judeului, n condiiile legii;
c) stabilete impozite i taxe judeene, n condiiile legii;
d) adopt strategii, prognoze i programe de dezvoltare economico-social
i de mediu a judeului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale;
dispune, aprob i urmrete, n cooperare cu autoritile administraiei
publice locale comunale i oreneti interesate, msurile necesare, inclusiv
cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;
e) stabilete, pe baza avizului consiliilor locale ale unitilor administrativ-
teritoriale implicate, proiectele de organizare i amenajare a teritoriului

31
judeului, precum i de dezvoltare urbanistic general a acestuia i a
unitilor administrativ-teritoriale componente; urmrete modul de realizare a
acestora, n cooperare cu autoritile administraiei publice locale comunale,
oreneti sau municipale implicate;
f) aprob documentaiile tehnico-economice pentru lucrrile de investiii de
interes judeean, n limitele i n condiiile legii.
(4) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. c), consiliul judeean:
a) hotrte darea n administrare, concesionarea sau nchirierea bunurilor
proprietate public a judeului, dup caz, precum i a serviciilor publice de
interes judeean, n condiiile legii;
b) hotrte vnzarea, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate
privat a judeului, dup caz, n condiiile legii;
c) atribuie, n condiiile legii, denumiri de obiective de interes judeean.
(5) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeean:
a) asigur, potrivit competenelor sale i n condiiile legii, cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeean privind:
1. educaia;
2. serviciile sociale pentru protecia copilului, a persoanelor cu handicap, a
persoanelor vrstnice, a familiei i a altor persoane sau grupuri aflate n
nevoie social;
3. sntatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea public;
8. situaiile de urgen;
9. protecia i refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea i punerea n valoare a monumentelor istorice
i de arhitectur, a parcurilor, grdinilor publice i rezervaiilor naturale;
11. evidena persoanelor;
12. podurile i drumurile publice;
13. serviciile comunitare de utilitate public de interes judeean, precum i
alimentarea cu gaz metan;
14. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) sprijin, n condiiile legii, activitatea cultelor religioase;
c) emite avizele, acordurile i autorizaiile date n competena sa prin lege;
d) acord consultan n domenii specifice, n condiiile legii, unitilor
administrativ-teritoriale din jude, la cererea acestora.
(6) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeean:
a) hotrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane
juridice romne ori strine, inclusiv cu parteneri din societatea civil, n
vederea finanrii i realizrii n comun a unor aciuni, lucrri, servicii sau
proiecte de interes public judeean;
b) hotrte, n condiiile legii, nfrirea judeului cu uniti administrativ-
teritoriale din alte ri;

32
c) hotrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte uniti
administrativ-teritoriale din ar ori din strintate, precum i aderarea la
asociaii naionale i internaionale ale autoritilor administraiei publice locale,
n vederea promovrii unor interese comune.
Art. 92. - Persoanele mputernicite s reprezinte interesele unitii
administrativ-teritoriale n societi reglementate de Legea nr. 31/1990,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, regii autonome de interes
judeean, asociaii de dezvoltare intercomunitar i alte organisme de
cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotrre a consiliului judeean,
n condiiile legii, respectnd configuraia politic rezultat dup alegerile
locale.

SECIUNEA a 3-a
Funcionarea consiliului judeean

Art. 93. - (1) Consiliul judeean se alege pentru un mandat de 4 ani, care
poate fi prelungit, prin lege organic, n caz de rzboi sau de catastrof.
(2) Consiliul judeean i exercit mandatul de la data constituirii pn la data
declarrii ca legal constituit a consiliului nou-ales.
Art. 94. - (1) Consiliul judeean se ntrunete n edin ordinar n fiecare
lun, la convocarea preedintelui consiliului judeean.
(2) Consiliul judeean se poate ntruni i n edine extraordinare ori de cte
ori este necesar, la cererea preedintelui sau a cel puin unei treimi din
numrul membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului, adresat
preedintelui consiliului judeean, n cazuri excepionale care necesit
adoptarea de msuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau nlturarea
urmrilor calamitilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor,
precum i pentru aprarea ordinii i linitii publice.
(3) Convocarea consiliului judeean se face n scris, prin intermediul
secretarului general al judeului, cu cel puin 5 zile naintea edinelor ordinare
sau cu cel mult 3 zile naintea celor extraordinare.
(4) n caz de for major i de maxim urgen pentru rezolvarea intereselor
locuitorilor judeului convocarea consiliului judeean se face de ndat.
(5) n invitaia la edin se vor preciza data, ora, locul desfurrii i ordinea
de zi a acesteia.
(6) n situaia n care preedintele consiliului judeean se afl n
imposibilitatea de a convoca consiliul n edin ordinar, aceasta se va face
de ctre vicepreedintele desemnat n condiiile art. 107.
(7) Ordinea de zi a edinei consiliului judeean se aduce la cunotin
locuitorilor judeului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(8) n judeele n care cetenii aparinnd unei minoriti naionale au o
pondere de peste 20% din numrul locuitorilor ordinea de zi se aduce la
cunotin public i n limba matern a cetenilor aparinnd minoritii
respective.

33
(9) n toate cazurile convocarea se consemneaz n procesul-verbal al
edinei.
Art. 95. - (1) edinele consiliului judeean se desfoar legal n prezena
majoritii consilierilor judeeni n funcie.
(2) Prezena consilierilor judeeni la edin este obligatorie. Cazurile n care
se consider c absena este determinat de motive temeinice se vor stabili
prin regulamentul de organizare i funcionare a consiliului judeean. n situaia
n care un consilier judeean absenteaz de dou ori consecutiv fr motive
temeinice, el poate fi sancionat n condiiile regulamentului de organizare i
funcionare a consiliului judeean.
Art. 96. - (1) edinele consiliului judeean sunt conduse de preedinte sau,
n lipsa acestuia, de vicepreedintele desemnat n condiiile art. 107.
(2) n cazul n care, din motive ntemeiate, lipsete i vicepreedintele
desemnat n condiiile art. 107, edina va fi condus de cellalt vicepreedinte
sau de un consilier judeean, ales cu votul majoritii consilierilor judeeni
prezeni.
Art. 97. - (1) n exercitarea atribuiilor ce i revin, consiliul judeean adopt
hotrri cu votul majoritii membrilor prezeni, n afar de cazurile n care
legea sau regulamentul de organizare i funcionare a consiliului cere o alt
majoritate.
(2) Proiectele de hotrri pot fi propuse de consilieri judeeni, de
preedintele consiliului judeean, de vicepreedinii consiliului judeean sau de
ceteni. Redactarea proiectelor se face de ctre cei care le propun, cu
sprijinul secretarului unitii administrativ-teritoriale i al serviciilor din cadrul
aparatului de specialitate al consiliului judeean.
(3) Hotrrile se semneaz de preedinte sau, n lipsa acestuia, de
vicepreedintele consiliului judeean care a condus edina i se
contrasemneaz de secretarul judeului.
Art. 98. - Dispoziiile art. 42-46, 48-52 i ale art. 54 se aplic n mod
corespunztor.
Art. 99. - (1) Consiliul judeean se dizolv de drept n condiiile art. 55 alin.
(1) sau prin referendum judeean.
(2) Secretarul judeului sau orice alt persoan interesat sesizeaz instana
de contencios administrativ cu privire la cazurile prevzute la alin. (1). Instana
analizeaz situaia de fapt i se pronun cu privire la dizolvarea consiliului
judeean. Hotrrea instanei este definitiv i se comunic prefectului.
(3) Consiliul judeean poate fi dizolvat prin referendum judeean, organizat n
condiiile legii. Referendumul se organizeaz ca urmare a cererii adresate n
acest sens prefectului de cel puin 20% din numrul cetenilor cu drept de
vot, nscrii pe listele electorale ale unitii administrativ-teritoriale.
(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevzut la alin. (3) se
suport din bugetul judeean.
(5) Referendumul judeean este organizat, n condiiile legii, de o comisie
compus din prefect, un reprezentant al consiliului judeean desemnat prin

34
hotrre a consiliului judeean i un judector de la tribunal. Secretariatul
comisiei este asigurat de instituia prefectului.
(6) Referendumul este valabil dac s-au prezentat la urne cel puin jumtate
plus unu din numrul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului
judeean nceteaz nainte de termen dac s-au pronunat n acest sens cel
puin jumtate plus unu din numrul total al voturilor valabil exprimate.
(7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu judeean se
face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizeaz n termen
de maximum 90 de zile de la rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti prin
care s-a constatat dizolvarea consiliului judeean sau, dup caz, de la
validarea rezultatului referendumului.
(8) Pn la constituirea noului consiliu judeean, problemele curente ale
administraiei judeului vor fi rezolvate de secretarul judeului, pe baza unei
mputerniciri speciale date de Guvern, prin Ministerul Administraiei i
Internelor.
(9) n situaia excepional n care preedintele consiliului judeean se afl n
imposibilitatea exercitrii mandatului, consiliul judeean este dizolvat n
condiiile alin. (1)-(7), iar funcia de secretar al judeului este vacant, prefectul
numete prin ordin o persoan prin detaare, n condiiile art. 89 alin. (1) i (2)
i, dup caz, art. 92 din Legea nr. 188/1999, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, care s exercite atribuiile de secretar al judeului
pentru a rezolva problemele curente ale judeului, pn la ocuparea funciei
publice de conducere de secretar n conformitate cu prevederile legislaiei
privind funcia public i funcionarii publici.
(10) Persoana desemnat potrivit prevederilor alin. (9) trebuie s
ndeplineasc condiiile de studii i vechime n specialitatea studiilor n
condiiile prezentei legi i ale legislaiei privind funcia public i funcionarii
publici.
(11) n situaia prevzut la alin. (9), prefectul trebuie s solicite cu celeritate
Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici organizarea concursului pentru
ocuparea funciei de conducere de secretar al judeului, n condiiile legii.
(12) Numirea n funcia de secretar al judeului se face, n situaia prevzut
la alin. (11), de ctre prefectul judeului, la propunerea Ageniei Naionale a
Funcionarilor Publici.
Art. 991. - n cazul dizolvrii consiliului judeean, n condiiile art. 55 alin. (1)
lit. a) i b), acesta se reconstituie din membrii supleani, prevederile art. 551
aplicndu-se corespunztor.
Art. 100. - Mandatul de consilier judeean se suspend n condiiile art. 56.

SECIUNEA a 4-a
Preedintele i vicepreedinii consiliului judeean

Art. 101. - (1) Consiliul judeean alege dintre membrii si un preedinte i 2


vicepreedini.

35
(2) Preedintele i vicepreedinii se aleg cu votul secret al majoritii
consilierilor judeeni n funcie.
(3) Eliberarea din funcie a preedintelui sau a vicepreedinilor consiliului
judeean se face cu votul secret a dou treimi din numrul consilierilor n
funcie, la propunerea motivat a cel puin unei treimi din numrul acestora.
Eliberarea din funcie a preedintelui sau a vicepreedinilor consiliului
judeean nu se poate face n ultimele 6 luni ale mandatului consiliului
judeean.
(31) La deliberarea i adoptarea hotrrilor care privesc alegerea sau
eliberarea din funcie a preedintelui sau vicepreedintelui consiliului judeean
particip i voteaz consilierul judeean care candideaz la funcia de
preedinte sau vicepreedinte al consiliului judeean, respectiv preedintele
sau vicepreedintele consiliului judeean a crui eliberare din funcie se
propune.
(4) Pe durata mandatului, preedintele i vicepreedinii consiliului judeean
primesc o indemnizaie lunar, ca unic form de remunerare a activitii
corespunztoare funciilor de preedinte, respectiv de vicepreedinte al
consiliului judeean, care reprezint baza de calcul pentru stabilirea drepturilor
i obligaiilor care se determin n raport cu venitul salarial. Preedintele i
vicepreedinii consiliului judeean nu beneficiaz de sporul de vechime n
munc i nici de alte sporuri prevzute de lege.
(5) Durata mandatului constituie vechime n munc i n specialitatea
studiilor absolvite.
Art. 102. - (1) Preedintele consiliului judeean reprezint judeul n relaiile
cu celelalte autoriti publice, cu persoanele fizice i juridice romne i strine,
precum i n justiie.
(2) Preedintele consiliului judeean rspunde n faa consiliului judeean de
buna funcionare a administraiei publice judeene.
(3) Aparatul de specialitate al consiliului judeean este subordonat
preedintelui acestuia. Funcionarii din cadrul aparatului de specialitate al
consiliului judeean se bucur de stabilitate n funcie, n condiiile legii.
Art. 1021. abrogat
Art. 103. - (1) Preedintele consiliului judeean rspunde de buna
funcionare a aparatului de specialitate al consiliului judeean, pe care l
conduce. Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate poate
fi delegat, prin dispoziie a preedintelui consiliului judeean, vicepreedinilor
sau altor persoane, n condiiile legii.
(2) Preedintele consiliului judeean asigur respectarea prevederilor
Constituiei, punerea n aplicare a legilor, a decretelor Preedintelui Romniei,
a hotrrilor i ordonanelor Guvernului, a hotrrilor consiliului judeean,
precum i a altor acte normative.
Art. 104. - (1) Preedintele consiliului judeean ndeplinete, n condiiile
legii, urmtoarele categorii principale de atribuii:
a) atribuii privind funcionarea aparatului de specialitate al consiliului
judeean, a instituiilor i serviciilor publice de interes judeean i a societilor

36
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, i regiilor autonome de interes judeean;
b) atribuii privind relaia cu consiliul judeean;
c) atribuii privind bugetul propriu al judeului;
d) atribuii privind relaia cu alte autoriti ale administraiei publice locale i
serviciile publice;
e) atribuii privind serviciile publice de interes judeean;
f) alte atribuii prevzute de lege sau sarcini date de consiliul judeean.
(2) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. a), preedintele
consiliului judeean:
a) ntocmete i supune spre aprobare consiliului judeean regulamentul de
organizare i funcionare a acestuia, organigrama, statul de funcii i
regulamentul de organizare i funcionare a aparatului de specialitate, precum
i ale instituiilor i serviciilor publice de interes judeean i ale societilor
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, i regiilor autonome de interes judeean;
b) numete, sancioneaz i dispune suspendarea, modificarea i ncetarea
raporturilor de serviciu sau, dup caz, a raporturilor de munc, n condiiile
legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al consiliului
judeean.
(3) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. b), preedintele
consiliului judeean:
a) conduce edinele consiliului judeean i dispune msurile necesare
pentru pregtirea i desfurarea n bune condiii a acestora;
b) prezint consiliului judeean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la
modul de ndeplinire a atribuiilor sale i a hotrrilor consiliului judeean;
c) propune consiliului judeean numirea, sancionarea, modificarea i
ncetarea raporturilor de serviciu sau, dup caz, a raporturilor de munc, n
condiiile legii, pentru conductorii instituiilor i serviciilor publice de interes
judeean.
(4) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. c), preedintele
consiliului judeean:
a) exercit funcia de ordonator principal de credite;
b) ntocmete proiectul bugetului judeului i contul de ncheiere a
exerciiului bugetar i le supune spre aprobare consiliului judeean, n condiiile
i la termenele prevzute de lege;
c) urmrete modul de realizare a veniturilor bugetare i propune consiliului
judeean adoptarea msurilor necesare pentru ncasarea acestora la termen;
d) iniiaz, cu aprobarea consiliului judeean, negocieri pentru contractarea
de mprumuturi i emisiuni de titluri de valoare n numele judeului.
(5) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. d), preedintele
consiliului judeean:
a) ndrum metodologic, prin aparatul de specialitate al consiliului judeean,
activitile de stare civil i autoritate tutelar desfurate n comune i orae;

37
b) poate acorda, fr plat, prin aparatul de specialitate al consiliului
judeean, sprijin, asisten tehnic, juridic i de orice alt natur consiliilor
locale sau primarilor, la cererea expres a acestora.
(6) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. e), preedintele
consiliului judeean:
a) coordoneaz realizarea serviciilor publice i de utilitate public de interes
judeean prestate prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului
judeean sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice i de
utilitate public de interes judeean;
b) ia msuri pentru organizarea executrii i executarea n concret a
activitilor din domeniile prevzute la art. 91 alin. (5) lit. a) -d);
c) ia msuri pentru evidena, statistica, inspecia i controlul efecturii
serviciilor publice i de utilitate public de interes judeean prevzute la art. 91
alin. (5) lit. a) -d), precum i a bunurilor din patrimoniul public i privat al
judeului;
d) emite avizele, acordurile i autorizaiile date n competena sa prin lege
sau prin hotrre a consiliului judeean;
e) coordoneaz i controleaz organismele prestatoare de servicii publice i
de utilitate public de interes judeean, nfiinate de consiliul judeean i
subordonate acestuia;
f) coordoneaz i controleaz realizarea activitilor de investiii i reabilitare
a infrastructurii judeene.
(7) Preedintele consiliului judeean poate delega, prin dispoziie, atribuiile
prevzute la alin. (6) vicepreedinilor, conductorilor compartimentelor
funcionale sau personalului din aparatul de specialitate, precum i
conductorilor instituiilor i serviciilor publice de interes judeean.
Art. 105. - (1) Preedintele consiliului judeean poate nfiina, n limita
numrului maxim de posturi aprobate, cabinetul preedintelui, compartiment
distinct, format din maximum 4 posturi.
(2) Personalul din cadrul cabinetului preedintelui este numit i eliberat din
funcie de preedintele consiliului judeean.
(3) Personalul din cadrul cabinetului preedintelui consiliului judeean i
desfoar activitatea n baza unui contract individual de munc pe durat
determinat, ncheiat n condiiile legii, pe durata mandatului preedintelui
consiliului judeean.
(4) Atribuiile personalului compartimentului prevzut la alin. (1) se stabilesc
prin dispoziie a preedintelui consiliului judeean.
Art. 106. - (1) n exercitarea atribuiilor sale preedintele consiliului judeean
emite dispoziii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii
numai dup ce sunt aduse la cunotin public sau dup ce au fost
comunicate persoanelor interesate, dup caz.
(2) Prevederile art. 48 i ale art. 49 alin. (2) se aplic n mod corespunztor.
Art. 107. - (1) n cazul suspendrii preedintelui, atribuiile acestuia vor fi
exercitate de unul dintre vicepreedini, desemnat de consiliul judeean prin
votul secret al majoritii consilierilor judeeni n funcie.

38
(2) n celelalte cazuri de absen a preedintelui atribuiile sale vor fi
exercitate, n numele acestuia, de unul dintre vicepreedini, desemnat de
preedinte prin dispoziie.
Art. 108. - (1) Preedintele i vicepreedinii consiliului judeean i
pstreaz calitatea de consilier judeean.
(2) Prevederile art. 69 i 71 se aplic n mod corespunztor i preedintelui
consiliului judeean.
CAPITOLUL VII
Iniiativa ceteneasc

Art. 109. - (1) Cetenii pot propune consiliilor locale i consiliilor judeene
pe a cror raz domiciliaz, spre dezbatere i adoptare, proiecte de hotrri.
(2) Promovarea unui proiect de hotrre poate fi iniiat de unul sau de mai
muli ceteni cu drept de vot, dac acesta este susinut prin semnturi de cel
puin 5% din populaia cu drept de vot a unitii administrativ-teritoriale
respective.
Art. 110. - (1) Iniiatorii depun la secretarul unitii administrativ-teritoriale
forma propus pentru proiectul de hotrre. Proiectul va fi afiat spre
informare public prin grija secretarului unitii administrativ-teritoriale.
(2) Iniiatorii asigur ntocmirea listelor de susintori pe formulare puse la
dispoziie de secretarul unitii administrativ-teritoriale.
(3) Listele de susintori vor cuprinde numele, prenumele i domiciliul, seria
i numrul actului de identitate i semnturile susintorilor.
(4) Listele de susintori pot fi semnate numai de cetenii cu drept de vot
care au domiciliul pe raza unitii administrativ-teritoriale respective, al crei
consiliu local sau judeean urmeaz s dezbat proiectul de hotrre n
cauz.
Art. 111. - Dup depunerea documentaiei i verificarea acesteia de ctre
secretarul unitii administrativ-teritoriale, proiectul de hotrre va urma
procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local sau judeean, dup
caz.

CAPITOLUL VIII
Administratorul public

Art. 112. - (1) La nivelul comunelor i oraelor, primarul poate propune


consiliului local nfiinarea funciei de administrator public, n limita numrului
maxim de posturi aprobate.
(2) Numirea i eliberarea din funcie a administratorului public se fac de
primar, pe baza unor criterii, proceduri i atribuii specifice, aprobate de
consiliul local. Numirea n funcie se face pe baz de concurs.
(3) Administratorul public poate ndeplini, n baza unui contract de
management, ncheiat n acest sens cu primarul, atribuii de coordonare a
aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local.

39
(4) Primarul poate delega ctre administratorul public, n condiiile legii,
calitatea de ordonator principal de credite.
Art. 113. - (1) La nivelul judeelor, preedintele consiliului judeean poate
propune consiliului judeean nfiinarea funciei de administrator public, n limita
numrului maxim de posturi aprobate.
(2) Numirea i eliberarea din funcie a administratorului public se fac de
preedintele consiliului judeean, pe baza unor criterii, proceduri i atribuii
specifice, aprobate de consiliul judeean. Numirea n funcie se face pe baz
de concurs.
(3) Administratorul public poate ndeplini, n baza unui contract de
management, ncheiat n acest sens cu preedintele consiliului judeean,
atribuii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de
interes judeean.
(4) Preedintele consiliului judeean poate delega ctre administratorul
public, n condiiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.
Art. 114. - (1) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar pot decide
desemnarea unui administrator public pentru gestionarea serviciilor de interes
general care fac obiectul asocierii.
(2) Recrutarea, numirea i eliberarea din funcie a administratorului public al
asociaiilor de dezvoltare intercomunitar se fac pe baza unei proceduri
specifice de ctre consiliile de administraie ale acestora i sunt aprobate prin
hotrri ale consiliilor locale i consiliilor judeene respective.

CAPITOLUL IX
Actele autoritilor administraiei publice locale i comunicarea acestora

Art. 115. - (1) Pentru ndeplinirea atribuiilor ce le revin:


a) primarul emite dispoziii;
b) consiliul local adopt hotrri;
c) consiliul judeean adopt hotrri.
(2) Dispoziiile primarului se comunic n mod obligatoriu prefectului
judeului, n cel mult 5 zile lucrtoare de la semnarea lor.
(3) Hotrrile consiliului local se comunic n mod obligatoriu:
a) primarului unitii administrativ-teritoriale;
b) prefectului judeului.
(4) Hotrrile consiliului judeean se comunic n mod obligatoriu prefectului
judeului.
(5) Comunicarea actelor ntre autoritile administraiei publice locale i cu
prefectul judeului se efectueaz prin intermediul secretarului unitii
administrativ-teritoriale.
(6) Actele autoritilor administraiei publice locale se vor aduce la cunotin
public prin grija secretarului unitii administrativ-teritoriale.
(7) Dispoziiile primarului, hotrrile consiliului local i hotrrile consiliului
judeean sunt supuse controlului de legalitate al prefectului n condiiile legii
care i reglementeaz activitatea.

40
CAPITOLUL X
Secretarii unitilor administrativ-teritoriale

Art. 116. - (1) Fiecare unitate administrativ-teritorial i subdiviziune


administrativ-teritorial a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul
local. Secretarul comunei, oraului, municipiului, judeului i al subdiviziunii
administrativ-teritoriale a municipiilor este funcionar public de conducere, cu
studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucur de stabilitate
n funcie.
(11) Perioada n care persoana cu studii superioare juridice ocup funcia de
secretar, precum i funcii de conducere din aparatul propriu de specialitate al
unitii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale constituie
vechime n specialitate.
(2) Secretarul unitii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui
partid politic, sub sanciunea destituirii din funcie.
(3) Secretarul unitii administrativ-teritoriale nu poate fi so, soie sau rud
de gradul nti cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu preedintele sau
vicepreedintele consiliului judeean, sub sanciunea eliberrii din funcie.
(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, ncetarea raporturilor de
serviciu i regimul disciplinar ale secretarului unitii administrativ-teritoriale se
fac n conformitate cu prevederile legislaiei privind funcia public i
funcionarii publici.
Art. 117. - Secretarul unitii administrativ-teritoriale ndeplinete, n
condiiile legii, urmtoarele atribuii:
a) avizeaz, pentru legalitate, dispoziiile primarului i ale preedintelui
consiliului judeean, hotrrile consiliului local, respectiv ale consiliului
judeean;
b) particip la edinele consiliului local, respectiv ale consiliului judeean;
c) asigur gestionarea procedurilor administrative privind relaia dintre
consiliul local i primar, respectiv consiliul judeean i preedintele acestuia,
precum i ntre acetia i prefect;
d) organizeaz arhiva i evidena statistic a hotrrilor consiliului local i a
dispoziiilor primarului, respectiv a hotrrilor consiliului judeean i a
dispoziiilor preedintelui consiliului judeean;
e) asigur transparena i comunicarea ctre autoritile, instituiile publice i
persoanele interesate a actelor prevzute la lit. a), n condiiile Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public, cu modificrile
i completrile ulterioare;
f) asigur procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului
judeean, i efectuarea lucrrilor de secretariat, comunic ordinea de zi,
ntocmete procesul-verbal al edinelor consiliului local, respectiv ale
consiliului judeean, i redacteaz hotrrile consiliului local, respectiv ale
consiliului judeean;

41
g) pregtete lucrrile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a
consiliului judeean, i comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atribuii prevzute de lege sau nsrcinri date de consiliul local, de
primar, de consiliul judeean sau de preedintele consiliului judeean, dup
caz.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006
privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare, n
situaiile prevzute la art. 55 alin. (81) sau, dup caz, la art. 99 alin. (9),
secretarul unitii administrativ- teritoriale ndeplinete funcia de ordonator
principal de credite pentru activitile curente.
Art. 1171. - (1) Secretarul unitii administrativ-teritoriale va comunica, n
termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor
publici n a crei circumscripie teritorial defunctul a avut ultimul domiciliu, o
sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, care va cuprinde:
a) numele, prenumele i codul numeric personal ale defunctului;
b) data decesului, n format zi, lun, an;
c) data naterii, n format zi, lun, an;
d) ultimul domiciliu al defunctului;
e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului nregistrate n evidenele
fiscale sau, dup caz, n registrul agricol;
f) date despre eventualii succesibili, n format nume, prenume i adresa la
care se face citarea.
(2) Atribuia prevzut la alin. (1) poate fi delegat de ctre secretarul
primriei unuia dintre ofierii de stare civil.
(3) Primarul va urmri ndeplinirea acestor atribuii de ctre secretarul
primriei sau, dup caz, de ctre ofierul de stare civil delegat.
(4) Nendeplinirea atribuiei prevzute la alin. (1) atrage sancionarea
disciplinar i contravenional a persoanei responsabile, n condiiile alin. (3).
CAPITOLUL XI
Contravenii i sanciuni

Art. 118. - (1) Constituie contravenii i se sancioneaz cu amend de la


1.000 lei la 5.000 lei urmtoarele fapte:
a) nepunerea n aplicare, cu rea-credin, a hotrrilor consiliului local de
ctre primar;
b) nepunerea n aplicare, cu rea-credin, a hotrrilor consiliului judeean
de ctre preedintele consiliului judeean;
c) neprezentarea n termenul prevzut de Legea finanelor publice locale a
proiectului bugetului unitii administrativ-teritoriale de ctre primar, respectiv
preedintele consiliului judeean, din culpa lor;
d) neprezentarea de ctre primar sau preedintele consiliului judeean a
rapoartelor prevzute de lege, din culpa lor;

42
e) neluarea msurilor necesare, stabilite de lege, de ctre primar sau
preedintele consiliului judeean, n calitatea acestora de reprezentani ai
statului n unitile administrativ-teritoriale.
f) netransmiterea n termenul prevzut la art. 117 1 alin. (1) ctre camera
notarilor publici a sesizrii pentru deschiderea procedurii succesorale.
(2) Constatarea contraveniilor i aplicarea amenzilor se fac de ctre prefect,
n calitatea sa de autoritate public, reprezentant al Guvernului pe plan local.
(3) Dispoziiile prezentului articol se completeaz n mod corespunztor cu
prevederile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002,
cu modificrile i completrile ulterioare.

CAPITOLUL XII
Bunuri i lucrri publice

SECIUNEA 1
Administrarea bunurilor

Art. 119. - Constituie patrimoniu al unitii administrativ-teritoriale bunurile


mobile i imobile care aparin domeniului public al unitii administrativ-
teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum i drepturile i obligaiile cu
caracter patrimonial.
Art. 120. - (1) Aparin domeniului public de interes local sau judeean
bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public
i nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public naional.
(2) Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile,
imprescriptibile i insesizabile.
Art. 121. - (1) Domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale este
alctuit din bunuri mobile i imobile, altele dect cele prevzute la art. 120 alin.
(1), intrate n proprietatea acestora prin modalitile prevzute de lege.
(2) Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziiilor de
drept comun, dac prin lege nu se prevede altfel.
(3) Donaiile i legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea
consiliului local sau, dup caz, a consiliului judeean, cu votul majoritii
consilierilor locali sau judeeni, dup caz, n funcie.
(4) Schimbul de imobile din domeniul privat al unitilor administrativ-
teritoriale se face n condiiile legii, pe baza unui raport de evaluare, nsuit de
consiliul local.
Art. 122. - Toate bunurile aparinnd unitilor administrativ-teritoriale sunt
supuse inventarierii anuale. Consiliilor locale i judeene li se prezint anual de
ctre primar, respectiv de preedintele consiliului judeean, un raport asupra
situaiei gestionrii bunurilor.
Art. 123. - (1) Consiliile locale i consiliile judeene hotrsc ca bunurile ce
aparin domeniului public sau privat, de interes local sau judeean, dup caz,
s fie date n administrarea regiilor autonome i instituiilor publice, s fie

43
concesionate ori s fie nchiriate. Acestea hotrsc cu privire la cumprarea
unor bunuri ori la vnzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de
interes local sau judeean, n condiiile legii.
(2) Vnzarea, concesionarea i nchirierea se fac prin licitaie public,
organizat n condiiile legii.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), n cazul n care consiliile locale
sau judeene hotrsc vnzarea unui teren aflat n proprietatea privat a
unitii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcii, constructorii de
bun-credin ai acestora beneficiaz de un drept de preempiune la
cumprarea terenului aferent construciilor. Preul de vnzare se stabilete pe
baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau judeean, dup
caz.
(4) Proprietarii construciilor prevzute la alin. (3) sunt notificai n termen de
15 zile asupra hotrrii consiliului local sau judeean i i pot exprima
opiunea de cumprare n termen de 15 zile de la primirea notificrii.
Art. 124. - Consiliile locale i consiliile judeene pot da n folosin gratuit,
pe termen limitat, bunuri mobile i imobile proprietate public sau privat
local ori judeean, dup caz, persoanelor juridice fr scop lucrativ, care
desfoar activitate de binefacere sau de utilitate public ori serviciilor
publice.

SECIUNEA a 2-a
Lucrrile publice

Art. 125. - Consiliile locale sau consiliile judeene pot contracta prin licitaie
efectuarea de lucrri i servicii de utilitate public, n limita sumelor aprobate
prin bugetul local, respectiv judeean.
Art. 126. - Lucrrile de construcii i reparaii de interes public, finanate din
bugetele comunelor, oraelor, municipiilor sau judeelor, se execut numai pe
baza unor documentaii tehnico-economice avizate sau aprobate, dup caz,
de consiliul local ori de consiliul judeean i numai pe baza unei licitaii publice,
n limitele i n condiiile prevzute de lege.
Art. 127. - Documentaiile de urbanism i amenajare a teritoriului privind
comuna, oraul, municipiul i judeul se elaboreaz, se aprob i se finaneaz
n conformitate cu prevederile legii.

CAPITOLUL XIII
Dispoziii tranzitorii i finale

Art. 128. - (1) Consilierii locali sau judeeni, dup caz, primarii, viceprimarii,
primarul general al municipiului Bucureti i viceprimarii, primarii i viceprimarii
subdiviziunilor administrativ-teritoriale, preedinii i vicepreedinii consiliilor
judeene, secretarii unitilor administrativ-teritoriale i personalul din aparatul
de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeean rspund, dup

44
caz, contravenional, administrativ, civil sau penal pentru faptele svrite n
exercitarea atribuiilor ce le revin, n condiiile legii.
(2) Primarul, preedintele consiliului judeean, preedintele de edin al
consiliului local i al municipiului Bucureti, precum i persoana mputernicit
s exercite aceast funcie, prin semnare, nvestesc cu formul de autoritate
executarea actelor administrative emise sau adoptate n exercitarea atribuiilor
care le revin potrivit legii.
(3) Aprecierea necesitii i oportunitatea adoptrii i emiterii actelor
administrative aparin exclusiv autoritilor deliberative, respectiv executive i
nu pot face obiectul controlului altor autoriti. ntocmirea rapoartelor prevzute
de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate i semnarea notelor de
fundamentare angajeaz rspunderea administrativ, civil sau penal, dup
caz, a semnatarilor, n cazul nclcrii legii, n raport cu atribuiile specifice.
(4) Actele autoritilor administraiei publice locale angajeaz, n condiiile
legii, rspunderea administrativ, civil sau penal, dup caz, a funcionarilor
i personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, respectiv
al consiliului judeean care, cu nclcarea prevederilor legale fundamenteaz,
din punct de vedere tehnic i al legalitii, emiterea sau adoptarea lor sau
contrasemneaz ori avizeaz, dup caz, pentru legalitate, aceste acte.
(5) Actele autoritilor administraiei publice locale aprobate sau emise fr a
fi fundamentate, semnate, contrasemnate sau avizate din punct de vedere
tehnic sau al legalitii, produc efecte juridice depline, iar n cazul producerii
unor consecine vtmtoare este angajat exclusiv rspunderea juridic a
semnatarilor.
(6) Refuzul funcionarilor publici i al personalului contractual din aparatul de
specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeean de a semna,
respectiv de a contrasemna ori aviza actul administrativ, precum i eventualele
obiecii cu privire la legalitate se fac n scris, n termen de 3 zile lucrtoare de
la data primirii actului, i se nregistreaz ntr-un registru special destinat
acestui scop.
(7) Persoanele prevzute la alin. (6) care refuz s semneze, respectiv s
contrasemneze ori s avizeze sau care prezint obiecii cu privire la legalitate,
fr acoperire susinut de temeiuri juridice, rspund administrativ, civil sau
penal, dup caz, n condiiile legii.
Art. 129. - Judeul Ilfov are reedina n municipiul Bucureti.
Art. 130. - Prevederile art. 57 alin. (4) i ale art. 101 alin. (3) privind
eliberarea din funcie a viceprimarilor, a preedinilor i vicepreedinilor
consiliilor judeene se aplic dup alegerile autoritilor administraiei publice
locale din anul 2008.
Art. 131. - Prevederile art. 19, art. 39 alin. (7) i ale art. 76 alin. (2) - (4) sunt
aplicabile i n cazul n care, din diferite motive, dup intrarea n vigoare a
prezentei legi, ponderea cetenilor aparinnd unei minoriti naionale scade
sub procentul prevzut la art. 19.
Art. 132*). - Denumirea aparat propriu de specialitate se nlocuiete, n
cuprinsul tuturor actelor normative n vigoare, cu denumirea aparat de

45
specialitate. Denumirea aparat propriu de specialitate al consiliului local se
nlocuiete, n cuprinsul tuturor actelor normative n vigoare, cu denumirea
aparat de specialitate al primarului. Denumirea servicii descentralizate ale
ministerelor se nlocuiete, n cuprinsul tuturor actelor normative n vigoare, cu
denumirea servicii publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte
organe de specialitate ale administraiei publice centrale.

*) Fost art. 1562, introdus prin Legea nr. 286/2006, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006.

Art. 133. - (1) Prezenta lege intr n vigoare la 30 de zile de la data


publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(2) Pe aceeai dat se abrog Legea administraiei publice locale nr.
69/1991, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 79 din 18
aprilie 1996, cu modificrile ulterioare, art. 15 alin. (2) lit. d) i art. 18 alin. (2)
teza II din Legea nr. 393/2004**) privind Statutul aleilor locali, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu
modificrile ulterioare, precum i orice alte dispoziii contrare.

**) Abrogarea art. 15 alin. (2) lit. d) i art. 18 alin. (2) teza II din Legea nr.
393/2004 privind Statutul aleilor locali a fost dispus prin pct. 111 al art. I din
Legea nr. 286/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
621 din 18 iulie 2006.

NOT:
Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 286/2006 pentru
modificarea i completarea Legii administraiei publice locale nr. 215/2001,
care nu este ncorporat n textul republicat al Legii nr. 215/2001 i care se
aplic, n continuare, ca dispoziii proprii ale Legii nr. 286/2006:
" Art. II. - (1) Secretarii comunelor care, la data intrrii n vigoare a
prezentei legi, nu au studii superioare i pot pstra funcia public cu obligaia
ca, n termen de 3 ani de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, s absolve
o form de nvmnt superior de lung durat n specialitatea tiine juridice
sau administraie public, sub sanciunea eliberrii din funcie.
(2) Pn la data de 31 decembrie 2006, sub sanciunea ncetrii raportului
de serviciu, acetia vor prezenta documente care dovedesc situaia lor
colar, care s le permit ndeplinirea n termen a obligaiei prevzute mai
sus."

46