Sunteți pe pagina 1din 2

FORMULAR DE NSCRIERE

Autoritatea sau institutia public:


Direcia Publica Comunitara de Asisten Social a Municipiului Craiova, judeul Dolj

Functia public solicitat: Sef serviciu al Serviciului protecia copilului i familiei

Numele si prenumele: MIREA MIHAELA CORINA |


Adresa:COM CARCEA, STR.LIBERTATII , NR.11, JUDETUL DOLJ
Telefon:0769057994

Studii generale si de specialitate:

Studii medii liceale sau postliceale :


Institutia Perioada Diploma obtinuta
DIPLOMA DE
LICEUL TEORETIC 1989- 1993 BACALAUREAT
,,ELENA CUZA,,

Studii superioare de scurt


durat:
Institutia Perioada Diploma obtinuta
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
DEPARTAMENTUL PENTRU
2012-2013 ADEVERINTA 467/15.07.2013
PREGATIREA PERSONALULUI
DIDACTIC

Studii superioare de lutg


durat :
Institutia Perioada Diploma obtinuta
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE DREPT 1994-1998 DIPLOMA DE LICENTA
,,NICOLAE TITULESCU,,

Studii postutiversitare, masterat sau doctorat :


Institutia Perioada Diploma obtinuta
UNIVERSITATEA DIN
BUCURESTI
FACULTATEA DE 2006-
DIPLOMA DE MASTER
SOCIOLOGIE SI 2008
ASISTENTA
SOCIALA

Alte tipuri de studii:


Institutia Perioada Diploma obtinuta
SCOALA NATIONALA DE
SANATATE PUBLICA SI 2006 CERTIFICAT
MANAGEMENT SANITAR

Limbi straine1) :
Limba Scris Citit Vorbit
Lb engleza Cunostinte de baza Cunostinte de baza Cunostinte de baza Cu
Cunostinte operare calculator :
Cariera profesionala
Perioada Institutia/Firma Functia Principalele
responsabilitati
2002-prezent Camin pt persoane Consilier Juridic consiliere juridica beneficiarilor de
varstnice servicii sociale, reprezentare
juridica a institutiei,avizarea/
redactarea actelor juridice,
asistenta juridica
compartimentelor

Detalii despre ultimul loc de munc2):


1............FOARTE BUNE................................................................................................
2........................................................................................................................................

Persoane de contact pentru recomandri3):


Numr de
Nume si prenume Institutia Functia telefon
Giurca Alexandru Camin pt persoane
Valentin varstnice Craiova Director 0769057999

Declar pe propria rspundere, cutoscand prevederile art.292 dit Codul penal cu


privire la falsul in declaratii, c datele furnizate n acest formular sunt adevrate.

Data ..
Semnatura ..
1
) Se vor trece calificativele cunostinte de baz, bine sau foarte bine.
2
) Se vor mentiona calificativele acordate la evaluarea performantelor profesionale n
ultimii 2 ani, dac este cazul.
3
) Vor fi mentionate numele si prenumele, locul de mutc, functia si numrul de
telefon.