Sunteți pe pagina 1din 4

Sistemul european de plati are doua componente:

1. Sistemul de plati aferent decontarilor de mare valoare (large-value payment


systems). Acest sistem este utilizat cel mai frecvent pentru decontarile aferente
tranzactiilor interbancare. Acestea au in vedere indeosebi:
- operatiunile interbancare aferente tranzactiilor de pe piata monetara;
- partea aferenta tranzactiilor cu titluri;
- partea aferenta tranzactiilor de schimb valutar in euro.
2. Sistemul de plati aferent decontarilor de retail ( retail payment systems). Acest
sistem are in vedere platile pentru clientii bancilor cum ar fi:
- clientii individuali;
- firme;
- autoritati publice.

Sisteme de plati de mare valoare au in vedere platile de mare valoare, dupa cum
se poate deduce din denumire. Se adreseaza atat platilor nationale cat indeosebi celor
interna-tionale/transfrontaliere.In Uniunea Europeana se pot identifica urmatoarele
sisteme de plati de mare valoare:
- TARGET- prezentarea lui este realizata in paragraful 3.2.4. EURO 1 (Euro
System of the EBA Clearing Company). Dupa cum se poate deduce, este vorba de o
societate de clearing a Asociatiei Bancare Europene (Euro Banking Association - EBA).
Sistemul a fost infiintat in 2000. Functionarea lui are la baza platile pe baza neta. La
sfarsitul zilei, tranzactiile se deconteaza prin intermediul conturilor deschise la BCE.
Asigura decontarea inclusiv a tranzactiilor dintre bancile din cele 15 state europene si
din 5 neeuropene.
- PNS (French Paris Net Settlement). Este de asemenea un sistem de decontari
pe baza neta. Se afirma despre el ca este un sistem hibrid, participantii la sistem putand
sa isi sileasca de comun acord care este nivelul plafonului de decontare fmala in cadrul
platilor reciproce. In acest caz, intermediarul in derularea transferului il reprezinta Banca
Nationala a Frantei. SPI (Spanish Servicio de os Interbancarios). Sistemul este deschis
clientilor. Are in vedere indeosebi platile internationale provenite atat din tranzactii
interbancare precum si din cele ale clientilor. Schimbul ordinelor de plata se realizeaza
pe parcursul intregii zile, urmand ca la finalul zilei sa se realizeze decontarea prin
intermediul Bancii Spaniei.
- POPS (interbank settlement system - Finland). Functioneaza pe principiile unui
sistem cu decontare in timp real, atat pe baza bruta, cat si pe baza neta. CLS
(continuous linked settlement system for foreign exchange transactions). In tranzactiile
de schimb valutar international pot aparea probleme legate de diferenta de fus orar,
precum si din diferenta de timp intre momentul decontarii de catre fiecare participant la
tranzactie. Pentru un interval de timp, una din parti poate sa ramana descoperita in
raport cu contrapartida tranzactiei. In aceasta directie, sistemul a eliminat riscul prin
plata simultana a ambilor participanti la tranzactie. BCE functioneaza ca si agent de
decontare in cadrul acestui sistem de plati. Toate platile si incasarile aferente CLS se
deruleaza prin intermediul EPM (ECB payment mechanism), evident in si prin TARGET.
Sisteme de plati de mica valoare. In 2002 a fost constituit Consiliul European de
Plati (European Payement Council - EPC). El a realizat definirea rolului si procedurilor
utilizate pentru platile in euro. EPC a pus bazele conceptului SEPA (Single euro
payments area).In acest proiect sunt implicate:
- Banca Centrala Europeana;
- Comisia Europeana;
- Autoritatile nationale.
Acesta reprezinta de fapt o zona in care firmele, participantii la viata economica
pot efectua operatii de incasari si plati in euro, in aceleasi conditii, drepturi si obligatii
aferente tranzactiilor, indiferent de localizarea lor geografica. Este un element de avans
in integrarea europeana, precum si de ridicare a nivelului platilor de retail in sensul ca
acestea r fi mai eficiente si mai ieftine.
SEPA are in vedere utilizarea:
- unei singure monede;
- unui set unic de instrumente de plata (cel prezentat anterior);
- unei infrastructuri pentru derularea eficienta a platilor;
- unor standarde tehnice comune;
- unor practici de afaceri comune;
- unei legislatii armonizate;
- orientarea catre servicii noi oferite clientilor.
Cele mai importante sisteme de plati de mica valoare din interiorul Uniunii
Europene sunt:
- CEC (Centre for Exchange and Clearing) din Belgia;
- CHS (Brussels Clearing House);
- PMJ (Banks Payment System) din Finlanda;
- SIT (Systeme Interbancaire de Telecompensation) din Franta;
- RPS (Retail Payment System) din Germania;
- ACO (Athens Clearing Dinfice) din Grecia;
- DIAS (Interbanking System) din Grecia;
- IRECC (Irish Retail Electronic Payments Clearing Company Limited) din
Irlanda;
- IPCC (Irish Paper Clearing Company Limited) din Irlanda;
- BI-COMP (Clearing System for Interbank Payments) din Italia;
- LIPS-Net (Luxembourg Interbank Payment System on a net basis) din
Luxemburg;
- CSS (Clearing and Settlement System) din Olanda;
- SICOI (Interbank Clearing System) din Portugalia;
- SNCE (National Electronic Clearing System) din Spania;
STEP 2 sistem din EBA Clearing Company (introdus in 2003). Acest sistem vine
sa completeze prima parte a sistemului de plati al BCE (STEP 1). Prin procesarea
platilor de mica valoare, pentru decontarea tranzactiei este necesara identificarea
destinatiei prin intermediul IBAN (International Bank Account Number) si BIC (Bank
Identifier Code). Sistemul functioneaza pe principiul unei case de compensatie
automate transeuropene (pan-European automated clearing house PE-ACH). De regula
sumele procesate sunt pana la nivelul a 50.000 euro/tranzactie.
Instrumentele de plata folosite frecvent in spatiul european sunt:
- Transfer credit - prin care titularul unui cont da dispozitie propriei banci sa
realizeze debitarea propriului cont si sa crediteze contul de contrapartida al
beneficiarului sumei.
- Direct debitul - ca si procedura, derularea este similara cu cea anterioara, doar
ca in acest caz banca in baza unei conventii/contract anterior are autorizarea de
debitare directa a contului in momentul in care creditorul solicita acest lucru.
- Plati prin carduri - atat cele de debit cat si cele de credit prin care titularul
indica suma si destinatia de debitare a contului din disponibilul existent sau de angajare
suplimentara a sumei din credit, in cazul in care este rba de un card de credit, in limita
plafonului presilit.
- Cecurile - reprezinta o alta forma de generare a unei decontari prin care titularul
unui cont da ordin propriei banci sa faca un transfer bancar.
- Moneda electronica - reprezinta o modalitate facila de finalizare a tranzactiilor
intre participantii la circuitul economic. Tendinta este de crestere a ponderii acestei din
urma categorii.