Sunteți pe pagina 1din 6

1/18/2016

Agenda

Cadru general
Impozitul pe profit 2016
Calculul rezultatului fiscal

Venituri neimpozabile
Elemente similare veniturilor
Cheltuieli
Cheltuieli cu deductibilitate limitata
Cheltuieli nedeductibile
Scutirea de impozit pentru profitul reinvestit
Deduceri pentru cheltuieli de cercetare dezvoltare
Alte aspecte

Intrebari si raspunsuri

Page 1

Impozit pe profit Impozit pe profit


Cadru general Calculul rezultatului fiscal

Noul Cod Fiscal Legea 227/ 2015


Modificata prin OUG 41/2015 si OUG 50/2015
Rezultat fiscal = Venituri Cheltuieli Venituri neimpozab. + Chelt neded.

Contribuabili: includ persoanele juridice straine care au locul de


exercitare a conducerii efective in Romania -> supuse impozitarii pentru
2016: Conform reglementarilor contabile 2016: Conform reglementarilor contabile
veniturile din orice sursa
2015: venituri din orice sursa 2015: efectuate in scopul realizarii de
Anul fiscal: anul calendaristic posibilitate de a opta pentru an fiscal venituri
modificat, egal cu anul financiar -> notificare 15 zile de la data inceperii
(fata de 30 zile inainte de inceputul anului fiscal modificat) Sunt luate in calcul elementele similare veniturilor si cheltuielilor

Registrul de evidenta fiscala:


veniturile impozabile si
Cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice
(2015: cheltuieli aferente veniturilor impozabile), inclusiv cele
reglementate prin acte normative

Impozit pe profit Impozit pe profit


Calculul rezultatului fiscal Venituri neimpozabile
a. Dividende
Corectarea erorilor contabile pentru calculul rezultatului fiscal: primite de la o persoana juridica romana
primite de la o persoana juridica straina situata intr-un stat non-UE cu
Erori corectate pe seama a/c 117: ajustare rezultat fiscal an corespunzator; care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri
depunere declaratie rectificativa
primite de la o filiala rezidenta intr-un stat membru UE
Erori corectate pe seama a/c 121: incluse in calculul rezultatului fiscal curent Conditii: minimum 10% din capitalul social
perioada neintrerupta de 1 an
platitorul supus impozitului pe profit / similar
(!) Documente

Nota: dividendele primite de la o filiala din UE inainte de implinirea


termenului de 1 an: impozabile -> recalculare impozit dupa implinirea
duratei de detinere (declaratie rectificativa).
Motive comerciale valabile (demersuri oneste)

1
1/18/2016

Impozit pe profit Impozit pe profit


Venituri neimpozabile Venituri neimpozabile
b. Titluri de participare c. Venituri din:

Titluri de participare noi sau Anularea / recuperarea / refacturarea cheltuielilor pentru care nu s-a
Majorarea valorii nominale a titlurilor existente ca urmare a acordat deducere (2015: nu preciza refacturarea)
incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele
juridice la care se detin titluri de participare. Reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat
deducere
Sunt impozabile la data cesionarii, transmiterii cu titlu gratuit, retragerii
capitalului social sau lichidarii persoanei juridice la care se detin titlurile Restituirea ori anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere pentru
de participare care nu s-a acordat deducere
Exceptie: sumele aferente titlurilor de participare pentru care sunt
indeplinite conditiile de detinere (10%, 1 an) Anularea rezervei inregistrate ca urmare a participarii in natura la capitalul
(!) persoana juridica romana sau straina din stat cu care exista tratat altor persoane juridice

Anularea capitalului social detinut la o persoana juridica

Impozit pe profit Impozit pe profit


Venituri neimpozabile Venituri neimpozabile
d. Venituri reprezentand surplusul din reevaluare care compenseaza f. Venituri din lichidarea
cheltuielile cu descresterile din reevaluari anterioare unei alte persoane juridice romane sau
unei persoane juridice straine situate intr-un stat cu care exista conventie
e. Venituri din vanzarea / cesionarea / evaluarea /reevaluarea titlurilor de evitare a dublei impuneri
de participare Daca, la data inceperii operatiunii de lichidare, potrivit legii:
detinute la o persoana juridica romana sau detine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice
la o persoana juridica straina situata intr-un stat cu care exista pe o perioada neintrerupta de 1 an
conventie de evitare a dublei impuneri
Daca la data vanzarii / cesionarii / evaluarii / reevaluarii inclusiv g. Alte exemple de venituri:
detine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice Sume colectate pentru indeplinirea responsabilitatilor de finantare a
pe o perioada neintrerupta de 1 an gestionarii deseurilor
Sume primite ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturile actionarilor,
cu ocazia reducerii capitalului social

Impozit pe profit Impozit pe profit


Cheltuieli Cheltuieli cu deductibilitate limitata
Principii generale de deductibilitate a. Cheltuieli de protocol
Cheltuieli deductibile: efectuate in scopul desfasurarii activitatii 2015 2016
economice (2015: in scopul realizarii de venituri impozabile)
Profitul contabil Profitul contabil
Inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare + Cheltuieli impozit pe profit + Cheltuieli impozit pe profit
taxe de inscriere, cotizatii, contributii datorate camerelor de comert si + Cheltuielile de protocol + Cheltuielile de protocol
industrie, organizatiilor patronale si sindicale - Veniturile neimpozabile
cheltuielile cu salariile si asimilate salariilor (exceptii)
* 2% = Protocol deductibil
Alte conditii privind cheltuielile
inregistrate in perioada la care se refera si de care apartin Cheltuielile de protocol includ TVA colectata pentru cadouri > 100 lei
inregistrate in contabilitate pe baza de documente justificative De principiu trebuie sa fie inregistrate in legatura cu clienti, furnizori,
Tranzactiile cu parti afiliate la valoare de piata (cu respectarea parteneri de afaceri (si nu in legatura cu salariatii) si sa cuprinda cadouri,
principiilor privind preturile de transfer) tratatii, mese
Scop / continut economic

Nota: sunt eliminate din Noul Cod Fiscal exemple de cheltuieli deductibile

2
1/18/2016

Impozit pe profit Impozit pe profit


Cheltuieli cu deductibilitate limitata Cheltuieli cu deductibilitate limitata
b. Cheltuieli sociale c. Cheltuieli cu dobanzile si diferentele de curs valutar
Limita de deductibilitate: 5% x valoare cheltuieli cu salariile personalului
(2015: limita 2%) Pentru imprumuturi de la entitati altele decat banci / institutii financiare
cu termen > 1 an (sau cu termen < 1 an, prelungit)
Exemple cheltuieli sociale:
ajutoare pentru inmormantare, boli grave si incurabile, proteze, pierderi in Limita de deductibilitate imprumturi in valuta: 4% (2015: limita 6%)
gospodarii, copii din scoli si centre de plasament

Functionarea de crese, gradinite, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, Conditii de deducere: 0 < Gradul de indatorare 3
cluburi, camine de nefamilisti
Gradul de indatorare = imprumuturi / capitaluri proprii
Cadouri, tichete cadou oferite salariatilor (2015: salariatelor) si copiilor minori ai [media aritmetica a soldurilor initiale si a soldurilor finale]
acestora, tichete de cresa, servicii turistice/tratament (inclusiv transport), servicii
de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale / accidentelor de munca pana
la internarea intr-o unitate sanitara 2016: cheltuielile cu dobanzile incluse in costul de achizitie / productie al
unui activ cu ciclu lung de fabricatie, conform reglementarilor contabile ->
Alte cheltuieli cu caracter social contract colectiv de munca / regulament intern nu intra sub incidenta acestor restrictii

Impozit pe profit Impozit pe profit


Cheltuieli cu deductibilitate limitata Cheltuieli cu deductibilitate limitata

d. Provizioane / ajustari pentru depreciere si rezerve d. Provizioane / ajustari pentru depreciere si rezerve (cont.)
d1. Rezerva legala d.2 Provizioane pentru garantii de buna executie acordate clientilor
se deduc trimestrial / anual numai pentru bunuri livrate, lucrari executate
2015 2016
si servicii prestate in cursul perioadei respective
Profitul contabil Profitul contabil
+ Cheltuieli impozit pe profit + Cheltuieli impozit pe profit d.3 Ajustari pentru deprecierea creantelor 30%
- Venituri neimp (excl. proviz.)
+ Chelt. aferente ven. neimp. 2016: Inregistrate conform reglementarilor contabile

x 5% = Rezerva legala deductibila In limita unui procent de 30% din valoarea creantelor

Limita maxima: 1/5 din capitalul social subscris si varsat Daca creantele indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
1. Sunt neincasate intr-o perioada > 270 de zile de la data scadentei
2. Nu sunt garantate de alta persoana;
3. Sunt datorate de o persoana care nu este afiliata
[2016: eliminare cerinta de a fi fost incluse in veniturile impozabile]

Impozit pe profit Impozit pe profit


Cheltuieli cu deductibilitate limitata Cheltuieli cu deductibilitate limitata
d. Provizioane / ajustari pentru depreciere si rezerve (cont.) e. Amortizarea fiscala
d.4 Ajustari pentru deprecierea creantelor 100%
Diferente intre amortizarea contabila si fiscala (metode, durate)
2016: Inregistrate conform reglementarilor contabile Regimuri de amortizare fiscala:
a. constructii: metoda liniara
In limita unui procent de 100% din valoarea creantelor b. echipamente tehnologice, computere si echipamente periferice: metoda
liniara, degresiva sau accelerate (optiune)
Daca creantele indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: c. orice alt mijloc fix amortizabil: metoda liniara sau degresiva (optiune)
1. Sunt detinute la o persoana juridica asupra careia este declarata procedura de
deschidere a falimentului, pe baza hotararii judecatoresti []
2. Nu sunt garantate de alta persoana Restrictii de deductibilitate: pentru mijloacele de transport de persoane
3. Sunt datorate de o persoana care nu este afiliata care au cel mult 9 scaune: 1.500 Lei / luna / vehicul
Exceptii pentru: agentii de vanzari / achizitii; servicii urgenta, paza, protectie,
curierat, prestare de servicii cu plata, marfuri etc.
d.5 2016: Ajustari pentru deprecierea mijloacelor fixe amortizabile
constituite pentru situatiile in care
Sunt distruse calamitati naturale / forta majora [Norme]
Au fost incheiate contracte de asigurare

3
1/18/2016

Impozit pe profit Impozit pe profit


Cheltuieli cu deductibilitate limitata Cheltuieli cu deductibilitate limitata
e. Amortizarea fiscala (cont.) f. Cheltuieli aferente vehiculelor

Calcul amortizare fiscala: Limita de deductibilitate : 50%


Incepand cu luna urmatoare punerii in functiune Pentru vehicule rutiere motorizate detinute / utilizate care nu sunt
Investitii la mijloace fixe concesionate / inchiriate / in leasing: pe utilizate exclusiv in scopul activitatii economice
perioada contractului sau pe durata normala de utilizare, dupa caz masa totala maxima autorizata: 3.500 kg
Investitii pentru imbunatatire parametri tehnici: valoarea ramasa se maximum 9 scaune de pasageri
majoreaza cu valoarea investitiei pe durata ramasa Tipuri de cheltuieli: combustibil, impozite locale, asigurare obligatorie
Investitii pentru amenajare terenuri: 10 ani, liniar RCA, inspectii tehnice periodice, rovinieta, chirii, TVA nedeductibila,
2016: active transferate in procedura de reorganizare: continuare regim dobanzile, comisioanele, pierderile de curs valutar
2016: achizitionare contracte de clienti, recunoscute ca imobilizari Amortizarea tratament fiscal distinct
necorporale dpdv contabil: maximum 5 ani
Programe informatice: 3 ani (liniar / degresiv) Exceptii pentru: agentii de vanzari / achizitii; servicii urgenta, paza,
Brevete, drepturi de autor, licente, marci de comert liniar pe perioada protectie, curierat, prestare de servicii cu plata, marfuri etc.
contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz

Impozit pe profit Impozit pe profit


Cheltuieli cu deductibilitate limitata Cheltuieli nedeductibile
g. Alte exemple: a. Impozite
tichete de masa si vouchere de vacanta potrivit legii (2015: tichete de impozit pe profit
masa) impozit pe profit / venit platit in strainatate
Scazaminte, perisabilitati, pierderi din manipulare / depozitare potrivit legii impozite neretinute la sursa in numele entitatilor nerezidente, pentru
Pierderi tehnologice norma de consum proprie veniturile realizate din Romania
2016: Cantitatile de energie electrica consumate la nivelul normei proprii de
consum tehnologic sau la nivelul normei aprobate de ANRE (include b. Dobanzi / majorari de intarziere, amenzi, confiscari, penalitati
consumul propriu comercial pentru contribuabulii din domeniul distributiei datorate catre autoritatile romane / straine
de energie electrica)
functionarea, intretinerea si repararea locuintelor de serviciu in localitatea c. Stocuri sau mijloace fixe lipsa din gestiune ori degradate,
unde se afla sediul social / sedii secundare limitate conform Legii locuintei neimputabile, precum si TVA aferenta
nr. 114/1996, dar majorate fiscal cu 10% Exceptii: pentru bunuri aflate in una din urmatoarele situatii:
Distruse calamitati naturale sau alte cauze de forta majora
2016: Eliminari: - cheltuielile cu schemele de pensii facultative (400 Euro / an) Au fost incheiate contracte de asigurare
- primele de asigurare voluntara de sanatate (250 Euro / an) Au fost degradate calitativ dovada distrugerii
Termen de valabilitate / expirare depasit conform legii

Impozit pe profit Impozit pe profit


Cheltuieli nedeductibile Cheltuieli nedeductibile
d. Cheltuielile facute in favoarea actionarilor sau asociatilor altele f. Cheltuieli cu servicii de management, consultanta, asistenta sau alte
decat cele generate de plati pentru bunuri livrate / servicii prestate servicii prestate de o persoana situate intr-un stat cu care nu este incheiat
contribuabilului la pret de piata un instrument privind schimbul de informatii daca tranzactiile sunt
calificate drept artificiale
Exemple: cheltuieli aferente vehiculelor utilizate de actionari; bunuri,
marfuri sau servicii acordate actionarilor; cheltuieli aferente spatiilor
puse la dispozitie acestora Tranzactii artificiale: -> nu au continut economic si nu pot fi utilizate in mod
normal in cadrul unor practice economice obisnuite
-> scop esential: evitarea impozitarii sau obtinerea de
e. Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile
avantaje fiscale
2016: Daca evidenta contabila nu ofera informatii se prevede utilizarea
de chei de alocare a costurilor de conducere si administrare si a
costurilor comune 2016: Nu se face referire expresa la cheltuielile cu serviciile de
management, consultanta, asistenta sau alte prestari de servicii, pentru
proportional cu % venituri neimpozabile in total venituri care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestarii acestora in scopul
activitatilor desfasurate si pentru care nu sunt incheiate contracte [Norme!]

4
1/18/2016

Impozit pe profit Impozit pe profit


Cheltuieli nedeductibile Cheltuieli nedeductibile
f. Cheltuieli cu servicii de management, consultanta, asistenta (cont.) g. Prime de asigurare ce nu privesc activele contribuabilului
Totusi conditii de deducere: Exceptie: pentru bunuri reprezentand garantie bancara pentru creditele
utilizate in desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul
Contract intre parti (sau orice forma contractuala prevazuta de lege)
sau utilizate in cadrul unor contracte de inchiriere sau de leasing, potrivit
Exceptie: serviciile cu caracter ocazional de ex. intretinere si reparare a activelor,
servicii postale, servicii de comunicatii si de multiplicare, parcare, transport clauzelor contractuale

Serviciile trebuie sa fie efectiv prestate demonstrare cu documente: h. Pierderi inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor pentru
situatii de lucrari, procese-verbale de receptie, rapoarte de lucru, studii de partea neacoperita de provizion si pierderi inregistrate in alte cazuri
fezabilitate, de piata sau orice alte materiale corespunzatoare Exceptii:
2016: Punerea in aplicare a unui plan de reorganizare confirmat prin sentinta
Sa se dovedeasca necesitatea efectuarii cheltuielilor prin specificul judecatoreasca
activitatilor desfasurate 2016: Au fost incheiate contracte de asigurare
Falimentul debitorilor inchis pe baza hoararii judecatoresti
Debitor dizolvat sau lichidat, fara successor
Sa nu reprezinte costuri ale actionarilor
Debitorul inregistreaza dificultati majore care ii afecteaza intreg patrimoniul
Comunicare catre debitori? [Norme]
Sa respecte regulile privind preturile de transfer

Impozit pe profit Impozit pe profit


Cheltuieli nedeductibile Cheltuieli nedeductibile
i. Cheltuielile de sponsorizare / mecenat; burse private i. Cheltuielile de sponsorizare / mecenat; burse private (cont.)

Credit fiscal: din impozitul pe profit datorat se scade minimum dintre: Sponsorul nu trebuie sa urmareasca (direct / indirect) sa directioneze sau
0.5% din cifra de afaceri (2015: 0.3%) sa conditioneze activitatea beneficiarului
20% din impozitul pe profit datorat Sponsorul sau beneficiarul are dreptul sa aduca la cunostinta publicului
Sumele care nu se scad: reportate in urmatorii 7 ani consecutivi sponsorizarea prin promovarea numelui sau marcii sponsorului
Se interzice ca sponsorul sau beneficiarul sa efectueze reclama sau
publicitate comerciala anterioara, concomitenta sau ulterioara in favoarea
(!) Trebuie respectate prevederile Legii nr. 32/1994 sponsorului
Sponsorizarea = transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri Facilitatile fiscale pentru sponsorizare nu se acorda:
materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara
Sponsorizarilor reciproce
scop lucrativ de catre beneficiarul sponsorizarii
Sponsorizari catre rude sau afini
Contract! Sponsorizarii unei persoane juridice fara scop lucrativ de catre o persoana
Beneficiari: institutii si autoritati publice pentru activitati in domeniile: juridica care conduce sau controleaza direct persoana sponsorizata
cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific, umanitar, religios,
filantropic, sportive etc.; emisiuni sau programe radio-TV

Impozit pe profit Impozit pe profit


Cheltuieli nedeductibile Cheltuieli nedeductibile
j. Cheltuielile inregistrate in evidenta contabila care au la baza un m. Cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de
document emis de un contribuabil inactiv capitaluri:
Exceptie: achizitii de bunuri in cadrul procedurii de executare silita;
achizitii de la persoane in faliment cu decontare in actiuni: sunt elemente similare cheltuielilor la momentul
acordarii efective a beneficiilor, daca sunt impozitate la salariat
k. Taxe si cotizatii catre organizatii neguvernamentale sau asociatii
profesionale care au legatura cu activitatea desfasurata de contribuabili cu decontare in numerar: la momentul acordarii efective a beneficiilor,
si care depasesc echivalentul in Lei a 4.000 Euro / an daca acestea nu sunt impozitate la salariat [per a contrario? Norme]

l. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor descrestere de valoare


n. Cheltuielile cu (re)evaluarea titlurilor de participare daca la data
efectuarii (re)evaluarii sunt indeplinite conditiile: 10% detinere, 1 an
Filiala: persoana juridica romana sau straina, din stat cu care exista
conventie de evitare a dublei impuneri

2016: Eliminare: cheltuieli salariale care nu sunt impozitate la angajat si


TVA aferenta avantajelor in natura acordate salariatilor, daca
valoarea nu a fost impozitata la salariat

5
1/18/2016

Impozit pe profit Impozit pe profit


Scutirea de impozit pentru profitul reinvestit Scutirea de impozit pentru profitul reinvestit
Active produse / achizitionate pentru care se acorda: Amortizare fiscala pentru intreaga valoare fiscala a echipamentelor
echipamente tehnologice subgrupa 2.1 din Catalogul mijloacelor fixe
Nu se poate opta pentru metoda de amortizare accelerata
2016: calculatoare electronice si echipamente periferice, masini si aparate de
casa, de control si de facturare, programe informatice clasa 2.2.9 din Obligatie: pastrarea activelor in patrimoniu pentru o perioada cel putin
Catalogul mijloacelor fixe egala cu din durata de utilizare, dar nu mai mult de 5 ani
(!) folosite in scopul desfasurarii activitatii economice
Exceptii: reorganizari, lichidare/ faliment, distrugere, pierdere, furt, defecte si
(!) noi inlocuite
(!) produse / achizitionate si puse in functiune pana la 31.12.2016
Nerespectare: recalculare impozit pe profit; creante fiscale accesorii; depunere
declaratii fiscale rectificative

Profitul investit = soldul a/c 121 cumulat de la inceputul anului, obtinut Rezerva constituita ca urmare a aplicarii scutirii se impoziteaza la
pana in trimestrul / anul punerii in functiune momentul distribuirii catre actionari sau la momentul utilizarii sub orice
Nu se fac recalculari la finalul anului (de ex. daca se inregistreaza pierdere forma (de ex. acoperirea pierderilor)
contabila in trimestrul punerii in functiune, dar profit la finalul anului)

Impozit pe profit Impozit pe profit


Scutirea de impozit pentru profitul reinvestit exemplu Deduceri pentru cheltuieli de cercetare - dezvoltare
Achizitie echipament: octombrie 2015, valoare 70.000 Lei Stimulente fiscale pentru activitatile de cercetare-dezvoltare :
Profit contabil brut ianuarie decembrie 2015: 500.000 Lei
deducerea suplimentara la calculul profitului impozabil, in proportie de
50%, a cheltuielilor eligibile pentru aceste activitati;
Profit impozabil @ 31.12.2015: 600.000 Lei

Determinarea scutirii pentru profitul reinvestit: aplicarea metodei de amortizare accelerata si in cazul aparaturii si
echipamentelor destinate activitatilor de cercetare-dezvoltare.
1. Impozit pentru anul 2015: 600.000 * 16% = 96.000 Lei

2. Scutire de impozit: 70.000 * 16% = 11.200 Lei


2016: ajutor de stat
3. Constituire rezerve:

Rezerva legala (daca este necesar): 70.000 * 5% = 3.500 Lei Normele de aplicare: Ordin 2086/2010, modificat prin Ordin 256/2015

Rezerva constituita dupa aplicarea scutirii: 70.000 3.500 = 66.500 Lei

4. Valoarea fiscala a echipamentului: 70,000 Lei

Impozit pe profit
Alte aspecte
Declararea si plata IP se mentin termenele (25 martie pentru
declaratia anuala)

Impozit pe dividende (<10%, 1an)


Prezent: cota de impozit 16%
1 ianuarie 2016: reducerea cotei la 5% (OUG 50/2015 recent publicata)