Sunteți pe pagina 1din 23

Modulul "Schimb Valutar in Numerar"

Manual de Utilizare
Cuprins
Modulul "Schimb Valutar in Numerar" ................................................................................................... 3
Interfata modulului "Schimb Valutar in Numerar" ................................................................................ 4
Bara de instrumente a formei de baza ............................................................................................. 7
Bara de instrumente a formelor adaugatoare ................................................................................... 9
Meniul operatiunilor cu soldurile pe valute ...................................................................................... 10
Setarea soldurile pe valute ........................................................................................................... 11
Alimentarea cu numerar a casei de schimb valutar ..................................................................... 12
Transmiterea numerarului din casa valutara ................................................................................. 14
Operatiuni de vinzare/cumparare a valutei ..................................................................................... 16
Rapoarte .......................................................................................................................................... 18
Datele clientului ............................................................................................................................... 19
Operatiunile efectuate in valuta ...................................................................................................... 21
Bara de instrumente a formei "Operatiunile efectuate in valuta" .................................................. 22
FAQ .................................................................................................................................................... 23
Modulul "Schimb Valutar in Numerar"

Modulul "Schimb Valutar in Numerar" este destinat efectuarii operatiuniulor de schimb valutar in numerara la
Unitatile de Schimb Valutar.

Modulul permite efectuarea urmatoarelor operatiuni:

Setarea soldurilor pe valute


Alimentarea cu numerar a case valutare
Transmiterea numerarului din casa valutara
Vinzarea/Cumpararea valutei
Tiparul rapoartelor:
Raport privind operatiunile efectuate
Registrul valutei straine procurate
Registrul valutei straine vindute
Cursul valutar
Interfata modulului "Schimb Valutar in Numerar"

Interfata modulul "Schimb Valutar in Numerar" este impartita in 6 parti distincte si anume:

1. Bara de instrumente
2. Panoul cu indicarea agentiei si filialei
3. Panoul cu datele despre operatiunea care se perfecteaza
4. Lista valutelor cu solduri si miscarile pe valute
5. Lista tastelor atasate de valute
6. Bara de stare

Bara de instrumente

Panoul cu denumirea agentiei si filialei

In panoul dat se arata Agentia si Filiala casierului.


In caz ca datele sunt eronate, este necesar de a anunta persoana responsabila in Filiala pentru transferarea
casierilor in agentii (intrebarea Nr. 1 din FAQ).

Panoul cu datele despre operatiunea perfectata


Panoul dat se foloseste la efectuarea operatiunilor de vinzare/cumparare a valutei straine.

Lista valutelor cu solduri si miscarile pe valute

Lista valutelor afiseaza toate valutele cu soldurile si miscarile pe fiecare valuta.


Pentru a vizualiza si/sau a redacta datele clientlui, sau pentru anularea anumitor operatiuni este necesar d
efectua dublu click pe rindul cu valuta necesara. La efectuarea dublu click va aparea forma cu toate operatiu
efectuate in valuta data

Lista tastelor atasate de valute

Lista tastelor atasate de valuta permite setarea tastelor rapide de la F5 pina la F12 pentru fiecare valuta. Astfe
in cazul cind este setata spre exemplu tasta F5 pentru valuta EUR, atunci la apasarea pe tasta F5 se va alege
valuta EUR.

Bara de stare
Bara de stare afiseaza 3 parametri si anume:

Data zilei operationale pentru Unitatea de Schimb Valutar.


Timpul curent
Utilizatorul care foloseste sistemul
Bara de instrumente a formei de baza

Bara de instrumente contine butoanele necesare lucrului in aplicatie:

Efectuarea operatiunilor cu soldurile pe valute

- La apasarea butonului va aparea meniul alegerii tipului de operatiuni care pot fi


efectuate.

Tiparul rapoartelor

- La apasarea butonului va aparea meniul alegerii tipului de raport.

Inchiderea zilei operationale pentru USV

- La apasarea butonului va aparea un mesaj de confirmare in privinta inchiderii zilei


operationale:

Daca se doreste inchiderea zile operationale se va apasa butonul "YES", daca nu - "NO".
Dupa apasarea butonului "YES", va aparea o forma de introducerea a datei zilei operationale noi:

Daca se va apasa butonul "OK", ziua operationala se va deschide, in caz contrar, ziua operationala nu
se va deschide, dar va ramine inchisa.

La inchiderea zilei operationale, are loc transferarea soldurilor finale pentru fiecare valuta in soldurile
initiale pentru ziua nou deschisa.

Inchiderea aplicatiei

- La apasarea butonului, aplicatia se va inchide.

Reinnoirea datelor

- La apasarea butonului se va efectua reinnoirea datelor si anume: se vor incarca cursurile


valutare pentru toate valutele pentru Agentia selectata, se vor reinnoi datele privind soldurile si miscarile pe
valute.

Datele clientului

- La apasarea butonului se va deschide forma de introducere a datelor clientului care


efectuiaza operatiunea.
Bara de instrumente a formelor adaugatoare

Salvarea datelor

- Butonul dat se foloseste pentru salvarea datelor modificate din forma unde se afla.
Inainte de a salva datele se verifica corectitudinea datelor introduse in dependenta de formei activa
(forma in care a fost apasat butonul)

Inchiderea formei

- Butonul dat este folosit pentru inchiderea formei active (forma in care a fost apasat
butonul)
Meniul operatiunilor cu soldurile pe valute

Meniul dat este destinat efectuarii operatiunilor cu soldurile valutelor si anume:

Setarea soldurilor initiale

Alimentarea cu numerar pe parcursul zilei a case valutare

Transmiterea numerarului din casa valutara

Recalculul soldurilor finale

Meniul dat se foloseste in cazul cind soldul final nu a fost calculat corect. La recalcul se vor lua soldurile
initiale, operatiunile de alimentare de numerar, de vinzare/cumpare a valutelor, de transmitere de
numerar si in baza lor se va calcula soldul final.
Setarea soldurile pe valute

Lista valutelor

Lista valutelor cu soldurile initiale. Pentru modificarea soldului initial se vor modifica datele din cimpul
"Sold" pentru valutele la care este necesar de setat soldul initial, dupa care se va apasa butonul de
salvare din bara de intrumente.
Alimentarea cu numerar a casei de schimb valutar

Pentru a efectua alimentarea cu numerar a casei valutare, este necesar de a introduce urmatoarele date:

sumele necesare in lista valutelor


numele, prenumele incasatorului/casierului dupa caz
destinatia platii

Dupa introducerea tuturor datelor necesare se va apasa butonul de salvare din bara de intrumente.

Lista valutelor
Numele, prenumele incasatorului/casierului

Destinatia platii
Transmiterea numerarului din casa valutara

Pentru a efectua transmiterea numerarului din casa valutara, este necesar de a introduce urmatoarele date:

sumele necesare in lista valutelor. Daca este necesar de inclus si comisionul incasat se va bifa cimpul
"Inclusiv comisioanele"
numele, prenumele incasatorului/casierului dupa caz
destinatia platii

Dupa introducerea tuturor datelor necesare se va apasa butonul de salvare din bara de intrumente.

Lista valutelor
Numele, prenumele incasatorului/casierului

Destinatia platii

Includerea/excluderea comisioanelor

In cazul cind este necesar de include in suma spre transmitere in Lei Moldovenesti si comisioanele
incasate din cumpararea/vinzarea valutei straine se va bifa acest cimp.
Operatiuni de vinzare/cumparare a valutei

Pentru a efectua operatiunea de vinzare/cumparare a valutei este necesar de efectua urmatorii pasi:

1. Alegeti tipul operatiunii - Vinzare sau Cumparare.


2. Alegeti valuta operatiunii. Dupa alegerea valutei operatiunii in partea dreapta trebuie sa fie afisat cursul
stabilit de banca pentru tipul selectata, valuta selectata si Agentie.
3. Se va verifica numarul cecului afisat cu cel din aparatul de casa.
4. In cimpul "In Valuta" se va introduce suma operatiunii in valuta
5. Se va apasa butonul "Salvarea datelor". In cazul cind echivalentul sumei introduse in Lei Moldovenesti,
conform cursului stabilit de BNM, depaseste suma stabilita de Regulamentele BNM, este necesar de a
introduce datele clientului, care efectuiaza operatiunea. Se va deschide forma de introducere a datelor
clientului, unde ele vor fi introduse. Datele clientului pot fi introduse si pentru orice alta suma care nu
depaseste limita stabilita, prin apasarea butonului "Datele Cllientlui" din bara de instrumente a formei
principale, dar inainte de a apasa butonul "Salvarea datelor".

Tipul operatiunii

Pentru alegerea mai rapida a tipului operatiunilor pot fi folosite tastele F1 - Cumparare, F2 - Vinzare

Valuta

Pentru alegerea rapida a valutei pot fi setate tastele de la F5 pina la F12. Setarea data se face folosind
lista tastelor pentru valute.

Panoul cu sumele pentru opeatiune


In panoul dat se afiseaza sumele calculate conform cursului stabilit. In caz ca este necesar de incasat
comisione de la operatiune se va afisa si suma comisionului total.

Panoul cu totaluri pentru operatiune

In panoul dat se afiseaza urmatoarea informatie:

Ziua operationala a Unitatii de Schimb Valutar


Tipul operatiunii selectat
Cursul pentru tipul operatiunii selectat si valuta selectata
Suma in valuta operatiunii
Echivalentul sumei in Lei Moldovenesti, inclusiv comisioanele incasate

Numarul cecului din aparatul de casa

Cimpul dat este destinat afisarii si modificarii numarului cecului aparatului de casa. Numarul afisat este
numarul care va corespunde operatiunii ce va fi efectuata.
Rapoarte

Meniul permite tiparul urmatoarelor rapoarte:

Raport privind operatiunile efectuate

Tiparul Raportului privind operatiunile efectuate, conform Regulamentelor BNM.

Registrele de cumparare/vinzare a valutei straine

Tiparul Registrelor privind valuta straina procurata si vinduta, conform Regulamentelor BNM.

Cursul valutar

Tiparul Cursurilor Valutare.


Datele clientului

Forma data permite introducerea datelor clientului ce efectuiaza operatiunea sau a datelor clientului si a
reprezentatntului acestuia.
La introducerea datelor clientului pot fi 2 situatii:

Clientul efectuiaza operatiunea din numele sau fara reprezentant.

In acest caz datele clientului se vor introduce in panoul "Datele Clientlui".

Clientul introduce datele din numele altul client, el fiind reprezentantul acestuia.

In acest caz datele clientului care efectuiaza operatiunea se vor introduce in panoul "Datele despre
reprezentantul clientlui", iar datele despre clientul in numele caruia se efectuiaza operatiunea se vor
introduce in panoul "Datele Clientlui". Totodata in acest caz este necesar de introdus si documentul
(procura) in baza caruia se efectuiaza operatiunea.

Dupa introducerea datelor se va apasa butonul de salvare a datelor din bara de instrumente.

Datele despre client


Panoul dat este folosit pentru introducerea datelor clientlui, sau a datelor clientului in numele caruia se
efectuiaza operatiunea, in cazul reprezentantului clientului.
La introducerea datelor se va introduce in primul rind codul personal al clientlui (IDNP). In cazul cind
clientul este o persoana care are conturi deschise in Banca, sau este o persoana care s-a deservit in
Banca, atunci toate datelor lui se vor indeplini automat la trecerea in alt cimp, sau la apasarea butonului
"..." din cimpul IDNP.

Datele despre reprezentantul clientului

Panoul dat este folosit prentu introducerea datelor despre reprezentantul clientului care efectuiaza
operatiunea. La introducerea datelor depsre reprezentantul clientului este necesar de introdus adaugator
si datele despre documentul (procura) in baza caruia se efectuiaza operatiunea. Introducerea datelor are
loc in acelasi mod ca si introducerea datelor clientului.

Datele despre procura

Datele despre procura se inroduc in cazul reprezentantului clientului.


Operatiunile efectuate in valuta

Forma data poate fi accesata prin efectuare dublu click pe valuta necesara din Lista valutelor cu solduri si misca
pe valute.

Bara de instrumente

Lista operatiunilor efectuate in valuta selectata

Lista operatiunilor in valuta selectata afiseaza toate operatiunile efectuate in valuta selectata. Operatiunile
anulate se afiseaza cu culoare rosie. Asupra operatiunilor anulate nu poate fi efectuata nici o actiune.
Pentru efectuarea anumitor actiuni asupra operatiunii este necesar de ales operatiunea si de accesat butonul
necesar din bara de intrumente.
In dependenta de operatiune, butoanele din bara de intrumente pot fi sau nu accesibile.
Bara de instrumente a formei "Operatiunile efectuate in valuta"

Bara de instrumente a formei "Operatiunile efectuate in valuta" consta din urmatoarele butoane:

Anularea operatiunii selectate

- Butonul este destinat pentru anularea operatiunii selectate. Anularea este posibila doar in
cazul cind operatiunea nu a fost salvata in Sistemul Bancar.

Editarea datelor clientului

- Editarea datelor clientului si tiparul Buletinului de Schimb Valutar pentru operatiunea


selectata. Editarea este posibila doar pentru operatiunile neanulate.

Tiparul "Buletinului de Schimb Valutar"

- Tiparul Buletinului de Schimb Valutar pentru operatiunea selectata. tiparul este posibil
doar pentru operatiunile pentru care au fost introduse datele clientului. Daca datele clientului nu au fost
introduse este necesar in primul rind de introdus datele clientului, apoi de tiparit Buletinul de Schimb
Valutar.

Inchiderea formei

- Inciderea formei date.


FAQ
1. Ce de facut in cazul cind Agentia si/sau Filiala afisat in panoul cu Agentie si Filiala nu coincide cu Agentia in
care se afla casierul.
R. In caz cind datele afisate in panoul cu Agentie si Filiala sunt eronate, este necesar de a anunta persoana
responsabila in Filiala pentru transferarea casierilor in agentii.

2. Ce de facut in cazul cind la selectarea valutei nu este corect cursul sau cursul apare 0.
R. Daca la selectarea cursului, cursul nu este corect sau 0, in primul rind trebuie sa verificati daca Agentia
afisata este corecta. Daca Agentia este corecta, este necesar de telefonat in Directia Operatiuni Valutare
pentru rezolvarea problemei. Daca Agentia afisata nu este corecta, atunci este necesar de inchis aplicatia
Document_VB si de deschis din nou. Dupa introducerea parolei pentru Sistemul Bancar, va aparea forma in care
va fi indicata Agentia si casa in care ati fost transferati. Daca este corect apasati "OK", in caz contrar raspusul
este in intrebarea Nr. 1.

3. Ce de facut in cazul cind numarul cecului aparatului de casa nu coincide cu numarul cecului afisat in aplicatie.
R. Daca numarul cecului din aparatul de casa nu coincide cu cel din aplicatie, este necesar de modificat in
aplicatie numarul cecului, indicind urmatorul numar. De exemplu, daca ultimul cec din aparatul de casa este 154,
atunci in aplicatie se va seta 155, astfel, ca la urmatoarea operatiune efectuata numarul cecului va fi 155 si va fi
egal cu cel din aparatul de casa.