Sunteți pe pagina 1din 1

Tehnike specifikacije

Osvjeiva zraka sa elektronskim doziranjem. NOA miris.


Svojstva:
Poboljava kvalitet okolia i zraka. Ugodan miris sa produenim djelovanjem. Efektivna u velikim prostorima. Sadri DEODOR
Tehnologiju. Neutralizira neugodne mirise bez maskiranja istih. Stvara ugodnu atmosferu koja prua udobnost. Kontinuirano
fragrancing. Sigurno i udobno doziranje.

Uputstvo za upotrebu:
Automatsko koritenje. DOSIMATIC sistem doziranja.

Aplikacije:
Pogodan za:
Atmosfera i kontrola mirisa. javne zgrade. Oblasti koje zahtijevaju
personaliziranu atmosferu. Stvaranje korporativne atmosfere.

Ustanove:
Hoteli. Restorani. Kancelarije. Prodavnice. Holovi i auditoriji. Zdravstvene
ustanove. kole. Sportske instalacije. U principu, sve vrste objekata koje
rade sa profesionalnim standardima higijene.

Prodajni Doziranje:
formati: 335 ml

Fizika i hemiska svojstva:

aspekt: Aerosol Osvjeivai zraka

Boja: Bez boje


Miris: NOA
Gustoa: No aplic. 100 %

pH:
Kvalitativni sastav:
Otapala. Parfem. Pogonska goriva.

www.sucitesa.com
ifra: 317790
Akreditacije: Prijave:
Verzija / Datum: 10 / 12/01/2015
Jezik: BOS

Informacije kao smjernice za potrebe prodaje. Slijedite upute na etiketi i


Sigurnosni list prilikom rukovanja i upotrebe proizvoda. Kontaktirajte nau
tehniku slubu ako imate bilo kakvih pitanja.

Suministros Cientficos Tcnicos, S.A.U.


C/ Comadrn 39, nave A6 - P.I. Can Salvatella - 08210 Barber del Valls
(Barcelona) Espaa (Spain) - Tel. 902 121411 - Fax. 902 121419