Sunteți pe pagina 1din 1

Ctre,

INSPECTORATUL N CONSTRUCTII
AL JUDEULUI SALAJ

Subsemnatul(1) NEMETI GERGELY, in calitate de reprezentant al S.C BOGLAR


CHAMP S.R.L. nr. O.R.C. J31/46/2002 C.U.I. RO. 14475123 avand functia
ADMINISTRATOR, sediul(2) in municipiul ZALAU, str. GHERGHE DOJA, nr.117/D,
judetul SALAJ, telefon 0260 616642 .email................................. B.I./C.I. seria ........
numrul............., cod numeric personal .......................................
titular al Autorizatiei de construire/desfiintare nr. 52 din 30.12.2016, emis pentru
executarea lucrrilor de constructii privind construirea/desfiintarea constructiilor si
amenajrilor(3). HALA PRODUCTIE CIUPERCI
n valoare de 790000,00 lei.
ADUC LA CUNOSTINTA

C la data de(4) 31.04.2017, ora 16.00, au fost finalizate lucrrile de constructii


autorizate pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat n judetul SALAJ,
municipiul..................... orasul.......... satul NUSFALAU, comuna NUSFALAU,
cod postal ............ strada GARII nr. 30/J, bl.... se. ... et.... ap ....
Cartea funciar 51617, Fisa bunului imobil ................ , sau nr. topo 51617
Anexez, in copie dovada achitarii cotei de 0.1% din valoarea lucrarilor
autorizate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare.
Anexez, in copie dovada achitarii cotei de 0,5% din valoarea lucrarilor
autorizate, potrivit Legii nr. 177/2015 privind modificarea Legii nr.10/1995.
Anexez, in copie Nota Contabila privind valoarea real a lucrrilor.

Semnatura
Data 12.04.2017
PRECIZRI privind completarea formularului:
(1) Titularul autorizaiei (Numele i prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei juridice - inclusiv
calitatea acestuia).
(2) Adresa potal (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice).
(3) Se nscriu datele de identificare din autorizaie (denumirea lucrrii, capacitatea i categoria de lucrri din autorizaie).
(4) Data nceperii executrii lucrrilor trebuie anunat cu minim 10 zile nainte.
(5) Se aplic sigiliul, n cazul persoanelor juridice.

NOT:
Formularul pentru ntiinarea privind nceperea executrii lucrrilor autorizate se anexeaz la autorizaia de
construire/desfiinare n dou exemplare.
Titularul autorizaiei este obligat s pstreze pe antier un exemplar al acestei ntiinri, cu numrul i data nregistrrii
la Inspectoratul de Stat n Construcii.