Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECTANT S.C. HATCHBACK EXE S.R.L.

,
BENEFICIAR CONSILIUL COMUNAL CUZAPLAC
ANTREPRENOR S.C. EURAS S.R.L.
SUBANTREPRENOR

PROCES VERBAL
PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR
CE DEVIN ASCUNSE

Nr. .. din ..

Faza de lucrare supusa verificarii:

ARMARE FUNDATII

La obiectul: FUNDATII TERASA ACCES

Din cadrul investitiei: : INFIINTARE CENTRU DE ASITENTA "AFTER SCHOOL"


Sat MIERTA, com. CUZAPLAC, jud. SALAJ

Elemente de identificare (element de constr, ax, cota, etc.):


In intregime,

Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr.: 23/2015


Elaborat de: S.C. HATCHBACK EXE S.R.L.,
Plansele nr.: R01. R02
Sau a Dispozitiei de Santier nr.: . din data de ..

Concluzii:
Cofrarea, armarea fundatilori, amplasarea si montarea mustatilor pentru stalpi s-a
realizat conform prevederilor din P.T. Caietelor de Sarcini si Reglementarilor Tehnice in
Vigoare.
Sunt respectate toate cerintele de calitate prevazute in Documentatia Tehnica si
Reglementarile Tehnice in Vigoare.
Se poate trece la fazele urmatoare de lucrari turnarea betonului

Masuri dispuse:

Numele Prenumele Functia Semnatura

Beneficiar: Pop Septimiu diriginte .


Proiectant: Ardelean Daniel sef proiect .
Constructor: Avram Paul sef santier ..
Popovici Silviu R.T.E. ..............................