Sunteți pe pagina 1din 8

coala Ciprian Porumbescu, Comneti Avizat director,

Disciplina: Limba englez


Clasa: a III-a B
Manual : Fairyland, UniScan, Express Publishing
Prof. Emma-Maria Ciobanu Nr. de nregistrare:
Nr. Ore: 2 ore/spt.

PLANIFICARE ANUAL
Anul colar 2017-2018

Semestrul I

Coninuturi
Nr. Unitatea de Competene specifice vizate Nr. ore Spt. Observaii
Crt. invatare / alocate
organizare
tematica

1. INTRODUCTION Its nice to be back! 1.1. Identificarea semnificaiei globale a unui 2 11-17 sept. (S1)
Starter Vocabulary: revision, mesaj oral clar articulat n contexte familiare
numbers (1-100) 1.3. Manifestarea disponibilitii pentru receptarea
Structures: revision de mesaje orale simple adecvate vrstei
2.2Participarea la interaciuni n contexte de
necesitate imediat/ pe teme familiare ;
2.3. Descrierea simpl a unei persoane/ unui
personaj
3.2. Identificarea semnificaiei globale a unui text
simplu pe teme familiare
3.3. Descifrarea unor mesaje simple primite de la
prieteni, colegi, profesor

1
2. UNIT 1. 1a Hello 1.2. Identificarea orei i a cantitii exprimate
The magic forest 1b The Magic Forest numeric (preuri, numere) n cadrul unui mesaj
1c Colours! audiat articulat clar i rar;
1.3. Manifestarea disponibilitii pentru receptarea 4 18-24 sept. (S2)
Vocabulary: the characters, de mesaje orale simple adecvate vrstei 25 sept 1 oct.
the numbers 1-10, (S3)
2.1 Cererea i oferirea de informaii referitoare la
colours numere, la preuri, la exprimarea orei
Structures: the verb to be 2.2Participarea la interaciuni n contexte de
necesitate imediat/ pe teme familiare ;
Project: Write about yourself 2.3. Descrierea simpl a unei persoane/ unui
personaj
3.2. Identificarea semnificaiei globale a unui text
simplu pe teme familiare
3. UNIT 2. 2a Time for School! 1.1. Identificarea semnificaiei globale a unui
Time for school! 2b Its a magic pen! mesaj oral clar articulat n contexte familiare 4 2-8 oct. (S4)
2c Lets do it! 1.2. Identificarea orei i a cantitii exprimate 9-15 oct. (S5)
numeric (preuri, numere) n cadrul unui mesaj
Vocabulary: school items, audiat articulat clar i rar
commands 1.3 Manifestarea disponibilitii pentru receptarea
de mesaje orale simple adecvate vrstei
Structures: a-an, 2.1 Cererea i oferirea de informaii referitoare la
this/that, plurals (-s), numere, la preuri, la exprimarea orei
possessives, imperatives
2.2 Participarea la interaciuni n contexte de
Project: Write about your
necesitate imediat/ pe teme familiare;
school things.

4. REVISION Troll Tales! 1 1.1. Identificarea semnificaiei globale a unui


Go Green! 1 mesaj oral clar articulat n contexte familiare
Our World 2 16-22 oct. (S6)
Checkpoint 2.2Participarea la interaciuni n contexte de
(Units 1 - 2) necesitate imediat/ pe
teme familiare;
3.2. Identificarea semnificaiei globale a unui text
simplu pe teme
familiare
5. HAPPY Talk about Halloween 1.3. Manifestarea disponibilitii pentru receptarea 2 23-29 oct.
2
HALLOWEEN ! customs and traditions de mesaje orale simple adecvate vrstei (S7)
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale
tipice pentru viaa cotidian
6. UNIT 3. 3a My family! 1.2 Identificarea orei i a cantitii exprimate (S8 = vacan)
My family 3b Grandmas here! numeric n cadrul unui mesaj audiat
3c Its my job! 1.3 Manifestarea disponibilitii pentru receptarea
de mesaje orale simple adecvate vrstei 5 6-12 nov (S9)
Vocabulary: family 2.1 Cererea i oferirea de informaii referitoare la 13-19 nov (S10)
members, numbers 1-20, numere, preuri, exprimarea orei 20-26 nov (S11)
jobs 2.3 Descrierea simpl a unui personaj
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale
Structures: the verb to be tipice pentru viaa cotidian
Project: Write about a member of
your family.
7. UNIT 4. 4a At the toyshop! 1.2 Identificarea orei i a cantitii exprimate
Toys 4b Open it and see! numeric n cadrul unui mesaj audiat
4c Happy Birthday! 1.3 Manifestarea disponibilitii pentru receptarea 4 20-26 nov (S11)
de mesaje orale simple adecvate vrstei 27 nov-3 dec
Vocabulary: toys, birthdays 2.1 Cererea i oferirea de informaii referitoare la (S12)
numere, preuri, exprimarea orei 4-10 dec (S13)
Structures: these/ those, 2.3 Descrierea simpl a unui personaj
plurals (-s/-es) 3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale
tipice pentru viaa cotidian
Project: Write a birthday card. 4.1. Scrierea unei felicitri de ziua cuiva

8. REVISION Troll Tales! 2 1.1. Identificarea semnificaiei globale a unui


Go Green! 2 mesaj oral clar articulat n contexte familiare 2 11-17 dec (S14)
Our World
Checkpoint 2.2Participarea la interaciuni n contexte de
(Units 3 - 4) necesitate imediat/ pe
teme familiare;
3.2. Identificarea semnificaiei globale a unui text
simplu pe teme
familiare

3
9. MERRY Talk about Christmas. 1.1. Identificarea semnificaiei globale a unui 2 18-22 dec (S15) 10.
CHRISTMAS Talk about New Years Eve mesaj oral clar articulat n contexte familiare
and HAPPY celebrations. 2.2Participarea la interaciuni n contexte de
NEW YEAR! necesitate imediat/ pe
teme familiare;
10. UNIT 5. 5a Hide!
Hide and seek 5b Come out! 1.2 Identificarea orei i a cantitii exprimate
5c Wheres Alvin? numeric n cadrul unui mesaj audiat
1.3 Manifestarea disponibilitii pentru receptarea 4 8-14 ian17
Vocabulary: things in a de mesaje orale simple adecvate vrstei (S16)
house 2.1 Cererea i oferirea de informaii referitoare la 15-21 ian17
Structures: possessive numere, preuri, exprimarea orei (S17)
adjectives, prepositions 2.3 Descrierea simpl a unui personaj
of place 3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale
tipice pentru viaa cotidian
Project: Write about your
room
12. UNIT 6. 6a In the old house! 1.2 Identificarea orei i a cantitii exprimate
Welcome! 6b Wheres Missy? numeric n cadrul unui mesaj audiat
6c Welcome! 1.3 Manifestarea disponibilitii pentru receptarea 3 22-28 ian (S18)
de mesaje orale simple adecvate vrstei 29 ian-2 feb
Vocabulary: rooms, things 2.1 Cererea i oferirea de informaii referitoare la (S19)
in a house numere, preuri, exprimarea orei
2.3 Descrierea simpl a unui personaj
Structures: there is/ there 3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale
are tipice pentru viaa cotidian

Project: Write about your


house
13. REVISION Troll Tales! 3 1.2 Identificarea orei i a cantitii exprimate
Go Green! 3 numeric n cadrul unui mesaj audiat
Our World 2.1 Cererea i oferirea de informaii referitoare la 1 29 ian-2 feb
Checkpoint numere, preuri, exprimarea orei (S19)
(Units 5 - 6)

4
Semestrul al II-lea

Coninuturi
Nr. Unitatea de invatare / Competene specifice vizate Nr. ore Spt. Observaii
Crt. organizare tematica alocate (amendament
e)

1. REVISION Lets start! 2 12-18 feb (S20)


1.1. Identificarea semnificaiei globale a unui
Vocabulary: mesaj oral clar articulat n context familiare
Revision, habits 1.3. Manifestarea disponibilitii pentru receptarea
Structures: revision de mesaje orale
2.1 Cererea i oferirea de informaii referitoare la
numere i exprimarea orei
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale
tipice pentru viaa cotidian
4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un coleg

2. UNIT 7. 7a Its so cute!


Its so cute! 7b Were all wet! 1.2 Identificarea semnificaiei globale a unui
7c Im so sweet! mesaj oral clar articulat n contexte familiare
1.3 Manifestarea disponibilitii pentru receptarea 3
Vocabulary: parts de mesaje orale 19-25 feb. (S21)
26 feb-4 mar.
of the body 2.1 Cererea i oferirea de informaii referitoare la
(S22)
Structures: the verb numere i exprimarea orei
have got, plurals 2.3 Descrierea simpl a unui personaj
(irregular) 3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale
tipice pentru viaa cotidian
Project: Write
about your favourite
cartoon character.

5
3. UNIT 8. 8a Talent Show! 1.2 Identificarea semnificaiei globale a unui
The talent show 8b Abracadabra! mesaj oral clar articulat n contexte familiare 3 26 feb-4 mar.
8c Watch me go! 1.3 Manifestarea disponibilitii pentru receptarea (S22)
de mesaje orale
Vocabulary: 2.3 Descrierea simpl a unui personaj 5-11 mar. (S23)
activities 3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale
Structures: the verb tipice pentru viaa cotidian
can
Project: Write
about what you can
do.
4. REVISION Troll Tales! 4 1.1. Identificarea semnificaiei globale a unui
Go Green! 4 mesaj oral clar articulat n context familiare
Our World 2 12-18 martie
Checkpoint
1.3. Manifestarea disponibilitii pentru receptarea (S24)
(Units 7 - 8) de mesaje orale
2.1 Cererea i oferirea de informaii referitoare la
numere i exprimarea orei
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale
tipice pentru viaa cotidian
4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un coleg
5 UNIT 9. 9a My new clothes! 1.1. Identificarea semnificaiei globale a unui
My new clothes! 9b A lovely day! mesaj oral clar articulat n contexte familiare
9c Whos wearing 1.2. Identificarea orei i a cantitii exprimate 4 19-25 martie
numeric, n cadrul unui mesaj (S25)
Vocabulary: 1.3 Manifestarea disponibilitii pentru receptarea 26 mar-1
clothes, weather de mesaje orale apr(S26)
2.3 Descrierea simpl a unui personaj
Structures: present 3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale
continuous tipice pentru viaa cotidian
4.2 Redactarea unui mesaj simplu ctre un coleg
Project: Write
about your magic
moments.

6
6. HAPPY EASTER! Talk about Easter 1.3 Manifestarea disponibilitii pentru receptarea
celebration. de mesaje orale
4.1. Scrierea unei felicitri pentru o srbatoare 2 2-8 aprilie
(S27)

7. UNIT 10 10a At the animal 1.1 Identificarea semnificaiei globale a unui


The animal park park! mesaj oral clar articulat n contexte familiare 4 23-29 aprilie
10b Wild things! 1.3 Manifestarea disponibilitii (S28)
10c Two funny pentru receptarea de mesaje orale 30 apr-6 mai
rabbits! 2.1. Cererea i oferirea de informaii referitoare la (S29)
numere i exprimarea orei
Vocabulary: 2.3 Descrierea simpl a unui personaj / animal
animals 3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale
tipice pentru viaa cotidian
Structures: present 4.2. Scrierea unui mesaj simplu ctre un coleg
continuous

Project: Write a
letter

8. REVISION Troll Tales! 5


Go Green! 5 1.1. Identificarea semnificaiei globale a unui
Our World mesaj oral clar articulat n context familiare 2 7-13 mai
Checkpoint 1.3. Manifestarea disponibilitii pentru receptarea (S30)
(Units 9 - 10 de mesaje orale
2.1 Cererea i oferirea de informaii referitoare la
numere i exprimarea orei
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale
tipice pentru viaa cotidian
4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un coleg

7
9. UNIT 11 11a Lunchtime! 1.1. Identificarea semnificaiei globale a unui
Lunchtime! 11b Fairy cakes! mesaj oral clar articulat n contexte familiare
11c Listen to my 1.2. Identificarea orei i a cantitii exprimate
tummy numeric, n cadrul unui mesaj
1.3 Manifestarea disponibilitii pentru receptarea 4 14-20 mai
Vocabulary: food, de mesaje orale (S31)
time 2.3 Descrierea simpl a unui personaj
Structures: present 3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale
simple, some, tipice pentru viaa cotidian
any. 4.2 Redactarea unui mesaj simplu ctre un coleg
10. UNIT 12 12a Alvins Day! 1.1. Identificarea semnificaiei globale a unui
Celebrations 12b Environment mesaj oral clar articulat n contexte familiare
Day! 1.2. Identificarea orei i a cantitii exprimate
12c Another lovely numeric, n cadrul unui mesaj 21-27 mai
day! 1.3 Manifestarea disponibilitii pentru receptarea 4 (S32)
de mesaje orale 28 mai-3 iunie
Vocabulary: 2.3 Descrierea simpl a unui personaj (S33)
Daily routine, 3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale
Environment Day, tipice pentru viaa cotidian
days of the week 4.2 Redactarea unui mesaj simplu ctre un coleg
Structures: present
simple, prepositions
of time
12 REVISION Troll Tales! 6 1.3. Manifestarea disponibilitii pentru receptarea
Go Green! 6 de mesaje orale
Our World 2.1 Cererea i oferirea de informaii referitoare la 2 4-10 iunie
Checkpoint numere i exprimarea orei (S34)
(Units 11 - 12) 3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale
tipice pentru viaa cotidian

13. FUN TIME Recapitulare final toate 11-17 iun. (S35)


4 18-22 iunie
(S36)