Sunteți pe pagina 1din 16

Structura anului colar 2017-2018

Cursurile anului colar 2017-2018 ncep luni, 11 septembrie i nsumeaz 35 de sptmni.


Structura anului colar cuprinde:
semestrul I: 11 eptembrie 2017 - 2 februarie 2018 i
semestrul al II-lea: 12 februarie 2018 - 15 iunie 2018.
Vacantele elevilor din toate ciclurile de nva tama nt unt programate atfel:
vacana de iarn: 23 decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018,
vacan intersemestrial: 3 - 11 februarie 2018,
vacana de primvar: 31 martie - 10 aprilie 2018 i
vacana de var: 16 iunie - 9 eptembrie 2018.
Suplimentar, claele din nva tama ntul primar i grupele din nva tama ntul pre colar beneficiaza de vacanta n a pta ma na 28 octombrie -
5 noiembrie 2017.
Pentru claele terminale din nva tama ntul liceal, anul colar e ncheie n data de 25 mai 2018, iar pentru claa a VIII-a, n data de 8 iunie
2018.
Programul national coala altfel are o durata de 5 zile conecutive lucra toare n timpul anului colar i poate fi derulat n perioada 2
octombrie 2017 - 31 mai 2018 pe baza unei planifica ri ce ra ma ne la decizia colilor.
Defa urarea programului S coala altfel nu coincide cu perioada alocata utinerii tezelor emetriale, care vor avea loc, de regula , la
finalul emetrelor, dupa parcurgerea programei colare cu cel putin trei a pta ma ni nainte de finalul emetrului.

1
DISCIPLINA: ISTORIE
ARIA CURRICULAR: OM I SOCIETATE
PROFESOR: CIOBOTEA EDUARD VALENTIN
ANUL COLAR: 2017-2018
Nr. ore : 1h/sptmn

PLANIFICARE DIDACTIC ANUAL


ISTORIE UNIVERSAL
CLASA a-VII -a

COMPONENTA SEM I SEM II TOTAL


1. LUMEA LA NCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA 1 - 1
2. REVOLUIA TEHNOLOGIC I EXPANSIUNEA SOCIETII INDUSTRIALE 1 - 1
3. EUROPA NTRE ABSOLUTISM I LIBERALISM.
RESTAURAIE I REVOLUIE NTRE 1815-1848 2 - 2
4. REVOLUIA DE LA 1849- 1849 N EUROPA 2 - 2
5. STAT I NAIUNE N A DOUA JUMTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA 3 - 3
6. CIVILIZAIA LA RSCRUCE DE SECOLE 2 - 2
7. PRIMUL RZBOI MONDIAL I URMRILE SALE 2 3 5
8. DEMOCRAIE I TOTALITARISM (1922-1939) - 2 2
9. AL DOILEA RZBOI MONDIAL - 4 4
10. LUMEA POSTBELIC I PROBLEMELE SALE - 3 3
11. LUMEA LA NCEPUTUL MILENIULUI III - 1 1
12. EVALUARE I SINTEZ 5 4 9
18 17 35

2
PLANIFICARE DIDACTIC SEMESTRIAL
ISTORIE UNIVERSAL
CLASA a-VII -a

UNITATEA DE NVARE COMPETENE NR. OBS.


SEMESTRUL I CONINUTURI SPECIFICE ORE SPT.
RECAPITULARE - Recapitulare 2 S1,S2 Tetare
1. LUMEA LA NCEPUTUL - Intitutii politice n Europa la nceputul ecolului al 1.1.,3.2., 3.3. 1 S3 initiala
SECOLULUI AL XIX-LEA XIX-lea
3(1+2) ore
2. REVOLUIA TEHNOLOGIC I Ob.
EXPANSIUNEA SOCIETII - Revolutia indutriala i agrara 1.1.,3.1., 1 S4 curenta
INDUSTRIALE 1 or
3. EUROPA NTRE ABSOLUTISM I - Congreul de la Viena . Sfa nta Alianta i e ecul
LIBERALISM. RESTAURAIE I politicii ale S5
REVOLUIE NTRE 1815-1848 - Roma nii n contextul raporturilor internationale n 1.1.,3.1.,3.2.,3.4. 2 S6 Ob.
2 ore ud-etul Europei curenta

4. REVOLUIA DE LA 1848-1849 N - Dimeniuni ale revolutiilor: revolutia n Franta, S7 tet de


EUROPA revolutia n Imperiul Habburgic 3.1.,3.2.,3.3.,3.4. 2 S8 evaluare
3(2+1)ore
5. STAT I NAIUNE N A DOUA - Noi tate nationale i multinationale: S10 Ob.
JUMTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA - tudiu de caz: Germania, Italia, Autro Ungaria ,3.1.,3.3.,3.4.. 4.. 3 S11 curenta
4(3+1) ore - Formarea tatului national roma n S12
1. tiin i tehnic:
6. CIVILIZAIA LA RSCRUCE DE - Tehnica n lujba ra zboiului. 1 S14 Ob.
SECOLE 2ore - Oameni de tiinta i decoperirile lor 1.1.,2.1.,4.1 Curenta
2. Art i societate: tet de
- Viata cotidiana reflectata n arta i literatura 1.1. 2.1, 4.1 1 S15 evaluare
- Studiu de caz: Peronalita ti ale culturii

3
1. Crize i conflicte
- Harta politica a lumii la nceputul ecolului al XX- 1 S16
7. PRIMUL RZBOI MONDIAL I lea; principalele zone de conflict. Ob.
URMRILE SALE - tudiu de caz: tatutul international al Roma niei 1.1.,2.2.,3.5.,3.6., S17 curenta
3 ore ( 1878-1914) 3.8. 1
Evaluare: Europa ntre abolutim i liberalim S9
Evaluare: Stat i natiune n a doua juma tate a S13 tet
8. EVALUARE I SINTEZ ec. XIX. 3.2., 2.2 3 S18 Ob.
3 ore Evaluare semestrial Curenta
UNITATEA DE NVARE COMPETENE NR.
SEMESTRUL II CONINUTURI SPECIFICE ORE SPT. OBS.
2. Primul rzboi mondial:
- Un nou mod de purtare a ra zboiului 1 S 19
7. PRIMUL RZBOI MONDIAL I - tudiu de caz: Viata cotidiana n perioada
URMRILE SALE ra zboiului 1.1.,2.2.,3.5.,3.6., 1 S20 Ob.
4(3+1)ore - Planuri de reorganizare a lumii i urma rile curenta
ra zboiului
- tudiu de caz: Cele 14 puncte 1 S21
- tudiu de caz: Harta lumii dupa conferintele din
1919-1920
9 . DEMOCRAIE i TOTALITARISM - State democratice i tate totalitare. Ob.
(1922-1939) 1.2.,3.5., 3.6., 1 S23 curenta
2 ore - Teniunile internationale i crize politico- S24 tet de
diplomatice 1 evaluare
10 . AL DOILEA RZBOI MONDIAL - Operatiuni militare i victoria Natiunilor Unite
10 . AL DOILEA RZBOI MONDIAL - tudiu de caz: Mi carea de rezitenta 2 S25 Ob.
5(4+1) ore antifacita 1.2.,3.5.,3.8. S26 curenta
- Sfa r itul ra zboiului i Conferinta de pace de la Pari 1.2., 4.1. 1 S27 Ob.
(1947) 1 S28 curenta
- Holocaut tet
11. LUMEA POSTBELIC I - Intaurarea itemului totalitar n Europa de Et Ob.
PROBLEMELE SALE tatele comunite S30 curenta
3 ore - tudiu de caz: Rezitenta fata de regimul 1.2.,3.5.,3.6.,4.2. 1

4
comunit
- Europa divizata - Ra zboiul rece i urma rile ale 1 S31
- tudiu de caz: Declaratia univerala a drepturilor
omului( 1948) 1.2.,3.5.,3.6.,4.2. S32 Ob.
- Conferinta pentru ecuritate i cooperare nEuropa 1 curenta
12 . LUMEA LA NCEPUTUL - Itoric, valori i intitutii europene Ob.
MILENIULUI III 1 or - Anul 1989 n Europa 1.2.,3.6.,2.3.,4.2 1 S33 curenta
tet
Evaluare: Primul ra zboi mondial. tet de
13. EVALUARE I SINTEZA Evaluare: Democratie i totalitarim evaluare
Al doilea ra zboi mondial. 2 S22
Sintez: Europa i lumea extraeuropeana n epoca S29 Ob.
moderna 3.2., 2.2 Curenta
Sintez: Ete itoria magitra vitae?
2 S34
Evaluare final S35

COMPETENE SPECIFICE :

1.1. Utilizarea termenilor itorici pecifici ecolului al XIX-lea, n diferite ituatii de comunicare cria au orala
2.1. Contruirea, prin cooperare, a unui proiect referitor la un apect al civilizatiei din ecolul al XIX-lea
3.1. Localizarea n timp i plaarea n patiu a faptelor itorice din ecolul al XIX-lea, pe baza urelor itorice
3.2. Prezentarea unui fapt itoric din ecolul al XIX-lea, utiliza nd informatii din ure itorice
3.3. Prezentarea unor aema na ri i a unor deoebiri ntre apecte ale civilizatiei ecolului al XIX-lea, pe baza informatiilor din ure itorice,
cunocute au la prima vedere
3.4. Stabilirea relatiei de cauzalitate pentru un fapt itoric din ecolul al XIX-lea, n ure itorice date
4.1. Utilizarea urelor itorice pentru utinerea unui punct de vedere
1.2. Utilizarea termenilor itorici pecifici ecolului al XX-lea, n diferite ituatii de comunicare cria au orala
2.2. Rezolvarea n echipa a unor probleme /ituatii problema , prin negocierea olutiilor identificate
3.5. Localizarea n timp i plaarea n patiu a faptelor itorice din ecolul al XX-lea, pe baza urelor itorice
3.6. Prezentarea unui fapt itoric referitor la ecolul al XX-lea, utiliza nd informatii electate din ure itorice
3.7. Prezentarea unor aema na ri i a unor deoebiri ntre apecte ale civilizatiei ecolului al XX-lea, pe baza informatiilor din ure itorice,
cunocute au la prima vedere

5
3.8. Stabilirea relatiei de cauzalitate pentru un fapt itoric din ecolul al XX-lea, n ure itorice date
4.2. Utilizarea tehnologiilor de informare i comunicare pentru obtinerea urelor neceare rezolva rii unei ituatii problema
2.3. Dezvoltarea unei atitudini pozitive fata de ine i fata de ceilalti, n cadrul unei dezbateri

UNITATEA DE NVARE: LUMEA LA NCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA


NUMR ORE ALOCATE:3( 1+2) ore

NR. TERMENI
CONINUTURI ORE / ACTIVITAI DE INVARE ISTORICI, RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) C.S. DATA CONCEPTE, MATERIALE PROCEDURALE
PROBLEME DE
ATINS
- contruirea de axe - tat liberal, -manualul
- Recapitulare 1. 2 cronologice complexe, grafice democraie, - ha ri - tetare
1. 11-15 IX i tablouri inoptice partid politic, vot - atla itoric initiala
3.2. 18 22 - compararea informatiilor cenzitar, vot - texte itorice - a. frontala
3.3 IX provenite din ure itorice univeral - imagini - a. individuala
- Instituii politice . diferite; - ra pa ndirea i - fie de lucru -obervarea
n Europa la 1 - alca tuirea planului unei impactul ideilor - tete itematica a
nceputul 25-29 IX invetigatii itorice pe o tema revoluiei elevilor
secolului al XIX-lea data . franceze

UNITATEA DE NVARE: REVOLUIA TEHNOLOGIC I EXPANSIUNEA SOCIETII INDUSTRIALE


NUMR ORE ALOCATE:1or

6
NR. TERMENI
CONINUTURI C.S. ORE / ACTIVITAI DE ISTORICI, RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) DATA INVARE CONCEPTE, MATERIALE PROCEDURALE
PROBLEME DE
ATINS
- revolutie
-contruirea de axe indutriala ,
1.1. cronologice complexe, capitalim,
grafice i tablouri concurenta,
1. Revoluia 1 inoptice. fabrica , lucra tori -manualul - a. frontala -obervarea
industrial i 2-6 X indutriali, - texte itorice - a. individuala itematica a
agrar - comentarea diferitelor indutrie, profit, - imagini elevilor
interpreta ri date alariu, ocialim,
faptelor itorice indicalim, greva
- decoperiri - tema
3.1. - exercitii de foloire a tiintifice, inventii pentru acaa
noilor termeni itorici tehnice i
conecintele lor,
- urma rile
revoluiei
indutriale i
agrare

UNITATEA DE NVARE: EUROPA NTRE ABSOLUTISM I LIBERALISM


RESTAURAIE I REVOLUIE NTRE 1815-1848

7
NUMR ORE ALOCATE: 2ore

NR. TERMENI
CONINUTURI ORE / ACTIVITAI DE ISTORICI, RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) C. S. DATA INVARE CONCEPTE, MATERIALE PROCEDURALE
PROBLEME
DE ATINS
- contruirea de axe
1. Restauraie i cronologice complexe, - mi care de - analiza
revoluie ntre 1815- 1.1. grafice i tablouri eliberare - manualul - inteza
1848: 1 inoptice nationala , - ha rti - a. frontala
3.1. 9-13X retauratie, - atla itoric - a. pe grupe -obervarea
1.1.Congresul de la - compararea Problema - texte itorice - a. individuala itematica a
Viena. Sfnta Alian 3.2. informatiilor provenite Orientala - imagini elevilor
i eecul politicii sale din ure itorice - forme de - fi e de lucru
3.4. diferite; actiune politica - chetionare de autoevaluare
1 ( conpiratii, autoevaluare
1.2.Romnii n - identificarea cauzelor memorii,
contextul 16-20 X diferitelor fapte itorice revolutii) - tema pentru
raporturilor acaa
internaionale n sud- - comentarea efectelor
estul Europei unei exprima ri gre ite
- exercitii de foloire a
noilor termeni itorici

UNITATEA DE NVARE: REVOLUIA DIN 1848-1849 N EUROPA

8
NUMR ORE ALOCATE:3h(2+1)

NR. TERMENI
CONINUTURI ORE / ACTIVITAI DE ISTORICI, RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) C. S. DATA INVARE CONCEPTE, MATERIALE PROCEDURALE
PROBLEME DE
ATINS
- contruirea de axe - lucrul cu
1. Revoluia din cronologice complexe, - revolutie harta
1848-1849 n grafice i tablouri ociala , - manualul - a. frontala -obervarea
Europa: 3.1. inoptice program - ha rti - a. pe grupe itematica a
2 revolutionar, - atla itoric - a. individuala elevilor
1.1. Dimensiuni 3.2. - alca tuirea planului revolutie - texte itorice - comparatia
ale revoluiilor : 23-27 X unei invetigatii itorice nationala , - imagini - lucrul cu
revoluia n 3.4. pe o tema data . guvern - fi e de lucru documentul
Frana , revoluia 30 X-3 XI - comentarea diferitelor provizoriu, - chetionare de - analiza
n Imperiul interpreta ri date imperiu autoevaluare documentului
Habsburgic faptelor itorice; multinational autoevaluare
Revoluia de la - identificarea cauzelor - tema pentru
1848-1849 n diferitelor fapte itorice acaa
rile Romne - comentarea efectelor - tet de
1 unei exprima ri gre ite evaluare
6-10 XI - exercitii de foloire a
2. Evaluare noilor termeni itorici

UNITATEA DE NVARE: STAT I NAIUNE N A DOUA JUMTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA


NUMR ORE ALOCATE:4( 3+1) ore

NR. TERMENI
CONINUTURI C.S. ORE / ACTIVITAI DE ISTORICI, RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) DATA INVARE CONCEPTE, MATERIALE PROCEDURALE
PROBLEME

9
DE ATINS

-- exercitii de de -obervarea
Noi state naionale i electare a informatiilor - natiune, tat -manualul itematica a
multinaionale: 2.1. referitoare la cronologie national, - atla itoric elevilor
Germania, 2 n diferite ure itorice unificare - texte itorice - lucrul cu
Italia,Austro-Ungaria 3.1. 13-17XI - exercitii de alca tuire a politica , - imagini documentul
20-24XI unui repertoriu de ure unitate - ha rti itoric
3.3. itorice pe o tema data ; nationala - imagini - comparatia
- comentarea diferitelor independenta - fi e de lucru - a. frontala - decrierea
3.4. interpreta ri date - ca i i - tete - a. individuala - dezbaterea
faptelor itorice; mijloace de - chetionar de pe baza
Formarea statului 1 - exercitii de redactare a unificare evaluare urelor
naional romn 27- 29 unor curte lucra ri politica i - tudiu de caz: itorice
XI foloind termeni itorici tatala Italia, Germania, - PPT
pecifici pe baza unui Autro- Ungaria
plan dat - tema pentru
- comentarea efectelor acaa
unei exprima ri gre ite -autoevaluare
Evaluare 1
4-8 XII tet

UNITATEA DE NVARE: CIVILIZAIA LA RSCRUCE DE SECOLE


NUMR ORE ALOCATE: 2 ore

10
NR. TERMENI ISTORICI,
CONINUTURI C.S. ORE / ACTIVITAI DE CONCEPTE, RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) DATA INVARE PROBLEME DE MATERIALE PROCEDURALE
ATINS
1. tiin i tehnic:
1.1Tehnica n -obervarea
slujba rzboiului. - exercitii de electare a itematica a
1 informatiilor referitoare - modernizare, -manualul - a. frontala elevilor
1.2. Oameni de 1.1. 11- 15 XII la cronologie n diferite noi decoperiri - texte itorice - a. individuala
tiin i ure itorice; tiinifice i tehnice i - imagini
descoperirirle lor 2.1. - exercitii de alca tuire aconecinele lor - tudiu de caz:
unui repertoriu de ure - academie, ateneu, Peronalita ti ale
2. Art i societate: 4.1 itorice pe o tema data biblioteca naionala , culturii
2.1.Viaa cotidian 1 rolul culturii n
reflectat n art i 18 22XII - compararea ocietate -obervarea
literatur informatiilor provenite itematica a
din ure itorice diferite; elevilor

-rebu itoric
- alca tuirea de biografii
ale peronalita tilor

UNITATEA DE NVARE: PRIMUL RZBOI MONDIAL(1914-1918)


NUMR ORE ALOCATE: 7(5+2)ore

11
NR. TERMENI
CONINUTURI ORE / ACTIVITAI DE ISTORICI, RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) C.S. DATA INVARE CONCEPTE, MATERIALE PROCEDURALE
PROBLEME DE
ATINS
- contruirea de axe -manualul - explicatia
1.Crize i conflicte: 1.1. cronologice complexe, - ha ri
grafice i tablouri - atla itoric - lucrul cu harta
1.1.Harta politic a 2.2. inoptice - texte itorice - metoda cubului
lumii la sfritul 2 - localizarea n timp i - neutralitate, - imagini - comparaia
secolului al XIX-lea; 3.5. 1519 I patiu ra zboi total, - fie de lucru - ciorchinele
principalele zone de 22 -26 I - compararea principiul - tete - organizatorul
conflict. 3.6. informatiilor autodetermina rii, - chetionar de - a. frontala grafic
- studiu de caz: provenite din ure aliane politico- autoevaluare - a. pe grupe
Statutul 3.8. itorice diferite; militare i - tudiu de caz: - a. individuala -obervarea
internaional al - alca tuirea planului urma rile lor Statutul itematica a
Romniei (1878- unei invetigatii international al elevil
1914) 1.1. itorice pe o tema Roma niei (1878- -autoevaluare
data . - ra zboi mondial, 1914)
2. Primul Rzboi 2.2. - comentarea ra zboi fulger, - tudiu de caz: Viata PPT
Mondial 3 diferitelor interpreta ri pretexul i cauzele cotidiana n
3.5. 12 16 II date faptelor itorice ra zboiului perioada ra zboiului - tema pentru
2.1. Un nou mod de 19- 23 II - alca tuirea de - tudiu de caz: acaa
purtare a rzboiului 26 II-2 III biografii ale Cele 14 puncte
2.2.Planuri de 3.6. peronalita tilor - tudiu de caz: - braitormingul
reorganizare a lumii tudiate Harta lumii dupa
i urmrile 1 -exerciii de foloire a conferintele din
rzboiului 5-9 III noilor termeni itorici. 1919-1922
1
Evaluare 29 I- 2 II
Evaluare
semestrial

12
UNITATEA DE NVARE: DEMOCRAIE I TOTALITARISM( 1922- 1939)
NUMR ORE ALOCATE: 2 ore

NR. TERMENI
CONINUTURI C.S. ORE / ACTIVITAI DE ISTORICI, RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) DATA INVARE CONCEPTE, MATERIALE PROCEDURALE
PROBLEME DE
ATINS
- contruirea de axe
1.State democratice 1 cronologice complexe, - democraie, -obervarea
i state totalitare. 12 -16 III grafice i tablouri emanciparea -manualul itematica a
inoptice femeii, - ha rti elevilor
1.2. - compararea comunim, - atla itoric
2. Tensiunile 1 informatiilor facim, - texte itorice - prelegerea
internaionale i 3.5. provenite din ure antiemitim, - imagini - a. frontala -
crize politico- 19 -23 itorice diferite revizionim - fi e de lucru - a. pe grupe autoevaluare
diplomatice 3.6. III - alca tuirea planului - parlamentarim - tete - a. individuala - diagrama
unei invetigatii i autoritarim - chetionare Venn
itorice pe o tema politic de
data . - eecul autoevaluare - tema pentru
- comentarea meninerii pa cii acaa
diferitelor interpreta ri
date faptelor itorice
-exerciii de foloire a
noilor termeni itorici.

UNITATEA DE NVARE: AL DOILEA RZBOI MONDIAL (1939-1945)


NUMR ORE ALOCATE:5 (4+1) ore

13
NR. TERMENI
CONINUTURI C.S. ORE / ACTIVITAI DE ISTORICI, RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) DATA INVARE CONCEPTE, MATERIALE PROCEDURALE
PROBLEME DE
ATINS
- localizarea n timp - Axa, Naiunile -manualul
1.Operaiuni i patiu Unite, laga r de - ha ri -obervarea
militare i victoria 1.2. 2 - contruirea de axe munca forata , - atla itoric itematica a
Naiunilor Unite 26- 30 III cronologice laga r de - texte itorice elevilor
2.2 11-13 IV complexe, grafice i exterminare, - imagini PPT
tablouri inoptice Holocaut, micare - fie de lucru - copacul
3.5. - alca tuirea planului de rezitena , - chetionare - a. frontala ideilor
2. Sfritul 1 unei invetigatii capitulare de - a. pe grupe - comparatia
rzboiului i 3.8. 16-20 IV itorice pe o tema necondiionata , autoevaluare - a. individuala - prelegerea
Conferina de pace data . - dimeniunile - tudiu de caz: - dezbaterea
de la Paris (1947) - compararea ra zboiului Mi carea de
4.1. informatiilor ( economica , rezitenta - tema
provenite din ure politica , antifacita pentru acaa
1 itorice diferite ideologica , - lucrul cu
23- 27IV - comentarea militara ) documentul
3. Holocaust diferitelor itoric
interpreta ri date -
1 faptelor itorice autoevaluare
30 IV 4 V -exerciii de foloire a
Evaluare noilor termeni - tet
itorici.

14
UNITATEA DE NVARE: LUMEA POSTBELIC I PROBLEMELE SALE
NUMR ORE ALOCATE:3ore

NR. TERMENI
CONINUTURI C.S. ORE / ACTIVITAI DE ISTORICI, RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) DATA INVARE CONCEPTE, MATERIALE PROCEDURALE
PROBLEME DE
ATINS
- contruirea de axe
1.Instaurarea cronologice complexe, -manualul -obervarea
sistemului totalitar n 1 grafice i tablouri - atla itoric itematica a
Europa de Est state 1.2. 7-11V inoptice -democratie - texte itorice - a. frontala elevilor
comuniste - compararea populara , - imagini - a. pe grupe
3.5. informaiilor provenite ra zboi rece, - fie de lucru - a. individuala - lucrul cu
2.Europa divizat - 1 din ure itorice diferite - evolutii - tete harta
Rzboiul rece i 3.6. 14-18 V - alca tuirea planului unei economice i - chetionar de -
urmrile sale invetigatii itorice pe o politice, autoevaluare autoevaluare
4.2. tema data . - tudiu de caz:
3. Conferina pentru 1 - comentarea diferitelor Rezitenta fata de PPT
securitate i 21- 25 V interpreta ri date faptelor regimul comunit - tema
cooperare n Europa itorice - tudiu de caz: pentru acaa
-exerciii de foloire a Declaratia
noilor termeni itorici. univerala a
drepturilor - lucrul cu
omului(1948) documentul
. itoric

15
UNITATEA DE NVARE: LUMEA LA NCEPUTUL MILENIULUI III
NUMR ORE ALOCATE: 3 ( 1+2) ore

NR. TERMENI
CONINUTURI ORE / ACTIVITAI DE INVARE ISTORICI, RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) C.S. DATA CONCEPTE, MATERIALE PROCEDURALE
PROBLEME DE
ATINS
- economie de
1. Istoric, valori i 1.2. piaa , progre
instituii europene 1 - compararea informatiilor tehnologic, NATO, -manualul tet de
3.6. 4-8 VI provenite din ure itorice Uniunea - texte itorice evaluare
diferite Europeana , - imagini
2.3. globarizare, - fie de lucru
- comentarea diferitelor - ocietate civila , - tudiu de caz: - a. frontala
4.2 interpreta ri date faptelor micare civica , Anul 1989 n - a. individuala
1 itorice tat de drept, Europa -obervarea
2.Sintez:Este istoria 29-31 V -comentarea efectelor unei drepturile omului, itematica a
magistra vitae? exprima ri greite - criza itemului elevilor
comunit,
ocieta ile n - rebu
tranziie: rolul itoric
1 intituiilor
3. Evaluare final 11-15 VI politice i al
tatului

16