Sunteți pe pagina 1din 1

A.3.

INSTRUMENTE DE EVALUARE I
NOTARE

o Chestionare;
o Tipuri diferite de itemi de evaluare;
o Grile;
o Teste, etc.