Sunteți pe pagina 1din 6

Scoala Gimnaziala Vulcan

Vulcan, Brasov

Programa colar
Curriculum la decizia colii

Curs optional de limba engleza


"ENGLISH IS FUN Reading&Writing"

CLASA a VI-a
1 ora / saptamana

AN SCOLAR 2017 / 2018

Profesor,
Puscariu Diana
ARGUMENT

Cursul Reading & Writing (Students Book, Teachers Book) ofera diverse
oportunitati de invatare, fiind structurat pe secvente unitare a caror continuitate este
asigurata de concentrarea sustinuta asupra abilitatilor care fac obiectul cursului
lectura si redactarea unui text in limba engleza.
Avantajul acestei modalitati de organizare a materiei este organizarea atenta si eficienta a
informatiei referitoare la partea de lectura propriu-zisa si la cea de producere de text cu forma fixa,
astfel incat insusirea notiunilor esentiale in practicarea acestor doua activitati de invatare sa fie
structurata in mod echilibrat si sa permita o acumulare gradata si temeinica a materiei de studiu.

In mod concret, cursul este conceput pe nivele de studiu, obiectivele sale depasind prin
complexitate exersarea deprinderilor propuse si apropiindu-se de obiectivele specifice unui curs
eterogen, in care exercitiile de lexic, gramatica si conversatie au o pondere importanta in instruirea
completa a elevilor.

Un atuu incontestabil al acestei propuneri pe piata materialelor educationale destinate orelor


de curriculum la decizia scolii (extindere sau optional) se dovedeste, in consecinta, a fi faptul ca,
departe de a fi exclusivist in concentrarea asupra unor anumite directii precise de invatare, cursul se
distinge prin capacitatea sa de focalizare asupra acestor zone prioritare de interes care vor fi tratate
cu seriozitate si profesionalism. Vor fi exersate abilitati de citire si intelegere a textului citit precum
skimming for gist, skimming for overall understanding, scanning, predicting a topic from visual
prompts or clues, reconstructing a text, inferring, recognising word equivalences, jigsaaw reading
etc.

In afara de mentionarea unor pasi concreti in construirea compunerilor literare cu forma fixa
(informal and formal letters, articles, leaflets, notices, interviews, stories, recipes, advertisements,
postcards, film reviews, dicursive essays, news or assessment reports si multe altele), cursul ofera si
modele concrete de astfel de texte sau structuri reunite sub titlul de Paragraph Plans, fapt care
faciliteaza, in mod indiscutabil, intelegerea si asigura o mediere eficienta intre produsul vizat si
obtinerea rezultatului scontat.

Profesorilor le va fi oferita libertatea de a selecta intre diverse sugestii de teme pentru acasa,
incurajandu-si elevii sa produca texte cu care se vor intalni, cu siguranta, in diverse situatii concrete
dincolo de orele de curs. Astfel, monitorizarea permanenta a elevilor va inlesni acumularea unei
experiente cu adevarat utile.

Prin intregul sau format, acest curs optional prezinta avantajul ca poate completa, cu succes,
orice manual selectat spre studiu, devenind un material auxiliar agreabil si instructiv.
READING & WRITING TARGETS 1
by Jenny Dooley & Virginia Evans
- Level 1 -

PROGRAMA ANUALA CLASA a VI-a


OMEN nr.5097/ 09.09.2009

COMPETENTE GENERALE

1. Receptarea de mesajelor orale


2. Producerea mesajelor orale
3. Receptarea mesajelor scrise
4. Producerea mesajelor scrise

CORELAREA DINTRE COMPETENTELE CHEIE EUROPENE SI COMPETENTELE


GENERALE

Competentele generale ale comunicarii intr- Competentele generale corespunzatoare din


o limba straina derivate din cele 8 programele de limbi straine pentru clasele
competente cheie pentru educatia pe tot V-VIII(L1-L2)
parcursul vietii
Capacitatea de a intelege, exprima si Receptarea de mesajelor orale
integra ganduri, sentimente si fapten in Producerea mesajelor orale
scris sau oral intr-o limba straina Receptarea mesajelor scrise
(ascultare, vorbire, citire, scriere), intr- Producerea mesajelor scrise
o diversitate de contexte socio-
culturale, in functie de nevoile sau
dorintele subiectului
Abilitati de intelegere interculturala, Valori si atitudini
expresie culturala si mediere

COMPETENTE SPECIFICE, FORME DE PREZENTARE A CONTINUTURILOR SI


ACTIVITATI DE INVATARE

Competente specifice Forme de Activitati de invatare


prezentare
1.2 Identificarea elementelor - Exercitii de verificare a intelegerii
cheie dintr-un discurs sensului global dintr-un text oral
- Conversatii simple
standard pe subiecte familiare - Exercitii de identificare
- Interviuri
1.3 Desprinderea informatiilor - Exercitii de discriminare
- Inregistrari
factuale dintr-un mesaj clar
audio/vide
articulat emis cu viteza
normala
2.1 Folosirea unor formule orale - Dialoguri - Exercitii de formulare de intrebari
Competente specifice Forme de Activitati de invatare
prezentare
simple, adecvate unor situatii - Texte lacunare si raspunsuri
de comunicare uzuala - Texte cu imagini - Exercitii pe perechi sau in grup:
2.2 Descrierea unor locuri si dialog, conversatie dirijata sau
persoane libera, simulare, joc de rol etc.
2.3 Participarea la interactiuni - Exercitii de prezentare/ relatare
orale pe teme familiare orala
3.1 Extragerea unor informatii - Exercitii de operare cu fragmente
- Texte lacunare
generale si specifice dintr-un de text
- Tabele diagrame
text citit in gand - Exercitii de desprindere/intelegere
- Povestirea
3.2 Selectarea informatiilor dintr- a ideilor dintr-un text
- Texte autentice
un text citit si inserarea lor - Exercitii de verificare a intelegerii
scurte
intr-un tabel/diagrama sensului global dintr-un text scris
4.1 Redactarea unor evenimente - Exercitii de formulare de
trecute si experiente personale corespondenta personala/ oficiala
- Paragrafe
4.2 Descrierea unor persoane si (mesaje, scrisori, e-mail)
- Texte cu suport
locuri dupa un plan dat - Exercitii de completare de formule,
vizual
4.3 Redactarea unor texte scurte text lacunar
- Povestiri
pe teme familiare - Exercitii de redactare: paragraf,
rezumat

CONTINUTURILE INVATARII

ORGANIZARE TEMATICA:
1. Copilul si resursele sale imaginative;
2. Familia: relatii familiale, realitati cotidiene;
3. Jocul de-a scrisul;
4. Explorarea relatiei autor-text ca lectie de initiere in receptarea/ redactarea unui text literar;
5. Personalizarea creatiei literare.

FUNCTII COMUNICATIVE
1. A descrie o persoana, un loc;
2. A explica si a cere lamuriri despre anumite evenimente;
3. A exprima posibilitatea/ indoiala/ certitudinea;
4. A exprima preferinte;
5. A da si a cere informatii despre calitati/cantitati;
6. A initia si sustine o interactiune verbala pe o tema data.
7. A relata un eveniment/ experienta prezent /trecuta / plauzibila

ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII:


1. Substantivul (numarul, cazul);
2. Pronumele (nehotarat, posesiv);
3. Verbul ( Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Modal Verbs)
4. Adverbul (de loc, de timp);
5. Prepozitia (Phrasal Verbs).

MODALITATI DE EVALUARE

Observarea sistematica
Tema de lucru (in clasa, acasa)
Probe orale ( ntrebri/ rspunsuri/ chestionare pe marginea textelor/temelor studiate);
Teste gril
Autoevaluarea

BIBLIOGRAFIE:

Reading & Writing Targets 1, by Jenny Dooley & Virginia Evans, SB, Express Publishing
Reading & Writing Targets 1, by Jenny Dooley & Virginia Evans,TB, Express Publishing
FIVE-MINUTE ACTIVITIES, by Penny Ur&Andrew Wright, Cambridge University
Press
Youtube