Sunteți pe pagina 1din 14

HOTARARE 28 09/01/2008 C.T.C.E. P.

Neamt - LEGIS

HOTRRE nr. 28 din 9 ianuarie 2008


privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente
investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2008

n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,

Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

ART. 1
Se aprob coninutul-cadru al documentaiilor tehnico-economice aferente
investiiilor publice, dup cum urmeaz:
a) coninutul-cadru al studiului de prefezabilitate, prevzut n anexa nr. 1;
b) coninutul-cadru al studiului de fezabilitate, prevzut n anexa nr. 2;
c) coninutul-cadru al documentaiei de avizare a lucrrilor de intervenii,
prevzut n anexa nr. 3.
ART. 2
(1) Se aprob Metodologia privind elaborarea devizului general pentru
obiective de investiii i lucrri de intervenii, prevzut n anexa nr. 4.
(2) Se aprob structura devizului general, prevzut n anexa nr. 5.
(3) Se aprob structura devizului pe obiect, prevzut n anexa nr. 6.
ART. 3
n sensul prezentei hotrri, termenii i expresiile de mai jos au
urmtoarele semnificaii:
a) analiz cost-beneficiu: instrumentul de evaluare a avantajelor
investiiilor din punctul de vedere al tuturor grupurilor de factori interesai,
pe baza valorilor monetare atribuite tuturor consecinelor pozitive i negative
ale investiiei;
b) documentaie de avizare pentru lucrri de intervenii: documentaia
tehnico-economic similar studiului de fezabilitate, elaborat pe baza
concluziilor raportului de expertiz tehnic i, dup caz, ale raportului de
audit energetic, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici afereni
lucrrilor de intervenii la construcii existente;
c) investiie public major: investiia public al crei cost total
depete echivalentul a 25 milioane euro, n cazul investiiilor promovate n
domeniul proteciei mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, n cazul
investiiilor promovate n alte domenii;
d) lucrri de intervenii: lucrrile la construcii existente, inclusiv
instalaiile aferente, asimilate obiectivelor de investiii, care constau n:
reparaii capitale, transformri, modificri, modernizri, consolidri,
reabilitri termice, precum i lucrri de intervenii pentru prevenirea sau
nlturarea efectelor produse de aciuni accidentale i calamiti naturale,
efectuate n scopul asigurrii cerinelor eseniale de calitate i funcionale
ale construciilor, potrivit destinaiei lor;
e) studiu de fezabilitate: documentaia tehnico-economic prin care se
stabilesc principalii indicatori tehnico-economici afereni obiectivului de
investiii pe baza necesitii i oportunitii realizrii acestuia i care
cuprinde soluiile funcionale, tehnologice, constructive i economice ce urmeaz
a fi supuse aprobrii;
f) studiu de prefezabilitate: documentaia tehnico-economic prin care se
fundamenteaz necesitatea i oportunitatea investiiei pe baz de date tehnice i
economice.
ART. 4
Prevederile prezentei hotrri se aplic pentru realizarea obiectivelor de
investiii noi, precum i lucrrilor de intervenii la construcii existente,
finanate, total sau parial, din bugetele prevzute la art. 1 alin. (2) din
Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile ulterioare, i la
art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu

Pagina 1
HOTARARE 28 09/01/2008 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

modificrile i completrile ulterioare.


ART. 5
(1) Proiectarea lucrrilor de construcii pentru obiective de investiii noi,
inclusiv extinderi, se elaboreaz n urmtoarele faze:
a) studiu de fezabilitate;
b) proiect tehnic;
c) detalii de execuie.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), pentru obiectivele de
investiii noi, inclusiv extinderi, ale cror documentaii tehnico-economice
intr n competena de aprobare a Guvernului, se elaboreaz un studiu de
prefezabilitate anterior elaborrii studiului de fezabilitate.
(3) Proiectarea lucrrilor de construcii pentru intervenii la construcii
existente, inclusiv instalaiile aferente, se elaboreaz n urmtoarele faze:
a) expertiz tehnic i, dup caz, audit energetic;
b) documentaie de avizare a lucrrilor de intervenii;
c) proiect tehnic;
d) detalii de execuie.
ART. 6
Prin excepie de la prevederile art. 4, prezenta hotrre nu se aplic:
a) obiectivelor de investiii/lucrrilor de intervenii aflate n curs de
execuie la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, care se supun
prevederilor actelor normative n vigoare la data aprobrii;
b) obiectivelor de investiii/lucrrilor de intervenii pentru ale cror
studii de fezabilitate/documentaii de avizare a lucrrilor de intervenii au
fost demarate procedurile de achiziie public, n condiiile legii;
c) obiectivelor de investiii noi i/sau lucrrilor de intervenii la
construcii existente, cuprinse n programele instituiilor care fac parte din
sistemul de aprare, ordine public i siguran naional.
ART. 7
Anexele nr. 1-6 fac parte integrant din prezenta hotrre.
ART. 8
Pentru aplicarea unitar a prevederilor prezentei hotrri, Ministerul
Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor, cu avizul Ministerului Economiei
i Finanelor, poate emite instruciuni care se aprob prin ordin al ministrului
i se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
ART. 9
Pentru realizarea obiectivelor prevzute la art. 6 lit. c), coninutul-cadru
al documentaiilor tehnico-economice aferente investiiilor publice se aprob
prin ordin al ministrului/conductorului organului de specialitate al
administraiei publice centrale interesat, cu avizul Ministerului Economiei i
Finanelor i al Ministerului Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor, n
conformitate cu reglementrile n vigoare.
ART. 10
(1) Prevederile prezentei hotrri intr n vigoare la 30 de zile de la
publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(2) Pe data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se abrog Hotrrea
Guvernului nr. 1.179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general i a
Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii
i lucrri de intervenii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 804 din 5 noiembrie 2002, cu completrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU

Contrasemneaz:
---------------
Ministrul dezvoltrii,
lucrrilor publice i locuinelor,
Laszlo Borbely

Ministrul economiei i finanelor,

Pagina 2
HOTARARE 28 09/01/2008 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Varujan Vosganian

Bucureti, 9 ianuarie 2008.


Nr. 28.

ANEXA 1

CONINUTUL-CADRU
al studiului de prefezabilitate

A. Piese scrise
Date generale:
1. denumirea obiectivului de investiii;
2. amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul);
3. titularul investiiei;
4. beneficiarul investiiei;
5. elaboratorul studiului.
Necesitatea i oportunitatea investiiei
1. necesitatea investiiei:
a) scurt prezentare privind situaia existent, din care s rezulte
necesitatea investiiei;
b) tabele, hri, grafice, plane desenate, fotografii etc., care s
expliciteze situaia existent i necesitatea investiiei;
c) deficienele majore ale situaiei actuale privind necesarul de dezvoltare
a zonei;
d) prognoze pe termen mediu i lung;
2. oportunitatea investiiei:
a) ncadrarea obiectivului n politicile de investiii generale, sectoriale
sau regionale;
b) actele legislative care reglementeaz domeniul investiiei, dup caz;
c) acorduri internaionale ale statului care oblig partea romn la
realizarea investiiei, dup caz.
Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiii
pot fi atinse:
1. scenarii propuse (minimum dou);
2. scenariul recomandat de ctre elaborator;
3. avantajele scenariului recomandat.
Date privind amplasamentul i terenul pe care urmeaz s se amplaseze
obiectivul de investiie
Informaii despre terenul din amplasament:
1. situaia juridic privind proprietatea asupra terenului care urmeaz a fi
ocupat - definitiv i/sau temporar - de obiectivul de investiii;
2. suprafaa estimat a terenului;
3. caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament determinate n
baza studiului geotehnic realizat special pentru obiectivul de investiii
privind:
a) zona seismic de calcul i perioada de col;
b) datele preliminare asupra naturii terenului de fundare i presiunea
convenional;
c) nivelul maxim al apelor freatice;
4. studiile topografice preliminare;
5. datele climatice ale zonei n care este situat amplasamentul.
Costul estimativ al investiiei
1. Cheltuieli pentru elaborarea documentaiei tehnicoeconomice:
a) cheltuieli pentru elaborarea documentaiilor de proiectare (studiu de
prefezabilitate, studiu de fezabilitate, expertiz tehnic, proiect tehnic i
detalii de executie), dup caz;
b) cheltuieli pentru activitatea de consultan i asisten tehnic;
c) cheltuieli pentru obinerea avizelor i acordurilor de principiu necesare
elaborrii studiului de prefezabilitate;

Pagina 3
HOTARARE 28 09/01/2008 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

d) cheltuieli pentru pregtirea documentelor privind aplicarea procedurii


pentru atribuirea contractului de lucrri i a contractului de servicii de
proiectare, urbanism, inginerie, alte servicii tehnice, conform prevederilor
legale (instruciuni pentru ofertani, publicitate, onorarii i cheltuieli de
deplasare etc.).
2. Valoarea total estimat a investiiei
Avize i acorduri de principiu, dup caz
B. Piese desenate:
1. plan de amplasare n zon (1:25.000 - 1:5.000);
2. plan general (1:2.000 - 1:500).

ANEXA 2

CONINUTUL-CADRU
al studiului de fezabilitate

A. Piese scrise
Date generale:
1. denumirea obiectivului de investiii;
2. amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul);
3. titularul investiiei;
4. beneficiarul investiiei;
5. elaboratorul studiului.
Informaii generale privind proiectul
1. situaia actual i informaii despre entitatea responsabil cu
implementarea proiectului;
2. descrierea investiiei:
a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de
investiii pe termen lung (n cazul n care au fost elaborate n prealabil)
privind situaia actual, necesitatea i oportunitatea promovrii investiiei,
precum i scenariul tehnicoeconomic selectat;
b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de
investiii pot fi atinse (n cazul n care, anterior studiului de fezabilitate,
nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de
investiii pe termen lung):
- scenarii propuse (minimum dou);
- scenariul recomandat de ctre elaborator;
- avantajele scenariului recomandat;
c) descrierea constructiv, funcional i tehnologic, dup caz;
3. date tehnice ale investiiei:
a) zona i amplasamentul;
b) statutul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat;
c) situaia ocuprilor definitive de teren: suprafaa total, reprezentnd
terenuri din intravilan/extravilan;
d) studii de teren:
- studii topografice cuprinznd planuri topografice cu amplasamentele
reperelor, liste cu repere n sistem de referin naional;
- studiu geotehnic cuprinznd planuri cu amplasamentul forajelor, fielor
complexe cu rezultatele determinrilor de laborator, analiza apei subterane,
raportul geotehnic cu recomandrile pentru fundare i consolidri;
- alte studii de specialitate necesare, dup caz;
e) caracteristicile principale ale construciilor din cadrul obiectivului de
investiii, specifice domeniului de activitate, i variantele constructive de
realizare a investiiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;
f) situaia existent a utilitilor i analiza de consum:
- necesarul de utiliti pentru varianta propus promovrii;
- soluii tehnice de asigurare cu utiliti;
g) concluziile evalurii impactului asupra mediului;
4. durata de realizare i etapele principale; graficul de realizare a
investiiei.

Pagina 4
HOTARARE 28 09/01/2008 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Costurile estimative ale investiiei


1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;
2. ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiiei.
Analiza cost-beneficiu:
1. identificarea investiiei i definirea obiectivelor, inclusiv specificarea
perioadei de referin;
2. analiza opiunilor*1);
-----------
*1) Varianta zero (variant fr investiie), varianta maxim (variant cu
investiie maxim), varianta medie (variant cu investiie medie); se va preciza
varianta selectat.

3. analiza financiar, inclusiv calcularea indicatorilor de performan


financiar: fluxul cumulat, valoarea actual net, rata intern de rentabilitate
i raportul cost-beneficiu;
4. analiza economic*2), inclusiv calcularea indicatorilor de performan
economic: valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i raportul cost-
beneficiu;
-----------
*2) Este obligatorie doar n cazul investiiilor publice majore.

5. analiza de senzitivitate;
6. analiza de risc.
Sursele de finanare a investiiei Sursele de finanare a investiiilor se
constituie n conformitate cu legislaia n vigoare i constau din fonduri
proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile i alte
surse legal constituite.
Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei
1. numr de locuri de munc create n faza de execuie;
2. numr de locuri de munc create n faza de operare.
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei
1. valoarea total (INV), inclusiv TVA (mii lei)
(n preuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei),
din care:
- construcii-montaj (C+M);
2. ealonarea investiiei (INV/C+M):
- anul I;
- anul II
............;
3. durata de realizare (luni);
4. capaciti (n uniti fizice i valorice);
5. ali indicatori specifici domeniului de activitate n care este realizat
investiia, dup caz.
Avize i acorduri de principiu
1. avizul beneficiarului de investiie privind necesitatea i oportunitatea
investiiei;
2. certificatul de urbanism;
3. avize de principiu privind asigurarea utilitilor (energie termic i
electric, gaz metan, ap-canal, telecomunicaii etc.);
4. acordul de mediu;
5. alte avize i acorduri de principiu specifice.
B. Piese desenate:
1. plan de amplasare n zon (1:25000 - 1:5000);
2. plan general (1: 2000 - 1:500);
3. planuri i seciuni generale de arhitectur, rezisten, instalaii,
inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitilor ce concur la realizarea
proiectului;
4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dup caz.

Pagina 5
HOTARARE 28 09/01/2008 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ANEXA 3

CONINUTUL-CADRU
al documentaiei de avizare a lucrrilor de intervenii

A. Piese scrise
Date generale:
1. denumirea obiectivului de investiii;
2. amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul);
3. titularul investiiei;
4. beneficiarul investiiei;
5. elaboratorul documentaiei.
Descrierea investiiei:
1. situaia existent a obiectivului de investiii:
- starea tehnic, din punctul de vedere al asigurrii cerinelor eseniale de
calitate n construcii, potrivit legii;
- valoarea de inventar a construciei;
- actul doveditor al forei majore, dup caz;
2. concluziile raportului de expertiz tehnic/audit energetic:
- prezentarea a cel puin dou opiuni;
- recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluiei optime din
punct de vedere tehnic i economic, de dezvoltare n cadrul documentaiei de
avizare a lucrrilor de intervenii.
Date tehnice ale investiiei:
1. descrierea lucrrilor de baz i a celor rezultate ca necesare de efectuat
n urma realizrii lucrrilor de baz;
2. descrierea, dup caz, a lucrrilor de modernizare efectuate n spaiile
consolidate/reabilitate/reparate;
3. consumuri de utiliti:
a) necesarul de utiliti rezultate, dup caz n situaia executrii unor
lucrri de modernizare;
b) estimri privind depirea consumurilor iniiale de utiliti.
Durata de realizare i etapele principale:
- graficul de realizare a investiiei:
Costurile estimative ale investiiei:
1. valoarea total cu detalierea pe structura devizului general;
2. ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiiei.
Indicatori de apreciere a eficienei economice:
- analiza comparativ a costului realizrii lucrrilor de intervenii fa de
valoarea de inventar a construciei.
Sursele de finanare a investiiei
Sursele de finanare a investiiei se constituie n conformitate cu
legislaia n vigoare i constau n fonduri proprii, credite bancare, fonduri de
la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de
stat, fonduri externe nerambursabile i alte surse legal constituite.
Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei:
1. numr de locuri de munc create n faza de execuie;
2. numr de locuri de munc create n faza de operare.
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei:
1. valoarea total (INV), inclusiv TVA (mii lei)
(n preuri - luna, anul, 1 euro =..... lei),
din care:
- construcii-montaj (C+M);
2. ealonarea investiiei (INV/C+M):
- anul I;
- anul II;
.................;
3. durata de realizare (luni);
4. capaciti (n uniti fizice i valorice);
5. ali indicatori specifici domeniului de activitate n care este realizat
investiia, dup caz.

Pagina 6
HOTARARE 28 09/01/2008 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Avize i acorduri de principiu:


1. certificatul de urbanism;
2. avize de principiu privind asigurarea utilitilor (energie termic i
electric, gaz metan, ap-canal, telecomunicaii etc.);
3. acordul de mediu;
4. alte avize i acorduri de principiu specifice tipului de intervenie.
B. Piese desenate:
1. plan de amplasare n zon (1: 25000-1:5000);
2. plan general (1: 2000-1:500);
3. planuri i seciuni generale de arhitectur, rezisten, instalaii,
inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitilor ce concur la realizarea
proiectului;
4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dup caz.

NOT:
Cheltuielile de investiii aferente lucrrilor de intervenii se aprob de
ctre ordonatorul principal de credite, conform prevederilor art. 46 alin. (3)
din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile ulterioare.

ANEXA 4

METODOLOGIE
privind elaborarea devizului general pentru obiective
de investiii i lucrri de intervenii

A. Prevederi generale
ART. 1
Devizul general este documentaia economic prin care se stabilete valoarea
total estimativ a cheltuielilor necesare realizrii obiectivelor de investiii
sau a cheltuielilor asimilate investiiilor, necesare realizrii lucrrilor de
intervenii la construcii i instalaii, n faza de proiectare studiu de
fezabilitate/documentaie de avizare a lucrrilor de intervenii.
ART. 2
Devizul general se structureaz pe capitole i subcapitole de cheltuieli.
ART. 3
n cadrul fiecrui capitol/subcapitol de cheltuieli se nscriu obiectele de
investiie (la cap. 4 i, dup caz, cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1), sau
natura cheltuielilor (la celelalte capitole/subcapitole).
ART. 4
Compensarea cheltuielilor ntre capitolele/ subcapitolele de cheltuieli
cuprinse n devizul general, pe parcursul derulrii investiiei, n cadrul
aceleiai valori totale, se face prin actualizarea devizului general, prin grija
beneficiarului.
ART. 5
Devizul general ntocmit la faza de proiectare - studiu de
fezabilitate/documentaie de avizare a lucrrilor de intervenii se actualizeaz
prin grija beneficiarului ori de cte ori este necesar, dar de regul n
urmtoarele situaii:
a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaiei
de fezabilitate;
b) la data solicitrii autorizaiei de construire;
c) la data organizrii procedurii de atribuire a contractului de achiziie
public pentru execuia de lucrri;
d) dup ncheierea contractelor de achiziie, rezultnd valoarea de finanare
a obiectivului de investiie/lucrrilor de intervenii;
e) la data ntocmirii sau modificrii de ctre ordonatorul principal de
credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiii, anex la bugetul de
stat sau la bugetul local, att pentru obiective de investiii noi, ct i n
continuare.
ART. 6

Pagina 7
HOTARARE 28 09/01/2008 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Valoarea actualizat a obiectivelor de investiii se aprob de ordonatorii


principali de credite, potrivit prevederilor legale n vigoare.
ART. 7
(1) Elaborarea devizului general se face conform precizrilor prezentate la
lit. B din prezenta anex.
(2) Structura devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de
intervenii este prezentat n anexa nr. 5 la hotrre.
B. Structura devizului general pe capitole de cheltuieli
ART. 8
n capitolele/subcapitolele devizului general prevzut n anexa nr. 5 se
cuprind urmtoarele cheltuieli:

CAP. 1
Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului

1.1. Obinerea terenului


Se includ cheltuielile efectuate pentru cumprarea de terenuri, plata
concesiunii (redevenei) pe durata realizrii lucrrilor, exproprieri,
despgubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea temporar sau
definitiv din circuitul agricol, precum i alte cheltuieli de aceeai natur.
1.2. Amenajarea terenului
Se includ cheltuielile efectuate la nceputul lucrrilor pentru pregtirea
amplasamentului i care constau n demolri, demontri, dezafectri, defriri,
evacuri materiale rezultate, devieri reele de utiliti din amplasament,
sistematizri pe vertical, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente
realizrii lucrrilor pentru investiia de baz), devieri de cursuri de ap,
strmutri de localiti sau monumente istorice etc.
1.3. Amenajri pentru protecia mediului i aducerea la starea iniial
Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrri i aciuni de protecia
mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dup terminarea lucrrilor,
precum plantare de copaci, reamenajare spaii verzi, i reintroducerea n
circuitul agricol a suprafeelor scoase temporar din uz.

CAP. 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului

Se includ cheltuielile aferente asigurrii cu utilitile necesare


funcionrii obiectivului de investiie, precum: alimentare cu ap, canalizare,
alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electric, telecomunicaii,
drumuri de acces, ci ferate industriale, care se execut pe amplasamentul
delimitat din punct de vedere juridic, ca aparinnd obiectivului de investiie,
precum i cheltuielile aferente racordrii la reelele de utiliti.

CAP. 3
Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

3.1. Studii de teren


Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice,
hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice i de stabilitate ale terenului pe
care se amplaseaz obiectivul de investiie.
3.2. Obinere avize, acorduri, autorizaii
Se includ cheltuielile pentru:
a) obinerea/prelungirea valabilitii certificatului de urbanism;
b) obinerea/prelungirea valabilitii autorizaiei de
construire/desfiinare;
c) obinerea avizelor i acordurilor pentru racorduri i branamente la
reele publice de ap, canalizare, gaze, termoficare, energie electric,
telefonie etc.;
d) obinerea certificatului de nomenclatur stradal i adres;
e) ntocmirea documentaiei, obinerea numrului cadastral provizoriu i
nregistrarea terenului n cartea funciar;

Pagina 8
HOTARARE 28 09/01/2008 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

f) obinerea acordului de mediu;


g) obinerea avizului P.S.I.;
h) alte avize, acorduri i autorizaii.
3.3. Proiectare i inginerie
Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare
(studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic i detalii de
execuie), pentru plata verificrii tehnice a proiectrii i pentru plata
elaborrii certificatului de performan energetic a cldirii, precum i pentru
elaborarea documentaiilor necesare obinerii acordurilor, avizelor i
autorizaiilor aferente obiectivului de investiie (documentaii ce stau la baza
emiterii avizelor i acordurilor impuse prin certificatul de urbanism,
documentaii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament,
studii de trafic etc.).
Pentru lucrrile de intervenii la construcii existente sau pentru
continuarea lucrrilor la obiective ncepute i neterminate, se includ
cheltuielile efectuate pentru expertizarea tehnic.
Pentru lucrrile de cretere a performanei energetice a cldirilor ca urmare
a modernizrilor/reabilitrilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea
auditului energetic.
3.4. Organizarea procedurilor de achiziie
Se includ cheltuielile aferente organizrii i derulrii procedurilor de
achiziii publice, precum: cheltuieli aferente ntocmirii documentaiei de
atribuire i multiplicrii acesteia (exclusiv cele cumprate de ofertani);
cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea i diurna membrilor desemnai n
comisiile de evaluare; anunuri de intenie, de participare i de atribuire a
contractelor, coresponden prin pot, fax, pot electronic etc., n legtur
cu procedurile de achiziie public.
3.5. Consultan
Se includ cheltuielile efectuate, dup caz, pentru:
a) plata serviciilor de consultan la elaborarea studiilor de pia, de
evaluare etc.;
b) plata serviciilor de consultan n domeniul managementului execuiei
investiiei sau administrarea contractului de execuie.
3.6. Asisten tehnic
Se includ cheltuielile efectuate, dup caz, pentru:
a) asisten tehnic din partea proiectantului pe perioada de execuie a
lucrrilor (n cazul n care aceasta nu intr n tarifarea proiectului);
b) plata diriginilor de antier, desemnai de autoritatea contractant,
autorizai conform prevederilor legale pentru verificarea execuiei lucrrilor de
construcii i instalaii.

CAP. 4
Cheltuieli pentru investiia de baz

4.1. Construcii i instalaii


Se cuprind cheltuielile aferente execuiei tuturor obiectelor cuprinse n
obiectivul de investiie: cldiri, construcii speciale, instalaii aferente
construciilor, precum instalaii electrice, sanitare, instalaii interioare de
alimentare cu gaze naturale, instalaii de nclzire, ventilare, climatizare,
P.S.I., telecomunicaii i alte tipuri de instalaii impuse de destinaia
obiectivului.
Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie, iar delimitarea
obiectelor se face de ctre proiectant.
Cheltuielile aferente fiecrui obiect de construcie sunt estimate prin
devizul pe obiect.
4.2. Montajul utilajelor tehnologice
Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice i al
utilajelor incluse n instalaiile funcionale, inclusiv reelele aferente
necesare funcionrii acestora.
Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu montaj

Pagina 9
HOTARARE 28 09/01/2008 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Se cuprind cheltuielile pentru achiziionarea utilajelor i echipamentelor


tehnologice, precum i a celor incluse n instalaiile funcionale.
Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.
4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport
Se includ cheltuielile pentru achiziionarea utilajelor i echipamentelor
care nu necesit montaj, precum i a echipamentelor i a echipamentelor de
transport tehnologic.
Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.
4.5. Dotri
Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii,
intr n categoria mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier,
dotri P.S.I., dotri de uz gospodresc, dotri privind protecia muncii.
Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.
4.6. Active necorporale
Se cuprind cheltuielile cu achiziionarea activelor necorporale: drepturi
referitoare la brevete, licene, know-how sau cunotine tehnice nebrevetate.
La TOTAL i TOTAL GENERAL din devizul general se precizeaz partea de
cheltuieli care reprezint construcii-montaj (C+M). Lucrrile de construcii-
montaj sunt cele prevzute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 i
5.1.1 din devizul general.

CAP. 5
Alte cheltuieli

5.1. Organizare de antier


Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului n vederea
crerii condiiilor de desfurare a activitii de construcii-montaj.
5.1.1. Lucrri de construcii i instalaii aferente organizrii de antier
Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajrii la
construcii existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe
de splare auto, depozite pentru materiale, fundaii pentru macarale, reele
electrice de iluminat i for, ci de acces - auto i ci ferate -,
branamente/racorduri la utiliti, mprejmuiri, panouri de prezentare, pichete
de incendiu i altele asemenea. Se includ, de asemenea, cheltuielile de
desfiinare de antier.
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii de antier
Se cuprind cheltuielile pentru: obinerea autorizaiei de
construire/desfiinare aferente lucrrilor de organizare de antier, taxe de
amplasament, nchirieri semne de circulaie, ntreruperea temporar a reelelor
de transport sau distribuie de ap, canalizare, agent termic, energie electric,
gaze naturale, a circulaiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene, contractele
de asisten cu poliia rutier, contract temporar cu furnizorul de energie
electric, cu uniti de salubrizare, taxe depozit ecologic, taxe locale; chirii
pentru ocuparea temporar a domeniului public, costul energiei electrice i al
apei consumate n incinta organizrii de antier pe durata de execuie a
lucrrilor, costul transportului muncitorilor nelocalnici i/sau cazarea
acestora, paza antierului, asigurarea pompierului autorizat etc.
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
Se cuprind, dup caz: comisionul bncii finanatoare, cota aferent
Inspectoratului de Stat n Construcii pentru controlul calitii lucrrilor de
construcii, cota pentru controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism
i pentru autorizarea lucrrilor de construcii, cota aferent Casei Sociale a
Constructorilor, valoarea primelor de asigurare din sarcina autoritii
contractante, taxe pentru acorduri, avize i autorizaia de
construire/desfiinare, precum i alte cheltuieli de aceeai natur, stabilite n
condiiile legii. n costul creditului se cuprind comisioanele i dobnzile
aferente creditului pe durata execuiei obiectivului.
5.3. Cheltuieli diverse i neprevzute
a) Estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prevzute
la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 3 i 4 ale devizului general, n funcie
de natura i complexitatea lucrrilor.

Pagina 10
HOTARARE 28 09/01/2008 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

b) n cazul obiectivelor de investiii noi, precum i al reparaiilor


capitale, extinderilor, transformrilor, modificrilor, modernizrilor,
reabilitrii la construcii i instalaii existente, se aplic un procent de pn
la 10%.
c) n cazul lucrrilor de intervenii de natura consolidrilor la construcii
existente i instalaiile aferente, precum i n cazul lucrrilor pentru
prevenirea sau nlturarea efectelor produse de aciuni accidentale i/sau
calamiti naturale, se aplic un procent de pn la 20%, n funcie de natura i
complexitatea lucrrilor.
d) Din procentul stabilit se acoper, dup caz, cheltuielile rezultate n
urma modificrilor de soluii tehnice, cantiti suplimentare de lucrri, utilaje
sau dotri ce se impun pe parcursul derulrii investiiei, precum i cheltuielile
de conservare pe parcursul ntreruperii execuiei din cauze independente de
autoritatea contractant.

CAP. 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar

6.1. Pregtirea personalului de exploatare


Se cuprind cheltuielile necesare instruirii/colarizrii personalului n
vederea utilizrii corecte i eficiente a utilajelor i tehnologiilor.
6.2. Probe tehnologice i teste
Se cuprind cheltuielile aferente execuiei probelor/ncercrilor, prevzute
n proiect, rodajelor, expertizelor la recepie, omologrilor etc.
n situaia n care se obin venituri ca urmare a probelor tehnologice, n
devizul general se nscrie valoarea rezultat prin diferena dintre cheltuielile
realizate pentru efectuarea probelor i veniturile realizate din acestea.
C. Structura devizului pe obiect
ART. 9
Obiectul de construcie este o parte a obiectivului de investiie, cu
funcionabilitate distinct n cadrul ansamblului acestuia.
ART. 10
Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investiie se face la faza
de proiectare - studiu de fezabilitate de ctre proiectant, iar valoarea fiecrui
obiect se estimeaz prin devizul pe obiect.
ART. 11
Devizul pe obiect este sintetic i valoarea sa se obine prin nsumarea
valorilor categoriilor de lucrri ce compun obiectul.
ART. 12
Valoarea categoriilor de lucrri din devizul pe obiect se stabilete
estimativ, pe baza cantitilor de lucrri i a preurilor acestora, la faza
studiu de fezabilitate/documentaie de avizare a lucrrilor de intervenii.
ART. 13
Devizul pe obiect ntocmit la faza de proiectare - studiu de
fezabilitate/documentaie de avizare a lucrrilor de intervenii se reface
avndu-se n vedere cantitile de lucrri rezultate la faza de proiect de
execuie i preurile unitare rezultate n urma aplicrii procedurilor de
achiziie public.
ART. 14
Devizul pe obiect se structureaz cu respectarea coninutului-cadru prevzut
n anexa nr. 6.

ANEXA 5
*T*
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizrii .............*)

n mii lei/mii euro la cursul ....... lei/euro din data de ........

Nr. Valoare Valoare


crt. Denumirea capitolelor i subcapitolelor (fr TVA (inclusiv

Pagina 11
HOTARARE 28 09/01/2008 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

de cheltuieli TVA) TVA)Mii Mii Mii Mii Mii
lei euro lei lei euro

1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului

1.1 Obinerea terenului

1.2 Amenajarea terenului

1.3 Amenajri pentru protecia mediului


i aducere la starea iniial

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

3.1 Studii de teren

3.2 Taxe pentru obinerea de avize, acorduri


i autorizaii

3.3 Proiectare i inginerie

3.4 Organizarea procedurilor de achiziie

3.5 Consultan

3.6 Asisten tehnic

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiia de baz

4.1 Construcii i instalaii

4.2 Montaj utilaj tehnologic

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice i


funcionale cu montaj

4.4 Utilaje fr montaj i echipamente de


transport

4.5 Dotri

4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

Pagina 12
HOTARARE 28 09/01/2008 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

5.1 Organizare de antier


5.1.1. Lucrri de construcii
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii
antierului

5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costul


creditului

5.3 Cheltuieli diverse i neprevzute

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar

6.1 Pregtirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice i teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

Din care C + M

-----------
*) Se nscrie denumirea obiectivului de investiie/lucrrilor de intervenie.
*ST*

NOT:
n cazul lucrrilor de intervenii de natura consolidrilor la construcii
existente i instalaiile aferente, precum i n cazul lucrrilor pentru
prevenirea sau nlturarea efectelor produse de aciuni accidentale i/sau
calamiti naturale valoarea cheltuielilor aferente se va evidenia distinct n
devizul general pe fiecare capitol/subcapitol de cheltuieli, att n lei, ct i
n euro.

ANEXA 6
*T*
DEVIZUL
obiectului ................*)

n mii lei/mii euro la cursul ......lei/euro din data de .........

Nr. Valoare Valoare


crt. Denumirea capitolelor i subcapitolelor (fr TVA (inclusiv
de cheltuieli TVA) TVA)

MiiMii MiiMii Mii
leieuro leilei euro

1 2 3 4 5 6 7

I - LUCRRI DE CONSTRUCII

1 Terasamente

Pagina 13
HOTARARE 28 09/01/2008 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS


2 Construcii: rezisten (fundaii, structur de
rezisten) i arhitectur (nchideri
exterioare, compartimentri, finisaje)

3 Izolaii

4 Instalaii electrice

5 Instalaii sanitare

6 Instalaii de nclzire, ventilare,climatizare,
PSI, radio-tv, intranet

7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale

8 Instalaii de telecomunicaii

... ................................

TOTAL I

II. - MONTAJ

...Montaj utilaje i echipamente tehnologice

TOTAL II

III - PROCURARE

...Utilaje i echipamente tehnologice

...Utilaje i echipamente de transport

...Dotri

TOTAL III

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

------------
*) Se nscrie denumirea obiectului.
*ST*

----------

Pagina 14