Sunteți pe pagina 1din 9

REPERE ALE ACTIVITQ}II DE PROPAGANDQ

DERULATE DE OFI}ERUL VASILE STOICA


PE TERITORIUL SUA
N sus]inerea MARII UNIRI DE LA 1918 (II)
Drago[-Mircea P~UN

C
u sprijinul c`pitanului Luke C. Doyle,
The author continues to present
the propaganda activity conducted Vasile Stoica a reu[it s`-l atrag`
by Officer Vasile Stoica in the USA. n sus]inerea cauzei romnilor
Thus, in January 1918, Vasile Stoica
was appointed by Ion I.C. Br`tianu pe istoricul Frank H. Simonds, colaborator al ziarului
attach at the new legation New York Tribune [i al ziarului National Review,
of the Kingdom of Romania.
In that position he benefited,
publica]ii care vor prezenta, n fa]a opiniei publice
in the conducted propaganda americane, adev`rata situa]ie a romnilor
activity, from the support din Austro-Ungaria, asupririle [i ngr`dirile
of the Romanian Legation in the USA,
led by Dr C. Angelescu. An example la care erau supu[i ace[tia.
in this regard is the meeting Ulterior, [i cotidianul New York Times
between Captain Vasile Stoica and the
members of the Romanian Kingdom a devenit un promotor al cauzei romne[ti.
Legation in Washington, on the occasion Rnd pe rnd, Washington Post [i New York
of the Clerical Congress held
on 10 March 1918 in Youngstown, Tribune au devenit sus]in`toare ale cauzei romne[ti
Ohio. There, in the presence of a great n urma ac]iunilor de propagand` derulate
number of US politicians and journalists,
the Orthodox Parishes whose members
de c`tre c`pitanul Vasile Stoica.
were Transylvanian immigrants De un real folos a fost preotul greco-catolic
in the USA declared united
Epaminonda Lucaciu 9, care emigrase n SUA
with the Orthodox Church in the Kingdom
of Romania. n anul 1905 [i care nfiin]ase ziarul romno-american
Keywords: national identity; Romnul, prin care ncerca s` promoveze cultura
the Treaty of Bucharest; diaspora; romneasc`, sus]innd n paginile acestuia
intelligence
inclusiv ideea unirii romnilor ntr-un singur stat.

Drago[-Mircea P`un Academia Na]ional` de Informa]ii Mihai Viteazul.


9
Fiul preotului Vasile Lucaciu, membru al delega]iei romne.

169
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 4/2016

n 1916, cu ocazia unei reuniuni a romnilor americani ce a avut loc


n localitatea Alliance, Ohio, Epaminonda Lucaciu nfiin]eaz` Comitetul Na]ional
Romn din America, fiind ales pre[edinte al acestei organiza]ii [i, cu sprijinul
comunit`]ilor greco-catolice deja create n SUA, a derulat o activitate de propagand`
pro-romneasc` n rndul opiniei publice americane, inclusiv ncerc`ri de lobby
n Congres [i la Casa Alb`.
Astfel, cnd Ministerul Afacerilor Str`ine al SUA a solicitat l`muriri asupra
romnilor transilv`neni, c`pitanul Vasile Stoica i-a prezentat ministrului
Robert Lansing, la 31 decembrie 1917, un memoriu c`ruia i-a anexat [i o copie
a declara]iei [i apelului militarilor voluntari transilv`neni de la Darni]a (Kiev),
document ce a avut un impact puternic asupra deciden]ilor americani.
O deosebit` importan]` a avut ntlnirea din data de 28 august 1917
a c`pitanului Vasile Stoica cu Theodore Roosevelt fostul pre[edinte al Statelor Unite
ale Americii, ntrevedere n urma c`reia ofi]erul romn a c[tigat ncredere acestuia
n sus]inerea cauzei romnilor transilv`neni. ntlnirea dintre cei doi a avut un rol
hot`rtor n reu[ita ac]iunii de propagand` [i de promovare a idealurilor unioniste.
Astfel, ulterior acesteia, la nici dou` s`pt`mni de la ntlnire, Theodore Roosevelt
a declarat, n cadrul unui discurs sus]inut la New York, c` pacea nu se poate face
pn` ce na]iunile mici nu vor fi total desrobite [i unite cu ]`rile lor mame10.
Dup` trei luni de la sosirea n America a c`pitanului Vasile Stoica,
dndu-[i seama de nsemn`tatea propagandei romne[ti n SUA pentru sus]inerea
intereselor romne[ti, la 1 octombrie 1917, guvernul romn hot`r`[te s` creeze
n SUA o Reprezentan]` Oficial` ce va fi condus` de dr. Constantin Angelescu,
acesta urmnd a fi ajutat n treburile lega]iei de Nicolae H. Lahovary, jurnalistul
A. Rubin [i maiorul Livius Teiu[anu, acesta din urm` n calitate de ata[at militar11.
Astfel, ncepnd cu ianuarie 1918, Vasile Stoica este numit de Ion I.C. Br`tianu
ata[at la noua lega]ie a Regatului Romniei, beneficiind, n activit`]ile de propagand`
derulate, de sprijinul lega]iei romne[ti din SUA, condus` de dr. C. Angelescu,
care a sosit n America la 1 ianuarie 1918.
Un rol semnificativ l-au avut c`pitanul Vasile Stoica [i membrii lega]iei
Regatului Romniei din Washington cu ocazia Congresului bisericesc, ce a avut loc
n 10 martie 1918 n ora[ul Youngstown din statul Ohio, organizat sub conducerea
p`rintelui Ioan Podea, unde, n prezen]a tuturor membrilor lega]iei romne[ti
din SUA, a unui mare num`r de oameni politici [i ziari[ti americani, parohiile

10
V. Stoica, op. cit., p. 18.
11
Alexandru O[ca, Doi ofi]eri romni pe p`mnt american, n sprijinul marii uniri, n Armata romn`
[i unitatea na]ional`. Studii [i comunic`ri, Editura Delta Cart Educa]ional, Pite[ti, 2008, p. 71, accesibil
online la http://smg.mapn.ro/SIA/13_Armata_unitatea_nationala.pdf, accesat` la 24.04.2016.

170
Pagini de istorie militar`
ortodoxe ale emigran]ilor transilv`neni din America s-au declarat unite
cu Mitropolia din Bucure[ti, cu Regatul Romniei, semnnd un Hrisov de nchinare
[i de credin]`12.
Din p`cate, aceasta a fost printre pu]inele ac]iuni de afirmare a identit`]ii
na]ionale sub conducerea lega]iei romne[ti din America, n data de 7 mai Romnia
fiind nevoit` s` ncheie Pacea de la Bucure[ti cu Puterile Centrale, lega]ia
din Washington r`mnnd condus` de N.H. Lahovary, dup` plecarea n ]ar`
a lui C. Angelescu.
C`pitanul Vasile Stoica a r`mas, astfel, f`r` sprijin material [i f`r` sus]inere
din ]ar`, acordul de pace ncheiat cu Puterile Centrale interzicnd propaganda
mpotriva Imperiului German [i Austro-Ungariei.

Y Diaspora romneasc` din SUA [i rolul s`u n crearea Romniei Mari


Salvarea demersurilor demarate de c`pitanul Vasile Stoica a venit ns` de la romnii
emigra]i n SUA n num`r de aproximativ 150 000 200 000, marea majoritate
fiind originari din Transilvania [i din Banat13.
Ace[tia creaser` deja puternice centre romne[ti n unele ora[e din SUA,
ntre care Detroit, Cleveland, Pittsburgh, Youngstown, Chicago, Indiana-Harbour.
La New York era nfiin]at un Comitet de Ajutor pentru Romnia Roumanian
Relief Committee, coordonat de c`tre doamna dr. St`nculeanu mpreun` cu familia
C. Orghidan, cu sprijinul unor americani filo-romni.
Toate aceste asocia]ii sus]ineau cauza romnilor transilv`neni, ns` n cercuri
restrnse, motiv pentru care ac]iunile derulate nu aveau for]a necesar`.
n aceste condi]ii, c`pitanul Vasile Stoica a sesizat necesitatea ca activitatea
de promovare a idealurilor unioniste s` devin` mai ampl` n ora[ele americane
unde opinia public` avea un cuvnt greu de spus n politica SUA (Washington,
Boston, New York, Chicago, Philadelphia).
Deoarece acordul de pace ncheiat la Bucure[ti de Romnia cu Puterile Centrale
interzicea propaganda mpotriva acestora, c`pitanul Vasile Stoica [i-a dat demisia
la 3 iulie 1918 att din func]ia de ata[at la lega]ia romn` din Washington,
ct [i din armata romn`, pentru a putea continua ac]iunile de propagand`
din umbr`, pe frontul nev`zut al activit`]ilor de intelligence [i a nu afecta
n niciun fel imaginea Romniei prin demersurile sale. Astfel, c`pitanul Stoica
a nfiin]at o nou` organiza]ie romneasc` n SUA Liga Na]ional` Romn`
din America, format` la 5 iulie 1918, fiind ales, totodat`, pre[edinte al acesteia.

12
Ibidem, p. 22.
13
Ibidem, p. 28.

171
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 4/2016

Sub coordonarea ofi]erului Vasile Stoica, Liga Na]ional` Romn` din America
a nfiin]at un birou de informa]ii politice n Washington, utiliznd, dup` propriile afirma]ii
g`site n scrierile sale, [i rela]iile create de profesorul Ludovic Mrazek n America,
acesta beneficiind n cercurile [tiin]ifice de aici de un puternic renume.
n afara numeroaselor conferin]e sus]inute n ora[ele americane [i a articolelor
ap`rute n presa vremii din SUA, c`pitanul Vasile Stoica a procedat permanent
la informarea oamenilor politici din SUA [i a guvernului american asupra na]iunii
romne, originii [i identit`]ii poporului romn.
Pentru corecta informare a americanilor [i mediatizarea cauzei romne[ti,
c`pitanul Vasile Stoica a tip`rit n America o colec]ie The Romanians
and Their Lands de circa 20 de bro[uri, n care prezenta problema romneasc`.
Aceast` colec]ie a ap`rut n perioada 1918-1920.
Un alt moment decisiv al activit`]ii de propagand` derulate de c`pitanul
Vasile Stoica n America a fost ntlnirea, din 2 septembrie 1918, cu colonelul
Edward Mandell House 14 [i cu membrii Comisiei prezidate de acesta,
printre care geograful S. Mezes (c`ruia Vasile Stoica i transmisese materialele
profesorului Ludovic Mrazek) [i cu profesorii universitari Isaiah Bowman,
Douglas Johnson, Stephen Pierce Hayden Duggan, Robert Jos. Kerner 15,
care erau ns`rcina]i de pre[edintele Woodrow Wilson n studierea problemei
austro-ungare [i balcanice.
Deoarece comisia nu avea date asupra romnilor din Austro-Ungaria
dect din surse oficiale austriece sau ungure[ti [i pentru a p`stra echidistan]a
[i adev`rul istoric, Vasile Stoica a retip`rit n America harta etnografic`
a profesorului ungur Paul Balogh, ce se fundamenta pe date statistice din 1900,
date ce au fost transmise [i delega]iilor engleze sau franceze participante
la Conferin]a de Pace de la Paris.
Mai mult, att n cadrul unei discu]ii avute cu Theodore Roosevelt,
ct [i n 2 septembrie 191816, n timpul unei ntrevederi cu colonelul E.M. House
la locuin]a acestuia din Magnolia (Massachusetts), c`pitanul Vasile Stoica
a dat asigur`ri n numele statului romn asupra faptului c` unirea tuturor romnilor
ntr-o singur` ]ar` nu va afecta drepturile minorit`]ilor din Transilvania. n plus,
Romnia se delimiteaz` de politica austro-ungar` fa]` de minorit`]i, garantnd
c` att minoritatea maghiar`, ct [i cea secuiasc` vor avea dreptul la autonomie
bisericeasc`, [colar` [i administrativ`.

14
Prietenul [i confidentul pre[edintelui Woodrow Wilson.
15
Ulterior, membri ai delega]iei americane la Conferin]a de Pace de la Paris.
16
Toate aceste discu]ii aveau ns` loc n perioada n care Austro-Ungaria ncerca o pace separat`
cu America [i cu ceilal]i alia]i ai acesteia.

172
Pagini de istorie militar`
De asemenea, Vasile Stoica a informat asupra acestor chestiuni [i guvernul
american printr-o serie de memorii transmise, precum [i prin ntrevederi personale
cu Newton Baker ministrul de R`zboi, Franklin Lane ministrul de Interne,
Robert Lansing ministrul de Externe, William Phillips Secretar de stat
[i William Bullitt ata[at la ministerul de Externe.
n 19 octombrie 1918, dup` ce a avut o ntrevedere cu Franklin Lane, ob]innd
promisiunea c` problema romneasc` va fi prezentat` [i supus` aten]iei cabinetului,
c`pitanul Vasile Stoica a f`cut apel la coeziune c`tre toate societ`]ile [i asocia]iile
romne[ti, pentru a transmite o serie de telegrame prin care acestea s` cear`
recunoa[terea unirii.
Pentru a se asigura c` demersul s`u va avea efectul scontat, Vasile Stoica
a redactat chiar el telegramele [i le-a transmis liderilor acestor organiza]ii lideri
care nu prea cuno[teau limba englez` [i uzan]ele diplomatice , pentru ca ace[tia
s` le completeze [i s` le semneze. Urmare acestei ac]iuni, Pre[edintele [i guvernul
american au primit peste 300 de telegrame ntr-o singur` s`pt`mn`!
n 24 octombrie 1918, dup` o ntlnire cu William Phillips, c`ruia Vasile Stoica
i nmneaz` un nou memoriu, cei doi au analizat chestiunea romneasc`
pe marginea h`r]ilor [i a statisticilor deja preg`tite. Totodat`, c`pitanul Vasile Stoica
a apelat la acesta pentru a-i intermedia o ntlnire cu pre[edintele Woodrow Wilson.
Bunele rela]ii avute de c`pitanul Vasile Stoica cu celelalte na]iuni care luptau
pentru eliberarea de sub ocupa]ia austro-ungar` au f`cut ca, n [edin]a
de la Philadelphia, din 25 octombrie 1918, Uniunea Medio-European`, organiza]ia
comun` a acestor na]ionalit`]i, ca urmare a ac]iunilor persuasive ale celui men]ionat,
s` adreseze guvernului american o mo]iune prin care cerea desrobirea de jugul
unguresc [i austriac [i unirea cu fra]ii lor liberi din Romnia17 a celor 4 milioane
de romni din Imperiul Austro-Ungar.
n 31 octombrie 1918, cu ocazia prezent`rii unui nou memoriu lui Robert Lansing
ministrul de Externe, Vasile Stoica a reluat solicitarea ca Statele Unite s` adopte
o pozi]ie tran[ant`, urm`rind ca aceast` pozi]ie s` fie exprimat` naintea finaliz`rii
negocierilor de pace existente ntre SUA [i Germania.
Dup` [edin]a cabinetului american ce a avut loc n data de 4 noiembrie 1918
[i n cadrul c`reia a fost discutat` pozi]ia Statelor Unite ale Americii fa]` de Romnia,
Vasile Stoica a fost invitat de c`tre William Bullitt la Ministerul de Externe
pentru a redacta mpreun` o not` care, expus` n [edin]a cabinetului american
din 5 noiembrie 1918, a fost aprobat` [i transmis` guvernului romn de la Ia[i
prin intermediul lega]iei americane, fiind prezentat`, totodat`, [i ntregii prese
americane. Astfel, declara]ia oficial` a Americii n favoarea unirii tuturor romnilor

17
Alexandru O[ca, op. cit., p. 47.

173
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 4/2016

cu Vechiul Regat a survenit n 5 noiembrie 1918, n urma ac]iunilor sus]inute


duse de c`tre c`pitanul Vasile Stoica.
Ulterior acestei declara]ii, toate for]ele romne[ti s-au reunit pentru a organiza
la Alba Iulia, n ziua de 18 noiembrie/1 decembrie 1918, Adunarea Na]ional`
a tuturor romnilor prin care au sus]inut, nc` o dat`, unirea cu Regatul Romniei.
Ulterior Marii Adun`ri de la Alba Iulia, la 18 ianuarie 1919 a nceput [i Conferin]a
de Pace de la Paris pentru stabilirea noii configura]ii politico-teritoriale a Europei,
elaborarea [i semnarea tratatelor de pace.
C`pitanul Vasile Stoica a fost, din nou, n fruntea diasporei romne[ti
din America [i [i-a continuat demersurile de sus]inere a cauzei romne[ti,
astfel nct s` se asigure de realizarea obiectivelor vizate, iar n cadrul unei ntlniri
a organiza]iilor romne[ti de pe coasta de est a Statelor Unite, ce a avut loc
n data de 13 februarie 1919 n localitatea Youngstown, Ohio, acestea au adoptat
urm`toarea mo]iune18:

Mo]iune a Romnilor din America

Noi, subsemna]ii, n calitate de reprezentan]i a 180 000 de romni din Statele Unite,
emigran]i din Transilvania, din Comitatele Vecine (nvecinate) din Banat [i Bucovina,
reuni]i ast`zi, 13 februarie 1919, n sala Plugarul din Youngstown (Ohio),
dup` o ampl` deliberare dat` de dificult`]ile orei prezente [i nevoile poporului rom#n
de la Nistru la Tisa, am adoptat n unanimitate mo]iunea urm`toare:
I. Romnii din America adreseaz` Guvernului Statelor Unite, Guvernului Regal
al Romniei [i Guvernelor Aliate, precum [i armatelor lor, expresia profundei
gratitudini pentru grelele lor sacrificii pentru eliberarea umanit`]ii de opresiune
[i pentru inestimabilul concurs dat Poporului Romn eliberat dup` lupte aprige
pentru eliberare [i unitate na]ional`.
II. Baza]i pe principiul libert`]ii popoarelor de a dispune de ele-nsele, Romnii
din America doresc ca poporul Romn, a c`rei armat` [i legiuni ncorporate
n Armatele Aliate au exprimat prin sacrificii sngeroase voin]a sa unanim`,
s` fie reunite de acum nainte ntr-un singur stat, sub un guvern unic. Ei doresc,
de asemenea, ca toate popoarele vecine s` fie liber organizate n State Na]ionale,
n limitele frontierelor lor etnografice.
III. Considernd c` situa]ia geografic` impune concesii teritoriale reciproce,
n delimitarea frontierelor, Romnii din America afirm` energic necesitatea
urm`toarelor frontiere naturale: Romnia [i Ukraina trebuie s` fie separate de Nistru;
Romnia [i Iugoslavia trebuie s` fie separate de Tisa de la v`rsarea Mure[ului
pn` la Dun`re [i de aceasta din urm` pn` la limitele vechiului Regat al Romniei.

18
Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, fond Problema 18, vol. 10, SUA, 1919-1929, nepaginat.

174
Pagini de istorie militar`

Ei sus]in, de asemenea, ca cei 600 000 de romni din Ukraina,


cei 274 000 de romni care tr`iesc n Serbia, ntre Timoc [i Dun`re, ca [i romnii
din Macedonia, din Tesalia [i Epir, s` aib` de acum nainte posibilitatea
de a se dezvolta liber. n schimb, acelea[i libert`]i vor fi garantate celor 280 000 de srbi
din Banat, celor 200 000 ucraineni din Basarabia, ca [i altor minorit`]i na]ionale
de pe teritoriul Romniei.
IV. Romnii din America doresc ca toate problemele de politic` extern` sau intern`
a Romniei Noi problema mp`r]irii de p`mnt ]`ranilor, protec]ia muncitorilor
din comer] [i industrie, acordarea de drepturi politice popula]iei evreie[ti, garantarea
unei egalit`]i confesionale depline (absolut`) pe ntreg teritoriul romnesc, problema
autonomiei administrative - s` fie rezolvate, n conformitate cu principiile salutare
ale democra]iei moderne, n spiritul cel mai larg democratic [i liberal, printr-o Adunare
Constituant` aleas` pe bazele unui sufragiu universal, egal [i secret, pentru b`rba]i
[i femei. Romnii din America exprim` de asemeni dorin]a ca, Constitu]ia Statelor
Unite ale Americii s` fie luat`, n limitele posibile, ca model a viitorului stat Romnesc,
preciznd de asemeni ca o majoritate de trei sferturi din voturile cet`]enilor consulta]i
prin referendum este necesar` pentru (are puterea) revizuirea constitu]iei.

175
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 4/2016

Noi, subsemna]ii, d`m mandate


D-lui C`pitan Vasile (Basil) Stoica, Pre[edintele
Ligii Na]ionale a Romnilor din America,
s` duc` expresia voin]ei noastre la cuno[tin]a
tuturor delega]iilor pentru pace ale alia]ilor
(Statelor Aliate) ns`rcina]i s` pun`, la Conferin]a
de la Paris [i Versailles, fundamentele unei ordini
mai bune a umanit`]ii viitoare.
Respectiva mo]iune este semnat`, la finalul
a 11 pagini, de cteva sute de participan]i
la manifestare, pentru a putea da, nc` o dat`,
for]a necesar` cuvintelor scrise [i a exprima
sentimentele patriotice ale emigran]ilor romni
din SUA.
Din 19 februarie 1919, c`pitanul Vasile Stoica
este numit de Ion I.C. Br`tianu membru
al delega]iei romne[ti la Conferin]a de Pace
Foto 2: Pagina 10 din Pa[aportul de la Paris, fiind ofi]er de leg`tur` ntre delega]iile
diplomatic al c`pitanului Vasile Stoica
(Pa[aport eliberat la 1 mai 1920)19
englez` [i american`.

Concluzii
Ac]iunea de afirmare [i sus]inere a cauzei romne[ti n fa]a opiniei publice
[i a decizionalilor americani, activitate care a contat, ntr-o m`sur` decisiv`,
la nf`ptuirea Marii Uniri, a fost o reu[it` remarcabil` a statului romn [i datorit`
demersurilor [i activit`]ilor de intelligence derulate de c`pitanul Vasile Stoica,
cu sprijinul [i implicarea direct` a diasporei romne[ti din America.
n contextul n care statul romn ncheiase cu Puterile Centrale
Tratatul de Pace de la Buftea-Bucure[ti [i nu mai putea sus]ine demersurile
propagandistice unioniste, activit`]ile c`pitanului Vasile Stoica au avut un rol hot`rtor
n recunoa[terea de c`tre SUA a necesit`]ii de unire a romnilor ntr-un singur stat
numai n baza leg`turilor acestuia cu emigra]ia romneasc` din America.
Nu trebuie uitat faptul c` sus]inerea cauzei romne[ti a fost f`cut` de c`pitanul
Vasile Stoica n primul rnd cu sprijinul romnilor ardeleni, b`n`]eni, transilv`neni
[i bucovineni emigra]i n SUA [i care au contribuit direct la sprijinirea activit`]ilor
propagandistice ale ofi]erului romn.

19
Arhivele Na]ionale Istorice Centrale, loc. cit., fila 2.

176
Pagini de istorie militar`
Poate c` meritele c`pitanului Vasile Stoica [i modul n care acesta a reu[it,
chiar [i pentru pu]in timp, coagularea ntregii emigra]ii romne[ti din SUA
n sus]inerea interesului na]ional trebuie s` fie analizate mai mult, pentru a putea
crea din nou acele pun]i de leg`tur` ntre diaspora romneasc` romnii
de pretutindeni [i statul romn, concomitent cu o promovare a rolului [i locului
Armatei Romne [i ale militarilor s`i n realizarea politicii statului romn.
Nu trebuie uitat c` Vasile Stoica, nainte de a fi ofi]er de informa]ii al armatei
romne [i mare diplomat, a fost un adev`rat romn, un mare patriot, iar activitatea
sa a fost una decisiv` nu att pe frontul de lupt`, ct, mai ales, pe frontul nev`zut
al serviciilor de informa]ii.
Totodat`, este necesar ca [i diasporei romne[ti s`-i fie recunoscute meritele
[i contribu]ia adus` pentru crearea statului na]ional romn la realizarea Marii Uniri.
Consider c` att armata, ct [i diaspora reprezint` priorit`]i na]ionale ale statului
romn, iar politicile statului romn n rela]ia cu armata [i cu diaspora romneasc`
trebuie s` fie racordate la realit`]ile actuale din plan interna]ional [i geopolitic.

BIBLIOGRAFIE
1. Sever Bocu, Les Lgions Roumaines de Transylvanie Lirrdentisme roumain, Imprimrie
Paul Dupont, Paris, 4, 1918.
2. Gheorghe Buzatu, Din istoria secret` a celui de-al Doilea R`zboi Mondial, vol. II,
Editura Enciclopedic`, Bucure[ti, 1995.
3. Mihai Chiri]`, Statul Major General n arhitectura organismului militar romnesc: 1859-2009,
Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucure[ti, 2009, accesibil online la http://smg.
mapn.ro/SIA/15_SMG_in_arhitectura_omr_1859-2009.pdf.
4. Eugenia Irina Cri[an, Constantin I. Stan, Activitatea lui Ghi]` Popp pentru nf`ptuirea,
consolidarea [i ap`rarea Romniei Mari, n Revista Angustia, nr. 3, 1998, accesibil online
la www.cimec.ro/www.mncr.ro.
5. Mihai-Octavian Groza, Proiecte privind crearea Legiunii romne din America [i propaganda
n favoarea unirii Transilvaniei cu Regatul Romniei (1917-1918), n Revista Caiete Silvane,
num`rul 105, 2013.
6. Nicolae Iorga, Istoria contemporan` de la 1904 la 1930, Bucure[ti, 1932.
7. Crisanta Pod`reanu, Fondul personal Vasile Stoica, n Revista Arhivelor, nr. 1, 1993.
8. Boris Ranghe], Rela]iile romno-americane n perioada Primului R`zboi Mondial (1916-1920),
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975.
9. Vasile Stoica, n America pentru cauza romneasc`, Editura Universul, Bucure[ti, 1926.
10. Paul {tef`nescu, Istoria serviciilor secrete romne[ti, Bucure[ti, 1994.

Resurse internet
www.greco-catolica.org
www.dacoromania-alba.ro/nr. 58/ambasadorul_vasile_stoica.htm

177

S-ar putea să vă placă și