Sunteți pe pagina 1din 16

PARTEA I

Anul 179 (XXIII) Nr. 435 LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE Miercuri, 22 iunie 2011

SUMAR

Nr. Pagina

ORDONANE I HOTRRI
ALE GUVERNULUI ROMNIEI
56. Ordonan de urgen pentru stabilirea principiilor
de aplicare a tarifelor de deservire general n
transportul feroviar public de cltori ........................ 23
57. Ordonan de urgen pentru abrogarea unor poziii
din anexa la Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 36/2001 privind regimul preurilor i tarifelor
reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului
Concurenei, precum i pentru aprobarea unor msuri cu
privire la ajustarea tarifelor de cltorie cu metroul i de
transport feroviar ................................................................ 3
556. Hotrre privind organizarea i funcionarea
Autoritii Naionale pentru Calificri .......................... 46

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
27. Ordin al preedintelui Autoritii Naionale Sanitare
Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor privind
aprobarea criteriilor microbiologice i de igien care
se aplic produselor alimentare, altele dect cele
menionate n Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 al
Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile
microbiologice pentru produsele alimentare .............. 711

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR


DIN ROMNIA
4. Decizie privind stabilirea datei organizrii alegerilor
pentru comisiile de disciplin, adoptarea
Regulamentului electoral privind alegerea membrilor
comisiilor de disciplin i aprobarea componenei
Comisiei Electorale Centrale ...................................... 1216
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 435/22.VI.2011

ORDONANE I HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


GUVERNUL ROMNIEI

ORDONAN DE URGEN
pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire general
n transportul feroviar public de cltori
Avnd n vedere situaia economic actual a Romniei, necesitatea reducerii deficitului bugetar prin reducerea cheltuielilor
i creterea veniturilor, concomitent cu reducerea subveniilor de la bugetul de stat, precum i faptul c n ultimii 3 ani subveniile
anuale au reprezentat pentru transportul cltorilor pe calea ferat circa 64% din necesarul fundamentat,
ntruct creterea cheltuielilor aferente componentelor de baz strict necesare ntreinerii i reparaiilor materialului rulant
a condus la nregistrarea de datorii restante la plat care au crescut an de an i care la sfritul anului 2010 au ajuns n sum de
circa 550 milioane de lei la transportul cltorilor pe calea ferat,
deoarece caracterul de urgen este justificat i de necesitatea de a crea un nou soft de vnzare i rezervare la nivel
naional, pentru care este nevoie de o perioad de aproximativ 6 luni, pentru programare, testare, implementare i instruire, astfel
nct la intrarea n vigoare a noului plan de mers al trenurilor de cltori la 11 decembrie 2011 s fie finalizate toate aciunile necesare,
neadoptarea acestor msuri ar conduce la creterea pronunat a arieratelor referitoare la serviciul de transport feroviar
public de cltori, cu efecte directe n accentuarea blocajului economic.
Avnd n vedere cele de mai sus, se impune adoptarea n regim de urgen a unui act normativ privind stabilirea unor noi
principii tarifare care s conduc la adaptarea aciunilor operatorilor de transport feroviar public de cltori la necesitile pieei de
transport feroviar i n egal msur s permit continuarea efecturii serviciului de transport public de cltori pe calea ferat,
n temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan de urgen.
Art. 1. (1) Principiile avute n vedere la aplicarea tarifelor Art. 2. (1) Tarifele maximale pentru deservire general n
de transport feroviar public de cltori pe teritoriul Romniei sunt: transportul feroviar de cltori tarife pentru trenuri regio,
a) reflectarea n tariful de transport a confortului oferit clasa I i clasa a II-a pe zone kilometrice, tarife pentru trenuri
cltorilor n timpul cltoriei cu diversele categorii de trenuri; interregio, clasa I i clasa a II-a pe zone kilometrice, tariful de
b) fiecare rang de tren va avea tarif propriu, tarif care va fi rezervare a locului, clasa I i clasa a II-a, care pot fi percepute
calculat pe zone kilometrice, la care se adaug tariful de
de operatorii de transport feroviar public de cltori se stabilesc
rezervare a locului, n cazul n care se dorete ocuparea unui loc;
prin ordin al ministrului transporturilor i infrastructurii pn la
c) asigurarea posibilitii cltorului s opteze pentru cltoria
cu un alt rang de tren dect cel pentru care i-a procurat iniial data de 1 noiembrie 2011, cu respectarea prevederilor legale.
legitimaia de cltorie numai n situaia cnd trenurile aparin (2) Nivelul maxim al tarifelor pentru deservirea general din
aceluiai operator de transport feroviar de cltori, caz n care transportul feroviar public de cltori nu poate fi depit de
cltorul va plti un pre care reprezint diferena dintre tarifele operatorii de transport feroviar public de cltori.
celor dou trenuri la aceeai zon kilometric, la care se adaug (3) Alte tarife practicate n transportul feroviar public de
tariful de rezervare a locului pentru noul tren; cltori, n trafic intern, precum tarifele pentru tren Inter City (IC),
d) pentru cltoria cu mai multe trenuri tariful de transport va tarifele auxiliare, facilitile sau reducerile comerciale se vor
fi suma tarifelor de transport pentru fiecare tren n parte, stabili i se vor aproba de fiecare operator de transport feroviar
operatorul de transport feroviar de cltori putnd acorda
public de cltori, n condiiile legii, se vor forma liber pe pia i
reduceri din tariful trenurilor pentru fidelizarea cltorului, numai
se vor aduce la cunotina publicului.
dac toate trenurile i aparin.
Art. 3. Prevederile prezentei ordonane de urgen se
(2) Distana kilometric se calculeaz pe ruta cerut de
cltor la distanele ce se parcurg n mod efectiv, pentru fiecare aplic tuturor operatorilor de transport feroviar public de cltori
tren n parte, conform indicatorului kilometric C.F.R.. cu capital de stat i/sau privat care ndeplinesc cumulativ
(3) Ruta este direct atunci cnd ntre staia de plecare i urmtoarele condiii:
cea de destinaie este urmat drumul cel mai scurt. n acest caz a) au ca obiect principal de activitate transporturile de cltori
nu este obligatorie indicarea rutei pe legitimaia de cltorie. pe calea ferat;
(4) n cazul n care nu este urmat drumul cel mai scurt i b) dein licen pentru efectuarea serviciilor de transport
cltoria se face pe rut ocolitoare, trebuie indicat ruta pe public pe cile ferate romne, acordat de Ministerul
legitimaia de cltorie, prin denumiri de staii intermediare care Transporturilor i Infrastructurii n condiiile legii.
nu sunt de ramificaie, astfel nct s nu existe dubiu asupra
Art. 4. n termen de 30 zile de la data publicrii prezentei
parcursului de urmat.
ordonane de urgen n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, vor
(5) Ruta poate cuprinde i poriuni de linie care se parcurg de
dou ori. n astfel de cazuri distana kilometric se calculeaz pe fi actualizate dispoziiile cuprinse n Normele uniforme privind
ruta efectiv parcurs. transporturile pe cile ferate din Romnia, aprobate prin Ordinul
(6) n cazul cltoriilor n circuit, cnd pe unele poriuni ministrului transporturilor nr. 655/2007, publicat n Monitorul Oficial
cltoria se efectueaz cu alte mijloace dect trenurile de al Romniei, Partea I, nr. 16 i 16 bis, din 9 ianuarie 2008, cu
cltori, aceste poriuni nu se iau n calculul distanei kilometrice. modificrile i completrile ulterioare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 435/22.VI.2011 3

Art. 5. (1) Principiile prevzute de prezenta Tarifului intern de cltori n transportul feroviar, publicat
ordonan de urgen se aplic ncepnd cu data intrrii n n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 743 din
vigoare a noului mers al trenurilor.
(2) La data de 11 decembrie 2011 se abrog Ordonana 21 noiembrie 2001, aprobat cu modificri prin Legea
de urgen a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea nr. 299/2002.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul transporturilor i infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul administraiei i internelor,
Constantin-Traian Iga
Bucureti, 16 iunie 2011. Ministrul finanelor publice,
Nr. 56. Gheorghe Ialomiianu

GUVERNUL ROMNIEI

ORDONAN DE URGEN
pentru abrogarea unor poziii din anexa la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 36/2001
privind regimul preurilor i tarifelor reglementate, care se stabilesc
cu avizul Oficiului Concurenei, precum i pentru aprobarea unor msuri cu privire
la ajustarea tarifelor de cltorie cu metroul i de transport feroviar
Avnd n vedere situaia economic actual a Romniei, necesitatea reducerii deficitului bugetar prin reducerea cheltuielilor
i creterea veniturilor, concomitent cu reducerea subveniilor de la bugetul de stat, precum i faptul c n ultimii 3 ani subveniile
anuale au reprezentat pentru transportul cltorilor cu metroul circa 75% din necesarul fundamentat, iar pentru transportul cltorilor
pe calea ferat au reprezentat circa 64% din necesarul fundamentat,
innd cont de faptul c n urma creterii cheltuielilor la componentele de baz strict necesare ntreinerii i reparaiilor
materialului rulant s-au nregistrat datorii restante la plat care au crescut an de an i care la finele anului 2010 au ajuns la suma
de circa 136 milioane lei la transportul cltorilor cu metroul i la circa 550 milioane lei la transportul cltorilor pe calea ferat,
innd cont de faptul c la societile din domeniul feroviar, n conformitate cu obiectul de activitate, la Societatea
Comercial de Transport cu Metroul Bucureti METROREX S.A., care desfoar activiti de transport de persoane cu
metroul pe reeaua de ci ferate subterane i supraterane, n condiii de siguran a circulaiei, n scopul satisfacerii interesului
public, social i de protecie civil, i la Societatea Naional de Transport Feroviar de Cltori C.F.R. Cltori S.A., care
presteaz serviciul public de transport feroviar de cltori, tarifele sunt stabilite cu avizul Oficiului Concurenei, actualmente cu
avizul Direciei generale ajutor de stat, practici neloiale i preuri reglementate din cadrul Ministerului Finanelor Publice, ajustarea
tarifelor acestor societi putndu-se efectua numai n funcie de indicele preurilor de consum,
neadoptarea acestor msuri ar conduce la creterea pronunat a arieratelor referitoare la serviciul de transport feroviar
public de cltori i cu metroul, cu efecte directe n accentuarea blocajului economic.
Avnd n vedere cele de mai sus, se impune adoptarea n regim de urgen a unui act normativ privind o nou politic
tarifar care s conduc la degrevarea bugetului de stat i n egal msur s permit continuarea efecturii serviciului de
transport public de cltori pe calea ferat i cu metroul,
n temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan de urgen.
Art. I. Poziia Transport de cltori pe calea ferat (2) Ajustarea tarifelor de cltorie cu metroul i de transport
deservire general (exclusiv servicii auxiliare i transport feroviar va avea n vedere urmtoarele criterii:
internaional) i poziia Transport urban de cltori cu metroul
din anexa la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 36/2001 a) raportul dintre subvenia necesar la nivelul prestaiilor cu
privind regimul preurilor i tarifelor reglementate, care se caracter de serviciu public i subvenia alocat;
stabilesc cu avizul Oficiului Concurenei, publicat n Monitorul
b) evoluia preurilor la materiile prime, materiale, piese de
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001, aprobat
cu modificri i completri prin Legea nr. 205/2002, cu schimb, n funcie de indicele de inflaie comunicat de Institutul
modificrile ulterioare, se abrog. Naional de Statistic;
Art. II. (1) Tarifele de cltorie cu metroul i de transport
feroviar de cltori vor fi ajustate prin ordin al ministrului c) evoluia preurilor la energie electric i combustibili, att
transporturilor i infrastructurii, n condiiile legii. motorin, ct i uleiuri.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul transporturilor i infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Ialomiianu
Bucureti, 16 iunie 2011.
Nr. 57.
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 435/22.VI.2011

GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind organizarea i funcionarea Autoritii Naionale pentru Calificri
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 340 alin. (1) i (5) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011,

Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.


CAPITOLUL I i) asigur calitatea n implementarea Cadrului naional al
Dispoziii generale calificrilor i n formarea continu, prin elaborarea i aplicarea
Art. 1. Se organizeaz i funcioneaz Autoritatea de metodologii, standarde i proceduri specifice, n colaborare
Naional pentru Calificri, denumit n continuare A.N.C., cu instituiile interesate;
instituie public cu personalitate juridic, organ de specialitate j) coordoneaz procesul de autorizare a furnizorilor de
n coordonarea Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i formare profesional a adulilor, realizat de comisiile de
Sportului, prin reorganizarea Consiliului Naional al Calificrilor autorizare judeene, respectiv a municipiului Bucureti;
i Formrii Profesionale a Adulilor (C.N.C.F.P.A.) i a Unitii k) acrediteaz centrele de evaluare a competenelor
Executive a Consiliului Naional al Calificrilor i Formrii profesionale, organismele de evaluare i certific evaluatorii de
Profesionale a Adulilor (U.E.C.N.C.F.P.A.), instituii care se evaluatori;
desfiineaz. l) coordoneaz certificarea evaluatorilor de competene
Art. 2. A.N.C. are sediul n municipiul Bucureti, piaa
profesionale;
Valter Mrcineanu nr. 13, sectorul 1.
m) avizeaz nfiinarea comitetelor sectoriale i sprijin
CAPITOLUL II desfurarea activitii acestora, n conformitate cu prevederile
Misiunile i atribuiile A.N.C. Legii nr. 132/1999 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea
Art. 3. A.N.C. ndeplinete urmtoarele misiuni: Consiliului Naional al Calificrilor i al Formrii Profesionale a
a) elaborarea Cadrului naional al calificrilor n concordan Adulilor, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
cu Cadrul european al calificrilor pentru nvarea pe tot n) sprijin instituiile de nvmnt superior n organizarea
parcursul vieii i gestionarea Registrului naional al calificrilor; de studii de formare i dezvoltare profesional continu;
b) monitorizarea, evaluarea i controlul implementrii o) propune spre aprobare Ministerului Educaiei, Cercetrii,
Cadrului naional al calificrilor la nivelul instituiilor din sistemul Tineretului i Sportului tarifele pentru serviciile de asisten
naional de calificri; tehnic i/sau de specialitate privind: verificarea, validarea i
c) monitorizarea, evaluarea i controlul sistemului de aprobarea standardelor ocupaionale i a calificrilor; elaborarea
educaie continu i formare profesional continu. i validarea calificrilor; evaluarea i acreditarea centrelor de
Art. 4. (1) A.N.C. are urmtoarele atribuii:
evaluare a competenelor profesionale, a organismelor de
a) propune Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i
Sportului i Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale evaluare, a evaluatorilor de evaluatori i a evaluatorilor de
elemente de politici i de strategii naionale, proiecte de acte competene;
normative referitoare la sistemul naional al calificrilor i la p) elaboreaz metodologiile i procedurile de evaluare i
formarea profesional a adulilor; certificare a evaluatorilor de competene profesionale, a
b) particip la elaborarea de planuri sau programe de interes evaluatorilor de evaluatori i a evaluatorilor externi, precum i
naional n domeniul calificrilor i al formrii profesionale normele metodologice de aplicare a acestor metodologii i le
continue; propune spre aprobare Ministerului Educaiei, Cercetrii,
c) elaboreaz, implementeaz i actualizeaz Cadrul Tineretului i Sportului;
naional al calificrilor, asigurnd integrarea tuturor nivelurilor de q) particip, alturi de Ministerul Educaiei, Cercetrii,
calificri profesionale i academice obinute n contexte de Tineretului i Sportului la elaborarea metodologiei pentru
nvare formal, nonformal i informal;
identificarea, evaluarea i recunoaterea rezultatelor nvrii n
d) elaboreaz i actualizeaz periodic metodologiile i
instrumentele necesare implementrii Cadrului naional al contexte nonformale i informale;
calificrilor i formrii profesionale continue; r) particip, alturi de Ministerul Educaiei, Cercetrii,
e) desfoar activitile i dezvolt instrumentele necesare Tineretului i Sportului i de alte ministere interesate, la
monitorizrii, evalurii i controlrii procesului de implementare elaborarea metodologiei de acordare a creditelor transferabile;
a Cadrului naional al calificrilor; s) elaboreaz periodic rapoarte naionale privind
f) asigur referenierea Cadrului naional al calificrilor fa implementarea sistemului de calificri din Romnia;
de Cadrul european al calificrilor, precum i comparabilitatea t) public anual un raport cu privire la propria activitate;
sistemului naional al calificrilor cu sistemele de calificri u) asigur informarea opiniei publice cu privire la
existente n alte state; funcionarea sistemului naional de calificri i la modalitatea de
g) asigur realizarea tehnic, gestionarea i actualizarea accesare i valorificare a informaiilor oferite;
urmtoarelor registre naionale: Registrul naional al calificrilor,
v) public manuale i ghiduri de bune practici, lucrri de
Registrul naional al furnizorilor de formare profesional a
adulilor i Registrul naional al evaluatorilor de competene sintez n domeniul calificrilor i al formrii profesionale a
profesionale; adulilor;
h) coordoneaz i controleaz metodologic la nivel naional w) concepe i implementeaz programe i proiecte
descrierea calificrilor i nscrierea acestora n Registrul naional naionale, internaionale sau ale Uniunii Europene pentru
al calificrilor; ndeplinirea misiunilor sale;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 435/22.VI.2011 5

x) particip la derularea unor programe sau proiecte finanate Dezvoltarea nvmntului Profesional i Tehnic, un
din fondurile structurale sau de coeziune ale Uniunii Europene; reprezentant al instituiilor de nvmnt superior, un
y) efectueaz activiti de transfer de cunotine, formare, reprezentant al studenilor, un reprezentant al asociaiilor
consultan i asisten tehnic n domeniul su de activitate; profesionale, un reprezentant al confederaiilor patronale, un
z) administreaz i gestioneaz resursele financiare alocate reprezentant al federaiilor sindicale, un reprezentant al
de la bugetul de stat i pe cele rezultate din venituri proprii. comitetelor sectoriale, directorul general al A.N.C.
(2) A.N.C. rspunde de realizarea i actualizarea periodic a (3) Nominalizarea reprezentanilor instituiilor de nvmnt
Cadrului naional al calificrilor i a Registrului naional al preuniversitar i universitar, ai studenilor, ai asociaiilor
calificrilor. profesionale, ai patronatelor, ai sindicatelor, ai comitetelor
(3) A.N.C. ndeplinete i alte atribuii prevzute de Legea sectoriale se realizeaz pe baza unor criterii obiective, aprobate
educaiei naionale nr. 1/2011. prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i
sportului.
CAPITOLUL III (4) Pentru participarea la edinele Consiliului, membrii
Organizarea i funcionarea A.N.C. acestuia beneficiaz de o indemnizaie de 10% din salariul de
i a Consiliului Naional al Calificrilor baz al directorului general. Totalul sumelor cuvenite lunar unui
Art. 5. (1) A.N.C. este condus de un director general, membru al Consiliului pentru participarea la edine nu poate
numit prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i depi 20% din salariul de baz al directorului general i se
sportului, pe baz de concurs organizat n condiiile legii. acord o singur dat n cursul unei luni.
(2) Directorul general are calitatea de ordonator de credite, (5) Directorul general al A.N.C. este membru de drept n
potrivit legii. Consiliu, fr a beneficia de indemnizaia lunar pentru
(3) A.N.C. funcioneaz cu un numr de 70 de posturi, care participarea la edine.
se ncadreaz n numrul total de posturi aprobate pentru (6) Reprezentanii ministerelor prevzute la alin. (2) nu
unitile de nvmnt i cercetare care funcioneaz n beneficiaz de indemnizaia lunar pentru participarea la
subordinea i coordonarea Ministerului Educaiei, Cercetrii, edine, iar ceilali membri primesc n anul 2011 indemnizaia n
Tineretului i Sportului, finanate din venituri proprii i subvenii cuantum de 1% din salariul de baz al directorului general.
acordate de la bugetul de stat. (7) Mandatul membrilor Consiliului este de 4 ani.
(4) A.N.C. folosete colaboratori externi i experi n domeniul Art. 9. (1) Consiliul este condus de un preedinte ales
su de activitate. dintre membrii Consiliului.
(5) Salarizarea personalului A.N.C. se face n conformitate (2) Preedintele este ales prin vot secret, cu majoritate
cu prevederile legislaiei n vigoare pentru personalul pltit din simpl, dintre membrii Consiliului.
fonduri publice. (3) O persoan nu poate ocupa funcia de preedinte al
Art. 6. (1) Finanarea cheltuielilor curente i de capital ale Consiliului pentru o perioad cumulat mai mare de 4 ani,
A.N.C. i ale Consiliului Naional al Calificrilor, denumit n indiferent de perioada n care a fost preedinte i de eventualele
continuare Consiliu, se asigur din venituri proprii i subvenii ntreruperi.
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaiei, (4) Preedintele poate fi revocat din funcia de conducere
Cercetrii, Tineretului i Sportului. prin votul secret a cel puin dou treimi dintre membrii
(2) Veniturile proprii ale A.N.C. provin din tarife percepute Consiliului, la cererea unuia sau a mai multor membri ai
beneficiarilor activitilor de evaluare, de consultan i asisten Consiliului.
tehnic, precum i din derularea de proiecte naionale i (5) Consiliul este convocat de ctre preedinte cel puin o
internaionale, din organizarea de manifestri naionale i dat pe lun sau ori de cte ori este necesar consultarea
internaionale, donaii, sponsorizri i din alte venituri realizate membrilor si.
n condiiile legii. Art. 10. Consiliul ndeplinete n principal urmtoarele
(3) Pentru activitile realizate, A.N.C. poate percepe tarife atribuii:
de la beneficiari, cuantumul acestora fiind stabilit prin ordin al a) sprijin A.N.C. n elaborarea strategiilor naionale i a
ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului. planurilor de aciune n domeniul calificrilor i al formrii
(4) A.N.C. poate contribui, din bugetul propriu, cu o cot- profesionale continue;
parte la proiectele din cadrul programelor europene i b) exercit rol consultativ n avizarea proiectelor de acte
internaionale acordate Romniei, n conformitate cu cerinele normative i a metodologiilor referitoare la implementarea
acestora. Cadrului naional al calificrilor i la formarea profesional
Art. 7. (1) La nivelul A.N.C. funcioneaz Consiliul Naional continu;
al Calificrilor, cu rol consultativ, fr personalitate juridic. Art. 11. Regulamentul de organizare i funcionare a
(2) Consiliul sprijin A.N.C. n elaborarea strategiilor A.N.C. i statul de funcii se aprob prin ordin al ministrului
naionale i a planurilor de aciune pentru dezvoltarea Cadrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului, n termen de 60 de
naional al calificrilor i al formrii profesionale a adulilor. zile de la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri.
Art. 8. (1) Consiliul este format din 20 de membri, numii Art. 12. Structura organizatoric a A.N.C. este prevzut
prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i n anexa care face parte integrant din prezenta hotrre.
sportului.
CAPITOLUL IV
(2) Componena Consiliului este urmtoarea: 3 reprezentani
ai Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, Dispoziii tranzitorii i finale
2 reprezentani ai Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Art. 13. (1) Patrimoniul instituiilor desfiinate potrivit art. 1
Sociale, un reprezentant al Ministerului Administraiei i alin. (1) se preia pe baza protocolului de predare-preluare
Internelor, un reprezentant al Ministerului Sntii, un ncheiat n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a
reprezentant al Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, un prezentei hotrri, stabilit pe baza situaiilor financiare anuale
reprezentant al Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, ntocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitii
2 reprezentani ai Ageniei Naionale pentru Ocuparea Forei de nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
Munc, un reprezentant al instituiilor de nvmnt (2) Protocolul de predare-preluare prevzut la alin. (1) va
preuniversitar, un reprezentant al Centrului Naional pentru cuprinde i creditele bugetare rmase neutilizate la data intrrii
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 435/22.VI.2011

n vigoare a prezentei hotrri, personalul, respectiv 70 de Autonom Administraia Patrimoniului Protocolului de Stat
posturi, arhiva i baza de date. (R.A. A.P.P.S.) vor fi preluate de ctre A.N.C. i vor fi
(3) Se autorizeaz Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului administrate de aceasta, pe baza unui nou contract de nchiriere
i Sportului s efectueze modificrile n bugetul aprobat pe anul cu R.A. A.P.P.S.
2011 i n anexele la acesta, determinate de aplicarea Art. 15. La data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se
prevederilor prezentei hotrri. abrog Hotrrea Guvernului nr. 885/2010 privind organizarea
Art. 14. (1) Protocolul de predare-primire se semneaz i funcionarea Unitii Executive a Consiliului Naional al
din partea C.N.C.F.P.A. de ctre preedinte, din partea Calificrilor i al Formrii Profesionale a Adulilor, publicat n
U.E.C.N.C.F.P.A. de ctre directorul general, iar din partea
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 627 din 6 septembrie
A.N.C. de ctre directorul general.
2010, cu modificrile ulterioare.
(2) Bunurile proprietate privat a statului aflate n
administrarea C.N.C.F.P.A. i U.E.C.N.C.F.P.A. care se preiau Art. 16. La anexa nr. 3 la Hotrrea Guvernului
pe baza protocolului de predare-primire cuprind mijloace fixe i nr. 81/2010 privind organizarea i funcionarea Ministerului
obiecte de inventar, respectiv: Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, publicat n
a) mobilier; Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 86 din 9 februarie
b) aparatur electronic calculatoare, imprimante, 2010, cu modificrile i completrile ulterioare, la litera A,
copiatoare, scanere i altele; nr. crt. XVII se modific i va avea urmtorul cuprins:
c) obiecte de inventar i consumabile;
Nr.
d) bunuri destinate exclusiv activitii C.N.C.F.P.A. i crt.
Denumirea unitii Sursa de finanare
U.E.C.N.C.F.P.A. dobndite prin programe i proiecte cu
finanare naional i internaional. Venituri proprii i subvenii
Autoritatea Naional
(3) Spaiile locative deinute i utilizate de ctre C.N.C.F.P.A. XVII acordate de la bugetul de
pentru Calificri A.N.C.
i U.E.C.N.C.F.P.A. cu contract de nchiriere ncheiat cu Regia stat

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului,
Daniel Petru Funeriu
Ministrul muncii, familiei i proteciei sociale,
interimar,
Emil Boc
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Ialomiianu
Bucureti, 25 mai 2011.
Nr. 556.
ANEX

S T R U C T U R A O R G A N I Z AT O R I C
a Autoritii Naionale pentru Calificri

Director general

Director general adjunct

Consilier juridic

Auditor public intern

Direcia pentru Direcia economic, Direcia formarea Direcia strategii,


implementarea cadrului resurse umane profesional metodologii i
naional al calificrilor i administrativ a adulilor informatizare
Serviciul autorizare
Serviciul pentru relaia
Serviciul contabilitate furnizori de formare
calificri piaa muncii
profesional
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 435/22.VI.2011 7

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAIONAL SANITAR VETERINAR I PENTRU SIGURANA ALIMENTELOR

ORDIN
privind aprobarea criteriilor microbiologice i de igien care se aplic produselor alimentare,
altele dect cele menionate n Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005
privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare
Vznd Referatul de aprobare nr. 113 din 26 ianuarie 2011, ntocmit de Direcia general pentru sigurana alimentelor,
n baza prevederilor art. 63 lit. b), i) i j) i art. 10 lit. b) din Ordonana Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitii
sanitar-veterinare i pentru sigurana alimentelor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 215/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare,
avnd n vedere prevederile art. 2 i 24 din Legea nr. 150/2004 privind sigurana alimentelor i a hranei pentru animale,
republicat,
n temeiul art. 3 alin. (3) i al art. 4 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea i funcionarea
Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor i a unitilor din subordinea acesteia, cu modificrile i
completrile ulterioare,

preedintele Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor emite urmtorul ordin:
Art. 1. (1) Se aprob criteriile microbiologice i de igien Art. 4. Criteriile i metodele analitice de referin i limitele
care se aplic produselor alimentare, altele dect cele stabilite n anex sunt utilizate de Autoritatea Naional Sanitar
menionate n Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor prin structurile
15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru subordonate, precum i de alte laboratoare specializate.
produsele alimentare, prevzute n anex. Art. 5. Direciile sanitar-veterinare i pentru sigurana
(2) Criteriile prevzute la alin. (1) se aplic pentru produsele alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti,
fabricate pe teritoriul naional. laboratoarele sanitar-veterinare i pentru sigurana alimentelor
judeene, respectiv al municipiului Bucureti, structurile
Art. 2. Termenilor utilizai n anex li se aplic definiiile
Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana
prevzute n Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din
Alimentelor i cele din subordinea acesteia, alte laboratoare
15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru
specializate i acreditate, precum i operatorii din sectorul
produsele alimentare, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii
alimentar, dup caz, vor duce la ndeplinire prevederile
Europene nr. L 338/1 din 22 decembrie 2005, cu modificrile
prezentului ordin.
ulterioare. Art. 6. Autoritatea sanitar veterinar i pentru sigurana
Art. 3. Criteriile microbiologice i de igien prevzute n alimentelor competent va verifica aplicarea prevederilor
anex sunt orientative pentru operatorii din sectorul alimentar i prezentului ordin.
pot fi utilizate la verificarea funcionrii corecte a procedurilor lor Art. 7. Anexa face parte integrant din prezentul ordin.
bazate pe principiile privind analiza riscurilor i punctele critice Art. 8. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
de control (Hazard Analysis and Critical Control Point HACCP) Romniei, Partea I, i intr n vigoare n termen de 10 zile de la
i de bun practic de igien. publicare.

Preedintele Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor,


Radu Roati Chean

Bucureti, 6 iunie 2011.


Nr. 27.
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 435/22.VI.2011
ANEX

CRITERII
microbiologice i de igien care se aplic produselor alimentare, altele dect cele menionate n Regulamentul (CE)
nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare
Plan de
Categoria de prelevare Limite
Nr. Metoda analitic Aciune n cazul
produse Microorganisme de probe Etapa cruia i se aplic
crt. de referin*) rezultatelor nesatisfctoare
alimentare
n c m M
1. Margarin de Enterobacteriaceae 5 2 1 cfu/g sau ml 10 cfu/g sau ml ISO 21528-1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
consum sau 2 de fabricaie produciei
2. Torturi i Enterobacteriaceae 5 2 10 cfu/g sau ml 100 cfu/g sau ml ISO 21528-1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
prjituri cu sau 2 de fabricaie produciei i a seleciei
creme, fric, materiilor prime
fructe
3. Maionez, Enterobacteriaceae 5 2 1 cfu/g sau ml 5 cfu/g sau ml ISO 21528-1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
maionez praf sau 2 de fabricaie produciei
i ali
nlocuitori de
maionez
4. Sosuri de Enterobacteriaceae 5 2 10 cfu/g sau ml 100 cfu/g sau ml ISO 21528-1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
condimentare sau 2 de fabricaie produciei i a seleciei
nepasteurizate materiilor prime
5. Sosuri de Enterobacteriaceae 5 2 1 cfu/g sau ml 5 cfu/g sau ml ISO 21528-1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
condimentare sau 2 de fabricaie produciei
pasteurizate
6. Legume Enterobacteriaceae 5 2 10 cfu/g sau ml 100 cfu/g sau ml ISO 21528-1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
congelate sau 2 de fabricaie produciei i a seleciei
materiilor prime
Drojdii i 5 2 100 cfu/g 500 cfu/g SR ISO 21527/1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
mucegaiuri de fabricaie produciei i a depozitrii
7. Legume Enterobacteriaceae 5 2 1 cfu/g sau ml 5 cfu/g sau ml ISO 21528-1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
deshidratate sau 2 de fabricaie produciei i a seleciei
Fructe materiilor prime
deshidratate
Drojdii i 5 2 100 cfu/g 500 cfu/g SR ISO 21527/1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
mucegaiuri sau 2 de fabricaie produciei i a depozitrii
8. Prafuri de Enterobacteriaceae 5 2 1 cfu/g sau ml 5 cfu/g sau ml ISO 21528-1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
budinci i sau 2 de fabricaie produciei i a seleciei
creme materiilor prime
deshidratate,
nlocuitori de Drojdii i 5 2 100 cfu/g 500 cfu/g SR ISO 21527/2 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
fric, pulberi mucegaiuri de fabricaie produciei i a depozitrii
de sucuri

9. Paste Enterobacteriaceae 5 2 1 cfu/g sau ml 5 cfu/g sau ml ISO 21528-1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
finoase sau 2 de fabricaie produciei i a seleciei
(inclusiv cu materiilor prime
umpluturi)
Drojdii i 5 2 100 cfu/g 500 cfu/g SR ISO 21527/1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
mucegaiuri sau 2 de fabricaie produciei i a depozitrii
10. Condimente i Enterobacteriaceae 5 2 100 cfu/g sau ml 1.000 cfu/g ISO 21528-1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
amestecuri de sau ml sau 2 de fabricaie produciei i a seleciei
condimente materiilor prime
Drojdii i 5 2 105 cfu/g 106 cfu/g SR ISO 21527/1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
mucegaiuri sau 2 de fabricaie produciei i a depozitrii
11. Buturi Enterobacteriaceae 5 2 1 cfu/g sau ml 10 cfu/g sau ml ISO 21528-1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
rcoritoare sau 2 de fabricaie produciei i a seleciei
materiilor prime
Drojdii i 5 2 1 cfu/g 10 cfu/g SR ISO 21527/1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
mucegaiuri de fabricaie produciei i a depozitrii
12. Sucuri de Enterobacteriaceae 5 2 1 cfu/g sau ml 10 cfu/g sau ml ISO 21528-1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
legume i sau 2 de fabricaie produciei i a seleciei
fructe materiilor prime
pasteurizate
Drojdii i 5 2 1 cfu/g 10 cfu/g SR ISO 21527/1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
mucegaiuri de fabricaie produciei i a depozitrii
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 435/22.VI.2011 9

Plan de
Categoria de prelevare Limite
Nr. Metoda analitic Aciune n cazul
produse Microorganisme de probe Etapa cruia i se aplic
crt. de referin*) rezultatelor nesatisfctoare
alimentare
n c m M
13. Nectaruri Enterobacteriaceae 5 2 1 cfu/g sau ml 10 cfu/g sau ml ISO 21528-1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
sau 2 de fabricaie produciei i a seleciei
materiilor prime

Drojdii i 5 2 1 cfu/g 10 cfu/g SR ISO 21527/1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei


mucegaiuri de fabricaie produciei i a depozitrii
14. Sucuri Enterobacteriaceae 5 2 1 cfu/g sau ml 10 cfu/g sau ml ISO 21528-1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
concentrate i sau 2 de fabricaie produciei i a seleciei
piure de fructe materiilor prime
i legume,
altele dect
formulele de
nceput,
deshidratate,
i produsele
alimentare
dietetice Drojdii i 5 2 1 cfu/g 10 cfu/g SR ISO 21527/1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
pentru scopuri mucegaiuri de fabricaie produciei i a depozitrii
medicale
speciale
destinate
sugarilor sub
6 luni

15. Bere Enterobacteriaceae 5 0 1 cfu/g sau ml 5 cfu/g sau ml ISO 21528-1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
pasteurizat sau 2 de fabricaie produciei i igienei
mbutelierii

Drojdii i 5 2 1 cfu/ml 10 cfu/ml SR ISO 21527/1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei


mucegaiuri de fabricaie produciei, a depozitrii
i igienei mbutelierii
16. Produse de Drojdii i 5 2 10 cfu/g 100 cfu/g SR ISO 21527/1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
panificaie mucegaiuri de fabricaie produciei i a seleciei
simple materiilor prime i igienei
depozitrii

17. Produse de Enterobacteriaceae 5 0 1 cfu/g 5 cfu/g ISO 21528-1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
panificaie cu sau 2 de fabricaie produciei i a seleciei
umpluturi materiilor prime
Drojdii i 5 2 10 cfu/g 100 cfu/g SR ISO 21527/1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
mucegaiuri de fabricaie produciei i a depozitrii
18. Produse de Enterobacteriaceae 5 0 10 cfu/g 100 cfu/g ISO 21528-1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
panificaie i sau 2 de fabricaie produciei i a seleciei
de patiserie materiilor prime
congelate
Stafilococ 5 2 100 10.000 EN/ISO 6888-2 n timpul procesului Ameliorarea igienei
coagulazo-pozitiv de fabricaie, cnd produciei i a seleciei
se preconizeaz c materiilor prime. n cazul
numrul de n care se detecteaz
stafilococi este cel valori > 105 ufc/g, lotul
mai ridicat de produs trebuie testat
pentru enterotoxine
stafilococice.
19. Finuri pentru Drojdii i 5 2 100 cfu/g 1.000 cfu/g SR ISO 21527/2 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
panificaie mucegaiuri de fabricaie produciei i a seleciei
materiilor prime i igienei
depozitrii

20. Finuri cu Drojdii i 5 2 100 cfu/g 1.000 cfu/g SR ISO 21527/2 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
grad de mucegaiuri tehnologic produciei i a depozitrii
extracie mic
(sortiment
fin alb 480,
sortiment
fin alb 550,
sortiment
fin alb 650)
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 435/22.VI.2011

Plan de
Categoria de prelevare Limite
Nr. Metoda analitic Aciune n cazul
produse Microorganisme de probe Etapa cruia i se aplic
crt. de referin*) rezultatelor nesatisfctoare
alimentare
n c m M
21. Finuri cu Drojdii i 5 2 100 cfu/g 10.000 cfu/g SR ISO 21527/2 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
grad de mucegaiuri tehnologic produciei i a depozitrii
extracie mare
(sortimente de
fin cu grad
de extracie
mai mare de
650)
22. Derivate din Enterobacteriaceae 5 0 1 cfu/g 5 cfu/g ISO 21528-1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
cereale (fulgi sau 2 de fabricaie produciei i a seleciei
de gru, materiilor prime
porumb, orez,
produse Drojdii i 5 2 10 cfu/g 100 cfu/g SR ISO 21527/1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
expandate) mucegaiuri sau 2 de fabricaie produciei i a depozitrii

23. Biscuii, Enterobacteriaceae 5 1 10 cfu/g 100 cfu/g ISO 21528-1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
biscuii sau 2 de fabricaie produciei
glazurai,
paleuri
(fursecuri), Drojdii i 5 1 100 cfu/g 1.000 cfu/g SR ISO 21527/1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
napolitane cu mucegaiuri sau 2 de fabricaie produciei i a depozitrii
diferite creme, materiilor prime
nuga
24. Ciocolat, Enterobacteriaceae 5 1 10 cfu/g 100 cfu/g ISO 21528-1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
bomboane de sau 2 de fabricaie produciei i a seleciei
ciocolat materiilor prime
Drojdii i 5 1 100 cfu/g 1.000 cfu/g SR ISO 21527/1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
mucegaiuri sau 2 de fabricaie produciei i a depozitrii
25. Ciocolat Enterobacteriaceae 5 1 10 cfu/g 100 cfu/g ISO 21528-1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
umplut sau 2 de fabricaie produciei i a seleciei
materiilor prime
Drojdii i 5 1 100 cfu/g 1.000 cfu/g SR ISO 21527/1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
mucegaiuri sau 2 de fabricaie produciei i a depozitrii
26. Bomboane, Enterobacteriaceae 5 1 10 cfu/g 100 cfu/g ISO 21528-1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
altele dect sau 2 de fabricaie produciei i a seleciei
de ciocolat materiilor prime
27. Jeleuri, rahat, Enterobacteriaceae 5 2 1 cfu/g 5 cfu/g ISO 21528-1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
gemuri, sau 2 de fabricaie ambalrii i a seleciei
marmelade, materiilor prime
erbeturi,
dulceuri, Drojdii i 5 2 10 cfu/g 100 cfu/g SR ISO 21527/1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
fructe confiate mucegaiuri sau 2 de fabricaie produciei i a depozitrii

28. Arome Enterobacteriaceae 5 1 10 cfu/g 100 cfu/g ISO 21528-1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
alimentare sau 2 de fabricaie produciei i a seleciei
naturale i materiilor prime
sintetice
Drojdii i 5 1 100 cfu/g 1.000 cfu/g SR ISO 21527/1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
mucegaiuri sau 2 de fabricaie produciei i a depozitrii
29. Emulsii pentru Enterobacteriaceae 5 1 100 cfu/g 1.000 cfu/g ISO 21528 -1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
buturi sau 2 de fabricaie ambalrii i a depozitrii
rcoritoare Drojdii i 5 2 10 cfu/g 100 cfu/g SR ISO 21527/1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
mucegaiuri sau 2 de fabricaie produciei i a depozitrii
30. Concentrate Enterobacteriaceae 5 2 1 cfu/g 10 cfu/g ISO 21528-1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
alimentare sau 2 de fabricaie produciei i a seleciei
(supe, cuburi materiilor prime i
din carne, depozitrii
legume)
Drojdii i 5 2 10 cfu/g 100 cfu/g SR ISO 21527/1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
mucegaiuri sau 2 de fabricaie produciei i a depozitrii
31. Mutar Drojdii i 5 2 10 cfu/g 100 cfu/g SR ISO 21527/1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
alimentar mucegaiuri sau 2 de fabricaie produciei i a seleciei
materiilor prime
32. Alune, nuci Drojdii i 5 2 100 cfu/g 5.000 cfu/g SR ISO 21527/1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
(miez) mucegaiuri tehnologic ambalrii i a depozitrii
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 435/22.VI.2011 11

Plan de
Categoria de prelevare Limite
Nr. Metoda analitic Aciune n cazul
produse Microorganisme de probe Etapa cruia i se aplic
crt. de referin*) rezultatelor nesatisfctoare
alimentare
n c m M
33. Oet alimentar Drojdii i 5 2 1 cfu/g 10 cfu/g SR ISO 21527/1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
mucegaiuri de fabricaie produciei i a seleciei
materiilor prime
34. Ceai (plant Enterobacteriaceae 5 2 10 cfu/g 100 cfu/g ISO 21528-1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
pentru infuzie) sau 2 tehnologic produciei i a depozitrii
Drojdii i 5 2 10 cfu/g 100 cfu/g SR ISO 21527/1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
mucegaiuri sau 2 tehnologic produciei i a seleciei
materiilor prime

35. Uleiuri Drojdii i 5 2 10 cfu/g 100 cfu/g SR ISO 21527/1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
rafinate, mucegaiuri de fabricaie produciei i a seleciei
uleiuri materiilor prime
nerafinate, unt
de arahide,
past de
susan

36. Bor Enterobacteriaceae 5 2 1 cfu/g 10 cfu/g ISO 21528-1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
sau 2 de fabricaie produciei i a depozitrii
37. Ketchup Drojdii i 5 2 10 cfu/g 100 cfu/g SR ISO 21527/1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
mucegaiuri de fabricaie produciei i a seleciei
materiilor prime
38. Sandviuri, Enterobacteriaceae 5 2 1 cfu/g 5 cfu/g ISO 21528-1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
mncruri tip sau 2 de fabricaie ambalrii i a depozitrii
fast-food i
alte preparate
culinare gata
de consum

39. Amidon Bacillus cereus 5 2 10 cfu/g 100 cfu/g SR ISO 7932 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
(spori) de fabricaie produciei i a seleciei
materiilor prime

40. Semine de Drojdii i 5 2 104 cfu/g 105 cfu/g SR ISO 21527/1 Sfritul procesului Ameliorarea igienei
consum mucegaiuri sau 2 tehnologic produciei i a seleciei
materiilor prime

Este interzis utilizarea pentru consum uman a alimentelor care prezint semne de infestare cu parazii (ou, larve, forme
adulte, vii sau moarte), resturi sau semne ale activitii acestora, urme de contact cu roztoarele, prezena vizibil a levurilor i a
mucegaiurilor, precum i semne organoleptice de alterare.
N = numrul de uniti care constituie proba.
c = numrul de uniti de prob care dau valori ntre m i M.
Criterii de interpretare a rezultatelor:
Rezultatul analizei poate fi:
satisfctor, n cazul n care toate valorile obinute sunt < m;
acceptabil, n cazul n care numrul maxim al valorilor c din valorile n obinute se situeaz ntre m i M, iar restul valorilor
observate sunt < m;
nesatisfctor, n cazul n care una sau mai multe valori obinute sunt > M sau dac valorile situate ntre m i M sunt mai
mari dect valoarea c.

*) Se folosete ediia cea mai recent a standardului.


12 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 435/22.VI.2011

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR


DIN ROMNIA
COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMNIA

DECIZIE
privind stabilirea datei organizrii alegerilor pentru comisiile de disciplin, adoptarea
Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplin i aprobarea
componenei Comisiei Electorale Centrale
n temeiul art. 428, 444, 445 i 446 din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i
completrile ulterioare, precum i al art. 103 din Statutul Colegiului Medicilor din Romnia, aprobat prin Decizia Adunrii generale
naionale a Colegiului Medicilor din Romnia nr. 3/2005 privind adoptarea Statutului i a Codului de deontologie medical ale
Colegiului Medicilor din Romnia, cu modificrile i completrile ulterioare,

Consiliul naional al Colegiului Medicilor din Romnia d e c i d e:


Art. 1. (1) Se stabilete data organizrii alegerilor pentru dr. Mircea Popa;
comisiile de disciplin de la nivel teritorial i pentru Comisia dr. Minerva Ghinescu;
Superioar de Disciplin, dup cum urmeaz: dr. Alexandru Voicu;
a) turul I, n sptmna 39 octombrie 2011, i turul II, n dr. Octavian Verescu;
sptmna 1016 octombrie 2011, pentru comisiile de dr. Adrian Nedelciu;
disciplin de la nivel teritorial;
dr. Ctlin Chiurciu.
b) 2728 octombrie 2011, turul I, respectiv, dac este cazul,
34 noiembrie 2011, turul II, pentru Comisia Superioar de (3) Secretariatul tehnic al Comisiei Electorale Centrale va fi
Disciplin. asigurat de doamna tefania Brnz.
(2) Desfurarea votrii pentru alegerea comisiilor de (4) Se stabilete indemnizaia pentru membrii Comisiei
disciplin teritoriale se va organiza n 3 zile consecutive stabilite Electorale Centrale, dup cum urmeaz:
de ctre consiliile locale n perioadele prevzute pentru preedinte 1.500 lei;
organizarea turului I i, dup caz, a turului II. secretar 1.200 lei;
(3) n vederea desfurrii alegerilor pentru Comisia membru 1.000 lei.
Superioar de Disciplin se convoac Adunarea General Art. 3. La data intrrii n vigoare a prezentei decizii se
Extraordinar a Colegiului Medicilor din Romnia n zilele de 27 abrog decizia Consiliului naional al Colegiului Medicilor din
i 28 octombrie 2011 la Bucureti.
Romnia privind adoptarea Regulamentului electoral privind
Art. 2. (1) Se adopt Regulamentul electoral privind
alegerea membrilor comisiilor de disciplin prevzut n anexa alegerea membrilor comisiilor de disciplin i aprobarea
care face parte integrant din prezenta decizie. componenei Comisiei Electorale Centrale, adoptat n 2005, cu
(2) Se aprob componena Comisiei Electorale Centrale, modificrile i completrile ulterioare.
dup cum urmeaz: Art. 4. Prezenta decizie se public n Monitorul Oficial al
dr. Marius Liu; Romniei, Partea I.
Preedintele Colegiului Medicilor din Romnia,
Vasile Astrstoae
Bucureti, 20 mai 2011.
Nr. 4.

ANEX

REGULAMENT ELECTORAL
privind alegerea membrilor comisiilor de disciplin
CAPITOLUL I (2) Membrii comisiilor de disciplin vor fi alei din rndul
Dispoziii generale medicilor primari cu o vechime n profesie de peste 7 ani i care
Art. 1. Membrii comisiilor de disciplin de la nivelul nu au avut abateri disciplinare n ultimii 5 ani.
colegiilor teritoriale, precum i cei ai Comisiei Superioare de (3) Dovada calitii de membru al colegiului local se va face,
Disciplin se aleg prin vot direct, secret i liber exprimat de ctre acolo unde alegtorul nu se gsete pe lista alegtorilor, cu
membrii colegiului teritorial, respectiv de membrii Adunrii ultima chitan a plii cotizaiei.
generale naionale. Art. 4. Calitatea de membru n comisia de disciplin local
Art. 2. Dreptul de vot, precum i dreptul de a fi ales n este incompatibil cu aceea de membru n Comisia Superioar
comisiile de disciplin l au numai medicii membri ai Colegiului de Disciplin, precum i cu aceea de membru n organele de
Medicilor din Romnia. conducere ale Colegiului Medicilor din Romnia.
Art. 3. (1) Dreptul de a alege i de a fi ales se poate Art. 5. n vederea organizrii i desfurrii alegerilor se
exercita numai n cadrul colegiului al crui membru este medicul vor organiza comisii electorale locale de ctre consiliile judeene
respectiv. i de ctre Consiliul Colegiului Medicilor din Municipiul
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 435/22.VI.2011 13

Bucureti, respectiv o comisie electoral central organizat de e) verific ndeplinirea condiiilor de fond i form pentru ca
ctre Biroul executiv al Consiliului naional i aprobat de o persoan s poat candida, nregistrnd candidaturile care
Consiliul naional al Colegiului Medicilor din Romnia. ndeplinesc cerinele legale i respingndu-le pe cele
Art. 6. (1) Membrii comisiilor electorale nu pot candida n neconforme;
legislatura pentru care se organizeaz alegerile. f) fac publice, prin afiare la sediul comisiei, candidaturile
(2) naintea alegerii n aceast funcie, acetia se vor angaja depuse;
n scris s nu candideze la o funcie electiv n legislatura pentru g) soluioneaz ntmpinrile referitoare la propria activitate
care se organizeaz respectivele alegeri. i contestaiile cu privire la actele i operaiunile sale;
h) tipresc sau, dup caz, pregtesc buletinele de vot cu
CAPITOLUL II sprijinul tehnic i financiar al colegiului local;
Comisiile electorale i) pstreaz sub sigiliu buletinele de vot, comanda de tiprire
a buletinelor de vot, copia de pe documentul de plat al tipririi
SECIUNEA A buletinelor de vot i procesul-verbal de primire a buletinelor de
Comisia electoral judeean vot;
j) conduc operaiunile de votare, lund toate msurile de
Art. 7. Comisia electoral judeean este format din ordine n localul n care are loc votarea;
315 membri, n funcie de numrul membrilor colegiului k) numr voturile, stabilesc valabilitatea voturilor exprimate,
respectiv, aprobai n mod individual de ctre consiliul local, la totalizeaz voturile exprimate i stabilesc rezultatele alegerilor;
propunerea biroului consiliului. l) redacteaz n dou exemplare procesele-verbale de
Art. 8. (1) Comisiile electorale nu sunt subordonate desfurare a alegerilor i procesul-verbal al rezultatelor finale;
consiliilor judeene, respectiv Consiliului Municipiului Bucureti m) nainteaz Comisiei Electorale Centrale un exemplar al
sau birourilor acestor consilii. procesului-verbal de desfurare a alegerilor, al procesului-
(2) Acestea i vor desfura activitatea sub supravegherea verbal cu rezultatele finale, nsoite de listele cu alegtorii, listele
i controlul Comisiei Electorale Centrale respectnd prevederile cu candidaii, copii ale comenzii de tiprire a buletinelor de vot,
Legii nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu dac este cazul, a documentului de plat a tipririi buletinelor i
modificrile i completrile ulterioare, Statutului Colegiului copie de pe procesul-verbal de primire a buletinelor de vot;
Medicilor din Romnia i prezentul regulament. copiile vor fi certificate sub aspectul conformitii cu originalul
Art. 9. Comisia electoral judeean va funciona la sediul de ctre preedintele comisiei electorale;
consiliului local. Acesta va pune la dispoziia comisiei, pe toat n) organizeaz, dac este cazul, noi alegeri;
durata funcionrii sale, un spaiu corespunztor desfurrii o) acrediteaz, la cerere, observatori ai societii civile
activitilor, asigurnd totodat condiiile materiale i financiare inclusiv din pres, care vor s urmreasc desfurarea
necesare funcionrii comisiei i organizrii alegerilor. alegerilor;
Art. 10. (1) La prima ntrunire comisia electoral i va p) emit mandatele celor alei;
alege dintre membrii si un preedinte i un secretar. q) orice alt activitate privind alegerile dispus de ctre
(2) Preedintele conduce edinele comisiei electorale i este Comisia Electoral Central sau stabilit prin prezentul
singurul abilitat s fac publice datele i informaiile ce decurg regulament.
din activitatea comisiilor electorale. n lipsa preedintelui edina (2) Cu cel puin 7 zile naintea datei alegerilor, comisia
va fi condus de secretarul comisiei. electoral judeean sau a municipiului Bucureti, prin grija
Art. 11. n termen de 3 zile de la data constituirii sale, preedintelui i a secretarului, afieaz listele cu alegtori la
comisia electoral, prin preedinte, va comunica Comisiei sediul colegiului judeean sau al municipiului Bucureti i n cel
Electorale Centrale componena comisiei, funciile deinute n puin 3 uniti sanitare sau pe site-ul (pagina web) a colegiului
cadrul comisiei de fiecare membru, adresa sediului unde i respectiv. Medicii care nu au drept de vot ca urmare a neplii
desfoar activitatea, numerele de telefon i de fax. cotizaiei vor fi afiai pe o list separat. Pe lista cu medicii fr
Art. 12. (1) Deciziile comisiei electorale se iau cu drept de vot se va meniona, pentru fiecare n parte, suma pe
majoritate de voturi, n prezena a minimum dou treimi din care o are de pltit i faptul c exist posibilitatea plii cotizaiei
membrii si. restante n ziua i la locul desfurrii alegerilor.
(2) Prezena preedintelui sau a secretarului este obligatorie. (3) Cu ocazia afirii celor dou categorii de liste se va
Art. 13. edinele comisiei electorale vor fi consemnate ntocmi un proces-verbal care va cuprinde data afirii listelor
de ctre secretarul comisiei n procese-verbale de edin, care i locurile unde acestea au fost afiate, respectiv unitile
vor fi semnate de ctre preedinte, secretar i ceilali membri
sanitare sau pe pagina web a colegiului.
prezeni ai comisiei electorale.
Art. 18. Dup stabilirea rezultatelor votrii, comisiile
Art. 14. Deciziile emise de ctre comisia electoral sau
electorale locale emit mandatele pentru fiecare membru al
orice alt act emannd de la aceasta vor fi semnate de ctre
comisiei de disciplin i informeaz consiliul colegiului teritorial
preedinte i secretar.
cu privire la componena comisiei de disciplin.
Art. 15. Pe timpul funcionrii sale, comisia electoral va
avea o tampil proprie care va fi inut de ctre preedintele SECIUNEA B
comisiei sau, n lipsa acestuia, de ctre secretar.
Comisia Electoral Central
Art. 16. Comisiile electorale locale vor informa imediat
Comisia Electoral Central despre problemele aprute n Art. 19. Comisia Electoral Central este format din
legtur cu interpretarea i aplicarea prezentului regulament i 7 membri propui de Biroul executiv al Consiliului naional i
se vor conforma deciziilor de ndrumare ale Comisiei Electorale aprobai n mod individual de ctre Consiliul naional al
Centrale. Colegiului Medicilor din Romnia.
Art. 17. (1) Atribuiile comisiilor electorale locale sunt: Art. 20. (1) Comisia Electoral Central va funciona la
a) organizeaz desfurarea alegerilor la nivel local; sediul Colegiului Medicilor din Romnia.
b) preiau listele cu membrii colegiului local; (2) Biroul executiv al Consiliului naional al Colegiului
c) ntocmesc i aduc la zi listele cu alegtori; Medicilor din Romnia va pune la dispoziia comisiei, pe toat
d) primesc candidaturile depuse; durata funcionrii sale, un spaiu corespunztor desfurrii
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 435/22.VI.2011

activitilor, asigurnd totodat condiiile materiale i financiare e) declaraie-angajament c va participa, n cazul n care va
necesare funcionrii comisiei. fi ales, la edinele comisiei de disciplin sau ale Comisiei
Art. 21. Prin grija Biroului executiv al Consiliului naional Superioare de Disciplin i confirmarea faptului c a luat
al Colegiului Medicilor din Romnia, Comisia Electoral Central cunotin despre faptul c va fi nlocuit din comisie n cazul a
va avea la dispoziia sa un secretariat tehnic condus de ctre 3 absene nemotivate la 3 edine consecutive;
secretarul comisiei. f) data i semntura.
Art. 22. (1) La prima ntrunire Comisia Electoral Central Art. 32. Comisiile electorale, primind candidaturile, vor
i va alege dintre membrii si un preedinte i un secretar. verifica condiiile de fond i de form ale acestora i le vor
(2) Preedintele conduce edinele comisiei electorale i este nscrie n listele de candidaturi pe acelea care ndeplinesc
singurul abilitat s fac publice datele i informaiile decurgnd cerinele legale.
din activitatea comisiilor electorale. Art. 33. n termen de maximum 3 zile de la primirea
Art. 23. (1) Deciziile comisiei electorale se iau cu candidaturilor, comisiile electorale vor aduce la cunotin, n
majoritate de voturi, n prezena a minimum 5 din membrii si; scris, candidailor, dup caz, respingerea candidaturii sau
prezena preedintelui sau a secretarului este obligatorie. lipsurile constatate n vederea acoperirii lor. n notificare se va
(2) n cazul egalitii de voturi la luarea unei decizii, votul preciza i termenul pentru completarea dosarului de
preedintelui (sau, n lipsa acestuia, al secretarului) este decisiv. candidatur.
Art. 24. edinele comisiei electorale vor fi consemnate Art. 34. (1) Comisiile electorale locale vor ntocmi listele
de ctre secretarul comisiei n procesele-verbale de edin, finale cu candidai i le vor trimite mpreun cu o copie a
care vor fi semnate de ctre preedinte, secretar i ceilali procesului-verbal de constatare a rmnerii definitive a
membri prezeni ai Comisiei Electorale Centrale. candidaturilor Comisiei Electorale Centrale cel mai trziu cu
Art. 25. Deciziile emise de ctre Comisia Electoral 5 zile naintea datei alegerilor.
Central sau orice alt act emannd de la aceasta vor fi semnate (2) Listele finale, n ordinea alfabetic, vor fi afiate prin grija
de ctre preedinte i secretar. comisiei electorale locale la sediul acesteia, n spitalele din
Art. 26. Pe timpul funcionrii sale Comisia Electoral teritoriul de competen sau pe pagina web a colegiului
Central va avea o tampil proprie care va fi inut de ctre respectiv.
preedintele comisiei sau, n lipsa acestuia, de ctre secretar. (3) Listele finale vor avea urmtoarele meniuni: data, locul i
Art. 27. Atribuiile Comisiei Electorale Centrale sunt: programul de desfurare a alegerilor.
a) urmrete i asigur respectarea i aplicarea corect a
dispoziiilor legale, statutare, privitoare la alegeri i ale CAPITOLUL IV
prezentului regulament pe ntreg teritoriul rii; Buletinele de vot
b) asigur i rspunde de interpretarea uniform a acestor
dispoziii; Art. 35. (1) Buletinele de vot se vor asigura de ctre
c) emite decizii de ndrumare cu privire la aplicarea comisiile electorale cu sprijinul material i logistic al colegiilor
regulamentului de organizare a alegerilor; locale.
d) rezolv ntmpinrile referitoare la propria sa activitate i (2) Un model al buletinelor de vot se va afia la sediul
contestaiile cu privire la modul de constituire i componena comisiei electorale cu cel puin 3 zile naintea datei votrii, dup
comisiilor electorale locale; ce a fost vizat i anulat de preedintele comisiei electorale.
e) primete i soluioneaz contestaiile declarate mpotriva Art. 36. n buletinul de vot candidaii vor fi trecui n ordine
deciziilor comisiilor electorale locale; alfabetic, menionndu-se numele, prenumele, specialitatea i
f) organizeaz alegerile Comisiei Superioare de Disciplin. gradul.
Art. 28. Dup alegerea Comisiei Superioare de Disciplin, Art. 37. (1) Buletinele de vot se vor asigura n numr
Comisia Electoral Central i nceteaz activitatea curent i suficient, conform listelor cu alegtori, cu un plus de 5% fa de
rmne la dispoziia Consiliului naional al Colegiului Medicilor numrul alegtorilor.
din Romnia care va decide n legtur cu activitatea acesteia. (2) Buletinele de vot vor fi autentificate de ctre comisia
electoral prin aplicarea tampilei proprii pe faa buletinului de
CAPITOLUL III vot, n momentul nmnrii buletinului ctre alegtor.
Candidaturile Art. 38. Buletinele neconforme, inexacte, deteriorate sau
cele completate greit de ctre alegtori n timpul votrii vor fi
Art. 29. (1) Candidaturile se vor depune personal la
anulate prin meniunea i semntura preedintelui, aplicndu-se
secretariatul consiliului local sau, pentru Comisia Superioar de
totodat i tampila comisiei electorale.
Disciplin, la secretariatul Colegiului Medicilor din Romnia, cu
cel puin 15 zile lucrtoare naintea datei alegerilor. CAPITOLUL V
(2) Secretariatele primesc i nregistreaz depunerea Desfurarea votrii
candidaturii, fcnd totodat meniune despre toate actele
primite de la candidat, i nainteaz candidatura n termen de Art. 39. (1) Votarea se va desfura ntr-un singur loc, la
cel mult 3 zile comisiei electorale. sediul colegiului local sau n alt loc aprobat de ctre comisia
Art. 30. Candidaturile vor fi adresate comisiei electorale i electoral local i precizat n listele cu candidaturile rmase
vor cuprinde: definitive.
a) o declaraie de candidatur; (2) Data, locul i programul de desfurare a votrii vor fi
b) un curriculum vitae. comunicate cu cel puin 7 zile naintea votrii i ntr-un ziar local.
Art. 31. Declaraia de candidatur va fi dactilografiat i va (3) Cabinele de votare i urnele sigilate trebuie aezate n
cuprinde: aceeai incint.
a) numele i prenumele, domiciliul, specialitatea i gradul (4) Votarea va avea loc numai n prezena a dou treimi din
profesional i, acolo unde este cazul, titlul tiinific; membrii comisiei electorale locale i a preedintelui comisiei
b) vechimea n profesie; sau, n lipsa temporar a acestuia, a secretarului comisiei
c) funciile pe care le deine n alte organisme statale, electorale.
administrative, sindicale ori profesionale; Art. 40. (1) Alegerile se vor desfura pe parcursul a
d) menionarea obligatorie dac a avut sau nu sanciuni maximum 3 zile calendaristice consecutive, ntre orele 820,
disciplinare n ultimii 5 ani; conform deciziei consiliului teritorial.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 435/22.VI.2011 15

(2) Cu o or naintea nceperii votrii, preedintele comisiei rmase nentrebuinate, ntocmind n acest sens un proces-
electorale locale, n prezena celorlali membri, verific urnele, verbal i numai dup aceea are loc deschiderea urnelor.
existena listelor electorale, a buletinelor de vot i, dup Art. 48. (1) Sunt nule buletinele de vot care:
nchiderea urnelor, le sigileaz aplicnd tampila seciei comisiei a) nu poart pe prima fa tampila comisiei electorale;
electorale locale peste semntura sa, a secretarului i a nc b) au alt form sau model dect cele aprobate;
unui membru al comisiei. c) nu sunt complete;
(3) Preedintele este obligat s ia msurile necesare pentru d) sunt albe (pe care nu s-a exprimat votul).
exprimarea secret a votului i pentru ca alegerile s decurg n (2) Voturile care au una sau mai multe exprimri pozitive, dar
bune condiii. pentru celelalte nume de candidai sau o parte dintre ele nu s-a
(4) Cu excepia alin. (1), dispoziiile prezentului articol se menionat nimic, vor fi considerate valabile doar pentru
aplic n mod corespunztor i pentru Comisia Electoral Central. candidaii care au nscris n dreptul numelui meniunea DA.
Art. 41. (1) La sfritul orelor de votare preedintele Art. 49. (1) Dup deschiderea urnelor i numrarea
comisiei mpreun cu secretarul i cu nc un alt membru al voturilor, preedintele comisiei electorale locale ncheie cte un
comisiei, n prezena celorlali membri ai comisiei, vor sigila proces-verbal n dou exemplare.
urnele, vor ntocmi un proces-verbal cu privire la desfurarea (2) Procesul-verbal va cuprinde:
votrii din ziua respectiv, artnd numrul persoanelor care au a) numrul alegtorilor, potrivit listelor de alegtori;
votat, numrul buletinelor de vot folosite i al celor anulate. b) numrul alegtorilor care s-au prezentat la votare;
(2) Listele cu alegtori, buletinele de vot rmase i cele c) numrul total al voturilor valabil exprimate;
anulate, precum i tampila comisiei electorale vor fi depozitate d) numrul voturilor nule;
n condiii de maxim securitate, de regul un fiet metalic, care e) numrul voturilor valabil exprimate, obinute de ctre
va fi nchis i sigilat n prezena persoanelor menionate la fiecare candidat;
alineatul precedent. n aceleai condiii se va nchide i f) expunerea pe scurt a ntmpinrilor, contestaiilor i a
ncperea n care se gsete urna de votare. modului de soluionare a lor;
(3) Despre toate aceste operaiuni se va face meniune n g) starea sigiliilor de pe urne la nchiderea votrii;
procesul-verbal ntocmit la sfritul zilei de votare. h) numrul buletinelor de vot primite;
(4) n limita posibilitilor se poate apela la paza militarizat i) numrul buletinelor de vot rmase nentrebuinate sau
a locurilor de votare. anulate.
Art. 42. La desfurarea votrii i numrarea voturilor pot (3) Procesele-verbale se vor semna de preedinte, de
participa observatori locali, naionali sau strini, acreditai n secretar i de ceilali membri prezeni ai comisiei i vor purta
prealabil cu cel puin 3 zile naintea datei alegerilor de ctre tampila acesteia.
comisia electoral local sau de ctre Comisia Electoral
Art. 50. (1) Dac n urma verificrii listelor de votare se
Central dac acreditarea se solicit pentru participarea la
constat c alegerile nu sunt valabile din cauza nentrunirii
alegerea Comisiei Superioare de Disciplin.
condiiei de participare a dou treimi din numrul membrilor cu
Art. 43. (1) Comisia Electoral Central poate desemna
drept de vot, se va face meniune despre acest lucru n
unul sau mai muli membri ai si s controleze desfurarea
procesele-verbale.
alegerilor.
(2) Noile alegeri se vor organiza la maximum dou
(2) Acetia nu vor avea competena de a lua msuri cu privire
la desfurarea votrii, ci doar de a supraveghea i controla sptmni, dar nu mai puin de o sptmn de la data
desfurarea alegerilor i vor ntocmi la sfritul activitii lor un alegerilor precedente, n aceleai condiii, folosindu-se aceleai
proces-verbal n care vor consemna cele constatate. liste de candidai i alegtori. Aceste noi alegeri se consider
Art. 44. n afara membrilor comisiei electorale locale, a valabile indiferent de numrul alegtorilor care au participat la
reprezentantului Comisiei Electorale Centrale i a observatorilor vot.
acreditai, nicio alt persoan nu poate staiona n ncperea n (3) Decizia de organizare a unor noi alegeri va fi menionat
care are loc votarea mai mult dect timpul necesar votrii. n procesul-verbal.
Art. 45. (1) Fiecare medic cu drept de vot, dup ce se (4) Pentru al doilea tur, pe buletinele de vot, inclusiv pe cele
legitimeaz i semneaz n lista de votare, primete de la nefolosite rmase de la turul I, se va nscrie, prin tampilare,
membrii comisiei electorale locale un buletin de vot pe care se meniunea turul II.
va aplica tampila comisiei electorale de ctre preedinte sau Art. 51. (1) Atribuirea mandatelor se va face n ordinea
secretar. descresctoare a numrului de voturi i pn la ocuparea
(2) Medicii membri ai colegiului respectiv care nu se numrului de locuri.
regsesc pe listele de votare vor fi nscrii de ctre preedintele (2) n caz de voturi egale, departajarea se va face prin
comisiei sau de ctre secretarul acesteia n listele de votare, tragere la sori la care pot participa i cei n cauz.
menionndu-se toate datele de identificare din buletinul de (3) Ultimul candidat neales ca membru devine membru
identitate sau paaport, precum i locul de munc rezultat din supleant. Ceilali membri supleani vor fi stabilii n ordinea
prezentarea legitimaiei de serviciu sau orice alt act doveditor. descresctoare numrului de voturi.
Art. 46. (1) Alegtorii vor vota separat astfel nct s se Art. 52. n cazul n care unul dintre mandatele titularilor
asigure exprimarea secret a votului. devine vacant, supleanii vor lua locul titularilor, n ordinea
(2) Votarea se va face prin marcarea cu DA n dreptul numrului de voturi obinute.
numelui candidatului pentru care se opteaz i prin tierea Art. 53. Comisia electoral local va ntocmi n dou
numelui candidatului respins. exemplare procesul-verbal de stabilire a rezultatelor finale, din
care un exemplar va fi naintat n termen de maximum 3 zile
CAPITOLUL VI Comisiei Electorale Centrale.
Stabilirea i constatarea rezultatelor alegerilor
CAPITOLUL VII
Art. 47. Dup nchiderea votrii, n prezena celorlali
membri ai comisiei electorale i, dup caz, a celorlalte persoane Dispoziii finale
care au dreptul s asiste la votare, preedintele comisiei Art. 54. (1) Cheltuielile pentru organizarea i desfurarea
procedeaz la inventarierea i sigilarea buletinelor de vot alegerilor se suport de ctre consiliile locale, iar cele pentru
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 435/22.VI.2011

funcionarea Comisiei Electorale Centrale, din bugetul (3) Birourile locale, respectiv biroul central, vor asigura
Consiliului naional al Colegiului Medicilor din Romnia. comisiilor electorale locale i centrale personalul tehnic auxiliar
(2) Membrilor comisiilor electorale locale i ai Comisiei necesar pe perioada ct acestea funcioneaz, stabilind i
suportnd indemnizaia acestora.
Electorale Centrale li se acord o indemnizaie stabilit de ctre Art. 55. Prin sintagma consiliul local, folosit n
consiliile locale, respectiv Consiliul naional al Colegiului Regulamentul electoral, se va nelege consiliul judeean,
Medicilor din Romnia, la propunerea birourilor. respectiv al municipiului Bucureti.

Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Cristina-Gabriela F. Popescu Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR

Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti

&JUYDGY|523968]
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 435/22.VI.2011 conine 16 pagini. Preul: 3,20 lei ISSN 14534495