Sunteți pe pagina 1din 9

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului

Consiliul Naional al Cercetrii tiinifice


din nvmntul Superior

Bd 2008
SE COMPLETEAZA LA C.N.C.S.I.S. ANUL COMPETITIEI

CERERE DE FINANTARE
BURSA DE CERCETARE STIINTIFICA/CREATIE ARTISTICA PENTRU TINERI DOCTORANZI
FINANTATA DIN BUGETUL DE STAT

1. DATE DE IDENTIFICARE ALE APLICANTULUI:


1.1. Nume:
1.2. Prenume:
1.3. Adresa:
1.4. Telefon:
1.5. Fax:
1.6. E-Mail:
1.7. Anul nasterii:
1.8. Sex:
1.9. Anul in care a fost admis la Doctorat 2007
(inmatriculat in ultima sesiune de
admitere la doctorat inainte de lansarea
competitiei)
1.10. Forma de invatamant: CU FRECVENTA
1.11. Codul CNCSIS al institutiei la [A se vedea ANEXA
care a fost admis la doctorat: 1]
1.12. Denumirea institutiei la
care a fost admis la doctorat:
1.13. Angajat in:
(Selectati)

2. D ATE DE IDENTIFICARE ALE CONDUCATORULUI DE DOCTORAT :


2.1. Nume:

2.2. Prenume:

2.3. Denumirea institutiei unde isi


desfasoara activitatea:
2.4. Adresa:

2.5. Telefon:

2.6. Fax:

BD -1
2.7. E-Mail:

3. Scurta prezentare a temei de cercetare in cadrul programului de doctorat


(in limba romana):
Nu folositi caracterul ghilimele (max. 600 caractere)
PREZENTA TEMA ISI PROPUNE REALIZAREA UNOR NOI SISTEME NANOSTRUTURATE PENTRU APLICATII
IN MEDICINA. IN CADRUL ACESTUI PROIECT IMI PROPUN OBTINEREA UNOR SITEME NANOSTRUCTURATE
OXIDICE/POLIMERICE/CERAMICE RECOMANDATE PENTRU COMPRESIUNE SI ASPECTUL ESTETIC
DEOSEBIT, FIE SISTEME NANOSTRUCTURATE POLIMERICE, UTILIZABILE IN MEDICINA.
METODELE UTILIZATE IN VEDEREA OBTINERII UNOR ASTFEL DE NANOSTRUCTURI SUNT METODE
RELATIV IEFTINE: SOL-GEL, DESCARCARE IN ARC ELECTRIC, SPIN-COATING, SPUTTERING CU APLICATII
IN MEDICINA.
SE VA AVEA IN VEDERE CARACTERIZAREA LOR DIN PUNCT DE VEDERE FIZICO-CHIMIC, STRUCTURAL

4. Scurta prezentare a temei de cercetare in cadrul programului de doctorat


(in limba engleza) :
Nu folositi caracterul ghilimele (max. 600 caractere)
THIS THEME AIMS AT DEVELOPING NEW NANOSTRUCTURED SYSTEMS FOR APPLICATIONS IN MEDICINE.
IN THIS PROJECT I INTEND OBTAINING SUPPLY FACILITIES NANOSTRUCTURED OXIDE / POLYMER /
CERAMIC RECOMMENDED FOR COMPRESSION AND AESTHETICALLY PLEASING OR NANOSTRUCTURED
POLYMERIC SYSTEMS, USABLE IN MEDICINE.
THE METHODS USED TO OBTAIN SUCH NANOSTRUCTURES ARE RELATIVELY CHEAP METHODS: SOL-GEL,
DISCHARGE ARC, SPIN-COATING, SPUTTERING WITH APPLICATIONS IN MEDICINE.
IT WILL CONSIDER THE CHARACTERIZATION OF PHYSICO-CHEMICAL, STRUCTURAL, MORPHOLOGICAL
CHARACTERISTICS AND BIOPHYSICAL, BIOCHEMICAL, BIOMECHANICAL. INTE

5. Termeni cheie (max. 5 termeni):


1 NANOMATERIALE

2 BIOAPLICATII

3 TOXICITATE

4 SOL-GEL

5 COMPOZITE

6. Incadrarea proiectului in comisiile de specialitate :


COD COMISIE COD SUBCOMISIE COD SUBDOMENIU
Expert 1 * (Selectati)
Expert 2 * (Selectati)
[ Pentru cod: Comisie / Subcomisie / Domeniu A se vedea ANEXA 2 ]

* Expertul 1 trebuie sa fie din comisia la care se incadreaza proiectul


Expertul 2 poate sa fie din aceeasi comisie sau pentru proiectele interdisciplinare, din alta comisie de specialitate

7. Durata bursei [ 1 4 ani]: (Selectati)


[ Conform HG 1004/2002 si OMEdC 5301/2005 ]

8. C URRICULUM VITAE APLICANT:


[Va rugam sa completati ANEXA 3]

BD -2
9. Recomandarea conducatorului de doctorat (coordonatorului de cercetare) :
[Se anexeaza la cererea de finantare]

10. Tema de cercetare (obiective si metodologie) :


[Va rugam sa completati ANEXA 4]

PRIN ACEASTA SE CERTIFICA LEGALITATEA SI CORECTITUDINEA


DATELOR CUPRINSE IN PREZENTA CERERE DE FINANTARE

CODUL CNCSIS AL INSTITUTIEI :


(Codul trebuie sa fie identic cu cel de la punctul 1.11.- vezi ANEXA 1)

DATA:

RECTOR/DIRECTOR
Nume, prenume:
Semnatura:

DIRECTOR EC./CONTABIL SEF


Nume, prenume:
Semnatura:

CONDUCATOR DE DOCTORAT/
DIRECTOR SCOALA DOCTORALA
Nume, prenume:
Semnatura:

SEMNATURA APLICANT

BD -3
ANEXA 4

10. Tema de cercetare:

10.1. Descrieti stadiul actual al cunoasterii in domeniul temei pe plan national si international: d
IN ULTIMUL SECOL CERCETARILE TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND OBTINEREA SI CARACTERIZAREA
UNOR SISTEME NANOSTRUCTURATE AU CUNOSCUT O DEZVOLTARE ACCENTUATA . D ESCOPERIREA DE NOI
MATERIALE , PROCESE SI FENOMENE LA MARIMI NANOSCALARE , PRECUM SI DEZVOLTAREA TEORETICASI A
TEHNICILOR EXPERIMENTALE , OFERA NOI OPORTUNITATI IN EVOLUTIA NANOSISTEMELOR SI A
MATERIALELOR NANOSTRUCTURATE , CAT SI UTILIZAREA ACESTORA IN DIVERSE APLICATII IMPORTANTE .
EXISTA O MULTITUDINE DE TIPURI DE NANOSTRUCTURI , CE AU O LARGA APLICABILITATE IN DIVERSELE
DOMENII ALE MEDICINII SI NU NUMAI : FULERENELE , NANORETELELE , NANOBULELE , NANOCONURILE ,
NANOCRISTALELE , NANOROZI , NANOPORII , NANOTUBURILE , NANOFIRELE [1-4].
F ULERENELE , SAU " C60" REPREZINTA O CLASA DE COMPUSI DE ATOMI DE CARBON, CARE PREZINTA PER
ANSAMBLUL STRUCTURII , FIE FORME SFERICE DE TIP DOM GEODEZIC ( C 60 , C540 ) SAU FORME CILINDRICE
DE " TIP CUSCA " ( NANOTUBURILE ). A CEASTA CLASA DE SUBSTANTE ESTE CONSIDERATA , ALATURI DE
CARBONUL AMORF , GRAFITUL SI DIAMANTUL O FORMA ALOTROPICA DISTINCTA A CARBONULUI . D IN PUNCT
DE VEDERE AL LEGATURILOR CHIMICE DINTRE ATOMII DE CARBON CONSTITUENTI , FULERENELE SUNT
INRUDITE STRUCTURAL CU GRAFITUL . N UMELE LOR PROVINE DE LA NUMELE AMERICANULUI RICHARD
BUCKMINSTER FULLER , CREATORUL DOMULUI GEODEZIC . A U FOST DESCOPERITE DE HAROLD KROTO ,
RICHARD SMALLEY SI ROBERT CURL IN 1985 LA RICE UNIVERSITY [4]. K ROTO , SMALLEY SI CURL AU PRIMIT
PENTRU ACEASTA PREMIUL NOBEL PENTRU CHIMIE IN 1996. P RINCIPALUL REPREZENTANT AL CLASEI ESTE
FULERENA C60 , CARE ARE 60 DE ATOMI DE CARBON ARANJATI INTR - O STRUCTURA DE POLIEDRU FORMAT
DIN 12 FETE PENTAGONALE SI 20 DE FETE HEXAGONALE .
NANOTUBURILE AU O STRUCTURA TUBULARA . I MPORTANTA PRACTICA A ACESTORA CONSTAIN FAPTUL CA
PROCESELE METABOLICE DIN ORGANISMUL UMAN SUNT BAZATE PE TRANSFERURI IONICE PRIN
NANOTUBURI . A CESTEA AU FOST DESCOPERITE DUPA 1991 DE CATRE JAPONEZUL SUMIO IIJIMA ,
SPECIALIST IN MICROSCOPIE ELECTRONICA [5-8].
NANOTUBURILE REPREZINTA O NOUA GENERATIE DE NANOMATERIALE . SE CUNOSC NANOTUBURI CU UN
SINGUR PERETE SWCNT ( SINGLE WALL CARBON NANO - TUBS ) SI CU PERETI DUBLI SI MULTIPLI , TIP MWCNT
(MULTI WALL CARBON NANO -TUBS), CU CAPETE DESCHISE SAU INCHISE, IN FORMA DREAPTA SAU
SPIRALATA [9].
MEGATUBURILE SUNT MAI MARI IN DIAMETRU DECAT NANOTUBURILE , CU PERETI DE DIFERITE GROSIMI , CU
POTENTIALE APLICATII IN TRANSPORTUL VARIATELOR MOLECULE DE DIVERSE DIMENSIUNI [10].
NANOFIRELE SUNT BAGHETE FORMATE DIN LANTURI LUNGI DE MOLECULE CAPABILE SA TRANSPORTE UN
CURENT . F IRELE MICROSCOPICE MULTISTRAT DIN MATERIALE DIFERITE SI FIRELE CONDUCTOARE
ELECTRICE NANOMETRICE SUNT CATEVA EXEMPLE DE ASTFEL DE STRUCTURI [12, 13].
NANOTIJELE SUNT BAGHETE NANOMETRICE , IN GENERAL OBTINUTE DIN MATERIALE CONDUCTOARE SI
SEMICONDUCTOARE . N ANOCRISTALELE SUNT AGREGATE CE CONTIN DE LA 100 LA 10.000 DE ATOMI CE
SE COMBINAINTR - O FORMA CRISTALINA A MATERIEI CE AU 10 NM IN DIAMETRU . E LE POT AVEA DIFERITE
FORME SI PREZINTA PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE SITUATE INTRE STAREA SOLIDASI CEA
MOLECULARA [14].
SISTEMELE NANOSTRUCTURATE COMPOZITE METAL / POLIMER AU O IMPORTANTA DEOSEBITA CA URMARE A
POSIBILELOR APLICATII CA MATERIALE MAGNETICE [18], CATALIZATORI [19] ELECTROZI PENTRU BATERII
[20]SI DE ASEMENEA IN APLICATII MEDICALE . C OMPOZITELE PE BAZA DE CARBON , CARE AU INCAPSULATE
NANOPARTICULE METALICE , AU CEA MAI MARE APLICABILITATE , CA URMARE A STABILITATII CHIMICE SI
TERMICE RIDICATE [21, 22]. C A URMARE A RAPORTULUI SUPRAFATA LA VOLUM MARE , NANOPARTICULELE
METALICE SUNT USOR DE OXIDAT IN AER, MOTIV PENTRU CARE ESTE NECESARA PROTEJAREA LOR PRIN
ACOPERIREA CU UN STRAT STABIL IN AER. C ARBONUL ESTE O SOLUTIE IDEALA PENTRU INCAPSULARE
DEOARECE ESTE STABIL CHIMIC ESTE IEFTIN SI USOR , PUTAND FI USOR INDEPARTAT IN ATMOSFERA DE
OXIGEN SAU HIDROGEN , LA DORINTA .

BD -4
NANOSTRUCTURILE CU MIEZUL GOL SUNT MATERIALE FASCINANTE CA URMARE A NENUMARATELOR
AVANTAJE PRECUM DENSITATEA MICA , O ARIE A SUPRAFETEI MARE , GREUTATE MICA , COST REDUS IN
COMPARATIE CU CELE PLINE . I N PLUS ELE AU CARACTERISTICI SUPERIOARE IN APLICATII CATALITICE , PILE
ELECTRICE , BIOTEHNOLOGIE , NANOREACTOARE , ETC [29, 30].
SISTEMELE POLIMERE AU ABILITATEA DE A FORMA FOARTE USOR STRUCTURI ORDONATE LA SCARA NANO
IN SOLUTIE PRIN AUTOASAMBLARE , OBTINANDU - SE FORMA SI DIMENSIUNEA DORITA FARA A FI NECESAR
UN MECANISM DE DECLANSARE . P OLIMERII CARE PREZINTA SCHIMBARI MARI , RAPIDE LA STIMULI FIZICI SI
CHIMICI , RASPUNSUL DEPINZAND DE STIMULUL APLICAT , SUNT CUNOSCUTI IN LITERATURA SUB NUMELE DE
POLIMERI INTELIGENTI , SAU SENSIBILI LA MEDIU .
METODA DE DESCARCARE IN ARC ESTE O METODA SIMPLA , FOLOSITA ATAT PENTRU PRODUCEREA
FULLERENELOR C60, CAT SI A NANOTUBURILOR DE CARBON .
I NVESTIGATIILE RECENTE AU DEMONSTRAT , DE ASEMENEA , CA ESTE POSIBILA CREAREA DE
NANOSTRUCTURI PRIN DESCARCAREA IN ARC ELECTRIC IN AZOT LICHID [31].
I N GENERAL , IN CONDITIILE UNUI CURENT DIRECT DE 50-100 A SI O TENSIUNE DE 20 V, SE CREEAZA O
DESCARCARE DE TEMPERATURAINALTAINTRE CEI DOI ELECTROZI . D ESCARCAREA VAPORIZEAZA UNUL
DINTRE ELECTROZII DE CARBON SI FORMEAZA UN MIC DEPOZIT IN FORMA DE PULBERE PE CATOD SI PE
SUPRAFATA VASULUI DEWAR . P RODUCEREA DE NANOSTRUCTURI CU RANDAMENT MARE DEPINDE DE
UNIFORMITATEA ARCULUI DE PLASMASI DE TEMPERATURA DEPOZITULUI DE PE ELECTRODUL DE
CARBON [32].
Daca sunt preferate nanotuburile cu un singur perete, atunci anodul trebuie sa fie dopat cu un
catalizator metalic, cum ar fi fe, co, ni, cu sau mo [33].
CANTITATEA SI CALITATEA NANOTUBURILOR OBTINUTE DEPINDE DE DIFERITI PARAMETRI , CUM AR FI
CONCENTRATIA DE METAL , PRESIUNEA DE GAZ INERT , NATURA GAZULUI , CURENTUL SI GEOMETRIA
SISTEMULUI . D E OBICEI , DIAMETRUL ESTE SITUAT IN INTERVALUL DE 1,2 PANA LA 1,4 NM .
CEL MAI MARE AVANTAJ AL ACESTEI METODE ESTE FAPTUL CA ESTE RELATIV IEFTINA , NU SE UTILIZEAZA
PRESIUNE JOASA . U N DEZAVANTAJ MAJOR IL REPREZINTA FAPTUL CA SE OBTINE UN AMESTEC DE
COMPUSI , CARE ULTERIOR SUNT GREU DE SEPARAT .
METODA SPIN COATING CONSTAIN DEPUNEREA UNUI FLUID VASCOS PE UN SUPORT , URMAT DE ROTIREA
SUPORTULUI CU O ANUMITA FRECVENTA DE ROTATIE SI EFECTUAREA UNUI TRATAMENT TERMIC ASUPRA
STRATULUI DEPUS .
ELECTROFILAREA ESTE O ABORDARE UNICA DE UTILIZARE A FORTELOR ELECTROSTATICE PENTRU A
PRODUCE FIBRE FINE . ELECTROFILTRELE SI PULVERIZATOARELE DE PESTICIDE SUNT UNELE DINTRE
APLICATIILE BINE CUNOSCUTE , CARE LUCREAZAIN MOD SIMILAR CU TEHNICA
ELECTROFILARII . PRODUCEREA DE FIBRE UTILIZAND FORTELE ELECTROSTATICE AU ATRAS ATENTIA
DATORITA POTENTIALULUI LOR DE A FORMA FIBRE FINE .FIBRELE ELECTROFILATE PREZINTA PORI CU
DIMENSIUNI MICI SI ARIE MARE . EXISTA , DE ASEMENEA , DOVEZI ALE EXISTENTEI UNOR INCARCARII STATICE
DE DIMENSIUNI CONSIDERABILE IN FIBRELE ELECTROFILATE CARE AR PUTEA FI MANIPULATE IN MOD
EFICIENT PENTRU A PRODUCE STRUCTURI TRIDIMENSIONALE [34].
S-A DETERMINAT STRUCTURA SISTEMELOR NANOSTRUCTURATE OBTINUTE PRIN METODELE AMINTITE MAI
SUS CONCLUZIONAND FAPTUL CA STRUCTURA SI COMPOZITIA ACESTORA DEPIND IN PRINCIPAL DE METODA
DE DEPUNERE , CONDITIILE DIN TIMPUL DEPUNERII , IN SPECIAL DE TEMPERATURA SUBSTRATULUI , SI DE
DOPAREA ACESTORA .
PE PLAN INTERNATIONAL SI NATIONAL PENTRU TOATE ACESTE NANOSTRUCTURI SE ANALIZEAZA
PROPRIETATILE MORFOLOGICE SI FUNCTIONALE . S E STUDIAZA DE ASEMENEA MODUL IN CARE METODA DE
DEPUNERE , CONDITIILE DE DEPUNERE , TRATAMENTUL TERMIC SI ALTI FACTORI INFLUENTEAZA TOATE
ACESTE PROPRIETATI .

10.2. Obiectivele temei:

PRINCIPALUL OBIECTIV AL ACESTUI PROIECT L REPREZINT OBINEREA SI TESTAREA SISTEMELOR


NANOSTRUCTURATE PE BAZ DE OXIZI , METALE SI POLIMERIUTILIZATE IN DIVERSE DOMENII ALE MEDICINII .
INTRUCAT SE STIE CA STRUCTURA STRATURILOR SUBTIRI ALE UNOR COMPUSI SEMICONDUCTORI ESTE FOARTE
INFLUENTATA DE O MULTITUDINE DE FACTORI , VA TREBUI SA - I EVIT , PREPARAND STRATURILE PRIN

BD -5
EVAPORARE TERMICA IN VID. A VANTAJUL METODEI ESTE REALIZAREA UNEI GAME LARGI DE STRATURI
SUBTIRI LA TEMPERATURI JOASE ALE SUBSTRATULUI INCLUSIV LA TEMPERATURA CAMEREI .
Se vor sintetiza sistemele nanostructurate oxidice metalice (pe baza de Fe, Co, Ti, Ni) prin doua metode: metoda
sol gel si metoda descarcarii in arc in atmosfera de azot lichid.
Metoda spin coating va fi folositain vederea obtinerii sistemelor nanostructurate ceramice (pe baza de oxizi
metalici: alumina, ZnO si NiO). Aceasta metode cuprinde patru etape: depunerea (lichidul in exces este imprastiat
pe suprafata substratului), spin-up (lichidul este impins radial de forta centrifuga) spin-off (stratul lichid se
micsoreazain grosime prin dispensarea de exces la margine; in timpul micsorarii grosimii creste rezistenta la
curgere, stabilindu-se o grosime minima a lichidului) si evaporarea 9reprezinta ultimul mecanism de subtiere a
stratului, in care solventul se evapora)
METODA ELECTROFILARII
SINTEZA SISTEMELOR NANOSTRUCTURATE COMPOZITE (ZN O/POLIMER, NIO/POLIMER, AG O/POLIMER) SE VA
FACE UTILIZAND METODA ELECTROFILARII .
PRIN STUDIEREA SISTEMATICA A CRITERIILOR DE DEPUNERE SE VA URMARI POSIBILITATEA OBTINERII DE
ESANTIOANE CU PROPRIETATI PRESTABILITE SI REPRODUCTIBILE .
SE VA FACE ANALIZA STRUCTURALA (PRIN DIFRACTIE DE RAZE X: COMPOZITIA DE FAZA A PROBEI STUDIATE ,
CAT SI CARACTERISTICILE STRUCTURALE ALE FIECAREI FAZE IN PARTE ), STABILINDU - SE INFLUENTA
CONDITIILOR DE DEPUNERE SI A TRATAMENTULUI TERMIC ULTERIOR APLICAT , ASUPRA GRADULUI DE
CRISTALINITATE AL CRISTALELOR SI AL ORIENTARII CRISTALITELOR PE SUPRAFATA STRATULUI .
ACESTE CERCETARI DE XRD VOR FI COMPLETATE CELE DE MICROSCOPIE DE FORTA ATOMICA (AFM) SI SE VA
URMARI CORELAREA ACESTORA .
SISTEMELE NANOSTRUCTURATE OBTINUTE VOR FI INVESTIGATE ATAT DIN PUNCT DE VEDERE BIOFIZIC ,
BIOCHIMIC CAT SI BIOMECANIC .
DIN PUNCT DE VEDERE BIOFIZIC SE VOR URMARI PARAMETRII DE TIPUL : COEFICIENT DE TENSIUNE
SUPERFICIALA ( CA EVIDENTIERE A ADERENTEI MATERIALULUI , COEFICIENT DE VASCOZITATE ( CA
EVIDENTIERE A FLUIDITATII MATERIALULUI ), DINAMICA MATERIALULUI PRIN TESTE DE MASURARE A VITEZEI
DE CURGERE .
SE VOR MAI EFECTUA ASUPRA SISTEMELOR NANOSTRUCTURATE SINTETIZATE URMATOARELE TESTARI :
ACTIVITATEA ANTIMICROBIANA , TOXICITATEA , ACTIVITATEA FOTOCATALITICA . ACESTE PROPRIETATI OFERIND
MULTIPLE APLICATII MEDICALE .
REZULTATELE CERCETARII VOR FI URMATE DE INTERPRETAREA REZULTATELOR , REALIZAREA UNOR MODELE SI
CORELATIA STRUCTURA - MORFOLOGIE - PROPRIETATI - FUNCTIONALITATE .
PE BAZA REZULTATELOR CE LE VOI OBTINE , VOI STABILI CONDITIILE OPTIME PREPARARII SISTEMELOR
NANOSTRUCTURATE PENTRU APLICATII MEDICALE .
POTENTIALE APLICATII ALE SISTEMELOR NANOSTRUCTURATE OBTINUTE : SISTEMELE NANOSTRUCTURATE
METALICE : IMPLANTURI DENTARE ; SISTEMELE NANOSTRUCTURATE CERAMICE : COROANE DENTARE , PENTRU
ASPECTUL ESTETIC DEOSEBIT , REZISTENTA MARE LA COMPRESIUNE ; SISTEMELE NANOSTRUCTURATE
COMPOZITE : COMPOZITE DENTARE PENTRU PLOMBE , PANSAMENTE PENTRU TRATAREA PLAGILOR CU RISC DE
SUPRAINFECTIE ; SISTEMELE NANOSTRUCTURATE POLIMERICE : IMPLANTURI PENTRU INLOCUIREA SAU
REFACEREA TESUTURILOR MOI UMANE SUTURI , VASE DE SANGE .

10.3. Metodologia cercetarii:

OBIECTIVE
AN * ACTIVITATI ASOCIATE **
(DENUMIREA OBIECTIVULUI )
2016 1.OBTINEREA UNOR SISTEME 1.PUNEREA IN FUNCTIUNE A INSTALATIILOR
NANOSTRUTURATE ( OXIDICE , EXISTENTE IN LABORATOR CORESPUNZATOARE
METALICE , POLIMERICE ) OBTINERII SISTEMELOR NANOSTRUCTURATE CU
STRUCTURA STABILITA
2.STABILIREA CONDITIILOR DEOBTINERE A
SISTEMELOR NANOSTRUCTURATE

BD -6
3.DISEMINAREA REZULTATELOR PRIN PARTICIPAREA
LA MANIFESTARI STIINTIFICE , RESPECTIV PRIN
PUBLICAREA UNOR LUCRARI STIINTIFICE IN
REVISTE DE SPECIALITATE COTATE ISI.
1. S TUDIEREA COMPOZITIEI CHIMICE , STRUCTURII
FAZICE SI MORFOLOGIEI SISTEMELOR
1. S TUDIUL CONDITIILOR DE
NANOSTRUCTURATE
OBTINERE SI A
2. INFLUENTA TRATAMENTULUI TERMIC ASUPRA
TRATAMENTULUI TERMIC
PROBELOR OBTINUTE
ASUPRA SISTEMELOR
3. DISEMINAREA REZULTATELOR PRIN
NANOSTRUCTURATE ( OXIDICE ,
PARTICIPAREA LA MANIFESTARI STIINTIFICE ,
METALICE , CERAMICE ,
RESPECTIV PRIN PUBLICAREA UNOR LUCRARI
POLIMERICE )
STIINTIFICE IN REVISTE DE SPECIALITATE COTATE
ISI.
1. ANALIZA SISTEMELOR NANOSTRUCTURATE
(OXIDICE , METALICE , CERAMICE , POLIMERICE ) ATAT
2017
DIN PUNCT DE VEDERE BIOFIZIC , BIOCHIMIC CAT SI
BIOMECANIC
2. . TESTAREA TOXICITATII , ACTIVITATII
2. S TUDIUL
ANTIMICROBIENE , RESPECTIV FOTOCATALITICE A
BIOCOMPATIBILITATII
SISTEMELOR NANOSTRUCTURATE . S TABILIREA
SISTEMELOR
POTENTIALELOR APLICATII ALE SISTEMELOR
NANOSTRUCTURATE OBTINUTE
NANOSTRUCTURATE OBTINUTE .
3. DISEMINAREA REZULTATELOR PRIN
PARTICIPAREA LA MANIFESTARI STIINTIFICE ,
RESPECTIV PRIN PUBLICAREA UNOR LUCRARI
STIINTIFICE IN REVISTE DE SPECIALITATE COTATE
ISI.
1. APLICATII ALE SISTEMELOR COMPOZITE ,
METALICE IN MEDICINA
2. APLICATII ALE SITEMELOR CERAMICE . IN
1. S TUDII
PRIVIND
.MEDICINA
UTILIZAREA UNOR SISTEME
3. APLICATII ALE SISTEMELOR POLIMERICE IN
NANOSTRUCTURATE OBTINUTE
2018 MEDICINA
IN APLICATII BIOMEDICALE
4. DISEMINAREA REZULTATELOR PRIN
PARTICIPAREA LA MANIFESTARI STIINTIFICE ,
RESPECTIV PRIN PUBLICAREA UNOR LUCRARI
STIINTIFICE IN REVISTE DE SPECIALITATE COTATE
ISI.

10.4. Literatura de referinta:

[1] S. Iijima, Nature 354 (1991)56


[2] N. Sano; Wang, H.; Chhowalla, M.; Alexandrou, I.; Amaratunga, G. A. J. Nature (London) 414
(2001) 506.
[3] Matsuzaki, Y. Adaptive structures: new technical development for structural dynamics, Sixth
International Conference on Adaptive Structures, (Rogers, C.A., Tani, J. and Breitbach, E.,
editors), Technomic Publishing Company, Lancaster-Basel, ISSN 1-56676-427-0 (1996) 167.
[4] Hastings, G.W. and Mahmud, F.A. J. Intell. Mater. Syst. and Struct. (1993) 452.
[5] Y Cui., Z. L. Wang et. al., In: Nanowires and nanobelts Materials, Proprieties and Devices, (ed.)
Kluwer Academic Publishers (2003), 3.

BD -7
[6] Huang Y., et al., Nano Lett. 2 (2) (2002) 101.
[7] Hogg, T. and Huberman, B.A., Smart Material Structures, 7, 1998, R1-R4
[8] Kobayashi, M., Kroto H., Heath J. R.,OBrien S., Curl R. F. And Smallez R. E. C60
Buckminsterfullerene. Nature 318:162-163 (1985)
[9] A. Shvartsburg (1999). J. Phys. Chem. 103: 5275
[10] Li, Y. et al. Chem. Phys. Lett.335 (2001) 524.
[11] Roberts, C.A., Intelligent material systems The dawn of a new materials age, Journal of
Intelligent Material Systems and Structures, 4- Jully, 1993, ISSN 1045-389X, 4-12
[12] Hwang, W.S., Park, H.C., Hwang, W, J. Intell. Mater. Syst. and Struct., 4-Jully, 1993, 317-329
[13] Fudouzi, H., Egashira, M. and Shinya, N. Smart Mater. Struct., 7 (1998) 496.
[14] M. Yang, K. Manabe, H. Nishimura, Smart Mater. Struct., 7 (1998) 530.
[15] Kuramochi H, Akinaga H, Semba Y, Kijima M, Uzumaki T, Yasutake M, et al.. Jpn J Appl
Phys;44(4A) (2005) 2077.
[16] R Narayanan, MA. El-Sayed, J Catal 234 (2005) 348.
[17] Alcantara R, Lavela P, Ortiz GF, Tirado JL, Stoyanova R, Zhecheva E, et al. Carbon 42 (2004)
2153.
[18] Ang KH, Alexandrou I, Mathur ND, Amaratunga GAJ, Haq S. Nanotechnology 15 (2004) 520.
[19] Levy L, Sahoo Y, Kim K S, Bergey E J and Prasad P N, Chem. Mater. 14 37 (2002)15.
[20] Host J, Block JA, Parvin K, Dravid VP, Alpers JL, Sezen T, et al. J Appl Phys 83(2) (1998).
[21] J. Nishijo, C. Okabe, O. Oishi, N. Nishi, Carbon 44 (2006) 2943.
[22] Sun X, Gutierrez A, Yacaman M J, Dong X, Jin S, Mater. Sci. Eng. 286 (2000)157.
[23] Konno TJ, Shoji K, Sumiyama K, Suzuki K. J Magn Magn Mater195 (1999) 9.
[24] N. Sano, H. Wang, I. Alexandrou, M. Chhowalla, K.B.K. Teo, G.A.J. Amaratunga, K. Iimura, J Appl.
Phys. 92 (2002) 2783.
[25] N. Sano, H.L. Wang, M. Chhowalla, I. Alexandrou, G.A.J. Amaratunga, M. Naito, T. Kanki, Chem.
Phys. Lett. 368 (2003) 331.
[26] S.-Y. Xie, Z.-J. Ma, C.-F. Wang, S.-C. Lin, Z.-Y. Jiang, R.-B. Huang, L.-S. Zheng, Journal of Solid
State Chemistry 177 (2004) 3743.
[27] Kim, S.-W.; Kim, M.; Lee, W. Y.; Hyeon, T. J. Am. Chem. Soc. 124 (2002) 7642.
[28] Yang, J.; Lee, J. Y.; Too, H.-P.; Valiyaveettil, S. J. Phys. Chem.B 110 (2006) 125.
[29] G Lee,S.-Il Choi,Y. H. Lee,J. T. Park, Bull. Korean Chem. Soc. 30 (5) (2009) 1135.
[30] Hsu, Y. J.; Lu, S.-Y.; Lin, Y.-F. Small 2 (2006) 26.
[31] S. H. J UNG, M. R. K IM, S. H. J EONG, S. U. K IM, O. J. L EE, K. H LEE, J. H. S UH, C. K P ARK.,APPLIED
PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING , 76, (2), 2003285.
[32] T. W EBBESEN, P. M. AJAYAN , N ATURE , 358 (1992) 220.
[33] C. JOURNET , P. BERNIER, APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING , 67, (1), (1998) 1.
DEITZEL , J. M.; B ECK TAN , N. C.; KLEINMEYER , J. D.; R EHRMANN , J.; T EVAULT , D. ARMY RESEARCH
L ABORATORY TECHNICAL REPORT 1999, ARL-TR-1989.

10.5. P RECIZATI POTENTIALE APLICATII SAU PUBLICATII ALE TEMEI DE CERCETARE :

POTENTIALE APLICATII ALE SISTEMELOR NANOSTRUCTURATE OBTINUTE :


- SISTEMELE NANOSTRUCTURATE METALICE : IMPLANTURI DENTARE ;
-SISTEMELE NANOSTRUCTURATE CERAMICE : COROANE DENTARE , PENTRU ASPECTUL ESTETIC DEOSEBIT ,
REZISTENTA MARE LA COMPRESIUNE ;
-SISTEMELE NANOSTRUCTURATE COMPOZITE : COMPOZITE DENTARE PENTRU PLOMBE , PANSAMENTE PENTRU
TRATAREA PLAGILOR CU RISC DE SUPRAINFECTIE ;
- SISTEMELE NANOSTRUCTURATE POLIMERICE : IMPLANTURI PENTRU INLOCUIREA SAU REFACEREA
TESUTURILOR MOI UMANE SUTURI , VASE DE SANGE .

BD -8
BD -9

S-ar putea să vă placă și