Sunteți pe pagina 1din 2

Portofoliul Profesorului diriginte/consilier

1.Programa colar de Consiliere i orientare n vigoare-Ordin MEC nr 5286 si 5287/2006


2.Documente legislative
Ordinul MECI nr 5132/2009 privind activitatile functiei de diriginte
Ordinul MEN nr 3382/24.02.2017 privind structura anului scolar 2017-2018
Ordinul MENCS 4742/10/08.2016 privind aprobarea Statutului elevilor
Ordinul MENCS nr 3637/12.04.2016 ptr revizuirea Ordinului 3060 cu privire la
organizarea excursiilor scolare
Ordin MEN privind organizarea unor examene la sfarsit de ciclu pentru clasele
terminale
Extras din Statutul elevilor ssi ROI cu privire la drepturile si indatoririle elevilor
Regulament cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant universitar
aprobat prin OMENCS nr 5079/31.08.2016
3.Structura anului colar
4.Orarul clasei/grupei

5.Planificarea calendaristica anuala si semestriala


6. Lista cu optionalele la studiate la clasa (CD-uri)
7. Fisele personale ale elevilor clasei-date personale i alte informaii nsoite de copii dupa
certificat de natere i CI unde e cazul.
8.Organizarea grupului scolar
liderul clasei
reprezentantul clasei in CONSILIUL ELEVILOR pe coal
resp cu activitatile extracolare
resp cu gospodarirea clasei
resp cu disciplina
resp cu probleme de igiena si de sanatate( si alte responsibilitati)
9.Consiliul clasei
Componenta
-presedinte -dirigintele
-membrii-profesorii clasei
-presedintele comitetului de parinti
- responsabilul clasei

Atributiile Consiliului clasei (din ROFUIP-Sectiunea a II-a ,art 60-64 )


Graficul si tematica sedintelor Consiliului clasei
Registrul de procese verbale incheiate in urma intalnirilor C.C.
Dosar cu anexe ale Registrului de PV convocatoare la sedintele CC ,numerotat si
indosariat pentru fiecare sedinta
Raport scris asupra starii disciplinare si la invatatura pe semestre si la sfarsitul anului
scolar.

10.Comitetul de parinti al clasei ( DIN ROFUIP Titlul IX-art 168-185)


Componenta (PV de constituire la inceputul anului scolar)
-presedinte si doi membrii(art 178)
Planificarea sedintelor si lectoratelor cu parintii
Atributiile Comitetului de parinti (din ROFUIPart 179 )
Procesele verbale de la sedinte si lectorate consemnate in Registrul de PV
Evidenta convorbirilor telefonice si a intalnirilor cu parintii.

11.Graficul activitatilor extrascolare(ROFUIP cap II art 106-111)


12.Graficul activitatilor de orientare scolara si profesionala (unde e cazul)
13.Tabel cu elevii care au rezultate deosebite in activitatile scolare si extrascolare
(invatatura , concursuri ,olimpiade ,reviste scolare)
14.Tabel cu elevii care prezinta dificultati (la invatatura , disciplina ,frecventa,elevi cu ces)
15.Tabel cu elevii navetisti-unde e cazul/Tabel cu declaratii ale parintilor vizavi de
persoanele ce insotesc copiii la/de la gradinita pana la clasa a IV-a
16.Graficul lucrarilor scrise semestriale/teze.
18.Monitorizarea saptamanala a absentelor
19.Tabel cu instructajul elevilor pentru protectia si securitatea personala ,ROI ,ROFUIP
(la noi se aplica parintilor prescolarilor )
20.Planuri de lectii ,fise de lucru ,materiale didactice ,chestionare ,proiecte extrascolare
si extracurriculare ,dovezi ale activitatilor desfasurate (fotografii ,CD-uri ,DVD-uri
,doplome )
21.Parteneriate in care e angrenata clasa (grupa)
22.Diverse situatii statistice solicitate de scoala sau ISJ Timis