Sunteți pe pagina 1din 15

Disciplina: Limba Englez

Clasa: a IX-a V, L1
Profil: Vocational
Manual: Going for Gold Upper-Intermediate
Anul colar: 2017- 2018
Profesor: Georgiana Pufulete
Conf. OMECTS 3458/09.03.2004

PROIECTAREA UNITATILOR DE INVATARE

UNIT 1 CHANGING WORLD

Detalieri ale coninuturilor Competente specifice Activiti de nvare Resurse Evaluare Observatii
unitii de nvare vizate
Domeniul educaional: 1.1 Identificarea sensului -exerciii de descriere de GOING FOR GOLD Observarea
Aspecte din viaa global al unui mesaj imagini upper - intermediate sistematic
contemporan (ecologice) 1.2 Anticiparea -exerciii de predicie Interaciune frontal (T- Tema pentru
A solicita i a oferi elementelor de coninut -exerciii de decodare de SS) acas
informaii generale ale unui text pe baza ntrebri n pereche
A descrie persoane, titlului / unui stimul -exerciii de rspuns la Individual
locuri, evenimente vizual ntrebri
A exprima puncte de 1.3 Identificarea de -exerciii de combinare a
vedere personale detalii din mesaje orale / propoziiilor ntr-o fraz
Prezentul simplu i prezentul scrise (autentice) -exerciii de completare a GOING FOR GOLD Observarea
continuu, modaliti de 2.1 Descrierea (oral / n spatiilor libere upper - intermediate sistematic
exprimare a viitorului, scris) a unor activiti -exerciii de reformulare Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
articolul cotidiene, obiceiuri; SS)
2.3 Redactarea de n pereche
paragrafe / texte pe o Individual
tem de interes -exerciii de rspuns la GOING FOR GOLD Observarea
3.1 Formularea de idei / ntrebri globale upper - intermediate sistematic
preri pe teme de interes -exerciii de imperechere Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
n cadrul unei discuii / SS)
n mesaje de rspuns n pereche,Individual
4. 3 Sintetizarea sub -exerciii de completare a GOING FOR GOLD Observarea
form de schem / notie spaiilor libere upper - intermediate sistematic
a coninutului unui text -exerciii cu alegere multipla Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
scris / mesaj oral SS)
n pereche,Individual
-activiti de redactare a GOING FOR GOLD Descriptori de
unui articol upper - intermediate performan
Interaciune frontal (T-
SS)
n pereche,Individual

1
UNIT 2 TURN UP THE MUSIC

Detalieri ale coninuturilor Competente specifice Activiti de nvare Resurse Evaluare Observatii
unitii de nvare vizate
Domeniul public: Mass media 1.1 Identificarea sensului -exerciii de descriere de GOING FOR GOLD Observarea
A exprima preferine global al unui mesaj imagini upper - intermediate sistematic
A solicita / oferi 1.2 Anticiparea -exerciii de predicie Interaciune frontal (T- Tema pentru
informaii despre elementelor de coninut -exerciii de decodare de SS) acas
diverse evenimente ale unui text pe baza ntrebri n pereche
A oferi i a solicita titlului / unui stimul -exerciii de rspuns la Individual
informaii privind vizual ntrebri
locul de unde vin 2.2 Relatarea -exerciii de combinare a
diverse persoane coninutului unui film / al propoziiilor ntr-o fraz
Tipuri de adjective, ordinea unei povestiri, pe baza - exerciii cu alegere multipla GOING FOR GOLD Observarea
adjectivelor unui plan de idei dat -exerciii de reformulare upper - intermediate sistematic
3.1 Formularea de idei / Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
preri pe teme de interes SS)
n cadrul unei discuii / n n pereche
mesaje de rspuns Individual
3.2 Adaptarea formei -exerciii adevarat / fals GOING FOR GOLD Observarea
mesajului la situaia de upper - intermediate sistematic
comunicare n funcie de Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
stilul formal / informal SS)
folosit de interlocutor n pereche,Individual
4. 3 Sintetizarea sub -exerciii de completare a GOING FOR GOLD Observarea
form de schem / notie spaiilor libere upper - intermediate sistematic
a coninutului unui text -exerciii de reformulare Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
scris / mesaj oral SS)
n pereche,Individual
-activiti de redactare a unei GOING FOR GOLD Descriptori de
scrisori upper - intermediate performan
Interaciune frontal (T-
SS)
n pereche,Individual

2
UNIT 3 WITH FRIENDS LIKE THESE

Detalieri ale coninuturilor Competente specifice Activiti de nvare Resurse Evaluare Observatii
unitii de nvare vizate
Domeniul personal: Relaii 1.1 Identificarea -exerciii de descriere de GOING FOR GOLD Observarea
interumane/interpersonale sensului global al unui imagini upper - intermediate sistematic
A oferi i solicita mesaj -exerciii de predicie Interaciune frontal (T- Tema pentru
informaii de ordin 1.3 Identificarea de -exerciii de decodare de SS) acas
personal detalii din mesaje orale / ntrebri n pereche
A exprima puncte de scrise (autentice) 1.4 -exerciii de rspuns la Individual
vedere personale Selectarea de informaii ntrebri
A exprima motive din mai multe texte n -exerciii de combinare a
A exprima preferine scopul ndeplinirii unei propoziiilor ntr-o fraz
Adjectivul: so+ adj+that, sarcini structurate de - exerciii de alegere a GOING FOR GOLD Observarea
such+adj+substantiv+that, lucru raspunsului corect upper - intermediate sistematic
prezentul perfect 2.3 Redactarea de -exerciii de reformulare Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
paragrafe / texte pe o SS)
tem de interes n pereche
2.4 Completarea de Individual
formulare -exerciii de rspuns la GOING FOR GOLD Observarea
3.1 Formularea de idei / ntrebri upper - intermediate sistematic
preri pe teme de interes Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
n cadrul unei discuii / SS)
n mesaje de rspuns n pereche,Individual
3.2 Adaptarea formei -exerciii de completare a GOING FOR GOLD Observarea
mesajului la situaia de spaiilor libere upper - intermediate sistematic
comunicare n funcie de -exerciii de reformulare Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
stilul formal / informal SS)
folosit de interlocutor n pereche,Individual
4.1Transformarea unor -activiti de redactare a unei GOING FOR GOLD Descriptori de
mesaje din vorbire scrisori upper - intermediate performan
direct n vorbire Interaciune frontal (T-
indirect SS)
4.3 Sintetizarea sub n pereche,Individual
form de schem / notie
a coninutului unui text
scris / mesaj oral

3
UNIT 4 DREAM ON

Detalieri ale coninuturilor Competente specifice Activiti de nvare Resurse Evaluare Observatii
unitii de nvare vizate
Domeniul personal: Universul 1.2 Anticiparea -exerciii de descriere de GOING FOR GOLD Observarea
adolescenei (sport) elementelor de coninut imagini upper - intermediate sistematic
Aspecte din viaa cotidian ale unui text pe baza -exerciii de predicie Interaciune frontal (T- Tema pentru
A solicita informaii titlului / unui stimul -exerciii de decodare de SS) acas
despre ce fac diverse vizual ntrebri n pereche,Individual
persoane (n prezent, n 1.3 Identificarea de -exerciii de rspuns la
trecut) detalii din mesaje orale ntrebri
A exprima propuneri / scrise (autentice) -exerciii de combinare a
A da sfaturi 2.1 Descrierea (oral / n propoziiilor ntr-o fraz
A exprima motive scris) a unor activiti -exerciii de completare a GOING FOR GOLD Observarea
Articolul zero/omisiunea cotidiene, obiceiuri; spaiilor libere upper - intermediate sistematic
articolului, cazuri speciale de 2.3 Redactarea de -exerciii de reformulare Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
folosire a articolului paragrafe / texte pe o SS)
tem de interes n pereche
3.2 Adaptarea formei Individual
mesajului la situaia de - exerciii de alegere a GOING FOR GOLD Observarea
comunicare n funcie raspunsului corect upper - intermediate sistematic
de stilul formal / Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
informal folosit de SS)
interlocutor n pereche,Individual
4.1Transformarea unor -exerciii de repetare dup GOING FOR GOLD Observarea
mesaje din vorbire model upper - intermediate sistematic
direct n vorbire -exerciii de completare a Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
indirect spaiilor libere SS)
4.3 Sintetizarea sub -exerciii de reformulare n pereche,Individual
form de schem / -exerciii de imperechere
notie a coninutului -activiti de redactare a unei GOING FOR GOLD Descriptori de
unui text scris / mesaj povestiri upper - intermediate performan
oral Interaciune frontal (T-
SS)
n pereche,Individual

4
UNIT 5 THINGS THAT MATTER

Detalieri ale coninuturilor Competente specifice Activiti de nvare Resurse Evaluare Observatii
unitii de nvare vizate
Domeniul public: Aspecte din 1.1 Identificarea -exerciii de descriere de GOING FOR GOLD Observarea
viaa contemporan (tehnice) sensului global al unui imagini upper - intermediate sistematic
A exprima i a solicita mesaj -exerciii de predicie Interaciune frontal (T- Tema pentru
o opinie 1.3 Identificarea de -exerciii de decodare de SS) acas
A exprima o dorin/ detalii din mesaje orale ntrebri n pereche,Individual
necesitate / scrise (autentice) -exerciii de rspuns la
A da instruciuni 1.4 Selectarea de ntrebri
Modalitatea: verbe modale informaii din mai -exerciii de combinare a
(sistematizare), Intonaia multe texte n scopul propoziiilor ntr-o fraz
ndeplinirii unei sarcini - exerciii de alegere a GOING FOR GOLD Observarea
structurate de lucru raspunsului corect upper - intermediate sistematic
2.1 Descrierea (oral / n -exerciii de reformulare Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
scris) a unor activiti SS)
cotidiene, obiceiuri; n pereche,Individual
3.1 Formularea de idei -exerciii de rspuns la GOING FOR GOLD Observarea
/ preri pe teme de ntrebri upper - intermediate sistematic
interes n cadrul unei -exerciii de predicie Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
discuii / n mesaje de SS)
rspuns n pereche,Individual
3.2 Adaptarea formei -exerciii de repetare dup GOING FOR GOLD Observarea
mesajului la situaia de model upper - intermediate sistematic
comunicare n funcie -exerciii de completare a Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
de stilul formal / spaiilor libere SS)
informal folosit de -exerciii de reformulare n pereche,Individual
interlocutor -activiti de redactare a unui GOING FOR GOLD Descriptori de
4. 1Transformarea unor articol upper - intermediate performan
mesaje din vorbire Interaciune frontal (T-
direct n vorbire SS)
indirect n pereche,Individual
4.3 Sintetizarea sub
form de schem /
notie a coninutului
unui text scris / mesaj
oral

5
UNIT 6 MY HERO!

Detalieri ale coninuturilor Competente specifice Activiti de nvare Resurse Evaluare Observatii
unitii de nvare vizate
Domeniul ocupaional: activiti 1.1 Identificarea -exerciii de descriere de GOING FOR GOLD Observarea
din viaa cotidian sensului global al unui imagini upper - intermediate sistematic
A saluta mesaj -exerciii de predicie Interaciune frontal (T- Tema pentru
A face prezentri 1.3 Identificarea de -exerciii de decodare de SS) acas
A cere scuze detalii din mesaje orale ntrebri n pereche,Individual
Pluralul substantivelor (plurale / scrise (autentice) -exerciii de rspuns la
neregulate) (sistematizare) 2.2 Relatarea ntrebri
coninutului unui film / -exerciii de combinare a
al unei povestiri, pe propoziiilor ntr-o fraz
baza unui plan de idei -exerciii de alegere a GOING FOR GOLD Observarea
dat raspunsului corect upper - intermediate sistematic
2.3 Redactarea de -exerciii de rspuns la Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
paragrafe / texte pe o ntrebri SS)
tem de interes -exerciii de imperechere n pereche,Individual
3.1 Formularea de idei -exerciii de rspuns la GOING FOR GOLD Observarea
/ preri pe teme de ntrebri upper - intermediate sistematic
interes n cadrul unei Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
discuii / n mesaje de SS)
rspuns n pereche,Individual
3.2 Adaptarea formei -exerciii de completare a GOING FOR GOLD Observarea
mesajului la situaia de spaiilor libere upper - intermediate sistematic
comunicare n funcie -exerciii de corectare Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
de stilul formal / -exerciii de alegere a SS)
informal folosit de raspunsului corect n pereche,Individual
interlocutor
4. 2Traducerea unor -activiti de redactare a unui GOING FOR GOLD Descriptori de
texte funcionale scurte raport upper - intermediate performan
din limba englez n Interaciune frontal (T-
limba romn cu SS)
ajutorul dicionarului n pereche,Individual
4. 3 Sintetizarea sub
form de schem /
notie a coninutului
unui text scris / mesaj
oral

6
UNIT 7 MOVING ON

Detalieri ale coninuturilor Competente specifice Activiti de nvare Resurse Evaluare Observatii
unitii de nvare vizate
Domeniul personal: Universul 1.1 Identificarea -exerciii de descriere de GOING FOR GOLD Observarea
adolescenei (cultura) sensului global al unui imagini upper - intermediate sistematic
Repere de cultur i civilizaie mesaj -exerciii de predicie Interaciune frontal (T- Tema pentru
ale spaiului cultural de limba 1.2 Anticiparea -exerciii de decodare de SS) acas
englez elementelor de coninut ntrebri n pereche
A oferi i a solicita ale unui text pe baza -exerciii de rspuns la Individual
informaii de ordin titlului / unui stimul ntrebri
personal vizual -exerciii de combinare a
A trage concluzii 1.3 Identificarea de propoziiilor ntr-o fraz
A face urri cu o detalii din mesaje orale -exerciii de completare a unui GOING FOR GOLD Observarea
anumit ocazie / scrise (autentice) text lacunar upper - intermediate sistematic
A accepta i a refuza o 2.1 Descrierea (oral / n -exerciii de reformulare Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
ofert/ invitaie scris) a unor activiti -exerciii de imperechere SS)
Formarea adverbelor, cotidiene, obiceiuri; n pereche,Individual
comparaia adverbelor 2.2 Relatarea -exerciii de rspuns la GOING FOR GOLD Observarea
coninutului unui film / ntrebri upper - intermediate sistematic
al unei povestiri, pe -exerciii de completare a unui Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
baza unui plan de idei text lacunar SS)
dat n pereche,Individual
2.3 Redactarea de -exerciii de completare a GOING FOR GOLD Observarea
paragrafe / texte pe o spaiilor libere upper - intermediate sistematic
tem de interes -exerciii de reformulare Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
3.1 Formularea de idei SS)
/ preri pe teme de n pereche,Individual
interes n cadrul unei -activiti de redactare a unei GOING FOR GOLD Descriptori de
discuii / n mesaje de scrisori upper - intermediate performan
rspuns Interaciune frontal (T-
3.2 Adaptarea formei SS)
mesajului la situaia de n pereche,Individual
comunicare n funcie
de stilul formal /
informal folosit de
interlocutor
4.3 Sintetizarea sub
form de schem /
notie a coninutului
unui text scris / mesaj
oral

7
UNIT 8 LAND OF THE PHARAOHS

Detalieri ale coninuturilor Competente specifice Activiti de nvare Resurse Evaluare Observatii
unitii de nvare vizate
Domeniul public: ri i orae 1.1 Identificarea -exerciii de descriere de GOING FOR GOLD Observarea
Cltorii sensului global al unui imagini upper - intermediate sistematic
A exprima preferine mesaj -exerciii de predicie Interaciune frontal (T- Tema pentru
A exprima intenia 1.2 Anticiparea -exerciii de decodare de SS) acas
A exprima decizii elementelor de coninut ntrebri n pereche
A exprima planul unei ale unui text pe baza -exerciii de rspuns la Individual
aciuni titlului / unui stimul ntrebri
Articolul zero / omisiunea vizual -exerciii de combinare a
articolului, ntrebri disjunctive 2.1 Descrierea (oral / n propoziiilor ntr-o fraz
scris) a unor activiti -exerciii de reformulare GOING FOR GOLD Observarea
cotidiene, obiceiuri; -exerciii de imperechere upper - intermediate sistematic
2.3 Redactarea de -exerciii de alegere a Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
paragrafe / texte pe o raspunsului corect SS)
tem de interes n pereche
3.1 Formularea de idei Individual
/ preri pe teme de -exerciii de rspuns la GOING FOR GOLD Observarea
interes n cadrul unei ntrebri upper - intermediate sistematic
discuii / n mesaje de -exerciii A/ F Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
rspuns SS)
4. 3 Sintetizarea sub n pereche,Individual
form de schem / -exerciii de completare a GOING FOR GOLD Observarea
notie a coninutului spaiilor libere upper - intermediate sistematic
unui text scris / mesaj -exerciii de corectare Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
oral -exerciii A/ F SS)
n pereche,Individual
-activiti de redactare a unei GOING FOR GOLD Descriptori de
scrisori upper - intermediate performan
Interaciune frontal (T-
SS)
n pereche,Individual

8
UNIT 9 TALK TO ME

Detalieri ale coninuturilor Competente specifice Activiti de nvare Resurse Evaluare Observatii
unitii de nvare vizate
Domeniul educaional: Viaa 1.1 Identificarea -exerciii de descriere de GOING FOR GOLD Observarea
cultural i lumea artelor (film, sensului global al unui imagini upper - intermediate sistematic
muzic, expoziii) mesaj -exerciii de predicie Interaciune frontal (T- Tema pentru
A oferi un obiect n 1.2 Anticiparea -exerciii de decodare de SS) acas
mod politicos elementelor de coninut ntrebri n pereche
A descrie persoane, ale unui text pe baza -exerciii de rspuns la Individual
locuri, evenimente titlului / unui stimul ntrebri
A exprima i a solicita vizual -exerciii de combinare a
o opinie 1.3 Identificarea de propoziiilor ntr-o fraz
A exprima preferine detalii din mesaje orale -exerciii de completare a unui GOING FOR GOLD Observarea
Modalitatea: verbe modale / scrise (autentice) text lacunar upper - intermediate sistematic
giving advice (present) and 2.2 Relatarea -exerciii de imperechere Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
criticism (past) coninutului unui film / -exerciii de reformulare SS)
al unei povestiri, pe n pereche
baza unui plan de idei Individual
dat -exerciii de predicie GOING FOR GOLD Observarea
2.3 Redactarea de -exerciii de rspuns la upper - intermediate sistematic
paragrafe / texte pe o ntrebri Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
tem de interes -exerciii de completare a SS)
3.1 Formularea de idei spaiilor libere n pereche,Individual
/ preri pe teme de
interes n cadrul unei -exerciii de completare a GOING FOR GOLD Observarea
discuii / n mesaje de spaiilor libere upper - intermediate sistematic
rspuns -exerciii de reformulare Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
4. 1Transformarea unor -exerciii de corectare SS)
mesaje din vorbire n pereche,Individual
direct n vorbire -activiti de redactare a unui GOING FOR GOLD Descriptori de
indirect articol upper - intermediate performan
4. 2Traducerea unor Interaciune frontal (T-
texte funcionale scurte SS)
din limba englez n n pereche,Individual
limba romn cu
ajutorul dicionaru

UNIT 10 MORE, MORE, MORE

Detalieri ale coninuturilor Competente specifice Activiti de nvare Resurse Evaluare Observatii
unitii de nvare vizate
1.2 Anticiparea -exerciii de descriere de GOING FOR GOLD Observarea
elementelor de coninut imagini upper - intermediate sistematic
9
Domeniul personal: Viaa ale unui text pe baza -exerciii de predicie Interaciune frontal (T- Tema pentru
personal (activiti de timp titlului / unui stimul -exerciii de decodare de SS) acas
liber) vizual ntrebri n pereche
A oferi i a solicita 1.3 Identificarea de -exerciii de rspuns la Individual
informaii de ordin detalii din mesaje orale ntrebri
personal / scrise (autentice) -exerciii de combinare a
A oferi i a solicita 2.2 Relatarea propoziiilor ntr-o fraz
informaii despre coninutului unui film / - exerciii de alegere a GOING FOR GOLD Observarea
preuri, alimente al unei povestiri, pe raspunsului corect upper - intermediate sistematic
A exprima obligaia de baza unui plan de idei -exerciii de reformulare Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
a face ceva dat -exerciii de completare a SS)
Modalitatea: verbe modale 2.3 Redactarea de spaiilor libere n pereche
obligation (present and past), paragrafe / texte pe o -exerciii de corectare Individual
too and enough tem de interes
3.1 Formularea de idei -exerciii de rspuns la GOING FOR GOLD Observarea
/ preri pe teme de ntrebri upper - intermediate sistematic
interes n cadrul unei -exerciii de aflare a Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
discuii / n mesaje de raspunsului corect SS)
rspuns n pereche,Individual
3.2 Adaptarea formei -exerciii de completare a GOING FOR GOLD Observarea
mesajului la situaia de spaiilor libere upper - intermediate sistematic
comunicare n funcie -exerciii de reformulare Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
de stilul formal / -exerciii de imperechere SS)
informal folosit de -exerciii de alegere a n pereche,Individual
interlocutor raspunsului corect
4.2Traducerea unor
texte funcionale scurte
din limba englez n -activiti de redactare a unei GOING FOR GOLD Descriptori de
limba romn cu compuneri upper - intermediate performan
ajutorul dicionarului Interaciune frontal (T-
4.3 Sintetizarea sub SS)
form de schem /
notie a coninutului
unui text scris / mesaj
oral

10
UNIT 11 WATER, WATER EVERYWHERE

Detalieri ale coninuturilor Competente specifice Activiti de nvare Resurse Evaluare Observatii
unitii de nvare vizate
Domeniul personal: Viaa 1.1 Identificarea -exerciii de descriere de GOING FOR GOLD Observarea
personal sensului global al unui imagini upper - intermediate sistematic
A cere i a oferi mesaj -exerciii de predicie Interaciune frontal (T- Tema pentru
informaii de orientare 1.3 Identificarea de -exerciii de decodare de SS) acas
n spaiu detalii din mesaje orale ntrebri n pereche
A exprima condiionri / scrise (autentice) -exerciii de rspuns la Individual
A oferi informaii 1.4 Selectarea de ntrebri
despre vreme informaii din mai -exerciii de combinare a
A exprima interdicia multe texte n scopul propoziiilor ntr-o fraz
de a face ceva ndeplinirii unei sarcini -exerciii de completare a unui GOING FOR GOLD Observarea
Fraza condiional structurate de lucru text lacunar upper - intermediate sistematic
(sistematizare), fraza 2.3 Redactarea de -exerciii de completare a Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
condiional de tip 3 paragrafe / texte pe o spaiilor libere SS)
tem de interes 2.4 -exerciii cu alegere duala n pereche
Completarea de Individual
formulare -exerciii de rspuns la GOING FOR GOLD Observarea
3.1 Formularea de idei ntrebri upper - intermediate sistematic
/ preri pe teme de - exerciii de alegere a Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
interes n cadrul unei raspunsului corect SS)
discuii / n mesaje de n pereche,Individual
rspuns -exerciii de completare a GOING FOR GOLD Observarea
4.3 Sintetizarea sub spaiilor libere upper - intermediate sistematic
form de schem / -exerciii de reformulare Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
notie a coninutului -exerciii cu alegere duala SS)
unui text scris / mesaj n pereche,Individual
oral -activiti de redactare a unei GOING FOR GOLD Descriptori de
povestiri upper - intermediate performan
Interaciune frontal (T-
SS)
n pereche,Individual

11
UNIT 12 GIVE US A CLUE

Detalieri ale coninuturilor Competente specifice Activiti de nvare Resurse Evaluare Observatii
unitii de nvare vizate
Domeniul ocupaional: aspecte 1.2 Anticiparea -exerciii de descriere de GOING FOR GOLD Observarea
legate de profesiuni i de elementelor de coninut imagini upper - intermediate sistematic
viitorul personal ale unui text pe baza -exerciii de predicie Interaciune frontal (T- Tema pentru
A oferi i a solicita titlului / unui stimul -exerciii de decodare de SS) acas
informaii de ordin vizual ntrebri n pereche
personal 1.3 Identificarea de -exerciii de rspuns la Individual
A oferi informaii detalii din mesaje orale ntrebri
despre programul / scrise (autentice) -exerciii de combinare a
zilnic/ sptmnal 1.4 Selectarea de propoziiilor ntr-o fraz
A exprima puncte de informaii din mai -exerciii de reformulare GOING FOR GOLD Observarea
vedere personale multe texte n scopul -exerciii de imperechere upper - intermediate sistematic
Modalitatea: verbe modale: ndeplinirii unei sarcini -exerciii de completare a Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
modals of deduction (present structurate de lucru spaiilor libere SS)
and past) 2.1 Descrierea (oral / n n pereche
scris) a unor activiti Individual
cotidiene, obiceiuri; -exerciii de rspuns la GOING FOR GOLD Observarea
2.3 Redactarea de ntrebri upper - intermediate sistematic
paragrafe / texte pe o -exerciii de completare a Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
tem de interes spaiilor libere SS)
3.2 Adaptarea formei n pereche,Individual
mesajului la situaia de -exerciii de completare a GOING FOR GOLD Observarea
comunicare n funcie spaiilor libere upper - intermediate sistematic
de stilul formal / -exerciii de reformulare Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
informal folosit de -exerciii de imperechere SS)
interlocutor -exerciii de corectare n pereche,Individual
4.1Transformarea unor
mesaje din vorbire
direct n vorbire -activiti de redactare a unei GOING FOR GOLD Descriptori de
indirect scrisori upper - intermediate performan
4.3 Sintetizarea sub Interaciune frontal (T-
form de schem / SS)
notie a coninutului n pereche,Individual
unui text scris / mesaj
oral

12
UNIT 13 A LONG WAY FROM HOME

Detalieri ale coninuturilor Competente specifice Activiti de nvare Resurse Evaluare Observatii
unitii de nvare vizate
Domeniul personal: Viata 1.1 Identificarea -exerciii de descriere de GOING FOR GOLD Observarea
personala ( activitati de timp sensului global al unui imagini upper - intermediate sistematic
liber) mesaj -exerciii de predicie Interaciune frontal (T- Tema pentru
A oferi i a solicita 1.2 Anticiparea -exerciii de decodare de SS) acas
informaii de ordin elementelor de continut ntrebri n pereche
personal ale unui text pe baza -exerciii de rspuns la Individual
A exprima puncte de titlului / unui stimul ntrebri
vedere personale vizual -exerciii de combinare a
A descoperi si exprima 2.1 Descrierea (oral sau propoziiilor ntr-o fraz
emotii in scris)a unor activitati -exerciii de alegere a GOING FOR GOLD Observarea
Future Perfect And Future cotidiene, obiceiuri raspunsului corect upper - intermediate sistematic
Continuous 2.2 Relatarea -exerciii de reformulare Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
continutului unui film / -exerciii de imperechere SS)
al unei povestiri, pe -exerciii de completare a n pereche
baza unui plan de idei spaiilor libere Individual
dat
3.1 Formularea de idei -exerciii de rspuns la GOING FOR GOLD Observarea
/ pareri pe teme de ntrebri upper - intermediate sistematic
interes in cadrul unei -exerciii A/ F Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
discutii / in mesaje de SS)
raspuns n pereche,Individual
3.2 Adaptarea formei -exerciii de imperechere GOING FOR GOLD Observarea
mesajului la situatia de -exerciii de alegere a upper - intermediate sistematic
comunicare in functie raspunsului corect Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
de stilul formal / -exerciii de reformulare SS)
informal folosit de n pereche,Individual
interlocutor -activiti de redactare a unei GOING FOR GOLD Descriptori de
4.2 Traducerea unor scrisori upper - intermediate performan
texte functionale scurte Interaciune frontal (T-
din limba engleza in SS)
limba romana cu n pereche,Individual
ajutorul dictionarului

13
UNIT 14 JUST AN ACT

Detalieri ale coninuturilor Competente specifice Activiti de nvare Resurse Evaluare Observatii
unitii de nvare vizate
Domeniul educational: viata 1.1 Identificarea -exerciii de descriere de GOING FOR GOLD Observarea
culturala si lumea artelor ( film , sensului global al unui imagini upper - intermediate sistematic
arta, expozitii) mesaj -exerciii de predicie Interaciune frontal (T- Tema pentru
A oferi i a solicita 1.2 Anticiparea -exerciii de decodare de SS) acas
informaii de ordin elementelor de continut ntrebri n pereche
personal ale unui text pe baza -exerciii de rspuns la Individual
A exprima preferinte titlului / unui stimul ntrebri
A descrie evenimente vizual -exerciii de combinare a
Comparative and superlative 2.1 Descrierea (oral sau propoziiilor ntr-o fraz
adverbs in scris)a unor activitati -exerciii de imperechere GOING FOR GOLD Observarea
Passives cotidiene, obiceiuri -exerciii de completare a upper - intermediate sistematic
2.3Redactarea de spaiilor libere Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
paragrafe, texte pe o -exerciii A/ F SS)
tema de interes n pereche
3.2 Adaptarea formei Individual
mesajului la situatia de -exerciii de rspuns la GOING FOR GOLD Observarea
comunicare in functie ntrebri upper - intermediate sistematic
de stilul formal / -exerciii de formulare de Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
informal folosit de ntrebri si rspunsuri SS)
interlocutor n pereche,Individual
4.1 Transformarea -exerciii de completare a GOING FOR GOLD Observarea
unor mesaje din vorbire spaiilor libere upper - intermediate sistematic
directa in vorbire -exerciii de corectare Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
indirecta -exerciii de reformulare SS)
n pereche,Individual

14
UNIT 15 GIVING SOMETHING BACK

Detalieri ale coninuturilor Competente specifice Activiti de nvare Resurse Evaluare Observatii
unitii de nvare vizate
Giving Something Back 1.1 Identificarea -exerciii de descriere de GOING FOR GOLD Observarea
Domeniul public: Tari si orase- sensului global al unui imagini upper - intermediate sistematic
calatorii mesaj -exerciii de predicie Interaciune frontal (T- Tema pentru
A oferi si solicita 1.2 Anticiparea -exerciii de decodare de SS) acas
informatii de ordin elementelor de ntrebri n pereche
personal continut ale unui text -exerciii de rspuns la Individual
A face recomandari pe baza titlului / unui ntrebri
A exprima conditionari stimul vizual -exerciii de combinare a
Conditionals 1.3 Identificarea de propoziiilor ntr-o fraz
detalii din mesaje -exerciii de alegere a GOING FOR GOLD Observarea
orale / scrise raspunsului corect upper - intermediate sistematic
(autentice) -exerciii de imperechere Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
1.4 Selectarea de -exerciii de reformulare SS)
informatii din mai n pereche
multe texte in scopul Individual
indeplinirii unei -exerciii de completare a GOING FOR GOLD Observarea
sarcini structurate de spaiilor libere upper - intermediate sistematic
lucru Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
2.3Redactarea de SS)
paragrafe, texte pe o n pereche,Individual
tema de interes -exerciii de completare a GOING FOR GOLD Observarea
3.1 Formularea de idei spaiilor libere upper - intermediate sistematic
/ pareri pe teme de -exerciii de reformulare Interaciune frontal (T- Itemi obiectivi
interes in cadrul unei -exerciii de corectare SS)
discutii / in mesaje de -exerciii de derivare n pereche,Individual
raspuns -activiti de redactare a unui GOING FOR GOLD Descriptori de
3.2 Adaptarea formei raport upper - intermediate performan
mesajului la situatia Interaciune frontal (T-
de comunicare in SS)
functie de stilul n pereche,Individual
formal / informal
folosit de interlocutor
4.3 Sintetizarea sub
form de schem /
notie a coninutului
unui text scris / mesaj
oral

15