Sunteți pe pagina 1din 448

ROMNIA

CURTEA DE CONTURI
Ghid
privind modul de verificare a achiziiilor
publice i achiziiilor sectoriale

2016
1
CURTEA DE CONTURI A ROMNIEI

Direcia de control al achiziiilor publice, elaborare a


metodologiei n acest domeniu i pregtire profesional a
personalului de specialitate
www.curteadeconturi.ro

Str. Lev Tolstoi nr.22-24, sectorul 1, cod 011948

Bucureti, Romnia

2
CUPRINS
INTRODUCERE ........................................................................................................................................... 6
Cap. I OBIECTIVUL GENERAL AL ACIUNILOR DE VERIFICARE N DOMENIUL
ACHIZIIILOR PUBLICE I CARACTERISTICILE ACESTORA ...................................... 10
Cap. II. ELEMENTELE CONTROLULUI/AUDITULUI FINANCIAR ............................................... 14
2.1 Relaia tripartit n cadrul controlului/auditului financiar, ntre auditorii publici externi ai Curii de
Conturi, partea responsabil (entitatea controlat/ auditat) i utilizatorii informaiilor din rapoartele de
control/audit financiar ................................................................................................................................ 14
2.2 Obiectivele specifice supuse verificrii ..................................................................................................... 16
2.3 Reglementrile legale i criteriile de audit ................................................................................................ 20
2.3.1 Domeniile de aplicare ale legii privind achiziiile publice i cazurile de exceptare de la
aplicarea acesteia ............................................................................................................................ 21
2.3.2 Domeniile de aplicare ale legii privind achiziiile sectoriale i cazurile de exceptare de la
aplicarea acesteia ............................................................................................................................ 31
2.3.3. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor potrivit Legii nr. 98/2016 privind
achiziiile publice i ale Legii nr. 99/2016 privind achiziiile sectoriale ....................................... 42
2.3.4 Categorii de autoriti contractante i entiti contractante potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016
privind achiziiile publice i ale Legii nr. 99/2016 privind achiziiile sectoriale .......................... 43
2.3.5 Tipuri de contracte de achiziii publice/acorduri cadru ................................................................. 44
2.3.6 Procesul de achiziie public i tipurile de proceduri de atribuire a contractelor de achiziii
publice/sectoriale i a acordurilor cadru ........................................................................................ 44
I. Fundamentarea cheltuielilor cu achiziiile publice i sectoriale nscrise n proiectul de
buget propriu, autorizarea, legalitatea i necesitatea modificrilor aduse prevederilor
iniiale ale bugetelor publice referitor la aceste achiziii, precum i angajarea cheltuielilor
cu achiziiile publice i sectoriale ............................................................................................ 45
2.3.6.1 Etapa de planificare/pregtire, inclusiv consultarea pieei ................................................. 45
2.3.6.2 Etapa de organizare a procedurii i atribuirea contractului/acordului-cadru ..................... 47
2.3.6.2.1 Achiziia direct ..................................................................................................... 48
2.3.6.2.2 Procedura simplificat ........................................................................................... 49
2.3.6.2.3 Licitaia deschis .................................................................................................... 50
2.3.6.2.4 Licitaia restrns ................................................................................................... 50
2.3.6.2.5 Negocierea competitiv ......................................................................................... 51
2.3.6.2.6 Dialogul competitiv ............................................................................................... 52
2.3.6.2.7 Parteneriatul pentru inovare ................................................................................... 52
2.3.6.2.8 Negocierea fr publicare prealabil/Negocierea fr invitaie prealabil la
procedura concurenial de ofertare ...................................................................... 53
2.3.6.2.9 Concursul de soluii ............................................................................................... 56
2.3.6.2.10 Remedii i ci de atac n materie de atribuire a contractelor de achiziie
public/sectorial reglementate de Legea nr. 101/2016 ........................................ 57
II. Lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor cu achiziiile publice i sectoriale .............. 58
2.3.6.3. Etapa postatribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea i monitorizarea
implementrii contractului/ acordului-cadru ..................................................................... 58
2.3.7. Instrumente i tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziie public .......................... 59
2.3.7.1. Acordul cadru ......................................................................................................................... 59
2.3.7.2. Sistemul dinamic de achiziii .................................................................................................. 61
2.3.7.3. Licitaia electronic ................................................................................................................. 65
2.3.8 Regimul juridic i actul normativ aplicabil n cazul achiziiilor mixte ......................................... 67
2.3.9 Reguli de determinare a valorii estimate a achiziiei ..................................................................... 72
2.4 Nivelul de asigurare oferit de auditorii publici externi cu privire la rezultatele aciunilor de verificare
n domeniul achiziiilor publice ................................................................................................................. 74
Cap. III PRINCIPIILE GENERALE CARE TREBUIE LUATE N CONSIDERARE NAINTE
I PE PARCURSUL UNEI ACIUNI DE VERIFICARE N DOMENIUL
ACHIZIIILOR PUBLICE ........................................................................................................... 77
3.1 Raionamentul i scepticismul profesional ................................................................................................ 77
3.2 Riscul de audit ........................................................................................................................................... 78
3.3 Semnificaia (materialitatea) ...................................................................................................................... 79
3.4 Documentaia ............................................................................................................................................. 81
3.5 Comunicarea .............................................................................................................................................. 82
3.6 Controlul calitii ...................................................................................................................................... 83
3.7 Managementul i abilitile echipei de control/audit ................................................................................. 84
Cap. IV ETAPELE ACIUNII DE CONTROL/AUDIT FINANCIAR ............................................... 86
4.1 Planificarea controlului/auditului financiar .......................................................................................... 86

3
4.1.1 Natura activitii entitii controlate/auditate i domeniul din care face parte ............................. 87
4.1.2 Evaluarea sistemului de control intern al entitii ........................................................................ 92
4.1.3 Evaluarea riscului de audit i a riscului de fraud ........................................................................ 101
4.1.4 Contractele/acordurile cadru de achiziie public ncheiate de ctre entitatea
controlat/auditat i metodele de selectare din cadrul acestora a celor care se supun verificrii ........ 115
4.1.5 Abordarea controlului/auditului ................................................................................................... 120
4.1.6 Planul de control/audit .................................................................................................................. 121
4.2 Execuia controlului/auditului financiar ................................................................................................ 122
4.2.1 Stabilirea contractelor/acordurilor cadru de achiziii publice i sectoriale care se supun
verificrii (dimensiunea i elementele eantionului) .................................................................... 123
4.2.2 Identificarea i aplicarea procedurilor de audit pentru obinerea probelor de audit necesare
realizrii aciunii de control/audit i evaluarea acestor probe de audit ........................................ 132
I. Fundamentarea cheltuielilor cu achiziiile publice i sectoriale nscrise n proiectul de
buget propriu, autorizarea, legalitatea i necesitatea modificrilor aduse prevederilor
iniiale ale bugetelor publice referitor la aceste achiziii, precum i angajarea
cheltuielilor cu achiziiile publice i sectoriale ..................................................................... 141
4.2.2.1 Etapa de planificare/pregtire, inclusiv consultarea pieei ......................................... 141
4.2.2.2 Etapa de organizare a procedurii i atribuirea contractului/acordului-cadru .............. 180
4.2.2.2.1 Achiziia direct ..................................................................................................... 180
4.2.2.2.2 Procedura simplificat ............................................................................................ 184
4.2.2.2.3 Licitaia deschis .................................................................................................... 203
4.2.2.2.4 Licitaia restrns ................................................................................................... 219
4.2.2.2.5 Negocierea competitiv .......................................................................................... 237
4.2.2.2.6 Dialogul competitiv ................................................................................................ 254
4.2.2.2.7 Parteneriatul pentru inovare ................................................................................... 269
4.2.2.2.8 Negocierea fr publicare prealabil/Negocierea fr invitaie prealabil la
procedura concurenial de ofertare ...................................................................... 285
4.2.2.2.9 Concursul de soluii ................................................................................................ 297
II. Lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor cu achiziiile publice i sectoriale .......... 314
4.2.2.3. Etapa postatribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea i monitorizarea
implementrii contractului/ acordului-cadru ............................................................. 314
4.2.3 Extrapolarea valorii erorilor/abaterilor constatate la nivelul ntregii categorii de operaiuni
economice verificate, dac procedurile de audit au fost aplicate asupra unui eantion ales prin
metode statistice i nsumarea valorilor erorilor/abaterilor extrapolate ....................................... 329
4.2.4 ntocmirea documentelor de lucru pentru susinerea constatrilor, concluziilor i
recomandrilor din raportul de control/audit i, respectiv, a concluziei generale sau a opiniei
de audit care se va formula .......................................................................................................... 330
4.3 Raportarea controlului/auditului ........................................................................................................... 333
4.3.1. Acte de control Raportul de control/audit ........................................................................... 334
4.3.2. Alte tipuri de acte, care constituie anexe ale raportului de control/audit ............................ 348
4.3.2.1 Not de constatare .......................................................................................................... 348
4.3.2.2 Not privind propunerea de solicitare a serviciilor unui expert ..................................... 349
4.3.2.3 Nota privind propunerea de sesizare a altor autoriti abilitate de lege s aplice
sanciunea contravenional, urmare a unor abateri constatate de Curtea de Conturi ... 350
4.3.2.4 Not privind propunerea de solicitare ctre anumite instituii specializate ale
statului s efectueze cu prioritate unele verificri de specialitate .................................... 350
4.3.2.5 Proces-verbal de constatare i sancionare a contraveniilor ......................................... 351
4.3.2.6 Proces-verbal de constatare a abaterilor i de aplicare a amenzii civile prevzute la
art. 62 lit. a) i b) din Legea nr.94/1992, republicat .................................................... 364
4.3.2.7 Proces-verbal de constatare a nclcrii obligaiilor prevzute la art. 5 alin. (2) i de
aplicare a penalitilor prevzute la art. 63 din Legea nr. 94/1992, republicat ............ 366
4.3.2.8 Not de conciliere .......................................................................................................... 368
Cap. V. GLOSAR DE TERMENI ............................................................................................................... . 370
Cap. VI. ANEXE MANUAL ......................................................................................................................... 375
- Anexa nr. 1- Modelul Programului anual al achiziiilor publice .................................................................. 375
- Anexa nr. 2 - Modelul raportului de control ................................................................................................. 376
- Anexa nr. S1 - Schema logic a etapei de planificare (inclusiv consultarea pieei) din cadrul
procesului de achiziie public ............................................................................................. 379
- Anexa nr. S2 - Schema logic a etapei de planificare (inclusiv consultarea pieei) din cadrul
procesului de achiziie sectorial .......................................................................................... 380

4
- Anexa nr. S3 - Schema logic a etapei de organizare i atribuire a contractului de achiziie public
- achiziia direct ................................................................................................................... 381
- Anexa nr. S4 - Schema logic a etapei de organizare i atribuire a contractului de achiziie sectorial
- achiziia direct ................................................................................................................... 382
- Anexa nr. S5 - Schema logic a etapei de organizare i atribuire a contractului de achiziie public
- procedura simplificat ........................................................................................................ 383
- Anexa nr. S6 - Schema logic a etapei de organizare i atribuire a contractului de achiziie sectorial
- procedura simplificat ....................................................................................................... 385
- Anexa nr. S7 - Schema logic a etapei de organizare i atribuire a contractului de achiziie public
- licitaia deschis ................................................................................................................. 387
- Anexa nr. S8 - Schema logic a etapei de organizare i atribuire a contractului de achiziie sectorial
- licitaia deschis ................................................................................................................ 388
- Anexa nr. S9 - Schema logic a etapei de organizare i atribuire a contractului de achiziie public
- licitaia restrns ................................................................................................................ 389
- Anexa nr. S10 - Schema logic a etapei de organizare i atribuire a contractului de achiziie sectorial
- licitaia restrns ............................................................................................................... 391
- Anexa nr. S11 - Schema logic a etapei de organizare i atribuire a contractului de achiziie public
- negocierea competitiv ..................................................................................................... 393
- Anexa nr. S12 - Schema logic a etapei de organizare i atribuire a contractului de achiziie sectorial
- negocierea competitiv ..................................................................................................... 395
- Anexa nr. S13 - Schema logic a etapei de organizare i atribuire a contractului de achiziie public
- dialogul competitiv ........................................................................................................... 397
- Anexa nr. S14 - Schema logic a etapei de organizare i atribuire a contractului de achiziie sectorial
- dialogul competitiv ........................................................................................................... 399
- Anexa nr. S15 - Schema logic a etapei de organizare i atribuire a contractului de achiziie public
- parteneriatul pentru inovare .............................................................................................. 401
- Anexa nr. S16 - Schema logic a etapei de organizare i atribuire a contractului de achiziie sectorial
- parteneriatul pentru inovare .............................................................................................. 403
- Anexa nr. S17 - Schema logic a etapei de organizare i atribuire a contractului de achiziie public
- negocierea fr publicarea unui anun de participare ....................................................... 405
- Anexa nr. S18 - Schema logic a etapei de organizare i atribuire a contractului de achiziie sectorial
- negocierea fr invitaie prealabil la procedura concurenial de ofertare ..................... 406
- Anexa nr. S19 - Schema logic a etapei de organizare i atribuire a contractului de achiziie public
- concursul de soluii ........................................................................................................... 407
- Anexa nr. S20 - Schema logic a etapei de organizare i atribuire a contractului de achiziie sectorial
- concursul de soluii ........................................................................................................... 409
- Anexa nr. S21 - Remedii i ci de atac n materie de atribuire a contractelor de achiziie public/
sectorial reglementate de Legea nr. 101/ 2016 .................................................................. 411
- Anexa nr. S22 - Schema logic a etapei post-atribuire din cadrul procesului de achiziie public .............. 412
- Anexa nr. S23 - Schema logic a etapei post-atribuire din cadrul procesului de achiziie sectorial ........... 413
- Anexa P1 - Planificare: Natura activitii entitii controlate/auditate i domeniul din care face parte ....... 414
- Anexa P2 - Planificare: Evaluarea sistemului de control intern al entitii .................................................. 417
- Anexa P3 - Planificare:Identificarea i evaluarea riscurilor .......................................................................... 425
- Anexa P4 - Planificare: Determinarea contractelor/acordurilor cadru de achiziie public ncheiate de
ctre entitatea controlat/auditat i a metodelor de selectare din cadrul acestora a celor care
se supun verificrii ..................................................................................................................... 426
- Anexa P5 - Planificare: Abordarea controlului ............................................................................................ 428
- Anexa P6 - Modelul planului de control ....................................................................................................... 429
- Anexa E1 - Execuie: Evaluarea sistemului de control intern i audit intern ............................................... 431
- Anexa E2 - Execuie: Efectuarea inventarierii i a evalurii/reevalurii tuturor elementelor patrimoniale,
nregistrarea n evidena contabil a rezultatelor obinute n urma acestor operaiuni, precum
i nregistrarea n evidenele cadastrale i de publicitate imobiliar; asigurarea integritii
bunurilor patrimoniale ............................................................................................................... 433
- Anexa E3- Execuie: Legalitatea angajrii, lichidrii, ordonanrii i plii cheltuielilor cu achiziii de
bunuri, lucrri i servicii din fonduri publice .............................................................................. 436
- Anexa E4 - Execuie: Respectarea principiilor economicitii, eficacitii i eficienei n administrarea
patrimoniului public i privat al statului i al unitilor administrativ-teritoriale, precum i n
utilizarea fondurilor publice ....................................................................................................... 439
- Anexa 3 - Macheta 1- Achiziii publice ........................................................................................................ 441
- Anexa 4 - Proces verbal de constatare a contraveniei .................................................................................. 447

5
INTRODUCERE

Conform execuiei bugetului general consolidat, n perioada 2012 2015, cheltuielile


totale efectuate au crescut de la 207.922,1 milioane lei n 2012 la 216.168,3 milioane lei n
2013, la 225.808,1 milioane lei n 2014 i la 243.915,5 milioane lei n 2015.
Din totalul cheltuielilor efectuate, n anul 2012 s-au efectuat cheltuieli cu achiziiile
publice de bunuri, lucrri i servicii n valoare de 53.748,8 milioane lei, n anul 2013 de
56.435,2 milioane lei, n anul 2014 de 56.722,2 milioane lei, iar n anul 2015 de 59.071,7
milioane lei.
Astfel, n perioada 2012 2015, ponderea fondurilor publice utilizate pentru
finanarea cheltuielilor cu bunuri, lucrri i servicii n total cheltuieli efectuate a fost de
25,9% n anul 2012, 26,1% n anul 2013, 25,1% n anul 2014, respectiv de 24,3% n anul
2015.
ns, achiziiile publice reprezint unul dintre sectoarele cele mai vulnerabile la
corupie, lucru ilustrat de numeroasele cazuri de fraudare a fondurilor publice, prezentate
aproape zilnic de mijloacele mass-media. Aceste abateri de la legalitate, care afecteaz
bugetul general consolidat al statului, au loc n diferite etape ale procesului de achiziie
public, n diferite domenii de activitate i n toate regiunile de dezvoltare ale Romniei.
ntruct nivelul riscului de corupie n procesul de achiziii publice este destul de
ridicat, msurile de combatere a corupiei i a fraudei din acest sector constituie o prioritate
pentru Curtea de Conturi a Romniei, n calitate de instituie a statului cu atribuii de control.
Potrivit prevederilor art. 140 alin. (1) din Constituia Romniei, republicat
(Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003), precum i ale art. 1 alin. (1) din Legea
nr. 94/1992 privind organizarea i funcionarea Curii de Conturi, republicat (Monitorul
Oficial nr. 238 din 3 aprilie 2014), denumit n continuare lege,
Curtea de Conturi exercit controlul asupra modului de formare, de administrare i
de ntrebuinare a resurselor financiare ale statului i ale sectorului public.
Conform prevederilor art. 21 alin. (1) din lege,
Curtea de Conturi exercit funcia de control asupra modului de formare, de
administrare i de ntrebuinare a resurselor financiare ale statului i ale sectorului public,
furniznd Parlamentului i, respectiv, unitilor administrativ-teritoriale rapoarte privind
utilizarea i administrarea acestora, n conformitate cu principiile legalitii, regularitii,
economicitii, eficienei i eficacitii.
Conform art.1 alin. (2) din lege, aceast funcie de control a Curii de Conturi se
realizeaz prin proceduri de audit public extern prevzute n standardele proprii de audit,
elaborate n conformitate cu standardele de audit general acceptate1. Controlul, denumit
potrivit standardelor internaionale ale instituiilor supreme de audit (ISSAI) audit de
conformitate, abordeaz msura n care entitatea auditat respect legile, regulile,
regulamentele, politicile, codurile stabilite sau termenii asupra crora s-a czut de acord, cum
ar fi clauzele contractelor sau clauzele acordurilor de finanare.
Potrivit legii, Curtea de Conturi efectueaz aciuni de audit financiar, auditul
performanei i de audit al conformitii (control).
ncepnd cu anul 2011, urmare intrrii n vigoare a prevederilor Regulamentului
privind organizarea i desfurarea activitilor specifice Curii de Conturi, precum i

1
Standardele de audit general acceptate sunt standardele de audit internaionale (ISSAI) elaborate de Organizaia
Internaional a Instituiilor Supreme de Audit (INTOSAI) cu scopul de a promova un audit independent i eficace i de a
sprijini instituiile supreme de audit, membre ale INTOSAI, n dezvoltarea abordrii profesionale proprii, n conformitate cu
mandatul acestora i cu legislaia i reglementrile naionale.
6
valorificarea actelor rezultate din aceste activiti2, n cadrul aciunilor de audit financiar i
al aciunilor de audit de conformitate (control) avnd ca obiectiv general verificarea modului
de administrare a patrimoniului public i privat al statului i al unitilor administrativ-
teritoriale, precum i/sau dac execuia bugetului de venituri i cheltuieli al entitii
controlate sunt n concordan cu scopul, obiectivele i atribuiile prevzute n actele
normative prin care a fost nfiinat entitatea i dac aceasta respect principiile legalitii,
regularitii, economicitii, eficienei i eficacitii, verificarea legalitii, regularitii,
economicitii, eficienei i eficacitii utilizrii fondurilor publice alocate pentru
finanarea cheltuielilor efectuate cu achiziiile publice de bunuri, lucrri i servicii,
inclusiv verificarea legalitii procedurilor utilizate pentru atribuirea contractelor de
achiziie public reprezint o obligaie a Curii de Conturi.
Curtea de Conturi este parte activ n cadrul Strategiei naionale n domeniul
achiziiilor publice, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 901/2015, potrivit creia i-a
asumat luarea unor msuri pentru ntrirea controlului n domeniul achiziiilor publice,
ntre care se numr:
elaborarea de ghiduri privind modul de realizare a controlului achiziiilor
publice, achiziiilor sectoriale i concesiunilor, n conformitate cu legislaia
aplicabil din domeniul achiziiilor publice, achiziiilor sectoriale i al
concesiunilor, cu standardele proprii de audit i cu Regulamentul privind
organizarea i desfurarea activitilor specifice Curii de Conturi, precum i
valorificarea actelor rezultate din aceste activiti;
armonizarea procedurilor i metodelor utilizate de Curtea de Conturi a Romniei
n efectuarea auditului achiziiilor publice cu cele utilizate de Autoritatea de
Audit, pentru a se asigura deplina consecven a abordrilor i interpretrilor;
pregtirea profesional a personalului de specialitate din cadrul structurilor de
specialitate ale Curii de Conturi cu privire la modul de realizare a controlului
achiziiilor publice.
Necesitatea ntririi controlului n domeniul achiziiilor publice se impune i datorit
altor considerente care rezult din coninutul Strategiei naionale n domeniul achiziiilor
publice i din actele normative subsecvente acesteia. Astfel, dup intrarea n vigoare a noului
pachet legislativ n domeniul achiziiilor publice, n luna mai 2016, a avut loc trecerea la
eliminarea treptat a controlului ex-ante sistematic efectuat de Agenia Naional
pentru Achiziii Publice (ANAP), n paralel cu introducerea unor verificri prin sondaj
a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie public derulate de autoritiile
contractante, n vederea creterii n continuare a responsabilitii lor, fapt ce conduce la
creterea concomitent a numrului de proceduri de atribuire care nu se supun
verificrii ex-ante a ANAP.
De asemenea, din coninutul Legii nr. 98/2016 privind achiziiile publice i al Legii nr.
99/2016 privind achiziiile sectoriale rezult c n cazul fiecruia din aceste acte normative
constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se realizeaz de ctre persoane
mputernicite n acest scop de Curtea de Conturi.
Prin urmare, prezentul ghid a fost elaborat n conformitate cu mandatul legal i funcia
de baz ale Curii de Conturi, standardele internaionale ale instituiilor supreme de audit
(ISSAI), prevederile Regulamentului privind organizarea i desfurarea activitilor
specifice Curii de Conturi, precum i valorificarea actelor rezultate din aceste activiti,
aprobat n temeiul art. 11 alin. (2) din lege, cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziiile
publice i ale Legii nr. 99/2016 privind achiziiile sectoriale, precum i cu prevederile actelor
normative emise n aplicarea acestora. Respectnd structura unei aciuni de control/audit,

2
Regulamentul privind organizarea i desfurarea activitilor specifice Curii de Conturi, precum i valorificarea actelor
rezultate din aceste activiti a fost aprobat prin Hotrrea Plenului Curii de Conturi nr. 130/2010, a fost modificat i
completat prin Hotrrea Plenului Curii de Conturi nr. 155/2014 i este publicat n Monitorul Oficial nr.547/24.07.2014
7
ghidul abordeaz i elaboreaz urmtoarele aspecte referitoare la verificarea achiziiilor
publice:
I. Obiectivul general al aciunilor de verificare n domeniul achiziiilor publice.
II. Elementele controlului/auditului financiar:
2.1 Relaia tripartit ntre auditorii publici externi, entitatea auditat (partea
responsabil) i utilizatorii informaiilor din rapoartele de control/audit
financiar
2.2 Obiectivele specifice supuse verificrii
2.3 Reglementrile legale aplicabile domeniului verificat
2.4 Nivelul de asigurare oferit de auditorii publici externi cu privire la
rezultatele aciunilor de verificare n domeniul achiziiilor publice
III. Principiile generale care trebuie luate n considerare nainte i pe parcursul
unei aciuni de verificare n domeniul achiziiilor publice:
3.1 Raionamentul i scepticismul profesional
3.2 Riscul de audit
3.3 Semnificaia (materialitatea)
3.4 Documentaia
3.5 Comunicarea
3.6 Controlul calitii
3.7 Managementul i abilitile echipei de control
IV. Reguli generale referitoare la etapele controlului/auditului financiar:
4.1 Planificarea controlului/auditului financiar
4.2 Execuia controlului/auditului financiar
4.3 Raportarea controlului/auditului financiar
Scopul ghidului este acela de a le oferi auditorilor publici externi un sprijin att n
vederea creterii nivelului lor perceput de profesionalism, ct i n desfurarea aciunilor de
verificare a achiziiilor publice ntr-un mod eficient i eficace, asigurndu-se premisele pentru
efectuarea unor misiuni de audit de nalt calitate. Pentru a facilita ndeplinirea acestui
obiectiv, ghidul pune accentul pe:
o abordare bazat pe riscuri, care concentreaz efortul auditorilor publici
externi pe aspectele considerate de acetia ca fiind expuse riscului de neconformitate cu
prevederile legale care le sunt aplicabile i riscului de a se ajunge la o concluzie/ opinie
eronat, scopul fiind acela de a se ajunge la o concluzie/opinie corect. Riscurile sunt
reevaluate pe msur ce, pe parcursul controlului/auditului financiar, se obin noi informaii.
exercitarea unui raionament profesional adecvat, bazat pe standardele
profesionale.
Invocarea standardelor internaionale de audit n coninutul rapoartelor de
control/audit financiar se poate face utilizndu-se urmtoarea precizare:
,,Misiunea de control/ audit a fost efectuat n conformitate cu standardele proprii de
audit ale Curii de Conturi, elaborate n baza principiilor de baz ale auditului, cuprinse n
standardele internaionale ale instituiilor supreme de audit.

n general, procesul urmat n efectuarea controlului/auditului n domeniul achiziiilor


publice este prezentat n figura urmtoare i este descris n seciunile ulterioare ale ghidului.

8
Obiectivul general al aciunilor de verificare n
domeniul achiziiilor publice i caracteristicile
Considerente acestora
iniiale Elementele controlului/auditului financiar
(Cap. I i II) (relaia tripartit, obiectivele specifice,
reglementrile legale, nivelul de asigurare
oferit)

Raionamentul i scepticismul profesional


Principii generale ale Riscul de audit
controlului/auditului Semnificaia
financiar Documentaia
Comunicarea
(Cap. III)
Controlul calitii
Managementul i abilitile echipei de audit

Natura activitii entitii controlate/auditate


Evaluarea sistemului de control intern al entitii
Documentare, Comunicare, Controlul calitii

Planificarea Evaluarea riscului de audit i a celui de fraud


controlului/auditului Determinarea contractelor/ acordurilor-cadru de
financiar achiziie public supuse verificrii i a metodelor
( Subcap. 4.1 ) de selectare a celor care se supun verificrii
Abordarea controlului/auditului
Elaborarea planului de control/audit

Stabilirea contractelor care se supun verificrii


Identificarea i aplicarea procedurilor de audit
pentru obinerea probelor de audit necesare
realizrii aciunii de control/audit i evaluarea
Execuia acestor probe de audit
Extrapolarea valorii erorilor/abaterilor
controlului/auditului
constatate la nivelul ntregii categorii de
financiar operaiuni economice verificate, dac procedurile
(Subcap. 4.2) de audit au fost aplicate asupra unui eantion ales
prin metode statistice i nsumarea valorilor
erorilor/abaterilor extrapolate
ntocmirea documentelor de lucru

ntocmirea Raportului de control/Raportului


de audit i procesului verbal de constatare,
Raportarea includerea punctului de vedere al conducerii
(Subcap. 4.3) entitii, dac este cazul, i a recomandrilor
ntocmirea Procesului verbal de constatare a
contraveniei

Valorificarea constatrilor
nscrise n actele ntocmite Valorificarea constatrilor nscrise n actele
cu ocazia controlului i ntocmite cu ocazia controlului/auditului
verificarea modului de financiar (decizia, ncheierea, sesizarea
implementare a organelor de urmrire penal, etc.)
recomandrilor (etapa este Verificarea modului de implementare a
prezentat n subcap. 5.4 din recomandrilor (follow - up)
Manualul de audit de
conformitate)

9
Cap. I OBIECTIVUL GENERAL AL ACIUNILOR DE
VERIFICARE N DOMENIUL ACHIZIIILOR PUBLICE I
CARACTERISTICILE ACESTORA
Obiectivul general al unei aciuni de control/audit efectuat n domeniul
achiziiilor publice se stabilete de Curtea de Conturi, n procesul de elaborare a Programului
anual de activitate, pe baza raionamentului profesional al celor implicai n aceast activitate.
Factorii care pot influena stabilirea obiectivului general i a obiectivelor
specifice pentru o aciune de control/audit n domeniul achiziiilor publice sunt
urmtorii:
1. cerinele stabilite de mandatul legal al Curii de Conturi, cu privire la
domeniile de activitate care se supun controlului ( art. 22 i 29 alin. (2) din lege ):
a. formarea i utilizarea resurselor bugetului de stat, ale bugetului
asigurrilor sociale de stat i ale bugetelor unitilor administrativ-
teritoriale, precum i micarea fondurilor ntre aceste bugete;
b. constituirea i utilizarea celorlalte fonduri publice componente ale
bugetului general consolidat;
c. formarea i gestionarea datoriei publice i situaia garaniilor
guvernamentale pentru credite interne i externe;
d. utilizarea alocaiilor bugetare pentru investiii, a subveniilor i
transferurilor i a altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a
unitilor administrativ-teritoriale;
e. constituirea, administrarea i utilizarea fondurilor publice de ctre
autoritile administrative autonome i de ctre instituiile publice nfiinate
prin lege, precum i de organismele autonome de asigurri sociale ale
statului;
f. situaia, evoluia i modul de administrare a patrimoniului public i privat
al statului i al unitilor administrativ-teritoriale de ctre instituiile
publice, regiile autonome, companiile i societile naionale, precum i
concesionarea sau nchirierea de bunuri care fac parte din proprietatea
public;
g. constituirea, utilizarea i gestionarea resurselor financiare privind
protecia mediului, mbuntirea calitii condiiilor de via i de munc;
h. respectarea dispoziiilor legale privind modul de administrare i
ntrebuinare a resurselor financiare rezultate din aciunile de privatizare;
i. alte domenii n care, prin lege, s-a stabilit competena Curii de Conturi.
2. cerinele stabilite n actele normative care reglementeaz domeniul
achiziiilor publice: Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i
completrile ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile
i completrile ulterioare, Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice, Legea nr. 99/2016
privind achiziiile sectoriale, precum i actele normative emise n aplicarea acestora;
3. abaterile de la legalitate constatate la entitile verificate cu ocazia aciunilor
de audit/control/documentare efectuate anterior;
4. constatrile i recomandrile din rapoartele de audit intern/control ntocmite
de alte organe cu atribuii de audit/control;
5. rezultatele evalurii sistemelor de control intern efectuate n cadrul unor
aciuni de audit/control anterioare, care au scos n eviden existena anumitor domenii de
activitate/zone cu risc ridicat de neconformitate cu prevederile legale;

10
6. rezultatele activitii de monitorizare a domeniului achiziiilor publice
efectuat de ctre Direcia de control al achiziiilor publice, elaborare a metodologiei n
acest domeniu i pregtire profesional a personalului de specialitate;
7. interesul sau ateptrile cetenilor (de exemplu referitor la indiciile de
fraud sau de neconformitate cu prevederile legale semnalate de mass media cu privire la
achiziiile publice realizate n unele domenii de activitate/entiti publice);
8. noutile legislative referitoare la achiziiile publice;
9. hotrrile Camerei Deputailor sau ale Senatului, prin care se cere Curii de
Conturi efectuarea unor controale, n limitele competenelor sale;
10. sesizrile i reclamaiile primite de Curtea de Conturi de la alte persoane
fizice i juridice, informaiile aprute n mass-media sau din alte surse.
De regul, obiectivul general al controlului/auditului n domeniul achiziiilor
publice este acela de a determina modul de respectare a principiilor de legalitate,
regularitate, economicitate, eficien i eficacitate n utilizarea fondurilor publice alocate
finanrii achiziiilor publice, avnd n vedere faptul c, potrivit prevederilor legale3 n
vigoare, persoanele care gestioneaz fonduri publice sau patrimoniul public au obligaia s
realizeze o bun gestiune financiar prin asigurarea legalitii, regularitii, economicitii,
eficacitii i eficienei n utilizarea fondurilor publice i n administrarea patrimoniului
public.
ns, obiectivul general al controlului/auditului n domeniul achiziiilor publice
poate acoperi i un domeniu mai restrns, stabilit n funcie de factorii menionai mai
sus (exemplu: respectarea principiilor de legalitate i al bunei gestiuni financiare n utilizarea
fondurilor publice alocate finanrii aparaturii medicale/programelor informatice/serviciilor de
consultan juridic/lucrrilor de reabilitare termic a blocurilor/etc. achiziionate de entitate).
n continuare, sunt prezentate cteva caracteristici ale controlului/auditului n
domeniul achiziiilor publice
Controalele/ auditurile Curii de Conturi se iniiaz din oficiu i nu pot fi oprite
dect de Parlament i numai n cazul depirii competenelor stabilite prin lege.
Hotrrile Camerei Deputailor sau ale Senatului prin care se cere Curii de
Conturi efectuarea unor controale, n limitele competenelor sale, sunt
obligatorii. Aceste hotrri se prezint plenului Curii de Conturi, n vederea
introducerii aciunilor solicitate n programul anual de activitate. Nicio alt autoritate
public, persoan fizic sau juridic nu o mai poate obliga.
Controlul se poate efectua i ca urmare a unor informaii aprute n mass-
media, a unor sesizri primite de Curtea de Conturi de la diverse persoane
juridice i fizice sau din alte surse.
Controlul abordeaz o gam larg de obiective specifice, cu scopul de a oferi
utilizatorilor raportului de control fie o asigurare rezonabil, fie o asigurare limitat,
referitor la conformitatea (sub toate aspectele semnificative) procesului de realizare a
achiziiilor publice cu reglementrile legale n vigoare. Obiectivele specifice
verificate de Curtea de Conturi sunt cuprinse ntr-o tematic elaborat de structurile
de specialitate ale Curii de Conturi, potrivit punctului 14 din Regulamentul privind
organizarea i desfurarea activitilor specifice Curii de Conturi, precum i
valorificarea actelor rezultate din aceste activiti, acestea fiind, de regul, cele
menionate la punctul 40 lit. d3 din acelai regulament (legalitatea angajrii,
lichidrii, ordonanrii i plii cheltuielilor din fonduri publice).

3
Prevederile legale n vigoare invocate sunt: art. 21 alin. (8), art. 22 alin. (1) i alin. (2) lit. a) i lit. c) din Legea
nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare, art. 5 alin. (1) din Ordonana
Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern i controlul financiar preventiv, republicat, cu modificrile
ulterioare
11
Verificarea modului de realizare a achiziiilor publice se poate realiza la toate
entitile publice din cadrul administraiei publice centrale i locale i la alte
entiti care administreaz domeniul public sau privat al statului ori sunt
beneficiare de fonduri publice. Entitile care intr n competena de verificare a
Curii de Conturi sunt menionate la art. 23, art. 24 i art. 29 alin. (2) din lege.
Controlul/auditul presupune utilizarea de diferite criterii de audit, rezultate din
prevederile legale care reglementeaz procesul de realizare a achiziiilor
publice, i de proceduri de colectare a probelor de audit. Cele din urm sunt
menionate n Regulamentul privind organizarea i desfurarea activitilor
specifice Curii de Conturi, precum i valorificarea actelor rezultate din aceste
activiti i n standardele proprii de audit, elaborate i aprobate de Curtea de
Conturi. Standardele proprii de audit ale Curii de Conturi sunt elaborate n
concordan cu standardele de audit internaionale general acceptate.
Controlul/auditul n domeniul achiziiilor publice poate s conduc la aplicarea
de sanciuni contravenionale celor responsabili (conform prevederilor Legii nr.
500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare, Legii
nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile
ulterioare, Legii nr. 98/2016 privind achiziiile publice i ale Legii nr. 99/2016
privind achiziiile sectoriale), la dispunerea de msuri pentru corectarea
abaterilor cu caracter financiar contabil, pentru stabilirea ntinderii
prejudiciilor i recuperarea acestora, la blocarea fondurilor bugetare, la
suspendarea din funcie a persoanelor rspunztoare i chiar la solicitarea
autoritilor judiciare competente de a ncepe urmrirea penal mpotriva celor
responsabili.
Controlul/auditul promoveaz urmtoarele principii:
- transparena, prin furnizarea de rapoarte credibile cu privire la modul n care au fost
respectate prevederile legale n cazul angajrii, lichidrii, ordonanrii i plii
cheltuielilor realizate cu achiziiile publice;
- responsabilitatea, prin raportarea erorilor i abaterilor de la legalitate, astfel nct s
poat fi luate msuri corective, iar cei responsabili s poat fi trai la rspundere
pentru faptele lor;
- o bun gestiune a fondurilor publice, att prin identificarea deficienelor i
abaterilor de la prevederile legale, ct i prin evaluarea principiilor economicitii,
eficienei i eficacitii n utilizarea fondurilor publice alocate finanrii achiziiilor
publice.
Frauda i corupia sunt, prin natura lor, factori care contracareaz transparena,
responsabilitatea i buna gestiune a fondurilor publice. Astfel, prin luarea n
considerare a riscului de fraud n cazul efecturii controlului/auditului, se
promoveaz buna guvernan n sectorul public.
n Romnia, persoanele care gestioneaz fonduri publice au obligaia legal de a
respecta principiile economicitii, eficienei i eficacitii n utilizarea fondurilor publice, iar
aceast obligaie este prevzut n urmtoarele acte normative:

12
a) Legea finanelor publice nr. 500/2002, cu modificrile ulterioare, conform creia:
art. 21 alin. (8) Ordonatorii de credite prevzui la alin. (1) i (3) au obligaia de
a fundamenta, justifica i utiliza, n condiii de legalitate, regularitate,
economicitate, eficien i eficacitate, creditele bugetare repartizate din bugetele
lor instituiilor subordonate i altor beneficiari ai acestor fonduri.
art. 22 alin. (2) lit. c) Ordonatorii de credite rspund, potrivit legii, de: ...
angajarea i utilizarea cheltuielilor n limita creditelor de angajament i creditelor
bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;
b) Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern i controlul financiar
preventiv, republicat, cu modificrile ulterioare, art. 5 alin. (1), conform creia:
Persoanele care gestioneaz fonduri publice sau patrimoniul public au obligaia
s realizeze o bun gestiune financiar prin asigurarea legalitii, regularittii,
economicitii, eficacitii i eficienei n utilizarea fondurilor publice i n
administrarea patrimoniului public.
c) Legea privind finanele publice locale nr. 273/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare, conform creia:
art. 20 alin. (1) lit. h) - Autoritile administraiei publice locale au urmtoarele
competene i responsabiliti n ceea ce privete finanele publice locale: ...
administrarea fondurilor publice locale pe parcursul execuiei bugetare, n condiii
de eficien.
art. 23 alin. (1) - Ordonatorii de credite au obligaia de a angaja i de a utiliza
creditele bugetare numai n limita prevederilor i destinaiilor aprobate, pentru
cheltuieli strict legate de activitatea instituiilor publice respective i cu
respectarea dispoziiilor legale.
Verificarea principiilor economicitii, eficacitii i eficienei n utilizarea fondurilor
publice alocate finanrii achiziiilor publice este o activitate specific nu doar auditului
performaei, ci i controlului, n condiiile n care respectarea acestor principii este o obligaie
legal a persoanelor care gestioneaz fonduri publice.
Dac pe parcursul unei misiuni de audit al performanei se constat erori/abateri de la
legalitate i regularitate i/sau fapte pentru care exist indicii c au fost svrite cu nclcarea
legii penale, auditorii publici externi vor proceda conform prevederilor Regulamentului
privind organizarea i desfurarea activitilor specifice Curii de Conturi, precum i
valorificarea actelor rezultate din aceste activiti.

13
Cap. II. ELEMENTELE CONTROLULUI/AUDITULUI FINANCIAR
Acest capitol prezint elementele controlului/auditului financiar, respectiv:
2.1 Relaia tripartit n cadrul controlului/auditului, ntre:
auditorii publici externi ai Curii de Conturi,
partea responsabil (entitatea controlat/auditat) i
utilizatorii informaiilor din rapoartele de control/audit;
2.2 Obiectivele specifice supuse verificrii;
2.3 Reglementrile legale i criteriile de audit;
2.4 Nivelul de asigurare oferit de auditorii publici externi cu privire la rezultatele
controlului/controlului.
2.1 Relaia tripartit n cadrul controlului/auditului, ntre auditorii publici
externi ai Curii de Conturi, partea responsabil (entitatea controlat/auditat) i
utilizatorii informaiilor din rapoartele de control/audit
Controlul/auditul este bazat pe o relaie tripartit, n care un auditor i propune s
obin suficiente probe de audit adecvate, cu scopul de a exprima o concluzie/opinie
conceput s sporeasc gradul de ncredere al utilizatorilor informaiilor din rapoartele de
control/audit, alii dect partea responsabil (entitatea controlat/auditat), cu privire la
rezultatul evalurii unor obiective specifice pe baza unor criterii de audit.
Auditorii publici externi ai Curii de Conturi
Responsabilitatea auditorilor publici externi cu privire la modul de efectuare a
aciunii de control/audit n domeniul achiziiilor publice este cea prevzut n
Regulamentul privind organizarea i desfurarea activitilor specifice Curii de Conturi,
precum i valorificarea actelor rezultate din aceste activiti i presupune urmtoarele:
a. efectuarea controlului/auditului n conformitate cu prevederile Regulamentului
privind organizarea i desfurarea activitilor specifice Curii de Conturi,
precum i valorificarea actelor rezultate din aceste activiti, ale standardelor de
audit ale Curii de Conturi, precum i a celorlalte norme, manuale, precizri,
ghiduri etc. elaborate la nivelul instituiei;
b. planificarea i desfurarea aciunii de control/audit, n condiiile obinerii unei
asigurri rezonabile cu privire la ndeplinirea obiectivului general al
controlului/auditului;
c. ca probele de audit obinute s ofere o baz rezonabil pentru susinerea
constatrilor, concluziilor, recomandrilor i concluziei generale/ opiniei
formulate de auditorii publici externi n raportul de control/ audit, cu privire la
existena sau absena unor erori/abateri semnificative n activitatea desfurat
de entitate;
d. consemnarea n actele ntocmite n urma aciunii de verificare a faptelor pentru
care exist indicii c au fost svrite cu nclcarea legii penale constatate ca
urmare a aplicrii procedurilor de audit i a exercitrii raionamentului
profesional pe parcursul desfurrii aciunii de verificare, n vederea ntiinrii
autoritilor abilitate;
e. respectarea prevederilor Codului de conduit etic i profesional a personalului
Curii de Conturi, precum i ale Statutului auditorului public extern, aprobate de
plenul Curii de Conturi.

14
Partea responsabil (entitatea controlat/ auditat)
Persoanele care intr n competena de control a Curii de Conturi sunt prevzute la
art.23, art. 24 i art. 29 alin. (2) din lege, acestea fiind:
a. statul i unitile administrativ-teritoriale, n calitate de persoane juridice de
drept public, cu serviciile i instituiile lor publice, autonome sau neautonome;
b. Banca Naional a Romniei;
c. regiile autonome;
d. societile comerciale la care statul, unitile administrativ-teritoriale,
instituiile publice sau regiile autonome dein, singure sau mpreun, integral
sau mai mult de jumtate din capitalul social;
e. organismele autonome de asigurri sociale sau de alt natur, care
gestioneaz bunuri, valori sau fonduri, ntr-un regim legal obligatoriu, n
condiiile n care prin lege sau prin statutele lor se prevede acest lucru;
f. persoanele fizice i juridice, indiferent de forma de proprietate, care:
i. beneficiaz de garanii guvernamentale pentru credite, de subvenii sau
de alte forme de sprijin financiar din partea statului, a unitilor
administrativ-teritoriale, a altor instituii publice;
ii. administreaz, n temeiul unui contract de concesiune ori de nchiriere,
bunuri aparinnd domeniului public sau privat al statului ori al
unitilor administrativ-teritoriale;
iii. administreaz i/sau utilizeaz fonduri publice.
La aceste entiti verificrile se efectueaz numai n legtur cu legalitatea
administrrii i/sau utilizrii acestor fonduri;
g. autoritile cu atribuii n domeniul privatizrii;
h. entitile la care s-a dispus, n baza hotrrilor Camerei Deputailor sau ale
Senatului, verificarea modului de gestionare a resurselor publice, potrivit
prevederilor art. 4 alin. (2) din lege.
n baza prevederilor art. 37 din lege, n cazul acestor persoane, Curtea de Conturi
efectueaz controale att pe parcursul execuiei bugetare, ct i pentru perioadele expirate,
dup caz.
Obligaiile entitilor publice care intr n competena de verificare a Curii de
Conturi, precum i ale altor persoane fizice sau juridice deintoare de acte ori documente
Cu privire la auditul public extern efectuat de Curtea de Conturi, potrivit pct. 32 din
Regulamentul privind organizarea i desfurarea activitilor specifice Curii de Conturi,
precum i valorificarea actelor rezultate din aceste activiti, conducerea entitii supuse
verificrii are urmtoarele obligaii:
a) pregtirea i prezentarea integral i la termenul solicitat a situaiilor
financiare, n concordan cu reglementrile legale n vigoare, precum i a
tuturor actelor, documentelor i a informaiilor solicitate, n structura stabilit de
Curtea de Conturi. Situaiile solicitate entitii verificate vor fi ntocmite de
aceasta n coninutul i n forma cerute de Curtea de Conturi i vor fi semnate de
cei care le-au ntocmit i de reprezentanii legali ai entitii, iar actele i
documentele vor fi prezentate n original;
b) asigurarea accesului auditorilor publici externi n incinta entitii;
c) asigurarea unor spaii de lucru adecvate, precum i a unor echipamente (birouri,
calculatoare etc.) necesare bunei desfurri a activitii;

15
d) ducerea la ndeplinire a msurilor de remediere a deficienelor constatate de
ctre auditorii publici externi n urma aciunilor de verificare efectuate, precum i
a celorlalte msuri i prentmpinarea producerii unor asemenea deficiene n
viitor, condiie a realizrii unei bune gestiuni financiare;
e) stabilirea ntinderii prejudiciului (dac este cazul) i dispunerea msurilor pentru
recuperarea acestuia, potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) din lege;
f) comunicarea, la termenele stabilite de Curtea de Conturi, a modului de ducere la
ndeplinire a msurilor dispuse prin decizie, n cazul aciunilor de audit de
conformitate i audit financiar, sau a recomandrilor transmise prin scrisoare, n
cazul aciunilor de audit al performanei.
La solicitarea auditorilor publici externi, persoanele fizice sau juridice deintoare
de acte ori documente sunt obligate s le pun la dispoziia acestora, conform prevederilor
art. 5 alin. (3) din lege.
Utilizatorii informaiilor din rapoartele de control
Principalii utilizatori ai informaiilor din rapoartele de control sunt:
Parlamentul,
autoritile publice deliberative ale unitilor administrativ-teritoriale,
entitile supuse verificrii, personalul angajat al acesteia,
creditorii, furnizorii, clienii, alte instituii sau autoriti ale statului,
investitorii actuali i poteniali;
publicul larg, care este informat prin intermediul mass mediei i a website
ului Curii de Conturi referitor la constatrile, concluziile i recomandrile Curii
de Conturi.
2.2 Obiectivele specifice supuse verificrii
Obiectivele specifice ale unei aciuni de control/audit n domeniul achiziiilor publice
depind de mandatul legal al Curii de Conturi, de reglementrile legale i de obiectivul general
al controlului n acest domeniu.
Activitatea de control/audit se desfoar conform programului anual de activitate
aprobat de plenul Curii de Conturi i a tematicilor specifice elaborate de ctre structurile de
specialitate, n conformitate cu atribuiile i competenele stabilite instituiei prin lege.
Prin verificrile sale la entitile i persoanele prevzute mai sus, la punctul 2.1, Curtea
de Conturi urmrete n principal, verificarea urmtoarele obiective care au legtur cu
domeniul achiziiilor publice, menionate la art. 29 din lege:
a. evaluarea sistemelor de management i control;
b. calitatea gestiunii economico-financiare;
c. utilizarea fondurilor alocate de la buget sau din alte fonduri speciale, conform
destinaiei stabilite;
d. economicitatea, eficacitatea i eficiena utilizrii fondurilor publice.
n cazul obiectivului general al controlului respectarea principiilor de legalitate i
al bunei gestiuni financiare n utilizarea fondurilor publice alocate finanrii achiziiilor
publice, tematica de control ntocmit la nivelul structurii de specialitate din cadrul Curii
de Conturi, poate s cuprind urmtoarele obiective specifice:
a) evaluarea sistemului de management i control intern (inclusiv audit intern) la
entitatea verificat, a modului de implementare a acestuia astfel nct s previn, s
detecteze i s corecteze posibilele abateri de la legalitate cu privire la angajarea,
lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor cu achiziiile finanate din fonduri publice
16
(ntregul proces al achiziiei publice) i determinarea legturii de cauzalitate ntre rezultatele
acestei evaluri i deficienele constatate de ctre Curtea de Conturi cu privire la achiziiile
publice;
b) modul de efectuare a inventarierii i a evalurii tuturor elementelor
patrimoniale (toate bunurile aparinnd domeniului public i privat al statului i al
unitilor administrativ-teritoriale, aflate n administrarea entitii verificate), nregistrarea
n evidena contabil a rezultatelor obinute n urma acestor operaiuni, precum i
nregistrarea n evidenele cadastrale i de publicitate imobiliar; asigurarea integritii
bunurilor patrimoniale (obiectiv specific a crui verificare este obligatorie conform pct. 82
lit. a (ii) din Regulamentul privind organizarea i desfurarea activitilor specifice Curii
de Conturi, precum i valorificarea actelor rezultate din aceste activiti);
c) fundamentarea cheltuielilor cu achiziiile publice i sectoriale nscrise n
proiectul de buget propriu, precum i autorizarea, legalitatea i necesitatea modificrilor
aduse prevederilor iniiale ale bugetelor publice referitor la achiziiile publice;
etapa de planificare/pregtire a procedurii de achiziie public, inclusiv
consultarea pieei:
i. identificarea necesitilor i elaborarea referatelor de necesitate, inclusiv a
documentelor-suport, precum i a strategiei de contractare pentru procedura
respectiv (aceasta din urm cuprinde i justificrile privind determinarea
valorii estimate a bunurilor, lucrrilor i serviciilor ce urmeaz a fi
achiziionate);
ii. alegerea procedurii de atribuire a contractului de achiziie public;
iii. elaborarea strategiei anuale de achiziie public, inclusiv a programului anual
de achiziii publice, innd cont de principiul bunei gestiuni financiare
(respectarea principiilor de economicitate i eficien) i includerea n acestea
doar a acelor bunuri, lucrri, servicii sau obiective de investiii care sunt
necesare i au legtur cu obiectul de activitate al entitii;
iv. ntocmirea programului anual al achiziiilor publice n structura legal
aprobat;
v. elaborarea i fundamentarea proiectului de buget propriu;
vi. legalitatea, necesitatea i oportunitatea modificrilor aduse prevederilor
iniiale ale bugetelor;
vii. efectuarea virrilor de credite bugetare pe subdiviziunile clasificaiei
bugetare;
d) modul n care angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor
efectuate cu achiziiile publice respect principiile de legalitate, regularitate, economicitate,
eficien i eficacitate n utilizarea fondurilor publice;
d1) legalitatea angajrii cheltuielilor din fonduri publice:
continuarea etapei de planificare/pregtire a procedurii de achiziie public,
inclusiv consultarea pieei:
i. identificarea i evaluarea potenialelor riscuri implicate n derularea
procedurii de achiziie public, generate de constrngeri de timp i/sau de
natur tehnic;
ii. obinerea aprobrilor necesare pentru declanarea procedurii de achiziie
public (existena bugetului de venituri i cheltuieli i a programului de
investiii legal aprobate);
iii. publicarea anunului de intenie;

17
iv. ntocmirea documentaiei de atribuire: fia de date a achiziiei publice;
caietul de sarcini sau, dup caz, documentaia descriptiv i identificarea
includerii n acestea a unor condiii abuzive sau restrictive care s conduc
la limitarea numrului de ofertani; formularele necesare prezentrii ofertei;
formularul de contract ce se ncheie;
v. numirea comisiei de evaluare a ofertelor;
etapa de organizare a procedurii i atribuirea contractului/acordului-cadru:
i. publicarea anunului de participare, care va face cunoscut i procedura de
achiziie public pe care autoritatea contractant intenioneaz s o
utilizeze;
ii. depunerea garaniei de participare a ofertanilor;
iii. evaluarea ofertelor;
iv. ntocmirea procesului-verbal al edinei de deschidere a ofertelor;
v. stabilirea rezultatului aplicrii procedurii de achiziie public i ntocmirea
raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziie public;
vi. comunicarea rezultatului evalurii ofertelor tuturor ofertanilor, n
conformitate cu prevederile documentaiei de atribuire;
vii. ncheierea contractului de achiziie public, dup parcurgerea procedurii
aferente contestaiilor, cu includerea clauzelor obligatorii aa cum au fost
prevzute n documentaia de atribuire, precum i n concordan cu
propunerea tehnic i financiar a ofertei declarate ctigtoare i cu
prevederile caietului de sarcini;
viii. returnarea garaniilor de participare celorlali ofertani;
ix. ntocmirea i prezentarea la viza de control financiar preventiv propriu a
proiectului de angajament legal;
x. publicarea anunului de atribuire a contractului de achiziie public;
etapa postatribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea i
monitorizarea implementarii contractului/ acordului-cadru:
d2) legalitatea lichidrii cheltuielilor din fonduri publice:
i. obinerea tuturor documentelor justificative pentru efectuarea plilor;
ii. constituirea i nregistrarea garaniilor de bun execuie;
iii. analiza negocierilor n ceea ce privete: extinderea termenului prevzut n
contract; modificarea specificaiilor tehnico - economice dup atribuirea
contractului; acceptarea creterilor de pre, dac a fost cazul;
iv. respectarea clauzelor stabilite prin contractul de achiziie public
referitoare la cantitatea i calitatea bunurilor livrate/lucrrilor
executate/serviciilor prestate sau la termenele stabilite;
v. identificarea situaiilor de acceptare la plat a unor bunuri nelivrate, lucrri
nefinalizate sau a unor servicii neprestate, cu excepia avansurilor
prevzute n contractele de achiziie public i n limita prevederilor
legale;
vi. existena documentelor care atest recepia bunurilor livrate/lucrrilor
executate sau confirmarea prestrii serviciilor prevzute n contractul de
achiziie public i evidenierea intrrii acestora n patrimoniu;
vii. efectuarea recepiei lucrrilor executate n funcie de stadiul acestora;

18
d3) legalitatea ordonanrii la plat a cheltuielilor din fonduri publice:
viii. prezentarea la viza de control financiar preventiv propriu a ordonanrii la
plat, inclusiv a documentelor justificative;
d4) legalitatea plilor efectuate din fonduri publice:
ix. efectuarea plilor n conformitate cu graficul de pli i armonizarea
acestui grafic cu graficul de derulare a contractului;
x. modul de justificare pn la sfritul anului a avansurilor acordate
furnizorilor prin bunuri primite/lucrri executate/servicii prestate;
xi. ndeplinirea de ctre furnizor a obligaiilor contractuale n perioada de
garanie;
xii. organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziii publice
i a programului de lucrri de investiii publice;
xiii. verificarea realitii executrii lucrrilor decontate;
xiv. emiterea documentelor constatatoare care conin informaii referitoare la
ndeplinirea sau, dup caz, nendeplinirea obligaiilor contractuale de ctre
contractant/contractant asociat;
xv. ntocmirea dosarului achiziiei publice.
Conform prevederilor din Regulamentul privind organizarea i desfurarea
activitilor specifice Curii de Conturi, precum i valorificarea actelor rezultate din aceste
activiti, n tematicile de control se includ numai acele obiective care au legtur cu
obiectivul general al aciunii de control programate, avndu-se n vedere i urmtoarele
elemente:
a) specificul entitii;
b) prevederile legale specifice domeniului verificat;
c) aspectele nscrise n sesizrile (petiiile) primite de structurile de specialitate ale
Curii de Conturi, care intr n competena acestora de verificare conform
prevederilor legii;
d) aspectele referitoare la entitate aprute n mass-media;
e) constatrile consemnate n actele ncheiate n urma verificrilor efectuate
anterior la respectiva entitate etc.
Pe parcursul desfurrii aciunii de control, obiectivele specifice din tematicile de
control se pot completa, dup caz, cu alte obiective:
a) stabilite de ctre conducerea structurii de specialitate, ulterior elaborrii
tematicii de control;
b) propuse de echipa de control, urmare a unor aspecte rezultate pe parcursul
aciunii de verificare etc.
i n cazul aciunilor de audit financiar se supun verificrii obiectivele specifice mai
sus prezentate, conform prevederilor punctului 259 din Regulamentul privind organizarea i
desfurarea activitilor specifice Curii de Conturi, precum i de valorificare a actelor
rezultate din aceste activiti.
La stabilirea obiectivelor specifice care se includ n tematicile de control i n notele
de instruire, ce se ntocmesc nainte de nceperea aciunilor de verificare cuprinse n
Programul anual de activitate, conducerile structurilor de specialitate ale Curii de Conturi
vor ine cont i de informaiile relevante postate pe portalul intern al Curii de Conturi
Salvator, n Seciunea Monitorizarea domeniului achiziiilor publice. n cazul n care
activitatea de monitorizare a semnalat abateri grave de la reglementrile legale n domeniul
19
achiziiilor publice la entiti publice necuprinse n Programul anual de activitate a Curii de
Conturi, a cror verificare se impune a se efectua n regim de urgen, se va analiza
necesitatea introducerii acestor entiti n program pentru fi verificate de ctre Direcia de
control al achiziiilor publice, elaborare a metodologiei n acest domeniu i pregtire
profesional a personalului de specialitate, conform prevederilor din procedura de
monitorizare a domeniului achiziiilor publice aprobat prin Hotrrea Plenului Curii de
Conturi nr. 202/2016.
n condiiile n care o entitate aflat n competena de verificare a Curii de Conturi nu
a fost verificat o perioad mai mare de timp, cu prilejul aciunii de control/ audit curente se
asigur verificarea obiectivelor de la data ultimei verificri a Curii de Conturi, dar n cadrul
termenului legal de prescripie.

2.3 Reglementrile legale i criteriile de audit


Reglementrile legale reprezint elementul fundamental al controlului/auditului
deoarece structura i coninutul acestora furnizeaz criteriile de audit i de aceea acestea
formeaz baza pentru modul de realizare a acestei aciuni de verificare, n concordan cu
mandatul legal al Curii de Conturi. Reglementrile legale includ: legi, hotrri, decizii,
regulamente, norme, coduri, termeni contractuali convenii, principii generale de bun
gestiune financiar n sectorul public, .a. Cele mai multe reglementri i au originea n
decizii ale legislativului, dar pot fi emise i la nivelul administraiei publice centrale sau locale
(legislaia secundar i teriar).
Tematicile de control elaborate la nivelul structurilor de specialitate ale Curii de
Conturi conin pe lng obiectivele specifice ale controlului i reglementrile legale aplicabile
domeniului de activitate ce urmeaz s se verifice.
Reglementrile legale aplicabile domeniului de activitate sunt menionate i n Nota de
instruire ntocmit nainte de nceperea aciunii de control/audit.
O evaluare a conformitii cu reglementrile legale efectuat n sectorul public
presupune dobndirea de ctre auditorii publici externi a unor temeinice cunotine cu privire
la actele normative care reglementeaz domeniul controlat/ auditat. Acest lucru este deosebit
de important deoarece reglementrile legale vor constitui pentru auditorii publici externi sursa
pentru obinerea principalelor criterii de audit corespunztoare (prevederile legale nclcate)
pe baza crora vor evalua probele de audit obinute i vor identifica i prezenta n raportul de
control/audit constatrile i concluziile.
Procesul de identificare a reglementrilor legale aplicabile domeniului de activitate i
a criteriilor de audit corespunztoare se continu de ctre auditorii publici externi n etapele
de planificare i de execuie a controlului/auditului.
Exemple de surse ce pot fi utilizate n obinerea nelegerii entitii controlate/ auditate
i n identificarea criteriilor de audit corespunztoare sunt urmtoarele:
a) legile i celelalte acte normative, legislaia secundar, ordinele autoritilor de
reglementare:
Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile
ulterioare,
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i
completrile ulterioare,
Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern i controlul
financiar preventiv, republicat, cu modificrile ulterioare,
Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice,
Legea nr.99/2016 privind achiziiile sectoriale,

20
Legea nr. 101/2016 privind remediile i cile de atac n materie de atribuire a
contractelor de achiziie public, a contractelor sectoriale i a contractelor de
concesiune de lucrri i concesiune de servicii, precum i pentru organizarea
i funcionarea Consiliului Naional pentru Soluionarea Contestaiilor,
Hotrrea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziie
public/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice,
Hotrrea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziie
public/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziiile sectoriale,
Acte normative de nivel teriar (aprobate prin ordine ale conductorilor
entitilor publice care au asemenea competene, de ex. minitrii, preedintele
Ageniei Naionale pentru Achiziii Publice) emise n aplicarea actelor
normative de nivel primar i secundar de mai sus.
b) codurile diferitelor profesii sau coduri de conduit,
c) conveniile, acordurile cadru, contractele de achiziie public,
d) contractele/ acordurile de mprumut,
e) standardele profesionale general acceptate pentru un domeniu specific,
f) raportul anual de activitate al entitii,
g) rapoartele de specialitate publicate, articolele din ziare sau reviste, alte surse
media,
h) informaiile obinute din aciunile de control/audit precedente,
i) procesele verbale ale edinelor organelor de conducere,
j) rapoartele de audit intern,
k) statisticile oficiale,
l) manualele sau ghidurile.
Criteriile de audit sunt termeni de referin utilizai pentru a evalua sau msura n mod
consecvent i rezonabil un obiectiv specific. Auditorii publici externi identific criteriile de
audit din cadrul reglementrilor legale relevante.
2.3.1 Domeniile de aplicare ale legii privind achiziiile publice i cazurile de
exceptare de la aplicarea acesteia:

Domeniile de aplicare a legii privind achiziiile publice sunt prezentate n tabelul de


mai jos:
Legea
nr.98/2016
Nr.
Domeniu de aplicare al legii privind achiziiile publice privind
crt. achiziiile
publice
1 Contractele de achiziie public, acordurile-cadru, concursurile de soluii, a art.5 i
cror valoare estimat, fr TVA: art. 7 alin.
a) este egal sau mai mare dect urmtoarele praguri valorice: (1) i alin.
i. 23.227.215 lei, pentru contractele de achiziie public/acordurile-cadru de (2)
lucrri;
ii. 600.129 lei, pentru contractele de achiziie public/acordurile-cadru de
produse i de servicii;
iii. 3.334.050 lei, pentru contractele de achiziie public/acordurile-cadru de
servicii care au ca obiect servicii sociale i alte servicii specifice,
prevzute n anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016.
21
Legea
nr.98/2016
Nr.
Domeniu de aplicare al legii privind achiziiile publice privind
crt. achiziiile
publice
b) este mai mic dect pragurile corespunztoare prevzute mai sus i mai
mare dect pragul minim de 132.519 lei pentru produse i servicii,
respectiv 441.730 lei pentru lucrri - prin aplicarea unei proceduri
simplificate, cu respectarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) din lege.
2 Contractele de lucrri atribuite de ctre o entitate juridic fr calitate de art.6
autoritate contractant, n cazul n care se ndeplinesc n mod cumulativ alin.(1)
urmtoarele condiii:
a) contractul este finanat/subvenionat n mod direct, n proporie de mai mult de
50% din valoarea acestuia, de ctre o autoritate contractant;
b) valoarea estimat, fr TVA, a contractului este egal sau mai mare de
23.227.215 lei,
c) contractul include una dintre urmtoarele activiti:
lucrri de geniu civil;
lucrri de construcie pentru spitale, faciliti destinate activitilor
sportive, recreative i de agrement, cldiri ale instituiilor de nvmnt
preuniversitar i universitar i cldiri de uz dministrativ.
3 Contractele de servicii atribuite de ctre o entitate juridic fr calitate de art.6
autoritate contractant n cazul n care se ndeplinesc n mod cumulativ alin.(3)
urmtoarele condiii:
a) contractul este finanat/subvenionat n mod direct, n proporie de mai mult de
50% din valoarea acestuia, de ctre o autoritate contractant;
b) valoarea estimat, fr TVA, a contractului este egal sau mai mare de
600.129 lei
c) contractul este n legtur cu un contract de lucrri care face obiectul
urmtoarelor activiti:
lucrri de geniu civil;
lucrri de construcie pentru spitale, faciliti destinate activitilor sportive,
recreative i de agrement, cldiri ale instituiilor de nvmnt
preuniversitar i universitar i cldiri de uz administrativ.
4 Contractele care au ca obiect prestarea de servicii de cercetare i dezvoltare art. 36
care fac obiectul codurilor CPV cuprinse ntre 73000000-2 i 73120000-9,
73300000-5, 73420000-2 sau 73430000-5, doar dac sunt ndeplinite n mod
cumulativ urmtoarele condiii:
a) rezultatele sunt destinate, n mod exclusiv, autoritii contractante, pentru uz
propriu n exercitarea propriei activiti; i
b) serviciul prestat este remunerat n totalitate de ctre autoritatea contractant.
5 Contractele de achiziie public/acordurile-cadru atribuite i concursurile de art. 37
soluii organizate n domeniile aprrii i securitii naionale, cu excepia alin. (1)
celor pentru care se aplic dispoziiile Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziii publice n domeniile
aprrii i securitii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
195/2012, i a celor pentru care nu se aplic dispoziiile acestui act normativ,
potrivit art. 21, 22 sau art. 56 din acesta.
6 Contractele atribuite n cadrul unui sistem dinamic de achiziii care este art.41
administrat de ctre o unitate de achiziii centralizate. alin.(2) lit.a)

7 Contractele subsecvente ncheiate prin reluarea competiiei n executarea art. 41


unui acord-cadru ncheiat de ctre o unitate de achiziii centralizate. alin.(2) lit.b)

22
Legea
nr.98/2016
Nr.
Domeniu de aplicare al legii privind achiziiile publice privind
crt. achiziiile
publice
8 Stabilirea operatorilor economici parte a acordului-cadru, care ndeplinesc o art. 41
anumit activitate n executarea unui acord-cadru ncheiat de ctre o unitate de alin.(2)
achiziii centralizate atunci cnd acordul-cadru se execut n unul dintre lit.c)
urmtoarele moduri:
a) fr reluarea competiiei, n conformitate cu termenii i condiiile prevzute
art.118
n cuprinsul su, n cazul n care acordul-cadru stabilete toi termenii i alin.(1)
condiiile care reglementeaz execuia lucrrilor, prestarea serviciilor i lit.a i alin.
furnizarea produselor care constituie obiectul su, precum i condiiile (2)
obiective n funcie de care se stabilete care dintre operatorii economici parte
la acordul-cadru va executa lucrrile, va presta serviciile sau va furniza
produsele (autoritatea contractant trebuie s precizeze expres n documentaia
de atribuire elaborat n cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru
criteriile obiective n funcie de care se stabilete care dintre operatorii
economici parte la acordul-cadru va executa lucrrile, va presta serviciile sau
va furniza produsele care constituie obiectul su);
b) parial fr reluarea competiiei ntre operatorii economici, n
art.118
conformitate cu lit. a), numai dac aceast posibilitate a fost prevzut n
alin.(1) lit.
documentaia de atribuire elaborat n cadrul procedurii de atribuire a c) i alin.
acordului-cadru (n cazul n care acordul-cadru stabilete toi termenii i (3)
condiiile care reglementeaz execuia lucrrilor, prestarea serviciilor i
furnizarea produselor care constituie obiectul su) i parial cu reluarea
competiiei ntre operatorii economici care sunt parte la acordul-cadru (n
cazul n care acordul-cadru nu stabilete toi termenii i condiiile care
reglementeaz execuia lucrrilor, prestarea serviciilor i furnizarea produselor
care constituie obiectul su). n aceast situaie autoritatea contractant
precizeaz expres n documentaia de atribuire elaborat n cadrul procedurii
de atribuire a acordului-cadru criteriile obiective n funcie de care se stabilete
dac anumite lucrri, produse sau servicii care fac obiectul acordului-cadru se
achiziioneaz cu reluarea competiiei sau direct, fr reluarea competiiei, n
conformitate cu termenii i condiiile prevzute n acordul-cadru, precum i
termenii i condiiile prevzute n acordul-cadru pentru care se poate relua
competiia. art.118
Dispoziiile de la lit. a) i b) se aplic n mod corespunztor oricrui lot dintr- alin.(4)
un acord-cadru pentru care au fost stabilii toi termenii i condiiile care
reglementeaz execuia lucrrilor, prestarea serviciilor i furnizarea produselor
care constituie obiectul lotului respectiv, indiferent dac au fost sau nu stabilii
toi termenii i condiiile care reglementeaz execuia lucrrilor, prestarea
serviciilor i furnizarea produselor care constituie obiectul celorlalte loturi.
9 n cazul n care mai multe autoriti contractante din Romnia i alte state Art. 48
membre au nfiinat o entitate comun, inclusiv o grupare european de alin. (1) i
cooperare teritorial n temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.082/2006 al (2)
Parlamentului European i al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare
european de cooperare teritorial (GECT) sau o alt entitate n temeiul
dreptului Uniunii Europene, iar autoritile contractante participante au
convenit, prin decizie a organismului competent al entitii comune, asupra
aplicrii dispoziiilor de drept naional n materie de achiziii publice ale
Romniei n calitate de:
a) stat membru n care entitatea comun i are sediul;
b) stat membru n care entitatea comun i desfoar activitile.
Acordul prevzut anterior poate produce efecte pe o perioad nedeterminat,
atunci cnd este ncorporat n actul constitutiv al entitii comune, sau poate fi
limitat la o perioad determinat, anumite tipuri de contracte ori una sau mai multe
atribuiri de contracte individuale.

23
Cazurile de exceptare de la aplicarea legii privind achiziiile publice n
ceea ce privete alegerea procedurii de atribuire sunt prezentate n tabelul
de mai jos:

Legea
nr.98/2016
Nr.
Cazurile de exceptare de la aplicarea legii privind achiziiile publice privind
crt. achiziiile
publice
I. n cazul contractelor din sectoarele de ap, energie, transporturi i servicii potale:
1. Cele care au obligaia de a aplica prevederile Legii nr. 99/2016 privind art. 26
achiziiile sectoriale. alin. (1) lit. a)
2. Cele care sunt excluse de la aplicarea dispoziiilor Legii nr. 99/2016 privind art. 26
achiziiile sectoriale. alin. (1) lit. b)
3. Cele care furnizeaz servicii potale, n sensul dispoziiilor Legii nr. 99/2016 art. 26
privind achiziiile sectoriale, n scopul desfurrii activitilor privind: alin (2) lit. a),
a) servicii cu valoare adugat n legtur cu pota electronic, furnizate b), c), d)
integral prin mijloace electronice, inclusiv transmiterea securizat prin
mijloace electronice a documentelor codificate, servicii de gestiune a
adreselor i transmiterea de mesaje de pot electronic nregistrat;
b) servicii financiare care fac obiectul codurilor CPV cuprinse ntre
66100000-1 i 66720000-3, care includ, n principal, mandate potale i
transferuri pe baz de conturi curente potale;
c) servicii filatelice;
d) servicii de logistic, constnd n servicii care combin livrarea fizic i/sau
depozitarea cu alte funcii dect cele potale.
II. n cazul contractelor specifice n domeniul comunicaiilor electronice:
1. Cele care au ca scop principal s permit autoritilor contractante: art. 27 alin.
a) s furnizeze sau s exploateze reele publice de comunicaii electronice4; (1)
b) s furnizeze ctre public unul sau mai multe servicii de comunicaii
electronice5.
III. n cazul contractelor de achiziie public/acorduri-cadru atribuite i concursuri de soluii
organizate conform unor norme internaionale:
1. Cele pe care autoritatea contractant este obligat s le atribuie sau s le art. 28
organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevzute alin. (1)
n lege, stabilite printr-un instrument juridic care creeaz obligaii de drept
internaional public, ncheiat n conformitate cu Tratatele, ntre Romnia i una
ori mai multe ri tere sau subdiviziuni ale acestora, organizaii internaionale,
care vizeaz lucrri, produse ori servicii destinate implementrii sau
exploatrii n comun a unui proiect de ctre semnatari.
2. Cele care sunt atribuite sau organizate de autoritatea contractant n art. 28
conformitate cu regulile n materie de achiziii stabilite de o organizaie alin. (4)
internaional ori de o instituie financiar internaional, n cazul n care

4
Prin noiunea reea public de comunicaii electronice se nelege o reea de comunicaii electronice care este utilizat
n ntregime sau n principal, pentru furnizarea de servicii de comunicaii electronice destinate publicului, potrivit art. 4
alin. (1) pct. 10 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaiile electronice, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 140/2012, cu modificrile i completrile ulterioare.
5 Prin noiunea serviciu de comunicaii electronice se nelege un serviciu, furnizat de regul contra cost, care const n
ntregime sau n principal, n transmiterea semnalelor prin reelele de comunicaii electronice, incluznd serviciile de
telecomunicaii i pe cele prin reele utilizate pentru transmiterea serviciilor de programe audiovizuale, dar fr a include
serviciile prin care se furnizeaz coninutul informaiei transmise prin intermediul reelelor ori serviciilor de comunicaii
electronice sau se exercit controlul editorial asupra unui coninut; de asemenea nu se includ serviciile societii
informaionale, definite la art.1 pct. 1 din Legea nr. 365/2002 privind comerul electronic, republicat, care nu constau, n
ntregime sau n principal, n transmiterea semnalelor prin reelele de comunicaii electronice, potrivit art. 4 alin. (1) pct. 9
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaiile electronice, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 140/2012, cu modificrile i completrile ulterioare.

24
contractele de achiziie public/acordurile-cadru sau concursurile de soluii n
cauz sunt finanate integral de organizaia ori instituia respectiv.
3. Cele cofinanate n cea mai mare parte de o organizaie internaional sau art. 28
de o instituie financiar internaional, iar prile convin asupra altor alin. (5)
proceduri de atribuire aplicabile dect cele prevzute n Lege.
4. Cele care implic aspecte de aprare sau securitate i care sunt atribuite ori art. 28
se organizeaz conform unor norme internaionale. alin. (6)
IV. n cazul contractelor de servicii:
1. Cele care au ca obiect cumprarea sau nchirierea, prin orice mijloace art. 29
financiare, de terenuri, cldiri existente, alte bunuri imobile ori a alin. (1) lit. a)
drepturilor asupra acestora.
2. Cele care au ca obiect cumprarea, dezvoltarea, producia sau coproducia art. 29
de materiale pentru programe destinate serviciilor media audiovizuale, alin. (1) lit. b)
atribuite de furnizori de servicii media, ori contractele pentru spaiu de
emisie sau furnizarea de programe care sunt atribuite furnizorilor de servicii
media.
3. Cele care au ca obiect servicii de arbitraj, mediere i alte forme de art. 29
soluionare alternativ a disputelor. alin. (1) lit. c)
4. Cele care au ca obiect serviciile juridice de asisten i reprezentarea unui art. 29
client de ctre un avocat, n sensul prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru alin. (1) lit. d)
organizarea i exercitarea profesiei de avocat, republicat, cu modificrile alin. (3) lit. a)
ulterioare, n cadrul:
unei proceduri de arbitraj sau de mediere
altei forme de soluionare alternativ a disputelor,
desfurate n faa:
unei instane sau altui organism naional de arbitraj ori de mediere sau de
soluionare alternativ a disputelor n alt form din Romnia
unei instane sau altui organism naional de arbitraj ori de mediere sau de
soluionare alternativ a disputelor n alt form din alt stat
unei instane internaionale de arbitraj ori de mediere sau de soluionare
alternativ a disputelor n alt form.
5. Cele care au ca obiect serviciile juridice de asisten i reprezentarea unui art. 29
client de ctre un avocat, n sensul prevederilor Legii nr. 51/1995, alin. (1) lit. d)
republicat, cu modificrile ulterioare, n cadrul unor proceduri judiciare n alin. (3) lit. b)
faa:
instanelor de judecat sau a autoritilor publice naionale din Romnia;
instanelor de judecat sau a autoritilor publice din alt stat;
instanelor de judecat ori a instituiilor internaionale.
6. Cele care au ca obiect serviciile juridice de asisten i consultan juridic art. 29
acordat de un avocat, anticipat sau n vederea pregtirii oricreia dintre alin. (1) lit. d)
procedurile prevzute la art. 29 alin (3) lit. a) i b) din Legea nr.98/2016, ori alin. (3) lit. c)
n cazul n care exist indicii concrete i o probabilitate ridicat ca spea n
legtur cu care sunt acordate asistena i consultana juridic s fac obiectul
unor astfel de proceduri.
7. Cele care au ca obiect servicii de certificare i autentificare a documentelor art. 29
care sunt prestate de notari publici potrivit dispoziiilor legale. alin. (1) lit. d)
alin. (3) lit. d)
8. Cele care au ca obiect servicii juridice furnizate de fiduciari sau art. 29
administratori-sechestru ori alte servicii juridice furnizate de entiti alin. (1) lit.
desemnate de o instan judectoreasc naional sau care sunt desemnai d), alin. (3)
potrivit dispoziiilor legale s ndeplineasc sarcini specifice sub lit. e)
supravegherea i controlul instanelor judectoreti.
9. Cele care au ca obiect servicii prestate de executorii judectoreti. art. 29
alin. (1) lit. d)
alin. (3) lit. f)
10. Cele care au ca obiect servicii financiare n legtur cu emisiunea, art. 29
vnzarea, cumprarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor alin. (1) lit. e)
instrumente financiare, n sensul art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr.
575/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 26 iunie 2013
25
privind cerinele prudeniale pentru instituiile de credit i societile de
investiii i de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, servicii ale
bncilor centrale i operaiuni efectuate cu Fondul European de
Stabilitate Financiar i cu Mecanismul European de Stabilitate.
11. Cele care au ca obiect mprumuturi, indiferent dac sunt sau nu n legtur art. 29
cu emisiunea, vnzarea, cumprarea ori transferul valorilor mobiliare sau al alin. (1) lit. f)
altor instrumente financiare.
12. Cele care au ca obiect contracte de munc. art. 29
alin. (1) lit. g)
13. Cele care au ca obiect servicii de aprare civil, protecie civil i art. 29
prevenirea pericolelor, prestate de persoane fr scop patrimonial, care fac alin. (1) lit. h)
obiectul codurilor CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4,
75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 i 85143000-3, cu
excepia serviciilor de ambulan pentru transportul pacienilor.
14. Cele care au ca obiect servicii de transport public de cltori feroviar sau art. 29
cu metroul. alin. (1) lit. i)
V. n cazul contractelor de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv:
1. De ctre o autoritate contractant unei alte autoriti contractante/ entiti art. 30
contractante definite de Legea nr. 99/2016 sau unei asocieri de autoriti
contractante/entiti contractante, n baza unui drept exclusiv de care acestea
beneficiaz pentru prestarea serviciilor respective n temeiul unor acte cu
putere de lege sau acte administrative cu caracter normativ, n msura n
care acestea sunt compatibile cu prevederile Tratatului de Funcionare al
Uniunii Europene.
VI. n cazul contractelor de achiziii publice/acorduri-cadru ncheiate ntre entiti din sectorul
public:
1. Cele atribuite de o autoritate contractant unei persoane juridice de drept art. 31
privat sau de drept public n cazul n care sunt ndeplinite cumulativ alin. (1)
urmtoarele condiii:
a) autoritatea contractant exercit asupra persoanei juridice n cauz un
control similar6 celui pe care l exercit asupra propriilor departamente sau
servicii;
b) mai mult de 80%7 din activitile persoanei juridice controlate sunt
efectuate n vederea ndeplinirii sarcinilor care i sunt ncredinate de ctre
autoritatea contractant care o controleaz sau de ctre alte persoane
juridice controlate de respectiva autoritate contractant;
c) nu exist participare privat direct la capitalul persoanei juridice
controlate, cu excepia formelor de participare a capitalului privat care nu
ofer controlul sau dreptul de veto, dar a cror existen este necesar
potrivit dispoziiilor legale, n conformitate cu Tratatele, i care nu exercit
o influen determinant asupra persoanei juridice controlate.
2. Cele atribuite de o autoritate contractant unei persoane juridice de drept art. 31
privat sau de drept public, inclusiv atunci cnd o persoan juridic controlat alin. (3)
care are calitatea de autoritate contractant atribuie un contract autoritii
contractante care o controleaz sau unei alte persoane juridice controlate de
aceeai autoritate contractant, cu condiia s nu existe participare privat
direct la capitalul persoanei juridice creia i se atribuie contractul, cu
excepia formelor de participare a capitalului privat care nu ofer controlul sau

6 Se consider c o autoritate contractant exercit asupra unei persoane juridice un control similar celui pe care l exercit
asupra propriilor departamente sau servicii atunci cnd exercit o influen determinant att asupra obiectivelor strategice,
ct i asupra deciziilor importante ale persoanei juridice controlate; un astfel de control poate fi exercitat i de o alt persoan
juridic, ea nsi controlat n acelai mod de ctre autoritatea contractant (Legea nr. 98/2016, art.31 alin. (2)).
7 Procentele prevzute la art. 31 alin. (1) lit. b), alin. (4) lit. b) i la alin. (6) lit. c) din Legea nr. 98/2016 se stabilesc pe baza
cifrei medii de afaceri totale sau a unui indicator alternativ corespunztor bazat pe activitatea desfurat, cum ar fi costurile
suportate de persoana juridic sau de autoritatea contractant, dup caz, n legtur cu servicii, produse i lucrri din ultimii 3
ani anteriori atribuirii contractului. n cazul n care, din cauza datei la care persoana juridic sau autoritatea contractant, dup
caz, a fost nfiinat ori i-a nceput activitatea sau ca urmare a reorganizrii activitilor sale, cifra de afaceri ori un alt
indicator alternativ corespunztor bazat pe activitatea desfurat, cum ar fi costurile, nu este disponibil pentru ultimii 3 ani
sau nu mai este relevant, procentele pot fi stabilite prin utilizarea unor metode estimative, n special prin utilizarea
previziunilor de afaceri. (Legea nr. 98/2016, art.31 alin. (7) i alin. (8))

26
dreptul de veto, dar a cror existen este necesar potrivit dispoziiilor legale,
n conformitate cu Tratatele, i care nu exercit o influen determinant asupra
persoanei juridice controlate, n cazul n care sunt ndeplinite cumulativ
urmtoarele condiii:
a) autoritatea contractant exercit asupra persoanei juridice n cauz un
control similar celui pe care l exercit asupra propriilor departamente sau
servicii;
b) mai mult de 80% din activitile persoanei juridice controlate sunt efectuate
n vederea ndeplinirii sarcinilor care i sunt ncredinate de ctre autoritatea
contractant care o controleaz sau de ctre alte persoane juridice controlate
de respectiva autoritate contractant;
c) nu exist participare privat direct la capitalul persoanei juridice
controlate, cu excepia formelor de participare a capitalului privat care nu
ofer controlul sau dreptul de veto, dar a cror existen este necesar
potrivit dispoziiilor legale, i care nu exercit o influen determinant
asupra persoanei juridice controlate.
3. Cele atribuite unei persoane juridice de drept privat sau de drept public de art. 31
ctre o autoritate contractant care nu exercit asupra acelei persoane alin. (4)
juridice un control, n cazul n care sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele
condiii:
a) autoritatea contractant exercit n comun8 cu alte autoriti contractante
asupra persoanei juridice n cauz un control similar celui pe care l exercit
asupra propriilor departamente sau servicii;
b) mai mult de 80%7 din activitile respectivei persoane juridice sunt
efectuate n vederea ndeplinirii sarcinilor care i sunt ncredinate de ctre
autoritile contractante care o controleaz sau de ctre alte persoane
juridice controlate de aceleai autoriti contractante;
c) nu exist participare privat direct la capitalul persoanei juridice
controlate, cu excepia formelor de participare a capitalului privat care nu
ofer controlul sau dreptul de veto, dar a cror existen este necesar
potrivit dispoziiilor legale, i care nu exercit o influen determinant
asupra persoanei juridice controlate.
4. Cele ncheiate exclusiv ntre dou sau mai multe autoriti contractante n art. 31
cazul n care sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii: alin. (6)
a) contractul instituie sau pune n aplicare o cooperare ntre autoritile
contractante participante, cu scopul de a asigura c serviciile publice a
cror realizare trebuie s o asigure sunt prestate n vederea ndeplinirii
unor obiective comune;
b) punerea n aplicare a cooperrii are la baz exclusiv consideraii de interes
public;
c) autoritile contractante participante desfoar pe piaa liber mai puin de
20%7 din activitile vizate de cooperare.
VII Alte excepii:
1. n cazul actelor juridice, altele dect contractele de achiziie art. 32
public/acordurile-cadru, ncheiate de o persoan care are calitatea de autoritate alin. (1) i
contractant potrivit prezentei legi, cum ar fi acordarea de finanri (2)
rambursabile sau nerambursabile persoanelor fizice ori juridice n condiiile
legislaiei speciale ori constituirea mpreun cu persoane fizice ori juridice de
societi sau asocieri fr personalitate juridic, n conformitate cu dispoziiile
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificrile ulterioare.
n cazul n care, indiferent de denumirea sau forma utilizat, actele

8
Autoritile contractante exercit n comun controlul asupra unei persoane juridice dac sunt ndeplinite cumulativ
urmtoarele condiii:
a) organele de decizie ale persoanei juridice controlate sunt compuse din reprezentani ai tuturor autoritilor
contractante participante, aceeai persoan avnd dreptul de a reprezenta mai multe sau toate autoritile contractante
participante;
b) autoritile contractante sunt n msur s exercite n comun o influen determinant asupra obiectivelor strategice
i a deciziilor importante ale persoanei juridice controlate;
c) persoana juridic controlat nu urmrete interese contrare celor ale autoritilor contractante care o controleaz.
(Legea nr. 98/2016, art.31 alin. (5))
27
juridice ncheiate de persoane care au calitatea de autoritate contractant
potrivit prezentei legi reprezint contracte de achiziie public/acorduri-cadru,
se aplic dispoziiile legii privind achiziiile publice.
2. n cazul structurilor autoritilor contractante care funcioneaz pe art. 33
teritoriul altor state atunci cnd valoarea contractului este mai mic alin. (1)
dect pragurile valorice prevzute la art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind
achiziiile publice, respectiv:
a) 23.227.215 lei, pentru contractele de achiziie public/acordurile-cadru de
lucrri;
b) 600.129 lei, pentru contractele de achiziie public/acordurile-cadru de
produse i de servicii;
c) 3.334.050 lei, pentru contractele de achiziie public/acordurile-cadru de
servicii care au ca obiect servicii sociale i alte servicii specifice prevzute
n anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016.
3. n cazul structurilor autoritilor contractante care funcioneaz pe art. 33
teritoriul altor state care intr sub incidena prevederilor art. 33 alin. (1) din alin. (2)
Legea nr. 98/2016 i a cror valoare estimat este mai mare dect 132.519
lei, fr TVA, pentru produse sau servicii, respectiv 441.730 lei, fr TVA,
pentru lucrri, caz n care autoritatea contractant elaboreaz norme proprii
care s asigure aplicarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr.
98/2016: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaterea reciproc,
transparena, proporionalitatea i asumarea rspunderii.
IX. n cazul contractelor de achiziii publice/acorduri-cadru atribuite i concursurilor de soluii
organizate n domeniile aprrii i securitii naionale:
1. Cele pentru care se aplic dispoziiile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. art. 37
114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziii publice n domeniile alin. (1)
aprrii i securitii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
195/2012, i cele crora nu li se aplic dispoziiile acestui act normativ,
menionate la art. 21, art. 22 sau art. 56. Excepiile se refer la:
a) furnizarea de produse militare, inclusiv orice fel de piese de schimb,
componente i/sau subansambluri ale acestora;
b) furnizarea de produse sensibile, inclusiv orice fel de piese de schimb,
componente i/sau subansambluri ale acestora;
c) lucrri, produse i servicii legate n mod direct de produse militare, inclusiv
orice fel de piese de schimb, componente i/sau subansambluri ale acestora,
furnizarea de produse sensibile, inclusiv orice fel de piese de schimb,
componente i/sau subansambluri ale acestora, pentru oricare stadiu sau
pentru totalitatea stadiilor din ciclul de via al acestora;
d) lucrri i servicii special destinate unor scopuri militare sau lucrri i
servicii cu caracter sensibil.
e) domeniul specific al securitii nonmilitare9, care au caracteristici similare
cu cele ale achiziiilor din domeniul aprrii i care prezint un caracter la
fel de sensibil, n special n domeniile n care forele militare i cele
nonmilitare ndeplinesc aceleai misiuni i/sau n cazul n care obiectivul
achiziiilor este de a proteja securitatea Uniunii Europene i/sau a statului
romn n interiorul ori n afara granielor acestuia mpotriva unor
ameninri grave provenite de la entiti nonmilitare i/sau
neguvernamentale.
f) contractele reglementate (conform art. 21 din O.U.G nr. 114/2011):
i. de norme procedurale specifice n temeiul unui acord sau al unei
nelegeri internaionale, ncheiate ntre unul sau mai multe state
membre i una sau mai multe ri tere;
ii. de norme procedurale specifice n temeiul unui acord internaional
ncheiat sau al unei nelegeri internaionale ncheiate referitoare la
staionarea trupelor i privind angajamentele unui stat membru sau ale
unei ri tere;

9
Domeniul specific al securitii nonmilitare poate include, spre exemplu, protecia frontierelor, activiti de poliie i
misiuni de gestionare a crizelor, protecia infrastructurilor critice n sectoare de utilitate public, cum ar fi cel de transport sau
de energie
28
iii. de normele procedurale specifice ale unei organizaii internaionale care
efectueaz achiziii n propriile scopuri sau contractelor care trebuie
acordate n conformitate cu normele respective.
g) urmtoarele cazuri (conform art. 22 din O.U.G nr. 114/2011):
i. contractele pentru care aplicarea acestei ordonane de urgen ar obliga
statul romn s ofere informaii a cror divulgare este considerat ca
fiind contrar intereselor sale fundamentale de securitate;
ii. contractele destinate activitilor specifice serviciilor de informaii;
iii. contractele atribuite n cadrul unui program de cooperare bazat pe
cercetare i dezvoltare la care particip doar state membre i este
desfurat n comun de cel puin dou state membre i avnd drept
obiectiv elaborarea unui produs nou i, dac este cazul, a fazelor
ulterioare pentru ntreaga durat sau a anumitor pri ale ciclului de via
al acestui produs.
iv. contractele atribuite ntr-o ar ter, inclusiv n scopuri civile, pe durata
participrii forelor n afara teritoriului Uniunii Europene, n cazul n
care necesitile operaionale impun ncheierea acestor contracte cu
operatori economici situai n zona de operaiuni;
v. contractele care au ca obiect cumprarea sau nchirierea, prin orice
mijloace financiare, de terenuri, cldiri existente, alte bunuri imobile ori
a drepturilor asupra acestora;
vi. contractelor atribuite de un guvern unui alt guvern referitoare la:
furnizarea de produse militare sau produse sensibile; sau
lucrri i servicii n legtur direct cu astfel de produse; sau
lucrri i servicii special destinate unor scopuri militare sau lucrri i
servicii cu caracter sensibil;
vii. serviciile de arbitraj i de conciliere;
viii. serviciile financiare, cu excepia serviciilor de asigurri;
ix. contractele de munc;
x. serviciile de cercetare i de dezvoltare, altele dect cele ale cror
beneficii revin exclusiv autoritii contractante pentru uz propriu n
cadrul propriilor activiti, cu condiia ca serviciul prestat s fie integral
remunerat de ctre autoritatea contractant.
h) achiziionarea direct de produse, servicii sau lucrri, n msura n care
valoarea achiziiei, estimat nu depete echivalentul n lei a 75.000
euro pentru fiecare achiziie de produse, servicii sau lucrri. Achiziia se
realizeaz pe baz de document justificativ, care n acest caz se consider a
fi contract de achiziie public, iar autoritatea contractant are obligaia de a
asigura obinerea i pstrarea documentelor justificative care dovedesc
efectuarea oricrei achiziii publice. (conform art.56 din O.U.G nr.
114/2011).
2. Cele care nu sunt exceptate n temeiul art. 37 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, art. 37
n msura n care protecia intereselor eseniale de securitate ale statului nu alin. (2)
poate fi garantat doar prin msuri mai puin invazive, cum ar fi impunerea
unor cerine n vederea protejrii caracterului confidenial al informaiilor
pe care autoritatea contractant le pune la dispoziie n cadrul unei proceduri de
atribuire potrivit dispoziiilor Legii nr.98/2016.
3. Cele care nu sunt exceptate n temeiul art. 37 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, art. 37
n msura n care aplicarea prezentei legi ar obliga autoritatea contractant s alin. (3)
furnizeze informaii a cror divulgare este contrar intereselor eseniale
ale securitii naionale potrivit art. 346 alin. (1) lit. a) din Tratatul de
funcionare al Uniunii Europene (care prevede c: nici un stat membru nu are
obligaia de a furniza informaii a cror divulgare o consider contrar
intereselor eseniale ale siguranei sale).
4. Cele n legtur cu care este ndeplinit cel puin una dintre urmtoarele art. 37
condiii: alin. (4)
a) atribuirea i executarea contractului de achiziie public/acordului-cadru
sau a concursului de soluii reprezint informaii secrete de stat, n
conformitate cu dispoziiile legale privind protecia informaiilor
clasificate;
29
b) atribuirea i executarea contractului de achiziie public/acordului-cadru
sau a concursului de soluii necesit impunerea, potrivit dispoziiilor legale,
a unor msuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese
eseniale de securitate ale statului, cu condiia ca acestea s nu poat fi
garantate prin msuri mai puin invazive, cum ar fi cerinele prevzute la
art. 37 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.
X. n cazul contractelor de achiziie public/acorduri-cadru i concursuri de soluii care
implic aspecte de aprare ori securitate, atribuite sau organizate conform unor norme
internaionale:
1. Cele care implic aspecte de aprare sau securitate naional i pe care art. 39
autoritatea contractant este obligat s le atribuie ori s le organizeze alin. (1)
conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevzute n legea lit. a), b) i
achiziiilor publice stabilite: c)
printr-un acord sau nelegere internaional, ncheiat n conformitate
cu Tratatele, ntre Romnia i una ori mai multe ri tere sau subdiviziuni
ale acestora, care vizeaz lucrri, produse sau servicii destinate
implementrii ori exploatrii n comun a unui proiect de ctre semnatari;
printr-un acord sau un aranjament internaional referitor la staionarea
de trupe i care vizeaz operatorii economici ai unui stat membru sau ai
unei ri tere;
de ctre o organizaie internaional.
2. Cele care implic aspecte de aprare sau securitate naional i care sunt art. 39
atribuite sau organizate de autoritatea contractant n conformitate cu regulile alin. (4)
n materie de achiziii stabilite de o organizaie internaional ori de o instituie
financiar internaional, n cazul n care contractele de achiziie
public/acordurile-cadru sau concursurile de soluii n cauz sunt finanate
integral de organizaia ori instituia respectiv.
XI. Activiti de achiziie centralizat:
1. Cele care au ca obiect produse sau servicii achiziionate de la o unitate de art. 41 alin.
achiziii centralizate care furnizeaz activitile de achiziie centralizate. (1) lit. a)
2. Cele care au ca obiect lucrri, produse sau servicii achiziionate n temeiul art. 41 alin.
unor contracte atribuite de ctre o unitate de achiziii centralizate care (1) lit. b)
furnizeaz activitile de achiziie centralizate.
3. Cele care au ca obiect lucrri, produse sau servicii a cror achiziie se art. 41 alin.
realizeaz prin utilizarea unui sistem dinamic de achiziii administrat de o (1) lit. c)
unitate de achiziii centralizate care furnizeaz activitile de achiziie
centralizate.
4. Cele care au ca obiect lucrri, produse sau servicii achiziionate printr-un art. 41 alin.
acord-cadru ncheiat de o unitate de achiziii centralizate care furnizeaz (1) lit. d)
activitile de achiziie centralizate, n msura n care identitatea autoritii
contractante a fost prevzut n cuprinsul anunului de participare publicat n
cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru organizate de ctre unitatea de
achiziii centralizate.
5. Atunci cnd autoritatea contractant, n condiiile stabilite prin hotrrea art. 43 alin.
Guvernului prevzut la art. 40 din Legea nr. 98/2016, atribuie unei uniti (1) i (2)
de achiziii centralizate un contract de achiziie public de servicii avnd ca
obiect furnizarea de activiti de achiziie centralizate, inclusiv furnizarea
de activiti de achiziie auxiliare.
6. n cazul n care o unitate de achiziii centralizate furnizeaz activiti de art. 43 alin.
achiziie centralizate sau un furnizor de servicii de achiziie furnizeaz (4)
activiti de achiziie auxiliare pentru o autoritate contractant altfel dect n
temeiul unui contract de achiziie public.
7. n cazul n care autoritatea contractant participant la o achiziie realizat n art. 47 alin.
conformitate cu dispoziiile art. 46 alin. (4)10 din Legea nr. 98/2016, atunci (1)

10
Autoritile contractante naionale pot, mpreun cu autoriti contractante din alte state membre, s atribuie n comun un
contract de achiziie public, s ncheie un acord-cadru sau s administreze un sistem dinamic de achiziii, precum i, n
msura n care identitatea autoritilor contractante a fost prevzut n cuprinsul anunului de participare publicat n cadrul
procedurii de atribuire a acordului-cadru, s ncheie contracte n executarea acordului-cadru sau n cadrul sistemului dinamic
de achiziii.

30
cnd achiziioneaz lucrri, produse sau servicii care fac obiectul achiziiei
de la autoritatea contractant responsabil pentru organizarea procedurii
de atribuire.
2.3.2 Domeniile de aplicare ale legii privind achiziiile sectoriale i cazurile de
exceptare de la aplicarea acesteia:
Domeniile de aplicare a legii privind achiziiile sectoriale sunt prezentate n tabelul de
mai jos:
Legea
Nr. nr.99/2016
Domeniu de aplicare al legii privind achiziiile sectoriale privind
crt.
achiziiile
sectoriale
1 Contractele de achiziie sectorial, acordurile-cadru, concursurile de soluii art.12
atribuite sau organizate de:
a) entiti contractante i a cror valoare estimat, fr TVA este egal sau mai alin. (1)
mare dect urmtoarele praguri valorice:
i. 1.858.177 lei, pentru contractele sectoriale de produse i de servicii, precum
i pentru concursurile de soluii;
ii. 23.227.215 lei, pentru contractele sectoriale de lucrri;
iii. 4.445.400 lei, pentru contractele sectoriale de servicii care au ca obiect
servicii sociale i alte servicii specifice, prevzute n anexa nr. 2 din lege;
b) anumite entiti contractante11 i ntreprinderi publice11 i a cror valoare
alin. (2)
estimat, fr TVA este mai mic dect pragurile corespunztoare
prevzute la lit. i) i ii) de mai sus i mai mare dect pragul minim de
132.519 lei pentru produse i servicii, respectiv 441.730 lei pentru lucrri -
prin aplicarea unei proceduri simplificate,

i care au ca obiect execuia de lucrri, furnizarea de produse sau prestarea de


servicii n scopul realizrii activitii lor principale n unul dintre domeniile
definite de prezenta lege ca fiind relevante, respectiv:
art.5
a) gaze i energie termic12, respectiv: alin.(1)
i. punerea la dispoziie sau exploatarea de reele fixe destinate furnizrii de

11
Entitile contractante care atribuire contractele sectoriale, acordurile-cadru i organizeaz concursurile de soluii prin
aplicarea procedurii simplificate sunt:
(i) entitile i instituiile publice centrale sau locale, precum i structurile din componena acestora care au delegat
calitatea de ordonator de credite i care au stabilite competene n domeniul achiziiilor publice;
(ii) organismele de drept public;
(iii) asocierile care cuprind cel puin o entitate contractant dintre cele prevzute la pct. (i) sau (ii);
ntreprinderile publice care atribuire contractele sectoriale, acordurile-cadru i organizeaz concursurile de soluii prin
aplicarea procedurii simplificate sunt persoanele juridice ce desfoar activiti economice i asupra creia se exercit direct
sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaiilor financiare sau a regulilor specifice prevzute n actul de
nfiinare a ntreprinderii respective, influena dominant a unei entiti contractante n sensul pct. (i). Prezumia de exercitare
a influenei dominante se aplic n orice situaie n care, n raport cu o astfel de persoan, una sau mai multe entiti
contractante n sensul pct. (i) se afl, direct ori indirect, n cel puin unul dintre urmtoarele cazuri:
(i) dein majoritatea capitalului subscris;
(ii) dein controlul majoritii voturilor asociate aciunilor emise de ntreprindere;
(iii) pot numi n componena consiliului de administraie, a organului de conducere sau de supraveghere mai mult de
jumtate din numrul membrilor acestuia.
Alte entitii contractante pot organiza propriile proceduri de atribuire a contractelor sectoriale, acordurilor-cadru i
concursurilor de soluii care privesc achiziii sectoriale a cror valoare estimat este mai mic dect pragurile corespunztoare
prevzute pct. 1 lit. a)i i a)ii i mai mare dect pragul minim de 132.519 lei pentru produse i servicii, respectiv 441.730 lei
pentru lucrri, cu respectarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2).
12 Livrarea gazelor sau energiei termice prin reele fixe destinate furnizrii de servicii publice de ctre o entitate contractant,

alta dect o entitate contractant, nu se consider a fi o activitate relevant, dac sunt ndeplinite cumulativ condiiile
urmtoare:
a) producerea de gaze sau de energie termic de ctre entitatea contractant respectiv este consecina inevitabil a
desfurrii unei alte activiti dect cele considerate de lege ca fiind relevante;
b) livrarea gazelor i energiei termice prin reele publice este destinat doar exploatrii economice a unei astfel de producii
i reprezint maximum 20% din cifra de afaceri a entitii contractante, innd cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul
n curs.

31
Legea
Nr. nr.99/2016
Domeniu de aplicare al legii privind achiziiile sectoriale privind
crt.
achiziiile
sectoriale
servicii publice n domeniul producerii, transportului sau distribuiei de gaze
sau energie termic;
ii. livrarea, n regim reglementat, a gazelor sau energiei termice prin reele de
natura celor prevzute la lit. i);
art.6
b) energie electric13, respectiv:
alin.(1)
i. punerea la dispoziie sau exploatarea de reele fixe destinate furnizrii de
servicii publice n domeniul producerii, transportului sau distribuiei de
energie electric;
ii. livrarea n regim reglementat, a energiei electrice prin reele de natura celor
prevzute la lit. i);
art.7 alin.
c) ap14, respectiv punerea la dispoziie sau exploatarea de reele fixe destinate
(1) i (2)
furnizrii de servicii publice n domeniul producerii, transportului sau
distribuiei de ap potabil sau furnizarea de ap potabil unor reele de natura
celor prevzute anterior, precum i toate aceste tipuri de contracte sectoriale,
acorduri-cadru sau concursuri de soluii care au legtur cu urmtoarele:
i. proiecte de inginerie hidraulic, irigaii sau drenare, dac volumul de ap
utilizat pentru furnizarea de ap potabil reprezint mai mult de 20% din
volumul total de ap pus la dispoziie prin astfel de proiecte sau instalaii de
irigare sau drenare;
ii. evacuarea sau tratarea apelor uzate;
d) transporturi, respectiv punerea la dispoziie sau exploatarea reelelor destinate art.8
alin.(1)
furnizrii de servicii publice n domeniul transportului pe calea ferat, cu
sisteme automate, cu metroul, tramvaiul, troleibuzul, autobuzul sau pe cablu;
e) porturi i aeroporturi, respectiv acele activiti care presupun exploatarea unui art.9
areal geografic n scopul punerii la dispoziia transportatorilor aerieni, maritimi alin.(1)
sau fluviali, a aeroporturilor i a porturilor maritime sau fluviale sau a altor
terminale de transport;
f) pot, respectiv prestarea urmtoarelor servicii:
art.10
i. servicii potale, respectiv serviciile constnd n colectarea, sortarea, alin.(1)
transportul i livrarea la destinatari a trimiterilor potale - coresponden,
cri, cataloage, ziare, periodice, colete potale coninnd bunuri cu sau fr
valoare comercial - indiferent de greutate;
ii. servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care preced
i urmeaz expedierii, inclusiv servicii de gestiune a corespondenei;
iii. servicii privind trimiterile potale neincluse la lit. i), cum ar fi publicitatea
direct prin coresponden, care nu poart adres; art.11
g) exploatarea unui areal geografic n scopul: alin.(1)

13Livrarea energiei electrice prin reele destinate furnizrii de servicii publice de ctre o entitate contractant, alta dect o
entitate contractant, nu se consider a fi o activitate relevant, dac sunt ndeplinite cumulativ condiiile urmtoare:
a) producerea de energie electric de ctre entitatea contractant respectiv are drept scop desfurarea unei alte activiti
dect cele considerate de lege ca fiind relevante;
b) livrarea energiei electrice prin reele publice depinde doar de consumul propriu al entitii contractante respective i nu a
depit 30% din producia total de energie a entitii contractante respective, innd cont de media ultimilor 3 ani,
inclusiv anul n curs.
Producia de energie electric, din surse regenerabile, de ctre o entitate contractant, alta dect o entitate contractant, nu se
consider a fi o activitate relevant.
14Furnizarea apei potabile ctre reele destinate furnizrii de servicii publice de ctre o entitate contractant, alta dect o
entitate contractant, nu se consider a fi o activitate relevant, dac sunt ndeplinite cumulativ condiiile urmtoare:
a) producerea de ap potabil de ctre entitatea contractant respectiv are drept scop desfurarea unei alte activiti dect
cele considerate de lege ca fiind relevante;
b) furnizarea apei potabile ctre reele publice depinde doar de consumul propriu al entitii contractante respective i nu a
depit 30% din producia total de ap potabil a entitii contractante respective, innd cont de media ultimilor 3 ani,
inclusiv anul n curs.
32
Legea
Nr. nr.99/2016
Domeniu de aplicare al legii privind achiziiile sectoriale privind
crt.
achiziiile
sectoriale
i. extraciei de petrol i gaze naturale, inclusiv producia de petrol brut sau gaze alin.(2)
naturale, precum i dezvoltarea infrastructurii corespunztoare pentru
producia viitoare de petrol brut sau gaze naturale;
ii. prospectrii i extraciei de crbune sau de ali combustibili solizi;
art.41
h) aprare i securitate naional, n afar de excepiile prevzute de lege, alin.(1)
prezentate n seciunea 2.3.3 Cazuri de exceptare de la aplicarea prevederilor
Legii nr. 99/2016 privind achiziiile sectoriale n ceea ce privete alegerea
procedurii de atribuire;
i) servicii de cercetare i dezvoltare, care fac obiectul codurilor CPV cuprinse art.53
ntre 73000000-2 i 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 sau 73430000-5, doar
dac sunt ndeplinite n mod cumulativ urmtoarele condiii:
i. rezultatele sunt destinate, n mod exclusiv, entitii contractante, pentru uz
propriu n exercitarea propriei activiti; i
ii. serviciul prestat este remunerat n totalitate de ctre entitatea contractant.
2 Contractele i concursurile de soluii cofinanate n cea mai mare parte de o art. 36
organizaie internaional sau de o instituie financiar internaional, pentru alin. (5)
care prile au convenit asupra aplicrii procedurilor de atribuire reglementate de
Legea 99/2016.
3 Contractele de achiziie public/acordurile-cadru atribuite i concursurile de art.41
soluii organizate n domeniile aprrii i securitii naionale, cu excepia alin.(1)
celor pentru care se aplic dispoziiile Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziii publice n domeniile
aprrii i securitii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 195/2012,
i a celor pentru care nu se aplic dispoziiile acestui act normativ, potrivit art. 21,
22 sau art. 56 din acesta.
4 Contractele care au ca obiect prestarea de servicii de cercetare i dezvoltare care art. 53
fac obiectul codurilor CPV cuprinse ntre 73000000-2 i 73120000-9, 73300000-
5, 73420000-2 sau 73430000-5, doar dac sunt ndeplinite n mod cumulativ
urmtoarele condiii:
a) rezultatele sunt destinate, n mod exclusiv, entitii contractante, pentru uz
propriu n exercitarea propriei activiti; i
b) serviciul prestat este remunerat n totalitate de ctre entitatea contractant.
5 Contractele atribuite de entitatea contractant n cadrul unui sistem dinamic art.55
de achiziii, care este administrat de ctre o unitate de achiziii centralizate, i alin.(2)
contractele subsecvente ncheiate de entitatea contractant prin reluarea
competiiei n executarea unui acord-cadru ncheiat de ctre o unitate de
achiziii centralizate.
(Activitile desfurate de o unitate de achiziii centralizate n mod permanent pot
lua una dintre urmtoarele forme: (i) achiziia n nume propriu de produse i/sau
servicii destinate unei/unor alte entiti contractante; (ii) atribuirea de contracte
sectoriale sau ncheierea de acorduri-cadru pentru lucrri, produse sau servicii n
numele i pentru o alt/alte entitate contractant/entiti contractante.)
6 Contractele sectoriale de servicii privind furnizarea de activiti de achiziie art.56
auxiliare, atribuite altfel dect de ctre o unitate de achiziii centralizate. alin.(4)
7 n cazul n care mai multe entiti contractante din Romnia i alte State art.61
Membre au nfiinat o entitate comun, inclusiv o grupare european de alin.(1)
cooperare teritorial n temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.082/2006 al
Parlamentului European i al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare
european de cooperare teritorial (GECT) sau o alt entitate n temeiul
dreptului Uniunii Europene, iar entitile contractante participante au
convenit, prin decizie a organismului competent al entitii comune, asupra
aplicrii dispoziiilor de drept naional n materie de achiziii sectoriale ale
Romniei n calitate de:
a) fie stat membru n care entitatea comun i are sediul;
33
Legea
Nr. nr.99/2016
Domeniu de aplicare al legii privind achiziiile sectoriale privind
crt.
achiziiile
sectoriale
b) fie stat membru n care entitatea comun i desfoar activitile.
Acordul prevzut anterior poate produce efecte pe o perioad nedeterminat, atunci
cnd este ncorporat n actul constitutiv al entitii comune, sau poate fi limitat la o
perioad determinat, anumite tipuri de contracte sau una sau mai multe atribuiri de
contracte individuale.

Cazurile de exceptare de la aplicarea legii privind achiziiile sectoriale, n


ceea ce privete alegerea procedurii de atribuire, sunt prezentate n
tabelul de mai jos:

Legea
nr.99/2016
Nr. Cazurile de exceptare de la aplicarea legii privind achiziiile
privind
crt. sectoriale achiziiile
sectoriale
I. Serviciile de interes general fr caracter economic. art.1
alin.(2)
II. n cazul contractelor sectoriale atribuite n scopul revnzrii sau nchirierii ctre teri:
1. Cele care sunt atribuite cu scopul de a se achiziiona produse care urmeaz art. 34
s fie revndute sau nchiriate unor tere pri, n condiiile n care alin. (1)
entitatea contractant nu beneficiaz de un drept special sau exclusiv n
acest sens, iar alte persoane au i ele dreptul de a vinde sau de a nchiria
produse similare n aceleai condiii ca i entitatea contractant.
III. n cazul contractelor atribuite i concursurilor de soluii organizate pentru desfurarea
altor activiti dect pentru desfurarea unei activiti relevante sau pentru desfurarea
unei activiti relevante ntr-o ar ter:
1. Cele pe care entitile contractante le atribuie pentru desfurarea altor art. 35
activiti dect pentru desfurarea activitilor lor relevante. alin (1) lit.a)
alin (2)
2. Cele care sunt atribuite cu scopul de a se achiziiona produse, servicii sau art. 35
lucrri destinate efecturii unor activiti relevante ntr-un stat ter alin (1) lit.b)
Uniunii Europene, n condiiile n care n efectuarea respectivelor activiti alin (2)
nu intervine utilizarea fizic a unei reele sau a unui areal geografic din
Uniunea European.
IV. n cazul contractelor sectoriale atribuite i concursurilor de soluii organizate conform
unor norme internaionale:
1. Cele pe care entitatea contractant este obligat s le atribuie sau s le art. 36
organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevzute alin. (1)
n Legea nr. 99/2016, stabilite printr-un instrument juridic care creeaz lit. a)
obligaii de drept internaional public, precum un tratat sau acord
internaional, ncheiat n conformitate cu Tratatele, ntre Romnia i una sau
mai multe ri tere sau subdiviziuni ale acestora, care vizeaz lucrri,
produse sau servicii destinate implementrii sau exploatrii n comun a
unui proiect de ctre semnatari.
2. Cele pe care entitatea contractant este obligat s le atribuie sau s le art. 36 alin.
organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevzute (1) lit. b)
n Legea nr. 99/2016, stabilite de ctre o organizaie internaional.

34
Legea
nr.99/2016
Nr. Cazurile de exceptare de la aplicarea legii privind achiziiile
privind
crt. sectoriale achiziiile
sectoriale
3. Cele care sunt atribuite sau organizate de entitatea contractant n art. 36
conformitate cu regulile n materie de achiziii stabilite de o organizaie alin. (4)
internaional sau de o instituie financiar internaional, n cazul n care
contractele sectoriale sau concursurile de soluii n cauz sunt finanate
integral de organizaia sau instituia respectiv.
4. Cele cofinanate n cea mai mare parte de o organizaie internaional sau art. 36
de o instituie financiar internaional, pentru care prile au convenit alin. (5)
asupra aplicrii altor procedurilor de atribuire dect cele reglementate prin
Legea 99/2016.
5. Cele care implic aspecte de aprare sau securitate i care sunt atribuite sau art. 36
se organizeaz conform unor norme internaionale. alin. (6)
V. n cazul contractelor sectoriale de servicii:
1. Cele care au ca obiect cumprarea sau nchirierea, prin orice mijloace art. 37
financiare, de terenuri, cldiri existente, alte bunuri imobile ori a alin.(1)
drepturilor asupra acestora. lit.a)
2. Cele care au ca obiect spaiu de emisie sau furnizarea de programe care art. 37
sunt atribuite furnizorilor de servicii media. alin. (1)
lit. b)
3. Cele care au ca obiect servicii de arbitraj, mediere i alte forme de art. 37
soluionare alternativ a disputelor. alin. (1)
lit. c)
4. Cele care au ca obiect serviciile juridice de asisten i reprezentarea unui art. 37
client de ctre un avocat, n sensul prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru alin. (1)
organizarea i exercitarea profesiei de avocat, republicat, cu modificrile lit. d)
ulterioare, n cadrul: alin. (3)
lit a)
unei proceduri de arbitraj sau de mediere,
altei forme de soluionare alternativ a disputelor,
desfurate n faa:
unei instane sau altui organism naional de arbitraj ori de mediere sau
de soluionare alternativ a disputelor n alt form din Romnia,
unei instane sau altui organism naional de arbitraj ori de mediere sau
de soluionare alternativ a disputelor din alt stat,
unei instane internaionale de arbitraj ori de mediere sau de soluionare
alternativ a disputelor n alt form.
5. Cele care au ca obiect serviciile juridice de asisten i reprezentarea unui art. 37
client de ctre un avocat, n sensul prevederilor Legii nr. 51/1995, alin. (1)
republicat, cu modificrile ulterioare, n cadrul unor proceduri judiciare n lit. d)
faa: alin. (3)
lit b)
instanelor de judecat sau a autoritilor publice naionale din
Romnia,
instanelor de judecat sau a autoritilor publice din alt stat,
instanelor de judecat ori a instituiilor internaionale.
6. Cele care au ca obiect serviciile juridice de asisten i consultan art. 37
juridic acordat de un avocat, anticipat sau n vederea pregtirii oricreia alin. (1)
dintre procedurile prevzute la art. 37 alin (3) lit. a) i b) din Legea lit. d)
nr.99/2016, ori n cazul n care exist indicii concrete i o probabilitate alin. (3)
lit c)
ridicat ca spea n legtur cu care sunt acordate asistena i consultana
juridic s fac obiectul unor astfel de proceduri.
7. Cele care au ca obiect servicii juridice furnizate de fiduciari sau art. 37
administratori-sechestru ori alte servicii juridice furnizate de entiti alin. (1)
desemnate de o instan judectoreasc naional sau care sunt desemnai lit. d)
potrivit legislaiei n vigoare s ndeplineasc sarcini specifice sub alin. (3)
lit d)
supravegherea i controlul instanelor judectoreti.

35
Legea
nr.99/2016
Nr. Cazurile de exceptare de la aplicarea legii privind achiziiile
privind
crt. sectoriale achiziiile
sectoriale
8. Cele care au ca obiect servicii prestate de executorii judectoreti. art. 37
alin. (1)
lit. d)
alin. (3)
lit e)
9. Cele care au ca obiect servicii financiare n legtur cu emisiunea, art. 37
vnzarea, cumprarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor alin. (1)
instrumente financiare, n sensul art. 4 alin. (1) pct. 50 din Regulamentul lit. e)
(UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 26 iunie
2013 privind cerinele prudeniale pentru instituiile de credit i firmele de
investiii i de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, servicii ale
bncilor centrale i operaiuni efectuate cu Fondul European de
Stabilitate Financiar i cu Mecanismul European de Stabilitate.
10. Cele care au ca obiect mprumuturi, indiferent dac sunt sau nu n legtur art. 37
cu emisiunea, vnzarea, cumprarea sau transferul valorilor mobiliare sau al alin. (1)
altor instrumente financiare. lit. f)
11. Cele care au ca obiect contracte de munc. art. 37
alin. (1)
lit. g)
12. Cele care au ca obiect servicii de aprare civil, protecie civil i art. 37
prevenirea pericolelor, prestate de persoane fr scop patrimonial care fac alin. (1)
obiectul codurilor CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, lit. h)
75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 i 85143000-3, cu
excepia serviciilor de ambulan pentru transportul pacienilor.
13. Cele care au ca obiect servicii de transport public de cltori feroviar sau art. 37
cu metroul. alin. (1)
lit. i)
VI. n cazul contractelor sectoriale de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv:
1. Cele atribuite unei entiti care este ea nsi entitate contractant sau unei art. 38
asocieri de entiti contractante, n baza unui drept exclusiv de care acestea
beneficiaz pentru prestarea serviciilor respective n virtutea legii ori a
altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, n msura n care
acestea sunt compatibile cu prevederile Tratatul de Funcionare al Uniunii
Europene.
VII. n cazul contractelor atribuite de anumite entiti contractante pentru achiziionarea de
ap i pentru furnizarea de energie sau furnizarea de combustibili pentru producerea
energiei:
1. Cele care au ca obiect cumprarea de ap, dac acestea sunt atribuite de o art. 39
entitate contractant care desfoar una sau ambele activiti legate de lit. a)
apa potabil, respectiv:
a) punerea la dispoziie sau exploatarea de reele fixe destinate furnizrii de
servicii publice n domeniul producerii, transportului sau distribuiei de
ap potabil, sau
b) furnizarea de ap potabil unor reele de natura celor prevzute la lit. a).
2. Cele atribuite n vederea furnizrii de energie sau furnizrii de art. 39
combustibili pentru producerea energiei, de ctre entiti contractante lit. b)
care desfoar activiti de natura celor prevzute n continuare:
a) punerea la dispoziie sau exploatarea de reele fixe destinate furnizrii de
servicii publice n domeniul producerii, transportului sau distribuiei de
gaze sau energie termic;
b) livrarea, n regim reglementat, a gazelor sau energiei termice prin reele
fixe destinate furnizrii de servicii publice n domeniul producerii,
transportului sau distribuiei de gaze sau energie termic;
c) punerea la dispoziie sau exploatarea de reele fixe destinate furnizrii de
servicii publice n domeniul producerii, transportului sau distribuiei de
energie electric;
36
Legea
nr.99/2016
Nr. Cazurile de exceptare de la aplicarea legii privind achiziiile
privind
crt. sectoriale achiziiile
sectoriale
d) livrarea n regim reglementat, a energiei electrice prin reele fixe
destinate furnizrii de servicii publice n domeniul producerii,
transportului sau distribuiei de energie electric;
e) activiti legate de exploatarea unui areal geografic n scopul extraciei
de petrol i gaze natural, inclusiv producia de petrol brut sau gaze
naturale, precum i dezvoltarea infrastructurii corespunztoare pentru
producia viitoare de petrol brut sau gaze natural;
f) activiti legate de exploatarea unui areal geografic n scopul
prospectrii i extraciei de crbune sau de ali combustibili solizi.
VIII. n cazul contractelor avnd ca obiect activiti efectuate n scopul explorrii de petrol i
gaze naturale:
1. Cele atribuite de entitile contractante avnd ca obiect activiti efectuate n art. 40
scopul explorrii de petrol i gaze naturale.
IX. Aprare i securitate:
1. Cele pentru care se aplic dispoziiile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. art. 41
114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziii publice n alin (1)
domeniile aprrii i securitii, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 195/2012, i cele crora nu li se aplic dispoziiile acestui act
normativ, menionate la art. 21, art. 22 sau art. 56. Excepiile se refer la:
a) furnizarea de produse militare, inclusiv orice fel de piese de schimb,
componente i/sau subansambluri ale acestora;
b) furnizarea de produse sensibile, inclusiv orice fel de piese de schimb,
componente i/sau subansambluri ale acestora;
c) lucrri, produse i servicii legate n mod direct de produse militare,
inclusiv orice fel de piese de schimb, componente i/sau subansambluri
ale acestora, furnizarea de produse sensibile, inclusiv orice fel de piese de
schimb, componente i/sau subansambluri ale acestora, pentru oricare
stadiu sau pentru totalitatea stadiilor din ciclul de via al acestora;
d) lucrri i servicii special destinate unor scopuri militare sau lucrri i
servicii cu caracter sensibil;
e) domeniul specific al securitii nonmilitare15, care au caracteristici
similare cu cele ale achiziiilor din domeniul aprrii i care prezint un
caracter la fel de sensibil, n special n domeniile n care forele militare i
cele nonmilitare ndeplinesc aceleai misiuni i/sau n cazul n care
obiectivul achiziiilor este de a proteja securitatea Uniunii Europene i/sau
a statului romn n interiorul ori n afara granielor acestuia mpotriva
unor ameninri grave provenite de la entiti nonmilitare i/sau
neguvernamentale;
f) contractele reglementate (conform art. 21 din O.U.G nr. 114/2011):
i. de norme procedurale specifice n temeiul unui acord sau al unei
nelegeri internaionale, ncheiate ntre unul sau mai multe state
membre i una sau mai multe ri tere;
ii. de norme procedurale specifice n temeiul unui acord internaional
ncheiat sau al unei nelegeri internaionale ncheiate referitoare la
staionarea trupelor i privind angajamentele unui stat membru sau
ale unei ri tere;
iii. de normele procedurale specifice ale unei organizaii internaionale
care efectueaz achiziii n propriile scopuri sau contractelor care
trebuie acordate n conformitate cu normele respective.
g) urmtoarele cazuri (conform art. 22 din O.U.G nr. 114/2011):
i. contractele pentru care aplicarea acestei ordonane de urgen ar

15
Domeniul specific al securitii nonmilitare poate include, spre exemplu, protecia frontierelor, activiti de poliie i
misiuni de gestionare a crizelor, protecia infrastructurilor critice n sectoare de utilitate public, cum ar fi cel de transport sau
de energie
37
Legea
nr.99/2016
Nr. Cazurile de exceptare de la aplicarea legii privind achiziiile
privind
crt. sectoriale achiziiile
sectoriale
obliga statul romn s ofere informaii a cror divulgare este
considerat ca fiind contrar intereselor sale fundamentale de
securitate;
ii. contractele destinate activitilor specifice serviciilor de informaii;
iii. contractele atribuite n cadrul unui program de cooperare bazat pe
cercetare i dezvoltare la care particip doar state membre i este
desfurat n comun de cel puin dou state membre i avnd drept
obiectiv elaborarea unui produs nou i, dac este cazul, a fazelor
ulterioare pentru ntreaga durat sau a anumitor pri ale ciclului de
via al acestui produs;
iv. contractele atribuite ntr-o ar ter, inclusiv n scopuri civile, pe
durata participrii forelor n afara teritoriului Uniunii Europene, n
cazul n care necesitile operaionale impun ncheierea acestor
contracte cu operatori economici situai n zona de operaiuni;
v. contractele care au ca obiect cumprarea sau nchirierea, prin orice
mijloace financiare, de terenuri, cldiri existente, alte bunuri
imobile ori a drepturilor asupra acestora;
vi. contractelor atribuite de un guvern unui alt guvern referitoare la:
furnizarea de produse militare sau produse sensibile; sau
lucrri i servicii n legtur direct cu astfel de produse; sau
lucrri i servicii special destinate unor scopuri militare sau
lucrri i servicii cu caracter sensibil;
vii. serviciile de arbitraj i de conciliere;
viii. serviciile financiare, cu excepia serviciilor de asigurri;
ix. contractele de munc;
x. serviciile de cercetare i de dezvoltare, altele dect cele ale cror
beneficii revin exclusiv autoritii contractante pentru uz propriu
n cadrul propriilor activiti, cu condiia ca serviciul prestat s fie
integral remunerat de ctre autoritatea contractant.
h) achiziionarea direct de produse, servicii sau lucrri, n msura n
care valoarea achiziiei, estimat nu depete echivalentul n lei a
75.000 euro pentru fiecare achiziie de produse, servicii sau lucrri.
Achiziia se realizeaz pe baz de document justificativ, care n acest caz
se consider a fi contract de achiziie public, iar autoritatea contractant
are obligaia de a asigura obinerea i pstrarea documentelor justificative
care dovedesc efectuarea oricrei achiziii publice. (conform art.56 din
O.U.G nr. 114/2011).
2. Cele care nu sunt exceptate n temeiul art. 41 alin. (1) din Legea nr. art. 41
99/2016, n msura n care protecia intereselor eseniale de securitate ale alin (2)
statului nu poate fi garantat doar prin msuri mai puin invazive, cum ar fi
impunerea unor cerine n vederea protejrii caracterului confidenial al
informaiilor pe care entitatea contractant le pune la dispoziie n cadrul
unei proceduri de atribuire potrivit dispoziiilor Legii nr. 99/2016.
3. Cele care nu sunt exceptate n temeiul alin. 41 (1), n msura n care art. 41
aplicarea prezentei legi ar obliga entitatea contractant s furnizeze alin (3)
informaii a cror divulgare este contrar intereselor eseniale ale
securitii naionale, potrivit art. 346 alin. (1) lit. a) din Tratatul de
funcionare al Uniunii Europene (care prevede c: nici un stat membru nu
are obligaia de a furniza informaii a cror divulgare o consider contrar
intereselor eseniale ale siguranei sale).
4. Cele n legtur cu care este ndeplinit cel puin una dintre urmtoarele art. 41
condiii: alin (4)
a) atribuirea i executarea contractului sectorial sau a concursului de soluii
reprezint informaii secrete de stat, n conformitate cu dispoziiile legale
privind protecia informaiilor clasificate;
38
Legea
nr.99/2016
Nr. Cazurile de exceptare de la aplicarea legii privind achiziiile
privind
crt. sectoriale achiziiile
sectoriale
b) atribuirea i executarea contractului sectorial sau a concursului de soluii
necesit impunerea, potrivit dispoziiilor legale, a unor msuri speciale de
securitate pentru protejarea unor interese eseniale de securitate ale
statului, cu condiia ca acestea s nu poat fi garantate prin msuri mai
puin invazive, cum ar fi cerinele prevzute la art. 41 alin. (2) din Legea
nr. 99/2016.
X. n cazul contractelor sectoriale i concursuri de soluii care implic aspecte de aprare
sau securitate, atribuite sau organizate conform unor norme internaionale:
1. Cele care implic aspecte de aprare sau de securitate i pe care entitatea art. 46
contractant este obligat s le atribuie sau s le organizeze conform unor alin. (1)
proceduri de atribuire diferite de cele prevzute n Legea nr. 99/2016, lit. a), b)
stabilite: i c)
printr-un acord sau nelegere internaional, ncheiat n
conformitate cu Tratatele, ntre Romnia i una sau mai multe ri tere
ori subdiviziuni ale acestora, care vizeaz lucrri, produse sau servicii
destinate implementrii sau exploatrii n comun a unui proiect de ctre
semnatari;
printr-un acord sau un aranjament internaional referitor la
staionarea de trupe i care vizeaz operatorii economici ai unui stat
membru sau ai unei ri tere;
de ctre o organizaie internaional.
2. Cele care implic aspecte de aprare sau de securitate i care sunt atribuite art. 46
sau organizate de entitatea contractant n conformitate cu regulile n alin. (4)
materie de achiziii stabilite de o organizaie internaional sau de o
instituie financiar internaional, n cazul n care contractele sectoriale
sau concursurile de soluii n cauz sunt finanate integral de organizaia
sau instituia respectiv, precum i n cazul n care legislaia prevede
altfel.
3. Cele care implic aspecte de aprare i securitate naional i pe care art. 46
entitatea contractant le atribuie unei organizaii internaionale. alin. (6)
XI. n cazul contractelor ncheiate ntre entiti contractante:
1. Cele atribuite de o entitate contractant unei persoane juridice de drept art. 47
privat sau de drept public n cazul n care sunt ndeplinite cumulativ alin. (1)
urmtoarele condiii:
a) entitatea contractant exercit asupra persoanei juridice n cauz un
control similar16 celui pe care l exercit asupra propriilor departamente
sau servicii;
b) mai mult de 80% din activitile persoanei juridice controlate sunt
efectuate n vederea ndeplinirii sarcinilor care i sunt ncredinate de ctre
entitatea contractant care o controleaz sau de ctre alte persoane
juridice controlate de respectiva entitate contractant;
c) nu exist participare privat direct la capitalul persoanei juridice
controlate, cu excepia formelor de participare a capitalului privat care nu
ofer controlul sau dreptul de veto, dar a cror existen este necesar
potrivit dispoziiilor legale, n conformitate cu Tratatele, i care nu
exercit o influen determinant asupra persoanei juridice controlate.

16
Se consider c o entitate contractant exercit asupra unei persoane juridice un control similar celui pe care l exercit
asupra propriilor departamente sau servicii atunci cnd exercit o influen determinant att asupra obiectivelor strategice,
ct i asupra deciziilor importante ale persoanei juridice controlate; un astfel de control poate fi exercitat i de o alt persoan
juridic, ea nsi controlat n acelai mod de ctre entitatea contractant.

39
Legea
nr.99/2016
Nr. Cazurile de exceptare de la aplicarea legii privind achiziiile
privind
crt. sectoriale achiziiile
sectoriale
2. Cele atribuite de o entitate contractant unei persoane juridice de drept art. 47
privat sau de drept public, inclusiv atunci cnd o persoan juridic alin. (3)
controlat care are calitatea de entitate contractant atribuie un contract
entitii contractante care o controleaz sau unei alte persoane juridice
controlate de aceeai entitate contractant, cu condiia s nu existe
participare privat direct la capitalul persoanei juridice creia i se
atribuie contractul, cu excepia formelor de participare a capitalului privat
care nu ofer controlul sau dreptul de veto, dar a cror existen este necesar
potrivit dispoziiilor legale, n conformitate cu Tratatele, i care nu exercit o
influen determinant asupra persoanei juridice controlate, n cazul n care
sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii:
a) entitatea contractant exercit asupra persoanei juridice n cauz un
control similar16 celui pe care l exercit asupra propriilor departamente
sau servicii;
b) mai mult de 80% din activitile persoanei juridice controlate sunt
efectuate n vederea ndeplinirii sarcinilor care i sunt ncredinate de ctre
entitatea contractant care o controleaz sau de ctre alte persoane
juridice controlate de respectiva entitate contractant;
c) nu exist participare privat direct la capitalul persoanei juridice
controlate, cu excepia formelor de participare a capitalului privat care nu
ofer controlul sau dreptul de veto, dar a cror existen este necesar
potrivit dispoziiilor legale, n conformitate cu Tratatele, i care nu
exercit o influen determinant asupra persoanei juridice controlate.
3. Cele atribuite unei persoane juridice de drept privat sau de drept public art. 48
de ctre o entitate contractant care nu exercit asupra acelei persoane juridice alin. (1)
un control, n cazul n care sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele
condiii:
a) entitatea contractant exercit n comun17 cu alte entiti contractante
asupra persoanei juridice n cauz un control similar celui pe care l
exercit asupra propriilor departamente sau servicii;
b) mai mult de 80%18 din activitile respectivei persoane juridice sunt
efectuate n vederea ndeplinirii sarcinilor care i sunt ncredinate de ctre
entitile contractante care o controleaz sau de ctre alte persoane
juridice controlate de aceleai autoriti contractante;
c) nu exist participare privat direct la capitalul persoanei juridice
controlate, cu excepia formelor de participare a capitalului privat care nu
ofer controlul sau dreptul de veto, dar a cror existen este necesar
potrivit dispoziiilor legale, n conformitate cu Tratatele, i care nu
exercit o influen determinant asupra persoanei juridice controlate.

17
Entitile contractante exercit n comun controlul asupra unei persoane juridice dac sunt ndeplinite cumulativ
urmtoarele condiii:
a) organele de decizie ale persoanei juridice controlate sunt compuse din reprezentani ai tuturor entitilor contractante
participante, aceeai persoan avnd dreptul de a reprezenta mai multe sau toate entitile contractante participante;
b) entitile contractante sunt n msur s exercite n comun o influen determinant asupra obiectivelor strategice i a
deciziilor importante ale persoanei juridice controlate;
c) persoana juridic controlat nu urmrete interese contrare celor ale autoritilor contractante care o controleaz.
18
Procentele prevzute la art. 47 alin. (1) lit. b), art. 48 alin. (1) lit. b) i la art. 49 lit. c) se stabilesc pe baza cifrei medii de
afaceri totale sau a unui indicator alternativ corespunztor bazat pe activitatea desfurat, cum ar fi costurile suportate de
persoana juridic sau de entitatea contractant, dup caz, n legtur cu servicii, produse i lucrri din ultimii 3 ani anteriori
atribuirii contractului. n cazul n care, din cauza datei la care persoana juridic sau entitatea contractant, dup caz, a fost
nfiinat sau i-a nceput activitatea sau ca urmare a reorganizrii activitilor sale, cifra de afaceri sau un alt indicator
alternativ corespunztor bazat pe activitatea desfurat, cum ar fi costurile, nu este disponibil pentru ultimii 3 ani sau nu mai
este relevant, procentele pot fi stabilite prin utilizarea unor metode estimative, n special prin utilizarea previziunilor de
afaceri.

40
Legea
nr.99/2016
Nr. Cazurile de exceptare de la aplicarea legii privind achiziiile
privind
crt. sectoriale achiziiile
sectoriale
4. Cele ncheiate exclusiv ntre dou sau mai multe entiti contractante n cazul n art. 49
care sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii:
a) contractul instituie sau pune n aplicare o cooperare ntre entitile
contractante participante, cu scopul de a asigura c serviciile publice a
cror realizare trebuie s o asigure sunt prestate n vederea ndeplinirii
unor obiective comune;
b) punerea n aplicare a cooperrii are la baz exclusiv consideraii de interes
public;
c) entitile contractante participante desfoar pe piaa liber mai puin de
20%18 din activitile vizate de cooperare.
XII. n cazul contractelor atribuite de ctre o entitate contractant unei ntreprinderi
afiliate19, sau de ctre o asociere de mai multe entiti contractante, format exclusiv cu
scopul de a derula o activitate relevant, unei ntreprinderi afiliate19 la una dintre
entitile contractante respective:
1. Cele de servicii, numai dac cel puin 80%20 din cifra medie de afaceri art. 51
n domeniul serviciilor, din ultimii 3 ani, a ntreprinderii afiliate provine alin. (1)
din prestarea de astfel de servicii pentru entitatea contractant sau pentru alin. (2)
ntreprinderile cu care este afiliat. lit. a)
2. Cele de produse, numai dac cel puin 80%20 din cifra medie de afaceri art. 51
n domeniul furnizrii de produse, din ultimii 3 ani, a ntreprinderii afiliate alin. (1)
provine din furnizarea de astfel de produse pentru entitatea contractant alin. (2)
sau pentru ntreprinderile cu care este afiliat. lit. b)
3. Cele de lucrri, numai dac cel puin 80%20 din cifra medie de afaceri n art. 51
domeniul lucrrilor, din ultimii 3 ani, a ntreprinderii afiliate provine din alin. (1)
execuia de astfel de lucrri pentru entitatea contractant sau pentru alin. (2)
ntreprinderile cu care este afiliat. lit. c)

XIII. n cazul contractelor sectoriale atribuite unei asocieri de mai multe entiti contractante
sau unei entiti contractante care face parte dintr-o astfel de asociere:
1. Cele atribuite de ctre o asociere de mai multe entiti contractante, art. 52
format exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevant, uneia dintre alin. (1)
entitile contractante respective, numai dac asocierea a fost nfiinat lit. a)
pentru efectuarea activitii n cauz pe o perioad de cel puin 3 ani, iar alin. (2)
instrumentul juridic prin care s-a nfiinat asocierea prevede c entitile
contractante n cauz vor face parte din asocierea respectiv pentru o perioad
cel puin egal cu cea menionat.
2. Cele atribuite de ctre o entitate contractant unei asocieri de entiti art. 52
contractante din care ea nsi face parte, nfiinat exclusiv cu scopul de a alin. (1)
derula o activitate relevant, numai dac asocierea a fost nfiinat pentru lit. b)
efectuarea activitii n cauz pe o perioad de cel puin 3 ani, iar instrumentul alin. (2)

19
ntreprindere afiliat reprezint orice persoan care desfoar activiti economice i care intr, n conformitate cu
prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor, n perimetrul de consolidare al entitii contractante sau orice
persoan care desfoar activiti economice i care se afl n oricare din urmtoarele situaii:
a) entitatea contractant exercit, direct sau indirect, o influen dominant asupra sa;
b) exercit, direct sau indirect, o influen dominant asupra unei entiti contractante;
c) mpreun cu entitatea contractant, se afl, direct sau indirect, sub influena dominant a unei alte persoane care
desfoar activiti economice.
Prezumia de exercitare a influenei dominante se aplic n orice situaie n care, n raport cu o astfel de persoan, una sau
mai multe entiti contractante se afl, direct ori indirect, n cel puin unul dintre urmtoarele cazuri:
(i) dein majoritatea capitalului subscris;
(ii) dein controlul majoritii voturilor asociate aciunilor emise de ntreprindere;
(iii) pot numi n componena consiliului de administraie, a organului de conducere sau de supraveghere mai mult de
jumtate din numrul membrilor acestuia.
20
n cazul n care mai mult de o ntreprindere afiliat la entitatea contractant furnizeaz servicii sau lucrri identice sau
similare, procentajele se calculeaz lund n considerare cifra total de afaceri care rezult din prestarea de servicii, furnizarea
de produse sau execuia de lucrri de ctre respectivele ntreprinderi afiliate.
41
Legea
nr.99/2016
Nr. Cazurile de exceptare de la aplicarea legii privind achiziiile
privind
crt. sectoriale achiziiile
sectoriale
juridic prin care s-a nfiinat asocierea prevede c entitile contractante n
cauz vor face parte din asocierea respectiv pentru o perioad cel puin egal
cu cea menionat.
XIV. n cazul activitilor expuse direct concurenei:
1. Cele n care activitatea relevant pentru care sunt destinate este expus art. 54
direct concurenei pe o pia la care accesul nu este restricionat. alin. (1)
XV. Activiti de achiziie centralizat:
1. Cele care au ca obiect produse sau servicii achiziionate de la o unitate de art. 55
achiziii centralizate care furnizeaz activitile de achiziie centralizate. alin. (1)
lit. a)
2. Cele care au ca obiect lucrri, produse sau servicii achiziionate n temeiul art. 55
unor contracte atribuite de ctre o unitate de achiziii centralizate care alin. (1)
furnizeaz activitile de achiziie centralizate. lit. b)
3. Cele care au ca obiect lucrri, produse sau servicii a cror achiziie se art. 55
realizeaz prin utilizarea unui sistem dinamic de achiziii administrat de o alin. (1)
unitate de achiziii centralizate care furnizeaz activitile de achiziie lit. c)
centralizate.
4. Cele care au ca obiect lucrri, produse sau servicii achiziionate printr-un art. 55
acord-cadru ncheiat de o unitate de achiziii centralizate care furnizeaz alin. (1)
activitile de achiziie centralizate, n msura n care identitatea entitii lit. d)
contractante a fost prevzut n cuprinsul anunului de participare publicat n
cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru organizate de ctre unitatea
de achiziii centralizate.
5. Atunci cnd, n condiiile stabilite prin hotrrea Guvernului prevzut la art. art. 56
55 alin. (3) sau prin regulile proprii potrivit prevederilor art. 55 alin. (4) din alin. (2)
Legea nr. 99/2016, atribuie unei uniti de achiziii centralizate un contract i (3)
sectorial de servicii avnd ca obiect furnizarea de activiti de achiziie
centralizate, inclusiv furnizarea de activiti de achiziie auxiliare.

6. n cazul n care o unitate de achiziii centralizate furnizeaz activiti de art. 56


achiziie centralizate sau un furnizor de servicii de achiziie furnizeaz alin. (5)
activiti de achiziie auxiliare pentru o entitate contractant, altfel dect n
temeiul unui contract sectorial.
7. n cazul n care entitatea contractant participant la o achiziie sectorial art. 60
realizat n conformitate cu dispoziiile art. 59 alin. (4)21 din Legea alin. (1)
nr.99/2016, atunci cnd achiziioneaz lucrri, produse sau servicii care
fac obiectul achiziiei de la entitatea contractant responsabil pentru
gestionarea procedurii de atribuire.

2.3.3 Principiile care stau la baza atribuirii contractelor potrivit Legii nr. 98/2016
privind achiziiile publice i ale Legii nr. 99/2016 privind achiziiile sectoriale:
Principiile care stau la baza atribuirii contractelor i a organizrii concursurilor de
soluii, potrivit Legii nr. 98/2016 privind achiziiile publice i ale Legii nr. 99/2016 privind
achiziiile sectoriale, sunt urmtoarele:
a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoaterea reciproc;
d) transparena;

21
Entitile contractante naionale pot, mpreun cu entiti contractante din alte state membre, s atribuie n comun un
contract sectorial, s ncheie un acord-cadru sau s administreze un sistem dinamic de achiziii, precum i, n msura n care
identitatea entitilor contractante a fost prevzut n cuprinsul invitaiei la o procedur concurenial de ofertare, s ncheie
contracte sectoriale n executarea acordului-cadru sau n cadrul sistemului dinamic de achiziii.

42
e) proporionalitatea;
f) asumarea rspunderii.
Scopul celor dou legi este realizarea achiziionrii de bunuri, servicii i lucrri n
condiii de eficien economic i social.
2.3.4 Categorii de autoriti contractante i entiti contractante, potrivit
prevederilor legii privind achiziiile publice i ale legii privind achiziiile sectoriale
Achiziii publice Achiziii sectoriale
Nr.
crt. Autoriti contractante Legea nr. Entiti contractante Legea nr.
98/2016 99/2016
1. autoritile i instituiile art. 4 entitile i instituiile publice art. 4 alin.
publice centrale sau locale, alin. 1, centrale sau locale, precum i (1), lit. a)
precum i structurile din lit. a) structurile din componena acestora
componena acestora care au care au delegat calitatea de ordonator
delegat calitatea de ordonator de de credite i care au stabilite
credite i care au stabilite competene n domeniul achiziiilor
competene n domeniul publice;
achiziiilor publice.
2. organismele de drept public22 art. 4 alin. organismele de drept public19; art. 4 alin.
1, lit. b) (1), lit. a)
3. asocierile care cuprind cel puin art. 4 asocierile care cuprind cel puin o art. 4 alin.
o autoritate contractant dintre alin. 1, autoritate contractant dintre cele (1), lit. a)
cele prevzute la pct. 1 sau 2 de lit. c) prevzute la pct. 1 sau 2 de mai sus.
mai sus.
4. ntreprinderile publice23 art. 4 alin.
(1) lit. b)
5. - - oricare subiect de drept, altele art. 4 alin.
dect cele prevzute la punctele (1), lit. c)
de mai sus, care funcioneaz n
baza unor drepturi exclusive sau
speciale acordate de o entitate
competent.24

22Organismele de drept public sunt orice entiti, altele dect cele prevzute la punctul de mai sus care, indiferent de forma
de constituire sau organizare, ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele condiii:
a) sunt nfiinate pentru a satisface nevoi de interes general, fr caracter comercial sau industrial;
b) au personalitate juridic;
c) sunt finanate, n majoritate, de ctre entiti dintre cele prevzute la punctul de mai sus sau de ctre alte organisme de
drept public ori se afl n subordinea, sub autoritatea sau n coordonarea ori controlul unei entiti dintre cele prevzute la
punctul de mai sus sau ale unui alt organism de drept public ori mai mult de jumtate din membrii consiliului de
administraie/organului de conducere sau de supraveghere sunt numii de ctre o entitate dintre cele prevzute la punctul
de mai sus ori de ctre un alt organism de drept public.
23
ntreprinderile publice sunt persoanele juridice ce desfoar activiti economice i asupra crora se exercit direct sau
indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaiilor financiare sau a regulilor specifice prevzute n actul de
nfiinare a ntreprinderii respective, influena dominant a unei entiti contractante (entitile i instituiile publice centrale
sau locale, precum i structurile din componena acestora care au delegat calitatea de ordonator de credite i care au stabilite
competene n domeniul achiziiilor publice); prezumia de exercitare a influenei dominante se aplic n orice situaie n care,
n raport cu o astfel de persoan, una sau mai multe entiti contractante (entitile i instituiile publice centrale sau locale,
precum i structurile din componena acestora care au delegat calitatea de ordonator de credite i care au stabilite
competene n domeniul achiziiilor publice) se afl, direct ori indirect, n cel puin unul dintre urmtoarele cazuri:
a) dein majoritatea capitalului subscris;
b) dein controlul majoritii voturilor asociate aciunilor emise de ntreprindere;
c) pot numi n componena consiliului de administraie, a organului de conducere sau de supraveghere mai mult de jumtate
din numrul membrilor acestuia.
24 Drepturile exclusive sau speciale reprezint drepturi acordate de o entitate competent prin orice act legislativ sau act
administrativ al crui efect const n limitarea exercitrii unei activiti relevante la una sau mai multe entiti i care
afecteaz substanial capacitatea altor entiti de a desfura o astfel de activitate. Prin excepie de la prevederile art. 4, alin.
(1) lit. c) din Legea 99/2016, nu constituie drepturi exclusive sau speciale (drepturi acordate de o entitate competent prin
orice act legislativ sau act administrativ al crui efect const n limitarea exercitrii unei activiti relevante la una sau mai
multe entiti i care afecteaz substanial capacitatea altor entiti de a desfura o astfel de activitate), drepturile acordate
prin proceduri n care s-a asigurat o publicitate adecvat i n care acordarea drepturilor respective s-a bazat pe criterii
obiective, cum ar fi:
a) proceduri de atribuire cu publicarea unui anun de participare/anun de concesionare, prevzute de legea privind
achiziiile publice, legea privind concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii sau Ordonana de urgen a
43
Achiziii publice Achiziii sectoriale
Nr.
crt. Autoriti contractante Legea nr. Entiti contractante Legea nr.
98/2016 99/2016
6. oricare asociere, inclusiv temporar, art. 4 alin.
format de una sau mai multe entiti (1), lit. d)
prevzute la punctele de mai sus.

2.3.5 Tipuri de contracte de achiziii publice/acorduri cadru

Prevedere legal Prevedere legal


Nr. Legea nr.98/2016, Legea nr.99/2016,
crt.
Tipuri de contracte privind achiziiile privind achiziiile
publice sectoriale
1 Contract de achiziie public de lucrri art.3 alin.(1) lit.m) -
2 Contract de achiziie public de produse art.3 alin.(1) lit.n) -
3 Contract de achiziie public de servicii art.3 alin.(1) lit.o) -
4 Contract sectorial de lucrri - art.3 alin.(1) lit.l)
5 Contract sectorial de produse - art.3 alin.(1) lit.m)
6 Contract sectorial de servicii - art.3 alin.(1) lit.n)
7 Contract pe termen lung art.3 alin.(1) lit.p) art.3 alin.(1) lit.j)
art.229 art.250
8 Contract de achiziie public/acord-cadru care art.111 - art.112 -
are ca obiect servicii sociale i alte servicii
specifice
9 Contract sectorial/acord-cadru care are ca - art.124 art.125
obiect servicii sociale i alte servicii specifice
10 Contract rezervat art.56 art.69
11 Contract mixt art.34 art.35 art.31 art.33
12 Acordul-cadru art.3 alin.(1) lit.c) art.3 alin.(1) lit.b)
art.114 - art.119 art.127 art.128

2.3.6 Procesul de achiziie public i tipurile de proceduri de atribuire a


contractelor de achiziii publice/ sectoriale i a acordurilor cadru
Autoritatea/entitatea contractant are obligaia de a se documenta i de a parcurge
pentru fiecare PROCES DE ACHIZIIE PUBLIC trei etape distincte, grupate astfel:
FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU ACHIZIIILE PUBLICE I
SECTORIALE NSCRISE N PROIECTUL DE BUGET PROPRIU,
AUTORIZAREA, LEGALITATEA I NECESITATEA MODIFICRILOR ADUSE
PREVEDERILOR INIIALE ALE BUGETELOR PUBLICE REFERITOR LA
ACESTE ACHIZIII, PRECUM I ANGAJAREA CHELTUIELILOR CU
ACHIZIIILE PUBLICE I SECTORIALE
2.3.6.1 Etapa de planificare/pregtire, inclusiv consultarea pieei;
2.3.6.2 Etapa de organizare a procedurii i atribuirea contractului/acordului-cadru;
LICHIDAREA, ORDONANAREA I PLATA CHELTUIELILOR CU
ACHIZIIILE PUBLICE I SECTORIALE

Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziii publice n domeniile aprrii i securitii,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 195/2012, sau de prezenta lege;
b) proceduri prin care se asigur un nivel adecvat de transparen prealabil pentru acordarea de autorizaii pe baza unor
criterii obiective, prevzute de Legea energiei electrice i a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificrile i completrile
ulterioare, Ordonana de urgen a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile potale, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 187/2013, Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, sau
Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European i al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile
publice de transport feroviar i rutier de cltori i de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 i nr. 1.107/70 ale
Consiliului;
c) orice alte proceduri organizate pe baza unor criterii obiective prin care se asigur un nivel adecvat de transparen
prealabil i pentru care s-a asigurat publicitatea corespunztoare.
44
2.3.6.3 Etapa postatribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea i
monitorizarea implementrii contractului/ acordului-cadru.
I. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU ACHIZIIILE PUBLICE I
SECTORIALE NSCRISE N PROIECTUL DE BUGET PROPRIU, AUTORIZAREA,
LEGALITATEA I NECESITATEA MODIFICRILOR ADUSE PREVEDERILOR
INIIALE ALE BUGETELOR PUBLICE REFERITOR LA ACESTE ACHIZIII, PRECUM
I ANGAJAREA CHELTUIELILOR CU ACHIZIIILE PUBLICE I SECTORIALE

2.3.6.1 Etapa de planificare/pregtire, inclusiv consultarea pieei:


Etapa de planificare/pregtire a unui proces de achiziie public/ sectorial se iniiaz
prin identificarea necesitilor i elaborarea referatelor de necesitate i se ncheie cu
aprobarea de ctre conductorul autoritii contractante/unitii de achiziii centralizate a
documentaiei de atribuire, inclusiv a documentelor-suport, precum i a strategiei de
contractare pentru procedura respectiv.
Strategia de contractare este un document al fiecrei achiziii cu o valoare estimat
egal sau mai mare dect pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016
privind achiziiile publice, respectiv art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achiziiile
sectoriale, iniiat de autoritatea contractant i este obiect de evaluare a ANAP, odat cu
documentaia de atribuire. Prin intermediul strategiei de contractare se documenteaz deciziile
din etapa de planificare/pregtire a achiziiei n legtur cu:
a. relaia dintre obiectul, constrngerile asociate i complexitatea contractului, pe de o
parte, i resursele disponibile la nivel de autoritate/ entitate contractant pentru
derularea activitilor din etapele procesului de achiziie public, pe de alt parte;
b. procedura de atribuire aleas, precum i modalitile speciale de atribuire a
contractului de achiziie public asociate, dac este cazul;
c. tipul de contract propus i modalitatea de implementare a acestuia;
d. mecanismele de plat n cadrul contractului, alocarea riscurilor n cadrul acestuia,
msuri de gestionare a acestora, stabilirea penalitilor pentru nendeplinirea sau
ndeplinirea defectuoas a obligaiilor contractuale;
e. justificrile privind determinarea valorii estimate a contractului/acordului-cadru,
precum i orice alte elemente legate de obinerea de beneficii pentru autoritatea/
entitatea contractant i/sau ndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul
sectorului administraiei publice n care activeaz autoritatea contractant;
f. justificrile privind alegerea procedurii de atribuire n situaiile prevzute la art. 69
alin. (2)-(5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice, respectiv la art. 82
alin. (3)-(6) din Legea nr. 99/2016 privind achiziiile sectoriale i, dup caz, decizia
de a reduce termenele n condiiile legii, decizia de a nu utiliza mprirea pe loturi,
criteriile de calificare privind capacitatea i, dup caz, criteriile de selecie, criteriul
de atribuire i factorii de evaluare utilizai;
g. obiectivul din strategia local/regional/naional de dezvoltare la a crui realizare
contribuie contractul/acordul-cadru respectiv, dac este cazul;
h. orice alte elemente relevante pentru ndeplinirea necesitilor autoritii/ entitii
contractante.
Autoritatea/ entitatea contractant are obligaia de a realiza un proces de achiziie
public prin utilizarea uneia dintre urmtoarele abordri:
a) cu resursele profesionale necesare celor trei etape mai sus identificate existente la
nivel de autoritate contractant;
b) prin recurgerea la uniti centralizate de achiziie nfiinate prin hotrre a
Guvernului, n condiiile art. 40 din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice,
45
respectiv n condiiile art. 55 alin. (3) din Legea nr. 99/2016 privind achiziiile
sectoriale;
c) cu ajutorul unui furnizor de servicii de achiziie, selectat n condiiile legii.
Strategia anual de achiziie public la nivelul autoritii contractante este alctuit
din totalitatea proceselor de achiziie public planificate a fi lansate de o autoritate
contractant pe parcursul unui an bugetar.
Strategia anual de achiziie public se realizeaz n ultimul trimestru al anului
anterior anului cruia i corespund procesele de achiziie public/ sectorial cuprinse n
aceasta, i se aprob de ctre conductorul autoritii contractante.
Autoritatea/ entitatea contractant are dreptul de a opera modificri sau completri
ulterioare n cadrul strategiei anuale de achiziie public, modificri/completri care se aprob
de ctre conductorul autoritii/ entitii contractante. n cazul n care modificrile au ca scop
acoperirea unor necesiti ce nu au fost cuprinse iniial n strategia anual de achiziii publice,
introducerea acestora n strategie este condiionat de identificarea surselor de finanare.
Autoritatea/ entitatea contractant utilizeaz ca informaii pentru elaborarea strategiei
anuale de achiziii cel puin urmtoarele elemente estimative:
a) nevoile identificate la nivel de autoritate contractant ca fiind necesar a fi
satisfcute ca rezultat al unui proces de achiziie, aa cum rezult acestea din
solicitrile transmise de toate compartimentele din cadrul autoritii contractante;
b) valoarea estimat a achiziiei corespunztoare fiecrei nevoi;
c) capacitatea profesional existent la nivel de autoritate contractant pentru
derularea unui proces care s asigure beneficiile anticipate;
d) resursele existente la nivel de autoritate contractant i, dup caz, necesarul de
resurse suplimentare externe, care pot fi alocate derulrii proceselor de achiziii
publice.
n cadrul strategiei anuale de achiziie public, autoritatea/ entitatea contractant are
obligaia de a elabora programul anual al achiziiilor publice, ca instrument managerial
utilizat pentru planificarea i monitorizarea portofoliului de procese de achiziie la nivel de
autoritate/ entitate contractant, pentru planificarea resurselor necesare derulrii proceselor i
pentru verificarea modului de ndeplinire a obiectivelor din strategia
local/regional/naional de dezvoltare, acolo unde este aplicabil.
Programul anual al achiziiilor publice/ sectoriale se elaboreaz pe baza referatelor de
necesitate transmise de compartimentele autoritilor/ entitilor contractante i cuprinde
totalitatea contractelor de achiziie public/sectorial precum i a acordurilor-cadru pe care
autoritatea contractant intenioneaz s le atribuie n decursul anului urmtor.
Atunci cnd stabilete programul anual al achiziiilor publice/ sectoriale, autoritatea/
entitatea contractant are obligaia de a ine cont de:
a) necesitile obiective de produse, servicii i lucrri;
b) gradul de prioritate a necesitilor prevzute la lit. a);
c) anticiprile cu privire la sursele de finanare ce urmeaz a fi identificate.
Dup aprobarea bugetului propriu, autoritatea/ entitatea contractant are obligaia de a-
i actualiza programul anual al achiziiilor publice/ sectoriale n funcie de fondurile aprobate.
Programul anual al achiziiilor publice/ sectoriale trebuie s cuprind cel puin
informaii referitoare la:
a) obiectul contractului de achiziie public/acordului-cadru;
b) codul vocabularului comun al achiziiilor publice (CPV);
c) valoarea estimat a contractului/acordului-cadru ce urmeaz a fi atribuit ca rezultat
al derulrii unui proces de achiziie, exprimat n lei, fr TVA;
d) sursa de finanare;
e) procedura stabilit pentru derularea procesului de achiziie;
f) data estimat pentru iniierea procedurii;
46
g) data estimat pentru atribuirea contractului;
h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.
Dup definitivarea programului anual al achiziiilor publice/ sectoriale, autoritatea/
entitatea contractant are obligaia de a publica semestrial n SEAP extrase din acesta, precum
i orice modificri asupra acestora, n termen de 5 zile lucrtoare, extrase care se refer la:
a. contractele/acordurile-cadru de produse i/sau servicii a cror valoare estimat este
mai mare sau egal cu pragurile prevzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016
privind achiziiile publice, respectiv la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016
privind achiziiile sectoriale;
b. contractele/acordurile-cadru de lucrri a cror valoare estimat este mai mare sau
egal cu pragurile prevzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind
achiziiile publice, respectiv la art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind
achiziiile sectoriale.
Autoritatea/ entitatea contractant, prin compartimentul intern specializat n domeniul
achiziiilor, are obligaia de a ine evidena achiziiilor directe de produse, servicii i lucrri,
ca parte a strategiei anuale de achiziii publice.
Formularele de program anual al achiziiilor publice/sectoriale, precum i evidena
privind achiziiile directe se regsesc n Anexa nr. 1.
Etapa de planificare/ pregtire, inclusiv consultarea pieei din cadrul procesului de
achiziie public/ sectorial este prezentat n schemele logice din Anexele nr. S1 i S2.
2.3.6.2 Etapa de organizare a procedurii i atribuirea contractului/acordului-
cadru:
Etapa de organizare a procedurii i atribuire a contractului/acordului-cadru ncepe prin
transmiterea documentaiei de atribuire n SEAP i se finalizeaz odat cu intrarea n vigoare
a contractului de achiziie public/ sectorial i a acordului-cadru.
Tipurile de proceduri de atribuire a contractelor/acordurilor cadru sunt prezentate n
tabelul de mai jos:
Nr. crt. Tipuri de proceduri de atribuire Prevedere legal Prevedere legal
Legea nr.98/2016, Legea nr.99/2016,
privind achiziiile privind achiziiile
publice sectoriale
2.3.6.2.1 Achiziia direct art. 7 alin. (5) art. 12 alin. (4)
2.3.6.2.2 Procedura simplificat art.113 art.126
2.3.6.2.3 Licitaia deschis art.69 alin.(1) art.82 alin.(2)
art.71 art.75 art.84 art.88
2.3.6.2.4 Licitaia restrns art.69 alin.(1) art.82 alin.(2)
art.76 art.79 art.89 art.92
2.3.6.2.5 Negocierea competitiv art.69 alin.(3) art.82 alin.(2)
art.70 art.93 art.98
art.80 art.85
2.3.6.2.6 Dialogul competitiv art.69 alin.(3), art.70 art.82 alin.(2)
art.86 art.94 art.99 art.107
2.3.6.2.7 Parteneriatul pentru inovare art.69 alin.(2) art.82 alin.(3)
art.95 art.103 art.108 art.116
2.3.6.2.8 Negocierea fr publicare art.69 alin.(4) art.82 alin.(4)
prealabil/ Negocierea fr invitaie art.104 art.117
prealabil la procedura
concurenial de ofertare
2.3.6.2.9 Concursul de soluii art.69 alin.(5) art.82 alin.(5)
art.105 110 art.118 art.123

47
n continuare, prezentm pe scurt modul de organizare a fiecreia dintre procedurile
de atribuire a contractului/acordului-cadru menionate n tabelul de mai sus, activitile fiind
sintetizate n fiecare caz i sub forma unor scheme logice (Anexele nr. S3 S20).

2.3.6.2.1 Achiziia direct


Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziiile publice, respectiv Legii
nr. 99/2016 privind achiziiile sectoriale i normelor de aplicare ale acestora:
Autoritatea/ entitatea contractant are dreptul de a achiziiona direct produse,
servicii sau lucrri n cazul n care valoarea estimat a achiziiei, fr TVA, este mai mic
dect pragurile valorice reglementate prin lege. Autoritatea contractant realizeaz achiziia
direct pe baz de document justificativ.
Sistemul electronic de achiziii publice (SEAP) pune la dispoziia autoritilor/
entitilor contractante posibilitatea tehnic de a achiziiona direct, prin intermediul
catalogului electronic publicat n SEAP, produse, servicii sau lucrri.
n cadrul SEAP, operatorii economici nregistrai au posibilitatea de a publica
un catalog cuprinznd produsele, serviciile sau lucrrile pe care le ofer, cu rol de instrument
de lucru opional pentru realizarea achiziiei directe. n acest scop, operatorii economici au
obligaia de a meniona n catalogul electronic detalii cu privire la produsele, serviciile sau
lucrrile oferite, inclusiv preul, astfel nct autoritatea/ entitatea contractant s aib
suficiente informaii pentru a alege n mod corect i obiectiv.
Autoritatea/ entitatea contractant, accesnd cataloagele publicate n SEAP, are
dreptul de a alege dintre produsele, serviciile sau lucrrile prezentate n aceste cataloage i de
a transmite n acest scop, prin intermediul SEAP, notificri operatorilor economici care le
ofer.
Notificrile trebuie s conin informaii referitoare la:
a. datele de identificare ale produselor, serviciilor sau lucrrilor solicitate;
b. cerinele privind livrarea, prestarea sau executarea;
c. condiiile n care urmeaz s se efectueze plata.
Prin intermediul SEAP, operatorul economic are obligaia de a transmite
acceptarea sau neacceptarea condiiilor impuse de autoritatea/ entitatea contractant. n cazul
n care operatorul economic accept condiiile impuse de autoritatea/ entitatea contractant, va
transmite acesteia, prin intermediul SEAP, oferta ferm pentru furnizarea produselor,
prestarea serviciilor sau executarea lucrrilor. n situaia n care, autoritatea/ entitatea
contractant accept oferta ferm a operatorului economic, aceasta finalizeaz achiziia
direct prin intermediul SEAP.
n cazul n care autoritatea/ entitatea contractant nu identific n cadrul
catalogului electronic produsul, serviciul sau lucrarea care i poate satisface necesitatea sau
constat c preul postat de operatorii economici pentru obiectul achiziiei este mai mare dect
preul pieei sau din motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul
electronic, atunci autoritatea contractant poate realiza achiziia de la orice operator
economic, elabornd n acest sens o not justificativ. Dac valoarea estimat a achiziiei
depete 13.000 lei, fr TVA, autoritatea/ entitatea contractant are obligaia de a transmite
n SEAP o notificare cu privire la achiziia direct efectuat.
Coninutul minimal obligatoriu al acestei notificri este urmtorul:
a. denumirea i datele de identificare ale operatorului economic;
b. obiectul achiziiei i codul CPV;
c. valoarea achiziiei i cantitatea achiziionat;
d. data realizrii achiziiei.
Angajamentul legal prin care se angajeaz cheltuielile aferente achiziiei
directe poate lua forma unui contract de achiziie public/ sectorial sau, dup caz, a unui

48
document fiscal ori a unei comenzi, inclusiv n cazul achiziiilor iniiate prin intermediul
instrumentelor de plat ce permit posesorului s le utilizeze n relaia cu comercianii n
vederea efecturii de pli, fr numerar, pentru achiziionarea de produse, servicii i/sau
lucrri prin intermediul unui terminal, cum ar fi, dar fr a se limita la, cardurile de plat
i/sau portofele electronice.
Etapa de organizare i atribuire a contractului de achiziie public/ sectorial prin
ncredinare direct este prezentat n schemele logice din Anexele nr. S3 i S4.
2.3.6.2.2 Procedura simplificat
Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziiile publice, respectiv Legii
nr. 99/2016 privind achiziiile sectoriale i normelor de aplicare ale acestora:
Autoritatea/ entitatea contractant are dreptul s atribuie contractele de
achiziie public/sectorial respectiv acordurile-cadru i s organizeze concursurile de soluii
care privesc achiziii publice/ sectoriale a cror valoare estimat este mai mic dect pragurile
reglementate de lege prin aplicarea unei proceduri simplificate, cu respectarea principiilor
care stau la baza atribuirii contractelor de achiziie public/ sectoriale i a organizrii
concursurilor de soluii.
Procedura simplificat se iniiaz prin publicarea n SEAP a unui anun de
participare simplificat, nsoit de documentaia de atribuire aferent.
Autoritatea/ entitatea contractant poate decide desfurarea procedurii
simplificate:
a. fie ntr-o etap;
b. fie n mai multe etape care presupun att selecia candidailor, ct i negocierea i
evaluarea ofertelor.
Autoritatea/ entitatea contractant aplic procedura simplificat prin mijloace
electronice situaie n care numai operatorii economici nregistrai n SEAP pot depune oferte.
Autoritatea/ entitatea contractant nu utilizeaz mijloacele electronice pentru
derularea procedurii de atribuire simplificate atunci cnd aceasta decide organizarea
procedurii n mai multe etape.
n cazul n care procedura de atribuire se desfoar n mai multe etape, dac
autoritatea/ entitatea contractant decide organizarea unei etape de negociere a ofertelor, acest
aspect l precizeaz n anunul de participare simplificat.
Atunci cnd procedura de atribuire se desfoar integral prin mijloace
electronice, operatorul economic are obligaia de a transmite oferta, inclusiv DUAE, n format
electronic i numai pn la data i ora-limit de depunere a acestora, prevzute n anunul de
participare simplificat. Documentele vor fi semnate cu semntur electronic extins, bazat
pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, i ncrcate
n SEAP n seciunile specifice disponibile n sistemul informatic i numai de ctre operatorii
economici nregistrai.
Atunci cnd procedura de atribuire nu se desfoar prin mijloace electronice,
operatorii economici vor depune ofertele, inclusiv DUAE, la adresa i pn la data i ora-
limit de depunere, prevzute n anunul de participare.
Atunci cnd procedura de atribuire se desfoar n mai multe etape, dup
finalizarea etapei de selecie a candidailor, autoritatea/ entitatea contractant are obligaia de
a transmite simultan, tuturor candidailor selectai, o invitaie de participare la etapa a doua.
Dac autoritatea/ entitatea contractant decide s solicite criterii de calificare i
selecie, aceasta poate solicita doar cerine privind:

49
a. motive de excludere, n conformitate cu capitolul IV, seciunea a 6-a, paragraful 2
din Legea nr. 98/2016, respectiv capitolul V, seciunea a 6-a, paragraful 2 din
Legea nr. 99/ 2016;
b. capacitatea de exercitare a activitii profesionale, n conformitate cu art. 173 din
Legea nr. 98/2016, respectiv art. 187 din Legea nr. 99/ 2016 ;
c. experiena similar, n conformitate cu art. 179 lit. a) i b) din Legea nr. 98/2016,
respectiv art. 192 lit. a) i b) din Legea nr. 99/ 2016.
n cazul aplicrii procedurii simplificate, operatorul economic poate s invoce
susinerea unui/unor ter/teri pentru maximum 50% din cerina ce a fost stabilit de
autoritatea/ entitatea contractant prin documentele achiziiei.
Etapa de organizare i atribuire a contractului de achiziie public din cadrul
procedurii simplificate este prezentat n schema logic din Anexa nr. S5, iar etapa de
organizare i atribuire a contractului de achiziie sectorial din cadrul procedurii
simplificate este prezentat n schema logic din Anexa nr. S6.

2.3.6.2.3 Licitaia deschis


Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziiile publice, respectiv Legii
nr. 99/2016 privind achiziiile sectoriale i normelor de aplicare ale acestora:
Licitaia deschis se iniiaz prin transmiterea spre publicare a unui anun de
participare, n conformitate cu regulile de publicitate i transparen reglementate prin lege,
prin care autoritatea/ entitatea contractant solicit operatorilor economici depunerea de
oferte. n cadrul procedurii de licitaie deschis orice operator economic are dreptul de a
depune ofert n urma publicrii unui anun de participare. Procedura de licitaie deschis se
desfoar, de regul, ntr-o singur etap obligatorie.
Autoritatea/ entitatea contractant aplic procedura de licitaie deschis prin
mijloace electronice situaie n care numai operatorii economici nregistrai n SEAP pot
depune ofert. Autoritatea/ entitatea contractant poate, dup publicarea anunului de
participare, s nu utilizeze mijloacele electronice pentru derularea procedurii de atribuire
atunci cnd acest lucru nu este posibil din motive tehnice imputabile operatorului SEAP,
situaie n care evaluarea conformitii ofertelor cu specificaiile tehnice i celelalte cerine
prevzute n documentele achiziiei i aplicarea criteriului de atribuire se realizeaz anterior
verificrii ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie.
n situaia n care procedura de atribuire nu se desfoar integral prin mijloace
electronice, autoritatea/ entitatea contractant are dreptul de a decide organizarea unei etape
finale de licitaie electronic, caz n care are obligaia de a preciza aceast decizie n anunul
de participare i n documentaia de atribuire. n cadrul procedurii, ofertantul depune oferta
elaborat n conformitate cu informaiile i cerinele prevzute n documentele achiziiei,
nsoit de documentele sau de documentul unic de achiziie european, dup caz, care
demonstreaz ndeplinirea criteriilor de calificare stabilite de autoritatea/ entitatea
contractant.
Etapa de organizare i atribuire a contractului de achiziie public din cadrul
procedurii de licitaie deschis este prezentat n schema logic din Anexa nr. S7, iar etapa de
organizare i atribuire a contractului de achiziie sectorial din cadrul procedurii de licitaie
deschis este prezentat n schema logic din Anexa nr. S8.
2.3.6.2.4 Licitaia restrns
Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziiile publice, respectiv Legii
nr. 99/2016 privind achiziiile sectoriale i normelor de aplicare ale acestora:
n cadrul procedurii de licitaie restrns orice operator economic are dreptul
de a depune o solicitare de participare n urma publicrii unui anun de participare (n cazul
achiziiilor publice), respectiv ca rspuns la o invitaie la procedura concurenial de ofertare
(n cazul achiziiilor sectoriale), urmnd ca numai candidaii care ndeplinesc criteriile de
50
calificare i selecie stabilite de autoritatea/ entitatea contractant s aib dreptul de a depune
oferta n etapa ulterioar.
Licitaia restrns se iniiaz prin transmiterea spre publicare a unui anun de
participare (n cazul achiziiilor publice), respectiv ca rspuns la o invitaie la procedura
concurenial de ofertare (n cazul achiziiilor sectoriale), n conformitate cu regulile de
publicitate i transparen reglementate de lege, prin care autoritatea/ entitatea contractant
solicit operatorilor economici depunerea de solicitri de participare n vederea furnizrii
informaiilor i documentelor pentru calificare i selecie stabilite de autoritatea/ entitatea
contractant.
Procedura de licitaie restrns se desfoar, de regul, n dou etape
obligatorii:
a. etapa depunerii solicitrilor de participare i a selectrii candidailor, prin aplicarea
criteriilor de calificare i selecie;
b. etapa depunerii ofertelor de ctre candidaii selectai n cadrul primei etape i a
evalurii acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire i a factorilor de evaluare.
Autoritatea/ entitatea contractant aplic procedura de licitaie restrns prin
mijloace electronice situaie n care numai operatorii economici nregistrai n SEAP pot
depune solicitare de participare. Autoritatea/ entitatea contractant poate, dup publicarea
anunului de participare, s nu utilizeze mijloacele electronice pentru derularea procedurii de
atribuire atunci cnd acest lucru nu este posibil din motive tehnice imputabile operatorului
SEAP.
n situaia n care procedura de atribuire nu se desfoar integral prin mijloace
electronice, autoritatea/ entitatea contractant are dreptul de a decide organizarea unei etape
finale de licitaie electronic, caz n care are obligaia de a preciza aceast decizie n anunul
de participare/ invitaia la procedura concurenial de ofertare i n documentaia de atribuire.
Atunci cnd procedura de atribuire se desfoar integral prin mijloace
electronice, operatorul economic are obligaia de a transmite solicitarea de participare,
inclusiv DUAE, n format electronic i numai pn la data i ora-limit de depunere a
acestora, prevzute n anunul de participare. Documentele vor fi semnate cu semntur
electronic extins, bazat pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat, i ncrcate n SEAP n seciunile specifice disponibile n sistemul
informatic i numai de ctre operatorii economici nregistrai.
Atunci cnd procedura de atribuire nu se desfoar integral prin mijloace
electronice, operatorii economici vor depune solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la
adresa i pn la data i ora-limit de depunere, prevzute n anunul de participare.
Etapa de organizare i atribuire a contractului de achiziie public din cadrul
procedurii de licitaie restrns este prezentat n schema logic din Anexa nr. S9, iar etapa
de organizare i atribuire a contractului de achiziie sectorial din cadrul procedurii de
licitaie restrns este prezentat n schema logic din Anexa nr. S10.
2.3.6.2.5 Negocierea competitiv
Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziiile publice, respectiv Legii
nr. 99/2016 privind achiziiile sectoriale i normelor de aplicare ale acestora:
n cadrul procedurii de negociere competitiv orice operator economic are
dreptul de a depune o solicitare de participare n urma publicrii unui anun de participare (n
cazul achiziiilor publice), respectiv ca rspuns la o invitaie la procedura concurenial de
ofertare (n cazul achiziiilor sectoriale), urmnd ca numai candidaii care ndeplinesc
criteriile de calificare i selecie stabilite de autoritatea/ entitatea contractant s aib dreptul
de a depune oferte iniiale n etapa ulterioar, pe baza crora autoritatea/ entitatea contractant
va derula negocieri n vederea mbuntirii acestora.

51
Negocierea competitiv se iniiaz prin transmiterea spre publicare a unui
anun de participare (n cazul achiziiilor publice), respectiv a unei invitaii la procedura
concurenial de ofertare (n cazul achiziiilor sectoriale), n conformitate cu regulile de
publicitate i transparen, prin care autoritatea/ entitatea contractant solicit operatorilor
economici depunerea de solicitri de participare n vederea furnizrii informaiilor i
documentelor pentru calificare i selecie stabilite de autoritatea contractant. Procedura de
negociere competitiv se desfoar, de regul, n dou etape obligatorii:
a. etapa depunerii solicitrilor de participare i a selectrii candidailor, prin aplicarea
criteriilor de calificare i selecie;
b. etapa depunerii ofertelor iniiale de ctre candidaii selectai n cadrul primei etape
i a evalurii conformitii acestora cu cerinele minime stabilite de autoritatea/
entitatea contractant i negocierile n vederea mbuntirii ofertelor iniiale, a
depunerii ofertelor finale i a evalurii acestora, prin aplicarea criteriului de
atribuire i a factorilor de evaluare.
Etapa de organizare i atribuire a contractului de achiziie public din cadrul
procedurii de negociere competitiv este prezentat n schema logic din Anexa nr. S11, iar
etapa de organizare i atribuire a contractului de achiziie sectorial din cadrul procedurii
de negociere competitiv este prezentat n schema logic din Anexa nr. S12.
2.3.6.2.6 Dialogul competitiv
Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziiile publice, respectiv Legii
nr. 99/2016 privind achiziiile sectoriale i normelor de aplicare ale acestora:
n cadrul procedurii de dialog competitiv orice operator economic are dreptul
de a depune o solicitare de participare n urma publicrii unui anun de participare sau a unui
anun privind existena unui sistem de calificare (n cazul achiziiilor sectoriale), urmnd ca
numai candidaii care ndeplinesc criteriile de calificare i selecie stabilite de autoritatea/
entitatea contractant s aib dreptul de a participa la etapa de dialog, iar candidaii rmai la
sfritul etapei de dialog au dreptul de a depune oferte finale.
Procedura de dialog competitiv, de regul, se desfoar n trei etape:
a. etapa depunerii solicitrilor de participare i a selectrii candidailor, prin aplicarea
criteriilor de calificare i selecie;
b. etapa dialogului cu candidaii selectai, n vederea identificrii soluiei/soluiilor
apte s rspund necesitilor autoritii/ entitii contractante i pe baza
creia/crora se vor depune ofertele finale;
c. etapa depunerii ofertelor finale de ctre candidaii rmai n urma etapei de dialog
i a evalurii acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire i a factorilor de
evaluare.
Etapa de organizare i atribuire a contractului de achiziie public din cadrul
procedurii de dialog competitiv este prezentat n schema logic din Anexa nr. S13, iar etapa
de organizare i atribuire a contractului de achiziie sectorial din cadrul procedurii de
dialog competitiv este prezentat n schema logic din Anexa nr. S14.
2.3.6.2.7 Parteneriatul pentru inovare
Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziiile publice, respectiv Legii
nr. 99/2016 privind achiziiile sectoriale i normelor de aplicare ale acestora:
n cadrul parteneriatului pentru inovare orice operator economic are dreptul de
a depune o solicitare de participare n urma publicrii unui anun de participare sau a unui
anun privind existena unui sistem de calificare (n cazul achiziiilor sectoriale), urmnd ca
numai candidaii care ndeplinesc criteriile de calificare i selecie stabilite de autoritatea/
entitatea contractant s aib dreptul de a depune oferte iniiale n etapa ulterioar, pe baza
crora autoritatea/ entitatea contractant va desfura negocieri n vederea mbuntirii
acestora.
52
Parteneriatul pentru inovare se desfoar n trei etape:
a. etapa depunerii solicitrilor de participare i a selectrii candidailor, prin aplicarea
criteriilor de calificare i selecie,
b. etapa depunerii ofertelor iniiale de ctre candidaii selectai n cadrul primei etape
i a evalurii conformitii acestora cu cerinele stabilite de autoritatea/ entitatea
contractant i
c. etapa negocierilor n vederea mbuntirii ofertelor iniiale, a depunerii ofertelor
finale i a evalurii acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire i a factorilor de
evaluare.
Etapa de organizare i atribuire a contractului de achiziie public din cadrul
procedurii de parteneriat pentru inovare este prezentat n schema logic din Anexa nr. S15,
iar etapa de organizare i atribuire a contractului de achiziie sectorial din cadrul
procedurii de parteneriat pentru inovare este prezentat n schema logic din Anexa nr. S16.
2.3.6.2.8 Negocierea fr publicare prealabil/ Negocierea fr invitaie
prealabil la procedura concurenial de ofertare
Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziiile publice, respectiv Legii
nr. 99/2016 privind achiziiile sectoriale i normelor de aplicare ale acestora:
Autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura de negociere
fr publicarea prealabil a unui anun de participare pentru atribuirea contractelor de
achiziii publice/ acordurilor-cadru de lucrri, de produse sau de servicii ntr-unul din
urmtoarele cazuri:
a) dac n cadrul unei proceduri de licitaie deschis ori licitaie restrns organizate
pentru achiziia produselor, serviciilor sau lucrrilor respective nu a fost depus
nicio ofert/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitri de
participare neconforme, cu condiia s nu se modifice n mod substanial condiiile
iniiale ale achiziiei i, la solicitarea Comisiei Europene, s fie transmis acesteia un
raport;
b) dac lucrrile, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de ctre un anumit
operator economic pentru unul din urmtoarele motivele:
- scopul achiziiei este crearea sau achiziionarea unei opere de art sau unei
reprezentaii artistice unice;
- concurena lipsete din motive tehnice;
- protecia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturi de proprietate intelectual.
c) ca o msur strict necesar, atunci cnd perioadele de aplicare a procedurilor de
licitaie deschis, licitaie restrns sau negociere competitiv nu pot fi respectate
din motive de extrem urgen, determinate de evenimente imprevizibile i care nu
se datoreaz sub nicio form unei aciuni sau inaciuni a autoritii contractante;
d) atunci cnd produsele care fac obiectul achiziiei sunt fabricate exclusiv n scop de
cercetare tiinific, experimental, de studiu sau de dezvoltare, iar contractul de
achiziie public nu prevede producia n serie a unor cantiti ale produsului n
vederea stabilirii viabilitii comerciale a acestuia sau recuperarea costurilor de
cercetare i dezvoltare;
e) atunci cnd este necesar achiziionarea de la contractantul iniial a unor cantiti
suplimentare de produse destinate nlocuirii pariale sau extinderii produselor sau
instalaiilor existente i numai dac schimbarea contractantului iniial ar pune
autoritatea contractant n situaia de a achiziiona produse cu caracteristici tehnice
diferite de cele deja existente care ar conduce la incompatibilitate sau la dificulti
tehnice disproporionate de utilizare i ntreinere;

53
f) pentru produsele cotate i achiziionate pe o pia de mrfuri, cum ar fi produsele
agricole, materiile prime i bursele de energie, n cazul n care structura
multilateral de tranzacionare reglementat i supravegheat garanteaz n mod
natural preurile pieei;
g) pentru cumprarea de produse sau servicii n condiii speciale avantajoase de la un
operator economic care nceteaz definitiv activitile comerciale sau care se afl
ntr-o procedur de faliment, de concordat preventiv sau ntr-o procedur similar.
n cazul prevzut la lit. c) de mai sus, autoritatea contractant nu are dreptul de
a stabili durata contractului pe o perioad mai mare dect cea necesar pentru a face fa
situaiei de urgen care a determinat aplicarea procedurii de negociere fr publicarea
prealabil a unui anun de participare.
Totodat, potrivit Legii nr. 98/2016, autoritatea contractant are dreptul de a
aplica procedura de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare atunci
cnd, ulterior atribuirii unui contract de achiziie public de lucrri sau de servicii, autoritatea
contractant intenioneaz s achiziioneze lucrri sau servicii noi i numai dac se
ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele condiii:
a) atribuirea se face contractantului iniial, iar noile lucrri, respectiv noile servicii
constau n repetarea unor lucrri sau servicii similare prevzute n contractul
atribuit iniial i sunt conforme cu cerinele prevzute n documentele achiziiei
elaborate cu ocazia atribuirii contractului iniial;
b) valoarea estimat a contractului iniial de lucrri sau servicii s-a determinat prin
luarea n considerare inclusiv a lucrrilor sau serviciilor noi care pot fi achiziionate
ulterior;
c) n anunul de participare la procedura aplicat pentru atribuirea contractului iniial
s-a precizat faptul c autoritatea contractant are dreptul de a opta pentru
achiziionarea ulterioar de noi lucrri, respectiv noi servicii, de la operatorul
economic a crui ofert va fi declarat ctigtoare n cadrul procedurii respective;
d) procedura de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare este
aplicat ntr-un interval care nu poate depi 3 ani de la ncheierea contractului
iniial.
Entitatea contractant are dreptul de a aplica procedura de negociere fr
invitaie prealabil la o procedur concurenial de ofertare pentru atribuirea contractelor
sectoriale, doar ntr-unul din urmtoarele cazuri:
a) dac n cadrul unei proceduri cu invitaie prealabil la o procedur concurenial de
ofertare organizat pentru achiziia produselor, serviciilor sau lucrrilor respective
nu a fost depus nicio ofert/solicitare de participare sau au fost depuse numai
oferte/solicitri de participare neconforme, cu condiia s nu se modifice n mod
substanial condiiile iniiale ale achiziiei sectoriale;
b) dac contractul este atribuit exclusiv n scop de cercetare tiinific, experimental,
de studiu sau de dezvoltare, i nu n scopul asigurrii unui profit sau al recuperrii
costurilor cu cercetarea i dezvoltarea i n msura n care atribuirea unui astfel de
contract nu aduce atingere atribuirii competitive a contractelor ulterioare care
urmresc, n special, aceste obiective;
c) dac lucrrile, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de ctre un anumit
operator economic pentru unul din urmtoarele motivele:
- scopul achiziiei este crearea sau achiziionarea unei opere de art sau unei
reprezentaii artistice unice;
- concurena lipsete din motive tehnice;
- protecia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturi de proprietate intelectual.
54
d) ca o msur strict necesar, atunci cnd perioadele de aplicare a procedurilor de
licitaie deschis, licitaie restrns sau negociere competitiv nu pot fi respectate
din motive de extrem urgen, determinate de evenimente care nu pot fi prevzute
de entitatea contractant i care nu se datoreaz sub nicio form unei aciuni sau
inaciuni a entitii contractante;
e) atunci cnd este necesar achiziionarea de la contractantul iniial a unor cantiti
suplimentare de produse destinate nlocuirii pariale sau extinderii produselor sau
instalaiilor existente i numai dac schimbarea contractantului iniial ar pune
entitatea contractant n situaia de a achiziiona produse cu caracteristici tehnice
diferite de cele deja existente care ar conduce la incompatibilitate sau la dificulti
tehnice disproporionate de utilizare i ntreinere;
f) atunci cnd, ulterior atribuirii unui contract sectorial de lucrri sau de servicii,
entitatea contractant intenioneaz s achiziioneze lucrri sau servicii noi i numai
dac se ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele condiii:
- atribuirea se face contractantului iniial, iar noile lucrri, respectiv noile servicii,
constau n repetarea unor lucrri sau servicii similare prevzute n contractul
atribuit iniial i sunt conforme cu cerinele prevzute n documentele achiziiei
elaborate cu ocazia atribuirii contractului iniial;
- valoarea estimat a contractului iniial de lucrri/servicii s-a determinat prin luarea
n considerare inclusiv a lucrrilor/serviciilor noi care pot fi achiziionate ulterior;
- n invitaia prealabil la o procedur concurenial de ofertare pentru atribuirea
contractului iniial s-a precizat faptul c entitatea contractant are dreptul de a
opta pentru achiziionarea ulterioar de noi lucrri, respectiv noi servicii, de la
operatorul economic a crui ofert va fi declarat ctigtoare n cadrul procedurii
respective.
g) pentru produsele cotate i achiziionate pe o pia de mrfuri, cum ar fi produsele
agricole, materiile prime i bursele de energie, n cazul n care structura
multilateral de tranzacionare reglementat i supravegheat garanteaz n mod
natural preurile pieei;
h) atunci cnd este posibil achiziionarea de produse la un pre considerabil mai
sczut dect preurile practicate n mod normal pe pia, ca urmare a apariiei unei
ocazii deosebit de avantajoase, disponibile doar pentru o perioad foarte scurt de
timp;
i) pentru cumprarea de produse sau servicii n condiii speciale avantajoase de la un
operator economic care nceteaz definitiv activitile comerciale sau care se afl
ntr-o procedur de faliment, de concordat preventiv sau ntr-o procedur similar;
j) atunci cnd, ca urmare a unui concurs de soluii, contractul sectorial de servicii
urmeaz s fie atribuit, conform regulilor stabilite n cadrul concursului de soluii
respectiv, concurentului ctigtor sau unuia dintre concurenii ctigtori ai
concursului respectiv; n acest din urm caz, entitatea contractant are obligaia de a
transmite invitaie la negocieri tuturor concurenilor ctigtori.
n cazul prevzut la lit. d) de mai sus, entitatea contractant nu are dreptul de a
stabili durata contractului pe o perioad mai mare dect cea necesar pentru a face fa
situaiei de urgen care a determinat aplicarea procedurii de negociere fr invitaie
prealabil la o procedur concurenial de ofertare.
nainte de iniierea procedurii de negociere fr publicare prealabil/ negociere
fr invitaie prealabil la o procedur concurenial de ofertare, autoritatea/ entitatea
contractant are obligaia de a verifica ntrunirea condiiilor prevzute n Legea nr. 98/2016,
respectiv n Legea nr. 99/ 2016 i s justifice ncadrarea ntr-una dintre situaiile respective.

55
Iniierea procedurii de negociere fr publicare prealabil/ negociere fr
invitaie prealabil la o procedur concurenial de ofertare se realizeaz prin transmiterea
unei invitaii de participare la negocieri, nsoit de documentaia de atribuire, ctre unul sau,
ori de cte ori este posibil, ctre mai muli operatori economici.
Etapa de organizare i atribuire a contractului de achiziie public din cadrul
procedurii de negociere fr publicarea unui anun de participare este prezentat n schema
logic din Anexa nr. S17, iar etapa de organizare i atribuire a contractului de achiziie
sectorial din cadrul procedurii de negociere fr invitaie prealabil la procedura
concurenial de ofertare este prezentat n schema logic din Anexa nr. S18.
2.3.6.2.9 Concursul de soluii
Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziiile publice, respectiv Legii
nr. 99/2016 privind achiziiile sectoriale i normelor de aplicare ale acestora:
Concursul de soluii poate fi organizat n una dintre urmtoarele modaliti:
a. n cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziie public /sectorial
de servicii;
b. ca o procedur de atribuire distinct, cu premii sau pli acordate participanilor.

Concursul de soluii se iniiaz prin publicarea de ctre autoritatea/ entitatea


contractant a unui anun de concurs prin care solicit operatorilor economici interesai
depunerea de proiecte.
Autoritatea/entitatea contractant care a organizat un concurs de soluii
transmite spre publicare un anun cu privire la rezultatele concursului i trebuie s fie n
msur s fac dovada datei transmiterii anunului.
n cazul n care autoritatea/entitatea contractant intenioneaz s limiteze
numrul de participani n cadrul unui concurs de soluii, autoritatea contractant stabilete
criterii de calificare i selecie clare, obiective i nediscriminatorii, care trebuie s fie precizate
n mod explicit n documentele achiziiei.
n scopul evalurii proiectelor prezentate n cadrul unui concurs de soluii,
autoritatea/ entitatea contractant numete un juriu alctuit exclusiv din persoane fizice
independente fa de participanii la concurs.
n cazul n care participanilor la concurs li se solicit o anumit calificare
profesional, cel puin o treime din numrul membrilor juriului trebuie s dein calificarea
respectiv sau o calificare echivalent.
Juriul este autonom n deciziile i opiniile pe care le emite. Juriul are obligaia
de a evalua, n mod anonim i exclusiv pe baza criteriilor indicate n anunul de concurs,
planurile i proiectele depuse de candidai.
Anonimatul este meninut pn la momentul la care juriul adopt o decizie sau
formuleaz o opinie.
Pe baza evalurii calitative a fiecrui proiect, juriul stabilete clasamentul
proiectelor, precum i observaiile i aspectele care ar trebui clarificate, ntr-un raport semnat
de toi membrii juriului.
Candidaii pot fi invitai, dac este necesar, s rspund ntrebrilor
consemnate n raportul ntocmit de juriu, n vederea clarificrii oricrui aspect privind
proiectele.
Juriul are obligaia de a redacta un proces-verbal complet al dialogului dintre
membrii juriului i candidai.
n situaia n care concursul de soluii este organizat cu premii sau pli
acordate participanilor, autoritatea/ entitatea contractant acord participanilor premii sau
56
pli n conformitate cu prevederile documentaiei de concurs, pe baza clasamentului
proiectelor ntocmit de juriu.
Etapa de organizare i atribuire a contractului de achiziie public din cadrul
procedurii de concurs de soluii este prezentat n schema logic din Anexa nr. S19, iar etapa
de organizare i atribuire a contractului de achiziie sectorial din cadrul procedurii de
concurs de soluii este prezentat n schema logic din Anexa nr. 20.
2.3.6.2.10 Remediile i cile de atac n materie de atribuire a contractelor de
achiziie public/sectorial
Conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile i cile de atac n
materie de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor sectoriale i a
contractelor de concesiune de lucrri i concesiune de servicii, precum i pentru organizarea
i funcionarea Consiliului Naional pentru Soluionarea Contestaiilor:
Orice persoan care se consider vtmat ntr-un drept al su ori ntr-un
interes legitim printr-un act al unei autoriti/ entiti contractante sau prin nesoluionarea n
termenul legal a unei cereri poate solicita anularea actului, obligarea autoritii/ entitii
contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de msuri de remediere, recunoaterea
dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale administrativ-jurisdicional sau judiciar,
potrivit prevederilor prezentei legi.
Pentru soluionarea contestaiei pe cale administrativ-jurisdicional, persoana
care se consider vtmat se adreseaz Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor,
denumit n continuare Consiliu. Persoana care se consider vtmat se poate adresa
Consiliului sau instanei de judecat.
Autoritatea/ entitatea contractant care a luat la cunotin despre depunerea de
ctre persoane diferite a unor contestaii mpotriva aceluiai act al autoritii/ entitii
contractante, att n faa Consiliului, ct i n faa instanei, are obligaia s informeze
Consiliul i instana n acest sens, transmind totodat copii de pe contestaiile formulate. n
acest caz, instana pronun conexarea contestaiilor, solicitnd Consiliului transmiterea
dosarului.
n cazul n care persoana care se consider vtmat formuleaz contestaie
mpotriva aceluiai act al autoritii/ entitii contractante att la Consiliu, ct i la instana de
judecat, se prezum c aceasta a renunat la calea administrativ-jurisdicional.
Sub sanciunea respingerii contestaiei ca inadmisibil, care poate fi invocat i
din oficiu, nainte de a se adresa Consiliului sau instanei de judecat competente, persoana
care se consider vtmat are obligaia s notifice autoritatea/ entitatea contractant cu
privire la solicitarea de remediere, n tot sau n parte, a pretinsei nclcri a legislaiei privind
achiziiile publice sau concesiunile, n termen de:
a. 10 zile, ncepnd cu ziua urmtoare lurii la cunotin despre actul autoritii/
entitii contractante considerat nelegal, n cazul n care valoarea estimat a
procedurii de achiziie public/ sectorial sau de concesiune este egal sau mai
mare dect pragurile valorice n raport cu care este obligatorie transmiterea spre
publicare ctre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunurilor de participare,
potrivit legislaiei privind achiziiile publice, legislaiei privind achiziiile sectoriale
sau legislaiei privind concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii;
b. 5 zile, ncepnd cu ziua urmtoare lurii la cunotin despre actul autoritii/
entitii contractante considerat nelegal, n cazul n care valoarea estimat a
procedurii de achiziie public/ sectorial sau de concesiune este mai mic dect
pragurile valorice n raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare ctre
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunurilor de participare, potrivit legislaiei
privind achiziiile publice, legislaiei privind achiziiile sectoriale sau legislaiei
privind concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii.

57
Notificarea prealabil se face n scris i conine cel puin datele de identificare
ale persoanei care se consider vtmat, neregulile sesizate i msurile de remediere pe care
le consider necesare a fi luate, dup caz.
n termen de 3 zile, calculat ncepnd cu ziua urmtoare primirii notificrii
prealabile, autoritatea/ entitatea contractant transmite un rspuns prin care comunic dac
urmeaz sau nu s adopte msuri de remediere a pretinsei nclcri. n cazul n care
autoritatea/ entitatea contractant transmite un rspuns n sensul c urmeaz s adopte msuri
de remediere, aceasta are la dispoziie un termen de 7 zile pentru implementarea efectiv a
acestora.
Sesizarea Consiliului sau a instanei, dup caz, se poate face numai dup
ndeplinirea procedurii de notificare prealabil.
Formularea unei notificri prealabile n termenul legal de ctre persoana care
se consider vtmat are ca efect suspendarea dreptului de ncheiere a contractului.
n schema din Anexa nr. S21 sunt prezentate remediile i cile de atac n materie de
atribuire a contractelor de achiziie public/ sectorial, aa cum sunt acestea reglementate de
Legea nr. 101/2016, situaii ce pot interveni nainte de ncheierea unui contract/acord cadru.

II. LICHIDAREA, ORDONANAREA I PLATA CHELTUIELILOR CU


ACHIZIIILE PUBLICE I SECTORIALE

2.3.6.3 Etapa postatribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea i


monitorizarea implementrii contractului/ acordului-cadru:
Etapa postatribuire a contractului/ acordului-cadru, respectiv executarea i
monitorizarea implementrii contractului/ acordului-cadru implic realizarea de activiti cu
caracter tehnic, economic i financiar de ctre personalul de specialitate din cadrul autoritii
contractante, din momentul ncheierii contractului de achiziie public/ acordului-cadru pn
la momentul finalizrii acestuia. Verificarea etapei de postatribuire presupune nainte de toate
studierea coninutului contractului/ acordului-cadru, cu accent pe clauzele ce fac referire la:
a) pre i modalitatea de actualizare a acestuia;
b) nelegerea modului de aplicare a formulei de indexare, a indicelui care se are n
vedere la actualizare precum i sursele oficiale pentru obinerea de informaii;
c) termenele stabilite pentru livrarea produselor, execuia lucrrilor, prestarea
serviciilor;
d) testele, ncercrile, verificrile ce se realizeaz la momentul recepiei /acceptrii de
ctre autoritatea contractant a produselor/lucrrilor/serviciilor realizate de ctre
contractor;
e) condiiile de subcontractare i posibilitile de schimbare a subcontractanilor;
f) modul de soluionare a eventualelor nenelegeri ce pot aprea pe parcursul derulrii
contractului;
g) condiiile de efectuare a plilor i documentele suport necesare pentru efectuarea
acestora.
n etapa postatribuire a contractului/ acordului-cadru, auditorii publici externi
urmresc modul n care lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor efectuate cu achiziiile
publice respect principiile de legalitate, regularitate, economicitate, eficien i eficacitate
n utilizarea fondurilor publice, respectiv:
a) constituirea i nregistrarea garaniilor de bun execuie;
b) analiza negocierilor n ceea ce privete extinderea termenului prevzut n contract,
modificarea specificaiilor tehnico-economice dup atribuirea contractului,
respectiv acceptarea creterilor de pre, dac este cazul;
c) analiza modificrilor preului contractului de achiziie public/acordului-cadru n
condiiile prevzute de lege i a implicaiilor acestora cu privire la depirea
pragurilor valorice reglementate pentru publicarea unui anun de participare/anun

58
simplificat sau organizarea unei alte proceduri de atribuire dect cea aplicat pentru
aribuirea contractului/acordului-cadru respectiv;
d) ncheierea unor acte adiionale n legtur cu obiectul contractului iniial;
e) existena angajamentelor legale, realitatea sumelor datorate, exigibilitatea datoriei i
existena documentelor justificative care s ateste operaiunile efectuate de
autoritatea contractant;
f) identificarea situaiilor de acceptare la plat a unor bunuri nelivrate, lucrri
nefinalizate sau a unor servicii neprestate, cu excepia avansurilor prevzute n
contractele de achiziie public;
g) modul de justificare pn la sfritul anului a avasurilor acordate furnizorilor prin
bunuri primite/ lucrri executate/ servicii prestate;
h) lichidarea cheltuielilor n limita creditelor bugetare i de angajament aprobate;
i) prezentarea la viza de control financiar preventiv a ordonanrilor la plat, inclusiv
a documentelor justificative i efectuarea plilor n conformitate cu graficul de
pli i armonizarea acestui grafic cu graficul de derulare al contractului;
j) respectarea clauzelor contractuale i ndeplinirea n perioada de garanie a
obligaiilor contractuale de ctre furnizor/ prestator/ executant;
k) reinerea garaniilor de bun execuie a contractelor, dac este cazul;
l) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziii publice i a
programului de lucrri de investiii publice;
m) emiterea documentelor constatatoare care conin informaii referitoare la
ndeplinirea sau, dup caz, nendeplinirea obligaiilor contractuale de ctre
contractant/contractant asociat;
n) ntocmirea dosarului achiziiei publice.
Etapa postatribuire contract/ acord - cadru, respectiv executarea i monitorizarea
implementrii contractului/ acordului - cadru din cadrul procesului de achiziie public/
sectorial este prezentat n schemele logice din Anexele nr. S22 i S23.
2.3.7 Instrumente i tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziie
public:

2.3.7.1 Acordul-cadru
Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziiile publice, respectiv Legii
nr. 99/2016 privind achiziiile sectoriale i normelor de aplicare ale acestora:
Autoritatea contractant atribuie acordurile-cadru prin aplicarea procedurilor
corespunztoare respectiv:
licitaia deschis,
licitaia restrns,
negocierea competitiv,
dialogul competitiv,
parteneriatul pentru inovare,
negocierea fr publicare prealabil,
concursul de soluii,
procedura de atribuire aplicabil n cazul serviciilor sociale i al altor servicii
specifice,
procedura simplificat.
Durata unui acord-cadru nu poate depi 4 ani, n cazul achiziiilor publice i 8
ani n cazul achiziiilor sectoriale, cu excepia cazurilor excepionale pe care autoritatea
contractant le justific temeinic, n special prin obiectul acordului-cadru respectiv.

59
Autoritatea contractanta nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente care
au ca obiect prestaii de alt natur dect cele stabilite prin acordul cadru, nu are dreptul de a
ncheia acorduri-cadru pe baza crora se pot atribui contracte subsecvente de tipuri sau natur
diferite unele fa de altele, nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente n numele i
pentru o alt autoritate contractant care nu este parte n acordul-cadru respectiv dect n
cazul n care are calitatea de unitate de achiziie centralizat.
Autoritatea contractant are obligaia de a stabili operatorul economic sau,
dup caz, operatorii economici care sunt parte a acordului-cadru respective, prin aplicarea
criteriilor de calificare i selecie, a criteriului de atribuire i a factorilor de evaluare prevzui
n documentele achiziiei, n cazul achiziiilor publice, i prin aplicarea unor norme i criterii
obiective care pot include reluarea procedurii ntre acei operatori economici care sunt parte la
acordul-cadru, n cazul achiziiilor sectoriale.
Contractele subsecvente care se atribuie n executarea unui acord-cadru nu pot
fi ncheiate dect ntre autoritatea contractant/autoritile contractante menionate n anunul
de participare prin care a fost iniiat procedura de atribuire a acordului-cadru i operatorul
economic/operatorii economici care sunt parte a acordului respective. Prin excepie, entitatea
contractant are dreptul s ncheie cu alt operator economic un contract sectorial avnd ca
obiect achiziionarea acelorai produse/servicii/lucrri care fac obiectul acordului-cadru
respectiv, n cazul n care operatorul/operatorii economici semnatar/semnatari ai acordului nu
mai are/au capacitatea de a rspunde solicitrilor entitii contractante.
Clauzele unui contract atribuit n executarea unui acord-cadru nu pot n niciun
caz s aduc modificri substaniale termenilor i condiiilor stabilite iniial prin acordul-cadru
respectiv.
n cazul n care acordul-cadru este ncheiat cu un singur operator economic,
acordul-cadru trebuie s prevad cel puin:
- obligaiile principale pe care operatorul economic i le-a asumat prin ofert;
- preul unitar pe care operatorul economic l-a prevzut n ofert i pe baza cruia
se va determina preul fiecrui contract atribuit ulterior.
Autoritatea contractant are obligaia de a atribui contractele de achiziie
public subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea condiiilor tehnice i financiare
stabilite n acordul-cadru respectiv.
Prin ncheierea unui acord-cadru, autoritatea contractant i asum fa de
operatorul economic/operatorii economici care este/sunt parte a acordului respectiv
urmtoarele obligaii principale:
- s nu ncheie cu alt operator economic, pe durata acordului-cadru, un contract
avnd ca obiect achiziionarea produselor/serviciilor/lucrrilor care fac obiectul
acordului-cadru respectiv;
- s atribuie contracte operatorului economic/operatorilor economici
semnatar/semnatari ori de cte ori intenioneaz s achiziioneze
produsele/serviciile/lucrrile care au fcut obiectul acordului-cadru respectiv,
respectnd condiiile eseniale stabilite la ncheierea acestuia.
De fiecare dat cnd intenioneaz s atribuie un contract de achiziie public
subsecvent unui acord-cadru, autoritatea contractant poate consulta, n scris, operatorul
economic, solicitndu-i acestuia, dac este necesar, completarea ofertei.
n cazul n care acordul-cadru este ncheiat cu mai muli operatori economici,
acordul-cadru se execut n unul dintre urmtoarele moduri:
- fr reluarea competiiei, n conformitate cu termenii i condiiile prevzute n
cuprinsul su, n cazul n care acordul-cadru stabilete toi termenii i condiiile
care reglementeaz execuia lucrrilor, prestarea serviciilor i furnizarea

60
produselor care constituie obiectul su, precum i condiiile obiective n funcie de
care se stabilete care dintre operatorii economici parte la acordul-cadru va executa
lucrrile, va presta serviciile sau va furniza produsele. Meniunile de mai sus sunt
aplicabile n cazul n care autoritatea contractant a precizat expres n
documentaia de atribuire elaborat n cadrul procedurii de atribuire a acordului-
cadru criteriile obiective n funcie de care se stabilete care dintre operatorii
economici parte la acordul-cadru va executa lucrrile, va presta serviciile sau va
furniza produsele care constituie obiectul su.
- cu reluarea competiiei ntre operatorii economici care sunt parte la acordul-
cadru, n cazul n care acordul-cadru nu stabilete toi termenii i condiiile care
reglementeaz execuia lucrrilor, prestarea serviciilor i furnizarea produselor
care constituie obiectul su;
- parial fr reluarea competiiei i parial cu reluarea competiiei ntre
operatorii economici, numai dac aceast posibilitate a fost prevzut n
documentaia de atribuire elaborat n cadrul procedurii de atribuire a acordului-
cadru, n cazul n care acordul-cadru stabilete toi termenii i condiiile care
reglementeaz execuia lucrrilor, prestarea serviciilor i furnizarea produselor
care constituie obiectul su.
Procedurile mai sus mentionate sunt aplicabile n cazul n care autoritatea
contractant a precizat expres n documentaia de atribuire elaborat n cadrul procedurii de
atribuire a acordului-cadru criteriile obiective n funcie de care se stabilete dac anumite
lucrri, produse sau servicii care fac obiectul acordului-cadru se achiziioneaz cu reluarea
competiiei sau direct, fr reluarea competiiei, n conformitate cu termenii i condiiile
prevzute n acordul-cadru, precum i termenii i condiiile prevzute n acordul-cadru pentru
care se poate relua competiia.
Autoritatea contractant reia competiia pe baza acelorai termeni i condiii
aplicate pentru atribuirea acordului-cadru, detaliate acolo unde este necesar i completate dac
este cazul cu ali termeni i condiii prevzute n documentaia de atribuire elaborat n cadrul
procedurii de atribuire a acordului-cadru, i cu respectarea urmtoarelor reguli procedurale:
a) pentru fiecare contract care urmeaz a fi atribuit, autoritatea contractant consult
n scris operatorii economici parte la acordul-cadru respectiv care sunt capabili
s execute contractul;
b) autoritatea contractant stabilete o perioad suficient pentru depunerea
ofertelor pentru atribuirea contractului, innd seama de elemente specifice
precum complexitatea obiectului contractului i timpul necesar pentru
transmiterea ofertelor;
c) ofertele se depun n scris, iar acestea nu vor fi deschise pn la expirarea
perioadei stabilite de autoritatea contractant;
d) autoritatea contractant atribuie fiecare contract ofertantului care prezint oferta
cea mai avantajoas, desemnat prin aplicarea criteriului de atribuire i a
factorilor de evaluare menionai n documentaia de atribuire elaborat n cadrul
procedurii de atribuire a acordului-cadru.
n cazul n care operatorul economic cruia autoritatea contractant i transmite
o solicitare pentru ncheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a rspunde
acestei solicitri deoarece cantitatea care face obiectul contractului depete cantitatea
estimat, autoritatea contractant are dreptul de a iniia o nou procedur de atribuire pentru
achiziionarea diferenei care nu poate fi acoperit de respectivul operator economic.
2.3.7.2 Sistemul dinamic de achiziii
Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziiile publice, respectiv Legii
nr. 99/2016 privind achiziiile sectoriale i normelor de aplicare ale acestora:
61
Autoritatea contractant are dreptul de a utiliza un sistem dinamic de achiziii
pentru achiziii de uz curent, ale cror caracteristici general disponibile pe pia satisfac
necesitile autoritii contractante.
Sistemul dinamic de achiziii este organizat i funcioneaz n integralitate ca
un proces electronic i este deschis, pe ntreaga sa perioad de valabilitate, oricrui operator
economic care ndeplinete criteriile de calificare i selecie.
Sistemul dinamic de achiziii poate fi mprit pe categorii de produse, lucrri
sau servicii care sunt definite n mod obiectiv, pe baza caracteristicilor achiziiilor care
urmeaz a fi realizate n cadrul categoriei n cauz, caracteristici care pot include referine la
dimensiunea maxim admisibil a contractelor subsecvente specifice sau la o anumit zon
geografic n care contractele subsecvente specifice vor fi executate.
Pentru efectuarea unei achiziii n cadrul unui sistem dinamic de achiziii,
autoritatea contractant aplic regulile licitaiei restrnse.
Toi candidaii care ndeplinesc criteriile de calificare i selecie sunt admii n
sistem, autoritatea contractant neavnd dreptul de a limita numrul de candidai care vor fi
admii n cadrul sistemului.
n cazul n care autoritatea contractant a mprit sistemul pe categorii de
produse, lucrri sau servicii, autoritatea contractant specific criteriile de calificare i selecie
aplicabile pentru fiecare categorie.
Autoritatea contractant are obligaia de a respecta urmtoarele termene:
- perioada minim pentru depunerea solicitrilor de participare este de 30 de zile de
la data transmiterii spre publicare a anunului de participare;
- perioada minim pentru depunerea ofertelor este de 10 zile de la data transmiterii
invitaiei de depunere a ofertelor.
Din momentul transmiterii invitaiei de participare la etapa a doua a procedurii
pentru prima achiziie specific n cadrul unui sistem dinamic de achiziii nu se mai aplic alte
termene pentru depunerea solicitrilor de participare.
n cazul sistemului dinamic de achiziii reducerea perioadelor de depunere a
ofertelor nu sunt aplicabile.
Toate comunicrile n cadrul unui sistem dinamic de achiziii se realizeaz
exclusiv prin mijloace electronice, i anume orice comunicare, solicitare, informare, notificare
i altele asemenea, prevzute de lege, sunt transmise n scris, prin mijloace electronice de
comunicare.
Instrumentele i dispozitivele utilizate pentru comunicarea prin mijloace
electronice, precum i caracteristicile tehnice ale acestora trebuie s fie nediscriminatorii,
disponibile cu caracter general, trebuie s asigure interoperabilitatea cu produsele de uz
general n domeniul tehnologiei informaiei i comunicaiilor i s nu limiteze accesul
operatorilor economici la procedura de atribuire.
Autoritatea contractant are obligaia de a asigura protejarea integritii datelor,
a confidenialitii ofertelor i a solicitrilor de participare n cadrul tuturor operaiunilor de
comunicare, transmitere i stocare a informaiilor.
La atribuirea contractelor n cadrul unui sistem dinamic de achiziii, autoritatea
contractant are urmtoarele obligaii:
- de a publica un anun de participare n care se precizeaz n mod clar faptul c
pentru atribuirea contractului/contractelor de achiziie public se utilizeaz un
sistem dinamic de achiziii;
- de a indica n documentele achiziiei cel puin natura i cantitatea estimat a
achiziiilor avute n vedere, precum i toate informaiile necesare privind sistemul
62
dinamic de achiziii, inclusiv cu privire la modul de funcionare a acestuia,
echipamentele electronice utilizate i modalitile i specificaiile tehnice de
conectare;
- de a indica orice mprire pe categorii de produse, lucrri sau servicii i
caracteristicile care le definesc;
- de a asigur prin mijloace electronice, prin intermediul SEAP, i de a prevede n
cuprinsul anunului de participare adresa de internet la care sunt disponibile
documentele achiziiei pe toat perioada de valabilitate a sistemului dinamic de
achiziii, ncepnd cu momentul publicrii anunului de participare i pn la
nchiderea sistemului, accesul nerestricionat, direct i complet la coninutul
documentelor achiziiei.
Dup lansarea sistemului dinamic de achiziii i pe ntreaga perioad de
valabilitate a acestuia, autoritatea contractant are obligaia de a permite oricrui operator
economic interesat s depun o solicitare de participare cu scopul de a fi admis n sistem.
Dup primirea unei solicitri de participare, autoritatea contractant evalueaz
ndeplinirea de ctre candidat a criteriilor de calificare i selecie stabilite.
Autoritatea contractant are obligaia de a finaliza evaluarea ndeplinirii de
ctre candidat a criteriilor de calificare i selecie n termen de 10 zile lucrtoare de la data
primirii solicitrii de participare.
Termenul de 10 zile lucrtoare poate fi prelungit pn la 15 zile lucrtoare n
situaii specifice, n cazul n care este justificat n special prin necesitatea de a examina
documente suplimentare sau de a verifica n alt mod ndeplinirea criteriilor de calificare i
selecie.
Prin excepie de la termenele mentionate mai sus, 10 respectiv 15 zile
lucrtoare, att timp ct nu a fost transmis spre publicare anunul de participare pentru prima
achiziie specific n cadrul sistemului dinamic de achiziii, autoritatea contractant poate
prelungi perioada de evaluare, cu condiia ca nicio invitaie de participare la etapa a doua a
procedurii s nu fie transmis n perioada de evaluare astfel prelungit.
Autoritatea contractant indic n documentele achiziiei durata prelungirii pe
care intenioneaz s o aplice.
Autoritatea contractant informeaz operatorii economici cu privire la
admiterea n sistemul dinamic de achiziii sau, dup caz, respingerea solicitrii de participare
imediat dup finalizarea evalurii.
Autoritatea contractant are obligaia de a transmite ofertantului declarat
ctigtor o comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin care i manifest acordul de a
ncheia contractul de achiziie public/acordul-cadru.
Pe durata procesului de evaluare, autoritatea contractant are dreptul de a
transmite candidailor/ofertanilor rezultate pariale, aferente fiecrei etape intermediare a
acestui proces, n conformitate cu condiiile specifice prevzute prin normele metodologice de
aplicare a Legii privind achiziiile publice.
Autoritatea contractant stabilete oferta ctigtoare n termen de maximum
25 de zile de la data-limit de depunere a ofertelor. Prin excepie, n cazuri temeinic
justificate, poate prelungi aceast perioad. Prelungirea perioadei de evaluare se aduce la
cunotina operatorilor economici implicai n procedur n termen de maximum dou zile.
Autoritatea contractant informeaz fiecare candidat/ofertant cu privire la
deciziile luate n ceea ce privete rezultatul seleciei, rezultatul procedurii, respectiv
atribuirea/ncheierea contractului de achiziie public/acordului-cadru sau admiterea ntr-un
sistem dinamic de achiziii, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricrei decizii de
a nu atribui un contract, de a nu ncheia un acord-cadru, de a nu implementa un sistem

63
dinamic de achiziii ori de a relua procedura de atribuire, ct mai curnd posibil, dar nu mai
trziu de 5 zile de la emiterea deciziilor respective.
n cadrul comunicrii privind rezultatul procedurii prevzute mai sus,
autoritatea contractant are obligaia de a cuprinde:
a) fiecrui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de
respingere a solicitrii sale de participare;
b) fiecrui ofertant care a prezentat o ofert inacceptabil sau neconform,
motivele concrete care au stat la baza deciziei autoritii contractante;
c) fiecrui ofertant care a depus o ofert admisibil, dar care nu a fost declarat
ctigtoare, caracteristicile i avantajele relative ale ofertei/ofertelor desemnate ctigtoare
n raport cu oferta sa, numele ofertantului cruia urmeaz s i se atribuie contractul de
achiziie public sau, dup caz, ale ofertantului/ ofertanilor cu care urmeaz s se ncheie un
acord-cadru;
d) fiecrui ofertant care a depus o ofert admisibil, informaii referitoare la
desfurarea i progresul negocierilor i al dialogului cu ofertanii.
Oferta admisibil este oferta care nu este inacceptabil sau neconform.
Oferta este considerat inacceptabil dac nu ndeplinete condiiile de form
aferente elaborrii i prezentrii acesteia, precum i cerinele de calificare i selecie prevzute
n documentele achiziiei.
Oferta este considerat neconform dac este lipsit de relevan fa de
obiectul contractului, neputnd n mod evident satisface, fr modificri substaniale,
necesitile i cerinele autoritii contractante indicate n documentele achiziiei, inclusiv n
situaia n care oferta nu respect specificaiile tehnice i/sau condiiile financiare.
Solicitarea de participare este considerat neconform n situaia n care
candidatul se afl n una dintre situaiile de excludere precizate de lege (ex. grup infracional
organizat, infraciuni de corupie, infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Uniunii
Europene, acte de terorism, splarea banilor, nclcarea obligaiilor privind plata impozitelor,
taxelor sau a contribuiilor la bugetul general consolidat, nclcarea obligaiilor n domeniile
mediului, social i al relaiilor de munc, se afl n procedura insolvenei sau n lichidare).
Autoritatea contractant transmite, simultan i n scris, cte o invitaie de
participare tuturor participanilor admii n cadrul sistemului dinamic de achiziii, n vederea
depunerii de oferte pentru fiecare achiziie specific n cadrul sistemului.
n cazul n care sistemul dinamic de achiziii a fost mprit pe categorii de
lucrri, produse sau servicii, autoritatea contractant transmite, simultan i n scris, cte o
invitaie de participare tuturor participanilor care au fost admii n cadrul sistemului dinamic
de achiziii n categoria corespunztoare achiziiei specifice n cauz, n vederea depunerii de
oferte pentru fiecare achiziie specific n cadrul categoriei respective.
Autoritatea contractant atribuie contractul de achiziie public ofertantului
care prezint oferta cea mai avantajoas, desemnat prin aplicarea criteriului de atribuire i a
factorilor de evaluare stabilii prin anunul de participare publicat cu ocazia lansrii sistemului
dinamic de achiziii.
Dac este cazul, criteriul de atribuire i factorii de evaluare pot fi detaliai n
cadrul invitaiei de participare.
Autoritatea contractant are dreptul, n orice moment pe parcursul perioadei de
valabilitate a sistemului dinamic de achiziii, de a solicita participanilor admii s depun
formularul DUAE, constnd ntr-o declaraie pe propria rspundere actualizat, ca dovad
preliminar n locul certificatelor eliberate de ctre autoritile publice sau de ctre teri care
confirm c operatorul economic n cauz ndeplinete urmtoarele condiii:

64
- nu se afl n niciuna din situaiile de excludere precizate de lege
- ndeplinete criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea
contractant;
- dac este cazul, ndeplinete criteriile de selecie stabilite de autoritatea
contractant.
n cazul n care operatorul economic demonstreaz ndeplinirea criteriilor
referitoare la situaia economic i financiar ori privind capacitatea tehnic i profesional
invocnd susinerea unui ter, DUAE include informaiile cu privire la terul susintor.
n cazul n care operatorul economic intenioneaz s subcontracteze o
parte/pri din contract, DUAE include i informaiile solicitate cu privire la subcontractani.
Pe lng informaiile prevzute mai sus, DUAE conine i informaii cu privire
la autoritatea public sau partea ter responsabil cu ntocmirea documentelor justificative,
precum i o declaraie oficial care s ateste c operatorul economic are obligaia s furnizeze,
la cerere i fr ntrziere, documentele justificative respective.
Operatorii economici pot reutiliza un DUAE deja utilizat ntr-o procedur de
atribuire precedent, cu condiia s confirme c informaiile cuprinse n acesta sunt n
continuare corecte i valabile la data depunerii acestuia prin o declaraie pe propria rspundere
rennoit i actualizat, n termen de 5 zile lucrtoare de la data transmiterii solicitrii.
Prin excepie operatorii economici nu sunt obligai s prezinte documente
justificative sau alte probe n sprijinul informaiilor declarate n DUAE n cazul i n msura
n care autoritatea contractant are posibilitatea de a obine certificatele sau informaiile
relevante n mod direct, prin accesarea unei baze de date naionale din orice stat membru,
disponibile n mod gratuit, cum ar fi un registru naional al achiziiilor publice, un dosar
virtual al societilor, un sistem electronic de stocare a documentelor sau un sistem de
preselecie.
ANAP pune la dispoziia Comisiei Europene i actualizeaz n e-Certis lista
complet a bazelor de date care conin informaii relevante privind operatorii economici
stabilii n Romnia se aplic pe ntreaga perioad de valabilitate a sistemului dinamic de
achiziii.
Autoritatea contractant indic perioada de valabilitate a sistemului dinamic de
achiziii n anunul de participare.
Autoritatea contractant informeaz Comisia European cu privire la orice
modificare a perioadei de valabilitate a sistemului dinamic de achiziii, folosind urmtoarele
formulare standard:
- formularul utilizat pentru anunul de participare la sistemul dinamic de achiziii,
dac perioada de valabilitate este modificat fr nchiderea sistemului;
- formularul utilizat pentru anunul de atribuire, dac sistemul dinamic de achiziii
este nchis.
2.3.7.3. Licitaia electronica

Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziiile publice, respectiv Legii
nr. 99/2016 privind achiziiile sectoriale i normelor de aplicare ale acestora:
Autoritatea contractant poate s utilizeze licitaia electronic n urmtoarele
situaii i numai dac coninutul documentelor achiziiei, n special specificaiile tehnice,
poate fi stabilit n mod precis :
- ca o etap final a procedurii de licitaie deschis, licitaie restrns sau de
negociere competitiv;

65
- la reluarea competiiei dintre operatorii economici parte la un acord-cadru, n
cazul n care acordul-cadru nu stabilete toi termenii i condiiile care
reglementeaz execuia lucrrilor, prestarea serviciilor i furnizarea produselor
care constituie obiectul su sau parial fr reluarea competiiei ntre operatorii
economici, i parial cu reluarea competiiei, numai dac aceast posibilitate a fost
prevzut n documentaia de atribuire elaborat n cadrul procedurii de atribuire a
acordului-cadru, n cazul n care acordul-cadru stabilete toi termenii i condiiile
care reglementeaz execuia lucrrilor, prestarea serviciilor i furnizarea
produselor care constituie obiectul su;
- la depunerea ofertelor n vederea atribuirii unui contract de achiziie public n
cadrul unui sistem dinamic de achiziii.
Autoritatea contractant are obligaia de a anuna decizia de a organiza o
licitaie electronic n anunul de participare i n documentaia de atribuire, informaiile
minime care trebuie incluse n documentele achiziiei n legtur cu organizarea unei licitaii
electronice fiind stabilite prin normele metodologice de aplicare a legii privind achiziiile
publice.
Licitaia electronic nu poate fi utilizat pentru atribuirea contractelor de
achiziie public/acordurilor-cadru de servicii i de lucrri care au incluse n obiectul acestora
prestaii intelectuale, cum ar fi proiectarea lucrrilor, ntruct acestea nu pot fi clasificate prin
metode de evaluare automat.
Licitaia electronic se bazeaz pe unul dintre urmtoarele elemente ale
ofertelor:
a) exclusiv pe preuri, n cazul n care contractul este atribuit pe baza criteriului de
atribuire al preului cel mai sczut;
b) pe preuri i/sau pe noile valori ale elementelor ofertelor indicate n documentele
achiziiei, n cazul n care contractul este atribuit pe baza criteriului de atribuire
cel mai bun raport calitate-pre sau costul cel mai sczut.
nainte de nceperea licitaiei electronice, autoritatea contractant are obligaia
de a realiza o evaluare iniial integral a ofertelor, n conformitate cu criteriul de atribuire i
factorii de evaluare stabilii prin documentele achiziiei.
Autoritatea contractant are obligaia de a transmite, simultan, prin mijloace
electronice, invitaia la licitaia electronic ctre toi ofertanii care au depus oferte admisibile.
Invitaia la licitaia electronic trebuie s precizeze data i momentul de nceput
al licitaiei electronice, precum i instruciunile necesare pentru realizarea conectrii
individuale la echipamentul electronic utilizat pentru participarea la licitaia electronic.
Autoritatea contractant nu are dreptul de a ncepe licitaia electronic mai
devreme de dou zile lucrtoare de la data la care au fost transmise invitaiile la licitaia
electronic.
Licitaia electronic se desfoar n una sau mai multe runde succesive.
Invitaia la licitaia electronic este nsoit de:
- rezultatul evalurii integrale a ofertei depuse de ofertantul calificat i cruia i este
transmis invitaia, realizat prin aplicarea criteriului de atribuire i a factorilor de
evaluare stabilii prin documentele achiziiei;
- formula matematic ce va fi utilizat n cadrul licitaiei electronice pentru
stabilirea automat a noului clasament, pe baza noilor preuri i/sau a noilor valori
prezentate de ofertani.
Cu excepia cazurilor n care oferta cea mai avantajoas din punct de vedere
economic este desemnat prin aplicarea criteriului preului cel mai sczut, formula

66
matematic ncorporeaz ponderile tuturor factorilor de evaluare ce urmeaz a fi aplicai
pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic conform
meniunilor din anunul de participare sau din celelalte documente ale achiziiei.
n cazul n care sunt permise oferte alternative, pentru fiecare ofert alternativ
se furnizeaz o formul separat.
Pe parcursul fiecrei runde a licitaiei electronice, autoritatea contractant are
obligaia de a comunica n mod instantaneu tuturor ofertanilor cel puin informaiile care sunt
suficiente pentru ca acetia s-i poat determina, n orice moment, poziia pe care o ocup n
clasament. Autoritatea contractant are dreptul de a comunica i alte informaii privind:
- numrul participanilor n runda respectiv a licitaiei electronice;
- preurile sau valorile noi prezentate n cadrul rundei respective de ctre ali
ofertani, numai dac acest lucru a fost prevzut n documentele achiziiei. Pe
parcursul desfurrii rundelor licitaiei electronice, autoritatea contractant nu
poate dezvlui, n nicio situaie, identitatea ofertanilor.
Autoritatea contractant finalizeaz licitaia electronic prin una dintre
urmtoarele modaliti sau printr-o combinaie a acestora:
- la data i ora indicate anterior;
- dac nu se mai primesc preuri i/sau valori noi care ndeplinesc cerinele cu privire
la diferenele minime, cu condiia s se fi specificat un termen care va fi lsat s
curg de la primirea ultimei oferte pn la finalizarea licitaiei electronice;
- cnd numrul de runde de licitare indicat n prealabil a fost epuizat.
Autoritatea contractant atribuie contractul de achiziie public prin aplicarea
criteriului de atribuire i a factorilor de evaluare stabilii prin documentele achiziiei, pe baza
rezultatului obinut n urma finalizrii licitaiei electronice.

2.3.8 Regimul juridic i actul normativ aplicabil n cazul achiziiilor mixte


n tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile de contracte mixte care se pot ncheia de
ctre autoritile/entitile contractante i regulile dup care se identific regimul juridic i
actul normativ corespunztor n cazul acestor contracte.
Nr. Obiectul contractului Regimul juridic i actul normativ Legea nr. Legea nr.
crt. mixt corespunztor 98/2016 99/2016
privind privind
achiziiile achiziiile
publice sectoriale
1 Achiziii clasice sau n cazul n care autoritatea art.34 art.31
sectoriale i achiziii contractant/entitatea contractant alege s alin.(1) i alin. (1)
pentru care se aplic atribuie contracte distincte pentru prile alin.(2) i alin.
dispoziiile altor acte separate, regimul juridic i actul normativ care (2)
normative, diferitele se aplic atribuirii fiecruia dintre aceste
pri ale contractului contracte distincte sunt cele determinate n
mixt fiind n mod funcie de caracteristicile fiecrei pri avute
obiectiv separabile, n vedere.
autoritatea contractant n cazul n care, autoritatea art.34 art.31,
avnd dreptul de a alege contractant/entitatea contractant alege s alin. (3) alin. (3)
ntre a atribui contracte atribuie un singur contract, cu excepia
distincte pentru prile achiziiilor mixte care implic aspecte de
separate i a atribui un aprare sau securitate (reglementate de OUG
singur contract. nr.114/2011, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr.195/2012), atribuirea
contractului mixt se realizeaz potrivit Legii
nr.98/2016, privind achiziiile clasice,
respectiv a Legii nr.99/2016 privind achiziiile
67
Nr. Obiectul contractului Regimul juridic i actul normativ Legea nr. Legea nr.
crt. mixt corespunztor 98/2016 99/2016
privind privind
achiziiile achiziiile
publice sectoriale
sectoriale, indiferent de valoarea prilor
care, dac ar fi cuprinse n contracte separate,
ar fi supuse unui alt act normativ i indiferent
de actul normativ care s-ar aplica prilor
respective.
2 Achiziie de produse, Dispoziiile Legii nr.98/16.05.2016, art.34 art.31
lucrri sau servicii. privind achiziiile clasice, respectiv a Legii alin.(4) alin.(4)
nr.99/2016 privind achiziiile sectoriale, se
aplic atribuirii contractului exclusiv n
situaiile n care valoarea estimat a
prii/prilor din contract care reprezint
achiziie public/sectorial, este egal sau
depete pragurile valorice corespunztoare.
n cazul achiziiilor clasice:
a) 23.227.215 lei, pentru contractele de
achiziie public/acordurile-cadru de lucrri;
b) 600.129 lei, pentru contractele de achiziie
public/acordurile-cadru de produse i de
servicii;
c) 3.334.050 lei, pentru contractele de
achiziie public/acordurile-cadru de servicii
care au ca obiect servicii sociale i alte servicii
specifice.
n cazul achiziiilor sectoriale:
a) 1.858.177 lei, pentru contractele sectoriale
de produse i de servicii, precum i pentru
concursurile de soluii;
b) 23.227.215 lei, pentru contractele sectoriale
de lucrri;
c) 4.445.400 lei, pentru contractele sectoriale
de servicii care au ca obiect servicii sociale i
alte servicii specifice,.
3 Achiziii pentru care se Atribuirea contractelor mixte se realizeaz art.34 -
aplic dispoziiile Legii potrivit dispoziiilor legii privind achiziiile alin. (5)
nr.98/2016, privind
sectoriale.
achiziiile clasice, ct i
achiziii efectuate n
scopul desfurrii unei
activiti care face
obiectul dispoziiilor
legii privind achiziiile
sectoriale.
4 Achiziii pentru care se Contractul este atribuit potrivit actului art.34 art.31
aplic dispoziiile Legii normativ aplicabil n funcie de obiectul su alin.(6) alin. (5)
nr.98/2016, privind principal.
achiziiile clasice,
respectiv a Legii
nr.99/2016 privind
achiziiile sectoriale ct
i achiziii pentru care se
aplic dispoziiile altor
acte normative,
diferitele pri ale
acestuia nefiind n mod
obiectiv separabile.

68
Nr. Obiectul contractului Regimul juridic i actul normativ Legea nr. Legea nr.
crt. mixt corespunztor 98/2016 99/2016
privind privind
achiziiile achiziiile
publice sectoriale
5 Cel puin dou tipuri de Contractul se atribuie n conformitate cu art.35 art.32
achiziie clasic sau cel dispoziiile Legii nr.98/2016, privind alin.(1) alin.(1)
puin dou tipuri de achiziiile clasice, respectiv a Legii nr.99/2016
achiziie sectorial, privind achiziiile sectoriale aplicabile pentru
constnd n lucrri, tipul de achiziie care constituie obiectul
servicii sau produse principal/scopul principal al contractului n
cauz.
6 Att servicii sociale i Contractul se atribuie n conformitate cu art.35 art.32
alte servicii specifice, dispoziiile Legii nr.98/2016, privind alin. (2) alin. (2)
ct i alte servicii, achiziiile clasice, respectiv a Legii nr.99/2016
precum i contracte privind achiziiile sectoriale aplicabile pentru
mixte care au ca obiect tipul de achiziie care constituie obiectul
att servicii, ct i principal/scopul principal al contractului n
produse. cauz, obiectul/scopul principal determinndu-
se n funcie de cea mai mare dintre valorile
estimate ale serviciilor sau produselor
respective.

7 Contracte sectoriale n cazul n care, entitatea contractant - art.33


care acoper mai multe alege s atribuie contracte distincte, regimul alin.(2)
activiti, entitatea juridic i actul normativ care se aplic atribuirii
contractant avnd fiecruia dintre aceste contracte distincte sunt
dreptul de a alege s cele determinate n funcie de caracteristicile
atribuie contracte fiecrei activiti avute n vedere.
distincte pentru fiecare Dac entitatea contractant alege s - art.33
activitate n parte sau s atribuie un singur contract, regimul juridic i alin.(3) i
atribuie un singur actul normativ aplicabil se stabilesc n funcie (5)
contract. de activitatea principal.
n cazul contractelor n privina crora este - art.33
n mod obiectiv imposibil s se stabileasc alin.(6)
activitatea principal, regimul juridic i actul
normativ aplicabil se stabilesc n funcie de
urmtoarele criterii:
a) dac una dintre activiti face obiectul
dispoziiilor Legii nr.99/2016 privind
achiziiile sectoriale, iar cealalt activitate face
obiectul legii privind achiziiile publice,
contractul se atribuie conform dispoziiilor
legii privind achiziiile publice;
b) dac una dintre activiti face obiectul
dispoziiilor legii privind achiziiile sectoriale,
iar cealalt activitate face obiectul legii privind
concesiunile de lucrri i concesiunile de
servicii, contractul se atribuie n conformitate
cu Legea privind achiziiile sectoriale;
c) dac una dintre activiti face obiectul
dispoziiilor Legii nr.99/2016, iar cealalt
activitate nu intr sub incidena acestei legi i
nici a legii privind achiziiile publice sau a
legii privind concesiunile de lucrri i
concesiunile de servicii, contractul se atribuie
conform dispoziiilor Legii nr.99/2016.

69
Nr. Obiectul contractului Regimul juridic i actul normativ Legea nr. Legea nr.
crt. mixt corespunztor 98/2016 99/2016
privind privind
achiziiile achiziiile
publice sectoriale
8 Att achiziii pentru n cazul n care autoritatea art.38 art.42
care se aplic contractant/entitatea contractant alege s alin.(1) i alin.(2)
dispoziiile Legii atribuie contracte distincte pentru prile alin.(2)
nr.98/2016, privind separate, regimul juridic care se aplic
achiziiile clasice sau a atribuirii fiecruia dintre aceste contracte
Legii nr.99/2016 privind distincte este cel determinat n funcie de
achiziiile sectoriale, ct caracteristicile fiecrei pri avute n vedere.
i achiziii pentru care se art.38, art.42
aplic dispoziiile n cazul n care, autoritatea/entitatea alin.(3) i alin.(3) i
Ordonanei de urgen a contractant alege s atribuie un singur alin.(4) alin.(4)
Guvernului nr. contract, pentru stabilirea regimului juridic
114/2011, privind aplicabil atribuirii contractului respectiv, se
atribuirea anumitor aplic urmtoarele criterii:
contracte de achiziii a) atunci cnd o parte a contractului face
publice n domeniile obiectul actelor normative emise n temeiul art.
aprrii i securitii, 20 alin. (3) din Ordonana de urgen a
aprobat cu modificri i Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu
completri prin Legea modificri i completri prin Legea nr.
nr. 195/2012, sau ale 195/2012, n legtur cu situaiile prevzute la
altor acte art. 346 din TFUE contractul poate fi atribuit
normative/memorandum fr aplicarea dispoziiilor legilor privind
uri emise n temeiul art. achiziiile clasice i a achiziiilor sectoriale,
20 alin. (3) din acelai cu condiia ca atribuirea unui singur contract s
act normativ, n legtur fie justificat de motive obiective;
cu situaiile prevzute la b) atunci cnd o parte a contractului face
art. 346 din TFUE, obiectul dispoziiilor Ordonanei de urgen a
diferitele pri ale unuia Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu
dintre aceste contracte modificri i completri prin Legea nr.
fiind n mod obiectiv 195/2012, contractul poate fi atribuit n
separabile, autoritatea conformitate cu dispoziiile Ordonanei de
contractant /entitatea urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat
contractant avnd cu modificri i completri prin Legea nr.
dreptul de a alege ntre a 195/2012, cu condiia ca atribuirea unui singur
atribui contracte contract s fie justificat de motive obiective.
distincte sau a atribui un Aceste dispoziiile nu aduc atingere pragurilor
singur contract. i excepiilor prevzute de dispoziiile
Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
114/2011, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 195/2012.
9 Achiziii pentru care se Contractul poate fi atribuit n conformitate cu: art.38 art.42
aplic dispoziiile Legii - dispoziiile actelor normative emise n alin.(7) alin.(7)
nr.98/2016, privind temeiul art. 20 alin. (3)25 din Ordonana de
achiziiile clasice sau a urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat
Legii nr.99/2016 privind cu modificri i completri prin Legea nr.
achiziiile sectoriale, ct 195/2012, dac include elemente n legtur
i achiziii pentru care se cu situaiile prevzute la art. 346 din TFUE26,
aplic dispoziiile sau

25Art.20, alin.3 din OUG nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziii publice n domeniile aprrii i
securitii : Guvernul are dreptul de a stabili circumstanele i procedurile specifice pentru atribuirea contractelor de
achiziie public n situaiile prevzute de art. 346 din TFUE
26Art.346 din TFUE:
1) Dispoziiile tratatelor nu contravin urmtoarelor norme:
a)Niciun stat membru nu are obligaia de furniza informaii a cror divulgare o consider contrar intereselor eseniale ale
siguranei sale;
70
Nr. Obiectul contractului Regimul juridic i actul normativ Legea nr. Legea nr.
crt. mixt corespunztor 98/2016 99/2016
privind privind
achiziiile achiziiile
publice sectoriale
Ordonanei de urgen a -n conformitate cu prevederile Ordonanei de
Guvernului nr. urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat
114/2011, aprobat cu cu modificri i completri prin Legea nr.
modificri i completri 195/2012, n caz contrar.
prin Legea nr. 195/2012,
sau ale altor acte
normative emise n
temeiul art. 20 alin. (3)
din acelai act normativ,
n legtur cu situaiile
prevzute la art. 346 din
TFUE, iar diferitele
pri ale unui anumit
contract mixt nu sunt n
mod obiectiv separabile
10 Contracte care vizeaz n cazul n care n entitatea contractant - art.43
mai multe activiti alege s atribuie contracte separate, regimul alin.(1)
relevante i implic juridic i actul normativ aplicabile atribuirii alin.(3)
aspecte legate de aprare fiecruia dintre aceste contracte sunt cele
sau securitate, entitatea determinate de caracteristicile fiecrei
contractant avnd activiti avute n vedere.
dreptul de a alege ntre a n cazul n care entitatea contractant alege - art.44 i
atribui contracte s atribuie un singur contract se aplic art.45
distincte pentru prile urmtoarele reguli:
separate i a atribui un a) n cazul contractelor care vizeaz o
singur contract. activitate care face obiectul Legii privind
achiziiile sectoriale i o alt activitate care
face obiectul actelor normative emise n
temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat
cu modificri i completri prin Legea nr.
195/2012, n legtur cu situaiile prevzute la
art. 346 din TFUE, contractele pot fi atribuite
fr aplicarea dispoziiilor Legii nr.99/2016.
b) n cazul contractelor care vizeaz o
activitate care face obiectul Legii nr.99/2016
i o alt activitate care face obiectul
dispoziiilor Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr.
195/2012, contractele pot fi atribuite n
conformitate cu dispoziiile Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat
cu modificri i completri prin Legea nr.
195/2012.
c) n cazul contractelor prevzute la lit.b, care
includ achiziii sau alte elemente reglementate
de actele normative emise n temeiul art. 20
alin. (3) din Ordonana de urgen a

b)Orice stat membru poate lua msurile pe care le consider necesare pentru protecia intereselor eseniale ale siguranei
sale i care se refer la producia sau comerul cu armament, muniie i material de rzboi; aceste msuri nu trebuie s
modifice condiiile de concuren pe piaa intern n ce privete produsele ce nu sunt destinate unor scopuri specific militare.
2)Consiliul, hotrnd n unanimitate la propunerea Comisiei, poate modifica lista stabilit la 15 aprilie 1958 cuprinznd
produsele crora li se aplic dispoziiile alineatului 1) litera b).

71
Nr. Obiectul contractului Regimul juridic i actul normativ Legea nr. Legea nr.
crt. mixt corespunztor 98/2016 99/2016
privind privind
achiziiile achiziiile
publice sectoriale
Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr.
195/2012 n legtur cu situaiile prevzute la
art. 346 din TFUE, contractele pot fi atribuite
fr aplicarea dispoziiilor Legii nr.99/2016
cu condiia ca atribuirea unui singur
contract s fie justificat de motive
obiective i s nu fie luat de entitatea
contractant n scopul excluderii atribuirii
unor contracte de la aplicarea prevederilor
legii.
2.3.9 Reguli de determinare a valorii estimate a achiziiei

Legea Legea
nr.98/2016 nr.99/2016
Nr.
Reguli de determinare a valorii estimate a achiziiei privind privind
crt. achiziiile achiziiile
publice sectoriale
1. Autoritatea/entitatea contractant calculeaz valoarea estimat a art. 9 art. 14
achiziiei avnd n vedere valoarea total de plat, fr T.V.A., alin. (1) alin. (1)
lund n considerare orice eventuale forme de opiuni i prelungiri
ale contractului menionate n mod explicit n documentele
achiziiei.
2. Determinarea valorii estimate a achiziiei include i valoarea art. 9 art. 14
premiilor/primelor, n condiiile n care autoritatea/entitatea alin. (2). alin. (2)
contractant a prevzut acordarea unor premii/prime pentru
ofertani sau candidai.
3. n cazul n care autoritatea/entitatea contractant are n structura sa art. 10 art. 15
uniti operaionale separate (nici una dintre acestea nefiind alin. (1) alin. (1)
responsabil n mod independent cu achiziiile) valoarea estimat
se calculeaz prin luarea n considerar a valorii estimate totale
pentru toate unitile operaionale luate separat.
4. Prin excepie, n cazul n care autoritatea/entitatea contractant are art. 10 alin. art. 15 alin.
n structura sa uniti operaionale separate, iar din cadrul acestora (2) i alin. (2) i alin.
una este responsabil n mod independent cu achiziiile sale sau (3) (3)
pentru anumite categorii ale acestora, valoarea estimat se
calculeaz la nivelul unitii operaionale, dac sunt ndeplinite n
mod cumulativ, urmtoarele condiii:
- unitatea operaional desfoar n mod independent
procedurile de atribuire,
- ia n mod independent deciziile privind achiziiile,
- aceasta are la dispoziie n buget surse de finanare identificate
n mod distinct pentru achiziii,
- ncheie n mod independent contractele de achiziii publice,
- asigur plata contractelor de achiziii publice din bugetul pe
care l are la dispoziie.
5. Autoritatea/entitatea contractant nu are dreptul de a utiliza metode art. 11 alin. art. 16 alin.
de calcul al valorii estimate a achiziiei cu scopul de a evita (1) i alin. (1) i alin.
aplicarea procedurilor de atribuire prevzute de prezenta lege, nu (2) (2)
are dreptul de a diviza contractul de achiziie public n mai multe
contracte distincte de valoare mai mic i nici de a utiliza metode
de calcul care s conduc la o subevaluare a valorii estimate a
contractului de achiziie public, cu scopul de a evita aplicarea
procedurilor de atribuire prevzute lege.

72
6 Valoarea estimat a achiziiei se determin nainte de iniierea art. 12 lit. -
procedurii de atribuire i este valabil la momentul iniierii a), lit. b) i
procedurii de atribuire, iniierea realizndu-se prin: lit. c).
a) transmiterea spre publicare a anunului de participare,
b) transmiterea spre publicare a anunului de participare ori a
anunului de intenie care este valabil n mod continuu (n
cazul achiziiei de servicii sociale ori alte servicii specifice),
c) transmiterea invitaiei de participare la procedura de
negociere fr publicarea prealabil a unui anun de
participare.
7 Valoarea estimat a achiziiei sectoriale se determin nainte de - art. 17 lit.
iniierea procedurii de atribuire i este valabil la momentul iniierii a) i lit. b)
procedurii de atribuire, iniierea procedurii de atribuire realizndu-
se prin:
a) transmiterea unei invitaii la procedura concurenial de
ofertare, sau
b) transmiterea invitaiei de participare la procedura de
negociere fr invitaie prealabil la procedura concurenial
de ofertare.
8. n cazul concursului de soluii organizat n cadrul unei proceduri de art. 13 alin. art. 18 alin.
atribuire a unui contract de achiziie public/ sectorial de servicii, (1) (1)
valoarea estimat se calculeaz pe baza valorii estimate, fr
T.V.A., a contractului de achiziie public/sectorial de servicii,
inclusiv a oricror eventuale premii sau pli ctre participani.
9. Pentru concursul de soluii organizat ca o procedur de atribuire art. 13 alin. art. 18 alin.
distinct, cu premii sau pli acordate participanilor, valoarea (2) (2)
estimat se calculeaz prin nsumarea valorii totale a premiilor sau
plilor ctre participani cu valoarea estimat fr T.V.A. a
contractului de achiziie public/sectorial de servicii care ar putea
fi ncheiat (prin procedura de negociere fr publicare prealabil) n
cazul n care autoritatea/entitatea contractant i-a exprimat n
anunul de concurs intenia de a atribui acest contract.
10. n cazul acordului-cadru sau al sistemului dinamic de achiziii, art. 14 art. 19
valoarea estimat a achiziiei se stabilete ca fiind valoarea maxim
estimat, fr T.V.A., a tuturor contractelor de achiziie
public/sectorial subsecvente care se anticipeaz c vor fi atribuite
n baza acordului-cadru sau prin utilizarea sistemului dinamic de
achiziii pe ntreaga sa durat.
11. n cazul parteneriatului pentru inovare, valoarea estimat a art. 15 art. 20
achiziiei se stabilete avnd n vedere, valoarea maxim estimat,
fr T.V.A., a activitilor de cercetare i dezvoltare care se
anticipeaz a se realiza pe durata tuturor etapelor parteneriatului
avut n vedere, precum i a produselor, serviciilor sau lucrrilor
care vor fi realizate i achiziionate pn la sfritul parteneriatului.
12. n cazul contractelor de achiziie public/sectorial de lucrri art. 16 art. 21
valoarea estimat a achiziiei se stabilete, lundu-se n calcul att
costul lucrrilor, ct i valoarea total estimat a produselor i
serviciilor care urmeaz a fi puse la dispoziia contractantului de
ctre autoritatea contractant, necesare pentru executarea lucrrilor.
13. n cazul n care autoritatea/entitatea contractant achiziioneaz o art. 17 alin. art. 22 alin.
construcie sau servicii, iar atribuirea contractelor se realizeaz pe (1) i alin. (1) i alin.
baz de loturi separate, valoarea estimat a achiziiei se determin (2) (2)
lund n considerare valoarea global estimat a tuturor loturilor.
14. n cazul n care autoritatea/entitatea contractant achiziioneaz art. 18 alin. art. 23 alin.
produse similare, iar atribuirea contractelor se realizeaz pe baz de (1) i alin. (1) i alin.
loturi separate, valoarea estimat a achiziiei se determin lund n (2) (2)
considerare valoarea global estimat a tuturor loturilor.
15. art. 20 lit. art. 25 lit.
Pentru contractele de produse sau de servicii cu caracter de
a) i lit. b) a) i lit. b)
regularitate ori care urmeaz a fi rennoite n cursul unei anumite

73
perioade, valoarea estimat a achiziiei se calculeaz avndu-se n
vedere:
- fie valoarea real global a tuturor contractelor similare succesive
atribuite n ultimele 12 luni sau n anul bugetar anterior, ajustat,
acolo unde a fost posibil, pentru a lua n considerare modificrile
cantitative i valorice care au survenit ntr-un interval de 12 luni de
la data contractului iniial;
- fie valoarea estimat global a tuturor contractelor succesive
atribuite ntr-un interval de 12 luni de la prima livrare.
16. n cazul contractelor de achiziie public/sectorial de produse prin art. 21 art. 26
cumprare n rate, prin nchiriere sau prin leasing cu sau fr lit. a) lit. a)
opiune de cumprare, ncheiate pe durat determinat mai mic
sau egal cu 12 luni, valoarea estimat a achiziiei se calculeaz
pentru ntreaga durat a contractului respectiv.
17. n cazul contractelor de achiziie public/sectorial de produse prin art. 21 art. 26
cumprare n rate, prin nchiriere sau prin leasing cu sau fr lit. b) lit. b)
opiune de cumprare, ncheiate pe durat determinat mai mare de
12 luni valoarea estimat a achiziiei se calculeaz pentru ntreaga
durat a contractului respectiv la care se adaug valoarea rezidual
estimat a produselor la sfritul perioadei pentru care s-a ncheiat
contractul.
18. Pentru contractele de achiziie public/sectorial de produse prin art. 21 art. 26
cumprare n rate, prin nchiriere sau prin leasing cu sau fr lit. c) lit. c)
opiune de cumprare, ncheiate pe durat nedeterminat sau n
cazul n care durata acestora nu poate fi stabilit la data estimrii,
valoarea estimat se calculeaz prin nmulirea cu 48 a valorii
lunare a contractului.
19. n cazul contractelor de achiziie public/sectorial de servicii art. 22 art. 27
avnd ca obiect servicii de asigurare, valoarea estimat se
calculeaz avnd n vedere nivelul primelor de asigurare care
urmeaz a fi pltite i al oricror altor forme de remunerare aferente
serviciilor respective.
20. Pentru contractele de achiziie public/sectorial de servicii avnd art. 23 art. 28
ca obiect servicii bancare sau alte servicii financiare valoarea
estimat se calculeaz pe baza onorariilor, comisioanelor care
urmeaz a fi pltite, dobnzilor i a oricror altor forme de
remunerare aferente serviciilor respective.
21. n cazul contractelor de achiziie public/sectorial de servicii art. 24 art. 29
avnd ca obiect servicii de proiectare valoarea estimat se
calculeaz avnd n vedere, nivelul onorariilor, comisioanelor ce
urmeaz a fi pltite i a oricror altor forme de remunerare aferente
serviciilor respective.
22. n cazul contractelor de achiziie public/sectorial de servicii care art. 25 art. 30
nu au prevzut un pre total i sunt ncheiate pe o durat lit. a) lit. a)
determinat mai mic sau egal cu 48 de luni, valoarea estimat se
calculeaz, pentru ntreaga durat a contractului.
23. n cazul contractelor de achiziie public/sectorial de servicii art. 25 art. 30
ncheiate pe durat nedeterminat sau pe durat determinat mai lit. b) lit. b)
mare de 48 de luni, valorarea estimat se calculeaz prin nmulirea
cu 48 a valorii lunare a contractului.
2.4 Nivelul de asigurare oferit de auditorii publici externi cu privire la
rezultatele controlului/auditului:

Obiectivul general al controlului/auditului realizat n sectorul public este acela de a


permite instituiilor supreme de audit s evalueze dac activitatea entitilor din sectorul
public se realizeaz n conformitate cu reglementrile care guverneaz funcionarea
respectivelor entiti. Obiectivul general al controlului/auditului include i raportarea gradului
n care entitatea controlat se conformeaz unui anumit set de criterii de audit identificate.
74
Datorit limitelor inerente ale aciunilor de verificare, nu se poate furniza, de obicei, o
asigurare de 100%. ndeplinirea obiectivului general al controlului/auditului n condiii de
certitudine absolut, chiar dac este posibil de realizat, ar presupune o activitate costisitoare.
Nu este practic i nici justificat, din punct de vedere al costurilor ocazionate de desfurarea
unei aciuni de verificare, ca auditorii publici externi s colecteze probe de audit pentru a
obine o asigurare sau o ncredere absolut (de 100 %) c au fost identificate toate abaterile de
la legalitate semnificative. De asemenea, n cele mai multe cazuri, din cauza fondului de timp
limitat, controlul/auditul nu va fi n msur s abordeze toate aspectele obiectivelor specifice
analizate, ci se va baza pe eantionare, att din punct de vedere cantitativ, ct i calitativ.
Pentru a diminua aceste costuri exist posibilitatea realizrii aciunilor de control/audit
pe baz de proceduri de audit. n acest context, auditorii publici externi, prin modul de
planificare i de efectuare a controlului/auditului, precum i prin rapoartele de control/audit,
caut s ofere o asigurare rezonabil - nu o asigurare absolut c obiectivele specifice
supuse verificrii sunt/nu sunt, sub toate aspectele semnificative, n conformitate cu
prevederile legilor i reglementrilor relevante n vigoare.
Aadar, auditorii publici externi utilizeaz proceduri de audit pentru a reduce sau
gestiona riscul de a obine concluzii incorecte, recunoscnd faptul c datorit limitrilor
inerente existente n cadrul tuturor aciunilor de verificare, nici un control/audit nu poate s
ofere vreodat o asigurare absolut cu privire la gradul de conformitate al obiectivelor
specifice analizate cu criteriile de audit identificate.
Oferirea de ctre auditorii publici externi a unei asigurri sporete ncrederea
utilizatorilor informaiilor din rapoartele de control/audit n datele furnizate de Curtea
de Conturi.
n cadrul controlului/auditului exist dou nivele de asigurare:
a) Asigurarea rezonabil, prin care auditorul public extern comunic faptul c
obiectivele specifice analizate sunt/nu sunt n conformitate, sub toate aspectele semnificative,
cu criteriile de audit identificate. Asigurarea rezonabil sugereaz nivelul de ncredere pe care
auditorii publici externi l ofer utilizatorilor rapoartelor de control/audit n legtur cu
informaiile din rapoartele de control/audit cu privire la msura n care entitatea verificat se
conformeaz unui anumit set de criterii de audit stabilite. Asigurarea rezonabil este ridicat,
dar nu este o asigurare absolut. Auditorii publici externi urmresc s se asigure c concluziile
lor sunt bazate pe o asigurare rezonabil, care se obine n urma aciunii de control/audit. n
general, controalele/auditurile sunt concepute pentru a oferi o asigurare rezonabil.
b) Asigurarea limitat, care comunic faptul c, pe baza procedurilor efectuate,
nimic nu a atras atenia auditorului public extern n sensul de a-l determina s cread c
obiectivele specifice analizate nu sunt n conformitate cu criteriile de audit relevante; un
control care ofer o asigurare limitat poate fi adecvat n cazul verificrii la mai multe entiti
publice a acelorai obiective specifice, aciune care poate ridica probleme mult mai complexe
dect verificarea obiectivelor specifice n cadrul unei singure entiti publice.
Nivelul de asigurare (NA) oferit de auditorii publici externi cu privire la
rezultatele controlului reprezint contrariul riscului de audit.
Riscul de audit (RA) este riscul auditorului public extern de a ajunge la o
concluzie/opinie eronat, avnd n vedere circumstanele n care s-a realizat aciunea de
control/audit. Acesta are 3 componente: riscul inerent, riscul de control i riscul de
nedetectare. Mai multe detalii cu privire la componentele riscului de audit sunt prezentate la
punctul 3.2 - Riscul de audit. Evaluarea riscului de audit ajut auditorul public extern s
determine ct de cuprinztoare trebuie s fie activitatea de control/audit, astfel nct s se
obin nivelul de asigurare dorit pentru concluziile sale.
n general, cu ct este mai redus riscul de audit, cu att este mai ridicat nivelul de
asigurare oferit de control cu privire la conformitatea obiectivelor specifice cu criteriile
de audit relevante. Prin urmare, n vederea oferirii unui nivel de asigurare ct mai ridicat
75
(rezonabil), auditorii publici externi trebuie s realizeze aciunea de control/audit astfel nct
s reduc riscul de audit la un nivel acceptabil. Aceasta presupune urmtoarele:
a. nelegerea obiectivelor specifice care se verific;
b. evaluarea riscurilor identificate n legtur cu obiectivele specifice care se
verific;
c. utilizarea procedurilor de audit corespunztoare riscurilor identificate, iar natura,
ntinderea i durata de utilizare a procedurilor de audit se determin cu ajutorul
raionamentului profesional;
d. obinerea probelor de audit suficiente i adecvate pentru susinerea constatrilor i
concluziilor.
De regul, se consider acceptabil un risc de audit de 5 % pentru controalele/auditurile
care furnizeaz o asigurare rezonabil. n consecin, nivelul de asigurare oferit de auditorii
publici externi cu privire la rezultatele controlului/auditului este de 95% ( NA = 100% -
RA = 100% - 5 % = 95% ).
Nivelurile de asigurare depind n principal de calitatea sistemului de control
intern/managerial. Auditorii publici externi evalueaz componentele riscului bazndu-se pe
cunotine i experien, utiliznd termeni cum ar fi SCZUT, MEDIU sau RIDICAT, mai
degrab dect s utilizeze probabiliti exacte. Dac sunt identificate slbiciuni pe parcursul
evalurii sistemului de control intern/managerial, riscul de control este ridicat i nivelul de
asigurare este sczut. Dac nu exist slbiciuni majore, riscul de control este sczut, i dac
riscul inerent este de asemenea i el sczut, nivelul de asigurare va fi ridicat.
n cazul unei aciuni de control/audit n care acelai/aceleai obiectiv(e) specific(e) se
verific la mai multe entiti publice, auditorii publici externi pot s ofere i un nivel de
asigurare limitat. Aceasta presupune urmtoar=ele:
a. nelegerea obiectivelor specifice care se verific;
b. utilizarea doar a procedurilor analitice i a inspeciei, fr a se proceda la
evaluarea riscurilor, iar natura, ntinderea i durata de utilizare a procedurilor de
audit se determin cu ajutorul raionamentului profesional;
c. obinerea probelor de audit suficiente i adecvate pentru susinerea constatrilor i
concluziilor.
Obinerea de probe de audit din surse diferite conduce, n general, la un nivel de
asigurare mai ridicat. Dac probele de audit obinute dintr-o surs nu sunt n concordan cu
cele obinute dintr-o alt surs, auditorii publici externi trebuie s aplice proceduri de audit
suplimentare pentru a clarifica neconsecvena.
Nivelul de asigurare cu privire la rezultatele controlului trebuie comunicat de auditorii
publici externi ntr-un mod transparent. Astfel, n raportul de control, cu ocazia formulrii
concluziei generale de audit cu privire la obiectivul general al controlului, auditorii publici
externi vor face o inventariere a abaterilor constatate, artnd:
fie c obiectivele specifice analizate sunt/nu sunt n conformitate, sub toate
aspectele semnificative, cu criteriile de audit identificate, n cazul controalelor/auditurilor
care ofer o asigurare rezonabil;
fie c, pe baza procedurilor efectuate, nimic nu a atras atenia auditorului
public extern n sensul de a-l determina s cread c obiectivele specifice analizate nu sunt n
conformitate cu criteriile de audit relevante, n cazul controalelor/auditurilor care ofer o
asigurare limitat.

76
Cap. III PRINCIPIILE GENERALE ALE
CONTROLULUI/AUDITULUI FINANCIAR
Controlul/auditul este un proces sistematic de evaluare obiectiv a conformitii unor
obiective specifice, sub toate aspectele semnificative, cu reglementrile legale ce le sunt
aplicabile, identificate ca reprezentnd criterii de audit. Principiile de mai jos sunt
fundamentale pentru efectuarea unei aciuni de control/audit. Acestea sunt principii care
trebuie luate n considerare nainte de nceperea i de-a lungul aciunii de control/audit.
3.1 Raionamentul i scepticismul profesional;
3.2 Riscul de audit;
3.3 Semnificaia (materialitatea);
3.4 Documentaia;
3.5 Comunicarea;
3.6 Controlul calitii;
3.7 Managementul i abilitile echipei de control.

3.1 Raionamentul i scepticismul profesional

Auditorii publici externi trebuie s planifice i s realizeze controlul/auditul cu


scepticism profesional i s i exercite raionamentul profesional pe tot parcursul aciunii de
control/audit.
Termenii scepticism profesional i raionament profesional sunt importani
pentru luarea de ctre auditorii publici externi a deciziilor cu privire la cel mai potrivit curs al
aciunii desfurate. Acetia exprim atitudinea auditorului public extern, care trebuie s
includ o minte iscoditoare.
Auditorul public extern trebuie s exercite raionamentul profesional n toate etapele
aciunii de control/audit. Conceptul se refer la aplicarea cunotinelor relevante dobndite
prin pregtire i experien profesional, pentru luarea de decizii potrivite cu privire la cursul
aciunii, n funcie de circumstanele n care se desfoar controlul/auditul.
Conceptul de scepticism profesional este fundamental pentru toate tipurile de aciuni
de verificare. Auditorul public extern trebuie s planifice i s realizeze controlul/auditul cu o
atitudine de scepticism profesional, recunoscnd c anumite circumstane pot cauza
discrepane ntre obiectivul specific analizat i criteriile de audit identificate. O atitudine de
scepticism profesional nseamn c auditorul public extern realizeaz o evaluare critic, cu o
atitudine alert i iscoditoare a gradului de suficien i de adecvare a probelor de audit
abinute pe parcursul controlului/auditului.
Raionamentul i scepticismul profesional sunt utilizate de-a lungul aciunii de
control/audit pentru a nelege: obiectivul general al controlului/auditului, elementele
controlului/auditului, obiectivele specifice ale controlului/auditului, criteriile de audit
adecvate, riscurile, nivelul de semnificaie i procedurile de audit, ca rspuns la riscurile de
neconformitate identificate. Cele dou concepte sunt, de asemenea, utilizate n evaluarea
probelor de audit i a cazurilor de neconformitate (abaterilor de la legalitate) identificate, n
cadrul etapei de raportare i n determinarea coninutului i frecvenei comunicrii pe
parcursul controlului/auditului.
Evaluarea suficienei i a gradului de adecvare a probelor de audit obinute, astfel
nct s se reduc riscul de neconformitate la un nivel acceptabil, presupune exercitarea
raionamentului profesional i a scepticismului profesional n evaluarea probelor de audit.
n Codul de conduit etic i profesional a personalului Curii de Conturi sunt
prezentate detalii suplimentare referitoare la: raionamentul profesional, scepticismul
77
profesional, principiul competenei profesionale i preocuparea permanent pe care auditorii
publici externi trebuie s o manifeste fa de sarcinile de serviciu pe care le au de ndeplinit
potrivit standardelor de audit, regulamentelor i normelor interne ale Curii de Conturi n
activitatea desfurat la entitile supuse verificrii.
3.2 Riscul de audit
Auditorii publici externi trebuie s ia n considerare riscul de audit pe ntreg parcursul
aciunii de control/audit.
Evaluarea riscurilor (inerent, de control i de nedetectare) este o etap esenial n
efectuarea unei aciuni de control/audit, care i propune s ofere o asigurare rezonabil, aa
cum s-a artat i la punctul 2.4 Nivelul de asigurare oferit de auditorii publici externi cu
privire la rezultatele controlului, prezentat mai sus.
Datorit limitrilor inerente ale unei aciuni de control/audit, nu se poate furniza o
garanie sau o asigurare absolut c vor fi detectate toate cazurile de neconformitate a
obiectivelor specifice cu criteriile de audit identificate (toate abaterile de la legalitate), iar
concluzia general formulat cu privire la obiectivul general al controlului/auditului este
absolut corect.
Limitrile inerente ntr-o aciune de control/audit pot include factori cum ar fi:
a. conducerea entitii verificate poate utiliza raionamente diferite n interpretarea
actelor normative;
b. erorile umane aprute;
c. sistemele de control intern pot fi concepute impropriu sau s funcioneze
ineficient;
d. controalele interne pot fi eludate;
e. probele de audit pot fi ascunse sau reinute;
n plus, un alt factor de limitare inerent ntr-o aciune de control/audit ar putea fi
fondul de timp alocat aciunii de control/audit, n cazul n care datorit volumului mare al
activitii controlate, acesta nu permite fie analiza unor eantioane suficient de cuprinztoare
ale operaiunilor economice, fie utilizarea tuturor procedurilor de audit adecvate.
Auditorii publici externi trebuie s evalueze i s ia n considerare componentele
principale ale riscului de audit, respectiv:
Riscul inerent (RI) - reprezint susceptibilitatea ca o categorie de operaiuni
economice s conin erori/abateri semnificative, fie individual, fie cumulate cu
erorile/abaterile altor categorii de operaiuni economice, presupunnd, printre altele, c n
entitatea verificat nu exist/nu sunt implementate controale interne Acesta poate fi : Ridicat/
Mediu/ Sczut.
Riscul de control (RC) - reprezint probabilitatea ca o eroare/abatere semnificativ s
se produc fr a fi prevenit, detectat sau corectat n timp util de ctre sistemul de control
intern i sistemul contabil al entitii verificate. Acesta poate fi : Ridicat/ Mediu/ Sczut.
Riscul de nedetectare (RD) - reprezint probabilitatea ca procedurile aplicate de
auditorii publici externi s nu detecteze deficienele care exist ntr-o categorie de operaiuni
economice i care pot fi semnificative n mod individual sau atunci cnd sunt cumulate cu
deficiene din alte categorii de operaiuni economice. n cazul controlului/auditului, este riscul
ca procedurile de audit aplicate de auditorii publici externi s nu detecteze situaiile de
neconformitate cu prevederile legale care exist n legtur cu un obiectiv specific i care pot
fi semnificative n mod individual sau atunci cnd sunt cumulate cu situaii de neconformitate
cu prevederile legale n cazul altor obiective specifice. Acesta poate fi : Ridicat/ Mediu/
Sczut.

78
Riscul de audit (RA) = Riscul inerent (RI) + Riscul de control (RC) + Riscul de nedetectare (RD)

n evaluarea riscurilor vor putea fi utilizate diferite proceduri de audit, cum ar fi: teste
de control, proceduri analitice, teste de detaliu obinute prin diverse tehnici: observarea,
inspecia etc.
Evaluarea riscurilor i stabilirea nivelului de semnificaie determin, n principal,
volumul activitii de control/audit, respectiv:
a. dimensiunea i coninutul eantioanelor selectate din cadrul categoriilor de
operaiuni economice care vor fi controlate;
b. procedurile de audit selectate, care vor fi orientate n special ctre zonele cu
potenial mai ridicat de risc.
Auditorii publici externi nu sunt responsabili pentru prevenirea i detectarea corupiei
i fraudei, chiar dac prin verificrile efectuate pot mpiedica svrirea de greeli i
eventualele neglijene. Responsabilitatea pentru prevenirea i detectarea corupiei i fraudei,
precum i pentru luarea de msuri corespunztoare revine managementului entitilor publice
controlate. Totui, chiar n aceste condiii, auditorii publici externi trebuie s manifeste
scepticism profesional n efectuarea controlului deoarece pot constata cazuri de nelegalitate i
neconformitate care pot indica existena fraudei.
Precizri suplimentare referitor la modul de evaluare a riscului de audit i la riscul de
fraud sunt prezentate la punctul 4.1.3 din acest ghid.

3.3 Semnificaia (materialitatea)

Auditorii publici externi trebuie s ia n considerare semnificaia(materialitatea) pe tot


parcursul aciunii de control/audit, n etapele de planificare, de execuie i de raportare a
controlului/auditului. Auditorii publici externi trebuie s ia n considerare semnificaia astfel:
n etapa de planificare a aciunii de control/audit, pentru stabilirea procedurilor
de audit pe care le vor efectua i a dimensiunii eantioanelor din cadrul
categoriilor de operaiuni economice care vor fi controlate;
n etapa de execuie a aciunii de control/audit, pentru stabilirea coninutului
eantioanelor din cadrul categoriilor de operaiuni economice care vor fi
controlate i pentru evaluarea gradului de suficien i a celui de adecvare a
probelor de audit obinute;
n etapa de raportare a aciunii de control/audit, pentru determinarea acelor
cazuri de neconformitate cu prevederile legale care ar putea s influeneze
deciziile utilizatorilor i formularea concluziei generale/opiniei referitoare la
obiectivul general al controlului.
Aciunile de control/audit trebuie s se realizeze avnd n vedere, n primul rnd,
interesul utilizatorilor rapoartelor de control/audit, respectiv al: Parlamentului, autoritilor
publice deliberative ale unitilor administrativ-teritoriale, entitilor supuse verificrii,
investitorilor actuali i poteniali, personalului angajat, creditorilor, furnizorilor, clienilor,
instituiilor statului, altor autoriti i al publicului larg. Astfel, prin rapoartele de
control/audit, utilizatorii trebuie s fie informai cu privire la acele erori/abateri de la legalitate
referitoare la modul de formare, de administrare i de ntrebuinare a resurselor financiare
ale statului i ale sectorului public, inclusiv pentru achiziii publice, a cror cunoatere ar fi
de natur s le influeneze deciziile, fiind probleme semnificative.
Nivelul de semnificaie al unei probleme se determin de ctre auditorii publici externi
cu ajutorul raionamentului profesional, n funcie de interpretarea dat nevoilor de informare

79
ale utilizatorilor rapoartelor de control/audit, de obiectivul general al aciunii de control/audit,
de cadrul legislativ n vigoare, de cerinele altor reglementri relevante care ar putea influena
acest nivel, ct i de considerente legate de categoriile de operaiuni economice supuse
verificrii. Aprecierea privind nivelul de semnificaie al unei probleme poate viza un singur
aspect (operaiune economic, tranzacie, etc) sau un grup de aspecte luate n ansamblu.
Semnificaia poate fi influenat, deopotriv, att de factori cantitativi ct i calitativi.
Semnificaia poate fi exprimat n termeni valorici, n acest caz, aceasta reprezentnd
nivelul valoric al erorilor/abaterilor acceptabile care nu ar afecta utilizatorii raportului de
control/audit n luarea deciziilor.
ns, pot exista situaii n care, indiferent de nivelul valoric al unei erori/abateri
constatate cu ocazia controlului/auditului, aceast deficien este semnificativ i trebuie s
fie dezvluit datorit naturii sale (de exemplu: frauda). Astfel, caracteristicile inerente ale
unui aspect sau ale unui grup de aspecte luate n ansamblu pot determina ca o problem s
devin semnificativ (material) prin natura sa. Unele abateri de la legalitate pot avea un
nivel de semnificaie ridicat, prin nsi natura lor, chiar dac nu sunt considerate neaprat
fapte n legtur cu care s se fi identificat indicii cu privire la nclcarea legii penale.
O eroare/abatere de la legalitate poate fi, de asemenea, considerat semnificativ i din
cauza contextului n care aceasta apare ori al impactului (efectului) pe care l are.
Determinarea semnificaiei prin natur sau prin context presupune exercitarea unui
raionament profesional cuprinztor din partea auditorului public extern. n anumite cazuri,
factorii calitativi sunt mai importani dect factorii cantitativi. De exemplu: interesul acordat
de ctre utilizatorii raportului de control/audit unui anumit obiectiv specific al aciunii de
control/audit poate influena determinarea materialitii. Ateptrile i interesul publicului
sunt, de asemenea, factori calitativi care pot avea impact n stabilirea nivelului de semnificaie
de ctre auditorii publici externi. Gravitatea unei abateri de la legalitate trebuie, de asemenea,
luat n considerare pentru stabilirea nivelului de semnificaie.
Nivelul de semnificaie exprimat n termeni valorici se stabilete de ctre echipa de
control prin exercitarea raionamentului profesional, n general, prin aplicarea unui procent
cuprins ntre 0,5% i 2% la valoarea total a plilor, ales n funcie de obiectivul general al
aciunii de control/audit, de specificul activitii desfurate de entitatea controlat/auditat,
precum i de interesul estimat al utilizatorilor raportului de control/audit.
Atunci cnd stabilesc nivelul semnificaiei, auditorii publici externi trebuie s aib n
vedere c ntre acesta i riscul de audit exist o relaie invers proporional, fapt ce va
influena volumul i natura procedurilor de audit care vor fi aplicate n etapa de execuie a
controlului/auditului. Dac riscul de audit este ridicat, nivelul de semnificaie se stabilete
prin aplicarea procentului de 0,5% la valoarea indicatorului ales. Dac riscul de audit este
mediu, nivelul de semnificaie se stabilete prin aplicarea procentului de 1% la valoarea
indicatorului ales. Dac riscul de audit este sczut, nivelul de semnificaie se stabilete prin
aplicarea procentului de 2% la valoarea indicatorului ales.
n situaia n care n etapa de execuie a controlului/auditului se constat o
eroare/abatere n legtur cu care exist indicii c este datorat unei fapte care a fost svrit
cu nclcarea legii penale, indiferent de nivelul valoric al erorii/abaterii constatate, aceast
deficien trebuie s fie dezvluit datorit naturii sale (ex: fraud). n aceste condiii, nivelul
materialitii stabilit n etapa de planificare a controlului/auditului pe baza celui mai
reprezentativ indicator din situaiile financiare se va reconsidera, urmare a naturii abaterii
identificate.
De asemenea, n situaia n care n etapa de execuie a controlului/auditului se constat
o eroare/abatere care este semnificativ nu neaprat prin mrimea sau natura acesteia, ci prin
contextul i impactul pe care l are, i n acest caz nivelul materialitii stabilit n etapa de
planificare a controlului/auditului pe baza celui mai reprezentativ indicator din situaiile
financiare se va reconsidera, urmare a contextului intervenit.
80
3.4 Documentaia

Documentaie reprezint nregistrarea procedurilor de audit efectuate, a probelor de audit


relevante, precum i a constatrilor i concluziilor la care a ajuns auditorul public extern (n
literatura de specialitate se utilizeaz uneori i termenii documente de lucru sau foi de lucru).
Documentaia furnizeaz:
(a) dovada pentru formularea constatrilor, concluziilor i recomandrilor din raportul
de control/audit;
(b) dovada faptului c aciunea de control/audit a fost planificat i executat n
conformitate cu standardele de audit ale Curii de Conturi i celelalte reglementri
aplicabile.
Documentaia servete i urmtoarelor scopuri:
sprijinirea echipei de control/audit n planificarea i efectuarea
controlului/auditului.
sprijinirea auditorilor publici externi responsabili cu revizuirea, n ndrumarea i
revizuirea activitii de control/audit i n ndeplinirea responsabilitilor de
revizuire.
permite ca echipa de control/audit s fie responsabil pentru activitatea sa.
meninerea unei evidene a aspectelor semnificative pentru aciunile de verificare
viitoare.
permite efectuarea controlului calitii.
Documentaia trebuie s fie suficient de detaliat astfel nct s permit unui auditor
public extern experimentat, care nu a avut nicio informaie anterioar referitoare la aciunea
de control/audit, s neleag pe baza acesteia urmtoarele:
relaia dintre obiectivul general al controlului/auditului, obiectivele specifice ale
controlului/auditului, criteriile de audit, evaluarea riscurilor, strategia i planul de
control/audit, pe de o parte, i natura, durata, ntinderea i rezultatele procedurilor
de audit efectuate, pe de alt parte;
care sunt probele de audit obinute pentru a susine concluzia general cu privire
la obiectivul general al controlului/auditului, consemnat n raportul de
control/audit;
care sunt argumentele i motivaiile cu privire la toate problemele semnificative
care au necesitat exercitarea raionamentului profesional.
Auditorii publici externi trebuie s pregteasc documentaia aciunii de control/audit
nainte ca raportul de control/audit s fie elaborat, iar documentaia trebuie s fie pstrat
pentru o perioad de timp corespunztoare, potrivit normelor de arhivare a documentelor
emise de Curtea de Conturi. ntocmirea la timp a documentelor de lucru contribuie la
creterea calitii aciunii de control/audit i faciliteaz revizuirea i evaluarea eficace a
probelor de audit obinute i a concluziilor la care s-a ajuns, anterior finalizrii raportului de
control/audit.
La elaborarea/ntocmirea documentelor de lucru se va ine seama c acestea trebuie s
ndeplineasc urmtoarele cerine:
s fie corecte i complete pentru a susine constatrile, concluziile i
recomandrile formulate de ctre auditorii publici externi;
s fie clare i inteligibile;
s fie lizibile;

81
informaiile coninute trebuie s fie reduse la aspectele relevante i utile
obiectivelor controlului/auditului, n corelaie cu nivelul de semnificaie stabilit.
Documentele de lucru, revizuite precum i celelalte informaii relevante pentru
aciunea de control/audit vor fi organizate n:
a. dosare curente;
b. dosare permanente.
3.5 Comunicarea
Auditorii publici externi trebuie s menin o bun comunicare pe parcursul aciunii de
control/audit. Comunicarea are loc n toate etapele controlului/auditului: nainte de a ncepe
aciunea de control/audit, n timpul etapei de planificare, n timpul etapei de execuie, precum
i n timpul etapei de raportare. Buna comunicare cu entitatea verificat pe parcursul
desfurrii aciunii de control/audit poate contribui semnificativ la desfurarea aciunii de
verificare ntr-un mod ct mai eficient i ct mai constructiv.
n Regulamentul privind organizarea i desfurarea activitilor specifice Curii de
Conturi, precum i valorificarea actelor rezultate din aceste activiti i n precizrile emise
n completarea acestuia se menioneaz modalitatea de comunicare cu entitatea verificat,
astfel:
a. nainte de nceperea aciunii de control/audit: entitile incluse n programul
anual de activitate aprobat de plen sunt notificate printr-o adres de notificare
asupra controlului/auditului care urmeaz s se efectueze de ctre structurile de
specialitate ale Curii de Conturi, cu excepia verificrii modului de ducere la
ndeplinire a msurilor dispuse de Curtea de Conturi, cnd notificarea entitii este
la aprecierea conducerii departamentului de specialitate/camerei de conturi.
Modelul adresei de notificare, modul de completare, de transmitere i numrul de
exemplare al acesteia sunt prevzute n regulamentul menionat. Odat cu
transmiterea notificrii se solicit pregtirea de ctre entitate i furnizarea la data
nceperii aciunii de verificare, a unor acte, documente i informaii necesare
pentru auditorii publici externi, n structura stabilit de ctre Curtea de Conturi.
Totodat, se solicit completarea unei machete privind achiziiile publice
(Macheta nr. 1 din Regulamentul privind organizarea i desfurarea activitilor
specifice Curii de Conturi, precum i valorificarea actelor rezultate din aceste
activiti) i formularea de rspunsuri la ntrebrile cuprinse n diferite chestionare
elaborate cu scopul de a evalua: sistemul contabil al entitii, sistemul informatic,
sistemul de control intern, activitatea de audit intern (Machetele nr. 2 - 5 din
Regulamentul privind organizarea i desfurarea activitilor specifice Curii de
Conturi, precum i valorificarea actelor rezultate din aceste activiti) etc. n
cazul n care cu ocazia efecturii aciunilor de control/audit la entitile care intr
n competena de verificare a Curii de Conturi, vor fi supuse verificrii i
operaiunile economice efectuate de entitile subordonate/coordonate/sub
autoritatea acestora, necuprinse n Programul anual de activitate a Curii de
Conturi, prin adresa de notificare se poate solicita furnizarea de acte, documente
i informaii necesare pentru justificarea operaiunile economice efectuate de
aceste entiti.
b. Pe parcursul etapei de planificare a controlului/auditului: discuiile cu
managementul entitii verificate au loc din prima zi a aciunii de control/audit, cu
ocazia edinei de prezentare a echipei de control/audit la entitate, cnd: se
prezint tema aciunii, se stabilesc persoanele de contact, logistica, alte detalii
necesare pentru realizarea n bune condiii a respectivei aciuni de control/audit i
se preiau de ctre echipa de control/audit actele, documentele i situaiile solicitate
prin adresa de notificare care sunt finalizate. Aceste aspecte se consemneaz ntr-o
Not inclus n dosarul curent. Modul de ntocmire a Notei, coninutul acesteia i
82
modul de nregistrare sunt stabilite n regulamentul menionat.
Tot n cadrul comunicrii cu conducerea entitii verificate n etapa de planificare
se ncadreaz i consemnarea de ctre echipa de control/audit n registrul unic de
control al entitii a urmtoarelor elemente: numele i prenumele persoanelor
mputernicite a efectua controlul/auditul, numrul legitimaiei de control, numrul
i data delegaiei, tema controlului/auditului, perioada efecturii aciunii de
control/auditului i cea supus verificrii.
n etapa de planificare auditorii publici externi pot solicita pregtirea de ctre
entitate i furnizarea unor acte, documente i informaii suplimentare, necesare
pentru ntocmirea planului de control/audit.
c. Pe parcursul etapei de execuie a controlului/auditului: membrii echipei de
control/audit trebuie s discute i s analizeze constatrile cu persoanele implicate
n activitile supuse verificrii, cu angajaii compartimentului de audit intern,
precum i cu conducerea entitii controlate, n vederea elucidrii cauzelor i
mprejurrilor care au condus la producerea deficienelor constatate, precum i a
consecinelor economico-financiare i sociale ale acestor deficiene asupra
activitii entitii. Auditorii publici externi vor comunica n scris deficienele
constatate n activitatea entitii verificate sau cu ocazia unor ntlniri cu
conducerea entitii verificate i/sau cu personalul cu atribuii n domeniul n care
s-au constatat deficiene, caz n care aspectele se consemneaz ntr-o
Minut/Not. Auditorii publici externi comunic i dificultile cu care s-au
confruntat n obinerea datelor i informaiilor necesare i orice alte constrngeri
ntmpinate, care pun n pericol finalizarea aciunii de verificare la termenele
stabilite n programul de activitate a Curii de Conturi ori constituie o limitare a
nivelului de asigurare pe care controlul i l-a propus s l ofere. Discuiile
prealabile cu aceste persoane pot clarifica anumite informaii, date sau aspecte,
evitndu-se n acest fel riscul furnizrii unor constatri i concluzii eronate sau
incomplete.
d. Pe parcursul etapei de raportare i dup ncheierea aciunii de control/audit: n
etapa de raportare a controlului/auditului comunicarea se face prin intermediul
proiectului raportului de control/audit, care se prezint conducerii entitii
verificate cu adres de naintare cu scopul de se analiza mpreun cu conducerea
entitii i de a se ncerca clarificarea eventualelor divergene ntre constatrile
auditorilor publici externi i punctele de vedere ale reprezentanilor entitii
verificate. Rezultatul analizei proiectului raportului de control/audit se
consemneaz ntr-o not de conciliere. Tot n cadrul comunicrii cu conducerea
entitii verificate n etapa de raportare se ncadreaz i consemnarea de ctre
echipa de control/audit n registrul unic de control al entitii, la sfritul aciunii
de control/audit, a numrului i datei actului de control/audit ntocmit.
Comunicarea cu entitatea verificat continu i n perioada de valorificarea a
constatrilor rezultate n urma aciunilor de control/audit.

3.6 Controlul calitii

Auditorii publici externi trebuie s i asume responsabilitatea pentru calitatea general


a aciunii de control/audit i trebuie s implementeze procedurile de control al calitii pe
parcursul aciunii de control/audit i dup finalizarea acestora.
Controlul calitii este un proces continuu de identificare i administrare a activitilor
necesare pentru realizarea obiectivelor Curii de Conturi n condiii de economicitate,
eficien i eficacitate. Asigurarea i controlul calitii n activitile specifice ale Curii de
Conturi se realizeaz n dou etape:

83
a) etapa I se realizeaz pe parcursul desfurrii aciunilor de control/audit la nivelul
departamentelor de specialitate i al camerelor de conturi;
b) etapa a II-a se desfoar dup finalizarea aciunilor de control/audit, la nivelul
compartimentului de evaluare a calitii activitilor specifice Curii de Conturi.
n urmrirea obiectivului de asigurare a calitii, Curtea de Conturi i-a stabilit
proceduri care s conduc la creterea calitii activitilor desfurate de aceasta i asigur
punerea lor n practic. Aceste proceduri au ca scop obinerea asigurrii c aciunea de
control/audit a fost realizat n conformitate cu standardele de audit aplicabile, iar raportul de
control/audit i concluzia general exprimat sunt corecte, avnd n vedere circumstanele n
care s-a desfurat aciunea de control/audit.

3.7 Managementul i abilitile echipei de control/audit


Membrii echipelor de control/audit trebuie s dein mpreun cunotinele, abilitile
i experiena necesare pentru a realiza cu succes o aciune de control/audit. Acestea implic o
nelegere a modului de desfurare a unei aciuni de control/audit, experien practic n acest
domeniu, cunoaterea standardelor de audit i a reglementrilor legale aplicabile, nelegerea
activitilor pe care le desfoar entitatea controlat/auditat, precum i abilitatea i
experiena necesare exercitrii raionamentului profesional.
Astfel, cerinele comune tuturor aciunilor de control/audit sunt:
necesitatea de a se recruta personal care are calificare corespunztoare;
pregtirea profesional a personalului i asigurarea condiiilor pentru dezvoltarea
carierei acestuia;
elaborarea de manuale sau alte tipuri de materiale profesionale, ghiduri, precizri,
instruciuni referitoare la modul de efectuare a aciunilor de control/audit;
alocarea de resurse suficiente pentru desfurarea aciunilor de control/audit;
meninerea de ctre auditorii publici externi a competenei profesionale prin
pregtire i dezvoltare profesional continue.
Curtea de Conturi a reglementat aceste cerine n Statutul auditorilor publici externi,
care cuprinde: condiiile pe care o persoan trebuie s le ndeplineasc pentru a putea fi
angajat pe o funcie vacant de auditor public extern; modul de recrutare a auditorilor publici
externi; sistemul de perfecionare continu a pregtirii profesionale a auditorilor publici
externi. n plus, modul de constituire a echipelor de control/audit care urmeaz s efectueze
aciunile de control/audit, dimensionarea fondului de timp alocat aciunii programate,
criteriile minimale care s garanteze calitatea echipei i a actului de control/audit, rotaia
personalului, modul de instruire a echipei de control/audit nainte de nceperea aciunii de
verificare i pe parcursul acestora sunt menionate n Regulamentul privind organizarea i
desfurarea activitilor specifice Curii de Conturi, precum i valorificarea actelor
rezultate din aceste activiti activiti i n precizrile emise n completarea acestuia. Curtea
de Conturi este n permanen preocupat cu elaborarea de manuale, ghiduri, precizri i
instruciuni referitoare la modul de efectuare a aciunilor de control/audit.
n cadrul aciunilor de control/audit pe care le efectueaz, auditorii publici externi
trebuie s respecte i prevederile Codului de conduit etic aprobat de plenul Curii de
Conturi i s asigure ndeplinirea urmtoarelor obiective:
a. credibilitatea informaiilor i a Curii de Conturi ca instituie;
b. profesionalism;
c. calitatea activitii de control/audit;
d. obinerea ncrederii entitilor controlate/auditate;
e. consolidarea strii de legalitate n activitatea entitilor verificate.
84
Auditorii publici externi trebuie s cunoasc i s respecte principiile i valorile etice
fundamentale care se regsesc n Standardele generale cu semnificaie etic din Standardele
de audit ale Curii de Conturi, respectiv: independena, integritatea, competena profesional,
confidenialitatea, conduita profesional i obiectivitatea.
Aciunile de control/audit pot necesita utilizarea unor tehnici, metode sau abiliti
aferente unor discipline care nu sunt la dispoziia Curii de Conturi. Dac pe parcursul
desfurrii aciunilor de control/audit ale Curii de Conturi se consider c sunt necesare
cunotine i experien special n alte domenii dect cel financiar-contabil i de audit, se
poate apela la serviciile unui expert n domeniul respectiv, conform prevederilor cuprinse n
standardele proprii de audit ale Curii de Conturi. n Procedura de apelare la serviciile unui
expert se precizeaz:
a. modul de desemnare a expertului;
b. modul de verificare a ndeplinirii de ctre expert a condiiilor de competen
(certificarea profesional, autorizarea sa de ctre un organism profesional i
experiena profesional) i de obiectivitate;
c. modul de stabilire a modalitii de plat de ctre Curtea de Conturi a contravalorii
serviciilor prestate de ctre expert;
d. modul de stabilire a condiiilor i termenelor de predare a expertizei solicitate.

85
Cap. IV ETAPELE ACIUNII DE CONTROL/AUDIT
FINANCIAR

Etapele aciunii de control/audit sunt:


4.1 Planificarea controlului/auditului financiar,
4.2 Execuia controlului/auditului financiar,
4.3 Raportarea controlului/auditului financiar.

4.1 Planificarea controlului/auditului financiar


Planificarea controlului/auditului se realizeaz n conformitate cu prevederile
Regulamentului privind organizarea i desfurarea activitilor specifice Curii de Conturi,
precum i valorificarea actelor rezultate din aceste activiti activiti. n vederea elaborrii
planului de control/audit i efecturii unui control/audit eficient, auditorii publici externi vor
lua n considerare:
a) obinerea unei nelegeri generale a cadrului legal de reglementare corespunztor
obiectivului general al controlului/auditului, obiectivelor specifice, criteriilor de
audit i naturii activitii entitii controlate/auditate;
b) sistemul de control intern al entitii i evaluarea riscului de audit;
c) factorii semnificativi care pot influena desfurarea controlului/auditului;
d) informaiile dobndite din aciunile de verificare anterioare sau din cele similare;
e) fondul de timp alocat aciunii de control/audit, componena i repartizarea muncii
echipei de control/audit, incluznd orice necesitate de solicitare a serviciilor unor
experi.
f) cerinele, periodicitatea i formele de comunicare/raportare, precum i destinatarii
raportrilor.
n cazul verificrii achiziiilor publice, auditorii publici externi trebuie s
documenteze temeinic urmtoarele aspecte:
4.1.1 Natura activitii entitii controlate/auditate i domeniul din care face
parte;
4.1.2 Evaluarea sistemului de control intern al entitii;
4.1.3 Evaluarea riscului de audit i a riscului de fraud;
4.1.4 Contractele/acordurile cadru de achiziie public ncheiate de ctre
entitatea controlat/auditat i metodele de selectare din cadrul acestora a
celor care se supun verificrii;
4.1.5 Abordarea controlului/auditului;
4.1.6 Planul de control/audit.

Planificarea nu este o etap distinct a controlului/auditului, ci un proces continuu i


repetabil. Planul de control/audit poate fi actualizat ori de cte ori este necesar pe parcursul
aciunii de verificare.
Planificarea implic, de asemenea, consideraii cu privire la ndrumarea i revizuirea
activitii echipei de control/audit implicate, aspecte prezentate la punctul 3.7 de mai sus.
Documentele de lucru ntocmite n etapa de planificare a controlului/auditului se revizuiesc de
eful de echip, iar n cazul n care aciunea de verificare se efectueaz de un singur auditor
public extern, revizuirea documentelor de lucru se face de eful ierarhic superior (ef serviciu,
86
director adjunct sau director, dup caz). Planul de control/audit se avizeaz de ctre directorul
direciei din cadrul departamentului/directorul adjunct al camerei de conturi i se aprob de
ctre eful departamentului/directorul camerei de conturi, ocazie cu care se verific i
repartizarea de ctre eful de echip, dac este cazul, a obiectivelor de control/audit pe fiecare
auditor public extern din cadrul echipei.
4.1.1 Natura activitii entitii controlate/auditate i domeniul din care face
parte
La data prevzut pentru nceperea aciunii de verificare, conform programului anual
de activitate a Curii de Conturi aprobat de plen, are loc edina de prezentare a echipei de
control/audit la entitate, la care pot participa i conductorii structurilor din cadrul Curii de
Conturi. Cu aceast ocazie:
- se prezint managementului entitii verificate tema aciunii,
- se stabilesc persoanele de contact, logistica, precum i alte detalii necesare pentru
realizarea n bune condiii a respectivei aciuni de control/audit,
- se face predarea de ctre reprezentanii entitii controlate/auditate i, respectiv,
primirea de ctre echipa de control/audit a actelor, documentelor i situaiilor
solicitate prin adresa de notificare, care sunt finalizate i disponibile pentru
control/audit, iar pentru cele neprezentate se stabilete termenul limit pn la
care acestea trebuie puse la dispoziia echipei de control/audit, avnd n vedere c
prin adresa de notificare s-a precizat c vor fi aplicate prevederile art. 62 i 63 din
Legea nr. 94/1992, republicat (referitoare la sancionarea persoanelor din vina
crora s-a produs ntrzierea).
Procesul de determinare a criteriilor de audit corespunztoare obiectivelor specifice
care urmeaz a se verifica implic nelegerea de ctre auditorii publici externi a:
naturii activitii entitii controlate/auditate,
domeniului din care face parte i
circumstanelor n care se desfoar aciunea de control/audit.
Aceast nelegere i asigur auditorului public extern un cadru de referin la care se
poate raporta n aplicarea raionamentului profesional de-a lungul ntregii aciuni de
control/audit. O nelegere a naturii activitii entitii controlate/auditate i a domeniului din
care face parte este deosebit de important ntruct va fi util i n evaluarea riscurilor, n
stabilirea dimensiunii eantioanelor din cadrul categoriilor de operaiuni economice care vor fi
controlate/auditate, precum i a procedurilor de audit care se vor utiliza.
Pentru nelegerea activitii entitii controlate/auditate i domeniul din care face parte
se culeg date i informaii:
- att din legislaia care este specific domeniului de activitate verificat (identificat
cu ocazia pregtirii preliminare a auditorilor publici externi i a edinei de
instruire organizat de conducerea structurii de specialitate),
- ct i din actele, documentele i informaiile aferente domeniului de activitate
verificat, furnizate n primele zile ale aciunii de control/audit, de ctre conducerea
entitii verificate, urmare a solicitrii ce i-a fost transmis prin adresa de
notificare a aciunii de control/audit.
Datele i informaiile obinute de auditorii publici externi trebuie s le ofere acestora o
nelegere privind:
a) contextul economico-social n care funcioneaz entitatea;
b) cadrul legal care reglementeaz funcionarea entitii, informaiile privind
statutul, regulamentele interne, contractele economice ale entitii verificate etc.
relevante domeniului supus controlului/auditului;
87
c) obiectivele, funciile i atribuiile entitii corespunztoare domeniului supus
controlului/auditului, precum i factorii interni i externi care pot influena
realizarea acestora; strategiile, programele i planurile entitii pentru
implementarea acestora;
d) structura organizatoric i relaiile funcionale ale entitii verificate; Auditorii
publici externi vor analiza activitile cheie corespunztoare domeniului supus
controlului/auditului, derulate la nivelul entitii i personalul de conducere al
acestora, clienii, beneficiarii i furnizorii entitii, structura personalului i rotaia
acestuia n perioada controlat/auditat.
e) modalitatea de asigurare a finanrii activitii entitii, bugetul de venituri
i cheltuieli aprobat i rectificrile bugetare;
f) principalele informaii reflectate n situaiile financiare ale entitii verificate,
corespunztoare domeniului supus controlului/auditului - se analizeaz evoluia
activelor i pasivelor bilaniere i/sau a veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor
financiare realizate de entitate i se efectueaz comparaia cu prevederile bugetare
i perioadele anterioare (ultimii 3 ani) etc.;
g) nelegerea sistemului contabil i a sistemului informatic ale entitii verificate.
Pentru a se nelege sistemul contabil, va fi analizat realitatea informaiilor
furnizate de conducerea entitii verificate, prin rspunsurile date la chestionarul
privind evaluarea acestui sistem (Macheta nr. 2 din Regulamentul privind
organizarea i desfurarea activitilor specifice Curii de Conturi, precum i
valorificarea actelor rezultate din aceste activiti), transmis odat cu adresa de
notificare.
Se vor analiza rspunsurile primite la urmtoarele ntrebri:
1. Exist organizat n cadrul entitii compartiment de contabilitate?
2. Contabilitatea este condus de ctre o firm specializat?
3. Personalul cu atribuii financiar-contabile cunoate sarcinile/ responsabilitile?
4. Au fost supuse aprobrii conductorului entitii numai proiectele de operaiuni care respectau
cerinele de legalitate, regularitate i care poart viza de control financiar preventiv propriu?
5. Care sunt operaiunile supuse controlului financiar preventiv propriu?
6. Proiectele de operaiuni prezentate la controlul financiar preventiv propriu au fost nsoite de
documente justificative certificate n privina realitii, regularitii i legalitii prin semntur
de ctre conductorul compartimentului de specialitate care a iniiat operaiunea?
7. Au fost efectuate operaiuni patrimoniale ca urmare a dispoziiei conductorului entitii, fr
s existe viza de control financiar preventiv propriu?
8. Exist o eviden distinct a proiectelor de operaiuni refuzate la viza de control financiar
preventiv propriu?
9. n cazul operaiunilor efectuate fr viza de control financiar preventiv propriu, ca urmare a
dispoziiei exprese a conductorului entitii, persoana desemnat s efectueze controlul
financiar preventiv propriu a informat n scris Ministerul Finanelor Publice i, dup caz,
organul ierarhic superior?
10. Operaiunile efectuate pe rspunderea conductorului entitii au fost nregistrate n conturi n
afara bilanului?
11. Exist o procedur n care se prevede supervizarea activitii desfurate de personalul cu
atribuii financiar-contabile, respectiv documentele sunt semnate de salariatul care le-a
ntocmit i sunt revizuite i semnate de o alt persoan (eful compartimentului)?
12. Exist un sistem informatic de prelucrare automat a datelor contabile care asigur respectarea
normelor contabile i controlul datelor nregistrate n contabilitate, precum i pstrarea
acestora pe suport tehnic?
13. Sistemul informatic asigur ntocmirea registrelor contabile obligatorii (registru-jurnal, Cartea
mare)?
14. Programul (softul) de nregistrare utilizat asigur obinerea situaiilor de raportare i eviden

88
conform reglementrilor existente?
15. Exist prevederi i/sau nominalizri privind persoanele care efectueaz modificri n baza de
date?
16. Exist un manual de lucru al programului/softului contabil utilizat?
17. Personalul de la contabilitate a fost pregtit n vederea utilizrii softului contabil?
18. Transferul soldurilor conturilor de la o perioad la alta i de la sfritul unui an financiar la
nceputul celuilalt an financiar se efectueaz automat de ctre sistem?
19. Exist o procedur care s reglementeze modul de arhivare al documentelor?

Pentru nelegerea sistemului informatic al entitii va fi analizat realitatea


informaiilor furnizate de conducerea entitii verificate, prin rspunsurile date la
chestionarul privind evaluarea sistemului informatic (Macheta nr. 3 din
Regulamentul privind organizarea i desfurarea activitilor specifice Curii de
Conturi, precum i valorificarea actelor rezultate din aceste activiti) transmis
odat cu adresa de notificare.
Se vor analiza rspunsurile primite la urmtoarele ntrebri:

I. Conformitatea utilizrii IT-ului


Ci angajai are instituia? Ci din acetia sunt n mod regulat utilizatori IT? Care este numrul
1.
de angajai IT n instituie?
2. Cum este/Cum a fost stabilit necesarul de personal pentru IT? Prin cine? Prin ce?
Unde este amplasat IT-ul n cadrul instituiei - din punct de vedere organizatoric (responsabil IT,
3.
persoana rspunztoare de securitatea IT, administratorii, utilizatorii)?
Sunt ocupate cu personal toate posturile prevzute n domeniul IT? Care este durata medie de
4.
pstrare a postului ocupat?
5. Sunt prezentate corect sarcinile personalului IT n cadrul fiei postului?
Fia postului descrie corect sarcinile personalului IT i n mod corespunztor separarea de
6.
funcii?
7. Ce proceduri IT utilizeaz instituia?
8. Care este bugetul pe care instituia l-a cheltuit n anul 201X pentru dezvoltarea sistemului IT?
Prin cine, n ce mod i din ce resurse bugetare se realizeaz achiziionarea de hardware,
9.
software, externalizarea serviciilor IT, instruirea etc.?
Necesarul a fost stabilit corect i cu responsabilitate pentru fiecare structur intern? Exist un
10.
plan de achiziie pe termen mediu?
11. Exist o strategie IT pe termen scurt/mediu? Exist un plan de implementare a strategiei IT?
Cum planific instituia nlocuirea hardware-ului uzat, precum i solicitrile de necesar pentru
12. consumabile? Elaboreaz pentru acestea formate standard corespunztoare? Cum sunt transpuse
n practic solicitrile din cadrul structurilor interne/formatelor standard?
13. Care sunt politicile i sarcinile stabilite pentru administratorii i utilizatorii IT?
Exist reglementri pentru utilizarea internetului? Ci angajai utilizeaz internetul i pentru ce?
14. Este permis utilizarea internetului n scopuri personale? A fost blocat accesul pe anumite
pagini de web? Exist o politic n utilizarea internetului dup orele de program?
Cum, unde i prin ce document este reglementat accesul la bazele de date ale instituiei
15. (proceduri de administrare a dreptului de acces)? Sunt documentate complet aceste proceduri i
drepturi acordate?
Cte echipamente IT sunt n stare de funcionare n prezent? Cte licene sunt achiziionate n
16.
prezent? Cte licene sunt utilizate n prezent?
17. Instituia utilizeaz software de aplicaie dezvoltat de ctre proprii angajai? Care sunt acestea?
Instituia utilizeaz software de aplicaie dezvoltat de ctre teri? Care sunt toate aplicaiile de
18.
acest gen, pentru ci utilizatori i cte licene?
Exist proceduri, respectiv politici cu privire la utilizarea e-mail-ului? Exist adrese de
19.
coresponden la nivelul instituiei? Cum sunt acestea utilizate?
II. Operarea IT (utilizarea IT-ului pentru sprijinirea sarcinilor administrative)
1. Exist un inventar central al hardware-ului/software-ului instalat n instituie? Este acesta
89
complet i actualizat?
Cine i n ce mod stabilete solicitrile tehnice pentru componentele de hardware ale serverelor
2. utilizate la locul de munc (dimensionarea sistemului)? Cine stabilete specificaiile tehnice ale
echipamentelor IT care trebuie achiziionate n cadrul instituiei?
3. Cte i ce fel de servere exist n cadrul instituiei i ce fel de funcii ndeplinesc?
Instituia efectueaz msurtori cu privire la gradul de utilizare a serverelor i a unitilor de
4.
transmitere i le valorific?
Cum verific instituia capacitatea de funcionare a serverelor lor (monitorizare activ sau
5.
pasiv, instrumente, timpi de reacie)?
Care este volumul de date stocat ? Exist suficiente rezerve n ceea ce privete spaiul de stocare
6.
pe discuri? Instituia folosete cote privind limitarea volumului de date ce pot fi stocate?
7. Exist legturi cu reele publice?
Cum este realizat tehnic conectarea la internet (conectare pentru selecie/stand, digital/analog,
8. frecvena)? Ce fel de societi de prestri de servicii n domeniul internet (Internet Services
Provider) utilizeaz instituia?
9. Instituia utilizeaz un sistem i/sau un software de management al reelei?
Resursele din domeniul LAN/WAN (computer, cablare, frecvene) sunt suficient dimensionate?
10.
Pot fi acestea extinse fr probleme? Timpii de rspuns sunt acceptabili pentru utilizator?
Exist diferene mari n volumul datelor transferate n decursul unui an sau cu ocazii speciale?
11.
Dac da, cnd i unde?
Sunt menionate ntr-un protocol defeciunile funcionrii IT i a software-ului utilizat i sunt
12.
acestea analizate i evaluate? De ctre cine? Care sunt consecinele?
13. Exist un registru al defeciunilor?
Ce sisteme de operare sunt implementate pe calculatoarele i pe serverele instituiei (Windows
14.
i Open Source Software)? Pe ce baz?
15. Exist n cadrul instituiei ghiduri de programare pentru dezvoltare i acestea sunt respectate?
16. Care este numrul de persoane angajate pentru ntreinerea i administrarea IT a instituiei?
17. V rugm s facei o scurt descriere a tuturor aplicaiilor informatice utilizate n instituie.
III. Performana (economicitatea) utilizrii IT
Care este valoarea total a cheltuielilor instituiei n domeniul IT, n decursul unui an (exemplu
1.
pentru hardware, software, materiale, instruire)?
Care este procedura instituiei cu privire la alegerea echipamentelor IT? Achiziie, nchiriere sau
2.
leasing? Pe ce baz?
n instituie exist echipamente IT de tip notebook-uri, organizatoare (PDA-uri), camere digitale
3. etc.? Ca urmare a cror solicitri? Care sunt modalitile de achiziionare? Pentru ce sunt acestea
utilizate?
4. Exist contracte de ntreinere pentru echipamentele IT dup ieirea acestora din garanie?
IV. Securitatea IT
1. Exist o analiz a riscurilor pentru sistemul IT?
2. Exist un regulament de securitate IT aferent instituiei? n ce stadiu este?
Exist reguli de securitate IT cu referire la instituie pentru toate procedurile IT utilizate n
3.
cadrul instituiei?
4. Exist proceduri de securitate a datelor? n ce stadiu sunt?
Cum are loc securizarea datelor (responsabilitate/ competene, produse etc.)? Exist o securizare
5.
a datelor la intervale regulate, dac da, ct de des?
6. Cte persoane au atribuii i care sunt responsabilitile pentru securizarea datelor?
Pe ce medii/suporturi sunt datele pstrate? Cte generaii de back-upuri sunt pstrate? La ce
7. interval de timp se realizeaz un back-up? Back-upul se realizeaz automat sau manual? Unde
sunt depozitate copiile de siguran?
Folosete instituia pentru serverele sale, respectiv pentru alte componente centrale ale reelei
8.
UPS-uri? Ct timp sistemul rmne n stare de funcionare pe baza UPS?
Exist ieiri ale instituiei ctre alte reele externe? Care este configuraia de sistem a gateway-
9.
urilor (hardware, software)? Utilizai un firewall? Descriei pe scurt tipul de firewall utilizat.
Instituia efectueaz o verificare a calculatoarelor virusate n urma transferurilor de date
10.
(virui/troieni)? Dac da, cine, cu ce, la ce interval i cu ce echipament? Instituia are o protecie
90
activ contra viruilor la nivel de client/server i a interfeelor externe ale sistemului su IT?
Instituia realizeaz o verificare, la intervale regulate, a stadiului software-ului sau a datelor sale
11.
pe baza informaiilor furnizate de ctre programele antivirus?
12. Se actualizeaz permanent programele antivirus?
13. Instituia utilizeaz echipamente/programe speciale de protecie privind securitatea reelei?
Componentele importante IT ale instituiei, precum serverul, datele sensibile etc. sunt amplasate
14. n camere separate, securizate? Cine are acces la aceste camere? Exist pentru acestea proceduri
corespunztoare? Care sunt?
Se asigur protecia contra incendiilor? n camera serverului se stocheaz hrtie sau alte
15.
materiale inflamabile?
Un calculator aflat n reea poate fi accesat cu rolul de administrator de ctre un utilizator
16.
obinuit?
Se monitorizeaz modificrile introduse n sistem de ctre administrator sau grupul de
17.
administratori?
18. Exist proceduri cu privire la parole (valabilitate, lungime minim, succesiunea de semne)?
19. Transmiterea informaiilor n sistem este criptat? Descriei modul de criptare.
Care este atitudinea instituiei n cazul accesrilor eronate (din ce moment se poate produce
20.
blocarea accesului, cine poate debloca, exist proceduri n acest sens)?
21. Sunt urmrite ncercrile repetate de accesare eronate?
Poate utilizatorul s i modifice parola n orice moment? Parolele se pstreaz criptat? Se
22. blocheaz parola utilizat din momentul expirrii pentru o perioad determinat, pentru a se
evita o nou utilizare? Exist funcie de istoric a parolei?
Este posibil accesarea n sistem fr nume de utilizator i parol (de exemplu accesare vizitator
23.
- guest -)?
Parolele sistemului sunt pstrate ntr-un registru? Registrul este pstrat ntr-un loc securizat?
24.
Cine cunoate acest loc? Cine are acces la acest registru?
Utilizatorii sunt mprii pe grupuri? Dac da, dup ce criterii (uniti organizatorice, domeniu
25.
de responsabilitate, poziie etc.)?
Au fost informai utilizatorii IT ai instituiei cu privire la procedurile interne de securitate IT
26.
(instruciuni de lucru, instruire)?
h) litigiile i revendicrile n care entitatea este implicat;
i) rapoartele ntocmite anterior perioadei controlului/auditului de ctre:
auditorii interni, auditorii publici externi i alte organe de control; modul de
ndeplinire a msurilor dispuse n urma aciunilor de verificare; modul n care au
fost implementate recomandrile organelor cu atribuii de control i impactul
acestora asupra activitii entitii;
j) sursele poteniale de date i informaii, n vederea obinerii probelor care vor
susine concluzia general/opinia.
Sursele de informaii utile pentru nelegerea entitii i pentru identificarea criteriilor
de audit corespunztoare obiectivelor specifice au fost prezentate la punctul 2.3 Prevederile
legale i criteriile de audit, de mai sus.
n cadrul acestei faze auditorii publici externi vor consulta i dosarul permanent
constituit la nivelul structurii de specialitate a Curii de Conturi pentru fiecare entitate
verificat n perioada precedent, dac este cazul.
Informaiile dobndite de auditorii publici externi cu privire la natura activitii
entitii controlate/auditate i domeniul din care face parte se consemneaz ntr-un document
de lucru, la care se anexeaz actele, documentele (n copie) i situaiile relevante. Modelul
documentului de lucru este prezentat n Anexa P1 - Natura activitii entitii controlate i
domeniul din care face parte.

91
4.1.2 Evaluarea sistemului de control intern al entitii
Pentru nelegerea entitii controlate/auditate sau a obiectivelor specifice, auditorii
publici externi trebuie s neleag sistemul de control intern.
Auditorii publici externi trebuie s neleag mediul de control i procedurile de
control intern corespunztoare acestuia i s stabileasc dac acestea sunt adecvate pentru a
asigura conformitatea cu prevederile legale. n acest sens, vor proceda conform prevederilor
Regulamentului privind organizarea i desfurarea activitilor specifice Curii de Conturi,
precum i valorificarea actelor rezultate din aceste activiti i ale Ghidului privind
evaluarea sistemului de control intern.
Categoriile specifice de controale evaluate depind de obiectivele specifice, de natura i
obiectivul general al unei aciuni de control/audit.
Obiectivul principal urmrit de auditorii publici externi n aceast faz l reprezint
evaluarea capacitii sistemului de control intern de a preveni, detecta i corecta
erorile/abaterile semnificative de la legalitate i regularitate, care pot s apar n procesul
de fundamentare a cheltuielilor cu achiziiile publice, modificare a prevederilor iniiale ale
bugetelor publice referitor la aceste achiziii, precum i n procesul de angajare, lichidare,
ordonanare i plat a cheltuielilor cu achiziiile finanate din fonduri publice (ntregul
proces al achiziiei publice). n evaluarea controalelor interne, auditorii publici externi
evalueaz riscul ca acestea s nu poat preveni sau detecta cazurile semnificative de
neconformitate.
Auditorii publici externi trebuie s evalueze nivelul de ncredere pe care l pot atribui
sistemului de control intern al entitii verificate, pentru a stabili:
a) dac acesta funcioneaz eficient;
b) dac este capabil s prentmpine i s corecteze:
(i) utilizarea nelegal a fondurilor publice i nerespectarea principiilor de
economicitate, eficien i eficacitate n angajarea, lichidarea, ordonanarea
cheltuielilor efectuate cu achiziiile publice;
(ii) gestionarea necorespunztoare a patrimoniului public i privat al
statului/unitilor administrativ-teritoriale;
c) procedurile de audit ce se vor utiliza pe parcursul ntregii aciuni de control/audit.
Auditorii publici externi trebuie s evalueze sistemul de control intern din entitatea
supus verificrii n raport cu standardele de control intern managerial pentru entitile
publice. n acest scop, trebuie s verifice dac standardele de control intern au fost
implementate de entitate n toate departamentele/compartimentele acesteia, n strns
legtur cu cele 5 componente ale controlului intern, respectiv:
a. mediul de control intern al entitii;
b. performana i managementul riscului;
c. activiti de control;
d. informarea i comunicarea;
e. evaluare i audit.
a. Pentru a evalua modul de organizare a mediului de control intern n
activitatea de achiziii publice, care include problemele legate de organizare, managementul
resurselor umane, etic, deontologie i integritate, i pentru a stabili dac acesta a fost
implementat, auditorii publici externi trebuie s neleag modul n care conducerea entitii a
creat i implementat controale adecvate pentru a preveni i detecta fraudele i erorile n
entitate.

92
n evaluarea mediului de control intern managerial auditorii publici externi trebuie s
gseasc rspunsuri la urmtoarele ntrebri:
1. A fost elaborat un cod de conduit care stabilete reguli de comportament etic n realizarea
atribuiilor de serviciu, aplicabil, att personalului de conducere, ct i celui de execuie din
cadrul compartimentelor implicate n activitile de achiziie public?
2. Dac rspunsul anterior este afirmativ, acesta a fost comunicat personalului?
3. Salariaii implicai n activitatea de achiziie public beneficiaz de consiliere etic?
4. Salariailor li se aplic un sistem de monitorizare a respectrii normelor de conduit?
5. n cazul semnalrii unor neregulariti, conductorul de compartiment a ntreprins
cercetrile adecvate n scopul elucidrii acestora i a aplicat msurile care se impun?
6. A fost ntocmit i actualizat n mod permanent documentul privind misiunea entitii
publice, regulamentele interne i fiele posturilor?
7. Personalului din cadrul compartimentelor implicate n activitile de achiziie public i
sunt aduse la cunotin documentele elaborate/ actualizate privind:
a) obiectivele principale ale entitii (misiunea)
b) regulamentele interne
c) fiele de post
8. Angajaii au semnat fiele de post pentru luare la cunotin?
9. Sarcinile/atribuiile asociate posturilor sunt stabilite n concordan cu competenele
decizionale necesare realizrii acestora?
10. Entitatea dispune de resurse umane suficiente n scopul realizrii achiziiilor publice?
11. Au fost stabilite corect cerinele privind responsabilitile i competenele profesionale
pentru posturile din cadrul compartimentelor implicate n activitile de achiziie public?
12. Cerinele menionate mai sus sunt:
a) stabilite n scris
b) sunt aprobate de ctre conducerea entitii?
14. Cerinele menionate mai sus sunt revizuite periodic de managementul de linie
(conductorul compartimentului)?
15. Au fost identificate sarcinile noi i dificile ce revin salariailor i li s-au acordat sprijin n
realizarea acestora de ctre conductorii compartimentelor implicate n activitile de
achiziie public din cadrul entitii publice?
16. Au fost identificate i inventariate funciile considerate ca fiind n mod special expuse la
corupie?
17. Au fost luate msuri de control adecvate i suficiente pentru administrarea i gestionarea
funciilor sensibile?
18. S-a stabilit n cadrul compartimentelor implicate n activitile de achiziie public un
sistem de nlocuire a personalului n cazul absentrii de la programul de lucru ?
19. Sistemul de nlocuire a personalului ia n considerare calificrile, aptitudinile, abilitile
tehnice, precum i incompatibilitile angajailor?
20. nlocuirile personalului sunt documentate n scris?
21. Au fost analizate i stabilite cunotinele i aptitudinile necesare a fi deinute n vederea
ndeplinirii sarcinilor/atribuiilor asociate fiecrui post din cadrul compartimentelor
implicate n activitile de achiziie public?
22. Sunt identificate nevoile de perfecionare a pregtirii profesionale a personalului?
23. Este stabilit un program de pregtire profesional pentru personalul din cadrul
compartimentelor implicate n activitile de achiziie public?
24. Dac rspunsul anterior este afirmativ, programul de pregtire profesional este:
a) anual?
b) multianual?

93
25. Programul de pregtire profesional a personalului este adaptat la realizarea sarcinilor i
obiectivelor din cadrul compartimentelor implicate n activitile de achiziie public?
26. Planul financiar (bugetul) al entitii include resursele necesare pentru implementarea
programului de pregtire profesional?
27. Sistemul de pregtire profesional are n vedere i noii angajai?
28. ndrumtorul/supervizorul ofer instruire la locul de munc pentru noii angajai?
29. Performanele individuale ale angajailor cu atribuii i responsabiliti n activitatea de
achiziii publice se va evalua cel puin o dat pe an n raport cu obiectivele anuale
individuale?
30. Rezultatele evalurii periodice a angajailor sunt documentate?
31. Angajatul este informat cu privire la rezultatele evalurii sale periodice?
32. Atribuiile sunt repartizate de ctre conductorii compartimentelor implicate n activitile
de achiziie public n mod egal ntre angajai?
33. Conductorii compartimentelor implicate n activitile de achiziie public ofer
instruciuni relevante cu privire la ndeplinirea activitilor?
34. Angajatul este informat n mod sistematic de ctre supervizor referitor la rezultatele i
calitatea muncii sale?
35. Structura organizatoric a compartimentelor implicate n activitile de achiziie public a
fost aprobat printr-un document oficial?
36. Structura organizatoric asigur o atribuire clar a autoritii i a responsabilitii la nivelul
acestor compartimente ?
37. Structura organizatoric asigur separarea funciilor?
38. Structura organizatoric a entitii permite schimbul operativ de informaii n interiorul
organizaiei, att pe nivel orizontal, ct i vertical?
39. Schimbrile n structura organizatoric a compartimentelor implicate n activitile de
achiziie public au fost revizuite de auditul intern n scopul verificrii conformitii lor cu
cerinele sistemului de control intern?
40. Sunt efectuate analize, la nivelul principalelor activiti din domeniul achiziiilor publice,
n scopul identificrii eventualelor disfuncionaliti n fixarea sarcinilor de lucru
individuale prin fiele posturilor i n stabilirea atribuiilor compartimentelor?
41. Structura organizatoric asigur funcionarea circuitelor i fluxurilor informaionale
necesare supravegherii i realizrii activitilor proprii?
42. Sunt stabilite i comunicate limitele competenelor i responsabilitilor care se deleag?
43. Delegarea/subdelegarea de competen se realizeaz n baza unor proceduri specifice
aprobate?
44. Actele de delegare sunt conforme cu prevederile legale i cerinele procedurale aprobate?

b. La evaluarea performanei i managementului riscului din activitatea entitii


verificate, care include evaluarea modului n care au fost stabilite obiectivele, dac acestea
respect criteriile SMART (specifice, msurabile i verificabile, necesare, realiste, cu termene
de realizare), identificarea riscurilor relevante pentru ntreaga activitate din entitate, evaluarea
acestora i luarea msurilor de nlturare a riscurilor, auditorii publici externi trebuie s
verifice dac la nivelul entitii:
i. se analizeaz n fiecare an riscurile legate de desfurarea activitilor proprii
entitii;
ii. conductorul entitii a constituit, prin act de decizie intern, o structur cu
atribuii privind gestionarea riscurilor;
iii. se elaboreaz planuri pentru limitarea consecinelor apariiei acestor riscuri;
iv. au fost numite persoane responsabile cu aplicarea acestor planuri;

94
v. exist un registru al riscurilor n care se nglobeaz riscurile identificate la nivelul
entitii, prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul tuturor
compartimentelor i au fost desemnate persoanele responsabile pentru elaborarea
i actualizarea acestuia;
vi. se elaboreaz rapoarte anuale privind desfurarea procesului de gestionare a
riscurilor de la nivelul compartimentelor, pe baza planurilor de implementare a
msurilor de control.
Pentru a evalua riscurile n activitatea desfurat de entitatea verificat, auditorii
publici externi trebuie s aplice urmtoarele proceduri de audit:
- investigarea conducerii i a altor persoane din cadrul entitii;
- proceduri analitice, pentru a stabili dac au intervenit schimbri care pot afecta
relevana informaiilor cuprinse n dosarul permanent al entitii verificate, cu
privire la: structura organizatoric, activitatea i controalele interne ale entitii;
- observarea aplicrii controalelor specifice i inspecia documentelor i a
rapoartelor;
- obinerea de informaii din surse externe, din acte de control ntocmite anterior de
ctre organisme cu atribuii n acest sens etc.
n evaluarea performanei i managementului riscului din entitate cu privire la
achiziiile publice, auditorii publici externi trebuie s gseasc rspunsuri la urmtoarele
ntrebri:
1. Sunt stabilite obiectivele specifice la nivelul compartimentelor implicate n activitile de
achiziie public?
2. Obiectivele sunt astfel stabilite nct s rspund pachetului de cerine S.M.A.R.T.?
Unde: S-precise; M-msurabile i verificabile; A-necesare; R-realiste; T- cu termen de
Realizare.
3. Au fost reevaluate obiectivele specifice atunci cnd s-au constatat modificri ale
ipotezelor/premiselor care au stat la baza fixrii acestora?
4. Sunt stabilite activitile individuale pe fiecare salariat, care s conduc la atingerea
obiectivelor specifice compartimentului?
5. Resursele alocate sunt astfel repartizate nct s asigure activitile necesare realizrii
obiectivelor specifice compartimentelor cu atribuii n domeniul achiziiilor publice?
6. n cazul modificrii obiectivelor specifice, sunt stabilite msurile necesare pentru
ncadrarea n resursele repartizate?
7. Sunt adoptate msuri de coordonare a deciziilor i activitilor compartimentelor cu
atribuii n domeniul achiziiilor publice cu cele ale altor compartimente, n scopul
asigurrii convergenei i coerenei acestora?
8. Este instituit un sistem de monitorizare i raportare a performanelor, pe baza
indicatorilor asociai obiectivelor specifice compartimentelor implicate n activitile de
achiziie public?
9. Indicatorii cantitativi i calitativi, asociai obiectivelor specifice, sunt msurabili,
specifici, accesibili, relevani i stabilii pentru o anumit durat n timp?
10. Atunci cnd necesitile o impun, se efectueaz o reevaluare a relevanei indicatorilor
asociai obiectivelor specifice, n scopul operrii coreciilor cuvenite?
11. Sunt identificate i evaluate principalele riscuri, proprii activitilor din cadrul
compartimentelor implicate n activitile de achiziie public?
12. Sunt stabilite msuri de gestionare a riscurilor identificate i evaluate la nivelul
activitilor din cadrul acestor compartimente?
13. Este asigurat completarea/actualizarea registrului riscurilor?

95
c. Auditorii publici externi trebuie s analizeze activitile de control realizate n cadrul
entitii, care se aplic la nivelul tuturor compartimentelor implicate n activitatea de achiziii
publice i n toate activitile asociate domeniului achiziiilor publice, ajut la asigurarea
realizrii obiectivelor entitii i la reducerea riscurilor ce pot s apar n activitatea auditat.
Auditorii publici externi trebuie s verifice dac exist o strns legtur ntre
controalele interne, pe de o parte, i obiectivele entitii, activitatea de achiziii publice
desfurat de entitate, pe de alt parte, n vederea asigurrii conformitii acestora cu
prevederile legale, precum i cu principiile de economicitate, eficien i eficacitate.
Activitile de control pot fi de:
i. prevenire, printre care se pot enumera, n principal, urmtoarele:
- separarea sarcinilor i a responsabilitilor,
- autorizarea,
- controlul preventiv,
- controalele privind accesul la date, la programele care proceseaz operaiuni
economice, la resurse i documente (parole, carduri de acces),
- paza bunurilor contra sustragerilor,
- controale de prevenire a achiziiilor sau vnzrii neautorizate sau a utilizrii
excesive a bunurilor etc.
ii. detectare, printre care se pot enumera, n principal, urmtoarele:
- inventarierea;
- analize ale performanelor;
- activitile de control ale sistemelor informaionale etc.
Auditorii publici externi trebuie s i menin scepticismul profesional pe parcursul
aciunii de verificare i s fie ateni la informaiile care indic posibila apariie a unei
denaturri semnificative datorate fraudei sau unei erori/abateri i de a proceda conform
prevederilor legale i ale reglementrilor Curii de Conturi. n acest scop, auditorii publici
externi stabilesc dac au fost implementate controalele de prevenire i detectare a fraudelor i
erorilor n entitate, verificnd inclusiv dac managementul a elaborat i implementat un cod
de conduit i dac acesta acioneaz ntr-o manier care sprijin respectarea prevederilor
codului.
n evaluarea activitii de monitorizare de ctre conducerea entitii a controalelor
interne, auditorii publici externi vor avea n vedere dac aceast activitate se efectueaz aa
cum a fost proiectat i dac au fost efectuate modificri corespunztoare n funcie de
schimbarea condiiilor iniiale.
n situaia n care conducerea entitii verificate nu a reacionat n mod
corespunztor prin implementarea unor controale asupra riscurilor semnificative,
auditorii publici externi pot concluziona c exist o deficien semnificativ n controlul
intern al entitii.
Procedurile de audit utilizate de auditorii publici externi pentru evaluarea modului de
organizare i implementare a controalelor interne relevante pentru activitatea auditat pot
include: chestionarea personalului entitii, observarea aplicrii controalelor specifice,
inspectarea documentelor i a rapoartelor, precum i urmrirea efecturii operaiunilor
economice.
n evaluarea activitilor de control i de monitorizare realizate de entitatea verificat
cu privire la achiziiile publice, auditorii publici externi trebuie s gseasc rspunsuri la
urmtoarele ntrebri:

96
1. Pentru activitile de achiziie public, inclusiv pentru ncredinarea direct, au fost elaborate
proceduri formalizate, respectiv proceduri de sistem i proceduri operaionale?
2. Funciile de iniiere, verificare i aprobare a operaiunilor sunt funcii separate i exercitate de
persoane diferite?
3. Procedurile de sistem i procedurile operaionale sunt actualizate sistematic?
4. Procedurile de sistem i procedurile operaionale sunt comunicate salariailor implicai n
activitile de achiziie public?
5. Procedurile de sistem i procedurile operaionale sunt aplicate?
6. n situaia n care, din cauza unor circumstane deosebite, apar abateri fa de procedurile
stabilite, se ntocmesc documente adecvate, aprobate la nivel corespunztor, nainte de
efectuarea operaiunilor?
7. Conductorii compartimentelor implicate n activitile de achiziie public supravegheaz i
supervizeaz activitile care intr n responsabilitatea lor direct?
8. Supravegherea i supervizarea activitilor de achiziie public este documentat n mod
adecvat?
9. Au fost instituite controale suficiente i adecvate de supraveghere pentru activitile de
achiziie public care implic un grad ridicat de expunere la risc?
10. Activitatea fiecrui angajat responsabil cu autorizarea, execuia sau contabilizarea plilor este
supervizat de ctre un alt angajat (supervizor)?
11. Exist o confirmare oficial c aceast supervizare a fost efectuat?
12. Sunt inventariate situaiile generatoare sau potenial generatoare de ntreruperi n derularea
activitilor de achiziie public?
13. Sunt stabilite i aplicate msuri pentru asigurarea continuitii activitii, n cazul apariiei unor
situaii generatoare de ntreruperi?
14. Msurile cuprinse n planul de continuitate a activitii sunt supuse periodic revizuirii?

d. n evaluarea sistemului de informare i comunicare al entitii verificate, care


cuprinde: sistemele de informare a managementului, sistemele de nregistrare, primire,
trimitere i arhivare a corespondenei, sistemele de securitate a informaiilor clasificate,
sistemele de raportare contabil i financiar, auditorii publici externi trebuie s analizeze, n
principal, urmtoarele:
i. sistemul de generare a informaiilor n cadrul entitii;
ii. stabilirea unui sistem eficient de comunicare intern i extern;
iii. existena unui sistem de raportare adecvat privind: realizarea obiectivelor entitii;
semnalarea eventualelor nereguli; modul de pstrare i arhivare a documentelor
existente la nivelul acesteia etc.;
iv. dac echipamentele tehnice, programele informatice, personalul angajat,
procedurile i datele necesare pentru a iniia, nregistra, procesa i raporta
operaiunile economice contribuie la realizarea obiectivelor entitii;
v. sistemele de raportare contabil i financiar asigur corecta aplicare a politicilor,
normelor i procedurilor aplicabile domeniului financiar contabil.
Auditorii publici externi trebuie s stabileasc msura n care tehnica informaional
(IT - ul) asigur creterea eficienei controlului intern al entitii, respectiv dac acesta
permite:
i. procesarea unui volum mare de tranzacii sau date;
ii. asigurarea obinerii n mod operativ a unor informaii exacte;
iii. facilitarea unor analize complexe a informaiilor;
iv. monitorizarea performanelor activitii entitii i a politicilor i procedurilor
sale;
v. realizarea unei segregri a sarcinilor prin implementarea controalelor de securitate
n aplicaii, baze de date i sisteme de operare.

97
Probele de audit relevante pentru evaluarea sistemului de informare i comunicare al
entitii verificate vor fi obinute printr-o combinaie de proceduri de audit: chestionarea
personalului, observaia sau inspecia.
n evaluarea sistemului de informare i comunicare al entitii verificate, auditorii
publici externi trebuie s gseasc rspunsuri la urmtoarele ntrebri privind activitatea de
achiziii publice:
1. Au fost stabilite tipurile de informaii, coninutul, calitatea, frecvena, sursele i
destinatarii acestora, astfel nct personalul de conducere i cel de execuie, prin
primirea i transmiterea informaiilor, s-i poat ndeplini sarcinile de serviciu?
2. Colectarea, prelucrarea, centralizarea i stocarea informaiilor se realizeaz n sistem
informatizat?
3. Au fost elaborate documente care s descrie modul de realizare a schimbului de
informaii n interiorul compartimentelor implicate n activitile de achiziie public?
4. Circuitele informaionale (traseele pe care circul informaiile) asigur o difuzare
rapid, fluent i precis a informaiilor, astfel nct acestea s ajung la timp la
utilizatori?
5. Sunt stabilite canale adecvate de comunicare prin care conductorul i personalul de
execuie din cadrul compartimentelor implicate n activitile de achiziie public s fie
informai cu privire la proiectele de decizii/iniiative sau decizii adoptate la nivelul altor
compartimente, care le-ar putea afecta sarcinile i responsabilitile?
6. Compartimentele implicate n activitile de achiziie public au adoptat procedurile
necesare pentru a asigura c orice modificare a reglementrilor aplicabile sunt nscrise
n bazele de date i actualizate?
7. n cadrul acestor compartimente sunt comunicate modificrile legislative n vederea
implementrii n proceduri, instruciuni, liste de verificare, sistemul informatic i fiele
de post?
8. Procesul de implementare a modificrilor ce survin ca urmare a modificrilor aprute la
nivelul legislaiei este descris i documentat corespunztor?
9. Compartimentele au organizat un sistem:
a) de monitorizare intern a modificrilor din cadrul legislaiei?
b) de comunicare a modificrilor ctre salariaii implicai n activitile de achiziie
public?
10. Sunt aplicate proceduri pentru nregistrarea, expedierea, redactarea, clasificarea,
ndosarierea, protejarea i arhivarea documentelor interne i externe?
11. Sunt implementate msuri de securitate pentru protejarea documentelor mpotriva
distrugerii, furtului, pierderii, incendiului etc. ?
12. Reglementrile legale n vigoare cu privire la manipularea i depozitarea informaiilor
clasificate sunt cunoscute i aplicate n practic?
13. Exist o list a persoanelor autorizate cu privire la manipularea i depozitarea
informaiilor clasificate?
14. Procedurile contabile sunt elaborate/actualizate n concordan cu prevederile
normative aplicabile domeniului financiar-contabil?
15. Procedurile contabile sunt aplicate n mod corespunztor ?
16. Sunt instituite suficiente controale pentru a asigura corecta aplicare a politicilor,
normelor i procedurilor contabile, precum i a prevederilor normative aplicabile
domeniului financiar-contabil?
e. La evaluarea sistemului de control intern, auditorii publici externi vor lua n
considerare, de asemenea, rezultatele activitii compartimentului de audit intern al
entitii, verificnd ns dac informaiile furnizate de acesta sunt credibile i utile n aciunea
de control/audit a Curii de Conturi.

98
Procedurile de audit utilizate de auditorii publici externi pentru evaluarea activitii
compartimentului de audit intern al entitii pot include: chestionarea personalului acesteia,
inspectarea documentelor i a rapoartelor.
n evaluarea activitii compartimentului de audit intern al entitii i a activitii de
autoevaluare a sistemului de control intern managerial, auditorii publici externi trebuie s
gseasc rspunsuri la urmtoarele ntrebri:
1. Conductorii compartimentelor implicate n activitile de achiziie public realizeaz,
anual, operaiunea de autoevaluare a subsistemelor de control intern/managerial existente
la acest nivel?
2. Operaiunile de autoevaluare a subsistemelor de control intern/managerial au drept
rezultat date, informaii i constatri pertinente necesare lurii de decizii operaionale,
precum i raportrii?
3. Operaiunea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial este finalizat prin
ntocmirea de ctre conductorul entitii a raportului anual asupra sistemului de control
intern managerial?
4. Entitatea desfoar activiti de monitorizare continu a activitilor de control i alte
atribuii n vederea asigurrii implementrii corespunztoare a regulamentelor, i
procedurilor?
5. Monitorizarea continu reprezint o parte component a procedurilor de sistem i
operaionale aferente entitii?
6. Compartimentele implicate n activitile de achiziie public iniiaz modificri asupra
procedurilor formalizate sau instruciunilor n vederea mbuntirii subsistemelor de
control?
7. Exist un sistem de nregistrare a modificrilor introduse n manualele de proceduri?
8. Compartimentele desfoar activiti de monitorizare continu a operaiunilor zilnice sau
ale activitilor de control desfurate la acest nivel?
9. Aceast monitorizare este documentat (este asigurat o pist de audit suficient detaliat)?
10. Compartimentele dein o eviden privind cererile/solicitrile/petiiile i contestaiile
depuse spre soluionare?
11. Cererile/solicitrile/petiiile/contestaiile naintate ctre entitate i direcionate ctre
acestea sunt analizate i revizuite n mod periodic?
12. Activitile ntreprinse ca urmare a solicitrilor sunt documentate n mod corespunztor?
13. Entitatea nregistreaz informaiile cu privire la nereguli/fraude n domeniul achiziiilor
publice?
14. Cazurile privind neregulile/fraudele constatate sunt raportate i monitorizate?
15. Activitile de identificare a neregulilor/fraudelor sunt documentate n mod
corespunztor?
16. Au fost implementate msuri preventive n ceea ce privete eventualele nereguli?
17. Structura de audit intern execut, n afara misiunilor de asigurare, planificate i aprobate
de manager, i misiuni de consiliere privind pregtirea procesului de autoevaluare a
sistemului de control intern managerial la nivelul compartimentelor implicate n
activitile de achiziie public?
18. Structura de audit intern dispune de suficient personal pentru a realiza integral programul
anual de audit?
19. Compartimentul de audit intern ntocmete rapoarte periodice cu privire la
aciunile/activitile desfurate?
20. Structura de audit intern este independent de alte structuri din cadrul entitii?
21. Structura de audit intern raporteaz direct conductorului entitii?
22. Structura de audit intern verific:
a) caracterul adecvat i conformitatea procedurilor interne adoptate de entitate cu
99
reglementrile controlului intern?
b) corectitudinea conturilor entitii?
23. Structura de audit intern analizeaz i raporteaz n mod regulat asupra oportunitii
controalelor interne?
24. Compartimentul de audit intern a auditat cel puin o dat la trei ani activitatea de achiziii
publice a entitii?
25. Personalul din cadrul structurii de audit intern prezint un grad suficient de independen
fa de departamentele auditate?
26. Structura de audit intern deine dosare de audit pentru toate misiunile de audit ntreprinse?
27. Structura de audit intern ntocmete rapoarte periodice cu privire la stadiul activitilor
desfurate?
28. Structura de audit intern ntocmete rapoarte periodice pentru managementul de top cu
privire la identificarea recomandrilor n vederea mbuntirii sistemului de control
intern?
29. Planurile de Audit, dosarele curente sau rapoartele obinute ca urmare a desfurrii
activitilor de audit sunt disponibile pentru serviciile de audit extern?

Pentru evaluarea modului de funcionare a sistemului de control intern, auditorii


publici externi vor efectua teste ale controalelor-cheie din cadrul sistemului de control intern,
a cror funcionare eficient trebuie s garanteze ndeplinirea urmtoarelor obiective:
i. prevenirea sau descoperirea erorilor i protecia patrimoniului entitii (verificarea
contabilitii i a fiabilitii acesteia);
ii. conformitatea operaiunilor efectuate de entitate cu reglementrile legale,
regulamentele i celelalte norme interne.
De asemenea, se vor evalua calitatea sistemului de control n ansamblul su, dac
este/nu este adecvat i nivelul de ncredere care se poate acorda acestui sistem de ctre
auditorul public extern.
Prin testarea controalelor interne auditorii publici externi trebuie s obin confirmarea
cu privire la modul n care au funcionat aceste controale. Auditorii publici externi trebuie s
hotrasc, prin exercitarea raionamentului profesional, numrul de operaiuni care trebuie
verificate, astfel nct s dein suficiente probe pentru evaluarea funcionrii satisfctoare a
activitilor de control existente n cadrul entitii. Acetia trebuie s concentreze testele pe
care le efectueaz asupra acelor activiti de control care reduc riscurile i care au fost
identificate n etapa de evaluare a riscului.
n urma evalurii sistemului de control intern din entitate, auditorii publici externi
stabilesc nivelul de ncredere n acesta, care poate fi: ridicat, mediu sau sczut. La stabilirea
nivelului de ncredere al auditorilor publici externi n sistemul de control intern al entitii se
utilizeaz informaiile cuprinse n tabelul prezentat n Anexa nr. 27 a Regulamentului privind
organizarea i desfurarea activitilor specifice Curii de Conturi, precum i valorificarea
actelor rezultate din aceste activiti de mai jos.
Probele de audit pentru evaluarea sistemului de control intern al entitii verificate se
vor obine de ctre auditorii publici externi att n etapa de planificare a aciunii de verificare,
ct i din informaiile, actele, documentele, rspunsurile la chestionarele naintate conducerii
entitii, furnizate la nceputul aciunii, ca urmare a solicitrii lor prin adresa de notificare,
(anexa nr. 26 i machetele nr. 4 i 5 din Regulamentul privind organizarea i desfurarea
activitilor specifice Curii de Conturi, precum i valorificarea actelor rezultate din aceste
activiti).

100
Informaiile obinute de auditorii publici externi n urma evalurii sistemului de
control intern vor fi utilizate ca probe de audit menite s susin evaluarea riscurilor (de
control) din cadrul entitii.
Informaiile dobndite de auditorii publici externi cu privire la evaluarea sistemului de
control intern al entitii se consemneaz ntr-un document de lucru, la care se anexeaz
actele, documentele (n copie) i situaiile relevante. Modelul documentului de lucru este
prezentat n Anexa P2 - Evaluarea sistemului de control intern al entitii.

4.1.3 Evaluarea riscului de audit i a riscului de fraud


Avnd n vedere obiectivul general al controlului/auditului, caracteristicile entitii
controlate/auditate i criteriile de audit, auditorii publici externi trebuie s efectueze o
evaluare a riscurilor pentru a putea determina natura, durata i amploarea procedurilor de
audit care urmeaz s fie efectuate. n acest demers auditorii publici externi trebuie s ia n
considerare riscul ca un obiectiv specific verificat s nu fie n conformitate cu criteriile de
audit.
Cazurile de neconformitate cu prevederile legale pot aprea datorit erorilor, fraudei,
susceptibilitii ca o categorie de operaiuni economice s conin erori/abateri presupunnd
c n domeniul achiziiilor publice din cadrul entitii auditate, nu sunt implementate controale
interne, precum i urmare circumstanelor n care se desfoar aciunea de control/audit.
Avnd n vedere faptul c o aciune de control/audit ofer o asigurare rezonabil sau
limitat, dar nu i absolut asupra existenei sau absenei unor erori/abateri semnificative n
activitatea de achiziii publice desfurat n cadrul entitii, apare inevitabil riscul de audit,
care este prezentat la punctul 3.2, mpreun cu componentele acestuia: riscul inerent, riscul
de control, riscul de nedetectare.
n efectuarea aciunilor de control/audit, auditorii publici externi evalueaz riscul de
audit i aplic procedurile de audit care sunt necesare pe tot timpul desfurrii aciunii de
control/audit. Acest lucru este realizat cu scopul de a se reduce riscul de audit la un nivel
acceptabil n circumstanele specifice n care se desfoar aciunea de verificare, astfel nct
s se obin o asigurare rezonabil ca baz pentru concluzia general a auditorilor publici
externi.
Riscurile i factorii care pot da natere la astfel de riscuri variaz n funcie de
obiectivul specific si de circumstanele desfurrii activitii de control/audit. Auditorii
publici externi trebuie s identifice i s evalueze riscurile la nivelul entitii verificate pentru
fiecare obiectiv specific supus controlului/auditului, innd cont de urmtoarele:
a. erorile/abaterile constatate cu ocazia verificrilor efectuate n anii precedeni de
organele cu atribuii n acest sens;
b. raionamentul profesional;
c. rezultatele evalurii sistemului de control intern, n cazul n care obiectivul
general al controlului/auditului este verificarea situaiei, evoluiei i modului de
administrare a patrimoniului public i privat al statului i al unitilor
administrativ-teritoriale, precum i al execuiei bugetului de venituri i cheltuieli;
d. rezultatele testrii procedurilor de control intern elaborate i implementate de
entitatea public pentru activitile privind desfurarea achiziiilor publice care se
supun verificrii, n cazul n care obiectivul general al controlului/auditului este de
o amploare mai mic, stabilit prin tematica de control/audit, ca de exemplu,
controlul modului de
respectare a legalitii n angajarea cheltuielilor privind achiziiile
publice din fonduri publice (modul de planificare al achiziiilor publice,
inclusiv consultarea pieei, i organizarea procedurii de atribuire i
ncheierea contractului/acordului cadru);
101
respectare a legalitii n lichidarea cheltuielilor privind achiziiile
publice din fonduri publice (parte din etapa de postatribuire a
contractului/acordului cadru, respectiv executarea i monitorizarea
implementrii contractului/acordului cadru);
respectare a legalitii n ordonanarea cheltuielilor privind achiziiile
publice din fonduri publice (parte din etapa de postatribuire a
contractului/acordului cadru, respectiv executarea i monitorizarea
implementrii contractului/acordului cadru);
respectare a legalitii n efectuarea plilor achiziiile publice din fonduri
publice (parte din etapa de postatribuire a contractului/acordului cadru,
respectiv executarea i monitorizarea implementrii
contractului/acordului cadru);
respectarea principiilor economicitii, eficienei i eficacitii utilizrii
fondurilor publice pentru finanarea achiziiilor publice (parte din etapa
de postatribuire a contractului/acordului cadru, respectiv executarea i
monitorizarea implementrii contractului/acordului cadru).
n cadrul evalurii riscurilor se va lua, de asemenea, n considerare probabilitatea ca
un eveniment s se produc i posibilele consecine ale acestuia.
Identificarea i evaluarea riscurilor vor avea la baz concluziile formulate de echipa de
control n urma parcurgerii fazelor anterioare din etapa de planificare (cunoaterea naturii
activitii entitii controlate/auditate i a domeniului din care face parte, precum i evaluarea
sistemului de control intern n domeniul achiziiilor publice), precum i rspunsurile primite
de la entitatea controlat/auditat la ntrebrile formulate de auditorii publici externi prin
chestionarele transmise cu ocazia notificrii entitii cu privire la aciunea de control/audit.
n evaluarea riscurilor vor putea fi utilizate i alte proceduri de audit, cum ar fi: teste
ale controalelor, proceduri analitice, teste de detaliu obinute prin diverse tehnici: observarea,
inspecia etc.
Exemplu: n evaluarea riscurilor, auditorii publici externi pot lua n considerare
rspunsurile la urmtoarele ntrebri:
Referitor la conducerea entitii publice controlate
1. Cum sunt recrutai reprezentanii conducerii entitii publice?
2. Exist stabilitate la nivelul conducerii entitii publice controlate sau au avut loc
schimbri n perioada supus controlului?
3. Sunt instituite proceduri pentru gestionarea n mod corespunztor a situaiilor de
conflict de interese n activitatea de achiziii publice?
4. A fost stabilit o procedur n cazul semnalrii unor neregulariti cu privire la
desfurarea procesului achiziiilor publice?
5. Activitile de identificare a neregulilor/fraudelor n domeniul achiziiilor publice,
sunt documentate n mod corespunztor?
6. Aciunile de audit/control precedente au identificat abateri de la legalitate, cazuri
de fraud, indicii cu privire la svrirea unor fapte cu nclcarea legii penale
referitoare la desfurarea activitii privind achiziiile publice? Cum a nlturat
conducerea aceste abateri?
Structura organizatoric a entitii publice controlate
1. Componena organizatoric a structurii de achiziii publice a fost definit i
aprobat printr-un document oficial?
2. n cadrul structurii de achiziii publice este asigurat separarea funciilor?

102
3. n cadrul entitii publice controlate s-a efectuat delegarea de competen
referitoare la efectuarea achiziiilor publice, entitilor publice din subordinea,
coordonarea sa?
4. Dac entitatea public controlat are n subordinea, coordonarea sau autoritatea sa
alte entiti publice, cum realizeaz aceasta supervizarea activitii de achiziii
publice a entitilor subordonate?
5. Pune entitatea public controlat accent pe identificarea i gestionarea riscurilor
cu privire la operaiunile economice referitoare la achiziiile publice pe care le
desfoar?
6. Au avut loc schimbri recente n structura organizatoric a entitii publice
controlate?
7. A fost efectuat n cadrul entitii controlate externalizarea activitii de achiziii
publice, prin achiziionarea de servicii de consultan, respectiv servicii auxiliare
achiziiei?
8. Dac activitatea a fost externalizat, cum sunt monitorizate: modul de executare a
contractelor de prestri de servicii i cel de respectare a prevederilor legale de
ctre prestator?
9. Exist i alte riscuri n legtur cu externalizarea activitilor (ex. externalizarea
unor activiti contrar prevederilor legale care stipuleaz c acestea trebuie
realizate n cadrul entitii)?
10. A fost elaborat un cod de conduit care stabilete reguli de comportament etic n
realizarea atribuiilor de serviciu, aplicabil, att personalului de conducere, ct i
celui de execuie din compartiment, care cuprinde i precizri referitoare la
domeniul achiziiilor publice?
11. Exist anumite aspecte legate de structura organizatoric care pot da natere unui
risc de fraud?
Evenimente i operaiuni economice semnificative
1. Exist anumite evenimente sau operaiuni economice semnificative ce ar putea
duce la o cretere considerabil a riscurilor sau a riscului de fraud (contracte de
achiziie public de bunuri, lucrri sau servicii care au valoare semnificativ sau
sunt multianuale)?
b. Are entitatea public competena necesar de a realiza astfel de operaiuni
economice semnificative?
c. Au fost implicai experi n legtur cu evenimentele i operaiunile economice
semnificative? Dac da, ce msuri s-au luat pentru a asigura competena i
obiectivitatea lor?
d. Cum este monitorizat munca experilor?
Prevederile legale care reglementeaz domeniul achiziiilor publice din cadrul
entitii publice controlate
1. Exist inconsecvene ntre diferitele acte normative care reglementeaz activitatea
privind achiziiile publice din cadrul entitii controlate?
2. Prin interpretarea i aplicarea de ctre entitate a prevederilor legale, au fost
compromise n vreun fel drepturile individuale sau ale entitii publice?
3. Exist anumite carene sau imperfeciuni legislative ori neconcordane ntre
anumite prevederi legale care ar putea duce la creterea riscului de fraud?
Verificarea respectrii prevederilor legale cu privire la achiziiile publice de bunuri,
lucrri sau servicii reprezint un obiectiv specific caracteristic aciunilor de control. n tabelul
103
de mai jos sunt prezentai civa factori de risc cu privire la controlul achiziiilor publice,
grupai n funcie de componentele riscului de audit:

Riscul inerent
(Susceptibilitatea ca o categorie de operaiuni economice s conin erori/abateri semnificative, fie
individual, fie cumulate cu erorile/abaterile altor categorii de operaiuni economice, presupunnd,
printre altele, c n entitatea verificat nu exist/nu sunt implementate controale interne
Acesta poate fi : Ridicat/ Mediu/ Sczut )
1. Recentele modificri ale legislaiei privind achiziiile publice
2. Prevederile legale las loc de interpretri
3. Achiziiile publice de bunuri, lucrri sau servicii au valori semnificative
4. Constatrile aciunilor de control/audit precedente au evideniat abateri de la legalitate
Constatrile aciunilor de control/audit precedente au evideniat cazuri de fraud i corupie ce
5. au implicat conducerea i personalul cheie, indicii cu privire la svrirea unor fapte cu
nclcarea legii penale
Rezultatele verificrilor efectuate de autoritile de reglementare (ex. Agenia Naional pentru
6.
Achiziii Publice, Consiliul Concurenei)
Contestaiile primite de la diferii ofertani referitor la practicile incorecte cu privire la
7.
stabilirea ofertelor ctigtoare
8. Posibilele conflicte de interes
Riscul de control
(Riscul ca o eroare/abatere semnificativ s se produc fr a fi prevenit, detectat sau corectat n
timp util de ctre sistemul de control intern i sistemul contabil al entitii controlate.

Acesta poate fi : Ridicat/ Mediu/ Sczut.)

1. Lipsa unor proceduri de control intern bine definite, inclusiv lipsa criteriilor clare i obiective

2. Neimplementarea sau implementarea necorespunztoare a procedurilor de control intern


Recentele modificri n cadrul procedurilor de control intern sau a controalelor generate de
3.
aplicaii IT
Controale ineficiente sau inexistente cu privire la respectarea prevederilor legale care
4.
reglementeaz domeniul achiziiilor publice
Riscul de nedetectare
(Probabilitatea ca procedurile de audit aplicate de auditorii publici externi s nu detecteze
situaiile de neconformitate cu prevederile legale care exist n legtur cu un obiectiv specific i care
pot fi semnificative n mod individual sau atunci cnd sunt cumulate cu situaii de neconformitate cu
prevederile legale n cazul altor obiective specifice.
Acesta poate fi : Ridicat/ Mediu/ Sczut.)
Procedurile de audit sunt ineficient concepute (ex. se verific achiziiile publice efectuate
pornind de la datele nregistrate n evidena contabil n conturile de stocuri, de cheltuieli i
1. de furnizori, dar nu se verific ncadrarea lor n bugetul aprobat; se solicit date doar de la
personalul din compartimentul de achiziii, nu i personalului din compartimentul financiar -
contabil sau gestionarilor, ofertanilor, etc. n funcie de nevoie)
Reinerea sau ascunderea intenionat a probelor de audit (acte, informaii, documente
2.
justificative)
Posibile nelegeri secrete ale conducerii cu ofertanii sau chiar nesocotirea de ctre
3.
conducere a controalelor interne

104
n efectuarea controlului/auditului, auditorii publici externi trebuie s manifeste
scepticism profesional deoarece pot constata cazuri de nelegalitate i neconformitate care pot
indica existena fraudei.

Considerente privind identificarea i evaluarea riscului de fraud


Dei detectarea fraudei nu este obiectivul principal al controlului/auditului, n
evaluarea riscurilor refeferitoare la desfurarea achiziiilor publice auditorii publici externi
trebuie s aib n vedere factorii care indic riscul de fraud i trebuie s rmn aleri la
indiciile de fraud care pot s apar pe parcursul desfurrii activitii lor.
Auditorii publici externi trebuie s fie n alert atunci cnd constat: slbiciuni ale
controlului intern, erori, operaiuni economice sau rezultate neobinuite n domeniul
achiziiilor publice, care indic existena fraudei, lipsei de probitate sau corupiei.
n general, frauda se refer la abuzuri n exercitarea atribuiilor de serviciu (fr
respectarea prevederilor legale), la prezentarea de declaraii ori documente false, incorecte sau
incomplete ori la necomunicarea unei informaii, prin nclcarea unei obligaii specifice, care
au ca efect alocarea/dobndirea, respectiv utilizarea incorect a fondurilor publice. Printre
exemplele de domenii i situaii n care poate apare, n mod normal, o cretere a riscurilor de
fraud n sectorul public se pot include achiziiile publice.
Auditorii publici externi identific i evalueaz riscul de fraud i culeg probe
suficiente i adecvate n legtur cu identificarea riscurilor de fraud n timpul efecturii
procedurilor potrivite de audit.
Caracteristici ale fraudei n activitatea privind achiziiile publice
Factorul care face distincia ntre fraud i eroare este msura n care aciunea ce a stat
la baza neconformitii obiectivului specific verificat cu reglementrile legale care i sunt
aplicabile este intenionat sau neintenionat.
Dei frauda este un concept juridic larg, auditorul public extern este interesat de frauda
ce produce denaturri semnificative sub forma deturnrii de active, ceea ce presupune
existena unei stimulri sau a unei presiuni de a comite frauda. De exemplu:
Stimularea sau presiunea de a comite o deturnare de active poate exista n cazul n
care persoane din conducerea entitii sau cu competene decizionale n procesul de
achiziie public duc un stil de via ce le depete posibilitile.
Oportunitatea sesizat de a comite o fraud poate exista atunci cnd o persoan
crede c poate evita controalele interne, de exemplu, pentru c persoana se afl
ntr-o poziie de ncredere sau are cunotine n privina unor anumite deficiene n
controlul intern.
Persoanele pot fi capabile de a contientiza comiterea unui act fraudulos. Unele
persoane posed o atitudine, un caracter sau un set de valori etice care le permite s
comit fapte necinstite cu bun tiin i intenionat. Cu toate acestea, chiar i persoane
care n alte condiii ar fi oneste, pot comite o fraud dac mediul n care se afl
exercit suficient presiune asupra lor.
Deturnarea de active implic furtul activelor unei entiti i este deseori comis de
angajai n valori relativ mici i nesemnificative. Totui, poate implica i conducerea, care este
mai n msur s mascheze sau s ascund deturnrile, astfel nct s fie greu de detectat.
Deturnarea de active poate avea loc n mai multe moduri, inclusiv prin:
delapidarea n cadrul domeniului achiziiilor publice, de exemplu,
contractarea de servicii care nu au legtur cu mandatul entitii publice;
nerespectarea intenionat a specificaiilor din contractul de achiziie public,
nlocuire a materialelor cu materiale de o calitate inferioar sau suprataxarea
orelor de lucru sau a materialelor.
105
furtul activelor corporale sau a proprietii intelectuale (de exemplu, furtul din
stocuri pentru uz personal sau pentru vnzare, nelegerea secret cu un competitor
i dezvluirea unor informaii de natur tehnic n schimbul plii);
plata unor bunuri i servicii neprimite (de exemplu, pli ctre vnztori fictivi,
comisioane secrete, pli nelegale ctre inspectori sau ingineri de supraveghere
pentru aprobarea materialelor, lucrrilor sau serviciilor necorespunztoare);
utilizarea activelor unei entiti pentru uzul personal.
Deturnarea de active este deseori nsoit de nregistrri contabile sau documente false
sau neltoare pentru a ascunde faptul c activele au disprut sau c au fost puse gaj fr
obinerea unei autorizri corespunztoare.
Riscul de a nu detecta o denaturare semnificativ produs ca urmare a
fraudei este mai mare dect riscul de a nu detecta una ce rezult ca urmare a
erorii. Acest lucru se datoreaz faptului c frauda poate implica planuri
sofisticate i atent organizate menite s le ascund, precum falsul, omiterea
deliberat de a nregistra tranzacii sau declaraii false intenionate ctre
auditorii publici externi. Astfel de ncercri de ascundere pot fi i mai greu
de detectat atunci cnd sunt nsoite de complicitate. Complicitatea l poate face pe auditorul
public extern s cread c probele de audit sunt convingtoare, cnd acestea sunt, de fapt,
false. Capacitatea auditorului public extern de a detecta o fraud depinde de factori precum
priceperea lui, frecvena i aria de ntindere a manipulrii i gradul ierarhic al celor implicai.
Mai mult, riscul ca auditorul public extern s nu detecteze o denaturare semnificativ
ca urmare a fraudei efectuat de conducere este mai mare dect cel aferent fraudei angajailor,
avnd n vedere faptul c acesta se afl frecvent n poziia de a manipula direct sau indirect
operaiunile economice, de a prezenta informaii financiare frauduloase sau de a evita
procedurile de control menite s previn fraude similare din partea altor angajai.
n obinerea unei asigurri rezonabile, auditorul public extern este responsabil pentru
meninerea unei atitudini de scepticism profesional pe ntreg parcursul controlului/auditului,
s aib n vedere potenialul de evitare a controalelor de ctre conducere i s recunoasc
faptul c procedurile de audit care sunt eficace pentru detectarea erorilor ar putea s nu fie
eficace pentru detectarea fraudei.
Obiectivele auditorului public extern sunt:
a) identificarea i evaluarea riscurilor de denaturare semnificativ ca urmare a
fraudei;
b) obinerea de probe de audit suficiente i corespunztoare privind riscurile evaluate de
denaturare semnificativ ca urmare a fraudei, prin proiectarea i implementarea unor
reacii adecvate;
c) rspunsul adecvat n cazul fraudelor identificate sau suspectate identificate cu
ocazia controlului/auditului.
Meninerea unei atitudini de scepticism profesional de ctre auditorul public extern
necesit punerea n permanen sub semnul ntrebrii a faptului dac informaiile i probele de
audit obinute sugereaz c ar putea exista o denaturare semnificativ ca urmare a fraudei.
Presupune analizarea credibilitii informaiilor ce urmeaz a fi folosite ca probe de audit i a
controalelor aplicate asupra procesului de ntocmire i pstrare a acestora, acolo unde este
relevant.
Cu excepia cazului n care auditorul public extern are motive s cread contrariul,
acesta poate accepta documentele i nregistrrile ca fiind autentice. n cazul n care n urma
condiiilor identificate n timpul controlului/auditului auditorul public extern este determinat
s cread c un document ar putea s nu fie autentic sau c termenii unui document au fost
modificai, fr ca acest lucru s i fie dezvluit, va proceda la continuarea investigrii.
n cazul n care auditorul public extern identific anumite situaii care l fac s cread

106
faptul c un document ar putea s nu fie autentic sau c elemente dintr-un document au fost
modificate fr ca acest lucru s i fie dezvluit, posibilele proceduri de investigare pot
include:
s solicite confirmarea direct de la o ter parte.
s solicite serviciile unui expert pentru evaluarea autenticitii documentelor.
Atunci cnd rspunsurile conducerii sau ale persoanelor cu atribuii din cadrul entitii
sunt inconsecvente cu ocazia intervievrilor, auditorul public extern va investiga
inconsecvenele.
Proceduri de evaluare a riscului de fraud n domeniul achiziiilor publice
Atunci cnd aplic procedurile de audit de evaluare a riscurilor inerent i de control
pentru a obine o nelegere a entitii i a mediului su, inclusiv asupra sistemului de control
intern n domeniul achiziiilor publice, auditorul public extern efectueaz procedurile
menionate mai jos pentru a obine informaii ce pot fi folosite n identificarea riscurilor de
denaturare semnificativ ca urmare a fraudei.
Conducerea i alte persoane din cadrul entitii
Auditorul va efectua intervievri cu conducerea cu privire la:
a) procedura urmat de conducere pentru identificarea i rspunsul la riscurile de
fraud din activitatea de achiziii publice, desfurat n cadrul entitii;
b) comunicarea conducerii, dac exist, cu persoanele nsrcinate cu
guvernana/organele ierarhic superioare, privind procesele sale de identificare i
rspuns la riscurile de fraud din cadrul entitii;
c) comunicarea conducerii, dac exist, cu angajaii privind viziunea sa cu privire la
modul de desfurare a activitii i a comportamentului etic din domeniul
achiziiilor publice.
Auditorul public extern va efectua intervievri cu conducerea i alte persoane din
cadrul entitii cu atribuii n activitatea privind desfurarea achiziiilor publice, dup caz,
pentru a determina dac au cunotin de fraude existente sau suspectate ce afecteaz acest
domeniu.
Pentru acele entiti care au o funcie de audit intern, auditorul public extern
efectueaz intervievri cu persoanele care efectueaz auditul intern pentru a determina dac
acestea au cunotin de fraude existente sau suspectate ce afecteaz entitatea i pentru a
obine punctul lor de vedere asupra riscurilor de fraud n domeniul achiziiilor publice.
Relaii neobinuite sau neateptate identificate
Auditorul public extern evalueaz dac anumite relaii neobinuite sau neateptate care
au fost identificate n timpul procedurilor analitice, inclusiv cele legate de conturile de
venituri, pot indica riscuri de denaturare semnificativ ca urmare a fraudei.
Se face distincie ntre fraud i corupie. O definiie larg a corupiei o reprezint
abuzul de o poziie (public), n scopuri private.
Darea de mit faciliteaz multe alte tipuri de fraud, cum ar fi: falsificarea de facturi,
nregistrarea de cheltuieli fictive sau nendeplinirea specificaiilor contractuale.
Indiciile cu privire la apariia fenomenelor de fraud, n cazul achiziiilor publice, pot fi
reprezentate de:
a. ineria puternic, referitoare la componena echipei de evaluare;
b. conflictul de interese al membrilor din echipa de evaluare;
c. puncte de contact multiple;
d. biroul de contact nu este subordonat furnizorului de ofert;
e. persoana de contact nu este angajat de ctre furnizorul ofertei;
f. preferinele pentru un anume furnizor;

107
g. timp redus pentru procesul de licitaie;
h. licitaie accelerat;
i. licitaie cu valoare deosebit de mare;
j. durata licitaiei nu corespunde legii;
k. oferte acceptate dup termenul-limit;
l. o singur ofert;
m. oferte fictive;
n. aceiai ofertani n cazul procedurilor de atribuire realizate pe loturi;
o. reclamaii ale ofertanilor nectigtori;
p. contractul de atribuire conine clauze diferite fa de oferta declarat ctigtoare sau
fa de prevederile caietului de sarcini;
q. modificri substaniale n mrimea i costurile proiectului, dup atribuire;
r. conexiunile dintre licitani submineaz competiia;
s. toate ofertele sunt mai mari dect costurile totale estimate;
t. nu toi ofertanii sunt informai despre atribuire i despre motivele acesteia;
u. contractul de atribuire i documentele de selecie sunt publice;
v. neconcordane privind cifra de afaceri raportat/numrul-limit de angajai;
w. compania ctigtoare nu este nregistrat n Registrul Comerului etc.
Indicele de risc de corupie reprezint probabilitatea atribuirii corupte a unui contract
n cadrul unui proces de achiziie public.
Componentele indicelui de risc de corupie, adic semnalele de alarm, sunt
reprezentate de:
Primirea unei singure oferte, reprezint unul dintre semnalele de alarm cele
mai clare, n condiiile n care lipsa concurenei face posibil atribuirea unor
contracte peste preul pieei i cererea de mit;
Tipul de procedur, reprezint folosirea unor proceduri mai puin deschise i
transparente;
Criterii diferite de evaluare, ce exclud preul: criteriile subiective, care sunt
dificil de cuantificat, creeaz deseori posibilitatea lurii unor decizii discreionare
i limiteaz mecanismele de responsabilizare. Acestea deseori nsoesc procedurile
de evaluare trucate;
Durata perioadei de depunere a ofertelor: dac numrul de zile dintre
publicarea cererii de oferte i termenul limit pentru depunerea ofertelor este prea
mic pentru pregtirea unei oferte corespunztoare, acest lucru poate servi unor
interese corupte prin faptul c organizatorul licitaiei (autoritatea contractant) ar
putea ntiina n mod informal compania cu care se afl n legtur cu privire la
oportunitatea respectiv;
Durata perioadei de decizie: dac perioada ntre momentul primirii ofertelor i
deciziei este prea scurt sau este prelungit n urma unor contestaii, aceasta poate
semnala riscuri de corupie. Deciziile pripite pot indica faptul c au avut loc
nelegeri n prealabil, iar contestarea n justiie i prelungirea perioadei de decizie
poate sugera ncalcarea prevederilor legale.
n continuare prezentm cteva exemple de indicii de fraud care pot s apar pe
parcursul procesului de achiziie public:
Posibilitatea de luare de mit i comisioane ilegale n schimbul atribuirii contractului de achiziie
public/sectorial:
Creterea inexplicabil a bunstrii persoanelor cu funcie de decizie.
Capacitatea Persoanele din cadrul autoritii/entitii contractante implicate n desfurarea
financiar sporit procedurii de atribuire nu prezint declaraia de avere complet.
Persoanele din cadrul autoritii/entitii contractante implicate n desfurarea
procedurii de atribuire comunic cu ofertantul (actual sau viitor) i accept

108
cadouri sau divertisment nepotrivit.
Persoanele din cadrul autoritii/entitii contractante implicate n desfurarea
procedurii de atribuire discut despre angajare cu un ofertant.
Ofertantul desfoar activitatea pe proprietatea personal a persoanelor din
cadrul autoritii/entitii contractante implicate n desfurarea procedurii de
atribuire.
Intermediarii Implicarea unui intermediar (broker, agent local) fr nicio valoare evident
pentru executarea contractului.
Atribuirea repetat a contractelor aceluiai ofertant la un pre mai mare dect
preul de pe pia.
Atribuirea repetat a contractelor ofertanilor cu o performan slab
Atribuirea repetat
(acceptarea continu a bunurilor i lucrrilor de calitate joas, sau furnizarea
a contractelor
cu ntrziere a acestora).
Persoanele din cadrul autoritii/entitii contractante implicate n desfurarea
procedurii de atribuire insist asupra faptului ca furnizorii s foloseasc
anumii subcontractani.
Grupul de lucru are aceeai componen de mai muli ani.
Persoanele din cadrul autoritii/entitii contractante implicate n desfurarea
procedurii de atribuire n aceeai funcie de mai muli ani.
Persoanele din cadrul autoritii/entitii contractante implicate n desfurarea
procedurii de atribuire resping promovrile n funcii care nu in de achiziiile
publice/sectoriale.
Problemele
Persoanele din cadrul autoritii/entitii contractante implicate n desfurarea
sistematice
procedurii de atribuire acioneaz n depirea sferei ndatoririlor normale
atunci cnd gestioneaz achiziiile (control excesiv al procesului de selectare).
Lipsa separrii sarcinilor ntre membrii personalului de achiziii
publice/sectoriale pentru: iniierea achiziiilor publice; atribuirea unui
contract; acceptarea bunurilor i serviciilor; plata; i inspecia sau
monitorizarea executrii.
Donaii ctre partidele politice.
Conflictul de interese:
Potrivirea datelor de contact ale persoanelor din cadrul autoritii/entitii
contractante implicate n desfurarea procedurii de atribuire i cele ale
Legturile dintre ofertanilor (informaiile privind nregistrarea operatorilor economici,
personalul adresele, numerele de telefon informaiile de pe paginile web, relaiile de
autoritii familie). Aceast potrivire ar trebui s includ membrii familiei persoanei din
contractante i cadrul autoritii/entitii contractante i subcontractanii ofertantului.
furnizor Persoane din cadrul autoritii/entitii contractante implicate n desfurarea
procedurii de atribuire i membrii ai familiilor acestora care dein cote de
participare n capitalul ofertantului sau al unui subcontractant.
Acordurile cadru sau contractele de alte tipuri pe termen lung.
Aspectele Persoanele din cadrul autoritii/entitii contractante implicate n desfurarea
sistematice procedurii de atribuire nu depun formularul privind conflictul de interese sau
acestea nu este actualizat pe parcursul procedurii de atribuire a contractului de
achiziie public/sectorial.
Potenialele proceduri de atribuire cu nelegere secret (n complicitate):
Conexiuni aparente ntre ofertani: date de contact care se potrivesc (adrese,
numere de telefon), personal comun, etc.
Deinerea n comun a proprietii asupra companiilor ofertante sau legturi de
familie (nume similare ale personalului-cheie i proprietarilor sau membrilor
Ofertanii asociai
familiei).
Diferite oferte de licitaie conin erori similare tipografice, adrese, numere de
telefon, foi cu antet sau sunt imprimate pe articole de papetrie similare.
Diferite oferte sunt transmise prin fax de la acelai aparat de fax sau prin pot
de pe aceiai adres de e-mail.
Stabilirea Modele neobinuite de ofert, spre exemplu:
preurilor o ofertele sunt prea aproape, adic, mai puin de 1% diferen ntre oferta cu
cel mai mic pre i urmtoarea ofert cu cel mai mic pre pentru un anumit

109
produs unde sunt ateptate unele variaii (spre exemplu, lucrri, servicii de
consultan), fapt ce indic asupra faptului c ofertanii i cunoteau
preurile reciproc;
o ofertele sunt prea departe una de alta, adic mai mult de 10% diferen
ntre oferta cu cel mai mic pre i urmtoarea ofert cu cel mai mic pre,
chiar i pentru acelai tip de articol;
o ofertele sunt distincte una de alta cu un procent sistemic, adic, 1%, 3%
10%;
o o anumit companie ofer preuri semnificativ mai nalte pentru anumite
proceduri de atribuire dect pentru alte proceduri comparabile;
o ofertanii modific preurile aproximativ n aceeai perioad de timp i n
aceeai msur.
o model aparent de oferte cu pre redus apar n mod regulat, cum ar fi o
anumit companie fiind mereu ofertantul cu cel mai mic pre ntr-o anumit
zon geografic, sau ntr-o rotaie fix cu ali ofertani;
o anumii ofertani mereu particip la licitaie unul mpotriva celuilalt sau,
dimpotriv, unii ofertani nu particip la licitaii unul mpotriva celuilalt;
o preurile de ofert scad atunci cnd un nou ofertant sau un ofertant care nu
particip frecvent depune o ofert.
Ctigarea licitaiei la un pre prea mare n comparaie cu estimrile de costuri,
mediile industriale sau contractele similare.
Toate ofertele de licitaie la un pre mai mare dect estimrile de cost, mediile
pe industrie sau contractele similare.
Pierderea procedurilor de atribuire vine de la ofertanii necalificai,
necunoscui sau companiile fictive.
Companiile fictive Doar o singur ofert este n conformitate cu caietul de sarcini n timp ce
altele sunt slab pregtite.
Garanie de participare frauduloas (care indic faptul c ofertantul care
prezint oferta tia c nu va ctiga).
Modelul de rotaie a ofertanilor ctigtori pe ramuri de activitate sau zon
geografic: anumii ofertani ctig n mod repetat contracte cu o
autoritate/entitate contractant, ns nu n alt parte pentru produse sau servicii
Rotaia i similare.
subcontractarea
Ofertanii respini sunt angajai n calitate de subcontractani (cu sau fr
cunoaterea acestui fapt de ctre autoritatea/entitatea contractant).
Ofertanii calificai nu reuesc s liciteze i s devin subcontractani.
Ofertantul cu cel mai mic pre se retrage i devine un subcontractant.
Substanial mai puine oferte primite dect n procedurile de atribuire
anterioare similare (care indic un sistem de reinere a ofertelor).
Ofertanii calificai i retrag ofertele (presiune din partea autoritii/entitii
contractante sau a altor companii, inclusiv prin intimidare i ameninri
fizice).
Constrngerea
Ofertani calificai ce au iniiat procesul de participare la licitaie, ns ulterior
s-au abinut de la depunerea ofertelor.
n caz de procedur de atribuire repetat, atunci cnd ofertele iniiale au fost
respinse ca fiind la un pre prea mare: imposibilitatea ofertanilor iniiali de a
participa din nou la licitaie, sau un clasament identic al acelorai ofertani n
cazul procedurii repetate.
Companiile fictive:
Compania cu adresa cutiei potale de la oficiul potal, sau localizat la o
reedin sau o locaie non-business.
Compania fr faciliti corporative (spaiu de birou, personal, pagin web,
Datele etc.).
contractuale Compania care nu este nregistrat la Registrul Comerului.
Numerele de telefon oferite sunt numere personale sau serviciu de rspuns
automatizat.
Discrepana dintre adresa companiei i codul zonei numrului de telefon.
Compania nregistrat n paradisuri fiscale i /sau plile sunt efectuate n

110
conturile deinute de ctre companii nregistrate n paradisuri fiscale.
O diferen mic n ortografia denumirii companiei n documente.
Compania recent nregistrat fr nicio eviden n industrie (furnizor
neautorizat).
Evidena
Compania cu structur de proprietate neclar.
Compania ofer o mare varietate de bunuri i servicii (de multe ori, la preuri
mai mari dect preturile de pe pia).
Divulgarea informaiilor privind oferta:
Oferta ctigtoare are un pre foarte puin sub preul urmtoarei oferte cu cel
mai mic pre.
Ofertele Oferta ctigtoare conine date bazate pe informaii care nu sunt accesibile
suspicioase publicului (ofertanii ctigtori au participat la elaborarea caietului de
sarcini).
Ofertantul care a depus oferta mai trziu este ofertantul ctigtor cu pre
sczut.
nclcarea Termenul licitaiei este prelungit fr un motiv obiectiv.
procedurii Acceptarea ofertelor dup expirarea termenului limit.
Contractul este supus licitaiei repetate fr un motiv obiectiv.
Proceduri dezechilibrate:
Anumite elemente, care sunt estimate la costuri mici n mod nejustificat n
Excluderea comparaie cu preurile de pia, mai trziu sunt eliminate din lista de cerine
elementelor de cost conform contractului.
redus Modificarea comenzilor emise n scurt timp dup ce a fost atribuit contractul.
Discrepan vast i inexplicabil ntre preurilor de ofert lund n
considerare tipul lucrrilor, bunurilor sau serviciilor care sunt procurate.
Manipularea procedurilor de achiziie:
Indicaii de modificri ale ofertelor dup depunerea acestora: corectri n
form scris, tergeri/radieri, sau inserri de text printre rnduri care schimb
informaiile cheie (adic preturile, perioada de valabilitate a ofertei).
Manipularea
Oferta ctigtoare este anulat pentru erori, iar licitaia este repetat sau
ofertelor
atribuit unei alte companii.
Ofertele nu sunt ntr-un plic sigilat.
Ofertele nu sunt pstrate ntr-o locaie sigur cu acces limitat.
Ofertele nu au tampila privind data i ora depunerii acestora.
Termenul limit de prezentare a ofertelor este prelungit dup ce unele dintre
oferte au fost depuse.
Manipularea
Ofertele prezentate dispar.
procedurii
Contractul nu a fost supus licitaiei repetate, chiar dac au fost primite mai
puine oferte dect numrul minim necesar.
Lipsa de nregistrri scrise privind procesul de achiziii.
Achiziiile publice nejustificate dintr-o surs unic, achiziiile publice difereniate i gruprile
neadecvate:
Valoarea estimat a contractului puin sub limita procedurilor competitive.
Solicitri pentru achiziii publice din surs unic sau contract direct, atunci
Sursa unic
cnd exist o baz disponibil de vnztori care ar putea concura pentru
nejustificat
contract.
Achiziii de urgen.
Justificare neadecvat la solicitarea unei atribuiri necompetitive.
Un numr mare de contracte puin sub pragul unei proceduri competitive.
Dou sau mai multe contracte similare din surs unic atribuite aceluiai
ofertant.
Diferenierea Atribuirile fcute sub limitele procedurii competitive sunt urmate de abuzul
schimbrii comenzii/ contractului ce depesc aceste limite.
Divizarea articolelor care n mod normal sunt achiziionate mpreun (de ex.
achiziia calculatoarelor i accesoriilor asociate este divizat n contracte
separate).
Gruparea Articolele ce trebuie achiziionate n cadrului unui lot nu sunt asociate.

111
Au fost primite puine oferte.
Companii fictive.
Specificaiile aranjate:
Indicaii ale unui furnizor preferat (de ex. menionarea explicit a numelui
mrcii n loc de caracteristicile generale ale produsului).
Specificaiile sunt semnificativ mai nguste dect n cererile de ofert
Specificaiile anterioare i similare.
ajustate Specificaii ajustate: similaritatea dintre specificaii i produsul sau serviciile
ofertantului ctigtor.
Specificaiile sunt semnificativ mai largi dect n cererile anterioare similare
de oferte.
Factori de evaluare neobinuii.
Mai puine dect numrul normal sau preconizat al ofertanilor poteniali
Oferte insuficiente
pentru pre-calificarea sau prezentarea ofertelor, n comparaie cu procedurile
de atribuire similare anterioare.
Excluderea ofertanilor calificai:
Un numr semnificativ de ofertani calificai ce nu particip la licitaie
Constrngerea i
(Presiune din partea autoritii/entitii contractante sau altor companii,
excluderea
inclusiv prin intimidare i ameninri fizice).
Companii extrem de calificare i-au exprimat interesul i nu sunt preselectate.
Evaluarea Cerine de precalificare nerezonabile.
dubioas Criterii de evaluare neobinuite sau nerezonabile.
Una sau mai multe companii preselectate nu au calificrile potrivite.
Un numr mare de oferte a fost declarat inadmisibil.
Descalificarea Descalificrile nu sunt bine justificate.
dubioas Oferta cea mai mic nu a fost declarat admisibil, prin urmare, contractul a
fost conferit unui ofertant preferat, care deseori ofer un pre mai mare.
Schimbrile comenzilor sau modificarea clasamentului ofertelor.
nclcarea Oferirea unei perioade nejustificat de scurt pentru a licita (nclcnd
regulilor de legislaia).
achiziii Criteriile de atribuire difer de cele stabilite n documentaiile de atribuire.
Ofertantul ctigtor nu este preselectat.
Specificaiile tehnice sunt copiate din documentele de achiziie sau sunt
Oferta ctigtoare
incomplete.
este slab justificat
Oferta nu satisface cerinele (de ex., din punct de vedere al calitii, cantitii,
calificrilor).
Achiziii publice inutile:
Volumul mare de achiziii neobinuite sau inexplicabile de produse sau
servicii de la un furnizor anume.
Achiziia inutil nlocuirea sau repararea dup o perioad de timp neobinuit de scurt.
Analiza neobinuit sau superficial a necesitilor i fundamentarea
necorespunztoare a necesitilor de achiziionare (n cantitile achiziionate).
Frauda la implementarea contractului:
Modalitatea de atribuire selectat pentru contracte sub pragurile valorice
obligatorii urmat de modificri ulterioare ale contractului atribuit prin care se
Abuzul schimbrii
majoreaz preul sau se extinde obiectul contractului sau perioada
comenzii
contractului.
Specificaii contractuale neclare urmate de modificri.
Modificri substaniale n costurile lucrrilor.
Calitate joas, produse nefurnizate, servicii neprestate, lucrri neexecutate,
performan sczut.
Nesatisfacerea Rate mari de defecte imediate sau de reparaii.
specificaiilor Rate nalte de refuzuri, returnri sau defectri.
contractuale Volumul ridicat de contestaii din partea utilizatorilor.
Discrepane ntre descrierea i testele produsului sau rezultatele de inspecie
(de ex., produsul nou pare s fie uzat).
Documentaia de suport nu este oferit, nu este n original, este inadecvat sau

112
modificat.
Numerele de identificare ale produsului difer de numerele publicate sau de
catalog sau din sistemul de numerotare.
Bunurile sau serviciile din facturi nu pot fi localizate n timpul inventarierii.
Nu exist recepia bunurilor sau serviciilor facturate.
Facturi multiple cu aceleai sume sau sume similare (pentru bunuri sau
Facturi false, servicii similare) pentru ofertani asociai sau aceeai ofertani.
umflate sau Preurile din facturi, sumele, descrierea articolului sau termenii depesc sau
duplicate nu corespund condiiilor contractului la recepie sau la inventariere.
Discrepane ntre documentele de suport i factur.
Plile totale ctre ofertant depesc suma total a contractului.
Articolele achiziionate sunt returnate furnizorului fr credit sau
rambursare.
Achiziii pentru uz Volumul mare sau neobinuit de achiziii de articole de consum sau articole
personal sau potrivite pentru utilizarea personal sau revnzare.
revnzare Articolele furnizate ctre o alt locaie (nu la sediul autoritii contractante).

Atunci cnd identific i evalueaz riscurile de denaturare semnificativ ca urmare a


fraudei, auditorul public extern evalueaz ce tipuri de operaiuni/activiti conduc la apariia
unor astfel de riscuri. Este important ca auditorul public extern s obin o nelegere a
controalelor pe care conducerea le-a proiectat, implementat i meninut pentru prevenirea i
detectarea fraudei. Astfel, auditorul public extern poate afla, de exemplu, faptul c a fost
alegerea contient a conducerii de a accepta riscurile asociate cu lipsa segregrii
responsabilitilor.

Rspunsuri la evaluarea riscurilor de denaturare semnificativ datorate fraudei


Proceduri de audit ca reacie la riscurile evaluate de denaturare semnificativ ca
urmare a fraudei
Rspunsurile auditorului public extern pentru a trata riscurile evaluate de denaturare
semnificativ ca urmare a fraudei pot include modificarea naturii, duratei i amplorii
procedurilor de audit n urmtoarele moduri:
Ar putea fi necesar modificarea naturii procedurilor de audit ce urmeaz a fi
efectuate pentru a obine probe de audit mai credibile i mai relevante sau pentru a
obine informaii coroborative suplimentare. Aceasta poate afecta att tipul de
procedur de audit ce urmeaz a fi efectuat, ct i combinarea lor. De exemplu:
o Observarea sau inspecia fizic a anumitor active ar putea deveni mai
important sau auditorul public extern ar putea opta s foloseasc tehnici de
audit asistate de calculator pentru a aduna mai multe probe despre datele
coninute n anumite conturi importante sau fiiere electronice de tranzacii.
o Auditorul public extern poate proiecta proceduri pentru a obine informaii
coroborative suplimentare. De exemplu, dac auditorul public extern identific
faptul c se exercit presiune din partea conducerii pentru a fi efectuate cu
rapiditate plile de natura situaiilor de lucrri pariale, n condiiile n care nu se
precizeaz n cadrul acestora, perioada n care au fost executate, fcnd astfel
imposibil penalizarea prestatorului pentru depirea termenelor de execuie
prevzute n grafice. n aceste condiii, auditorul public extern poate, de
exemplu, utiliza confirmri externe, nu numai pentru a confirma sumele pltite
dar i pentru a confirma detaliile contractelor de achiziii, inclusiv data i orice
ali termeni privind condiiile de efectuare i respectiv recepionare a lucrilor de
construcii. n plus, auditorul public extern poate considera eficace s adauge
fa de astfel de confirmri externe, intervievarea personalului non-financiar din
cadrul entitii cu privire la orice modificri aprute n contractele de achiziii
publice de natura lucrrilor de construcii i termenii de livrare.

113
Ar putea fi necesar modificarea programrii procedurilor de fond. Auditorul
public extern poate ajunge la concluzia c efectuarea testelor de detaliu, la sau
aproape de sfritul perioadei, trateaz mai bine riscurile evaluate de denaturare
semnificativ ca urmare a fraudei. Auditorul public extern poate aplica proceduri
de fond asupra tranzaciilor ce au avut loc mai devreme sau pe tot parcursul
perioadei de raportare.
Amploarea (aria de cuprindere) procedurilor aplicate reflect evaluarea riscurilor
de denaturare semnificativ ca urmare a fraudei. De exemplu, ar fi mai adecvat
creterea dimensiunilor eantioanelor sau efectuarea unor proceduri analitice la un
nivel mai detaliat. De asemenea, tehnicile de audit asistate de calculator pot
permite o testare mai cuprinztoare a tranzaciilor electronice i fiierelor de cont.
Astfel de tehnici pot fi utilizate pentru: a selecta eantioane de tranzacii din
fiiere cheie, a sorta tranzaciile cu caracteristici specifice sau a testa o ntreag
populaie, n loc de un eantion.
Auditorul public extern poate identifica un risc de denaturare semnificativ ca
urmare a fraudei care afecteaz anumite conturi. Acestea pot include estimri
aferente unor tranzacii specifice procesului de achiziie public i alte datorii
semnificative acumulate. Informaiile culese prin obinerea unei nelegeri asupra
entitii i a mediului su pot sprijini auditorul n evaluarea caracterului rezonabil
al unor astfel de estimri ale conducerii, precum i a prezumiilor i a
raionamentelor ce stau la baza acestora.
Proceduri de audit ca reacie la riscurile de evitare a controalelor de ctre conducere
Conducerea se gsete ntr-o poziie unic pentru a comite fraude datorit capacitii
sale de a manipula nregistrrile contabile i de a evita controalele care, n alte condiii, par a
funciona n mod eficace. Dei nivelul riscului de evitare a controalelor de ctre conducere
variaz de la o entitate la alta, acest risc este totui prezent n toate entitile. Datorit modului
imprevizibil n care se pot comite astfel de aciuni de evitare, acestea reprezint un risc de
denaturare semnificativ ca urmare a fraudei.
Auditorul public extern proiecteaz i aplic proceduri de audit pentru a evalua dac
raionamentul (sau lipsa acestuia) ce st la baza tranzaciilor sugereaz c ar fi putut fi
generate pentru a ascunde deturnarea de active (pentru tranzaciile semnificative care au loc n
afara cursului normal al activitii entitii sau care par a fi neobinuite n orice alt fel, avnd
n vedere nelegerea asupra entitii i a mediului su, precum i alte informaii obinute n
timpul controlului) sau n scopul raportrii financiare frauduloase. Indiciile care ar putea
sugera faptul c anumite tranzacii semnificative ce au avut loc n afara cursului normal al
activitii entitii sau care par neobinuite n orice alt mod ar fi putut fi ncheiate pentru a
ascunde deturnarea de active sau pentru a comite o raportare financiar frauduloas, includ:
i. forma unor astfel de tranzacii pare a fi extrem de complex (de exemplu, tranzacia
implic entiti multiple);
ii. documentaia este necorespunztoare;
iii. tranzaciile care implic entiti neidentificate anterior sau pri care nu au
importana sau puterea financiar de a susine tranzacia fr sprijinul entitii
verificate.
Auditorul public extern va determina dac, pentru a reaciona n privina riscurilor
identificate de evitare a controalelor de ctre conducere, trebuie s efectueze alte proceduri de
audit, n plus fa de cele la care se face referire n mod specific mai sus.

Evaluarea probelor de audit


Auditorul public extern, pe baza procedurilor de audit efectuate i a probelor de audit
obinute, trebuie s evalueze dac evalurile riscurilor de denaturare semnificativ rmn
adecvate. Aceast evaluare este n primul rnd de natur calitativ, bazat pe raionamentul
114
profesional, i poate furniza o viziune detaliat asupra riscurilor de denaturare semnificativ ca
urmare a fraudei i a msurii n care este necesar s se efectueze proceduri de audit suplimentare
sau diferite.
Informaiile dobndite de auditorii publici externi cu privire la evaluarea riscului de
audit i a riscului de fraud se consemneaz ntr-un document de lucru, la care se anexeaz
actele, documentele (n copie) i situaiile relevante. Modelul documentului de lucru este
prezentat n Anexa P3 - Evaluarea riscului de audit i a riscului de fraud.
Cnd suspiciunea de fraud a fost identificat, iar n raportul de control/audit ntocmit
de auditorii publici externi s-a consemnat existena unor fapte pentru care exist indicii c au
fost svrite cu nclcarea legii penale, dup depunerea raportului de control/audit la entitatea
verificat, auditorii publici externi ntocmesc o not cu propuneri de valorificare, n
conformitate cu punctul 163 din Regulamentul privind organizarea i desfurarea
activitilor specifice Curii de Conturi, precum i valorificarea actelor rezultate din aceste
activiti. n vederea sesizrii organelor de urmrire penal se solicit Departamentului juridic
al Curii de Conturi un punct de vedere referitor la ncadrarea sau nu a faptelor consemnate n
raportul de control/audit n categoria celor de natur penal. Sesizarea organelor de urmrire
penal competente se efectueaz, potrivit prevederilor art. 33 alin. (4) i art. 64 din lege,
precum i ale punctelor 240 249 din Regulamentul privind organizarea i desfurarea
activitilor specifice Curii de Conturi, precum i valorificarea actelor rezultate din aceste
activiti, dup obinerea aprobrii Plenului Curii de Conturi, iar conducerea entitii
verificate este informat despre aceast msur luat.

4.1.4 Determinarea contractelor/acordurilor cadru de achiziie public


ncheiate de ctre entitatea controlat/auditat i a metodelor de selectare din cadrul
acestora a celor care se supun verificrii
Pe baza raionamentului profesional, auditorii publici externi vor selecta acele
contracte/acorduri cadru de achiziie public pentru a fi supuse controlului/auditului, astfel
nct s fie urmrite att obiectivul general al aciunii de control/audit, ct i obiectivele
specifice cuprinse n tematica de control/audit.
La determinarea contractelor/acordurilor cadru de achiziie public pentru a fi supuse
controlului auditorii publici externi trebuie s aib n vedere urmtoarele:
a. specificul entitii controlate/auditate;
b. obiectivul general al aciunii de control/audit i obiectivele specifice cuprinse n
tematica de control/audit;
c. rezultatele evalurii riscului de denaturare semnificativ asociat diferitelor
obiective specifice i tipuri de operaiuni;
d. cerinele de nregistrare contabil i de raportare financiar ale entitii controlate;
e. operaiunile semnificative din punct de vedere valoric.
Pe baza raionamentului profesional, auditorii publici externi pot opta pentru una
dintre urmtoarele metode de selectare din cadrul categoriilor de operaiuni economice a
elementelor n vederea verificrii:
a) Verificarea integral a contractelor/acordurilor cadru de achiziie public.
Selectarea tuturor contractelor/acordurilor cadru de achiziie public se utilizeaz n
cazul n care auditorii publici externi stabilesc c cea mai adecvat metod de testare este s le
examineze integral, i anume n cazul n care:
numrul de contracte/acorduri cadru de achiziie public este redus;

115
sistemul de eviden tehnico-operativ i financiar-contabil din cadrul entitii
controlate/auditate face ca examinarea integral a operaiunilor economice s fie
eficient din punctul de vedere al timpului afectat aciunii de control/audit;
alte metode de selectare a contractelor/acordurilor cadru de achiziie public nu
ofer suficiente probe de audit adecvate pentru formularea unor concluzii.
b) Verificarea unor contracte/acorduri cadru de achiziie public (selectarea
bazat pe raionamentul profesional).
Selectarea unor contracte/acorduri cadru de achiziie public pentru obinerea probelor
de audit de ctre auditorii publici externi const n alegerea acestora pe baza:
informaiilor i documentelor din dosarul permanent sau obinute n etapa de
planificare a controlului despre entitatea verificat, inclusiv din mijloace mass-
media;
riscurilor pe care le-au identificat i evaluat auditorii publici externi pe
parcursul etapei de planificare;
caracteristicilor contractelor/acordurilor cadru de achiziie public ce urmeaz a
fi testate.
Selecia contractelor/acordurilor cadru de achiziie public specifice poate s includ:
i. elemente cu valoare sau importan mare. n aceast situaie se vor testa
ntotdeauna toate contractele/acordurile cadru a cror valoare depete
nivelul de semnificaie, stabilit din punct de vedere valoric n funcie de
interesul utilizatorilor informaiilor din rapoartele de control/audit, sau acele
contracte/acorduri cadru care, dei ca valoare se situeaz sub nivelul de
semnificaie, sunt de valoare foarte mare sau pot genera suspiciuni de apariie a
erorilor/abaterilor sau fraudei (ex. contractele de achiziie public de
bunuri/lucrri/servicii de valori mari);
ii. toate contractele/acordurile cadru peste o anumit valoare (exemplu: n cazul
unui numr ridicat de contracte de achiziie public i a unui fond de timp
redus alocat aciunii de control/audit);
iii. toate acele contracte/acorduri cadru, indiferent de valoare, care, dup prerea
auditorilor publici externi, comport un risc special (se aleg n funcie de
rezultatele obinute n faza de evaluare a riscurilor pentru fiecare obiectiv
specific verificat) cum ar fi cele menionate la lit. c).I. de mai jos.
c) Eantionarea.
Eantionarea presupune aplicarea de ctre auditorii publici externi a procedurilor de
audit numai asupra unei pri a contractelor/acordurilor cadru de achiziie public (mai puin
de 100% din numrul de contracte ), cu scopul de a furniza o baz rezonabil auditorului
public extern (probe de audit suficiente i adecvate), n funcie de care s formuleze concluzii
privitoare la conformitatea cu prevederile legale pentru toate contractele/acordurile cadru de
achiziie public din care a fost selectat eantionul.

n cazul utilizrii eantionrii ca metod de selectare a contractelor/acordurilor cadru


de achiziie public pentru a fi verificate, se procedeaz astfel:

I. Se selecteaz toate contractele/acordurile cadru de achiziie public care au


valoare semnificativ i cele care comport un risc special.
Exemplu: n cazul cheltuielilor cu achiziii publice de anumite tipuri de
bunuri/servicii/lucrri, vor fi analizate datele furnizate de entitate prin completarea machetei

116
nr.1 din Regulamentul privind organizarea i desfurarea activitilor specifice Curii de
Conturi, precum i valorificarea actelor rezultate din aceste activiti, care i-a fost transmis
odat cu adresa de notificare a aciunii de control/audit. Operaiunile economice care se vor
verifica vor cuprinde, n primul rnd, toate contractele de achiziii de valoare sau semnificaie
mare (peste nivelul de semnificaie stabilit n funcie de valoare, natur sau context), precum
i acele contracte de achiziii publice n legtur cu care, urmare analizei efectuat asupra
datelor din macheta 1, s-au constatat unele riscuri, cum ar fi:
criteriul de atribuire nu este preul cel mai mic i exist indicii c ar fi putut fi
utilizate criterii de evaluare prin care s fie favorizat un anumit operator economic;
angajarea de cheltuieli fr prevederi bugetare aprobate;
nealegerea procedurii de achiziie corespunztoare;
atribuirea contractului de achiziie ofertantului care a venit cu o valoare mai mare
sau cu un punctaj mai mic;
ncheierea de contracte la valori mai mari dect cele din ofertele ctigtoare;
efectuarea de pli mai mari dect angajamentele legale;
contractele au fost divizate pentru a se evita alegerea procedurii de achiziie
corespunztoare;
contractele pentru achiziia de bunuri/servicii/lucrri nu au fost cuprinse n
programul anual de achiziii publice;
inexistena garaniei c bunul a intrat n gestiune.

II. Din restul contractelor/acordurilor cadru de achiziie public se va selecta


un eantion, ntruct nu ar fi eficient s fie verificate toate operaiunile economice.
Eantionul poate fi selectat att prin metode statistice, ct i prin metode nestatistice.
Decizia cu privire la msura n care ar trebui utilizat o abordare nestatistic sau statistic a
eantionrii este o chestiune care ine de raionamentul auditorului public extern; cu toate
acestea, dimensiunea eantionului nu reprezint un criteriu valid de difereniere ntre
abordrile statistic i nestatistic. Acolo unde este posibil, auditorii publici externi vor
selecta un eantion statistic.
Eantionul selectat pentru a fi verificat trebuie s fie reprezentativ i s aib un numr
suficient de elemente pentru a formula concluzii realiste despre ntreaga categorie de
operaiuni verificat. Eantionul reprezentativ este acel eantion n care caracteristicile
elementelor testate sunt aproximativ identice caracteristicilor specifice tuturor elementelor din
categoria de operaiuni economice verificate. Auditorii publici externi trebuie s se asigure c
populaia este adecvat obiectivului procedurii de eantionare, care va include aprecieri
referitoare la direcia n care se va derula testarea i c este complet.
II.1) Eantionarea statistic este o abordare a eantionrii care are urmtoarele
caracteristici:
elementele eantionului sunt selectate n mod aleatoriu;
se utilizeaz teoria probabilitii pentru a evalua rezultatele eantionului, inclusiv
evaluarea riscului de eantionare.
Metoda de eantionare statistic ofer posibilitatea obinerii unor concluzii pertinente
valabile pentru toate elementele componente ale categoriei de operaiuni economice supuse
verificrii.
Principalele metode de eantionare statistic sunt urmtoarele:
a. Selectarea aleatorie (RANDOM) este aplicat prin intermediul unor
generatoare de numere aleatorii, de exemplu, tabele de numere aleatorii. n

117
eantionarea aleatorie, caracterul aleatoriu trebuie s fie asigurat prin
utilizarea unui program informatic (software) potrivit pentru generarea
aleatorie a numerelor, de exemplu, soft-ul IDEA. Auditorii publici externi
pot utiliza aceast metod atunci cnd:
- dimensiunea populaiei este foarte mic sau foarte mare, iar lista cu
operaiunile efectuate de ctre entitate nu este disponibil n format
electronic;
- operaiunile nu sunt omogene (de ex.: achiziionarea de bunuri, lucrri
sau servicii, unde valorile variaz de la 10 lei la 100 mil.lei).

Exemplu: n cazul achiziiilor de bunuri, lucrri i servicii de valori mici, realizate


prin ncredinare direct se vor selecta n vederea verificrii contractele de
achiziie public cu ajutorul unor generatoare de numere ntmpltoare. n
prealabil, se selecteaz n mod obligatoriu toate contractele de achiziie public
care au valoare semnificativ i cele care comport un risc special.

b. Selectarea sistematic, n care numrul contractelor/acordurilor cadru de achiziie


public este mprit la dimensiunea eantionului pentru a se obine un interval de
eantionare, de exemplu 50, iar dup determinarea unui punct de plecare, cuprins
n primele 50, se selecteaz ulterior fiecare a 50-a unitate de eantionare.

Cu toate c punctul de plecare poate fi determinat aleatoriu, eantionul are o


probabilitate mai mare de a fi ntr-adevr ntmpltor dac este determinat prin
utilizarea unui generator computerizat de numere ntmpltoare sau a unor tabele
de numere ntmpltoare. Cnd se utilizeaz selectarea sistematic, auditorii
publici externi ar trebui s determine, n prealabil, dac unitile de eantionare
din cadrul populaiei nu sunt structurate n asa fel nct intervalul de eantionare
s corespund unui tip specific de contract de achiziie public, caz n care
concluziile ar putea fi denaturate, fiind necesar o stratificare a populaiei, n
vederea realizrii unei analize mai detaliate a elementelor care formeaz
eantionul.
c. Eantionarea unitii monetare (MUS) este un tip de selectare n funcie de
valoare n care dimensiunea eantionului, selectarea i evaluarea au drept rezultat
o concluzie exprimat n valori monetare. Atunci cnd se efectueaz teste de
detaliu, poate fi eficient identificarea unitii de eantionare ca fiind reprezentat
de unitile monetare individuale care alctuiesc populaia. n cazul metodei
MUS, o operaiune cu valoare ridicat este mult mai probabil s apar n eantion,
dect o operaiune cu valoare sczut. Metoda MUS se aplic n special conturilor
n care sunt nregistrate operaiuni cu valori similare.
O condiie prealabil pentru eantionarea statistic este existena unei baze de date
pus la dispoziia auditorului public extern de entitatea verificat coninnd toate tranzaciile
care constituie o populaie. Pentru extragerea eantionului auditorii publici externi vor folosi
tehnici de audit asistate de calculator programul informatic Idea Data Analyse Software.
II.2) Eantionarea nestatistic - n acest caz selectarea contractelor/acordurilor cadru
de achiziie public, evaluarea rezultatelor eantionrii i a riscului de eantionare au la baz
raionamentul profesional al auditorilor publici externi. Principalele metode de eantionare
nestatistic sunt urmtoarele:
a.Selectarea la ntmplare (pe baza hazardului) este o eantionare nestatistic, n
care auditorii publici externi selecteaz eantionul fr a respecta o tehnic structurat.
Este o metod de selecie n care fiecare element al populaiei are anse egale de a
fi selectat. Cu toate c nu este utilizat nicio tehnic structurat, auditorii publici
externi ar trebui s evite orice influene contiente sau orice predictibilitate (de
exemplu, evitarea elementelor dificil de localizat sau alegerea sau evitarea de fiecare

118
dat a primelor i ultimelor intrri de pe o pagin) i s ncerce, astfel, s se asigure c
toate elementele dintr-o populaie au posibilitatea de a fi selectate.

b. Selectarea n bloc implic selectarea unui (unor) bloc(uri) de contracte/acorduri


cadru de achiziie public asemntoare, unde blocul nu este extras n mod
aleatoriu. Dei n unele circumstane examinarea blocurilor de elemente poate fi o
procedur de audit adecvat, aceasta va fi rareori o tehnic de selectare
corespunztoare a eantionului, atunci cnd auditorul public extern intenioneaz s
realizeze deducii valide despre ntreaga populaie pe baza eantionului.
c. Selectarea bazat pe raionamentul profesional se bazeaz exclusiv pe
libertatea de aciune a auditorului public extern, oricare ar fi raionamentul
acestuia (ex. contracte/acorduri cadru de achiziie public similare;
contractele/acordurile cadru de achiziie public legate de un anumit domeniu; cele
care prezint riscuri etc.). A se vedea n acest sens punctul b) Verificarea unor
elemente specifice din cadrul categoriei de operaiuni economice de mai sus.
Stratificarea
Stratificarea este procesul de divizare a populaiei n subpopulaii, fiecare dintre
acestea fiind un grup de uniti de eantionare care prezint caracteristici similare (deseori
valoarea monetar). Obiectivul stratificrii este de a reduce variabilitatea elementelor din
cadrul fiecrei categorii i permite, deci, ca dimensiunea eantionului s fie redus fr a
crete riscul de eantionare.
De exemplu, n vederea realizrii unei analize mai detaliate a elementelor care
formeaz eantionul, auditorii publici externi pot stratifica totalul cheltuielilor efectuate cu
bunuri, servicii i lucrri, reflectate n Contul de execuie bugetar pentru cheltuieli la Titlul II
Bunuri i servicii i la Titlul XII Active nefinanciare, prin divizarea acestora n subcategorii
distincte, pe baza anumitor caracteristici care le definesc, cum ar fi, de exemplu, divizarea
conform clasificaiei bugetare funcionale a acestora:
cheltuieli cu furnituri de birou,
cheltuieli cu materiale pentru curenie,
cheltuieli cu piese de schimb,
cheltuieli cu materiale i prestri de servicii cu caracter funcional,
cheltuieli cu alte bunuri i servicii pentru ntreinere i funcionare,
cheltuieli cu reparaii curente,
cheltuieli cu pregtirea profesional,
cheltuieli cu construcii,
cheltuieli cu maini, echipamente i mijloace de transport,
cheltuieli cu mobilier, aparatur, birotic i alte active corporale,
cheltuieli cu reparaii capitale aferente activelor fixe lucrrile executate etc.
Eficiena controlului/auditului poate fi mbuntit dac auditorul public extern
stratific o populaie prin divizarea n sub-populaii separate care prezint o caracteristic de
identificare.
Atunci cnd se efectueaz teste de detaliu (inspecia, confirmarea,
intervievarea/investigarea, observarea, recalcularea, reefectuarea), populaia este deseori
stratificat n funcie de valoarea monetar. Acest lucru permite ca un efort mai mare s fie
direcionat ctre verificarea elementelor cu o valoare superioar, deoarece aceste elemente pot
conine cel mai mare potenial de denaturare. n mod similar, o populaie poate fi stratificat
n conformitate cu o caracteristic specific ce indic un risc mai mare de denaturare.
119
Oricum, dac prin stratificare nu scade semnificativ variabilitatea n fiecare strat, suma
mrimilor eantionului risc s fie mai mare dect mrimea care ar fi fost cerut n cazul
populaiei, ca ntreg. Caracterul aleatoriu trebuie s fie asigurat prin alegerea a 100% din
elementele unui strat sau a unui eantion ales aleatoriu din cadrul acelui strat.

Riscul de eantionare
n cazul utilizrii eantionrii ca metod de selectare a contractelor/acordurilor cadru
de achiziie public ce vor fi testate, rezultatele activitii auditorilor publici externi pot fi
afectate de riscul de eantionare, care poate conduce fie la eforturi suplimentare datorit
efecturii unui numr prea mare de teste de detaliu, fie la formularea unei concluzii generale
incorecte, datorit alegerii unui eantion care nu este reprezentativ. Riscul de eantionare este
un element al riscului de nedetectare.
Riscul de eantionare este riscul ca n baza unui eantion concluzia auditorului
public extern, s fie diferit de concluzia la care s-ar fi ajuns dac ntreaga populaie ar fi fost
supus aceleiai proceduri de audit. Riscul de eantionare poate duce la dou tipuri de
concluzii generatoare de erori:
a) n cazul unui test al controalelor, concluzia potrivit creia controalele sunt mai
eficiente dect sunt ele n realitate, iar n cazul testelor de detaliu, concluzia c nu exist o
denaturare semnificativ, cnd exist de fapt. Auditorul public extern este preocupat, n
primul rnd, de acest tip de concluzie generatoare de erori, deoarece aceasta afecteaz
eficacitatea controlului i exist o probabilitate mai mare de a conduce la o concluzie general
neadecvat.
b) n cazul unui test al controalelor, concluzia potrivit creia, controalele sunt mai
puin eficiente dect sunt ele n realitate, iar n cazul unui test de detaliu, concluzia c exist o
denaturare semnificativ, cnd nu exist de fapt. Acest tip de concluzie generatoare de erori
afecteaz eficiena controlului, cci de obicei conduce la o munc suplimentar pentru a se
stabili dac concluziile iniiale sunt incorecte.
Tot un element al riscului de nedetectare este i riscul de neeantionare, respectiv
posibilitatea ca auditorii publici externi s poat ajunge la o concluzie eronat din orice motiv
care nu are legtur cu mrimea eantionului (de exemplu, auditorii publici externi ar putea
utiliza proceduri de audit neadecvate sau pot interpreta greit probele).
Informaiile dobndite de auditorii publici externi cu privire la categoriile de
operaiuni economice efectuate de ctre entitatea controlat/auditat i metodele de selectare
din cadrul acestora a elementelor n vederea verificrii se consemneaz ntr-un document de
lucru, la care se anexeaz actele, documentele (n copie) i situaiile relevante. Modelul
documentului de lucru este prezentat n Anexa P4 - Contractele/acordurile cadru de achiziie
public ncheiate de ctre entitatea controlat i metodele de selectare din cadrul acestora a
celor care se supun verificrii.
4.1.5 Abordarea controlului/auditului
n aceast faz a planificrii echipa de control/audit stabilete procedurile de audit pe
care le va aplica n etapa de execuie a controlului/auditului, n scopul atingerii obiectivelor
propuse. n acest sens, auditorii publici externi trebuie s planifice cea mai adecvat
combinaie ntre teste ale controalelor i proceduri de fond, n vederea obinerii de probe de
audit suficiente i adecvate.
Combinaia dintre volumul de teste ale controalelor i cel al procedurilor de fond, pe
care le vor utiliza auditorii publici externi n vederea obinerii de probe de audit, este
cunoscut denumirea de abordare a controlului/auditului i poate fi de dou tipuri:
a. abordare bazat pe sisteme;
b. abordare bazat pe teste de detaliu.
120
Dac n urma evalurii sistemelor contabil i de control intern se ajunge la concluzia
c sistemele funcioneaz n mod eficient i auditorii publici externi se pot baza pe acestea, ei
vor utiliza n aciunea de control/audit abordarea bazat pe sisteme.
Aceasta presupune c echipa de control/audit va realiza mai mult teste ale controalelor
i va utiliza mai puine proceduri de fond (teste de detaliu).
Teste ale controalelor sunt efectuate cu scopul de a obine probe de audit privind
modul de funcionare a sistemului contabil i a celui de control intern ale entitii
controlate/auditate, ncepnd cu proiectarea acestor sisteme pentru a putea preveni, detecta i
corecta erorile/abaterile i cazurile de nerespectare a principiilor de economicitate, eficien i
eficacitate n utilizarea fondurilor publice i n administrarea patrimoniului i continund cu
modul de funcionare a acestora pe toat perioada verificat.
n cadrul abordrii bazat pe sisteme, auditorii publici trebuie s parcurg urmtoarele
etape:
a. identificarea i evaluarea controalelor-cheie existente la nivelul entitii verificate
i stabilirea msurii n care auditorii publici externi se pot baza pe respectivele
controale, presupunnd c acestea opereaz efectiv;
b. testarea pentru conformitate a controalelor-cheie pentru a stabili dac ele au
funcionat n entitate i funcionarea lor a fost eficient pe tot parcursul perioadei
supuse controlului/auditului;
c. testarea n detaliu a unor operaiuni efectuate n entitatea controlat/auditat
pentru a determina dac, indiferent de sistemul de control al acesteia, operaiunile
economice au fost legale i reale, iar criteriile de economicitate, eficien i
eficacitate au fost respectate.
Abordarea bazat pe teste de detaliu se alege n situaia n care evaluarea sistemelor
contabil i de control intern a pus n eviden faptul c acestea au o serie de puncte
slabe/carene i auditorii publici externi ai Curii de Conturi nu se pot baza pe controalele
interne implementate n cadrul entitii verificate, ceea ce determin aplicarea unui numr mai
ridicat de teste de detaliu n vederea atingerii obiectivelor specifice ale controlului/auditului.
La stabilirea modalitii de abordare a controlului/auditului, auditorii publici externi
vor ine seama i de identificarea i analiza zonelor de risc ce au inciden semnificativ
asupra activitii entitii.
Motivele care au stat la baza alegerii tipului de abordare a controlului/auditului se
consemneaz ntr-un document de lucru, la care se anexeaz actele, documentele (n copie) i
situaiile relevante. Modelul documentului de lucru este prezentat n Anexa P5 Abordarea
controlului.
4.1.6 Planul de control/audit

n funcie de tematica i obiectivul general al controlului, planul de control cuprinde,


n mod sintetic, urmtoarele elemente:
a. tema aciunii de control; perioada supus verificrii; perioada n care se efectueaz
controlul; eful de echip nominalizat, dac este cazul; auditorii publici externi
desemnai s efectueze controlul;
b. date despre entitatea controlat: prezentarea general a domeniului de activitate, al
scopului, funciilor, obiectivelor i atribuiilor acesteia, a situaiilor financiare i a
cadrului legal aplicabil, reprezentanii entitii controlate att n perioada supus
controlului, ct i n perioada efecturii aciunii de verificare;
c. nelegerea i evaluarea sistemelor contabil i de control intern ;

121
d. obiectivele controlului menionate n tematica de control, contractele/acordurile
cadru de achiziie public ncheiate de entitatea public i metodele de selectare
din cadrul acestora a celor care se supun verificrii; perioada de timp alocat
pentru verificarea fiecrui obiectiv i persoanele care le verific;
e. identificarea i evaluarea riscurilor i precizarea zonelor cu risc ridicat de apariie
a erorilor/abaterilor sau a fraudei n cadrul entitii controlate;
f. abordarea controlului, respectiv prezentarea procedurilor de audit ce se vor aplica
de ctre auditorii publici externi pentru controlul obiectivelor din tematic;
g. avizarea planului de ctre directorul direciei din cadrul
departamentului/directorul adjunct al camerei de conturi, precum i aprobarea
acestuia de ctre eful departamentului de specialitate/directorul camerei de
conturi;
h. alte aspecte pe care auditorii publici externi le consider necesare pentru
realizarea controlului, cum ar fi: utilizarea experienei corespunztoare a
membrilor echipei pentru zonele cu risc ridicat; programul ntlnirilor de lucru cu
reprezentanii entitii controlate/auditate; existena tehnologiei informaionale n
cadrul entitii etc.
Pe parcursul desfurrii aciunii de control, dac intervin modificri n premisele i
condiiile avute n vedere la ntocmirea planului de control/audit, acesta poate fi modificat i
completat.
Modelul de plan de control este prezentat n anexa P6.
n cazul aciunilor de audit financiar, coninutul planului de audit financiar va respecta
prevederile Regulamentului privind organizarea i desfurarea activitilor specifice Curii
de Conturi, precum i valorificarea actelor rezultate din aceste activiti

4.2 Execuia controlului/auditului

Obiectivele de control/audit prevzute n tematic/nota de instruire trebuie s fie


verificate n mod obligatoriu de ctre auditorii publici externi.
Auditorii publici externi aleg i efectueaz pai i proceduri de audit care, conform
raionamentului lor profesional, sunt potrivii circumstanelor n care se desfoar aciunea
de control/audit, cu scopul de a obine probe suficiente i adecvate ce vor asigura o baz
rezonabil pentru exprimarea concluziilor privind obiectivul general al controlului/auditului.
Astfel, n cadrul etapei de execuie a controlului/auditului, auditorii publici externi
realizeaz urmtoarele activiti:
4.2.1 Stabilirea contractelor/acordurilor cadru de achiziii publice i sectoriale care se
supun verificrii;
4.2.2 Identificarea i aplicarea procedurilor de audit pentru obinerea probelor de audit
necesare realizrii aciunii de control/audit i evaluarea acestor probe de audit;
4.2.3 Extrapolarea valorii erorilor/abaterilor constatate la nivelul ntregii categorii de
operaiuni economice verificate, dac procedurile de audit au fost aplicate asupra
unui eantion ales prin metode statistice i nsumarea valorilor erorilor/abaterilor
extrapolate;
4.2.4 ntocmirea documentelor de lucru pentru susinerea aspectelor cuprinse n
raportul de control/audit i, respectiv, a concluziei generale care se va formula n
legtur cu obiectivul general al controlului/auditului.

122
4.2.1 Stabilirea contractelor/acordurilor cadru de achiziii publice i sectoriale
care se supun verificrii (dimensiunea i elementele eantionului):
n funcie de metodele alese de selectare a contractelor/acordurilor cadru de achiziii
publice i sectoriale care se supun verificrii, pe baza raionamentului profesional i a
circumstanelor n care se realizeaz controlul/auditul, auditorii publici externi vor stabili
elementele asupra crora vor aplica proceduri de audit pentru obinerea probelor de audit
necesare pentru exprimarea concluziilor privind obiectivul general al controlului/auditului.
Metodele de selectare a contractelor/acordurilor cadru de achiziii publice i sectoriale
care se supun verificrii sunt prezentate la punctul 4.1.4. Astfel, n funcie de metoda aleas,
auditorii publici externi vor selecta:
a. toate a contractele/acordurile cadru de achiziii publice i sectoriale care se supun
verificrii.
b. unele contracte/acorduri cadru de achiziii publice i sectoriale specifice -
selectarea bazat pe raionamentul profesional - exemplu: toate
contractele/acordurile cadru de achiziii publice i sectoriale semnificative sau
acele contractele/acordurile cadru de achiziii publice i sectoriale care, dei ca
valoare nu sunt semnificative, sunt de valoare foarte mare sau pot genera
suspiciuni de apariie a erorilor/abaterilor sau fraudei; toate contractele/acordurile
cadru de achiziii publice i sectoriale peste o anumit valoare; toate acele
contracte/acorduri cadru de achiziii publice i sectoriale, indiferent de valoare,
care, dup prerea auditorilor publici externi, comport un risc special, etc.;
c. o parte a contractelor/acordurilor cadru de achiziii publice i sectoriale, respectiv
un eantion reprezentativ, coninnd un numr suficient de elemente, selectate
prin metode statistice sau nestatistice, astfel nct, dup analizarea probelor de
audit obinute, concluziile s poat fi extinse asupra ntregii categorii de
operaiuni economice.
Evaluarea riscurilor i stabilirea nivelului de semnificaie determin, n principal,
volumul activitii de control/audit, respectiv:
dimensiunea i coninutul eantioanelor selectate care vor fi controlate/auditate;
procedurile de audit selectate pentru obinerea probelor de audit, care vor fi
orientate n special ctre zonele cu potenial mai ridicat de risc.
Relaia dintre componentele riscului de audit i probele de audit necesare este
prezentat mai jos:

Ridicat

Sunt necesare
mai multe probe

Riscul
inerent sau
riscul de control
Sunt necesare
mai puine probe

Sczut
Riscul de nedetectare Ridicat

Avnd n vedere faptul c, n general, aciunea de control/audit i propune s ofere o


asigurare rezonabil asupra existenei sau absenei unor erori/abateri semnificative n

123
activitatea desfurat de entitate, al crei nivel acceptabil este de 95%, ceea ce determin un
nivel acceptat al riscului de audit de 5%, rezult c ntre riscul de nedetectare i riscul de
denaturare semnificativ (nivelul combinat al riscului inerent i al riscului de control) exist
o relaie invers proporional.

A. Stabilirea dimensiunii eantionului


Auditorii publici externi trebuie s determine o dimensiune a eantionului care s fie
suficient pentru a reduce riscul de eantionare la un nivel acceptabil de sczut.
Dimensiunea eantionului selectat pentru a fi controlat este direct proporional cu
nivelul de risc stabilit n urma evalurii, care poate fi sczut, mediu sau ridicat.
Dac n urma evalurii riscurilor cu privire la un anumit obiectiv
Exemplu specific auditorii publici externi constat c riscul inerent i riscul de control
sunt ridicate, pentru a menine (reduce) riscul de audit la un nivel acceptabil
de sczut (5%), trebuie ca nivelul riscului de nedetectare s fie ct mai sczut.
Pentru a reduce ct mai mult riscul de nedetectare, auditorii publici externi vor
proceda dup cum urmeaz:
a. vor selecta din cadrul categoriilor de operaiuni economice care
vor fi controlate eantioane de dimensiuni ct mai mari (ct mai aproape de
100%) i care conin elemente semnificative pentru utilizatorii informaiilor
din raportul de control, att ca valoare, ct i prin natura lor;
b. vor selecta proceduri de audit pentru obinerea ct mai multor
probe de audit adecvate.
n schimb, atunci cnd n urma evalurii riscurilor cu privire la un
anumit obiectiv specific auditorii publici externi constat c riscul inerent i
riscul de control sunt sczute, se poate accepta un nivel mai mare al riscului de
nedetectare, meninnd (reducnd) totodat riscul de audit la un nivel
acceptabil de sczut (5%) prin obinerea de probe de audit. n acest caz,
auditorii publici externi vor proceda dup cum urmeaz:
a. vor selecta din cadrul categoriilor de operaiuni economice care
vor fi controlate eantioane de dimensiuni mai mici, dar care conin elemente
semnificative pentru utilizatorii informaiilor din raportul de control, att ca
valoare, ct i prin natura lor;
b. vor selecta proceduri de audit pentru obinerea de probe de
audit suficiente i adecvate.

Rezult c dimensiunea eantionului selectat pentru a fi verificat este direct


proporional cu nivelul riscului de denaturare semnificativ stabilit n urma evalurii, nivel
care poate fi sczut, mediu sau ridicat.
Nivelul de risc de eantionare pe care auditorul public extern este dispus s l accepte
afecteaz dimensiunea prevzut a eantionului. Cu ct este mai sczut riscul pe care
auditorul public extern este dispus s l accepte (parte a riscului de nedetectare), cu att mai
mare va trebui s fie dimensiunea eantionului.
Dimensiunea eantionului poate fi determinat n urmtoarele moduri:
a. cu ajutorul Programului IDEA,
b. prin aplicarea unei formule pe baz statistic,
c. prin exercitarea raionamentului profesional.

124
a. Determinarea dimensiunii eantionului cu ajutorul Programului IDEA
Acolo unde este posibil, auditorul public extern trebuie s utilizeze Programul IDEA
pentru a calcula dimensiunea eantionului pe baz de uniti monetare. n acest caz, auditorul
trebuie s cunoasc:
i. Valoarea total a populaiei supuse verificrii,
ii. Nivelul materialitii,
iii. Erorile/abaterile estimate din categoria de operaiuni economice supus
verificrii (n termeni valorici). n cazul n care auditorul public extern are
informaii n legtur cu existena erorilor/abaterilor din controalele/auditurile
efectuate n anii precedeni, atunci i va baza estimarea pe aceste informaii. n
situaia n care auditorul public extern nu dispune de informaii anterioare, el
estimeaz c erorile/abaterile posibile reprezint:
- 10% din materialitate dac se ateapt la un nivel sczut al
erorilor/abaterilor sau
- 20% din materialitate dac se ateapt la un nivel ridicat al acestora.
iv. Nivelul de ncredere (ntotdeauna 95%),
v. Rezultatul obinut n urma evalurii riscului sub form procentual, cunoscut n
programul IDEA sub denumirea de Basic Precision Pricing. Aceasta
reprezint msura n care auditorul public extern se poate baza pe rezultatele
testelor de detaliu n comparaie cu alte tipuri de probe de audit. n tabelul
urmtor sunt prezentate sub form procentual nivelele Basic Precision
Pricing corespunztoare diferitelor evaluri ale riscului inerent i riscului de
control:
Riscul inerent Riscul de control BASIC PRECISION
PRICING %
Ridicat Ridicat 100
Ridicat Mediu 100
Ridicat Sczut 67
Mediu Ridicat 100
Mediu Mediu 67
Mediu Sczut 67
Sczut Ridicat 67
Sczut Mediu 67
Sczut Sczut 23

Dac auditorii publici externi au testat controalele interne i au constatat c


acestea funcioneaz corespunztor, atunci vor evalua riscul de control ca fiind
Mediu sau Sczut. Acolo unde controalele nu au fost testate, sau sunt
nesatisfctoare, auditorii publici externi trebuie s evalueze riscul de control ca
fiind Ridicat.
Pe baza datelor de mai sus furnizate de auditorul public extern, programul IDEA
calculeaz n mod automat dimensiunea eantionului, intervalul mediu de eantionare i
punctul de start al eantionrii.
b. Determinarea dimensiunii eantionului prin aplicarea unei formule pe baz
statistic
Acolo unde nu se poate utiliza programul IDEA, auditorul public extern poate utiliza
urmtoarea formul pentru a calcula un eantion pe baz de uniti monetare (MUS):

125
Dimensiunea eantionului = (Valoarea populaiei / precizia) x Factorul de risc

Auditorii publici externi calculeaz o mrime exprimat numeric, cunoscut sub


denumirea de precizie care este utilizat i la calculul dimensiunii fiecrui eantion
selectat.
Precizia se determin prin aplicarea unui procent situat ntre 80% i 90% asupra
diferenei dintre nivelul materialitii i valoarea estimat a erorii/abaterii. Auditorii publici
externi nu stabilesc precizia ca fiind egal cu diferena dintre materialitate i eroarea/abaterea
estimat ntruct aceasta ar conduce la o dimensiune prea mic a eantionului, datorit
posibilitii ca eroarea/abaterea s fi fost subestimat. Formula este strict valabil numai
atunci cnd nu apar erori/abateri n eantion. Orice eroare/abatere constatat conduce la o
cretere a dimensiunii eantionului necesar pentru a se atinge precizia planificat.
Auditorul public extern poate s aleag un procent mai mare n cadrul acestui interval
(90%), dac apreciaz c erorile/abaterile fluctueaz foarte puin de la an la an. De asemenea,
va alege un procent mai sczut din interval (80%) dac apreciaz c suma erorilor/abaterilor
nu poate fi prevzut. De menionat c el trebuie s consemneze n documentele de lucru
motivaia care a stat la baza estimrii erorilor/abaterilor i a calculrii preciziei.
Exemplu: Un auditor public extern consider c erorile/abaterile din cadrul
categoriilor de operaiuni economice ale entitii A variaz foarte puin n fiecare an i
calculeaz precizia ca fiind egal cu 90% din diferena dintre 450.000 lei (nivelul
materialitii) i 45.000 lei (eroarea estimat). Precizia = 405.000 lei x 90% = 364.500 lei
Factorul de risc care va fi aplicat se bazeaz pe evaluarea de ctre auditorul public
extern a riscului de control i a riscului inerent.
n tabel sunt indicai factorii de risc, corespunztori evalurii riscului inerent i a celui
de control.

Riscul inerent Riscul de control Factorul de risc

Ridicat Ridicat 3
Ridicat Mediu 3
Ridicat Sczut 2
Mediu Ridicat 3
Mediu Mediu 2
Mediu Sczut 2
Sczut Ridicat 2
Sczut Mediu 2
Sczut Sczut 0,7

Exemplu: La entitatea A, categoria de cheltuieli cu bunuri i servicii nsumeaz 40


milioane lei, precizia calculat fiind de 450.000 lei. Auditorul public extern evalueaz riscul
inerent ca fiind ridicat, iar riscul de control ca fiind mediu, deci factorul de risc este astfel 3.
Dac auditorul public extern dorete s selecteze un eantion utiliznd metoda
MUS, va trebui s calculeze dimensiunea eantionului dup cum urmeaz:
Dimensiunea eantionului = (Valoarea populaiei (lei) / precizie (lei) x factorul de risc
= (40.000.000/450.000) x 3= 267.
Dac riscul inerent i riscul de control sunt ambele sczute, iar factorul de risc este de
0,7, calculul se va face astfel: (40.000.000/450.000) x 0,7 = 62.

Pentru a calcula dimensiunea unui eantion pe baza metodei de selectare


aleatorie RANDOM, auditorul public extern poate folosi urmtoarea metodologie:

126
Pasul 1 calculeaz dimensiunea eantionului aplicnd formula folosit la
eantionarea MUS i
Pasul 2 adaug 20% la rezultatul obinut la pasul 1.
Exemplu: La entitatea A, categoria de cheltuieli cu bunuri i servicii nsumeaz 40
milioane lei, precizia calculat fiind de 450.000 lei. Auditorul public extern evalueaz riscul
inerent ca fiind ridicat, iar riscul de control ca fiind mediu, deci factorul de risc este astfel 3.
Dac auditorul public extern dorete s extrag un eantion pe baza metodei de selectare
aleatorie simple RANDOM, va trebui s calculeze dimensiunea eantionului dup cum
urmeaz:
Pasul 1: Dimensiunea eantionului aplicnd formula folosit la eantionarea MUS
= (Valoarea populaiei (lei) / precizie (lei) x factorul de risc =
(40.000.000/450.000) x 3= 267.
Pasul 2: adaug 20% la rezultatul obinut la pasul 1- 20% din 267 = 53. Adunnd
267 cu 53 se obine dimensiunea total a eantionului de 320.

c. Determinarea dimensiunii eantionului prin exercitarea raionamentului


profesional
Se ntlnesc situaii cnd cele dou metode de stabilire a dimensiunii eantionului
(MUS i RANDOM) nu se pot utiliza. n astfel de cazuri, auditorul public extern va folosi
raionamentul profesional pentru a stabili dimensiunea eantionului. De precizat c, n astfel
de circumstane, auditorul public extern trebuie s fie ct se poate de imparial.
Dimensiunea eantionului poate fi influenat de diferii factori.
Exemple de factori care influeneaz dimensiunea eantionului n cazul testelor
controalelor
Auditorul public extern poate lua n considerare mai muli factori atunci cnd
determin dimensiunea eantionului n cazul testelor controalelor. Aceti factori, care trebuie
luai n considerare mpreun, presupun ca auditorul public extern s nu modifice natura sau
plasarea n timp a testelor controalelor sau s nu modifice, n alt mod, abordarea procedurilor
de fond ca rspuns la riscurile evaluate.
FACTOR EFECTUL OBSERVAII
ASUPRA
DIMENSIUNII
EANTIONULUI
1. O cretere a Cretere Cu ct auditorul public extern intenioneaz s obin
amplorii cu care mai mult asigurare prin intermediul eficacitii
auditorul public funcionale a controalelor interne, cu att va fi mai
extern ine cont sczut evaluarea riscului de denaturare semnificativ
de controalele de ctre auditor i cu att va trebui s fie mai mare
interne relevante dimensiunea eantionului. Atunci cnd evaluarea de
n evaluarea ctre auditorul public extern a riscului de denaturare
riscului semnificativ include o estimare cu privire la
eficacitatea funcional a controalelor, se impune
efectuarea de teste ale controalelor.
2. O cretere a erorii Cretere Cu ct este mai ridicat eroarea estimat, cu att va fi
estimate mai mare dimensiunea eantionului. Factorii relevani
pentru stabilirea erorii estimate includ nelegerea
activitii de ctre auditorul public extern (mai precis,
procedurile de evaluare a riscului desfurate n
vederea obinerii unei nelegeri a controlului intern),
modificri ale personalului sau ale controlului intern,
rezultatele procedurilor de audit aplicate n perioadele
anterioare i rezultatele altor proceduri de audit.
3. O cretere a Cretere Cu ct este mai mare nivelul de asigurare dorit de
127
FACTOR EFECTUL OBSERVAII
ASUPRA
DIMENSIUNII
EANTIONULUI
nivelului de auditorul public extern, cu att trebuie s fie mai mare
asigurare dorit de dimensiunea eantionului.
auditorul public
extern
4. O cretere a Efect neglijabil n cazul populaiilor mari, dimensiunea real a
numrului de populaiei are un efect sczut asupra dimensiunii
uniti de eantionului. Cu toate acestea, n cazul populaiilor mici,
eantionare din eantionarea poate s nu fie att de eficient ca metod
cadrul populaiei alternativ de obinere a suficiente probe de audit
adecvate.

Exemple de factori care influeneaz dimensiunea eantionului n cazul testelor de


detaliu
Auditorul public extern poate lua n considerare factorii specificai mai jos, atunci
cnd determin dimensiunea eantionului n cazul testelor de detaliu.
FACTOR EFECTUL OBSERVAII
ASUPRA
DIMENSIUNII
EANTIONULUI
1. O cretere a Cretere Cu ct este mai ridicat riscul de denaturare
riscului de semnificativ, cu att trebuie s fie mai mare
denaturare dimensiunea eantionului. Pentru a reduce riscul de
semnificativ audit la un nivel acceptabil de sczut, auditorul public
extern are nevoie de un risc de nedetectare sczut i va
acorda o mai mare atenie procedurilor de fond. Cu ct
sunt obinute mai multe probe de audit din testele de
detaliu (adic, cu ct va fi mai sczut riscul de
nedetectare), cu att va trebui s fie mai mare
dimensiunea eantionului
2. O cretere a Descretere Cu ct auditorul public extern acord credibilitate altor
utilizrii altor proceduri de fond (teste de detaliu sau proceduri
proceduri de fond analitice de fond) pentru a reduce la un nivel acceptabil
direcionate asupra riscul de nedetectare aferent unei populaii specifice,
aceleiai operaiuni cu att mai puin va urmri obinerea unei asigurari
economice prin eantionare, ceea ce va conduce la scderea
dimensiunii eantionului
3. O cretere a Cretere Cu ct nivelul de asigurare pe care auditorul public
nivelului de extern dorete s l obin este mai mare, cu att mai mare
asigurare dorit de trebuie s fie dimensiunea eantionului.
auditorul public
extern
4. O cretere a erorii Cretere Cu ct este mai ridicat eroarea estimat, cu att va fi
estimate pe care mai mare dimensiunea eantionului.
auditorul public
extern estimeaz c
o va identifica n
cadrul populaiei
5. Stratificarea Descretere Atunci cnd exist o mare varietate a dimensiunii
populaiei atunci monetare a elementelor din cadrul populaiei, poate fi
cnd este adecvat util stratificarea populaiei. Cnd o populaie poate fi
stratificat adecvat, suma dimensiunilor eantioanelor
ce provin din categorii va fi, n general, mai mic dect
dimensiunea eantionului care ar fi fost necesar dac
un eantion ar fi fost extras din ntreaga populaie.

128
FACTOR EFECTUL OBSERVAII
ASUPRA
DIMENSIUNII
EANTIONULUI
6. Numrul de uniti Efect neglijabil n cazul populaiilor mari, dimensiunea real a
de eantionare din populaiei are un efect sczut asupra dimensiunii
cadrul populaiei eantionului. n cazul populaiilor mici, eantionarea n
audit poate s nu fie att de eficient ca metod
alternativ de obinere a suficiente probe de audit
adecvate. Dar, cnd se utilizeaz eantionarea unitilor
monetare, o cretere a valorii monetare a populaiei
implic o cretere a dimensiunii eantionului, cu
excepia cazului n care aceasta este compensat de o
cretere proporional a nivelului de semnificaie.

Dup ce au stabilit dimensiunea eantionului pentru fiecare categorie de operaiuni


economice supus verificrii, auditorii publici externi trebuie s selecteze elementele din
cadrul categoriilor de operaiuni economice care vor alctui eantionul.
B. Selectarea elementelor eantionului
Deoarece scopul eantionrii este furnizarea unei baze rezonabile de formulare a
concluziilor/opiniilor de ctre auditorii publici externi cu privire la populaia din care este selectat
eantionul, este important ca acetia s selecteze un eantion reprezentativ.
Selectarea elementelor (unitilor de eantionare) se poate face prin urmtoarele
metode:
a. metode statistice:
- cu ajutorul Programului IDEA, n cazul metodelor de selectare aleatorie
RANDOM i MUS,
- prin utilizarea unui generator computerizat de numere ntmpltoare sau a unor
tabele de numere ntmpltoare, n cazul metodei de selectare sistematice,
b. metode nestatistice:
- la ntmplare;
- n bloc, a unor elemente apropiate din cadrul populaiei;
- cu ajutorul raionamentului profesional, conform precizrilor de la punctul 4.1.4
lit. b) de mai sus.
n toate cazurile, eantionul va cuprinde n mod obligatoriu toate operaiunile
economice (unitile de eantionare) care au valoare semnificativ i cele care comport
un risc special, pe lng care, din restul populaiei se vor selecta elemente (uniti de
eantionare) prin metode statistice sau nestatistice.
n continuare, prezentm un exemplu de alegere a contractelor/acordurilor cadru
de achiziii publice i sectoriale care s fie supuse verificrii, pornind de la informaiile
furnizate de entitatea verificat n prima zi a aciunii de verificare, n Macheta 1 Achiziii
publice, a crei completare a fost solicitat o dat cu adresa de notificare transmis de Curtea
de Conturi conducerii entitii verificate. Un exemplu de machet este prezentat n Anexa nr.
3.
Contractele/acordurile cadru de achiziii publice i sectoriale care s fie supuse
verificrii au fost alese dup urmtoarele criterii:
1. contractele/acordurile cadru de achiziii publice i sectoriale a cror valoare este
mai mare dect pragurile valorice prevzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr.

129
98/2016, cele a cror valoare depete pragul de semnificaie ales, ct i cele care
dei nu depesc acest prag, au o valoare semnificativ;
2. contractele/acordurile cadru de achiziii publice i sectoriale care nu au ca i
criteriu de atribuire preul cel mai sczut, ci: costul cel mai sczut, cel mai bun
raport calitate-pre, cel mai bun raport calitate-cost, deoarece exist riscul utilizrii
unor criterii de evaluare a ofertelor care s favorizeze un anumit operator economic;
3. contractele/acordurile cadru de achiziii publice i sectoriale care prezint riscuri
speciale, identificate dup analiza datelor din Macheta 1 Achiziii publice, dup
cum urmeaz: contracte atribuite n baza unor oferte inadmisibile, contractele n
cazul crora plile efectuate au fost mai mari dect creditele bugetare aprobate ori
valoarea contractelor subsecvente ncheiate este mai mare dect valoarea acordului
cadru atribuit, precum i contractele/acordurile cadru de achiziii publice i
sectoriale n legtur cu care exist informaii cu privire la factori de risc asociai;
4. achiziiile directe de bunuri/lucrri/servicii cu acelai cod CPV, pltite din credite
bugetare aprobate la articole bugetare diferite, a cror valoare cumulat depete
pragurile de la care ar fi trebuit aplicat procedura simplificat menionat de Legea
nr. 98/2016 sau de Legea nr. 99/2016, ceea ce nseamn eludarea procedurilor de
atribuire legal stabilite;
5. contractele/acordurile cadru de achiziii publice i sectoriale alese prin eantionare
statistic.
Constituirea eantionului:
1. Selectarea contractelor/acordurilor cadru de achiziii publice i sectoriale a
cror valoare este mai mare dect pragurile valorice prevzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr.
98/2016, a celor a cror valoare depete pragul de semnificaie ales, ct i a celor a cror
valoare dei nu depete acest prag, au o valoare semnificativ, respectiv:
Contractul nr. 12475459/30.06.2016, ncheiat cu S.C. MOND S.R.L.;
Contractul nr. 13865/29.06.2016, ncheiat cu S.C. TOTAL GRUP S.R.L.;
Contractul nr. 13840/29.06.2016, ncheiat cu S.C. S REBU S.A.;
Contractul nr. 53840/31.03.2016, ncheiat cu S.C DANEX S.R.L;
Contractul nr. 4143/22.04.2016, ncheiat cu S.C. TECHNOLOGY S.R.L.;
Contractul nr. 1703/24.06.2016, ncheiat cu S.C. TAMY S.R.L.;
Contractul nr. 1845/29.06.2016 ncheiat cu S.C. MOND S.R.L.;
Contractul nr. 4847/17.06.2016 ncheiat cu S.C. MARA S.R.L.
2. Selectarea contractelor/acordurilor cadru de achiziii publice i sectoriale care
nu au ca i criteriu de atribuire preul cel mai sczut, ci: costul cel mai sczut, cel mai bun
raport calitate-pre, cel mai bun raport calitate-cost, deoarece exist riscul utilizrii unor
criterii de evaluare a ofertelor care s favorizeze un anumit operator economic, dup cum
urmeaz:
Contractul nr. 12475459/30.06.2016, ncheiat cu S.C. MOND S.R.L.;
Contractul nr. 13865/29.06.2016, ncheiat cu S.C. TOTAL GRUP S.R.L.;
Contractul nr. 53840/31.03.2016, ncheiat cu S.C DANEX S.R.L;
Contractul nr. 1845/29.06.2016 ncheiat cu S.C. MOND S.R.L.;
Contractul nr. 4847/17.06.2016 ncheiat cu S.C. MARA S.R.L.
3. Selectarea contractelor/acordurilor cadru de achiziii publice i sectoriale care
prezint riscuri speciale, identificate dup analiza datelor din Macheta 1 Achiziii publice,
dup cum urmeaz: contracte atribuite n baza unor oferte inadmisibile, contractele n cazul
130
crora plile efectuate au fost mai mari dect creditele bugetare aprobate ori valoarea
contractelor subsecvente ncheiate este mai mare dect valoarea acordului cadru atribuit,
precum i contractele/acordurile cadru de achiziii publice i sectoriale n legtur cu care
exist informaii cu privire la factori de risc asociai, dup cum urmeaz:
Contractul nr. 12475459/30.06.2016, ncheiat cu S.C. MOND S.R.L., care a fost
atribuit, n baza unei oferte inadmisibile, deoarece aceasta are un punctaj inferior,
celei clasate pe primul loc;
Contractul nr. 4143/22.04.2016, ncheiat cu S.C. TECHNOLOGY S.R.L., care
prezint pli efective n sum de 741.520 lei a cror valoare depete creditele
bugetare aprobate n sum 740.515,2 lei de la articolul 20.01.30 Alte bunuri i
servicii pentru ntreinere i funcionare;
Contractele subsecvente nr. 402/17.06.2016 i nr. 802/17.07.2016 a cror valoare
cumulat n sum de 36.811.200 lei, depete valoarea Acordului cadru ncheiat cu
S.C. WALDY S.R.L. n valoare de 35.811.200 lei.
4. Selectarea achiziiilor directe de bunuri/lucrri/servicii cu acelai cod CPV,
pltite din credite bugetare aprobate la articole bugetare diferite, a cror valoare cumulat
depete pragurile de la care ar fi trebuit aplicat procedura simplificat menionat de Legea
nr. 98/2016 sau de Legea nr. 99/2016, ceea ce nseamn eludarea procedurilor de atribuire
legal stabilite, astfel:
Cod CPV 30197630-1 achiziionat de la art. 20.01.01. Furnituri de birou n valoare
n valoare de 51.430 lei fr TVA i de la articolul bugetar 20.01.09. Materiale i
prestri de servicii cu caracter funcional n valoare de 81.179 lei , a crui valoare
cumulat n cuantum de 132.609 lei, este mai mare dect pragul de 132.519 lei,
prevzut de art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, pentru efectuarea de achiziii
directe;
Cod CPV 30192000-1 achiziionat de la art. 20.01.01. Furnituri de birou n valoare
de 48.000 lei fr TVA i de la articolul bugetar 20.01.09. Materiale i prestri de
servicii cu caracter funcional n valoare de 86.519 lei, a crui valoare cumulat n
cuantum de 134.519 lei, este mai mare dect pragul de 132.519 lei, prevzut de art.
7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, pentru efectuarea de achiziii directe;
Cod CPV 39830000-9 achiziionat de la art. 20.01.02. Materiale pentru curenie
n valoare de 67.000 lei fr TVA i de la articolul bugetar 20.01.30. Alte bunuri i
servicii pentru ntreinere i funcionare n valoare de 66.520 lei , a crui valoare
cumulat n cuantum de 133.520 lei, este mai mare dect pragul de 132.519 lei,
prevzut de art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, pentru efectuarea de achiziii
directe;
Cod CPV 31431000-6 achiziionat de la art. 20.01.06. Piese de schimb n valoare
de 45.000 lei fr TVA i de la articolul bugetar 20.01.09. Materiale i prestri de
servicii cu caracter funcional n valoare de 87.520 lei , a crui valoare cumulat n
cuantum de 132.520 lei, este mai mare dect pragul de 132.519 lei, prevzut de art.
7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, pentru efectuarea de achiziii directe;
Cod CPV 39223320-7 achiziionat de la art. 20.01.09. Materiale i prestri de
servicii cu caracter funcional cu valoarea de 53.000 lei fr TVA i de la articolul
bugetar 20.10 Cercetare dezvoltare cu valoarea de 79520 lei , a crui valoare
cumulat n cuantum de 132.520 lei, este mai mare dect pragul de 132.519 lei,
prevzut de art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, pentru efectuarea de achiziii
directe;
Cod CPV 33954000-2 achiziionat de la art. 20.04.02 Materiale sanitare cu
valoarea de 62.400 lei fr TVA i de la articolul bugetar 20.09 Materiale de
laborator cu valoarea de 71.600 lei , a crui valoare cumulat n cuantum de

131
134.000 lei, este mai mare dect pragul de 132.519 lei, prevzut de art. 7 alin. (5)
din Legea nr. 98/2016, pentru efectuarea de achiziii directe;
Cod CPV 33696200-7 achiziionat de la art. 20.04.03 Reactivi cu valoarea de
58.000 lei fr TVA i de la articolul bugetar 20.09 Materiale de laborator cu
valoarea de 72.000 lei , a crui valoare cumulat n cuantum de 130.000 lei, este
mai mare dect pragul de 132.519 lei, prevzut de art. 7 alin. (5) din Legea nr.
98/2016, pentru efectuarea de achiziii directe;
Cod CPV 2455000-8 achiziionat de la art. 20.04.04 Dezinfectani cu valoarea de
74.000 lei fr TVA i de la articolul bugetar 20.09 Materiale de laborator cu
valoarea de 59.000 lei , a crui valoare cumulat n cuantum de 133.000 lei, este
mai mare dect pragul de 132.519 lei, prevzut de art. 7 alin. (5) din Legea nr.
98/2016, pentru efectuarea de achiziii directe.
5. Din restul operaiunilor economice care alctuiesc categoria economic
verificat se va selecta un eantion prin metod statistic, ntruct nu ar fi eficient s fie
verificate toate operaiunile economice. Prin metoda selectrii sistematice, se determin
achiziiile directe care vor fi cuprinse n eantion, dup cum urmeaz:
se stabilete dimensiunea eantionului, respectiv 3 achiziii directe;
se mparte numrul total de achiziii directe, respectiv 22 la dimensiunea
eantionului 3 i se obine un interval de eantionare egal cu 7;
se determin un punct de plecare, respectiv achiziia direct de la nr. crt. 7;
pe lng operaiunile economice care au valoare semnificativ i cele care comport
un risc special se selecteaz fiecare a 7 - a unitate de eantionare, respectiv: 7,14,21,
dup cum urmeaz,
cod CPV 24550000-8 achiziionat de la art. 20.1.03 ncalzit, iluminat i for
motric cu valoarea de 36.000 lei fr TVA;
cod CPV 64121100-1 achiziionat de la art. 20.01.08 Pot, telecomunicaii,
radio, tv, internet cu valoarea de 84.000 lei fr TVA;
cod CPV 39151300-8 achiziionat de la art. 71.01.02 Maini, echipamente i
mijloace de transport cu valoarea de 64.000 lei fr TVA;

4.2.2 Identificarea i aplicarea procedurilor de audit pentru obinerea probelor


de audit necesare realizrii aciunii de control/audit, precum i evaluarea acestor probe
de audit

A. Proceduri de audit folosite pentru realizarea aciunilor de control/audit

Conform prevederilor art. 1 alin. (2) din lege, controlul Curii de Conturi se efectueaz
prin proceduri de audit. Procedurile de audit trebuie s fie adecvate circumstanelor n care se
realizeaz controlul/auditul, n scopul obinerii de probe de audit suficiente i adecvate.
Aa cum s-a artat la punctul 4.2.1. Stabilirea contractelor/acordurilor cadru de
achiziii publice i sectoriale care se supun verificrii (dimensiunea i elementele
eantionului), evaluarea riscurilor i stabilirea nivelului de semnificaie determin, n
principal, volumul activitii de control/audit, respectiv:
o dimensiunea i coninutul eantioanelor selectate din cadrul categoriilor de
operaiuni economice care vor fi controlate/auditate;
o procedurile de audit selectate pentru obinerea probelor de audit, care vor fi
orientate n special ctre zonele cu potenial mai ridicat de risc.

132
Relaia dintre diferitele tipuri de riscuri,
activitile desfurate i procedurile de audit aplicate
Risc = Risc inerent + Risc + Risc
de audit de control de nedetectare

nelegerea naturii Evaluarea Verificarea


Activiti activitii entitii i sistemului de operaiunilor
desfurate domeniului din care control intern economice
face parte
Analiza: Evaluarea testelor de Utilizarea:
contextului legal i control intern: procedurilor de
economico -social controalelor de fond
Proceduri obiectivelor, aplicaii
de audit confirmrilor
funciilor, controalelor IT
externe
atribuiilor controalelor
obiectivelor organizaionale,
eantionrii
controlului etc. etc.
structurii Utilizarea
organizatorice, eantionrii, etc.
finanrii, etc.
Procedurile de audit utilizate pentru realizarea unei aciuni de control/audit se
selecteaz n funcie de specificul activitii entitii controlate/auditate i de obiectivele de
control stabilite.
Pentru obinerea de probe de audit pe baza crora s prezinte constatrile, s formuleze
concluziile/opiniile i recomandrile, auditorii publici externi trebuie s aplice n etapa de
execuie a controlului/auditului proceduri i tehnici de audit, respectiv:
a) teste ale controalelor
b) proceduri de fond.
Atunci cnd auditorii publici externi au indicii c ar exista fapte care conduc la apariia
unor deficiene semnificative, acetia trebuie s extind procedurile de audit folosite pentru
realizarea aciunii de control/audit, n scopul confirmrii sau infirmrii dubiilor.
a) Teste ale controalelor sunt efectuate cu scopul de a obine probe privind modul de
funcionare a sistemului contabil i a celui de control intern/managerial ale entitii
controlate/auditate, n vederea evalurii msurii n care auditorii publici externi se pot baza pe
aceste sisteme. Testele de control urmresc att modul de proiectare a acestor sisteme n
conformitate cu prevederile legale, pentru a putea preveni, detecta i corecta erorile
semnificative, ct i modul de funcionare a sistemelor pe toat perioada verificat.

Principalele categorii de teste ale controalelor

Teste ale Controalele-cheie, adesea manuale sau semiautomatizate, fac parte din procesul
controalelor- de prelucrare a operaiunilor i pot include:
cheie de la probe care atest faptul c operaiunea selectat a fost autorizat;
nivelul probe care atest faptul c s-a efectuat o verificare a conformitii cu
operaiunilor prevederile legale i bugetare;
individuale probe care atest faptul c s-a efectuat o revizie de ctre un alt salariat, de
prelucrate de exemplu, un calcul corect, etc.
un sistem

133
Controalele din cadrul aplicaiilor informatice sunt integrate n sistemele entitii
Teste ale
controlate i se aplic unor operaiuni individuale sau unor grupuri de operaiuni
controalelor
similare. Auditorul public extern trebuie s obin un nivel bun de cunoatere a
automatizate
mediului informatic al entitii auditate. Sunt testate controalele-cheie din cadrul
n cadrul
aplicaiilor informatice, deoarece ndeplinesc un rol esenial n generarea
aplicaiilor
rapoartelor-cheie i n protejarea datelor electronice, avnd, de asemenea, un
informatice
impact semnificativ asupra datelor din evidena contabil.

Se pot obine probe de audit suplimentare prin testarea controalelor de


Teste ale monitorizare, care sunt axate pe rezultatele sistemului de control intern i care
controalelor sunt efectuate n mod regulat. Aceste controale de detectare se efectueaz ulterior
de gestiune prelucrrii operaiunilor i furnizeaz conducerii asigurarea c un grup sau o
i ale categorie de operaiuni a fost prelucrat n totalitate, cu exactitate i n
controalelor conformitate cu normele aplicabile. De exemplu:
de verificrile de nivel nalt realizate de personalul cu funcii de conducere;
monitorizare utilizarea confirmrilor externe;
revizuirea sistemelor de informaii de gestiune.

Controalele interne pot fi testate de ctre auditorii publici externi prin observarea i
chestionarea personalului, ncercnd s identifice nepotriviri ntre ceea ce au observat i ce au
relatat persoanele responsabile. n cazul n care controalele interne privesc mai multe
operaiuni individuale, auditorii publici externi pot examina un eantion selectat statistic sau
n urma raionamentului profesional. Examinarea documentelor poate fi combinat cu
reefectuarea controalelor n scopul obinerii unor probe de audit de mai mare ncredere.
Auditorii publici externi trebuie s testeze controalele cheie care au fost identificate,
prin examinarea unui eantion de tranzacii sau operaiuni care au fcut obiectul acelor
controale. Deoarece, auditorii publici externi urmresc evaluarea eficienei practice a
controalelor, metoda de selectare a eantionului i natura testelor efectuate ar trebui s
asigure:
obinerea de probe privind funcionarea controalelor pe toat perioada controlat (se
va acorda atenie la perioadele n care a lipsit personalul cheie);
obinerea de probe privind funcionarea controalelor asupra tuturor tipurilor de
tranzacii (se va acorda atenie la cele cu valoare mic dar, cu volum mare; la cele refcute
dup ce nu au trecut iniial de control/audit etc.)

b) Procedurile de fond reprezint procedurile de audit efectuate de auditorii publici


externi pentru a obine probe suficiente i adecvate, n scopul detectrii deficienelor
semnificative din activitatea entitii verificate.
De asemenea, prin procedurile de fond auditorii publici externi stabilesc dac toate
categoriile de operaiuni economice verificate sunt n conformitate cu legislaia i
reglementrile n vigoare i respect principiile de economicitate, eficien i eficacitate.
Echipa de control/audit va aplica n etapa de execuie a controlului/auditului proceduri
de fond, care sunt de dou tipuri:
b1) proceduri analitice,
b2) teste de detaliu,
n scopul detectrii erorilor/abaterilor din activitatea entitii, i a reducerii riscului de audit la
un nivel acceptabil.
b1) Procedurile analitice reprezint o activitate de analiz a informaiilor, realizat
prin studierea datelor financiare i nefinanciare, prin analiza indicatorilor i a tendinelor
semnificative ale acestora, inclusiv investigarea fluctuaiilor i a relaiilor care sunt
inconsecvente fa de alte informaii relevante sau care se abat de la valorile ateptate. Aceste
134
proceduri ajut auditorii publici externi s evalueze dac anumite informaii din evidena
contabil i din situaiile financiare sunt rezonabile i ofer indicii cu privire la posibile
erori/abateri de la legalitate i regularitate, precum i cu privire la modul de respectare a
principiilor de economicitate, eficien i eficacitate.
Procedurile analitice se aplic, de obicei, datelor exprimate sub form numeric i
presupun: calcule, analize ale proporiilor, tendine i fluctuaii ale informaiilor etc.
Tehnicile specifice utilizate de echipa de control/audit ca proceduri analitice includ:
i. studierea schimbrilor intervenite n situaiile financiare fa de perioadele
contabile anterioare celei de raportare;
ii. analiza evoluiei indicatorilor care au stat la baza modului de fundamentare a
bugetului de venituri i cheltuieli;
iii. analiza gradului de execuie a bugetului de venituri i cheltuieli definitiv aprobat;
iv. studierea corelaiilor dintre diferite posturi bilaniere;
v. studiul legturilor dintre informaiile financiare i cele nefinanciare, care pot
confirma cunotinele pe care auditorii publici externi le-au dobndit deja sau le
pot atrage atenia asupra unor cifre neobinuite ori neprevzute n situaiile
financiare, referitoare la anumite operaiuni economice efectuate de entitate.
Analiza datelor i informaiilor reprezint o cercetare obiectiv, cantitativ i
calitativ, pentru identificarea factorilor de influen a ntregului proces sau fenomen
economic analizat.
Auditorii publici externi analizeaz datele i informaiile colectate prin utilizarea
urmtoarelor proceduri analitice (cantitative i calitative):
i. analiza comparativ (Benchmarking) reprezint un proces de comparare a
metodelor, proceselor, procedurilor specifice entitii verificate cu cele ale altor
entiti sau standarde aplicabile n domeniul de activitate.
Analizele comparative sunt, n mod obinuit, utilizate pentru:
identificarea unor ci de mbuntire a economicitii, eficienei i
eficacitii utilizrii fondurilor publice i administrrii patrimoniului public
i privat;
examinarea evoluiei tendinelor;
creterea credibilitii recomandrilor formulate n raportul ntocmit n urma
aciunii de verificare;
ii) analiza nivelului de ndeplinire a scopului, obiectivelor i atribuiilor prevzute de
actele normative de nfiinare i organizare a activitii entitii verificate se
utilizeaz, n principal, pentru a determina dac scopul, obiectivele i atribuiile
stabilite au fost atinse, precum i pentru a identifica acei factori care au condus la
nerealizarea sau realizarea parial a acestora. Orice abatere de la derularea n bune
condiii a activitii entitii verificate poate fi stabilit prin raportarea rezultatelor
i impacturilor efective la scopul, obiectivele i atribuiile prestabilite;
iii) analiza cost-eficacitate se efectueaz asupra relaiilor dintre costurile activitii
i rezultatele exprimate n costuri pe unitatea de rezultat obinut. Analiza cost-
eficacitate se concentreaz asupra identificrii celor mai avantajoase mijloace de
atingere a obiectivelor definite n condiiile unui nivel maxim de cheltuieli alocate;
iv) analiza cost-beneficiu - se realizeaz prin studiul relaiilor dintre costurile realizate
i beneficiile obinute n mod obinuit, exprimate n uniti monetare. Scopul
analizei cost-beneficiu este s evalueze dac veniturile nregistrate de entitate sunt
mai mari dect costurile i ating nivelul planificat i permite auditorilor publici
externi s stabileasc eficiena economic a activitii entitii.
135
Procedurile analitice se aplic n special categoriilor de operaiuni sau tranzacii unde
cifrele sunt uor de preliminat i care nu variaz semnificativ de la un an la altul. De exemplu,
auditorul public extern poate efectua o revizuire analitic preliminar, care const n
compararea datelor (cheltuieli, indicatori realizai) din perioada verificat i din perioada
precedent i analizarea evoluiilor, tendinelor i identificarea elementelor care nregistreaz
creteri sau diminuri semnificative. Dac se constat variaii semnificative fa de perioada
precedent auditorul public extern va discuta cu conducerea entitii pentru a identifica
cauzele producerii acestor diferene i va decide cum trebuie abordat activitatea de
control/audit i dac exist categorii de operaiuni care trebuie testate n detaliu.
b2) Testele de detaliu sunt proceduri de fond pe care un auditor public extern le
efectueaz asupra unor operaiuni economice ale entitii pentru perioada verificat i care iau
forma unor tehnici specifice de obinere a probelor.
Prin testele de detaliu efectuate asupra unor operaiuni ale entitii pentru perioada
verificat, echipa de control/audit testeaz detaliile acestor operaiuni economice, n scopul
obinerii de probe de audit, pentru a formula concluzii privind caracterul real, exact, legal i
complet al acestor operaiuni.
Astfel, pentru confirmarea caracterului real al operaiunilor economice ale entitii
controlate/auditate sunt efectuate teste pentru a pune n eviden realizarea efectiv a acestora,
verificnd n acest scop dac aceste operaiuni nregistrate n evidenele tehnico-operativ i
financiar-contabil au la baz documente justificative, ntocmite n conformitate cu
prevederile legale.
n ceea ce privete verificarea exactitii operaiunilor economice aceasta presupune
refacerea de ctre echipa de control/audit a calculelor pentru toate operaiunile selectate,
confruntarea acestora cu datele nscrise n documentele justificative i compararea lor cu
nregistrrile din evidena tehnico-operativ i financiar-contabil. De asemenea, pentru
confirmarea exactitii, se verific nregistrarea n eviden a operaiunilor economice,
conform planului de conturi general aplicabil entitii verificate.
n ceea ce privete caracterul legalitii operaiunilor economice, auditorii publici
externi verific dac acestea respect toate prevederile legale care le sunt aplicabile i care
sunt n vigoare la data efecturii acestora.
Pentru confirmarea caracterului complet al operaiunilor economice, auditorii publici
externi verific dac toate documentele justificative au fost nregistrate n evidenele tehnico-
operativ i financiar-contabil.
Testele de detaliu pot lua forma unor tehnici specifice de obinere a probelor de audit,
cum ar fi:
i) inspecia const n examinarea registrelor de contabilitate pentru a identifica dac
datele nregistrate n acestea corespund cu cele existente n documentele justificative n
condiiile respectrii prevederilor legale, n cazul cheltuielilor ncepnd de la faza de angajare
a cheltuielilor i pn la plata efectiv a acestora.
n cazul activelor corporale inspecia presupune verificarea existenei faptice a
acestora, a modului de gestionare i chiar a ndeplinirii specificaiilor tehnice aplicabile (de
exemplu, n cazul examinrii unui activ, cum ar fi un drum sau o cldire, dac exist indicii
privind nerespectarea specificaiilor de construcie aplicabile, se poate verifica inclusiv dac
acestea sunt ndeplinite, solicitndu-se n acest scop efectuarea unei expertize tehnice.
n cazul obiectivelor prevzute n actul de nfiinare al entitii, inspecia presupune
verificarea dac entitatea a luat deciziile corecte sau i-a ndeplinit atribuiile n concordan
cu aceste obiective.

136
Auditorii publici externi apreciaz nivelul de ncredere al oricrui document inspectat
i au n vedere riscul de fraud i posibilitatea ca un document inspectat s nu fie autentic ori
s conin date nereale.
Cu prilejul inspeciei auditorii publici externi pot solicita furnizarea de diferite
informaii sau documente i de la persoane din afara entitii verificate sau pot solicita unor
instituii specializate ale statului efectuarea unor verificri de specialitate.
n vederea verificrii elementelor patrimoniale i a realitii efecturii unor categorii de
cheltuieli, inspecia se efectueaz i pe teren. n acest caz, auditorii publici externi pot solicita
entitii verificate constituirea unei comisii, din care, pe lng membrii echipei de control, pot
face parte reprezentanii entitii verificate, precum i experi pe domenii, din afara entitii,
dac este cazul.
Pentru realizarea acestei activiti de inspecie, auditorii publici externi pot s
examineze, fr a fi limitative, informaiile referitoare la planificarea strategic i operaional
a entitilor verificate, la controalele interne dispuse de ctre conducerea entitii verificate,
precum i informaiile cuprinse n urmtoarele documente:
- stenogramele sau procesele-verbale ale edinelor conducerii executive, precum i
ale organelor deliberative;
- reclamaiile i contestaiile primite de entitate, precum i modul de soluionare a
acestora;
- rapoartele de activitate ale entitilor controlate i ale unitilor subordonate
acestora;
- rapoartele ntocmite n urma aciunilor de audit public extern sau de control
precedente;
- rapoartele de audit intern;
ii) observarea presupune urmrirea activitilor, proceselor sau a procedurilor
interne realizate de ctre persoane din cadrul entitii verificate;
iii) investigarea/intervievarea este o procedur de audit ce vine n
completarea altor proceduri utilizate i care const n obinerea de date i
informaii de la persoanele abilitate din interiorul i din exteriorul entitii
verificate, n scopul de a obine probe de audit suficiente i adecvate.
Aceast procedur de audit presupune ntocmirea de chestionare, care
reprezint o list de ntrebri la care se cer rspunsuri n form scris, n
vederea obinerii datelor i informaiilor necesare realizrii obiectivelor
aciunii de verificare. La finalul chestionarului se adreseaz ntrebarea
deschis Mai avei ceva de adugat n completarea celor spuse?.
Notele de relaii
Pe parcursul desfurrii oricrei aciuni de control,/audit membrii echipei de
control/audit trebuie s discute i s analizeze constatrile cu persoanele implicate n
activitile supuse verificrii, precum i cu conducerea entitii controlate/auditate, n vederea
elucidrii cauzelor i mprejurrilor care au condus la producerea deficienelor constatate,
precum i a consecinelor economico-financiare i sociale ale acestor deficiene asupra
activitii entitii. n acest sens, auditorii publici externi solicit not de relaii.
n aceast not de relaii se descriu constatrile n legtur cu care se solicit
informaii, se formuleaz ntrebri pentru clarificarea mprejurrilor i a cauzelor care au
condus la apariia deficienelor i se stabilete termenul pn la care trebuie prezentate
rspunsurile nsoite de actele i documentele care probeaz aceste rspunsuri. Nota de relaii
se nregistreaz la registratura entitii controlate/auditate. n situaia n care o persoan refuz
s rspund la ntrebrile formulate n nota de relaii, auditorii publici externi vor meniona
despre acest lucru n raportul de control/audit.

137
Nota de relaii se solicit persoanelor cu atribuii n domeniul n care s-au constatat
deficienele, precum i altor persoane fizice sau juridice care dein date i informaii n
legtur cu aceste deficiene. Att n relaia cu reprezentanii legali ai entitii, cu personalul
acesteia, ct i cu cei din afara entitii, auditorii publici externi sunt obligai s adopte o
atitudine constructiv i un comportament care s nu prejudicieze imaginea Curii de Conturi,
aa cum se prevede n Codul de conduit etic i profesional a personalului Curii de
Conturi, aprobat de plen.
Persoanele crora le sunt adresate notele de relaii sunt obligate s prezinte orice
informaii, acte sau documente relevante pentru susinerea rspunsurilor la ntrebrile din
notele de relaii.
Nota de relaii poate fi solicitat n orice etap a controlului/auditului, n aceasta fiind
formulate ntrebri precise, care s conduc la clarificarea mprejurrilor n care s-au produs
deficienele reinute de membrii echipei de control/audit.
Nota de relaii se solicit i persoanelor cu atribuii n domeniul n care s-au constatat
deficiene, care la data controlului/auditului nu mai sunt angajate la entitatea
controlat/auditat, inclusiv persoanelor care au asigurat conducerea entitii n perioada
supus verificrii i care la data controlului nu mai au aceast calitate. Aceste note de relaii se
obin cu sprijinul i prin intermediul entitii verificate.
n situaia n care auditorii publici externi trebuie s solicite nota de relaii unor
persoane care ndeplinesc funcia de conductor al unui organ central de specialitate al
administraiei publice centrale, de conductor al unei autoriti publice centrale de specialitate
cu caracter autonom sau de secretar de stat, aceast solicitare se va transmite prin intermediul
departamentului de specialitate, nsoit de o adres de naintare semnat de eful de
departament.
n acelai mod se va proceda i n cazul persoanelor care la data efecturii verificrii
nu mai au calitatea de angajat/conductor al entitii verificate, fiind numite sau alese n
funcii de demnitate public.
Referitor la modul de ntocmire a notei de relaii, trebuie s se in cont i de
urmtoarele reguli:
- notele de relaii s se solicite persoanei fizice (sau mai multe), salariat a
autoritii contractante, care nu i-a ndeplinit ori i-a ndeplinit n mod defectuos
atribuiile de serviciu, fie persoanei juridice (sau mai multe) creia i s-a
externalizat activitatea unui compartiment (ex. de achiziii publice), dar care nu i-
a ndeplinit ori i-a ndeplinit n mod defectuos (fr respectarea prevederilor
legale) obligaiile contractuale;
- ntrebrile adresate persoanei cu atribuii ar putea fi formulate astfel nct prin
rspunsurile primite s se poat stabili dac persoana respectiv a cunoscut sau nu
prevederea normativ nclcat i consecinele acesteia, iar n cazul n care a
cunoscut cel puin unul din aceste aspecte, s se consemneze i care au fost
cauzele nelurii msurilor de corectare;
- n coninutul acesteia s se introduc formulri nchise, de tipul, V rugm s
confirmai faptul c ai prezentat toate documentele/actele justificative care
puteau proba afirmaiile fcute, orice alte documente considerate de
dumneavoastr necesare clarificrii mprejurrilor n care s-au produs
deficienele constatate, precum i dac mai avei ceva de adugat., astfel nct
s se minimizeze situaiile n care entitatea auditat s prezinte n instan probe
noi.
iv) confirmarea - const n primirea unui rspuns scris de la o persoan
fizic sau juridic, independent de entitatea supus verificrii, pentru a
stabili acurateea informaiilor furnizate de entitatea verificat ori pentru

138
a corobora informaiile coninute n nregistrrile contabile ale acesteia cu cele primite de la
sursele externe;
v) recalcularea - presupune verificarea acurateei calculelor aritmetice din
documentele justificative i din nregistrrile contabile, prin reluarea calculelor;
vi) reefectuarea - presupune aplicarea de ctre auditorul public extern, n mod
independent, a procedurilor care au fost efectuate anterior de ctre entitatea
verificat. De exemplu, dac selecia ofertelor dintr-un proces de licitaie este
dependent de ndeplinirea anumitor criterii, procesul de selectare a ofertelor
ar putea fi reefectuat pentru a testa dac a fost aleas oferta corect. n cazul n
care apar probleme de natur tehnic, se poate solicita efectuarea unei
expertize tehnice.
Evenimente ulterioare
Auditorii publici externi utilizeaz proceduri de audit pentru a determina dac exist
evenimente ce au aprut n perioada cuprins ntre finalul perioadei supus verificrii i data
finalizrii raportului de control/audit, care pot avea ca rezultat abateri de la legalitate i, prin
urmare, ar putea avea impact asupra concluziilor sau a raportului de control/audit. n mod
normal, astfel de proceduri implic investigaii, obinerea punctului de vedere al conducerii
sau revizuirea corespondenei relevante, a minutelor ntlnirilor, a rapoartelor publicate sau a
informaiilor financiare pentru perioadele urmtoare (lunar, trimestrial) etc.
Prin verificrile sale la entitile i persoanele care intr n competena sa de verificare,
Curtea de Conturi urmrete, conform prevederilor art. 29 din lege, obiectivele specifice
menionate la punctul 2.2.
n cazul n care abordarea controlului/auditului se bazeaz mai mult pe teste de
detaliu, n continuare se prezint procedurile de audit (teste de detaliu) care se aplic
asupra elementelor selectate din categoriile de operaiuni economice (tuturor
elementelor, unor elemente sau eantionului) pentru a se obine probe de audit suficiente
i adecvate referitor la conformitatea obiectivelor specifice verificate cu reglementrile
ce le sunt aplicabile:
a) Evaluarea sistemelor de management i control intern (inclusiv audit intern) la
entitile verificate, a modului de implementare a acestora, precum i stabilirea legturii
de cauzalitate ntre rezultatele acestei evaluri i deficienele constatate de ctre Curtea
de Conturi n activitatea entitii respective.

Acest obiectiv a fost verificat n etapa de planificare a controlului/auditului. n cazul n


care cu aceast ocazie au fost identificate abateri de la legalitate privind organizarea i
implementarea sistemului de control intern (inclusiv audit intern), n etapa de execuie a
controlului/auditului se ntocmete un document de lucru n care se nscriu procedurile de
audit utilizate (teste de control, inspecia documentelor i procedurilor interne, intervievarea
persoanelor cu atribuii, reefectuarea i observarea), eantioanele verificate, nivelul de
ncredere acordat sistemului de control intern, constatrile, concluziile i recomandrile
auditorilor publici externi.

n documentul de lucru prezentat n anexa E1 sunt cuprinse procedurile de audit


utilizate pentru culegerea probelor de audit referitor la respectarea prevederilor legale privind
elaborarea i implementarea sistemului de control intern/managerial (inclusiv audit intern) la
entitatea verificat.

b) Calitatea gestiunii economico-financiare n legtur cu scopul, obiectivele i


atribuiile prevzute n actele de nfiinare ale entitii verificate.
n cadrul acestui obiectiv se au n vedere, n principal, urmtoarele obiective specifice:

139
b1) Efectuarea inventarierii i a evalurii/reevalurii tuturor elementelor
patrimoniale (toate bunurile aparinnd domeniului public i privat al statului i al unitilor
administrativ-teritoriale, aflate n administrarea entitii verificate), nregistrarea n evidena
contabil a rezultatelor obinute n urma acestor operaiuni, precum i nregistrarea n
evidenele cadastrale i de publicitate imobiliar; asigurarea integritii bunurilor
patrimoniale.
Procedurile de audit utilizate de ctre echipa de control/audit vor fi:
inspecia documentelor privind organizarea i efectuarea operaiunilor de
inventariere, a documentelor ntocmite cu ocazia valorificrii rezultatelor
inventarierii;
intervievarea persoanelor cu atribuii;
observarea proceselor interne desfurate de ctre persoanele din cadrul entitii
verificate cu privire la gestionarea patrimoniului;
proceduri analitice: compararea rezultatelor inventarierii, din documentele
ntocmite cu aceast ocazie, cu soldurile conturilor contabile din balana de
verificare ntocmit la sfritul anului;
cu ajutorul crora se culeg probe de audit pentru a afla dac:
i. inventarierea tuturor elementelor patrimoniale a fost efectuat la termenul
prevzut de lege;
ii. reevaluarea tuturor elementelor patrimoniale a fost efectuat conform
prevederilor legale;
iii. au fost respectate prevederile legale privind organizarea i efectuarea
inventarierii anuale;
iv. a fost efectuat operaiunea de inventariere n cazurile speciale prevzute de
lege (fuziune, divizare, lichidare);
v. a fost stabilit natura lipsurilor/pierderilor/pagubelor/deprecierilor constatate
i/sau natura plusurilor i au fost fcute propuneri privind modul de
regularizare a diferenelor dintre datele din contabilitate i situaia faptic;
vi. rezultatele inventarierii au fost consemnate ntr-un proces verbal i dac au fost
valorificate;
vii. exist deprecieri/lipsuri ale activelor, consemnate n procesul verbal de
inventariere, dar pentru care conductorul nu a luat msuri (uzura fizic,
casare);
viii. rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor i
capitalurilor proprii au fost nscrise n registrul inventar, grupate dup natura
lor, conform posturilor din bilan;
ix. registrul inventar a fost actualizat cu intrrile i ieirile din perioada cuprins
ntre momentul inventarierii i data ncheierii exerciiului financiar;
x. au fost reinute garaniile bneti persoanelor care ndeplinesc calitatea de
gestionar, n cuantumul prevzut de legislaia n vigoare sau au fost constituite
depozite bancare, pe seama entitii la care persoana are calitatea de gestionar;
xi. imobilele deinute au fost nregistrate n evidenele cadastrale i de publicitate
imobiliar;
xii. la trecerea unor bunuri din domeniul public n domeniul privat al statului sau al
unitilor administrativ-teritoriale au fost respectate prevederile legale;
xiii. au fost respectate prevederile legale cu ocazia drii n administrare a bunurilor
din domeniul public;
xiv. au fost identificate bunurile care fac parte domeniul public;
xv. au fost respectate prevederile legale privind predarea/preluarea patrimoniului
cu ocazia nfiinrii/reorganizrii/restructurrii unor entiti/domenii de
activitate;
xvi. a fost ntocmit/actualizat inventarul bunurilor din domeniul public al statului i
al unitilor administrativ teritoriale, aprobat de ctre organele competente i
publicat n monitorul oficial;

140
xvii. a fost efectuat i aprobat inventarierea tuturor bunurilor aparinnd
domeniului public.
n documentul de lucru prezentat n anexa E2 sunt cuprinse procedurile de audit
utilizate pentru culegerea probelor de audit referitor la respectarea prevederilor legale privind:
efectuarea inventarierii; evaluarea elementelor patrimoniale; nregistrarea n evidena
contabil a rezultatelor obinute n urma acestor operaiuni; nregistrarea n evidenele
cadastrale i de publicitate imobiliar; asigurarea integritii bunurilor patrimoniale.
b2) Fundamentarea cheltuielilor cu achiziiile publice i sectoriale nscrise n
proiectul de buget propriu, autorizarea, legalitatea i necesitatea modificrilor aduse
prevederilor iniiale ale bugetelor publice referitor la aceste achiziii, precum i
legalitatea angajrii, lichidrii, ordonanrii i plii cheltuielilor din fonduri publice (n
limita creditelor bugetare aprobate i numai n legtur cu activitatea entitii publice
respective, n conformitate cu legislaia care le reglementeaz, cu ncadrarea n limita
angajamentelor asumate, cu aprobarea conductorului entitii publice, cu avizul
compartimentelor de specialitate i viza pentru controlul financiar preventiv propriu).
n cazul contractelor de achiziii publice procedurile de audit utilizate de ctre
echipa de control/audit vor fi:
inspecia documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata
cheltuielilor de aceast natur i a celor privind evidenierea operaiunilor
economice respective n contabilitate (programul anual de achiziii publice,
dosarele privind achiziiile publice de bunuri, lucrri i servicii, contractele de
achiziie public, facturile, documentele de plat, conturile de furnizori, balanele
de verificare, contul de execuie pentru cheltuieli),
inspecia pe teren a bunurilor i lucrrilor achiziionate,
intervievarea persoanelor cu atribuii,
recalcularea,
reefectuarea,
cu ajutorul crora se culeg probe de audit pentru a afla dac au fost respectate prevederile
legale referitor la fundamentarea cheltuielilor cu achiziiile publice i sectoriale nscrise n proiectul
de buget propriu, modificrile aduse prevederilor iniiale ale bugetelor publice referitor la aceste
achiziii, precum i dac angajarea, ordonanarea i plata cheltuielilor s-a fcut n limita
creditelor bugetare aprobate i numai n legtur cu activitatea entitii respective, respectiv
dac:

Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecine


crt legal
verificate
Fundamentarea cheltuielilor cu achiziiile publice i sectoriale nscrise n proiectul de buget propriu, autorizarea, legalitatea i
necesitatea modificrilor aduse prevederilor iniiale ale bugetelor publice referitor la aceste achiziii, precum i angajarea
cheltuielilor cu achiziiile publice i sectoriale:
4.2.2.1 ETAPA DE PLANIFICARE/PREGTIRE A PROCEDURII DE ACHIZIIE PUBLIC, INCLUSIV DE CONSULTARE A
PIEEI
1. Identificarea necesitilor i elaborarea referatelor de necesitate, inclusiv a documentelor-suport, precum i a strategiei
de contractare pentru procedura respectiv (aceasta din urm cuprinde i justificrile privind determinarea valorii estimate
a bunurilor, lucrrilor i serviciilor ce urmeaz a fi achiziionate):
1.1 Identificarea necesitilor i elaborarea referatelor de necesitate
1 1.1. Referatele de necesitate Legea 500/ 2002 Referatele Referatele de Fundamentarea bugetului de
ntocmite n ultimul trimestru al art. 4 alin. (4), art. de necesitate cuprind venituri i cheltuieli i

141
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecine
crt legal
verificate
anului n curs pentru anul viitor, 14, art. 21 alin. necesitate produse, servicii i angajarea cheltuielilor fr
cuprind necesiti de produse, (8), art. 22 alin. (1) lucrri, care nu au respectarea principiului
servicii i lucrri care au legtur cu obiectul bunei gestiuni financiare.
Legea 273/ 2006
legtur cu obiectul de de activitate al
art. 4 alin. (4), art. Pagub adus patrimoniului
activitate al entitii i/ sau a entitii i/ sau
14 alin. (2) -(4), = contravaloarea bunurilor,
cror achiziie este permis n achiziia lor este
art. 23 alin. (1) lucrrilor, serviciilor sau
anul verificat? interzis n anul
obiectivelor de investiii
OG 119/ 1999 art. verificat, iar acestea
Aplicabil n cazul tuturor achiziionate i pltite, care
5 alin. (1) au fost achiziionate
procedurilor de atribuire i al nu au legtur cu obiectul de
i pltite.
achiziiei directe. Legea 98/2016 activitate al entitii ori a
art.2 alin. (1) cror achiziie este interzis
n perioada verificat.
HG 395/2016
art.3, art.9 alin.1 Amend conform Legii
98/2016 art. 224 alin. (1) lit.
Legea 99/2016 b) stabilit n funcie de
art.2 alin. (1) gravitatea faptei ntre 5000 i
HG 394/2016 art. 30000 lei - sanciune
3, art.9 alin. (1) aplicat pe baza unui Proces-
verbal de constatare a
contraveniei.
1.2 Consultarea pieii - n cazul n care autoritatea contractant a decis s organizeze consultri ale pieei n vederea pregtirii
achiziiei, a respectat urmtoarele obligaii:
Aplicabil n cazul tuturor procedurilor de atribuire i al achiziiei directe.
2 1.2.1 Procesul de consultare a Legea 500/ 2002 Anun privind Procesul de Nerespectarea principiilor
pieei a fost iniiat prin art. 21 alin. (8), consultarea consultare a pieei bunei gestiuni financiare.
publicarea n SEAP a unui art. 22, alin (1) pieei nu a fost iniiat prin
Nerespectarea principiului
anun privind consultarea? publicarea n SEAP
Legea 273/2006 transparenei.
a unui anun privind
art. 23 alin. (1)
consultarea. Amend conform Legii
OG 119/ 1999 art. 98/2016 art. 224 alin. (1) lit.
5 alin. (1) b) stabilit n funcie de
gravitatea faptei ntre 5000 i
Legea 98/2016
30000 lei - sanciune
art.139 alin.1, art.
aplicat pe baza unui Proces-
2 alin. (2) lit. d)
Verbal de constatare a
HG 395/2016 contraveniei.
art.18 alin. (1)
Legea 99/2016
art. 148 alin. (1)
art. 2 alin. (2) lit.
d)
HG 394/2016
art.19 alin. (1)
3 1.2.2 Anunul privind Legea 500/ 2002 Anun privind Anunul privind Nerespectarea principiilor
consultarea conine cel puin art. 21 alin. (8), consultarea consultarea nu bunei gestiuni financiare.
urmtoarele elemente art. 22, alin (1) pieei conine elementele
Nerespectarea principiului
obligatorii: minime obligatorii
Legea 273/2006 transparenei.
prevzute de lege.
a) denumirea autoritii art.23 alin. (1)
Amend conform Legii
contractante i datele de
OG 119/ 1999 art. 98/2016 art. 224 alin. (1) lit.
contact;
5 alin. (1) b) stabilit n funcie de
b) adresa de internet unde gravitatea faptei ntre 5000 i
Legea 98/2016
sunt publicate informaiile cu 30000 lei - sanciune
art.139 alin. (1),
privire la procesul de aplicat pe baza unui Proces-
art. 2 alin. (2) lit.
consultare a pieei; verbal de constatare a
d)
contraveniei.
c) descrierea necesitilor
HG 395/2016
obiective i constrngerilor de
art.18 alin. (2)
natur tehnic, financiar
142
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecine
crt legal
verificate
i/sau contractual ce Legea 99/2016
caracterizeaz nevoia art.148 alin. (1),
autoritii contractante n art. 2 alin. (2) lit.
raport cu care se organizeaz d)
respectiva consultare;
HG 394/2016 art.
d) aspectele supuse 19 alin. (2)
consultrii;
e) termenul pn la care se
transmit propunerile
persoanelor interesate n
cadrul procesului de
consultare;
f) termenul pn la care se
desfoar procesul de
consultare;
g) descrierea modalitii de
desfurare a consultrii,
respectiv modul n care se va
realiza interaciunea cu
operatorii economici ce
rspund la invitaia autoritii
contractante.
4 1.2.3 Autoritatea contractant Legea 500/ 2002 Document/ Anterior iniierii Nerespectarea principiilor
a publicat n SEAP rezultatul art. 21 alin. (8), not procedurii de bunei gestiuni financiare.
procesului de consultare a art. 22, alin. (1) privind atribuire autoritatea
Nerespectarea principiului
pieei, anterior iniierii rezultatul contractant nu a
Legea 273/2006 transparenei.
procedurii de atribuire? procesului publicat n SEAP
art. 23 alin. (1)
de rezultatul procesului Amend conform Legii
Legea 98/2016 consultare de consultare a 98/2016 art. 224 alin. (1) lit.
art. 2 alin. (2) lit. a pieei pieei. b) stabilit n funcie de
d) gravitatea faptei ntre 5000 i
30000 lei - sanciune
OG 119/ 1999 art.
aplicat pe baza unui Proces-
5 alin. (1)
verbal de constatare a
HG 395/2016 contraveniei.
art.19 alin. (5)
Legea 99/2016
art. 2 alin. (2) lit.
d)
HG 394/2016 art.
20 alin. (5)

1.3 Determinarea valorii estimate a bunurilor, lucrrilor i serviciilor ce urmeaz a fi achiziionate - verificarea modului de
determinare a valorii estimate a bunurilor, lucrrilor i serviciilor ce urmeaz a fi achiziionate inspecia dosarului de achiziie pus
la dispoziie de entitate, pentru a determina dac:
5 1.3.1 n cazul produselor sau Legea 500/ 2002 Strategia Valoarea estimat a Fundamentarea bugetului de
serviciilor care se art. 21 alin. (8), anual de achiziiei s-a venituri i cheltuieli i
achiziioneaz cu caracter de art. 22, alin. (1) i achiziie calculat pe baza angajarea cheltuielilor fr
regularitate ori care se (2) lit. c) public valorii reale globale respectarea principiului
intenioneaz s fie rennoite a tuturor bunei gestiuni financiare (n
Legea 273/2006 Programul
n cursul unei anumite contractelor similare acest caz nclcarea
art. 23 alin. (1) anual al
perioade, valoarea estimat a succesive atribuite principiului economicitii).
achiziiilor
achiziiei s-a calculat pe baza OG 119/ 1999 art. n ultimele 12 luni
publice a) Pagub adus
valorii reale globale a tuturor 5 alin. (1) sau n anul bugetar
patrimoniului = diferena
contractelor similare Strategia anterior, care fost
Legea 98/2016 ntre:
succesive atribuite n de ajustat cu:
ultimele 12 luni sau n anul art. 2 alin. (2) lit.
contractare - preul pltit pentru
e), art. 11 alin. (2), a) modificri
143
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecine
crt legal
verificate
bugetar anterior, ajustat, art. 20 lit. a) Fia de cantitative mult mai produsele sau serviciile cu
acolo unde este posibil, date mari dect cele care caracter de regularitate ori
Legea 99/2016
pentru a lua n considerare pot surveni ntr-un care s-au rennoit n cursul
art. 2 alin. (2) lit.
modificrile cantitative i interval de 12 luni perioadei verificate,
e), art. 16 alin. (2),
valorice care pot surveni de la data contractate la preuri foarte
art. 25 lit. a)
ntr-un interval de 12 luni de contractului iniial mari (valorile estimate
la data contractului iniial? (necesar de consum globale supradimensionate
suplimentar ale tuturor contractelor
Aplicabil n cazul
supradimensionat); succesive atribuite ntr-un
procedurilor de licitaie
interval de 12 luni de la data
deschis, licitaie restrns, fie prin modificri
contractului iniial) i
procedur simplificat, valorice mai mari
achiziionate, pe de o parte,
negociere competitiv, dect de exemplu
i
negociere fr publicare cele care rezult din
prealabil i al achiziiei aplicarea indicelui - valoarea estimat a
directe. de consum achiziiei calculat pe baza
corespunztor valorii reale globale a tuturor
pentru intervalul de contractelor similare
12 luni de la data succesive atribuite n ultimele
contractului iniial 12 luni sau n anul bugetar
anterior, ajustat, acolo unde
b) fie cu modificri
este posibil, pentru a lua n
cantitative mult mai
considerare modificrile
mici dect cele care
cantitative i valorice care pot
pot surveni ntr-un
surveni ntr-un interval de 12
interval de 12 luni de
luni de la data contractului
la data contractului
iniial, pe de alt parte
iniial (necesar de
(stabilit pe baze de probe de
consum suplimentar
audit suficiente i adecvate:
subdimensionat),
facturi, confirmri de la
fie prin modificri furnizori n cazul contractelor
valorice mai mici succesive atribuite n ultimele
dect de exemplu 12 luni, etc.).
cele care rezult din
b) Amend conform Legii
aplicarea indicelui
98/2016 art. 224 alin. (1) lit.
de consum
b) sau d), stabilit n funcie
corespunztor
de gravitatea faptei ntre
pentru intervalul de
5000 i 30000 lei - sanciune
12 luni de la data
aplicat pe baza unui
contractului iniial, n
Proces-verbal de constatare
scopul aplicrii
a contraveniei.
incorecte a
procedurii de Amend conform Legii
atribuire. 99/2016 art. 245 alin. (2) lit.
b), stabilit n funcie de
gravitatea faptei ntre 5000 i
30000 lei - sanciune
aplicat pe baza unui
Proces-verbal de constatare
a contraveniei.
6 1.3.2 n cazul produselor sau Legea 500/ 2002 Strategia Valoarea estimat a Fundamentarea bugetului de
serviciilor care se art. 21 alin. (8), anual de achiziiei s-a venituri i cheltuieli i
achiziioneaz cu caracter de art. 22, alin. (1) i achiziie calculat pe baza: angajarea cheltuielilor fr
regularitate ori care se (2) lit. c) public respectarea principiului
a) valorii estimate
intenioneaz s fie rennoite bunei gestiuni financiare (n
Legea 273/2006 Programul globale
n cursul unei anumite acest caz principiul legalitii)
art.23 alin. (1) anual al supradimensionat
perioade, valoarea estimat a
achiziiilora tuturor a) Pagub adus
achiziiei s-a calculat pe baza OG 119/ 1999 art.
publice contractelor patrimoniului = diferena
valorii estimate globale a 5 alin. (1)
succesive atribuite ntre:
tuturor contractelor Strategia
Legea 98/2016 ntr-un interval de
succesive atribuite ntr-un de - preul pltit pentru
art. 2 alin. (1) lit. 12 luni de la prima
interval de 12 luni de la contractare produsele sau serviciile cu
e) livrare;
caracter de regularitate ori
144
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecine
crt legal
verificate
prima livrare? art. 11 alin. (2) Fia de b) valorii estimate care s-au rennoit n cursul
art. 20 lit. b) date globale perioadei verificate,
Aplicabil n cazul
subdimensionate a contractate la preuri foarte
procedurilor de licitaie Legea 99/2016
tuturor contractelor mari (valorile estimate
deschis, licitaie restrns, art. 2 alin. (1) lit.
succesive atribuite globale supradimensionate
procedur simplificat, e), art. 16 alin. (2),
ntr-un interval de ale tuturor contractelor
negociere competitiv, art. 25 lit. b)
12 luni de la prima succesive atribuite ntr-un
negociere fr publicare
livrare (necesar de interval de 12 luni de la prima
prealabil i al achiziiei
consum livrare) i achiziionate, pe de
directe.
subdimensionat), n o parte, i
scopul aplicrii
- valorea estimat global a
incorecte a
tuturor contractelor succesive
procedurii de
atribuite ntr-un interval de 12
atribuire.
luni de la prima livrare pentru
aceleai bunuri sau servicii,
pe de alt parte (stabilit pe
baze de probe de audit
suficiente i adecvate: facturi,
confirmri de la furnizori n
cazul contractelor succesive
atribuite n ultimele 12 luni,
etc.).
b) Amenda conform Legii
98/2016 art. 224 alin (1) lit. b)
sau d) sau Legii 99/ 2016 art.
245 alin. (2) lit. b), stabilit n
funcie de gravitatea faptei
ntre 5000 i 30000 lei -
sanciune aplicat pe baza
unui Proces-verbal de
constatare a contraveniei.
7 1.3.3 Autoritatea contractant a Legea 500/ 2002 Strategia Autoritatea Nerespectarea principiilor
calculat valoarea estimat a art. 21 alin. (8), anual de contractant a bunei gestiuni financiare.
unei achiziii avnd n vedere art. 22, alin. (1) i achiziie calculat valoarea
Amend conform Legii 98/
valoarea total de plat, fr (2) lit. c) public estimat a unei
2016 art. 224 alin. (1) lit. d)
TVA, lund n considerare orice achiziii avnd n
Legea 273/2006 Programul sau Legii 99/ 2016 art. 245
eventuale forme de opiuni i vedere valoarea
art.23 alin. (1) anual al alin. (2) lit. b), stabilit n
prelungiri ale contractului total de plat, fr
achiziiilor funcie de gravitatea faptei
menionate n mod explicit n OG 119/ 1999 art. TVA, nelund n
publice ntre 5000 i 30000 lei -
documentele achiziiei? 5 alin. (1) considerare orice
sanciune aplicat pe baza
Strategia eventuale forme de
Aplicabil n cazul tuturor Legea 98/2016 unui Proces-verbal de
de opiuni i prelungiri
procedurilor de atribuire i al art. 9 alin. (1), art. constatare a contraveniei
contractare ale contractului
achiziiei directe. 11 alin. (2) menionate n mod
Fia de
Legea 99/2016 explicit n
date documentele
art. 14 alin. (1),
art. 16 alin. (2) achiziiei ceea ce a
condus la divizarea
contractelor i la
aplicarea incorect
a procedurii de
achiziie public.
8 1.3.4. n condiiile n care Legea 500/ 2002 Strategia Dei autoritatea Nerespectarea principiilor
autoritatea contractant a art. 21 alin. (8), anual de contractant a bunei gestiuni financiare.
prevzut acordarea unor art. 22, alin. (1) i achiziie prevzut acordarea
Amend conform Legii 98/
premii/prime pentru ofertani (2) lit. c) public unor premii/ prime
2016 art. 224 alin. (1) lit. d)
sau candidai, a calculat pentru ofertani sau
Legea 273/2006 Programul sau Legii 99/ 2016 art. 245
valoarea estimat prin candidai,
art.23 alin. (1) anual al alin. (2) lit. b), stabilit n
includerea valorii determinarea valorii
achiziiilor funcie de gravitatea faptei
premiilor/primelor? OG 119/ 1999 art. estimate a achiziiei
ntre 5000 i 30000 lei -
nu a inclus i
145
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecine
crt legal
verificate
Aplicabil n cazul concursului 5 alin. (1) publice valoarea premiilor/ sanciune aplicat pe baza
de soluii i dialogului primelor respective, unui Proces-verbal de
Legea 98/2016 Strategia
competitiv. n scopul divizrii constatare a contraveniei
art. 9 alin. (2), de
contractelor i
art.11 alin. (2) contractare
aplicrii procedurii
Legea 99/2016 Fia de de atribuire
art. 14 alin. (2), date incorecte.
art. 16 alin. (2)
9 1.3.5 n cazul n care Legea 500/ 2002 Strategia Dei autoritatea Nerespectarea principiilor
autoritatea contractant are n art. 21 alin. (8), anual de contractant are n bunei gestiuni financiare.
structura sa uniti art. 22, alin. (1) i achiziie structura sa uniti
Amend conform Legii 98/
operaionale separate, niciuna (2) lit. c) public operaionale
2016 art. 224 alin. (1) lit. d)
din acestea nefiind separate, niciuna
Legea 273/2006 Programul sau Legii 99/ 2016 art. 245
responsabil n mod dintre ele nefiind
art. 23 alin. (1) anual al alin. (2) lit. b), stabilit n
independent pentru achiziiile responsabil n mod
achiziiilor funcie de gravitatea faptei
sale sau pentru anumite OG 119/ 1999 art. independent pentru
publice ntre 5000 i 30000 lei -
categorii ale acestora, a 5 alin. (1) achiziiile sale sau
sanciune aplicat pe baza
calculat valoarea estimat prin Strategia pentru anumite
Legea 98/2016 unui Proces-verbal de
luarea n considerare a valorii de categorii ale
art. 10 alin. (1) i/ constatare a contraveniei
estimate totale pentru toate contractare acestora, valoarea
unitile operaionale luate sau alin. (2), art. estimat nu a fost
11 alin. (2) Fia de
separat? calculat prin luarea
date n considerare a
Aplicabil n cazul tuturor Legea 99/2016
art. 15 alin. (1), valorii estimate
procedurilor de atribuire i al
art. 16 alin. (2) totale pentru toate
achiziiei directe.
unitile
operaionale luate
separat, n scopul
divizrii contractelor
i aplicrii incorecte
a procedurii de
atribuire.
10 1.3.6 Prin modul de Legea 500/ 2002 Strategia Metodele de calcul Nerespectarea principiilor
utilizare de ctre autoritatea art. 21 alin. (8), anual de a valorii estimate a bunei gestiuni financiare.
contractant a metodei de art. 22, alin. (1) i achiziie achiziiei au fost
Amend conform Legii
calcul a valorii estimate a (2) lit. c) public utilizate pentru a
98/2016 art.224 alin (1) lit. d
achiziiei a fost respectat evita aplicarea
Legea 273/2006 Programul sau Legii 99/ 2016 art. 245
obligaia legal de a aplica procedurilor de
art. 23 alin. (1) anual al alin. (2) lit. b), stabilit n
procedurile de atribuire atribuire prevzute
achiziiilor funcie de gravitatea faptei
corespunztoare prevzute de OG 119/ 1999 art. de lege.
publice ntre 5000 i 30000 lei -
lege? 5 alin. (1)
sanciune aplicat pe baza
Strategia de
Aplicabil n cazul tuturor Legea 98/2016 unui Proces-verbal de
contractare
procedurilor de atribuire i al art. 11 alin. (1) i constatare a contraveniei.
achiziiei directe. (2) Fia de
date
Legea 99/2016
art. 16 alin. (1) i
(2)
11 1.3.7 Autoritatea contractant a Legea 500/ 2002 Strategia Autoritatea Nerespectarea principiilor
respectat obligaia de a nu art. 21 alin. (8), anual de contractant a bunei gestiuni financiare.
diviza contractul de achiziie art. 22, alin. (1) i achiziie divizat contractul de
Amend conform Legii
public n mai multe contracte (2) lit. c) public achiziie public n
98/2016 art.224 alin. (1) lit.
distincte de valoare mai mic? mai multe contracte
Legea 273/2006 Programul d) sau Legii 99/ 2016 art. 245
distincte de valoare
Aplicabil n cazul tuturor art. 23 alin. (1) anual al alin. (2) lit. b), stabilit n
mai mic pentru a
procedurilor de atribuire i al achiziiilor funcie de gravitatea faptei
OG 119/ 1999 art. evita aplicarea
achiziiei directe. publice ntre 5000 i 30000 lei -
5 alin. (1) procedurilor de
sanciune aplicat pe baza
Strategia atribuire prevzute
Legea 98/2016 unui Proces-verbal de
de de lege.
art. 11 alin. (2) constatare a contraveniei.
contractare
Legea 99/2016
146
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecine
crt legal
verificate
art. 16 alin. (2) Fia de
date
12 1.3.8 n cazul concursului de Legea 500/ 2002 Strategia n cazul concursului Nerespectarea principiilor
soluii organizat pentru art. 21 alin. (8) anual de de soluii organizat bunei gestiuni financiare.
atribuirea unui contract de i/sau art. 22, alin. achiziie pentru atribuirea
Amend conform Legii
achiziie public de servicii, (1) i (2) lit. c) public unui contract de
98/2016 art.224 alin. (1) lit. d)
valoarea estimat s-a calculat achiziie public de
Legea 273/2006- Programul sau Legii 99/ 2016 art. 245
pe baza valorii estimate, fr servicii, valoarea
art. 23, alin. (1) anual al alin. (2) lit. b), stabilit n
TVA, a contractului de achiziie estimat nu s-a
achiziiilor funcie de gravitatea faptei
public de servicii, inclusiv a OG 119/1999 art. calculat pe baza
publice ntre 5000 i 30000 lei -
oricror eventuale premii sau 5, alin. (1) valorii estimate, fr
sanciune aplicat pe baza
pli ctre participani? Strategia TVA, a contractului
Legea 98/2016 unui Proces-verbal de
de de achiziie public
Aplicabil n cazul concursului art.11 alin. (2) constatare a contraveniei
contractare de servicii, inclusiv
de soluii. art. 13 alin. (1) a oricror eventuale
Fia de
Legea 99/2016 premii sau pli
date ctre participani, n
art. 16 alin. (2),
art. 18 alin. (1) scopul divizrii
contractelor i
aplicrii incorecte a
procedurii de
atribuire
13 1.3.9 n cazul concursului de Legea 500/ 2002 Strategia n cazul concursului Nerespectarea principiilor
soluii organizat ca o art. 21 alin. (8) anual de de soluii organizat bunei gestiuni financiare;
procedur de atribuire distinct, i/sau art. 22 alin. achiziie ca o procedur de
Amend conform Legii
cu premii sau pli acordate (1) i (2) lit. c) public atribuire distinct,
98/2016 art. 224 alin. (1) lit.
participanilor, valoarea cu premii sau pli
Legea 273/2006 Programul d) sau Legii 99/ 2016 art. 245
estimat s-a calculat prin acordate
art. 23, alin. (1) anual al alin. (2) lit. b), stabilit n
nsumarea valorii totale a participanilor,
achiziiilor funcie de gravitatea faptei
premiilor sau plilor ctre OG119/1999 art. valoarea estimat
publice ntre 5000 i 30000 lei -
participani cu valoarea 5 alin. (1) nu s-a calculat prin
sanciune aplicat pe baza
estimat, fr TVA, a Strategia de nsumarea valorii
Legea 98/2016 unui Proces-verbal de
contractului de achiziie public contractare totale a premiilor
art.11 alin. (2), constatare a contraveniei
de servicii care ar putea fi sau plilor ctre
art.13 alin. (2) Fia de
ncheiat (prin procedura de participani cu
negociere fr publicarea date valoarea estimat,
Legea 99/2016
prealabil a unui anun de art. 16 alin. (2) art. fr TVA, a
participare, n cazul n care 18 alin. (2) contractului de
autoritatea contractant i-a achiziie public de
exprimat intenia de atribuire a servicii care ar
unui contract)? putea fi ncheiat
(prin procedura de
Aplicabil n cazul concursului
negociere fr
de soluii.
publicarea
prealabil a unui
anun de
participare, n cazul
n care autoritatea
contractant i-a
exprimat intenia de
atribuire a unui
contract), n scopul
divizrii contractelor
i aplicrii incorecte
a procedurii de
atribuire
14 1.3.10 n cazul parteneriatului Legea 500/ 2002 Strategia n cazul Nerespectarea principiilor
pentru inovare, valoarea art. 21 alin. (8), anual de parteneriatului bunei gestiuni financiare.
estimat a achiziiei a fost art. 22 alin. (1) i achiziie pentru inovare,
Amend conform Legii
determinat ca fiind valoarea (2) lit. c) public, valoarea estimat a
98/2016 art.224 alin. (1) lit. d)
maxim estimat, fr TVA, a programul achiziiei nu a fost

147
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecine
crt legal
verificate
activitilor de cercetare i Legea 273/2006 anual de stabilit a fi sau Legii 99/ 2016 art. 245
dezvoltare care urmeaz s se art. 23 alin. (1) achiziii valoarea maxim alin. (2) lit. b), stabilit n
realizeze pe durata tuturor publice, estimat, fr TVA, funcie de gravitatea faptei
Legea 98/2016
etapelor parteneriatului avut n strategia a activitilor de ntre 5000 i 30000 lei.
art. 11 alin. (2) art.
vedere, precum i a produselor, de cercetare i sanciune aplicat pe baza
15
serviciilor sau lucrrilor care contractare dezvoltare care se unui proces verbal de
urmeaz s fie realizate i Legea 99/2016 fia de anticipeaz a se constatare a contraveniei
achiziionate la sfritul art. 16 alin. (2), date a realiza pe durata
parteneriatului respectiv? art. 20 achiziiei tuturor etapelor
parteneriatului avut
Aplicabil n cazul
n vedere, precum i
parteneriatului pentru
a produselor,
inovare.
serviciilor sau
lucrrilor care vor fi
realizate i
achiziionate la
sfritul
parteneriatului
respectiv, n scopul
divizrii contractelor
i aplicrii incorecte
a procedurii de
atribuire.
15 1.3.11 n cazul acordului- Legea 500/ 2002 Strategia n cazul acordului- Nerespectarea principiilor
cadru sau al sistemului art. 21 alin. (8) anual de cadru sau al bunei gestiuni financiare.
dinamic de achiziii, valoarea i/sau art. 22, alin. achiziie sistemului dinamic
Amend conform Legii
estimat a achiziiei a fost (1) i (2) lit. c) public de achiziii, valoarea
98/2016 art. 224 alin. (1) lit.
stabilit a fi valoarea maxim estimat a achiziiei
Legea 273/2006- Programul d) sau Legii 99/ 2016 art. 245
estimat, fr TVA, a tuturor nu a fost stabilit a
art. 23 alin. (1) anual al alin. (2) lit. b), stabilit n
contractelor de achiziie public fi valoarea maxim
achiziiilor funcie de gravitatea faptei
subsecvente care se OG 119/1999, art. estimat, fr TVA,
publice ntre 5000 i 30000 lei -
anticipeaz c vor fi atribuite n 5 alin. (1) a tuturor
sanciune aplicat pe baza
baza acordului-cadru sau prin Strategia de contractelor de
Legea 98/2016 unui Proces-verbal de
utilizarea sistemului dinamic de contractare achiziie public
art. 11 alin. (2), constatare a contraveniei
achiziii pe ntreaga sa durat? subsecvente care
art.14 Fia de se anticipeaz c
Aplicabil n cazul acordului date
Legea 99/2016 vor fi atribuite n
cadru sau al sistemului
art. 16 alin. (2), baza acordului-
dinamic de achiziii
art. 19 cadru sau prin
utilizarea sistemului
dinamic de achiziii
pe ntreaga sa
durat, n scopul
divizrii contractelor
i aplicrii incorecte
a procedurii de
atribuire
16 1.3.12 n cazul contractelor de Legea 500/ 2002 Strategia n cazul contractelor Nerespectarea principiilor
achiziie public de lucrri, art. 21 alin. (8), anual de de achiziie public bunei gestiuni financiare.
autoritatea contractant a art. 22 alin. (1) i achiziie de lucrri valoarea
Amend conform Legii
calculat valoarea estimat a (2) lit. c) public estimat a achiziiei
98/2016 art. 224 alin. (1) lit.
achiziiei lund n considerare nu a fost calculat
Legea 273/2006 Programul d) sau Legii 99/ 2016 art. 245
att costul lucrrilor, ct i lund n considerare
art. 23 alin. (1) anual al alin. (2) lit. b), stabilit n
valoarea total estimat a att costul lucrrilor,
achiziiilor funcie de gravitatea faptei
produselor i serviciilor puse la OG 119/ 1999 art. ct i valoarea
publice ntre 5000 i 30000 lei
dispoziia contractantului de 5 alin. (1) total estimat a
sanciune aplicat pe baza
ctre autoritatea contractant, Strategia de produselor i
Legea 98/2016 unui proces verbal de
necesare pentru executarea contractare serviciilor puse la
art. 11 alin. (2), constatare a contraveniei.
lucrrilor? dispoziia
art. 16 Fia de contractantului de
Aplicabil n cazul tuturor date
Legea 99/2016 ctre autoritatea
procedurilor de atribuire i al
contractant,
148
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecine
crt legal
verificate
achiziiei directe. art. 16 alin. (2), necesare pentru
art. 21 executarea
lucrrilor, n scopul
divizrii contractelor
i aplicrii incorecte
a procedurii de
atribuire.
17 1.3.13 n cazul n care a Legea 500/ 2002 Strategia n cazul n care Nerespectarea principiilor
achiziionat o construcie sau art. 21 alin. (8), anual de autoritatea bunei gestiuni financiare.
servicii, iar atribuirea art. 22 alin. (1) i achiziie contractant
Amend conform Legii
contractelor a fost realizat pe (2) lit. c) public intenioneaz s
98/2016 art. 224 alin. (1) lit.
loturi separate, autoritatea achiziioneze o
Legea 273/2006 Programul d) i lit. b) sau Legii 99/ 2016
contractant a determinat construcie sau
art. 23 alin. (1) anual al art. 245 alin. (2) lit. b),
valoarea estimat a achiziiei servicii, iar
achiziiilor stabilit n funcie de
lund n considerare valoarea OG 119/ 1999 art. atribuirea
publice gravitatea faptei ntre 5000 i
global estimat a tuturor 5 alin. (1) contractelor poate fi
30000 lei sanciune aplicat
loturilor? Strategia realizat pe loturi
Legea 98/2016 pe baza unui proces verbal
de separate, valoarea
Aplicabil n cazul tuturor art. 11 alin. (2), de constatare a contraveniei.
contractare estimat a achiziiei
procedurilor de atribuire i al art. 17 alin. (1) i nu s-a determinat
achiziiei directe. (2) Fia de
lund n considerare
date valoarea global
Legea 99/2016
art. 16 alin. (2), estimat a tuturor
art. 22 loturilor, n scopul
divizrii i aplicrii
incorecte a
procedurii de
atribuire.
18 1.3.14 n cazul n care Legea 500/ 2002 Strategia n cazul n care Nerespectarea principiilor
autoritatea contractant a art. 21 alin. (8) anual de autoritatea bunei gestiuni financiare.
achiziionat produse similare, i/sau art. 22 alin. achiziie contractant
Amend conform Legii
iar atribuirea contractelor s-a (1) i (2) lit. c) public intenioneaz s
98/2016 art. 224 alin. (1) lit.
realizat pe loturi separate, achiziioneze
Legea 273/2006- Programul d) sau Legii 99/ 2016 art.
valoarea estimat a achiziiei produse similare, iar
art.23, alin. (1) anual al 245 alin. (2) lit. b), stabilit n
s-a determinat lund n atribuirea
achiziiilor funcie de gravitatea faptei
considerare valoarea global OG 119/1999 art. contractelor poate fi
publice ntre 5000 i 30000 lei -
estimat a tuturor loturilor? 5 alin. (1) realizat pe loturi
sanciune aplicat pe baza
Strategia de separate, valoarea
Aplicabil n cazul tuturor Legea 98/2016 unui Proces-verbal de
contractare estimat a achiziiei
procedurilor de atribuire i al art. 11 alin. (2), constatare a contraveniei
nu s-a determinat
achiziiei directe. art.18 Fia de lund n considerare
date valoarea global
Legea 99/2016
art. 16 alin. (2), estimat a tuturor
art. 23 loturilor, n scopul
aplicrii incorecte a
procedurii de
atribuire.
19 1.3.15 Atribuirea contractelor Legea 500/ 2002 Strategia Atribuirea Nerespectarea principiilor
pentru loturi individuale s-a art. 21 alin. (8) anual de contractelor pentru bunei gestiuni financiare.
fcut pe baza procedurii i/sau art. 22 alin. achiziie loturi individuale s-a
Amend conform Legii
simplificate n cazul n care a (1) i (2) lit. c) public fcut pe baza
98/2016 art. 224 alin. (1) lit.
fost ndeplinite n mod procedurii
Legea 273/2006 Programul d) sau Legii 99/ 2016 art.
cumulativ urmtoarele condiii: simplificate dei nu
art. 23 alin. (1) anual al 245 alin. (2) lit. b), stabilit n
au fost ndeplinite n
a) valoarea estimat, fr achiziiilor funcie de gravitatea faptei
OG 119/1999 art. mod cumulativ
TVA, a lotului respectiv este publice ntre 5000 i 30000 lei -
5 alin. (1) urmtoarele condiii:
mai mic de 355.632 lei, n sanciune aplicat pe baza
Strategia de
cazul achiziiei de produse sau Legea 98/2016 a) valoarea unui Proces-verbal de
contractare
servicii, sau mai mic de art.11 alin. (2) estimat, fr TVA, constatare a contraveniei.
4.445.400 lei, n cazul achiziiei art. 19 Fia de a lotului respectiv
de lucrri; date este mai mic de
Legea 99/2016
149
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecine
crt legal
verificate
b) valoarea cumulat a art. 16 alin. (2), 355.632 lei, n cazul
loturilor pentru care este art. 24 achiziiei de
ndeplinit condiia prevzut la produse sau
lit. a) i care sunt sau au fost servicii, sau mai
atribuite n temeiul prezentului mic de 4.445.400
articol fr aplicarea lei, n cazul
procedurilor de atribuire achiziiei de lucrri;
reglementate de prezenta lege
b) valoarea
nu depete 20% din valoarea
cumulat a loturilor
global a tuturor loturilor n care
pentru care este
a fost mprit construcia
ndeplinit condiia
avut n vedere, achiziia de
prevzut la lit. a) i
produse similare ori serviciile
care sunt sau au
avute n vedere?
fost atribuite n
Aplicabil n cazul procedurii temeiul prezentului
simplificate. articol fr aplicarea
procedurilor de
atribuire
reglementate de
prezenta lege nu
depete 20% din
valoarea global a
tuturor loturilor n
care a fost mprit
construcia avut n
vedere, achiziia de
produse similare ori
serviciile avute n
vedere
20 1.3.16 n cazul contractelor de Legea 500/ 2002 Strategia Supradimensionare Fundamentarea bugetului de
achiziie public de produse art. 21 alin. (8), anual de a valorii estimate n venituri i cheltuieli i
prin cumprare n rate, art. 22 alin. (1) i achiziie cazul contractelor angajarea cheltuielilor fr
autoritatea contractant a (2) lit. c) public de achiziie public respectarea principiului bunei
determinat valoarea estimat a de produse prin gestiuni financiare n acest
Legea 273/2006 Programul
achiziiei prin nchiriere sau prin cumprare n rate, caz (principiul economicitii).
art. 23 alin. (1) anual al
leasing cu sau fr opiune de prin nchiriere sau
achiziiilor
cumprare, n funcie de durata OG 119/ 1999 art. prin leasing cu sau
publice
contractului, astfel: 5 alin. (1) fr opiune de
Strategia de cumprare, fr a
- n cazul contractelor de Legea 98/2016
contractare se ine cont de
achiziie public ncheiate pe art. 2 alin. (2) durata contractului.
durat determinat mai mic lit.e), art. 11alin. Fia de
sau egal cu 12 luni, valoarea (2), art. 21 date Subdimensionarea Amend conform Legii
estimat este valoarea total valorii estimate a 98/2016 art. 224 alin. (1) lit.
estimat pentru ntreaga durat Legea 99/2016 achiziiei n cazul b) sau d) sau Legii 99/ 2016
art. 16 alin. (2),
a contractului respectiv; contractelor de art. 245 alin. (2) lit. b),
art. 26 achiziie public de
- n cazul contractelor de stabilit n funcie de
produse prin gravitatea faptei ntre 5000 i
achiziie public ncheiate pe
cumprare n rate, 30000 lei sanciune aplicat
durat determinat mai mare
prin nchiriere sau pe baza unui proces verbal
de 12 luni, valoarea estimat
prin leasing cu sau de constatare a contraveniei.
este valoarea total estimat
fr opiune de
pentru ntreaga durat a
cumprare fr a se
contractului respectiv la care s-
ine cont de durata
a adugat valoarea rezidual
contractului, n
estimat a produselor la
scopul aplicrii
sfritul perioadei pentru care
incorecte a
s-a ncheiat contractul;
procedurii de
- n cazul contractelor de atribuire
achiziie public ncheiate pe
durat nedeterminat sau n
cazul n care durata acestora

150
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecine
crt legal
verificate
nu poate fi stabilit la data
estimrii, valoarea estimat s-a
calculat prin nmulirea cu 48 a
valorii lunare a contractului.
Aplicabil n cazul
procedurilor de licitaie
deschis, licitaie restrns,
procedur simplificat,
negociere competitiv,
negociere fr publicare
prealabil, dialog competitiv
i al achiziiei directe.
21 1.3.17 n cazul contractelor de Legea 500/ 2002 Strategia Supradimensionare Fundamentarea bugetului de
achiziie public de servicii de art. 21 alin. (8), anual de a valorii estimate n venituri i cheltuieli i
asigurare, autoritatea art. 22 alin. (1) i achiziie cazul contractelor angajarea cheltuielilor fr
contractant a calculat valoarea (2) lit. c) public de achiziie public respectarea principiului bunei
estimat a achiziiei pe baza de servicii avnd ca gestiuni financiare (principiul
Legea 273/2006 Programul
primelor de asigurare ce obiect servicii de legalitii).
art. 23 alin. (1) anual al
urmeaz a fi pltite i a oricror asigurare peste
achiziiilor
altor forme de remunerare OG 119/ 1999 art. nivelul primelor de
publice
aferente serviciilor respective? 5 alin. (1) asigurare ce
Strategia urmeaz a fi pltite
Aplicabil n cazul Legea 98/2016
de i a oricror altor
procedurilor de licitaie art. 22, art. 2 alin.
contractare forme de
deschis, licitaie restrns, (1), art. 11 alin. (2) remunerare
procedur simplificat, Fia de
Legea 99/2016 aferente serviciilor
negociere competitiv, date
art. 2 alin. (1), art. respective.
negociere fr publicare
prealabil i al achiziiei 16 alin. (2), art. 27 Subdimensionarea Amend conform Legii
directe. valorii estimate a 98/2016 art. 224 alin. (1) lit.
achiziiei n cazul b) i d) sau Legii 99/ 2016
contractelor de art. 245 alin. (2) lit. b),
achiziie public de stabilit n funcie de
servicii avnd ca gravitatea faptei ntre 5000 i
obiect servicii de 30000 lei sanciune aplicat
asigurare, sub pe baza unui proces verbal
nivelul primelor de de constatare a contraveniei.
asigurare ce
urmeaz a fi
acordate i a
oricror altor forme
de remunerare
aferente serviciilor
respective, n
scopul aplicrii
procedurii de
atribuire incorecte.
22 1.3.18 n cazul contractelor de Legea 500/ 2002 Strategia Supradimensionare Fundamentarea bugetului de
achiziie public de servicii art. 21 alin. (8), anual de a valorii estimate n venituri i cheltuieli i
bancare sau alte servicii art. 22 alin. (1) i achiziie cazul contractelor angajarea cheltuielilor fr
financiare, autoritatea (2) lit. c) public de achiziie public respectarea principiului bunei
contractant a calculat valoarea de servicii avnd ca gestiuni financiare (principiul
Legea 273/2006 Programul
estimat a achiziiei, pe baza obiect servicii legalitii).
art. 23 alin. (1) anual al
onorariilor, comisioanelor ce bancare sau alte
achiziiilor
urmeaz a fi pltite, a OG 119/ 1999 art. servicii financiare,
publice
dobnzilor i a oricror altor 5 alin. (1) peste nivelul
forme de remunerare aferente Strategia onorariilor,
serviciilor respective? Legea 98/2016 comisioanelor ce
de
art. 2 alin. (1), art.
contractare urmeaz a fi pltite,
Aplicabil n cazul 11 alin. (2), art. 23
dobnzilor i a
procedurilor de licitaie Fia de
Legea 99/2016 oricror altor forme
deschis, licitaie restrns,
de remunerare
151
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecine
crt legal
verificate
procedur simplificat, art. 2 alin. (1), art. date aferente serviciilor
negociere competitiv, 16 alin. (2), art. 28 respective.
negociere fr publicare
Subdimensionarea
prealabil i al achiziiei Amend conform Legii
valorii estimate a
directe. 98/2016 art.224 alin. (1) lit.
achiziiei n cazul
b) i d) sau Legii 99/ 2016
contractelor de
art. 245 alin. (2) lit. b),
achiziie public de
stabilit n funcie de
servicii avnd ca
gravitatea faptei ntre 5000 i
obiect servicii
30000 lei sanciune aplicat
bancare sau alte
pe baza unui proces verbal
servicii financiare,
de constatare a contraveniei.
sub nivelul
onorariilor,
comisioanelor ce
urmeaz a fi pltite,
dobnzilor i a
oricror altor forme
de remunerare
aferente serviciilor
respective, n
scopul aplicrii
procedurii de
atribuire incorecte.
23 1.3.19 n cazul contractelor de Legea 500/ 2002 Strategia Supradimensionare Fundamentarea bugetului de
achiziie public de servicii de art. 21 alin. (8), anual de a valorii estimate n venituri i cheltuieli i
proiectare, autoritatea art. 22 alin. (1) i achiziie cazul contractelor angajarea cheltuielilor fr
contractant a calculat valoarea (2) lit. c) public de achiziie public respectarea principiului bunei
estimat a achiziiei pe baza de servicii avnd ca gestiuni financiare (principiul
Legea 273/2006 Programul
onorariilor, a comisioanelor ce obiect servicii de economicitii).
art. 23 alin. (1) anual al
urmeaz a fi pltite i a oricror proiectare peste
achiziiilor
altor forme de remunerare OG 119/ 1999 art. nivelul onorariilor,
publice
aferente serviciilor respective? 5 alin. (1) comisioanelor ce
Strategia de urmeaz a fi pltite
Aplicabil n cazul tuturor Legea 98/2016
contractare i a oricror altor
procedurilor de atribuire i al art. 2 alin. (1), art. forme de
achiziiei directe. 11 alin. (2), art. 24 Fia de remunerare
date
Legea 99/2016 aferente serviciilor
art. 2 alin. (1), art. respective.
16 alin. (2), art. 29 Subdimensionarea Amend conform Legii
valorii estimate a 98/2016 art. 224 alin. (1) lit.
achiziiei n cazul b) i d) sau Legii 99/ 2016
contractelor de art. 245 alin. (2) lit. b),
achiziie public de stabilit n funcie de
servicii avnd ca gravitatea faptei ntre 5000 i
obiect servicii de 30000 lei sanciune aplicat
proiectare, sub pe baza unui proces verbal
nivelul onorariilor, de constatare a contraveniei.
comisioanelor ce
urmeaz a fi pltite
i a oricror altor
forme de
remunerare
aferente serviciilor
respective, n
scopul aplicrii
procedurii de
atribuire incorecte.
24 1.3.20 n cazul contractelor de Legea 500/ 2002 Strategia Supradimensionare Fundamentarea bugetului de
achiziie public de servicii la art. 21 alin. (8), anual de a valorii estimate n venituri i cheltuieli i
care nu a fost prevzut un art. 22 alin. (1) achiziie cazul contractelor angajarea cheltuielilor fr
pre total i care au fost de achiziie public respectarea principiului bunei
152
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecine
crt legal
verificate
ncheiate pe durat Legea 273/2006 public de servicii care nu gestiuni financiare (principiul
determinat mai mic sau art. 23 alin. (1) prevd un pre total economicitii).
Programul
egal cu 48 de luni, autoritatea ncheiate pe durat
OG 119/ 1999 art. anual al
contractant a calculat valoarea determinat mai
5 alin. (1) achiziiilor
estimat a achiziiei ca fiind mic sau egal cu
publice
valoarea total a contractului Legea 98/2016 48 de luni, prin
pentru ntreaga durat a art. 2 alin. (2) lit. Strategia calcularea valorii
acestuia? e), art. 11 alin. (2), de estimate pentru o
art. 25 lit. a) contractare durat mai mare
Aplicabil n cazul tuturor
dect ntreaga
procedurilor de atribuire i al Legea 99/2016 Fia de durat a acestuia.
achiziiei directe. art. 2 alin. (2) lit. date
e), art. 16 alin. (2), Subdimensionarea Amend conform Legii
art. 30 lit. a) valorii estimate a 98/2016 art. 224 alin. (1) lit.
achiziiei n cazul b) sau d) sau Legii 99/ 2016
contractelor de art. 245 alin. (2) lit. b),
achiziie public de stabilit n funcie de
servicii care nu gravitatea faptei ntre 5000 i
prevd un pre total 30000 lei sanciune aplicat
ncheiate pe durat pe baza unui proces verbal
determinat mai de constatare a contraveniei.
mic sau egal cu
48 de luni, prin
calcularea valorii
estimate a achiziiei
pentru o durata mai
mic dect cea a
contractului, n
scopul aplicrii
procedurii de
atribuire incorecte.
25 1.3.21 n cazul contractelor de Legea 500/ 2002 Strategia Supradimensionare Fundamentarea bugetului de
achiziie public de servicii la art. 21 alin. (8), anual de a valorii estimate n venituri i cheltuieli i
care nu a fost prevzut un art. 22 alin (1) achiziie cazul contractelor angajarea cheltuielilor fr
pre total ncheiate pe durat public de achiziie public respectarea principiului bunei
Legea 273/2006
nedeterminat sau pe durat de servicii ncheiate gestiuni financiare (principiul
art. 23 alin. (1) Programul
determinat mai mare de 48 pe durat economicitii).
anual al
de luni, autoritatea OG 119/ 1999 art. nedeterminat sau
achiziiilor
contractant a calculat valoarea 5 alin. (1) pe durat
publice
estimat a achiziiei, prin determinat mai
Legea 98/2016
nmulirea cu 48 a valorii lunare Strategia mare de 48 de luni,
a contractului? art. 2 alin. (2) lit. peste nivelul valorii
de
e), art. 11 alin. (2),
contractare calculate prin
Aplicabil n cazul tuturor art. 25 lit. b) nmulirea cu 48 a
procedurilor de atribuire i al Fia de
Legea 99/2016 valorii lunare a
achiziiei directe. date
art. 2 alin. (2) lit. contractului.
e), art. 16 alin. (2), Subdimensionarea Amend conform Legii
art. 30 lit. b) valorii estimate a 98/2016 art. 224 alin. (1) lit.
achiziiei n cazul b) sau d) sau Legii 99/ 2016
contractelor de art. 245 alin. (2) lit. b),
achiziie public stabilit n funcie de
servicii care nu gravitatea faptei ntre 5000 i
prevd un pre total, 30000 lei sanciune aplicat
ncheiate pe durat pe baza unui proces verbal
nedeterminat sau de constatare a contraveniei.
pe durat
determinat mai
mare de 48 de luni
prin calcularea cu
un numr mai mic
de 48 a valorii
lunare a

153
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecine
crt legal
verificate
contractului, n
scopul aplicrii
procedurii de
atribuire incorecte.
26 1.3.22 n cazul n care criteriul Legea 500/2002 Documentaia n cazul aplicrii Nerespectarea principiilor
de atribuire utilizat este "costul art. 21 alin. (8), de atribuire/ criteriului de bunei gestiuni financiare.
cel mai sczut", autoritatea art. 22 alin (1) Documentaia atribuire costul cel
de concurs (n Nerespectarea principiului
contractant a inclus n cadrul mai sczut,
Legea 273/ 2006 cazul transparenei.
documentaiei de atribuire toate autoritatea
art. 23 alin. (1) procedurii de
informaiile necesare pentru concurs de contractant nu a Amend conform Legii
calculul financiar al fiecrui OG 119/ 1999 soluii) inclus n 98/2016 art. 224 alin. (1) lit.
element de cost inclus n costul art.5 alin. (1) documentaia de b) stabilit n funcie de
pe ciclul de via : atribuire toate gravitatea faptei ntre 5000 i
Legea 98/2016 informaiile 30000 lei - sanciune
- condiiile, mediul i art. 2 alin. (2) lit. necesare pentru aplicat pe baza unui Proces-
intensitatea de utilizare, d, art. 191 i 192
calculul financiar al verbal de constatare a
- durata de utilizare anticipat HG 395/2016 art. fiecrui element de contraveniei.
i durata de utilizare luat n 33 cost inclus n costul
considerare pentru aplicarea pe ciclul de via.
criteriului de atribuire i Legea 99/2016
compararea ofertelor, art. 2 alin. (2) lit.
d, art. 213 i 214
- eforturile financiare ce
trebuie cuantificate pentru HG 394/2016 art.
fiecare element de cost, 39

- rata de actualizare care


urmeaz a fi utilizat pentru
calculul din perspectiv
financiar,
- modalitatea efectiv de
realizare a calculului costului
pe durata de via n
propunerea financiar,
- condiii contractuale de
monitorizare a materializrii
elementelor de cost din
perspectiv financiar i
- efectele generate prin
materializarea/nematerializar
ea cuantificrilor monetare a
elementelor de cost,
n scopul comparrii ofertelor?
Aplicabil n cazul tuturor
procedurilor de atribuire cu
excepia dialogului
competitiv i al
parteneriatului pentru
inovare.
1.4 Strategia de contractare
27 1.4 Autoritatea contractant a Legea 98/2016 Strategia Autoritatea Nerespectarea principiului
elaborat strategia de art. 2 alin. (2) lit. d) de contractant nu a transparenei.
contractare? contractare elaborat strategia
HG 395/2016 art. Amend conform Legii
de contractare.
Aplicabil n cazul tuturor 9, art. 21 alin. (3) 98/2016 art. 224 alin. (1) lit.
procedurilor de atribuire. lit. b) b) stabilit n funcie de
gravitatea faptei ntre 5000 i
Legea 99/2016 art.
30000 lei - sanciune
2 alin. (2) lit. d)
aplicat pe baza unui Proces-
verbal de constatare a
154
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecine
crt legal
verificate
HG 394 /2016 art. 9 contraveniei.
2. Alegerea procedurii de atribuire a contractului de achiziie public
28 2.1 Procedura de achiziie a Legea 500/ 2002 Strategia Procedura de Nerespectarea principiilor
fost aleas corect, n art. 21 alin. (8), de achiziie nu a fost bunei gestiuni financiare i
funcie de pragurile art. 22 alin. (2) lit. contractare aleas corect n principiului transparenei.
valorice prevzute de c) funcie de pragurile
Amend conform Legii
lege? valorice prevzute
Legea 273/ 2006 98/2016 art. 224 alin. (1) lit.
de lege.
Aplicabil n cazul tuturor art. 23 alin. (1) b) stabilit n funcie de
procedurilor de atribuire gravitatea faptei ntre 5000 i
OG 119/ 1999 art.
(licitaia deschis; licitaia 30000 lei - sanciune
5 alin. (1)
restrns; negocierea aplicat pe baza unui Proces-
pecific ve; dialogul pecific ve; Legea 98/2016 verbal de constatare a
parteneriatul pentru inovare; art. 2 alin. (2) lit. contraveniei.
negocierea fr publicare d), art. 7, art. 68,
prealabil; concursul de soluii; art.69
procedura de atribuire
aplicabil n cazul serviciilor Legea 99/2016
sociale i al altor servicii art. 2 alin. (2) lit.
d), art.12 i art. 82
pecific; procedura simplificat)
i al achiziiei directe.
29 2.2 Parteneriatul pentru Legea 500/ 2002 Strategia Parteneriatul Nerespectarea principiilor
inovare, ca procedur de art. 21 alin. (8), de pentru inovare, ca bunei gestiuni financiare i
achiziie, a fost ales atunci cnd art. 22 alin. (2) lit. contractare procedur de principiului transparenei.
s-a identificat necesitatea c) achiziie, nu a fost
Amend conform Legii
dezvoltrii i achiziiei ulterioare ales corect
Legea 273/ 2006 98/2016 art. 224 alin. (1) lit.
a unui produs, serviciu sau a deoarece:
art. 23 alin. (1) b) stabilit n funcie de
unor lucrri inovatoare,
- nu a fost gravitatea faptei ntre 5000 i
necesitate care nu poate fi OG 119/ 1999 art.
identificat 30000 lei - sanciune
satisfcut de soluiile 5 alin. (1)
necesitatea aplicat pe baza unui Proces-
disponibile pe pia la un
Legea 98/2016 dezvoltrii i verbal de constatare a
anumit moment, i a fost aplicat
art. 2 alin. (2) lit. achiziiei ulterioare contraveniei.
n condiiile prevzute la art. 95-
d), art. 7, art. 68, a unui produs,
103 din Legea nr. 98/2016,
art.69 alin. (2) i serviciu sau a unor
respectiv art. 108-116 din
art. 95-103 lucrri inovatoare
Legea nr. 99/2016?
sau
Legea 99/2016
art. 2 alin. (2) lit. - necesitatea putea
d), art.12, art. 82 fi satisfcut de
alin. (3) i art. soluiile disponibile
108-116 pe pia la un
anumit moment
sau
- nu a fost aplicat n
condiiile
prevzute la art.
95-103 din Legea
nr. 98/2016,
respectiv art. 108-
116 din Legea nr.
99/2016.
2.3 Aplicabile n cazul procedurii de negociere competitiv i al procedurii de dialog competitiv.
30 2.3.1 Negocierea competitiv Legea 500/2002 Strategia de Nu au fost Nerespectarea principiului
sau dialogul competitiv, ca art. 21 alin. (8), contractare respectate condiiile bunei gestiuni financiare i a
procedur de achiziie, a fost art. 22 alin (2) lit. pentru alegerea principiului transparenei.
aleas cu respectarea c) procedurii negociere
Amend conform Legii 98/
condiiilor necesare, respectiv: competitiv sau
Legea 273 art. 23 2016 art. 224 alin. (1) lit. b)
dialog competitiv.
a) necesitile autoritii alin. (1) stabilit n funcie de
contractante nu pot fi asigurate gravitatea faptei ntre 5.000 i
OG 119/1999 art.
155
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecine
crt legal
verificate
fr adaptarea soluiilor 5 alin. (1) 30.000 lei sanciune
disponibile n mod rapid pe aplicat pe baza unui proces
Legea 98/2016
pia; verbal de constatare a
art. 2 alin. (2) lit.
contraveniei.
b) lucrrile, produsele sau d), art.70 alin. (1)
serviciile includ soluii de i (2)
proiectare sau soluii
inovatoare;
c) contractul nu poate fi atribuit
fr negocieri prealabile din
cauza unor circumstane
specifice legate de natura ori
complexitatea sa sau de
structura juridic i financiar
ori din cauza riscurilor legate de
acestea;
d) specificaiile tehnice nu pot fi
definite cu suficient precizie de
ctre autoritatea contractant
prin trimitere la un standard, o
evaluare tehnic european, o
specificaie tehnic comun sau
o referin tehnic;
e) n urma unei proceduri de
licitaie deschis sau de licitaie
restrns, au fost depuse
numai oferte neconforme sau
inacceptabile?
31 2.3.2. n cazul procedurii de Legea 500/ 2002 Strategia de Nu au fost Nerespectarea principiilor
negociere competitiv sau de art. 21 alin. (8), contractare respectate condiiile bunei gestiuni financiare i a
dialog competitiv, autoritatea art. 22, alin. (2) lit. de publicitate n principiului transparenei.
contractant i-a exercitat c) cazul procedurii de
Amend conform Legii
dreptul de a nu publica un negociere
Legea 273/2006 98/2016 art.224 alin. (1) lit. b)
anun de participare doar n competitiv sau de
art. 23 alin. (1) stabilit n funcie de
cazul n care a invitat la dialog competitiv.
gravitatea faptei ntre 5000 i
procedura de atribuire OG 119/1999 art.
30000 lei sanciune aplicat
exclusiv acei ofertani care, n 5 alin. (1)
pe baza unui proces verbal
cadrul procedurii anterioare de
Legea 98/2016 de constatare a contraveniei.
licitaie deschis sau licitaie
restrns, au ndeplinit art.70 alin. (3) art.
2 alin. 2 lit. d)
criteriile de calificare i au
depus oferte n conformitate
cu cerinele formale ale
procedurii de atribuire?
2.4. Aplicabile n cazul procedurii de negociere fr publicare.
32 2.4.1. Negocierea fr Legea 500/2002 Strategia Autoritatea Nerespectarea principiilor
publicarea prealabil a unui art. 21 alin. (8), de contractant a bunei gestiuni financiare i a
anun de participare, ca art. 22 alin (2) lit. contractare aplicat procedura de principiului transparenei.
procedur de atribuire a c) negociere fr
Amend conform Legii
contractelor de achiziii publicarea
Legea 273/2006 98/2016 art. 224 alin. (1) lit.
publice/acordurilor-cadru de prealabil a unui
art. 23 alin. (1) b) stabilit n funcie de
lucrri, de produse sau de anun de participare
gravitatea faptei, ntre 5.000
servicii, a fost aleas de O.G 119/1999, pentru atribuirea
i 30.000 lei sanciune
autoritatea contractant doar n art. 5 alin. (1) contractelor de
aplicat pe baz de Proces
urmtoarele cazuri: achiziii
Legea 98/2016 verbal de constatare a
publice/acordurilor-
a) dac n cadrul unei art. 2 alin. (2) lit contraveniei.
cadru de lucrri, de
proceduri de licitaie d), art.69 alin. (4), produse sau de
deschis ori licitaie art.104 alin. (1) servicii n alt caz
restrns organizate pentru (7)
dect cazurile
156
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecine
crt legal
verificate
achiziia produselor, serviciilor prevzute de lege
sau lucrrilor respective nu a pentru care avea
fost depus nicio acest drept.
ofert/solicitare de
participare sau au fost
depuse numai oferte/solicitri
de participare neconforme, cu
condiia s nu se modifice n
mod substanial condiiile
iniiale ale achiziiei i, la
solicitarea Comisiei Europene,
s fie transmis acesteia un
raport;
b) dac lucrrile, produsele
sau serviciile pot fi furnizate
numai de ctre un anumit
operator economic pentru
unul dintre urmtoarele motive:
scopul achiziiei este crearea
sau achiziionarea unei opere
de art sau unei reprezentaii
artistice unice; concurena
lipsete din motive tehnice;
protecia unor drepturi
exclusive, inclusiv drepturi de
proprietate intelectual, numai
dac nu exist o soluie
alternativ sau nlocuitoare
rezonabil, cum ar fi utilizarea
unor canale de distribuie
alternative pe teritoriul
Romniei ori n afara acestuia
sau achiziia unor lucrri,
produse sau servicii
comparabile din punct de
vedere funcional, iar absena
concurenei sau protecia
drepturilor exclusive nu sunt
rezultatul unei restrngeri
artificiale de ctre autoritatea
contractant a parametrilor
achiziiei n vederea viitoarei
proceduri de atribuire. Motivele
tehnice pot fi generate, de
asemenea, de cerine specifice
privind interoperabilitatea care
trebuie ndeplinite pentru a
asigura funcionarea lucrrilor,
produselor sau serviciilor care
urmeaz a fi achiziionate.
c) ca o msur strict
necesar, atunci cnd
perioadele de aplicare a
procedurilor de licitaie
deschis, licitaie restrns
sau negociere competitiv nu
pot fi respectate din motive
de extrem urgen,
determinate de evenimente
imprevizibile i care nu se
datoreaz sub nicio form unei
aciuni sau inaciuni a autoritii
157
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecine
crt legal
verificate
contractante, caz n care
autoritatea contractant nu are
dreptul de a stabili durata
contractului pe o perioad mai
mare dect cea necesar
pentru a face fa situaiei de
urgen care a determinat
aplicarea procedurii de
negociere fr publicarea
prealabil a unui anun de
participare.
d) atunci cnd produsele
care fac obiectul achiziiei
sunt fabricate exclusiv n
scop de cercetare tiinific,
experimental, de studiu sau
de dezvoltare, iar contractul
de achiziie public nu
prevede producia n serie a
unor cantiti ale produsului
n vederea stabilirii viabilitii
comerciale a acestuia sau
recuperarea costurilor de
cercetare i dezvoltare;
e) atunci cnd este
necesar achiziionarea de la
contractantul iniial a unor
cantiti suplimentare de
produse destinate nlocuirii
pariale sau extinderii
produselor sau instalaiilor
existente i numai dac
schimbarea contractantului
iniial ar pune autoritatea
contractant n situaia de a
achiziiona produse cu
caracteristici tehnice diferite
de cele deja existente care ar
conduce la incompatibilitate
sau la dificulti tehnice
disproporionate de utilizare
i ntreinere. Durata
contractelor/actelor adiionale
ncheiate n acest caz, precum
i durata contractelor iniiale nu
pot depi, de regul, trei ani.
f) pentru produsele cotate
i achiziionate pe o pia de
mrfuri, cum ar fi produsele
agricole, materiile prime i
bursele de energie, n cazul n
care structura multilateral de
tranzacionare reglementat i
supravegheat garanteaz n
mod natural preurile pieei;
g) pentru cumprarea de
produse sau servicii n
condiii speciale avantajoase
de la un operator economic
care nceteaz definitiv
activitile comerciale sau
158
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecine
crt legal
verificate
care se afl ntr-o procedur
de faliment, de concordat
preventiv sau ntr-o
procedur similar.
h) atunci cnd, ca urmare a
unui concurs de soluii,
contractul de achiziii publice
de servicii urmeaz s fie
atribuit, conform regulilor
stabilite n cadrul concursului
de soluii respectiv,
concurentului ctigtor sau
unuia dintre concurenii
ctigtori ai concursului
respectiv; n acest din urm
caz, autoritatea contractant
are obligaia de a transmite
invitaie la negocieri tuturor
concurenilor ctigtori.
33 2.4.2. n cazul n care ulterior Legea 500/2002 Strategia de Ulterior atribuirii Nerespectarea principiilor
atribuirii unui contract de art. 21 alin. (8), contractare unui contract de bunei gestiuni financiare i a
achiziie public de lucrri sau art. 22 alin. (2), lit. achiziie public de principiului transparenei.
de servicii, autoritatea c) lucrri sau de
Amend conform Legii
contractant a intenionat s servicii, autoritatea
Legea 273/2006 98/2016 art. 224 alin. (1) lit.
achiziioneze lucrri sau contractant a
art. 23 alin. (1) b) stabilit n funcie de
servicii noi, procedura aplicat procedura de
gravitatea faptei, ntre 5.000
negocierii fr publicarea O.G 119/1999, negociere fr
i 30.000 lei sanciune
prealabil a unui anun de art. 5 alin. (1) publicarea
aplicat pe baz de Proces
participare s-a aplicat doar prealabil a unui
Legea 98/2016 verbal de constatare a
atunci cnd au fost ndeplinite anun de participare
art.104 alin. (8) contraveniei.
n mod cumulativ urmtoarele pentru achiziia de
condiii: lucrri sau servicii
noi, fr a ndeplini
a) atribuirea se face
n mod cumulativ
contractantului iniial, iar noile
condiiile prevzute
lucrri, respectiv noile servicii
de lege. Exemple:
constau n repetarea unor
lucrri sau servicii similare - atribuirea nu s-a
prevzute n contractul atribuit fcut contractantului
iniial i sunt conforme cu iniial,
cerinele prevzute n
- noile lucrri,
documentele achiziiei
respectiv noile
elaborate cu ocazia atribuirii
servicii nu
contractului iniial;
reprezint
b) valoarea estimat a repetarea unor
contractului iniial de lucrri sau lucrri sau servicii
servicii s-a determinat prin similare prevzute
luarea n considerare inclusiv a n contractul atribuit
lucrrilor sau serviciilor noi care iniial i/sau nu sunt
pot fi achiziionate ulterior; conforme cu
cerinele prevzute
c) n anunul de participare la
n documentele
procedura aplicat pentru
achiziiei elaborate
atribuirea contractului iniial s-a
cu ocazia atribuirii
precizat faptul c autoritatea
contractului iniial;
contractant are dreptul de a
opta pentru achiziionarea - valoarea estimat a
ulterioar de noi lucrri, contractului iniial
respectiv noi servicii, de la de lucrri sau
operatorul economic a crui servicii s-a
ofert va fi declarat determinat fr
ctigtoare n cadrul luarea n

159
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecine
crt legal
verificate
procedurii respective; considerare inclusiv
a lucrrilor sau
d) procedura de negociere
serviciilor noi care
fr publicarea prealabil a
pot fi achiziionate
unui anun de participare este
ulterior;
aplicat ntr-un interval care nu
poate depi 3 ani de la - n anunul de
ncheierea contractului iniial. participare la
procedura aplicat
pentru atribuirea
contractului iniial
nu s-a precizat
faptul c autoritatea
contractant are
dreptul de a opta
pentru
achiziionarea
ulterioar de noi
lucrri, respectiv noi
servicii, de la
operatorul
economic a crui
ofert va fi
declarat
ctigtoare n
cadrul procedurii
respective;
- procedura a fost
aplicat ntr-un
interval care a
depit 3 ani de la
ncheierea
contractului iniial.
34 2.5 Negocierea fr invitaie Legea 500/2002 Strategia Entitatea Nerespectarea principiilor
prealabil la o procedur art. 21 alin. (8), de contractant a bunei gestiuni financiare i a
concurenial de ofertare, ca art. 22 alin (2) lit. contractare aplicat procedura de principiului transparenei.
procedur de atribuire a c) negociere fr
contractelor sectoriale, a fost invitaie prealabil la
Legea 273/2006
aleas de entitatea o procedur
art. 23 alin. (1)
contractant doar ntr-unul din concurenial de
urmtoarele cazuri: ofertare pentru
a) dac n cadrul unei atribuirea
proceduri cu invitaie prealabil O.G 119/1999, contractelor
la o procedur concurenial de art. 5 alin. (1) sectoriale, n alt caz
ofertare organizat pentru Legea 99/2016 dect cazurile
achiziia produselor, serviciilor art. 2 alin. (2) lit prevzute de lege
sau lucrrilor respective nu a d), art. 82 alin. (4), pentru care avea
fost depus nicio art. 117 acest drept.
ofert/solicitare de
Exemple:
participare sau au fost
depuse numai oferte/solicitri a) n cadrul unei
de participare neconforme, cu proceduri cu
condiia s nu se modifice n invitaie prealabil
mod substanial condiiile la o procedur
iniiale ale achiziiei sectoriale; concurenial de
ofertare organizat
b) dac contractul este
pentru achiziia
atribuit exclusiv n scop de
produselor,
cercetare tiinific,
serviciilor sau
experimental, de studiu sau
lucrrilor
de dezvoltare, i nu n scopul
respective a fost
asigurrii unui profit sau al
depus
recuperrii costurilor cu
160
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecine
crt legal
verificate
cercetarea i dezvoltarea i n ofert/solicitare de
msura n care atribuirea participare sau au
unui astfel de contract nu fost depuse
aduce atingere atribuirii oferte/solicitri de
competitive a contractelor participare
ulterioare care urmresc, n conforme;
special, aceste obiective;
b) se modific n mod
c) dac lucrrile, produsele substanial
sau serviciile pot fi furnizate condiiile iniiale
numai de ctre un anumit ale achiziiei
operator economic pentru sectoriale;
unul din urmtoarele motive:
c) contractul nu este
scopul achiziiei este crearea
atribuit exclusiv n
sau achiziionarea unei opere
scop de cercetare
de art sau unei reprezentaii
tiinific,
artistice unice; concurena
experimental, de
lipsete din motive tehnice;
studiu sau de
protecia unor drepturi
dezvoltare, i
exclusive, inclusiv drepturi de
asigur un profit
proprietate intelectual, numai
sau recuperarea
dac nu exist o soluie
costurilor cu
alternativ sau nlocuitoare
cercetarea i
rezonabil din punct de vedere
dezvoltarea;
funcional, iar absena
concurenei sau protecia d) atribuirea unui
drepturilor exclusive nu sunt astfel de contract
rezultatul unei restrngeri aduce atingere
artificiale de ctre entitatea atribuirii
contractant a parametrilor competitive a
achiziiei n vederea viitoarei contractelor
proceduri de atribuire. Motivele ulterioare care
tehnice pot fi generate, de urmresc, n
asemenea, de cerine specifice special, aceste
privind interoperabilitatea care obiective;
trebuie ndeplinite pentru a
asigura funcionarea lucrrilor, e) lucrrile,
produsele sau
produselor sau serviciilor care
urmeaz a fi achiziionate. O serviciile pot fi
soluie alternativ sau furnizate i de
rezonabil poate consta n ctre alt/ali
utilizarea unor canale de operator/i
economic/i;
distribuie alternative pe
teritoriul Romniei ori n afara f) perioadele de
acestuia sau achiziia unor aplicare a
lucrri, produse sau servicii procedurilor de
comparabile din punct de licitaie deschis,
vedere funcional. licitaie restrns
d) ca o msur strict sau negociere
necesar, atunci cnd competitiv pot fi
respectate;
perioadele de aplicare a
procedurilor de licitaie g) evenimentele pot fi
deschis, licitaie restrns prevzute de
sau negociere competitiv nu entitatea
pot fi respectate din motive contractant /saui
de extrem urgen, se datoreaz unei
determinate de evenimente aciuni sau
care nu pot fi prevzute de inaciuni a entitii
entitatea contractant i care contractante;
nu se datoreaz sub nicio
form unei aciuni sau inaciuni h) durata contractului
a entitii contractante; n acest s-a stabilit pe o
caz, entitatea contractant nu perioad mai mare

161
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecine
crt legal
verificate
are dreptul de a stabili durata dect cea
contractului pe o perioad mai necesar pentru a
mare dect cea necesar face fa situaiei
pentru a face fa situaiei de de urgen care a
urgen care a determinat determinat
aplicarea procedurii de aplicarea
negociere fr invitaie procedurii de
prealabil la o procedur negociere fr
concurenial de ofertare. invitaie prealabil
la o procedur
e) atunci cnd este
concurenial de
necesar achiziionarea de la
ofertare;
contractantul iniial a unor
cantiti suplimentare de i) cantitile
produse destinate nlocuirii suplimentare de
pariale sau extinderii produse destinate
produselor sau instalaiilor nlocuirii pariale
existente i numai dac sau extinderii
schimbarea contractantului produselor sau
iniial ar pune entitatea instalaiilor
contractant n situaia de a existente pot fi
achiziiona produse cu achiziionate i de
caracteristici tehnice diferite de la ali operatori
cele deja existente care ar economici, cu
conduce la incompatibilitate sau respectarea
la dificulti tehnice caracteristicilor
disproporionate de utilizare i tehnice ale celor
ntreinere; deja existente,
fr a se genera
f) atunci cnd, ulterior
incompatibilitate
atribuirii unui contract
sau dificulti
sectorial de lucrri sau de
tehnice
servicii, entitatea
disproporionate
contractant intenioneaz s
de utilizare i
achiziioneze lucrri sau
ntreinere;
servicii noi i numai dac se
ndeplinesc n mod cumulativ j) noile lucrri,
urmtoarele condiii: respectiv noile
atribuirea se face servicii, nu
contractantului iniial, iar noile constau n
lucrri, respectiv noile servicii, repetarea unor
constau n repetarea unor lucrri sau servicii
lucrri sau servicii similare similare prevzute
prevzute n contractul atribuit n contractul
iniial i sunt conforme cu atribuit iniial
cerinele prevzute n i/sau nu sunt
documentele achiziiei conforme cu
elaborate cu ocazia atribuirii cerinele
contractului iniial; valoarea prevzute n
estimat a contractului iniial de documentele
lucrri/servicii s-a determinat achiziiei elaborate
prin luarea n considerare cu ocazia atribuirii
inclusiv a lucrrilor/serviciilor contractului iniial;
noi care pot fi achiziionate
k) valoarea estimat
ulterior; n invitaia prealabil la
a contractului
o procedur concurenial de
iniial de
ofertare pentru atribuirea
lucrri/servicii s-a
contractului iniial s-a precizat
determinat fr
faptul c entitatea contractant
luarea n
are dreptul de a opta pentru
considerare
achiziionarea ulterioar de noi
inclusiv a
lucrri, respectiv noi servicii, de
lucrrilor/serviciilor
la operatorul economic a crui
noi care pot fi
ofert va fi declarat
162
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecine
crt legal
verificate
ctigtoare n cadrul achiziionate
procedurii respective. ulterior;
g) pentru produsele cotate l) n invitaia
i achiziionate pe o pia de prealabil la o
mrfuri, cum ar fi produsele procedur
agricole, materiile prime i concurenial de
bursele de energie, n cazul n ofertare pentru
care structura multilateral de atribuirea
tranzacionare reglementat i contractului iniial
supravegheat garanteaz n nu s-a precizat
mod natural preurile pieei; faptul c entitatea
contractant are
h) atunci cnd este posibil
dreptul de a opta
achiziionarea de produse la
pentru
un pre considerabil mai
achiziionarea
sczut dect preurile
ulterioar de noi
practicate n mod normal pe
lucrri, respectiv
pia, ca urmare a apariiei
noi servicii, de la
unei ocazii deosebit de
operatorul
avantajoase, disponibile doar
economic a crui
pentru o perioad foarte scurt
ofert va fi
de timp;
declarat
i) pentru cumprarea de ctigtoare n
produse sau servicii n cadrul procedurii
condiii speciale avantajoase respective;
de la un operator economic
m) produsele
care nceteaz definitiv
nu sunt cotate i
activitile comerciale sau
achiziionate pe o
care se afl ntr-o procedur
pia de mrfuri.
de faliment, de concordat
preventiv sau ntr-o
procedur similar;
j) atunci cnd, ca urmare a
unui concurs de soluii,
contractul sectorial de
servicii urmeaz s fie
atribuit, conform regulilor
stabilite n cadrul concursului
de soluii respectiv,
concurentului ctigtor sau
unuia dintre concurenii
ctigtori ai concursului
respectiv; n acest din urm
caz, entitatea contractant are
obligaia de a transmite invitaie
la negocieri tuturor
concurenilor ctigtori.
35 2.6. Au fost respectate Legea 500/ 2002 Strategia Nu au fost Nerespectarea principiilor
condiiile necesare pentru art. 21 alin. (8), de respectate bunei gestiuni financiare i a
alegerea procedurii concurs de art. 22 alin. (2) lit. contractare condiiile necesare principiului transparenei.
soluii, respectiv pentru c) pentru alegerea
Amend conform Legii
achiziionarea, n special n procedurii concurs
Legea 273/2006 98/2016 art. 224 alin. (1) lit.
domeniul amenajrii teritoriului de soluii, respectiv
art. art. 23 alin. (1) b) stabilit n funcie de
i urbanismului, al arhitecturii i s-a utilizat pentru
gravitatea faptei ntre 5000 i
ingineriei sau al prelucrrii OG 119 /1999 art. achiziionarea n
30000 lei. sanciune
datelor, un plan ori un proiect 5 alin. (1) alte domeni dect
aplicat pe baza unui proces
selectat de un juriu pe baze cel al amenajrii
Legea 98/2016 verbal de constatare a
concureniale, cu sau fr teritoriului i
art. 2 alin. (2) lit. contraveniei.
acordarea de premii? urbanismului, al
d), art. 3 (1) arhitecturii i
Aplicabil n cazul procedurii lit. j), art. 69 alin. ingineriei sau al

163
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecine
crt legal
verificate
de concurs de soluii. (5) prelucrrii datelor,
un plan ori un
Legea 99/2016
proiect selectat de
art. 2 alin. (2) lit.
un juriu pe baze
d), art. 3 alin. (1)
concureniale, cu
lit. i), art. 82 alin.
sau fr acordarea
(5)
de premii.
36 2.7 Autoritatea contractant a Legea 98/2016 Strategia de Autoritatea Nerespectarea principiului
justificat decizia de a nu atribui art. 141 alin. (3), contractare contractant nu a tratamentului egal.
contractul pe loturi? art. 2 alin. (2) lit. b) justificat decizia de
Amend conform Legii
a nu atribui
Aplicabil n cazul tuturor Legea 99/2016 98/2016 art. 224 alin. (1) lit.
contractul pe loturi.
procedurilor de atribuire. art. 2 alin. (2) lit. b) b) stabilit n funcie de
gravitatea faptei ntre 5000 i
30000 lei - sanciune
aplicat pe baza unui Proces-
verbal de constatare a
contraveniei.
3. Elaborarea strategiei anuale de achiziie public, inclusiv a programului anual de achiziii publice (n structura legal
aprobat), innd cont de principiul bunei gestiuni financiare (respectarea principiilor de economicitate i eficien) i
includerea n acestea doar a acelor bunuri, lucrri, servicii sau obiective de investiii care sunt necesare i au legtur cu
obiectul de activitate al entitii
37 3.1 Strategia anual de Legea 500/ 2002 Strategia Intocmirea i Fundamentarea bugetului de
achiziie public, care include art. 4 alin. (4), art. anual de aprobarea strategiei venituri i cheltuieli i
programul anual al achiziiilor 14, art. 21 alin. achiziie anuale de achiziie angajarea cheltuielilor fr
publice, a ndeplinit urmtoarele (8), art. 22 alin. (1) public public, inclusiv a respectarea principiului
condiii: programului anual bunei gestiuni financiare sau
Legea 273/ 2006 Programul
de achiziie public, fr respectarea structurii
a) a fost realizat n ultimul art. 4 alin. (4), art. anual al
fr respectarea legal aprobate.
trimestru al anului anterior 14 alin. (2)-(4), achiziiilor
principiului bunei
anului cruia i corespund art. 23 alin. (1) publice Amend conform Legii
gestiuni financiare
procesele de achiziie public 98/2016 art. 224 alin. (1), lit.
OG 119/ 1999 art. Proiectul (economicitate,
cuprinse n aceasta; b) stabilit n funcie de
5 alin. (1) bugetului eficien i
gravitatea faptei ntre 5000 i
b) a fost aprobat de ctre de venituri eficacitate) i/sau
Legea 98/2016 30000 lei - sanciune
conductorul autoritii i cheltuieli fr respectarea
art. 2 alin. (1) aplicat pe baza unui Proces-
contractante; structurii legal
Referatele Verbal de constatare a
HG 395/2016 aprobate i/sau
c) respect structura legal de contraveniei.
art.11 alin.(3) i includerea n
aprobat; necesitate
(6), art. 12 alin. (1) acestea a unor Pagub adus patrimoniului
d) a fost elaborat cu i (3) Statul de bunuri, lucrri, = contravaloarea bunurilor,
respectarea principiilor bunei personal servicii sau lucrrilor, serviciilor sau
Legea 99/2016 obiective de obiectivelor de investiii
gestiuni financiare
art. 2 alin. (1) investiii care nu achiziionate i pltite, care
(economicitate, eficien i
eficacitate) i innd cont de HG 394/2016 art. sunt necesare nu au legtur cu obiectul de
urmtoarele elemente 12, 13 i/sau nu au activitate al entitii ori a
estimative: legtur cu obiectul cror achiziie este interzis
Ordinele de activitate al n perioada verificat.
- nevoile identificate, aa preedintelui entitii i/sau a
cum rezult acestea din Ageniei Naionale cror achiziie este
solicitrile transmise de pentru achiziii interzis prin acte
toate compartimentele din Publice de normative.
cadrul autoritii aprobare a
contractante prin referatele structurii strategiei
de necesitate; anuale de
achiziie public i
- valoarea estimat a
a programului
achiziiei /corespunztoare
anual al
fiecrei nevoi;
achiziiilor publice
- capacitatea profesional
existent la nivel de
autoritate contractant
pentru derularea unui
164
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecine
crt legal
verificate
proces care s asigure
beneficiile anticipate;
- resursele existente la nivel
de autoritate contractant
i, dup caz, necesarul de
resurse suplimentare
externe, care pot fi alocate
derulrii proceselor de
achiziii publice;
- gradul de prioritate a
necesitilor;
- anticiprile cu privire la
sursele de finanare ce
urmeaz a fi identificate.
Aplicabil n cazul tuturor
procedurilor de atribuire i al
achiziiei directe.
38 3.2 Dup definitivarea Legea 500/ 2002 Extrasele Autoritatea Nerespectarea principiilor
programului anual al achiziiilor art. 21 alin. (8), referitoare contractant nu a bunei gestiuni financiare.
publice, autoritatea art. 22, alin (1) la publicat semestrial
Nerespectarea principiului
contractant a publicat contractele/ n SEAP extrasele
Legea 273/2006 transparenei.
semestrial n SEAP extrasele acordurile - din acesta,
art. 23 alin. (1)
din acesta, referitoare la cadru de referitoare la Amend conform Legii
contractele/ acordurile-cadru de OG 119/ 1999 art. produse, contractele/ 98/2016 art. 224, alin. (1), lit.
produse, servicii i lucrri a 5 alin. (1) servicii i acordurile-cadru de b) stabilit n funcie de
cror valoare estimat este mai lucrri produse, servicii i gravitatea faptei ntre 5000 i
mare sau egal cu pragurile Legea 98/2016 publicate lucrri a cror 30000 lei - sanciune
reglementate legal, n termen art. 2 alin. (2) lit. semestrial valoare estimat aplicat pe baza unui Proces-
d)
de 5 zile lucrtoare? n SEAP este mai mare sau Verbal de constatare a
HG 395/2016 egal cu pragurile contraveniei.
Aplicabil n cazul tuturor
art.12 alin.6 reglementate legal,
procedurilor de atribuire.
n termen de 5 zile
HG 394/2016 art. lucrtoare
13 alin. (6)
Legea 99/2016
art. 2 alin. (2) lit.
d)
4. Fundamentarea cheltuielilor cu achiziiile publice i sectoriale nscrise n proiectul de buget propriu; autorizarea,
legalitatea i necesitatea modificrilor aduse prevederilor iniiale ale bugetelor publice referitor la aceste achiziii;
efectuarea virrilor de credite bugetare pe subdiviziunile clasificaiei bugetare:
39 4.1 Elaborarea i Legea 500/ 2002 Proiectul Elaborarea i Amend conform Legii
fundamentarea proiectului de art. 34, art. 37, art. bugetului de fundamentarea 273/2006 art. 78 alin. (1) lit.
buget propriu, prezentarea 38, art. 38^1, art. venituri i proiectului de buget a) ntre 500 1500 lei i/sau
investiiilor publice n proiectul 39 cheltuieli/ propriu i/sau lit. c) ntre 3000 5000 lei,
de buget, structura programelor Documente prezentarea stabilite n funcie de
Legea 273/2006
de investiii publice i de investiiilor publice gravitatea faptei - sanciune
art. 38, art. 40,
informaiile despre acestea s-au fundamentare n proiectul de buget aplicat pe baza unui Proces-
art. 41, art. 42, art.
efectuat conform prevederilor / Programele i/sau structura verbal de constatare a
46
legale? de investiii, programelor de contraveniei.
Programul investiii publice i
Aplicabil n cazul tuturor
anual al informaiile despre
procedurilor de atribuire i al
achiziiilor acestea nu s-a
achiziiei directe.
publice. efectuat conform
prevederilor legale.
40 4.2 Documentaiile tehnico- Legea 500/ 2002 Proiectul de Documentaiile Amend conform Legii
economice aferente art. 42 alin. (1) i buget, tehnico-economice 273/2006 art. 78 alin. (1) lit.
obiectivelor/proiectelor de alin. (2) documentaiil aferente a) ntre 500 1500 lei,
investiii noi, documentaiile de e tehnico obiectivelor/proiecte stabilite n funcie de
Legea 273/2006
165
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecine
crt legal
verificate
avizare a lucrrilor de art. 44 economice, lor de investiii noi, gravitatea faptei - sanciune
intervenii, respectiv notele de note de documentaiile de aplicat pe baza unui Proces-
fundamentare privind fundamentare avizare a lucrrilor verbal de constatare a
necesitatea i oportunitatea privind de intervenii, contraveniei.
efecturii cheltuielilor aferente necesitatea i respectiv notele de
celorlalte categorii de investiii oportunitatea fundamentare
incluse la poziia C Alte efecturii privind necesitatea
cheltuieli de investiii care se cheltuielilor de i oportunitatea
finaneaz, potrivit legii, din investiii efecturii
fonduri publice, au fost cheltuielilor aferente
aprobate de ctre persoanele celorlalte categorii
competente? de investiii incluse
la poziia C Alte
Aplicabil n cazul tuturor
cheltuieli de
procedurilor de atribuire i al
investiii care se
achiziiei directe.
finaneaz, potrivit
legii, din fonduri
publice, nu au fost
aprobate de ctre
persoanele
competente.
41 4.3 Au fost respectate condiiile Legea 500/ 2002 Lista n programele de Amend conform Legii nr.
legale pentru includerea art. 43 alin. (1) i obiectivelor investiii anuale, 500 art. 72 alin. (1) lit. a) ntre
proiectelor de investiii n alin. (2) de investiii, anexe la buget, au 500 1000 lei i Legii
proiectul de buget? proiectul de fost incluse 273/2006 art. 78 alin. (1) lit.
Legea 273/2006
buget, obiective/proiecte a) ntre 500 1500 lei,
Aplicabil n cazul tuturor art. 41, art. 45
documentaii de investiii i/sau stabilite n funcie de
procedurilor de atribuire i al
tehnico- alte categorii de gravitatea faptei - sanciune
achiziiei directe.
economice, investiii aplicat pe baza unui Proces-
documentaii - ale cror verbal de constatare a
de avizare a documentaii contraveniei.
lucrrilor de tehnico-economice
intervenii, i/sau
note de documentaii de
fundamentare avizare a lucrrilor
privind de intervenii
necesitatea i i/sau note de
oportunitatea fundamentare
efecturii privind necesitatea
cheltuielilor i oportunitatea
aferente efecturii
categoriilor de cheltuielilor
investiii aferente
categoriilor de
investiii nu au fost
elaborate i/sau
aprobate potrivit
dispoziiilor legale;
- a cror achiziie
este interzis prin
acte normative;
- care nu
ndeplinesc
condiiile de
eligibilitate impuse
de lege;
- a cror finanare
nu poate fi
asigurat integral,
conform
documentaiilor
tehnico-economice

166
Nr Teste de detaliu Prevedere Documente Posibile abateri Posibile consecine
crt legal
verificate
aprobate, n
limitele de
cheltuieli stabilite
potrivit cadrului de
cheltuieli pe
termen mediu
i/sau strategiei
fiscal-bugetare
aprobate potrivit
Legii nr. 69/2010,
cu excepia
obiectivelor/proiect
elor sau
categoriilor de
investiii a cror
finanare este
asigurat din
fonduri externe
nerambursabile,
precum i din
fonduri externe
rambursabile.
42 4.4 Modificrile aduse Legea 500/ 2002 Bugetul de Modificrile aduse Nerespectarea principiului
prevederilor iniiale ale art. 6, venituri i prevederilor iniiale bunei gestiuni financiare.
bugetelor sunt legale, necesare cheltuieli/ ale bugetelor au fost
Legea 273/2006 Amend conform Legii 500/
i oportune? Rectificri nelegale, nu au fost
art. 19 alin. (2) 2002 art. 72 alin. (1) lit. c)
bugetare/ necesare i/ sau
Aplicabil n cazul tuturor ntre 2000 3000 lei sau a
OG 119/ 1999 Documente oportune.
procedurilor de atribuire i al Legii 273/2006 art. 78 alin.
art.5 alin. (1) de
achiziiei directe. (1) lit. a) ntre 500 1500 lei,
fundamen-
stabilite n funcie de
tare/
gravitatea faptei - sanciune
Program
aplicat pe baza unui Proces-
anual al
verbal de constatare a
achiziiilor