Sunteți pe pagina 1din 56

S.C.CARGO PARTNER EXPEDITII S.R.L.

Aprob,
Administrator

Instructiune proprie tehnica interna de securitate si sanatate a muncii pentru Stivuitorist


Cod COR: 833403
I.P.S.M. Nr.
Tip utilaj: moto-stivuitor cu catarg

Nota: prezenta instructiune a fost elaborata pentru a se utiliza de catre operatorul R.S.V.T.I. (C.N.C.I.R) numit pe unitate la autorizare,
respectiv maistrul , inginerul mecanic care este si seful locului de munca cu atrubutii de S.S.M. anexate la fisa postului prin decizie interna
data de angajator conform LEGII 319/2006 , H.G. 1425/2006 la instruirea periodica a stivuitoristilor
.

1
1.SCOP
Prezenta instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii contine informatii privind
masurile tehnice si organizatorice care trebuie respectate de catre personalul care efectueaza
activitatea de manevrant al motostivuitoarelor cu catarg .
2. DOMENIU DE APLICARE
Prezenta procedura se aplica personalului din cadrul societatii comerciale Univega Construct SRL,
personal care efectueaza lucrari de manevrare a moto-stivuitoarelor cu catarg.
DE 3. DOCUMENTE DE REFERINTA.
Nr. crt. Document Explicatie document
1 Lege nr. 319 / 2006 Legea securitatii si sanatatii in munca
2 N.M. Lege 319 / Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii
2006 si sanatatii in munca nr. 319/2006, H.G. 1425/2006
(H.G.955/2010)
3 PT R1 / 2010 Masini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare,
platforme autoridicatoare si platforme ridicatoare pentru
persoane cu dizabilitati, elevatoare pentru vehicule si masini de
ridicat de tip special)
4 PT CR 8 - 2009 Verificarea in utilizare a elementelor de transmitere a miscarii, a
elementelor/dispozitivelor de legare/prindere si a elementelor de
tractiune a sarcinii utilizate la instalatii de ridicat: cabluri,
carlige, lanturi, benzi textile, funii si altele asemenea
5 HG 300 / 2006 Hotararea de guvern privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile
6 HG 971 / 2006 Hotararea de guvern privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca
7 HG 1048/2006 Hotararea de guvern privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor
individuale de protectie la locul de munca
8 HG 1091/2006 Hotararea de guvern privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru locul de munca
9 HG 1146 / 2006 Hotararea de guvern privind cerintele minime de securitate si
sanatate in munca pentru utilizarea in munca de catre lucratori a
echipamentelor de munca
10 HG 1051 / 2006 Hotararea de guvern privind cerintele minime de securitate si
sanatate in munca pentru manipularea manuala a maselor care
prezinta riscuri pentru lucratori, in special la afectiuni
dorsolombare
11 OHSAS 18001 / Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale.
2008 Cerinte
12 Directiva Directiva privind cerintele minime pentru semnalizarea de
92/58/CEE securitate si sanatate la locul de munca [a noua directiva speciala
in sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]
13 Directiva Directiva de modificare a Directivei 89/686/CEE privind
93/95/CEE apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la
echipamentul individual de protectie (EIP)
14 Directiva Directiva de modificare a Directivei 89/686/CEE privind
96/58/CE apropierea legislatiilor statelor membre cu privire la
echipamentul individual de protectie

4. TERMENI SI DEFINITII. ABREVIERI


4.1 accident de munca vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta
profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de
serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia se desfasoara activitatea si
2
care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile, invaliditate ori deces;
4.2 activitate de reparare ansamblu de lucrari si operatiuni specializate de investigare a
defectelor aparute, asigurare a pieselor de schimb, efectuare a depanarilor si/sau inlocuirilor de
componente defecte si incercare functionala a motostivuitorului, pentru demonstrarea calitatii
reparatiei efectuate menite sa readuca motostivuitorul in stare buna de functionare in conditii
de securitate; capacitatea unui agent economic de a efectua lucrarile de reparare trebuie sa fie
confirmata printr-o autorizatie emisa de ISCIR-INSPECT IT;
4.3 ampatament distanta intre axele rotilor motostivuitorului, masurata in lungul unei axe
paralele cu deplasarea longitudinala a acestuia;
4.4 angajator persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu
lucratorul respectiv si care are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii;
4.5 aparatoare a postului de conducere protectie completa sau partiala in jurul postului de
conducere, in principal cand acesta este la extremitate sau ridicabil, cu scopul de a proteja
manevrantul frontal si/sau lateral impotriva contactelor cu obstacole fixe sau cu alte vehicule;
4.6 aparatoare de protectie a manevrantului suprastructura fixata pe motostivuitor
deasupra capului manevrantului pentru a-l proteja de caderea obiectelor manipulate sau provenite
din stive alaturate;
4.7 apropiere lenta deplasare cu viteza foarte redusa cu scopul ca, la executarea anumitor
operatiuni de manipulare (de exemplu la stivuire), sarcina sa poata fi precis pozitionata;
4.8 autorizarea functionarii ansamblu de activitati de verificare si validare a rezultatelor
masurarilor si incercarilor functionale executate la punerea in functiune a motostivuitoarelor
sau cu ocazia verificarilor tehnice periodice ale acestora, in scopul confirmarii indeplinirii
conditiilor de functionare in securitate a motostivuitoarelor; se efectueaza numai de catre
ISCIR-INSPECT IT sau de RSVTI autorizat si imputernicit de ISCIR-INSPECT IT in acest sens;
4.9 blocare de securitate dispozitiv destinat sa imobilizeze motostivuitorul, fiind comandat
printr-o cheie de contact sau printr-un alt mijloc pe care manevrantul il activeaza la parasirea
motostivuitorului;
4.10 caroserie panouri de protectie sau de acoperire fixate la exteriorul motostivuitorului;
4.11 catarg montant fix pe care culiseaza placa portechipament sau unul sau mai multi
montanti mobili;
4.12 catarg cvadruplu catarg care cuprinde un montant fix si trei montanti mobili;
4.13 catarg dublu (telescopic simplu) catarg care cuprinde un montant fix si un montant
mobil;
4.14 catarg netelescopic (simplu) catarg care cuprinde un montant fix;
4.15 catarg telescopic catarg care cuprinde un montant fix si unul sau mai multi montanti
mobili;
4.16 catarg triplu catarg care cuprinde un montant fix si doi montanti mobili;
4.17 cerinta esentiala cerinta care are in vedere, in special, protectia sanatatii, securitatea
utilizatorilor, protectia proprietatii si a mediului, astfel cum este prevazuta in actele normative in
vigoare;
4.18 cilindru de ridicare cilindru care ridica, fie prin intermediul lanturilor cu mufle, fie direct
placa portechipament (sau o platforma portsarcina) sau montantul (montantii) mobil (i);
4.19 cilindru de ridicare simplu cilindru cu un singur piston, destinat ridicarii sarcinii;
4.20 cilindru de ridicare telescopic cilindru care cuprinde mai multe pistoane concentrice, ce
se ridica succesiv;
4.21 contragreutate masa fixata in partea din spate a sasiului si destinata echilibrarii sarcinii;
4.22 curatitor de sina componenta de securitate destinata indepartarii de pe calea de rulare a
obstacolelor sau obiectelor care s-ar putea gasi pe aceasta;
4.23 cursa de ridicare distanta pe verticala intre pozitiile de lucru inferioara si superioara ale
dispozitivului de manipulare a sarcinii;
4.24 declaratie de conformitate documentul prin care producatorul da o asigurare scrisa ca o
motostivuitorul este conform conditiilor specificate;
4.25 declaratie de conformitate procedura prin care un producator sau un reprezentant
autorizat al acestuia da o asigurare scrisa ca un produs este conform conditiilor specificate;

3
4.26 depunere in rafturi manipulare care consta in ridicarea unei sarcini si depunerea ei in
compartimentul unui raft;
4.27 destivuire manipulare care consta in preluarea si coborarea unei sarcini din partea
superioara a unei stive;
4.28 dispozitiv de manipulare a sarcinii dispozitiv (furca, etc.) pentru apucarea, prinderea
sau manipularea sarcinii;
4.29 dispozitiv de retinere a fluidului din cilindri componenta de securitate destinata
retinerii fluidului in cilindri la scaderea brusca a presiunii;
4.30 ecartament distanta pe orizontala intre centrele rotilor de rulare ale motostivuitorului;
4.31 echipament individual de protectie orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de
un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in
pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau accesoriu
proiectat pentru a indeplini acest obiectiv;
4.32 moto-stivuitor stivuitor autopropulsat a carui actionare este electrica;
4.33 eveniment accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului, produs in
timpul procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu, situatia de persoana data
disparuta sau accidentul de traseu ori de circulatie, in conditiile in care au fost implicate persoane
angajate, incidentul periculos, precum si cazul susceptibil de boala profesionala sau legata de
profesiune;
4.34 frana dispozitiv destinat reducerii vitezei si/sau impiedicarii miscarii mecanismelor
motostivuitorului;
4.35 gabaritul motostivuitorului spatiul determinat de conditiile functionarii in siguranta a
motostivuitorului in vecinatatea unor constructii, ale carui limite pot fi depasite numai de
dispozitivul de manipulare a sarcinii in timpul executarii operatiilor de manipulare;
4.36 importator orice persoana fizica sau juridica cu sediul in Romania, care introduce pe
piata un produs provenit dintr-o alta tara;
4.37 instruire de securitate a muncii masura organizatorica de securitate si sanatate a muncii
reprezentand forma legala de instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, avand ca
scop instruirea si insusirea de catre angajati a cunostintelor privind securitatea si sanatatea in
munca;
4.38 instructiuni proprii de securitate a muncii instructiuni elaborate de catre angajator
pentru utilizare interna in cadrul societatii si care au rolul de a aplica cerintele legislatiei
nationale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca la conditiile specifice de lucru din
interiorul unitatii;
4.39 introducerea pe piata a moto-stivuitorului actiune care are loc atunci cand
producatorul pune pentru prima data motostivuitorul la dispozitia detinatorului;
4.40 inaltimea de ridicare distanta pe verticala de la nivelul planului pe care este asezat
motostivuitorul pana la dispozitivul de manipulare a sarcinii, cand acesta se afla in pozitia de
lucru superioara;
4.41 incercari dinamice incercarea unui motostivuitor prin executarea miscarilor de lucru cu
o sarcina care depaseste cu Y% capacitatea de ridicare a motostivuitorului;
4.42 incercari statice incercarea unui motostivuitor prin aplicarea unei sarcini statice la
dispozitivul de manipulare a sarcinii care depaseste cu X% capacitatea de ridicare a
motostivuitorului;
4.43 inclinare maxima a pantei unghi maxim al pantei, exprimat in procente, care poate fi
urcata cu o viteza de transport constanta de catre motostivuitorul neincarcat;
4.44 intreruptor de securitate (scaun sau pedala) intreruptor dispus astfel incat sa intrerupa
curentul motorului de tractiune (si eventual sa aplice frana) in momentul in care manevrantul
inceteaza sa actioneze acest intreruptor; la motostivuitoarele cu manevrant purtat, intreruptor
poate fi si scaunul sau o pedala;
4.45 limitator de sarcina componenta de securitate destinata sa intrerupa automat actionarea
mecanismului de ridicare in cazul depasirii sarcinii nominale, permitand actionarea
mecanismului in sensul coborarii sarcinii;
4.46 limitator de sfarsit de cursa componenta de securitate destinata sa intrerupa automat

4
actionarea mecanismelor motostivuitorului cand partile sale in miscare depasesc pozitiile limita
de lucru stabilite, permitand actionarea mecanismelor in sens invers celui in care s-a limitat
miscarea respectiva;
4.47 limitator de viteza componenta de securitate care la depasirea unei viteze stabilite
actioneaza paracazatoarele si comanda oprirea cabinei;
4.48 lucrator persoana angajata de catre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii in
perioada efectuarii stagiului de practica, precum si ucenicii si alti participanti la procesul de
munca, cu exceptia persoanelor care presteaza activitati casnice;
4.49 mecanism de deplasare al moto-stivuitorului mecanism actionat si utilizat pentru
deplasarea motostivuitorului;
4.50 mecanism de ridicare mecanism actionat si utilizat pentru ridicarea si coborarea sarcinii;
4.51 moment de rasturnare produs de sarcina produsul dintre distanta de la axa de ridicare a
sarcinii la axa de rasturnare si sarcina corespunzatoare;
4.52 opritor componenta de securitate destinata limitarii deplasarii peste pozitiile limita de
lucru stabilite;
4.53 organism de inspectie ISCIRINSPECT, organism desemnat pentru supravegherea si
verificarea tehnica in functionare a stivuitoarelor;
4.54 organism notificat laborator de incercari, de etalonare, organism de certificare sau
organism de inspectie, persoana juridica cu sediul in Romania, care a fost desemnata de o
autoritate competenta sa efectueze evaluarea conformitatii intr-un domeniu reglementat si care
este inscris in registrul organismelor notificate;
4.55 paracazator componenta de securitate destinata sa opreasca si sa mentina oprita pe
glisiere cabina in cazul depasirii vitezei stabilite;
4.56 persoana expusa orice persoana care se gaseste integral sau partial in zona periculoasa a
motostivuitorului;
4.57 piesa de reazem componenta de securitate destinata evitarii socurilor provenite din
spargerea accidentala a rotilor de rulare sau a ruperii axelor acestora, precum si impotriva
deraierii.
4.58 placa portfurca (sau portechipament) organ culisant pe montantul fix, in cazul
catargului netelescopic, sau pe ultimul montant mobil, in cazul catargului telescopic, care sustine
elementele purtatoare de sarcina;
4.59 preluare din rafturi manipulare care consta in preluarea unei sarcini din compartimentul
unui raft si coborarea ei;
4.60 producator persoana responsabila pentru proiectarea si realizarea a unui produs
(motostivuitor sau componenta de securitate) in scopul introducerii pe piata, in numele sau;
responsabilitatile producatorului se aplica oricarei persoane fizice sau juridice care asambleaza
sau eticheteaza produse in vederea introducerii pe piata sub nume propriu;
4.61 producatorul componentelor de securitate persoana fizica sau juridica ce isi asuma
responsabilitatea proiectarii si fabricarii componentelor de securitate;
4.62 proiectant persoana fizica sau juridica ce isi asuma responsabilitatea proiectarii
motostivuitoarelor, componentelor de securitate si a proiectelor de reparatii la
motostivuitoare;
4.63 punerea in functiune prima utilizare a produsului pe teritoriul Romaniei de catre
detinator;
4.64 raza minima de viraj raza cercului circumscris partii exterioare a rotii din fata a
motostivuitorului, cand rotile sunt bracate la maximum;
4.65 reprezentant autorizat al producatorului persoana juridica imputernicita de producator
sa actioneze in numele acestuia;
4.66 ridicare (coborare) sarcina deplasarea unei sarcini pe verticala;
4.67 sarcina de incercare valoarea sarcinii la care este incercat un stivuitor;
4.68 sarcina dinamica sarcina care ia nastere in timpul accelerarii sau decelerarii sarcinii
nominale, partiale etc;
4.69 sarcina statica sarcina nominala, partiala etc. in stare de repaos;
4.70 sarcina nominala sarcina pentru care a fost proiectat si construit motostivuitorul;

5
4.71 stabilitatea dinamica rezistenta la rasturnare a motostivuitorului aflat in miscare, sub
actiunea fortelor create de miscarea respectiva: deplasare rectilinie sau in curba, franare,
deplasare sarcina;
4.72 stabilitatea statica rezistenta la rasturnare a unui motostivuitor care nu executa nici o
miscare, singura forta care actioneaza fiind sarcina;
4.73 stivuire manipulare care consta in ridicarea unei sarcini si depunerea ei pe o stiva formata
din sarcini asemanatoare;
4.74 suprasarcina sarcina care depaseste sarcina nominala;
4.75 sasiu structura metalica pe care sunt montate diversele organe ale motostivuitorului,
respectiv ansamblul propulsor, mecanismul de ridicare etc;
4.76 tampon componenta de securitate destinata amortizarii socurilor la lovire;
4.77 translator stivuitor instalatie motostivuitoare, cu coloana verticala, care se deplaseaza
in culoarul dintre rafturi;
4.78 utilizator persoana fizica sau juridica detinatoare a unui motostivuitor pe care il
exploateaza in folos propriu si care are obligatia de a-l utiliza numai daca acesta a fost supus
verificarilor tehnice periodice si a obtinut autorizatia de functionare in urma acestora;
4.79 verificare tehnica periodica activitate solicitata de detinator, la intervale predeterminate
sau ori de cate ori detinatorul considera necesar, pentru a se asigura ca motostivuitorul pe care
il detine si il utilizeaza satisface cerintele de functionare in securitate; activitatea cuprinde un
ansamblu de verificari si incercari menite sa constate starea de buna functionare in conditii de
securitate a motostivuitorului si proprietatea acestuia de a-si indeplini rolul functional conform
specificatiilor producatorului; activitatea se efectueaza de catre ISCIR-INSPECT IT sau, dupa
caz, de operatorul RSVTI autorizat si imputernicit de ISCIR-INSPECT IT in acest sens;
4.80 viteza de deplasare viteza de deplasare in regim stabilizat a unui motostivuitor;
4.81 viteza de ridicare (coborare) a sarcinii viteza de deplasare pe verticala in regim
stabilizat a sarcinii de lucru;
4.82 zona periculoasa orice zona din interiorul si/sau din apropierea unui motostivuitor, in
care prezenta unei persoane expuse constituie un risc pentru sanatatea sau securitatea sa.
Abrevieri:
DG Director General
ITI-SSM Instructiune Tehnica Interna de Securitatea Muncii
RMC Reprezentantul Managementului pentru Calitate
SMC Sistemul de Management al Calitatii
SSM Securitate si Sanatate in Munca
EIP Echipament Individual de Protectie.
LM Loc de munca
AM Accident de munca
5. OBLIGATII GENERALE
1. Stivuitoristul are obligatia sa execute dispozitiile sefului ierarhic, in conformitate cu
prezentele instructiuni, si trebuie sa previna sau sa opreasca imediat orice actiune care ar
putea duce la accidentarea proprie sau a altor persoane care se gasesc in zona de lucru a
motostivuitorului.
2. La inceperea lucrului, lucratorul trebuie sa se prezinte apt pentru desfasurarea activitatii
de stivuitorist, in conformitate cu atributiile de serviciu.
3. Desfasurarea activitatii de stivuitorist de catre persoane aflate sub influenta alcoolului,
drogurilor sau a medicamentelor care i-ar putea afecta capacitatea de lucru este strict
interzisa.
4. Lucratorul care efectueaza activitatea de stivuitorist trebuie sa fie autorizat si instruit in
conformitate cu legislatia nationala in vigoare. Este strict interzis a se utiliza personal
neautorizat pentru manevrarea motostivuitorulu.
6. ATRIBUTII PRINCIPALE STIVUITORIST
Atributii principale stivuitorist conform PT R1-2010, colectia ISCIR
Sarcinile principale ale stivuitoristului inainte de inceperea lucrului sunt urmatoarele:
sa nu manevreze motostivuitorul in stare de oboseala sau sub influenta alcoolului,

6
drogurilor sau a medicamentelor care ar putea sa-i afecteze starea fizica generala;
sa controleze starea tehnica a utilajului si functionarea componentelor de securitate;
sa verifice zona de lucru in care va urma sa-si desfasoare activitatea;
in cazul in care constata un defect pe care nu poate sa-l remedieze singur, nu va pune
utilajul in functiune si va anunta echipa de intretinere si reparatii pentru remedierea
defectului;
sa consemneze in registrul de evidenta a supravegherii motostivuitorului toate
observatiile avute la preluarea utilajului; daca nu are nimic de semnalat, va consemna in
scris acest lucru.
Sarcinile principale ale stivuitoristului in timpul lucrului sunt urmatoarele:
sa circule cu motostivuitorul numai cu sarcina ridicata la 250-300 mm de sol si cu
catargul inclinat spre spate;
sa circule cu sarcina ridicata numai langa stiva;
sa nu efectueze porniri, franari si opriri bruste pentru a evita pericolul de rasturnare;
pentru evitarea pierderii de incarcatura si producerea de avarii si accidente, stivuitoristul
trebuie sa urmareasca tot timpul configuratia traseului si obstacolele de pe acesta;
la transportul de marfuri de dimensiuni mari care limiteaza vizibilitatea stivuitoristului,
manevrarea este permisa numai prin dirijarea sa de catre o persoana desemnata;
viteza de circulatie a motostivuitoarelor trebuie sa fie redusa pana la limita evitarii
producerii oricaror accidente sau avarii;
in cazul manifestarii tendintei de pierdere a stabilitatii (rotile din spate se desprind de pe
sol) sarcina trebuie sa fie coborata imediat;
este interzisa circulatia motostivuitoarelor:
pe langa utilaje si instalatii, stive de materiale, la o distanta mai mica de 0,50 m;
in locuri aglomerate si treceri inguste unde nu se asigura gabarite de trecere
corespunzatoare;
pe drumuri neintretinute si insuficient luminate;
sa nu permita persoanelor sa stationeze sub sarcina sau la o distanta mai mica de 2,50 m
de motostivuitor, in timpul functionarii acestuia;
in cazul constatarii unor defectiuni in timpul functionarii, stivuitoristii sunt obligati sa
opreasca lucrul si sa aduca la cunostinta echipei de intretinere defectiunea respectiva;
lucrul se va relua numai dupa inlaturarea defectiunilor constatate; stivuitoristul va
consemna in registrul de evidenta a motostivuitorului defectiunea detectata;
transportul cu motostivuitorul a substantelor toxice, caustice, explozive, etc., se va
efectua numai daca acestea sunt ambalate conform instructiunilor de ambalare si
transport specifice, pe care stivuitoristii sunt obligati sa le cunoasca si sa le respecte;
sa efectueze toate manevrele, cu sau fara sarcina, cu viteza redusa si fara socuri;
sa consemneze in registrul de evidenta a supravegherii motostivuitorului toate
observatiile avute la preluarea utilajului; daca nu are nimic de semnalat, va consemna in
scris acest lucru.
Sarcinile principale ale stivuitoristului dupa terminarea lucrului sunt urmatoarele:
sa descarce sarcina de pe furci;
sa deplaseze motostivuitorul la locul stabilit pentru repaos;
sa aduca in pozitia 0 (de oprire) toate dispozitivele de comanda;
sa traga frana de mana;
sa evite parcarea motostivuitorului in panta; daca nu este posibil, acesta va fi asigurat
corespunzator (calare, pene, etc.);
sa puna catargul in pozitie verticala;
sa coboare furcile pe sol;
sa consemneze in registrul de evidenta a supravegherii motostivuitorului toate
observatiile avute la predarea utilajului; daca nu are nimic de semnalat, va consemna in
scris acest lucru.
7. NORME SSM DE EXPLOATARE A MOTOSTIVUITOARELOR.
1. motostivuitorul nu poate fi operat decat de personal autorizat; manevrarea sau intretinerea

7
necorespunzatoare pot duce la accidente sau deces;
2. este interzis a se circula cu motostivuitorul pe drumurile publice;
3. operatorul motostivuitorului va purta echipament individual de protectie, respectiv casca de
protectie, salopeta de lucru, incaltaminte de protectie, ochelari de protectie (daca este
necesar), protectii auditive (daca este necesar); este interzis a se purta haine largi, sau
accesorii (mansete, lanturi, cravate, esarfe, inel, bijuterii, etc.) care se pot agata de piesele in
miscare;
4. este interzis fumatul in timpul operarii utilajului;
5. inainte de operarea motostivuitorului, stivuitoristul este obligat sa citeasca si sa-si
insuseasca instructiunile de lucru, verificare si intretinere din Manualul de operare si
intretinere furnizat de catre producator odata cu utilajul;
6. operarea motostivuitorului se va face numai in zonele de lucru aprobate; se vor evita zonele
care contin gaze periculoase si inflamabile, combustibili lichizi si de orice alt fel;
7. inainte de efectuarea oricarei operatii de service se va opri motorul utilajului; este interzis a
se efectua interventii in timpul functionarii motorului motostivuitorului;
8. este strict interzis sa se efectueze modificari la constructia motostivuitorului; orice
modificare efectuata asupra utilajului poate cauza accidente sau defectiuni ale
motostivuitorului;
9. pentru evitarea ranirii, este interzis a se transporta pasageri cu motostivuitorul; un
motostivuitor este conceput numai pentru un singur operator si nu si pentru alti insotitori;
manevrantul motostivuitorului nu trebuie sa permita niciodata oricarei persoane sa se
deplaseze pe furcile utilajului, sau pe oricare alta parte a motostivuitorului;
10. inainte de inceperea lucrului, fiecare operator va completa un raport de inspectie; in cazul in
care stivuitoristul observa nereguli sau defectiuni in functionarea motostivuitorului la
efectuarea verificarii zilnice, acesta va raporta imediat acest lucru persoanei responsabile cu
exploatarea utilajului si nu va incepe operarea motostivuitorului pana cand defectiunea
observata nu a fost inlaturata;
11. la deplasarea motostivuitorului pe o panta sau pe o rampa este interzis sa se efectueze
intoarceri; efectuarea unei astfel de manevre in panta sau pe o rampa poate duce la
rasturnarea motostivuitorului si pericolul unor accidente sau defectiuni ale utilajului;
12. stivuitoristul este obligat sa pastreze si sa intretina curatenia in compartimentul de operare;
13. motorul utilajului se va porni numai in momentul in care operatorul s-a instalat in siguranta
in scaunul operatorului;
14. reglarea scaunului operatorului se va face inainte de inceperea lucrului; este strict interzis a
se efectua reglarea scaunului in timp ce motostivuitorul este in miscare, deoarece acest
lucru poate conduce la accidente;
15. inainte de pornirea motorului operatorul motostivuitorului va verifica daca maneta de
directia este in pozitia neutra, iar maneta franei de parcare este asezata corespunzator;
16. inainte de a incepe efectuarea unei deplasari, operatorul motostivuitorului este obligat sa se
asigure ca nimeni si nimic nu se afla in calea utilajului;
17. operatorul utilajului este obligat sa priveasca intotdeauna in sensul de deplasare;
18. deplasarea motostivuitorului cu incarcatura se va face cu incarcatura, sau cu mecanismul de
ridicare, cat mai basculat spre spate si cat mai aproape de sol;
19. este interzis a se efectua depasirea unui alt motostivuitor care circula in acelasi sens in
intersectii, in locuri fara vizibilitate sau in alte zone periculoase;
20. operatorul motostivuitorului trebuie sa tina bratele si picioarele in limita spatiului cabinei
operatorului; este strict interzis pentru operator sa-si plaseze vreo parte a corpului in structura
catargului, intre catarg si masina, sau in afara masinii;
21. operarea motostivuitorului se va efectua numai din pozitia desemnata de operare;
22. la transportarea in panta a unei sarcini cu motostivuitorul se va mentine intotdeauna
incarcatura catre deal, in susul pantei, pentru a putea mentine controlul utilajului;
23. la deplasarea motostivuitorului in panta fara incarcatura, acesta trebuie mentinut cu
contragreutatea catre deal, in susul pantei, pentru a putea mentine controlul utilajului;
24. la operarea motostivuitorului in locuri inguste si intunecoase trebuie utilizate luminile;

8
25. inainte de ridicarea unei sarcini operatorul trebuie sa se asigure ca aceasta nu depaseste
sarcina maxima admisa din diagrama de sarcina a motostivuitorului;
26. este interzisa prezenta persoanelor neautorizate in zona de lucru a motostivuitorului;
27. la efectuarea deplasarii unei sarcini cu ajutorul paletilor, operatorul motostivuitorului se va
asigura ca acestia nu sunt deteriorati si sunt in stare buna de utilizare;
28. utilizarea incorecta a mecanismului de ridicare poate duce la accidente, raniri de persoane
sau defectiuni ale motostivuitorului;
29. este strict interzisa deplasarea sau stationarea oricarei persoane sub furcile ridicate ale
motostivuitorului;
30. nu se vor manevra incarcaturi neasigurate a caror inaltime depaseste inaltimea protectiei
incarcaturii, exceptie facand situatiile cand incarcatura este asigurata astfel incat nici o parte
a ei sa nu cada in spate;
31. este strict interzisa descarcarea incarcaturii aflate sus pe motostivuitor;
32. folosirea incorecta a furcilor mecanismului de ridicare poate duce la accidente, raniri de
persoane sau defectiuni ale motostivuitorului;
33. la ridicarea sau coborarea unei sarcini este strict interzisa bascularea spre inainte;
34. este strict interzis a se opera motostivuitorul de catre un stivuitorist aflat sub influenta
bauturilor alcoolice, a drogurilor sau a unor medicamente care i-ar putea afecta operarea in
conditii de securitate a motostivuitorului;
35. se vor evita schimbarile bruste ale transmisiei atunci cand motostivuitorul se afla in
miscare; bruscarea transmisiei in timpul deplasarii utilajului poate duce la deteriorarea
elementelor componente ale transmisiei;
36. parcarea motostivuitorului se va face numai in zonele special amenajate acestui scop;
utilajul nu se va parca in panta;
37. la parcarea motostivuitorului, operatorul trebuie sa efectueze urmatoarele: sa traga frana de
mana, sa plaseze maneta directiei in pozitia neutra (punct mort), sa plaseze comutatorul de
blocare in pozitia blocat, sa coboare complet furcile la sol, sa incline catargul inainte pana
cand furcile sunt plane si sa inchida contactul.

9
8. INSTRUCTIUNI SPECIFICE ILUSTRATE STIVUITORIST

Figura Explicatie figura Pagina

Verificari efectuate de stivuitorist inainte de manevrarea


motostivuitorului. 15

Manevrare incorecta a motostivuitorului. 16

17
Manevrare corecta a motostivuitorului.

18
Preluare incorecta a sarcinii pe furcile motostivuitorului.

Preluare corecta a sarcinii pe furcile motostivuitorului. 19

Asezare incorecta a sarcinii pe furcile motostivuitorului. 20

10
Figura Explicatie figura Pagina

Asezare corecta a sarcinii pe furcile motostivuitorului. 21

Manevrare incorecta motostivuitor deoarece sarcina


depaseste sarcina maxima admisa de catre producator 22
(suprasarcina).

Manevrare corecta motostivuitor deoarece sarcina nu 23


depaseste sarcina maxima admisa de catre producator.

Deplasare incorecta a motostivuitorului (viteza mare). 24

Deplasare corecta a motostivuitorului. 25

11
Efectuarea incorecta a virajelor de catre motostivuitor.
26

Figura Explicatie figura Pagina

Efectuarea corecta a virajelor de catre motostivuitor. 27

28
Deplasare incorecta a motostivuitorului sarcina la inaltime.

Deplasare corecta a motostivuitorului. 29

Deplasare motostivuitorului pe pasarela necorespunzatoare. 30

Deplasare motostivuitorului pe pasarela corespunzatoare. 31

12
Deplasare incorecta a motostivuitorului atunci cand campul 32
vizual este mascat de sarcina

Figura Explicatie figura Pagina

Deplasare corecta a motostivuitorului. 33

Deplasare motostivuitor incorecta fara ca stivuitoristul sa 34


priveasca in directia de deplasare.

Deplasare corecta a motostivuitorului.


35

Manevrare incorecta motostivuitor.


36

13
37
Manevrare corecta motostivuitor.

Transportul persoanelor cu ajutorul motostivuitorului este 38


strict interzis.

Figura Explicatie figura Pagina

Transportul persoanelor cu ajutorul motostivuitorului este


strict interzis 39

Ridicarea persoanelor cu ajutorul dispozitivului de ridicare al 40


motostivuitorului este strict interzia.

Ridicarea corecta (in cazuri exceptionale) a persoanelor cu


ajutorul unor echipamente speciale adaptate pentru 41
motostivuitor.

Parcare incorecta motostivuitor.


42

14
Parcare corecta motostivuitor. 43

15
Inainte de utilizarea motostivuitorului verificati:
directia (1);
semnalele de avertizare (2);
frana de mana si pedala de frana (3);
furcile (4);
daca exista scurgeri de ulei (5);
alte verificari recomandate de catre producatorul motostivuitorului (6).

Atentie! Manevrarea motostivuitorului se va face doar de catre personal


instruit, calificat si autorizat!

16
Pozitie incorecta de manevrare a motostivuitorului de catre manevrant, ceea ce poate duce la
accidente, atat ale stivuitoristului, cat si ale altor persoane expuse.
Manevrarea motostivuitorului se va face numai din scaunul de conducere al utilajului.

Atentie! Manevrarea motostivuitorului se va face doar de catre personal


instruit, calificat si autorizat!

17
Pozitia corecta de manevrare a stivuitorului de catre operator.
Manevrarea motostivuitorului se va face numai din scaunul de conducere al utilajului.

Atentie! Manevrarea motostivuitorului se va face doar de catre personal


instruit, calificat si autorizat!

18
Preluarea incorecta a sarcinii (numai cu varfurile furcilor) poate cauza rasturnarea acesteia in
timpul transportului, cu repercusiuni neplacute si asupra motostivuitorului.
Furcile trebuie introduse astfel incat sarcina sa se gaseasca cat mai aproape posibil de cadrul de
ridicare al furcilor.

Atentie! Manevrarea motostivuitorului se va face doar de catre personal


instruit, calificat si autorizat!

19
Pozitionarea corecta a sarcinii transportate cu ajutorul motostivuitorului.
Furcile trebuie introduse astfel incat sarcina sa se gaseasca cat mai aproape posibil de cadrul de
ridicare al furcilor.

Atentie! Manevrarea motostivuitorului se va face doar de catre personal


instruit, calificat si autorizat!

20
Transportarea incorecta a sarcinii datorita pozitionarii acesteia doar in partea din fata a furcilor,
cat si datorita nerespectarii diagramei de sarcina a motostivuitorului oferita de catre producator.
Se va evita efectuarea unei manevrari incorecte a sarcinii cu motostivuitorul.

Atentie! Manevrarea motostivuitorului se va face doar de catre personal


instruit, calificat si autorizat!

21
Transportarea corecta a sarcinii prin pozitionarea corecta a acesteia pe furci si prin respectarea
diagramei de sarcina a motostivuitorului oferita de catre producator.
Se va evita efectuarea unei manevrari incorecte a sarcinii cu motostivuitorul.

Atentie! Manevrarea motostivuitorului se va face doar de catre personal


instruit, calificat si autorizat!

22
Supraincarcarea motostivuitorului cu o sarcina care depaseste sarcina maxima admisa poate
duce la accidente.Este strict interzisa supraincarcarea motostivuitorului!

Atentie! Manevrarea motostivuitorului se va face doar de catre personal


instruit, calificat si autorizat!

23
Exploatare corecta a motostivuitorului cu transportarea sarcinilor respectand diagrama de
sarcina a producatorului.Este strict interzisa supraincarcarea motostivuitorului!

Atentie! Manevrarea motostivuitorului se va face doar de catre personal


instruit, calificat si autorizat!

24
Utilizarea vitezei excesive in exploatarea motostivuitorului poate cauza accidente.
Se va evita utilizarea vitezei excesive la deplasarea motostivuitorului, atat cu sarcina, cat si fara
sarcina!

Atentie! Manevrarea motostivuitorului se va face doar de catre personal


instruit, calificat si autorizat!

25
Manevrarea motostivuitorului cu o viteza adecvata poate preintampina eventualele accidente
cauzate de o viteza excesiva. Se va evita utilizarea vitezei excesive la deplasarea motostivuitorului,
atat cu sarcina, cat si fara sarcina!

Atentie! Manevrarea motostivuitorului se va face doar de catre personal


instruit, calificat si autorizat!

26
Folosirea vitezei excesive la efectuarea virajelor poate duce la rasturnarea motostivuitorului cu
consecinte grave.La efectuarea virajelor este recomandata incetinirea vitezei!

Atentie! Manevrarea motostivuitorului se va face doar de catre personal


instruit, calificat si autorizat!

27
La efectuarea virajelor se recomanda incetinirea vitezei, franarea si accelerarea facandu-se cu
foarte mare atentie. La efectuarea virajelor este recomandata incetinirea vitezei!

Atentie! Manevrarea motostivuitorului se va face doar de catre personal


instruit, calificat si autorizat!

28
La preluarea unei sarcini de la inaltime este interzis a se deplasa ulterior motostivuitorul fara ca
furcile sa fie coborate aproape de nivelul solului, pana la o inaltime care sa permita transportul
fara pericol al sarcinii. Este strict interzis a se transporta sarcina cu motostivuitorul avand furcile la
inaltime!

Atentie! Manevrarea motostivuitorului se va face doar de catre personal


instruit, calificat si autorizat!

29
Deplasarea stivuitorului se face abia dupa ce furcile cu sarcina de transportat au fost coborate
pana la nivelul minim la care sa se poata realiza deplasarea stivuitorului.
Este strict interzis a se transporta sarcina cu motostivuitorul avand furcile la inaltime!

Atentie! Manevrarea motostivuitorului se va face doar de catre personal


instruit, calificat si autorizat!

30
Utilizarea unor pasarele neadecvate (1), care pot sa se deplaseze sau sa alunece, pentru trecerea
motostivuitorului poate duce la accidente. Lasarea libera a rotilor camioanelor sau remorcilor
(2) poate deasemenea provoca accidente. Este strict interzis a se utiliza pasarele care se pot deplasa
in timpul trecerii motostivuitorului!

Atentie! Manevrarea motostivuitorului se va face doar de catre personal


instruit, calificat si autorizat!

31
Utilizarea puntilor de legatura nedeplasabile (fixe) (1) sau care sa nu alunece duc la utilizarea in
conditii de securitate a stivuitorului. Deasemenea, se recomanda blocarea rotilor camioanelor sau
remorcilor (2) chiar daca frana de mana a camioanelor este trasa.
Este strict interzis a se utiliza pasarele care se pot deplasa in timpul trecerii motostivuitorului!

Atentie! Manevrarea motostivuitorului se va face doar de catre personal


instruit, calificat si autorizat!

32
Obstructionarea campului vizual al operatorului motostivuitorului de catre sarcina in timpul
deplasarii poate conduce la accidente. Se recomanda deplasarea cu spatele a motostivuitorului atunci
cand sarcina impiedica sau mascheaza privirea spre inainte a operatorului motostivuitorului!

Atentie! Manevrarea motostivuitorului se va face doar de catre personal


instruit, calificat si autorizat!

33
La transportul sarcinilor care mascheaza privirea operatorului motostivuitorului, este
recomandat mersul cu spatele pentru evitarea oricaror accidente cauzate de lipsa de vizibilitate.
Se recomanda deplasarea cu spatele a motostivuitorului atunci cand sarcina impiedica sau
mascheaza privirea spre inainte a operatorului motostivuitorului!

Atentie! Manevrarea motostivuitorului se va face doar de catre personal


instruit, calificat si autorizat!

34
Neatentia la sensul de mers al motostivuitorului poate cauza accidente. Stivuitoristul trebuie sa
priveasca intotdeauna in directia sensului de deplasare al motostivuitorului!

Atentie! Manevrarea motostivuitorului se va face doar de catre personal


instruit, calificat si autorizat!

35
In timpul lucrului cu motostivuitorul, manevrantul trebuie sa priveasca intotdeauna in directia
sensului de miscare al motostivuitorului pentru a evita accidentele. Stivuitoristul trebuie sa priveasca
intotdeauna in directia sensului de deplasare al motostivuitorului!

Atentie! Manevrarea motostivuitorului se va face doar de catre personal


instruit, calificat si autorizat!

36
La manevrarea sarcinii ridicate trebuie ca stivuitoristul sa se asigure ca persoanele din imediata
apropiere nu sunt in pericol de accident. Trebuie avuta grija fata de persoanele expuse care se gasesc
in apropierea sarcinii ridicate de catre motostivuitor!

Atentie! Manevrarea motostivuitorului se va face doar de catre personal


instruit, calificat si autorizat!

37
Stivuitoristul trebuie sa se asigure ca persoanele expuse din imediata apropiere a locului unde
este manevrata sarcina ridicata nu sunt puse in pericol de catre motostivuitor. Trebuie avuta grija fata
de persoanele expuse care se gasesc in apropierea sarcinii ridicate de catre motostivuitor!

Atentie! Manevrarea motostivuitorului se va face doar de catre personal


instruit, calificat si autorizat!

38
Stivuitoristul nu poate transporta persoane cu ajutorul dispozitivului de ridicare al utilajului, pe
motostivuitor sau in cabina. Este strict interzis a se transporta persoane cu ajutorul motostivuitorului!

Atentie! Manevrarea motostivuitorului se va face doar de catre personal


instruit, calificat si autorizat!

39
Stivuitoristul nu poate transporta persoane cu ajutorul dispozitivului de ridicare al utilajului, pe
motostivuitor sau in cabina. Este strict interzis a se transporta persoane cu ajutorul motostivuitorului!

Atentie! Manevrarea motostivuitorului se va face doar de catre personal


instruit, calificat si autorizat!

40
Este strict interzis a se ridica persoane cu ajutorul dispozitivului de ridicare al
motostivuitorului. Ridicarea persoanelor cu ajutorul dispozitivului de ridicare al motostivuitorului
este strict interzisa!

Atentie! Manevrarea motostivuitorului se va face doar de catre personal


instruit, calificat si autorizat!

41
In anumite situatii exceptionale este posibila ridicarea persoanelor cu ajutorul motostivuitorului,
insa doar cu acordul persoanelor responsabile cu exploatarea utilajului, si folosind o nacela care
respecta normele de securitate si sanatate a muncii. Ridicarea persoanelor cu ajutorul dispozitivului
de ridicare al motostivuitorului este strict interzisa!

Atentie! Manevrarea motostivuitorului se va face doar de catre personal


instruit, calificat si autorizat!

42
Parcarea motostivuitorului se va face astfel incat sa nu fie un obstacol periculos.
Motostivuitorul trebuie astfel parcat incat sa nu stanjeneasca trecerea persoanelor sau a
utilajelor!

Atentie! Manevrarea motostivuitorului se va face doar de catre personal


instruit, calificat si autorizat!

43
Parcarea corecta a motostivuitorului. Motostivuitorul trebuie astfel parcat incat sa nu
stanjeneasca trecerea persoanelor sau a utilajelor!

Atentie! Manevrarea motostivuitorului se va face doar de catre personal


instruit, calificat si autorizat!

9. SEMNALIZARE
44
9.1 Panouri de avertizare si de semnalizare a pericolului

Figura Explicatie figura

SARCINI SUSPENDATE!

9.1.1

VEHICULE DE MANIPULARE SARCINI!

9.1.2

PERICOL ELECTRIC!

9.1.3

PERICOL GENERAL!

9.1.4

9.2 Panouri de interdictie


45
Figura Explicatie figura

FUMATUL STRICT INTERZIS!


FOCUL DESCHIS STRICT INTERZIS!

9..2. 1

TRECEREA PERSOANELOR STRICT INTERZISA!


STRICT INTERZIS ACCESUL PIETONILOR!

9..2..2

INTRAREA STRICT INTERZISA!


ACCESUL STRICT INTERZIS PERSOANELOR
NEAUTORIZATE!

9..2..3

INTERZIS ACCESUL VEHICULELOR DE


MANIPULARE A SARCINILOR!

9..2. 4

9.3 Panouri de obligatie


46
Figura Explicatie figura

PROTECTIE OBLIGATORIE A PICIOARELOR!

9..3.1

PROTECTIE OBLIGATORIE A MAINILOR!

9..3.2

PROTECTIE OBLIGATORIE A CAPULUI!

9..3.3

PROTECTIE INDIVIDUALA OBLIGATORIE


IMPOTRIVA CADERII DE LA INALTIME

9..3.4

9.4 Simboluri produse chimice (simboluri vechi)


47
Figura Explicatie figura
Riscuri: favorizeaza aprinderea materiilor combustibile,
intretinerea combustiei (pastile de clor efervescente, O2).
Precautii: se va evita orice contact cu substantele
inflamabile.
9.4.1

Riscuri: prezinta un pericol de explozie (gaz butan,


propan, materiale explozive, artificii, etc).
Precautii: se vor evita caldura, socurile, frecarea si
scanteile
9.4..2

Riscuri: se produce foarte usor aprinderea in contact cu o


sursa de energie (flacara, scanteie).
Precautii: se va pastra departe de flacari, scantei sau de
9.4..3
orice surse de caldura.
Riscuri: poate provoca leziuni grave sau chiar moartea
prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata (insecticide,
ingrasaminte, ierbicide, etc).
Precautii: se va evita orice contact cu corpul.

9.4.4

Figura Explicatie figura


Riscuri: poate produce iritarea pielii, a ochilor sau a
cailor respiratorii. Absortia lor poate duce la leziuni
usoare praf de curatat vesela, clor.
Precautii: se va evita orice contact cu pielea, ochii si
9.4.5 inhalarea de vapori.
Nociv (iritant)

Riscuri: produs care prin simplul contact sau prin


ingurgitare poate arde sau distruge tesuturile (pielea sau
mucoasa) clor concentrat, soda caustica, acizi.
Precautii: se va evita inhalarea de vapori si contactul cu
9.4.6
pielea, ochii si hainele.

Riscuri: produs periculos pentru mediul inconjurator.


Precautii: se va evita a se arunca in mediul inconjurator.

9.4.7
Periculos pentru mediul
inconjurator

9.5 Simboluri produse chimice (simboluri noi)


48
Figura Explicatie figura

Materiale explozive!

9..5.1 GHS01

Substante inflamabile sau extrem de inflamabile!

9..5.2 GHS02

Carburant!

9..5.3 GHS03

Gaz sub presiune sau gaz refrigerat!

9..5.4 GHS04

Substante corozive pentru metale!

9..5.5 GHS05

Substante mortale sau toxice prin contact cutanat,


ingurgitare sau inhalare!
9..5.6 GHS06

Substante nocive prin contact cutanat, ingurgitare sau


inhalare!

9..5.7 GHS07

Substante mortale sau nocive, cancerigene!

9..5.8 GHS08

Substante foarte toxice sau toxice pentru mediul acvatic!

9.5.9 GHS09

49
10. INTERDICTII

Este strict interzis:


1. a se conduce un stivuitor de catre o persoana care nu poseda autorizatie de stivuitorist eliberata
de catre ISCIR;
2. ca stivuitoristul sa permita manevrarea motostivuitorului de catre o persoana neautorizata,
chiar si daca aceasta actioneaza sub supravegherea sa;
3. a se ridica sarcini mai mari decat sarcina maxima admisa de catre producatorul stivuitorului;
4. a se mari valoarea contragreutatii stivuitorului prin adaugarea de contragreutati suplimentare;
5. a se ridica o sarcina care nu este echilibrata;
6. a se ridica sarcina doar cu o singura furca;
7. a se circula cu motostivuitorul avand sarcina ridicata;
8. a se frana brusc;
9. a se efectua virajele cu viteza mare;
10. a nu se respecta semnificatia panourilor de semnalizare;
11. a se utiliza alte cai de circulatie decat cele deja stabilite pentru deplasarea
motostivuitorului;
12. a se transporta persoane pe motostivuitoarele care nu au dispozitive special concepute
pentru un asemenea scop;
13. a se ridica persoane pe motostivuitoarele care nu sunt concepute pentru un asemenea scop;
14. a se abandona motostivuitorul pe caile de circulatie sau in panta;
15. a se lasa cheia in contactul motostivuitorului in absenta operatorului;
16. stationarea sau trecerea pe sub furcile motostivuitorului atunci cand acestea sunt in pozitie
ridicata, chiar si daca acestea nu au sarcina;
17. a se fuma in apropierea unei baterii puse la incarcat;
18. a se depune piese metalice pe bateriile acumulatorilor;
19. a se efectua orice reglaje in timpul functionarii motostivuitorului;
20. ca stivuitoristul sa poarte haine largi, sau accesorii (mansete, lanturi, cravate, esarfe, inel, etc)
care se pot agata de piesele in miscare;
21. a se utiliza motostivuitorul intr-o atmosfera potential exploziva;
22. bascularea spre inainte a catargului la ridicarea sau coborarea unei sarcini;
23. a se opera motostivuitorul de catre un stivuitorist aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a
drogurilor sau a unor medicamente care i-ar putea afecta reflexele pentru operarea in conditii de
securitate a motostivuitorului.

11. ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE

50
Stivuitoristul va purta echipamentul individual de protectie specific pentru aceasta activitate.

Incaltaminte de protectie

Casca de protectie

Salopeta de protectie

Protectie a urechilor (daca este cazul)

Ochelari de protectie (daca este cazul)

Manusi de protectie (daca este cazul)

Atentie! Purtarea echipamentului individual de protectie este obligatorie!

12. RISCURI

51
1. Pericole mecanice
- pericol de strivire
- pericol de forfecare
- pericol de taiere sau sectionare
- pericol de antrenare sau prindere
- pericol de lovire
- pericol de ejectare a fluidelor cu presiune inalta
- pericol de pierdere a stabilitatii
2. Pericole electrice
- contact electric
- influente externe
3. Pericole termice
- lucrul in medii cu temperaturi extreme (foarte ridicate sau foarte scazute)
4. Pericole generate de zgomote
- nivel zgomot mediu inconjurator excesiv
5. Pericole biologice
- pericol datorat manipularii substantelor toxice
13. RESPONSABILITATI
13.1 Personalul care executa activitati de manevrare motostivuitor.
13.1.1 Respecta prevederile prezentei instructiuni.
14. ACCIDENTE
Reguli generale in caz de accident:
- in cazul unui accident se vor lua toate masurile necesare astfel ca situatia produsa in
timpul accidentului sa ramana nemodificata pana la sosirea inspectorului de specialitate
al ITM si al ISCIRINSPECT in raza careia se afla aceasta, cu exceptia cazului cand
situatia respectiva ar pune in pericol viata persoanelor sau ar crea alte situatii periculoase;
- numarul general pentru urgente este: 112.
Urmari posibile ale nerespectarii prezentelor instructiuni:
- raniri usoare pana la foarte grave, chiar decese, ale stivuitoristului sau ale persoanelor
expuse, cauzate de strivire sau de caderea sau prabusirea sarcinii;
- raniri usoare pana la foarte grave, chiar decese, ale stivuitoristului sau ale persoanelor
expuse, cauzate de motocutare.
Nota: ------------- sens de privire stivuitorist!
Prezenta instructiune tehnica interna de securitate si sanatate a muncii nu este limitativa, ea
putand fi completata in functie de conditiile specifice fiecarui loc de munca si, respectiv, fiecarei
activitati. Prezenta instructiune proprie de securitate si sanatate a muncii este destinata
operatorului RSVTI si se va aduce la cunostinta intregului personal, cu ocazia instruirii
periodice efectuate de catre operatorul RSVTI, verificandu-se permanent modul de insusire si
respectare a acesteia.
Intocmit,
Lucrator Desemnat cu S.S.M.

INSTRUCTIUNE DE LUCRU

52
Depunere sarcina pe raft cu ajutorul moto- stivuitorului
I.L . Nr.

1 2 3

4 5 6

53
1 Se aduce moto-stivuitorul in fata raftului pe care se va depune sarcina si se aplica frana de
stationare. Se aduce catargul in pozitie verticala.

2 Se inalta furcile pana la inaltimea necesara pentru depunerea sarcinii. Trebuie sa va asigurati ca
furcile cu sarcina pot intra liber in raft.

3 Se deplaseaza catargul inainte si se introduc furcile in raft. Furcile cu paletul trebuie sa fie
introduse complet in raft.

4 Se coboara usor furcile astfel incat paletul cu sarcina sa se aseze pe raft. Se va acorda o atentie
deosebita furcilor, astfel incat acestea sa nu preseze pe palet in partea inferioara.

5 Se retrage catargul pana cand furcile sunt eliberate complet din raft. Se inclina usor catargul in
spate.

6 Se coboara usor furcile pana in pozitia de transport (aproximativ 30 cm fata de sol) si se


deplaseaza stivuitorul catre noua sarcina care trebuie indeplinita.

Nota: ----------> sens de privire stivuitorist!

ATENTIE! Manevrarea moto-stivuitorului se va face numai de catre personal instruit,


calificat si autorizat! Este strict interzisa prezenta persoanelor in zona de lucru a utilajului in timpul
manevrelor de depunere a sarcinii pe raft!
ntocmit,
Lucrator Desemnat cu SSM

Not: prezenta procedur de lucru este elaborat n conformitate cu cerinele prescripiilor


tehnice, colecia ISCIR. Aceast procedur este utilizat de ctre operatorul RSVTI n cadrul
instruirii efectuate pentru autorizarea/reautorizarea personalului deservent .

54
INSTRUCTIUNE DE LUCRU
Preluare sarcina de pe raft cu ajutorul moto-stivuitorului
I.L . Nr.

1 2 3

4 5 6

1 Se aduce moto-stivuitorul n faa raftului de pe care urmeaz s se preia sarcina i se

55
oprete motostivuitorul n faa raftului.

2 Se nal catargul pn cnd furcile ajung la nlimea necesar pentru preluarea


sarcinii. Se ndreapt furcile. Trebuie s v asigurai c furcile pot intra liber n palet.

3 Se deplaseaz catargul nainte i se introduc furcile n palet. Furcile trebuie s fie


introduse complet sub sarcin pn cnd suportul acestora atinge paletul.

4 Se ridic uor furcile astfel nct paletul cu sarcina s se desprind de pe raft. Dac este
spaiu suficient, se nclin uor furcile spre spate pentru a nu aluneca sarcina de pe furci.

5 Se retrage catargul pn cnd furcile cu sarcina sunt scoase complet din raft. Dac este
cazul, se nclin uor spre spate furcile.

6 Se coboar uor furcile cu sarcina pn n poziia de transport (aproximativ 30 cm fa


de sol) i se transport sarcina n locul dorit.

Not: ----------> sens de privire stivuitorist!

ATENIE !

Manevrarea moto-stivuitorului se va face numai de ctre personal instruit, calificat i autorizat! Este
strict interzis prezena persoanelor n zona de lucru a utilajului n timpul manevrelor de preluare a
sarcinii de pe raft!

ntocmit,
SSM PSI PREVENT SRL
ING.CALUGAR TEODOR

Not: prezenta procedur de lucru este elaborat n conformitate cu cerinele prescripiilor


tehnice, colecia ISCIR. Aceast procedur este utilizat de ctre operatorul RSVTI n cadrul
instruirii efectuate pentru autorizarea/reautorizarea personalului deservent .

56

S-ar putea să vă placă și