Sunteți pe pagina 1din 28

CAP.

III

CAIET DE SARCINI
REABILITARE CANALIZARE SI STATIE PREEPURARE APE
UZATE MENAJERE, STATIE DE CLORINARE , DEZAFECTARE
RACORD CANALIZARE MENAJERA STR. ORHEI.

CPV:45232420-2

VALOARE ESTIMATA :687761,30 LEI fara TVA, din care

finantare an 2012 = 80645 lei fara TVA

MEMORIU GENERAL
CUPRINZIND DATELE NECESARE PENTRU OBTINEREA

AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

I.DATE GENERALE

I.1. DATE DE INDENTIFICARE

a) Denumirea investitiei : REABILITARE CANALIZARE SI STATIE PREEPURARE

APE UZATE MENAJERE, STATIE DE CLORINARE , DEZAFECTARE


RACORD

CANALIZARE MENAJERA STR. ORHEI.

b) Beneficiarul investitiei : SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT

c) Amplasament : PIATRA NEAMT , b-dul TRAIAN nr. 1-3 , judetul NEAMT

d) Proiectant general : INTREPRINDEREA FAMILIALA DE PROIECTARE

1
BRUSTUREANU V. NECULAI

I.2. AMPLASAMENT
Spitalul Judetean de UrgentaCentrul este situat in municipiul Piatra Neamt cu
acces din b-dul Traian , respectiv la intersectia starzii Orhei si b-dul Traian si la o
altitudine de 310 m.

Investitia propusa spre realizare REABILITARE CANALIZARE SI STATIE


PREEPURARE APE UZATE MENAJERE , STATIE DE CLORINARE , DEZAFECTARE
RACORD CANALIZARE str. ORHEI este situata in incinta Spitalului Judetean de
urgenta Piatra Neamt si vizeaza in special lucrari subterane in vederea reabilitarii
canalizarii si preepurarii apelor uzate menajere astfel incit la deversarea acestora in
canalizarea municipiului sa corespunda cerintelor HG 352 / NTPA 002 / 2005 ; lucrarile
propuse sint prezentate in planul de situatie H4si H5 , fara a afecta constructiile si
instalatiile existente , a platformelor si accesele de transport dupa cum urmeaza :

a) Reabilitare canalizare lucrari ce se vor realiza pe canalizarea existenta ,


respectiv curatirea acesteia , reparatii la caminele de vizitare , realizarea de noi camine
de vizitare , capace noi la caminele de vizitare , refacerea partiala a unor sectoare de
canalizare acolo unde nu este realizata panta de autocuratire precum si devieri a
canalizarii existente pe un nou traseu in vederea realizarii unui singur racord cu
colectorul menajer al municipiului de pe b-dul Traian.

b) Reabilitarea statiei de preepurare lucrari ce se vor realiza in general pe


canalizare de racordarea cu cladirile existente reprezentate prin instalatii locale de
preepurare , respectiv separatoare de grasimi , separatoare de nisip , camine de
neutralaizare , camin cu gratar

c) Statia de dezinfectie cu hipoclorit de sodiu a apelor uzate menajere va fi


amplasata in partea de vest a incintei , respectiv pe ultima portiune a canalizarii ce
deverseaza apele uzate in colectorul menajer din b-dul Traian , intre caminele M12
M14 plan H5.

I.3. CLIMA SI FENOMENELE NATURALE SPECIFICE


Teritoriul judetului Neamt apartine in proportii aproximativ egale sectorului cu
clima de munte ( partea de vest) si celui cu clima continentala tinutul climei de
dealuri , districtul Subcarpatilor estici si partial cel al Podisului Central Moldovenesc
( jumatatea din est).
2
Gradul mare de accidentare a teritoriului ca si situarea acestuia in sectorul
adapostit , fata de circulatia din vest , se reflecta atit in marimea , cit si in distributia in
timp si spatiu a valorilor complexului de elemente meteorologice

Invaziile de aer rece de la est si inversiunile termice care se produc determina


scaderea locala a valorilor termice caracteristice.

Sumele medii anuale ale variatiei solare globale se mentine intre 106 si 107
kcal/cmp.an, valorile cele mai scazute fiind cuprinse intre 2 si 3,5 kcal/cmp.an in
intervalul noiembrie-ianuarie. ,iar sumele medii lunare cele mai mari se inregistreaza in
perioada mai-august ( 14 16 kcal.an.)

Pentru sectiunea dealurilor de podis este specifica circulatia aerului rece ( ne


referim la zona Piatra Neamt ) iarna si al celui cald si uscat in cursul verii , care imprima
nuanta de continentalism ; sint fregvente invaziile de aer rece de origine subpolara de la
nord si cele care provin din aria anticiclonului siberian.

Temperatura medie anuala inregistrata in partea centrala a judetului este de


8,5*C

( Tg.Neamt 8,2*C , Piatra Neamt 8,4*C , Roman 8,3*C), iar pe culmile cele mai inalte
ale Ceahlaului se inregistreaza valori de 2*C.

Din punct de vedere al incarcarii cu zapada , lucrarile sint amplasate in zona


''B'' conform STAS 10101/21-92 pentru care greutatea de referinta a stratului de zapada
este

gz = 1,2 KN/mp. corespunzatoare perioadei de revenire din 10 ani.

Din punct de vedere a actiunii vintului , lucrarile sint amplasate in zona ''B'' ,
conform STAS 10101/21-90 pentru care presiunea dinamica stabilizata la inaltimea de
10 m. deasupra terenului este de gv = 0,42 KN/mp.

I.4. GEOLOGIA SI SEISMICITATEA


Amplasamentul lucrarilor investitiei sint amplasate in partea central-estica a
municipiului Piatra neamt , respectiv in Depresiunea Subcarpatica Cracau Bistrita.

Din punct de vedre geologic , zona studiata apartine panzei cutelor marginale
( panza Doamnei) ; la constitutia sa iau parte depozite cretacice inferioare si
superioare , paliogene si miocene.

3
Formatiunea geologica de baza ( roca de baza ) , de varsta Priaboniana ,
avind o grosime cuprinsa intre 250 300 m.este constituita din argile cenusiu verzui , in
care se intilnesc pe alocuri lentile de marnoclcare sideritice , cenusiu brune ;
formatiunea acoperitoare apartine perioadei cuaternare si cuprinde depozite de terasa
constituite in baza de pietris cu nisip si bolovanis cu pietris cu argila nisipoasa la
suprafata , depuse discordant peste roca de baza.

Conform indicativ NP - 074 / 2007 pentru amplasamentul studiat la definirea


riscului geotehnic , pentru terenul de fundare constituit din depozite de terasa , punctajul
pentru categoria geotehnica este de 9 puncte si ca urmare amplasamentul studiat se
inscrie in categoria geotehnica 1 , cu risc geotehnic redus.

Stratificatia terenului in zona amplasamentului prezinta :

- 0,00 0,20 - un strat de pamint vegetal

- 0,20 1,30 umplutura ( pietris cu argila nisipoasa si resturi de materiale de


constructie )

- 1,30 1,90 pietrs cu argila nisipoasa cafeniu galbuie

- 1,90 6,00 piertis cu nisip galben cafeniu si bolovanis

Coieficientii geotehnici de calcul recomandati au urmatoarele valori :

- presiunea conventionala de calcul Pconv. = 350 Kpa

- coeziunea c = 0 Kpa

- unghiul de frecare interna = 32*- 38*

- coieficient frecare talpa fundatie - roca = 0,50

- greutatea volumetrica = 19,5 20,5 KN/mc.

- coieficient de permiabilitate k = 10 10 cm/s.

Din punct de vedere seismic , municipiul Piatra Neamt se incadreaza in


zona

D VII , conform normativului P 100/1 04 unde Tc = 0,7 sec. ; conform STAS


6054/77 , adincimea maxima de inghet este de 1,0 m. de la cota terenului natural.

I.5. CATEGORIA DE IMPORTANTA A OBIECTIVULUI

4
Categoria de importanta a obiectivului s-a stabilit conform Ordinului MLPAT
nr.31/N din 2 oct.1995 functie de criteriile de importanta:

==================================================================
======

Nr. Denumirea factorului Factorul determinant Criteriile asociate

crt. determinant K(n) P(n) P(i) P(ii)


P(iii)

==================================================================
====

1. Importanta vitala 1 0 0 0 0

2. Importanta ec.si soc. 1 0 0 0 0

3. Implicarea ecologica 1 1 0 1 1

4. Durata utilizare 1 2 2 1 1

5. Adaptarea la cond.loc. 1 1 1 1 1

6. Volum munca si mat. 1 3 3 2 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------

TOTAL PUNCTAJ 7
==================================================================
====

Categoria de importanta a constructiei : " C - normale "

I.6. SITUATIA EXISTENTA SI PROPUSA A CANALIZARII SI


PREEPURARII APELOR UZATE MENAJERE

Apele uzate menajere provenita de la toate sectiile spitalului , respectiv de la


grupurile sanitare , bai , bucatarie , laboratoare , etc. sint preluate de o canalizare

5
existenta realizata din tuburi de beton cu diametrul de 200 si 300 mm. si dirijate spre
canalizarea stradala a municipiului pe doua coloane : spre b-dul Traian si str. Orhei ;
urmare a controlului efectuat pe traseul acestor doua canalizari si conform profilelor
longitudinale H2 si H3 s-au constatat urmatoarele:

In general canalizarea indeplineste conditiile de functionare , respectiv au panta


necesara astfel incit sa se realizeze viteza de autocuratire
Canalizarea dintre caminul M 15 si M 20 are contrapanta , astfel incit acest camin
functioneaza inecat pe o inaltime de 48 cm. si in care s-au adunat depuneri ce
ingreuneaza scurgerea apelor uzate.
Canalizarea dintre caminele M 28 si M 32 are panta mica astfel incit nu se
realizeaza viteza de autocuratire si in permanenta acest tronson se infunda
necesitind curatirea
Caminele , respectiv partea superioara a cestora ( capacele) sint sub cota
terenului natural , nu pot fi identificate si nu se pot vizita in caz de necesitate;
multe dintre acestea au capacele defecte.
Caminele sint in marea majoritate deteriorate , cu depuneri importante si in
general neasigurate la partea superioara.
Canalizarea este dotata cu separatoare de grasimi si de nisip in zona
bucatariei ,au o functionare inecata si greoaie datorita depunerilor ; acestea nu
au fost exploatate corect si nu se poate preciza daca trebuie dezafectate s-au
numai curatate si puse in functiune ( nu s-a putut observa starea acestora din
punct de vedere structural).
Pe canalizarea de la sectia de contagiosi a fost realizat un camin pentru tratarea
apelor cu lapte de var , insa acesta nu mai este in functiune .
Pe canalizarea de la spitalul nou inainte de deversarea lor in canalizarea stradala
exista un asa zis decantor insa nu este adecvat pentru ca apele uzate sa fie
preepurate si sa indeplineasca conditiile impuse de Normativul NTPA
002/2005.
Apele uzate provenite de la laboratoare sint deversate direct in canalizare fara a
fi neutralizate in prealabil.
In vederea reabilitarii canalizarii si epurarii se propun urmatoarele
lucrari :
Refacerea partiala a canalizarii acolo unde aceasta este deteriorata si
functionarea este strangulata favorizind depunerile si infundarea acesteia ,
respectiv refacerea canalizarii intre caminele M17 21 , M27 - 36.
Refacerea caminelor de vizitare , respectiv reparatii la caminele ce sint in stare
de functionare si camine de vizitare noi acolo unde acestea sint deteriorate
complet ; toate caminele vor fi asigurate cu capace si siguranta pentru
persoanele neavizate.
Devierea apelor uzate menajere ce provin de la spitalul de urgenta ( artera stinga
camin M 23 ) prin realizarea unei noi canalizarii din tubulatura de PVC cu
diametrul de 250 mm. si deversarea lor in canalizarea existenta din zona
policlinicii ( artera dreapta camin M 12) ; realizarea acestei devieri este necesara

6
in vederea realizarii unui singur racord cu colectorul menajer stradal precum si
clorinarea acestora .
Spalarea si curatirea caminelor si a canalizarilor existente
Prevederea instalatiilor locale de preepurare functie de necesitatea acestora pe
canalizarile de racordare cu instalatiile interioare , respectiv separatoare de
grasimi si nisip pentru apele provenite de la bucatarie, camine cu gratar pentru
apele provenite de la toate pavilioanele spitalului , camine de neutralizare pentru
apele uzate provenite de la laboratoare ; aceste instalatii vor reduce
concentratiile indicatorilor de calitate ce depasesc limitile admise cu peste 50%.
Statie de dezinfectie cu hipoclorit in vederea distrugerii germenilor patogeni , in
conformitate cu normativele in vigoare , existenti in apele uzate provenite de la
pavilioanele spitalului astfel incit la deversarea acestora in colectorul menajer al
municipiului sa indeplineasca conditiile impuse de NTPA 002/2005.

II. MEMORII PE SPECIALITATI

II.1. ARHITECTURA
Investitia propusa spre realizare REABILITARE CANALIZARE SI STATIE
PREEPURARE APE UZATE MENAJERE, STATIE DE CLORINARE , DEZAFECTARE
RACORD CANALIZARE MENAJERA STR. ORHEI. de la Spitalul Judetean de
Urgenta Piatra Neamt nu cuprinde specialitatea de arhitectura ; lucrarile ce se vor
executa au caracter subteran si apartin de specialitatea de instalatii.

Singura constructie supraterana va fi statia de dezinfectie cu hipoclorit de


sodiu , respectiv cabina instalatiei de dezinfectie cu hipoclorit , furnizata de firme
autorizate in domeniu , ce va fi amplasata pe o platforma betonata si racordata la
utilitatile necesare : apa , curent , canalizare conf. plansei H 19.

Cabina statiei are o suprafata de 5,0 mp. si un regim de inaltime parter ,


constituita dintr-o singura incapere , iar platforma pe care se va amplasa va avea o
suprafata construita de 6,6 mp. conform planului H19 si H20.

II.2. STRUCTURA REZISTENTA


Din punct de vedere al structurii rezistentei - investitia are de rezolvat atit
amplasarea cabinei pentru instalatia de dezinfectie cu hipoclorit cit si celelate constructii

7
cu caracter subteran : separatoare , camine de neutralizare , camine cu gratare , camin
pentru masurarea debitului de ape uzate epurate .

Structura de rezistenta a acestor obiecte este rezolvata si tratata in


memoriul de specialitate anexat la prezenta documentatie.

II.3. INSTALATII

Din punct de vedere al instalatiilor , investitia cuprinde instalatii legate de


reabilitarea canalizarii menajere existente si racorduri la statia de clorare apa
potabila , conducte transport solutie clorinata , racord electric.

Toate aceste instalatii sint rezolvate si tratate in memoriul pe specialitati


anexate la prezenta documentatie , respectiv memoriul pentru canalizare , de
alimentare cu apa si memoriul de alimentare cu energie electrica.

II.4. DOTARI SI INSTALATII TEHNOLOGICE

a) DOTARI

Din punct de vedere al dotarilor , acestea se vor realiza functie de locul de


munca , de necesitatea sculelor necesare , de adincimea si modalitatea la care se va
face interventia dupa cum urmeaza :

OBIECT 1 CANALIZARE

-cange tip gratar pentru curatire camine cu lungimea de 3 m. buc. 2


-cange tip gratar pentru curatire camine cu lungimea de 5 m. buc. 2
-galeti din tabla buc. 2
-fringhie pentru ridicarea unei greutati de 20 kg. m.
10
- lopeti tip polonic cu coada scurta (0,5m.) buc. 2
- furtun de canepa de 50 mm.pentru umplerea caminelor de spalare buc. 4
- racord fix pentru cuplarea furtunului la hidrant buc.
8
OBIECT 2,3,4,5 SEPARTAOARE , NEUTRALIZARE , GRATARE

8
- scara de aluminiu cu 2 trepte ( 6 m.) buc.
1
- pompa pentru evacuare ape uzate debit max. de 5000 l/h buc.
1
- generator electric putere 2 kw buc.
1
NOTA : pompa pentru evacuare se va folosi numai pentru interventii de stricta
necesitate , la interventii locale unde evacuarea apelor nu depaseste 100 l ; pentru
evacuare namol se va folosi vidanje auto din dotarea unitatilor specializate in
domeniu

OBIECT 4 INSTALATIE DE DEZINFECTIE

- recipiente (canistre) din plastic pentru transportul hipocloritului si


depozitarea
acestuia cu capacitatea de 20 l. buc.
15

- hipoclorit de sodiu ( 3 lei/kg) l 300

b) INSTALATII TEHNOLOGICE

La acest capitol , statia de dezinfectie cu hipoclorit constituie o instalatie


tehnologica avind in vedere multitudinea operatiilor ce se realizeaza intr-un contatiner ;
procesul de dezinfectie cu hipoclorit de sodiu completeaza procesul de epurare al
apelor uzate preepurate care trebuie sa indeplinesca conditiile HG 352 NTPA
002/2005.

In vederea dezinfectarii apelor uzate se propune procurarea unei statii de


dezinfectie de tip container de tratare cu hipoclorit de sodiu care poate asigura debitul
necesar pentru tratare de 8 - 18 mg/l.

Date constructive a statiei : containerul este realizat din polipropilena cu


ramforsari din fibra de sticla , grad de protectie electrica IP65 , cu capac transparent si
inchideri cu suruburi , pentru a evita atingerea accidentala a comenzilor ; utilizarea
tehnologiei EFT ( Elastyomer Free Technology) a permis eliminarea oricarui contact al
elastomerilor cu lichidele.
Membranele si scaunele acestora sint realizate din PTEF , pompa poate fi
montata pe perete sau pe un plan orizontal ( deci inclusiv pe direct pe rezervor)
dataorita suportului special cu care este dotata.
Un conector special permite modificarea conexiunilor electrice fara a fi nevoie
sa se declupeze pompa din instalatie ; pompa este furnizata impreuna cu fitingurile si

9
furtunele de aspiratie si injectie , filtru si sorb , racord de injectie demontabil ce poate fi
curatat , suruburi si dibluri pentru fixarea pe perete sau pe rezervorul de stocare.
Caracteristici a pompei : pompa dozatoare electromagnetica cu membrana
avind Q max. 8l/h. la contrapresiune de 2 bari , control electronic , cu debit proportional
comandat de un debitmetru electromagnetic cu limitator de impulsuri sau de semnal in
curent 0/4 20 mA , contor electromagnetic DN 100 ; pompa poate functiona si cu debit
constant sau cu comanda temporizata.
Pompa este dotata cu un panou de comanda electronic montat pe pompa , cu
afisaj luminos avind posibilitatea de selectie a instructiunilor si cu posibilitatea
introducerii unei parole de acces in vederea protejarii datelor programate.
Toate setarile si reglajele se fac prin intermediul tasaturii digitale si a afisajului
cu un contact liber de tensiune pentru a semnaliza la distanta situatiile de alarma si o
intrare pentru a inhiba de la distanta functionarea pompei ; sezizarile sint semnalizate
de un intrerupator magnetic de nivel si a unui sezizor de debit.
Componenta satatiei , respectiv a elementelor din interiorul containerului sint
prezentate in plansa ID1.

II.5. AMENAJARI EXTERIOARE SI SISTEMATIZAREA


PE VERTICALA

a) AMENAJARI EXTERIOARE

Avind in vedere normele sanitare si de protectie a mediului inconjurator si mai


ales amplasarea statiei in incinta spitalului judetean se impune realizarea zonei de
restrictie si protectie a statiei de dezinfectie astfel incit aceasta va fi protejata cu o
imprejmuire pe toate cele patru laturi.
Conform Ordinului MS nr.536/97, datorita configuratiei terenului si a amplasarii
statiei , sa prevazut o zona de protectie sanitara cu o suprafata de 350 mp., delimitata
de o imprejmuire din plasa de sirma fixata pe stilpi metalici cu 57 x 3,5 mm. , cu
panouri de gard din rama de otel rotund 16 mm. si impletitura din sirma de otel
zincata 2 mm. cu ochiuri patrate de 16 x 16 mm. si inaltimea la coama de 1,20 m. ;
stilpi vor fi plantati la 2,0 m. interax , in fundatii de beton marca C4/5 , inclusiv piesele
de fixare ( art. CO.07.A1); impremuirea se va realiza conf. plansei H24 si DI1 , dupa
cum urmeaza:

stilpi din otel cu diametrul de 57x3,5 mm. si lungimea de 2,1 m.(pl.DI1)


Stilpi se vor planta in gropi realizate cu dimensiunea de 0,6 x 0,6 m. si
adincimea de 0,7 m. dispusi la distanta de 2,0 m. interax avind fundatii proprii din beton
marca C4/5 ce va fi turnat direct in sapatura ; capatul stilpului ce va fi inglobat in beton
va fi prevazut cu doua moaze din fier beton cu diametrul de 10 mm.

10
panourile de gard din rama de otel rotund 16 mm. si plasa din sirma se vor
realiza in ateliere si transportate la locul de montaj dupa ce stilpi au fost montati. ;
ramele se vor fixa de stilpi prin intermediul pieselor de fixare ( otel beton 16 mm. )
prin sudura electrica.
porti de acces in incinta zonei protejate vor fi realizate deasemeni in atelier din
rama de otel patrat de 40x40x4 mm. , cu deschiderea de 1,39 m. si stilpi din teava de
otel cu diametrul de 108x4 mm. si lungimea de 2,30 m. conform plansei DI1; ramele vor
avea o diagonala din otel rotund 16 mm.
atit gardul cit si portile vor fi vopsite cu vopsea de ulei in doua straturi

b) SISTEMATIZAREA PE VERTICALA
Sistematizarea pe verticala se va realiza numai in zona amplasarii statiei
de dezinfectie si caminului cu gratar , amestec si debitmetru , respectiv in zona ce va fi
imprejmuita ; sistematizarea va consta din urmatoarele operatiuni:

se va face o curatenie generala pe suprafata imprejmuita constind din


indepartarea frunzelor , crengilor si a corpurilor straine
indepartarea stratului vegetal pe suprafata indicata in plansa H5 , respectiv zona
de amplasament a statiei de dezinfectie si a caminului cu gratar , amestec si
debitmetru
denivelarile terenului fata de cotele finite a constructiilor va fi de cca. 50 cm.
astfel incit dupa terminarea lucrarilor se vor realiza taluzuri cu o inclinare de 45
* ; taluzurile vor fi insemantate cu gazon.
pamantul rezultat din sapatura se va transporta
dupa amplasarea statiei se va readuce pamintul vegetal .
la limita imprejmuirii se va realiza o peredea din pomi salcami s-au tei.

c) DRUM DE ACCES

In vederea asigurari transportului materialelor , a utilajelor si in vederea


exploatarii in bune conditii a obiectelor in vederea preepurariia pelor uzate provenite
de la Spitalul Judetean de Urgenta se va amenaja un drum de acces cu servitute la
drumul de circulatie din incinta spitalului conform plansei D1 ; drumul de acces va
avea o lungime de 45,5 m . , va ocupa o suprafata de 176 mp. si va fi prevazut cu o
platforma de intoarcere in zona statiei de dezinfectie.

Realizarea drumului de acces si amplasamentul acestuia sint redate si


exemplificate in memoriul de specialitate anexat la prezenta documentatie.

11
III. DATE SI INDICI CE CARACTERIZEAZA
INVESTITIA

1. Canalizarea pentru apele uzate menajere

lungimea totala a canalizarii existente = 730 m.


lungimea canalizarii noi proiectate = 320 m.
numar camine de vizitare existente = 44 buc.
numar camine de vizitare noi proiectate = 16 buc.
numar camine de vizitare supuse reabilitarii = 14 buc.
suprafata construita a caminelor noi proiectate = 24 mp.

2. Preepurarea apelor uzate menajere

a) Separator de grasimi ( nisip ) - plansa H 15 = 2 buc.


- dimensiuni in plan 2,6 x 2,2 m. si h = 4,20 m.
- suprafata construita a separatoarelor = 2 x 5,72 = 11,44 mp.
- volumul separatoarelor 2 x 24 = 48,0 mc.
b) Camine de neutralizare plansa H17 = 3 buc.
- dimensiuni in plan 2,55 x 1,4 m. si h = 3,19 , 5,25 si 5,17 m.
- suprafata construita a caminelor = 3 x 3,57 = 10,71 mp.
- volumul caminelor 11,38 + 18,74 + 18,45= 48,57 mc.
c) Statie de dezinfectie plansa H22 = 1 buc.
- dimensiuni in plan 2,75 x 2,4 m. si h = 2,20 m.
- suprafata construita a statiei = 6,60 mp.
- volumul statiei = 10,53 mc.
d) Camin cu gratare , amestec si debitmetru plansa H23 = 1 buc.
- dimensiuni in plan 6,75 x 1,3 m. si h = 2,19 si 2,20 m.
- suprafata construita a caminului = 8,77 mp.
- volumul caminului = 19,29 mc.
e) Camin pentru spalare plansa H14 = 2 buc.
- dimensiuni in plan R = 0,5m. si h = 3,0 m.
- suprafata construita a caminelor = 2 x 0,8 = 1,6 mp.
- volumul caminului = 2 x 2,4 = 4,8 mc.
e) Camin de rupere de panta plansa H11 = 1 buc.
- dimensiuni in plan R = 0,5m. si h = 3,0 m.
- suprafata construita a caminelor = 0,8 mp.
- volumul caminului = 2,4 mc.

3. Amenajari si sistematizare pe verticala


a) Imprejmuire plansa H24
- lungime imprejmuire 78 m. si inaltime 2,1 m.
- suprafata construita a gardului = 39 x 0,6 x 0,6 = 14,04 mp.
- volumul fundatiilor stilpilor = 9,82 mc.
12
b) Drum de acces plansa D1
- lungime drum de acces 45,5 m. si latimea de 3,5 m.
- suprafata construita a drumului 176 mp.

TOTAL SUPRAFATA CONSTRUITA = 254 MP.

IV. DEVIZUL GENERAL

Conform devizului general anexat rezulta urmatoarele :


Valoarea totala a investitie = 988.073 lei ( inclusiv TVA)

din care : C+M = 771.778 lei ( inclusiv TVA)

utilaj = 31.085 lei ( inclusiv TVA)

dotari = 6.969 lei ( inclusiv TVA)

V. ANEXE LA MEMORIU

Conform borderoului de piese scrise anexat.

MEMORIU TEHNIC
PRIVIND REALIZAREA CANALIZARII , ALIMENTARII CU APA ,

CONDUCTA DE TRANSPORT SOLUTIE DEZINFECTIE

Prezentul memoriu trateaza realizarea conductelor de canalizare nou proiectate


in vederea devierii traseelor de canalizare existente , a conductei de alimentare cu apa
a statiei de dezinfectie a apelor uzate precum si a conductei de transport a solutiei de
dezinfectie.

13
a) CANALIZAREA MENAJERA

Apele uzate menajere provenita de la toate sectiile spitalului , respectiv de la


grupurile sanitare , bai , bucatarie , laboratoare , etc. sint preluate de o canalizare
existenta realizata din tuburi de beton cu diametrul de 200 si 300 mm. si dirijate spre
canalizarea stradala a municipilui pe doua coloane : spre b-dul Traian si str. Orhei ;
urmare a controlului efectuat pe traseul acestor doua canalizari si conform profilelor
longitudinale H2 si H3 , in vederea reabilitarii canalizarii se propun urmatoarele lucrari :

Refacerea partiala a canalizarii ( deviere a canalizarii) acolo unde aceasta este


deteriorata si functionarea este strangulata favorizind depunerile si infundarea
acesteia , respectiv refacerea canalizarii intre caminele M17 21 , M27 - 36.
Devierea apelor uzate menajere ce provin de la spitalul de urgenta ( artera stinga
camin M 23 ) prin realizarea unei noi canalizarii din tubulatura de PVC cu
diametrul de 250 mm. si deversarea lor in canalizarea existenta din zona
policlinicii ( artera dreapta camin M 12) ; realizarea acestei devieri este necesara
in vederea realizarii unui singur racord cu colectorul menajer stradal precum si
clorinarea acestora .

Din punct de vedere constructiv canalizarile se va realiza dupa cum urmeaza:

- dupa realizarea sapaturi , pe fundul santului se va asterne un strat de nisip de


15 cm. conform sectiunii transversale plansa H 9.
- se verifica din nou panta si se corecteaza prin strunjirea nisipului

- se monteaza conducta de canalizare , respectiv conducta PVC pentru canalizari


exterioare , SN4 , avind diametrul de 200 si 250 mm. cu imbinare prin mufare si
asigurarea etanseetatii cu garnitura din cauciuc.

- astuparea ( acoperirea ) conductei cu un strat de nisip in grosime de 15 cm.

- urmeaza un strat de 30 cm. pamint ciuruit ce va fi bine compactat

- restul umpluturii realizindu-se cu pamint rezultat din sapatura

La schimbarile de directie si racordare se vor prevedea camine de vizitare ce


se vor executa conform STAS 2448 realizate din tuburi de beton si asigurate la partea
superioara cu capace si rame din fonta conform STAS 2308.

ATENTIE : avind in vederea adincimile la care se vor poza conductele de


canalizare adincimi pina la 5,6 m. se vor realiza sprijiniri ale malurilor
conform proiectului de specialitate anexat.

14
b) ALIMENTAREA CU APA A STATIEI DE DEZINFECTIE

Alimentarea cu apa se va realiza numai la statia de dezinfectie , respectiv


racord de apa ce va asigura functionarea unui robinet dublu serviciu de 1 si a instalatiei
interioare de apa din statia de dezinfectie conformplansei H21 : racordul se va realiza
din teava de polietilena de inalta densitate PIED avind diametrul de 32 x 3,6 mm. , Pn 6.
omologate prin agrementul tehnic 016-05/311-1997 care indeplineste conditiile de
etanseetate si nu afecteaza calitatea lichidului transportat.

Tevile din polietilena de inalta densitate sint realizate conform normelor


nationale -SRISO - si internationale - ISO , specifice domeniului ; pentru cazul de fata
se vor folosi tevi pentru transportul apei potabile norma ISO 4427 ( SRISO 4427).

Conducta va fi amplasata ingropat sub limita de inghet , respectiv la


adincimea de 1,10 m. , adincime masurata intre cota terenului natural si axul conductei ;
se va monta in urmatoarele conditii:

sapatura se va realiza manual cu taluzul vertical ; ultimii 15 cm. de


sapatura , respectiv politura fundului santului se va realiza inainte de pozarea
conductei .
dupa atingerea cotei fundului sapaturii , se va asterne un strat de
nisip in grosime de 15 cm. ce va fi imprastiat si compactat uniform si pe care se va
poza conducta de alimentare ; se recomanda montarea conductei pe axul sapaturii.
dupa realizarea probei de presiune , conducta se va stabiliza pe
axul santului cu nisip ce va fi foarte bine compactat pe ambele parti dupa care
conducta se va acopri cu un strat de nisip in grosime de 15 cm. ce va fi deasemeni
bine compactat.
in continuare santul se va umple pe o inaltime de 3o cm. cu pamint
care in prealabil a fost trecut printr-un ciur cu ochiuri de 4 cm. , dupa care se va
folosi pamintul din sapatura.
Pentru legaturi , conformplansei H21 , se vor folosi urmatoarele piese de
legatura :

ramificatii ( teuri ) din otel reduse pentru racordarea cu , conducta de


alimentare cu apa din incinta ; la racordare se va prevedea un camin de vane
CV1 .
robinet de trecere vana cu flanse
flanse din otel rotunde
racord drept cu flansa pentru conducte din polietilena
Din punct de vedere al imbinarii conductelor , aceasta se vor imbina numai
cu piese uzinate prin sudura tip polifuziune ; imbinarile se mai pot face cu
electrofitinguri , sau cu fitinguri metalice cu etansare prin presare.

c) CONDUCTA DE TRANSPORT A SOLUTIEI DE DEZINFECTARE

15
Solutia de dezinfectie din hipoclorit de sodiu preparata in statia de dezinfectie
va fi transportata spre bazinul de amestec prin intermediul unei conducte din
polipropilena tip PP cu un diametru de 20 x 1,8 mm. ; conducta se va amplasa ingropat
la o adincime maxima de 50 cm. , protejata cu cochilie din polietilena , avind o lungime
de 8 m.

d) NORME DE PROTECTIE A MUNCII


Pe timpul executiei lucrarilor , executantii vor fi obligati a lua masurile si de a
respecta normele de protectie a munci , pe categorii specifice de lucrari ; in cazuri
speciale sau de moment acestia vor lua masuri in consecinta pentru a se evita pe cit
posibil vatamarea corporala a personalului din subordine.
Se vor avea in vedere urmatoarele norme de protectie:
normele prevazute in "Regulamentul de igiena si protectie a muncii in
lucrarile
de constructii" editat de INCERC Bucuresti , aprobat cu Ordinul nr. 9/N/96 si publicat in
buletinul constructiilor nr. 5 - 8/96.
normele prevazute in " Normele specifice de securitate a muncii in
lucrarile de instalatii " elaborate de ICSPM si aprobate prin Ordinul nr. 117/96;in
acest normativ la anexa 2 , sint redate si standardele obligatorii de securitate a
muncii.

MEMORIU TEHNIC
PRIVIND SPRIJINIRILE NECESARE LA SAPATURA SANTULUI

PENTRU POZAREA CONDUCTELOR DE CANALIZARE

Prezentul memoriu prezinta realizarea sprijinirilor malurilor spaturi ce se va


realiza in vederea pozrii conductei de canalizare menajer proiectate , respectiv
canalizarea ce se va realiza intre caminele M23(C1) si M12(C5) conform planului de
situatie H4 si aprofilului longitudinal H 6.

Conform profilului longitudinal H6 , adincmea spturii variaza intre 5,6 m. in


punctul 1 ( camin C1 ) si 3,0 m. in punctul 3 ( camin C2 ) pe o lungime de 70 m.

Conform normelor in vigoare , intrucit adncimea sapturii depseste adncimea


de 3 m. in anumite zone , natura terenului este slaba ( necoieziva ) si taluzurile vor fi
verticale se vor realiza sprijiniri speciale calculate in vederea eliminarii posibilitaii de
surpare a malurilor ; sprijiniri ce se vor realiza conform plansei S1.

Conform studiului geotehnic stratificaia terenului in zona amplasamentului este


urmtoarea :

- 0,00 0,20 - un strat de pamnt vegetal

16
- 0,20 1,30 umplutura ( pietri cu argila nisipoasa si resturi de materiale de
construcie )

- 1,30 1,90 pietr cu argila nisipoas cafeniu galbuie

- 1,90 6,00 pierti cu nisip galben cafeniu si bolovani

Coieficienii geotehnici de calcul recomandai au urmatoarele valori :

- presiunea convenional de calcul Pconv. = 350 Kpa

- coeziunea c = 0 Kpa

- unghiul de frecare intern = 32*- 38*

- coieficient frecare talpa fundaie - roca = 0,50

- greutatea volumetric = 19,5 20,5 KN/mc.

- coieficient de permiabilitate k = 10 10 cm/s.

- modul de elasticitate E = 50.000 60.000 kPa

- coieficientul de deformaie laterala = 0,27

Avind in vedere datele specificate precum si precizarile indicatorului de norme de


deviz Ts privind realizarea sprijinirilor de execuie in conditii speciale , sprijinirile se vor
realiza funcie de adncimea de lucru , conform planei S1 , dupa cum urmeaz :

1. Sprijiniri ce se vor executa pna la adncimea de 3 m. aceste sprijiniri se vor


realiza cu dulapi metalici orizontali de 50 x 200 x 3000 mm. , cu interspaii de 200
mm. si grinzi verticale din lemn de fag cu dimensiunea de 12 x 12 cm.
2. Sprijiniri ce se vor realiza peste adncimea de 3 m. ( pana la adncimea de 5,6
m.) aceste sprijiniri se vor realiza cu dulapi metalici verticali de 50 x 200 x 3000
mm. , cu interspaii de 100 mm. si grinzi verticale din lemn de fag cu
dimensiunea de 14 x 15 cm.
Sprijinirile se vor realiza cu materiale si conform articolului de deviz TsF.08.
sprijiniri de maluri cu dulapi metalici aezati orizontal la spaturi executate in spaii
limitate , avnd laimea de pna la 1,5 m.intre maluri si adncimea spaturii pana la 4
m. cu interspaii de 20 cm. pentru adncimea de pna la 3,0 m. si conform articolului
de deviz TsF.10. sprijiniri de maluri cu dulapi metalici verticali pina la adncimea de
5,6 m.

Avind in vedere studiul geotehnic care indic coeziunea terenului 0 ( teren


necoeziv) sprijinirile vor fi realizate dupa cum urmeaz :

17
- dupa ce s-a ajuns cu spatura la adncimea de 1,0 m. , se instaleaza pe fundul
spaturii un cadru de lemn care se sprijina pe piloii asezai la distanta de circa 2 m.
unul de altul ; la interior se monteaza un alt cadru

- intre cele doua cadre se bat palplane metalice ; la inceput pentru ghidarea
palplanelor , se monteaza la inaltime de 2,0 m. un cadru provizoriu.

- pe masura avansarii spaturii se bat si palplanele , iar la distane de 70 80


cm.se monteaz la interior un alt cadru ; in timpul lucrului palplanele trebuie sa fie
incastrate pe o inalime minima de 0,7 m. ( a se vedea breviarul de calcul)

- baterea palplanelor se realizeaza manual sau cu berbecul acionat mecanic ;


dupa ce s-au batut palplanele pe toata inalimea i se continu spatura se bat din nou
piloi pe care se aeaz un alt cadru i se bat noi palplane

- demontarea si indeprtarea sprijinirilor se va face de jos in sus , pe msura


astuprii anului cu pamnt ; numrul dulapilor care se indeparteaz nu trebuie
sa fie mai mare de 1 intruct terenul este necoeziv.
- fixarea ansamblului de sprijiniri se va realiza cu praituri metalice telescopice
Aceste sprijiniri se vor folosi si pentru realizarea caminelor de neutralizare CN
2 si CN3 , camine ce au adincimea totala in jur de 5,2 m.

NORME DE PROTECTIA MUNCII

Avind in vedere caracterul lucrarilor de sapatura ce se vor executa la adincimi


de peste 3 m. , sapaturi ce se vor executa in conditii speciale se vor avea in vedere
urmatoarele masuri de protectie a muncii:

- inainte de inceperea lucrarilor , seful punctului de lucru , va efectua instructajul la


locul de munca ce va avea drept scop prezentarea riscurilor si a masurilor de
prevenirespecifice locului de munca ; va fi semnata fisa de instructaj individuala.
- se va indentifica traseul canalizarii , aspectele terenului ; se va realiza trasarea
axului canalizarii si a pozitionarii caminelor de vizitare

- se va monta parapetele de iventar in vederea delimitarii locului de munca

- se vor depozita in zona locului de munca materialele si sculele ce se vor folosi


pentru realizarea sapaturii si a sprijinirilor ; acestea se vor curatii si verifica cu mare
atentie

- executantii vor avea echipament de protectie adecvat ( salopete


,casca,centura,etc.)

18
- executantii vor fi verificati zilnic de catre seful punctului de lucru in vederea stabilirii
daca sint apti pentru lucru : sa nu fie bolnavi , in stare de ebrietate , sa aiba
echipamentul necesar

- avind in vedere beneficiarul nu a putut stabili cu exactitate traseele utilitatilor din


zona , sapatura se va realiza numai manual si in cazul in care se vor intilni conducte ,
cabluri va fi chemat beneficiarul si se vor lua masuri de izolare , sprijinire , protectie a
acestora

- nu este admis coborirea in sapatura a unei persoane ; vor fi minim 2 persoane si o


persoana la nivelul terenului

Pe timpul executiei lucrarilor , seful punctului de lucru va fi obligat a lua


masurile si de a respecta normele de protectie a munci , pe categorii specifice de lucrari
; in cazuri speciale sau de moment acestia vor lua masuri in consecinta pentru a se
evita pe cit posibil vatamarea corporala a personalului din subordine.

Se vor avea in vedere urmatoarele norme de protectie:

normele prevazute in "Regulamentul de igiena si protectie a muncii in


lucrarile
de constructii" editat de INCERC Bucuresti , aprobat cu Ordinul nr. 9/N/96 si publicat in

buletinul constructiilor nr. 5 - 8/96.

normele prevazute in " Normele specifice de securitate a muncii in


lucrarile de
instalatii " elaborate de ICSPM si aprobate prin Ordinul nr. 117/96;in acest normativ la
anexa

2 , sint redate si standardele obligatorii de securitate a muncii.

MEMORIU TEHNIC
PRIVIND STRUCTURA DE REZISTENTA A OBIECTELOR PREEPURARII

Prezentul memoriu trateaza realizarea structurii de rezistenta a obiectelor ce va


constitui treptele de preepurare in vederea tratarii si dezinfectarii apelor uzate provenite
de la pavilioanele Spitalului Judetean de Ugenta Piatra Neamt.

19
Din punct de vedere al structurii rezistentei - investitia are de rezolvat atit
amplasarea cabinei pentru instalatia de dezinfectie cu hipoclorit cit si celelate constructii
cu caracter subteran : separatoare , camine de neutralizare , camine cu gratare , camin
pentru masurarea debitului de ape uzate epurate .

a) STATIA DE DEZINFECTIE
Conform fisei tehnice , statia de dezinfectie cu hipoclorit de sodiu - este
inglobata intr-un container metalic , respectiv o cabina cu dimensiunile de 2000 x 2450
x 2150 , termoizolata , echipata electric , cu incalzire si ventilatie , pompa dozatoare ,
rezervor 300 l , limitator de nivel , contor electromagnetic , podea tabla aluminiu
ampretata ; containerul se monteaza pe o platforma din beton.

Conform breviarului de calcul anexat , amplasarea in teren a statiei de epurare


se va realiza si va cuprinde urmatoarele etape :

1. nivelarea terenului in zona amplasarii statiei conform planului de situatie H 5 si


H22 ; cota de nivelare , respectiv cota terenului amenajat este 319,60
2. executarea sapaturii , respectiv a gropii in care se va amplasa placa din beton ;
sapatura va avea dimensiunea de 2750 x 2450 x 150 mm., conf. plansei H22.
3. dupa atingerea cotei de sapatura se va realiza o nivelare a fundului sapturii
4. se va turna un strat de egalizare in grosime de 15 cm. din beton marca C4/5
5. se va turna placa propriuzisa in grosime de 20 cm. din beton marca C8/10 avind
o armare din fier beton 6 mm. si ochiuri de 10 cm.
6. se va realiza o tencuiala , scliviseala a placiii cu mortar M 100 T in grosime de
maxim 1 cm. astfel incit sa se realizeze o placa perfect orizontala

b) CAMINUL CU GRATAR , AMESTEC SI DEBITMETRU

Toate apele provenite de la spital vor treace printr-un camin cu gratar cu rolul
de a retine materialele plutitoare si textile provenite din instalatia sanitara
interioara ; acest camine va fi prevazut cu un gratar constituit din bare de otel 10
mm. si interspatii de 30 mm. intrucit curatirea acestuia se va realiza manual.

In continuare se va realiza caminul de amestec si debitmetru constituit din trei


compartimente :

- camera de amestec a apelor uzate preepurate cu solutia de didrixid de


sodiu provenita din statia de dezinfectie
- camera de linistire in vederea trecerii apei prin debitmetru
- camera de evacuare si curatire

20
Din punct de vedere constructiv caminul GAD va fi constituit din doua
corpuri :caminul cu gratar si caminul de amestec si debitmetru amplasate denivelat
conform plansei H23 ; cota terenului amenajat pentru caminul cu gratar va fi 319,21

Realizarea caminului va decurge dupa cum urmeaza :

1. Sapatura se va realiza manual asigurandu-se un spatiu gol intre peretii caminului


in vederea realizarii sprijinirilor , a cofrajelor si a lucrarilor de hidroizolatie astfel incit
sapatura va avea dimensiunea de 4,5 x 2,9 m. pentru caminul cu gratar de 4,65 x 2,9
m. pentru caminul de amestec si debitmetru si adincimea de 2,3 m.

2. Dupa atingerea cotei fundului sapaturii se va turna un beton de egalizare C 4/5


in grosime de 10 cm.
3. Turnarea radierului se va realiza fara intrerupere din beton C12/15 in gr. 20 cm.
si armare cu doua rinduri de plasa sudata 6/10 cm. si bare coltar de legatura de
8/15 cm. conform plansei RC1.

4. Turnarea peretilor se va realiza in cofraje , in grosime de 15 cm. din beton


C12/15 si armare din doua rinduri de plasa sudata 6 si 8/10 cm.

5. Deversorul la interior in grosime de 10 cm. se va realiza cu celeasi materiale ca


si pereii bazinului ; deversorul va avea un gol la partea inferioara pe toata latimea
caminului si o inaltime de 30 cm.

6. Caminul se va tencui la interior cu mortar marca M 100-T in gr. de 2 cm.

7. La exterior se va prevedea o izolatie hidrofuga aplicata la cald


8. In zona peretelui unde se va monta debitmetrul si vana de perete se va
confectiona si monta o pasarela metalica conf. plansei PM2 pentru manevra vanei si
debitmetrul conform plansei D1
9. Zona din jurul caminului , dupa realizarea umpluturii , se va amenaja
realizandu-se pante usoare , se va asterne strat vegetal si se va semana gazon.

b) SEPARATORUL DE GRASIMI ( plansa H15) SI NISIP

In prezent apele uzate provenite de la bucatarie , inainte de deversarea lor in


canalizare , trec printr-un separator de grasimi si de nisip ; separatoarele in timp s-au
colmatat si eficienta lor este nula .

Se propune curatirea acestor separatoare si amenajarea lor conform plansei H


15 in vederea amplasarii la interior a unui separator tip container care se va racorda la
cele doua canalizarii si care va fi mai usor de exploatat.

21
Separatorul de grasimi ( nisip) este format dintr-o cuva din poliesteri armati cu
fibra de sticla de forma circulara avind lungimea de 1,6 m. si diametrul de 1,2 m. ,
dimensionat pentru un debit de 2l/s. , constituita din trei compartimente:

- compartimentul de primire si linistire a apelor sosite

- compartimentul separatorului propiuzis

- compartimentul de colectare a grasimilor

Din punct de vedere constructiv amplasarea separatorului la interiorul cuvei


existente se va realiza dupa cum urmeaza :

- spargerea planseului existent din beton armat si indepartarea deseurilor


- curatirea cuvei existente de namol si spalarea acesteia
- spargerea radierului existent si sapatura conform plansei H 15
- turnarea radierului si a peretilor cuvei noi in care se va amplasa
separatorul nou ; radierul si peretii vor avea grosimea de 20 cm. , se va
realiza din beton C12/15 si armate cu plasa sudata de 8/10 cm.
- amplasarea separatorului pe un strat de nisip in grosime de 15 cm.
( stratul de nisip va fi mai mic s-au mai mare in functie de racordarea
separatorului la conducta de canalizare ce vine de la bucatarie) ; dupa
montare , spatiul ramas liber intre separator si pereti se va umple cu nisip
pana la partea superioara
- se va monta pasareala de lucru conform plansei PM1
- se va tura un nou planseu conf. plansei RS1 in grosime de 14 cm. , beton
C12/15 si armare din bare PC 6,8,12.
- se va prevedea un capac metalic conform plansei CM1 si o scara de
acces demontabila conform plansei SM1.

c) CAMINELE DE NEUTRALIZARE

Apele uzatre provenite de la laboratoare inainte de deversarea lor in


canalizarea menajera vor trece printr-un camin de neutralizare ; acest camin este
format dintr-o cuva din beton armat de forma dreptunghiulara avind dimensiunea de
1,4 x 2,55 m. si adincimea de 3,19 m. pentru camin CN1 si 5,2 m. pentru camin
CN2 si CN3. conform plansei H18 si RN1.

Caminele vor fi constituite din doua camere :

- camera de neutralizare a apelor uzate

- camera de linistire si limpezire a apelor neutralizate

22
Apele uzate ce vor intra in camin vor fi dirijate spre partea inferioara a camerei
de neutralizare prin intermediul unei tubulaturi din PVC dn 250 mm. , trecerea prin filtru
se va realiza de jos in sus , dupa care vor deversa in camera de linistire.

Din punct de vedere constructiv caminele de neutralizare se vor realiza


astfel:

dupa atingerea cotei fundului sapaturii se va turna un beton de egalizare C 4/5 in


grosime de 10 cm.
turnarea radierului se va realiza fara intrerupere din beton C12/15 in gr. 25 cm.
prevazut cu o armare din bare PC 8/15 cm.
turnarea peretilor se va realiza in cofraje , in grosime de 20 cm. din beton C
12/15 si armare din bare PC 6 si 8/15 cm. ; identic se va realiza si deversorul.
placa inferioara P1 se va realiza prebabricata in grosime de 14 cm. din beton C
12/15 si armare din bare PC 6 /15 cm. ; placa se va sprijini pe doua scaune
realizate din acelasi beton conf. plansei RN1 si va fi prevazuta cu trei goluri cu dn
100 mm.
Placa P2 peste camin va fi in grosime de 14 cm. , din beton C12/15 si armare din
bare PC 6 si 12 /15 cm.
peretele deversor va fi prevazut cu o vana de perete dn 250 mm.conf. plansei V1
camera de neutralizare se va placa la interior cu placi de gresie ceramica , iar
restul caminului se va tencui cu o tencuiala speciala.
filtrul pentru neutralizare va fi constituit di piatra de var cu un diametru de 10 15
cm.
se va prevedea un capac metalic conform plansei CM1
la exterior se va prevedea o izolatie hidrofuga aplicata la cald

d) SARCINI PRIVIND ASIGURAREA CALITATII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

Pentru respectarea conditiilor tehnice de calitate ce trebuie urmarite in primul


rand de seful formatiilor de lucru si de personalul tehnic anume insarcinat cu
conducerea lucrarilor , constructorul va organiza respectarea prevederilor tehnice in
vigoare , urmand a se efectua urmatoarele verificari:

a) pe parcursul executarii , pentru toate categoriile de lucrari , ce compun obiectele


investitiei , inainte ca ele sa devina lucrari ascunse prin acoperire cu alte
categorii de lucrari sau elemente de constructie
b) la terminarea unei faze de lucru
c) la receptia preliminara a obiectelor
Verificarile de la pozitia a si b se efectuiaza conform Instructiunilor pentru
verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor ascunse la constructii si instalatii
aferente din anexa I1a si a prevederilor generale din Normativul C-56 , iar cele de la
pozitia c conform reglementarilor in vigoare privind receptia obiectivelor in constructii
HG 273/1994.

23
Toate conditiile tehnice de calitate prevazute sint extrase din prescriptiile
tehnice de proiectare , executie si receptie in vigoare.

1. Lucrari de betoane simple si armate:


- STAS 1275 incercari pe beton intarit determinarea rezistentelor
mecanice
- NE 012-99 normativ pentru executarea lucrarilor de beton simplu si
armat
- C28 instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton
2. Lucrari de tencuiala:
- NE001-96 normativ pentru executarea tencuielilor umede
- C17 instructiuni privind compozitia si prepararea mortarelor
- C6-86 instructiuni pentru executarea pentru executarea placajelor
Constructiile necesita o supraveghere curenta a starii tehnice , cu caracter
permanent pe intreaga durata de serviciu , organizata conform prevederilor
urmataoarelor normative:

- Indicativ P130 norme metodologice privind urmarirea comportarii


constructiei
- Legea 10/1995 calitatea in constructii
- HG 273/1994 capitol III si anexa 1
- HG 766/1997 anexa 4 urmarirea comportarii in exploatare
- PC - 1994 indrumator pentru investigarea si diagnosticarea
structurilor din beton armat
Constructorului ii revine urmatoarele sarcini:

- inceperea lucrarilor numai in baza autorizatiei de construire si aunui


proiect verificat de catre un verificator de proiecte arestat
- executia lucrarilor numai in conformitate cu proiectul de executie si a
dispozitiilor de santier elaborate ulterior proiectului
- coordonarea lucrarilor prin intermediul unui responsabil tehnic atestat
- verificarea certificatelor de calitate a materialelor puse in opera
- punerea in opera numai a materialelor care corespund cerintei tehnice a
proiectului
- verificarea lucrarilor ce se executa prin sistemul propriu de asigurare si
control al calitatii lucrarilor
- instruirea personalului propriu de executie cu privire la tehnologiile care
se aplica si particularitatile acestora.

e) NORME DE PROTECTIA MUNCII

Se atrage atentia constructorului si a beneficiarului ca in executie este


obligatoriu sa fie respectate detaliile date in proiect si tehnologiile de executie conform
prevederilor legale ; nerespectarea celor de mai sus atrage dupa sine delimitarea de
orice raspundere a proiectantului privind comportarea in timp a constructiei.

24
Se vor respecta normele de protectie a muncii conform cu:

- legea protectiei muncii nr. 90/1996


- ordinul MLPAT 9/1993 protectia si igiena muncii in constructii
- legea nr.17/ 2000 - - norme pentru prepararea , transportul , turnarea
betoanelor
- IMM 07/1996 norme specifice de protectie a muncii pentru lucrari de
cofraje , schele aprobat de MLPAT cu ordin 74/N/96.
- normele prevazute in "Regulamentul de igiena si protectie a muncii in
lucrarile
de constructii" editat de INCERC Bucuresti , aprobat cu Ordinul nr. 9/N/96 si publicat in

buletinul constructiilor nr. 5 - 8/96.

- normele prevazute in " Normele specifice de securitate a muncii in lucrarile


de
instalatii " elaborate de ICSPM si aprobate prin Ordinul nr. 117/96;in acest normativ la
anexa

2 , sint redate si standardele obligatorii de securitate a muncii.

LISTA CU DOTARI
OBIECT 1 CANALIZARE

- cange tip gratar pentru curatire camine cu lungimea de 3 m. (60,0


lei/buc) buc. 2
- cange tip gratar pentru curatire camine cu lungimea de 5 m. ( 80,0 lei/buc) buc. 2

- galeti din tabla ( 26,0 lei/buc) buc. 2

- fringhie pentru ridicarea unei greutati de 20 kg. ( 8,0 lei/m) m.


10 - lopeti tip polonic cu coada
scurta (0,5m.) (35 lei/buc) buc. 2

- furtun de canepa de 50 mm.pentru umplerea caminelor de spalare o rola avind


lungimea furtunului de 20 m ( 290,0 lei/rola) buc. 4

- racord fix pentru cuplarea furtunului la hidrant (28/lei/buc) buc. 8

OBIECT 2,3,4,5 SEPARTAOARE , NEUTRALIZARE , GRATARE

- scara de aluminiu cu 2 trepte ( 6 m.) ( 400,0 lei/buc) buc. 1

- pompa pentru evacuare ape uzate debit max. de 5000 l/h (500,0lei) buc. 1

25
- generator electric putere 4 kw (1200,0 lei) buc. 1

NOTA : pompa pentru evacuare se va folosi numai pentru interventii de stricta


necesitate , la interventii locale unde evacuarea apelor nu depaseste 100 l ; pentru
evacuare namol se va folosi vidanje auto din dotarea unitatilor specializate in domeniu

OBIECT 4 INSTALATIE DE DEZINFECTIE

- recipiente (canistre) din plastic cu capacitatea de 20 l. pentru transportul


hipocloritului si depozitarea lui. (50,0 lei/buc)
buc. 15

- hipoclorit de sodiu (3lei/l) l. 300

LISTA CU UTILAJUL TEHNOLOGIC

Nr. Denumirea U/M Cant. Valoarea utilajului

crt. utilajului buc. in EURO

1. Instalatie dezinfectie cu hipoclorit cu

pompa dozatoare si program de timp buc. 1 3.250 fara


TVA/buc.

( conf. oferta anexata)

2. Separator grasimi 2 l/s buc. 2 1.400 fara


TVA/buc.

( conf.oferta anexata )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota : pretul nu cuprinde descarcare cabina (separatorului) , pozitionarea


echipamentului , instalarea racordurilor de apa , hipoclorit , umplerea recipientului cu
hipoclorit ; se asigura asistenta tehnica la montare si punerea in functiune

PROGRAMUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR

26
Avind in vedere diversitatea obiectelor ce constituie investitia precum si
amplasamentul si importanta acestora se implica respectarea unu program de executie
care sa nu peturbe functionarea canalizarii existente si a circulatiei din incinta spitalului.

In acest sens se impune inceperea lucrarilor din aval spre amonte , respectiv
inceperea lucrarilor de la caminul M 14 spre caminul C5 si mai departe spre caminul
C1; decurgerea lucrarilor se va realiza dupa cum urmeaza :

1. Realizarea canalizarii din caminul M14 spre caminul cu gratar , amestec si


debitmetru ; odata cu aceste lucrari se pot realiza lucrarile drumului de acces , lucrarile
de adaptare la teren a statiei de dezinfectie si racordul de apa ; cota de referinta pentru
inceperea lucrarilor este cota 315,96 , respectiv cota de pe capacul caminului M14.
2. Dupa realizarea caminului de rupere de panta si a tronsonului de canalizare
dintre caminul de panta si caminul cu gratar , amestec si debitmetru se va verifica cota
radierului conductei in punctul 3 plan H7 ; in conditiile in care diferenta este mai mare
de 5 cm. se va solicita prezenta proiectantului ( santul dintre CRP si puncul 3 nu se va
acoperii )
3. Inceperea lucrarilor pentru realizarea caminului cu gratar , amestec si debitmetru
avind cota de referinta cota 319,75 , respectiv cota de pe capacul caminului M12.
Totodata se pot incepe lucrarile pentru canalizarea dintre camin C5 C1; se va
realiza mai intai caminul C5 de la care se va pleca cu canalizarea.

ATENTIE

tuburile de beton existente pe care se vor realiza caminele C5 si C1 nu se vor


sparge pina nu este terminata intreaga canalizare dintre C1 C5 C5- camin
GAD , CRP si camin M14
in permanenta se vor efectua verificari a cotelor in lucru ; daca acestea nu
corespund proiectului se va solicita prezenta proiectantului
cota la care se va inchide lucrarile canalizari va fi cota 326,23 , respectiv cota de
pe capacul caminului M 23
4. Dupa realizarea lucrarilor amintite se vor sparge tuburile de beton existente in
caminele C5 ( va fi primul camin in care se va sparge ) si camin C1 ; se va da o mare
atentie in vederea recuperarii resturilor tubului spart , a realizarii rigolelor de scurgere
din camine si la infundarea canalizarii ce se dezafecteaza.

Este obligatoriu ca la schimbarea scurgerii apelor uzate pe noul traseu , caminul


cu gratar , amestec si debitmetru sa fie finalizat si echipat cu vana de perete , gratarul ,
corpul debitmetrului si pasareala metalica de manevra.

5. La inceperea lucrarilor de mai sus se va realiza platforma pentru amplasarea


statiei de dezinfectie , astfel incit beneficiarul sa aiba timp la dispozitie pentru
achizitionarea acesteia si a transportului de la furnizor loco.

27
6. La realizarea canalizarii dintre caminele C2 si C1 se va organiza astfel lucrarile
incit sa existe in permanenta acces auto spre pavilionul de interne ( spitalul vechi ) si la
celelate pavilioane din zona ; se va acorda o mare atentie la realizarea sprijinirilor din
aceasta zona intrucit adincimea de pozare a aconductei de canalizare este mare max.
5,6 m.

7. Dupa terminarea acestor lucrari se poate trece la realizarea canalizarii dintre


caminele M27 M36 , a separtaoarelor de grasimi si nisip , a caminelor de neutralizare
si a caminelor de spalare ; deasemeni se atrage atentia la cotele canalizarii si a
caminelor existente daca se constata abateri ( diferente ) fata de proiect se va solicita
prezenta proiectantului.

8. La inceperea lucrarilor la separatoare se va anunta beneficiarul in vederea


achizitionarii separtaoarelor tip container ; spargerea radierului separtaoarelor existente
se va realiza numai dupa curatirea cuvelor acestora , primirea separatorului tip si
solicitarea prezentei proiectantului.

9. Ultima portiune de canalizare care se va executa este intre caminele M17


M21.

NOTA:

- se atrage atentia constructorului , intrucit beneficiarul nu poate preciza cu exactitate


traseul si a celorlate utilitati datorita vechimii executiei acestora ( 30 ani) , ca sapaturile
sa se execute numai manual , cu mare atentie si in cazul depistari a unor utilitati pe
traseu sa se ia masurile necesare si sa fie anuntat beneficiarul

- in zona de executie a canalizarii dintre caminele M27 M36 se vor intilni cabluri
subterane electrice , posibil si conducta de gaz metan , canal termic si conducte de
apa ; aceste utilitati sint pozate la maxim 1,1 m. adincime , astfel incit conducta de
canalizare va trece pe sub acestea.

- pamintul rezultat din sapatura va fi transportat temporar intr-un depozit indicat de


beneficiar si readus pentru realizarea umpluturilor.

Serviciul tehnic

Ing.Neacsu Constantin

28

S-ar putea să vă placă și