Sunteți pe pagina 1din 20

Funcii continue

Continuitatea punctual

Are sens s punem problema continuitii sau discontinuitii unei funcii ntr-un
punct dac si numai dac acel punct face parte din domeniul de definiie al funciei studiate .

Continuitatea unei funcii ntr-un punct

nainte de a ncepe studiul continuitii vom fixa urmatoarele entiti :

a). O functie reala f : D R , D R ;


b). Domeniul de definitie D fiind reprezentat printr-un interval sau o reuniune de intervale ;
c). Un punct a care apartine lui D .

Ne punem urmatoarea problema : compararea comportarii functiei f in jurul punctului a


cu valoarea f a .

Definitia continuitatii
- Fie o functie f : D R si un punct a din domeniul de definitie D , a D ;
- Spunem ca functia f este continua in punctul a daca f are limita in a si :

lim f x f a
xa

Aceasta egalitate se mai scrie : lim f x f (lim x)


x a x a
Adica o functie comuta cu limita - proprietate ce va fi extinsa si la alte functii decat cea identica :
contiunitatea functiilor compuse .
Definitia continuitatii:

- O functie f : D R este discontinua in punctul a D daca nu este continua in acest punct


- Punctul xa se numeste punct de discontinuitate pentru functie .

Observatii:
1) In punctul in care functia nu este definita nu are sens sa se puna problema continuitatii
sau discontinuitatii .
2). Problema continuitatii unei functii se pune numai in punctele domeniului de definitie
al functiei .
Definitia continuitatii utilizand sirurile :

- Functia f : D R este continua in punctul a D daca si numai daca pentru orice sir:

xn a , xn E avem f xn f a .

Continuitate pe un interval

Definitia continuitatii pe un interval :

- Se spune ca o functie f : D R este continua pe un interval I D daca este continua


in fiecare punct din I .
- Daca functia f este continua pe tot domeniul de definitie , atunci se spune simplu ca f
este continua , fara a mai indica multimea pe care f are aceasta proprietate .
- Find data o functie f : D R , multimea punctelor din D in care f este continua se
numeste domeniul de continuitate al functiei f .

Teorema :

Functiile elementare sunt functii continue .


- Functiile elementare : polinomiale , rationale , functia radical , functia putere , functia
exponentiala , functia logaritmica , functiile trigonometrice directe , functiile trigonometrice inverse
sunt functii continue deoarece limita acestora intr-un punct a din domeniul de definitie se obtine

inlocuind pe x cu a , adica lim f x f a , ceea ce exprima faptul ca o astfel de functie este


xa

continua intr-un punct arbitrar din domeniul de definitie .

Continuitate laterala

Intoducere in studiul continuitatii laterale :

- Fie o functie f : D R si un punct a D ;


- Daca ; a D sau D a; atunci are sens sa studiem limita la
stanga , respective la dreapta , a functiei f in a .

Definitia continuitatii la stanga :

- Spunem ca functia f este continua la stanga in punctul a daca :


f a 0 f s a lim f x f a 0 f s a lim f x f a
x a
x a are sens , exista si x a
x a .

Definitia continuitatii la dreapta :

- Spunem ca functia f este continua la dreapta in punctul a daca :


f a 0 f d a lim f x f a 0 f d a lim f x f a
x a
x a are sens , exista si x a
xa .

Teorema continuitatii intr-un punct cu ajutorul continuitatii laterale :

- Functia f : D R este continua in punctul a D daca si numai daca f este continua


la stanga si la dreapta in a :
f a 0 f a 0 f a
sau :
lim f x lim f x f a
x a x a
x a xa

Definitia continuitatii la capetele domeniului de definitie :

- Fie functia f : a; b R , a b ;
- La capetele domeniului de definitie , respectiv in punctele a si b , continuitatea acesteia
se defineste astfel :
f este continua in a , daca f este continua la dreapta in a , adica :
f a 0 f d a lim f x f a
x a
xa

f este continua in b , daca f este continua la stanga in b , adica :


f b 0 f s b lim f x f b
x b
x b

Puncte de discontinuitate

Introducere in notiunea de punct de discontinuitate :

- Daca functia f nu este continua in punctul a ea se numeste discontinua in acel punct .


- Punctele de discontinuitate se impart in doua categorii :
- puncte de discontinuitate de prima speta ;
- puncte de discontinuitate de a doua speta .

Fie o functie f :D R si aD un punct de discontinuitate a lui f :


Definitia punctului de discontinuitate de prima speta :

- Punctul de discontinuitate a se numeste punct de discontinuitate de prima speta daca


functia f are limitele laterale finite in a iar in acest punct avem una din situatiile :
1). f a 0 f a 0 ; ( limitele laterale nu sunt egale )
2). f a 0 f a 0 f a ; ( limitele laterale sunt egale dar diferite de
valoarea functiei in punctul respectiv )
3). f a 0 f a sau f a 0 f a .
Definitia punctului de discontinuitate de speta a doua :

- Punctul de discontinuitate a se numeste punct de discontinuitate de speta a doua daca


cel putin una dintre limitele laterale ale lui f in a , daca are sens , nu exista sau este infinita .

Observatie privind clasificarea punctelor de discontinuitate :

- Punctele de discontinuitate ale functiei , care nu sunt de prima speta se numesc puncte de
discontinuitate de speta a doua .

Prelungirea prin continuitate a unei functii

Definitia prelungirii prin continuitate a functiei intr-un punct :

- Fie o functie f : D a R , f continua pe D ;


- Fie a un numar real care nu apartine lui D ;

- Exista limita functiei f , cand x tinde la a : lim f x l , si este finita;


x a

- Atunci functia :

f x , x D a
g : D a R , g x
l , xa
este continua in a si se numeste prelungirea prin continuitate a functiei f in punctul a .
~
- Vom nota functia g f ;

- O astfel de prelungire daca exista este unica .

Observatie important :

Daca f : - nu are limita in a


sau
- are limita infinita in a
atunci :
f nu poate fi prelungita prin continuitate in a .

Concluzii finale privind continuitatea punctuala

- Este clar ca limita unei functii intr-un punct a nu este acelasi lucru cu
continuitatea acesteia in a .
- Din definitiile celor doua notiuni si din teoremele de caracterizare vom
observa ca :

1). Limita se calculeaza in punctele de acumulare ale domeniului , iar continuitatea se


studiaza in punctele din domeniul de definitie .

2). Continuitatea inseamna ca limita functiei este egala cu valoarea acesteia in punctul
respectiv ( pentru cazul in care punctul este de acumulare ) .

3). Pentru limita unei functii toate caracterizarile echivalente exclud punctul a , in timp
ce caracterizarile continuitatii nu exclud punctul a .

- Daca o functie este discontinua la dreapta ( stanga ) in a , atunci functia


este discontinua in a .

- Functiile elementare sunt functii continue .

- Fie I R , I un interval , f :I R ;
- Atunci functia f este continua daca si numai daca graficul lui f este
neintrerupt ( adica se poate trasa neridicand creionul de pe hartie ) .

Exercitii

Exercitiul nr. 1 :

Sa se studieze continuitatea functiilor de mai jos in punctele indicate :

3
x , x 3
a). f :R R ,
f x 2 , a 3 ;

3x , x 3
x2 16
, x 4
b). f :R R , f x x 4 , a4 ;

,
8 x4
sin x
x , x 0
c). f :R R , f x , a0 .

,
1 x0
Exercitiul nr. 2 :

Sa se studieze continuitatea functiilor de mai jos in punctele indicate :

x - 5x 1 , x 2
2

a). f :R R ,
f x , a2 ;

5 , x 2
x2 1
f : R R , f x
, x 1 ;
b).
x 1 , a 1

-x 3 , x 1
sin x 1
x 1 , x 1
c). f :R R , f x , a 1 ;


-1 , x 1
x2 ,

1

f x e x 2 , a 2
2

d). f :R R , ;

0 , x 2
f x x
2
e). f :R R , , a 3 .

2x x , x 1
2

f). f :R R ,
f x , a 1 .

x2 , x 1
Exercitiul nr. 3 :

Sa se studieze continuitatea functiilor de mai jos in punctele indicate :

4xsin x , x 0;1
, f x , a0
f : 1;1 R
3
x 2x , x 1;0
a). ;

2x 3
x 1 , x 2;0

b). f : 2;2 3 R , f x 5x2 1 , x 0;2 , a 0, a 2, a 3 ;
6 , x3

1
, x 2
c). f :R R , f x x 2 , a 2 ;

3 , x 2

sin x
, x0
d). f :RR , f x x , a0 ;

1 , x 0

1
xsin , x 0
e). f :R R , f x x , a 0 ;

1 , x 0

e , x 1
1
2

f x 1 , a 1
x
f). f :RR , ;

xx1 , x 1
13x12 , x 2
g). f :R R , f x , a 2 ;

0 , x 2

e x 1 , x 1
x

h). f :RR ,
f x 1 , a 1 ;

xx1 , x 1
sin x 1
x2 1 , x 1;1

1
i). f : 1; R , f x , x 1 , a 1 .
2
1
x 2 , x 1

Exercitiul nr. 4 :
Determinati parametrul real m , astfel incat functia f sa fie continua in punctul a
unde :

x 1 , x 0;1
f x , a 1
3mx 3 , x 1;2
a). ;

x m , x2
2

b). f x , a2 ;

mx , x 2
x 1x , *
c). f x sin x e x R , a 0 ;

m , x 0

x 2mx , x 1
2

d). f x 3 3 , a 1 ;

x m , x 1
x x R
2
, *

e). f x , a 0 ;

m , x0
e , x 1
-2
1

f x
x 1
f). , a 1 ;

3x m , x 1
1
x , x 0
g). f x x , a 0 ;

m , x0

2mx 1 , x 1
h). f x 2 , a 1 ;

mx 3mx , x 1
m x 9
2

, x 3
i). f x x 3 , a 3 ;

mx 2 , x 3

3mx m 1 , x 2
j). f x 2 , a2 ;

x mx 2 , x 2
m x 25
2

, x5
k). f x x 5 , a5 ;

- 3mx 1 , x 5

mx2 1 , x 1
l). f x , a 1 ;

2mx 3 , x 1
msin x 1
2 , x 1
m). f x x 4x 3 , a 1 ;

2mx 1 , x 1

1mx 1x , x 0
n). f x , a0 .

x e , x 0
Exercitiul nr. 5 :

Determinati parametrii reali a, b , astfel incat functia f sa fie continua in punctele indicate :

1
3 ax 1 , x
2

1 1
a). f :R R , f x b , x , x0 ;
2 2
1
x 3 , x
2
ln1 2x
ax , x 0

b). f :R R , f x 2 , x 0 , x0 0 .
2 , x0
x ax b

Exercitiul nr. 6 :

Sa se precizeze punctele de discontinuitate si felul lor pentru functiile :

1 , x0

a). f :R R , f x 0 , x 0 ; ( functia signum (semn))
1 , x 0

1
sin , x 0
b). f :R R , f x x ;
0 , x 0
c). f : 0; R , f x x ; ( functia parte intreaga )
1
, x0
d). f :R R , f x x .
0 , x 0

Exercitiul nr. 7 :

Sa se precizeze punctele de discontinuitate si felul lor pentru functiile :

x2 5 , x 1
a). f :R R , f x ;

3 , x 1
1 1
sin , x 0
b). f :R R , f x x x ;
0 , x 0

-x 3 , x 2
c). f :R R , f x ;
1 , x 2
1
cos , x 0
d). f :R R , f x x ;
0 , x 0
e). f : 0;1 R , f x 3 x ;

1 , x Q
f). f :R R , f x .
0 , x R Q

Exercitiul nr. 8 :

Sa se studieze continuitatea laterala pentru functiile si punctele indicate :


x 3x , x 1
2

a). f :R R , f x , a 1 ;

3x 1 , x 1
1
b). f : R R , f x 3x , a ;
2

ex11 , x 1
, f x
c). f :R R
, a 1 ;

1 , x 1
3x2 5x , x 1
, f x , a 1
d). f :R R
;

- 3x 1 , x 1
x2 x 1 , x 0
, f x , a0
e). f :R R

2x-1 , x 0
1
e x 2 , x 2

f). f :R R , f x 2 , x 2 , a 2 ;
sin x 2
1 , x2
x2
g). f : 1;3 R , f x x2 , a 2 ;

2x1 1
, x 1
h). f :R R , f x x 1 , a 1 .

ln1 x , x 1
Exercitiul nr. 9 :

Sa se studieze daca functiile urmatoare pot fi prelungite prin continuitate in punctele


indicate :
tg x 1
a). f : R 1 R , f x , a 1 ;
x 1

f x 1 x
1
b). f : R* R , 2x , a0 ;

f : R 2 R , f x 1 2 , a 2
x 2
c). ;

1
f : R 1 R , f x x 1 sin , a 1 ;
2
d).
x 1
1
e). f : R* R , f x x cos
x
, a0 ;

1
f). f : R* R , f x x , a 0 ;
x
1
g). f : R 1 R , f x cos , a 1 ;
x 1

f x 1 x x , a 0
1
h). f : 1; 0 R , ;

x
i). f : 0; R , f x , a0 ;
x ln x

1
x sin
2

j). f :R R
*
,
f x
x
, a0
.
x 1

Proprietati generale ale finctiilor continue

Operatii cu functii continue

Urmatoarea teorema da o caracterizare punctuala a operatiilor uzuale cu functii continue :

Teorema continuitatea intr-un punct :

- Fie f , g : D R doua functii continue in a ;


- Atunci :
1). , R , functia f g este continua in a ;
2). f g este continua in a ;
f
3). este continua in a , cu conditia : g a 0 ;
g

4). f este continua in a ;


5). max f , g , min f , g sunt continue in a .

In mod similar ne vom referi si la continuitatea pe o multime :

Teorema continuitatea pe o multime :

- Fie f , g : D R doua functii continue pe multimea A D ;


- Atunci :
1). , R , functia f g este continua pe A ;
2). f g este continua pe A ;
f
3). este continua pe A , cu conditia : g x 0, x A ;
g

4). f este continua pe A ;


5). max f , g , min f , g sunt continue pe A .

Proprietati ale functiilor continue

Proprietatea 1 Teorema :

Teorema urmatoare exprima proprietatea functiilor continue de a comuta cu limitele :

- Se considera f : E F , g : F G ;
- Fie a un punct de acumulare al lui E ( un neaparat din E ) ;
- Daca :

1). lim f x b F
xa

2). g este continua in b ,


atunci :

lim g f x g lim f x
xa xa

Proprietatea 2 Teorema de continuitate a f-tiilor compuse :
1). Fie : - f : E F o functie continua in a E si g : G H .

- f E G ;
- g continua in f a b .
Atunci functia :
g f : E H este continua in a .

2). Daca : - functia f este continua pe E


- iar g este continua pe f E ,
atunci :
g f este continua pe E .

Proprietatea 3 Teorema de marginire locala a unei f-tii continue :

- Daca f : E R este o functie continua intr-un punct a E


atunci :
exista o vecinatate a punctului pe care f este marginita .

Proprietatea 4:

Teorema pentru semnul unei functii continue , nenule , intr-un punct :

- Daca f : E R este continua in a si f a 0


atunci :
exista o vecinatate a lui a pe care f nu-si schimba semnul .

Proprietatea 5 a valorilor intermediare ( a lui DARBOUX) :

- Functiile continue au proprietatea remarcabila de a transforma un interval oarecare tot intr-


un interval .
- Aceasta proprietate este cunoscuta sub numele de proprietatea lui Darboux .
- Nu este caracteristica numai functiilor continue .

Proprietatea lui DARBOUX

Definitia proprietatii lui DARBOUX :

- Fie E un interval ;
- Se spune ca functia f : E R are proprietatea lui Darboux pe intervalul E
daca :
- pentru orice puncte a b din E
- si oricare numar real situat intre f a si f b
exista
cel putin un punct x din intervalul a; b astfel incat : f x .

Observatii referitoare la proprietatea lui DARBOUX :

1). O functie care are proprietatea lui Darboux pe un interval , nu poate sari de la o valoare la
alta fara sa treaca prin toate valorile intermediare , adica daca ia doua valori distincte , atunci ia toate
valorile cuprinse intre ele .

2). Proprietatea lui Darboux o au si functiile care un sunt continue .

3). Trebuie observat ca daca este o valoare intermediara intre f a si f b ,


atunci x a; b x I a; b
si nu , adica x este un punct situat intre a si b si nu
oricum din I .
4). Proprietatea formulata altfel : pentru valoare intermediara intre f a si f b ,
ecuatia f x , are cel putin o solutie x in intervalul a; b .

Teorema :

- Daca f : I R are proprietatea lui Darboux ,


- Si daca exista una din limitele laterale intr-un punct x0 I
Atunci
aceasta limita este egala cu f x0 .

Corolar :

1). Daca f : I R are proprietatea lui Darboux , atunci ea nu are nici un punct de
discontinuitate de prima speta .

2). Daca f : I R are un punct de discontinuitate de prima speta , atunci f nu are


proprietatea lui Darboux .

Teorema :

Orice functie continua definita pe un interval , are proprietatea lui Darboux .

Teorema lui Cauchy:

Orice functie continua f : a; b R , f a f b ,are proprietatea lui Darboux pe a; b .

Corolar :

- Fie I E un interval si f : E R o functie continua .


atunci :
- Multimea f I este un interval .
Enuntul de mai sus spune ca o functie continua duce un interval tot intr-un interval .sau
altfel spus :

O functie f : I R , unde I interval , are proprietatea lui Darboux daca si numai daca
imaginea oricarui interval J I este tot un interval .

Proprietatile functiilor continue pe un interval inchis

Observatii referitoare la continuitate pe un interval :

- O functie f : a; b R se spune ca este continua pe intervalul inchis a; b daca :


1). f este continua in toate punctele intervalului deschis a; b
si
2). f este continua la dreapta in xa si este continua la stanga in x b .

Functiile continue pe un interval inchis poseda proprietati remarcabile pe care


le vom studia in continuare :
Teorema Weierstrass :

- Fie f : a; b R o functie continua . Atunci f este marginita si mai mult isi atinge
marginile pe acest interval .

Corolar 1 :

- Fie f : a; b R o functie continua pentru care f a f b 0 . Atunci exista cel putin un


punct c a; b astfel incat f c 0 .

Observatii privitoare la Corolarul 1 :

1 ). Concluzia din corolar se poate reformula spunand ca ecuatia f x 0 are cel putin o
solutie in intervalul a; b .
2 ). Daca f a f b 0 atunci exista cel putin un element c a; b astfel incat f c 0 .
3 ). Daca f este strict monotona , atunci solutia este unica ( deoarece f este injectiva ) .

Corolar 2:

Criteriu ca o functie continua sa aiba un punct fix :

- Fie f : a; b a; b o functie continua . Atunci ecuatia x f x 0 are cel putin o solutie in


a; b. O astfel de solutie se numeste punct fix pentru f .

Corolar 3 semnul unei functii :

- Fie f : I R , I un interval , f o functie continua , care un se anuleaza pe I . Atunci f


are acelasi semn pe tot intervalul .

Corolar 4 :
- Fie f : R R o functie continua pentru care :

lim f x si lim f x
x x
atunci functia se anuleaza cel putin o data pe R .

Exercitii

Exercitiul nr. 1 :

Sa se precizeze care din functiile f : R R de mai jos are proprietatea lui Darboux pe
domeniul de definitie :
1 , x0

a). f x 0 , x 0 ;
1 , x 0

x2 12 , x 1
b). f x ;

0 , x 1
c). f x x ;

sin x
, x0
d). f x x ;
1 , x 0

3 x , x Q

e). f x 2 ;
x , x R Q
f). f x ex sin x ;

g). f x x2 1 ;

2x , x 0
h). f x ;

x 1 , x 0
2x 3 , x 1
i). f x ;
x 2 , x 1
1
x2 , x2

1
j). f x 2 , x2 .

x 4
3 , x2

Exercitiul nr. 2 :

Sa se arate ca ecuatiile de mai jos admit cel putin o radacina in intervalul indicat :

x x 1 0 , - 1;1
5 2
a).

b). x 1 e x 0 , 0;1
x

c). sin 2 x cos x 0 , 0;

x 7x 5 0 , x 0
13 3
d).

x x
3 4 3
e). , 0;1
7 7 2
f). 1 x cos x sin x , 0;1

g). x ln x 0 , x 0;
2

x 2 1 0 , x 0;1
x
h).


i). x sin x 1 0 , x 0; , n N *
n

x 2 x , 3;4
2
j).

4 x , 2;2
2
k).

x x 1 , 1;0
2
l).

m). x 1 , 0;2 .

S-ar putea să vă placă și