Sunteți pe pagina 1din 21

INIMA DE ROMÂN

An I, Nr. 1, Februarie

Dăunătorii din Grădina Domnului:


specia Homo religiosus profitorius

Casa ecologică între


mit şi realitate
Istoricul comunităţii
octogonare
Ce este Comunitatea Octogonară?

Ce este Comunitatea Octogonară? Acum 5 ani de zile, un tânăr pasionat de cărţile lui
Pavel Coruţ a căutat să găsească şi să discute cu alţi pasionaţi de cărţile şi de ideile
ce se reflectau din cărţile sale. Aşadar, a creat un simplu forum, pe un host gratuit. Şi
apoi lucrurile au evoluat uşor, uşor, ducând la o comunitate. Cei înscrişi acolo au simţit
Revistă publicată de către
www.octogonarii.ro nevoia implicită să se întâlnească, să se cunoască, să facă lucruri împreună, să aplice
unele din ideile din cărţi chiar în plan practic.
Articole semnate de către : Aşadar, Comunitatea Octogonară îşi trage seva din cărţile scriitorului Pavel Coruţ.
a_din_a Octogonul, una din emblemele cărţilor scrise de acesta, a fost sursa inspiraţiei noastre
a_rian şi ne-a călăuzit în dorinţa de a crea efectiv un nou model de individ în societatea
LIVIU RAŢIU
PAVEL APOSTOL
românească : “octogonarul”.
ŞTEFĂNIŢĂ DOBRE Ce înseamnă OCTOGONAR? Un Octogonar vrea să schimbe, să participe la schimbarea
de care are nevoie societatea românească. Un Octogonar ia atitudine, participă în mod
activ la acţiuni sociale, economice, politice şi de orice natură, pentru a impulsiona
societatea românească înspre o direcţie sănătoasă, pozitivă, progresistă. Un Octogonar
crede în Valorile Morale Superioare, ca ADEVĂR, DEMNITATE, LIBERTATE, CURAJ,
Layout şi DTP:
NICOLETA CERNEA
MORALITATE, CREAŢIE, CINSTE, CUNOAŞTERE, DREPTATE, RESPONSABILITATE,
RESPECT, EDUCAŢIE, PATRIOTISM, BUN SIMŢ etc. Un Octogonar susţine Cultul
Creaţiei şi al Creatorilor şi ştie că numai prin Creaţie se poate schimba ceva în societatea
românească. Un Octogonar este fiecare român interesat de societatea în care trăieşte.
Ne dorim să împărtăşim acest crez de participare, de responsabilizare şi celorlalţi din
Revistă realizată tânăra generaţie, singura în măsură să facă schimbarea în bine din societatea în care
cu sprijinul trăim. Ştim că numai împreună şi fiind cât mai mulţi putem lua atitudine, putem schimba
ceva, putem impune un curent de opinie aşa de puternic încât cei din conducere să fie
obligaţi să ţină cont de el.
www.octogonul.ro
Comunitatea Octogonară îşi doreşte SĂ FACĂ, SĂ INIŢIEZE CÂT MAI MULTE
www. PROIECTE, SĂ DESCHIDĂ DRUMURI, SĂ UNEASCĂ OAMENII CU VEDERI
drumulinvingatorilor.ro COMUNE.
Comunitatea Octogonară vrea SĂ IA ATITUDINE contra unor tendinţe negative din
societatea românească: lipsa de cultură şi educaţie a tinerei generaţii, amplificarea
şi cu sprijinul misticismului şi a credinţelor ezoterice sau superstiţioase, tendinţa de cronofagie din
unor membri din societate, scăderea liberei iniţiative din mediul economic, dezaprecierea segmentului de
cercetare, lipsa de seriozitate în mediul politic, migraţia “creierelor” din ţară etc.
Comunitatea Octogonară nu este o structură formală, ci informală. PUTEREA EI se
regăseşte în Crezul şi Ideile de bază, în coeziunea puternică dintre membri ei şi în
caracterul progresist al iniţiativelor, care fie că vor fi împiedicate, fie că nu, tot vor trebui
să reuşească.
Comunitatea Octogonară a plecat de la o idee, de la un Vis în capul unui singur individ.
Acum a devenit un Vis în mintea multora, Vis ce este împărtăşit pe zi ce trece de tot mai
multe persoane.

Vino alături de noi!


Nu fi ignorant! Cuprins FEBRUARIE

Editorial 01
Istoricul comunităţii octogonare 02
Codul octogonarului 03
Ştiri 04
Tehnici de superînvăţare I 08
Universul cultural al cărţilor lui Pavel Coruţ 09
Responsabilitatea
Utopia Getica I 10
pentru materialele Hrana noastră cea de toate zilele 12
apărute în paginile Dăunătorii din Grădina Domnului: specia Homo religiosus profitorius 13
revistei aparţine în Nicolae Tesla I 14
totalitate autorilor. Casa ecologică între mit şi realitate 16
Piramidele de la Şona 18
Divertisment 19
COMUNITATEA OCTOGONARĂ

Istoricul Comunităţii
Octogonare

13 iulie 2005 – crearea forumului Octogonul, www. de referinţă pentru Marea Unire.
octogonul.myforum.ro de către Pavel Apostol. martie 2008 - a avut loc în Parcul Drumul Taberei
Octombrie 2005 - înscrierea lui Minnie (Simina), acţiunea de plantare de pomi
care va deveni ulterior unul din administratorii 6 aprilie 2008 - apariţia site-ului www.
Forumului, cea care a animat şi a susţinut o parte drumulinvingatorilor.ro.
din conferinţele online ţinute de către membrii iunie 2008 - au fost realizate tricouri cu sigla
forumului. forumului octogonul.myforum.ro.
Iulie 2006 - înscrierea lui Thyamarkos (Alex), iulie 2008 - întâlnire la prima ediţie a târgului de
din Iaşi, care va deveni ulterior al 3-lea carte Bookfest, unde. la sugestia şi cu sprijinul
administrator al Forumului şi co-creatorul site-ului octogonarilor, scriitorul Pavel Coruţ şi-a promovat
drumulinvingatorilor.ro (ulterior înfiinţat). cărţile şi prin intermediul fluturaşilor publicitari.
În perioada – vara lui 2006 şi vara lui 2007 au avut Această acţiune a fost precedată de răspândirea de
loc înscrieri masive, dintre aceştia evidenţiindu-se flututraşi publicitari în Parcul Herăstrău, pentru
prin activităţi multiple: maria1977, ghighi, adina, promovarea cărţilor "Arta succesului pentru copii"
adrian81, vio, scorpio, zoro, doar eu, a_din_a, thorn, şi "Cartea părinţilor", ale aceluiaşi autor.
whitewolf, octasim şi alţii. august 2008 – “Sarmis 2008” a doua întâlnire
Mai 2007 – prima întâlnire a unor Octogonari, anuală a Octogonarilor, în urma căreia a luat fiinţă
desfăşurată la Bucureşti, la care au participat doar şi crearea Frăţia Creatorilor. Vechi octogonari, noi
3 persoane : Thyamarkos, Scorpio şi Adina. octogonari…discuţii… Vizite pe munte, la cetăţi.
august 2007 - Prima întâlnire a forumului Întâlnirea a însemnat consolidarea şi conturarea
OCTOGONUL, întâlnire de factură generală, conceputului de Comunitate Octogonară.
organizată la Costeşti, întâlnire care a devenit 22 mai 2009 - materializarea unei idei octogonare de
cunoscută ca “Sarmi 2007”. Atunci ne-am întâlnit, creare a unui site despre România, www.octogonul.
faţă în faţă, pentru prima oară, cei mai importanţi ro, idee susţinută şi sprijinită cu materiale de către:
membri de pe forum. Am vizitat cetatea dacică Thorn, Adina, Dracones, Maria1977, A_din_a,
Sarmizegetusa Regia, ne-am cunoscut, am legat Ghighi, A_rian, Walchira, Daimon.
prietenii, am pus “ţara la cale”. august 2009 – “Marea întâlnire” nu a mai fost
1 decembrie 2007 – Întâlnire la ALBA IULIA, cu organizată aşa cum era obiceiul, deşi forumul avea
ocazia zilei naţionale a României. S-au vizitat locuri peste 1000 de membri, mulţi dintre ei însă inactivi.
-perioada a fost marcată de
o dezbinare a forumiştilor şi
administratorilor forumului.
24 septembrie 2009 – o întâlnire
în Bucureşti, iniţiată de Pavel
Apostol, pentru a se lămuri anumite
“probleme” în administraţia
forumului. La această întâlnire au
participat atât vechi, cât şi noi membri
octogonari şi s-a lansat ideea de a se
trece pe un site plătit. De asemenea a
fost suspendată activitatea forumului

2
COMUNITATEA OCTOGONARĂ

Octogonul.myforum.ro şi şterşi toţi utilizatorii din ajutat la târgul de carte, standul lui Pavel Coruţ.
cauza anumitor probleme de administrare. 19 decembrie 2009 – Întâlnire, legată de proiectul
Evident că acest pas a dus la dezbinarea Comunităţii “PLANTAŢIA DE NUCI”, un proiect octogonar, ce
Octogonare, la multe replici dure, la dezmembrarea doreşte să înfiinţeze o livadă de nuci şi să genereze
administraţiei şi evident, că din tot acest conflict o afacere în acest domeniu. Iată aşadar cum uşor,
nu a avut de pierdut decât Spiritul Octogonar şi uşor, caracterul practic al ideilor promovate de noi
dorinţa noastră de a face ceva. se materializează.
20 octombrie 2009 - crearea unui forum provizoriu, 20 decembrie 2009 – Întâlnirea lunară octogonară în
www.octogon.myforum.ro, până la trecerea pe Bucureşti – întâlnire care a avut ca temă principală
un domeniu plătit, forum ce şi-a dorit să păstreze crearea şi editarea unei REVISTE a Comunităţii
o continuitate a Comunităţii Octogonare, după Octogonare, o revistă purtătoare a mesajelor şi
dezbinarea survenită. ideilor noastre, o revistă ca alternativă la multe alte
24 octombrie 2009 – Întâlnire “octogonară” în reviste de proastă calitate din România.
Bucureşti – aici au fost prezenţi 13 persoane, vechi Revelion 2010 – Iată că Octogonarii au ales să
membri de pe forum, dar şi reprezentanţii Fraţiei petreacă trecerea dintre ani împreună, într-o
Creatorilor. Discuţiile s-au axat pe revigorarea frumoasă pensiune din Bucureşti
Comunităţii Octogonare, schiţarea ideilor pentru 16 ianuarie 2010 – Întâlnirea lunară octogonară
noul forum pe domeniu plătit, discuţii constructive. în Bucureşti, desfăşurată la Pensiunea Gallery.
S-a subliniat ideea că întotdeauna octogonarii Întâlnirea a clarificat şi a stabilit ca reper de
trebuie să se întâlnească, căci numai aşa se pot lega apariţie a primului exemplar din Revistă data de
prietenii, se pot dezvolta iniţiative. 1 februarie. De asemenea, s-a mai discutat şi pe
27 octombrie 2009 – crearea noului domeniu plătit al marginea proiectului legat de livada de nuci. Cum
se vede, au loc dese întâlniri între
membrii Comunităţii Octogonare,
deocamdată doar în Bucureşti,
dorind să încurajăm acest gen de
întâlniri şi în ţară.
17 ianuarie 2010 – A doua întâlnire
legată de proiectul “PLANTAŢIA DE
NUCI”, întâlnire la care a participat
şi specialistul Iosif Kiss, deţinătorul
site-ului nucifere.com, o întâlnire
care a dus la cristalizarea planului
de desfăşurarea a proiectului. Deja
proiectul are în jur de 7-8 persoane
interesate.

forumului şi noua adresă a Comunitatii Octogonare


: www.octogonarii.ro
15 noiembrie 2009 – Lansarea oficială a www.
octogonarii.ro Şi istoria continuă….
28 noiembrie 2009 – Întâlnire la ROMEXPO, la
standul de carte al lui Pavel Coruţ, în cadrul Târgului
de carte. S-a încetăţenit obiceiul ca octogonarii, cel
puţin la nivelul Bucureştiului să se întâlnească
lunar. Plus că întotdeauna, am fost prezenţi şi am
Pavel Apostol

3
COMUNITATEA OCTOGONARĂ

Codul
Octogonarului

# Eşti un apărător al Vieţii, Dreptăţii, Demnităţii, Libertăţii, Adevărului, Creaţiei, Credinţei


în Oameni şi în Succes, căutând tot timpul să promoveze o piramidă firească a valorilor morale
în societate;
# Eşti un LUPTĂTOR, căutând să schimbe lumea şi societatea în care trăieşte şi nu să stea
în ignoranţă. Participi activ la îmbunătăţirea vieţii tale şi a celor din jurul tău;
# Te afli în slujba Vieţii, a Omenirii şi a semenilor din jurul tău pe care îi ajuţi să se trezească
la raţiune, să se perfecţioneze, să aibă succes, să fie mereu în armonie, folosind orice mijloace
logice şi optime, în spiritul ideii de Creaţie;
# Ai grijă de propria ta dezvoltare psihică şi mentală încercând să devii modelul demn de
urmat de către cei din jurul tău, un om fericit şi de succes în toate domeniile vieţii tale, un om
cu o situaţie financiară prosperă, căci sărăcia nu este o virtute ci o slăbiciune, dar mai ales bogat
sufleteşte şi spiritual capabil să dăruieşti înţelepciune şi cunoaştere oricui are nevoie reală de
ea;
# Eşti un om cu o personalitate puternică, un lider care dă dovadă de voinţă, hotărâre,
răbdare, perseverenţă, tenacitate în urmărirea scopurilor propuse şi chiar dacă ai şi scopuri
mărunte ca toţi oamenii, ai măcar un scop important în viaţa personală pe care ţi l-ai propus să-l
atingi;
# Eşti UN GARDIAN AL CREAŢIEI, un apărător al Vieţii în toate formele şi manifestările
sale şi încerci să fii la rândul tău un creator care să ajute formele sub care se manifestă Viaţa să se
dezvolte, şi în special oamenii;
# Să fii întotdeauna optimist ca să ai o minte clară şi obiectivă, capabilă să gândească şi să te
ajute în orice condiţii fără să obosească sau să greşească vreodată;
# Îţi disciplinezi corpul şi mintea pentru a te putea dezvolta în armonie şi fără piedici,
îţi educi personalitatea, întărind-o şi cultivând-o cu calităţi cum ar fi: cinste, corectitudine,
responsabilitate, ce impun respect pentru tine din partea celor din jur;
# Toate însuşirile şi aptitudinile cunoscute şi necunoscute pe care le posezi, le antrenezi
pentru a le conştientiza, ordona şi armoniza, transformându-le în calităţi sub îndrumarea
raţiunii;
# Încerci să dezvolţi cât mai multe calităţi din aptitudinile şi însuşirile proprii, cum ar fi:
credinţă, curiozitate, pragmatism, logică analitică, adaptabilitate, dinamism, răbdare, sensibilitate,
eficienţă, altruism, toleranţă, originalitate, consecvenţă etc.;
# Ajuţi pe baza experienţei proprii la îmbunătăţirea acestui ghid de acţiune şi de antrenament
adăugând sau eliminând formulări pentru ca acesta să rămână în permanenţă un reper de
comportament şi atitudine în armonie cu realitatea şi manifestările Vieţii;

4
COMUNITATEA OCTOGONARĂ

# Încerci răspândirea acestor idei şi formulări printre fiinţele vii raţionale, în speţă oameni,
cu scopul de a-i ajuta să-şi croiască singuri drumul prin Viaţă, desăvârşirea şi mai ales fericirea
proprie;
# Nu contează religia în care te-ai născut, rasa, naţiunea, cultura sau sexul celui ce simte
chemarea de a deveni Octogonar, ci doar dorinţa de a trăi cu adevărat frumos, într-o lume frumoasă;
nu este interzisă apartenenţa la vreun cult religios atâta timp cât acesta nu intră în contradicţie şi
nu încalcă prin atitudinea pe care o crează Liberul Arbitru, Principiile Fundamentale ale Vieţii şi
logica bunului simţ al realităţii Vieţii ;
# Militezi pentru interzicerea oricărei manifestări xenofobe, de segregare a Societăţii
Româneşti pe criterii etnice, lingvistice sau rasiale; militezi pentru reducerea şi interzicerea
manifestărilor publice a imoralităţii şi a persoanelor imorale, a oricăror manifestări mistice şi de
pervertire la misticism a semenilor tăi ;
# Ştii să apreciezi şi să descoperi oamenii şi potenţialul lor îndrumându-i pe calea raţiunii
optime şi adecvate fiecăruia;
# Eşti mentor şi bun îndrumător pentru cei meniţi să devină Octogonari punând accent în
antrenamentul lor în special pe calitate şi pe armonizarea cu realitatea vieţii;
# Influenţezi subtil spre evoluţie, prin puterea propriei personalităţi în armonie cu acest
cod, orice om care ar putea juca un rol important în evoluţia benefică a Umanităţii şi mai ales a
societăţii româneşti;
# Orice încercare de transformare dogmatică şi mistică a elementelor de îndrumare pe Calea
Raţiunii cu scopul de a manipula şi îndeparta de la logica bunului simţ şi a realităţii Vieţii masele
de oameni, cu scopul de a-i înrobi şi stăpâni psihic, orice pervetire religioasă a Legilor Creaţiei şi
Principiilor Fundamentale ale Vieţii sunt cu desăvârşire interzise.

COMUNITATEA OCTOGONARILOR

5
ŞTIRI
Sprijinul financiar pentru culturile energetice anulat

Producătorii agricoli nu vor mai primi din acest an sprijinul financiar de 45


de euro pentru fiecare hectar cultivat cu plante energetice (ex. : rapiţă, soia,
floarea-soarelui, porumb), care sunt folosite în producţia de combustibili
ecologici, informează Ministerul Agriculturii.
„În 2009, Comisia Europeană (CE) a luat decizia de a renunţa la acordarea
sprijinului financiar pentru culturi energetice având în vedere faptul că
obiectivul pentru care a fost introdus acest sprijin, respectiv creşterea
suprafeţelor cultivate cu plante de acest tip, a fost atins mai repede
decât se preconizase anterior", se arată într-un comunicat al Ministerului
Agriculturii.

Sursa: Adevărul

Acord cu Republica Moldova privind micul trafic de frontieră

Acordul privind micul trafic la frontieră semnat de România şi R. Moldova va intra în vigoare
din 31 martie, a declarat premierul moldovean Vlad Filat, citat de Info-Prim Neo.
Filat a spus că până atunci urmează să fie deschise consulatele României la Bălţi şi Cahul, vor
fi făcute toate operaţiunile de ordin tehnic pentru tipărirea şi eliberarea permiselor cetăţenilor
din localităţile beneficiare de acest acord.
Vlad Filat a precizat că în decurs de două săptămâni urmează să fie deschisă trecerea frontierei
prin punctul Rădăuţi - Lipcani. Acest fapt a fost confirmat şi în discuţiile purtate pe parcursul
vizitei preşedintelui României Traian Băsescu la Chişinău.

Sursa: NewsIN

Apel de finanţare în cadrul Programului COST - Cooperare europeană în


domeniul cercetării ştiinţifice şi tehnice

COST invită la depunerea de propuneri de acţiuni care să contribuie la dezvoltarea ştiinţifică,


tehnologică, economică, culturală sau socială a Europei.
Programul este structurat pe nouă domenii generale, începând cu alimentaţia şi agricultura,
apoi silvicultura, serviciile şi produsele forestiere, continuând cu ştiinţele pământului şi
gestionarea mediului. Celelalte domenii sunt: biomedicină şi bioştiinţele moleculare, chimie,
ştiinţe şi tehnologii moleculare, indivizi, societate, cultură şi sănătate, tehnologiile informaţiei
şi comunicaţiilor, materiale, fizică şi nanoştiinţe şi, nu în ultimul rând, transport şi dezvoltare
urbană.
Data pentru depunerea propunerilor preliminare este 26 martie 2010, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului).

Sursa: finantare.ro

6
ŞTIRI
Investiţie de 1,5 milioane de euro la Şantierul naval din Orşova

Şantierul Naval din Orşova va investi 1,5 milioane euro pentru reabilitarea şi modernizarea, în
2010, a infrastructurii de construcţie a navelor, a declarat marţi, pentru Agerpres, directorul
general Constantin Bădoiu.
Potrivit acestuia, investiţia va permite execuţia a 10 căruscioare amplasate pe cala de montaj
care susţin vertical navele pe cheiuri şi cu ajutorul cărora sunt lansate la apă.

Sursa: Agerpres

400.000 de euro de la UE pentru utilaje de prelucrare a lemnului

Firma Producţia Fortunaforest din Covasna care activează în domeniul prelucrării lemnului
va primi fonduri europene de peste 400.000 de euro pentru achiziţionarea de utilaje pentru
prelucrarea lemnului.
"Finanţarea europeană ne ajută foarte mult în continuarea planului nostru de investiţii. Vom
achiziţiona utilaje moderne pentru prelucrarea mai eficientă a lemnului", a precizat Dragoş
Sorescu, directorul executiv al Producţia Fortunaforest.
Proiectul "Achiziţie utilaje pentru prelucrarea lemnului" a fost depus în cadrul Programului
Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE), "Sprijin financiar cu o
valoare cuprinsă între 920.001 şi 5.560.000 de lei acordat pentru investiţii în întreprinderile
mici şi mijlocii" şi a primit aprobarea anul trecut în august.

Sursa: Ziarul Financiar

Exportul de baterii româneşti Rombat, în creştere cu 32% în 2010

Producătorul românesc de baterii auto Rombat estimează


anul acesta că va exporta cu 32% mai mult decât în 2009
şi mizează pe afaceri în creştere cu 22%.
În 2010, Rombat se aşteaptă la afaceri în urcare la 264
milioane lei, din care 170 milioane lei vor reprezenta
exportul.
Cel mai mare producător de baterii auto din România a
raportat anul trecut afaceri de peste 215 milioane lei, din
care 60% export (129 milioane lei). Profitul realizat de
compania bistriţeană în anul 2009 se ridică la aproximativ
26 milioane lei.

Sursa: Wall-street.ro

7
PSIHOLOGIE
Asistăm în secolul XXI la o suprainformare a individului. Peste
tot regăsim “munţi” de informaţii, mai ales că la ora actuală cu un
simplu click putem accesa prin internet milioane şi milioane de pagini.
Aşadar apare necesitatea ordonării, înţelegerii, memorării şi învăţării
materialului necesar nouă.

Tehnici de superînvătare (I)


Dacă acum mulţi ani, volumul de informaţii exact vocabularul de bază al unei limbi străine.
pe care trebuia să-l stăpânească un individ era Şi nu asta este cel mai surprinzător, ci faptul că
destul de mic, în zilele noastre volumul acesta învăţarea se face fără nici un fel de efort, nefiind
a crescut considerabil, începând cu necesarul de însoţiţă de stres sau oboseală, ba din contră
a cunoaşte 1-2 limbi străine, multă legislatie, un elevii se simţeau după cursuri refăcuţi, veseli,
volum de informaţii în domeniul profesional etc. energizaţi.
Efectiv ne compleşeşte acest volum impresionant Cercetările sale au plecat de la analizarea cu
într-o epocă a vitezei. atenţie a tehnicilor de concentrare şi respiraţie
Şi totuşi, există, printr-o riguroasă organizare folosite în Yoga, mai ales în Yoga Raja. A studiat
şi prin obişnuinţă, tehnici de a reţine orice cu atenţie domeniul sugestiei şi autosugestiei şi
volum de informaţii în timp foarte scurt şi a elaborat ulterior un model complet şi integral
foarte eficient. Acest concept poartă denumirea de învăţare pe care l-a numit SUGESTOPEDIE.
de SUPERÎNVĂŢARE sau ÎNVĂŢARE Lozanov spunea: “Noi suntem condiţionaţi
ACCELERATĂ. să credem că putem învăţa doar atât şi nu
Cel care a uimit lumea întreagă cu rezultatele sale mai mult, dar doar cu această viteză, că există
în domeniul învăţării accelerate, prin anii 1960- anumite limite rigide pentru ceea ce putem face.
1970, a fost savantul bulgar Gheorghi Lozanov, Suntem cu toţii asaltaţi permanent, încă din clipa
doctor în psihologie şi parapsihologie. Studiile în care ne-am născut, de sugestii limitatoare”.
lui Lozanov căutau să găsească tehnici şi metode Experienţele lui Lozanov au arătat, că practic, nu
de învăţare accelerată a unei limbi străine. Astfel, există nici o limită pentru cât de repede sau cât
în cadrul institutului său, elevii au reuşit să de mult putem învăţa.
înveţe o limbă străină într-o lună, iar mai târziu Sugestiopedia a intrat deja acum în studiul
s-a ajuns la învăţarea unui vocabular de circa tuturor institutelor de cercetare psihologică şi stă
2000 de cuvinte de bază şi a regulilor gramaticale la baza tuturor sistemelor de învăţare rapidă. În
esenţiale în numai 10 zile, cu câte 6 ore de studiu America a pătruns prin anii 1970, când doi dintre
pe zi. Verificarea rezultatelor la un an de la colaboratorii lui Lozanov au publicat în 1979 o
învăţarea lor au arătat rezultate extraordinare. carte de success, intitulată, “Superleaning”.
În cadrul institutului s-a ajuns să se predea Aceştia foloseau în plus tehnici de relaxare
într-o singură şedinţă 15 lecţii dintr-un manual mentală şi de vizualizare, inspirate din tehnicile
de limba franceză, cuprizând 500 de cuvinte noi, yoga şi puneau accent pe respiraţia sincronizată,
iar testele şi verificările ulterioare au dat nişte ca un element cheie al învăţării accelerate.
rezultate excelente, chiar extraordinare. Învăţarea se făcea fără profesor, informaţiile
În mod normal, un om poate învăţa prin metode erau înregistrate pe bandă magnetică şi se
clasice între 80 şi 100 de cuvinte pe zi, printr-un ascultau în stare de relaxare şi folosind respiraţia
curs intensiv de limbă străină. Şcoala Berliz, cea sincronizată cu o anumită cadenţă ritmică în care
mai mare şcoală din lume axată pe învăţarea era citit materialul de memorat.
limbilor străine, afirma că 200 de cuvinte învăţate
în 30 de ore de curs intenstiv prezintă un succes.
Însă, din păcate, şi viteza de uitare este la fel de
mare ca şi cea de învăţare, iar învăţarea se face
cu un efort deosebit şi în condiţii de oboseală
extremă. Pavel Apostol
În cazul metodei lui Lozanov, s-a ajuns să se
stăpânească în 24 de ore 3000 de cuvinte, adică
continuare în numărul următor ...

8
CULTURĂ

Universul cultural al cărţilor lui


Pavel Coruţ
Nu e cazul să mai facem o prezentare a scriitorului din seria
Pavel Coruţ, "născut" în vâltoarea evenimentelor din Octogonul:
decembrie 1989. Înainte de a fi scriitor, a fost ofiţer P e t r e
de marină şi apoi ofiţer de informaţii, profesii care Varain,
şi-au pus amprenta pe stilul literar al autorului şi pe Mihai Ursu,
specificul cărţilor sale. Laurenţiu Cremene, scriitorul subliniază importanţa
Ca să înţelegem universul prezentat în cărţile celor care asigură securitatea informativă a unui stat.
sale trebuie să înţelegem “durerea” şi ”umilinţa” Ficţiunea se împleteşte cu realitatea într-un mod subtil
luptătorului patriot care, în cadrul evenimentelor din pe parcursul întregii serii, astfel că, pe nebănuite,
decembrie 1989, îşi vede idealurile călcate în picioare. alături de eroii cărţilor suntem provocaţi la o analiză
Este uşor sesizabilă “disperarea” trăită de autor numai rece a evenimentelor post-decembriste din România şi
recitind prima sa carte, QUINTA SPARTĂ, ce face parte nu numai.
din seria “Octogonul în acţiune”, serie cu un mesaj Originalitatea scrierii seriei Octogonul este asigurată
clar: suntem Români, avem o identitate bine conturată, de separarea fiecărei cărţi în două părţi: prima parte,
trăim vremuri dificile şi trebuie să ne “reconstruim” aparent plină de ficţiune, în care naraţiunea faptelor
psihologic. . eroilor este întrecută doar de realităţile neplăcute din
Aceste cărţi trebuie să fie înţelese prin “practicitatea România, iar în a doua parte, realistă, fostul şef al
lor”. Scriitorul a recunoscut că întotdeauna a căutat să contraspionajului românesc, analizează evenimentele
transmită un MESAJ PRACTIC prin cărţile sale, fără să cotidiene şi propune diverse variante de investigare şi
filosofeze inutil, în concordanţă cu specificul trecutului rezolvare a unor probleme de interes naţional.
său de militar. Aşadar cărţile sale vor fi întotdeauna În această serie autorul reface imaginea “spartă” a
pragmatice, vor căuta să ajute. Din acest motiv a serviciilor de informaţii româneşti, după evenimentele
apărut seria “ARTA SUCCESULUI”. şi nu să caute să din ’89, arătând că sunt necesare şi indispensabile unui
filosofeze. stat modern, singurele în măsură să asigure securitatea
Cărţile sale au fost publicate cu greu şi cu multă unui stat şi să prevină orice atac de natură informativă
neîncredere la început, dar mai apoi, ca urmare a şi militară.
succesului de care se bucură, au fost publicate în mai N-aş vrea să nu amintesc şi cărţile sale de dragoste şi
multe ediţii. Totalul cărţilor publicate până în 2006 de poezii, care denotă sensibilitatea şi romantismul
depăşeşte cifra de 4 milioane de exemplare, conform său. Deseori, citindu-i poezia, am trăit sentimente şi
spuselor autorului. Până la urmă cititorul a fost cel care senzaţii dintre cele mai stranii, senzaţii explicate chiar
a dat “nota finală” şi nu criticii, subiectele atinse de el de autor, spunând că ”nu a scris acele versuri cu mintea,
fiind diverse şi, de cele mai multe ori, inedite. ci cu inima”. Partea romantică contrastează profund
Ficţiunea speculativă, istoria, metodele de autoeducare, cu partea pragmatică a universului cărţilor lui Pavel
psihologia aplicată, versurile, cultul strămoşilor, Coruţ, arătând complexitatea operei sale.
misterele lumii în care trăim, serviciile secrete, sunt doar Evident că “prolificitatea” sa reiese din spiritul său
câteva din cuvintele cheie în jurul cărora gravitează pragmatic şi din buna organizare, autorul fiind
întreaga operă a scriitorului, operă ce continuă să dea vehement criticat în unele cercuri literare pentru
naştere la numeroase controverse, mai ales în cazul diluarea “subiectului” şi repetitivitate unor lait-motive.
câtorva subiecte ”fierbinţi", precum adevărul despre În pofida acestor neajunsuri, totuşi aceste cărţi rămân o
Revoluţia din ’89, falsitatea miturilor religioase şi bibliografie obligatorie tinerei generaţii, o generaţie în
dezvăluirile despre lumea ocultă a “bubulilor” (termen căutarea unor valori care să o reprezinte.
inventat de autor şi intrat în vocabularul multor În final, pot afirma că, dincolo de toate, eu văd în Pavel
cititori). Coruţ, prin intermediul cărţilor sale, un deschizător
În seria Octogonul pregătirea specifică de ofiţer în de drumuri, un Visător, un Vizionar, un Luptător, un
contraspionaj a scriitorului îşi spune cuvântul. Experienţa Român.
acumulată în servicii secrete îi oferă posibilitatea
descrierii fidele a modului de viaţă, misterios, al
spionilor. Prin cele trei personaje principale ale cărţilor

Pavel Apostol

9
ISTORIE
Aceste rânduri reprezintă un eseu al

Utopia Getica scriitorului Alexandru Busuioceanu şi


reprezintă o sinteză de sine stătătoare a
ideilor principale din studiul "Zamolxis".
Eseul prezintă o apologie făcută daco-geţilor,
şi nu în primul rând de autorul român - aşa
I cum s-ar crede la prima vedere - autor care
şi-a petrecut o parte din viaţă în Spania.
Reprezintă o sinteză de referiri ale unor
cunoscuţi autori hispanici cu privire la
figurile emblematice ale dacilor: Zamolxe,
Burebista, Deceneu, Decebal, Regalianus,
etc.

Veţi vedea în cele ce urmează ca hispanicul împărat Traian


(fiul unui senator şi general roman stabilit in Baetica,
Spania) - mândrie a latinilor care ajunge cu cuceririle in
timpul domniei sale la expansiune imperială maximă -
este pomenit puţin sau deloc în scrierile autorilor vechi
spanioli! La polul opus, aşa-zişii învinşi ai împăratului
- am numit aici dacii - au rezonanţă atât în cultura
populară, cât şi în scrierile literaţilor spanioli care îi
consideră figuri emblematice ai istoriei lor şi chiar părinţi
ai istoriei moderne spaniole!
Citind studiul "Zamolxis" al lui Alexandru Busoioceanu,
chiar Mircea Eliade spunea că "... deschide perspective
nebănuite în înţelegerea şi valorificarea miturilor
istoriografice medievale - şi nu numai la noi, adică în
Europa." Autorul studiului îi răspunde într-o scrisoare
marelui filosof istoric al religiilor: "[...] Explorări de
acelaşi fel vor putea scoate desigur la iveală mitul lui
Zamolxis, în formele cele mai neaşteptate, nu numai
pe drumurile bătute de Goţi, dar şi în restul Europei,
unde fenomenul got a avut tot felul de reflexe. [...]
Cazul lui Alfonso el Sabio, reeditare a lui Deceneu şi
tot "geticismul" nobilimii hispanice, care îşi întemeia
nobleţea pe genealogia getică şi pe afirmarea dispreţului
de moarte (în fond, ideea nemuririi a lui Zamolxis), îşi
găsesc asemănare în reeditările multiple, mai recente, ale
mitului lui Alexandru Macedon în tot Orientul (nostru),
izvorâte toate din "Alexandria". Iorga a demonstrat
că şi Mihai Viteazul a fost conştient de o asemenea
reeditare."

Învăluiţi de mister

Pentru lumea antică, Dacia războinicilor temuţi din


Carpaţi şi a zeului Zamolxis a fost, până la cucerirea lui
Traian, o ţară aspră, aproape de nepătruns, înconjurată
de mister. Nimeni nu ştia bine cine erau oamenii care
locuiau în acea cunună de munţi, de unde aveau obiceiul
să coboare pentru a purta războiul în afară de hotarele lor.
Le ziceau daci sau geţi; iar grecii, care îi socoteau rude ale
tracilor -„cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci", după

10
ISTORIE

Herodot - spuneau că zeul războiului, Ares sau Marte, de toţi cunoscut. Într-un loc, în Pharsalia sa, numele
între ei se născuse. Ştiau însă că asemenea idee putea dacului, getului şi al iberului se întâlnesc în acelaşi
fi şi numai o legenda; pentru ca alt zeu, mai mare şi vers: Hinc Dacus premat in de Getes ocurrat Hiberis.
singur, stăpânea destinul acelui popor. Dacii credeau Versul acesta a fost interpretat de Isidor din Sevilla
în Zamolxis. Şi Platon afirma că Zamolxis îi făcea pe ca un vaticiniu: Spania avea să fie invadată de geţi.
acei oameni nemuritori. Vaticiniu împlinit, după cum vom vedea. N-a fost vreo
Oamenii aceia - daci sau geţi nemuritori - şi ţara lor, îndoială.
erau ermetici pentru antici. Grecii se apropiaseră Lumea întreagă avea să fie invadată de geţi. Nu numai
de ei numai pe ţărmurile Marii Pontice, fără să se Spania. Lumea întreagă avea să fie întemeiată încă o
aventureze mult în interior. Romanii îi cunoşteau dată de ei.
doar pe războinicii daci. Dunărea le inspira teama. Era Nu s-a scris însă adevărată istorie a geţilor, istoria
un limes hiperboreu, de unde începeau pământurile mitului getic, mult mai mare şi mai semnificativă
care dormitau sub leneşele stele ale polului getic - decât cea a faptelor concrete, pe care le numim istorice.
Getici sidera pigra poli. Marţial, ale cărui cuvinte le Faptul concret se consumă, nu serveşte decât pentru o
citez, evoca în Epigramele sale imagini care fac aluzie povestire. Mitul e permanent şi, chiar dacă ia forme
la misterul şi primejdiile acestei ţări, unde în acel nebănuite şi obişnuieşte să se ascundă, adevărul lui e
moment, un împărat ca Domitian cunoştea nenorocul prezent şi se proiectează asupra viitorului. Ideea getica
armelor. Ţara de iernatice urse, cu sălbatica Peuce e unul din miturile cele mai obsedante şi mai puternice
(Delta Dunarii) şi Istrul fremătând ele tropotele cailor: din imaginaţia anticilor. Pentru românii din primul
Hiberna quamvis Arctos et rudis Peuce / et ungidarum secol după Hristos, care aşteptau sfârşitul iminent al
pulsibus calens Hister . lumii, părea un lucru aproape sigur ca de la Dunărea
cu sălbatica Peuce avea să se dezlănţuie cataclismul.
"Hinc Dacus premat in de Getes ocurrat Hiberis" Tot un hispanic, cel mai citit, Seneca, într-o pagină
grandioasă, descrie înfricoşătorul spectacol al „zilei
Obsesia războinicului get şi a fluviului temut pe care el fatale" când Dunărea dezlănţuită îşi va înălţa apele
îl trecea călare pe apa îngheţată, era în mintea tuturor până la cer şi, „într-un singur vârtej prăpăstios, va
şi apărea în scrierile poeţilor şi în cărţi care vorbeau cuprinde o imensă întindere de pământuri şi cetăţi".
despre acea lume barbară, vrăjmaşă romanului. Lucan, Când scria această pagină, care aminteşte viziunea
ca să citez un alt hispanic, vorbise şi el despre „barbara de teroare a Potopului lui Michelangelo, filosoful
Cone, unde Istrul, printr-o mie de guri, îşi pierde presimţea poate că nu se înşela şi că, de acolo, de la
în mare sarmaticele unde şi inunda insula Peuce", Dunăre, chiar dacă nu aşa de curând, dar nici foarte
despre neamurile sălbatice ce populau ţărmul pontic târziu, avea să se ivească într-adevăr sfârşitul lumii. O
şi amintise de faima arcului getic, teribilul arc getic, profeţie între altele aparţinătoare lui Seneca.

continuare în numărul
următor ...

cules de către Liviu Raţiu

11
SĂNĂTATE

Hrana noastră cea de toate zilele

„Hrana să-ţi fie medicamentul, iar medicamentul să-ţi fie 1981, au ajuns la concluzia că factorul genetic determină
hrana” ne îndemna Hippocrate în urmă cu aproape 2.500 în proporţie de doar 2-3% riscul de a face cancer. Aşadar,
de ani. Astăzi, în lumina noilor descoperiri în domeniul genele pot fi învinuite pentru un număr mic de boli, restul,
nutriţiei, realizăm ce sfat preţios ne-a dat cel care a rămas foarte probabil, sunt generate de factorii de mediu care
în istorie ca fiind „părintele medicinii”. Bolile de inimă, acţionează asupra organismului, iar alimentaţia este un
cancerul, diabetul, accidentele vasculare, obezitatea, factor important.
osteoporoza şi multe altele sunt în strânsă legătură cu Cu excepţia vitaminei B12, nu există nici un nutrient necesar
alimentaţia şi pot fi prevenite, ameliorate şi chiar vindecate organismului pe care vegetalele integrale să nu-l poată
printr-o dietă sănătoasă. furniza mult mai bine decât alimentele de origine animale.
Fiecare organism uman este un „mic univers” în care se Vitamina B12 este produsă de nişte microorganisme care
găsesc 100 de trilioane (100 de milioane de milioane) de se găsesc în sol şi în intestinele animalelor(inclusiv ale
celule foarte bine organizate, care prelucrează substanţele omului). Cantitatea produsă în intestinele noastre nu este
nutritive din corp, transformându-le în energie, pentru a absorbită în mod adecvat, de aceea este recomandat să
putea îndeplinii diverse activităţi. Prin alimentaţia noastră consumăm B12 din alimente. În condiţii ideale, plantele
zilnică asigurăm acestui „mic univers” substanţele necesare crescute pe pământ sănătos, care are o concentraţie bună de
unei bune funcţionări. Calitatea şi cantitatea acestor vitamina B12, vor absorbi fără dificultate acest nutrient, dar
nutrienţi influenţează în mod covârşitor starea de sănătate majoritatea plantelor actuale sunt deficitare în ce priveşte
a organismului. vitamina B12. Oricum, cantitatea de vitamină B12 necesară
Mai concret, pentru o bună funcţionare, organismul este infimă, iar organismul uman are rezerve pentru
uman are nevoie, pe lângă apă, de grăsimi, hidraţi de aproximativ trei ani.
carbon(carbohidraţi) şi proteine, care, ca macronutrienţi, Alţi nutrienţi cu rol capital în organism sunt vitaminele A
constituie cea mai mare parte a hranei, iar restul fiind şi D, ce pot fi produse fără dificultate în organismul nostru:
cantităţi mici(miligrame până la micrograme) de vitamine vitamina A poate fi produsă din beta-caroten; vitamina
şi minerale, ce constituie micronutrienţii. De unde luăm D, cu care se fortifică artificial laptele, poate fi produsă
aceşti nutrienţi(din alimentele de origine vegetală sau de fără dificultate de organismul nostru prin expunerea
origine animală)? În ce cantitate? Care alimente ne asigură pielii la lumina soarelui timp de circa 15 minute o dată
sănătatea? Care alimente ne produc sau promovează boala? la fiecare două zile. Ambele vitamine sunt toxice dacă
– sunt întrebări la care se răspunde aproape în orice revistă sunt consumate în cantităţi mari, un motiv în plus să ne
şi ziar, iar răspunsurile sunt atât de contradictorii, încât bazăm pe precursorii de vitamine, beta-carotenul şi lumina
noianul de informaţii ne creează şi mai multă confuzie... soarelui, astfel ca organismul nostru să poată controla fără
Cel mai înţelept, cred eu, este să urmăm exemplul unor dificultate momentul şi cantităţile de vitamina A şi D de
oameni, care, printr-o dietă sănătoasă, reuşesc să se menţină care are nevoie.
activi până peste 100 de ani şi pe care bolile ce decimează Vegetalele integrale ne oferă în plus faţă de alimentele de
civilizaţiile moderne (diabet, cancer, osteoporoza, accidente origine animală carbohidraţi complecşi, ne împrumută
vasculare, cardiopatii) îi vizitează foarte rar. Poate credeţi că scutul lor de antioxidanţi cu care organismul nostru luptă
aceşti oameni există doar pe tărâmul „tinereţii fără bătrâneţe împotriva radicalilor liberi, ne oferă fibre care absorb
şi vieţii fără de moarte” din poveştile nemuritoare? Ei bine, toxinele din organism şi curăţă tubul digestiv şi, foarte
„tărâmul” acesta chiar există. În ţara Soarelui Răsare, mai important, nu conţin colesterol (organismul uman nu are
precis în Okinawa, cea mai mare insulă din arhipelagul nevoie de colesterol alimentar) sau grăsimi nesănătoase
japonez Ryukyu, trăiesc cei mai longevivi oameni ai (saturate sau trans), care abundă în alimentele de origine
planetei, care uimesc cercetătorii cu sănătatea şi vitalitatea animale şi al căror consum este corelat cu riscul ridicat de a
lor până la 100 de ani şi peste. Secretul lor? O alimentaţie dezvolta foarte multe boli.
bogată în legume, fructe, cereale integrale. În cea mai mare Conţinutul de proteină de „calitate superioară” al
parte, alimentaţia lor este bazată pe alimente integrale de alimentelor de origine animală este doar un mit demontat
origine vegetală, aproximativ 10% se compune din peşte fără echivoc de unul dintre cei mai mari nutriţionişti, Dr.
şi fructe de mare şi doar de 3-6% din dietă reprezintă Colin Campbell, care în cel mai complet studiu publicat
alimente de origine animală(altele decât peştele şi fructele vreodată asupra nutriţiei (Studiul China) a evidenţiat
de mare). O astfel de dietă pare de-a dreptul o „erezie” calitatea superioară a proteinelor de origine vegetală şi
pentru românul obişnuit cu zicala „cea mai bună legumă beneficiile incontestabile aduse de acestea organismului
este carnea”, dar adevărul nu ţine cont de preferinţele sau uman.
obişnuinţele noastre. Aşadar, hrana noastră ar trebui să fie alcătuită în cea mai
S-ar putea argumenta că locuitorii din Okinawa dispun de mare parte din alimente integrale de origine vegetală şi doar
un fond genetic care îi predispune la sănătate şi viaţă lungă, în mică parte din alimente de origine animală, dacă vrem să
dar, de exemplu, autorii unui studiu important asupra reducem riscul apariţiei multor boli care, din păcate, s-au
alimentaţiei şi cancerului, înaintat Congresului SUA în înmulţit îngrijorător în societatea românească.
a_rian

12
PAMFLET

Dăunătorii
din Grădina Domnului:
specia Homo religiosus profitorius
Primii indivizi ai acestei specii au apărut în deşerturile religiosus profitorius îşi face vizuina în hrube întunecate,
din nordul continentului african, acum multe mii de unde predomină un iz puternic de tămâie, dar, în
ani, când Soarele avea prostu’ obicei să se oprească căutarea prăzii, îşi părăseşte des vizuina, fiind întâlnit
din mişcarea sa pe bolta cerească şi zeii se arătau sub mai peste tot unde este rost de un pitac nemuncit (la
formă de boscheţi în flăcări unui individ din specia nunţi, botezuri, înmormântări, sex shop-uri, mitinguri
Homo religiosus profitorius. Astăzi această specie de politice şi alte paranghelii). Acesta preferă cu precădere
dăunători este foarte răspândită în Grădina Domnului să se înhăiteze cu vietăţile politice – o altă specie de
şi ameninţă să provoce mari pagube. deunători despre care vom vorbi cu altă ocazie -, cu
Din punct de vedere morfologic, indivizii speciei care dezvoltă tandre relaţii de amor ghebos, indiferent
Homo religiosus profitorius sunt foarte asemănători de culoarea politică a celei din urmă.
şi pot fi recunoscuţi cu uşurinţă: poartă bărbi pe Hrana acestei specii este compusă în special din
post de măşti şi sunt înveşmântaţi într-o pelerină naivitatea oiţelor pioase şi, mai nou, din creier de copil
neagră, de unde şi denumirea populară de Batman – şcolar, pe care-l frăgezesc cu poveşti naive, aşa zis
denumire dată pe nedrept, deoarece prin experiment inspirate divin şi apoi îl lasă la macerat, pregătindu-l
s-a infirmat capacitatea acestora de a zbura (puteţi în acest fel pentru consum ulterior. Dar, fiind o specie
urmări experimentul aici: http://www.youtube. extrem de adaptabilă, hrana lor nu se limitează doar
com/watch?v=I46qH5r_gQg ) Aspectul lor se poate la cele de mai sus. Nu! La fel de bine, după modelul
modifica în timpul marilor sărbători religioase, când se căpuşelor, Homo religiosus profitorius suge cu nesaţ
deghizează în cocote, dar acest camuflaj nu reuşeşte să din bugetul statului, vlăguindu-l pe acesta până la
păcălească pe nimeni, deoarece expresia feţei lor este inaniţie şi transmiţându-i tot felul de boli: urticarie, râie
aceiaşi – „cu Dumnezeu pe buze şi o armată de draci şi bube în.... părţile mai puţin văzute de soare.
în suflet”. Întrucât această specie practică pe scară largă sodomia,
Homo este peste putinţa ştiinţei să explice cum de se înmulţesc
aceste specimene, dar studii recente ne dau speranţa
că, în viitorul apropiat, vom găsi soluţii de eradicare
a acestor dăunători periculoşi. Insecticidele, pesticidele
şi alte chimicale s-au dovedit ineficiente în combaterea
acestor dăunători. S-a încercat chiar şi cu leacuri
tradiţionale – urările din popor adresate dăunătorilor:
„fă-te mic şi mergi la mă-ta” -, dar Homo religiosus
profitorius n-are mamă, e făcut de un patriarh, aşa
că... fără efect. Speranţa vine doar de la sfânta ştiinţă
care vindecă de naivitate... Desigur, se poate folosi şi
ciomagul de nuc stropit cu aghiasmă, dar dăunătorii
din Homo religiosus profitorius sunt specie protejată
şi, sperăm noi, pe cale de dispariţie.

Al dumneavoastră,
Multpreafericitul
a_rian

13
LUMINĂTORII OMENIRII

Nicolae Tesla

astăzi, la peste 60 de ani de la moartea sa. Nici


marile sale realizări privind transmiterea energiei
electrice fără fire nu au fost puse în practică.
Mileniul acesta este fără îndoială mileniul Tesla.

Anii tinereţii

Când zici Nicolae Teslea te gândeşti la istro-


romanul devenit cetăţean american, omul de
ştiinţă şi inventatorul prolific în domeniul electro
şi radiotehnicii, descoperitorul câmpului magnetic
învârtitor. Tot el a inventat şi sistemul bifazat de
curent electric alternativ şi a studiat curentul de
înaltă frecvenţă. El a construit primele motoare
MARELE SAVANT Nicolae Tesla (Nikola Tesla, asincrone bifazate, generatoarele electrice,
1856-1943) este geniul sub care stă dezvoltarea transformatorul electric de înaltă frecvenţă etc. În
actuală a omenirii. El a fost un mare vizionar, atomistică, a cercetat fisiunea nucleelor atomice,
multe din ideile sale nefiind înţelese nici astăzi şi cu ajutorul generatorului electrostatic de înaltă
constituind o permanentă sursă de dispută între tensiune.
marile puteri. Este considerat de biografii americani ca fiind un
Ciudatele schimbări de climă şi cutremure care emigrant de origine sârbă. În realitate el a fost
s-au constatat în ultima vreme sunt considerate istro-român, născut în noaptea de 9 spre 10 iulie
rezultatul unor aparate care au la bază 1856 ca fiu al preotului ortodox Milutin Teslea şi
descoperirile acestui mare inventator. Tesla a al Gicăi Mandici. Familia tatălui era de grăniceri
ajuns la concluzia că vremea ar putea fi controlată antiotomani, în fostul imperiu austro-ungar.
cu ajutorul energiei electrice. In primăvara lui Numele iniţial de familie era Draghici, dar el a
1898, Tesla demonstrează public dirijarea prin fost înlocuit în timp, prin porecla de Teslea, după
radio, la mare distanţă, a unui vas fără echipaj. meseria transmisă în familie, de dulgher (teslari).
De numele său se leagă celebrul experiment Henri Coandă îl prezinta pe marele inventator
Philadelphya şi primul contact cu alte civilizaţii, Tesla ca român bănăţean din Banatul sârbesc,
savantul recepţionând din spaţiu un semnal dar realitatea era că prietenul său Nicolae era
radio repetat. Pentru această descoperire a fost istro-român din Croaţia. Coandă afirma: « Dacă
ridiculizat de contemporani. acum, să zicem, 150 de ani, s-ar fi spus, ar fi venit
Tot lui îi datorăm şi primul sistem de comunicaţie cineva să ne spună cum spunea Teslea Nicolae,
wireless, primii roboţi, prima telecomandă, ideea Teslea, românul din Banat: «Voi face lumină
de vehicul cu decolare verticală ş.a. Tesla a propus electrică, adică lumină, voi face asta mişcând o
o schemă care arăta ca un science-fiction: un sistem bucată de fier în faţa unui fir de aramă», lumea
global de comunicaţii fără fir pentru a transmite l-ar fi închis ca nebun”. Provincia Lica era locuită
mesaje telefonice dincolo de ocean; pentru a compact de istro-românii morlaci, încă din sec.
transmite ştiri, muzică, rapoarte privind piaţa XV-XVI. Gospici se află la caţiva kilometri de
bursieră, mesaje private, a securiza comunicaţiile ţărmurile Mării Adriatice, iar satul Similian la 12
militare, şi care transmite imagini în orice colţ al km de Gospici, satul fiind patria lui Tesla. Tatăl
lumii. „Când comunicaţia fără fir va fi aplicată pe său dorea ca el să devină preot, cu toate că el se
scară largă, pământul va fi transformat într-un simţea atras de ştiinţele exacte. La 17 ani, Tesla
creier uriaş, capabil să răspundă în oricare colţ al s-a îmbolnăvit de holeră şi a obţinut o concesie
său”. Această viziune a sa nu a fost realizată nici din partea tatălui său: bătrânul Tesla i-a promis

14
LUMINĂTORII OMENIRII

că dacă va supravieţui, va primi permisiunea să


urmeze cursurile de inginerie de la Politehnica din
Graz (1875-1881), unde avea să îşi înceapă seria
descoperirilor. Lucrează apoi la Budapesta, la Paris,
în cadrul Companiei Edison (1882), Strasbourg
(1884), dupa care pleacă în America.
Tesla a fost întreaga sa viaţă obsedat de ideea
electricităţii. La vârsta de 24 de ani are şi primul
mare răspuns. El însuşi povesteşte: “Într-o după-
amiază, veşnic prezentă în mintea mea, făceam o
plimbare în parc, alături de un prieten, recitând
poezii. Pe atunci, ştiam cărţi întregi pe de rost. Una
dintre acestea era Faust a lui Goethe. Soarele tocmai
apunea, amintindu-mi de un pasaj celebru; ideea sale privind sistemele de curent alternativ. Era abia
mi-a venit ca o străfulgerare de lumină şi într-o începutul luptei sale cu Edison…
secundă adevărul era dezvăluit. Cu un băţ, am Încă din copilărie, Tesla visase să poată folosi
desenat pe nisip diagrama pe care 6 ani mai târziu puterea apelor pentru producerea electricităţii. În
am prezentat-o în cadrul alocuţiunii de la Institutul mintea lui el vedea mereu roata care l-ar putea ajuta.
American de Inginerie Eelectrică”. Era motorul cu Pe 16 noiembrie 1986, proiectul cascada Niagara,
curent alternativ, o descoperire tehnologică care în era finalizat după cinci ani de eforturi, momente de
curând avea să schimbe lumea. renunţare şi neîncredere, crize financiare şi milioane
de dolari investiţi. Prima hidrocentrală era acum
Sosirea în America funcţională. Autorul acestui proiect, care multora
le păruse o fantezie, era tocmai Tesla.
Tesla ajunge în America având la el doar o scrisoare După succesul cu Niagara, Tesla a revenit la munca
de recomandare din partea unui prieten al lui Edison sa preferată - experimentarea. Întors la laboratorul
din Europa. La sosire se arată complet şocat: “Ceea său de pe Grand Street, în New York City, Tesla
am lăsat în urmă era frumos, artistic şi fascinant a fost absorbit în cercetarea electricităţii de înaltă
sub toate aspectele; ce am văzut aici era lipsit de frecvenţă. Un număr de descoperiri ştiinţifice
fineţe şi inatractiv. America e cu un secol în urma începuse să arunce lumină asupra fenomenului
Europei”. frecvenţelor înalte. În 1873, în Anglia, James Clerk
Electricitatea a fost introdusă în New York la Maxwell, a demonstrat matematic că lumina este o
finele anilor 1870. Lampa incandescentă a lui radiaţie electromagnetică - lumina era electricitate
Edison a făcut ca cererea pentru curentul electric vibrând cu frecvenţe foarte înalte.
să explodeze. Fabrica sa de curent direct din Tesla şi-a început cercetările privind frecvenţele
Pearl Street (Manhattan) devenea rapid monopol. prin construirea unor generatoare rotative de curent
Edison ştia prea puţin despre curentul alternativ alternativ care puteau ajunge la viteze mai mari ;
şi nu vroia să înveţe mai mult. L-a angajat totuşi dar când se apropiau de 20000 de rotaţii pe secundă,
pe Tesla, oferindu-i 50.000 pentru perfectionarea maşinile se rupeau în bucăţi. Răspunsul a venit cu
generatoarelor şi motoarelor electrice Edison. un instrument remarcabil cunoscut şi azi drept
Tesla şi-a îndeplinit sarcina dar… nu a primit nici bobina lui Tesla. Utilizând frecvenţe înalte, Tesla a
un cent în afară de următorul comentariu: “Când realizat primul neon şi iluminarea fluorescentă. Tot
vei deveni un american complet matur vei şti să el a realizat primele fotografii cu raze X.
apreciezi o glumă americană”. Şocat şi desgustat,
Tesla a demisionat imediat.
Ideile sale privind curentul alternativ pe care-l
folosim azi aveau să se materializeze fiind sprijinit
de un investitor. Patentele i-au fost apoi cumpărate
a_din_a
de compania Westinghouse alături de care va
continua până la realizarea “oraşului luminilor”.
Cu prilejul Târgului Internaţional de la Chicago
deschis pe 1 mai 1893, cei 27 de milioane de
vizitatori au văzut cum s-au aprins sute de lumini
incandescente. Aceasta doar datorită invenţiilor continuare în numărul următor ...

15
TEHNICĂ

Casa ecologică
între mit şi realitate

cu fibre vegetale lemnoase. Acest tip de construcţie


presupune realizarea unor case cu un singur nivel, de
multe ori semiîngropat.
O astfel de construcţie are o inerţie termică mare,
folosindu-se ca principal izolator termic chiar “malul”
de pământ în care se sapă partea subterană a casei.
Costurile de realizare sunt mici, deoarece materialul din
săpătura se foloseşte, în cea mai mare parte, la realizarea
pereţilor supraterani ai construcţiei;
Constructia are o stabilitate foarte mare la acţiunile
mecanice naturale: vânturi sau cutremure, întrucât
acest tip de construcţie se poate asimila cu o construcţie
Casa reprezintă o construcţie cu caracter de locuinţă “de greutate”, deoarece o mare parte din aceasta, este
care adăposteşte una sau mai multe familii şi care înglobată în solul de fundare.
trebuie să reunească ansamblul tuturor factorilor de Deoarece o astfel de construcţie, din punct de vedere
confort. Pentru satisfacerea acestei condiţii, locatarii legal, se poate aviza foarte greu, se adopta în cele mai
caselor trebuie să aibă la dispoziţie spaţii echipate cu multe cazuri, o soluţie de compromis, din punct de
instalaţii în conformitate cu nivelul de confort solicitat, vedere ecologic, şi anume: construcţie de lemn masiv sau
corespunzător momentului. cu structură de lemn şi panouri din materiale lemnoase,
De-a lungul timpului, s-au utilizat la realizarea caselor ancorată pe o fundaţie de beton armat.
tehnologii din ce în ce mai moderne, în pas cu evoluţia Elementele constructive utilizate pentru o astfel de
tehnologică, considerându-se tradiţionalul depăşit. construcţie trebuie să fie din materiale ecologice (lemn),
Prin conceptul de casă ecologică se propune împletirea cu un grad de industrializare cât mai mic şi cu tratamente
armonioasă a tehnologiilor tradiţionale de construire a chimice rezumate la strictul necesar.
caselor cu noile tehnologii de producere şi de consum a Componenta structurală a unei astfel de construcţii se va
energiei necesare bunei desfăşurări a activităţii curente prezenta în articolele viitoare.
într-o astfel de construcţie. Considerându-se pentru moment încheiată abordarea
Pentru aceasta, se poate avea în vedere realizarea
construcţiei din materiale tradiţionale cum sunt:
lemnul sau pământul argilos frământat şi asigurarea
necesarului de energie termică şi electrică din
conversie directă din energia soarelui sau din energie
geotermală.
Cel mai utilizat material pentru astfel de construcţii
este, deşi pare paradoxal, lemnul, îndeosebi cel de
răşinoase, obţinut din recoltări controlate de masă
lemnoasă.
Construcţia unei astfel de case, în actualele condiţii
legale de realizare, presupune aşezarea şi ancorarea
construcţiei pe o fundaţie din beton armat,
dimensionată în conformitate cu soluţia constructivă
aleasă pentru casă.
Ideal ar fi adoptarea tehnologiilor tradiţonale cu
structură de lemn şi pereţi de pământ frământat armat

16
TEHNICĂ
modului de construire a casei se poate vorbi
despre echiparea acesteia cu instalaţii de
producere şi de consum a energiei.
Într-o construcţie tip casă, se produce şi se
consumă atât energie electrică cât şi termică.
Energia electrică necesară consumului pentru
buna funcţionare a unei case este destinată
iluminatului precum şi tuturor celorlalţi
consumatori specifici unei locuinţe.
Asigurarea energiei electrice pentru consum
într-o casă ecologică se poate face prin
conversie directă din energie solară, cu
panouri solare fotovoltaice, sau cu ajutorul
generatoarelor electrice eoliene, acolo unde
condiţiile geoclimatice sunt favorabile.
Asigurarea energiei termice necesare pentru
prepararea apei calde menajere, se poate face din amplasate pe structuri metalice proprii pe acoperişurile
conversia directă a energiei termice solare cu ajutorul construcţiilor sau integrate în aceste acoperişuri,
panourilor termice solare. preluând astfel şi rolul de învelitori.
Sistemele solare fotovoltaice au la bază panouri Stocarea apei calde obţinute, în rezervoare individuale:
fotovoltaice cu celule monocristaline, sau policristaline, boilere de joasă presiune cu circulaţie liberă sau boilere
asamblate în baterii de panouri dimensionate pentru cu circulaţie forţată, precum şi stocarea energiei calorice
tensiuni de lucru şi capacităţi de producţie adaptate obţinute în boilere cu două sau trei serpentine, integrate
pentru nevoile fiecărui tip de consumator în parte. în sistemele de încălzire sau preparare apă caldă
Stocarea energiei electrice produse pe timpul zilei se menajeră, clasice, existente în dotarea consumatorului.
face în baterii de acumulatori statici cu plumb cu gel, În urma dezvoltării tehnologice în acest domeniu, se
asamblaţi în baterii cu capacităţi de stocare conform pot folosi sisteme de captare a energiei calorice din
necesarului solicitat de consumator. radiaţia solară şi pe timp de iarnă, în condiţii de insolaţie
Transferul energiei electrice de la elementele de normală şi de inexistenţa depunerilor de zapadă sau
producere, panouri solare fotovoltaice, la elementele de chiciură, pe elementele de captare. În această situaţie,
stocare, în speţă acumulatori, se face prin echipamente energia calorică astfel preluată de la soare va fi utilizată
electronice de putere, regulatoare de încărcare, care pentru aducerea temperaturii apei sau a agentului
asigură încărcarea controlată a bateriei de acumulatori temic din instalaţia existentă la parametrii suficient de
fără a pune în pericol, din punct de vedere electric nici ridicaţi. Astfel, agentul termic va necesita ulterior un
panourile solare şi nici bateriile de acumulatori. aport minim de energie de la sursa clasică existentă în
Consumul energiei electrice astfel stocate se face la instalaţie. Tot astfel se pot folosi soluţii combinate solare
parametri electrici de tensiune si frecvenţă identici cu electrice şi solare termice. În acest caz, aportul de energie
parametri sistemului energetic naţional, pentru joasă al sursei clasice, prezentată anterior poate fi înlocuit cu
tensiune: 230Vca si 50Hz, prin intermediul unuia sau a căldura produsă electric din energie fotovoltaică, prin
mai multor echipamente electronice de putere, invertoare intermediul unei rezistenţe electrice imersată în boilerul
de la curent continuu la curent alternativ. instalaţiei termice solare.
Toate aceste componente se integrează în sisteme Ca o concluzie, conceptul de casă ecologică comportă
optimizate adaptabile pentru necesităţile fiecărui mai multe aspecte de ordin tehnic şi estetic, care se pot
consumator în parte, atât din punct de vedere tehnologic completa în mod armonios, pentru a se realiza atât o casă
cât şi din punct de vedere arhitectural, fără a altera ecologică, din punct de vedere constructiv şi funcţional
specificul construcţiilor. cât, mai ales, la un prim contact cu aceasta, casa să ofere
Pentru asigurarea necesarului de apă caldă menajeră o imagine estetică agreabilă şi odihnitoare.
precum şi de agent termic pentru încălzirea spaţiilor
locuite se pot realiza sisteme solare termice independente
sau în strânsă interacţiune cu sistemele existente în
construcţiile vizate.
Pentru realizarea acestor sisteme, se pot utiliza
următoarele soluţii tehnice: Dobre Ştefăniţă
Captarea energiei termice solare prin intermediul
panourilor solare modulare sau cu tuburi vidate,

17
TURISM
Sătenii
le
"guruieţe"
"gruieţe".
spun
sau
Cuvânt
Piramidele
străvechi, derivat de la
"grui", a cărui origine nu se
cunoaşte, ce s-a păstrat probabil din
de la Şona
limba dacilor sau chiar mai dinainte şi
care înseamnă "movilă, deluşor".

Locuitorii din Şona s-au obişnuit cu prezenţa gruieţelor pe ele şi sapi mai adânc te apucă o frică de moarte şi
la marginea satului. Le mai spun şi "guruieţe" sau o iei la goană cât vezi cu ochii. Pasă-mi-te există în
"guruieţi", căci e mai uşor de pronunţat. Le ştiu acolo preajma lor spirite care le păzesc, gardieni nevăzuţi ori
de când au venit pe lume, îşi lucrează pământurile în blesteme grele care te împiedică să le tulburi liniştea...
jurul lor şi nu se miră când mai apare câte un turist Cele opt movile de pământ sunt aşezate pe un deal din
curios şi se uită la ele. Nu se caţără pe ele şi nu cultivă apropierea satului. Aşezarea movilelor pe două linii
nimic pe pământul de pe spinarea lor. Le ocolesc cu perfect paralele a dat naştere la speculaţii. Unii istorici
grijă şi le lasă în pace, în somnul lor de veacuri. Dacă-i susţin că sub ele ar fi îngropate căpetenii ale celţilor,
întrebi cine le-a făcut, cei mai mulţi îşi răspund simplu: ajunşi în Transilvania mult înainte de a se vorbi despre
"uriaşii". Lucrurile mari sunt făcute de oameni mari. Iar daci. Populaţiile acelor vremuri obişnuiau să-şi îngroape
nişte movile aşa de mari nu puteau fi făcute de oameni conducătorii sub movile mari de pământ împreună cu
obişnuiţi. Aşa că ele au fost făcute de nişte uriaşi care au podoabe valoroase, barbarii ridicau însă mai multe
venit de dincolo de Olt, în vremuri foarte îndepărtate. movile pentru a-i descuraja pe jefuitorii de comori
Şi după ce au trecut Oltul, şi-au scuturat opincile de care ar fi încercat să sape după aceste bogăţii. Cândva
pământ şi aşa au apărut guruieţele. Iar uriaşii ăştia au au avut o formă piramidală, dar vântul şi ploile le-au
trăit demult tare, înaintea dacilor. Mai umblă şi vorba erodat. Sunt aşezate pe două linii paralele, la marginea
că ar fi fost făcute de turci. "Să vie careva şi să le taie unei terase lungi de aproximativ un kilometru. De
în două, să vadă ce-i 'năutru' lor. Ce tot ne întrebaţi departe nu-ţi poţi da seama de mărimea lor, dar, ajuns
pe noi?", sare înţeleptul satului, bătrânul Constantin la bază, te copleşesc. Obişnuiţi cu prezenţa movilelor,
Lazăr. "Că doară nu-s făcute de Dumnezău, îs făcute localnicii au încercat totuşi de-a lungul anilor să-şi
de mâna omului!". Dar n-are cine să vie să le taie. Nişte explice ce e cu acei munţi de pământ, înalţi de 20-30 de
copii din sat, mai zvăpăiaţi, au săpat în ele până au metri, ridicaţi chiar în mijlocul unei terase. Una dintre
dat de o piatră alburie şi sfărâmicioasă. Alţii zic că cele mai populare legende spune că, pe vremuri,
gruieţele-s numai din pământ, pământul acela lutos şi nişte uriaşi au venit dinspre munţii Făgăraş şi au
tare pe care nu-l macină ploile şi vântul şi pe care creşte trecut Oltul. Pentru că s-au umplut de noroi, când au
iarba aşa de înfiptă şi rădăcinoasă, că apără movilele ajuns pe locul unde se află piramidele, şi-au scuturat
de scurgerea vremii. Dar umblă vorba că dacă te urci încălţările. Bucăţile de pământ au format dâmburile.

18
TURISM
Altă legendă spune că
piramidele au fost ridicate
de turci. Când mergeau spre
apus, otomanii îşi lăsau din
turbane pământul adus din
Turcia.
Chiar dacă legendele care
circulă n-au făcut decât să
le stârnească şi mai mult
curiozitatea, localnicii
n-au îndrăznit niciodată să
sape şi să vadă ce ascund
“piramidele” de la marginea
satului.
Alte patru piramide
asemănătoare există la
marginea unui sat apropiat
de Şona, la Halmeag.
Acestea, însă, nu sunt aşa de
bine conturate, fiind erodate
de vânt. Şi lângă satul Buneşti cunoştinţe solide de astronomie. Dacă unim aceste
există, de asemenea, guruieţi. În apropierea lor s-au vârfuri de munţi, obţinem triunghiuri dreptunghice,
găsit urme de locuire dacică şi o terasă asemănătoare aşezate după un algoritm cosmic.
celei de la Şona. Cercetătorul Andrei Vartic spune că, Unind punctul unde se află cele 9 piramide de la Şona
pe hartă, piramidele constituie vârful unui triunghi cu punctul sanctuarului de la Racoş şi vârful Omul
dreptunghic ale cărui laturi unesc vârful Omu, după obţinem un triunghi dreptunghic cu unghiurile de 30
unii istorici muntele sacru al dacilor şi sanctuarul de la şi 60 de grade. Pe linia Şona - Omul se află templul
Racoş. O ipoteză spectaculoasă a lui Vartic stipulează dacic de la Şinca Veche, adăpostit într-o peşteră. Un alt
faptul că, după aranjamentul teraselor din jur, nu este triunghi, mai mare are în vârfuri templul de la Racoş,
exclus ca piramidele să adăpostească mormântul lui Vârful Omul şi cetatea dacică de la Sarmizegetusa. La
Decebal. Racoş se află un mare complex ritualic al dacilor. Linia
Achim Boieru, alt bătrân al satului, e convins că ce uneşte Cetatea Sarmizegetusa cu Vârful Omul este
piramidele de pământ au legătură cu sanctuarele denumită marea linie topografică a dacilor.
dacice de la Sarmisegetusa şi cu cetatea Râşnovului. De-a lungul anilor, din vorbă în vorbă, povestea
"Sigur nu se ştie nimic. Istoricii nu şi-au băgat nasul Guruieţelor de la Şona a ajuns şi la urechile unor
în ele să le cerceteze. Am auzit că sunt legate prin arheologi. Pentru că sunt acoperite cu vegetaţie
tunele subterane care duc la cetatea Râşnovului şi cu piramidele pot fi asemuite cu tumulii sub care celţii şi
sanctuarele dacice", spune acesta. sciţii îţi îngropau căpăteniile, împreună cu un întreg
Sătenii nu sunt preocupaţi de fenomenele paranormale. tezaur de arme şi podoabe. Cum aceste popoare au
Preferă să creadă în legendele din bătrâni. Mulţi sunt trecut şi pe plaiurile noastre, tendinţa arheologilor a
convinşi că în guruieţi sunt ascunse comori de pe fost să le identifice cu tumulii. Mai mult în jurul lor
vremea dacilor. Alţii ar băga mâna în foc că turcii au arheologii au găsit ceramică din epoca târzie a bronzului
ridicat movilele ca să îşi ascundă armele. Cercetătorii şi din perioada Hallstat, de acum 1.200 de ani.
au dovedit că sanctuarele dacice sunt poziţionate în
vârfurile unor triunghiuri dreptunghice.
Filozofia dacilor se regăseşte în modelul matematic
al sanctuarelor de la Sarmisegetusa şi Racoş. Dar şi în
triunghiurile de aur pe care le formează construcţiile
răspândite pe teritoriul Daciei. Strămoşii noştri şi-au
construit ţara topografic şi geometric proiectând pe
pământ cerul înstelat. Au construit cu ziduri de piatră
bine prelucrate cetăţi pe vârfuri greu accesibile în
munţi. S-au spus că aceste ziduri erau cetăţi de apărare.
Dar cisternele cu apă, hambarele cu grâne, sanctuarele a_din_a
şi locuinţele sunt dincolo de aceste ziduri. Dacii aveau

19
divertisment

Să ne jucăm....

Primul triunghi din figura


1. de mai jos este împărţit în
alte 4 forme geometrice.

Acestea au fost rearanjate,


în modul prezentat în cea
de-a doua variantă.

Totuşi lipseşte o suprafaţă,


reprezentată printr-un singur
pătrat.

Care este problema?

2. Atenţie!

Tatăl Tanţei are 5 fete: Întrebare:


1. Chacha Care este numele celei de-a
2. Cheche cincea? Gândeşte repede
3. Chichi
4. Chocho

3. Atenţie!

Participi la un concurs de alergări, îl depăşeşti pe cel de pe a doua poziţie.

Întrebare:
Pe ce poziţie te afli?

Rezolvarea în numărul viitor.!