Sunteți pe pagina 1din 5

Viz director:

Disciplina: Limba englez


Profesor: Mazuch Blanka Viz ef catedr:
Clasa/Nr. ore pe spt. : I C, E/ 1 or
PROIECTAREA PE UNITI DE NVARE
AN COLAR 2017-2018

Unitatea Detalieri ale Competene Activiti specifice Resurse Evaluare


de coninuturilor de specifice vizate
nvare nvare
Hello! Teme: 1.1 exerciii de identificare Materiale didactice: Cd, Evaluare cu
ORGANIZARE 1.2 exerciii de discriminare cntece, fise de lucru, ajutorul grilei
TEMATIC 1.3 exerciii de rspuns la comenzi, filmulee, cartonae, de observare a
2.3 formule simple de comunicare postere activitii
Copilul despre sine,
Culori
4.1 exerciii de pronunie, intonaie
exerciii de repetare dup model Forme de organizare a Evaluare oral
FUNCTII activitii: organizare prin feedback
COMUNICATIVE cntece
frontal, organizare pe
a saluta i a activiti
grupe, organizare
rspunde la salut dialoguri simple n perechi
individual
a se prezenta

My ORGANIZARE 2.1. exerciii de identificare Materiale didactice: Evaluare cu


schoolbag TEMATIC 2.3. exerciii de discriminare Manual, CD, cntece, fie ajutorul grilei
coala, obiecte colare, 2.4. exerciii de rspuns la comenzi, de lucru, filmulee, de observare a
numere 1-5 3.1. formule simple de comunicare obiecte colare activitii
FUNCII exerciii de pronunie, intonaie
exerciii de repetare dup model Forme de organizare a Evaluare oral
COMUNICATIVE
a identifica obiectele cntece activitii: organizare prin feedback
colare activiti frontal, organizare pe
a cere i a da dialoguri simple n perechi grupe, organizare Proiect
informaii despre individual Obiectele mele
obiecte personale colare

My home ORGANIZARE 1.3. exerciii de identificare Materiale didactice: Evaluare cu


TEMATIC 2.3 exerciii de discriminare manual, CD, cntece, fie ajutorul grilei
Casa. Mobilier 3.1. exerciii de rspuns la comenzi, de lucru, filmulee, poster, de observare a
formule simple de comunicare cartonae activitii
FUNCII exerciii de pronunie, intonaie
exerciii de repetare dup model Forme de organizare a Evaluare oral
COMUNICATIVE
activitii: organizare prin feedback
a identifica cntece
frontala, organizare pe
ncperile casei activiti
grupe, organizare Proiect: camera
a localiza obiecte dialoguri simple n perechi
individual mea
My toys! ORGANIZARE 1.3. exerciii de identificare Materiale didactice: Evaluare cu
TEMATIC 2.3. exerciii de discriminare cntece, CD, manual, fise ajutorul grilei
Jucrii, numere 1-10 exerciii de rspuns la comenzi, de lucru, filmulee, de observare a
formule simple de comunicare cartonae, jucrii, poster activitii
FUNCII
COMUNICATIVE exerciii de pronunie, intonaie
exerciii de repetare dup model Forme de organizare a Evaluare oral
a identifica prile activitii: organizare prin feedback
corpului cntece
frontala, organizare pe
a exprima activiti activiti
grupe, organizare Proiect:
a descrie o persoan dialoguri simple n perechi
individual jucriile mele
sau pe sine
Seasons ORGANIZARE 4.1. exerciii de identificare Materiale didactice: Evaluare cu
Greetings! TEMATIC exerciii de discriminare cntece, fie de lucru, ajutorul grilei
Obiceiuri i tradiii: exerciii de rspuns la comenzi, filmulee, cartonae, CD de observare a
srbtori tradiionale formule simple de comunicare activitii
exerciii de pronunie, intonaie Forme de organizare a
Cntece, poezii cu exerciii de repetare dup model activitii: organizare Evaluare oral
tematic de Crciun cntece frontala, organizare pe prin feedback
grupe, organizare
activiti
individuala Proiect: Santa
dialoguri simple n perechi
Claus is coming
to town
Fun Time! FUNCII 1.2. exerciii de identificare Materiale didactice: Evaluare cu
COMUNICATIVE 3.1. exerciii de discriminare Manual, CD, cntece, ajutorul grilei
a descrie diferite 4.1. exerciii de rspuns la comenzi, cartonae de observare a
aciuni formule simple de comunicare activitii
a spune ce pot/ nu exerciii de pronunie, intonaie Forme de organizare a
exerciii de repetare dup model activitii: organizare Evaluare oral
pot face ei sau alte
cntece frontala, organizare pe prin feedback
persoane grupe, organizare
a localiza obiecte activiti, dialoguri simple n
individuala
perechi
Recapitulare Organizare tematic: Toate Materiale didactice: Evaluare
jucrii, obiecte colare, competenele Manual, CD, fie de lucru, oral/scris
corpul, obiecte din cntece
universul imediat
Funcii comunicative:
a saluta, a se prezenta
sau a prezenta pe cineva,
a descrie un obiect, a
localiza obiecte
Vacanta intersemestrial

SEMESTRUL AL II-LEA
My face ORGANIZARE 1.1 exerciii de identificare Materiale didactice: Evaluare cu
TEMATIC 1.2 exerciii de discriminare manual,CD, poster, ajutorul grilei
Prile feei (nose, hair, 3.1 exerciii de rspuns la comenzi, cntece, fise de lucru, de observare a
formule simple de comunicare filmulee activitii
mouth, tongue),
instruciuni (wash your exerciii de pronunie, intonaie
exerciii de repetare dup model Forme de organizare a Evaluare oral
hands, brush your hair
cntece activitatii: organizare prin feedback
etc.) frontal, organizare pe
FUNCII activiti, dialoguri simple n
perechi grupe, organizare
COMUNICATIVE individual
a identifica prile
feei
a descrie o persoan
sau pe sine
My food ORGANIZARE 1.3 exerciii de identificare Materiale didactice: CD, Evaluare cu
TEMATIC 2.2 exerciii de discriminare poster, cartonae, cntece, ajutorul grilei
Mncare 2.4 exerciii de rspuns la comenzi, fise de lucru, filmulee de observare a
3.1 formule simple de comunicare activitii
FUNCII
COMUNICATIVE exerciii de pronunie, intonaie Forme de organizare a
exerciii de repetare dup model activitii: organizare Evaluare oral
a exprima preferine frontala, organizare pe prin feedback
(I like ......) cntece
activiti, dialoguri simple n grupe, organizare Proiect:
A cere un obiect din individual mncarea mea
perechi
universal apropiat preferat
My animals ORGANIZARE 2.1 exerciii de identificare Materiale didactice: Evaluare cu
TEMATIC 2.3 exerciii de discriminare manual, CD, cntece, fie ajutorul grilei
Animale, Activiti 4.1 exerciii de rspuns la comenzi, de lucru, filmulee de observare a
formule simple de comunicare activitii
FUNCII
COMUNICATIVE exerciii de pronunie, intonaie Forme de organizare a
exerciii de repetare dup model activitii: organizare Evaluare oral
A localiza un animal frontala, organizare pe prin feedback
cntece
activiti, dialoguri simple n grupe, organizare
perechi individuala Proiect: la
ferm
My senses *See, smell, hear, taste, 1.2 exerciii de identificare Materiale didactice: Evaluare cu
touch 3.1 exerciii de discriminare manual, CD, cartonae, ajutorul grilei
exerciii de rspuns la comenzi, cntece, fise de lucru de observare a
*Sun, moon,day, night, formule simple de comunicare Forme de organizare a activitii
stars exerciii de pronunie, intonaie activitii: organizare
exerciii de repetare dup model frontala, organizare pe Evaluare oral
cntece grupe, organizare prin feedback
activiti, dialoguri simple n individuala
perechi
Fun Time - A localiza : aici , 3.1 exerciii de identificare Materiale didactice: Evaluare cu
acolo, stnga, 4.1 exerciii de discriminare manual, CD, cntece, fise ajutorul grilei
dreapta exerciii de rspuns la comenzi, de lucru, filmulete de observare a
- Proiect de grup formule simple de comunicare activitii
exerciii de pronunie, intonaie Forme de organizare a
exerciii de repetare dup model activitatii: organizare Evaluare oral
cntece frontala, organizare pe prin feedback
activiti, dialoguri simple n grupe, organizare
perechi individuala
Recapitulare Organizare tematic: Toate Materiale didactice: fise Evaluare
final Animale, mncare, competenele de lucru, filmulete, oral/scris
prile feei cartonae, poster
Funcii comunicative:
a descrie un obiect, a
localiza obiecte, a cere
un obiect din universal
apropiat