Sunteți pe pagina 1din 10

VIII.

Proceduri de lucru/sistem
I.Procedura de lucru- Examinarea cu lichide penetrante
1. Scop

Prezenta procedura stabileste cerintele si responsabilitatile pentru examinarea nedistructiva cu lichide


penetrante a piesei PISTON, in scopul evidentierii defectelor de suprafata.

2. Domeniul de aplicare

Examinarea cu lichide penetrante se poate efectua in stare finala sau in faze intermediare de productie si
se poate aplica pieselor, ansamblelor sau subansamblelor in laboratoarele din cadrul SC RO-CAN SRL.

3. Documente de referinta

SR EN ISO 9001:2001, Sisteme de Management al Calitii Cerinte

SR EN ISO 9000:2006, Sisteme de Management al CalitiiPrincipii fundamentale si vocabular

SR EN 473-2002 Calificarea si certificarea personalului.

SR EN 1330-l:2002- Examinri nedistructive. Terminologie Partea1 :Lista termenilor generali

SR EN ISO 12706 : 2002 - Examinri nedistructive. Terminologie. Termeni utilizai Ia examinarea cu lichide
penetrante

SR EN 473:20A3/A1:2006- Examinri nedistructive. Calificarea i certificarea personalului pentru examinri


nedistructive (END). Principii generale.

SR EN 571-1,2,3-1999 Examinari cu lichide penetrante.

4. Definitii si abrevieri

Definitii

Produs- rezultatul unui process.

Caracteristica- trasatura distinctiva.

Cerinta- nevoie sau asteptare care este declarata, implicita sau obligatorie.

Conformitate- indeplinirea unei cerinte.

Neconformitate- neindeplinirea unei cerinte.

Defect- neindeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare specificata.

Examinare- actiunea de a cerceta, a privi sau a judeca un produs.


Metoda de examinare nedistructiva- metoda de examinare sau incercare care permite obtinerea de
informatii asupra defectelor fara a altera integritatea obiectului.

Metoda de examinare- mijloacele si procedeele folosite pentru aplicarea unei metode de examinare.

Incercare- determinarea uneia sau mai multor caracteristici ale produsului si compararea acestora cu
cerintele specificate.

Examinare cu lichide penetrante- succesinea de operatii in care se foloseste un set de lichide penetrante in
vederea detectarii discontinuitatilor superficiale deschise.

Penetrant- lichid avand proprietatea de a patrunde in cavitatile de pe suprafata unui material si de a ramane
in ele in timpul indepartarii excesului de penetrant.

Developant- material absorbant, aplicat pe suprafata de exminare in scopul extragerii penetrantului din
discontinuitati si a formarii unui fond contrastant cu penetrantul.

Set de produse- toalitatea substantelor care permit efectuarea unei examinari cu lichide penetrante, livrate
unitar de catre producator.

Dovada obiectiva- date care sustin ca ceva exista si este adevarat.

Validarea- confirmarea prin oferirea de dovezi ca produsul indeplineste cerintele pentru care a fost testat.

Abrevieri

SMC- Sistem de Management al Calitatii

RAQ- Responsabil asigurarea calitatii

LP- lichide penetrante

NDT- metode de control nedistructiv

5. Descrierea activitatii

Curatirea suprafetei

Aceasta operatie este esentiala pentru reusita examinarii si are ca scop indepartarea murdariei si a
substantelor grase de pe suprafata obiectului examinat pentru a se asigura patrunderea penetrantului in
cavitatile discontinuitatilor. Aceasta curatire se realizeaza prin spalarea cu apa calda si cu solvent.

Aplicarea penetrantului

Aplicarea penetrantului pe supafata examinata se face prin pulverizare. Stratul de penetrant trebuie
depus uniform, intr-un strat subtire si va fi mentinut cat timp este inscriptionat pe tub, in functie de material,
pentru ca acesta sa poata patrunde in toate cavitatile discontinuitatilor.
Indepartarea excesului de penetrant

Dupa scurgerea timpului de penetrare, excesul de penetrant se inlatura cat mai bine de pe suprafata
controlata, acesta trebuind sa ramana doar in cavitatile discontinuitatilor. Excesul de prenetrant se poate
indeparta prin clatire, cu un jet de si stergere prin tamponare cu un material textile fara scame.

Uscarea suprafetei

Dupa indepartarea excesului de penetrant suprafata supusa examinarii se usuca prin unul din
urmatoarele moduri: stergere cu un material textil, evaporare naturala sau fortata sub actiunea la o
temperatura mai mica decat cea de fierbere a penetrantului. Se va evita uscarea excesiva.

Developarea

Depunerea pe suprafata a unui strat subtire si uniform de developant capabil sa extraga din cavitatile
discontinuitatilor penetrantul ramas. Devlopantul trebuie sa acopere suprafata intr-un strat subtire, fara
depozite de pulbere care pot masca discontinuitatile fine.

Examinarea suprafetei

Suprafetele controlate cu penetranti colorati se examineaza la lumina naturala sau artificiala, iar
suprafetele controlate cu penetranti fluorescenti se examineaza in incinte intunecate, folosind lampi cu cu
radiatii ultraviolet.

Interpretarea rezultatelor

Indicatia pe fondul developantului poate fi o pata de culoare rosie pe fond alb, la metoda colorarii, si o
pata luminoasa galben-verzui pe fondul inchis al developantului la metoda fluorescenta.

Curatirea finala

Suprafata examinata se curata de developant si penetrant prin spalare cu apa sau cu solvent la sfarsitul
examinarii.

6. Responsabilitati

Controlul cu lichide penetrante va fi executat de personal autorizat conform SR EN 473/2002.

Sef de sectie

-verifica si aproba procedurile de lucru.

-instruieste personalul in cee ace priveste modul in care trebuie executate procedurile in laborator.

-supravegheaza activitatea in laborator.

-verifica si aproba examinarile efectuate in laborator.


Operator

-efectueaza procedurile de examinare conform instructiunilor date.

-pregateste aparatele care trebuie folosite.

-inregistreaza rezultatele fiecare examinari executate.

Responsabil AQ

-are rolul si responsabiliatea de implementare a SMC.

-asigura controlul documentelor si ale inregistrarilor conform cerintelor specificate.

7. Inregistrari
Cuprinde totalitatea documentelor necesare intocmite in timpul desfasurarii examinarilor cu scopul
de a dovedi ca acestea sunt indeplinite corespunzator.

7. Anexe(formulare)
II. Procedura de sistem- Realizarea auditului intern
1. Scop

Procedura descrie cerintele si responsabilitatile privind stabilirea si mentinerea unui sistem planificat de
audituri interne si stabileste modul de initiere, pregatire, efectuare si responsabilitatile pentru activitatea de
audit intern a sistemului de management al calitaii.

2. Domeniul de aplicare

Prezenta procedura se aplica in activitatea de audit intern care se desfasoara in toate compartimentele
din SC COMPAS SRL si vizeaza sistemul de management al calitaii, procesele, produsele, serviciile,
documentele si inregistrarile privind sistemul de management al calitatii.

3. Definitii si abrevieri

Definitii

Audit- proces independent pentru obtinerea de dovezi de audit si de evaluare a lor cu obiectivitate pentru a
determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit.

Program de audit- ansamblu de unul sau mai multe audituri planificate pe un anumit interval de timp si cu un
scop anume.

Criterii de audit- ansamblu de politici sau cerinte utilizate ca o referinta.

Dovezi de audit- inregistrari sau alte informatii care sunt relevante in raport cu criteriile de audit.

Constatari ale auditului- rezultatele evaluarii colectate in raport cu criteriile auditului.

Concluzii ale auditului- rezultatele furnizate de echipa de audit.

Auditat- organizatie care este auditata.

Auditor- responsabil care efectueaza auditul.

Abrevieri

SMC- Sistem de management al calitatii

CEAC- Comisia de evaluare si asigurarea calitatii

MC- Manualul Calitatii

SR- Standard roman

EN- Norma europeana

ISO- Organzatia internationala de standardizare


RAQ- Responsabil asigurarea calitatii

RC- Responsabil CEAC

4. Documente de referinta

SR EN ISO 9001:2001- Sisteme de Management al Calitii Cerinte

SR EN ISO 9000:2006- Sisteme de Management al CalitiiPrincipii fundamentale si vocabular

SR ISO / TR 10013:2003-Linii directoare pentru documentaia sistemului de management al calitii

SR EN ISO 19011:2003- Ghid pentu auditarea sistemelor de management al calitii i/sau de mediu

5. Descrierea activitatii

Planificarea auditurilor interne

Scopul unui program de audit este sa planifice tipul si numarul de audituri si sa furnizeze resursele
necesare pentru a le realiza. RC stabileste in programul de audit criteriile de aplicare, domeniul, frecventa
auditului, metodele si resursele necesare efectuarii acestuia.

Aprobarea

Programul de audituri pe anul in curs este suspus aprobarii directorului.

Organizarea auditului intern

Initierea unui audit intern presupune numirea conducatorului echipei, selectarea membrilor,
efectuarea analizei documentelor care stau la baza pregatirii documentatiei pentru audit, planificarea tipului
de audit, pregatirea chestionarului si alocarea responsabilitatilor intre membrii echipei.

Analiza

Compartimentul audiat va primi spre analiza, cu cel putin o sapatamana inainte, planul de audit si
chestionarul.

Efectuarea auditului

Auditul incepe cu o sedinta de deschidere coordonata de conducatorul echipei, care comunica scopul
si obiectivele acestuia. Aceasta sedinta este urmata de colectarea si verificarea documentelor si
inregistrarilor necesare si evaluarea chestionarului de audit. Se pregatesc concluziile auditului prin stabilirea
metodelor de imbunatatire si a neconformitatilor constatate, daca exista. Auditul se termina cu sedinta de
incheiere, unde se prezinta concluziile, solutiile si stabilirea de comun accord cu auditatul actiunile
corrective.
Concluziile auditului

Concluziile auditului ( puncta tari sau neconformitati) sunt prezentate de coordonatorul echipei de
audit in sedinta de incheiere sub forma de rapoarte de audit.

Efectuare audit de urmarire

In functie de gravitatea si impactul neconformitatilor asupra eficacitatii SMC se organizeaza un audit


de urmarire care presupune verificarea termenilor stabiliti in raportul de actiuni corrective si eliminarea
posibilitatilor de aparitie a altor neconformitati ulterioare.

Analiza rezultatelor

Analiza rezultatelor se face in cadrul analizelor efectuate de management si contituie date de intarare
prentru imbunatatirea continua a SMC.

6. Responsabilitati

Auditorul sef

-intocmeste si si transmite auditatului planul de audit intern, raportul de audit intern cat si rapoarte de audit
cu actiuni corrective si preventive.

-colecteaza dovezi de audit suficiente si pertinente pentru elborarea concluziilor

Auditorul

-respecta indicatiile auditorului sef in timpul pregatirii si desfasurarii auditului

-este obiectiv in colectarea dovezilor si stabilirea concluziilor

-participa la urmarirea implementarii actiunilor corrective de catre RC in cadrul SMC

Auditatul

-seful sectiei informeaza personalul din subordine cu privire la auditul ce va avea loc

-asigura derularea corespunzatoare a auditului cooperand cu echipa de auditori

-stabileste si aplica actiunile corrective pe baza concluziilor echiper de audit, intocmite in rapoartele de
actiuni corrective

7. Inregistrari si anexe

-programul anual al auditurilor -chestionar de audit

-lista de auditori interni - raport de audit intern

-planul de audit intern


VI.Fisa de proces
Pentru analiza am ales procesul de audit intern.

Proces Denumie proces Proces Descriere Indicatori de Inregistrari/Anexe


amonte aval performanta

Planificarea Realizarea Auditul -scopul si -stabilirea -planul de audit


auditului auditului propriu- de obiectivele realizarii neconformitatilor -raport de audit
zis urmarire auditului si a masurilor de intern
-colectarea si imbunatatire in -chestionar de
verificarea urma efectuarii audit intern
documentelor si auditului intern
inregistrarilor
necesare
-evaluarea
chestionarului de
audit
VII.Harta proceselor

Procese de management
Stabilirea Stabilirea politicii Monitorizarea obiectivelor Stabilirea
SMC de calitate calitatii responsabililor

Procese principale

Analiza cerintelor Monitorizarea Asigurarea indeplinirii cerintelor


clientilor performantei de clientului
Client lucru Client
(cerinte) (satis-
factie)
Procese de fabricare a produsului
Proiectare Realizarea Depozitare Livrare
produsului

Procese de imbunatatire
Instruirea Monitorizarea Controlul Realizarea Actiuni
personalului imbunatatirii produselor s de audit corrective si
proceselor serviciilor si a intern preventiive
neconformitat
ilor
Procese auxiliare
Verificarea Imbunatatirea Evaluarea Analiza Verificarea
satisfactiei cerintelor SMC reclamatiilor datelor documentelor
clientilor si feed-back