Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES - VERBAL DE DETERIORARE

Subsemnatul __________________________, in calitate de administrator al


________________________________________, in urma analizei stocului de marfa
(impreuna cu personalul care se ocupa de vanzarea produselor), am constatat ca
urmatoarele produse au suferit deteriorari in proportie de peste 50%, drept pentru
care am hotarat eliminarea din gestiune a acestora, dupa cum urmeaza:

Unitatea
Nr. Denumirea Pret
de Cantitatea Valoare Total Observatii
crt. produsului unitar
masura

1
2
3
4
5
6
7
8
9

TOTAL

Data,
__________________

Administrator,
____________________