Sunteți pe pagina 1din 20

CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I

DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2


CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Admiterea copilului in Centru si evaluarea nevoilor acestuia
Pagina 1 din 20
COD: PO119-01
Exemplar nr. 1

Procedura operaional:
Admiterea copilului in Centru si evaluarea nevoilor
acestuia

COD: PO-119-01

Ediia I
Revizia 0

1
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Admiterea copilului in Centru si evaluarea nevoilor acestuia
Pagina 2 din 20
COD: PO119-01
Exemplar nr. 1

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n
cadrul ediiei procedurii operaionale

Nr
Elemente privind
. Numele i prenumele Funcia Data Semntura
responsabilii/operaiunea
crt.
1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Nicolescu Corneliu Sef centru 24.10.2013
Octavian
Camber Mirela Psiholog
1.2 Verificat Sefu Olguta Director General 25.10.2013
Adjunct
1.3 Aprobat Alesu Floarea Director General 28.10.2013

2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale

Nr. Ediia/Revizia n cadrul Componenta Modalitatea Data la care se aplic


crt. ediiei revizuit reviziei prevederile ediiei sau reviziei
ediiei
1 2 3 4
2.1 Ediia I 01.11.2013
2.2 Revizia 1
2.3 Revizia 2

3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei
procedurii operaionale

Nr. Scopul Exemplar Data


Compartiment Funcia Semntura
crt. difuzrii nr. primirii
1 2 3 4 6 7
3.1 Informare 1(suport Management; Director 28.10.2013
informatic) Compartiment General
evaluare
complexa a
copilului cu
dizabilitati
01.11.2013
3.2 Aplicare 1(suport C.T.P.T.F.C.N.S. Salariatii
informatic) i Alexandria Centrului
copie
3.3 Pastrare original Grup de lucru Secretar grup
de lucru 28.10.2013

2
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Admiterea copilului in Centru si evaluarea nevoilor acestuia
Pagina 3 din 20
COD: PO119-01
Exemplar nr. 1

4. Scopul procedurii operaionale

Scopuri generale:
4.1. Stabileste modul de realizare a activittii de admitere si evaluare a copilului in Centru si
persoanele implicate;
4.2. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii;
4.3. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului;
4.4 Sprijina auditul intern si alte organisme abilitate in actiuni de auditare externa sau control
(Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice,Consiliul Judetean etc.), iar pe
manager in luarea deciziei.

Scop specific:
4.5. Descrie activitatea desfasurata pentru implementarea si respectarea S.M.O. privind admiterea
copilului in Centru si evaluarea nevoilor acestuia.

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaionale

5.1. Precizarea (definirea) activitii la care se refera procedura operaional:


Prezenta procedur se aplica la admiterea copilului in Centru si la evaluarea nevoilor acestuia si
este folosita practic de ctre toti salariatii Centrului si de membrii echipei multidisciplinare pentru
rezolvarea optim i eficient a tuturor aspectelor legate de caz, n interesul superior al copilului.

5.2. Delimitarea explicita a activitii procedurate n cadrul portofoliului de activiti


desfurate de instituia public:
- la admiterea in Centru, seful centrului desemneaza o persoana de referinta, impreuna cu care
participa la intalnirea cu managerul de caz, avand ca scop prezentarea situatiei copilului; la finalul
intalnirii se intocmeste Procesul verbal de primire a copilului in Centru
- imediat dupa admitere, echipa multidisciplinara intocmeste un Program Special de Acomodare
cu ceilalti copii si cu personalul Centului, cu o durata minima de 2 saptamani; perioada si gradul de
acomodare sunt stabilite in functie de particularitatile fiecarui copil, gradul sau de maturitate, tipul de
dizabilitate si/sau gradul de handicap.
- dupa admiterea in Centru, seful organizeaza o intalnire cu personalul Centrului, la care poate
participa si managerul de caz, pentru o cunoastere cat mai buna a situatiei copilului, a metodelor de
lucru, a restrictiilor specifice cazului, precum si la ce specialist sa apeleze in eventualitatea unor
probeleme de adaptare; la finalul intalnirii se intocmrste Procesul Verbal de prezentare a cazului;
- evaluarea complexa a copilului se realizeaza de catre personalul SEC din cadrul D.G.A.S.P.C.
Teleorman, conform prevederilor ghidului metodologic privind evaluarea copilului cu dizabilitati si
incadrarea intr-un grad de handicap;
- fiecare copil/tanar este ocrotit in baza unui PIP - in care sunt planificate prestatiile si serviciile
stabilite in urma evaluarii nevoilor copilului - care va fi dezvoltat in PIS-uri pentru fiecare nevoie
identificata, care sa contina: obiective pe termen scurt, mediu si lung; activitatile corespunzatoare
acestor obiective, care pot fi periodice, inclusiv de rutina, sau ocazionate de anumite evenimente

3
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Admiterea copilului in Centru si evaluarea nevoilor acestuia
Pagina 4 din 20
COD: PO119-01
Exemplar nr. 1

5.3. Listarea principalelor activitati de care depinde si/sau care depind de activitatea
procedurata:
Activitati de care depinde activitatea procedurata:
- toate activitatile din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman care au legatura cu stabilirea plasametului la
C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria in functie de evaluarea initiala.
Activitati care depind de activitatea procedurata:
- toate activitatile ulterioare admiterii copilului in Centru si evaluarii nevoilor acestuia, desfasurate in
cadrul C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria care privesc prezenta procedura.

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date i/sau beneficiare de rezultate ale activitii
procedurate; listarea compartimentelor implicate n procesul activitii
Compartimente furnizoare de date ale activitii procedurate:
Servicii, Birouri, Compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman (C.P.C.Teleorman; Serviciul
juridic, contencios, resurse umane, evaluare initiala, secretariat,Serviciul management de caz etc.)
Compartimente beneficiare de rezultatele activitii procedurate:
Servicii, Birouri, Compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman care asigura implementarea SMO
pentru admitera copilului in Centru si evaluare nevoilor acestuia.(S.M.C. etc)
Compartimente implicate n procesul activitii:
Servicii, Birouri, Compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman (Compartiment evaluare complexa
a copilului cu dizabilitati etc)

6. Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate

Legislatie primara:
- Legea nr. 272/2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Ordinul A.N.P.C.A. nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile
pentru protectia de tip rezidential a copilului;
- H.G. nr. 1434/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul A.N.P.C.A. nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.

Legislatie secundara :
- Metodologia de Organizare si Functionare a C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria;
-Regulamentul de Organizare i Funcionare al D.G.A.S.P.C. Teleorman.

Alte documente
- Adrese, note interne ale Directorului General sau Directorului General Adjunct;
- Note interne ale sefului de Centru;
- Fiele posturilor

4
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Admiterea copilului in Centru si evaluarea nevoilor acestuia
Pagina 5 din 20
COD: PO119-01
Exemplar nr. 1

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala

7.1. Definiii ale termenilor

Nr.crt. Termenul Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste termenul
Procedura Prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie urmai, a
1. Operaional metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat n vederea realizrii
activitii, cu privire la aspectul procesual
Ediie a unei Forma iniial sau actualizat, dup caz, a unei proceduri operaionale,
2. proceduri aprobat i difuzat
operaionale
Revizia n cadrul Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele asemenea, dup
3. unei ediii caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediii a procedurii
operaionale, aciuni care au fost aprobate i difuzate
4 D.G.A.S.P.C. Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului este institutie
Tteleorman publica cu personalitate juridica infiintata in subordinea Consiliuliu
Judetean,care preia, in mod corespunzator, functiile serviciului public de
assitenta sociala de la nivelul judetului.
5 C. P. C. Comisia pentru Protectia Copilului Teleorman este organ de specialitate
Teleorman aflat in subordinea Consiliulu Judetean, fara personalitate juridica, avand
urmatoarele atributii principale: stabilirea incadrarii intr-un grad de
handicap; pronuntarea, in conditiile legii, cu privire la propunerile
referitoare la stabilirea unei masuri de protectie speciala a copilului;
solutionarea cererilor privind eliberarea atestatului de asistent maternal
profesionist;
6 C.T.P.T.F.C.N.S. Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi
Alexandria / speciale Alexandria este un serviciu de tip rezidential pentru copii cu
Centru dizabilitati si/sau handicap, fara personalitate juridica, aflat in subordinea
D.G.A.S.P.C. si are obligatia de a acorda gazduire, ingrijire, educatie
nonformala, sprijin emotional, consiliere precum si pregatire pentru viata
de adult.
7 Manager de caz Profesionistul care, ndeplinind condiiile menionate de prezentele
standarde, asigur coordonarea activitilor de asisten social i
protecie special desfurate n interesul superior al copilului.
8 Echipa Echipa de profesionisti stabilita in functie de nevoile identificate ale
multidisciplinara copilului
9 Beneficiar Beneficiar este copilul separat temporar sau definitiv de parintii lui, ca
urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii plasamentului intr-un
serviciu de tip rezidential; copilul cu handicap usor pentru care a fost
dispus, in conditiile legii, plasamentul in regim de urgenta; tinerul care a
implinit varsta de 18 ani si care beneficiaza, in conditiile legii, de
protectie speciala.
10 Plan Planul Individualizat de Protectie este un document prin care se realizeaza
individualizat de planificarea serviciilor, a prestatiilor si a masurilor de protectie speciala a
protectie (PIP) copilului, pe baza evaluarii psihosociale a acestuia si a femiliei sale, in
vederea integrarii copilului, care a fost separat de familia sa, intr-un

5
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Admiterea copilului in Centru si evaluarea nevoilor acestuia
Pagina 6 din 20
COD: PO119-01
Exemplar nr. 1

mediu familial stabil permanent, in cel mai scurt timp posibil.


11 Program de Programul de interventie specializat este anexa a PIP; este elaborat de
interventie specialistii din cadrul Centrului, in conformitate cu procedurile prevazute
specializat (PIS) in PIP.
12 Program special Programul elaborat in perioada de acomodare a copilului la intrarea in
de acomodare centru in care se consemneaza durata perioadei de acomodare,
evenimentele relevante, opinia copilului cu privire la persoana e referinta-
pe perioada de acomodare, la inlocuirea acesteia, inclusiv motivul pentru
care opinia copilului nu a fost consemnata.
13 Persoana de Profesionistul, compatibil, pregatit sa acorde sprijin specializat si la care
referinta copilul apeleaza in situatia in care apar anumite probleme de natura
personala;
14 Standarde Norme minime obligatorii prevzute n Ordinul nr. 27/2004 al
minime A.N.P.C.A., aplicate i respectate n cadrul C.T.P.T.F.C.N.S.Alexandria.
obligatorii
15 Metodologia de Document intern ntocmit de eful de Centru, avizat de Director General
organizare si Adjunct i aprobat de Director General ce cuprinde un ansamblu de
functionare proceduri elaborate n baza legislaiei n vigoare i a SMO.

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat


1. P.O. Procedura operationala
2. E Elaborare
3. V Verificare
4. A Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Pa. Pastrare
7 P Propunere
8. D.G.A.S.P.C. Directia generala pentru asistenta sociala si protectia copilului Teleorman
Teleorman
9. C.P.C Teleorman Comisia pentru protectia copilului Teleorman
10. C.T.P.T.F.C.N.S. Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi
Alexandria / speciale Alexandria / Centru
Centru
11 MOF Metodologia de organizare si functionare
12 SMO Standarde minime obligatorii
13 ROF Regulament de organizare si functionare D.G.A.S.P.C. Teleorman
D.G.A.S.P.C.
Teleorman
14 SEC Serviciul evaluare complexa
15 SMC Serviciul management de caz
16 PIP Plan individualizat de protectie
17 PIS Program de interventie specilaizat

8. Descrierea procedurii operationale


6
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Admiterea copilului in Centru si evaluarea nevoilor acestuia
Pagina 7 din 20
COD: PO119-01
Exemplar nr. 1

8.1. Generalitati
Procedura de admitere a copilului in Centru si evaluarea nevoilor acestuia este o procedura care se
aplica pentru toti copiii care beneficiaza de masura plasamentului la C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria.
Procedura de admitere a copilului in Centru se organizeaza de seful Centrului, managerul de caz si
persoana de referinta a copilului desemnata de seful Centrului - in functie de nevoile copilului si tinand
cont si de preferintele acestuia - si ulterior cu toti salariatii Centrului. Echipa multidisciplinara a
Centrului realizeaza evaluarea nevoilor copilului la admiterea acestuia in Centru.

8.2. Documente utilizate


8.2.1. Lista si provenienta documentelor
- Dosarul copilului la admiterea Centru, primit de la SMC;
- Procesul verbal de admitere a copilului in Centru;
- Planul Individualizat de Protectie;
- Programul special de acomodare;
- Procesul verbal de prezentare a situatiei copilului, tuturor salariatilor Centrului;

8.2.2. Continutul si rolul documentelor


Dosarul copilului la admiterea Centru: La admiterea in Centru dosarul copilului contine
obligatoriu copii ale documentelor de evaluare initiala si copia Hotararii C.P.C Teleorman./ Sentinta
Civila a Tribunalului Teleorman, dupa caz;
Procesul verbal de admitere a copilului in Centru: Se intocmeste in urma intalnirii de
admitere a copilului in Centru organizate de seful Centrului cu managerul de caz si cu persoana de
referinta a copilului;
Plan Individualizat de Protectie: Managerul de caz va intocmi Planul Individual de
Protectie, in care, in functie de nevoile identificate ale copilului, se vor stabili prestatiile si serviciile
oferite copilului, care ulterior vor fi dezvoltate in PIS- uri pentru fiecare nevoie identificata;
Programul special de acomodare: Imediat dupa admitere, Centrul organizeaza pentru fiecare
copil un program special de acomodare cu ceilalti copii si cu personalul Centrului, cu o durata minima
de 2 saptamani, intocmit de echipa multidisciplinara; perioada si programul de acomodare sunt stabilite
in functie de particularitatile fiecarui copil, varsta si gradul sau de maturitate, tipul de dizabilitate si/sau
gradul de handicap;
Procesul verbal de prezentare a cazului salariatilor Centrului: Se intocmeste in urma
intalnirii organizate de seful Centrului cu personalul Centrului, la care poate participa si managerul de
caz, pentru o cunoastere cat mai buna a situatiei copilului, a metodelor de lucru, a restrictiilor specifice
cazului, precum si la ce specialist sa apeleze in eventualitatea unor probeleme de adaptare;

8.2.3.Circuitul documentelor
Vezi flux activitati de la pct. 8.4.

8.3. Resurse necesare


8.3.1.Resurse materiale
- produse de papetarie
- calculator, imprimanta
- spatiu de depozitare, inclusiv rafturi
8.3.2. Resurse umane

7
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Admiterea copilului in Centru si evaluarea nevoilor acestuia
Pagina 8 din 20
COD: PO119-01
Exemplar nr. 1

-personalul din cadrul C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandia


8.3.3. Resurse financiare
- plata salariilor aferente personalului ;
- plata cheltuielilor de intretinere si functionare
8.4. Modul de lucru
8.4.1.Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii
8.4.2.Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii
8.4.3.Valorificarea rezultatelor activitatii

Nr. Activitate Responsabil Intrari Iesiri Termen


crt.
Intalnirea organizata de Sef Centru,
1 seful Centrului cu manager de caz, Documentele Proces verbal de La admiterea in
managerul de caz si persoana de din dosarul admitere in Centru a fiecarui
persoana de referinta referinta copilului Centru copil
desemnata desemnata
Documentele Plan La admiterea in
Evaluarea nevoilor
2 Mamager de caz din dosarul Individualizat Centru a fiecarui
copilului
copilului; de Protectie copil
Organizarea Sef centru, Program La admiterea in
3 programului special de Echipa - special de Centru a fiecarui
acomodare multidisciplinara acomodare copil
Proces verbal
Intalnirea organizata Sef Centru, La intalnirea cu
de prezentare a
de seful Centrului cu salalriatii - salariatii
4 situatiei
toti salariatii Centrului Centrului Centrului
copilului
Compartimentul
comunicare,
Atribuirea unui nr. de
5 registratura Dupa intocmirea
inregistrare tuturor
relatii cu Documente documentelor si
documentelor Documente
publicul si admitere semnarea
intocmite pentru admitere
evaluare initiala / inregistrate acestora de catre
admiterea copilului in
Registru intern toti participantii
Centru
C.T.P.T.F.C.N.S.
Alexandria

Fluxul activitatilor

8
START
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Admiterea copilului in Centru si evaluarea nevoilor acestuia
Pagina 9 din 20
COD: PO119-01
Exemplar nr. 1

Ori de cate ori se Sef Centru, manager de caz, persoana de Proces verbal de admitere a
admite un copil in referinta copilului in Centru
Centru 01
Intalnirea organizata de seful centrului cu
managerul de caz si persoana de referinta

Manager de caz Plan Individualizat de Protectie


Ori de cate ori se 02
admite un copil in
Centru Evaluarea nevoilor copilului

Sef centru, Echipamultidisciplinara


03
Program special de acomodare
La admiterea in Centru
Organizarea Programului special de
acomodare

Sef centru, salariatii centrului Proces verbal


In urma intalnirii cu 04 de prezentare a situatiei copilului
salariatii Centrului
Intalnirea organizata de seful de centru cu
salalriatii Centrului

De cate ori este necesar Compartimentul comunicare, registratura


relatii cu publicul si evaluare initiala
/ Registru intern Centru
05

Atribuirea unui nr. de inregistrare tuturor


documentelor intocmite pentru admiterea
copilului in Centru

Stop

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

Nr. Activitatea Director Director Sef Centru Personalul Grup de


9
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Admiterea copilului in Centru si evaluarea nevoilor acestuia
Pagina 10 din 20
COD: PO119-01
Exemplar nr. 1

General Centrului lucru


Crt. General
Adjunct
1 Propunerea modificarii
procedurii P P P P P
2 Proiectul procedurii
E
modificate
3 Verificarea procedurii V
4 Aprobarea modificarii
A
procedurii
5 Aplicarea Editiei revizuite Ap Ap
6 Pastrarea procedurii Pa
revizuite

10. Anexe, inregistrari, arhivari

Numr Arhivare
Nr.
Denumirea de
An Elaborator Aprob Difuzare Alte
anexei exempl Loc Perioad
ex
are
Proces verbal
Sef Centru,
pentru
manager de C.T.P.T.F.C.N. C.T.P.T.F.C.N Pe toata durata
1. admiterea - 2
caz, persoana S. Alexandria .S. Alexandria plasamentului
copilului in
de referinta
Centru

Plan Director
Manager de C.T.P.T.F.C.N. C.T.P.T.F.C.N Pe toata durata
2 Individualizat General 2
caz S. Alexandria .S. Alexandria plasamentului
de Protectie Adjunt

Sef
Programul Psiholog,
Centru C.T.P.T.F.C.N. C.T.P.T.F.C.N Pe toata durata
2. special de persoana de 2
S. Alexandria .S. Alexandria plasamentului
acomodare referinta

Proces verbal
de prezentare a C.T.P.T.F.C.N. C.T.P.T.F.C.N Pe toata durata
3 Sef Centru, - 2
situatiei S. Alexandria .S. Alexandria plasamentului
copilului

11. Cuprins

Numarul
10
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Admiterea copilului in Centru si evaluarea nevoilor acestuia
Pagina 11 din 20
COD: PO119-01
Exemplar nr. 1

componentei in Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina


cadrul
procedurii
operationale
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei, sau,
2
dupa caz,a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale 2
3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz,
2
revizia din cadrul editiei procedurii operationale
4. Scopul procedurii operationale 3
5. Domeniul de aplicare a procedurii 3
6. Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitii procedurate 4
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala 5
8. Descrierea procedurii operationale 6
9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii 9
10. Anexe, inregistrari, arhivari 10
11. Cuprins 10
12. Anexe-Model documente 10-20

12. ANEXE MODEL DOCUMENTE

ANEXA NR. 1 PROCES VERBAL DE ADMITERE A COPILULUI IN CENTRU

ANEXA NR. 2 PLAN INDIVIDUALIZAT DE PROTECTIE

ANEXA NR. 3 PROGRAM SPECIAL DE ACOMODARE

ANEXA NR. 4 PROCES VERBAL DE PREZENTARE A SITUATIEI COPILULUI

Anexa 1
CONSILIUL JUDEEAN TELEORMAN

11
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Admiterea copilului in Centru si evaluarea nevoilor acestuia
Pagina 12 din 20
COD: PO119-01
Exemplar nr. 1

Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului

Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria
Mun. Alexandria, str. Dunrii, bloc M3, sc. B, etj. IV, ap.45; Tel/Fax. 0247/310833;
E-mail: ctptfcns_alexandria@yahoo.com; cod 119

Nr.__________/__________

PROCES VERBAL DE ADMITERE A COPILULUI IN CENTRU


Incheiat astazi ______________________

Subsemnatii, _______________________________________________________ sef Centru,


____________________________________ manager de caz si ______________________________,
avand functia de __________, desemnata ca persoana de referinta, astazi ________________ am
procedat la admiterea copilului _______________________________ in Centru in baza: Hotararii
C.P.C. Teleorman / Sentintei Civile a Tribunalului Teleorman nr. _____ / ___________
Cu ocazia intalnirii organizate de ______________________________________seful Centrului,
au fost discutate urmatoarele aspecte:

I. Prezentarea succinta a situatiei copilului

Din documentele existente la dosarul copilului rezulta ca:__________________________________


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

II. Nevoi individuale identificate in baza documentelor existente la dosar

1. Nevoile de ingrijire, fizice si emotionale


___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Mentinerea legaturii cu familia, reprezentantul legal, persoana importanta pentru copil
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Nevoile de sanatate
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Nevoi de reabilitare
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
5. Nevoi de educatie

12
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Admiterea copilului in Centru si evaluarea nevoilor acestuia
Pagina 13 din 20
COD: PO119-01
Exemplar nr. 1

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6. Alte nevoi identificate
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

III. Desemnarea persoanei de referinta


Avand in vedere nevoile identificate ale copilului ________________________________________,
seful Centrului a desemnat ca persoana de referinta pe d-na _________________________________,
avand functia de ______________ in cadrul C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria.
In calitate de persoana de referinta a copilului, aceasta va avea uratoareale atributii principale legate
de aceasta:
- va mentine permanent legatura cu seful Centrului, managerul de caz, precum si cu toti
specialistii Centrului, D.G.A.S.P.C. Teleorman pentru asigurarea tuturor activitatilor si
serviciilor necesare copilului;
- va participa la intocmirea Programului Special de Acomodare a copilului, care va avea o
durata de minim doua saptamani;
- va coordona programul special de acomodare a copilului cu ceilalti copii si cu personalul
Centrului;
- impreuna cu asistentii medicali din Centru poate administra medicamente in conditii de
supervizare stabilite de medic, astfel: medicamentele recomandate de medicul specialist si
medicamente de uz general pentru situatiile de urgenta, in cazul infectiilor intercurente;
- va participa impreuna cu personalul de specialitate al Centrului la intocmirea P.I.S.-urilor
conform responsabilitatilor stabilite in P.I.P.-ul intocmit pentru minora;
Prezentul Proces Verbal a fost incheiat in doua exemplare din care un exemplar va ramane la
seful Centrului, iar celelalt la managerul de caz.

C.T.P.T.F.C.N.S. ALEXANDRIA

Sef centru ___________________________

Manger de caz ________________________

Persoana de referinta _________________________

__________________________
______________________________________

Anexa 2

13
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Admiterea copilului in Centru si evaluarea nevoilor acestuia
Pagina 14 din 20
COD: PO119-01
Exemplar nr. 1

CONSILIUL JUDEEAN TELEORMAN


Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului

Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria
Mun. Alexandria, str. Dunrii, bloc M3, sc. B, etj. IV, ap.45; Tel/Fax. 0247/310833;
E-mail: ctptfcns_alexandria@yahoo.com; cod 119

Nr. _____ / _______________

PLAN INDIVIDUALIZAT DE PROTECTIE

Numele si prenumele copilului:


C.N.P.:
Cererea pentru instituirea unei masuri de protectie speciala nr./data, efectuata de
Referire din partea:
Obiectivul general:
Finalitatea:
Masura de protectie:
In baza Hotararii Comisiei pentru Protectia Copilului Teleorman nr.:
Institutia/Persoana responsabila pentru aplicarea masurii de protectie:
Reprezentantul legal al copilului:
Domiciliul reprezentantului legal al copilului:
Domiciliul legal al copilului:
Data realizarii Planului individualizat de protectie:
Dosar nr.:
Manager de caz:
Responsabil de caz:
Schimbarea managerului de caz (motive):

PRESTAII

Tipul Cuantumul/ Autoritatea Data Perioada de


cantitatea locala/instituia nceperii acordare
responsabil

SERVICII PENTRU COPIL

Responsabil
Tipul Institutia Obiective generale Data Perioada de de caz protectie
responsabil nceperii desfurare speciala/persoana
responsabila
Protectia
copilului
Educatie
formala si
14
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Admiterea copilului in Centru si evaluarea nevoilor acestuia
Pagina 15 din 20
COD: PO119-01
Exemplar nr. 1

nonformala/
informala
Sanatate
Abilitare/Rea
bilitare
Socializare si
petrecere a
timpului liber
Mentinerea
legaturilor
cu familia
Dezvoltarea
deprinderilor
de viata
Reintegrarea
n familie
Altele

SERVICII PENTRU PRINI

Instituia Data Perioada de


Tipul Obiective generale Persoana responsabil
responsabil inceperii desfurare
Protecia
copilului
Educaie
formal i
nonformal/
informal
Sntate
Reabilitare

DATA REVIZUIRII PLANULUI INDIVIDUALIZAT DE PROTECIE

Nr. crt. Data revizuirii Semntura manager de caz


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Director General Adjunct


_____________________
15
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Admiterea copilului in Centru si evaluarea nevoilor acestuia
Pagina 16 din 20
COD: PO119-01
Exemplar nr. 1

Sef SMC: ___________________

Sef BMCC: _______________________

Manager de caz: _____________________________

Membrii echipei :
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Anexa 3

CONSILIUL JUDEEAN TELEORMAN


16
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Admiterea copilului in Centru si evaluarea nevoilor acestuia
Pagina 17 din 20
COD: PO119-01
Exemplar nr. 1

Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului

Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria
Mun. Alexandria, str. Dunrii, bloc M3, sc. B, etj. IV, ap.45; Tel/Fax. 0247/310833;
E-mail: ctptfcns_alexandria@yahoo.com; cod 119

Nr.__________/____________

PROGRAM SPECIAL DE ACOMODARE

Subsemnatii, ______________________________________________________, sef Centru si


_____________________________________, avand functia de ______________________________,
persoana de referinta a copilului _______________________________________________________,
am procedat astazi _________________ la intocmirea programului special de acomodare a copilului
_____________________________________________ cu ceilalti copii, precum si cu personalul
Centrului.
Copilul ______________________________________________ beneficiaza de masura
de protectie speciala, respectiv plasament la C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria in baza: Hotararii C.P.C.
Teleorman / Sentintei Civile a Tribunalului Teleorman nr. _____ / ___________ si prezinta / nu prezinta
handicap ________ conform Certificatului de incadrare intr-un grad de handicap nr. ______ /
_____________ eliberat de C.P.C. Teleorman.
Avand in vedere diagnosticul copilului: _____________________________________________
___________________________________________________________________________________,
acesta necensita ingrijire si supraveghere medicala permanenta, iar persoana de referinta precum si tot
personalul Centrului au obligatia sa-l ajute sa se acomodeze cu ceilalti copii si cu personalul Centrului.
Persoana de referinta va prezenta copilul celorlalti copii din Centru precum si personalului
Centrului.
Copilul va fi insotit in camera sa, de catre persoana de referinta, va avea voie sa-si pastreze
obiectele personale, va fi indrumat, ajutat , sa accepte noul mediu si persoanele din jur si cum sa
relationeze cu acestea.
Copilul isi va pastra jucariile preferate si va fi sprijinit indeaproape de personal in procesulde
acomodare, astfel incat acesta sa aiba un sentiment de continuitate si de siguranta.
Personalul trebuie sa stie despre copil ca acesta se afla in perioada de acomodare si trebuie sa-i
acorde sprijinul necesar, avand in vedere varsta si handicapul pe care il prezinta.
De asemenea, personalul trebuie sa respecte isoria copilului, sa nu comenteze sau sa judece
graselile parintilor, starea de sanatate a copilului sau situatia socio economica a familiei.
Ritmul activitatilor desfasurate de personalul Centrului cu copilul va fi adaptat in functie de
handicapul acestuia.
Programulde acomodare se va desfasura in perioada ________________________ si va fi
coordonat de _________________________________________,avand functia de
____________________________ in cadrul C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria, in calitate de persoana de
referinta a copilului ______________________________________.
La incheierea perioadei de acomodare, respectiv _________________, seful Centrului va stabili
daca persoana de referinta a copilului,desemnata la admiterea acestuia in Centru, dna.
________________________________________, corespunde nevoilor si preferintelor copilului. In caz
17
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Admiterea copilului in Centru si evaluarea nevoilor acestuia
Pagina 18 din 20
COD: PO119-01
Exemplar nr. 1

contrar, persoana de referinta este inlocuita, tinand cont de concluziile evaluarii interne si de opinia
copilului.
Opinia copilului, cu privire la mentinerea/inlocuirea persoanei de referinata, va fi consemnata in
dosarul copilului, inclusiv motivul pentru care nu s-a tinut seama de aceasta.
Opinia copilului va fi luata in considerare avandu-se in vedere varsta si gradulsau de maturitate.

Sef centru
_____________________________

Persoana de referinta a copilului


______________________________________

Anexa 4

CONSILIUL JUDEEAN TELEORMAN


18
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Admiterea copilului in Centru si evaluarea nevoilor acestuia
Pagina 19 din 20
COD: PO119-01
Exemplar nr. 1

Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului

Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria
Mun. Alexandria, str. Dunrii, bloc M3, sc. B, etj. IV, ap.45; Tel/Fax. 0247/310833;
E-mail: ctptfcns_alexandria@yahoo.com; cod 119

Nr.__________/____________

PROCES VERBAL
DE PREZENTARE A SITUATIEI COPILULUI
Incheiat astazi ____________________

Cu ocazia instruirii personalului Centrului teritorial pentru protectia de tip familial a


copilului cu nevoi speciale Alexandria de catre _____________________________________, seful
Centrului, cu privire la situatia copilului ___________________________________________, in varsta
de _______, admis in Centru la data de ___________________, in baza Hotararii C.P.C. Teleorman /
Sentintei Civile a Tribunalului Teleorman nr. _____ / ___________.
Fiecarui salariat i s-au prezentat Procesul verbal de admitere a copilului in Centru si Programul
special de acomodare cu ceilalti copii si cu personalul Centrului, care cuprind toate informatiile si
nevoile copilului, identificate la admiterea copilului in Centru. Au fost prezentate si informatii privitaore
la durata programului de acomodare, respectiv _______________________________.
De asemenea, salariatii au fost instruiti cu privire la obligatiile ce le revin cu privire la copilul
_____________________________________________ si anume:
- indeplinirea sarcinilor de serviciu cu profesionalism, in mod nediscriminator si fara antipatii
fata de copil;
- sprijinirea persoanei de referinta in realizarea procesului verbal de acomodare a copilului cu
ceilalti copii si cu personalul Centrului;
- sunt interzise formulele de adresare jignitoare si umilitoare;
- relatiile personlului cu copilul trebuie sa aiba o baza sanatoasa, raspunzand normelor de
conduita morala, profesionala si sociala;
- activitatile desfasurate cu copilul in Centru trebuie sa se efectueze cu toleranta si blandete,
avand in vedere handicapul grav pe care il prezinta copilul;
- nu exista restrictii privind mentinerea legaturii cu familia;
- rezolvarea impreuna cu persoana de referinta a copilului, a tuturor problemelor copilului, pe
toata perioada sederii acestuia in Centru;
- informarea, de indata, a persoanei de referinta si a sefului de Centru cu privire la orice
problema constatata cu privire la adaptarea copilului in Centru.
Prezentul proces verbal s-a intocmit in vederea cunoasterii situatiei copilului
__________________________________________, a nevoilor acestuia, a metodelorde lucru precum si
a obligatiilor care le revin salariatilor Centrului in procesul de acomodare a copilului si pe parcursul
sederii acestuia in Centru.
Prezentul Proces Verbal a fost incheiat in doua exemplare, din care un exemplar va ramane la
seful centrului, iar celelalt la managerul de caz.

19
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Admiterea copilului in Centru si evaluarea nevoilor acestuia
Pagina 20 din 20
COD: PO119-01
Exemplar nr. 1

Sef Centru,
_____________________________

Am luat la cunostinta:
Salariatii Centrului:

Nr. Numele si prenumele Functia Semnatura


Crt salariatului

20