Sunteți pe pagina 1din 9

CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I

DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2


CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Controlul comportamentului
Pagina 1 din 9
COD: PO119-09
Exemplar nr. 1

Procedura operaional:
Controlul comportamenului

COD: PO-119-09

Ediia I
Revizia 0

1
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Controlul comportamentului
Pagina 2 din 9
COD: PO119-09
Exemplar nr. 1

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul
ediiei procedurii operaionale

Nr
Elemente privind
. Numele i prenumele Funcia Data Semntura
responsabilii/operaiunea
crt.
1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Nicolescu Corneliu Sef centru 24.10.2013
Octavian
Camber Mirela Psiholog
1.2 Verificat Sefu Olguta Director General 25.10.2013
Adjunct
1.3 Aprobat Alesu Floarea Director General 28.10.2013

2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale

Nr. Ediia/Revizia n cadrul Componenta Modalitatea Data la care se aplic


crt. ediiei revizuit reviziei prevederile ediiei sau reviziei
ediiei
1 2 3 4
2.1 Ediia I 01.11.2013
2.2 Revizia 1
2.3 Revizia 2

3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei
procedurii operaionale

Nr. Scopul Exemplar Data


Compartiment Funcia Semntura
crt. difuzrii nr. primirii
1 2 3 4 6 7
3.1 Informare 1(suport Management Director 28.10.2013
informatic) General
01.11.2013
3.2 Aplicare 1(suport C.T.P.T.F.C.N.S. Salariatii
informatic) i Alexandria Centrului
copie
3.3 Pastrare original Grup de lucru Secretar grup
de lucru 28.10.2013

4. Scopul procedurii operaionale

Scopuri generale:
4.1. Stabileste modul de realizare a activitti privind controlul comportamentului si persoanele
implicate;
4.2. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii;
4.3. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului;
2
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Controlul comportamentului
Pagina 3 din 9
COD: PO119-09
Exemplar nr. 1

4.4 Sprijina auditul intern si alte organisme abilitate in actiuni de auditare externa sau control
(Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice,Consiliul Judetean etc.), iar pe
manager in luarea deciziei.

Scop specific:
4.5. Descrie activitatea desfasurata pentru implementarea si respectarea SMO privind controlul
comortamentului.

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaionale

5.1. Precizarea (definirea) activitii la care se refera procedura operaional:


Prezenta procedur se aplica pentu controlul comportamentului copiilor care beneficiaza de
masura plasamentului la Centru si este folosita practic de ctre toti salariatii Centrului si de membrii
echipei multidisciplinare pentru rezolvarea optim i eficient a tuturor aspectelor legate de caz, n
interesul superior al copilului.

5.2. Delimitarea explicita a activitii procedurate n cadrul portofoliului de activiti


desfurate de instituia public:
- personalul poate utiliza masuri restrictive (imobilizare, izolare) numai ca ultima solutie de prevenire
sau stopare a vatamarii copilului, a altor persoane din colectivitate ori a unor distrugeri importante de
bunuri materiale;
- toate cazurile in care se aplica masuri restrictive copiilor/tinerilor sunt inregistrate intr-o fisa speciala
atasata P.I.S. pentru sanatate care contine: numele copilului, data, ora i locul incidentului; msurile
luate; numele membrilor personalului care au acionat; numele altor persoane martore la incident,
inclusiv copii; eventualele consecine ale msurilor luate; semntura persoanei autorizate s efectueze
nregistrrile;
- persoana care a efectuat inregistrarile are obligatia sa anuante seful Centrului in cel mult 24 de ore;
- dupa aplicarea masurii restrictive, copilul/tanarul va fi examinat de un cadru medical calificat, in
termen de 24 de ore;
- seful Centrului verifica cu regularitate (cel putin o data pe luna) evidentele cazurilor de restrictionare
pentru a controla si sanctiona corespunzator personalul (atunci cand este cazul) si pentru a identifica
factorii de risc ai producerii evenimentelor.

5.3. Listarea principalelor activitati de care depinde si/sau care depind de activitatea
procedurata:
Activitati de care depinde activitatea procedurata:
- toate activitatile din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman care au legatura cu controlul comportamentului;
Activitati care depind de activitatea procedurata:
-toate activitatile desfasurate in cadrul C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria privind controlul comportamentului;

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date i/sau beneficiare de rezultate ale activitii
procedurate; listarea compartimentelor implicate n procesul activitii
Compartimente furnizoare de date ale activitii procedurate:
Servicii, Birouri, Compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman

Compartimente beneficiare de rezultatele activitii procedurate:


3
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Controlul comportamentului
Pagina 4 din 9
COD: PO119-09
Exemplar nr. 1

Servicii, Birouri, Compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman care asigura implementarea
S.M.O. pentru controlul comportamentului;

6. Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate

Legislatie primara:
- Legea nr. 272/2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Ordinul A.N.P.C.A. nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile
pentru protectia de tip rezidential a copilului.
- H.G. nr. 1434/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
-Ordinul A.N.P.C.A. nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului

Legislatie secundara :
- Metodologia de Organizare si Functionare a C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria;
-Regulamentul de Organizare i Funcionare al D.G.A.S.P.C. Teleorman;

Alte documente
- Adrese, note interne ale Directorului General sau Directorului General Adjunct
- Note interne ale sefului de Centru
- Fiele posturilor

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala

7.1. Definiii ale termenilor

Nr.crt. Termenul Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste termenul
Procedura Prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie urmai, a
1. Operaional metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat n vederea realizrii
activitii, cu privire la aspectul procesual
Ediie a unei Forma iniial sau actualizat, dup caz, a unei proceduri operaionale,
2. proceduri aprobat i difuzat
operaionale
Revizia n cadrul Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele asemenea, dup
3. unei ediii caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediii a procedurii
operaionale, aciuni care au fost aprobate i difuzate
4 D.G.A.S.P.C. Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului este institutie
Tteleorman publica cu personalitate juridica infiintata in subordinea Consiliuliu
Judetean,care preia, in mod corespunzator, functiile serviciului public de
asitenta sociala de la nivelul judetului.
5 C. P. C. Comisia pentru Protectia Copilului Teleorman este organ de specialitate
Teleorman aflat in subordinea Consiliulu Judetean, fara personalitate juridica,
avand urmatoarele atributii principale: stabilirea incadrarii intr-un grad
de handicap; pronuntarea, in conditiile legii, cu privire la propunerile
referitoare la stabilirea unei masuri de protectie speciala a copilului;
solutionarea cererilor privind eliberarea atestatului de asistent maternal
4
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Controlul comportamentului
Pagina 5 din 9
COD: PO119-09
Exemplar nr. 1

profesionist;
6 C.T.P.T.F.C.N.S. Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi
Alexandria / speciale Alexandria este un serviciu de tip rezidential pentru copii cu
Centru dizabilitati si/sau handicap, fara personalitate juridica, aflat in
subordinea D.G.A.S.P.C. si are obligatia de a acorda gazduire, ingrijire,
educatie nonformala, sprijin emotional, consiliere precum si pregatire
pentru viata de adult.
7 Echipa Echipa de profesionisti stabilita in functie de nevoile identificate ale
multidisciplinara copilului
8 Program de Programul de interventie specializat este anexa a PIP; este elaborat de
interventie specialistii din cadrul Centrului, in conformitate cu procedurile
specializat (PIS) prevazute in PIP.
9 Plan Planul Individualizat de Protectie este un document prin care se
individualizat de realizeaza planificarea serviciilor, a prestatiilor si a masurilor de
protectie (PIP) protectie speciala a copilului, pe baza evaluarii psihosociale a acestuia si
a familiei sale, in vederea integrarii copilului, care a fost separat de
familia sa, intr-un mediu familial stabil permanent, in cel mai scurt timp
posibil.
10 Standarde Norme minime obligatorii prevzute n Ordinul nr. 27/2004 al
minime A.N.P.C.A,. aplicate i respectate n cadrul C.T.P.T.F.C..N.S.
obligatorii Alexandria.
11 Metodologia de Document intern ntocmit de eful de Centru, avizat de Director
organizare si General Adjunct i aprobat de Director General ce cuprinde un
functionare ansamblu de proceduri elaborate n baza legislaiei n vigoare i a
S.M.O..

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat


1. P.O. Procedura operationala
2. E Elaborare
3. V Verificare
4. A Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Pa. Pastrare
7 P Propunere
7. D.G.A.S.P.C. Directia generala pentru asistenta sociala si protectia copilului Teleorman
Teleorman
9. C.T.P.T.F.C.N.S. Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi
Alexandria / speciale Alexandria / Centru
Centru
10 MOF Metodologia de organizare si functionare
11 SMO Standarde minime obligatorii
12 ROF Regulament de organizare si functionare D.G.A.S.P.C. Teleorman
D.G.A.S.P.C
Teleorman
5
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Controlul comportamentului
Pagina 6 din 9
COD: PO119-09
Exemplar nr. 1

13 PIP Plan individualizat de protectie


14 PIS Program de interventie specilaizat

8. Descrierea procedurii operationale

8.1. Generalitati
Procedura consta in incurajarea copiilor/tinerilor si sprijinirea acestora sa-si formeze o conduita
sociala acceptabila si atunci cand au un comportament inacceptabil, sunt tratati de personal in mod
constructiv, fara excese sau subiectivism.
Personalul poate utiliza masuri restrictive (imobilizare, izolare) numai ca ultima solutie de
prevenire sau stopare a vatamarii copilului, a altor persoane din colectivitate ori a unor distrugeri
importante de bunuri materiale.
Sunt interzise masurile disciplinare excesive sau irationale.
Masurile se aplica doar pentu oprirea comportamentelor deviante.

8.2. Documente utilizate


8.2.1. Lista si provenienta documentelor
- Fisa speciala atasata P.I.S. pentru sanatate
8.2.2. Continutul si rolul documentelor
Fisa speciala atasata P.I.S. pentru sanatae : se completeaza in toate cazurile in care se aplica
masuri restrictive copiilor/tinerilor ; contine urmatoarele informatii : numele copilului/tanarului ;
data, ora si locul incidentului, masurile luate, numele membrilor personalului care au actionat,
numele altor persoane martore la incident (dintre copii/tineri, membrii persoalului), eventualele
consecinte ale masurilor luate (vatamarea copilului, etc.), semnatura persoanei autorizate sa
efectueze inregistrarile.
8.2.3.Circuitul documentelor
Vezi flux activitati de la pct. 8.4.

8.3. Resurse necesare


8.3.1.Resurse materiale
- produse de papetarie
- calculator, imprimanta
- spatiu de depozitare, inclusiv rafturi
8.3.2. Resurse umane
-personalul din cadrul C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandia
8.3.3. Resurse financiare
- plata salariilor aferente personalului
- plata cheltuielilor de intretinere si functionare

8.4. Modul de lucru


8.4.1.Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii
8.4.2.Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii
8.4.3.Valorificarea rezultatelor activitatii

Nr.
Activitate Responsabil Intrari Iesiri Termen
crt.

6
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Controlul comportamentului
Pagina 7 din 9
COD: PO119-09
Exemplar nr. 1

Iregistrtarea masurilor Persoana care Fisa speciala


Ori de cate ori
1 restrictive copiilor efectueaza - atasata PIS
este cazul
/tinerilor inregistrarile pentru sanatate

Fluxul activitatilor

START

Ori de cate ori este Persoana care efectueaza inregistrarile


01 Fisa speciala
cazul atasata PIS pentru sanatate
Inregistrarea masurilor restrictive
copiilor/tinerilor

Stop

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

Director Personalul Grup de


Nr. Director
Activitatea General Sef Centru Centrului lucru
Crt. General
Adjunct
1 Propunerea modificarii
procedurii P P P P P
2 Proiectul procedurii
E
modificate
3 Verificarea procedurii V
4 Aprobarea modificarii
A
procedurii
5 Aplicarea Editiei revizuite Ap Ap
6 Pastrarea procedurii Pa
revizuite

10. Anexe, inregistrari, arhivari

7
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Controlul comportamentului
Pagina 8 din 9
COD: PO119-09
Exemplar nr. 1

Numr Arhivare
Nr.
Denumirea de
An Elaborator Aprob Difuzare Alte
anexei exempl Loc Perioad
ex
are
Fisa speciala
C.T.P.T.F.C
atasata PIS C.T.P.T.F.C.N
1. - - 1 .N.S.
.S. Alexandria
Permanent
pentru Alexandria
sanatate

11. Cuprins

Numarul
componentei in Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina
cadrul
procedurii
operationale
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei, sau,
2
dupa caz,a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale 2
3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz,
2
revizia din cadrul editiei procedurii operationale
4. Scopul procedurii operationale 3
5. Domeniul de aplicare a procedurii 3
6. Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitii procedurate 4
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala 4
8. Descrierea procedurii operationale 6
9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii 7
10. Anexe, inregistrari, arhivari 8
11. Cuprins 8
12. Anexe model document 8-9

12. ANEXE MODEL DOCUMENT

ANEXA NR. 1 FISA SPECIALA ATASATA PIS PENTU SANATATE

Anexa 1

8
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Controlul comportamentului
Pagina 9 din 9
COD: PO119-09
Exemplar nr. 1

CONSILIUL JUDEEAN TELEORMAN


Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului

Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria
Mun. Alexandria, str. Dunrii, bloc M3, sc. B, etj. IV, ap.45; Tel/Fax. 0247/310833;
E-mail: ctptfcns_alexandria@yahoo.com; cod 119

FISA SPECIALA ATASATA PIS PENTU SANATATE

Nr. Numele Data /ora / Masurile luate Numele Numele altor Eventualele Semnatura
crt. copilului/t locul membrilor persoane consecinte persoanei
anarului incidentului personalului martore la ale autorizate sa
care au incident masurilor efectueze
actionat (dintre luate inregistrarile
copii/tineri, (vatamara
membri copilului,
personalului) etc.)