Sunteți pe pagina 1din 10

CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I

DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2


CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Siguranta si securitatea
Pagina 1 din 10
COD: PO119-13
Exemplar nr. 1

Procedura operaional:
Siguranta sisecuritatea

COD: PO-119-13

Ediia I
Revizia 0

1
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Siguranta si securitatea
Pagina 2 din 10
COD: PO119-13
Exemplar nr. 1

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul
ediiei procedurii operaionale

Nr
Elemente privind
. Numele i prenumele Funcia Data Semntura
responsabilii/operaiunea
crt.
1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Nicolescu Corneliu Sef centru 24.10.2013
Octavian
Camber Mirela Psiholog
1.2 Verificat Sefu Olguta Director General 25.10.2013
Adjunct
1.3 Aprobat Alesu Floarea Director General 28.10.2013

2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale

Nr. Ediia/Revizia n cadrul Componenta Modalitatea Data la care se aplic


crt. ediiei revizuit reviziei prevederile ediiei sau reviziei
ediiei
1 2 3 4
2.1 Ediia I 01.11.2013
2.2 Revizia 1
2.3 Revizia 2

3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei
procedurii operaionale

Nr. Scopul Exemplar Data


Compartiment Funcia Semntura
crt. difuzrii nr. primirii
1 2 3 4 6 7
3.1 Informare 1(suport Management Director 28.10.2013
informatic) General
01.11.2013
3.2 Aplicare 1(suport C.T.P.T.F.C.N.S. Salariatii
informatic) i Alexandria Centrului
copie
3.3 Pastrare original Grup de lucru Secretar grup
de lucru 28.10.2013

4. Scopul procedurii operaionale

Scopuri generale:
4.1. Stabileste modul de realizare a activittii privind siguranta si securitatea copilulu in Centru si a
persoanelor implicate;
4.2. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii;
2
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Siguranta si securitatea
Pagina 3 din 10
COD: PO119-13
Exemplar nr. 1

4.3. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului;


4.4 Sprijina auditul intern si alte organisme abilitate in actiuni de auditare externa sau control
(Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice,Consiliul Judetean etc.), iar pe
manager in luarea deciziei.

Scop specific:
4.5. Descrie activitatea desfasurata pentru implementarea si respectarea SMO privind siguranta si
securitatea copilului in Centru

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaionale

5.1. Precizarea (definirea) activitii la care se refera procedura operaional;


Prezenta procedur se aplica pentru siguranta si securitatea legala si necesara, in vedera asigurarii
proterctiei copiilor care beneficiaza de masura plasamentului la Centru, a personalului si a vizitatorilor
impotriva evenimentelor si accidentelor cu potential vatamator; este folosita practic de catre toti
salariatii Centrului si de membrii echipei multidisciplinare.

5.2. Delimitarea explicita a activitii procedurate n cadrul portofoliului de activiti


desfurate de instituia public:
- evaluarea si inregistrarea periodica a factorilor si a potentialului de risc;
- evaluarea este realizata de personal calificat, desemnt de seful Cntrului, precum si de unele servicii
specializate de inspectie si control din afara Centrului;
- pe baza acestor evaluari, seful Centrului identifica masurile necesare pentru evitarea pericolelor;
- personalul este informat despre regulile de protectie a muncii, PSI si este instruit in vederea respectarii
lor pe baza unui grafic si a unei tematici anuale iar beneficiarii Centrului sunt informati asupra
potentialelor riscuri la care se pot expune;
- se asigura masuri speciale de siguranta si prevenirea accidentelor in raport cu tipul dizabilitatii/gradul
de handicap al copiilot/tinerilor rezidenti;

5.3. Listarea principalelor activitati de care depinde si/sau care depind de activitatea
procedurata:
Activitati de care depinde activitatea procedurata:
- Asigurarea accesului persoanelor autorizate pentru verificarea instalaiilor de gaz;
- Asigurarea accesului persoanelor autorizate pentru verificarea instalaiilor de ap;
- Asigurarea accesului persoanelor autorizate pentru verificarea instalaiilor electrice;
- Asigurarea accesului persoanelor autorizate pentru verificarea instalaiilor de nclzit;
- Verificarea stocului de alimente de ctre magazioner n vederea verificrii termenului de valabilitate al
acestora ;
- Verificarea stocului de medicamente i a termenului de valabilitate i a trusei de prim ajutor;
- Verificarea depozitrii gunoiului i a resturilor menajere pentru prevenirea eventualelor infectri.
Activitati care depind de activitatea procedurata:
-toate activitatile din cadrul C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria privind siguranta si securitatea copilului in
Centru

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date i/sau beneficiare de rezultate ale activitii
procedurate; listarea compartimentelor implicate n procesul activitii
Compartimente furnizoare de date ale activitii procedurate:
3
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Siguranta si securitatea
Pagina 4 din 10
COD: PO119-13
Exemplar nr. 1

Servicii, Birouri, Compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman

Compartimente beneficiare de rezultatele activitii procedurate:


Servicii, Birouri, Compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman, care asigura implementarea SMO
pentru siguranta si securitate copiilor

6. Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate

Legislatie primara:
- Legea nr. 272/2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Ordinul A.N.P.C.A. nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile
pentru protectia de tip rezidential a copilului.
- Hotararea Guvernului 1434/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul A.N.P.C.A. nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
mamagementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului
- Legii 481/2004
- Legea 307/2006

Legislatie secundara :
- Metodologia de Organizare si Functionare a C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria;
-Regulamentul de Organizare i Funcionare al D.G.A.S.P.C. Teleorman;

Alte documente
- Adrese, note interne ale Directorului General sau Directorului General Adjunct
- Note interne ale sefului de Centru
- Fiele posturilor

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala

7.1. Definiii ale termenilor

Nr.crt. Termenul Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste termenul
Procedura Prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie urmai, a
1. Operaional metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat n vederea realizrii
activitii, cu privire la aspectul procesual
Ediie a unei Forma iniial sau actualizat, dup caz, a unei proceduri operaionale,
2. proceduri aprobat i difuzat
operaionale
Revizia n cadrul Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele asemenea, dup
3. unei ediii caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediii a procedurii
operaionale, aciuni care au fost aprobate i difuzate
4 D.G.A.S.P.C. Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului este institutie
Teleorman publica cu personalitate juridica infiintata in subordinea Consiliuliu
Judetean,care preia, in mod corespunzator, functiile serviciului public de
assitenta sociala de la nivelul judetului.
5 C.T.P.T.F.C.N.S. Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi
4
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Siguranta si securitatea
Pagina 5 din 10
COD: PO119-13
Exemplar nr. 1

Alexandria / speciale Alexandria este un serviciu de tip rezidential pentru copii cu


Centru dizabilitati si/sau handicap, fara personalitate juridica, aflat in subordinea
D.G.A.S.P.C. si are obligatia de a acorda gazduire, ingrijire, educatie
nonformala, sprijin emotional, consiliere precum si pregatire pentru viata
de adult.
6 Echipa Echipa de profesionisti stabilita in functie de nevoile identificate ale
multidisciplinara copilului
7 Beneficiar Beneficiar este copilul separat temporar sau definitiv de parintii lui, ca
urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii plasamentului intr-un
serviciu de tip rezidential; copilul cu handicap usor pentru care a fost
dispus, in conditiile legii, plasamentul in regim de urgenta; tinerul care a
implinit varsta de 18 ani si care beneficiaza, in conditiile legii, de
protectie speciala.
8 Standarde Norme minime obligatorii prevzute n Ordinul nr. 27/2004 al ANPC,
minime aplicate i respectate n cadrul C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria.
obligatorii
9 Metodologia de Document intern ntocmit de eful de Centru, avizat de Director General
organizare si Adjunct i aprobat de Director General ce cuprinde un ansamblu de
functionare proceduri elaborate n baza legislaiei n vigoare i a SMO.

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat


1. P.O. Procedura operationala
2. E Elaborare
3. V Verificare
4. A Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Pa. Pastrare
7 P Propune
8 D.G.A.S.P.C. Directia generala pentru asistenta sociala si protectia copilului Teleorman
Teleorman
9 C.P.C Teleorman Comisia pentru protectia copilului Teleorman
10 C.T.P.T.F.C.N.S. Centrul teritorial pentru protectia de tip familial a copilului cu nevoi
Alexandria / speciale Alexandria / Centru
Centru
11 SMO Standarde minime obligatorii
12 MOF Metodologia de organizare si functionare

8. Descrierea procedurii operationale


5
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Siguranta si securitatea
Pagina 6 din 10
COD: PO119-13
Exemplar nr. 1

8.1. Generalitati

Procedura privind securitatea si siguranta copilului in Centru este o procedura aplicata tuturor
copiilor care beneficiaza de masura de plasament la C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria, personalului i
vizitatorilor.
Procedura consta in asigurarea masurilor de siguranta si securitate legale si necesare pentru
asigurarea protectiei copiilor si/sau tinerilor, personalului si a vizitatorilor impotriva evenimentelor si a
accidentelor cu potential vatamator.
Persoana desemnata de seful Centrului se asigur c evaluarea factorilor i potenialului de risc
pentru sigurana i securitatea copiilor i a celorlalte persoane din incinta unitii are loc periodic i este
nregistrat. Evaluarea este fcut de ctre personal calificat desemnat de eful Centrului i al altor
servicii specializate de inspecie i control din afara unitii, conform legii n vigoare: verificarea
instalatiilor de gaz, apa, electrice, de incalzit; verificarea stocului de alimente; verificare stocului de
medicamente si a trusei de primajutor; verificarea depozitarii gunoiului si a resturilor menajere.
Se asigura masuri speciale de siguranta si prevenire a accidentelor in raport cu tipul
dizabilitatii/gradul de handicap al copiilor/tinerilor rezidenti precum i instruirea acestora
Procedurile referitoare la siguranta si securitate sunt: verificarea instalatiilro de gaz, apa, electrice,
de incalzit; verificarea stocului de alimente; verificare stocului e medicamente si a trusei de primajutor;
verificarea depozitarii gunoiului si a resturilor menajere.

8.2. Documente utilizate


8.2.1. Lista si provenienta documentelor
-Fi individual privind securitatea i sntatea n munc;
-Fi individual de instructaj n domeniul situaiilor de urgen;
-Autorizaie sanitar de funcionare
-Procese verbale de instruire a beneficiarilor
8.2.2. Continutul si rolul documentelor
Fi individual privind securitatea i sntatea n munc - cuprinde instruciuni proprii cu
privire la sigurana i sntatea n munc salariailor din cadrul Centrului;
Fi individual de instructaj n domeniul situaiilor de urgen - ce prevede instruirea
personalului rivind prevederile Legii 481/2004 i Legea 307/2006.
Autorizaie sanitar de funcionare - cuprinde declaraia referitoare la condiiile igienico-
sanitare pe fiecare apartament deinut de Centru.
Procese verbale prin care se asigura instruirea privind protecia copiilor/tinerilor i a
preveniri eventualelor evenimente i accidente cu potenial vtmtor.

8.2.3.Circuitul documentelor
Vezi flux activitati de la pct. 8.4.

8.3. Resurse necesare


8.3.1.Resurse materiale
- produse de papetarie
- calculator, imprimanta
- spatiu de depozitare, inclusiv rafturi
8.3.2. Resurse umane
-personalul din cadrul C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandia
6
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Siguranta si securitatea
Pagina 7 din 10
COD: PO119-13
Exemplar nr. 1

8.3.3. Resurse financiare


- plata salariilor aferente personalului
- plata cheltuielilor de intretinere si functionare

8.4. Modul de lucru


8.4.1.Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii
8.4.2.Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii
8.4.3.Valorificarea rezultatelor activitatii

Nr.
Activitate Responsabil Intrari Iesiri Termen
crt.
1 Obtinerea autorizatiilor
de functionare si Sef Centru - - Permanent
actualizarea acestora
2 Persoana
Instruirea se face
Instruirea personalului desemnata de - -
la 3 luni
seful Centrului
Proces-verbal
Persoan
privind C.T.P.T.F.C.N.S.
3 Istruirea beneficiarilor desemnata de sef -
instruirea Alexandria
Centru
benerficiarilor

Fluxul activitatilor

START

Permanent Sef Centru


01

Obtinerea autorizatiilor de functionare si


actualizarea acestora

Persoana desemnata de seful Centrului


Permanent
02
Instruirea personalului

Persoana desemnata de sef Centru


Permanent
03
Instruirea beneficiarilor Centrului

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii


Stop
7
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Siguranta si securitatea
Pagina 8 din 10
COD: PO119-13
Exemplar nr. 1

Director Personalul Grup de


Nr. Director
Activitatea General Sef Centru Centrului lucru
Crt. General
Adjunct
1 Propunerea modificarii
procedurii P P P P P
2 Proiectul procedurii
E
modificate
3 Verificarea procedurii V
4 Aprobarea modificarii
A
procedurii
5 Aplicarea Editiei revizuite Ap Ap
6 Pastrarea procedurii Pa
revizuite

10. Anexe, inregistrari, arhivari

Numr Arhivare
Nr.
Denumirea de
An Elaborator Aprob Difuzare Alte
anexei exempl Loc Perioad
ex
are
Proces-verbal Persoan
C.T.P.T.F.C. C.T.P.T.F.C.
privind desemnata
1 - 1 N.S. N.S. - -
instruirea de sef
Alexandria Alexandria
beneficiarilor Cemtru

11. Cuprins

Numarul
componentei in Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina
cadrul
procedurii
operationale
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei, sau,
2
dupa caz,a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale 2
3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz,
2
revizia din cadrul editiei procedurii operationale
4. Scopul procedurii operationale 2
5. Domeniul de aplicare a procedurii 3
6. Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitii procedurate 4
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala 4
8. Descrierea procedurii operationale 6
9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii 8
10. Anexe, inregistrari, arhivari 8
11. Cuprins 8

8
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Siguranta si securitatea
Pagina 9 din 10
COD: PO119-13
Exemplar nr. 1

12. Anexe Model documente 9-10

12. ANEXE MODEL DOCUMENTE

ANEXA NR. 1 -PROCES VERBAL DE INSTRUIRE A BENEFICIARILOR


CENTRULUI CU PRIVIRE LA SIGURANTA SI SECURITATE

Anexa 1
9
CO N S I L I U L J U D E E A N T E L E O R M A N Editia: I
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI Nr. de ex. 2
CENTRUL TERITORIAL PENTRU PROTECTIA DE TIP FAMILIAL A COPILULUI CU NEVOI Revizia 0
SPECIALE ALEXANDRIA Nr. de ex. 2
Procedura operationala : Siguranta si securitatea
Pagina 10 din 10
COD: PO119-13
Exemplar nr. 1

CONSILIUL JUDEEAN TELEORMAN


Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului

Centrul Teritorial pentru Protectia de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria
Mun. Alexandria, str. Dunrii, bloc M3, sc. B, etj. IV, ap.45; Tel/Fax. 0247/310833;
E-mail: ctptfcns_alexandria@yahoo.com; cod 119

Nr.__________/____________

PROCES VERBAL
DE INSTRUIRE A BENEFICIARILOR CU PRIVIRE LA SIGURANTA SI SECURITATE
Intocmit astazi ______________________

Subsemnatul(a) __________________________, avand functia de __________________, la


C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria am procedat la instruirea beneficarilor Centrului cu privire la siguranta si
securitate in cadrul Centrului:
Obiectivele instruirii:
1.....................................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................................
3....................................................................................................................................................................
Desfsurarea instruirii:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Concluzii:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Instruirea s-a desfurat n prezena educatorului de serviciu.......................................................

ntocmit i prezentat de,


_________________________

Am luat la cunotin
Nr. Nume si prenume beneficiari Semnatura
crt. Centru

10