Sunteți pe pagina 1din 11

Capitolul I.

Introducere n materia
drepturilor omului. Conceptul de drepturi i
liberti fundamentale ale omului

Seciunea 1. Succinte consideraii diacronice

Abordareasubaspectevolutiv-istoricaproblematiciidrepturiloromului
i a libertilor sale fundamentale, n ansamblul ei, se poate face pe trei
planuri[1],dupcumurmeaz:
1.planulilosoieipolitico-juridice;
2.planuljuridic;
3.planulcooperriidintrestate.

1. Planul ilosoiei politico-juridice


Conceptul de drepturi i liberti fundamentale ale omului esterezultatul
evoluieinplanilosoicijuridicagndiriioamenilororganizainsocie-
tate.Maimult,deinireaiproteciadrepturilorilibertilorfundamentale
aleiecreiiineumaneauconstituitopreocupareconstantagnditorilor
umanitii,iecareepocmbogindconinutulconceptului[2].
Primeleideiilosoiceasupradrepturiloromului,caianumiterepre-
zentridespreechitateijustiieaparnAntichitate. Astfel,Codul lui Ham-
murabi (1770.e.n.)reglementeazraporturisocialeipromoveazreguli
dedreptatesocialispiritumanitar[3]. Biblia (Vechiul Testament) consacr
prerogativefundamentalealeiineiumaneionouconcepiedesprele-

[1]
R.Miga-Beteliu,C.Brumar,Protecia internaional a drepturilor omului. Note
de curs,ed.a5-a, Ed.UniversulJuridic,Bucureti,2010,p.5.
[2]
O.Predescu,Protecia internaional a drepturilor omului, Ed.OmniaUniS.A.S.T.,
Braov,2010,p.7.
[3]
I.MoroianuZltescu, R.Demetrescu, Din istoria drepturilor omului, Institutul
Romn pentru Drepturile Omului, Bucureti, 2003, p.5, apud R.Miga-Beteliu,
C.Brumar,op. cit., p.5(notadesubsol1).
2 Drept european i internaional al drepturilor omului

gturadintredrepturiindatoriri[1]. Gndirea budist promoveazocon-


cepieconformcreiatoateiinelesuntegalendemnitateivaloare,toi
audreptullarespectinimicnupoatejustiicaoatingereadusvieiilor,
exploatareaiumilirealor[2].
Grecia antic promovaunanumitdrept al cetii, constndn participa-
reacetenilorlaelaborarealegilorilaconducereasocietiiprinocupa-
reaunorfunciipublice.Deopotriv,drepturile individualereprezentauun
instrumentcaregarantalibertilecivile,darnueraogaranieindividual
contrastatului.Maitrziu,gnditoriigreciauapreciatdrepturile omuluica
drepturifundamentale,eterneiimuabile,inerentenaturiiumane[3].
ncontinuare,vomnfiacteva exemple din gndirea ilosoilor din
Grecia Antic. Hesiod,Solon iPericlesuntprimiiilosoigrecicarepun
problemaunordrepturialeomului.Platon aratc ideeadejustiiesereg-
seteattniecareindivid,ctinorganizareacetii,iaromulnutrebuie
srspundlaonedreptatecualta,nicilarucuru,oricei-arfaceunalt
om[4].TotPlatondistingentrenaturaoamenilor(phsis)iconveniadintre
acetia(nomos),nsensulcprinnaturaloriineleumaneseaseamn,dar
princonvenie,adicprinlege,elesedifereniaz.Aristotel artacNumai
prinlegedevinecinevasclavoriesteliber,darprinnaturoameniinuse
deosebesccunimic[5];cetateaesteorealitatenatural,iaromul,iindprin
naturasadestinatstriascncetate,esteunvieuitorpolitic[6].Conform
doctrinei,sepoateidentiicanacesttextprimulgermenealideiidedrept
natural[7].
n Roma antic, pelngrecunoatereadreptuluicetenilorromanide
aparticipalaviaapublic,existaudejarudimenteleunordrepturiindivi-
dualeimpusestatuluisubformaunorgaraniiacordatenumeroilorceteni
romani, spre deosebire de un statut juridic mai srac n garanii acordat
strinilor[8].Astfel,noiunicalibertatea individualiegalitatea ntre
oamenisuntdezvoltatedeMarcus Tullius CiceroiSeneca.Porninddela
germeniiapruinsocietateagreac,juritiiromanifundamenteazteoria
[1]
R.Miga-Beteliu,C.Brumar,op. cit., p.6.
[2]
Ibidem.
[3]
Ibidem.
[4]
Platon,Opere complete, vol.I,Criton, Ed.Humanitas,Bucureti,2001,p.57.
[5]
Aristotel,Politica, Ed.IRI,Bucureti,2001,p.41.
[6]
Ibidem, p.37.
[7]
N.Purd,N.Diaconu,Protecia juridic a drepturilor omului, ed.a2-a,revzuti
adugit,Ed.UniversulJuridic,Bucureti,2011,p.65.
[8]
R.Miga-Beteliu,C.Brumar,op. cit., p.6.
I. Introducere 3

drepturilor naturale(ius naturale),distingnddreptulnaturalfadecel


civil.Dreptulnaturalesteaplicabiltuturoroamenilor,pecndcelcivilnu-
maimembrilorcudrepturiegaleaicetii.
Filosoii stoici susineaucoameniisenascegaliiaudrepturiegale
deacultivanelepciuneaivirtuteacaexpresiialeunuidreptnaturali
universal;legeaumannuarevaloaredectatuncicndcorespundelegii
universale(asevedeaEpictet,Senecaetc.)[1].
Cretinismul formuleazideifoarteimportante,ceseregsescncon-
cepiilemoderne:egalitatea oamenilor n faa lui Dumnezeu, demnitatea
iinei umanedecurgnddintr-oconcepieasupraoriginiidivineaomului;
referitorladrepturilefundamentale,cretinismulproclamolips de di-
ferenieri ntre stpn i sclav, concepia limitrii puterii politice,adica
puteriistatuluinraportcuindividul[2].
Nici ideile ilosoice dinAntichitate, nici cele cretine despre om i
drepturilesalenuvedeauniinaumanovaloaresocialnsine,iarrecu-
noatereademnitiiumanenueraconsideratunprincipiudeorganizare
social[3],eleavndmaimultuncaracterabstract,ntructnui-auputut
gsitranspunereapeplaneconomic,social,politicsaucultural(depild,n
sclavagismnuputeauexistadrepturiopozabileputerii,deoarecesocietatea
funcionapebazauneiordininaturaleierarhizate,inegalitare)[4].
n Evul Mediu segsescrdcinileilosoieidreptului natural,careavea
siepromovatcadoctrinpoliticijuridicnistoriamodern.Conceptul
drepturiloromuluiafostformulatpentruntiaoarnsecolulalXVIII-lea,
nilosoiadreptului naturii i ginilor.
La sfritul Evului Mediu secristalizeazdoudoctrineprivindstatutul
celorguvernainraporturilelorcuautoritile.Primaalcreiautoreste
Jean Bodin promoveazprotecia drepturilor omului prin negarea lor,
adicsuveranitatearegeluinupoatesiepuslandoialdenimeni,el
iindobligatsrespectedoarporunciledivine,dreptulnaturaliprincipiile
generalededrept.Printrepartizaniiacesteidoctrines-anumratiThomas
Hobbes (1588-1679),careconsiderac,lsatsingur,nanarhie,individul

[1]
I.Cloc,I.Suceav,Tratat de drepturile omului, Ed.EuropaNova,Bucureti,1995,
p.26.
[2]
Ibidem, p.6-7.
[3]
C.Brsan,Convenia european a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Vol. I.
Drepturi i liberti, Ed.AllBeck,Bucureti,2005,p.20.
[4]
O.Predescu, Convenia european a drepturilor omului i dreptul penal romn,
Ed.LuminaLex,Bucureti,2006,p.26.
4 Drept european i internaional al drepturilor omului

i-aratacavecinii(homo homini lupus).Potrivitceleide-adouadoctrine


contractul social ,oameniiconsimtlibersiasdinstareanaturalpentru
agsinstatsecuritateajuridiciprosperitatea.Deexemplu,John Locke
(Eseu asupra guvernrii civile 1690)airmcomularedrepturiimpres-
criptibile (de pild, dreptul de proprietate, dreptul la libertate personal,
dreptullalegitimaprare),pecaresocietateanulecreeaz,cileapr,
ceteniicedndstatuluinumaidreptuldeapedepsi,cederivdindreptul
lalegitimaprare[1].
Iluminismul francez (secolelealXVIII-leaialXIX-lea)stlabazacelor
mai coerente teorii asupra drepturilor omului, care au inspirat idealurile
celordoumarirevoluii:franceziamerican[2]. Spreexemplu,pentru
Voltaire, contractulsocialcreeazsocietateapoliticitransformomuln
cetean,beneiciaraluneiegalitiialuneilibertisuperioarelibertii
i egalitii naturale[3], el iind primul ilosof care folosete noiunea de
drepturileomului.Jean-Jacques Rousseau,n lucrareaContractul social
(1762),relevcomulestenscutliber,darpretutindeniestenlanuri,
ceeacenseamneliminareaoricrorstructurisaumecanismepoliticecare
aridenatursafectezedemnitateaomului[4].Princontractulconceputde
Rousseau,iecarepunencomunpersoanaitoatputerealui,subconduce-
reasupremavoineigenerale.Ceamaiimportantvaloareestelibertatea,
cenusepoategarantadectprinlegicapabilesmpiedicecaoameniidrepi
s ie oprimai de cei ri.Astfel, prin contract, oamenii confer statului
drepturile lor naturale,pentrualepriminapoisubformadrepturilor civi-
le,caresuntdrepturilenaturaleoriginarensoitedegaraniialeexercitrii
drepturilor.Larndulsu,marelescriitor,juristiilosofiluministfrancez
Montesquieu,n lucrareaDespre spiritul legilor, airmc libertateaeste
dreptuldeafacetotceeacengduielegile,prinurmare,dacuncetean
arputeasfacceeacelegileinterzic,elnuarmaiavealibertatea,pentruc
iceilaliarputeasfaclafel[5].Eladezvoltatiprincipiulcputerea tre-
buie stvilit de putere, artndcnmodnaturalomulcaredeineputerea
estenclinatsabuzezedeea.PotrivitluiMontesquieu,separaiaputerilor

[1]
nlegturcuproblematicadrepturiloromuluinEvulMediu,asevedea,pelarg,
R.Miga-Beteliu,C.Brumar,op. cit., p.7-8.
[2]
Ibidem, p.8.
[3]
C.Brsan,op. cit.,vol.I,p.21.
[4]
V.Luncan,V.Duculescu,Drepturile omului. Partea I,Ed.LuminaLex,Bucureti,
1993,p.13.
[5]
I.Cloc,I.Suceav,op. cit., p.26-27.
I. Introducere 5

reprezintsingurulmijlocprincaresepoateasigurarespectullegilorntr-un
stat n care este posibil existena unui guvern legal[1], aceasta iind, n
opiniasa,ceamaibun,dacnusinguragaraniearespectriilibertii
indivizilordectreautoritilestatale[2].

2. Planul juridic
Actele engleze care consacr drepturile omului reprezint unele din-
treprimeleconsacrrijuridicealeunordrepturiilibertiindividuale[3].
Apariialorafostfavorizatmaialesdeluptadiverselorcategoriisociale
mpotrivaabsolutismuluifeudal.
Magna Carta Libertatum este,nopiniamaimultorautori,primuldocu-
menteuropean,daridinistorie,ncareseschieazelementealeuneipro-
teciijuridiceapersoaneiumane[4].Afostsemnatladatade15iunie1215
deregeleIoanFrdear,lapresiuneanobilimiiiabisericiiengleze.
Deiafostelaboratpentruareglementaraporturiledintreregeinobilime,
acestdocumentconsacrdreptul la judecat potrivit legii.Dinformularea
prevzutlapct.39,ianumeNiciunomlibernuvainchissaunimicit
nvreunfelfraijudecatnmodlegaldeegaliisipotrivitlegilorrii,
reiesgermeniidreptuluilaviailalibertate,precumiaidreptuluilaun
proces echitabil, cu precdere aspectele privind liberul acces la justiie,
legalitateaiechitateaprocedurii,darioprimreferirelaprincipiullega-
litiiinfraciuniloripedepselor.Prinurmare,acestdocumentmbracn
principalformaunuicontractntrerege,pedeoparte,ibaronii,negustorii
iepiscopiienglezi,pedealtparte,recunoscndacestoradinurmoserie
deprivilegiiceputeauiopusecaseiregale.Totodat,esteconsideratprima
Constituie englez.
Deasemenea,The Petition of Rights (Petiia Drepturilor),adresatrege-
luidectreParlamentulenglez,prevedeurmtoarele:omullibernupoatei
obligatsplteascimpozitfrconsimmntulParlamentului;unomliber
nupoateicitatmpotrivalegii;soldaiiimarinariinupotptrundencase
particulare;ntimpdepace,soldaiiimarinariinupotipedepsii.Astfel,
[1]
C.Clinoiu,V.Duculescu,Drept constituional i instituii politice, ediierevzut
icompletat, Ed.LuminaLex,Bucureti,2005,p.116.
[2]
C.Brsan,op. cit.,vol.I,p.21.
[3]
O.Predescu, Convenia european a drepturilor omului i dreptul penal romn,
cit. supra,p.28.
[4]
R.Miga-Beteliu,C.Brumar,op. cit., p.9.
6 Drept european i internaional al drepturilor omului

suntconsacrateinviolabilitateadomiciliuluiiprincipiullegalitiiobliga-
ieideacontribuilacheltuielilepublice[1].
nMareaBritanie,ntimpulrevoluieiburgheze,Habeas Corpus Act
legeadoptatdeParlamentnanul1679garanteazinviolabilitateaper-
soanei, precum i respectul drepturilor persoanei inculpate sau deinute,
nsensulobligaieistatuluideaprezentaopersoandeinutnfaaunui
judector,caresdecidcuprivirelalegalitateadeineriisale.Esteconsi-
derata doua Constituie englez.
Legea proclamnd drepturile i libertile supuilor i reglementnd
succesiunea la tron, cunoscutisubdenumireadeBill of Rights,adoptat
la13februarie1689,recunoate,printrealtedrepturi,libertateacuvntu-
lui,dreptullaalegerilibere,eliberareasubcauiune,interdiciapedepselor
ilegaleicrude,obligaiacomunicriiimediatectredeinutamotivelor
arestrii.a.
Declaraia de independen a coloniilor engleze din America, adoptat
la4iulie1776laPhiladelphia,iDeclaraia Revoluiei franceze privind
drepturile omului i ceteanului, din26august1789,cuprindprevederi
referitoare la: egalitatea n faa legii a tuturor persoanelor, dreptul de a
participadirectlaelaborarealegilor,garaniicuprivirelareinere,aresta-
reiacuzare,libertateacuvntuluiiapreseietc.Acestedeclaraiiaudat
expresieconcepieidreptuluinatural,enunnddrepturiilibertidintr-o
perspectivindividualistiliberalist,drepturileomuluiiindnfiateca
drepturisubiective,pecareiecarepersoanlepoatevaloriicampotriva
statului.Aaiind,statultrebuiesseabindelaoriceaciunecontrar
drepturiloromuluiisnuintervindectpentruampiedicaoconduit
duntoarealtorpersoane[2].
Totnplanjuridictrebuieremarcatadoptarea de constituii scrise
S.U.A.,Frana,Olanda(1798),Suedia(1809),Spania(1812),Belgia(1831)
.a.

[1]
O.Predescu,Protecia internaional a drepturilor omului, cit. supra, p.12.
[2]
O.Predescu, Convenia european a drepturilor omului i dreptul penal romn,
cit. supra, p.30.
I. Introducere 7

3. Planul cooperrii ntre state tratate i convenii inter-


naionale
Pn n anul 1945, procesul de protecie prin instrumente juridice a
drepturilor omului pe plan internaional a avut un caracter fragmentar,
limitatlaanumitecategoriisocialeilaanumitedrepturi.Acestlucruera
iurmareafaptuluicdreptulinternaionalclasic,iindconceputcadrept
alsocietiistatelor,relectaintereseleacestora[1].Astfel,conformart.15
dinPactulSocietiiNaiunilor,existauproblemepecaredreptulinterna-
ionallelsancompetenaexclusivastatelor.Printreacesteasenumra
iproblematicadrepturiloromului,ceineadecompetena exclusiv a sta-
telor,individullsndnseamasuveranuluigrijadeaiprotejat[2].Aadar,
conexiuneadintreindividistatexprimatprincetenie,precumitipul
relaiilordintrestatereprezentaufactoriidecaredepindeagradulderes-
pectareadrepturiloromului[3].
Oprimpunerenpracticalegturiidintreindividistatexprimate
princetenieesteprotecia pe care statul trebuie s o acorde pe plan extern
propriilor ceteni(prinpunereanmicareaaciuniidiplomaticesauacelei
judiciareinternaionale),cuprecizareacexercitareaprotecieidiplomatice
esteundreptdiscreionaralstatului.Oaltaplicaieaprincipiuluilegturii
exprimateprinceteniedintreindividistatoreprezintinterveniile de
umanitateconstndnfolosireaforeiarmatenmodunilateraldectreun
stat,pentruaapraviaaibunurilenaionalilorsi,acrorsiguraneste
ameninatntr-unaltstat[4].
ncontinuarevomprezenta,cutitludeexemplu,ctevatratateicon-
veniicareaulegturcudrepturileilibertilefundamentalealeomului,
nsuccesiuneaadoptriilor,ncepndcuperioadadedinainteaizbucnirii
PrimuluiRzboiMondialipnlamomentuladoptriiDeclaraieiuniver-
saleadrepturiloromului.

[1]
R.Miga-Beteliu,C.Brumar,op. cit., p.13.
[2]
Fr.Sudre,Drept european i internaional al drepturilor omului, Ed.Polirom,Iai,
2006,p.35,apud R.Miga-Beteliu,C.Brumar,op. cit., p.13(notadesubsol1).
[3]
R.Miga-Beteliu,C.Brumar,op. cit., p.13.
[4]
Ibidem, p.14.
8 Drept european i internaional al drepturilor omului

Astfel,prinActul inal al Congresului de la Viena (1815)[1] s-augaran-


tatlibertateareligioasiuneledrepturicivileipoliticepentruanumite
comuniti.
Tratatele de la Paris (1856)iBerlin(1878)auinclusprevederireferi-
toarelaproteciareligieicretine.
Existoseriede conveniiinternaionalebilateraleimultilaterale
privindlimitarea i interzicerea traicului cu sclavi.Exemplenacestsens
sunt:
Actul general al Conferinei de la Berlin din 1885 i Actul Conferinei
antisclavagiste de la Bruxelles din 1889-1890,care prevedeausuprimarea
sclavieiiacomeruluicusclavinAfricaCentralinzonamaritima
OceanuluiIndian;
Convenia de la Geneva din 1925,ncheiatncadrulSocietiiNa-
iunilor,careextindeasuprimareasclavieilatoateregiunilelumii.
Darabolirea la nivel mondialaunorasemeneapracticireprobabileavea
sierealizatncuprinsulconveniilorncheiatesubegidaO.N.U.,cum
ari:
Convenia suplimentar cu privire la abolirea sclaviei, a traicului cu
sclavi i a instituiilor i practicilor analoge sclaviei, semnatla7septem-
brie1956,intratnvigoarela30aprilie1957;
Pactul internaional asupra drepturilor civile i politice[2].
Dintreinstrumentelejuridiceprivind protecia victimelor rzboiului[3],
menionm:
Convenia de la Geneva din 1864 privindrespectareaimunitiispita-
leloringrijireasoldailorrniiibolnavi;
Convenia de la Haga din 1899 asupralegiloriobiceiurilorrzboiului
peuscat;
Convenia din 1907 privindrzboiulmaritimisoartarniilornrz-
boi;

[1]
C.A.Colliard,A.Manin,Droit international et histoire diplomatique. Documents
choisis, vol.II, Ed.Montchrestien, Paris, 1970, p.1815, apud O.Predescu, Convenia
european a drepturilor omului i dreptul penal romn, cit. supra, p.31.
[2]
O.Predescu, Convenia european a drepturilor omului i dreptul penal romn,
cit. supra, p.32.
[3]
Dei, de obicei, aceste reglementri sunt incluse n dreptul internaional umanitar
(alconlictelorarmate),ndoctrins-asusinut,cudreptcuvnt,celepoticonsiderate,
totodat, ca o ramur a proteciei drepturilor omului [a se vedea R.Miga-Beteliu,
C.Brumar,op. cit., p.15(notadesubsol1)].
I. Introducere 9

Convenia de la Geneva din 1929 referitoarelasoartarniilorisol-


dailordinarmatelencampanieitratamentulprizonierilorderzboi.
ncheierea tratatelor de pace ca urmare a Primului Rzboi Mondial a
constituit o etap semniicativ n dreptul internaional public.n cadrul
lorseprecizeazmaibineproteciadrepturiloromului,maialescuprivire
ladrepturileminoritilornaionaledepeteritoriilenoilorstatenaionale
aprutedupprbuireaImperiuluiAustro-Ungar[1].
A doua jumtate a secolului al XX-leamarcheazapariiaaceeacese
numetedreptul internaional al drepturilor omului.Oameniiaudrep-
turigarantatepeplaninternaional,darcapersoaneindividuale,inuca
ceteniaiunuianumitstat,ceeaceldeosebetefundamentaldedreptul
internaionaltradiional,lacarene-amreferitmaisus.Acestlucruafavori-
zatadoptareaunorinstrumentejuridiceinternaionaledeprotecieadreptu-
rilorindividuale,precumicreareaunorinstituiiinternaionalecompetente
aprotejaindiviziicontranclcriidrepturilorlordectrestate.Totodat,
problemaprotecieidrepturiloromuluitrecedinsferaexclusivadreptului
internalstatelornceaadreptuluiinternaional[2].
Totastfel,nconformitatecuacestereglementri,individuldobndete
icapacitate procedural internaional[3],elputndsesizadirectinstane
internaionale,cumari:ComitetulDrepturilorOmului,CurteaEuropean
aDrepturilorOmului,CurteadeJustiieaUniuniiEuropene.a.Trebuie
nssubliniatc,aacumsearatndoctrin[4],individuldevinebeneiciarul
acestordrepturiicapacitidoarnbazaacorduluistatelor,avnddecio
personalitatejuridicinternaionalderivatdinacesta,prinintermediul
tratatelorinternaionale.
Carta Organizaiei Naiunilor Unite, adoptatlaSanFrancisconanul
1945,aavutunroldeosebitnptrundereadrepturiloromuluinordinea
juridicinternaional,trecnddincolodebarierastatalcareseparadreptul
interndecelinternaional.Nuaprevzutnsuncatalogaldrepturilori
libertilor;numaiDeclaraiauniversaladrepturiloromului,din10de-

[1]
O.Predescu, Convenia european a drepturilor omului i dreptul penal romn,
cit. supra, p.32.
[2]
Asevedea,pelarg,B.Selejan-Guan,Protecia european a drepturilor omului,
Ed.AllBeck,Bucureti,2004,p.5.
[3]
D.J.Harris,Cases and Materials on International Law,4th ed.,Ed.Sweet&Maxwell,
Londra,1991,p.136,apud B.Selejan-Guan,op. cit., p.5(notadesubsol1).
[4]
B.Selejan-Guan,op. cit., p.6.
10 Drept european i internaional al drepturilor omului

cembrie1948,aveasconferesubstanformulriidrepturile omului i
unconinutminimalclar.

Seciunea a 2-a. Trsturile caracteristice ale proteciei


internaionale a drepturilor omului

1. Conceptul de protecie internaional a drepturilor omu-


lui
Drepturileomuluinusuntconferitededreptulinternaional,eledecurg
dinidentitateauniversalapersoaneiumane, indesimplacalitatedeiin
uman[1].
Protecia internaional a drepturilor omului esteaceaparteadreptului
internaional public ale crei norme reglementeaz drepturile subiective
esenialepentrupersoanauman,coninutulacestoraigaraniileexistente
pentrurespectareaiexercitarealornplaninternaional[2].

2. Trsturile caracteristice ale proteciei internaionale a


drepturilor omului[3]
Proteciainternaionaladrepturiloromuluiprezinturmtoareletr-
sturi:
excluderea competenei naionale exclusive n materia drepturilor
omului statulpartelaoconvenieinternaionalcareproclamprotecia
drepturiloromuluiesteobligatsgarantezeattdrepturileprotejatepentru
propriiiluiceteni,ctipecelealetuturorindivizilorcaresealpeteri-
toriulsu,indiferentdecetenie;
existena unor mecanisme internaionale jurisdicionale sau non-
jurisdicionale de monitorizareamoduluincarestatelerespectdrepturile
omului, care au drept scop protecia drepturilor omului i care pot i
declanatedirectdectreindivid;
excluderea regulii reciprocitii i crearea unui regim internaional
de ordine public problematicadrepturiloromuluinuesteochestiune

[1]
O.Predescu,Protecia internaional a drepturilor omului, cit. supra, p.15.
[2]
R.Miga-Beteliu,C.Brumar,op. cit., p.23.
[3]
Pelarg,asevedeaibidem, p.24-28.
I. Introducere 11

contractual,ciunaobiectiv,cefacepartedinordineapublicinternaio-
nal.Celemaiimportantedrepturi(deexemplu,dreptullavia,reprimarea
genocidului)auvaloaredeius cogens, iindobligatoriipentrutoatestatele;
subsidiaritatea consacrrii i garantrii internaionale a drepturilor
omului fa de consacrarea i garantarea lor n plan intern nivelulin-
ternaionaldeproteciereprezintunstandardminim,adicstatelenupot,
nplanintern,sderogenjosdelaacesta;elepotnsasiguraoprotecie
sporitadrepturiloromuluilanivelnaional.Structurainternaionalin-
tervinenumainultiminstan,fadeviolrialedrepturiloromului,n
situaiancaremecanismelestatalesuntnesatisfctoare.Deaicirezult
regulaobligativitiiparcurgeriinprealabilacilorinternederecursnainte
desesizareaunuiorganisminternaional;
aplicarea direct a normelor internaionale n materia drepturilor
omului aptitudineauneinormeinternaionaledeacreanmoddirect drep-
turiiobligaiinbeneiciul/sarcinaparticularilorreprezintefectuldirect
alaceleinorme.Trebuiereinutc nutoatenormeledinmateriaproteciei
internaionaleauefectdirect.Aplicareadirectse face doar n sistemele
internecareauadoptatconcepiamonist,iarnormainternaional,pentru
aiaplicatdirect,estenecesarsaibunconinutprecisicomplet,snu
aibnevoiedeacteulterioaredetranspunere,depunerenaplicare;
poziia particularului sereferlacapacitateaindividuluideaititular
dedrepturiiobligaiiideaipartelaoseriedeprocedurijurisdicionale
inon-jurisdicionalenmateriadreptuluiinternaional.nprincipiu,indivi-
dulnuestesubiectdedreptinternaional.Normainternaionallafecteaz
numaidac,lamomentuladoptriiei,statelei-auexprimatinteniadea
conferiparticularilordrepturiiobligaiinordineajuridicinternaional,
condiieceestendeplinitidenormeleinternaionalenmateriadreptu-
riloromului.Acesteadinurmcreeazdirectdrepturipentruindivizi,care
devinastfeltitularidedrepturinbazanormelorjuridiceinternaionaleile
potinvocanfaaorganelorinterneiinternaionale.Totodat,particularii
sunt parte la proceduri internaionale de garantare a drepturilor omului,
inclusivlaproceduricucaracterjurisdicional,avnduneorichiardreptul
deasesizaacesteorganeinternaionale.