Sunteți pe pagina 1din 1

Grafic de pregatire pentru examenele nationale / imbunatatirea

performantei
Avem in vedere pregatirea elevilor pentru examenul de Competente Digitale
De asemenea avem in vedere si elevii claselor care termina un ciclu (clasele 12, si scoala
postliceala) care au de sustinut examenele finale.
In acest an scolar dorim sa organizam concursuri la nivel local si sa pregatim elevii
pentru concursuri nationale.
In acest sens, activitatile de pregatire se desfasoara dupa urmatorul grafic:

ACTIVITATEA PERIOADA RESPONSABILI

Toma Simona
Pregatirea examenului de Pavel Mariuta
Octombrie iunie
competente digitale Natalia Emciuc
Stan Claudia

Toma Simona
Pregatirea pentru examenele
Octombrie iunie Pavel Mariuta
nationale
Natalia Emciuc

Stan Claudia
Pregatirea pentru concursuri de
Octombrie Toma Simona
TIC
Martie Pavel Mariuta
Natalia Emciuc

Toma Simona
Pregatirea examenului de Octombrie Pavel Mariuta
certificare la scoala postliceala Ianuarie Natalia Emciuc
Fatoi Sanda