Sunteți pe pagina 1din 6

AFARĂ NINGE LINIŞTIT (pentru copii mai mici) Afară ninge liniștit, În casă arde focul; Iar noi pe lângă mama stând, Demult uitarăm jocul.

E noapte, patul e făcut, Dar cine să se culce? Când mama spune de Iisus Cu glasul rar și dulce.

Cum s-a născut Hristos în frig, În ieslea cea săracă, Cum boul peste el sufla Căldură ca să-i facă.

Cum au venit la ieslea lui Păstorii de la stână Și îngerii cântând din cer, Cu flori de măr în mână.

COLINDĂTORII (George Coşbuc) (pentru copii mai mari)

Cad fulgii mari încet zburând, Şi-n casă arde focul, Iar noi pe lângă mama stând De mult uitarăm jocul. De mult şi patul ne-aştepta, Dar cine să ne culce? Rugată, mama repeta, Cu glasul rar şi dulce,

Cum sta pe paie-n frig Hristos În ieslea cea săracă, Şi boul cum sufla, milos, Căldură ca să-i facă, Drăguţ un miel cum i-au adus Păstorii de la stână Şi îngeri albi cântau pe sus Cu flori de măr în mână.

Şi-auzi! Răsar cântări acum, Frânturi dintr-o colindă, Şi vin mereu, s-opresc în drum, S-aud acum în tindă Noi stăm cu ochii pironiţi Şi fără de suflare; Sunt îngerii din cer veniţi Cu Lerui Domnul Mare!

Ei cântă-înălţător şi rar Cântări de biruinţă, Apoi se-ntorc şi plâng amar De-a Iudei necredinţă, De spini, de-ostaşi, şi c-a murit… Dar s-a deschis mormântul Şi El acum e-n cer suit Şi judecă pământul.

Şi până nu tăceau la prag, Noi nu vorbeam nici unul – Sărac ne-a fost, dar cald şi drag În casă-ne Crăciunul. Şi când târziu ne biruia, Pe vatra caldă, somnul, Prin vis vedeam tot flori de măr Şi-n faşe, mic, pe Domnul.

www. hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com

Poezii pentru serbări închinate Naşterii Domnului

A FOST ODATĂ-UN COPILAŞ

(Traian Dorz)

A fost odată-un Copilaş

născut într-o livadă, în grajd, afară din oraşŞi-atât era de drăgălaş, Că mii şi mii de îngeraşi s-au coborât să-L vadă.

În noaptea-n care S-a născut, s-a-nfiorat pământul; cu cântec Cerul s-a umplut şi crai din loc necunoscut, îngenunchind când L-au văzut, I-au sărutat veşmântul.

Acum Iisus e-n iesle Al lumii dulce Miel, Şi-i cântă albii îngeri Zburând pe lângă El.

Ce daruri să-i aducem Că-i mic şi-i Dumnezeu? Iubirea mea din suflet

O dau întreagă eu.

Iar eu mă leg, cuminte Şi blând să fiu, şi bun. Iar totdeauna vesel, Cu drag să mă supun. O, treci, Iisuse-al nostru Al casei noastre prag, Primeşte darul nostru Ce noi Ţi-l dăm cu drag!

1
1

DECEMBRIE

IISUSE, NOI, COPIII…

A

sosit Crăciunul,

Iisuse, noi, copiii

o,

ce bucurie!

Cu dragoste venim,

Tu ne-aduci, Iisuse, har şi veselie.

dorim cu bucurie în cor să Te slăvim.

Ce frumos e bradul, ce frumos e tot! O, ce bucurie, parcă nu mai pot!

Noi avem hăinuţe calde şi frumoase, jucării şi pâine, case călduroase.

Dar atâţia, Doamne, n-au nici foc, nici casă, nici măicuţă bună, nici hăinuţă groasă

Dă-mi inimă bună, Tu, Iisuse, mie, să-mpart cu săracii marea-mi bucurie.

Toţi de-ar face astfel,

o, ce sărbătoare!

N-ar mai plânge nimeni

că-i sărac şi n-are.

În cor cântăm cu toţii, în cor cântăm, în cor, mărire Ţie, Doamne, Mărit Mântuitor!

Veniţi, copii, cu toţii, veniţi să-L lăudăm, noi Domnului din ceruri în cor, în cor cântăm.

Din gura noastră, Doamne, Tu laude să-Ţi scoţi, să Te slăvim pe Tine în cor, copiii toţi.

Osana, slavă Ţie în cer şi pe pământ, cântăm cu bucurie, în cor, Iisuse Sfânt!

În cor cântăm cu toţii, în cor cântăm, în cor, mărire Ţie, Doamne, Mărit Mântuitor!

www. hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com

Poezii pentru serbări închinate Naşterii Domnului

DOMNUL AZI NE-A RĂSĂRIT Domnul azi ne-a răsărit Sufletele L-au mărit. În biserici am venit Sufletele ne-am grijit.

Fericit e omul care, Cât trăieşte-aici, sub soare, Străluceşte-n rugăciune Cântări, rugă, fapte bune.

Dumnezeu îl ocroteşte Şi-n tot binele sporeşte. Dumnezeu cu blânde şoapte Îl învaţă zi şi noapte.

El trece cu uşurinţă Peste orice suferinţă, Învinge orice-ncercare Fie mică, fie mare.

El vorbeşte cu blândeţe Pân’ la adânci bătrâneţe, Pe cei din jur îi iubeşte, Tot la bine sfătuieşte.

În cor, toţi copiii:

Dragi creştini, Copii, tineri, oameni mari,

Pruncul Sfânt din Betleem Ne aşteaptă să-L vedem. Cu toţii să I ne-nchinăm, Inima în dar să-I dăm!

2
2

MĂRIRE-NTRU CELE ‘NALTE Mărire-ntru cele ’nalte Toate stelele să salte Salte cerul şi pământul Şi să laude Cuvântul!

Întru cei de sus mărire Şi pe pământ păciuire La toţi oamenii să fie De acum până-n vecie!

Această zi prea sfinţită Şi sărbătoare slăvită Urăm la toţi să vă fie ‘Ntru mulţi ani cu bucurie!

COLIND (Liviu-Florian Jianu, elev) Noi Te rugăm, Iisuse Bun, Să ne faci îngeri, de Crăciun!

Şi Duhul Tău cel blând primind, Să ne primeşti, pentru colind. Să Îţi urăm să ne tot duci, Dinspre Golgota unei cruci

Acolo unde veşnic eşti, Zălog al tainelor cereşti Şi îngeri fiind, în priveghere, Puţine vom avea a-Ţi cere

Numai lumina Ta de Crai, Şi-n întuneric să ne-o dai!

Măicuţa Domnului ne fie A doua mamă-n veşnicie.

Şi cum nu ştim, ci doar greşim Când este vremea să iubim Învaţă-ne, ca îngeri sfinţi Întâi, iubirea de părinţi

Învaţă-ne, ca îngeri vii, Apoi, iubirea de copii Învaţă-ne, cu Duh pe pleoape, Iubirea grea pentru aproape

Şi multe, Doamne, să ne-nveţi S-aducem roada unei vieţi În fiecare zi, ca-n Rai, Măriei Tale, Sfinte Crai.

Precum sunt îngerii de nea, Ce ning în veci din Slava Ta, Iisuse, Ţi-am mai colinda

Dar oameni fiind, şi păcătoşi Lăsăm Arhanghelii frumoşi Să îţi colinde din strămoşi

Noi Te rugăm, Iisuse Bun, Să ne faci îngeri, de Crăciun!

Pe când Te naşti, în Bethleem, Să-Ţi facem vieţile — poem Să punem floarea lor de crini, Peste cununa Ta de spini…

www. hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com

Poezii pentru serbări închinate Naşterii Domnului

VINE DOMNUL CĂLĂTOR – colind (Traian Dorz)

Vine Domnul Călător Cere-un loc, întrebător. Ce faci tu? Ce spui tu? Da sau Nu? Da sau Nu? Da sau Nu? Ai sau Nu?

Vine Domnul Copilaş, Cere-un loc să-I dai sălaş! Îi vei da casa ta? Nu sau Da? Nu sau Da? Nu sau Da? I-o vei da?

Cere Domnul să-I descui, Cere-un loc în casa Lui! Îi vei da inima? Nu sau Da? Nu sau Da? Nu sau Da? I-o vei da?

Mâine-n uşa Raiului Ai să baţi să-I ceri tu Lui! Ce va fi? Vei primi? Da sau Nu, Nu sau Da? Nu sau Da? Tot aşa!

3
3

Poezii pentru serbări închinate Naşterii Domnului

POMUL CRACIUNULUI (George Coşbuc)

CÂND TE-AI NĂSCUT, IISUSE (Traian Dorz)

Când Te-ai născut, Iisuse, şi îngerii de sus Cântarea minunată a păcii ne-au adus, s-a bucurat Pământul! De mii de ani dorea

să vină, să-l cuprindă, odată, pacea Ta.

Doreau de pace munţii, şi apele doreau, şi câmpul, şi pădurea, şi toate aşteptau! Iar Tatăl o trimise prin Tine, Fiu plăcut, toţi îngerii-o vestirădar lumea nu Te-a vrut!

N-a vrut să Te iubească, n-a vrut a Te urma pe Tine, Domnul Păcii, şi n-a vrut pacea Ta;

ci mulţi se învrăjbiră

şi mulţi s-au tulburat… La porţi închise, pacea mereu plângând a stat.

Iar azi, ca niciodată, Iisuse, însetăm de pacea Ta, de pacea pe care-o aşteptăm… O, dă-ne-o iarăşi, Doamne Iisuse, cum au spus odată îngeraşii, când coborau de Sus…

Tu n-ai văzut pădurea, copile drag al meu? Pădurea iarna doarme, c’aşa vrea Dumnezeu.

Şi numai câte-un viscol o bate uneori, Ea plânge-atunci cu hohot, cuprinsă de fiori.

Şi tace-apoi şi-adoarme, când viscolele pier… În noaptea asta însă, vin îngerii din cer

Şi zboară’ncet de-a lungul pădurilor de brad, Şi cântă’ncet; şi mere şi flori din sân le cad.

Iar florile s’anină de ramuri până jos Şi-i cântec, şi lumină, şi-aşa e de frumos!

Iar brazii se deşteaptă, se miră: Asta ce-i? Se bucură şi cântă ca îngerii, şi ei.

Tu n-ai văzut pădurea, copile drag al meu, Dar uite ce-ţi trimite dintr’însa Dumnezeu.

Un înger rupse-o creangă din brazii cu făclii, Aşa cum au găsit-o, cu flori şi jucării.

Departe într-un staul e-n faţă-acum Iisus, Şi îngerii, o, câte şi câte i-au adus.

Dar El e bun şi’mparte la toţi câţi Îl iubesc. Tu vino şi te’nchină, zi: “Doamne-ţi mulţumesc!”.

www. hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com

4
4

ÎN NOAPTEA ASTA (Traian Dorz)

In noaptea asta, când coboară tăcerea albă-n fulgi de nea, Iisus iubit, întâia oară eu Îţi predau inima mea.

Ştiu c-ai venit demult pe lume şi vii în orice an şi-acum s-aduci la oameni bucurie şi să-i îndrepţi pe bunul drum.

Să-ntorci pe-acei ce fac păcate, ca să se-abată de la rău, să se iubească şi s-asculte, Iisuse Bun, de glasul Tău.

Ştiu că la cei ce Te ascultă mergând pe urma Ta mereu, le faci viaţa fericită şi-i izbăveşti de orice greu…

Şi văd ce bun eşti Tu, Iisuse, de-aceea, iată, şi eu vin, Te rog să mă primeşti la Tine şi-mi vino-n inimă deplin.

Fă-mi sufletul să Te asculte, fă-mi cugetul mereu curat, fă-mi paşii mei să-mi umble numai pe drumul Tău adevărat.

Să-Ţi fiu în orice zi, Iisuse, prin vorba mea, prin tot ce fac, în orice loc, întotdeauna cum Tu mă vrei, căci vreau să-Ţi plac.

Poezii pentru serbări închinate Naşterii Domnului

NAŞTEREA MÂNTUITORULUI (Ion Creangă)

În Betleem colo-n oraş Dormeau visând locuitorii, Iar lângă turmă, pe imaş Stăteau de pază, treji, păstorii.

Şi-n miez de noapte dulce cânt Din cer cu stele-a răsunat, Se rumenise cerul sfânt Păstorii s-au cutremurat.

Din slăvi un înger coborî:

“Fiţi veseli!”- îngerul Ie-a spus, “Plecaţi, şi-n staul veţi găsi Pe Craiul stelelor de sus!”

Păstorii veseli, în oraş, Spre staul cu paşi iuţi porniră Şi-un prunc atât de drăgălaş Acolo-n paie ei găsiră.

Nici leagăn moale, nici vreun pat, Doar fân mirositor pe jos, Pe fân, în iesle sta culcat Micuţul prunc: Iisus Hristos.

El, Fiul domnului şi Crai Al stelelor de farmec pline, De-atunci cu drag, la voi, din Rai Cu fiecare iarnă vine!…

www. hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com

5
5

DOAMNE IISUSE HRISTOASE Doamne Iisuse Hristoase, Tu eşti zori prealuminoase, Tu eşti raza cea curată Şi lumina-adevărată.

Doamne Iisuse Hristoase, Raza sufletelor noastre, Luceafăr din veci născut, De oameni Prunc ai fost văzut.

Tu eşti soare şi lumină, Cale, Adevăr şi viaţă lină, Tu eşti soarele ceresc Şi raiul dumnezeiesc.

VREAU SĂ MERG CU-NTREG POPORUL Vreau să merg cu-ntreg poporul Ca să-mi văd Mântuitorul, Pe Hristosul meu iubit, Care-n lume a venit.

Vreau cu îngerii-mpreună Să cânt azi vestea cea bună Că din ceruri S-a dat jos Domnul Iisus Hristos.

Cu Maria, Sfânta Mamă, Vreau să ştiu şi să-mi dau seamă, Cum copilul cel ceresc A luat chip omenesc.

Iar spre Tine, Doamne Sfinte Îndrept inimă şi minte, Şi Te rog, în pieptul meu, Să-ţi alegi culcuşul Tău.

TREI CRAI DE LA RĂSĂRIT Trei crai de la Răsărit La-nchinare au venit, Daruri scumpe aducând Şi către Iisus cântând.

Culcă-Te-mpărat ceresc În sălaşul păstoresc Te culcă pe fân uscat De îngeri înconjurat.

Craii te vor lăuda Şi mărire îţi vor da, Slavă întru Cel de Sus Şi pace pân’ la Apus.

ÎN NOAPTEA ASTA S-A NĂSCUT În noaptea asta S-a născut în peşteră străină, Acel prin care-am cunoscut

a cerului lumină.

În noaptea asta cor ceresc, cântări alese cântă, pe Dumnezeu îl preamăresc cu bucurie sfântă.

Cântăm şi noi, o, Tată Sfinte, nespusa Ta iubire ce se-ntrupează pe pământ s-aducă mântuire.

Şi-L preamărim pe cel venit, ce-n peşteră răsare, căci Jertfa Lui ne-a dăruit

o veşnică iertare.

www. hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com

Poezii pentru serbări închinate Naşterii Domnului

Primeşte sfintele cântări ce-aducem azi spre Tine şi-adu-ne binecuvântări din slăvile-ţi senine.

ÎN NOAPTEA SFÂNTĂ DE CRĂCIUN În noaptea Sfântă de Crăciun, pe drumul nins de lună, trei magi călări, cu suflet bun, aleargă împreună.

De unde vin, cum se numesc, ce doruri îi frământă? Spre iesle ei călătoresc Şi cerurile cântă.

Şi cântă inimile lor, aprinsă-i bucuria, că S-a născut Mântuitor, azi S-a născut Mesia.

Veniţi, şi noi să-L lăudam pe Domnul, cu iubire, ca şi noi să ne bucurăm de marea-I mântuire!

Mărturisindu-I vina grea, la El aflăm iertare şi vom vedea o nouă stea pe cer cum ne răsare…

Material realizat de preoteasa Natalia Corlean

6
6