Sunteți pe pagina 1din 5

LICEUL TEORETIC CARMEN SYLVA

Str. Negru Vod nr. 102, Eforie Sud, 905360, Jud. Constana
Tel: +40 241 748 566; 0241 748 605, Fax: 0241 748 704
e-mail lefo.secretariat@gmail.com
web http://www.imake.lefo.ro
https://www.facebook.com/LiceulCarmenSylva/

ANUN
Liceul Teoretic Carmen Sylva Eforie Sud, organizeaz concurs pentru ocuparea posturilor vacante
de ADMINISTRATOR FINANCIAR, MUNCITOR CALIFICAT (fochist /tmplar /electrician) i PAZNIC, n baza H.G.
nr. 286/2011 i HG nr. 1027/2014, la sediul din strada Negru Vod nr. 102, Eforie Sud, Judeul Constana , pe
perioad nedeterminat, n datele de :

- 16 octombrie 2017, ora 10:00 - proba scris (pentru toate posturile);

- 19 octombrie 2017, ora 10:00 prob practic competene IT (pentru postul de administrator
financiar)

- 19 octombrie 2017, ora 13:00 interviu (pentru toate posturile);

Locul de desfurare al concursului este sediul unitii colare din localitatea Eforie Sud, strada
Negru Vod nr. 102

Dosarele de concurs se vor depune pn la data de 09 octombrie 2017, ora 12:00 la Secretariatul
unitii colare, tel:0241.748.566

Condiiile generale de participare la concurs: poate candida persoana care ndeplinete condiiile
prevzute la art.3 din Anexa la H.G. 286/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzator funciilor contractuale i a criteriilor de promovare n grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice, i anume:

a) are cetenia romn, cetenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparinnd
Spaiului Economic European i domiciliul n Romnia;

b) cunoate limba romn, scris i vorbit;

c) are vrsta minim reglementat de prevederile legale;

d) are capacitate deplin de exerciiu;

e) are o stare de sntate corespunztoare postului pentru care candideaz, atestat pe baza adeverinei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitile sanitare abilitate;

f) ndeplinete condiiile de studii i, dup caz, de vechime sau alte condiii specifice potrivit cerinelor
postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru svrirea unei infraciuni contra umanitii, contra statului ori
contra autoritii, de serviciu sau n legtur cu serviciul, care mpiedic nfptuirea justiiei, de fals ori a
unor fapte de corupie sau a unei infraciuni svrite cu intenie, care ar faceo incompatibil cu exercitarea
funciei, cu excepia situaiei n care a intervenit reabilitarea.
Condiiile specifice de participare la concurs sunt:

Pentru postul de ADMINISTRATOR FINANCIAR


- studii superioare de lung durat, finalizate cu diplom de licen n tiine economice
- vechime n munc cel puin 5 ani
- competene IT: operare PC (Windows, Office, Internet), utilizare platform SEAP

Pentru postul de MUNCITOR CALIFICAT (FOCHIST/ TMPLAR /ELECTRICIAN)


- studii medii / coala profesional / coala postliceal;
- certificat de calificare n domeniul postului
- vechime n munc minimum 5 ani ;

Pentru postul de PAZNIC


- studii medii
- atestat pentru executarea activitilor de paz a obiectivelor, bunurilor i valorilor i certificat de
calificare profesional
- vechime n munc minimum 7 ani ;

Calendarul de desfurare a concursului:

nscrierile la concurs se fac la sediul Liceului Teoretic Carmen Sylva Eforie Sud, str. Negru Vod, nr. 102
pn n data de 09.10.2016 ora 16:00.

ACTIVITI DESFURATE DATA INTERVAL ORAR

Depunerea dosarelor 14 sep-09 oct 2017 08.00-16.00

Selecia dosarelor 11 octombrie 2017 09.00

Afiarea dosarelor admise 11 octombrie 2017 11.00

Depunerea contestaiilor pentru selecia dosarelor n 12 octombrie 2017


11:00 13.00
termen de 24 ore de la afiare

Soluionare contestaii 12 octombrie 2017 14.00

Proba scris 16 octombrie 2017 10.00

Afiare rezultate prob scris 17 octombrie 2017 14.00

Depunerea contestaiilor pentru proba scris n 18 octombrie 2017


14.00 16.00
termen de 24 ore de la afiare

Proba practic competene IT 19 octombrie 2017 10.00


Interviul 19 octombrie 2017 13.00

Afiare rezultate interviu / prob practic 19 octombrie 2017 15.00

Depunerea contestaiilor pentru proba scris n 20 octombrie 2017


15.00 16.00
termen de 24 ore de la afiare

Afiarea rezultatelor finale 24 octombrie 2017 13.00

Depunerea contestaiilor 25 octombrie 2017 13.00-16.00

Afiarea rezultatelor finale, dup contestaii 26 octombrie 2017 13.00

Documentele necesare pentru nscrierea la concurs:

Pentru nscrierea la concurs candidaii vor prezenta un dosar de concurs care va conine urmtoarele
documente:

a) cerere de nscriere la concurs adresat conductorului autoritii sau instituiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest identitatea, potrivit legii, certificat de
natere i dup caz certificatul de cstorie

c) copiile documentelor care s ateste nivelul studiilor i ale altor acte care atest efectuarea unor
specializri, precum i copiile documentelor care atest ndeplinirea condiiilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau instituia public;

d) carnetului de munc, copie conform cu originalul, sau, dup caz, adeverinele care atest vechimea n
munc, n meserie i/sau n specialitatea studiilor, n copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraie pe propria rspundere c nu are antecedente penale care sl fac
incompatibil cu funcia pentru care candideaz;

f) adeverina medical care s ateste starea de sntate corespunztoare eliberat cu cel mult 6 luni anterior
derulrii concursului de ctre medicul de familie al candidatului sau de ctre unitile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) caracterizare sau recomandare de la ultimul loc de munc;

Adeverina care atest starea de sntate conine, n clar, numrul, data, numele emitentului i calitatea
acestuia, n formatul standard stabilit de Ministerul Sntii.

n cazul documentului prevzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecia dosarelor, care a depus la
nscriere o declaraie pe propria rspundere c nu are antecedente penale, are obligaia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai trziu pn la data desfurrii primei probe a
concursului.

Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate i n original n vederea verificrii conformitii copiilor cu
acestea.
BIBLIOGRAFIE:

Pentru postul de ADMINISTRATOR FINACIAR

1. Legea contabilitii nr. 82/1991 (actualizat);


2. Legea nr. 1/2011 - Legea Educaiei Naionale, cu modificrile i completrile ulterioare
3. Legea nr. 500/2002 privind finanele publice (actualizat);
4. Legea nr. 273/2006 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare
5. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pltit din fonduri publice
6. Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de
natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii;
7. H.G. nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului
standard per elev/precolar i stabilirea finanrii de baz a unitilor de nvmnt preuniversitar de
stat, care se asigur din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza
costului standard per elev / precolar (actualizat).
8. H.G. nr. 1860/2006 privind drepturile i obligaiile personalului autoritilor i instituiilor
publice pe perioada delegrii i detarii n alt localitate, precum i n cazul deplasrii, n cadrul
localitii, n interesul serviciului(actualizat);
9. Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv i a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele
care desfoar activitatea de control financiar preventiv propriu.
10. Ordinul Ministrului Finanelor Publice 1917/2005 pentru aprobarea normelor
metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de
conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, cu modificrile i
completrile ulterioare;
11. Ordinul Ministrului Finanelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor instituiilor
publice, precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale,
publicat n M.OF. 37/2003, cu modificri i completri;
12. Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice
13. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziie public
14. H.G. nr.925/2006 aprobarea normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. 34/2006
cu modificrile i completrile ulterioare;
15. Ordinul nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile;
16. Ordonana 119 / 1999 republicat actualizat n 2013 privind controlul intern
managerial i controlul financiar preventive.
17. H.G. nr.1395/2010 privind finanarea unitilor de nvmnt preuniversitar de stat,
finanate din bugetele locale, pe baza standardului de cost pe elev/precolar pentru anul 2011;
Pentru postul PAZNIC

1. Legea nr. 53 / 2003 Codul Muncii, republicat


2. Legea nr. 1/2011 - Legea Educaiei Naionale, cu modificrile i completrile ulterioare
3. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor i protecia persoanelor
4. Legea nr. 319/2006 privind securitatea i sntatea n munc (Obligaiile lucrtorilor in domeniul
securitii i sntii n munc);
5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritile i
instituiile publice.

Pentru postul MUNCITOR

1. Legea nr. 53 / 2003 Codul Muncii, republicat


2. Legea nr. 1/2011 - Legea Educaiei Naionale, cu modificrile i completrile ulterioare
3. Legea 64/2008 privind funcionarea n condiii de siguran a instalaiilor sub presiune, instalaiilor
de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificrile i completrile ulterioare
4. Legea nr. 319/2006 privind securitatea i sntatea n munc (Obligaiile lucrtorilor in domeniul
securitii i sntii n munc);
5. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind aprarea mpotriva incendiilor (Cap.II, seciunea a 6-a, art.21,
art.22)
6. HG 1048/2006 - privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea de ctre lucrtori
a echipamentelor individuale de protecie la locul de munc
7. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritile i
instituiile publice.

Detalii suplimentare putei obine la Secretariatul Liceului Teoretic CARMEN SYLVA EFORIE,
tel. 0241.748.566 Persoan de contact Dragomir Mariana , secretar ef

DIRECTOR,

CERASELA LILIANA COZO