Sunteți pe pagina 1din 9

Informatica Clasa a XI-a uman

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA


Direcia nvmnt, Tineret i Sport Rezina
Liceul Teoretic Ioan Srbu
Catedra tiinelor exacte

APROBAT_______ ______ COORDONAT__________


Platon Galina, director al liceului Badan Lidia, director-adjunct
________________________ 2017 ________________________ 2017

PROIECT DIDACTIC DE LUNG DURAT


la Informatic pentru clasa a XI-a profil UMANIST
program pilot a curriculumului actualizat
Anul de studii 2017 2018
Profesor ,

Clasa Teme Nr. de ore Total


XI 1. Tipuri de date structurate 10
2. Informaia 6
3. Structura calculatorului i reele de 8
34
calculatoare
4. A) Fotografia digital B) Tehnici de 10
prelucrare audio-vizual
Note:
1. Repartizarea orelor pe capitole este orientativ.
2. Ordinea capitolelor poate fi schimbat dac nu este afectat logica tiinific sau didactic.
3. Coninuturile se predau (de regul) n ordinea din manualele liceale.
4. Coninuturile ce nu sunt marcate reprezint nivelul minim i sunt obligatorii, cele marcate cu * sunt opionale.
Proiectul este elaborat conform Curriculumului disciplinar actualizat, 2014
Manualul de baz : Anatol Grimalschii Informatica, manual clasa a 10-a,Chiinu 2015

Discutat i aprobat la edina catedrei


Proces - verbal nr. ___ din ___________ 2017
eful catedrei _______________

-1- s
Informatica Clasa a XI-a uman
Nr. Indicatorii competenelor specifice Teme / Coninuturi / Noiuni- Activiti de predare / nvare / Nr. Strategii Obser-
d/or (CS) i subcompetenelor (SC) cheie evaluare formativ de Data didactice vaii
ore sapt tema de
CS SC acas
1. TIPURI DE DATE STRUCTURATE (10 ore)
CS1 Argumentarea necesitii Tipuri de date structurate
1 CS5 structurrii datelor. Tipul de date array. Exerciii de: 1 1 1.1 teorie
CS6 Utilizarea formulelor - declaraii de tipuri de date - utilizare a diagramelor sintactice i a 02.09
2 metalingvistice i a structurate; formulelor metalingvistice pentru
Rezolvarea problemelor verificarea corectitudinii definirii tipurilor
diagramelor sintactice ale 1 2 1.2 practica
de date structurate;
3 declaraiilor de tipuri de 06.09 gr 2
Tipul de date ir de caractere. - definire a tipurilor de date structurate;
date n studiu. 1 3 11.09
- mulimea de valori a tipurilor de - prelucrare a datelor structurate.
4 Prelucrarea datelor Probleme de: 13.09
date structurate;
structurate - prelucrare a datelor, utiliznd tipurile 1 4 19.09
Funcii i proceduri cu tipul
5 Alegerea structurii de string. de date structurate. 20.09
date, adecvate rezolvrii * Studii de caz: 1 5
Rezolvarea problemelor
6 unei probleme. - modul de referire a componentelor 27.09
datelor structurate; 1 02,10
Tipul de date articol 6
- metodele de memorare a datelor
7 - operaiile destinate prelucrrii 04.10 1.3
structurate n memoriile interne i externe
tipurilor de date structurate;
ale calculatorului.
8 Fiiere * Proiecte (exemple): 1 7
- clasificarea fiierelor dup - evidena consumului zilnic de energie 11.10
9 tipul operaiilor permise. electric la domiciliu; 1.6 16.10
Fiiere text - evidena frecvenii elevilor din clasa; 1 8
10 - calculul notelor medii ale elevilor din 18.10
Rezolvarea problemelor clas; 1.8
9
- calculul cheltuielilor personale zilnice,
11 1 25,10 06,10
sptmnale i lunare;
- prelucrarea textelor
Prob de evaluare 1 10
01.11

2. INFORMAIA (6 ore)

-2- s
Informatica Clasa a XI-a uman
CS1 Identificarea conceptelor Informaia: Exerciii de: 11
16 CS2 de baz pentru cantitatea de informaie; - determinare a cantitii de informaie n 1 08.11 2.1
CS5 reprezentarea i mesajele sursei;
stocarea informaiei;
CS6 transmiterea informaiei. - codificare i decodificare a informaiei;
transmiterea informaiei; - determinare a cantitii de informaie n
Utilizarea mijloacelor prelucrarea informaiei; texte, imagini, secvene audio i video.
17 informatice n activitatea 2.1 12
- identificare a surselor, canalelor i
cotidian. 1 15.11 2.2
Semne i alfabete. 2.2 purttorilor de informaie
18 Estimarea cantitii de - determinare a capacitii de stocare a 14 2.3
informaie transmis, purttorilor de informaii 1 22.11
Codificarea i decodificarea
19 recepionat i prelucrat - discretizare n spaiu i n valoare a 15 2.5
mesajelor. 2.2, 2.3
n activitile cotidiene. imaginilor statice; 1 29.11
Cuantizarea imaginilor. 2.5
20 Aplicarea principiilor de - discretizare a imaginilor dinamice n 16 2.6
baz de codificare i timp
Reprezentarea i transmiterea 1 06.12
decodificare a informaiei - argumentare a necesitilor de
pentru transmiterea, informaiei. 2.6 codificare i decodificare a informaiei
recepionarea i text, audio i video.
prelucrarea ei. * Studii de caz:
- evoluia puttorilor statici i a
21 purttorilor dinamici de informaie;
Prob de evaluare - domeniile de utilizare a purttorilor 1 17
moderni de informaie. 13.12 Evaluare
* Proiecte:
- evaluarea cantitii de informaie;
- arhivarea informaiei;
- particulariti de codificare a semnelor
diacritice pentru limbile central europene;
- codificarea ternar a informaiei.
4. STRUCTURA CALCULATORULUI I REELE DE CALCULATOARE (8 ore)
CS1 Utilizarea resurselor Schema funcional a Exerciii de: 10
27 CS2 tehnice i a resurselor calculatorului: 6.1 - identificare a unitilor funcionale ale 1 20.12
CS3 programate ale procesorul; calculatorului i a traseelor de date ntre
calculatorului ele;
CS7 memoria intern;
- explicare a principiul de comand prin
CS8 Utilizarea dispozitivelor dispozitivele de intrare- program;
externe de memorare ieire; - descriere a schemei funcionale a
CS11 pentru stocarea curent i memoria extern. calculatorului.
-3- s
Informatica Clasa a XI-a uman
28 de lung durat a Resursele calculatorului: - Explicare a principiului de comand prin 1 1
informaiilor program
echipamentele; 10.01
- descriere a rolului implemntrii algoritmilor
Utilizarea dispozitivelor - programele. 6.5 eficieni asupra dezvoltrii informaticii
de intrare-ieire ale Memoriile externe: - clasificare a instruciunilor n funcie de 1 2
calculatorului - pe purttori magnetici; 6.6 tipul lor; 17.01
- pe purttori optici; 6.7 - evideniere a resurselor tehnice i resurselor
programate ale calculatorului;
29 pe semiconductori. - explicare a principiilor de funcionare a
Dispozitivele de intrare-ieire: memoriilor externe;
- vizualizatorul; 6.8 - explicare a principiilor de funcionare a 1 3
dispozitivelor de intrare-ieire; 24.01
tastatura;
- clasificare a calculatoarelor n funcie de
oricelul; caracteristicile tehnico - economice i
imprimantele.6.9 domeniile de utilizare.
Clasificarea calculatoarelor. * Studii de caz:
30 6.10 - stocarea informaiei pe purttori magnetici i 1 4
purttori optici; 31.01
- stocarea informaiei pe discuri optice i
memorii pe semiconductori;
- calculatoarele universale i calculatoarele
dedicate.
Proiecte:
- istoria tehnicii de calcul;
- evoluia calculatoarelor;
- microprocesoarele;
- calculatoarele in jurul nostru;
- cum sa-i procuri un calculator personal;
- evoluia structurii calculatoarelor.

CS1 Clasificarea reelelor de Tipuri de reele: 7.1-7.3 Exerciii de: 5


31 CS2 calcuatoare reele locale; - explicare a principiilor de 1 07,02
CS3 Utilizarea tehnologiilor de reele regionale funcionare a reelelor de calculatoare;
CS7 cooperare n reea; reele globale. - descriere a conceptului de reea de
CS8 Descrierea principiilor de calculatoare
CS11 organizare i utilizarea Tehnologii de cooperare n - clasificare a reelelor n funcie de 1 6
serviciilor Internet. reea: modul de interconexiune a 14.02
calculatoarelor;
de la egal-la-egal;
-4- s
Informatica Clasa a XI-a uman
client-server; - clasificare a reelelor n funcie de
Reeaua Internet. 7.4 distana ntre calculatoare; 7
Servicii Internet. 7.5 - observare i nelegere a legturii 1 21.02
32 e-comunicarea (email, ntre componentele tehnice i
forum, chat, reele serviciile oferite de reea;
sociale) - explicare a principiilor de organizare
accesul la calculatoarele a serviciilor Internet.
distante, * Studii de caz:
transferul de fiiere, - performanele mediilor de
comunicaii: cablu, fibr optic, canal
localizarea i regsirea
radio;
informaiei)
- structura reelei de calculatoare din
laboratorul de Informatic;
- modul de conectare a liceului la
Internet i performanele conexiunii
34 respective; 1 8 Evaluare
Prob de evaluare - modul de conectare a domiciliului 28.02
elevului la Internet i performanele
conexiunii respective;
* Proiecte:
- evoluia reelelor de calculatoare;
- evoluia Internetului;
- serviciile Internet, disponibile n
liceu;
- serviciile Internet, disponibile la
domiciliu.
FOTOGRAFIA DIGITAL** 10 ore
- Cunoaterea noiunilor Noiunile de baz ale fotografiei Exerciii de: 9
determinante asociate unei digitale: - identificare a proprietilor fotografiilor 14.03
fotografii digitale. - dimensiune; digitale;
- Identificarea prilor - rezoluie; - identificare a prilor componente i
componente principale ale - puterea de rezoluie; controalelor aparatelor foto digitale;
aparatului foto digital. - model de culoare; - fotografiere i gestionare ulterioar a
- Selectarea tipului adecvat - formate grafice. fiierelor cu ajutorul controalelor
10
-5- s
Informatica Clasa a XI-a uman
de aparat foto digital n Componentele aparatelor foto aparatului foto. 21.03
funcie de activitile digitale. Probleme de:
planificate. Categoriile de aparate foto - Calculare a cantitii de informaie n
digitale. fotografiile digitale. 11
Utilizarea aparatului foto digital - Calculare a rezoluiilor posibile a
28.03
n diverse condiii i medii. fotografiilor.
Echipamente digitale pentru - Determinare a corelaiei ntre
fotografi: dimensiunile de ecran i dimensiunile
- obiective; fizice ale fotografiei dup tipar.
- blitz; Studii de caz:
- stative; - Istoria fotografiei.
- instrumente i accesorii. - Istoria fotografiei digitale.
- Specificul aparatelor foto DSLR.
- Factorii de impact asupra calitii
fotografiei digitale.
- Cunoaterea factorilor Factorii de control: Exerciii de: 12
principali, care influeneaz - compoziia; - fotografiere i ncadrare a zonei indicate; 04.04
calitatea procesului de - focalizarea; - formare a cadrului n corespundere cu
fotografiere. - profunzimea; regula de aur;
- Aplicarea regimurilor de - expunerea. - centrare a obiectelor n cadru;
13
funcionare standard pentru Tehnici de fotografiere digital: - echilibrare a elementelor fotografiei;
diferite tipuri de fotografii. - portrete i oameni; - focalizare pentru fotografierea 11.04
- Selectarea parametrilor - natur moart; portretelor, peisajelor, obiectelor
optimi de funcionare n regim - reportaj; apropiate;
personalizat de utilizare a - arhitectur; - fotografiere cu defocalizare a fundalului;
aparatului foto digital. - peisaje; - alegere corect a timpului de expunere,
- Fotografierea n regim / - sport; ISO;
condiii speciale. - animale; - setare a balansului de alb;
- fotografii abstracte. - selectare a prim-planurilor;
- fotografiere a portretelor;
- fotografiere a naturii moarte;
- fotografiere a reportajelor;
- fotografiere a imaginilor din cltorii;
- fotografiere a obiectelor arhitecturale;
- fotografiere a peisajelor;
- fotografiere a competiiilor sportive;

-6- s
Informatica Clasa a XI-a uman
- fotografiere a scenelor dinamice;
- fotografiere a animalelor;
- fotografiere abstract.
Studii de caz:
- Top 10 cele mai reuite portrete foto.
- Animalele n natur.
- Cele mai exotice flori.
- Reportaje foto ale jurnalitilor.
- Carnavalul din Rio n imagini.
Proiecte:
- Cartea Roie n imagini.
- Redescoper localitatea ta n imagini.
- Cum am petrecut vacana.
Fotoreportaj.
- La noi se joac fotbal!
- Identificarea i utilizarea Tehnici de prelucrare a Exerciii de: 14
instrumentarului specific editrii fotografiilor digitale. - importare a fotografiilor n calculator; 25.04
fotografiilor digitale. Transformri: - editare a fotografiilor ntr-un editor
- Utilizarea instrumentarului - de format; grafic;
informatic pentru stocarea i - geometrice; - transformare a formatului grafic al
diseminarea fotografiilor - coloristice; fotografiilor;
digitale. - artistice. - redimensionare a fotografiilor n
Produse/program pentru editorul grafic; 15
prelucrarea fotografiilor - decupare a fragmentelor de fotografii; 02.05
digitale. - montaj al fragmentelor decupate din
Stocarea i diseminarea diferite fotografii; 16
fotografiilor digitale: - modificare a modelului coloristic al 16.05
- local; fotografiei;
- n Internet. - modificare a contrastului fotografiei
(fragmentului);
- modificare a curbelor de intensitate a
culorilor primare;
- eliminare a efectului ochilor roii;
- adugare a elementului dinamic pentru
un fragment al imaginii;
- creare a fotografiilor panoramice;

-7- s
Informatica Clasa a XI-a uman
- modificare a surselor de lumin n
fotografie;
- aplicare a efectului de vitraliu;
- aplicare a efectului de cristalizare;
- aplicare a efectului de vnt;
- aplicare a efectului de ploaie;
- aplicare a efectului de poster.
Studii de caz:
- Cele mai populare efecte artistice
utilizate n fotografie.
- Topul aplicaiilor pentru editarea
fotografiilor digitale.
- Flickr platform Web specializat
pentru imagini.
- Picassa instrument Google pentru
organizarea pe Web a albumelor digitale.
Proiecte:
Elaborarea albumelor foto digitale
tematice:
- coala mea.
- Localitatea mea.
- Prietenii mei.
- Cunoaterea i aplicarea Elemente de drept: Exerciii de: 17
legislaiei naionale i - drepturi de autor; - identificare a nsemnelor ce declar 23/05
internaionale n domeniul - drepturi conexe; dreptul de autor;
dreptului de autor. - licene pentru distribuie (CCL); - explicare a regulilor ce vizeaz
- antiplagiarismul multimedia. respectarea dreptului de autor;
- de utilizare a licenelor pentru
distribuie.
Evaluare sumativ 18
30/05

Competene specifice:

-8- s
Informatica Clasa a XI-a uman
nvmntul din clasa a XI-a urmrete formarea urmtoarelor competene specifice la Informatic:
1. Utilizarea datelor structurate pentru elaborarea modelelor informatice ale obiectelor, sistemelor i proceselor frecvent ntlnite n activitatea
cotidian.
2. Implementarea ntr-un limbaj de programare de nivel nalt a algoritmilor de prelucrare a datelor structurate, necesari pentru soluionarea
problemelor legate de prelucrarea digital a informaiei.
3. Utilizarea bazelor teoriei informaiei, aritmeticii de calculator i a algebrei booleene pentru elaborarea modelelor informatice.
4. Identificarea structurii generale a sistemelor digitale, a principiilor de funcionare a sistemelor de transmitere, stocare i de prelucrare a
informaiei.
5. Crearea, prelucrarea i diseminarea fotografiilor digitale.
6. Crearea, prelucrarea i diseminarea informaiilor audio-vizuale.
7. Respectarea cadrului normativ-juridic, a regulilor de securitate, ergonomice i etice n elaborarea de programe de calculator, crearea,
prelucrarea i diseminarea fotografiilor digitale i informaiilor audio-vizuale.

-9- s